IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE"

Transkript

1 IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011

2 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv, videninstitutioner, innovationsmiljøer, erhvervsservicesystem, eksperter og myndigheder. Der har desuden været afholdt en række bilaterale møder med andre iværksætteraktører. Som baggrundsmateriale for iværksætterstrategien er der gennemført en statistisk kortlægning af Aarhus Kommunes iværksætterprofil, jf. bilag. Hovedresultaterne fremgår også af stategiens appendiks. Planen er, at initiativerne i iværksætterstrategien sættes i gang i løbet af 2011 og I den forbindelse vil der blive formuleret konkrete succesmål for hver enkelt initiativ. MEDLEMMER AF TÆNKETANKEN TIL UDVIKLING AF IVÆRKSÆTTERSTRATEGIEN FOR AARHUS ERHVERVSLIVET Adm. direktør Bo Sejer Frandsen Bestyrelsesformand Jens Hørup Regionsdirektør Torben R. Rasmussen Senior Manager Per Frandsen Direktør Christoffer Flintholm Partner Rikke Ullerslev Direktør Peter Dernert Direktør Hanne Wick UDDANNELSESINSTITUTIONER Vicedirektør Flemming Fink Vicedirektør Lasse Munk Madsen INKUBATORMILJØER Managing partner Jarne Elleholm Investor Erik Stridbæk Direktør Arne Vesterdal ERHVERVSFREMMESYSTEMET Direktør Erik Krarup Direktør Torben Vilsgaard Erhvervspolitisk konsulent Anne Gram Direktør Christian Vintergaard EKSPERTER Professor Torben Bager Lektor Kent Nielsen MYNDIGHEDER Afdelingschef Bent Mikkelsen Kontorchef Annette Juhl Analysechef Morten Hvidberg SEKRETARIAT Erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen Konsulent Jesper H. B. Christensen Key2know Amplex Sydbank KPMG WF Enterprise Madebymakers Cadpeople Wick Kommunikation Aarhus Universitet Aarhus Tech Inventure Capital Professionelt bestyrelsesmedlem INCUBA Science Park Væksthus Midtjylland Erhverv Silkeborg Dansk Erhverv Fonden for Entreprenørskab Syddansk Universitet e-statistik Region Midtjylland Aarhus Kommune, Indkøb og Udbud Erhvervs- og Byggestyrelsen Aarhus Kommune Aarhus Kommune

3 2 Indledning En iværksætter skal forstås bredt. Det kan være en person, der er i færd med at etablere eller har etableret ny virksomhed. Det kan også være en person, der videreudvikler en yngre virksomhed. Samtidig kan iværksættere etablere virksomhed i partnerskab med andre iværksættere. Etablering og udvikling af nye virksomheder spiller en central rolle i erhvervsudviklingen og for den generelle samfundsmæssige udvikling. Nye virksomheder står bag hvert tredje nye job i Danmark. I Danmark er niveauet for virksomhedsopstarter og overlevelsesgrad på niveau med andre udviklede lande i vesten, mens andelen af vækstiværksættere er lavere i Danmark, end de lande vi normalt sammenligner os med. Det understreger behovet for at gøre iværksættere i Danmark endnu mere parate til vækst allerede i den tidlige fase af udviklingen af deres virksomhed. Iværksætterområdet kan ikke anskues isoleret fra den samlede erhvervspolitiske indsats, idet iværksætteri bl.a. har en vigtig rolle i udviklingen af erhvervsklynger inden for cleantech, fødevarer, IT, sundhed, kreative erhverv, som det fremgår af Aarhus Kommunes Erhvervsplan. Den nedsatte tænketank for iværksætterstrategien anbefaler, at strategien skal: være handlingsorienteret ( Mindre snak, mere handling ) have et fremadrettet fokus, ( Mindre bakspejl, mere forrude ). Tænketankens udgangspunkt er, at iværksætterne er, som de er, men at der er behov for en mere fokuseret iværksætterindsats for de ambitiøse iværksættere dvs. Mindre for de 90% og mere for 10%. Tænketanken anbefaler desuden Færre støtteordninger, flere vækstordninger, og Mere selvstændighed og mindre støttepædagog. Endelig er det tænketankens anbefaling, at der skal være sammenhængende tilbud for iværksættere dvs. Færre isolerede tilbud, mere sammenhæng i tilbuddene. Tænketanken betoner endvidere vigtigheden af, at de forskellige iværksætteraktører tager ejerskab og bidrager til, at der gennemføres nogle markante initiativer i forlængelse af iværksætter- strategien.

4 3 Vision Aarhus får attraktive rammer for, at iværksættere kan udvikle succesfulde vækstvirksomheder Aarhus bliver kendt som en by med et førende miljø for iværksættere med hensyn til gode rammevilkår og resultater Aarhus vil være en by, der er stolt af sine iværksættere, og hvor iværksættere er stolte over at være iværksættere Succesindikatorer Der udvikles enkelte succesindikatorer for rammevilkår (erhvervsklimaet for iværksættere), resultater (opstart, overlevelse, vækst mv.), kendskabsgrad, stolthedsgrad, m.v. Retninger i Aarhus iværksætterstrategi 1. En styrket iværksætterkultur... side 4 2. Styrkede iværksætterkompetencer og kvalifikationer... side 6 3. Mere iværksætterorienterede myndigheder... side 7 4. Styrkelse af nye og mindre virksomheders vidensamarbejde og netværk... side 9 5. Videreudvikling af basal og fokuseret erhvervsservice... side Bedre markedsføring som iværksætterby og innovationsby... side 14 De valgte retninger afspejler flere hensyn. For det første er der opmærksomhed på iværksætteren selv. For det andet er der iværksætterens rammer, omgivelser og samarbejdspartnere. For det tredje er der fortællingen, kulturen og markedsføringen af iværksætteri i Aarhus.

5 4 1. En styrket iværksætterkultur Hvorfor? Iværksætterkultur omfatter bl.a., hvorledes samfundet, byen og det enkelte individ opfatter iværksættere. En kultur, hvor der er opmærksomhed på, at etablering af egen virksomhed kan være et attraktivt alternativ til at være lønmodtager, er basalt for at kunne styrke iværksætterområdet. En iværksætterkultur med en større grad af anerkendelse af iværksættere vil understøtte, at flere potentielle vækstiværksættere vil vælge at starte egen virksomhed. Derfor skal iværksættere i Aarhus fejres og være stolte over at have startet egen virksomhed. Mål Målet er, at en større andel af elever, studerende og færdiguddannede bliver mere opmærksomme på muligheden for at etablere egen virksomhed som del af en erhvervskarriere. Ambitionen er, at alle elever/studerende på et tidspunkt i deres uddannelsesforløb præsenteres for mulighederne ved at blive iværksætter. Derudover er det målet, at iværksætteri bliver mere synligt som et attraktivt alternativ i erhvervskarrieren. Initiativer Foretagsomhed i grundskolen Aarhus Kommunes folkeskoler skal have tilbud om aktiviteter, der bidrager til at tænke foretagsomhed ind i undervisningen. Ved foretagsomhed forstås for eksempel områder som iværksætteri, forretningsudvikling, virksomhedsdrift, idéudvikling og lignende. Børn skal stimuleres til at tænke udvikling og nyt for i højere grad at ruste dem til selvstændigt at starte initiativer op inden for erhverv, frivillighed, foreninger, events og lignende. Aarhus Kommune skal skabe rammer for, at folkeskoler har mulighed for at tilbyde børn og unge uddannelseselementer i foretagsomhed som en integreret del af det eksisterende fagudbud. Projektet tænkes på sigt bredt ud til alle de kommuner, der indgår i Business Region Aarhus-samarbejdet (Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune). Aarhus Kommune, Erhvervsorganisationer, Virksomheder, Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus

6 5 Fremme positive holdninger til iværksætteri og vækst, fx gennem uddannelse og medier Det overvejes at lave særskilte aktiviteter i forbindelse med iværksætterugen i november målrettet elever/studerende, fx med fokus på målgruppen for etnisk erhvervsfremme. Målrettet indsats for eksempelvis at skabe flere historier i medierne med succesfulde iværksættere, som beskriver, hvad det vil sige at være iværksætter, og hvad der har gjort, at de har fået succes. Uddannelsesinstitutionerne, Studentervæksthus Aarhus, Væksthus Midtjylland, Medierne, Aarhus Kommune Fejring af succesfulde iværksættere Årlig reception for succesfulde iværksættere i Aarhus. Arrangementet skal henvende sig til alle virksomheder, der opfylder nogle fastsatte kriterier. Fx virksomheder der har eksisteret i omkring 2 år. Det skal synliggøres, at det i sig selv er en succes at have etableret en økonomisk bæredygtig virksomhed, hvilket fortjener anerkendelse. Arrangementet skal samtidigt øge iværksætternes overblik over tilbud der kan styrke og accelerere udviklingen af deres virksomhed. I sammenhæng med arrangementet gennemføres en iværksætterkonkurrence. Aarhus Kommune, Væksthus Midtjylland, Øvrige erhvervsfremmeaktører

7 6 2. Styrkede iværksætterkompetencer og -kvalifikationer Hvorfor? Iværksætterkompetencer omfatter evnen til at anvende sin faglige viden til at skabe værdi gennem nye produkter, tjenester, processer og markeder. Forbedrede iværksætterkompetencer er væsentligt for at øge andelen af succesfulde iværksættere, herunder vækstiværksættere. Iværksætterkompetencer er fx påvirket af adgangen til og indholdet i uddannelserne og kvalificeret rådgivning. En mere afklaret forståelse af, hvad det vil sige at blive iværksætter, kan bidrage til at en højere succesrate blandt dem, der vælger at starte egen virksomhed. Samtidigt vil styrkede kompetencer i at anvende viden til værdiskabelse også gøre de der vælger at blive lønmodtagere til mere innovativ og dermed værdifuld arbejdskraft for deres arbejdsplads. Mål Uddannelsessektoren skal i væsentlig højere grad motivere undervisere og studerende til at tilegne sig entreprenante kompetencer. De studerende skal erhverve kompetence til at kunne anvende deres fag til værdiskabelse, herunder viden om hvad det indebærer at starte egen virksomhed. Initiativer Flere uddannelsestilbud på foretagsomhedsområdet i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser Aarhus Universitets udnævnelse som Danmarks Entreprenørielle Universitet giver et stærkt udgangspunkt for en markant satsning og et tværinstitutionelt samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner med en vision om, at alle studerende skal stifte bekendtskab med den form for entreprenørskab, som passer til den enkelte studieretning, på det rette tidspunkt i studieforløbet. Der igangsættes bl.a. entreprenørtoning af udvalgte uddannelser, generiske fag til alle uddannelser og one-stop-shop (én indgang) der giver studerende et hurtigt overblik over entreprenørielle tilbud. Det er visionen, at alle ungdomsuddannelsesinstitutioner indarbejder foretagsomhedstænkning generelt i studieordninger og sætter fokus på initiativer, der skaber iværksætterkultur og mentalitet. Aarhus Universitet, Uddannelsesinstitutioner, Fonden for Entreprenørskab

8 7 3. Mere iværksætterorienterede myndigheder Hvorfor? Det er ikke tilstrækkeligt, at entreprenante personer ser en god mulighed for at etablere en succesfuld virksomhed med vækstpotentiale. Der er en række eksterne rammevilkår, der også skal være til stede for at disse (potentielle) iværksættere gives de bedste vilkår for virksomhedsetablering og -drift. Rammevilkår for start, drift og udvikling af virksomheder reguleres i overvejende grad på nationalt niveau, men det er muligt at påvirke rammebetingelserne gennem initiativer på lokalt og regionalt niveau. Mål Aarhus skal være kendt for at have særdeles attraktive rammevilkår for iværksættere, hvor iværksættere oplever, at det er nemt at samarbejde med det offentlige. I Aarhus skal regulering gøres til en værdiskabende aktivitet for erhvervslivet. Aarhus Kommune skal give en kundeorienteret service i forhold til kommunens kunder, opbygge en serviceorganisation med vægt på kommunikation og værdiskabelse i alle aspekter af kundekontakten samt sikre et klart ejerskab i kundekontakten og fremstå som en samlet kommunal forvaltning. Målet om at være en serviceorienteret og professionel samarbejdspartner skal understøttes af let tilgængelige digitale løsninger med fuld gennemsigtighed om sagernes gang. Initiativer Offentlige indkøb og udbud der fremmer nye og mindre virksomheder som leverandører Den relativt store offentlige sektor i Danmark udgør for nye og mindre virksomheder et stort potentielt marked med muligheder både for et første salg af nye produkter og services og med en efterspørgselsvolumen til at give vækst i virksomheden. Nye og mindre virksomheder peger på følgende udfordringer: Virksomhedernes manglende kendskab til kommunernes indkøb Behov for styrket sparring og vejledning fra den offentlige erhvervsservice Virksomhedernes udfordringer ved at finde en eller flere partnere at indgå i konsortium med De høje krav til dokumentation i forbindelse med tilbud Manglende invitation til nye og mindre virksomheder til at deltage i udbud De kommunale indkøberes bekymring for nye og mindre virksomheders leveringsstabilitet Med udgangspunkt i Aarhus Kommune undersøges mulighederne for at lette disse oplevede udfordringer, dvs. at de specifikke behov og forudsætninger som gør sig gældende for nye og mindre virksomheder tænkes ind i indkøbs- og udbudsreglerne, og samtidig fremme innovation. Aarhus Kommune, Væksthus Midtjylland, Erhvervsorganisationer

9 8 Iværksætterorienteret myndighedsbetjening Iværksættere ønsker at tale med alle myndigheder på én gang. Der er behov for at arbejde videre med one-stop-shop tænkningen (én indgang) og-så på dette område. Der ønskes en smidig og hurtig offentlig sagsbehandling i forbindelse med bl.a. tilladelser. Initiativet tænkes bl.a. sammen med projektet i Erhvervsplanen om Aarhus som en erhvervsvenlig kommune. I forbindelse med den fysiske planlægning og byudvikling indtænkes muligheder for attraktive iværksætter- og inkubatormiljøer, virksomhedsfællesskaber og erhvervsparker inden for de lovgivningsmæssige muligheder. Dette også ved omdannelse af eksisterende byggeri. Aarhus Kommune

10 9 4. Styrkelse af nye og mindre virksomheders vidensamarbejde og netværk Hvorfor? Forøget viden i virksomheder omfatter ikke kun spredningen af viden inden for forskning og udvikling samt tilgængeligheden af de nyeste teknologier, men i det hele taget tilgængeligheden til viden i de enkelte virksomheder og hos de enkelte medarbejdere. Det er et vilkår, at nye virksomheder og små og mellemstore virksomheder ikke er innovative i isolation, men snarere er innovative i samarbejde med andre, herunder leverandører og kunder samt videninstitutioner. Derfor er samarbejde og netværk et middel til at mindske flere af de barrierer, som disse virksomheder står overfor. Det være sig utilstrækkelig finansiering, mangel på ledelseskompetencer og teknologiske kompetencer, samt begrænset tidshorisont til at investere langsigtet. Det betyder, at lokale relationer og netværk er kritiske for udvikling og innovation i disse virksomheder. På den anden side er det også nødvendigt, at der kan ske opkobling til en mere global funderet videnspredning. Mål Der opbygges en stærk infrastruktur bestående af vidensamarbejder og netværk imellem virksomheder, videninstitutioner og myndigheder. Initiativer Spin-off virksomheder Nye virksomheder, som etableres med baggrund i eksisterende virksomheder, har større overlevelseschancer end andre nyetablerede virksomheder. De kompetencer, som sådanne iværksættere har, er sammen med deres netværk ikke mindst den virksomhed, som de opstår ud fra afgørende for succes. Ved en spin-off virksomhed forstås en virksomhed, som er baseret på/har sit udspring i en eksisterende virksomheds ressourcer og kompetencer. Ofte har denne type nye virksomheder en bedre overlevelsesrate og vækst end øvrige iværksættere, ligesom spin-off iværksætteren ofte har et højere videnniveau og mere relevant erfaring. Spin-off iværksætteri har således til formål at fremme nye virksomheder, som etableres/udvikles i samspil med en modervirksomhed, hvor særligt mindre virksomheder er i fokus. Indholdet er rettet mod såvel modervirksomheden som spin-off iværksætteren og omfatter motivering af virksomhedsledere til at understøtte spin-off iværksætteri og tilbud til spin-off iværksættere om særlige rådgivningsforløb. Eksisterende virksomheder kan spille en afgørende rolle i skabelsen af nye vækstvirksomheder gennem spin-off. Det bør derfor undersøges nærmere, om der lokalt og regionalt kan gøres mere for at stimulere eksisterende virksomheder og deres medarbejdere til at starte nye virksomheder. Det er her vigtigt både at udnytte de eksisterende regionale og nationale muligheder (fx projektet Accelerace Spin-off) samt interessevaretage med henblik på en styrkelse af disse. Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune

11 10 Styrke videnspredning gennem netværk Styrkelse af nye og mindre virksomheders netværk, bl.a. således at iværksættere kan inspireres af og afklare samarbejdsmuligheder med andre iværksættere. Iværksættere med forskellige kernekompetencer kan gennem samarbejde med virksomheder netværk med iværksættere hjælpe hinanden til at styrke hinandens virksomheder. Det hensigtsmæssige i at etablere en netværksdannelsesfacilitet på hjemmesiden for den lokale erhvervsservice afklares. Kompetenceudvikling og netværksaktiviteter for mentorerne fra virksomhederne. Styrke mentorordninger for især vækstiværksættere og spin-off iværksættere. Udbygge netværksbaseret organisering mellem forskere og erhvervslivet, herunder på tværs af forskningsmiljøer med henblik på kommercialisering. Det undersøges, hvorvidt der kan skabes et attraktivt miljø for iværksættere, spin-off virksomheder og mindre virksomheder, hvor der tilbydes mentorer, individuel coaching, støtte til markedsanalyser, forretningsskabelse, netværksetablering mv. Kort sagt et miljø der er kendetegnet ved værdiskabende virkelyst, - et iværksættercluster. Miljøet foreslås bygget op af synergimulighederne, der ligger i Væksthus Midtjylland, Østjysk Innovation, INCUBA Science Park (Njubiz) og Studentervæksthus Århus tilstedeværelse på Katrinebjerg. Væksthus Midtjylland, Erhvervsorganisationer, Uddannelsesinstitutioner, Innovationsmiljøer, Aarhus Kommune Matchmaking mellem større veletablerede virksomheder og relevante yngre virksomheder med vækstpotentiale Med inspiration fra de ambassadearrangementer, hvor der inviteres et antal større lokale virksomheder til at mødes med nye og mindre danske virksomheder foreslås, at en række (fx 10-12) større danske virksomheder inviteres til speeddating med yngre virksomheder med vækstpotentiale. Arrangementet indledes med foredrag fx med en mindre virksomhed, der har opnået vækst ved at arbejde sammen med en stor, samt en større virksomhed, der fortæller, hvad det er, de leder efter. Mødernes formål er at undersøge, om der kan være gensidig kommerciel interesse i at samarbejde. Arrangementet bør være tematiseret, fx fokuseret på cleantechområdet. Erhvervsorganisationer, Væksthus Midtjylland, Innovationsmiljøer, Aarhus Kommune

12 11 Initiativer Bæredygtighed i iværksætteri Bæredygtighed har traditionelt fokuseret på økonomisk bæredygtighed. I de senere år er der i forbindelse med erhvervspolitik og iværksætteri også blevet lagt vægt på andre former for bæredygtighed der bidrager til en hensigtsmæssig samfundsudvikling. Der bør derfor være opmærksomhed på mulighederne i fx klimamæssig, social og kulturel bæredygtighed og iværksætteri. Det anbefales med hensyn til socialøkonomisk iværksætteri at afvente resultaterne af igangværende projekter i andre byer, herunder bl.a. i Københavns Kommune. Aarhus Kommune

13 12 5. Videreudvikling af basal og fokuseret erhvervsservice Hvorfor? Det er vigtigt, at nye og yngre virksomheder såvel som mindre og mellemstore virksomheder har det rette kendskab til erhvervsservicemulighederne og at erhvervsservicetilbuddene bedst muligt understøtter virksomhedernes behov, så virksomhederne får optimale forudsætninger for at kunne bringe deres virksomhed i en god udvikling. Virksomheder i den midtjyske region tilbydes de mest omfattende tilbud i Danmark med omdrejningspunkt i Væksthus Midtjylland og der er allerede en høj tilfredshed hermed blandt brugerne. Samtidig flytter flere erhvervsfremmeaktører ind på Katrinebjerg. Det betyder, at de forskellige aktører, der er afgørende for at styrke og accelerere virksomheders udvikling, er let tilgængelige. I en lille åben økonomi som den danske er det væsentligt at skabe flere virksomheder, der arbejder internationalt. For at udvikle virksomheder med internationalt potentiale skal virksomhederne fra starten tænkes ind i en global sammenhæng. Mål Tilfredsheden med erhvervsservicen i Aarhus skal yderligere styrkes og erhvervsservicetilbuddene skal resultere i en højere andel af vækstiværksættere. Virksomhederne skal opleve, at Aarhus har et sammenhængende, let tilgængeligt og ubureaukratisk erhvervsservicesystem. Alle iværksættere uanset uddannelsesniveau, branche, m.v. skal tilbydes målrettet erhvervsservice. Initiativer Internationalt orienterede erhvervsservicetilbud styrkes Nye virksomheders internationale orientering og evne til at konkurrere på de globale markeder skal understøttes gennem bl.a. videreudvikling af eksisterende erhvervsservicetilbud. Gennem handlingsorienterede udviklingsforløb der bl.a. har fokus på international kommercialisering, salg, eksport samt ansættelse af internationale medarbejdere. Det nye nationale center for Etnisk Erhvervsfremme, der er lokaliseret i Aarhus, sigter på at samle lokale, regionale og nationale kræfter og kompetencer i en styrket og koordineret indsats inden for etnisk erhvervsfremme. Der er bl.a. fokus på målgrupperne nydanske iværksættere og virksomhedsejere, nydanske unge under uddannelse og expats (international arbejdskraft og medfølgende ægtefælle). Der er en række udfordringer som fx manglende platform for samarbejde mellem aktørerne, manglende professionalisering og kompetencer, fragmenteret projektviden og lav kendskabsgrad. Eksempelvis peger målgruppeundersøgelser på vigtigheden i at kombinere nydanske netværk med danske netværk og i at se etnicitet som en konkurrencemæssig fordel. Det er derfor afgørende at arbejde med etnisk erhvervsfremme i tæt sammenhæng med den almindelige lokale og regionale erhvervsservice. Etnisk Erhvervsfremme, Væksthus Midtjylland og Aarhus Kommune vil i samarbejde styrke tilbuddene bl.a. med baggrund i målgruppeanalyser. Væksthus Midtjylland, Udenrigsministeriet, Etnisk Erhvervsfremme, Aarhus Kommune

14 13 Styrkede kapitalfremskaffelsesmuligheder Iværksætteres adgang til finansiering har stor betydning for muligheden for opstart, ekspansion og ny forretningsudvikling. Forskellige virksomheder har forskellige kapitalbehov, men hovedparten af iværksætterne har primært behov for lånekapital. Der er derfor behov for at undersøge mulighederne for at udbygge og endnu mere synliggøre vejledning og muligheder for kapitalfremskaffelse fx for mulighederne gennem Vækstfonden i form af Vækstkaution og Kom-i-gang-lån. Aarhus vil arbejde for, at der med udgangspunkt i Vækstfondens vestdanske kontor i Vojens, bliver forbedret adgang til Vækstfondens tilbud via en lokal vækstfondsrepræsentation i miljøet hos Væksthus Midtjylland. Aarhus vil endvidere arbejde for, at de mest perspektivrige iværksættere og unge virksomheder får adgang til udviklingsprogrammer med internationalt islæt som fx Accelerace, hvor målrettet forretningsudvikling kan kombineres med tilførsel af kapital. Danske ventureselskaber er stort set alle lokaliseret i hovedstadsområdet. De ganske få ventureselskaber, som findes i Vestdanmark, er små med stærkt begrænset investeringspotentiale. Geografisk nærhed til de virksomheder, som ventureselskaberne investerer i, er afgørende, bl.a. fordi investorerne ønsker at være i løbende dialog med dem. Aarhus må derfor understøtte venturemiljøet i Aarhusområdet ved at bakke op om de investeringskilder, der er til stede i området og samtidig gøre en indsats for at tiltrække nationale og internationale investorer. De senere års finanskrise har bevirket, at det er blevet vanskeligere at skaffe kapital fra såvel pengeinstitutter som ventureselskaber. Private investorer (business angels) spiller således en central rolle i kapitalfremskaffelsesmulighederne. Aarhus ønsker at bidrage til at skabe rammer for, at byens vækstorienterede iværksættere får optimale vilkår for at præsentere deres projekter for business angels. Dette kan bl.a. gøres ved at fremme rammerne for lokale og regionale business angels ved fx netværksaktiviteter. Endvidere ønskes det sikret, at byens iværksættere får adgang til den effektfulde regionale og fra 2011 også nationale ordning med adgang til en kapitalcoach, der kan bistå perspektivrige iværksættere med kompetencer og netværk ift. kapitalfremskaffelse. Endelig vil Aarhus arbejde for at fremme etableringen af en egentlig Midtjysk Iværksætterfond, der i samspil med andre kapitalkilder kan understøtte unge virksomheders vækst. Væksthus Midtjylland, Banker, Vækstfonden, Østjysk Innovation Styrke og synliggøre rådgivere inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling Aarhus rummer en stor og alsidig vifte af rådgivere i forhold til iværksæt-teri og virksomhedsudvikling. Denne styrkeposition skal udnyttes, så der udvikles dels en bred og varieret vifte af brugbare rådgiverydelser og dels en decideret klynge blandt rådgivervirksomhederne. Indsatsen kan tænkes at omfatte bl.a. afdækning af kriterier for det gode konsulentkøb, efteruddannelse af rådgivere, lokalt rådgiverforum, rådgivernetværk/rådgiverdating. I øvrigt er Væksthus Midtjylland projektleder på den nationale Rådgiverbørs. Aarhus Kommune, Væksthus Midtjylland, Rådgiverorganisationer

15 14 6. Bedre markedsføring som iværksætterby og innovationsby Hvorfor? Et image som en by der tilbyder gode rammevilkår for iværksættere vil tiltrække flere iværksættere. Overblik over og kendskab til vejlednings- og rådgivningsmuligheder for nye virksomheder og yngre vækstvirksomheder mv. er afgørende for de bliver benyttet til at understøtte virksomhedernes udvikling. Mål Aarhus skal blive kendt som en førende iværksætterby og innovationsby, der har et dynamisk og nyskabende image med særligt gode rammevilkår for vækstiværksættere. Aarhus skal være kendt som byen med et synligt overblik over rådgivningsmulighederne og kendt for at rådgivningsmulighederne er let tilgængelige og i geografisk nærhed af hinanden. Initiativer Markedsføring med fokus på: Generelt om alle vejlednings- og rådgivningstilbuddene, herunder one-stop-shop mulighederne. Mangfoldigheden i erhvervsservicetilbuddene, fx synliggøre de hurtige tilbagemeldinger og en minimal administrativ byrde for den enkelte iværksætter eller virksomhed når erhvervsservicetilbud benyttes. Vækstiværksættere, erhvervsmæssige styrkepositioner, fx vindområdet, iværksættermiljøer, og lærerige cases, idet der er mange måder at blive succesfuld iværksætter på. Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune Årlig iværksættermesse Iværksættermessen 2010 videreudvikles samt markeres som et nationalt arrangement. Iværksættermessen skal have en bred forankring af samarbejdspartnere blandt erhvervsfremmeaktører og der skal fokus på netværksdannelse og fagligt udbytte for deltagerne. Erhvervsfremmeorganisationer, Virksomheder, Væksthus Midtjylland

16 15 Mere internationalt rettet profil Flere engelsksprogede erhvervsservicetilbud fra bl.a. Væksthus Midtjylland, herunder startmøder og specialistmøder for iværksættere, udarbejdelse af engelsksproget erhvervsservicemateriale målrettet expats, den lokale erhvervsservice website med en udbygget engelsksproget version, mv. Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune Væksthus Midtjylland, Aarhus Kommune, Etnisk Erhvervsfremme Bedre til at sætte den nationale dagsorden Nationale tiltag skal også tage udgangspunkt i Aarhusområdets erhvervs-politiske behov. Derfor er det nødvendigt med løbende interessevaretagelse. Dette bidrager til, at Aarhus påtager sig en naturlig rolle som den vest-danske vækstdynamo, også for skabelse og udvikling af nye virksomheder. Aarhus Kommune, Region Midtjylland

17 16 Appendiks Hovedresultater fra den statistiske kortlægning af iværksætterområdet Erhvervsstruktur i Aarhus Kommune Aarhus Kommune er sammen med København (omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby) Danmarks videncentre med en stor andel af nye virksomheder inden for videnservice og information samt kommunikation. Blandt alle virksomheder etableret i Aarhus Kommune i perioden 2001 til 2007 udgør virksomheder inden for videnservice og information og kommunikation en andel på 29 procent. Blandt de virksomheder, der er etableret i 2001 til 2007, og som forsat er aktive i 2009 udgør virksomheder inden for videnerhvervene 32 procent og de tegner sig for 32 procent af de nye virksomheders samlede jobskabelse. Andre storkommuner som Aalborg og Odense her en erhvervsstruktur, hvor traditionelle erhverv som handel og transport samt bygge og anlæg dominerer i højere grad end det er tilfældet i Aarhus Kommune og København. De mange virksomheder inden for videnerhvervene bidrager til et højt uddannelsesniveau blandt de beskæftigede i de nye virksomheder. Næsten 13 procent af de beskæftigede i de nye virksomheder i Aarhus Kommune havde en universitetsuddannelse. Til sammenligning gælder det for 8 procent på landsplan og under 4 procent i resten af Region Midtjylland. Etableringsrate i Aarhus Kommune Aarhus Kommune er placeret over landsgennemsnittet, når man ser på væksten i antallet af nye virksomheder i perioden 2002 til Væksten i antallet af nye virksomheder var i perioden på 50 procent. I 2002 blev der etableret omkring 1000 virksomheder i Aarhus Kommune. I 2007 blev der etableret 1443 nye virksomheder. Det er især den økonomiske vækst i perioden 2003 til 2007, der bidrager til den kraftige vækst i antallet af virksomheder. I 2007 var mere end hver 10. firma i Aarhus Kommune også etableret i Etableringsraten på 11,7 procent er landets tredje højeste og placerer Aarhus Kommune over andre storkommuner som Aalborg og Odense, men under København.

18 17 Jobskabelse fra nye virksomheder i Aarhus Kommune Det årlige jobbidrag fra nye virksomheder placeret i Aarhus Kommune og etableret i perioden 2001 til ligger forholdsvist konstant på 1200 fuldtidsstillinger, målt i Inkluderes ejerne er antallet af beskæftigede godt og vel 2000 personer. I 2009 havde nye virksomheder med ansatte (etableret i 2003 til 2007) i Aarhus Kommune i gennemsnit 6,1 ansatte. Det er på niveau med landsgennemsnittet. I 2009 var godt otte procent af alle fuldtidsansatte i Aarhus Kommune ansat i virksomheder, der blev etableret i perioden 2003 til Andelen af alle beskæftigede (inklusiv ejerne) lå på 9,4 procent af den samlede beskæftigelse i den private sektor. De nye virksomheders beskæftigelsesandel på 9,4 procent placerer Aarhus Kommune over landsgennemsnittet. Kilde: estatistik. Resultaterne er taget fra Aarhus Kommunes iværksætterprofil.

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere