Brugsanvisning. A4310 Serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. A4310 Serie"

Transkript

1 Brugsanvisning A4310 Serie

2 DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). ASUS LEVERER DENNE MANUAL SOM DEN ER - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. ANSVARSBEGRÆNSNING Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS leverandører og forhandlere. Den er ASUS, dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. SERVICE OG STØTTE Besøg vores flersprogede websted: 2 ASUS All-in-One På A4310

3 Indhold Om denne vejledning...6 Konventioner brugt i denne vejledning...7 Typografi... 7 Ikoner... 8 Sikkerhedsinformation...9 Installation af systemet... 9 Forsigtighed under brugen... 9 Lydtryk-advarsel DC ventilatoradvarsel Pakkeindhold...12 Kapitel 1: Hardware-installation Lær din All-in-One PC at kende...13 Set forfra Set fra siden...16 Set fra venstre side Set fra højre side Set bagfra...18 Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Anbringelse på skrivebord...21 Montering af skruen til et vægbeslag (ekstraudstyr)...22 Tilslutning af ledningsført tastatur og mus...25 Sådan opstilles din ASUS Alt-i-et pc...26 Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus(optionel) Sådan tænder du din All-in-One PC...27 Brug af berøringsskærmen...29 Sådan bruges fingerbevægelserne på touch-skærmen (på udvalgte modeller) ASUS All-in-One PC På A4310 3

4 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 Sådan startes den første gang...33 Windows brugergrænsefladen (UI)...34 Startskærm Startknap Tilpasning af startknappen Sådan arbejdes med Windows apps...41 Sådan starter du apps Brugertilpasse apps Sådan får du adgang til alle dine apps Charms bar Snap-funktionen Other keyboard shortcuts...50 Opsætning af en sekundær skærm med HDMI-udgangen...52 Tilslutning til internettet...54 Sådan opretter du en Wi-Fi-forbindelse i Windows Konfigurering af din Wi-Fi-forbindelse Ledningsført forbindelse Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse...58 Sådan slukker du for din ASUS All-in-one PC...59 Sådan sætter du din ASUS Alt-i-et pc i dvale...59 Chapter 4: Recovering your system Sådan går du i BIOS-konfiguration...61 Gå hurtigt i BIOS Genopretning af systemet...62 Sådan nulstiller du din ASUS All-in-one PC Sådan gendannes fra en systemafbildningsfil Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows ASUS All-in-One På A4310

5 Kapitel 5: Sådan opgraderer din ASUS Alt-i-et pc Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM)...65 Tillæg Bemærkninger...69 Federal communications commission erklæring RF eksponeringsadvarsel (R&TTE directive 1999/5/EC) Kanal til trådløs drift for forskellige domæner CE mærke advarsel CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth REACH ASUS Genbrug / Returservice Bemærkning om belægningen Forebyggelse af høretab ENERGY STAR overholdende produkt ASUS All-in-One PC På A4310 5

6 Om denne vejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om hardware og software i din All-in-One PC, opdelt i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel fortæller om hardwarekomponenterne i din All-in- One PC. Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Dette kapitel fortæller om brugen af din All-in-One PC. Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 Dette kapitel giver en oversigt over brugen af Windows 8.1 på din All-in-One PC. Kapitel 4: Genopretning af systemet Dette kapitel fortæller om mulighederne for genopretning af din All-in-One PC. Kapitel 5: Sådan opgraderer din ASUS Alt-i-et pc Tillæg Dette kapitel guider dig igennem udskiftning og opgradering af delene i din Alt-i-et pc. Dette afsnit indeholder meddelelser og sikkerhedserklæringer for din All-in-One PC. 6 ASUS All-in-One På A4310

7 Konventioner brugt i denne vejledning For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejlening, vises meddelelserne på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges af hensyn til din sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din All-in-One PC. Typografi Fed =dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. Kursiv = dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på. ASUS All-in-One PC På A4310 7

8 Ikoner Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din ASUS All-in-one PC. = (Valgfrit) brug berøringspladen. = (Valgfrit) Brug den trådløse/kableforbundne mus. = (Valgfrit) Brug det trådløse/kableforbundne tastatur. Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer. 8 ASUS All-in-One På A4310

9 Sikkerhedsinformation Denne ASUS All-in-One PC er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner. Installation af systemet Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet. Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator. Anbring systemet på en stabil overflade. Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne. Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0 C og 40 C. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes amperespecifikationer. Forsigtighed under brugen Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den. Spild ikke vand eller anden væske på systemet. Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne. ASUS All-in-One PC På A4310 9

10 Den berøringsfølsomme skærm skal jævnligt rengøres, for at trykfølsomheden virker ordentligt. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde: - Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten. - Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af. - Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud. Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren. - Netledningen er blevet beskadiget. - Der er trængt væske ind i systemet. - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne. - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. - Systemet fungerer ikke normalt. 10 ASUS All-in-One På A4310

11 Lydtryk-advarsel Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet. DC ventilatoradvarsel Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade. ASUS All-in-One PC På A

12 MODE MENU Pakkeindhold ASUS All-in-One PC AC adapter Netledning Garantibevis Tastatur (valgfrit) Mus (valgfrit) Skruer til vægmontering (valgfrit KBM USBmodtagerdongle (valgfrit) Bemærk: Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler. Billederne af tastaturet, musen og strømforsyningen er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område. 12 ASUS All-in-One På A4310

13 Kapitel 1: Hardwareinstallation Lær din All-in-One PC at kende Set forfra ASUS All-in-One PC På A

14 Webcam-mikrofon Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer. Webcamera Det indbyggede webkamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din Alt-i-en pc. Bestemte modeller er udstyret med en indbygget mikrofon til webkameraet, som er beregnet til videosamtaler online. Webkamera LED Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret. Indbygget digital mikrofon (Berøringsfunktion på bestemte modeller) LCD-skærmen på 20 har nogle fremragende funktioner til visning af billeder, videoer og andre multimediefiler. To-punkts trykberøring understøttes på bestemte modeller. Du kan betjene din ASUS Alt-i-et pc med håndbevægelser. Harddisk-indikator (HDD) Denne LED-indikator viser aktiviteten på harddisken. Lydstyrke ned-knap Trykkes, for at skrue ned for lyden. Lydstyrke op-knap Trykkes, for at skrue op for lyden. Lysstyrke ned-knap Trykkes, for at skrue ned for lysstyrken på din ASUS Alt-i-et pc. 14 ASUS All-in-One På A4310

15 Lysstyrke op-knap Trykkes, for at skrue op for lysstyrken på din ASUS Alt-iet pc. Tænd/sluk-knap Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke din ASUS Alt-i-et pc. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at sætte din ASUS Alt-i-et pc til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis den slumrer eller er i dvale. Hvis din ASUS Alt-i-et pc holder op med at reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 4 sek., indtil den lukker ned. ASUS All-in-One PC På A

16 Set fra siden Komponenterne på begge sider af systemet kan ses på billederne nedenfor. Set fra venstre side Set fra højre side 6-i-1 hukommelseskortlæser Denne alt-i-et pc har et enkelt indbygget hukommelseskortstik, der understøtter formaterne MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC og SDHC. USB 2.0 porte USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB 1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere. USB 3.0 porte Disse USB 3.0 porte bruges til tilslutning af USB 3.0 enheder, såsom en mus, printer, skanner, kamera og andet. 16 ASUS All-in-One På A4310

17 HDMI output port Denne port er til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. Mikrofon- og kombinationsport Denne port giver dig mulighed for at forbinde din ASUS Alt-i-et pc til en ekstern mikrofon. Hovedtelefon/Lyd ud stik Dette kombo-stik bruges til højttalere og hovedtelefoner. Manuelt skub-ud hul på dit optiske drev Hullet til manuel udskubning bruges til at skubbe diskbakken ud i tilfælde af, at den elektroniske udskubningsknap ikke virker. ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den elektroniske udskubningsknap ikke virker. Elektronisk udløsning af optisk drev Tryk på denne knap for at udskubbe det optiske diskdrevs bakke. Du kan også åbne diskebakken med din medieafspiller eller ved at højreklikke på diskdrev-ikonet i stifinderen i Windows, og klik på Skub-ud. LED-indikator til det optiske diskdrev Indikerer aktivitet på det optiske diskdrev. ASUS All-in-One PC På A

18 Set bagfra Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende. Port til Kensington lås Kensington lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington kompatible sikkerhedsprodukter. Ventilationsåbninger Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade din Alt-i-et pc. ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der ellers kan ske overophedning. 18 ASUS All-in-One På A4310

19 Fod Giver dig mulighed for at stille systemet op. Strømindgang Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Strømmen forsynes til din ASUS bærbar pc via dette stik. For at undgå skade på din ASUS bærbar pc, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. ADVARSEL! Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. USB 2.0 porte USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB 1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere. Skærm-udgang Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan ses på en større, ekstern skærm. LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. ASUS All-in-One PC På A

20 Serieport Denne port med 9-ben (COM1) er begnet til serielle enheder. DIMM-låge DIMM-lågen sikrer RAM-modulerne i din Alt-i-et pc. VIGTIGT! Din Alt-i-et pc leveres med et installeret RAMmodul. Vi anbefaler, at du køber et RAM-modul af samme model og med samme hastigheden, hvis det skal opgraderes eller udskiftes. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for oplysninger om mulige modulopgraderinger til din ASUS Alt-i-et pc. Du kan læse mere om, hvordan du tilføjer RAMmoduler til din pc i afsnittet Sådan installeres et RAM-modul i denne brugervejledning. 20 ASUS All-in-One På A4310

21 Kapitel 2: Sådan bruges din Allin-One PC Anbringelse på skrivebord Anbring ASUS All-in-one PC en på en flad overflade såsom et bord/ skrivebord og træk i støtten, indtil den klikker plads. Vip derefter skærmen til en vinkel på mellem 15 og 30 grader i forhold til lodret stilling. 15 O 0 O 30 O 0 O ASUS All-in-One PC På A

22 Montering af skruen til et vægbeslag (ekstraudstyr) For at hænge din ASUS Alt-i-et pc på en væg, skal du købe de rigtige skruer og et vægophæng (plade og stativ, VESA 100, 100mm x 100). Isæt skruerne til vægophænget i henhold til følgende instruktioner. 1. Læg din ASUS Alt-i-et pc med forsiden nedad på en flad overflade, såsom et bord eller et skrivebord, og fjern de to skruer ved siden af foden. Gem skruerne til senere brug i tilfælde af, at du ønsker at bruge standeren igen. 2. Tryk foden nedad (A), tryk den fremad (B) og løft (C) for at frigøre foden. Tag foden af og sæt den til side. 22 ASUS All-in-One På A4310

23 3. Tag de fire plastikhætter ud af hullerne på bagsiden. 4. Spænd de fire skruer fast i hullerne på bagsiden. ASUS All-in-One PC På A

24 5. Monter din All-in-One PC på en fast væg, ved at sætte et standard vægmonteringssæt (platform og hylde) på vægmonteringsskruerne. Følg instruktionerne i brugsvejledningen, som fulgte med dit vægmonteringssæt. BEMÆRK: Skruerne til vægophænget er ekstraudstyr. Vægophænget skal købes separat, og skal være i overensstemmelse med VESA 100 standarderne. For at sikre sikkerheden, læses installeringsvejledningen for vægbeslaget omhyggeligt før du monterer din All-in-one PC til væggen. 24 ASUS All-in-One På A4310

25 Tilslutning af ledningsført tastatur og mus Slut tastaturet og musen til USB-portene på bagsiden. Du kan og tilslutte tastaturet og musen til USB-porten på siden, hvis tastatur- og musekablet ikke er langt nok. ASUS All-in-One PC På A

26 Sådan opstilles din ASUS Alt-i-et pc Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus(optionel) 1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus. 2. Slut den trådløse dongle til tastaturet og musen til en USB-port. 3. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus. 26 ASUS All-in-One På A4310

27 Sådan tænder du din All-in-One PC Tilslut den medfølgende strømadapter til DC IN stikket på bagsiden (1,2,3), og tryk herefter på Power button (Tænd/sluk-knappen) på forsiden (4) af din alt-i-et pc, for at strømforsyne systemet. ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren. ASUS All-in-One PC På A

28 BEMÆRK: For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til afsnittet Sådan slukker du for din All-in-One PC under Sådan arbejdes med Windows 8.1. BEMÆRKNINGER: Adapterens indgangsspænding er 100V AC - 240V AC. Det anbefales, at du bruger en stikkontakt i nærheden af din Alt-i-et pc. Billederne af tastaturet, musen og strømforsyningen er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan variere afhængigt af dit land. Din ASUS Alt-i-et pc understøtter ikke wake on WLAN. For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til afsnittet Sådan slukker du for din All-in-One PC under Sådan arbejdes med Windows ASUS All-in-One På A4310

29 Brug af berøringsskærmen LCD-skærmen på 20" på din Alt-i-et pc har nogle fremragende funktioner til visning af billeder, videoer og andre multimediefiler. To-punkts trykberøring understøttes på bestemte modeller. To-punkts berøringsfunktionerne giver dig mulighed for at betjene din Alt-i-en pc med håndbevægelser. BEMÆRK: Ovenstående illustration er kun til reference. Udseendet af din Alt-i-et pc kan variere afhængigt af modellen. ASUS All-in-One PC På A

30 Sådan bruges fingerbevægelserne på touchskærmen (på udvalgte modeller) BEMÆRK: Følgende skærmbilleder er kun til reference. Udseendet af touch-skærmen kan variere, afhængigt af modellen. Du kan starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS All-in-one PC ved hjælp af Gestus. Funktionerne kan aktiveres ved at bruge håndgestus på dit ASUS All-in-one PC s skærmpanel. Zoom ud Zoom ind Saml dine to fingre på berøringspanelet. Spred dine to fingre på berøringspanelet. 30 ASUS All-in-One På A4310

31 Tryk og hold Tryk og hold ned Tryk på en app for at starte den. Dobbelttryk i Skrivebordstilstand på et element for at starte det. For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted. For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den. ASUS All-in-One PC På A

32 32 ASUS All-in-One På A4310

33 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 BEMÆRK: Operativsystemet er forskellig fra land til land. Sådan startes den første gang Når du starter computeren første gang, vises en række skærmbilleder, der vejleder dig i konfiguration af de grundlæggende indstillinger i Windows 8.1 operativsystemet. Sådan startes den første gang: 1. Tryk på tænd-sluk-knappen på din All-in-One PC. Vent i nogle minutter, før konfigurationsskærmen vises. 2. Vælg det sprog du ønsker at bruge på din Alt-i-et pc på opsætningsskærmen. 3. Læs licensvilkårene, og tryk derefter på I Accept (Acceptér). 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundelementer: Personaliser Gå online Indstillinger Din konto 5. Efter konfiguration af de grundlæggende punkter, fortsætter Windows 8.1 med installationen af dine programmer og foretrukne indstillinger. VIGTIGT! Du må ikke slukke for din Alt-i-et pc under opsætningen. 6. Når opsætningen er afsluttet, vises startskærmen i Windows 8.1. ASUS All-in-One PC På A

34 Windows brugergrænsefladen (UI) Windows 8.1 leveres med en flisebaseret brugergrænseflade (UI), hvor du kan organisere og let få adgang til Windows apps fra Startskærmen. Den indeholder bl.a. følgende funktioner, som du kan bruge, når du arbejder med din ASUS Alt-i-et pc. Startskærm Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted. Windows apps Dette er apps, der er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem. BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft-konto, før de kan startes helt. 34 ASUS All-in-One På A4310

35 Hotspots Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS alt-i-et pc. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med musen. Hotspots på en kørende app Hotspots på startskærmen ASUS All-in-One PC På A

36 Hotspot øverst venstre hjørne Handling Hold musemarkøren over og tryk på den seneste apps miniaturebillede, for at vende tilbage til den kørende app. Hvis du startede mere end én app, kan du rulle ned for at vise alle kørende apps. nederst venstre hjørne Fra en skærm til en kørende app: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til startskærmen. BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows-tasten på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen. Fra Startskærmen: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til den pågældende app. 36 ASUS All-in-One På A4310

37 Hotspot top Handling Hold musemarkøren over, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app en til den nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app eller hvis du vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktion under Sådan arbejdes med Windows apps. øverste og nederste højre hjørne old musemarkøren over for, at åbne Charms bar. ASUS All-in-One PC På A

38 Startknap Startknappen er tilbage i Windows 8.1, og den kan bruges til at skifte mellem de seneste to apps, du har åbnet. Startknappen kan findes på startskærmen, på skrivebordet, samt i alle appsene, der er åben på skærmen. Startknappen på startskærmen BEMÆRK: Den faktiske farve på startknappen varierer afhængigt af skærmindstillingerne på din startskærm. Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne på startskærmen, eller i en åben app, hvorefter startknappen kommer frem. 38 ASUS All-in-One På A4310

39 Startknappen på skrivebordet Indholdsmenu Hvis du højreklikker på startknappen, kommer indholdsmenuen frem, hvor man hurtigt kan åbne programmerne i Windows 8.1. I indholdsmenuen finder du også følgende nedlukningsmuligheder: Log af, dvale, luk ned, genstart. ASUS All-in-One PC På A

40 Tilpasning af startknappen I Windows 8.1 kan du tilpasse startskærmen, så du f.eks. kan starte direkte på skrivebordet, og arrangere appsene på skærmen. Sådan tilpasser du indstillingerne til startskærmen: 1. Åbn Desktop (Skrivebordet). 2. For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen. 3. Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede valg under Navigation og startskærmen. 4. Tryk på Apply (Anvend), for at gemme de nye indstillinger, og afslut. 40 ASUS All-in-One På A4310

41 Sådan arbejdes med Windows apps Brug berøringspladen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC til at starte og tilpasse dine apps. Sådan starter du apps Tryk på en app for at starte den. Hold musemarkøren over appen, og klik eller tryk på den for at åbne den. Tryk to gange på og brug herefter piltasterne til at kikke igennem apps ene. Tryk på starte den valgte app. for at ASUS All-in-One PC På A

42 Brugertilpasse apps Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra startskærmen med følgende trin: Flytte apps Tryk og hold på app ens flise og træk den til dens nye position. Dobbeltklik på appen, og træk-og-slip den til dens nye placering. Ændre størrelse på apps Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at åbne Customize (tilpasningslinjen). Tryk på, og vælge størrelsen på app-feltet. Højreklik på appen, for at åbne tilpasningslinjen, og klik derefter på og vælg den ønskede størrelse på feltet. 42 ASUS All-in-One På A4310

43 Frigive apps Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at åbne Customize (tilpasningslinjen). Tryk på for at frigive en app. Højreklik på appen, for at åbne tilpasningslinjen, og klik derefter på. Sådan lukker du apps Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den. 1. Hold musemarkøren foroven på den åbne app, og vent indtil den pilen ændres til en hånd. 2. Træk derefter appen ned forneden på skærmen, for at lukke den. Fra den kørende app s skærm trykker du på. ASUS All-in-One PC På A

44 Sådan får du adgang til alle dine apps Udover de apps, som allerede er fastgjort på din startskærm, har du også mulighed for at åbne andre applikationer som f.eks. softwareapplikationerne fra ASUS, der følger med din pc, og som du kan finde via Apps-skærmen. BEMÆRK: De faktiske apps, der vises på skærmen, kan variere afhængig af din model. Følgende skærmbillede er kun til reference. Sådan starter du Apps-skærmen Start Apps-skærmen ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC. Svirp opad på startskærmen. Klik på knappen på startskærmen. På startskærmen skal du trykke på, og derefter på. 44 ASUS All-in-One På A4310

45 Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen Du kan fastgøre flere apps til startskærmen på følgende måde: 1. Åbne Apps-skærmen. 2. Hold fingeren på appen, som du ønsker at føje til startskærmen, hvorefter tilpasningslinjen åbnes. Når tilpasningslinjen er åben, har du også mulighed for at tilføje andre apps til startskærmen. 3. Tryk på, for at fastgøre de valgte apps til startskærmen. 1. Åbne Apps-skærmen. 2. Højreklik på appsene, so du ønsker at føje til startskærmen. 3. Tryk på, for at fastgøre den valgte app til startskærmen. ASUS All-in-One PC På A

46 Charms bar Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din ASUS All-in-one PC. Symbollinjen 46 ASUS All-in-One På A4310

47 Inde i symbollinjen Search (Søg) Med dette værktøj kan du søge efter filer, applikationer og programmer på din ASUS All-in-one PC. Share (Del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og . Start Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen. Devices (Enheder) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din ASUS All-in-one PC, så som en ekstern skærm eller en printer. Settings (Indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne dine pcindstillinger på din ASUS All-in-one PC. ASUS All-in-One PC På A

48 Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps. Snap-linje 48 ASUS All-in-One På A4310

49 Sådan bruges Snap Åbn og brug snap på en af følgende måder: 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold fingeren for oven på den åbne app, og træk den derefter til venstre eller højre på skærmen, indtil snap-ikonet kommer frem. 3. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm. 3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app en til venstre eller højre side af skærmpanelet. 4. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk på, og brug højre og venstre piltaster til af flytte appen til højre og venstre. 3. Start en anden app. Denne app placeres automatisk på det tomme skærmområde. ASUS All-in-One PC På A

50 Other keyboard shortcuts Using the keyboard, you can also use the following shortcuts to help you launch applications and navigate Windows 8.1. \ Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app Starter skrivebordet Starter vinduet This PC (Denne pc) fra skrivebordet Åbner File (Fil) under amuletten Search (Søg) Åbner ruden Share (Del) Åbner ruden Settings (Indstillinger) Åbner ruden Devices (Enheder) Aktiverer låseskærmen Minimer det åbne vindue 50 ASUS All-in-One På A4310

Brugsanvisning ET2325I

Brugsanvisning ET2325I Brugsanvisning ET2325I DA10106b Første udgave Januar 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA10031 Tredje udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien DA10189 Første udgave Marts 2015 Mini Desktop PC Brugervejledning E510-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

ASUS Transformer Book. E-manual

ASUS Transformer Book. E-manual ASUS Transformer Book E-manual DA8378 Maj 2013 Tredje udgave Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Notebook PC. E-Manual

Notebook PC. E-Manual Notebook PC E-Manual DA8279 Juni 2013 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips.

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Windows 8 er ankommet, og du er måske allerede i gang med at prøve det. Hvis du er vant til Windows 7, XP eller Vista, har du sikkert

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere