Brugsanvisning. A4310 Serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. A4310 Serie"

Transkript

1 Brugsanvisning A4310 Serie

2 DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). ASUS LEVERER DENNE MANUAL SOM DEN ER - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. ANSVARSBEGRÆNSNING Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS leverandører og forhandlere. Den er ASUS, dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. SERVICE OG STØTTE Besøg vores flersprogede websted: 2 ASUS All-in-One På A4310

3 Indhold Om denne vejledning...6 Konventioner brugt i denne vejledning...7 Typografi... 7 Ikoner... 8 Sikkerhedsinformation...9 Installation af systemet... 9 Forsigtighed under brugen... 9 Lydtryk-advarsel DC ventilatoradvarsel Pakkeindhold...12 Kapitel 1: Hardware-installation Lær din All-in-One PC at kende...13 Set forfra Set fra siden...16 Set fra venstre side Set fra højre side Set bagfra...18 Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Anbringelse på skrivebord...21 Montering af skruen til et vægbeslag (ekstraudstyr)...22 Tilslutning af ledningsført tastatur og mus...25 Sådan opstilles din ASUS Alt-i-et pc...26 Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus(optionel) Sådan tænder du din All-in-One PC...27 Brug af berøringsskærmen...29 Sådan bruges fingerbevægelserne på touch-skærmen (på udvalgte modeller) ASUS All-in-One PC På A4310 3

4 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 Sådan startes den første gang...33 Windows brugergrænsefladen (UI)...34 Startskærm Startknap Tilpasning af startknappen Sådan arbejdes med Windows apps...41 Sådan starter du apps Brugertilpasse apps Sådan får du adgang til alle dine apps Charms bar Snap-funktionen Other keyboard shortcuts...50 Opsætning af en sekundær skærm med HDMI-udgangen...52 Tilslutning til internettet...54 Sådan opretter du en Wi-Fi-forbindelse i Windows Konfigurering af din Wi-Fi-forbindelse Ledningsført forbindelse Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse...58 Sådan slukker du for din ASUS All-in-one PC...59 Sådan sætter du din ASUS Alt-i-et pc i dvale...59 Chapter 4: Recovering your system Sådan går du i BIOS-konfiguration...61 Gå hurtigt i BIOS Genopretning af systemet...62 Sådan nulstiller du din ASUS All-in-one PC Sådan gendannes fra en systemafbildningsfil Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows ASUS All-in-One På A4310

5 Kapitel 5: Sådan opgraderer din ASUS Alt-i-et pc Sådan installeres et Random Access Memory-modul (RAM)...65 Tillæg Bemærkninger...69 Federal communications commission erklæring RF eksponeringsadvarsel (R&TTE directive 1999/5/EC) Kanal til trådløs drift for forskellige domæner CE mærke advarsel CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth REACH ASUS Genbrug / Returservice Bemærkning om belægningen Forebyggelse af høretab ENERGY STAR overholdende produkt ASUS All-in-One PC På A4310 5

6 Om denne vejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om hardware og software i din All-in-One PC, opdelt i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel fortæller om hardwarekomponenterne i din All-in- One PC. Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Dette kapitel fortæller om brugen af din All-in-One PC. Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 Dette kapitel giver en oversigt over brugen af Windows 8.1 på din All-in-One PC. Kapitel 4: Genopretning af systemet Dette kapitel fortæller om mulighederne for genopretning af din All-in-One PC. Kapitel 5: Sådan opgraderer din ASUS Alt-i-et pc Tillæg Dette kapitel guider dig igennem udskiftning og opgradering af delene i din Alt-i-et pc. Dette afsnit indeholder meddelelser og sikkerhedserklæringer for din All-in-One PC. 6 ASUS All-in-One På A4310

7 Konventioner brugt i denne vejledning For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejlening, vises meddelelserne på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges af hensyn til din sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din All-in-One PC. Typografi Fed =dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. Kursiv = dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på. ASUS All-in-One PC På A4310 7

8 Ikoner Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din ASUS All-in-one PC. = (Valgfrit) brug berøringspladen. = (Valgfrit) Brug den trådløse/kableforbundne mus. = (Valgfrit) Brug det trådløse/kableforbundne tastatur. Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer. 8 ASUS All-in-One På A4310

9 Sikkerhedsinformation Denne ASUS All-in-One PC er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner. Installation af systemet Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet. Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator. Anbring systemet på en stabil overflade. Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne. Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0 C og 40 C. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes amperespecifikationer. Forsigtighed under brugen Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den. Spild ikke vand eller anden væske på systemet. Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne. ASUS All-in-One PC På A4310 9

10 Den berøringsfølsomme skærm skal jævnligt rengøres, for at trykfølsomheden virker ordentligt. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde: - Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten. - Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af. - Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud. Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren. - Netledningen er blevet beskadiget. - Der er trængt væske ind i systemet. - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne. - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. - Systemet fungerer ikke normalt. 10 ASUS All-in-One På A4310

11 Lydtryk-advarsel Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet. DC ventilatoradvarsel Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade. ASUS All-in-One PC På A

12 MODE MENU Pakkeindhold ASUS All-in-One PC AC adapter Netledning Garantibevis Tastatur (valgfrit) Mus (valgfrit) Skruer til vægmontering (valgfrit KBM USBmodtagerdongle (valgfrit) Bemærk: Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler. Billederne af tastaturet, musen og strømforsyningen er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område. 12 ASUS All-in-One På A4310

13 Kapitel 1: Hardwareinstallation Lær din All-in-One PC at kende Set forfra ASUS All-in-One PC På A

14 Webcam-mikrofon Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer. Webcamera Det indbyggede webkamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din Alt-i-en pc. Bestemte modeller er udstyret med en indbygget mikrofon til webkameraet, som er beregnet til videosamtaler online. Webkamera LED Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret. Indbygget digital mikrofon (Berøringsfunktion på bestemte modeller) LCD-skærmen på 20 har nogle fremragende funktioner til visning af billeder, videoer og andre multimediefiler. To-punkts trykberøring understøttes på bestemte modeller. Du kan betjene din ASUS Alt-i-et pc med håndbevægelser. Harddisk-indikator (HDD) Denne LED-indikator viser aktiviteten på harddisken. Lydstyrke ned-knap Trykkes, for at skrue ned for lyden. Lydstyrke op-knap Trykkes, for at skrue op for lyden. Lysstyrke ned-knap Trykkes, for at skrue ned for lysstyrken på din ASUS Alt-i-et pc. 14 ASUS All-in-One På A4310

15 Lysstyrke op-knap Trykkes, for at skrue op for lysstyrken på din ASUS Alt-iet pc. Tænd/sluk-knap Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde og slukke din ASUS Alt-i-et pc. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at sætte din ASUS Alt-i-et pc til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis den slumrer eller er i dvale. Hvis din ASUS Alt-i-et pc holder op med at reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 4 sek., indtil den lukker ned. ASUS All-in-One PC På A

16 Set fra siden Komponenterne på begge sider af systemet kan ses på billederne nedenfor. Set fra venstre side Set fra højre side 6-i-1 hukommelseskortlæser Denne alt-i-et pc har et enkelt indbygget hukommelseskortstik, der understøtter formaterne MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC og SDHC. USB 2.0 porte USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB 1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere. USB 3.0 porte Disse USB 3.0 porte bruges til tilslutning af USB 3.0 enheder, såsom en mus, printer, skanner, kamera og andet. 16 ASUS All-in-One På A4310

17 HDMI output port Denne port er til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold. Mikrofon- og kombinationsport Denne port giver dig mulighed for at forbinde din ASUS Alt-i-et pc til en ekstern mikrofon. Hovedtelefon/Lyd ud stik Dette kombo-stik bruges til højttalere og hovedtelefoner. Manuelt skub-ud hul på dit optiske drev Hullet til manuel udskubning bruges til at skubbe diskbakken ud i tilfælde af, at den elektroniske udskubningsknap ikke virker. ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den elektroniske udskubningsknap ikke virker. Elektronisk udløsning af optisk drev Tryk på denne knap for at udskubbe det optiske diskdrevs bakke. Du kan også åbne diskebakken med din medieafspiller eller ved at højreklikke på diskdrev-ikonet i stifinderen i Windows, og klik på Skub-ud. LED-indikator til det optiske diskdrev Indikerer aktivitet på det optiske diskdrev. ASUS All-in-One PC På A

18 Set bagfra Se nedenstående diagram for at lære delene på denne side af systemet at kende. Port til Kensington lås Kensington lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington kompatible sikkerhedsprodukter. Ventilationsåbninger Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade din Alt-i-et pc. ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der ellers kan ske overophedning. 18 ASUS All-in-One På A4310

19 Fod Giver dig mulighed for at stille systemet op. Strømindgang Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Strømmen forsynes til din ASUS bærbar pc via dette stik. For at undgå skade på din ASUS bærbar pc, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. ADVARSEL! Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. USB 2.0 porte USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB 1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere. Skærm-udgang Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan ses på en større, ekstern skærm. LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. ASUS All-in-One PC På A

20 Serieport Denne port med 9-ben (COM1) er begnet til serielle enheder. DIMM-låge DIMM-lågen sikrer RAM-modulerne i din Alt-i-et pc. VIGTIGT! Din Alt-i-et pc leveres med et installeret RAMmodul. Vi anbefaler, at du køber et RAM-modul af samme model og med samme hastigheden, hvis det skal opgraderes eller udskiftes. Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for oplysninger om mulige modulopgraderinger til din ASUS Alt-i-et pc. Du kan læse mere om, hvordan du tilføjer RAMmoduler til din pc i afsnittet Sådan installeres et RAM-modul i denne brugervejledning. 20 ASUS All-in-One På A4310

21 Kapitel 2: Sådan bruges din Allin-One PC Anbringelse på skrivebord Anbring ASUS All-in-one PC en på en flad overflade såsom et bord/ skrivebord og træk i støtten, indtil den klikker plads. Vip derefter skærmen til en vinkel på mellem 15 og 30 grader i forhold til lodret stilling. 15 O 0 O 30 O 0 O ASUS All-in-One PC På A

22 Montering af skruen til et vægbeslag (ekstraudstyr) For at hænge din ASUS Alt-i-et pc på en væg, skal du købe de rigtige skruer og et vægophæng (plade og stativ, VESA 100, 100mm x 100). Isæt skruerne til vægophænget i henhold til følgende instruktioner. 1. Læg din ASUS Alt-i-et pc med forsiden nedad på en flad overflade, såsom et bord eller et skrivebord, og fjern de to skruer ved siden af foden. Gem skruerne til senere brug i tilfælde af, at du ønsker at bruge standeren igen. 2. Tryk foden nedad (A), tryk den fremad (B) og løft (C) for at frigøre foden. Tag foden af og sæt den til side. 22 ASUS All-in-One På A4310

23 3. Tag de fire plastikhætter ud af hullerne på bagsiden. 4. Spænd de fire skruer fast i hullerne på bagsiden. ASUS All-in-One PC På A

24 5. Monter din All-in-One PC på en fast væg, ved at sætte et standard vægmonteringssæt (platform og hylde) på vægmonteringsskruerne. Følg instruktionerne i brugsvejledningen, som fulgte med dit vægmonteringssæt. BEMÆRK: Skruerne til vægophænget er ekstraudstyr. Vægophænget skal købes separat, og skal være i overensstemmelse med VESA 100 standarderne. For at sikre sikkerheden, læses installeringsvejledningen for vægbeslaget omhyggeligt før du monterer din All-in-one PC til væggen. 24 ASUS All-in-One På A4310

25 Tilslutning af ledningsført tastatur og mus Slut tastaturet og musen til USB-portene på bagsiden. Du kan og tilslutte tastaturet og musen til USB-porten på siden, hvis tastatur- og musekablet ikke er langt nok. ASUS All-in-One PC På A

26 Sådan opstilles din ASUS Alt-i-et pc Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus(optionel) 1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus. 2. Slut den trådløse dongle til tastaturet og musen til en USB-port. 3. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus. 26 ASUS All-in-One På A4310

27 Sådan tænder du din All-in-One PC Tilslut den medfølgende strømadapter til DC IN stikket på bagsiden (1,2,3), og tryk herefter på Power button (Tænd/sluk-knappen) på forsiden (4) af din alt-i-et pc, for at strømforsyne systemet. ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren. ASUS All-in-One PC På A

28 BEMÆRK: For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til afsnittet Sådan slukker du for din All-in-One PC under Sådan arbejdes med Windows 8.1. BEMÆRKNINGER: Adapterens indgangsspænding er 100V AC - 240V AC. Det anbefales, at du bruger en stikkontakt i nærheden af din Alt-i-et pc. Billederne af tastaturet, musen og strømforsyningen er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan variere afhængigt af dit land. Din ASUS Alt-i-et pc understøtter ikke wake on WLAN. For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til afsnittet Sådan slukker du for din All-in-One PC under Sådan arbejdes med Windows ASUS All-in-One På A4310

29 Brug af berøringsskærmen LCD-skærmen på 20" på din Alt-i-et pc har nogle fremragende funktioner til visning af billeder, videoer og andre multimediefiler. To-punkts trykberøring understøttes på bestemte modeller. To-punkts berøringsfunktionerne giver dig mulighed for at betjene din Alt-i-en pc med håndbevægelser. BEMÆRK: Ovenstående illustration er kun til reference. Udseendet af din Alt-i-et pc kan variere afhængigt af modellen. ASUS All-in-One PC På A

30 Sådan bruges fingerbevægelserne på touchskærmen (på udvalgte modeller) BEMÆRK: Følgende skærmbilleder er kun til reference. Udseendet af touch-skærmen kan variere, afhængigt af modellen. Du kan starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS All-in-one PC ved hjælp af Gestus. Funktionerne kan aktiveres ved at bruge håndgestus på dit ASUS All-in-one PC s skærmpanel. Zoom ud Zoom ind Saml dine to fingre på berøringspanelet. Spred dine to fingre på berøringspanelet. 30 ASUS All-in-One På A4310

31 Tryk og hold Tryk og hold ned Tryk på en app for at starte den. Dobbelttryk i Skrivebordstilstand på et element for at starte det. For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted. For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den. ASUS All-in-One PC På A

32 32 ASUS All-in-One På A4310

33 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 BEMÆRK: Operativsystemet er forskellig fra land til land. Sådan startes den første gang Når du starter computeren første gang, vises en række skærmbilleder, der vejleder dig i konfiguration af de grundlæggende indstillinger i Windows 8.1 operativsystemet. Sådan startes den første gang: 1. Tryk på tænd-sluk-knappen på din All-in-One PC. Vent i nogle minutter, før konfigurationsskærmen vises. 2. Vælg det sprog du ønsker at bruge på din Alt-i-et pc på opsætningsskærmen. 3. Læs licensvilkårene, og tryk derefter på I Accept (Acceptér). 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundelementer: Personaliser Gå online Indstillinger Din konto 5. Efter konfiguration af de grundlæggende punkter, fortsætter Windows 8.1 med installationen af dine programmer og foretrukne indstillinger. VIGTIGT! Du må ikke slukke for din Alt-i-et pc under opsætningen. 6. Når opsætningen er afsluttet, vises startskærmen i Windows 8.1. ASUS All-in-One PC På A

34 Windows brugergrænsefladen (UI) Windows 8.1 leveres med en flisebaseret brugergrænseflade (UI), hvor du kan organisere og let få adgang til Windows apps fra Startskærmen. Den indeholder bl.a. følgende funktioner, som du kan bruge, når du arbejder med din ASUS Alt-i-et pc. Startskærm Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted. Windows apps Dette er apps, der er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem. BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft-konto, før de kan startes helt. 34 ASUS All-in-One På A4310

35 Hotspots Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS alt-i-et pc. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med musen. Hotspots på en kørende app Hotspots på startskærmen ASUS All-in-One PC På A

36 Hotspot øverst venstre hjørne Handling Hold musemarkøren over og tryk på den seneste apps miniaturebillede, for at vende tilbage til den kørende app. Hvis du startede mere end én app, kan du rulle ned for at vise alle kørende apps. nederst venstre hjørne Fra en skærm til en kørende app: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til startskærmen. BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows-tasten på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen. Fra Startskærmen: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til den pågældende app. 36 ASUS All-in-One På A4310

37 Hotspot top Handling Hold musemarkøren over, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app en til den nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app eller hvis du vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktion under Sådan arbejdes med Windows apps. øverste og nederste højre hjørne old musemarkøren over for, at åbne Charms bar. ASUS All-in-One PC På A

38 Startknap Startknappen er tilbage i Windows 8.1, og den kan bruges til at skifte mellem de seneste to apps, du har åbnet. Startknappen kan findes på startskærmen, på skrivebordet, samt i alle appsene, der er åben på skærmen. Startknappen på startskærmen BEMÆRK: Den faktiske farve på startknappen varierer afhængigt af skærmindstillingerne på din startskærm. Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne på startskærmen, eller i en åben app, hvorefter startknappen kommer frem. 38 ASUS All-in-One På A4310

39 Startknappen på skrivebordet Indholdsmenu Hvis du højreklikker på startknappen, kommer indholdsmenuen frem, hvor man hurtigt kan åbne programmerne i Windows 8.1. I indholdsmenuen finder du også følgende nedlukningsmuligheder: Log af, dvale, luk ned, genstart. ASUS All-in-One PC På A

40 Tilpasning af startknappen I Windows 8.1 kan du tilpasse startskærmen, så du f.eks. kan starte direkte på skrivebordet, og arrangere appsene på skærmen. Sådan tilpasser du indstillingerne til startskærmen: 1. Åbn Desktop (Skrivebordet). 2. For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen. 3. Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede valg under Navigation og startskærmen. 4. Tryk på Apply (Anvend), for at gemme de nye indstillinger, og afslut. 40 ASUS All-in-One På A4310

41 Sådan arbejdes med Windows apps Brug berøringspladen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC til at starte og tilpasse dine apps. Sådan starter du apps Tryk på en app for at starte den. Hold musemarkøren over appen, og klik eller tryk på den for at åbne den. Tryk to gange på og brug herefter piltasterne til at kikke igennem apps ene. Tryk på starte den valgte app. for at ASUS All-in-One PC På A

42 Brugertilpasse apps Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra startskærmen med følgende trin: Flytte apps Tryk og hold på app ens flise og træk den til dens nye position. Dobbeltklik på appen, og træk-og-slip den til dens nye placering. Ændre størrelse på apps Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at åbne Customize (tilpasningslinjen). Tryk på, og vælge størrelsen på app-feltet. Højreklik på appen, for at åbne tilpasningslinjen, og klik derefter på og vælg den ønskede størrelse på feltet. 42 ASUS All-in-One På A4310

43 Frigive apps Hold app-feltet nede i 1 sekund, og slip det for at åbne Customize (tilpasningslinjen). Tryk på for at frigive en app. Højreklik på appen, for at åbne tilpasningslinjen, og klik derefter på. Sådan lukker du apps Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den. 1. Hold musemarkøren foroven på den åbne app, og vent indtil den pilen ændres til en hånd. 2. Træk derefter appen ned forneden på skærmen, for at lukke den. Fra den kørende app s skærm trykker du på. ASUS All-in-One PC På A

44 Sådan får du adgang til alle dine apps Udover de apps, som allerede er fastgjort på din startskærm, har du også mulighed for at åbne andre applikationer som f.eks. softwareapplikationerne fra ASUS, der følger med din pc, og som du kan finde via Apps-skærmen. BEMÆRK: De faktiske apps, der vises på skærmen, kan variere afhængig af din model. Følgende skærmbillede er kun til reference. Sådan starter du Apps-skærmen Start Apps-skærmen ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC. Svirp opad på startskærmen. Klik på knappen på startskærmen. På startskærmen skal du trykke på, og derefter på. 44 ASUS All-in-One På A4310

45 Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen Du kan fastgøre flere apps til startskærmen på følgende måde: 1. Åbne Apps-skærmen. 2. Hold fingeren på appen, som du ønsker at føje til startskærmen, hvorefter tilpasningslinjen åbnes. Når tilpasningslinjen er åben, har du også mulighed for at tilføje andre apps til startskærmen. 3. Tryk på, for at fastgøre de valgte apps til startskærmen. 1. Åbne Apps-skærmen. 2. Højreklik på appsene, so du ønsker at føje til startskærmen. 3. Tryk på, for at fastgøre den valgte app til startskærmen. ASUS All-in-One PC På A

46 Charms bar Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din ASUS All-in-one PC. Symbollinjen 46 ASUS All-in-One På A4310

47 Inde i symbollinjen Search (Søg) Med dette værktøj kan du søge efter filer, applikationer og programmer på din ASUS All-in-one PC. Share (Del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og . Start Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen. Devices (Enheder) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din ASUS All-in-one PC, så som en ekstern skærm eller en printer. Settings (Indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne dine pcindstillinger på din ASUS All-in-one PC. ASUS All-in-One PC På A

48 Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps. Snap-linje 48 ASUS All-in-One På A4310

49 Sådan bruges Snap Åbn og brug snap på en af følgende måder: 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold fingeren for oven på den åbne app, og træk den derefter til venstre eller højre på skærmen, indtil snap-ikonet kommer frem. 3. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm. 3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app en til venstre eller højre side af skærmpanelet. 4. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk på, og brug højre og venstre piltaster til af flytte appen til højre og venstre. 3. Start en anden app. Denne app placeres automatisk på det tomme skærmområde. ASUS All-in-One PC På A

50 Other keyboard shortcuts Using the keyboard, you can also use the following shortcuts to help you launch applications and navigate Windows 8.1. \ Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app Starter skrivebordet Starter vinduet This PC (Denne pc) fra skrivebordet Åbner File (Fil) under amuletten Search (Søg) Åbner ruden Share (Del) Åbner ruden Settings (Indstillinger) Åbner ruden Devices (Enheder) Aktiverer låseskærmen Minimer det åbne vindue 50 ASUS All-in-One På A4310

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161b Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Brugsanvisning ET2325I

Brugsanvisning ET2325I Brugsanvisning ET2325I DA10106b Første udgave Januar 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Brugsanvisning. På ET223 og ET203-serien

Brugsanvisning. På ET223 og ET203-serien Brugsanvisning På ET223 og ET203-serien DA9297 Første udgave April 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA8388 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2221I / A6410 serien

Dansk. Brugervejledning. ET2221I / A6410 serien Brugervejledning ET2221I / A6410 serien DA9594b August 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Brugsanvisning. V221 Serie

Brugsanvisning. V221 Serie Brugsanvisning V221 Serie DA11897 Første udgave November 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2301 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2301 serie ASUS Brugervejledning ET2301 serie DA9074 Marts 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC

DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie ASUS Brugervejledning ET2020 serie DA8268 Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

ET1620I serie. Brugervejledning

ET1620I serie. Brugervejledning ET1620I serie Brugervejledning DA8823b Første udgave Februar 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie Brugsanvisning A4320 / A6420 Serie DA10213 Første udgave Juli 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugsanvisning A4110

Brugsanvisning A4110 Brugsanvisning A4110 DA11007 Første udgave November 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA9159 Første udgave Maj 2014 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T200 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2411 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mini Desktop PC (Tynd klient)

Mini Desktop PC (Tynd klient) DA9656b Første udgave September 2014 Mini Desktop PC (Tynd klient) Brugervejledning E210-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må -

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA10031 Tredje udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2311 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2311 serie Brugervejledning ET2311 serie DA8286b Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET22 serien

Dansk. Brugervejledning. ET22 serien Brugervejledning ET22 serien DA8449 Juni 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk. ET2300 serie. Brugervejledning

Dansk. ET2300 serie. Brugervejledning ET2300 serie Brugervejledning DA7622 August 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk. EB1036 Brugervejledning

Dansk. EB1036 Brugervejledning X EB1036 Brugervejledning DA8793b Første udgave / November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA9051 Anden udgave April 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. ET2702I serie

Brugsanvisning. ET2702I serie Brugsanvisning ET2702I serie DA9662b Tredje udgave Oktober 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA8713 Anden udgave Januar 2014. Notebook PC. E-Manual. T100 Serie

DA8713 Anden udgave Januar 2014. Notebook PC. E-Manual. T100 Serie DA8713 Anden udgave Januar 2014 Notebook PC E-Manual T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC

DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book DA9590 Første udgave September 2014 ASUS Transformer Book E-Manual ASUS Transformer Book T300FA Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må -

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA13163 Revideret udgave V3 Juni 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Mini Desktop PC E420

Mini Desktop PC E420 Mini Desktop PC E420 Brugervejledning DA13488 Revideret udgave V2 September 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien DA10189 Første udgave Marts 2015 Mini Desktop PC Brugervejledning E510-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA8655 Første udgave December 2013 Notebook PC

DA8655 Første udgave December 2013 Notebook PC DA8655 Første udgave December 2013 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA10150 Anden udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Chi T100 Chi Mobildock Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2220 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2220 serie Brugervejledning ET2220 serie DA7645 August 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

EB1505 Brugervejledning. Dansk

EB1505 Brugervejledning. Dansk EB1505 Brugervejledning DA7745 Første udgave / Oktober 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

DA8516 August 2013. Notebook PC. E-Manual. T100T Serie

DA8516 August 2013. Notebook PC. E-Manual. T100T Serie DA8516 August 2013 Notebook PC E-Manual T100T Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Inspiron 20 Brugervejledning

Inspiron 20 Brugervejledning Inspiron 20 Brugervejledning Computermodel: Inspiron 20 Model 3048 Forordningsmodel: W09B Forordningstype: W09B001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til netværksrelateret lagring Ver.2.3.1111 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 7 3. Vejledning til

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET22 serie

Dansk. Brugervejledning. ET22 serie Brugervejledning ET22 serie DA8140 April 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

ASUS Tablet og ASUS Mobildock

ASUS Tablet og ASUS Mobildock DA10147 Anden udgave Februar 2015 ASUS Tablet og ASUS Mobildock E-vejledning T300 Chi T300 Chi Mobildock Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie Brugervejledning MODE MENU ET2013 serie DA7326 Første udgave Maj 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2301 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2301 serie Brugervejledning ET2301 serie DA8285 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

ASUS Transformer Book Trio Trio

ASUS Transformer Book Trio Trio DA8300 August 2013 Notebook PC ASUS Transformer Book Trio Trio E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere