Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op."

Transkript

1 Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning

2 Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER INDEN IBRUGTAGNING OVERSIGT OVER PAKKENS INDHOLD LÆR DIN TRÅDLØSE BABYALARM AT KENDE SENDER MODTAGER OPSÆTNING AF DIN TRÅDLØSE BABYALARM SÅDAN INDSTILLER DU ANTENNERNE, SÅ OPTIMAL MODTAGELSE SIKRES HVAD DU ELLERS KAN BRUGE DIN TRÅDLØSE BABYALARM TIL -- 9 FUNKTIONEN AUTOMATISK SEKVENSOVERVÅGNING FUNKTIONEN MODTAGER TIL A/V HVIS DU HAR SPØRGSMÅL SPECIFIKATIONER Placér aldrig senderen på et sted, hvor dit barn kan få fat i ledningen til strømadapteren, ligesom du ikke bør hænge alarmen på væggen, på en måde så ledningen kommer indenfor barnets rækkevidde. Stil både sender og modtager på steder, hvor børn ikke kan få fat i dem. Brug aldrig senderen eller modtageren i nærheden af vand. F.eks. bør de aldrig anvendes nær et badekar, et vaskefad, en køkkenvask eller i en fugtig kælder o.s.v. Træk stikkene til strømadaptererne ud af stikkontakten, hvis alarmen ikke skal bruges i længere tid. Placér sender, modtager og strømadaptere, hvor tilstrækkelig ventilation kan finde sted. Placér ikke senderen i direkte sollys. Undgå overophedning. Hold sender, modtager og strømadaptere væk fra varmekilder så som radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre effekter (inkl. forstærkere), der afgiver varme. Brug kun de medfølgende adaptorer. Brug af andre adaptorer end dem, der følger med alarmen, kan beskadige eller ødelægge senderen og / eller modtageren. Alarmen skal tilsluttes en almindelig stikkontakt med standard strømstyrke. Ændringer eller modifikationer, der ikke er godkendt af SÆLGER kan medføre, at garantien på alarmen bortfalder. Når du anvender din babyalarm, skal du huske på, at den anvender offentligt tilgængelige frekvenser, og at lyd og billede muligvis kan overføres til andre 2,4 GHz modtageanlæg i nærheden af dit hjem. Samtaler, selv fra værelser i nærheden af senderen, kan rundsendes på denne måde. Beskyt dit privatliv ved altid at slukke senderen, når den ikke er i brug. Vigtige sikkerhedsanvisninger inden ibrugtagning 1 Tillykke med din nye 2,4 GHz trådløse babyalarm. Før du betjener din trådløse babyalarm, bør du læse alle nedenstående sikkerheds- og betjeningsanvisninger omhyggeligt. Gem betjeningsvejledningen på et sikkert sted, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. Placér aldrig babyalarmen i vuggen eller kravlegården, da dit barn ellers kunne blive viklet ind i ledningen.

3 Oversigt over pakkens indhold 2 Følgende enkeltdele skal være i pakken med alarmen. Du bør kontrollere, at alt er der, inden du går i gang med opsætningen. En sender med kamera. En modtager med skærm. En 12V jævnstrømsadapter beregnet udelukkende til brug med senderen. En 13,5V jævnstrømsadapter beregnet udelukkende til brug med modtageren. Lær din trådløse babyalarm at kende 3 Antennek kan ikke drejes Tænd / sluk over 270 grader. Advarsel: Der følger to jævnstrømsadaptere med den trådløse babyalarm. De to jævnstrømsadaptere kan ikke benyttes med begge enheder. Benyt den adapter, der er mærket med OUTPUT: 12V DC (jævnstrøm 12 V) sammen med senderen. Brug den adapter, der er mærket OUTPUT: 13.5V DC (jævnstrøm 13,5 V) sammen med modtageren. Til justering af fokus For tydelig lydmodtagelse Lyser, når senderen er tændt - "ON" LEC-sensorerne til natteoptagelser gør det muligt for senderen at se dit barn selv i et totalt mørkelagt værelse! Bemærk: Der kan forekomme "sne" på videobilledet, der vises på modtageren, hvis senderen benyttes i mørke eller under meget ringe lysforhold. Senderen kan hænges på væggen ved hjælp af rammen til vægmontering, eller den kan nemt fjernes fra rammen og stilles på et fladt underlag, så som et bord, en kommode eller en hylde. Bemærk: Rammen kan ikke roteres frit 360 grader.

4 Lær din trådløse babyalarm at kende 4 Sender Bagpanelet Strømstik Stik til strømadapter. Kanal Valg af kanal. Modtageren kan opfange lyde eller blive udsat for interferens fra andre signalproducerende kilder. For at mindske dette problem mest muligt, er alarmen udstyret med 4 forskellige kanaler at sende på. Sørg for, at sender og modtager er indstillet til samme kanal. Modtager 5

5 Antenne Frontpanelet Modtager 6 Bagpanel CH4 CH3 CH2 CH1 Valg af kanal. Modtageren kan opfange lyde eller blive udsat for interferens fra andre signalproducerende kilder. For at mindske dette problem mest muligt, er alarmen udstyret med 4 forskellige kanaler at sende på. Lydstyrke LED indikator Tænd / sluk Sørg for, at sender og modtager er indstillet til samme kanal Stik til 13,5 V jævnstrøms strømadapter 2 Omskifter for kabelbåret / trådløst signal 3 Stik til lydindgang 4 Stik til lydudgang 5 Knappen V-hold 6 Indstilling af kontrast 7 Indstilling af lysstyrke 8 Stik til videoudgang 9 Stik til videoindgang

6 Opsætning af din trådløse babyalarm 7 Hvis du ønsker at montere senderen på en væg, anbefaler vi, at du tester modtagelsen på videomodtageren, inden du sætter rammen fast på væggen. Lad en voksen person holde senderen op mod væggen på det valgte sted, mens en anden voksen går omkring med modtageren og tester modtageforholdene på forskellige punkter rundt omkring i huset. Hvis der opstår problemer med interferens eller andet, bør du kigge i afsnittet "Hvis du har spørgsmål" i denne betjeningsvejledning. Du bliver måske nødt til at vælge at hænge alarmen et andet sted på væggen i det valgte værelse. Følg nedenstående trin, når du opsætter din trådløse babyalarm: Kontrollér, at sender og modtager er indstillet til samme kanal (CH 1, 2, 3 eller 4) Sæt stikket til 12 V jævnstrømsadapteren i adapterens indgang på bagsiden af senderen. Slut adapteren til en almindelig stikkontakt. Skub knappen ON/OFF på siden af senderen over på positionen ON (tændt). Strømindikatoren lyser op. Justér vinkel og fokus på kameralinsen, så du får det bedste overblik over dit barn. Lad mikrofonen pege direkte mod barnet. Placér antennen, så den peger mod loftet. Sæt stikket til 13,5 V jævnstrømsadapteren i adapterens indgang på bagsiden af modtageren. Slut adapteren til en almindelig stikkontakt. Tænd modtageren. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af volumenknappen. Justér videobilledet ved hjælp af knapperne V-Hold (lodret hold), Contrast (kontrast) og justeringsknappen på siden af modtageren. Indstil antennerne på både sender og modtager i overensstemmelse med instrukserne i afsnittet "Sådan indstiller du antennerne, så optimal modtagelse sikres" i denne betjeningsvejledning. Sådan indstiller du antennerne, så optimal modtagelse sikres 8 Den trådløse babyalarm sender billede og lyd af høj kvalitet ved hjælp af sine retningsorienterede antenner, der skal indstilles efter bestemte forskrifter, så optimal modtagelse sikres. De 2,4 GHz audio/video antenner er designet, så de kan drejes, og de kan roteres enten med eller mod uret indenfor et begrænset område. Advarsel: Se i instruktionerne herunder, hvordan du roterer antennerne. Hvis du roterer antennerne ud over deres bevægelsesområde, kan det medføre permanent skade på både antenner og den mekaniske stopmekanisme. Antennerne kan ikke roteres mere end 270 grader.

7 Viser den maksimale rotation af audio/video antennen. Bagside Forside Under de fleste forhold bør de flade forsider på A/V antennerne på sender og modtager vende mod hinanden. Eftersom der er forskel på værelser, kan det blive nødvendigt med yderligere små drejninger eller rotationer for at opnå den optimale modtagelse. Hvis der er mindre end 3,5 meter mellem sender og modtager, bør A/V antennerne blive siddende fladt i deres holdere. tre eller fire omskiftere er slået til, vises billederne sendt på disse to, tre eller fire kanaler på skærmen i sekvenser. De intervaller, der vises fra hver enkelt tilsluttet sender, er på otte sekunder hver. CH1~ 4 kanalomskifter: sådan slår du den automatiske sekvensovervågning til: Kanalomskifteren skal vende nedad for de kanaler, du ønsker at anvende, og opad for de kanaler, du vil lade være slået fra. Funktionen modtager til A/V Den trådløse babyalarms modtageenhed har audio- og videoudgange, der kan anvendes til overførsel af billede og lyd fra modtagerens skærm til en TV-skærm. Tilslut enheden via disse udgange til A/V indgangene på et TV, hvis du vil vise overvågningsbillederne på en større skærm, eller tilslut via udgangene til en videooptager, hvis du vil optage overvågningen, så den kan gennemses senere. Kabeltilslutning af kamera Den trådløse babyalarms modtageenhed kan anvendes til modtagelse af billede og lyd fra et kamera tilsluttet via et kabel. Hvis du tilslutter kameraet fra video- og audioudgangene på kameraet til video- og audioindgangene på alarmen, kan enheden vise billede og lyd fra kameraet. Hvad du ellers kan bruge din trådløse babyalarm til 9 Funktionen automatisk sekvensovervågning Du kan anvende din trådløse alarm til overvågning af en række værelser med henblik på maksimal sikkerhed i hjemmet (eller på kontoret). Den trådløse babyalarm har omskifter for fire kanaler og modtageren kan håndtere op til fire sendere, der sender på forskellige frekvenser, og vise billeder fra dem på skift. Den trådløse babyalarms modtager har fire omskiftere beregnet til fire kanaler, og hvis to

8 Hvis du har spørgsmål 10 Symptomer Kontrollér følgende Ingen strøm til enten sender eller modtager. Netledningen er muligvis ikke korrekt tilsluttet og fastgjort? - Tilslut netledningen. Antennen er ikke justeret korrekt. - Drej antennen på enten sender eller modtager. Sender / Modtager er ikke tændt - Skub knappen ON/OFF over på positionen ON (tændt). Der anvendes en forkert strømadapter. - Brug den strømadapter, der står 12V på, sammen med senderen, og den strømadapter, der står 13.3V på, sammen med modtageren. Ingen lyd eller intet billede. Støj på enten lyd eller Kanalvælgerne er ikke indstillet til samme kanal. - Indstil sender og modtager til samme billede. kanal. Signalet påvirkes af interferens fra en mikrobølgeovn. - Sluk ovnen eller fjern den fra det område, bølgerne fra sender til modtager går igennem. Signalet påvirkes af interferens fra en anden signalkilde. - Skift kanal på både sender og modtager. - Find og sluk den kilde, der forstyrrer modtagelsen. - Flyt sender og / eller modtager til en anden placering. Specifikationer 11 Teknisk beskrivelse, modtager Videosystem NTSC Sendefrekvens 2,4 GHz Maks. Rækkevidde 90 meter (uden forhindringer mellem sender og modtager) Modtagerens antenne Modtagerens følsomhed Lyd Maks. udgangseffekt Retningsorienteret -25~ -90 dbm 600 mw PAL 2,4 GHz 90 meter Retningsorienteret -25~ -90 dbm 600 mw Udenfor senderækkevidde. Udgangseffekt 10% 500 mw 500 mw - Flyt sender og / eller modtager til en anden placering nærmere hinanden.

9 Billede Vandret. Pull-in + - Vandret. Hold + - Lodret. Område Linearitet L V Pudefortegning L/V Tøndefortegning L/V Keystone fortegning Scan Redisplay Rate L V Opløsning i centrum L V Luminans maks. Strømforbrug Strømforsyning 200 Hz 200 Hz 400 Hz 400 Hz 6 Hz 15% 15% 90% 90% 250 linjer 300 linjer 100 cd/m ma Jævnstrøm 13,5 V 200 Hz 200 Hz 400 Hz 400 Hz 6 Hz 15% 15% 90% 90% 250 linjer 300 linjer 100 cd/m ma Jævnstrøm 13,5 V Teknisk beskrivelse, sender Videosystem Sendefrekvens Maks. Rækkevidde (uden forhindringer mellem sender og modtager) Senderens antenne Senderens følsomhed Antal effektive pixel Billedfarver Billedsensor Scanningssystem Opløsning (TV linjer) Automatisk lukkerkontrol Kamera Korrektion Baggrundsbelysning NTSC 2,4 GHz 90 meter Retningsorienteret 0dBm FCC S/H 1/3 2:1 interlace 240 (vandret) 1/60 1/6000 sek. Auto Auto Kun inden døre PAL 2,4 GHz 90 meter Retningsorienteret 10dBm CE Kompensation 1 til 2 m Mikrofonens følsomhed indendørs / udendørs ved nattetide Eksterne indgange Hvidbalance 2-3 meter 1 video, 2 audio auto Antal kanaler 4 Strømforbrug 500 ma Strømforsyning Jævnstrøm 12V Specifikationer 12

10 ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere