Skive Kommunes Erhvervspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016"

Transkript

1 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV

2 Skive - det er RENT LIV

3 Indhold Vi vil skabe mere vækst og udvikling...4 Vækst og udvikling...6 Bæredygtig energi...6 Uddannelse og opkvalificering...8 Forretningsudvikling og innovation...9 Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur Tværgående temaer Serviceleverandør Branding og kommunikation [ 3 ]

4 Vi vil skabe mere vækst og udvikling Du sidder nu med Skive Kommunes Erhvervspolitik for i hånden. Politikkens fornemste formål er at medvirke til at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Vores mål er inden 2020 at nå niveauet for 2008 og dermed at have skabt ekstra arbejdspladser. For at kunne nå dette mål har vi sat fokus på: Udvikling og vækst via 6 indsatsområder: Bæredygtig energi Uddannelse og opkvalificering Forretningsudvikling og innovation Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur og to tværgående temaer: Serviceleverandør Branding og kommunikation At netop disse 6 indsatsområder og to tværgående temaer er blevet valgt bygger på en række forhold. Vi har indsamlet viden og data disse er samlet i bilaget Tal til erhvervspolitikken. Vi har haft fokus på kobling til eksisterende strategier og politikker fra såvel kommunalt som regionalt regi. Det drejer sig om strategier som vores brandingstrategi RENT LIV, Planstrategien, Klima og Energistrategien, vores beskæftigelsesplaner og Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi for En kommunalt initieret erhvervskonference i november 2012 med deltagelse af byrådet og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner har også bidraget til at kvalificere indholdet i erhvervspolitikken. Alle 6 indsatsområder er vigtige at arbejde målrettet med for at kunne skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Vi har samtidig et ønske om og behov for at prioritere ét af indsatsområderne ekstra højt; nemlig arbejdet med Bæredygtig energi. Dette særlige fokus på baggrund af, at vi i de sidste ca. 30 år har ligget i front, når det drejer sig om at arbejde med bæredygtig energi. Vi har i perioden samlet investeret ca. 60 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. En investering der i samme periode har betydet en besparelse på ca. 90 mio. kr. Den bæredygtige energi er derfor også én af styrkepositionerne i vores brandingstrategi RENT LIV. Da vores lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner også arbejder målrettet med bæredygtig energi, er det kun naturligt, at dette indsatsområde får et ganske særligt fokus i vores erhvervspolitik. [ 4 ] Skive - det er RENT LIV

5 Politikken dækker alle sektorer. Med erhvervspolitikken skaber vi således rammerne for, at alle vore virksomheder indenfor alle brancher turisme, detailhandel, landbrug, fødevarer og øvrige - får de bedste betingelser for at vækste og skabe mere udvikling. I løbet af foråret 2013 følges politikken op af konkrete handleplaner og projekter. Vi har som kommune det overordnede ansvar for, at politikken omsættes til handlinger. Markedsføring og Erhvervsudvikling er koordinator på dette. Implementeringen af politikken sker i et tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner. Sammen skal vi realisere det overordnede formål med politikken at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen! Med venlig hilsen Flemming Eskildsen, borgmester Juni 2013 [ 5 ]

6 Vækst og udvikling Bæredygtig energi MÅL Vi skaber rammerne, der kan fastholde, udvikle og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser indenfor bæredygtig energi. Vi fastholder og styrker Skive Kommunes position som én af de førende kommuner i Danmark indenfor bæredygtig energi. EFFEKTMÅL Vi arbejder på at opfylde den overordnede målsætning for Skive Kommunes Klima og Energistrategi om at være CO2-neutral i Inden udgangen af 2015 skal vi have opfyldt 20 % af denne overordnede målsætning. Vi arbejder på at opfylde målsætningen for Skive Kommunes Klima og Energistrategi om at renovere 5000 boliger inden Inden udgangen af 2015 skal vi have renoveret 150 af disse boliger. Øget antal arbejdspladser indenfor bæredygtig energi. SÅDAN GØR VI Vi etablerer partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som skaber udviklingsprojekter og nye uddannelser. Vi udvikler nye forretningsområder og anvender den nyeste energiteknologi gennem vores målrettede satsning på bæredygtig energi til gavn for såvel nye som eksisterende virksomheder og mhp. at øge andelen af eksport hos det lokale erhvervsliv. Vi etablerer internationale partnerskaber for at få tilført viden og ekstern finansiering til udviklingsprojekter og mhp. at øge andelen af eksport hos det lokale erhvervsliv. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Efter 30 års intensivt arbejde med bæredygtig energi, er det en af vores styrker. Klima og Energistrategi 2029 har det overordnede mål, at Skive Kommune skal være CO2 neutral i Vi har både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er stærke på energiområdet. Skiveegnens brand RENT LIV indeholder fire styrkepositioner, hvoraf den ene er identificeret som bæredygtig energi. [ 6 ] Skive - det er RENT LIV

7 KONKRETE EKSEMPLER Udvikling af Green Lab Skive, der er et test og demonstrationscenter til opgradering af biogas. Energi i Væksten, der støtter og fremmer aktuelle og kommende projekter med fokus på vedvarende energi og grønne teknologier. Målet er i projektperioden 1. juli juni 2015 at skabe 50 ekstra arbejdspladser i Skive Kommune. Etablering af en professionel erhvervsklynge Grøn Gas Skive, der skal skabe vækst og vidensjob i en ny cleantech branche. Målet er at virksomheder skal tilknyttes klyngen i løbet af 3 år. Projektet Implement, der skal fremme og udvikle anvendelsen af biogas/bioenergi til varmeforsyning og transport. I regi af denne indsats skal der etableres biogasanlæg også i Skive Kommune, hvor der forventes 8-10 arbejdspladser tilknyttet hvert biogasanlæg. Ligeledes er der etableret en gasfyldestation i Skive Kommune til fremme af mere miljøvenlig transport. [7]

8 Uddannelse og opkvalificering MÅL Vi understøtter det lokale erhvervslivs behov og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder for at fastholde og styrke Skives position som uddannelsesby, stærk på ungdomsuddannelser og korte videregående uddannelser. EFFEKTMÅL Vi skal have øget vores uddannelsesniveau og vi skal nå regeringens målsætning om, at 95% af vore unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der skal etableres 2 nye uddannelsesretninger. Vi skal medvirke til, at der er uddannelses- og praktikpladser til de studerende på vore uddannelsesinstitutioner og hos vore lokale virksomheder. SÅDAN GØR VI Vi skaber platforme med dialog i centrum imellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Skive Kommune. Partnerne udvikler sammen nye tidssvarende uddannelser, efteruddannelser og kurser ud fra virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi fortsætter arbejdet med at skabe rammerne for et attraktivt uddannelses- og vidensmiljø, blandt andet ved at gennemføre visionen for Campus Vi etablerer partnerskaber med uddannelses- og forskningsinstitutioner uden for Skive Kommune. Partnerskaber, der også kan involvere det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og skal bidrage til at bringe mere viden, udvikling, forskning og flere projekter til egnen og medvirke til, at vi er på forkant med udviklingen. Vi har fokus på dialog med relevante beslutningstagere bl.a. via systematisk lobbyarbejde. VI GØR DET FORDI Vores virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdspladser med lavt vidensindhold outsources i stigende grad. Uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet. KONKRETE EKSEMPLER Jobrotation 2013, der har fokus på opkvalificering og uddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Der etableres to partnerskaber i forbindelse med Campus 2020, det ene med fokus på udvikling af det fysiske miljø. Det andet med fokus på erhvervsvinklen. Etablering af uddannelsen til produktionsteknolog med speciale i biogas. [ 8 ] Skive - det er RENT LIV

9 Forretningsudvikling og innovation MÅL Vi skaber rammerne for forretningsudvikling og innovation, der støtter op om virksomhedernes udvikling og vækst. EFFEKTMÅL Vi skal have flere ansatte i de eksisterende virksomheder. Vi skal have flere virksomheder, der igangsætter eksport og øger andelen af eksport. Vi skal have flere virksomheder, der byder på offentlige udbud. SÅDAN GØR VI Vi sætter særlig fokus på de virksomheder, der har over 4 ansatte. Vi faciliterer partnerskaber og netværk, så virksomhederne kan innovere og forretningsudvikle. Vi tilbyder en fleksibel og målrettet erhvervsservice, der kan imødekomme virksomhedernes behov for sparring, vejledning og adgang til ny viden. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Erhvervslivet er domineret af traditionelle erhverv såsom fremstilling. Dette medfører en øget risiko for udflytning af arbejdspladser. De højproduktive virksomheder har gennemsnitligt flere ansatte, herunder flere højtuddannede ansatte. De højproduktive virksomheder har højere omsætning, eksport og investeringer og de bruger flere ressourcer på forskning og udvikling. KONKRETE EKSEMPLER Projekt Fremtidens Industri, der skal støtte, styrke og fremme de lokale produktionsvirksomheder bl.a. via fokus på nye forretningsmodeller. Der udbydes årligt en kursusrække omkring udbud, der har til mål at klæde de lokale virksomheder på til at kunne byde ind på udbud lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Internationalisering der initieres årligt et samarbejde med potentielle udenlandske vækstmarkeder -primært i forhold til nærmarkederne, herunder Norge, Sverige og Tyskland. [ 9 ]

10 Iværksætteri MÅL Vi skaber rammerne, der fastholder og styrker vores iværksætterkultur. Vi skaber rammerne, så antallet af innovative iværksættere og vækstiværksættere kan øges. EFFEKTMÅL Vi skal øge andelen af innovative iværksættere og vækstiværksættere. Vi skal fastholde vores høje overlevelsesrate blandt vore iværksættere på minimum 83%. Vi skal fortsat, i gennemsnit, have ca. 130 nye virksomheder, der starter i Skive Kommune pr. år. SÅDAN GØR VI Vi skaber nye iværksætterplatforme, hvor dialog, nye forretningsmodeller og netværk skal fremme og skabe de gode ideer. Vi skaber initiativer og programmer, der har særlig fokus på at skabe og understøtte vækstiværksættere. Vi sikrer, at iværksættere og nyetablerede virksomheder har let adgang til et velfungerende erhvervsservicesystem. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Opstart af nye virksomheder spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling. Vi har en stærk tradition for iværksætteri med en høj overlevelsesrate iblandt vores iværksættere. Vækstiværksættere hurtigt skaber nye arbejdspladser. KONKRETE EKSEMPLER På vej til vækst, hvor minimum 50 iværksættere pr. år gennemfører et forretnings- eller kompetenceudviklingsforløb, deltager i netværksgrupper eller i et klyngesamarbejde. Minimum 90 potentielle iværksættere får årligt vejledning og sparring i forbindelse med etablering af virksomhed. Implementering af Det Midtjyske Vækstunivers, der er en ændring af den specialiserede erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland, så den specialiserede erhvervsservice går fra tilskud til investering i vækstplaner. Skive Kommune kåres som Iværksætterby i [ 10 ] Skive - det er RENT LIV

11 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft MÅL Vi samarbejder med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække kvalificereret arbejdskraft og nye borgere. EFFEKTMÅL Virksomhederne kan ansætte kvalificeret arbejdskraft. Andelen af nye ansatte, som er rekrutteret uden for kommunen, flytter til Skive Kommune. SÅDAN GØR VI Sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne sætter vi Skive Kommune på landkortet som et godt sted at leve og gøre karriere. Vi undersøger, hvad det lokale erhvervsliv kan gøre, for at den målgruppe, der allerede har tilknytning til egnen, vender tilbage igen. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne i universitetsbyerne om match imellem virksomheder og arbejdskraft. VI GØR DET FORDI Vores virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. En stor del af de unge flytter til universitetsbyerne for at tage en uddannelse. Andelen af erhvervsaktive er for nedadgående. KONKRETE EKSEMPLER Afdækning af det lokale erhvervslivs behov for arbejdskraft. På baggrund af denne afdækning iværksættes konkrete initiativer. Afdækning af, hvad det lokale erhvervsliv og kommunen sammen kan gøre for at trække unge studerende, der tidligere har haft en tilknytning til Skiveegnen, tilbage igen. På baggrund af denne afdækning iværksættes konkrete initiativer. Der skal indledes et samarbejde med universiteterne mhp. at etablere uddannelses og praktikpladser i det lokale erhvervsliv. [ 11 ]

12 Infrastruktur MÅL Vi sætter, sammen med erhvervslivet, den trafikale såvel som den digitale infrastruktur på dagsordenen. Vi arbejder for, at transporten af varer til og fra virksomhederne gøres mere effektiv. Vi arbejder for, at transporten for medarbejdere, kunder og leverandører til og fra virksomhederne gøres mere effektiv. EFFEKTMÅL Hyppigere indenrigsafgange fra Karup til København i 2013 er der på hverdag 4-5 afgange fra Karup til København. Opgradering af rute 34 - strækningen mellem Skive og Haderup. Der skal tilstræbes adgang til et velfungerende kommunikationsnet i hele Skive Kommune, der bl.a. tilbyder adgang til mobil og internet-tjenester. SÅDAN GØR VI Vi går i vedvarende og vedholdende dialog med landspolitikere og relevante interesseorganisationer om udbygning af infrastrukturen. Vi etablerer en gruppe bestående af politikere, embedsmænd og repræsentanter fra erhvervslivet, der italesætter behovet for en veludbygget infrastruktur. VI GØR DET FORDI Infrastrukturen, som den er i dag, virker ikke fremmende for virksomhedernes vækst og kan opleves som et minus i forbindelse med overvejelse af placering af nye virksomheder. En velfungerende trafikal og digital infrastruktur er medvirkende til vækst og udvikling. KONKRETE EKSEMPLER Etablering af fokusgruppe med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, de lokale uddannelsesinstitutioner og Skive Kommune, der har til mål konstant at have fokus på behov og efterspørgsel for trafikal infrastruktur. Innovation Fur, der bl.a. arbejder for, at alle husstande på Fur skal have højhastighedsfiber i Skive Kommune stiller i forbindelse med EU-udbud af kommunens egen digitale infrastruktur som mindstekrav, at alle kommunens lokationer tilsluttes netværket med fiber-teknologi og at det vil kunne ske på enhver adresse i Skive Kommune. Dette betyder, at i det mindste én bredbåndsleverandør er parat til at etablere fiber-bredbånd overalt i kommunen, hvor der kan etableres tilstrækkeligt stort kundegrundlag. [ 12 ] Skive - det er RENT LIV

13 [ 13 ]

14 Tværgående temaer Serviceleverandør MÅL Vi skaber rammerne for, at det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i Skive Kommune. Vi vil være en dynamisk og fleksibel samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv. Vi vil gøre det nemt for det lokale erhvervsliv at komme i kontakt med Skive Kommune. EFFEKTMÅL Skive Kommune skal fortsat have fokus på målinger, der analyserer kommunernes erhvervsklima. SÅDAN GØR VI Vi udvider konceptet Én indgang for virksomhederne, så flere mindre og mellemstore virksomheder kommer med. Vi arbejder på at forbedre rammevilkårene. Vi letter den digitale adgang til kommunens servicering af virksomhederne. VI GØR DET FORDI: Det kommunale erhvervsservicesystem har stor betydning for udvikling af det lokale erhvervsliv. Det kommunale erhvervsservicesystem har stor betydning for Skive Kommunes image som erhvervskommune. KONKRETE EKSEMPLER Udvidelse af konceptet En indgang for virksomheder der har til mål, ved særligt komplicerede sager, hurtigt at sætte hold til at løse opgaven. Teknisk Borgerservice hvor borger/virksomhed får behandlet sin sag fra ide til tilladelse. Der etableres digitale løsninger til virksomheder, hvor de kan følge deres sag. [ 14 ] Skive - det er RENT LIV

15 Branding og kommunikation MÅL Vi vil forbedre Skive Kommunes image overfor potentielle og nuværende virksomheder og borgere. EFFEKTMÅL Øget synlighed af Skive Kommune i lokale, regionale og landsdækkende medier. En forbedret placering på imageparameteret i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima. I forhold til 2011 niveau på dette parameter vil vi gå ti pladser op. SÅDAN GØR VI Vi udarbejder en PR-strategi for kommunen med udgangspunkt i grundfortællingen RENT LIV. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, en skarpere profil for Skiveegnen, der når ud over kommunegrænsen. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, øget synlighed af den udvikling, som Skive Kommune som organisation er med til at skabe sammen med borgere og erhvervsliv. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, øget synlighed af kommunens gode vilkår for virksomhedsdrift. Vi skaber en platform, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har mulighed for at bidrage til fortællingen om Skive Kommune. VI GØR DET FORDI Vi ønsker at sætte Skive Kommune på landkortet som en egn, hvor det er attraktivt at starte op som iværksætter, drive sin virksomhed og at leve som borger. KONKRETE EKSEMPLER Udarbejde profilavis sammen med egnens virksomheder, for at sætte Skive Kommune på landkortet og vise, at der er et lokalt erhvervsliv i vækst og udvikling. Samarbejde med producenten bag filmen Tarok Grib drømmen mens du kan, der har til mål at sætte Skiveegnen på landkortet. Velkomstbrev med invitation til velkomstmøde for nye virksomheder, der skal forbedre Skive Kommunes image som en erhvervsvenlig kommune. [ 15 ]

16 Markedsføring og Erhvervsudvikling Skive Kommune Rådhuspladsen Skive Tlf.: Mail: Skive - det er RENT LIV [ 16 ]

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere