Skive Kommunes Erhvervspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016"

Transkript

1 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV

2 Skive - det er RENT LIV

3 Indhold Vi vil skabe mere vækst og udvikling...4 Vækst og udvikling...6 Bæredygtig energi...6 Uddannelse og opkvalificering...8 Forretningsudvikling og innovation...9 Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur Tværgående temaer Serviceleverandør Branding og kommunikation [ 3 ]

4 Vi vil skabe mere vækst og udvikling Du sidder nu med Skive Kommunes Erhvervspolitik for i hånden. Politikkens fornemste formål er at medvirke til at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Vores mål er inden 2020 at nå niveauet for 2008 og dermed at have skabt ekstra arbejdspladser. For at kunne nå dette mål har vi sat fokus på: Udvikling og vækst via 6 indsatsområder: Bæredygtig energi Uddannelse og opkvalificering Forretningsudvikling og innovation Iværksætteri Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Infrastruktur og to tværgående temaer: Serviceleverandør Branding og kommunikation At netop disse 6 indsatsområder og to tværgående temaer er blevet valgt bygger på en række forhold. Vi har indsamlet viden og data disse er samlet i bilaget Tal til erhvervspolitikken. Vi har haft fokus på kobling til eksisterende strategier og politikker fra såvel kommunalt som regionalt regi. Det drejer sig om strategier som vores brandingstrategi RENT LIV, Planstrategien, Klima og Energistrategien, vores beskæftigelsesplaner og Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi for En kommunalt initieret erhvervskonference i november 2012 med deltagelse af byrådet og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner har også bidraget til at kvalificere indholdet i erhvervspolitikken. Alle 6 indsatsområder er vigtige at arbejde målrettet med for at kunne skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Vi har samtidig et ønske om og behov for at prioritere ét af indsatsområderne ekstra højt; nemlig arbejdet med Bæredygtig energi. Dette særlige fokus på baggrund af, at vi i de sidste ca. 30 år har ligget i front, når det drejer sig om at arbejde med bæredygtig energi. Vi har i perioden samlet investeret ca. 60 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger på de kommunale bygninger. En investering der i samme periode har betydet en besparelse på ca. 90 mio. kr. Den bæredygtige energi er derfor også én af styrkepositionerne i vores brandingstrategi RENT LIV. Da vores lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner også arbejder målrettet med bæredygtig energi, er det kun naturligt, at dette indsatsområde får et ganske særligt fokus i vores erhvervspolitik. [ 4 ] Skive - det er RENT LIV

5 Politikken dækker alle sektorer. Med erhvervspolitikken skaber vi således rammerne for, at alle vore virksomheder indenfor alle brancher turisme, detailhandel, landbrug, fødevarer og øvrige - får de bedste betingelser for at vækste og skabe mere udvikling. I løbet af foråret 2013 følges politikken op af konkrete handleplaner og projekter. Vi har som kommune det overordnede ansvar for, at politikken omsættes til handlinger. Markedsføring og Erhvervsudvikling er koordinator på dette. Implementeringen af politikken sker i et tæt samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger, Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, det lokale erhvervsliv og de lokale uddannelsesinstitutioner. Sammen skal vi realisere det overordnede formål med politikken at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen! Med venlig hilsen Flemming Eskildsen, borgmester Juni 2013 [ 5 ]

6 Vækst og udvikling Bæredygtig energi MÅL Vi skaber rammerne, der kan fastholde, udvikle og tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser indenfor bæredygtig energi. Vi fastholder og styrker Skive Kommunes position som én af de førende kommuner i Danmark indenfor bæredygtig energi. EFFEKTMÅL Vi arbejder på at opfylde den overordnede målsætning for Skive Kommunes Klima og Energistrategi om at være CO2-neutral i Inden udgangen af 2015 skal vi have opfyldt 20 % af denne overordnede målsætning. Vi arbejder på at opfylde målsætningen for Skive Kommunes Klima og Energistrategi om at renovere 5000 boliger inden Inden udgangen af 2015 skal vi have renoveret 150 af disse boliger. Øget antal arbejdspladser indenfor bæredygtig energi. SÅDAN GØR VI Vi etablerer partnerskaber mellem kommune, erhvervsliv og uddannelses- og forskningsinstitutioner, som skaber udviklingsprojekter og nye uddannelser. Vi udvikler nye forretningsområder og anvender den nyeste energiteknologi gennem vores målrettede satsning på bæredygtig energi til gavn for såvel nye som eksisterende virksomheder og mhp. at øge andelen af eksport hos det lokale erhvervsliv. Vi etablerer internationale partnerskaber for at få tilført viden og ekstern finansiering til udviklingsprojekter og mhp. at øge andelen af eksport hos det lokale erhvervsliv. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Efter 30 års intensivt arbejde med bæredygtig energi, er det en af vores styrker. Klima og Energistrategi 2029 har det overordnede mål, at Skive Kommune skal være CO2 neutral i Vi har både virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er stærke på energiområdet. Skiveegnens brand RENT LIV indeholder fire styrkepositioner, hvoraf den ene er identificeret som bæredygtig energi. [ 6 ] Skive - det er RENT LIV

7 KONKRETE EKSEMPLER Udvikling af Green Lab Skive, der er et test og demonstrationscenter til opgradering af biogas. Energi i Væksten, der støtter og fremmer aktuelle og kommende projekter med fokus på vedvarende energi og grønne teknologier. Målet er i projektperioden 1. juli juni 2015 at skabe 50 ekstra arbejdspladser i Skive Kommune. Etablering af en professionel erhvervsklynge Grøn Gas Skive, der skal skabe vækst og vidensjob i en ny cleantech branche. Målet er at virksomheder skal tilknyttes klyngen i løbet af 3 år. Projektet Implement, der skal fremme og udvikle anvendelsen af biogas/bioenergi til varmeforsyning og transport. I regi af denne indsats skal der etableres biogasanlæg også i Skive Kommune, hvor der forventes 8-10 arbejdspladser tilknyttet hvert biogasanlæg. Ligeledes er der etableret en gasfyldestation i Skive Kommune til fremme af mere miljøvenlig transport. [7]

8 Uddannelse og opkvalificering MÅL Vi understøtter det lokale erhvervslivs behov og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Vi arbejder for at fastholde og styrke Skives position som uddannelsesby, stærk på ungdomsuddannelser og korte videregående uddannelser. EFFEKTMÅL Vi skal have øget vores uddannelsesniveau og vi skal nå regeringens målsætning om, at 95% af vore unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der skal etableres 2 nye uddannelsesretninger. Vi skal medvirke til, at der er uddannelses- og praktikpladser til de studerende på vore uddannelsesinstitutioner og hos vore lokale virksomheder. SÅDAN GØR VI Vi skaber platforme med dialog i centrum imellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og Skive Kommune. Partnerne udvikler sammen nye tidssvarende uddannelser, efteruddannelser og kurser ud fra virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Vi fortsætter arbejdet med at skabe rammerne for et attraktivt uddannelses- og vidensmiljø, blandt andet ved at gennemføre visionen for Campus Vi etablerer partnerskaber med uddannelses- og forskningsinstitutioner uden for Skive Kommune. Partnerskaber, der også kan involvere det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og skal bidrage til at bringe mere viden, udvikling, forskning og flere projekter til egnen og medvirke til, at vi er på forkant med udviklingen. Vi har fokus på dialog med relevante beslutningstagere bl.a. via systematisk lobbyarbejde. VI GØR DET FORDI Vores virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. Arbejdspladser med lavt vidensindhold outsources i stigende grad. Uddannelsesniveauet ligger under landsgennemsnittet. KONKRETE EKSEMPLER Jobrotation 2013, der har fokus på opkvalificering og uddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Der etableres to partnerskaber i forbindelse med Campus 2020, det ene med fokus på udvikling af det fysiske miljø. Det andet med fokus på erhvervsvinklen. Etablering af uddannelsen til produktionsteknolog med speciale i biogas. [ 8 ] Skive - det er RENT LIV

9 Forretningsudvikling og innovation MÅL Vi skaber rammerne for forretningsudvikling og innovation, der støtter op om virksomhedernes udvikling og vækst. EFFEKTMÅL Vi skal have flere ansatte i de eksisterende virksomheder. Vi skal have flere virksomheder, der igangsætter eksport og øger andelen af eksport. Vi skal have flere virksomheder, der byder på offentlige udbud. SÅDAN GØR VI Vi sætter særlig fokus på de virksomheder, der har over 4 ansatte. Vi faciliterer partnerskaber og netværk, så virksomhederne kan innovere og forretningsudvikle. Vi tilbyder en fleksibel og målrettet erhvervsservice, der kan imødekomme virksomhedernes behov for sparring, vejledning og adgang til ny viden. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Erhvervslivet er domineret af traditionelle erhverv såsom fremstilling. Dette medfører en øget risiko for udflytning af arbejdspladser. De højproduktive virksomheder har gennemsnitligt flere ansatte, herunder flere højtuddannede ansatte. De højproduktive virksomheder har højere omsætning, eksport og investeringer og de bruger flere ressourcer på forskning og udvikling. KONKRETE EKSEMPLER Projekt Fremtidens Industri, der skal støtte, styrke og fremme de lokale produktionsvirksomheder bl.a. via fokus på nye forretningsmodeller. Der udbydes årligt en kursusrække omkring udbud, der har til mål at klæde de lokale virksomheder på til at kunne byde ind på udbud lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Internationalisering der initieres årligt et samarbejde med potentielle udenlandske vækstmarkeder -primært i forhold til nærmarkederne, herunder Norge, Sverige og Tyskland. [ 9 ]

10 Iværksætteri MÅL Vi skaber rammerne, der fastholder og styrker vores iværksætterkultur. Vi skaber rammerne, så antallet af innovative iværksættere og vækstiværksættere kan øges. EFFEKTMÅL Vi skal øge andelen af innovative iværksættere og vækstiværksættere. Vi skal fastholde vores høje overlevelsesrate blandt vore iværksættere på minimum 83%. Vi skal fortsat, i gennemsnit, have ca. 130 nye virksomheder, der starter i Skive Kommune pr. år. SÅDAN GØR VI Vi skaber nye iværksætterplatforme, hvor dialog, nye forretningsmodeller og netværk skal fremme og skabe de gode ideer. Vi skaber initiativer og programmer, der har særlig fokus på at skabe og understøtte vækstiværksættere. Vi sikrer, at iværksættere og nyetablerede virksomheder har let adgang til et velfungerende erhvervsservicesystem. VI GØR DET FORDI Antallet af arbejdspladser er faldet med i perioden Opstart af nye virksomheder spiller en vigtig rolle for vækst og udvikling. Vi har en stærk tradition for iværksætteri med en høj overlevelsesrate iblandt vores iværksættere. Vækstiværksættere hurtigt skaber nye arbejdspladser. KONKRETE EKSEMPLER På vej til vækst, hvor minimum 50 iværksættere pr. år gennemfører et forretnings- eller kompetenceudviklingsforløb, deltager i netværksgrupper eller i et klyngesamarbejde. Minimum 90 potentielle iværksættere får årligt vejledning og sparring i forbindelse med etablering af virksomhed. Implementering af Det Midtjyske Vækstunivers, der er en ændring af den specialiserede erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland, så den specialiserede erhvervsservice går fra tilskud til investering i vækstplaner. Skive Kommune kåres som Iværksætterby i [ 10 ] Skive - det er RENT LIV

11 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft MÅL Vi samarbejder med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække kvalificereret arbejdskraft og nye borgere. EFFEKTMÅL Virksomhederne kan ansætte kvalificeret arbejdskraft. Andelen af nye ansatte, som er rekrutteret uden for kommunen, flytter til Skive Kommune. SÅDAN GØR VI Sammen med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne sætter vi Skive Kommune på landkortet som et godt sted at leve og gøre karriere. Vi undersøger, hvad det lokale erhvervsliv kan gøre, for at den målgruppe, der allerede har tilknytning til egnen, vender tilbage igen. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne i universitetsbyerne om match imellem virksomheder og arbejdskraft. VI GØR DET FORDI Vores virksomheder oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft. En stor del af de unge flytter til universitetsbyerne for at tage en uddannelse. Andelen af erhvervsaktive er for nedadgående. KONKRETE EKSEMPLER Afdækning af det lokale erhvervslivs behov for arbejdskraft. På baggrund af denne afdækning iværksættes konkrete initiativer. Afdækning af, hvad det lokale erhvervsliv og kommunen sammen kan gøre for at trække unge studerende, der tidligere har haft en tilknytning til Skiveegnen, tilbage igen. På baggrund af denne afdækning iværksættes konkrete initiativer. Der skal indledes et samarbejde med universiteterne mhp. at etablere uddannelses og praktikpladser i det lokale erhvervsliv. [ 11 ]

12 Infrastruktur MÅL Vi sætter, sammen med erhvervslivet, den trafikale såvel som den digitale infrastruktur på dagsordenen. Vi arbejder for, at transporten af varer til og fra virksomhederne gøres mere effektiv. Vi arbejder for, at transporten for medarbejdere, kunder og leverandører til og fra virksomhederne gøres mere effektiv. EFFEKTMÅL Hyppigere indenrigsafgange fra Karup til København i 2013 er der på hverdag 4-5 afgange fra Karup til København. Opgradering af rute 34 - strækningen mellem Skive og Haderup. Der skal tilstræbes adgang til et velfungerende kommunikationsnet i hele Skive Kommune, der bl.a. tilbyder adgang til mobil og internet-tjenester. SÅDAN GØR VI Vi går i vedvarende og vedholdende dialog med landspolitikere og relevante interesseorganisationer om udbygning af infrastrukturen. Vi etablerer en gruppe bestående af politikere, embedsmænd og repræsentanter fra erhvervslivet, der italesætter behovet for en veludbygget infrastruktur. VI GØR DET FORDI Infrastrukturen, som den er i dag, virker ikke fremmende for virksomhedernes vækst og kan opleves som et minus i forbindelse med overvejelse af placering af nye virksomheder. En velfungerende trafikal og digital infrastruktur er medvirkende til vækst og udvikling. KONKRETE EKSEMPLER Etablering af fokusgruppe med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, de lokale uddannelsesinstitutioner og Skive Kommune, der har til mål konstant at have fokus på behov og efterspørgsel for trafikal infrastruktur. Innovation Fur, der bl.a. arbejder for, at alle husstande på Fur skal have højhastighedsfiber i Skive Kommune stiller i forbindelse med EU-udbud af kommunens egen digitale infrastruktur som mindstekrav, at alle kommunens lokationer tilsluttes netværket med fiber-teknologi og at det vil kunne ske på enhver adresse i Skive Kommune. Dette betyder, at i det mindste én bredbåndsleverandør er parat til at etablere fiber-bredbånd overalt i kommunen, hvor der kan etableres tilstrækkeligt stort kundegrundlag. [ 12 ] Skive - det er RENT LIV

13 [ 13 ]

14 Tværgående temaer Serviceleverandør MÅL Vi skaber rammerne for, at det skal være attraktivt at starte og drive virksomhed i Skive Kommune. Vi vil være en dynamisk og fleksibel samarbejdspartner for det lokale erhvervsliv. Vi vil gøre det nemt for det lokale erhvervsliv at komme i kontakt med Skive Kommune. EFFEKTMÅL Skive Kommune skal fortsat have fokus på målinger, der analyserer kommunernes erhvervsklima. SÅDAN GØR VI Vi udvider konceptet Én indgang for virksomhederne, så flere mindre og mellemstore virksomheder kommer med. Vi arbejder på at forbedre rammevilkårene. Vi letter den digitale adgang til kommunens servicering af virksomhederne. VI GØR DET FORDI: Det kommunale erhvervsservicesystem har stor betydning for udvikling af det lokale erhvervsliv. Det kommunale erhvervsservicesystem har stor betydning for Skive Kommunes image som erhvervskommune. KONKRETE EKSEMPLER Udvidelse af konceptet En indgang for virksomheder der har til mål, ved særligt komplicerede sager, hurtigt at sætte hold til at løse opgaven. Teknisk Borgerservice hvor borger/virksomhed får behandlet sin sag fra ide til tilladelse. Der etableres digitale løsninger til virksomheder, hvor de kan følge deres sag. [ 14 ] Skive - det er RENT LIV

15 Branding og kommunikation MÅL Vi vil forbedre Skive Kommunes image overfor potentielle og nuværende virksomheder og borgere. EFFEKTMÅL Øget synlighed af Skive Kommune i lokale, regionale og landsdækkende medier. En forbedret placering på imageparameteret i Dansk Industris undersøgelse Lokalt Erhvervsklima. I forhold til 2011 niveau på dette parameter vil vi gå ti pladser op. SÅDAN GØR VI Vi udarbejder en PR-strategi for kommunen med udgangspunkt i grundfortællingen RENT LIV. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, en skarpere profil for Skiveegnen, der når ud over kommunegrænsen. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, øget synlighed af den udvikling, som Skive Kommune som organisation er med til at skabe sammen med borgere og erhvervsliv. Vi skaber, gennem en målrettet PR-indsats, øget synlighed af kommunens gode vilkår for virksomhedsdrift. Vi skaber en platform, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner har mulighed for at bidrage til fortællingen om Skive Kommune. VI GØR DET FORDI Vi ønsker at sætte Skive Kommune på landkortet som en egn, hvor det er attraktivt at starte op som iværksætter, drive sin virksomhed og at leve som borger. KONKRETE EKSEMPLER Udarbejde profilavis sammen med egnens virksomheder, for at sætte Skive Kommune på landkortet og vise, at der er et lokalt erhvervsliv i vækst og udvikling. Samarbejde med producenten bag filmen Tarok Grib drømmen mens du kan, der har til mål at sætte Skiveegnen på landkortet. Velkomstbrev med invitation til velkomstmøde for nye virksomheder, der skal forbedre Skive Kommunes image som en erhvervsvenlig kommune. [ 15 ]

16 Markedsføring og Erhvervsudvikling Skive Kommune Rådhuspladsen Skive Tlf.: Mail: Skive - det er RENT LIV [ 16 ]

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE

IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE IVÆRKSÆTTER STRATEGI for AARHUS KOMMUNE 2011 1 Forord I forbindelse med udarbejdelsen af iværksætterstrategien har der været nedsat en tænketank bredt sammensat af ledende repræsentanter fra erhvervsliv,

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere