IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-sikkerhed i små og. mellemstore virksomheder"

Transkript

1 IT-sikkerhed i små og mellemstore virksomheder

2 Er du helt sikker på at du er sikker? Usikker sikkerhed Når talen falder på IT er mange virksomheder i virkeligheden ikke helt sikre på, at de er sikre. En simpel firewall er ikke længere tilstrækkeligt til at beskytte sig mod angreb. Nye trusler dukker hele tiden op i cyberspace, og i de enkelte virksomheder er sikkerhedsløsninger derfor ofte etableret ad hoc. Mange steder er løsningerne således modulerede med indtil flere konsoller og baseret på såvel forskellig software som hardware. Det kan alt sammen medvirke til at skabe usikkerhed om, hvor godt de enkelte dele er implementeret. Sikkerhed og fleksibilitet modstridende hensyn? Mange virksomheder er desuden splittet mellem to hensyn. På den ene side ønsket om åbenhed og på den anden hensynet til kompromisløs sikkerhed. Åbenheden er nødvendig dels pga. behovet for udveksling af data såvel internt i virksomheden som udadtil med kunder, og dels fordi medarbejdere forventer en stadig større fleksibilitet. Med risikoen for angreb, der kan resultere i store økonomiske tab, kan virksomheder dog ikke tillade sig at gå på kompromis med kravet om sikkerhed. UTM løser de fleste udfordringer Unified Threat Management er for længst udråbt til løsningen på virksomhedernes udfordringer på sikkerhedsområdet, og UTM er blevet en særdeles populær term på det seneste. Men den bruges ofte i flæng - nogle gange om løsninger der i virkeligheden ikke fortjener betegnelsen UTM. I denne solution guide finder du afklaring af UTM-begrebet samt en kortfattet beskrivelse af situationen på sikkerhedsområdet inden for IT. Den er specielt udviklet til virksomheder og adresserer netop disses udfordringer og behov. Udover en oversigt over de farer, du bør være opmærksom på, finder du gode råd om, hvordan man som virksomhed opnår det optimale forhold mellem sikkerhed og fleksibilitet. Endelig bliver du præsenteret for ZyXELs stærke UTMløsninger, som imødekommer alle behovene i små og mellemstore virksomheder hvad angår både sikkerhed, drift og økonomi. Virksomhedernes økonomiske overvejelser går imidlertid også den anden vej. For udover at sørge for et tilstrækkelig højt sikkerhedsniveau, skal omkostningerne til sikkerhed samtidig holdes nede, og endelig må medarbejderproduktiviteten ikke må påvirkes i negativ retning. 2

3 ZyXEL Communications 3

4 Hvad er UTM? Unified Threat Management betyder konkret, at man lader én enhed håndtere mange forskellige sikkerhedsfunktioner. Funktioner som tilsammen er nødvendige for at sikre et stabilt og sikkert netværk. Det er altså en måde at samle sin investering i ét produkt man kan have fuld tiltro til. Det skaber overblik og forenkler sikkerhedsindsatsen. Hvad indeholder et UTM-produkt? Enheden indeholder som minimum funktioner som SPI firewall, anti-virus og IDP (Intrusion Detection and Protection), men den bør også rumme denial of service, content filtering, anti spam, anti phishing, bandwitch management samt VPN. UTM bruges i flæng Som nævnt er brugen af UTM-begrebet dog meget udbredt og det kan skabe falsk tryghed. Mange producenter markedsfører deres produkter som UTM-løsninger, selvom de i realiteten kun beskytter mod et begrænset antal trusler. På de følgende sider kan du læse om hvordan man kan skelne ægte UTM-produkter fra markedets mindre gode produkter. 4

5 Hvad skal vi beskytte os imod? Virus En virus er en programmeringskode skrevet med det primære formål, at gøre den i stand til at brede sig. En virus hæfter sig derfor ved et værtsprogram hvorefter den spredes fra computer til computer. Spredningen kan dog kun ske via menneskelig medvirken i og med at dens værtsmedie skal overføres til uinficerede computere via programmer eller filer, som skal åbnes af brugeren. Virus kan spredes over netværk, eller via flytbare medier som fx CD eller USB-enheder. Nogle typer af virus er programmeret til at skade computeren ved at ødelægge programmer, ødelægge/slette filer eller i værste fald reformattere harddisken. Andre typer har ikke direkte ødelæggende effekt, men viser deres tilstedeværelse på computeren ved at fremkomme med små beskeder i form af tekst, lyd eller billeder. Også disse typer kan have en stærkt problematisk indflydelse, da de parasiterer på computerens ydeevne og hukommelse, hvilket kan medføre systemnedbrud. Orme En orm er en undertype af virus, men er i modsætning til alm. virus selvreproducerende. Den kræver derfor ingen aktiv medvirken fra computerbrugeren, men spredes automatisk. En orm behøver ikke binde sig til en fil eller et program, men kan fx spredes i enormt store mængder ved at sende kopier af sig selv til alle adresser i et adressekartotek. Herved kan der opstå en dominoeffekt med hastig spredning fra computer til computer, og en virksomheds netværk kan bukke under som følge af overdreven netværkstrafik. Nogle orme er designet til kun at sprede sig uden at ødelægge filer hos de enkelte værtscomputere. Andre typer af orme kan ødelægge eller kryptere filer og nogle kan tillade andre at få adgang til de en computer. Disse orme skaber ofte en bagdør i den inficerede computer hvilket gør computeren ekstremt sårbar overfor nye angreb og spam. Trojansk heste En trojansk hest er et program, der præsenteres som nyttigt, men som, når det er aktiveret, kompromitterer sikkerheden på computeren og anretter omfattende skade. Navnet stammer fra det antikke værk, Homers Illiade, hvor en træhest blev præsenteret som en gave, men viste sig at være fyldt med fjendtlige soldater. Computerprogrammerne, der går under dette navn, sendes bl.a. via som vedhæftede filer, og bliver fx præsenteret som sikkerhedsopdateringer til programmer som browsere eller antivirusprogrammer. Trojanske heste kræver derfor, i modsætning til orme, menneskelig medvirkning for at blive spredt, Men i lighed med nogle typer af orme anretter trojanske heste ofte skade ved at åbne bagdøre i computeren. Spyware Phishing Spam Spyware er computer programmer som bruges til at indsamle information og som installeres på computeren uden brugerens accept og viden. Termen bruges om både programmer som henholdsvis infiltrererer og ødelægger. Programmerne kan registrere tryk på tastaturet, søgehistorie på nettet og/eller Phishing er en metode til at franarre computerbrugere følsomme oplysninger såsom brugernavne, passwords eller detaljer vedrørende online pengetransaktioner. Det sker hyppigst via en art camouflage: Falske websites præsenteres som troværdige eller der manipuleres med links i s eller instant messaging. Spam er misbrug af elektronisk kommunikation til at sende store mængde af uønsket materiale. Som oftest benyttes , men spam målrettes også søgemaskiner, forums, blogs og gæstebøger. skanne harddisken. Spyware kan således medføre alt fra chikane der blot irriterer fx eksponere brugeren for overdreven spam i markedsføringsøjemed til decideret tyveri af brugernavne og passwords. Konsekvenserne af phishing spænder derfor fra fx mistet adgang til mailkonto til betragtlige økonomiske tab, der kan ramme såvel virksomheder og ansatte som privatpersoner, men også oplysninger af generel fortrolig karakter risikerer at blive lækket. Selvom spam ikke medfører direkte sikkerhedsrisici kan det beslaglægge enormt meget tid og medføre nedsat produktivitet i virksomheder. HTTP firewall / Web Injection Internettet er blevet en uundværlig del af virksomhedens ansigt udadtil, og for at give brugerne bedre muligheder for interaktion er funktionaliteten på virksomhedernes websites øget betydeligt. Dette medfører selvklart en væsentlig større risiko for angreb. For beskyttelse af netværket har man hidtil anvendt Intruder Detection og Prevention (IDP). Begrænsningen ved IDP er dog, at den er baseret på signaturer, hvilket kun giver en effektiv beskyttelse mod binære angreb. Typen af angreb har som følge ændret sig. Fremfor at være vektor-baseret er de nu baseret på almindelig tekst som SQL injection og XSS angreb. Disse angreb omtales ofte som Web Injection. 5

6 Ægte UTM Den afgørende funktion for en enhed som yder ægte UTM er evnen til at dybdeinspicere et netværks elektroniske kommunikation (deep packet inspection). Den skal kunne inspicere og identificere hvorvidt individuelle eller multiple pakker af data indeholder trusler. Traditionelle firewalls undersøger blot hvor pakkerne kommer fra, hvor de er på vej hen, samt hvilken port, de benytter. Dette kaldes layer 4 scanning. En UTM-enhed skal derimod kunne scanne selve indholdet af datapakkerne. En proces kaldet Layer 7 scanning. 6

7 Mobilitet og sikkerhed Stigningen i antallet af mobile arbejdspladser betyder at vigtige data skal kunne transporteres med kompromisløs sikkerhed mellem virksomhedens netværk og den enkelte ansattes arbejdsstation. Derfor skal en funktionsdygtig UTM også rumme VPN (Virtual Private Network). VPN fungerer som en sikker tunnel mellem virksomhedens netværk og eksempelvis hjemmearbejdspladsen. VPN-løsninger er hidtil blevet baseret på IPsec-teknologien, men den nye teknologi SSL, øger fleksibiliteten betydeligt, da den ikke kræver at særlige klienter installeres på lokale computere. Virksomheder bør desuden sikre sig, at deres sikkerhedsløsning også understøtter mobile netværk såsom 3G. Ansattes internetvaner øger risikoen Muligheden for digital kommunikation øges hele tiden, men ansattes brug af tjenester som Instant Messaging (MSN + øvrige chatprogrammer) og file-sharing via pearto-pear medfører også en markant øget sikkerhedsrisiko. Udover en langt større eksponering for virus og anden malware (skadelige programmer) kan disse aktiviteter også nedsætte effektiviteten i virksomheden, bl.a. ved at belaste båndbredden og stjæler de ansattes tid og koncentration. Traditionelle firewalls kan have vanskeligt ved at kontrollere adgangen til disse tjenester eftersom de ikke bruger specifikke porte, men sædvanligvis springer fra port til port for at opretholde forbindelsen. For at styre denne trafik skal en UTM-enhed rumme funktionen IDP (Intrusion Detection and Protection). Det muliggør en skanning af applikationer som fx MSN, Skype og lignende.for de virksomheder som ikke ønsker at forbyde og bremse adgangen til sådanne tjenester totalt, gør IDP det muligt at regulere trafikken og adgangen til sådanne tjenester. Reducer tidsforbruget og omkostningerne Endelig bør man kunne forvente af en UTM, at den reducerer såvel tidsforbruget hos den travle IT-ansvarlige som omkostningerne til sikkerheden. Eftersom alle sikkerhedsfunktionerne er samlet i en og samme enhed gør det arbejdet med at opsætte, vedligeholde og opgradere meget nemmere. Desuden er det langt mere kosteffektivt at investere i UTM frem for at købe konsoller, der hver især kun varetager specifikke sikkerhedsfunktioner. Fleksibilitet og kapacitet til at vokse En ægte UTM-enhed giver virksomheder mange fordele. Den skal kunne sikre, at virksomheder opnår et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau både nu og i fremtiden. Den skal altså ikke blot beskytte mod de trusler som allerede florerer, men bør tillige beskytte mod nye trusler. Desuden bør man som virksomhed kunne forvente at den enhed, man investerer i, har kapacitet til at kunne opgraderes i takt med at virksomheden vokser. Når man investerer i UTM bør man endvidere overveje hvor fleksibel løsningen er på alle områder. For at opnå økonomiske og driftsmæssige fordele bør man ikke være bundet til bestemt software, men altid frit kunne vælge hvilke pakker og licenser, man ønsker at benytte. 7

8 UTM må ikke opfattes som et universalmiddel Øvrige aspekter af sikkerhed Med en stærk UTM-enhed som eksempelvis en ZyWALL opnår virksomheden en kompromisløs sikkerhed overfor angreb. Men UTM må ikke opfattes som svaret på den totale sum af enhver virksomheds behov for IT-sikkerhed. Det er derfor vigtigt at skelne mellem sikkerhed udadtil og sikkerhed indadtil. Man bør således være opmærksom på, at sikkerhedshensynene indadtil i særdeleshed gælder switches og access points. Switches Hvad angår switches skal man først og fremmest kunne sikre sig at fremmede ikke får adgang til virksomhedens netværk. Derudover er det meget vigtigt at man kan isolere kritiske funktioner og oplysninger internt i virksomheden; at man kan forhindre muligheden for at snage i informationer hos eksempelvis økonomi- eller udviklingsafdelingen. Disse hensyn skal spille sammen i en større løsning uden at fleksibiliteten sætter over styr. Når en medarbejder logger-ind skal vedkommende have umiddelbar adgang til alle relevante oplysninger. Access Points Hvad angår access points gør mange af de samme hensyn sig gældende: det trådløse netværk skal være fuldt tilgængeligt for ansatte og gæster, men samtidig skal det være sikret mod indtrængning fra uvedkommende personer. ZyXEL dækker alle sikkerhedsaspekter Det gælder altså om at holde flere aspekter for øje når man vælger en netværksløsning - og ZyXEL tilbyder da heller ikke kun stærke løsninger inden for UTM-enheder. Til at imødekomme de ovennævnte interne sikkerthedsbehov har vi derfor også en række meget solide produkter. Du kan orientere dig om ZyXELs store udvalg af switches og access points på vores website eller ved at kontakte din forhandler. 8

9 Hvorfor ZyXEL Der findes en lang række UTM-produkter på markedet i dag, men som virksomhed bør man investere i produkter der lever op til betegnelsen ægte UTM, da det giver den sikreste løsning både mod aktuelle trusler og på længere sigt. Med ZyXELLs UTM-produkter er det nu blevet muligt for små og mellemstore virksomheder at investere i UTM af en kaliber, som hidtil har været for omkostningstunge. Vores produkter kan vokse med virksomheden, eftersom man kan nøjes med at investere i de funktioner, som er nødvendige. Man kan derefter nemt opgradere med tiden. 1. SPI Firewall (ICSA certificeret) Basis ZyWALL SPI (Statefull Packet Inspection) firewall beskytter mod uautoriseret adgang til og færdsel på dit netværk. Den beskytter mod de fleste typer af direkte angreb såsom DoS (Denial of Service) and den giver real-time advarsel via om angreb inklusiv rapport og logs. ZyWALL SPI firewall er ISCA certificeret. 2. VPN Gateway (ICSA certificeret) Basis VPN (Virtual Private Network) skaber en beskyttet gateway med høj ydeevne og tillader kun autoriseret adgang til virksomhedens ZyWALL. Med avancerede features såsom AES encryption, PKI og RSA signatur faciliteres en gnidningsfri adgang overalt samt absolut beskyttelse af data. VPN kan benyttes til sikker site-to-site forbindelse via internettet og giver mobile medarbejdere mulighed for at koble sig på virksomhedens netværk når de er ude af kontoret. VPN er traditionelt baseret på teknologien IPSec, men ZyXEL tilbyder nu også ZyWALLs med VPN baseret på SSL, som giver endnu større fleksibilitet med samme niveau af sikkerhed. 3. Anti-Virus Gateway Optionel/licensbaseret Kaspersky s verdensklasse anti-virus maskine tillader ZyWALLen at skanne alle vedhæftninger såvel komprimerede som ukomprimerede; for virus, trojanere og andre internet trusler i real-time. Kasperskys maskine opdateres automatisk og den er anerkendt vidt og bredt for dens detection-rate og responstid overfor nye trusler. 4. Anti-spam Filter Optionel/licensbaseret Mailshell s anti-spam filter forhindrer uønsket . Mailshell s maskine benytter Neural Fuzzy Logic og Bayesian Learning med mere end en million filtre for at identificere spam. Med høj akkuration identificeres, tagges eller blokeres spam-meddelelser og beskyttelsen mod phishing faciliteres via de sidste nye anti-fraud filtre. 5. IDP (Intrusion Detection & Prevention) Optionel/licensbaseret Dette Deep Packet inspektionsfilter kontrollerer brugen af instant messaging og p2p fildeling. Filtret leder efter usædvanlig trafik på netværket og beskytter derved mod orme, spyware og trojanere. Det beskytter endvidere mod indtrængen på netværket; både ved omgående at udsende omgående advarsel og blokere adgangen. 6. Content filtering Optionel/licensbaseret Det integrerede ZyWALL/BLue Coat content-filter er en dynamisk opdateret database over websites som forhindrer adgang til sites som er blacklistet af virksomheden. Denne liste kan opdeles i op til 60 kategorier for nem administration. 7. Load balancing and Backup Basis Afbalancerer belastningen af båndbredden mellem to WAN-porte for at sikre maksimal udnyttelse af de tilgængelige netværksresourcer. WAN-backup sikrer adgang til netværket i tilfælde af fejl på en af WAN-linierne. 8. Traffic Management & Failover Basis Facilitering af avanceret administration af netværkets resourcer sikrer at båndbredden ikke beslaglægges af applikationer som er særligt hungrende efter båndbredde. 9

10 Produktoversigt Her kan du se 8 udvalgte enheder fra ZyXEL store udvalg inden for security. Det er 6 stærke UTM-enheder, som imødekommer de specifikke behov hos alt lige fra helt små virksomheder til mellemstore virksomheder. Derudover præsenteres vores nye VPN-enhed, som er baseret på SSLteknologien, der giver mere fleksibilitet end traditionelle VPNløsninger. Endelig kan du se vores OTP (One Time Password) Tokens, som er optionelle og giver et ekstra lag af sikkerhed ved VPN-adgang. ZyWALL 2 Plus B Intet hjem uden firewall og VPN Fuld udnyttelse af ADSL+ teknologi Router og switch i én box Gratis firmware opdateringer 24 Mbps båndbredde ZyWALL 2 WG B ZyWALL 2 Plus med WiFi og mulighed for at tilføje trådløs ADSL (via UMTS or GRPS) Firewall med WiFi standarder a/b/g Nem installering Understøtter både WLAN og UMTS Gratis firmware opgradering ZyWALL 5 UTM B UTM Firewall til den mindre virksomhed ZyWALL 35 UTM B UTM Firewall til den større virksomhed Båndbredde styring 1 års licens af Antivirus og IDP Nem installering og gratis firmware opdateringer 10 samtidige VPN klienter Båndbredde styring 1 års licens af Antivirus og IDP Nem installering og gratis firmware opdateringer 35 samtidige VPN klienter 10

11 ZyWALL USG B All-in-one firewall til enterprise virksomhed ZyWALL B UTM Firewall til den krævende virksomhed Alt-i-én sikkerhedsenhed (UTM inkl. SSL-baseret VPN) Simpel og modulerbar licensstruktur Giga switching/gratis firmware opdateringer 200 samtidige VPN klienter Avanceret båndbredde styring/spejlning Antivirus/IDP, Antispam & content filtering Giga Switching/gratis firmware opdateringer 1000 samtidige VPN klienter Pero odipit lutpat auguero eummy nim quatie magna am augait wismod ea faccummy nulputpat. Ming ex exerosto ex eu feui et nos aliquat laorper summy nulla alis do ex er ad do ZyWALL SSL B Firewall med integreret SSL-VPN OTP Token Starter Kit B 2 Tokens med installation CD Client Integrity checking Supportere flere operativ systemer Integration til den eksisterende firewall infrastruktur Nem installation og gratis firmware Stærk 2. trins Authentication løsning Kun én token til mange applikationer Ingen udløbsdato Intuitive og let installation 11

12 Denne guide giver dig svar på følgende spørgsmål: Er et højt niveau af sikkerhed ensbetydende med kompromiser, når det kommer til fleksibilitet? UTM-begrebet nævnes oftere og oftere, men hvad er egentlig definitionen på UTM? Hvad skal man som virksomhed beskytte sig imod? Hvilke konsekvenser har de ansattes nye internetvaner for sikkerheden? Hvilke krav skal man stille til sin løsning på sikkerhedsområdet? ZyXEL Communications A/S Columbusvej Søborg Tel.: Fax: Let s power your network

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning

ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning ITEK og Dansk Industris antispywarevejledning Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-522-2 0.04.04 2 Den korte version Spyware er ondsindede programmer, som alene

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Analyse af Intruder Detection Systemer

Analyse af Intruder Detection Systemer Datalogi Institut ved Københavns Universitet November 2004 Analyse af Intruder Detection Systemer Udarbejdet af: Orod Badjelan orod@diku.dk Vejleder: Klaus Hansen khan@diku.dk Af Orod Badjelan, DIKU november

Læs mere

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus

Hvad du bør vide om computervirus. Hvad du bør vide om computervirus er en pjece for dig, der vil vide, hvordan du undgår virus. Du finder også information om, hvad du skal gøre, når skaden er sket. Du skal sikre dig mod virus, fordi: du risikerer at miste dine data du

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen

19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE. Hold: 07SV7101DF Martin Gertsen Kristjan Nielsen 19/2-2007 ODENSE TEKNISKE SKOLE ODENSE TEKNISKE SKOLE Martin Gertsen Kristjan Nielsen Indholdsfortegnelse INDLEDNING / PROBLEMFORMULERING... 2 BESKRIVELSE AF SUPPORT DANMARK... 3 IT I VIRKSOMHEDEN... 4

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013

KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 KASPERSKY VIRKSOMHEDSPRODUKTER 2013 SEE IT. CONTROL IT. PROTECT IT. OM KASPERSKY LAB Kaspersky Lab er verdens største, uafhængige sikkerhedssoftwarefirma. Vi yder den bedst mulige it-sikkerhed til din

Læs mere

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Formål med serverguiden Serverguide - Din vej til hurtigt salgsinformation om Microsofts mest solgte

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - produkter (IV) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-982-8 0.10.12 2 Introduktion

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION

4FOUNDATION CLUSTERLØSNING SIKRER DANSK AVISPRODUKTION STANDARDISER DATACENTERET TEMA: AFGØRENDE FORDELE MED DATA CENTRE FOUNDATION CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #3 2006 John W Thompson, Symantecs topchef: Et pålideligt miljø kan kun baseres på politikker TEMA: STANDARDISER DATACENTERET Trends, tips fra eksperter,

Læs mere

Vind endpointet TILBAGE

Vind endpointet TILBAGE Whitepaper Vind endpointet TILBAGE Be Ready for What s Next. INDHOLD Den voksende trussel fra malware... 4 Hvorfor er endpointet et mål?... 5 Hvordan angriber cyberkriminelle endpointet?... 7 Beskyttelse

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik

DK CERT. Trendrappor t 2009. It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik DK CERT Trendrappor t 2009 It-kriminalitet og sikkerhed i året der gik Redaktion: Shehzad Ahmad, Jens Borup Pedersen og Morten Bartvig, DK CERT Grafisk arbejde: Kirsten Tobine Hougaard, UNI C Foto: colourbox.com

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Det finder ikke alt på din maskine

Det finder ikke alt på din maskine Et udsnit af de erfaringer jeg har fået ved at NØRDE med min computer De første år var der meget fredeligt på ens maskine, men så begyndte der at dukke dumme reklamer op, selv når man havde efterladt den

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

Vi formindskede lagringspladsen og øgede sikkerheden. HAR DU STYR PÅ LOVGIVNINGEN? Sådan sætter nye love pres på IT-infrastrukturen

Vi formindskede lagringspladsen og øgede sikkerheden. HAR DU STYR PÅ LOVGIVNINGEN? Sådan sætter nye love pres på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-MAILHÅNDTERING KUN EN HELHEDSLØSNING GIVER KORREKT BESKYTTELSE Hele værdikæden

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z

På vej mod IP-telefoni. nyttige overvejelser fra A til Z På vej mod IP-telefoni nyttige overvejelser fra A til Z Hvorfor vælge IP-telefoni? Der er mange gode grunde til at indføre IP-telefoni. To af dem er, at dagligdagen bliver lettere og mere effektiv. De

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Overvågning, privatliv og sikkerhed

Overvågning, privatliv og sikkerhed Overvågning, privatliv og sikkerhed HVAD MENER DU? Indhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan man læser dette informationshæfte 6 2 Resumé 7 3 En helt almindelig dag 9 3.1 Overvågning, privatliv og

Læs mere

Vejleders navn: Birgitte Ryelund

Vejleders navn: Birgitte Ryelund IT Eksamensprojekt Virksomhed: Morisco International A/S 3 5 2013 Vejleders navn: Birgitte Ryelund Problemformulering Morisco International A/S Oneliner: Kan en professionel hjemmeside og en tilhørende

Læs mere