KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Frekvenspolitiske prioriteter i EU inden overgangen til digital transmission set i sammenhæng med ITU's kommende regionale radiokommunikationskonference i 2006 (RRC-06) DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RRC og overgangen til digital transmission RRC - oprindelse og omfang Transmisssionspolitikken set i en bredere sammenhæng Bedst mulig udnyttelse af de frekvenser, der frigøres Størrelsen af frekvensoverskuddet Et europæisk perspektiv for den fremtidige anvendelse af frekvensoverskuddet En konsekvent reguleringstilgang for frekvensoverskuddet Fordele ved en EU-harmonisering af en del af frekvensoverskuddet Særlige virkninger af EU-prioriteterne for RRC Behov for en fremtidssikret RRC-frekvensbåndplanlægning Støtte til en kort overgangsperiode Konklusion...9 DA 2 DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Frekvenspolitiske prioriteter i EU inden overgangen til digital transmission set i sammenhæng med ITU's kommende regionale radiokommunikationskonference i 2006 (RRC-06) (EØS-relevant tekst) 1. RRC OG OVERGANGEN TIL DIGITAL TRANSMISSION Denne meddelelse har til formål at præsentere EU s prioriteter vedrørende rådighed over frekvensressourcer set i sammenhæng med overgangen til digital transmission og ITU's regionale radiokommunikationskonference i 2006 (RRC-06). Meddelelsen bidrager til at opfylde målene i i2010-initiativet 1, som blev lanceret i forbindelse med Lissabon-strategien, og som fremhæver, hvor vigtigt det er, at der er frekvenser til rådighed til at fremme innovation inden for informations- og kommunikationsteknologi, og at en større fleksibilitet ved forvaltningen af denne ressource er påkrævet, så den kan udnyttes mere effektivt RRC - oprindelse og omfang Der er tradition for, at frekvensplaner for radio- og tv-transmission samordnes på internationalt plan på grund af den store risiko for interferens over lange afstande ved transmission af radio-/tv-signaler fra højeffekt-sendetårne. Den nuværende internationale frekvensplan bygger på den regionale aftale for det europæiske transmissionsområde (Stockholm 1961). Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) nedsatte i denne forbindelse den regionale radiokommunikationskonference (RRC) 2, som har til opgave at planlægge de nye frekvenser til jordbaseret digital transmission (dvs. frekvensbåndene MHz og MHz). Den nye plan kommer til at gælde for forhandlingsparternes geografiske område, dvs. Europa inklusive Den Russiske Føderation, Afrika og dele af Mellemøsten 3, og vil i sidste ende træde i stedet for den ovennævnte Stockholm-plan. Den tekniske forberedelse af konferencen i Europa støttes af CEPT, som vedtager fælles europæiske holdninger, dvs. de indledende tekniske forhandlingspositioner, med henblik på at samordne forhandlingsprocessen KOM(2005) 229. RRC-forhandlingsprocessen består af to dele: den første del blev gennemført i maj 2004 (RRC-04), hvor de tekniske vilkår for udarbejdelsen af en ny plan blev vedtaget, og den anden del gennemføres i maj 2006 (RRC-06), hvor den nye frekvensplan forhandles ud fra det frekvensbehov, som anmeldes af hver forhandlingspart, dvs. de enkelte lande. Formelt omfatter ITU-region 1 lande vest for den 170. østlige længdegrad og nord for den 40. sydlige breddegrad (undtagen Mongoliet) samt Iran (120 lande i alt). Medlemsstaterne er de retlige forhandlingsparter i RRC. Kommissionen har ikke stemmeret ved ITU-forhandlinger, men er en delegation, dvs. formelt et sektormedlem (kategori: regionale og andre internationale organisationer). DA 3 DA

4 1.2. Transmisssionspolitikken set i en bredere sammenhæng Den 24. maj 2005 vedtog Kommissionen en meddelelse om fremskyndelse af overgangen fra analog til digital transmission 4, som beskriver Fællesskabets politiske mål for overgangen. I meddelelsen udpeges overskuddet af frekvenser som en af de største fordele ved overgangen til digital transmission, navnlig de yderligere frekvensressourcer, som frigøres i forbindelse med ophør af jordbaserede analoge tv-transmissioner og at det vil være vigtigt, at genanvendelsen af disse bånd til nye og innovative tjenester ikke hindres unødigt. Omfanget og modaliteterne i den plan, som skal udarbejdes ved RRC, er ikke på nogen systematisk måde blevet vurderet i forhold til andre mulige løsninger som f.eks. en mere decentral planlægning og/eller begrænsning af den centrale planlægning til en mindre del af radio-/tv-transmissionsfrekvenserne. Det bredere politiske perspektiv i forbindelse med overgangen til digtigal transmission må derfor forliges med RRC s tilgang til planlægning af udnyttelsen af frekvensressourcer, idet der i en bredere sammenhæng tages hensyn til radio-/tv-transmissioners konstante udvikling og fænomenet teknologisk konvergens. Det er navnlig nødvendigt at forholde sig til forbindelserne mellem RRC s planlægningstilgang, markedet og den politiske udvikling. Det er vigtigt at finde frem til praktiske løsninger ved planlægningen i RRC, som imødegår disse udfordringer, navnlig når man betænker, at den nye plan forventes at skulle gælde i snesevis af år. Det bør desuden sikres, at planen bidrager til et virkeligt indre marked for varer og tjenester, samtidig med, at den er fleksibel nok til at frekvensressourcer kan allokeres i henhold til efterpørgslen på de lokale markeder. 2. BEDST MULIG UDNYTTELSE AF DE FREKVENSER, DER FRIGØRES 2.1. Størrelsen af frekvensoverskuddet Hvis analog tv-transmission omstilles til digital transmission (samme billedopløsning og -størrelse, samme antal kanaler), skal der bruges tre til seks gange færre frekvenser hertil. Det betyder, at mellem 300 og 375 MHz af de ressourcer, som på nuværende tidspunkt er allokeret til jordbaseret tv-transmission, kunne frigøres og genanvendes. Selv hvis der tages hensyn til andre faktorer, som påvirker frekvensanvendelsen, f.eks. behov for samtidig transmission af analoge og digitale kanaler, eventuelle ændringer af forsyningspligten 5, det endelige valg af transmissionsstandarder og udskiftningen af jordbaseret transmission med andre platforme (f.eks. kabel og satellit), kan det forventes, at der vil være en betydelig mængde "ubrugte" frekvenser til rådighed ved udgangen af omstillingsprocessen 6. Dette betegnes ofte som frekvensoverskuddet KOM(2005) 204, som i dette dokument benævnes "meddelelsen om overgangen til digital transmission. En mindre streng forsyningspligt ville reducere den frekvensmængde, der er brug for, betydeligt, og dermed øge det potentielle frekvensoverskud. Ofcom (UK) har f.eks. allerede anslået, at mindst 112 MHz kunne frigøres til nye tjenester på grund af overgangen til digital transmission i Det Forenede Kongerige. Denne mængde frekvenser, som forventes frigjort i Det Forenede Kongerige, er kun en del af overskuddet, som det defineres i denne meddelelse, da det kun omfatter andre nye tjenester end radio-/tv-transmission. DA 4 DA

5 2.2. Et europæisk perspektiv for den fremtidige anvendelse af frekvensoverskuddet Når man tager i betragtning, hvor hurtigt udviklingen af radio-/tv-transmissionstjenester forløber, og hvor meget den teknologiske konvergens kombineret med den teknologiske udvikling påvirker tilblivelsen af nye tjenestemuligheder, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en relativ vægtning af den fremtidige efterspørgsel efter frekvensressourcer, til trods for at tidshorisonten for ophør af analog tv-transmission er rykket betydeligt nærmere. I meddelelsen om overgangen til digital transmission sættes fristen for ophør af analog transmission til Det betyder, at anvendelsen af overskuddet bør drøftes og fastlægges i løbet af de kommende seks år. Der er derfor brug for hurtigt at undersøge markedsmulighederne på F&U-niveau, og for en hurtig vedtagelse af de nødvendige reguleringsforanstaltninger og en plan for anvendelsen af frekvensressourcerne. Kommissionen agter at være førende i denne forbindelse, hvor fordelene ved en EUdækkende samordning er indlysende, og at søge at inddrage medlemsstaterne som aktive deltagere i processen. Et at de vigtigste spørgsmål i forbindelse med overgangen til digital transmission er, hvordan frekvensoverskuddet bedst anvendes. Frekvenspolitikgruppen har rådet til at skelne mellem tre kategorier af frekvensbehov 7 : Frekvenser, som der er brug for til bedre jordbaserede radio-/tv-transmissionstjenester: f.eks. tjenester med forbedret teknisk kvalitet (navnlig HDTV), flere programmer og/eller forbedret tv-oplevelse (f.eks. flere kameravinkler i forbindelse med sport, individuel løbende nyhedstekst i bunden af billedet og andre mere eller mindre interaktive muligheder) Frekvenser, der er brug for til konvergerede radio-/tv-tjenester, som først og fremmest forventes at være hybridtjenester, dvs. et kryds mellem almindelige transmissionstjenester og mobilkommunikationstjenester Frekvenser, som skal allokeres til nye anvendelser, som ikke hører blandt applikationer, der vedrører radio-/tv-transmission. Nogle af disse potentielle nye anvendelser af frekvensoverskuddet er fremtidige tjenester og applikationer, som endnu ikke er på markedet, eller eksisterende tjenester og applikationer, som endnu ikke benytter de pågældende frekvenser (f.eks. udbygning af 3G-tjenester, kortdistance-radioapplikationer). Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at støtte lanceringen af en debat om anvendelsen af det frekvensoverskud, der fremkommer som følge af overgangen til digital transmission, idet der tages udgangspunkt i Frekvenspolitikgruppens forslag og det mål, der drejer sig om virkeliggørelsen af et indre marked for udstyr og tjenester. Kommissionen vil som led i denne proces fastlægge den nødvendige retningsvisning for de relevante områder af IST-arbejdsprogrammet, således at nye og innovative teknologier, som støtter fremspirende tjenester og applikationer, der udnytter frekvensoverskuddet, kan vurderes og frekvensbehovet kvantificeres. 7 Frekvenspolitikgruppens udtalelse om Impact on spectrum of the switchover to digital broadcasting, ref. RSPG04-55, DA 5 DA

6 Mere generelt vil Kommissionen tage hensyn til frekvensoverskuddet ved fastlæggelsen af fremtidige frekvenspolitiske orienteringer. Ud fra en betragtning om, at markedsefterspørgslen bør bestemme den bedste anvendelse af frekvensoverskuddet, har Kommissionen allerede nævnt muligheden af at gøre det muligt at handle med frekvenser 8 og vil også undersøge, om det er relevant at give adgang til en del af frekvensoverskuddet til tilladelsesfri udnyttelse, og eventuelt tillade, at underlay-tjenester anvender de samme frekvensbånd. Kommissionen vil i denne forbindelse søge Frekvenspolitikgruppens råd om specifikke spørgsmål En konsekvent reguleringstilgang for frekvensoverskuddet Medlemsstaterne har en forpligtelse til at sikre, at RRC-06 ikke kommer til at skabe unødige hindringer for den korrekte anvendelse af EU s rammebestemmelser for elektronisk kommunikation og tilladelsesdirektivet samt anden gældende EUlovgivning, når det gælder fremtidig allokering og tildeling af frekvensoverskuddet. Det er navnlig adgangen til frekvensoverskuddet, der vil skulle opfylde bestemmelserne i rammedirektivets artikel 9 9, hvorefter Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheders allokering og tildeling af sådanne radiofrekvenser bygger på objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige kriterier. Herudover pålægger artikel 7 i tilladelsesdirektivet 10 yderligere krav til proceduren for begrænsning af antallet af brugsrettigheder til radiofrekvenser, hvor dette er hensigtsmæssigt. I praksis burde det med en konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen kunne undgås at overgangen til digital transmission skaber uligheder på markeder, som er afhængige af rådighed over frekvenser. For at støtte dette mål vil Kommissionen fremme en debat i Frekvenspolitikgruppen og De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe, som tager sigte på at analysere de lovgivningsmæssige konsekvenser af den kommende genopdyrkning af frekvensoverskuddet for at udpege og behandle eventuelle uoverensstemmelser, der opstår mellem de enkelte landes fremgangsmåde og EU-lovgivningen. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at de regler og bestemmelser, som anvendes i forbindelse med frekvensoverskuddet, er i overensstemmelse med EUrammebestemmelserne for elektroniske kommunikationstjenester 11 og anvendes konsekvent i hele EU. Det kan desuden være tilfældet, at indførelsen af nye tjenester, som ikke falder inden for radio-/tv-tjenestekategorien (som defineret i ITU s radioreglement) i de frekvensbånd, der er omfattet af RRC-processen, kræver en rigtig genallokerings- eller samallokeringsprocedure på ITU/WRC-niveau. Det gælder navnlig, hvor sådanne tjenester kunne skabe interferens for radio-/tv-transmissionstjenester uden for EU's område. Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne for at udpege alle foranstaltninger, som er påkrævet på fællesskabsniveau som forberedelse til WRC-07 12, og i WRC KOM(2005) 400. Direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Direktiv 2002/20/EF om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Og i overensstemmelse med eventuel fremtidig lovgivning, der fremkommer som følge af revisionen af rammebestemmelserne. ITU s verdensomspændende radiokommunikationskonference 2007 DA 6 DA

7 forhandlinger for at sikre en lige adgang til frekvensoverskuddet for alle potentielle frekvensbrugere Fordele ved en EU-harmonisering af en del af frekvensoverskuddet Frekvensoverskuddet giver mulighed for at udpege frekvenser til nye Europa-dækkende tjenester. Mange af disse fremtidige tjenester forventes at bidrage til opfyldelse af de EU s politikmålsætninger i i2010-initiativet 13, herunder navnlig at opbygge et informationssamfund for alle, som fremmer livskvalitet og mindsker kløfterne mellem forskellige regioner. Som følge heraf mener Kommissionen, at en del af frekvensoverskuddet bør øremærkes til harmonisering 14 på europæisk niveau. Der er behov for en vis samordning på europæisk niveau, idet frekvensoverskuddet i de enkelte medlemsstater frigøres i forskelligt tempo og drevet af forskellige interesser. Det er for tidligt at forudsige, hvor stor en mængde harmoniserede frekvenser, der bliver brug for, og hvilke tjenester der bør drives i de harmoniserede bånd og på hvilket tidspunkt. Det er dog meget vigtigt, at man allerede nu påbegynder fælles overvejelser i EU, så man undgår opsplitning og situationer med etablerede forpligtelser, som senere forhindrer, at man harmoniserer en del af frekvensoverskuddet på EU-niveau. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre en tilstrækkelig harmonisering af deres tilgange til frekvensoverskuddet, navnlig med henblik på at opfylde behovet for kommende Europa-dækkende tjenester. Med henblik herpå bør medlemsstaterne og Kommissionen: bekræfte fordelene ved og gennemførligheden af at harmonisere nogle af de frekvensbånd, der udgør del af frekvensoverskuddet analysere de vigtigste træk ved sådanne harmoniserede bånd med henblik på maksimere deres økonomiske og samfundsmæssige værdi udvikle en fælles strategi for at støtte målet vedrørende harmoniserede frekvenser. 3. SÆRLIGE VIRKNINGER AF EU-PRIORITETERNE FOR RRC 3.1. Behov for en fremtidssikret RRC-frekvensbåndplanlægning Eftersom detaljerne vedrørende den fremtidige efterspørgsel efter hver af de potentielle tjenester og driftsmåder i det område, som frekvensoverskuddet dækker, ikke kan forudsiges med tilstrækkelig sikkerhed, bør RRC-planlægningen have tilstrækkelig teknisk fleksibilitet til at kunne bruges til en række forskellige fremtidige radio-/tvtransmissionstjenester og give mulighed for potentielle alternative brugsformål for de samme frekvenser via andre teknologier og tjenester 15. Fleksibilitetsmålet blev allerede delvist taget op ved RRC-04. Der er dog stadig tekniske aspekter, som indgår i planlægningsmodaliterne, som risikerer at hindre fremtidig teknologiudvikling 16. Det bør Se fodnote 1. Udtrykket harmonisering skal ses i en bredere sammenhæng, hvor der bliver mulighed for at indføre Europa-dækkende tjenester, og omfatter bl.a. fælles vedtagelse af fleksible tilgange til frekvensforvaltning, herunder frekvenshandel og tilladelsesfri anvendelse. Denne målsætning støttes også af Frekvenspolitikgruppen. Se også den udtalelse, der er nævnt i fodnote 7. F.eks. restriktive kanalopdelingskrav, antagelser om netværkstopologier, der bygger på høje højeffekt-sendetårne (high tower/high power transmitters). DA 7 DA

8 desuden sikres, at de tekniske planlægningsmodaliteter ikke er i modstrid med fællesskabslovgivningen, navnlig R&TTE-direktivet 17. Frekvenser til digital radio indgår også i RRC s planlægning, og selv om støtten til en overgang til digital radiotransmission ikke er fremtrædende i øjeblikket, er det ikke desto mindre vigtigt, at radiotransmissionstjenester kan få de nødvendige frekvenser til en gnidningsløs overgang til en digital infrastruktur 18 og til de forskellige mulige standarder, således at ingen fremtidige muligheder udelukkes 19. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gennemgå det tekniske grundlag for RRCplanlægningen med henblik på at udpege unødvendigt restriktive krav, som kunne underminere principperne om fleksibilitet og tekhnologineutralitet 20. Dette burde gøre det lettere for medlemsstaterne og Kommissionen at samarbejde om at minimere virkningerne af sådanne restriktive krav i RRC-forhandlingerne Støtte til en kort overgangsperiode I meddelelsen om overgangen til digital transmission gav Kommissionen udtryk for sit engagement for en kortvarig overgangsperiode. Den anførte begyndelsen af 2012 som frist for ophør af analog tv-transmission i medlemsstaterne og dermed som slutningen af overgangsperioden i Den Europæiske Union. Set i en bredere sammenhæng vil RRC skulle beslutte, hvornår de nuværende allokeringer til analog transmission ophører med at være retligt beskyttet mod interferens. For Europa bør ophør af beskyttelsen af analoge transmissionskanaler helst falde sammen med den foreslåede frist for ophør af analog transmission, dvs Hvis der er tale om en meget længere beskyttelsesperiode for analog transmission, som der anmodes om fra EU s nabolande, vil det genere de medlemsstater, som er naboer til disse lande. To scenarier er dog allerede på bordet efter den første RRC-forhandlingsrunde (RRC-04): et scenarie bygger på en frist i 2015 for ophør af beskyttelsen mod interferens på analoge transmissionskanaler, og det andet scenarie opererer med en frist i 2030 eller senere. Som følge heraf anbefaler Kommissionen, at medlemsstaterne enes om en fælles forhandlingsposition ved RRC for at støtte det scenarie, hvis frist er tættest på 2012, nemlig 2015 som frist for ophør af den generelle beskyttelse af analoge kanaler, som sender uden for EU. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at indtage en fælles position i RRCforhandlingerne, så det sikres at fristen for afslutning af overgangsperioden, dvs. ophør af den generelle retlige beskyttelse af analoge kanaler finder sted hurtigst muligt og så tæt på 2012, som det kan lade sig gøre Enhver RRC-specifikation af elementer, som er omfattet af dette direktiv (f.eks. emissioner uden for båndet, spurious-udstråling, modtagespecifikation) bør undgås. På nogle markeder er der en øget risiko for mangel på frekvenser til digital radio, fordi nogle af de frekvenser, som oprindeligt var øremærkede til digital radio, allerede er blevet anvendt til at indføre andre tjenester (f.eks. mobilapplikationer, som bruger DMB-standarden). De nuværende RRC-modaliteter omfatter kun anvendelsen af T-DAB-standarden. Denne tekniske gennemgang kunne ske i forbindelse med CEPT s forberedelser til RRC-06. Den bør omfatte både tv- og radiotjenester. DA 8 DA

9 4. KONKLUSION Overgangen til digital transmission er i lige så høj grad et politisk som et teknisk spørgsmål. Tekniske beslutninger, som træffes ved RRC-06, kan få væsentlig indflydelse på overgangen til digital transmission, og risikerer at begrænse de fremtidige muligheder for regeludstedende myndigheder og politiske beslutningstagere set i lyset af udviklingen inden for radio-/tvtransmission, den tekniske udivkling og konvergenstendenser. Desuden bør der fuldt ud tages hensyn til det europæiske perspektiv. Medlemsstaterne bør maksimere deres vægt i forhandlinger ved at indtage fælles standpunkter og vedtage fælles forhandlingsstrategier, hvor det er muligt, med udgangspunkt i reel enighed om, hvordan vigtige politiske prioriteter skal indgå i overvejelserne. Som følge heraf opfordres medlemsstaterne til hurtigst muligt at drøfte de udestående spørgsmål, som forelægges i denne meddelelse, og at samordne deres indsats. Kommissionen anmoder om Rådets og Europa-Parlamentets politiske støtte til at nå de mål, der er beskrevet i denne meddelelse. DA 9 DA

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.05.2005 KOM(2005) 204 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU. {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU. {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final} EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2016 COM(2016) 43 final 2016/0027 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU {SWD(2016) 19 final}

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.9.2005 KOM(2005) 411 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.11.2007 KOM(2007) 700 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

17. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 159/23

17. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 159/23 17. 6. 91 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. C 159/23 2. ØSU's bemærkninger 2.1. Set i lyset af det generelle billede, som er skitseret ovenfor, må målsætningen om den størst mulige sikkerhed til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Notat Geografisk infrastruktur J.nr. KMS-100-00041 Ref. Jr GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 1. Kommissionens forslag Forordning../ /EF, der implementerer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1) BEK nr 754 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

28.3.2014 A7-0190/ 001-233. Forslag til forordning (COM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309(COD))

28.3.2014 A7-0190/ 001-233. Forslag til forordning (COM(2013)0627 C7-0267/2013 2013/0309(COD)) 28.3.2014 A7-0190/ 001-233 ÆNDRINGSFORSLAG 001-233 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Pilar del Castillo Vera EU's indre marked for elektronisk kommunikation A7-0190/2014 (COM(2013)0627

Læs mere

RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN

RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.10.2009 SEC(2009) 1437 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere