Convena BBVV fjernvarmeunit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Convena BBVV fjernvarmeunit"

Transkript

1 Nr / Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials

2 ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 Ofte stillede spørgsmål... 6 Monteringsvejledning... 7 Opstart... 7 Henvisninger... 7 Specifikationer... 8 Tekniske oplysninger... 9 Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye Convena BBVV fjernvarmeunit. Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, vejlede om drift samt svare på nogle almindeligt forekommende spørgsmål. God fornøjelse med læsningen! med venlig hilsen Wavin Convena BBVV fjernvarmeunit med varmtvandsbeholder er et komplet anlæg for varme og varmt vand til inddirekte varmeanlæg i villaer tilsluttet fjernvarme. Convena BBVV unitten kan leveres med 2 størrelser af varmtvandsbeholdere, så anlægget kan tilpasses det aktuelle behov. Convena BBVV unit leveres med: Varmtvandsbeholder. Termostatventil til styring af varmtvandstemperaturen i beholderen. Sikkerhedsaggregat for varmtvandsbeholder. Veksler til varme med termostatventil til styring af temperaturen i varmeanlægget. Returbegrænser og omløb. Grundfos LPH2 L eller LPH cirkulationspumpe, trykekspansion, manometer, termometre, sikkerheds ventil og snavssamler på sekundærsiden. Differenstryksregulator. Snavssamler. Pasrør for energimåler (165mm.). Mulighed for montering af følerlommer. Kuglehaner på alle til/afgange. lle overløb fra sikkerhedsventiler ført til afløbstragt. Ekstraudstyr Convena unit type BBVV kan leveres med indbygget brugsvandscirkulation og ECL styring. Cirkulationssæt med ur og termostat (Wavin nr ). Cirkulationssæt uden ur og termostat (Wavin nr ). ECL styrringssæt (Wavin nr ). 2 telefon telefax

3 Oversigtstegning BBVV Kbh. model Figur 1. Figur 2. Figur 3. Figur 4. Figur 5. Figur 6. Figur 7. Figur 8. Figur 9. Figur 10. Figur 11. Figur 12. Figur 13. Figur 14. Figur TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 3

4 Driftsvejledning Din Covena BBVV unit er konstrueret, så den ikke kræver nogen vejledning form for dagligt tilsyn. vejledning Skala for vand og temperatur ena BBVV-G ndstilling unit er konstrueret, af varmtvandstemperaturen så den ikke kræver nogen form for lsyn. ena BBVV-G Under unit installeringen konstrueret, har så installatøren den ikke kræver indstillet nogen varmtvandstemperaturen form for Termostatskala Fremløbstemperatur på den mest optimale og driftsøkonomiske tempe- Termostatskala Fremløbstemperatur lsyn. 1 Ca. 20 grader C lling af varmtvands ratur. Ønsker du at ændre temperaturen denne temperatur, skal du blot dreje stalleringen lling af varmtvands har termostaten installatøren (se figur indstillet temperaturen 11) den varmtvandstemperaturen ønskede temperatur. Det på kræver den 21 Ca grader C imale og driftsøkonomiske ikke værktøj, og temperatur. termostaten Ønsker på siden du at af huset ændre tydeligt denne markeret med en skala fra 1-6. Når termostaten drejes mod en 32 Ca grader C stalleringen har installatøren indstillet varmtvandstemperaturen på den tur, imale skal og du driftsøkonomiske blot dreje termostaten temperatur. (se figur Ønsker 3) til du den at ønskede ændre denne temperatur. 43 Ca grader C højere skalaværdi stiger brugsvandstemperaturen - og omvendt. tur, er ikke skal værktøj, du blot dreje og termostaten termostaten (se på figur siden 3) af til huset den ønskede tydeligt markeret temperatur. med fra 1-6. når termostaten drejes mod en højere skalaværdi stiger 54 Ca grader C er ikke værktøj, og termostaten er på siden af huset tydeligt markeret med fra dstemperaturen 1-6. når termostaten ndstil - og derfor omvendt. drejes termostaten mod en på højere 3 4 skalaværdi for god komfort stiger og god 65 Ca grader C til dstemperaturen derfor termostaten driftsøkonomi. - og på omvendt. 3 4 for god komfort og god driftsøkonomi. til derfor termostaten på 3 4 for god komfort og god driftsøkonomi. ndstilling af varmeanlæggets Tabel 1. 1 For 6 justering af vand Ca. og 70 varmetemperatur. grader C Tabel 1 For justering af vand og varme fremløbstemperatur Skala for returbegrænser lling af varmeanlæggets fremløbstemperatur Under installeringen har installatøren også indstillet fremløbstemperaturen installatøren på den også mest optimale indstillet og fremløbstemperaturen driftsøkonomiske tempe- på den Termostatskala Fremløbstemperatur Termostatskala Fremløbstemperatur stalleringen lling af varmeanlæggets har imale og driftsøkonomiske ratur. Ønsker du temperatur. ændre denne Ønsker temperatur, du ændre skal du denne 1 Ca. 20 grader C stalleringen har installatøren også indstillet fremløbstemperaturen blot dreje på den tur, imale skal og du driftsøkonomiske blot termostaten dreje termostaten (se temperatur. figur 9) (se til den figur Ønsker ønskede 4) til du den temperatur. ønskede ændre denne Det temperatur. kræver 21 Ca grader C tur, er ikke skal værktøj, du blot ikke dreje og værktøj, termostaten termostaten og termostaten (se tydeligt figur er tydeligt 4) markeret til den markeret med ønskede en med skala temperatur. en skala fra Ca grader C ostaten er ikke drejes værktøj, fra mod 1-6. og en termostaten Når højere skalaværdi er tydeligt drejes stiger mod markeret en fremløbstemperaturen højere med skalaværdi en stiger fra og. fremløbstemperaturen - og omvendt. 43 Ca grader C ostaten drejes mod en højere skalaværdi stiger fremløbstemperaturen - og. de har trægulv, skal de være opmærksom på, at gulvfabrikanter ofte ikke 54 Ca grader C er en højere overfladetemperatur Hvis du har trægulv, end skal du 27 C. være De opmærksom skal derfor på, tilpasse de har trægulv, skal de være opmærksom på, at gulvfabrikanter at gulvfa- ofte ikke varmens fremløbstemperatur herefter. Følg altid gulvfabrikantens 65 Ca grader C er en højere overfladetemperatur brikanter ofte ikke tillader end 27 C. en højere De overfladetemperatur skal derfor tilpasse end sninger varmens fremløbstemperatur 27 C. Du skal derfor herefter. tilpasse Følg gulvvarmens altid gulvfabrikantens fremløbstempe- 76 Ca grader C sninger ratur herefter. Følg altid gulvfabrikantens anvisninger. Tabel 2 For 7 justering af returbegrænser Ca. 70 grader C Tabel 2. 2 For justering af af returbegrænser. Returbegrænser begrænser Under installeringen har installatøren også indstillet returbegrænseren installatøren på den også mest indstillet optimale returbegrænseren og driftsøkonomiske på temper- den mest optimale og driftsøkonomiske temperatur. begrænser stalleringen har du stalleringen at ændre denne har atur. installatøren Ønsker temperatur, du også ændre skal indstillet du denne blot temperatur, returbegrænseren dreje termostaten skal du blot (se på dreje den figur mest 5) til optimale den ønskede og driftsøkonomiske temperatur. Det temperatur. kræver ikke du og at termostaten ændre denne termostaten tydeligt temperatur, (se markeret figur skal 10) til med du den blot en ønskede dreje skala termostaten temperatur. fra 1-7. når Det (se termostaten kræver figur 5) til drejes den ønskede mod en temperatur. højere skalaværdi Det kræver stiger ikke temperaturen og termostaten ikke og er værktøj, omvendt. tydeligt og markeret termostaten med er en tydeligt skala markeret fra 1-7. med når termostaten en skala drejes mod en højere skalaværdi stiger temperaturen fra og 1-7. omvendt. når termostaten drejes mod en højere skalaværdi stiger fremløbstemperaturen og omvendt. erdrift erdrift eanlægget ønskes standset i sommerperioden, kan sommerventilen (se figur 12) på fjernvarme fremløbet til Sommerdrift ksleren eanlægget lukkes ønskes og cirkulationspumpen Hvis varmeanlægget standset i sommerperioden, stoppes. Hvis ønskes standset i sommerperioden, kan cirkulationspumpen sommerventilen kan (se stoppes figur 12) i længere på fjernvarme tid, kan fremløbet den sætte til sig fast. erfor ksleren startes lukkes ca. og 5 minutter cirkulationspumpen hver uge. stoppes. Hvis cirkulationspumpen stoppes i længere tid, kan den sætte sig fast. sommerventilen (se figur 7) på fjernvarmefremløbet til erfor startes ca. 5 minutter hver uge. varmeveksleren lukkes og cirkulationspumpen stoppes. Hvis cirkulationspumpen stoppes i længere tid, kan den sætte sig fast, og bør derfor startes ca. 5 minutter hver uge. 4 telefon telefax

5 Vedligehold Vedligehold For at forebygge driftsproblemer, anbefaler anbefaler vi, at vi, der at udføres der udføres planlagt vedligehold, vedligeholdelse end det er at af udbedre din Convena fejl. Derfor BBVV bør unit. du følge Som anbefalingerne end det i nedenstående er at udbedre skema, fejl. Derfor og derved bør du få følge det fulde anbefalingerne udbytte på andet teknisk planlagt udstyr vedligeholdelse er det typisk af din meget Convena enklere BBVV at unit. foretage Som på vedligehold, i andet nedenstående teknisk udstyr skema, er det og typisk derved meget få det enklere fulde at udbytte foretage komfortmæssigt komfortmæssigt og driftsøkonomisk. og driftsøkonomisk. Servicepunkt Service nterval Figur Kuglehaner. Hanerne lukkes og åbnes 1-2 gange for at bevare funktionalitet. én gang pr. år. Se figur 3, 5, 7 og 15. Filtre i fremløb af fjernvarmevand og returløb fra anlægget Filtret afmonteres og renses. én gang pr. år. Se figur 13 og 14. Sikkerhedsventilen lettes. Det sikrer at den ikke sætter sig fast. Sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen. Den grå plasthætte på ventilen tages af. Det giver adgang til et lille håndtag, som løftes i ganske kort tid. Derved åbner ventilen, og der kommer lidt brugsvand ud. Genmontér den grå plasthætte. én gang pr. år. Se figur 1. Varmtvandstemperatur. Kontrolleres at den er mellem C to gange pr. år. node i varmtvandsbeholderen. Kontrolleres/udskiftes. én gang pr. år. Se figur 2. Brugsvandscirkulation. Synlige samlinger. Tryk i varmeanlægget. Tabel Tabel 3. 3 Vedligehold Vedligehold af af unit. unit Hvis du har brugsvandscirkulation med en pumpe hvor der er ur skal du huske at omstille mellem sommer og vinter tid. Efterses for utætheder. Hvis du finder utætheder kontakt din VVS installatør. Trykket på varmeanlægget bør være ca. 1,5 bar. Hvis det kommer under 0,5 bar bør der fyldes vand på. Det gøres med en vandfyldt slange. Efter vandpåfyldning skal anlægget udluftes. to gange pr. år. én gang pr. år. to gange pr. år. Se figur 6. UT. Skal udføres af autoriseret person. Skal udføres af autoriseret person. TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 5

6 Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål: Det er vores erfaring, at spørgsmål omkring brug og drift af ning, så anbefaler vi, at du gennemlæser listen over ofte stillede Det Convena er vores BVVV erfaring, units, normalt at spørgsmål kan sammenfattes omkring brug i få generelle og drift af Convena spørgsmål. BBVV units, normalt kan sammenfattes i få generelle spørgsmål. Før Før der der eventuelt eventuelt tilkaldes tilkaldes assistance assistance til afhjælp- til afhjælpning, så anbefaler vi, at du gennemlæser listen over ofte stillede spørgsmål. Hvorfor Fordi fhjælpes ved at... er der hverken varmt brugsvand eller varme på varmeanlægget? Der er ikke fjernvarmeforsyning. Kontrollere at der er fjernvarme. Kontrollere om der er åbnet for fjernvarmen. Sommerhanen er lukket. Åbne for sommerhanen. Se figur 7. er der varmt brugsvand men ingen varme på varmeanlægget? er der ikke nok varmt vand? er der ikke varme nok på varmeanlægget? afkøles fjernvarmevandet for lidt? Cirkulationspumpen kører ikke. Der er luft i varmeanlægget. Driftstrykket på varmeanlægget er for lavt. Driftstrykket aflæses på manometeret. Der er skruet ned på brugsvands termostaten. Filter i fremløb af fjernvarme er tilsmudset. Der er ingen eller for lidt vandtryk på varmeanlægget. Der er skruet ned på anlægs termostaten. Filter i returløb på varmeanlægget er tilsmudset. Der er skruet meget højt op på brugsvandstermostaten. Der er skruet for meget op for varmen til gulvvarme og radiator. Varmespiralen i varmtvandsbeholder er tilkalket. Starte cirkulationspumpen/ skift evt. sikring (i husets sikrings skab) hvis den er sprunget. Udlufte unitten (figur 4) og den resterende varmeanlæg. Justere driftstrykket i varmeanlægget. Se figur 6. ndstille brugsvandstermostat mærket med "Vandhane". Se figur 11. Rengøre filter. Se figur 13. Fyld vand på. Max 1,5 Bar. Se figur 6. ndstille anlægstermostat, mærket med "Radiator". Se figur 9. Rengøre filtre. Se figur 14. ndstille brugsvandstermostat mærket med "Vandhane". Se figur 11. Skrue ned for radiator og rumtermostaterne. Rumtemperaturen bør være 20 C. Rengøre varmespiralen. kommer der af og til en dråbe vand fra sikkerhedsventilen på koldtvandstilgangen. Er den utæt? Tabel Tabel 4 4. Ofte Ofte stillede stillede spørgsmål spørgsmål. Det er almindeligt, at der fra en sikkerhedsventil kommer en dråbe vand af og til. Når sikkerhedsventilen vedligeholdes som beskrevet under vedligehold skal der ikke gøres yderligere. UT. Skal udføres af autoriseret person. Skal udføres af autoriseret person. Du kan finde flere oplysninger på eller ved at rette henvendelse til installatøren af denne unit. 6 telefon telefax

7 Monteringsvejledning Opstart Selvom Convena BBVV units forenkler installationsarbejdet væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres af autoriserede installatører. Følg nedenstående trinvise installationsrutine: Udpakning Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under transport. Unitten og tilhørende varmtvandsbeholder leveres på en palle. Kontrollér at alle dele er til stede, før montage påbegyndes: Opstart BBVV unitten er fra fabrikken trykprøvet med 13 Bars vandtryk, lækagesøgt og fundet tæt. På grund af vibrationer under transport og installation kan der opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efterspænde unitten, inden du lukker vand på anlægget. Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen. På pallen skal forefindes: Én Varmtvandsbeholder. Én kasse indholdende. - En BBVV unit. - En pose med haner og pakninger. - En kapillarrørstermostat. - Denne vejledning. Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes. ndstil det ønskede differenstryk på differenstrykregulatoren (se figur 12). Regulatoren er ved levering indstillet til 10 kpa (0,1 bar). Differenstrykket indstilles ved brug af en sekskantnøgle med NV 3. Én omgang svarer til 1 kpa (0,01 bar). Ved drejning med uret øges trykket - og omvendt. Pilen på regulatorens top viser indstillingen af differenstrykket. ndstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten mærket med Vandhane (se figur 11). ndstillingsskala finder du på side 4 under Driftsvejledning. Montage 1. Kontrollér, at væggen kan bære vægten af unit og varmtvandsbeholderen inkl. vand. 2. Montér unitten på væggen. 3. Montér varmtvandsbeholderens beslag og hæng varmtvandsbeholderen op. 4. Kobl varmtvandsbeholder og BBVV unitten sammen. Husk pakninger. 5. Montér kapillarrørstermostaten på reguleringsventil. Skub føleren fra kapilarrørtermostaten ca. 250 mm op i varmtvandsbeholderens følerlomme. Buk kapilarrøret 180 for at fastholde føleren og fastgør det ved hjælp af de vedlagte ledningsstrips. 6. Tilslut unitten til vand og varmeinstallationen. Se tilslutningsdiagram figur 15 og Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen. 8. Tilslut pumpen til elinstallationen. Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør (3/4 x 165 mm) i returløb for montering af energimåler. Der er i både frem- og returløb mulighed for at montere en ½ følerlomme. Placeringen af mulighederne er markeret med en rød label på unitten. ndstil den ønskede varmetemperatur på termostaten mærket med Radiator (se figur 9). ndstillingsskala finder du på side 4 under Driftsvejledning. ndstil pumpen på det korrekte vandflow. For gulvvarme kan Grundfos LPH2 i 95% af tiden indstilles på UTO DPT. For LPH2 L kan den indstilles på CP1. Hvis ikke det er tilstrækkeligt, se under tekniske oplysninger, eller i vedlagte instruktion fra Grundfos. Efter opstart bør snavssamlerne (makeret med grøn label) renses. Se placering på figur 13 og 14. Henvisninger Klik dig ind på eller kontakt Wavins VVS-afdeling på , hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarmeunits. TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 7

8 Specifikationer BBVV Kbh. model Specifikationer Tilslutningsdiagram Specifikationer Tilslutningsdiagram Specifikationer Tilslutningsdiagram Tilslutningsdiagram FF BC Specifikationer FR BK BV GF GR , Tilslutningsdiagram Figur 15. Figur 15 Betegnelse Forklaring Figur 15 FF Fjernvarme fremløb Figur FR 15 Fjernvarmeretur BK Brugsvand kold Figur 15 Betegnelse BV Forklaring Brugsvand varm Betegnelse GF Forklaring Gulvvarme fremløb FF Fjernvarme fremløb Betegnelse GR Gulvvarme retur FF Forklaring Fjernvarme fremløb FR Fjernvarmeretur fløb FF FR Fjernvarme Fjernvarmeretur fremløb Tabel BK 5. Rørplacering. Brugsvand kold Tabel 5 Rør placering FR Fjernvarmeretur BK Brugsvand kold BV Brugsvand varm BK Principdiagram: Brugsvand kold BV Brugsvand varm BV GF Brugsvand Gulvvarme varm fremløb GF Gulvvarme fremløb GF GR Gulvvarme Gulvvarme fremløb retur GR Gulvvarme retur GR Gulvvarme fløb retur fløb fløb Tabel 5 Rør placering Tabel Tabel 5 Rør 5 placering Rør placering Principdiagram: Principdiagram: Figur 16 Figur 16. Figur 16 Figur 16 Figur 16 Mål 100 ltr. VVB 150 ltr. VVB Højde(H) Bredde(L1) Dybde(B) Tabel 6 Mål Mål Mål 100 ltr. 100 VVBltr. 150 ltr. 150 VVBltr. Højde(H) VVB 1410 VVB 1720 Højde(H) Bredde(L1) Bredde(L1) Dybde(B) Dybde(B) Vægt Mål BBVV ltr. ltr. 150 ltr. 150 ltr. Kg Unit VVB VVB VVB VVB Højde(H) Tabel 7 Vægt Bredde(L1) Tabel 66. Mål. Dybde(B) Figur og symbol 550 forklaring 550 Tabel 6 Mål 01 Sik.ventil vand Tabel 6 Mål Vægt BBVV 02 node 03 fspærring Vægt Kg VVB retur BBVV Unit VVB Vægt 04 Udluftning BBVV Kg varmeanlæg 100 Unit ltr. 150 VVB ltr. Kg 05 fspærring Unit VVB frem VVB VVB 06 Trykmanometer Tabel 7 Vægt anlæg 07 Sommerhane Omløb Tabel 7. 7 Vægt. Tabel 7 Vægt 09 Ventil varme 10 Returbegrænser 11 Ventil vand 12 Differenstryksregulator Figur og symbol 01 Sik.ventil forklaring vand 13 Snavssamler anlæg 01 Sik.ventil vand node Sik.ventil vand 14 Snavssamler anlæg 15 fspærringshaner 02 node 02 node 16 Varmeveksler 03 fspærring VVB retur 17 Trykeksp. 04 Udluftning Beholder varmeanlæg 18 Sikkerhedsventil 05 fspærring varme VVB frem 20 Termometre 06 Trykmanometer 21 Pumpe 07 Sommerhane anlæg 07 Sommerhane 22 Kontraventil vand Omløb Sommerhane 23 Følerlommer 08 Omløb Ventil Omløb varme 24 Passtykke 09 Ventil for måler varme 28 Tryk/temp 10 Returbegrænser måler 09 Ventil varme 30 ftap 11 VVB Ventil vand 11 Ventil vand 12 Differenstryksregulator 11 Ventil vand 13 Snavssamler anlæg Tabel 8 Figur og symbol forklaring 14 Snavssamler anlæg 15 fspærringshaner 16 Varmeveksler 16 Varmeveksler 17 Trykeksp. Beholder 16 Varmeveksler 18 Sikkerhedsventil varme 20 Termometre 21 Pumpe 20 Termometre 22 Kontraventil vand Pumpe Termometre 23 Følerlommer 21 Pumpe 24 Passtykke for 23 måler Følerlommer 28 Tryk/temp måler 23 Følerlommer 30 ftap VVB 100 ltr. 150 ltr. 100 ltr. 150 VVB ltr VVB Figur og symbol forklaring Figur og symbol forklaring 03 fspærring VVB retur Udluftning fspærring varmeanlæg VVB retur fspærring Udluftning varmeanlæg VVB frem Trykmanometer fspærring VVB anlæg frem 06 Trykmanometer anlæg 10 Returbegrænser 10 Returbegrænser 12 Differenstryksregulator Snavssamler Differenstryksregulator anlæg Snavssamler anlæg fspærringshaner Snavssamler anlæg 15 fspærringshaner 17 Trykeksp. Beholder Sikkerhedsventil Trykeksp. Beholder varme 18 Sikkerhedsventil varme 22 Kontraventil vand 22 Kontraventil vand 24 Passtykke for måler Tryk/temp Passtykke for måler måler ftap Tryk/temp VVB måler Tabel 8. Figur og symbol forklaring. 30 ftap VVB Tabel 8 Figur og symbol forklaring 8 telefon telefax Tabel 8 Figur og symbol forklaring Tabel 8 Figur og symbol forklaring

9 Tekniske oplysninger Teknisk oplysninger Teknisk oplysninger Varmtvandsbeholder ydelse Varmtvandsbeholder ydelse Varmtvandsbeholder Fjernvarme Beholder ydelse Brugsvandstemp. Brugsvandstemp. Karbade á 150 liter Brusebade á 50 temperatur størrelse 40 C. 40 C. ved 40 C. liter ved 40 C. Fjernvarme Beholder Ydelse Brugsvandstemp. første time Vedvarende Brugsvandstemp. ydelse Vedvarende Karbade á 150 ydelse liter Vedvarende Brusebade ydelse á 50 temperatur C størrelse Liter 40 Liter C. 40 Liter C. ved Stk. 40 C. liter ved Stk. 40 C. Ydelse første time Vedvarende ydelse Vedvarende ydelse Vedvarende ydelse C Liter 100 Liter 435 Liter 385 Stk. 2,9 Stk. 8, ,1 2,9 9,2 8, ,1 3,1 6,2 9, ,1 6,7 6, ,8 2,1 5,3 6, ,9 1,8 5,8 5, ,4 1,9 4,3 5, ,6 1,4 4,8 4, Differenstryk er forudsat 150 min. 2,0 m VS ,6 4,8 Til anlæg med badekar bør man ikke vælge mindre beholder end 150 liter for at få den bedst mulige afkøling Differenstryk Tabel 9. Ydelse er forudsat varmtvandsbeholder. min. 2,0 m VS. Differenstryk er forudsat min. 2,0 m VS. Til anlæg med badekar bør man ikke vælge mindre beholder Til end anlæg 150 liter med for badekar at få den bør bedst man mulige ikke vælge afkøling. mindre beholder end 150 liter for at få den bedst mulige afkøling Teknisk oplysninger Varmevekslerydelse til til varmeanlægget Veksler Varmevekslerydelse ydelse Fjernvarme- Varmeanlægs- til Ydelse varmeanlægget ΔP * ** Brugsvandsydelse* temp. temp. Varmeydelse** Fjernvarme- C Varmeanlægs- C Ydelse KW Bar ΔP temp. 37 kw temp. 15 kw 70 C C - 35 KW 27 Bar 0,2 ydelse angivet ved 60/ 21 o C 45/10 o C, ΔP 0,4 bar. ydelse angivet ved 70/ o - C /35 o C, ΔP 0,15 0,15 bar. 0,2 Tabel Ydelse 33 for varmeveksler ,15 Danfoss differenstryk regulator VPL Danfoss Differenstrykket differenstryk kan indstilles på reguleringsskruen regulator i toppen VPL af Danfoss differenstryk regulator VPL regulatoren med en 3 mm umbraconøgle. n svarer til antal omgange med uret fra lukket eller 0 0,05 bar. Den er fra fabrikken Differenstrykket kan indstilles på reguleringsskruen i toppen af regulatoren med en 3 mm. umbraconøgle. "n" svarer til antal omgange Differenstrykket med uret kan fra indstilles lukket eller på reguleringsskruen 0 0,05 bar. Den er toppen fra fabrikken af regulatoren indstillet med til 0,1 en bar 3mm. = 5 umbraconøgle. omgange. "n" svarer til antal Differenstrykket indstillet til 0,1 bar kan = 5 indstilles omgange. på reguleringsskruen i toppen af regulatoren med en 3 mm. umbraconøgle. "n" svarer til antal omgange med uret fra lukket eller 0,05 bar. Den er fra fabrikken indstillet til 0,1 bar omgange. omgange ntal omg. med "n" uret fra lukket 20 eller ,05 16 bar. 14 Den er 12 fra fabrikken 10 indstillet 8 til 0,1 6 bar = 45 omgange. 2 0 ntal omg. "n" ntal Differenstryk omg. "n" 0, , , , , , ,13 8 0,11 6 0,09 4 0,07 2 0,05 0 Differenstryk bar Differenstryk 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 Differenstryk Bar 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 bar 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 Differenstryk mvs Differenstryk 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 mvs 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 mvs TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 9

10 displayet lyser lysfeltet når forsyningsspændingen er tilsluttet. displayet Fejl som lyser kan POWER hindrer pumpens ON lysfeltet drift (fx blokering) når forsyningsspændingen vises ved at der kun er er tilsluttet. lys i POWER 2L_side12.eps ON lysfeltet. Fejl som kan hindrer pumpens drift (fx blokering) vises ved at der kun er lys i POWER el ON lysfeltet. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ved at afbryde og tilslutte LPH2L_side13.eps ndhold: forsyningsspændingen. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ved at afbryde og tilslutte 6. Betjenings.1 Elementer på betjeningspanelet Lysfelter der viser pumpeindstillingen.2 "POWER Grundfos cirkulationspumper forsyningsspændingen. Til ON" gulvvarme lysfeltet anbefales det pumpen kører med konstanttryk. Det kan være den laveste.3 Lysfelter CP1 der Convena eller viser den pumpeindstillingen BBVV GRUNDFOS lidt unitten højre kan LPH2 leveres CP2. med L 2 har forskellige syv indstillingsmuligheder typer cirkulationspumper. som nedenstående vælges med skemaer kan du se hvorledes disse knappen, se fig. 7, pos Knap til indstilling skal indstilles af pumpen. for at anlægget fungerer optimalt. Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig. 8. Pos. Beskrivelse tjeningspanelet CP1 eller Grundfos den lidt højre LPH2 CP2. L pumpe 1 Power on lysfelt POWER ON Pos. Beskrivelse 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen 1 LPH2 L Power on lysfelt 3 Knap til indstilling af pumpen 2 CP1 LPH2L_side13.eps POWER LPH2L_side12.eps ON PP2 CP2 3 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen PP1 er viser pumpeindstillingen 6. Betjeningspanel GRUNDFOS LPH2 L har syv indstillingsmuligheder som vælges med Fig. 8 Syv lysfelter 3 Knap til indstilling ndhold: af pumpen Til gulvvarme anbefales det at pumpen kører med konstanttryk. Det kan være den laveste knappen, se fig. 7, pos. 3. Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig. 8. Grundfos lpha2 L har 7 indstillingsmuligheder. TM Fig. 7 GRUNDFOS LPH2 ntal tryk L betjeningspanel Lysfelt Beskrivelse 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen etjeningspanelet på GRUNDFOS POWER LPH2 PP2 ntal 6.4 Knap til indstilling af pumpen. 0 L består af: ON Højeste proportionaltrykkurve (fabriksindstilling) Lys felt Beskrivelse tryk 6.1 Elementer på betjeningspanelet Pos. Beskrivelse 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve PP2 Højeste 1 ""-lysfelt 2 CP2CP1 0 PP2 CP2 Højeste konstanttrykkurve (fabriksindstilling) proportionaltrykkurve 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen PP1 3 Konstantkurve, hastighed ntal Laveste 1 LPH2 L Knap til indstilling af pumpen 1 CP1 Fig. 8 Syv lysfelter 4 Konstantkurve, hastighed Lys felt Beskrivelse tryk konstanttrykkurve Grundfos LPH2 2 feltet 5 L pumpe Konstantkurve, hastighed POWER ntal tryk Højeste ON displayet Lysfelt lyser POWER Beskrivelse 2 CP2 PP2 Højeste 3 "-lysfeltet, se fig. 7, 6 ON pos. 1, PP1 lysfeltet når forsyningsspændingen er tilsluttet. Højeste proportionaltrykkurve (fabriksindstilling) proportionaltrykkurve lyser når forsyningsspændingen Laveste proportionaltrykkurve 0 konstanttrykkurve PP2 0 r tilsluttet. Grundfos (fabriksindstilling) lpha2 L har 7 indstillingsmuligheder PP2 Højeste proportionaltrykkurve 3 Konstantkurve 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve ejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved at der kun er Laveste 2 14 CP1 ys i "POWER Fejl CP2 ON"-lysfeltet. som kan Se hindre 10. Pumpeindstillinger pumpens Højeste konstanttrykkurve drift (fx blokering) og pumpeydelse vises ved, at der for information om Konstantkurve konstanttrykkurve Fig. 7 GRUNDFOS LPH2 L betjeningspanel 3 Konstantkurve, hastighed vis der vises kun en fejl, er lys 4 ret i POWER indstillingernes fejlen, og ON Konstantkurve, afstil lysfeltet. funktion. (reset) hastighed pumpen ved at afbryde og 5 Betjeningspanelet Konstantkurve Højeste på GRUNDFOS LPH2 L består af: ilslutte forsyningsspændingen. 5 Konstantkurve, hastighed 2 CP2 Knap til indstilling af pumpen Pos. Laveste Beskrivelse konstanttrykkurve 6.2 " 6 Hvis PP1 der vises en fejl, ret Laveste fejlen, proportionaltrykkurve og afstil (reset) pumpen ved at 6 PP1 Grundfos lpha2 L har 7 indstillingsmuligheder 1 proportionaltrykkurve 7 PP2 Ved hvert Højeste tryk på proportionaltrykkurve knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. ""-lysfelt afbryde og tilslutte forsyningsspændingen. 3 Konstantkurve 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen Se 10. Pumpeindstillinger En og cyklus pumpeydelse er syv for tryk. information Se 6.3 om Lysfelter der viser pumpeindstillingen. Højeste indstillingernes funktion. 47 PP2 3 Knap proportionaltrykkurve Konstantkurve til indstilling af pumpen Til gulvvarme anbefales det at pumpen kører med konstanttryk. dstilling af pumpen Det kan være den laveste 6.2 "" lysfeltet CP1 eller den lidt højre CP2. 5 Konstantkurve Ved hvert tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. En cyklus er syv tryk. Se 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. TM042528_2608_PTS.ai TM042528_2608_PTS.ai OK TM (OK) POWER ON POWER ON 6 PP1 7 PP2 OK TM Elementer på betjeningspanelet 6.2 "" lysfeltet ""-lysfeltet, se fig. 7, pos. 1, lyser når forsyning er tilsluttet. Laveste Fejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved a proportionaltrykkurve lys i ""-lysfeltet. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ved tilslutte forsyningsspændingen. (OK) Højeste proportionaltrykkurve 6.1 Elementer p 1 OK (OK) OK (OK) 12 POWER ON OK (OK) OK (OK) telefon telefax

11 Convena BBVV-G unitten kan leveres med 2 forskellige typer cirkulationspumper. nedenstående skemaer kan du se hvorledes disse skal indstilles for at anlægget fungerer optimalt. Grundfos cirkulationspumper Grundfos lpha2 pumpe Convena BBVV-G unitten kan leveres med 2 forskellige typer cirkulationspumper. nedenstående skemaer kan du se hvorledes Displayet, disse pos. 1, skal lyser indstilles når forsyningsspændingen at anlægget fungerer tilsluttet. optimalt. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal) under drift. Grundfos lpha2 pumpe Fejl som hindrer pumpens drift (fx blokering) vises i displayet med " ". Displayet, Hvis pos. 1, lyser når forsyningsspændingen er tilsluttet. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal) Grundfos der vises en LPH2 fejl, ret fejlen, pumpe og afstil (reset) pumpe ved at afbryde og tilslutte forsyningsspændingen. under drift. Displayet, pos. 1, lyser når forsyningsspændingen er tilsluttet. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal) under drift. Fejl Fejl som som hindrer hindrer pumpens pumpens drift drift (fx (fx blokering) vises i i displayet med med _"._". Pos. Beskrivelse Hvis Hvis der der vises vises en en fejl, fejl, ret ret fejlen, og afstil (reset) pumpe pumpe ved ved at afbryde at afbryde og tilslutte og tilslutte forsyningsspændingen. 1 Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt. Pos. 2 Beskrivelse 8 lysfelter der viser pumpeindstilling. 13 Display Lysfelt der viser status pumpens for automatisk aktuelle effektforbrug i natsænkning. Watt Knap lysfelter til aktivering der viser af pumpeindstilling. automatisk natsænkning. 35 Lysfelt Knap til der indstilling viser status af pumpe. for automatisk natsænkning. 4 Knap til aktivering af automatisk natsænkning. lpha2 har 8 indstillingsmuligheder. 5 Knap til indstilling af pumpe. lpha2 har 8 indstillingsmuligheder. UTO DPT (gulvvarme og 2-strengede anlæg) UTO DPT funktionen tilpasser pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget. Da tilpasningen sker gradvist, anbefaler Grundfos at lade pumpen stå i stilling UTO DPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Vælger man efterfølgende at skifte tilbage til UTO DPT, husker pumpen sit sidste sætpunkt i UTO DPT og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen. UTO DPT (gulvvarme og 2 strengede anlæg) ntal 1 tryk Lys PP1felt Laveste Beskrivelse proportionaltrykkurve. 0 UTODPT Fabriksindstilling. Højeste 2 PP2 proportionaltrykkurve. 1 Laveste PP1 3 CP1 proportionaltrykkurve. Laveste konstanttrykkurve. 4 CP2 Højeste konstanttrykkurve. 2 PP2 proportionaltrykkurve. 5 Konstantkurve, hastighed. 3 6 CP1 Laveste konstanttrykkurve. Konstantkurve, hastighed. 4 7 CP2 Højeste konstanttrykkurve. Konstantkurve, hastighed. 5 8 UTODPT Konstantkurve, hastighed. UTODPT. 6 Konstantkurve, hastighed. 7 Konstantkurve, hastighed. UTO DPT funktionen tilpasser pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget. 8 UTODPT Da tilpasningen sker UTODPT. gradvist, anbefaler Grundfos at lade pumpen stå i stilling UTO DPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. UTO Vælger DPT man (gulvvarme efterfølgende og at 2 strengede skifte tilbage til anlæg) UTO DPT, husker pumpen sit sidste sætpunkt i UTO DPT og genoptager den UTO automatiske DPT funktionen tilpasning tilpasser af ydelsen. pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget. Da tilpasningen sker gradvist, anbefaler Grundfos at lade pumpen stå i stilling UTO DPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Vælger man efterfølgende at skifte tilbage til UTO DPT, husker pumpen sit sidste sætpunkt i UTO DPT og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen. B ntal tryk Lys felt Beskrivelse 0 UTODPT Fabriksindstilling. C TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 11

12 Hovedkontor Wavinvej Hammel Telefon: Telefax: VVS-afdeling Vrøndingvej Horsens Telefon: Telefax:

Convena BVVV fjernvarmeunit

Convena BVVV fjernvarmeunit Nr. 6560935 / 150910 Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer Monteringsvejledning Convena Isol BV vandvarmer Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Oversigtstegning...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...4 Ofte stillede spørgsmål...5

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit 6560910/171013 Installationsvejledning for Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Monteringsvejledning Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5 FAQ...6

Læs mere

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol VV fjernvarmeunit 6560929/051113 Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol VV Split TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT 6560991/290813 Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT Installationsvejledning for BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning 4 Vedligehold 5

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering

Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering wavin.dk Convena sol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering nstallationsvejledning for Convena sol BB.VV TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD 6560994/290813 Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD Installationsvejledning for BVT-VS.TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

BV.V-TD. fjernvarmeunit

BV.V-TD. fjernvarmeunit Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit 6560911/1713 Installationsvejledning for Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split Monteringsvejledning Convena Isol VV Split Convena Isol VV Split m. ECL fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4

Læs mere

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Fjernvarmeunits MONTERINGSVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Parallelshunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Parallelshunt. Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat

Parallelshunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Parallelshunt. Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Parallelshunts MTERNGSVEJLEDNNG Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning...

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder

Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Termix VX med fuldisolering Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AHB-MCIXXX-SPLIT/ - INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM /12 2016 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Beholderunits Fjernvarme

Beholderunits Fjernvarme Creating hot water Beholderunits Fjernvarme Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere