IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011

2 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv, videninstitutioner, innovationsmiljøer, erhvervsservicesystem, eksperter og myndigheder. Der har desuden været afholdt en række bilaterale møder med andre iværksætteraktører. Som baggrundsmateriale for iværksætterstrategien er der gennemført en statistisk kortlægning af Aarhus Kommunes iværksætterprofil, jf. bilag. Hovedresultaterne fremgår også af stategiens appendiks. Planen er, at initiativerne i iværksætterstrategien sættes i gang i løbet af 2011 og I den forbindelse vil der blive formuleret konkrete succesmål for hver enkelt initiativ. MEDLEMMER AF TÆNKETANKEN TIL UDVIKLING AF IVÆRKSÆTTERSTRATEGIEN FOR AARHUS ERHVERVSLIVET Adm. direktør Bo Sejer Frandsen Bestyrelsesformand Jens Hørup Regionsdirektør Torben R. Rasmussen Senior Manager Per Frandsen Direktør Christoffer Flintholm Partner Rikke Ullerslev Direktør Peter Dernert Direktør Hanne Wick UDDANNELSESINSTITUTIONER Vicedirektør Flemming Fink Vicedirektør Lasse Munk Madsen INKUBATORMILJØER Managing partner Jarne Elleholm Investor Erik Stridbæk Direktør Arne Vesterdal ERHVERVSFREMMESYSTEMET Direktør Erik Krarup Direktør Torben Vilsgaard Erhvervspolitisk konsulent Anne Gram Direktør Christian Vintergaard EKSPERTER Professor Torben Bager Lektor Kent Nielsen MYNDIGHEDER Afdelingschef Bent Mikkelsen Kontorchef Annette Juhl Analysechef Morten Hvidberg SEKRETARIAT Erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen Konsulent Jesper H. B. Christensen Key2know Amplex Sydbank KPMG WF Enterprise Madebymakers Cadpeople Wick Kommunikation Aarhus Universitet Aarhus Tech Inventure Capital Professionelt bestyrelsesmedlem INCUBA Science Park Væksthus Midtjylland Erhverv Silkeborg Dansk Erhverv Fonden for Entreprenørskab Syddansk Universitet e-statistik Region Midtjylland Aarhus Kommune, Indkøb og Udbud Erhvervs- og Byggestyrelsen Aarhus Kommune Aarhus Kommune

3 2 Indledning En iværksætter skal forstås bredt. Det kan være en person, der er i færd med at etablere eller har etableret ny virksomhed. Det kan også være en person, der videreudvikler en yngre virksomhed. Samtidig kan iværksættere etablere virksomhed i partnerskab med andre iværksættere. Etablering og udvikling af nye virksomheder spiller en central rolle i erhvervsudviklingen og for den generelle samfundsmæssige udvikling. Nye virksomheder står bag hvert tredje nye job i Danmark. I Danmark er niveauet for virksomhedsopstarter og overlevelsesgrad på niveau med andre udviklede lande i vesten, mens andelen af vækstiværksættere er lavere i Danmark, end de lande vi normalt sammenligner os med. Det understreger behovet for at gøre iværksættere i Danmark endnu mere parate til vækst allerede i den tidlige fase af udviklingen af deres virksomhed. Iværksætterområdet kan ikke anskues isoleret fra den samlede erhvervspolitiske indsats, idet iværksætteri bl.a. har en vigtig rolle i udviklingen af erhvervsklynger inden for cleantech, fødevarer, IT, sundhed, kreative erhverv, som det fremgår af Aarhus Kommunes Erhvervsplan. Den nedsatte tænketank for iværksætterstrategien anbefaler, at strategien skal: være handlingsorienteret ( Mindre snak, mere handling ) have et fremadrettet fokus, ( Mindre bakspejl, mere forrude ). Tænketankens udgangspunkt er, at iværksætterne er, som de er, men at der er behov for en mere fokuseret iværksætterindsats for de ambitiøse iværksættere dvs. Mindre for de 90% og mere for 10%. Tænketanken anbefaler desuden Færre støtteordninger, flere vækstordninger, og Mere selvstændighed og mindre støttepædagog. Endelig er det tænketankens anbefaling, at der skal være sammenhængende tilbud for iværksættere dvs. Færre isolerede tilbud, mere sammenhæng i tilbuddene. Tænketanken betoner endvidere vigtigheden af, at de forskellige iværksætteraktører tager ejerskab og bidrager til, at der gennemføres nogle markante initiativer i forlængelse af iværksætter- strategien.

4 3 Vision Aarhus får attraktive rammer for, at iværksættere kan udvikle succesfulde vækstvirksomheder Aarhus bliver kendt som en by med et førende miljø for iværksættere med hensyn til gode rammevilkår og resultater Aarhus vil være en by, der er stolt af sine iværksættere, og hvor iværksættere er stolte over at være iværksættere Succesindikatorer Der udvikles enkelte succesindikatorer for rammevilkår (erhvervsklimaet for iværksættere), resultater (opstart, overlevelse, vækst mv.), kendskabsgrad, stolthedsgrad, m.v. Retninger i Aarhus iværksætterstrategi 1. En styrket iværksætterkultur... side 4 2. Styrkede iværksætterkompetencer og kvalifikationer... side 6 3. Mere iværksætterorienterede myndigheder... side 7 4. Styrkelse af nye og mindre virksomheders vidensamarbejde og netværk... side 9 5. Videreudvikling af basal og fokuseret erhvervsservice... side Bedre markedsføring som iværksætterby og innovationsby... side 14 De valgte retninger afspejler flere hensyn. For det første er der opmærksomhed på iværksætteren selv. For det andet er der iværksætterens rammer, omgivelser og samarbejdspartnere. For det tredje er der fortællingen, kulturen og markedsføringen af iværksætteri i Aarhus.

5 4 1. En styrket iværksætterkultur Hvorfor? Iværksætterkultur omfatter bl.a., hvorledes samfundet, byen og det enkelte individ opfatter iværksættere. En kultur, hvor der er opmærksomhed på, at etablering af egen virksomhed kan være et attraktivt alternativ til at være lønmodtager, er basalt for at kunne styrke iværksætterområdet. En iværksætterkultur med en større grad af anerkendelse af iværksættere vil understøtte, at flere potentielle vækstiværksættere vil vælge at starte egen virksomhed. Derfor skal iværksættere i Aarhus fejres og være stolte over at have startet egen virksomhed. Mål Målet er, at en større andel af elever, studerende og færdiguddannede bliver mere opmærksomme på muligheden for at etablere egen virksomhed som del af en erhvervskarriere. Ambitionen er, at alle elever/studerende på et tidspunkt i deres uddannelsesforløb præsenteres for mulighederne ved at blive iværksætter. Derudover er det målet, at iværksætteri bliver mere synligt som et attraktivt alternativ i erhvervskarrieren. Initiativer Foretagsomhed i grundskolen Aarhus Kommunes folkeskoler skal have tilbud om aktiviteter, der bidrager til at tænke foretagsomhed ind i undervisningen. Ved foretagsomhed forstås for eksempel områder som iværksætteri, forretningsudvikling, virksomhedsdrift, idéudvikling og lignende. Børn skal stimuleres til at tænke udvikling og nyt for i højere grad at ruste dem til selvstændigt at starte initiativer op inden for erhverv, frivillighed, foreninger, events og lignende. Aarhus Kommune skal skabe rammer for, at folkeskoler har mulighed for at tilbyde børn og unge uddannelseselementer i foretagsomhed som en integreret del af det eksisterende fagudbud. Projektet tænkes på sigt bredt ud til alle de kommuner, der indgår i Business Region Aarhus-samarbejdet (Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune). Aarhus Kommune, Erhvervsorganisationer, Virksomheder, Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus

6 5 Fremme positive holdninger til iværksætteri og vækst, fx gennem uddannelse og medier Det overvejes at lave særskilte aktiviteter i forbindelse med iværksætterugen i november målrettet elever/studerende, fx med fokus på målgruppen for etnisk erhvervsfremme. Målrettet indsats for eksempelvis at skabe flere historier i medierne med succesfulde iværksættere, som beskriver, hvad det vil sige at være iværksætter, og hvad der har gjort, at de har fået succes. Uddannelsesinstitutionerne, Studentervæksthus Aarhus, Væksthus Midtjylland, Medierne, Aarhus Kommune Fejring af succesfulde iværksættere Årlig reception for succesfulde iværksættere i Aarhus. Arrangementet skal henvende sig til alle virksomheder, der opfylder nogle fastsatte kriterier. Fx virksomheder der har eksisteret i omkring 2 år. Det skal synliggøres, at det i sig selv er en succes at have etableret en økonomisk bæredygtig virksomhed, hvilket fortjener anerkendelse. Arrangementet skal samtidigt øge iværksætternes overblik over tilbud der kan styrke og accelerere udviklingen af deres virksomhed. I sammenhæng med arrangementet gennemføres en iværksætterkonkurrence. Aarhus Kommune, Væksthus Midtjylland, Øvrige erhvervsfremmeaktører

7 6 2. Styrkede iværksætterkompetencer og -kvalifikationer Hvorfor? Iværksætterkompetencer omfatter evnen til at anvende sin faglige viden til at skabe værdi gennem nye produkter, tjenester, processer og markeder. Forbedrede iværksætterkompetencer er væsentligt for at øge andelen af succesfulde iværksættere, herunder vækstiværksættere. Iværksætterkompetencer er fx påvirket af adgangen til og indholdet i uddannelserne og kvalificeret rådgivning. En mere afklaret forståelse af, hvad det vil sige at blive iværksætter, kan bidrage til at en højere succesrate blandt dem, der vælger at starte egen virksomhed. Samtidigt vil styrkede kompetencer i at anvende viden til værdiskabelse også gøre de der vælger at blive lønmodtagere til mere innovativ og dermed værdifuld arbejdskraft for deres arbejdsplads. Mål Uddannelsessektoren skal i væsentlig højere grad motivere undervisere og studerende til at tilegne sig entreprenante kompetencer. De studerende skal erhverve kompetence til at kunne anvende deres fag til værdiskabelse, herunder viden om hvad det indebærer at starte egen virksomhed. Initiativer Flere uddannelsestilbud på foretagsomhedsområdet i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser Aarhus Universitets udnævnelse som Danmarks Entreprenørielle Universitet giver et stærkt udgangspunkt for en markant satsning og et tværinstitutionelt samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner med en vision om, at alle studerende skal stifte bekendtskab med den form for entreprenørskab, som passer til den enkelte studieretning, på det rette tidspunkt i studieforløbet. Der igangsættes bl.a. entreprenørtoning af udvalgte uddannelser, generiske fag til alle uddannelser og one-stop-shop (én indgang) der giver studerende et hurtigt overblik over entreprenørielle tilbud. Det er visionen, at alle ungdomsuddannelsesinstitutioner indarbejder foretagsomhedstænkning generelt i studieordninger og sætter fokus på initiativer, der skaber iværksætterkultur og mentalitet. Aarhus Universitet, Uddannelsesinstitutioner, Fonden for Entreprenørskab

8 7 3. Mere iværksætterorienterede myndigheder Hvorfor? Det er ikke tilstrækkeligt, at entreprenante personer ser en god mulighed for at etablere en succesfuld virksomhed med vækstpotentiale. Der er en række eksterne rammevilkår, der også skal være til stede for at disse (potentielle) iværksættere gives de bedste vilkår for virksomhedsetablering og -drift. Rammevilkår for start, drift og udvikling af virksomheder reguleres i overvejende grad på nationalt niveau, men det er muligt at påvirke rammebetingelserne gennem initiativer på lokalt og regionalt niveau. Mål Aarhus skal være kendt for at have særdeles attraktive rammevilkår for iværksættere, hvor iværksættere oplever, at det er nemt at samarbejde med det offentlige. I Aarhus skal regulering gøres til en værdiskabende aktivitet for erhvervslivet. Aarhus Kommune skal give en kundeorienteret service i forhold til kommunens kunder, opbygge en serviceorganisation med vægt på kommunikation og værdiskabelse i alle aspekter af kundekontakten samt sikre et klart ejerskab i kundekontakten og fremstå som en samlet kommunal forvaltning. Målet om at være en serviceorienteret og professionel samarbejdspartner skal understøttes af let tilgængelige digitale løsninger med fuld gennemsigtighed om sagernes gang. Initiativer Offentlige indkøb og udbud der fremmer nye og mindre virksomheder som leverandører Den relativt store offentlige sektor i Danmark udgør for nye og mindre virksomheder et stort potentielt marked med muligheder både for et første salg af nye produkter og services og med en efterspørgselsvolumen til at give vækst i virksomheden. Nye og mindre virksomheder peger på følgende udfordringer: Virksomhedernes manglende kendskab til kommunernes indkøb Behov for styrket sparring og vejledning fra den offentlige erhvervsservice Virksomhedernes udfordringer ved at finde en eller flere partnere at indgå i konsortium med De høje krav til dokumentation i forbindelse med tilbud Manglende invitation til nye og mindre virksomheder til at deltage i udbud De kommunale indkøberes bekymring for nye og mindre virksomheders leveringsstabilitet Med udgangspunkt i Aarhus Kommune undersøges mulighederne for at lette disse oplevede udfordringer, dvs. at de specifikke behov og forudsætninger som gør sig gældende for nye og mindre virksomheder tænkes ind i indkøbs- og udbudsreglerne, og samtidig fremme innovation. Aarhus Kommune, Væksthus Midtjylland, Erhvervsorganisationer

9 8 Iværksætterorienteret myndighedsbetjening Iværksættere ønsker at tale med alle myndigheder på én gang. Der er behov for at arbejde videre med one-stop-shop tænkningen (én indgang) og-så på dette område. Der ønskes en smidig og hurtig offentlig sagsbehandling i forbindelse med bl.a. tilladelser. Initiativet tænkes bl.a. sammen med projektet i Erhvervsplanen om Aarhus som en erhvervsvenlig kommune. I forbindelse med den fysiske planlægning og byudvikling indtænkes muligheder for attraktive iværksætter- og inkubatormiljøer, virksomhedsfællesskaber og erhvervsparker inden for de lovgivningsmæssige muligheder. Dette også ved omdannelse af eksisterende byggeri. Aarhus Kommune

10 9 4. Styrkelse af nye og mindre virksomheders vidensamarbejde og netværk Hvorfor? Forøget viden i virksomheder omfatter ikke kun spredningen af viden inden for forskning og udvikling samt tilgængeligheden af de nyeste teknologier, men i det hele taget tilgængeligheden til viden i de enkelte virksomheder og hos de enkelte medarbejdere. Det er et vilkår, at nye virksomheder og små og mellemstore virksomheder ikke er innovative i isolation, men snarere er innovative i samarbejde med andre, herunder leverandører og kunder samt videninstitutioner. Derfor er samarbejde og netværk et middel til at mindske flere af de barrierer, som disse virksomheder står overfor. Det være sig utilstrækkelig finansiering, mangel på ledelseskompetencer og teknologiske kompetencer, samt begrænset tidshorisont til at investere langsigtet. Det betyder, at lokale relationer og netværk er kritiske for udvikling og innovation i disse virksomheder. På den anden side er det også nødvendigt, at der kan ske opkobling til en mere global funderet videnspredning. Mål Der opbygges en stærk infrastruktur bestående af vidensamarbejder og netværk imellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder. Initiativer Spin-off virksomheder Nye virksomheder, som etableres med baggrund i eksisterende virksomheder, har større overlevelseschancer end andre nyetablerede virksomheder. De kompetencer, som sådanne iværksættere har, er sammen med deres netværk ikke mindst den virksomhed, som de opstår ud fra afgørende for succes. Ved en spin-off virksomhed forstås en virksomhed, som er baseret på/har sit udspring i en eksisterende virksomheds ressourcer og kompetencer. Ofte har denne type nye virksomheder en bedre overlevelsesrate og vækst end øvrige iværksættere, ligesom spin-off iværksætteren ofte har et højere videnniveau og mere relevant erfaring. Spin-off iværksætteri har således til formål at fremme nye virksomheder, som etableres/udvikles i samspil med en modervirksomhed, hvor særligt mindre virksomheder er i fokus. Indholdet er rettet mod såvel modervirksomheden som spin-off iværksætteren og omfatter motivering af virksomhedsledere til at understøtte spin-off iværksætteri og tilbud til spin-off iværksættere om særlige rådgivningsforløb. Eksisterende virksomheder kan spille en afgørende rolle i skabelsen af nye vækstvirksomheder gennem spin-off. Det bør derfor undersøges nærmere, om der lokalt og regionalt kan gøres mere for at stimulere eksisterende virksomheder og deres medarbejdere til at starte nye virksomheder. Det er her vigtigt både at udnytte de eksisterende regionale og nationale muligheder (fx projektet Accelerace Spin-off) samt interessevaretage med henblik på en styrkelse af disse. Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune

11 10 Styrke videnspredning gennem netværk Styrkelse af nye og mindre virksomheders netværk, bl.a. således at iværksættere kan inspireres af og afklare samarbejdsmuligheder med andre iværksættere. Iværksættere med forskellige kernekompetencer kan gennem samarbejde med virksomheder netværk med iværksættere hjælpe hinanden til at styrke hinandens virksomheder. Det hensigtsmæssige i at etablere en netværksdannelsesfacilitet på hjemmesiden for den lokale erhvervsservice afklares. Kompetenceudvikling og netværksaktiviteter for mentorerne fra virksomhederne. Styrke mentorordninger for især vækstiværksættere og spin-off iværksættere. Udbygge netværksbaseret organisering mellem forskere og erhvervslivet, herunder på tværs af forskningsmiljøer med henblik på kommercialisering. Det undersøges, hvorvidt der kan skabes et attraktivt miljø for iværksættere, spin-off virksomheder og mindre virksomheder, hvor der tilbydes mentorer, individuel coaching, støtte til markedsanalyser, forretningsskabelse, netværksetablering mv. Kort sagt et miljø der er kendetegnet ved værdiskabende virkelyst, - et iværksættercluster. Miljøet foreslås bygget op af synergimulighederne, der ligger i Væksthus Midtjylland, Østjysk Innovation, INCUBA Science Park (Njubiz) og Studentervæksthus Århus tilstedeværelse på Katrinebjerg. Væksthus Midtjylland, Erhvervsorganisationer, Uddannelsesinstitutioner, Innovationsmiljøer, Aarhus Kommune Matchmaking mellem større veletablerede virksomheder og relevante yngre virksomheder med vækstpotentiale Med inspiration fra de ambassadearrangementer, hvor der inviteres et antal større lokale virksomheder til at mødes med nye og mindre danske virksomheder foreslås, at en række (fx 10-12) større danske virksomheder inviteres til speeddating med yngre virksomheder med vækstpotentiale. Arrangementet indledes med foredrag fx med en mindre virksomhed, der har opnået vækst ved at arbejde sammen med en stor, samt en større virksomhed, der fortæller, hvad det er, de leder efter. Mødernes formål er at undersøge, om der kan være gensidig kommerciel interesse i at samarbejde. Arrangementet bør være tematiseret, fx fokuseret på cleantechområdet. Erhvervsorganisationer, Væksthus Midtjylland, Innovationsmiljøer, Aarhus Kommune

12 11 Initiativer Bæredygtighed i iværksætteri Bæredygtighed har traditionelt fokuseret på økonomisk bæredygtighed. I de senere år er der i forbindelse med erhvervspolitik og iværksætteri også blevet lagt vægt på andre former for bæredygtighed der bidrager til en hensigtsmæssig samfundsudvikling. Der bør derfor være opmærksomhed på mulighederne i fx klimamæssig, social og kulturel bæredygtighed og iværksætteri. Det anbefales med hensyn til socialøkonomisk iværksætteri at afvente resultaterne af igangværende projekter i andre byer, herunder bl.a. i Københavns Kommune. Aarhus Kommune

13 12 5. Videreudvikling af basal og fokuseret erhvervsservice Hvorfor? Det er vigtigt, at nye og yngre virksomheder såvel som mindre og mellemstore virksomheder har det rette kendskab til erhvervsservicemulighederne og at erhvervsservicetilbuddene bedst muligt understøtter virksomhedernes behov, så virksomhederne får optimale forudsætninger for at kunne bringe deres virksomhed i en god udvikling. Virksomheder i den midtjyske region tilbydes de mest omfattende tilbud i Danmark med omdrejningspunkt i Væksthus Midtjylland og der er allerede en høj tilfredshed hermed blandt brugerne. Samtidig flytter flere erhvervsfremmeaktører ind på Katrinebjerg. Det betyder, at de forskellige aktører, der er afgørende for at styrke og accelerere virksomheders udvikling, er let tilgængelige. I en lille åben økonomi som den danske er det væsentligt at skabe flere virksomheder, der arbejder internationalt. For at udvikle virksomheder med internationalt potentiale skal virksomhederne fra starten tænkes ind i en global sammenhæng. Mål Tilfredsheden med erhvervsservicen i Aarhus skal yderligere styrkes og erhvervsservicetilbuddene skal resultere i en højere andel af vækstiværksættere. Virksomhederne skal opleve, at Aarhus har et sammenhængende, let tilgængeligt og ubureaukratisk erhvervsservicesystem. Alle iværksættere uanset uddannelsesniveau, branche, m.v. skal tilbydes målrettet erhvervsservice. Initiativer Internationalt orienterede erhvervsservicetilbud styrkes Nye virksomheders internationale orientering og evne til at konkurrere på de globale markeder skal understøttes gennem bl.a. videreudvikling af eksisterende erhvervsservicetilbud. Gennem handlingsorienterede udviklingsforløb der bl.a. har fokus på international kommercialisering, salg, eksport samt ansættelse af internationale medarbejdere. Det nye nationale center for Etnisk Erhvervsfremme, der er lokaliseret i Aarhus, sigter på at samle lokale, regionale og nationale kræfter og kompetencer i en styrket og koordineret indsats inden for etnisk erhvervsfremme. Der er bl.a. fokus på målgrupperne nydanske iværksættere og virksomhedsejere, nydanske unge under uddannelse og expats (international arbejdskraft og medfølgende ægtefælle). Der er en række udfordringer som fx manglende platform for samarbejde mellem aktørerne, manglende professionalisering og kompetencer, fragmenteret projektviden og lav kendskabsgrad. Eksempelvis peger målgruppeundersøgelser på vigtigheden i at kombinere nydanske netværk med danske netværk og i at se etnicitet som en konkurrencemæssig fordel. Det er derfor afgørende at arbejde med etnisk erhvervsfremme i tæt sammenhæng med den almindelige lokale og regionale erhvervsservice. Etnisk Erhvervsfremme, Væksthus Midtjylland og Aarhus Kommune vil i samarbejde styrke tilbuddene bl.a. med baggrund i målgruppeanalyser. Væksthus Midtjylland, Udenrigsministeriet, Etnisk Erhvervsfremme, Aarhus Kommune

14 13 Styrkede kapitalfremskaffelsesmuligheder Iværksætteres adgang til finansiering har stor betydning for muligheden for opstart, ekspansion og ny forretningsudvikling. Forskellige virksomheder har forskellige kapitalbehov, men hovedparten af iværksætterne har primært behov for lånekapital. Der er derfor behov for at undersøge mulighederne for at udbygge og endnu mere synliggøre vejledning og muligheder for kapitalfremskaffelse fx for mulighederne gennem Vækstfonden i form af Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. Aarhus vil arbejde for, at der med udgangspunkt i Vækstfondens vestdanske kontor i Vojens, bliver forbedret adgang til Vækstfondens tilbud via en lokal vækstfondsrepræsentation i miljøet hos Væksthus Midtjylland. Aarhus vil endvidere arbejde for, at de mest perspektivrige iværksættere og unge virksomheder får adgang til udviklingsprogrammer med internationalt islæt som fx Accelerace, hvor målrettet forretningsudvikling kan kombineres med tilførsel af kapital. Danske ventureselskaber er stort set alle lokaliseret i hovedstadsområdet. De ganske få ventureselskaber, som findes i Vestdanmark, er små med stærkt begrænset investeringspotentiale. Geografisk nærhed til de virksomheder, som ventureselskaberne investerer i, er afgørende, bl.a. fordi investorerne ønsker at være i løbende dialog med dem. Aarhus må derfor understøtte venturemiljøet i Aarhusområdet ved at bakke op om de investeringskilder, der er til stede i området og samtidig gøre en indsats for at tiltrække nationale og internationale investorer. De senere års finanskrise har bevirket, at det er blevet vanskeligere at skaffe kapital fra såvel pengeinstitutter som ventureselskaber. Private investorer (business angels) spiller således en central rolle i kapitalfremskaffelsesmulighederne. Aarhus ønsker at bidrage til at skabe rammer for, at byens vækstorienterede iværksættere får optimale vilkår for at præsentere deres projekter for business angels. Dette kan bl.a. gøres ved at fremme rammerne for lokale og regionale business angels ved fx netværksaktiviteter. Endvidere ønskes det sikret, at byens iværksættere får adgang til den effektfulde regionale og fra 2011 også nationale ordning med adgang til en kapitalcoach, der kan bistå perspektivrige iværksættere med kompetencer og netværk ift. kapitalfremskaffelse. Endelig vil Aarhus arbejde for at fremme etableringen af en egentlig Midtjysk Iværksætterfond, der i samspil med andre kapitalkilder kan understøtte unge virksomheders vækst. Væksthus Midtjylland, Banker, Vækstfonden, Østjysk Innovation Styrke og synliggøre rådgivere inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling Aarhus rummer en stor og alsidig vifte af rådgivere i forhold til iværksæt-teri og virksomhedsudvikling. Denne styrkeposition skal udnyttes, så der udvikles dels en bred og varieret vifte af brugbare rådgiverydelser og dels en decideret klynge blandt rådgivervirksomhederne. Indsatsen kan tænkes at omfatte bl.a. afdækning af kriterier for det gode konsulentkøb, efteruddannelse af rådgivere, lokalt rådgiverforum, rådgivernetværk/rådgiverdating. I øvrigt er Væksthus Midtjylland projektleder på den nationale Rådgiverbørs. Aarhus Kommune, Væksthus Midtjylland, Rådgiverorganisationer

15 14 6. Bedre markedsføring som iværksætterby og innovationsby Hvorfor? Et image som en by der tilbyder gode rammevilkår for iværksættere vil tiltrække flere iværksættere. Overblik over og kendskab til vejlednings- og rådgivningsmuligheder for nye virksomheder og yngre vækstvirksomheder mv. er afgørende for de bliver benyttet til at understøtte virksomhedernes udvikling. Mål Aarhus skal blive kendt som en førende iværksætterby og innovationsby, der har et dynamisk og nyskabende image med særligt gode rammevilkår for vækstiværksættere. Aarhus skal være kendt som byen med et synligt overblik over rådgivningsmulighederne og kendt for at rådgivningsmulighederne er let tilgængelige og i geografisk nærhed af hinanden. Initiativer Markedsføring med fokus på: Generelt om alle vejlednings- og rådgivningstilbuddene, herunder one-stop-shop mulighederne. Mangfoldigheden i erhvervsservicetilbuddene, fx synliggøre de hurtige tilbagemeldinger og en minimal administrativ byrde for den enkelte iværksætter eller virksomhed når erhvervsservicetilbud benyttes. Vækstiværksættere, erhvervsmæssige styrkepositioner, fx vindområdet, iværksættermiljøer, og lærerige cases, idet der er mange måder at blive succesfuld iværksætter på. Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune Årlig iværksættermesse Iværksættermessen 2010 videreudvikles samt markeres som et nationalt arrangement. Iværksættermessen skal have en bred forankring af samarbejdspartnere blandt erhvervsfremmeaktører og der skal fokus på netværksdannelse og fagligt udbytte for deltagerne. Erhvervsfremmeorganisationer, Virksomheder, Væksthus Midtjylland

16 15 Mere internationalt rettet profil Flere engelsksprogede erhvervsservicetilbud fra bl.a. Væksthus Midtjylland, herunder startmøder og specialistmøder for iværksættere, udarbejdelse af engelsksproget erhvervsservicemateriale målrettet expats, den lokale erhvervsservice website med en udbygget engelsksproget version, mv. Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune, Etnisk Erhvervsfremme Bedre til at sætte den nationale dagsorden Nationale tiltag skal også tage udgangspunkt i Aarhusområdets erhvervs-politiske behov. Derfor er det nødvendigt med løbende interessevaretagelse. Dette bidrager til, at Aarhus påtager sig en naturlig rolle som den vest-danske vækstdynamo, også for skabelse og udvikling af nye virksomheder. Aarhus Kommune, Region Midtjylland

17 16 Appendiks Hovedresultater fra den statistiske kortlægning af iværksætterområdet Erhvervsstruktur i Aarhus Kommune Aarhus Kommune er sammen med København (omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby) Danmarks videncentre med en stor andel af nye virksomheder inden for videnservice og information samt kommunikation. Blandt alle virksomheder etableret i Aarhus Kommune i perioden 2001 til 2007 udgør virksomheder inden for videnservice og information og kommunikation en andel på 29 procent. Blandt de virksomheder, der er etableret i 2001 til 2007, og som forsat er aktive i 2009 udgør virksomheder inden for videnerhvervene 32 procent og de tegner sig for 32 procent af de nye virksomheders samlede jobskabelse. Andre storkommuner som Aalborg og Odense her en erhvervsstruktur, hvor traditionelle erhverv som handel og transport samt bygge og anlæg dominerer i højere grad end det er tilfældet i Aarhus Kommune og København. De mange virksomheder inden for videnerhvervene bidrager til et højt uddannelsesniveau blandt de beskæftigede i de nye virksomheder. Næsten 13 procent af de beskæftigede i de nye virksomheder i Aarhus Kommune havde en universitetsuddannelse. Til sammenligning gælder det for 8 procent på landsplan og under 4 procent i resten af Region Midtjylland. Etableringsrate i Aarhus Kommune Aarhus Kommune er placeret over landsgennemsnittet, når man ser på væksten i antallet af nye virksomheder i perioden 2002 til Væksten i antallet af nye virksomheder var i perioden på 50 procent. I 2002 blev der etableret omkring 1000 virksomheder i Aarhus Kommune. I 2007 blev der etableret 1443 nye virksomheder. Det er især den økonomiske vækst i perioden 2003 til 2007, der bidrager til den kraftige vækst i antallet af virksomheder. I 2007 var mere end hver 10. firma i Aarhus Kommune også etableret i Etableringsraten på 11,7 procent er landets tredje højeste og placerer Aarhus Kommune over andre storkommuner som Aalborg og Odense, men under København.

18 17 Jobskabelse fra nye virksomheder i Aarhus Kommune Det årlige jobbidrag fra nye virksomheder placeret i Aarhus Kommune og etableret i perioden 2001 til ligger forholdsvist konstant på 1200 fuldtidsstillinger, målt i Inkluderes ejerne er antallet af beskæftigede godt og vel 2000 personer. I 2009 havde nye virksomheder med ansatte (etableret i 2003 til 2007) i Aarhus Kommune i gennemsnit 6,1 ansatte. Det er på niveau med landsgennemsnittet. I 2009 var godt otte procent af alle fuldtidsansatte i Aarhus Kommune ansat i virksomheder, der blev etableret i perioden 2003 til Andelen af alle beskæftigede (inklusiv ejerne) lå på 9,4 procent af den samlede beskæftigelse i den private sektor. De nye virksomheders beskæftigelsesandel på 9,4 procent placerer Aarhus Kommune over landsgennemsnittet. Kilde: estatistik. Resultaterne er taget fra Aarhus Kommunes iværksætterprofil.

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'.

Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Formål Velkommen til Region Midtjyllands scorecard for: 'Værdiskabelse i forsker og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter'. Det er et ledelsesværktøj for udviklingsparker til måling og styrkelse af

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt

Erhverv. Regional udvikling i Ringkøbing amt Erhverv Regional udvikling i Ringkøbing amt 70 20 10 15 www.erhvervslinien.dk Regional erhvervsservice»én dør til et netværk af specialister«koordinering ForordRegional udvikling og en dynamisk erhvervsudvikling

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere