Skive Kommunes Erhvervspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016"

Transkript

1 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV

2 Skive - det er RENT LIV

3 Indhold Vi vil skabe mere vækst og udvikling...4 Vækst og udvikling...6 Bæredygtig energi...6 Uddannelse og opkvalificering...8 Forretningsudvikling og innovation...9 Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur Tværgående temaer Serviceleverandør Branding og kommunikation [ 3 ]

4 Vi vil skabe mere vækst og udvikling Du sidder nu med Skive Kommunes Erhvervspolitik for i hånden. Politikkens fornemste formål er at medvirke til at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Vores mål er inden 2020 at nå niveauet for 2008 og dermed at have skabt ekstra arbejdspladser. For at kunne nå dette mål har vi sat fokus på: Udvikling og vækst via 6 indsatsområder: Bæredygtig energi Uddannelse og opkvalificering Forretningsudvikling og innovation Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur og to tværgående temaer: Serviceleverandør Branding og kommunikation At netop disse 6 indsatsområder og to tværgående temaer er blevet valgt bygger på en række forhold. Vi har indsamlet viden og data disse er samlet i bilaget Tal til erhvervspolitikken. Vi har haft fokus på kobling til eksisterende strategier og politikker fra såvel kommunalt som regionalt regi. Det drejer sig om strategier som vores brandingstrategi RENT LIV, Planstrategien, Klima og Energistrategien, vores beskæftigelsesplaner og Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi for En kommunalt initieret erhvervskonference i november 2012 med deltagelse af byrådet og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner har også bidraget til at kvalificere indholdet i erhvervspolitikken. Alle 6 indsatsområder er vigtige at arbejde målrettet med for at kunne skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Vi har samtidig et ønske om og behov for at prioritere ét af indsatsområderne ekstra højt; nemlig arbejdet med Bæredygtig energi. Dette særlige fokus på baggrund af, at vi i de sidste ca. 30 år har ligget i front, når det drejer sig om at arbejde med bæredygtig energi. Vi har i perioden samlet investeret ca. 60 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. En investering der i samme periode har betydet en besparelse på ca. 90 mio. kr. Den bæredygtige energi er derfor også én af styrkepositionerne i vores brandingstrategi RENT LIV. Da vores lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner også arbejder målrettet med bæredygtig energi, er det kun naturligt, at dette indsatsområde får et ganske særligt fokus i vores erhvervspolitik. [ 4 ] Skive - det er RENT LIV

5 Politikken dækker alle sektorer. Med erhvervspolitikken skaber vi således rammerne for, at alle vore virksomheder indenfor alle brancher turisme, detailhandel, landbrug, fødevarer og øvrige - får de bedste betingelser for at vækste og skabe mere udvikling. I løbet af foråret 2013 følges politikken op af konkrete handleplaner og projekter. Vi har som kommune det overordnede ansvar for, at politikken omsættes til handlinger. Markedsføring og Erhvervsudvikling er koordinator på dette. Implementeringen af politikken sker i et tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner. Sammen skal vi realisere det overordnede formål med politikken at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen! Med venlig hilsen Flemming Eskildsen, borgmester Juni 2013 [ 5 ]

6 Vækst og udvikling Bæredygtig energi MÅL Vi skaber rammerne, der kan fastholde, udvikle og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser indenfor bæredygtig energi. Vi fastholder og styrker Skive Kommunes position som én af de førende kommuner i Danmark indenfor bæredygtig energi. EFFEKTMÅL Vi arbejder på at opfylde den overordnede målsætning for Skive Kommunes Klima og Energistrategi om at være CO2-neutral i Inden udgangen af 2015 skal vi have opfyldt 20 % af denne overordnede målsætning. Vi arbejder på at opfylde målsætningen for Skive Kommunes Klima og Energistrategi om at renovere 5000 boliger inden Inden udgangen af 2015 skal vi have renoveret 150 af disse boliger. Øget antal arbejdspladser indenfor bæredygtig energi. SÅDAN GØR VI Vi etablerer partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som skaber udviklingsprojekter og nye uddannelser. Vi udvikler nye forretningsområder og anvender den nyeste energiteknologi gennem vores målrettede satsning på bæredygtig energi til gavn for såvel nye som eksisterende virksomheder og mhp. at øge andelen af eksport hos det lokale erhvervsliv. Vi etablerer internationale partnerskaber for at få tilført viden og ekstern finansiering til udviklingsprojekter og mhp. at øge andelen af eksport hos det lokale erhvervsliv. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Efter 30 års intensivt arbejde med bæredygtig energi, er det en af vores styrker. Klima og Energistrategi 2029 har det overordnede mål, at Skive Kommune skal være CO2 neutral i Vi har både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er stærke på energiområdet. Skiveegnens brand RENT LIV indeholder fire styrkepositioner, hvoraf den ene er identificeret som bæredygtig energi. [ 6 ] Skive - det er RENT LIV

7 KONKRETE EKSEMPLER Udvikling af Green Lab Skive, der er et test og demonstrationscenter til opgradering af biogas. Energi i Væksten, der støtter og fremmer aktuelle og kommende projekter med fokus på vedvarende energi og grønne teknologier. Målet er i projektperioden 1. juli juni 2015 at skabe 50 ekstra arbejdspladser i Skive Kommune. Etablering af en professionel erhvervsklynge Grøn Gas Skive, der skal skabe vækst og vidensjob i en ny cleantech branche. Målet er at virksomheder skal tilknyttes klyngen i løbet af 3 år. Projektet Implement, der skal fremme og udvikle anvendelsen af biogas/bioenergi til varmeforsyning og transport. I regi af denne indsats skal der etableres biogasanlæg også i Skive Kommune, hvor der forventes 8-10 arbejdspladser tilknyttet hvert biogasanlæg. Ligeledes er der etableret en gasfyldestation i Skive Kommune til fremme af mere miljøvenlig transport. [7]

8 Uddannelse og opkvalificering MÅL Vi understøtter det lokale erhvervslivs behov og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder for at fastholde og styrke Skives position som uddannelsesby, stærk på ungdomsuddannelser og korte videregående uddannelser. EFFEKTMÅL Vi skal have øget vores uddannelsesniveau og vi skal nå regeringens målsætning om, at 95% af vore unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der skal etableres 2 nye uddannelsesretninger. Vi skal medvirke til, at der er uddannelses- og praktikpladser til de studerende på vore uddannelsesinstitutioner og hos vore lokale virksomheder. SÅDAN GØR VI Vi skaber platforme med dialog i centrum imellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Skive Kommune. Partnerne udvikler sammen nye tidssvarende uddannelser, efteruddannelser og kurser ud fra virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi fortsætter arbejdet med at skabe rammerne for et attraktivt uddannelses- og vidensmiljø, blandt andet ved at gennemføre visionen for Campus Vi etablerer partnerskaber med uddannelses- og forskningsinstitutioner uden for Skive Kommune. Partnerskaber, der også kan involvere det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og skal bidrage til at bringe mere viden, udvikling, forskning og flere projekter til egnen og medvirke til, at vi er på forkant med udviklingen. Vi har fokus på dialog med relevante beslutningstagere bl.a. via systematisk lobbyarbejde. VI GØR DET FORDI Vores virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdspladser med lavt vidensindhold outsources i stigende grad. Uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet. KONKRETE EKSEMPLER Jobrotation 2013, der har fokus på opkvalificering og uddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Der etableres to partnerskaber i forbindelse med Campus 2020, det ene med fokus på udvikling af det fysiske miljø. Det andet med fokus på erhvervsvinklen. Etablering af uddannelsen til produktionsteknolog med speciale i biogas. [ 8 ] Skive - det er RENT LIV

9 Forretningsudvikling og innovation MÅL Vi skaber rammerne for forretningsudvikling og innovation, der støtter op om virksomhedernes udvikling og vækst. EFFEKTMÅL Vi skal have flere ansatte i de eksisterende virksomheder. Vi skal have flere virksomheder, der igangsætter eksport og øger andelen af eksport. Vi skal have flere virksomheder, der byder på offentlige udbud. SÅDAN GØR VI Vi sætter særlig fokus på de virksomheder, der har over 4 ansatte. Vi faciliterer partnerskaber og netværk, så virksomhederne kan innovere og forretningsudvikle. Vi tilbyder en fleksibel og målrettet erhvervsservice, der kan imødekomme virksomhedernes behov for sparring, vejledning og adgang til ny viden. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Erhvervslivet er domineret af traditionelle erhverv såsom fremstilling. Dette medfører en øget risiko for udflytning af arbejdspladser. De højproduktive virksomheder har gennemsnitligt flere ansatte, herunder flere højtuddannede ansatte. De højproduktive virksomheder har højere omsætning, eksport og investeringer og de bruger flere ressourcer på forskning og udvikling. KONKRETE EKSEMPLER Projekt Fremtidens Industri, der skal støtte, styrke og fremme de lokale produktionsvirksomheder bl.a. via fokus på nye forretningsmodeller. Der udbydes årligt en kursusrække omkring udbud, der har til mål at klæde de lokale virksomheder på til at kunne byde ind på udbud lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Internationalisering der initieres årligt et samarbejde med potentielle udenlandske vækstmarkeder -primært i forhold til nærmarkederne, herunder Norge, Sverige og Tyskland. [ 9 ]

10 Iværksætteri MÅL Vi skaber rammerne, der fastholder og styrker vores iværksætterkultur. Vi skaber rammerne, så antallet af innovative iværksættere og vækstiværksættere kan øges. EFFEKTMÅL Vi skal øge andelen af innovative iværksættere og vækstiværksættere. Vi skal fastholde vores høje overlevelsesrate blandt vore iværksættere på minimum 83%. Vi skal fortsat, i gennemsnit, have ca. 130 nye virksomheder, der starter i Skive Kommune pr. år. SÅDAN GØR VI Vi skaber nye iværksætterplatforme, hvor dialog, nye forretningsmodeller og netværk skal fremme og skabe de gode ideer. Vi skaber initiativer og programmer, der har særlig fokus på at skabe og understøtte vækstiværksættere. Vi sikrer, at iværksættere og nyetablerede virksomheder har let adgang til et velfungerende erhvervsservicesystem. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Opstart af nye virksomheder spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling. Vi har en stærk tradition for iværksætteri med en høj overlevelsesrate iblandt vores iværksættere. Vækstiværksættere hurtigt skaber nye arbejdspladser. KONKRETE EKSEMPLER På vej til vækst, hvor minimum 50 iværksættere pr. år gennemfører et forretnings- eller kompetenceudviklingsforløb, deltager i netværksgrupper eller i et klyngesamarbejde. Minimum 90 potentielle iværksættere får årligt vejledning og sparring i forbindelse med etablering af virksomhed. Implementering af Det Midtjyske Vækstunivers, der er en ændring af den specialiserede erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland, så den specialiserede erhvervsservice går fra tilskud til investering i vækstplaner. Skive Kommune kåres som Iværksætterby i [ 10 ] Skive - det er RENT LIV

11 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft MÅL Vi samarbejder med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække kvalificereret arbejdskraft og nye borgere. EFFEKTMÅL Virksomhederne kan ansætte kvalificeret arbejdskraft. Andelen af nye ansatte, som er rekrutteret uden for kommunen, flytter til Skive Kommune. SÅDAN GØR VI Sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne sætter vi Skive Kommune på landkortet som et godt sted at leve og gøre karriere. Vi undersøger, hvad det lokale erhvervsliv kan gøre, for at den målgruppe, der allerede har tilknytning til egnen, vender tilbage igen. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne i universitetsbyerne om match imellem virksomheder og arbejdskraft. VI GØR DET FORDI Vores virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. En stor del af de unge flytter til universitetsbyerne for at tage en uddannelse. Andelen af erhvervsaktive er for nedadgående. KONKRETE EKSEMPLER Afdækning af det lokale erhvervslivs behov for arbejdskraft. På baggrund af denne afdækning iværksættes konkrete initiativer. Afdækning af, hvad det lokale erhvervsliv og kommunen sammen kan gøre for at trække unge studerende, der tidligere har haft en tilknytning til Skiveegnen, tilbage igen. På baggrund af denne afdækning iværksættes konkrete initiativer. Der skal indledes et samarbejde med universiteterne mhp. at etablere uddannelses og praktikpladser i det lokale erhvervsliv. [ 11 ]

12 Infrastruktur MÅL Vi sætter, sammen med erhvervslivet, den trafikale såvel som den digitale infrastruktur på dagsordenen. Vi arbejder for, at transporten af varer til og fra virksomhederne gøres mere effektiv. Vi arbejder for, at transporten for medarbejdere, kunder og leverandører til og fra virksomhederne gøres mere effektiv. EFFEKTMÅL Hyppigere indenrigsafgange fra Karup til København i 2013 er der på hverdag 4-5 afgange fra Karup til København. Opgradering af rute 34 - strækningen mellem Skive og Haderup. Der skal tilstræbes adgang til et velfungerende kommunikationsnet i hele Skive Kommune, der bl.a. tilbyder adgang til mobil og internet-tjenester. SÅDAN GØR VI Vi går i vedvarende og vedholdende dialog med landspolitikere og relevante interesseorganisationer om udbygning af infrastrukturen. Vi etablerer en gruppe bestående af politikere, embedsmænd og repræsentanter fra erhvervslivet, der italesætter behovet for en veludbygget infrastruktur. VI GØR DET FORDI Infrastrukturen, som den er i dag, virker ikke fremmende for virksomhedernes vækst og kan opleves som et minus i forbindelse med overvejelse af placering af nye virksomheder. En velfungerende trafikal og digital infrastruktur er medvirkende til vækst og udvikling. KONKRETE EKSEMPLER Etablering af fokusgruppe med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, de lokale uddannelsesinstitutioner og Skive Kommune, der har til mål konstant at have fokus på behov og efterspørgsel for trafikal infrastruktur. Innovation Fur, der bl.a. arbejder for, at alle husstande på Fur skal have højhastighedsfiber i Skive Kommune stiller i forbindelse med EU-udbud af kommunens egen digitale infrastruktur som mindstekrav, at alle kommunens lokationer tilsluttes netværket med fiber-teknologi og at det vil kunne ske på enhver adresse i Skive Kommune. Dette betyder, at i det mindste én bredbåndsleverandør er parat til at etablere fiber-bredbånd overalt i kommunen, hvor der kan etableres tilstrækkeligt stort kundegrundlag. [ 12 ] Skive - det er RENT LIV

13 [ 13 ]

14 Tværgående temaer Serviceleverandør MÅL Vi skaber rammerne for, at det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i Skive Kommune. Vi vil være en dynamisk og fleksibel samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv. Vi vil gøre det nemt for det lokale erhvervsliv at komme i kontakt med Skive Kommune. EFFEKTMÅL Skive Kommune skal fortsat have fokus på målinger, der analyserer kommunernes erhvervsklima. SÅDAN GØR VI Vi udvider konceptet Én indgang for virksomhederne, så flere mindre og mellemstore virksomheder kommer med. Vi arbejder på at forbedre rammevilkårene. Vi letter den digitale adgang til kommunens servicering af virksomhederne. VI GØR DET FORDI: Det kommunale erhvervsservicesystem har stor betydning for udvikling af det lokale erhvervsliv. Det kommunale erhvervsservicesystem har stor betydning for Skive Kommunes image som erhvervskommune. KONKRETE EKSEMPLER Udvidelse af konceptet En indgang for virksomheder der har til mål, ved særligt komplicerede sager, hurtigt at sætte hold til at løse opgaven. Teknisk Borgerservice hvor borger/virksomhed får behandlet sin sag fra ide til tilladelse. Der etableres digitale løsninger til virksomheder, hvor de kan følge deres sag. [ 14 ] Skive - det er RENT LIV

15 Branding og kommunikation MÅL Vi vil forbedre Skive Kommunes image overfor potentielle og nuværende virksomheder og borgere. EFFEKTMÅL Øget synlighed af Skive Kommune i lokale, regionale og landsdækkende medier. En forbedret placering på imageparameteret i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima. I forhold til 2011 niveau på dette parameter vil vi gå ti pladser op. SÅDAN GØR VI Vi udarbejder en PR-strategi for kommunen med udgangspunkt i grundfortællingen RENT LIV. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, en skarpere profil for Skiveegnen, der når ud over kommunegrænsen. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, øget synlighed af den udvikling, som Skive Kommune som organisation er med til at skabe sammen med borgere og erhvervsliv. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, øget synlighed af kommunens gode vilkår for virksomhedsdrift. Vi skaber en platform, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har mulighed for at bidrage til fortællingen om Skive Kommune. VI GØR DET FORDI Vi ønsker at sætte Skive Kommune på landkortet som en egn, hvor det er attraktivt at starte op som iværksætter, drive sin virksomhed og at leve som borger. KONKRETE EKSEMPLER Udarbejde profilavis sammen med egnens virksomheder, for at sætte Skive Kommune på landkortet og vise, at der er et lokalt erhvervsliv i vækst og udvikling. Samarbejde med producenten bag filmen Tarok Grib drømmen mens du kan, der har til mål at sætte Skiveegnen på landkortet. Velkomstbrev med invitation til velkomstmøde for nye virksomheder, der skal forbedre Skive Kommunes image som en erhvervsvenlig kommune. [ 15 ]

16 Markedsføring og Erhvervsudvikling Skive Kommune Rådhuspladsen Skive Tlf.: Mail: Skive - det er RENT LIV [ 16 ]

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

ERHVERVS POLITIK

ERHVERVS POLITIK ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores virksomheder

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere