Akva Therm II LV Varmtvandsbeholder med ladeveksler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akva Therm II LV Varmtvandsbeholder med ladeveksler"

Transkript

1 Varmtvandsbeholder med ladeveksler Indholdsfortegnelse Diagram, Målskitse... 2 Komponenter / Foto... 3 Montage, tilslutning - sikkerhed og håndtering... 4 Tilslutning / Beskrivelse... 5 Elektrisk tilslutning... 6 Varmtvandsforsyning... 7 Fejlfinding... 9 Drifts- og vedligholdelse Bilagsfortegnelse... 11

2 Diagram Fjv. Frem Varmt vand Fjv. Retur V.V. cirk. Leveringsgrænse Koldt vand 2. Loddet pladevarmeveksler, ladeveksler, isoleret 25. Brugsvandsregulator ECL 310, app Kugleventil 28. Føler 9. Pumpe til ladekredsen 31. Ventilmotor Sikkerhedsventil, 10 bar 32. Ventil Termometer 37. Rustfri, fuldisoleret varmtvandsbeholder 17. Luftskrue 20. Strengreguleringsventil P, M og S henviser til Danfoss ECL, manual Målskitse L: L: L: L: L: Ø L: Ø L: Ø720 2

3 Komponenter 1 Ladeveksler 2 Varmtvandsbeholder 3 Tilslutning, fjernvarme frem 4 Afgangsstuds, varmt vand 4a Alternativ varmtvandsstuds 5 Termometer, ladevandstemperatur 6 Afspærringsventil 7 Termometer, varmtvandstemperatur 8 Cirkulationsstuds 9 Ventilmotor AMV Mængderegulator med integreret reguleringsventil AVQM 11 Tilslutning, fjernvarme retur 12 Pumpe, ladekreds 13 Strengregulering / mængdebegrænser 14 Sikkerhedsventil 15 Afspærringsventil 16 Montagerør for vekslerbeslag 17 Inspektionsluge 18 Tilslutning koldt vand 19 Koldtvandsrør 20 Danfoss ECL 310, app Føler a

4 Instruktion Før installation og idriftsættelse af denne unit skal instruktionen læses omhyggeligt. For tab og skader som følge af tilsidesættelse af brugsanvisningen, påtager fabrikanten sig ikke noget ansvar. Læs og følg disse instruktioner nøje, for at undgå fare og skader på personer og ejendom. Overskrides de anbefalede driftsparametre, øges risikoen for tingskade og personskade betydeligt. Installation, idriftsættelse og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale (både VVS og EL). Varmekilde Unitten er som udgangspunkt beregnet til tilkobling af fjernvarme. Alternative energikilder kan anvendes i det omfang, driftsbetingelserne til enhver tid er sammenlignelige med fjernvarme. Anvendelse Unitten er alene beregnet til opvarmning af vand. Unitten må ikke anvendes til opvarmning af andre medier. Unitten tilsluttes husinstallationen i et frostfrit lokale, hvor temperaturen ikke overstiger 50 C, og hvor den relative luftfugtighed ikke er højere end 80%. Unitten må ikke tildækkes, indmures eller på anden vis blokeres for adgang. Materialevalg Brug kun materialer i overensstemmelse med lokale regler. Materialevalg anbefales bl.a. i henhold til Byg ERFA s anvisninger. Korrosion Det maksimale kloridindhold i mediet må ikke være højere end 300 mg/l. Risikoen for korrosion stiger betragteligt, hvis det anbefalede tilladte kloridindhold overskrides. Sikkerhedsventil(er) Installation af sikkerhedsventil(er) skal altid udføres i henhold til gældende lokale regler. Lydniveau Lydklasse C - iht. DS490:2007. Tilslutning Der skal til enhver tid etableres mulighed for at afbryde alle energikilder til unitten, herunder elektrisk tilslutning. Unitten/ installationen skal være tilsluttet en elektrisk udligningsforbindelse. Potentialeudligning / Jordforbindelse Potentialeudligning er en elektrisk udligningsforbindelse, som skal sikre mod farlige berøringsspændinger, der kan forekomme f.eks. mellem to forskellige rørsystemer. Potentialeudligning reducerer korrosion i varmevekslere, vandvarmere, fjernvarmeunits og VVS-installationer. Potentialeudligning skal udføres i henhold til Elektricitetsrådets stærkstrømsbekendtgørelse Elektriske installationer. Pas på - varme overflader Dele af unitten kan være meget varme og kan forårsage forbrændinger. Vær meget påpasselig i umiddelbar nærhed af unitten. Advarsel om højt tryk og høj temperatur Den maksimale fremløbstemperatur i fjernvarmenettet kan være op til 120 C og driftstrykket op til 16 bar, hvilket kan medføre skoldningsrisiko både ved berøring og ved udstrømning af mediet. Ved overskridelse af unittens konstruktionsdata og driftsparametre for tryk og temperatur, er der betydelig risiko for tingskade og personskade. Nødsituation I tilfælde af brand, lækage eller anden fare, lukkes omgående for alle energikilder til unitten, hvis det er muligt og relevant hjælp tilkaldes. Hvis brugsvandet er misfarvet eller lugter, lukkes alle kuglehaner på unitten, brugerne adviceres og fagmand tilkaldes omgående. Advarsel om beskadigelse under transport Ved modtagelse, og inden unitten installeres, skal den kontrolleres for eventuelle transportskader. Unitten skal håndteres/flyttes med største omhu og forsigtighed. VIGTIGT! - Efterspænding Inden der fyldes vand på anlægget SKAL ALLE omløbere efterspændes, idet vibrationer under transport kan være årsag til utætheder. Opbevaring Opbevaring af enheden/enhederne før installering skal ske i tørt og opvarmet lokale (frostfrit). (Relativ luftfugtighed max. 80% og opbevaringstemp C). Enhederne må ikke stables højere, end de er fra fabrik. Enheder leveret i papemballage skal løftes i de håndtag emballagen er forsynet med. Transport/flytning over større afstande bør foregå på palle. Fjern ikke evt. transportbeslag under håndtering. Undgå såvidt muligt at løfte unitten i rørene. Løft i rør kan resultere i utætheder. HUSK altid efterspænding. Håndtering Under håndtering og montering anbefales det at bære velegnede sikkerhedssko. Under håndtering/ved løft anbefales det at bære velegnede arbejdshandsker. Fjern først evt. transportbeslag, når unitten er i umiddelbart nærhed af montagestedet. Bortskaffelse Emballagen bortskaffes i henhold til lokale regler for bortskaffelse af de anvendte emballagematerialer. Unitten er fremstillet af materialer, der ikke kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Luk alle energikilder og demonter alle tilslutningsrør, demonter og adskil produktet til bortskaffelse i overensstemmelse med gældende lokale regler for bortskaffelse af de enkelte bestanddele. 4

5 Montage Henvisninger Alle henvisninger til pos.nr. i nedenstående tekst henføres til side 2. VIGTIGT! Beholderen Placeres på plant, vandret underlag. Beholderen har ikke nivellerbar sokkel. Beholderfødder kan tilkøbes som ekstraudstyr. Idriftsættelse Idriftssættelse Inden unitten sættes i drift skal alle rør i husinstallationen gennemskylles grundigt for urenheder. FV Frem VV Brugsvandscirkulation Brugsvandscirkulation Hvis der etableres cirkulation, skal der altid monteres pumpe og kontraventil på cirkulationsledningen. Pumperetning altid mod beholderen. Etablering af cirkulation er forsynet med tilslutning for brugsvandscirkulation. Tilslutning til varmtvandsbeholderen kan etableres direkte på beholderen eller på koldtvandssiden mellem varmtvandsbeholderen og ladevekslersystemet. FV Retur Leveringsgrænse KV V.V.Cirk. Tilslutning Tilslutning Rørtilslutning af udføres som vist på foto side 3. Beskrivelse Ladevekslersystem Beskrivelse er et kompakt og effektivt ladevekslersystem til varmt brugsvand. LV kombinerer på bedste måde fordelene fra hhv gennemstrømnings- og beholderprincippet. Principbeskrivelse Anvendes direkte på fjernvarmenet eller lokale forsy-ningsnet baseret på energi fra kedelanlæg, solvarmesystemer eller lignende. Regulering af varmtvandstemperaturen sker ved anvendelse af en elektronisk regulator Danfoss ECL 310. Selve driften kan opdeles i tre forskellige driftssituationer: Tomgangsdrift (intet forbrug) Hvis der ikke tappes varmt vand eller hvis tappemængden er mindre end den forindstillede lademængde, lades beholderen. Opladningen sker i et kredsløb - med udtag fra beholderens bund via ladeveksleren tilbage til beholderens top. Hvis beholderen er fuldstændig ladet og der ikke er noget forbrug, lukker regulatoren for energitilførslen til ladesystemet. Drift ved mindre belastninger Ved belastninger, hvor tappemængden er mindre end den på strengreguleringsventilen/mængdebegrænseren forudindstillede mængde, løber en del af det opvarmede vand fra ladeveksleren gennem den øverste del af beholderen ud til tappestederne og beholderen lades. Den samlede tappemængde opvarmes i den situation alene af ladeveksleren, og der sker ikke en afladning af beholderen. Spidsbelastning Under spidsbelastning strømmer den forudindstillede mængde kolde vand gennem ladeveksleren og den resterende mængde strømmer fra bunden af beholderen og opad. Tappemængden opvarmes af ladeveksleren samtidig med, at der sker en tilsvarende afladning af varmtvandsbeholderen. Efter endt tapning lades beholderen som beskrevet ovenfor. 5

6 Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning af unitten skal udføres af autoriseret personel. Unitten tilsluttes et netværk med 230 V AC. Strømforsyning/tilslutning skal ske i henhold til gældende bestemmelser og foreskrifter. Unitten skal forbindes til en ekstern afbryder, så den kan afbrydes i forbindelse med vedligeholdelse, rengøring, reparation eller i en nødsituation. HUSK, at der skal etableres potentialeudligning iht. gældende lovgivning - jf. afsnit herom på side 4. LV units er fra fabrikken udstyret med Danfoss ECL Comfort 310, Applikation A217. Automatikken leveres med ventilmotor samt følere monteret i unitten og regulatoren placeret/monteret på konsol midt på unitten. Regulatoren er elektrisk forbundet til følere, pumpe og ventilmotor. Regulator ECL Comfort 310 Forsyningsspænding: 230 V vekselstrøm - 50 Hz Strømforbrug: 5 VA Motor AMV 10 Forsyningsspænding: 230 V vekselstrøm - 50 Hz Strømforbrug: 8 VA Pumpe Wilo Stratos ECO Z Forsyningsspænding: 230 V vekselstrøm - 50/60 Hz Strømforbrug: 5,8-59 Watt Adgang til ECL Comfort 310 bundpart Adgang til bundpart for tilslutning af udeføler el. lign. fås ved at trække pallås (tap) nedad med en skruetrækker til gul streg er synlig på låsen. Herefter kan frontstykket frit vippes af. Låsning sker ved at trykke låsen opad. Pallås/tap ECL Comfort 310 bundpart 6

7 3 AMV 10 + VM2, VS2 AMV 10 + VB2 AMV 10 + VMV AMV 10 + AVQM EI.96.E2.00 Danfoss 02/02 1 N - 1 N - 3 Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende mængderegulator med indbygget reguleringsventil primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker, når den indstillede maks. vandmængde overskrides. Regulatoren har en reguleringsventil med justerbar mængdebegrænser, tilslutningshals for elektrisk motor og en aktuator med en reguleringsmembran. AVQM kan anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV(E) 10* / AMV(E) 20 / AMV(E) 30 - AMV(E) 13* / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 med indbygget spring return funktion * AMV(E) 10 / AMV(E) 13 kan kun kombineres med AVQM DN 15. AVQM kombineret med AMV(E) 13, AMV(E) 23 og AMV(E) 33 er godkendt i henhold til DIN Hoveddata: DN Mængdebegrænser Δp: 0,2 bar Temperatur: - Cirkulationsvand/glykolhodigt vand op til 30%: C Tilslutninger: Udv. gevind (svejsenipler, gevindnipler og flangenipler) Bestilling AVQM regulator Eksempel: Billede DN kvs (mm) (m 3 /h) Tilslutning Best. nr. VVS-nummer Mængderegulator, DN 15, k vs 1,6, 0,4 003H6733 mængdebegrænser Δp: 0,2 bar, t max 150 C, udv. gevind 1,0 003H6734-1x AVQM DN 15 regulator 15 1,6 G ¾ A 003H Best.nr: 003H6735 Cylindrisk udv. gevind 2,5 Valgmulighed: iht. ISO 228/1 003H x svejsenipler 4,0 003H Best.nr: 003H ,3 G 1 A 003H ,0 G 1 ¼ A 003H Regulatoren leveres komplet samlet, inklusiv impulsledninger Bemærk: Andre regulatorer kan leveres på forespørgsel. mellem aktuator og ventil. Elektrisk motor AMV(E) skal bestilles separat. Tilbehør Billede Beskrivelse DN Tilslutning Best. nr. VVS-nummer H Svejsenipler H H R ½ 003H Konisk udv. gevind i Udv. gevindnipler 20 henhold til EN R ¾ 003H R 1 003H H Flanger PN 25, i henhold Flangenipler 20 til EN H H DH-SMT/SI VD.DB.V1.01 VVS-Automatik Danfoss Danfoss 02/ Instruktion Varmtvandsforsyning Temperaturregulering Komponenter og indregulering. Regulering af varmtvandstemperaturen Elektronisk regulator - Danfoss ECL 310, app. 217 Unitten er udstyret med en ECL 310 regulator. Regulatoren leveres med applikationsnøgle A217 tilpasset den anlægstype, hvor der ønskes elektronisk motorstyring af varmtvandstemperaturen. Bemærk! Andre applikationer kan forekomme. Regulatoren er fra fabrik (normalt) indstillet til sprog = dansk og motorens gangtid (brugtvandskredsen) er forindstillet til den aktuelle applikation. Aktuel dato og tid er ikke indstillet og skal derfor indstilles ved opstart af regulatoren. Derefter indstilles regulatoren til den ønskede varmtvandstemperatur. For at indstille den ønskede varmtvandstemperatur henvises til vedlagte ECL 210/310 vejledning ECL Application Key box med ECL Comfort 210/310 brugerog monteringsvejledning, for yderligere information. Navigeringsknap Drej for at vælge menupunkt Tryk for at bekræfte Kredsindikator Det viste symbol vælges når generelle settings - som tid og dato udføres Motor + Ventil Motor + ventil, elektronisk styring af varmtvandstemperaturen Applikation A217 er til regulering af varmtvandstemperaturen udstyret med en Danfoss AVQM placeret på primær returrøret. AVQM regulatoren er monteret med en elektrisk aktuator/motor Danfoss AMV 10. Regulatoren er en selvvirkende mængderegulator med indbygget reguleringsventil primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker, når den indstillede maks. vandmængde overskrides. Regulatoren er normalt åben, og lukker, når den forudindstillede maksimale strømningshastighed er overskredet. Indstilling af vandmængde Vandmængden indstilles ved at justere på mængdebegrænserens position. Indstillingen kan foretages på grundlag af et flowindstillingsdiagram (se relevant instruktion) og/ eller ved hjælp af varmemåler. Jf. iøvrigt bilag: Instructions AVQM Instructions AMV 10 Fabriksindstilling Regulatoren AVQM og motoren er funktionstestet fra fabrik. Mængdebegrænseren er ikke indstillet fra fabrikken. AMV motoren kan, hvis der opstår driftsproblemer, tvangslukkes manuelt. Tvangslukning sker ved at dreje overstyringsknappen med uret - til lukning. Bemærk, knappen kan være stram at dreje. Manuel overstyring Instructions 082R9086 AMV R9086 Datablad Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) AVQM retur- og fremløbsmontering k vs 0,4-8,0 m 3/h PN 16 7

8 Mængderegulering Indstilling af ladeflow / mængdebegrænser Mængdebegrænseren (13) er fra fabrik indstillet til maksimal vandmængde / fuld åben. Kærven i justeringsskruen er i ventilens længeretning. Vandmængden i ladekredsen indstilles på justeringsskruen (med vand på anlægget) i henhold til nedenstående skema. Type (antal pl. - beh.) Flow (ltr./min.) LV /1000 ltr. 9 LV /1000 ltr. 14 LV /1000 ltr. 22 LV /1000 ltr. 29 LV /1000 ltr. 33 LV /1000 ltr. 39 Bemærk, at det indstillede flow aflæses som vist på foto (rød pil). Aflæsning af vandmængde Justeringsskrue Pumpe Wilo-Stratos ECO-Z Indstilling af pumpe ved opstart og drift Påfyld og udluft anlægget korrekt. Udluftningen af pumperotorrummet sker som regel automatisk allerede efter kort tids drift. Afhængigt af behovet for bygningen og hensynet til afkøling og strømforbrug anbefales det indstille den røde drejeknap på 1,5. Hvis effekten ikke er tilstrækkelig, skal indstillingsværdien forøges trinvist. Hvis effekten er for høj, eller hvis der høres mediestøj, skal indstillingsværdien reduceres trinvist. For yderligere information, - f.eks. om udluftning af pumpe m.v. henvises til vedlagte bog: Wilo-Stratos ECO-Z Installation and operating instructions Wilo-Stratos ECO S Monterings- och skötselanvisning N Montasje- og bruksanvisning FIN Asennus- ja käyttöohjeet DK Monterings- og driftsvejledning Ed. 02 / Wilo 8

9 Fejlfinding, Varmt vand Kontrol Grundlæggende Ved driftsforstyrrelser bør man grundlæggende, inden den egentlige fejlfinding foretages, undersøge om: der er strøm til anlægget - pumpe og automatik (gælder ikke alle unit s) fremløbstemperaturen fra fjernvarmen er på normalt niveau (sommer, mindst 60 C, vinter mindst 70 C - vejl.) differenstrykket på nettet er uændret, spørg evt. fjernvarmeværket Anlæg med veksler eller beholder til varmt vand Typiske fejl på anlæg hvor varmtvandsforsyningen sker via en beholder eller en pladevarmeveksler. Problem Manglende tryk på det varme vand Lang ventetid Intet varmt vand For lav temperatur For høj temperatur Mulig årsag Snavssamler i eventuel si i koldtvandsmåler stoppet. Cirkulationspumpe ude af drift. Defekt eller fejlindstillet TD-regulator. Snavssamler på fjernvarmen er stoppet. Termostat defekt - evt. snavs i ventilhus. Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus. Automatikken/regulatoren fejlindstillet eller defekt - evt. strømafbrydelse. Som ovenfor. Kontraventil på cirkulationsledning defekt (medfører opblanding cirkulationsvandsrør bliver koldt under aftapning). Termostat defekt - evt. snavs i ventilhus. Motorventil defekt - evt. snavs i ventilhus. Automatikken/regulatoren fejlindstillet eller defekt. Løsning Rens si / snavssamler - evt. i samråd med vandforsyningen. Undersøg om pumpen kører - om der er strøm til pumpen. Kontrollér, at der ikke er luft i pumpehus -se pumpemanual. Kontrollér TD-regulatorens funktion - rens evt. ventilsædet og kapillarrør. Rens si / snavssamler. Kontrollér termostatens funktion - rens evt. ventilsædet. Kontrollér motorventilens funktion - rens evt. ventilsædet. Check, at regulatoren er korrekt indstillet - se særskilt vejledning. Check strømforsyning, husk på store anlæg at checke alle 3 faser. Midlertidig indstilling af motoren til manuel styring - se vejledning for motor i Instruktion. Som ovenfor. Kontraventil skiftes. Kontrollér termostatens funktion - rens evt. ventilsædet. Kontrollér motorventilens funktion - rens evt. ventilsædet. Check, at regulatoren er korrekt indstillet - se særskilt vejledning. 9

10 Problem Manglende tryk på det varme vand Faldende temperatur under aftapning Dårlig afkøling Misfarvet vand Faldende temperatur under aftapning For høj temperatur Intet varmt vand Mulig årsag Tilkalket ladeveksler Tilkalket ladeveksler. Kortsluttet veksler. Tilkalket ladeveksler. Kortsluttet veksler. Temperaturføler placeret forkert. Defekt beholderføler. Utilstrækkelig beholderkapacitet. Løsning Udsyr/udskift ladeveksler. Udsyr/udskift ladeveksler. Udskift veksleren. Udsyr/udskift ladeveksler. Udskift veksleren. Flyt føler til korrekt placering, jf beholderfabrikantens anvisninger. Kontakt evt. Danfoss Redan A/S for nærmere instruktion. Skift føleren. Afvent opvarmning/opladning i beholderen. Kontroller evt. beholderfabrikantens specifikationer vedr. ydelse. 10

11 Drifts- og vedligeholdelse Aflæsning Afkøling Rensning Lavsæson / lavere belastning (eks. sommerdrift på skole) Efterspænding Bilag Aflæsning, Generelt Det anbefales, at man med faste intervaller aflæser fjernvarmemåleren og noterer sig de aflæste værdier (Bemærk, målerarrangement er ikke leveret af Danfoss Redan A/S). Afkøling / Aflæsning af returtemperatur Afkølingen, dvs. forskellen imellem den temperatur fjernvarmen har, når den leveres til bygningen og den temperatur den har, når den forlader bygningen, har stor betydning for den samlede økonomi. Derfor er det vigtigt at fokusere på den samlede afkøling - både fra varmeanlægget og fra varmtvandsforsyningen. Anlægget bør typisk afkøle med mindst C. Rensning Rensning og udslamning af beholder, varmeveks-ler og rørsystemet bør foretages så ofte som muligt - efter behov. Anbefaling - en gang årligt. Legionella Rensning af anlægget samt periodisk opvarmning af varmtvandssystemet er med til at reducere Legionellabakterierne i varmtvandssystemet. Temperaturen i hele varmtvandssystemet skal hæves til mindst 60 C, hvorefter eventuelle Legionellabakterier dør inden for ca. 32 minutter. Hæves temperaturen yderligere til 65 C kan opvarmningsperioden reduceres til 2 minutter! Ønskes en løbende reduktion kan man eventuelt installere et UV anlæg. Lavere forbrug end anlægget er dimensioneret til Hvis der er perioder, hvor belastningen af LV unitten notorisk er lavere end den er dimensioneret til, anbefales det, at man neddrosler vandmængden i ladekredsen og skruer ned for pumpen, så man dels øger gennemstrømningen i beholderen og samtidig opnår en bedre afkøling af fjernvarmevandet. Efterspænding Alle samlinger bør efterspændes inden idriftssættelse. Desuden skal alle omløbere efterspændes i forbindelse med de periodiske opvarmningsperioder, når ladevandsog beholdertemperaturen er på normalt driftsniveau. Vejledning Danfoss ECL 310 Danfoss AMV10 Danfoss AVQM Wilo, Instruktionsbog 11

12 Danfoss Redan A/S Omega7, Søften DK-8382 Hinnerup Telefon: Telefax:

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II

Montage- og Brugervejledning. Gennemstrømningsvandvarmere. 1.0 Indhold. Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II Gennemstrømningsvandvarmere Akva Lux II Akva Lux II GW Akva Les Akva Vita II 1.0 Indhold 1.0 Indhold...1 2.0 Sikkerhed...2 3.0 Opbevaring og håndtering...2 4.0 Bortskaffelse...2 5.0 Kom godt i gang...3

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Brugsvandsunit Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring... 4 Bortskaffelse... 4 Montering og opstart... 5 Rørtilslutning...

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer

Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Termix Compactstation type VVX 28 Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 4 Opbevaring...

Læs mere

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi KVM SP 15 Konvertering Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse...

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og evt. udtag/ styring til vamtvandsbeholder. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX med TPV, ECL og fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

AKVA THERM LV VARMTVANDSBEHOLDER MED LADEVEKSLER

AKVA THERM LV VARMTVANDSBEHOLDER MED LADEVEKSLER AKVA THERM LV VARMTVANDSBEHOLDER MED LADEVEKSLER 16 BRUGER - OG MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1. Indhold 2 Akva Therm LV 1. Indhold 2. Generelt TIlslutning, sikkerhed og håndtering s. 3 3. Montagevejledning,

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300... 10.01 Programpakker... 10.02 10.00 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Elektronisk automatik Generelt ECL Comfort 200 og 300................ 10.01 Programpakker........................ 10.02 Vejrkompensering Direkte brænderstyring................

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice Ejendomsservice Fjernvarmesystemer Forbrugeranlæg Direkte fjernvarme anlæg med returtermostatventiler anlæg med trykdifferens-regulator Styring af direkte fjernvarme Anlæg med blandepotte og vejrkompenseret

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulator AVDO

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulator AVDO FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Kvikdimensionering af differenstrykregulatorer 4.01 AVPL til mindre anlæg.................. 4.02 AVP til middelstore anlæg............... 4.03 AIP til større anlæg....................

Læs mere

DIFFERENSTRYKREGULATORER

DIFFERENSTRYKREGULATORER Differenstrykregulatorer Generelt om differenstryk 4.01-4.02 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05-4.06 AVP til større anlæg 4.07-4.08 AFP til store anlæg 4.09-4.10

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Convena BBVV fjernvarmeunit

Convena BBVV fjernvarmeunit Nr. 6560927 / 010310 Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Termostatventiler til brugsvandsstyring Oversigt over følere og ventiler... 5.01-5.02

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Termostatventiler til brugsvandsstyring Oversigt over følere og ventiler... 5.01-5.02 FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Termostatventiler til brugsvandsstyring Oversigt over følere og ventiler........ 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere...................

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning.

Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Termix Compactstation type VX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning. Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Termix Fordelerunit Fordelerrørssystem til gulvvarme, varme og brugsvand

Termix Fordelerunit Fordelerrørssystem til gulvvarme, varme og brugsvand Termix Fordelerunit Fordelerrørssystem til gulvvarme, varme og brugsvand Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25)

Trykaflastede ventiler (PN 25) Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

Overstrømningsregulator

Overstrømningsregulator Generelt om differenstryk 4.01 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05 AVP til større anlæg 4.07 AFP til store anlæg 4.09 Overstrømningsregulator AVDO 4.11 4.00

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere