Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK fordi selvværd er mere end velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd"

Transkript

1 rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK fordi selvværd er mere end velfærd Styrk din hverdag KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 1

2 Indhold 3 Hvorfor lave seniorpolitik? 4 Udfordringen 5 Visionen 6 Kolding - vi designer livet 7 Tema 1 Rehabilitering - træning og vejledning til en bedre hverdag 8 Tema 2 Velfærdsteknologi - hjælp til selvhjælp 9 Tema 3 Frivillige og foreninger - aktiviteter der skaber liv 10 Tema 4 Det nære sundhedsvæsen - sammenhæng i behandlingforløbet 11 Tema 5 Sundhed for borgere over 65 år - selvhjulpen længst mulig 12 Tema 6 Borgere med demens - livskvalitet på egne vilkår 13 Tema 7 Fremtidens boliger - plads til at blive ældre 14 Tema 8 Digitalisering - klædt på til selvbetjening 15 Hvordan indfrier vi visionen? Seniorudvalget har forestået udarbejdelsen af seniorpolitikken. Temaer og indsatser i seniorpolitikken har været til høring i Ældreråd, Handicapråd og hos Danske Handicaporganisationer, Kolding. Seniorudvalget har afholdt dialogmøde med udvalgte borgere og et borgermøde med deltagelse af cirka 200 borgere. Eksempler på udtalelser fra borgermødet kan ses under hvert tema. Samtlige udtalelser fra borgermødet kan læses i tillægget til denne seniorpolitik og på Borgernes udtalelser indgår i det videre arbejde med konkretiseringen af seniorpolitikken. 2 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

3 Hvorfor lave seniorpolitik? Vi lever længere og vi bliver flere ældre. Om 10 år er levealderen steget med 1½ år svarende til, at din levealder stiger med 4 timer den dag du læser denne seniorpolitik. Fra 2015 til 2022 stiger antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune med 15%. Men samtidig bliver vi friskere og friskere. I 1987 fik gennemsnitsborgeren brug for hjælp når han eller hun var 75 år. I dag er tallet steget til 79 år. Bedre helbred, ny viden og ny teknologi medfører, at vi opretholder livskvaliteten og klarer os selv, indtil vi kommer højere op i alderen. Vi bliver flere ældre og vi lever længere. Men samtidig er vi friske længere. Dette er udgangspunktet for denne Seniorpolitik Søren Rasmussen, Seniorudvalgsformand. Ældreplejen skal afspejle, at vi lever længere og vi er friske længere. I denne seniorpolitik fokuserer vi på, hvordan ny viden, nye måder at tænke på og ny teknologi kan vedligeholde og styrke ældres hverdag. Målet er højere livskvalitet for den enkelte borger og frigørelse af kommunale ressourcer til at hjælpe plejekrævende borgere. Ældreplejen skal også afspejle borgernes ønsker. Vi ved fra mange undersøgelser, at det allervigtigste for ældre borgere er at kunne klare sig selv, leve et aktivt liv og være uafhængig af hjælp fra kommunen. Vi ønsker med denne seniorpolitik at støtte borgerne i disse ønsker. Vi opstiller otte temaer der skal være pejlemærker for udviklingen af ældreplejen fra 2015 frem mod På www. kolding.dk/seniorpolitik kan du følge med i, hvad der sker under de enkelte temaer. Vi håber med denne seniorpolitik, at det bliver synligt for borgerne, hvordan Kolding Kommune fortsat vil arbejde for at sikre de bedst mulige forhold for ældre borgere. God læselyst. Jørn Pedersen, Borgmester Kolding, november 2015 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 3

4 Udfordringen Antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune stiger med 15 procent frem mod år Borgere over 65 år er langtfra en homogen gruppe. 78 procent er selvhjulpne og er måske aktive i samfundet eller engageret i frivillighedsarbejde. Andre 22 procent har behov for hjælp i hverdagen og er måske nedslidte, lider af kroniske sygdomme eller er generelt alderssvækket. Hvorvidt denne fordeling mellem selvhjulpne og borgere der har brug for pleje ændres frem mod år 2022 er vanskelig at forudsige. På den ene side vil uddannelsesniveauet blandt fremtidige over 65 årige være højere end blandt de nuværende over 65 årige. Deres indkomstniveau vil stige, deres helbred vil være bedre og samspillet med ny teknologi betyder færre nedslidte ældre. På den anden side vil fremtidens over 65 årige leve længere som resultat af øget sundhedsbevidsthed. Der vil være en større andel med livsstilssygdomme og medicinforbrug og sygehusbesøg vil stige. Men gruppen af +65 årige er en meget bred aldersgruppe og udfordringen frem mod 2022 er, at det især er de gamle ældre der bliver flere af. Gruppen af borgere fra år stiger kun ganske lidt, hvorimod antallet af borgere over 75 år stiger med 33% frem mod Med andre ord har vi de sidste år oplevet, at antallet af yngre ældre voksede markant, hvorimod vi de kommende år vil opleve, at antallet af gamle ældre vokser markant. I 2015 er der borgere over 75 år i Kolding Kommune. I 2022 er tallet steget til At der kommer flere rigtig gamle er den centrale udfordring på ældreområdet Lars Rasmussen, Senior- og Socialdirektør Selvom vi arbejder rehabiliterende stiger behovet for hjælp med alderen. At der kommer 2151 flere borgere over 75 år medfører derfor, at flere borgere får brug for hjemmehjælp, sygepleje, madservice eller en plejebolig. Udfordringen er derfor, hvordan vi gennem ny viden, nye måder at tænke på og ny teknologi, kan styrke andelen af selvhjulpne borgere og frigøre ressourcer til plejekrævende borgere. 4 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

5 Visionen Andelen af borgere over 65 år, der er selvhjulpne stiger frem mod år 2022 Sund aldring er tæt knyttet til en aktiv tilværelse. Et aktivt seniorliv grundlægges gennem vaner, holdninger og deltagelse i samfundslivet. Vi ved, at behovet for hjælp stiger med alderen, men vi ved også, at en aktiv tilværelse medvirker til, at man bedre kan klare hverdagens opgaver. Selvom biologisk alder er bestemmende for, hvornår vi pensioneres, er der ikke en biologisk alder for, hvornår vi får behov for hjælp. Selvom vi bliver for gamle til arbejdsmarkedet besidder vi stadig en masse ressourcer. Derfor er visionen, at andelen af borgere over 65 år, der er selvhjulpne stiger frem mod år Visionen må ikke forstås således, at vi fraskriver os ansvar for den enkelte borger. Vi påtager os ansvar for, hvordan nogle borgere kan blive selvhjulpne og opnå en forbedret livskvalitet samtidig med, at der kan frigøres ressourcer til plejekrævende borgere. Visionen skal indfries gennem 8 temaer: 1. Rehabilitering træning og vejledning til en bedre hverdag 2. Velfærdsteknologi hjælp til selvhjælp 3. Frivillige og foreninger aktiviteter der skaber liv 4. Det nære sundhedsvæsen sammenhæng i behandlingsforløbet 5. Sundhed for borgere over 65 år selvhjulpen længst mulig 6. Borgere med demens livskvalitet på egne vilkår 7. Fremtidens boliger plads til at blive ældre 8. Digitalisering klædt på til selvbetjening Det skal være muligt at være selvhjulpen længst muligt, men på en positiv måde i en ligeværdig dialog og gerne ved hjælp af velfærdsteknologi KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 5

6 Kolding - vi designer livet......sammen med dig Byrådet i Kolding vil gerne sammen med borgere og medarbejdere designe det gode liv for alle aldersgrupper. På seniorområdet arbejder vi ud fra den kendte udfordring med flere ældre og visionen om, at flere skal blive selvhjulpne i fremtiden. Vi bruger de 8 temaer, der er byggestenene i seniorpolitikken. Men det præcise indhold under temaerne tilpasses løbende. Her kommer designprocessen ind. Det præcise indhold er det borgerne oplever. Derfor er borgernes synspunkter og ønsker af central betydning. Både fordi borgerne bedst selv kender deres behov og fordi fremtidens ældre ikke er en homogen gruppe der skal have de samme tilbud. Pensionistperioden er for mange borgere en af de længste livsfaser. Det er samtidig en livsfase der forløber meget forskelligt fra person til person. Vi vil have borgerne til at fortælle os hvad der er vigtigt. Måske ønsker borgerne noget andet end det vi tilbyder i dag. Måske siger borgerne at det vigtigste er, at det er den samme person der gør rent hver gang eller måske siger borgerne at det vigtigste er, at kunne klare sig med hjælp fra venner eller familie. Ligeledes er medarbejdernes og samarbejdspartnerenes synsvinkler vigtige. Måske siger medarbejderne at mange borgere kunne få højnet livskvaliteten hvis de fik de rigtige hjælpemidler. Eller måske foreslår de frivillige foreninger et offentlig civilsamfunds partnerskab. Vi skal sammen designe indsatsen på ældreområdet. Sammen designer vi mulighederne for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og uddannelse Byrådets vision 2012 At designe sammen betyder, at vi skal have tingene til at spire. Vi skal turde afprøve nye ting og se om det virker. Kun på den måde sikrer vi en god ældrepleje når vi bliver flere ældre borgere i Kolding Kommune. Men hvad er det så vi skal have til at spire? Vi tror grundlæggende på værdien af de nære relationer. Vi tror på godt naboskab, gode relationer og et aktivt netværk. Og vi tror på, at disse forhold holder dig frisk og kan bruges aktivt, hvis du får svært ved dagligdagens gøremål med at købe ind, gøre rent eller køre bil. Vi har et fælles ansvar. Som politikere skal vi sætte rammen for ældreområdet og sikre, at ressourcerne slår til. Som borger er dit ansvar at være selvhjulpen længst muligt. Hermed bevarer du din uafhængighed og livskvalitet samtidig med at Kolding Kommune sparer ressourcer der kan bruges til de mest plejekrævende. Og måske kan netværk, sociale relationer, gode naboer, grundejerforeninger og frivillige foreninger i højere grad inddrages i, hvordan vi sammen løser udfordringen på ældreområdet? 6 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

7 TEMA 1 Rehabilitering træning og vejledning til en bedre hverdag Rehabilitering betyder, at borgeren trænes eller vejledes i selv at klare opgaver i hverdagen. Plejepersonalet på ældreområdet har traditionelt været dygtige til pleje- og omsorgsopgaver. Fremadrettet skal medarbejderne også være dygtige til at træne og vejlede i, hvordan borgerens ressourcer kan vedligeholdes og styrkes. Plejepersonalet skal samtidig tænke tværfagligt og være bevidste om, hvilke samarbejdspartnere der kan inddrages for at hjælpe borgeren til at klare hverdagens opgaver. Kan borgere med en gribetang selv tage vasketøjet ud af vaskemaskinen, eller kan borgeren ved hjemmetræning med hjemmehjælperen selv opnå at kunne klare morgenbadet? Ja, vi kommer til at stille krav til dig som borger. Men samtidig stiller det også krav til os som kommune. Vi skal have endnu mere fokus på at vedligeholde og styrke de ressourcer, du som borger besidder. Flere aktiviteter i nærmiljøet, bedre træningsmuligheder og mere socialt samvær er forhold, vi vil arbejde på fra kommunens side. Det er vigtigt at kunne klare sig selv. Vigtigt med nogle aktiviteter og netværk, som kan holde folk i gang Rammerne for at holde sig frisk skal være til stede At klare sig selv skaber livskvalitet Kolding Kommune prioriterer: At borgerne aktivt inddrages i, hvordan kommunens tilbud sammensættes. At borgernes ressourcer altid er udgangspunktet for tildeling af hjælp. At borgernes ressourcer vedligeholdes eller styrkes ud fra konkrete mål. At borgerne informeres om, hvordan aktivitet og sund levevis styrker ens ressourcer. At borgernes brug af kommunens aktivitetshuse, lokaler og træningsmaskiner styrkes. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 7

8 TEMA 2 Velfærdsteknologi hjælp til selvhjælp Velfærdsteknologi er for eksempel en selvkørende støvsuger, et toilet med automatisk vaskefunktion, et nødkald, en GPS eller en seng der kan registrere, når du forlader den. Velfærdsteknologi kan styrke livskvaliteten for nogle grupper af borgere og frigøre medarbejdere til andre opgaver. Velfærdsteknologi vil fremadrettet udgøre et vigtigt supplement til opgaveløsningen i ældreplejen. Mange velfærdsteknologier er under udvikling. Tendensen er, at nogle teknologier kan styrke livskvaliteten for borgerne, nogle teknologier kan mindske nedslidning af medarbejdere, nogle teknologier kan betjenes af medarbejdere med funktionsnedsættelser og nogle teknologier kan erstatte besøg hjemme hos borgeren. Selvkørende støvsuger?? Elektronisk dørlås?? Kommunikation via internet?? Men velfærdsteknologi skal indføres gradvist og i borgerens tempo. Borgeren skal kunne se fordelene ved teknologien og være tryg ved brugen af den. Kolding Kommune prioriterer: At borgernes livskvalitet forbedres gennem brug af velfærdsteknologi.. At borgerne får demonstreret forskellige velfærdsteknologier. At borgerne bliver fortrolige og trygge ved brugen af velfærdsteknologi. At velfærdsteknologi indføres i samarbejde med borgerne. At borgerne oplever større grad af frihed gennem brug af velfærdsteknologi. At borgerne har husholdningsmaskiner i hjemmet, der understøtter en god og effektiv hjælp fra kommunen eller privat leverandør. At administration og planlægning forbedres gennem brug af velfærdsteknologi. Der kunne være et korps af ældre der kan se fordelen ved teknologien og som tager ud og præsenterer den for andre ældre for eksempel i samarbejde med ældresagen Det skal være frivilligt at bruge velfærdsteknologi man skal kunne afprøve det med mulighed for så at vælge Der er behov for meget introduktion til velfærdsteknologi. Både i det offentlige rum og hjemme hos folk 8 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

9 TEMA 3 Frivillige og foreninger aktiviteter der skaber liv Frivillige udgør i dag et vigtigt supplement til den professionelle pleje på plejecentrene og er rygraden indenfor aktivitetsområdet. Mange frivillige er over 65 år. De er ikke blot selvhjulpne, men besidder også ressourcer til at hjælpe medborgere. Desuden medvirker frivillighedsarbejdet til at bevare den frivilliges egne ressourcer. Det er vigtigt at familien, pårørende og lokalsamfundet udgør et aktivt netværk omkring borgeren. Kommunens indsatser skal muliggør dette Seniorudvalgets tilføjelse Frivillige skal ikke overtage kommunale kerneopgaver. De skal ikke udføre skemalagte opgaver, som borgeren er visiteret til. Frivillige skal bruge deres erfaring og kompetencer til at støtte borgeren i fortsat at leve et aktivt og deltagende liv og skabe meningsfyldte fælleskaber. Vi skal understøtte, at den tidligere bager slår brød op på plejecenteret torsdag eftermiddag eller at den pensionerede landmand fortæller om landmandslivet tirsdag formiddag. Frivillige og foreninger er et vigtigt supplement til den kommunale pleje, og der er behov for endnu flere frivillige. Tal fra regionens sundhedsprofil viser, at det især er borgere over 75 år der er ufrivillig alene. Vi vil gerne have flere frivillige, og vil derfor forbedre forholdene for frivillige og påskønne den vigtige indsats frivillige og foreninger laver. Kolding Kommune prioriterer: At frivillighed foregår på de frivilliges præmisser. At frivillige og foreninger understøttes af kommunen. Frivillige skal ikke lave skemalagte opgaver Mange vil gerne gøre en frivillig indsats men er kede af at binde sig fast Kommunen kunne godt give et skulderklap til de frivillige i form af en frivillighedsfest eller lignende At frivillige og foreninger udgør et supplement til de kommunale opgaver borgeren er visiteret til. At frivillige og foreningers samarbejde med Kolding Kommune bygger på enkle rammer og konkrete muligheder for at gøre en forskel. At frivillige og foreninger inddrages i, hvordan borgernes egne ressourcer styrkes. At frivillige og foreninger motiveres til nye indsatsområder som for eksempel aflastning af pårørende til demente eller demonstration af velfærdsteknologi i borgerens hjem. At frivillige og foreninger motiveres til borgernære aktiviteter. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 9

10 TEMA 4 Det nære sundhedsvæsen sammenhæng i behandlingsforløbet Et sundt liv starter hos borgeren selv i borgerens dagligdag og nærmiljø. Derfor er vi som kommune det naturlige udgangspunkt, når vi taler om det nære sundhedsvæsen. Vi skal forebygge sygdomme og sikre, at rammerne for et godt helbred er til stede. Vi skal også sikre, at behandlingen foregår så tæt på borgeren som muligt, f.eks. gennem en specialiseret indsats i sygeplejen. Når borgeren har behov for tværfaglig behandling skal forløbet være kendetegnet ved sammenhæng og kontinuitet; et forløb hvor overgange mellem sygehus, egen læge, sygepleje, genoptræning, hjælpemiddelafdeling, plejecentre eller hjemmeplejen fungerer smidigt og naturligt. hjemmepleje egen læge visitation genoptræning sygehus plejecentre Særligt sygeplejen står overfor en udfordring i forhold til at sikre sammenhæng i behandlingen. Indlæggelsestiden på sygehusene er faldet med 20 procent siden Den vil falde yderligere i takt med, at patienter i højere grad behandles i eget hjem. Med sammenhæng i behandlingen menes, hvordan overgangene mellem de forskellige aktører forløber bedst muligt. Sammenhæng i behandlingen betyder også, at medarbejderne på tværs af sektorer møder borgeren med et fælles afsæt i det rehabiliterende potentiale. Kolding Kommune prioriterer: At der er sammenhæng i indsatsen mellem eget hjem, sygehus, genoptræningsplads og kommunal pleje. At sammenhæng i indsatsen reducerer indlæggelser og genindlæggelser på sygehus. At borgeren efter fald eller sygdom får styrket funktions niveauet gennem behandling og træning. At der tilbydes hjemmebesøg til ældre borgere med medicinske sygdomme i forbindelse med udskrivning fra sygehus. At pårørende/netværket inddrages. Folk ryger ind og ud af sygehusene pga mangel på aflastningspladser Der er meget der kan gå galt efter en udskrivelse og det er svært at finde ud af tingene når man kommer hjem Medicin fra læge, sygehus mm hedder mange forskellige navne. Det er svært at finde ud af 10 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

11 TEMA 5 Sundhed for borgere over 65 år selvhjulpen længst muligt Af de borgere over 65 år i Kolding Kommune klarer sig uden hjemmehjælp, sygepleje, madservice eller plejebolig. De har et godt helbred og har ikke brug for hjælp fra kommunen. Vi ved, at borgerne ønsker at klare sig selv længst muligt. At kunne klare sig selv forudsætter et godt helbred. 83,1 procent af borgerne i Kolding Kommune vurderer selv, at de har et godt helbred. Selvom andelen generelt falder med alderen viser undersøgelsen, at det selvvurderede helbred blandt de årige er på niveau med de årige. Først når borgerne bliver over 75 år bliver det selvvurderede helbred markant dårligere. Vi skal i Kolding Kommune skabe rammer for en aktiv tilværelse og et aktivt seniorliv samtidig med, at vi skal forebygge og oplyse. Kolding Kommune prioriterer: Der skal være ekstra opmærksomhed på ensomhed specielt ved ægtefællers død Aktiviteter med konkurrence er gode når det drejer sig om tilbud til mænd Godt med besøgsvenner men det er for dyrt at gå til fritidsaktiviteter At der skabes rammer for engagerede, deltagende og aktive borgere. At der er fokus på, hvordan kost, rygning, alkohol, motion og fælleskab med andre påvirker sundheden. At aktivitetscentrene fortsat er den trygge ramme for fællesskaber og aktiviteter for borgere over 65 år. At der er fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomme. At idræts- og aktivitetstilbud samt tilbud der henvender sig til bestemte målgrupper af ældre understøttes. At lighed i sundhed prioriteres gennem fokus på borgere, hvis fysiske og mentale sundhed er truet. At borgere får information om konkrete tilbud i Kolding Kommune, der muliggør et Aktivt Seniorliv. At pårørende/netværket inddrages aktivt hvis borgeren ønsker dette. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 11

12 TEMA 6 Borgere med demens livskvalitet på egne vilkår I dag er der borgere i Kolding Kommune med en demensdiagnose og 66 procent af plejecenterbeboerne har en demenssygdom. I takt med at vi lever længere vil dette tal stige. Demenssygdommen påvirker den demensramte, og i høj grad også de pårørende. Demens Demens dækker over forskellige sygdomme, der afstedkommer forskelligt plejebehov. Demenssygdommene udvikler sig på forskellig måde. Undersøgelser tyder på, at sygdommens udvikling kan bremses gennem stimulering af hjernen. En aktiv tilværelse med mange input, aktiviteter og socialt samvær antages derfor at medvirke til at forebygge demens og bremse udviklingen hos borgere, der har demens. Kolding Kommune prioriterer: At kommunens tilbud opretholder livskvaliteten og sikrer en god tilværelse for borgere med demens og dennes pårørende. At der er fokus på, hvordan pårørende til borgere med demens kan aflastes, så de kan leve et aktivt liv. At plejen i hjemmet og på plejecentrene prioriteres og understøttes af indsats fra demensfaglig specialenhed. At den demensfaglige indsats er koordineret, så den demente og dennes pårørende oplever et sammenhængende forløb. At velfærdsteknologi understøtter hverdagen for borgere med demens og dennes pårørende. At indsatser og tilbud på demensområdet synlig gøres ved foredrag og informationsmøder. At skift mellem forskellige opholdssteder i videst mulig omfang undgås. De demente skal aktiveres mere. Flere plejepersonaler skal være aktivitetspersonale Daghjem er godt for demente Den demente har utrolig meget brug for at få rådgivning sammen med ægtefællen 12 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

13 TEMA 7 Fremtidens boliger plads til at blive ældre Undersøgelser viser, at ældre helst vil undgå at flytte i ældre- eller plejeboliger. Mange kommende ældre vil forberede deres bolig, så de kan blive i boligen når de bliver ældre. Mange kommende ældre foretrækker også at bo i seniorhuse eller bofællesskaber frem for at flytte i ældreeller plejeboliger. Det betyder, at efterspørgslen efter traditionelle ældreboliger formentlig vil falde. Boligen skal understøtte borgerens trivsel, sundhed og sociale relationer. Det er derfor vigtigt, at borgerne forbereder deres bolig til når de bliver ældre eller flytter til en alderssvarende bolig. Samtidig skal kommunen sikre, at nybyggeri har en fleksibel ruminddeling, kan rumme velfærdsteknologier, at boligerne er centralt placeret i forhold til indkøb og transport, og at de indrettes, så borgeren kan forblive selvhjulpen længst muligt. Kommunen skal støtte kollektiver for ældre det er nemt at blive en del af kollektivet Der ønskes dyrehold på de to nye plejecentre mulighed for egen kat/hund Der skal tænkes i ældre/seniorboliger bygget med mulighed for at blive boende når man bliverplejekrævende Kolding Kommune prioriterer: At boligen understøtter borgerens trivsel, sundhed, sociale relationer og kontrol over eget liv. At ældre- og plejeboliger gøres attraktive for forskellige målgrupper, blandt andet svært plejekrævende. At ældre- og plejeboliger indrettes så borgerens bevægelsesfrihed og aktivitetsmuligheder styrkes. At borgeren får kvalificeret rådgivning i forbindelse med valg af ældre- og plejebolig og boligindretning. At velfærdsteknologi indtænkes i nybyggeri i Kolding Kommune. At ældre borgeres boligsociale behov indarbejdes i den overordnede boligplanlægning i Kolding Kommune. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 13

14 TEMA 8 Digitalisering klædt på til selvbetjening Borgere kan digitalt ansøge om hjemmehjælp, søge om tilskud til briller eller få journaloplysninger via Borgerportalen. Digitale selvbetjeningsløsninger eksisterer i høj grad i dag. Gode selvbetjeningsløsninger letter sagsgangen for borgeren, sagsbehandleren får de rigtige informationer og administrationstiden mindskes. Men kun et begrænset antal borgere benytter disse muligheder og vælger alternativt personlig betjening. Vi skal derfor blive bedre til at synliggøre de digitale muligheder og hjælpe borgerne med at bruge dem. Digitaliseringen skal give borgerne informationer - ikke afskære dem fra informationer. Derfor skal digitalisering ske gradvist og i et tempo, der tilgodeser alle borgere. Borgere der ikke er vant til at bruge computere, skal tilbydes hjælp på aktivitetscentrene eller andre steder i nærmiljøet. Ligeledes skal borgere stadig have mulighed for at modtage vigtige informationer i papirform. Kolding Kommune prioriterer: Mange her omkring bordet er nervøse for digitalisering; vi er nervøse for at man ikke får brev længere At kommunen, foreninger og frivillige introducerer borgere til brug af computer og digital selvbetjening. At digital kommunikation mellem kommunen og samarbejdspartnere fortsat udbygges. At digital kommunikation mellem kommunen og borgerne afprøves indenfor forskellige målgrupper. At borgeren introduceres til digital selvbetjening i forbindelse med personlig henvendelse i kommunen. At digital kommunikation ikke afskærer borgeren fra nødvendige oplysninger. Der er en risiko for at tabe en gruppe mennesker, som ikke kan tilgå IT. Det er ikke nok at have computere på biblioteket Digitale frivillige kan hjælpe ældre, som ikke kan bruge en computer. Det kunne også være en god ide med en digital bogbus der kom ud i lokalområderne 14 KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

15 Hvordan indfrier vi visionen? Andelen af borgere over 65 år, der er selvhjulpne stiger frem mod år 2022 At en større andel af borgere over 65 år bliver selvhjulpne kommer ikke af sig selv. Vi skal frem mod 2022 arbejde målrettet med de otte temaer. Vi skal have fokus på, hvordan flere borgere bliver selvhjulpne og oplever en forbedret livskvalitet, uden at vi svigter borgere, der har brug for hjælp. Borgerne skal opleve, at det er en gevinst at blive selvhjulpen. Og ja, det er nemmere sagt end gjort. Vi politikere skal tænke anderledes, hjemmehjælperen skal arbejde anderledes og som borger, skal du også vænne dig til nye måder at gøre tingene på. Vi vil i Seniorudvalget gerne sige tak til borgere, Ældreråd og Handicapråd samt andre, der er kommet med input til denne seniorpolitik. Jeres input har været vigtige i formuleringen af seniorpolitikken og udgør et vigtigt grundlag for det videre arbejde med seniorpolitikken. Vi ser fra Seniorudvalgets side frem til et aktivt samarbejde om seniorpolitikken. Du kan følge med i, hvordan seniorpolitikken bliver til konkrete tiltag på Vi kan som politikere ikke indfri visionen alene. Vi har brug for dig som borger, som frivillig, som foreningsmenneske, som pårørende og som modtager af kommunal pleje til at arbejde med os omkring indfrielsen af visionen. Søren Rasmussen, Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen Seniorudvalgsformand KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK 15

16 LOGO3_1-linjeStor_NEGrød Senior- og Socialforvaltningen Domhusgade Kolding Tlf KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK fordi selvværd er mere end velfærd. liv

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOLDING KOMMUNES SENIORPOLITIK fordi selvværd er mere end velfærd. liv er et aktivt seniorliv r e h a b i lite r i n g v e l fæ r d s t e kn o l o g i fr i v i lli g e o g fo r e n i n g e r d et n æ r e s u n d h e d s væ s e n s u n d h e d fo r b o r g e r e ov e r 6 5

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

liv Aktivt senior Udsagn fra borgermøde Tillæg til seniorpolitikken s u nd he d fo r b o rg e re ove r 6 5 å r

liv Aktivt senior Udsagn fra borgermøde Tillæg til seniorpolitikken s u nd he d fo r b o rg e re ove r 6 5 å r liv Aktivt senior re h a b i lite ri n g v e l fæ r d s t e kn o l o g i friv i lli g e o g fo re n i n g e r æ l d r e b o r g e r e m e d m e d i c i n s ke syg d o m m e s u nd he d fo r b o rg e re

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Ældre kan og vil selv. Ældrepolitik 2013-2016. Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige?

Ældre kan og vil selv. Ældrepolitik 2013-2016. Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige? Ældre kan og vil selv Ældrepolitik 2013-2016 Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige? 2 Frederiksberg Kommunes ældrepolitik Forord til ældrepolitikken Vi bliver flere ældre på

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd

Styrk din hverdag. er et aktivt seniorliv. KOMMUNES SENIORPOLITIK 2015-2022 fordi selvværd er mere end velfærd rehabilitering velfærdsteknologi frivillige og foreninger det nære sundhedsvæsen sundhed for borgere over 65 år borgere med demens fremtidens boliger digitalisering er et aktivt seniorliv OV1_Kvadrat_RØD

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder. Webudgave. voksen og sundhed

Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder. Webudgave. voksen og sundhed Fremtidens Ældre i Horsens Kommune - Nye ældre, nye muligheder voksen og sundhed 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 4 DEN DEMOGRAFISKE UDVIKLING - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER... 6 FOREBYGGELSE, MESTRING OG

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Demensstrategi 2016 2020

Demensstrategi 2016 2020 Demensstrategi 2016 2020 Forord Med nærværende Demensstrategi 2016-2020 ønsker vi at signalere, at vi tager demensudfordringen alvorligt og har ambitioner om at blive en demensvenlig kommune til gavn for

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011

Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune. Sundhed & Omsorg. Marts 2011 Strategi på demensområdet i Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg Marts 2011 Godkendt i Ledergruppen d. 29.marts 2011 1 Indhold 1. Forord... - 4-1.1 Demens... - 4-1.2 På forkant med udviklingen... - 4-2 Vision...

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet

Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet Ældrepolitik I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet Natur og Udvikling Indhold 3 FORORD 4 HALSNÆS KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 8 DEN ENKELTE BORGERS RESSOURCER ER I FOKUS 12 DEMENS MED VÆRDIGHED OG HJÆLP

Læs mere

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse

Demenspolitik. Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016. Ældrepleje og aktiviteter. Ældrepleje og aktiviteter. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Ældrepleje og aktiviteter Ældrepleje og aktiviteter Demenspolitik Hvad gør Furesø Kommune 2009-2016 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse Oplag: 200 Udgivet: Januar 2009 Redaktion: Susanne Jensen Billeder:

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Guide til PowerPointpræsentationer

Guide til PowerPointpræsentationer Omsorg i MSO Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Oplæg Temadrøftelse om Omsorgspolitikken Sundhed og Omsorgsudvalget Den 12. januar 2015 Omsorgspolitikken Omsorgspolitikken er vedtaget af Byrådet

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune

Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Holbæk Byråd, december 2012 Forord Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Revision af de forebyggende hjemmebesøg. [Skriv undertitlen på dokumentet]

Revision af de forebyggende hjemmebesøg. [Skriv undertitlen på dokumentet] Revision af de forebyggende hjemmebesøg [Skriv undertitlen på dokumentet] Dokumentet indeholder ideer til hvordan vi kan imødekomme lovændring og præge udviklingen for de forebyggende hjemmebesøg. Netværksgruppe

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Mange af os har oplevet ældre familiemedlemmer, som pludselig har svært at ved huske. Aftaler, datoer, gårsdagens oplevelser og samtaler kan forsvinde ud

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere