Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma"

Transkript

1 Varde Dallas Houston Irving Seattle Tacoma Installations og Brugervejledning Revision 0 1

2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne. VIGTIGT: Brændbare ting må ikke opbevares under ovnen, mens ovnen er I drift. Indhold Velkomst og indhold Side 2 Fakta Varde Dallas Side 3 Fakta Varde Houston Side 4 Fakta Varde Irving Side 5 Fakta Varde Seattle Side 6 Fakta Varde Tacoma Side 7 Regler og Godkendelser Side 8 Gulvmateriale og afstande Side 9 Skorsten Side 10 Lufttilførsel Side 11 Betjening Side 12 Sådan Tænder De op og fyrer i brændeovnen Side 13 Oversigt over løse dele Side 14 Vermiculit Side 15 Omkring valg af træ Side 16 Vedligeholdelse Side 17 Sådan retter de fejl Side 18 Reservedele Side 19 Frisklufttilførsel Side 20 Prøvningsattest Side 21 Garantibevis Side 22 2

3 Tekniske data Varde Dallas Model Dallas Højde(mm) 1037 Bredde (mm) 580 Dybde (mm) 375 Vægt (kg) 90 Effekt 5,3-6 W Nominel effekt 6 kw Opvarmet areal m2 Virkningsgrad 82% Røggasdata: 5,8g/sek., 265 C ved 20 C, 12 pa. Brandkammer: (H x B x D): 460 x 358 x 282mm Røgafgang Ø 15 cm (montagehøjde top: ~1037mm) Afstand til ikke brandbart: 5-10cm (anbefales) Afstand til brandbart: Bag = 25cm, Siden = 30cm, Foran = 90cm 3

4 Tekniske data Varde Houston Model Houston Højde(mm) 1202 Bredde (mm) 580 Dybde (mm) 375 Vægt (kg) 100 Effekt 5,3-6 W Nominel effekt 6 kw Opvarmet areal m2 Virkningsgrad 82 % Røggasdata: 5,8g/sek., 265C ved 20 C, 12 pa. Brandkammer: (H x B x D): 460 x 358 x 282mm Røgafgang Ø 15 cm (montagehøjde top: ~1037mm) Afstand til ikke brandbart: 5-10cm (anbefales) Afstand til brandbart: Bag = 25cm, Siden = 30cm, Foran = 90cm 4

5 Tekniske data Varde Irving Model Irving Højde(mm) 1252 Bredde (mm) 580 Dybde (mm) 375 Vægt (kg) 90 Effekt 5,3-6 W Nominel effekt 6 kw Opvarmet areal m2 Virkningsgrad 82% Røggasdata: 5,8g/sek., 265 C ved 20 C, 12 pa. Brandkammer: (H x B x D): 460 x 358 x 282mm Røgafgang Ø 15 cm (montagehøjde top: ~1037mm) Afstand til ikke brandbart: 5-10cm (anbefales) Afstand til brandbart: Bag = 25cm, Siden = 30cm, Foran = 90cm 5

6 Tekniske data Varde Seattle Model Seattle Højde(mm) 1222 Bredde (mm) 580 Dybde (mm) 375 Vægt (kg) 90 Effekt 5,3-6 W Nominel effekt 6 kw Opvarmet areal m2 Virkningsgrad 82% Røggasdata: 5,8g/sek., 265 C ved 20 C, 12 pa. Brandkammer: (H x B x D): 460 x 358 x 282mm Røgafgang Ø 15 cm (montagehøjde top: ~1037mm) Afstand til ikke brandbart: 5-10cm (anbefales) Afstand til brandbart: Bag = 25cm, Siden = 30cm, Foran = 90cm 6

7 Tekniske data Varde Tacoma Model Tacoma Højde(mm) 1607 Bredde (mm) 580 Dybde (mm) 375 Vægt (kg) 90 Effekt 5,3-6 W Nominel effekt 6 kw Opvarmet areal m2 Virkningsgrad 82% Røggasdata: 5,8g/sek., 265 C ved 20 C, 12 pa. Brandkammer: (H x B x D): 460 x 358 x 282mm Røgafgang Ø 15 cm (montagehøjde top: ~1194mm) Afstand til ikke brandbart: 5-10cm (anbefales) Afstand til brandbart: Bag = 25cm, Siden = 30cm, Foran = 90cm 7

8 Vigtigt! Inden De installerer og tænder op i Deres nye Varde Brændeovn første gang, vil vi anbefale, at De først bruger et par minutter på at læse denne Installations og Brugervejledning. Besigtigelse af installationen Det er meget vigtigt, at installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejer, før brændeovnen tages i brug. Gældende regler Alle lokale forordninger inklusive dem, der henviser til nationale og europæiske standarder, skal over-holdes ved installationen. Byggestyrelsen har udgivet to pjecer, som hedder: Bygnings-reglement for småhuse og Korrekt fyring. NB, alle Varde Brændeovne er lukkede ildsteder. Denne Varde Brændeovn er godkendt i henhold til: Europæisk Standard DS/EN Tysk Stufe 2, Østrig 15a Art. B-VG og Norsk NS har hermed bevis for miljørigtige forbrændingsevner. Ovnene er egnede til intermitterende forbrænding og er også egnede til forbindelse med en røggassamleledning. Proffesionel installation Vi anbefaler, at De rådfører Dem med den forhandler, hvor De har købt ovnen, eller en anden kompetent installatør, da der kan være specifikke ting der skal tages hensyn til ved installationen. De bør også få udleveret de gældende regler for opstilling af brændeovne og skal selvfølgelig følge dem. Anmeldepligt Der er anmeldelsespligt til den lokale skorstensfejer. Indtil installation skal brændeovnen opbevares tørt og tempereret. Ovnen tåler ikke fugt. Vær opmærksom på, at en evt. eksisterende skorsten ikke nødvendigvis er effektiv nok til en ny, moderne brændeovn. EC Overensstemmelseserklæring. PRODUCENT Navn: Adresse: Pejse Inspektion Navn: Adresse: Varde Ovne A/S Soldalen 12, DK-7100 Vejle, Danmark Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34 b, Oberhausen Produkt Varde Dallas, Houston, Irving, Seattle and Tacoma Produkttype Varde Dallas, Houston, Irving, Seattle and Tacoma Typebetegnelse Brændeovn, egeede til intermitterende forbrænding Standard Byggevare (89/106/EC/) anvendt standard EN Anvendelse Opvarming af bolig Brændsel Træ Særlige betingelser Ingen CE-Mærkning Udstedt 2015 Nominel effekt 6kW Brændselstype Træ Røggas temperatur 240 C Virkningsgrad 82 % Co-udslip 0,09 % Jan Meldgaard CEO Varde Ovne 8

9 Gulvmateriale: Hvis brændeovnen skal stå på et gulv, der kan brænde, skal der naturligvis dækkes af med ikkebrandbart materiale, som f.eks. en stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade. Gulvpladen skal nå mindst 15 cm ud fra ovnens sider og mindst 30 cm ud fra forsiden. Vi anbefaler dog 50 cm foran. Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bære ovnens + evt. skorstens samlede vægt. Vægt Stål Fedtsten Accu Varde Dallas 115 kg - Varde Houston 122 kg - Varde Seattel / Irving 122 kg 135 kg Installations afstande: Varde Tacoma 130 kg kg Hvis væggen ikke er brandbar, må ovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag ovnen. Der skal være mulighed for adgang til renselåge. Forbrændingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilføres ny ilt. Derfor er det vigtigt, at De sørger for dette. Det sker bedst ved at installere 1 eller 2 ventilationsventiler i det rum, hvor brændeovnen stilles op (en i hver side af rummet). Opstilling af brændeovne i forhold til brændbart materiale. Der skal altid være følgende minimums afstand fra yderkant af røgrør til brændbart materiale. Varde Vision A 200 mm C 250 mm B 300 mm D 300 mm F 900 mm E 600 mm Brændeovnen skal iht. gældende regler overholde følgende minimumsafstande til brandbare vægge og materialer: Til siderne : 30 cm Bagved : 25 cm Møbleringsafstand : 90 cm 9

10 Skorstenen: Der skal altid anvendes en skorsten med en diameter på mindst 15 cm. Det svarer til en lysning på 175 cm 2. Husk at sørge for, at den er høj nok til, at trækforholdene er i orden, og at røgen ikke generer Deres naboer. Vi anbefaler, at De forsyner skorstenen med et reguleringsspjæld, så trækket kan reguleres. Det kan især blive nødvendigt på dage, hvor det blæser kraftigt. Bemærk, at spjældet ikke må kunne lukkes helt. Der skal altid være mindst 20 cm² fri passage gennem skorstenen. Ved nominel drift er ovnen testet med et røggasmasseflow på 5,8 g/sek. og med en røggastemperatur på 265 C ved en rumtemperatur på 20 C. En Varde Brændeovn er altid forsynet med en røgvenderplade. Den sørger for, at røgens vej til skorstenen bliver så lang som mulig. På den måde sikres det, at røgens varme afgives i Deres hjem i stedet for i den frie luft. Røgvenderpladen ligger løst i ovnens brandkammer, og De bør sikre Dem, at pladen er skubbet helt tilbage mod brandkammerets bagplade. Trækforhold Spørg Deres skorstensfejer, hvordan trækket fra Deres skorsten bliver bedst. Skorstenshøjde Henvend Dem eventuelt til Deres skorstensfejer, som vil kunne hjælpe Dem med den rigtige højde. Tilslutning af røgrør: Tilslut ovnen enten med topudgang eller bagudgang. Ved montage bag på ovnen slås brikken ud i bagpladen og røgstuden og dækplade bytter plads. Den støbte blændplade bruges kun når ovnen er monteret med bagudgang. Den lægges over hullet i støbejernstoppen. Information omkring ny røgstuds, varenr.: 134 Deres ovn er monteret med den nye Støbejerns røgstuds fra Varde Ovne. Røgstudsen er beregnet til std. røgrør med indv. diameter på 150 mm. De kan nu selv etablere et kondensdræn, i tilfælde af stålskorsten direkte på ovnen: Slå et hul i bunden af den udvendige rille (ved mærket), med en lille mejsel eller lign., herved laver De selv kondensdrænet når De har brug for det. Markering af kondensdræn. Slå hul igennem med en mejsel eller lign. Så er kondensdrænet lavet. 10

11 Frisklufttilførsel I det rum, hvor brændeovnen skal monteres, skal De sørge for, at der er tilstrækkelig frisklufttilførsel. Dette kan f.eks. etableres ved ventilationsriste i væggene. Disse luftriste må ikke kunne blokeres. Den luftmængde, der bruges til forbrændningen, er ca. 20 m³/h. Overophedning Det sker, hvis De fylder for meget brænde i ovnen, eller hvis forbrændingen får for meget luft. Rysteristen Rysteristen ligger i bunden af brandkammeret. Rysteristen Rysteristen betjenes ved at trække /skubbe i håndtaget. Ved normal drift af brændeovnen vil risten være åben under fyring. Normaldrift spjæld Drej spjældet mod venstre for at åbne for luften. Drej spjældet mod højre for at lukke for luften. 11

12 Sådan virker det Betjening Optænding 1.: Åben for Lufttilførelsen ved at skubbe håndtag 1 ned. 2.: Før normaldrift håndtag 2 helt til venstre. Din ovn er nu i optændingsposition. Når Ilden har fat reguleres ovnen ind ved først at skubbe håndtag 1 op. Din ovn står nu i drift position. Vent på Ilden brænder jævnt, derefter kan luften reguleres ved at skubbe normaldrift håndtag 2 fra position venstre mod højre. Rysteristen Rysteristen ligger i bunden af brandkammeret. Ved normal drift af brændeovnen vil risten være åben under fyringen også når lågen er lukket. Normaldrift spjæld Drej spjældet mod venstre for at åbne for luften. Drej spjældet mod højre for at lukke for luften. V 2 H Optændingsluften lukkes når håndtaget skubbes op. 12

13 Sådan tænder De op og fyrer i brændeovnen: Når De fyrer op i brændeovnen første gang, vil lakeringen hærde op, og det vil ryge fra ovnen og give en brændt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler derfor at åbne døre og vinduer, så der opnås gennemtræk. Ved denne hærdningsproces bliver lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerede flader. Vi anbefaler også, at De jævnligt de første par timer åbner og lukker lågen for at undgå, at lågens pakning klæber sig fast i lakken. Brug aldrig brandfarlige væsker som sprit eller benzin, når De tænder op! Vi vil anbefale Dem at anvende en såkaldt Top-Down optænding, hvor de tænder træet i toppen af brandkammeret i stedet for i bunden. Denne metode er den mest miljøvenlige måde de kan tænde op på. Samtidig vil lågens glas også have lettere ved at holde sig rent. De krydslægger 2 mindre brændestykker på brandkammerets bundplade (ca. 1,3 kg.), de skal placeres så der er lidt afstand mellem de enkelte stykker. Ovenpå krydsligges fint kløvede træpinde (ca. 1,3 kg.) På toppen af og ind imellem træpindene lægges 2-3 optændingsblokke. Det er lettest at tænde op, hvis der ligger et tyndt lag aske i bunden af ovnen. Inden De tænder op, skal De åbne Optændingsluften (Se side 9). Når ilden brænder fint skal De huske at lukke for optændingsluften igen, da ovn og skorsten ellers kan blive overophedet og garantien derved bortfalder. Når optændingstræet er brændt ned til gløder, anbefaler vi at åbne lågen på klem i nogle sekunder for at udligne undertrykket i brandkammeret, inden lågen åbnes helt. Læg 2 træstykker krydslagt ind på gløderne (ca. 1,3kg) og luk lågen igen. For at sikre en hurtig antændelse kan De kortvarigt åbne for optændingsluften, husk blot at lukke igen når ilden har fat. Herefter kan forbrændingsluften reguleres ind efter behovet for varme. Husk at der ikke må lukkes så meget for luften at ilden går ud, der skal altid være klare flammer. De vil dog i langt de fleste tilfælde være nødt til selv at finde den bedste indstilling af forbrændingsluften, da f.eks. skorstenstræk, skorstenshøjde og brændets kvalitet spiller en afgørende rolle for, hvordan lige netop Deres brændeovn indstilles bedst. Hvis ovnens nominelle varmeydelse bliver for stor i forhold til varmebehovet, kan De reducere varmeydelsen på følgende måde: - På-fyr en mindre brændemængde end normalt, f.eks. 1 kg. og meget gerne bestående af 3-4 mindre stykker træ. Giv fuld luft for at antænde træet ordentligt, dernæst kan De reducere forbrændingsluften, måske ned til ca. 40 %. De må dog aldrig lukke så meget for luften at ilden går ud, der skal altid være klare flammer. Med denne metode kan det, afhængigt af skorstenstræk, brændets kvalitet osv. lade sig gøre at reducere ovnens varmeydelse fra nominelt 5 kw ned til måske 3 kw. De skal være opmærksom på at det kan føre til en dårlig forbrænding, hvis der reguleres for meget ned for forbrændingsluften, hvilket resulterer i en dårligere virkningsgrad og forhøjede emissionsværdier i røgen. (øget forurening). Ved påfyringer vil vi anbefale Dem først at åbne lågen og lægge nyt træ på, når der kun er gløder tilbage i brandkammeret. Hvis der er flammer, er der stadig røg- og gasudvikling og afhængig af, hvor effektiv skorsten De har, er der fare for, at De får et røgudslag ud i stuen. Oplever de problemer med fyring og funktion, se afsnittet: Sådan retter de fejl. 13

14 Oversigt Rysterist /Støbejernsbund 2. Vermiculit beklædning 3. Askeskuffe 4. Optændingsluft 5. Normaldrift spjæld 6. Betjeningsgreb til rysterist 7. Støbejerns dør 8. Top plade i stål 14

15 Vermiculit Pladerne i brandkammeret kaldes vermiculitplader og de vil med tiden blive nedslidte. Det samme gælder i øvrigt for røgvenderpladen. Skulle et brændestykke beskadige en vermiculite plade, har det ingen betydning for forbrændingen. De behøver ikke at udskifte pladerne før revnen bliver ca. ½ cm bred. Vermiculit Et særligt brandsikkert materiale, der ligner spånplade. Pladerne isolerer og sikrer, at ovnen ikke bliver slidt. Vermiculit + røgvenderplade er ikke omfattet af garantien. Vermiculit er et meget porøst materiale og skal behandles forsigtigt. Ved påfyring skal brændet lægges ind, brug handske. Der må kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S Vermiculit sæt, Vare nr.: Røgvender plade 2. Luftfordeler plade 3. Venstre sideplade 4. Højre sideplade 5. Bagplade 6. Forplade Max påfyldning højde = 220 mm over bunden Sådan udskifter De vermiculitbeklædningen 1. Venstre sideplader løftes let op og drejes ud. 2. Højre sideplade løftes let op og drejes ud. 3. Bagplade, løftes op og ud af oven. 4. Luftfordeler pladen vippes ud. 5. Røgvenderplade, løftes let op og nederste/bagereste ende vippes fremad. Montering, følg pkt. 5 og fortsæt mod pkt

16 Hvilket træ er bedst? Generelt er bøg den bedste træsort at fyre med. Det brænder jævnt og giver ikke megen røg, og asken er ren og fylder meget lidt. Ask, ahorn og birk er udmærkede alternativer. Den nye brændeovn Når De fyrer op i brændeovnen første gang, vil lakeringen hærde op, og det vil ryge fra ovnen og give en brændt lugt, der forsvinder ved kraftig udluftning. Vi anbefaler derfor at åbne døre og vinduer, så der opnås gennemtræk. Ved denne hærdningsproces bliver lakken blød og sårbar, undlad derfor at berøre de lakerede flader. Vi anbefaler også, at De jævnligt de første par timer åbner og lukker lågen for at undgå, at lågens paksnor klæber sig fast i lakken. Hvor store stykker kan man bruge? Vær opmærksom på, at hvis der bruges en for lille mængde eller hvis brændet er kløvet for groft, opnår man ikke den rigtige arbejdstemperatur i brændkammeret. Konsekvensen af forkert optænding bliver dårlig forbrænding med kraftig soddannelse, eller at ilden går ud, når lågen lukkes. Ved brug af større fyringsmængder end nævnt i tabel nederst på siden, belastes ovnen med en større varmemængde, end den er beregnet til, hvilket medfører en højere skorstens-temperatur og en lavere virkningsgrad. Derved kan skorsten og ovn blive beskadiget, og garantien bortfalder. Hvad De kan fyre med. Denne Varde Brændeovn er godkendt og afprøvet for fyring med træ. Der må kun fyres med tørt træ med max. 20% vandindhold og en størrelse, der er afpasset brandkammerets størrelse. Det giver både en masse løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ. Nyfældet træ indeholder cirka 60-70% vand, og det gør det fuldstændig uegnet til fyringsbrug. De skal regne med, at nyfældet brænde skal stå stakket til tørring under et halvtag i mindst et år, før det kan bruges til fyring. Brug ikke! - Tænk på Miljøet Brug ligeledes aldrig giftigt træ som limtræ, spånplader, malet eller imprægneret træ. Ved afbrænding vil disse aldeles uegnede materialer ændre ovnens forbrændingsegenskaber, hvilket vil påvirke ovnens ydelse, og kan resultere i overophedning af ovnen hvorved garantien bortfalder. Derudover vil afbrænding af sådanne materialer medføre en meget ubehagelig røg med ekstremt høje forureningsniveauer. Optændingspinde Længde: cm Diameter: 2-5 cm Optændings mængde : 1,3 kg Svarende til ca fint kløvede stykker Topdown optænding Brændeknuder Længde: cm Diameter: 7-9 cm Normal mængde: 2 stk. (ca. 1,3 kg) Maks. Mængde: 2,0kg/time (Maks. 3 stk. pr. ilægning. Og Maks 1,5 kr. Pr. ilægning) For at opnå den nominelle varmeydelse skal følgende overholdes: Indfyrings mængde [kg] Optændingsluft [%] Forbrændingsluft [%] Nominel Ydelse [kw] Skortenstræk [PA] Virkningsgrad [ i %] Påfyrings interval ved nominel ydelse [minutter] 1,3 0 (lukket) ca. 50 (næsten åben) 6, % ca

17 Vedligeholdelse: Som alt andet, De bruger i Deres hverdag skal brændeovnen naturligvis vedligeholdes. De bør kun rengøre Deres brændeovn, når den er kold. På ydersiden tørres den af med en tør klud, mens De regelmæssigt bør rense den indvendigt. Selve brandkammeret rengøres for aske, sod og tjærerester. De bør også tage røgvenderpladen ud, da snavs og sod vil lægge sig bag på den, samt kontrollere, om der er fri adgang gennem røgrør og skorsten. De bør også kontrollere pakningerne i lågen og askeskuffen for slid. Er de utætte, skal de skiftes ud. Husk også at smøre lågens hængsler efter behov. Glasrude For rengøring af rude, skal der anvendes Varde Glasrens, som kan fides i alle byggemarkeder der forhandler Varde Ovne. Askeskuffen skal med jævne mellemrum tømmes, og det kan uden problemer ske i Deres skraldespand. Men De skal naturligvis være sikker på, at der ikke er gløder tilbage i asken. Hvis De er i tvivl om rensning eller vedligeholdelse, kan De tage kontakt til den forhandler, der har solgt Dem brændeovnen, eller til Deres skorstensfejer. Specielt efter en længere periode, hvor De ikke har benyttet brændeovnen, skal De før optænding sikre, at der ikke er blokeringer i røgrør og skorsten. Ovnens lakerede overflade kan på udsatte steder nedslides, hvis De udsætter brænde-ovnen for overophedning. Dette kan dog repareres med en speciel Senotherm maling på spraydåse, som kan købes hos Deres forhandler. Pladerne i brandkammeret kaldes vermiculitplader og de vil med tiden blive nedslidte. Det samme gælder i øvrigt for røgvenderpladen. Skulle et brændestykke beskadige en vermiculite plade, har det ingen betydning for forbrændingen. De behøver ikke at udskifte pladerne før revnen bliver ca. ½ cm bred. Der må kun anvendes originale reservedele fra Varde Ovne A/S Lågen er påmonteret en lukkefjeder, der trækker lågen ind. Dette er i visse steder et myndighedskrav (ikke i Danmark). I hængselsiden, sidder fjederen fast, den kan afmonteres, hvis De ikke ønsker at have lågen fjederbelastet. Der må ikke foretages uautoriserede ændringer på brændeovnen. Alle udvendige dele på brændeovnen vil under drift blive meget varme, og De bør derfor udvise fornøden forsigtighed. VIGTIGT!! Skorstensbrand Bliver De udsat for skorstensbrand, skal De gøre følgende: - Luk for alle lufttilførsler på brændeovnen og ring 112. (De fleste skorstensbrande går i sig selv igen, når der bliver lukket for lufttilførslen på brændeovnen). Som minimum skal De kontakte Deres skorstensfejer, som derefter vil kontrollere ovn og skorsten for skader. 17

18 Sådan retter De fejl. Røg slår ud i rummet: Dårligt træk i skorstenen. Kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet til. Kontroller om skorstenshøjden er rigtig ifht. omgivelserne. Glasset og/eller skorstenen soder: Brændet er for vådt. Forbrændingen får ikke nok forbrændingsluft (sekundær luft) De har lukket for tidligt for optændingsluften, da De tændte op. Der skal hele tiden være klare flammer i brandkammeret. Ovnen varmer ikke: Brændet er for vådt (energien går til tørring) eller for dårligt. Kontroller røgvenderpladens placering (fri passage for røgen). Der bliver ikke tilført tilstrækkeligt forbrændingsluft (sekundærluft). Forbrændingen løber løbsk: Pakningerne i lågen er blevet utætte (skal skiftes ud). Trækket er for kraftigt i skorstenen (montér et spjæld i skorstenen). Kontroller at der er lukket for optændingsluften. Rysteristen sidder fast: Kontroller om der sidder træ, søm el.lign. i klemme. Kontroller om trækstangen sidder korrekt. Om genanvendelse Emballage Af hensyn til miljøet bør emballagen bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Emballagen er 100% genbrugelig. Keramisk glas Keramisk glas skal afleveres på den lokale genbrugsstation og sorteres sammen med keramik og porcelain, hvor det sendes på deponi. Vermiculit Vermiculit plader fra ovnen skal afleveres på den lokale genbrugsstation, hvor det sendes på deponi. 18

19 Reservedelssæt Skulle De få brug for reservedele til deres ovn på et tidpunkt kan De herunder finde en oversigt over udvalget. Vermiculit Sæt, Vare nr.: Glas, Vare nr.: Pakninger, dør, Vare nr.: Rysterist, Vare nr.: Glasfjedre med skruer, Vare nr.:

20 Frisklufttilførsel I det rum, hvor brændeovnen skal monteres, skal De sørge for, at der er tilstrækkelig frisklufttilførsel. Dette kan f.eks. etableres ved ventilationsriste i væggene. Disse luftriste må ikke kunne blokeres. Tilførsel af forbrændingsluft(tilbehør) Når der opstilles en brændeovn i et rum, øges kravene til lufttilførsel i rummet. Luften kan tilføres indirekte via en ventil i ydervæggen, eller via en kanal udefra, som tilsluttes studsen på brændeovnens underside. Den luftmængde, der bruges til forbrændningen, er ca. 20 m³/h. Studsen har en udvendig diameter på 67 mm. Ved en rørføring på over 1 m skal rørdiametere øges til 100 mm, og tilsvarende større vægventil vælges. Installationsmuligheder. Der skal være en 40 mm spalte mellem Kondensisolering og brændeovnens bund. Indirekte via ydervæg Auβen- Via gulv og fundament Via gulv og krypekælder 20

21 Prøvningsattest Kan Findes på vores hjemme side 21

22 Garantibevis Alle Varde Brændeovne gennemgår nøje kvalitetskontrol, og vi lægger en ære i at levere et ensartet kvalitetsprodukt hver eneste gang. Når det så er sagt, kan der forekomme fabrikationsfejl, hvorpå vi giver 5 års garanti. Garantien omfatter ikke: Sliddele, såsom Vermiculit i brandkammer, røgvenderplade, glas, pakninger, støbejernsbund eller rysterist. Skader, som følge af forkert betjening, som f.eks. overophedning, forkert tilslutning, manglende eller forkert vedligeholdelse mm. (se denne brugervejledning) Skader, der er forårsaget af ydre påvirkninger af fysisk karakter. Transportomkostninger i forbindelse med evt. garantireparation. Montering / demontering ved garantireparation. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande. Garantiforudsætninger: Denne vejledning gælder som garantibevis og er først gældende, når nedenstående er udfyldt med forhandlerstempel, model, registreringsnummer, samt købsdato (evt. faktura). Ved evt. reklamation bedes De med dette garantibevis - henvende Dem til den forhandler, der har leveret ovnen. Model: Reg.nr.: Købsdato: Forhandlerstempel og signatur 22

23 Soldalen 12, 7100 Vejle, Danmark, Tel vardeovne.dk 23

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning

Design by JACOB JENSEN. vision I. Heta vision Betjeningsvejledning Design by JACOB JENSEN vision I 1 Heta vision Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Heta vision I, II og III Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700

Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Monterings- og brugsvejledning Masseovn M700 Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-masseovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan få glæde

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien

Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Monterings- og brugsvejledning Gælder for ovne i Lotus-Jubilee serien Version 1, 5/10 2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men

Læs mere

Scan-LinE 40B. www.heta.dk

Scan-LinE 40B. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-LinE 40B SCAN-LINE 50b www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus-Liva serien Lotus Liva 1, Liva 2, Liva 3: Stålovn Liva 4:Væghængt Stålovn. Liva 1S, Liva 2S og Liva3S:Stålovn med fedtsten på sider og Top Version 6, 23/08-2014

Læs mere

Varde Vision. Installations og Brugervejledning. Revision 3

Varde Vision. Installations og Brugervejledning. Revision 3 Varde Vision Installations og Brugervejledning Revision 3 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING

INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING INSPIRE 40/45/55/55H BETJENINGSVEJLEDNING Inspire 40 Inspire 45 Inspire 55 Inspire 55H www. heta.dk www.heta.dk DK 1 Vi ønsker jer tillykke med jeres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at i vil få

Læs mere

Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 5

Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 5 Varde Uniq Installations og Brugervejledning Revision 5 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

Varde Samsø. Installations og Brugervejledning. Revsion 01

Varde Samsø. Installations og Brugervejledning. Revsion 01 Varde Samsø Installations og Brugervejledning Revsion 01 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Ovne i Lotus Maestro Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-brændeovn Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig kan

Læs mere

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS Opstillings- og betjeningsvejledning 1630 DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som er den

Læs mere

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn,

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

10. udgave DK. Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 10. Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark.

10. udgave DK. Varde Uniq. Installations og Brugervejledning. Revision 10. Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. 10. udgave 22.06.2018 DK Varde Uniq Installations og Brugervejledning Revision 10 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Brændeovne fra VARDE er stilsikkert

Læs mere

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 02

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 02 Varde Fuego Installations og Brugervejledning Revision 02 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede kvalitetsbrændeovne.

Læs mere

Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø

Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø 2. udgave 22.09.2017 DK Varde Als Varde Birkholm Varde Falster Varde Lolland Varde Samsø Varde Tunø Installations og Brugervejledning Revision 2 Soldalen 12, 7100 Vejle, Danmark, Tel. +45 7482 0003. vardeovne.dk

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING CLASSIC 2015 PEJSEINDSATS www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 03

Varde Fuego. Installations og Brugervejledning. Revision 03 Varde Fuego Installations og Brugervejledning Revision 03 1 Tillykke med din nye brændeovn Brændeovne fra VARDE er stilsikkert skandinavisk design. Skabt med ambitionen om at forene kvalitet, funktion

Læs mere

Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten

Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten 8. udgave 01.04.2018 DK Varde Aura 1 Varde Aura 2 Varde Aura 3 Varde Aura11 Varde Aura 3 Sten Installations og Brugervejledning Revision 8 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med

Læs mere

Varde Anholt Varde Bornholm Varde Fur Varde Langeland Varde Femø Varde Bogø

Varde Anholt Varde Bornholm Varde Fur Varde Langeland Varde Femø Varde Bogø 3. udgave 22.06.2018 DK Varde Anholt Varde Bornholm Varde Fur Varde Langeland Varde Femø Varde Bogø Installations og Brugervejledning Revision 3 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. WWW.vardeovne.dk 1

Læs mere

Varde Shape 1 Varde Shape 1 Sten Varde Shape 2 Varde Shape 2 Sten Varde Shape 13

Varde Shape 1 Varde Shape 1 Sten Varde Shape 2 Varde Shape 2 Sten Varde Shape 13 4. udgave 17.05.2018 DK Varde Shape 1 Varde Shape 1 Sten Varde Shape 2 Varde Shape 2 Sten Varde Shape 13 Installations og Brugervejledning Revision 4 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk 1

Læs mere

Varde Thurø 12 og 13. Installations og brugervejledning. Revision 1

Varde Thurø 12 og 13. Installations og brugervejledning. Revision 1 Varde Thurø 12 og 13 Installations og brugervejledning Revision 1 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige og designede

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning

Opstillings- og betjeningsvejledning Opstillings- og betjeningsvejledning 1710 DS/EN 13240 SINTEF 110-0237 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240

Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 1630 UK/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470 AIR H470W AIR H570 AIR H570W AIR Version 2, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig

Læs mere

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt

Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 4700 serien DS 887 Godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn.

Læs mere

Varde Lyon Varde Nice

Varde Lyon Varde Nice 1. udgave 19.03.2018 DK Varde Lyon Varde Nice Installations og Brugervejledning Revision 1 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med din nye brændeovn Brændeovne fra VARDE er stilsikkert

Læs mere

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York 3. udgave 22.06.2018 DK Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning Revision 3 Pottemagervej 1, DK-7100 Vejle, Denmark. WWW.vardeovne.dk 1 Tillykke med Deres nye

Læs mere

Varde Thurø 12 og 13

Varde Thurø 12 og 13 3. udgave 22.06.2018 DK Varde Thurø 12 og 13 Installations og brugervejledning Revision 3 Pottemagervej 1, 7100 Vejle, Danmark. www.vardeovne.dk 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Brændeovne fra VARDE

Læs mere

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning

Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning Cardiff Bath Bolton Lincoln Liverpool Glasgow York Installations og Brugervejledning Revision 0 1 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle,

Læs mere

Morsø 9000 Indsatsovn

Morsø 9000 Indsatsovn På grund af den tertiære lufttilførsel er røgledepladen fastmonteret på bagsiden af ovnen. Ildfast materiale Ildfaste vermiculiteplader er med til at sikre en høj forbrændingstemperatur og kan nemt holde

Læs mere

Miljøpræventivt tilsyn

Miljøpræventivt tilsyn Miljøpræventivt tilsyn Navn Adresse Postnr- - By Dato Turnummer BBR. Nr. Skorsten Ildsted Fabrikat Fabrikat Skorstenslysning Skorstenshøjde Længde aftræk Aftrækslysning Skorstenstype Muret skorsten Elementskorsten

Læs mere

3110 & 3140 DS 887 godkendt

3110 & 3140 DS 887 godkendt Opstillings- og betjeningsvejledning 3110 & 3140 DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø,

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 Vi brænder for det...... og mere til For os er Varde Ovne først og fremmest en god arbejdsplads, hvor vi hver dag arbejder for, at nye familier og hjem kan få et

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014

INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 INTET VARMER SOM EN VARDE OVN 2013-2014 5 års garanti på fabrikationsfejl Vi brænder for det...... og mere til Du får mere med Varde Ovne Låger i støbejern af høj kvalitet For os er Varde Ovne først og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING Reklamationsret med brugs- og fyringsanvisning MONTERINGSVEJLEDNING Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør til din pejs Montering af kakler og fedtsten Kvalitetskontrol Anmeldelsespligt

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher

Morsø 9000 serien Design Knud Holscher Opstillings- og betjeningsvejledning Morsø 9000 serien Design Knud Holscher DS 887 godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Til lykke med

Læs mere

VARME, LIV OG STEMNING

VARME, LIV OG STEMNING 2011 VARME, LIV OG STEMNING Levende ild er en smuk og romantisk opvarmning, der skaber varme, stemning og hygge. Det er en fantastisk oplevelse at sidde og betragte den levende ild i brændeovnen, mens

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT22 / TT22S / TT22H / TT22HS

Brugs- og monteringsvejledning: TT22 / TT22S / TT22H / TT22HS Brugs- og monteringsvejledning: TT22 / TT22S / TT22H / TT22HS CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres nye brændeovn. Vi

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Nyhed! www.wiking.com. made by. Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic. Se mere på s. 8

Nyhed! www.wiking.com. made by. Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic. Se mere på s. 8 Nyhed! Op til 40% * mere varme med WIKING Automatic Se mere på s. 8 made by www.wiking.com 1 WIKING Miro 1 / WIKING Miro 2 WIKING Miro 1 og WIKING Miro 2 er de mindste brændeovne i WIKING Miro serien.

Læs mere

NYHED NYHED 34T/35T 2009

NYHED NYHED 34T/35T 2009 NYHED NYHED 2009 34T/35T NYHED NYHED Brændeovne på et højt niveau Handöl 34T og 35T er to fedtstensbrændeovne med synlig ild, bedre varmelagring i en ny, høj og slank udformning. Ildstedet sidder højere

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Lukket forbrænding. Ren forbrænding. Hvorfor vælge et ILD-produkt? Ovnene i ILD-serien har en række funktioner, der gør valget let:

Lukket forbrænding. Ren forbrænding. Hvorfor vælge et ILD-produkt? Ovnene i ILD-serien har en række funktioner, der gør valget let: Hvorfor vælge et ILD-produkt? Lukket forbrænding Ren forbrænding Ovnene i ILD-serien har en række funktioner, der gør valget let: for sod og partikler bund af støbejern tilførsel af luft udefra. Luften

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

PRISLISTE 2015/2016 VEJL. DANSK BRUTTOPRISLISTE GYLDIG FRA DEN 1. AUGUST 2015. Priser i DKK. Der tages forbehold for trykfejl og mangler

PRISLISTE 2015/2016 VEJL. DANSK BRUTTOPRISLISTE GYLDIG FRA DEN 1. AUGUST 2015. Priser i DKK. Der tages forbehold for trykfejl og mangler PRISLISTE 2015/2016 VEJL. DANSK BRUTTOPRISLISTE GYLDIG FRA DEN 1. AUGUST 2015 Priser i DKK. Der tages forbehold for trykfejl og mangler WWW.VARDEOVNE.DK VARDE NYHEDER 2015 VARDE HOUSTON STÅL SORT INKL.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere