Convena BVVV fjernvarmeunit

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Convena BVVV fjernvarmeunit"

Transkript

1 Nr / Convena BVVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BVVV fjernvarmeunit model Trefor Providing Essentials

2 ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 Ofte stillede spørgsmål... 6 Monteringsvejledning... 7 Opstart... 7 Henvisninger... 7 Specifikationer... 8 Tekniske oplysninger... 9 Produktets anvendelse Denne Convena fjernvarmeunit er et komplet anlæg for varme og varmt vand til indirekte varmeanlæg i parcelhuse, rækkehuse og mindre bebyggelser med lejligheder, tilsluttet fjernvarme. Det varme brugsvand opvarmes i en gennemstrømningsvarmeveksler. Unitten er specielt konstrueret til anlæg med gulvvarme, hvor der i gulvvarmekredsen kræves en stor cirkulerende vandmængde. Denne Convena unit leveres med: Vi ønsker dig hermed tillykke med din nye Convena fjernvarmeunit. Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, vejlede om drift samt svare på nogle almindeligt forekommende spørgsmål. God fornøjelse med læsningen! med venlig hilsen Wavin Brugsvandsveksler med en termostatventil til styring af varmtvandstemperaturen. Kontra- og sikkerhedsventil for brugsvandsveksler. Veksler til varme med termostatventil til styring af tempera turen i varmeanlægget. Grundfos ALPHA2 eller ALPHA2 L cirkulationspumpe. Trykekspansion, manometer, termometre, sikkerhedsventil. Snavssamler på primær og sekundær side. Differenstryksregulator. Pasrør for energimåler ¾ x 110 mm. Mulighed for montering af følerlommer. Kuglehaner på alle til/afgange. Alle overløb fra sikkerhedsventiler ført til afløbstragt. Ekstraudstyr Convena unitten kan leveres med følgende indbygget eller købt ved siden af. Convena Boostersæt (wavin nr ). Cirkulationssæt med ur og termostat (Wavin nr ). Cirkulationssæt uden ur og termostat (Wavin nr ). Vejrkompencering (Wavin nr ). Derudover kan unitten leveres med en hvid kappe. Bredde x dybde x højde i mm. Kappe til unit (Wavin nr ) 600 x 360 x telefon telefax

3 Oversigtstegning Convena BVVV_Trefor Figur 27. Figur 50. Figur 22. Figur Figur 24. Figur 55. Figur 51. Figur 53. Figur 53. Figur 51. Figur 10. Figur 10. TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 3

4 Driftsvejledning Din Convena unit er konstrueret, så den ikke kræver nogen form for dagligt tilsyn. ndstilling af varmtvandstemperaturen Under installeringen har installatøren indstillet varmtvandstemperaturen på den mest optimale og driftsøkonomiske temperatur. Ønsker du at ændre denne temperatur, skal du blot dreje termostaten (se figur 21) til den ønskede temperatur. Det kræver ikke værktøj, og termostaten er på siden af huset tydeligt markeret med en skala fra 1-5. Når termostaten drejes mod en højere skalaværdi stiger brugsvandstemperaturen - og omvendt. Termostatskala Fremløbstemperatur 1 Ca. 20 C. 2 Ca. 35 C. 3 Ca. 50 C. 4 Ca. 60 C. 5 Ca. 70 C. Tabel 2. Brugsvandstemperatur. ndstil derfor termostaten på 2,5-3 for god komfort og god driftsøkonomi. ndstilling af varmeanlæggets fremløbstemperatur Under installeringen har installatøren indstillet varmtvandstemperaturen på den mest optimale og driftsøkonomiske temperatur. Ønsker du at ændre denne temperatur, skal du blot dreje termostaten (se figur 22) til den ønskede temperatur. Det kræver ikke værktøj, og termostaten er på siden af huset tydeligt markeret med en skala fra 1 6. Når termostaten drejes mod en højere skalaværdi stiger brugsvandstemperaturen - og omvendt. Hvis du har trægulv, skal du være opmærksom på, at gulvfabrikanter ofte ikke tillader en højere overfladetemperatur end 27 C. Du skal derfor tilpasse gulvvarmens fremløbstemperatur herefter. Følg altid gulvfabrikantens anvisninger. Termostatskala Fremløbstemperatur 1 Ca. 20 C 2 Ca. 30 C 3 Ca. 40 C 4 Ca. 50 C 5 Ca. 60 C 6 Ca. 70 C Tabel 3. Varmetemperatur. Sommerdrift Hvis varmeanlægget ønskes standset i sommerperioden, kan sommerventilen (se figur 14) - på fjernvarmefremløbet til varmeveksleren - lukkes og cirkulationspumpen stoppes. Hvis cirkulationspumpen stoppes i længere tid, kan den sætte sig fast og bør derfor startes ca. 5 minutter hver uge. 4 telefon telefax

5 Vedligehold For at forebygge driftsproblemer, anbefaler vi, at der udføres planlagt vedligeholdelse af din Convena unit. Som på andet teknisk udstyr er det typisk meget enklere at foretage vedligehold, end det er at udbedre fejl. Derfor bør du følge anbefalingerne i nedenstående skema, og derved få det fulde udbytte komfortmæssigt og driftsøkonomisk. Servicepunkt Service nterval Figur Afspærringshaner. Hanerne lukkes og åbnes 1-2 gange for at bevare funktionalitet. Én gang pr. år. Se figur 10 og 14. Filter i fremløb af fjernvarmevandet. Filtret afmonteres og renses. Én gang pr. år. Se figur 53. AUT. Filtrer i retur på varmeanlægget. AUT. Filtret afmonteres og renses. Én gang pr. år. Se figur 53. Sikkerhedsventilen lettes. Det sikrer at den ikke sætter sig fast. Sikkerhedsventil på koldtvandstilgangen. Den grå plasthætte på ventilen tages af. Det giver adgang til et lille håndtag, som løftes i ganske kort tid. Derved åbner ventilen, og der kommer lidt brugsvand ud. Genmontér den grå plasthætte. Én gang pr. år. Varmtvandstemperatur. Kontrolleres at den er mellem C. To gange pr. år. Brugsvandscirkulation. Synlige samlinger. Trykket på varmeanlægget. Hvis du har brugsvandscirkulation med en pumpe, hvor der er ur skal du huske at omstille mellem sommer- og vintertid. Efterses for utætheder. Hvis du finder utætheder kontakt din VVS installatør. Trykket på varmeanlægget bør være ca. 1,5 bar. Hvis det kommer under 0,5 bar bør der fyldes vand på. Det gøres med en vandfyldt slange. Efter vandpåfyldning skal anlægget udluftes. To gange pr. år. Én gang pr. år. To gange pr. år. Se figur 55. Tabel 10. Vedligeholdelses skema. AUT. Skal udføres af autoriseret person. TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 5

6 Ofte stillede spørgsmål Det er vores erfaring, at spørgsmål omkring brug og drift af Convena units, normalt kan sammenfattes i få generelle spørgsmål. Før der eventuelt tilkaldes assistance til afhjælpning, så anbefaler vi, at du gennemlæser listen over ofte stillede spørgsmål. Hvorfor Fordi Afhjælpes ved at... Er der hverken varmt brugsvand eller varme på varmeanlægget? Der er ikke fjernvarmeforsyning. Kontrollere at der er fjernvarme. Kontrollere om der er åbnet for fjernvarmen. Sommerhanen er lukket. Åbne for sommerhanen. Se figur 14. Er der varmt brugsvand men ingen varme på varmeanlægget? Er der ikke nok varmt vand? Er der ikke varme nok på varmeanlægget? Cirkulationspumpen kører ikke. Der er luft i varmeanlægget. Driftstrykket på varmeanlægget er for lavt. Driftstrykket aflæses på manometeret. Det bør normalt stå på 1,5 bar. Hvis det kommer under 0,5 bør der fyldes vand på. Der er skruet ned på brugsvandstermostaten. Filter i fremløb og/eller retur på fjernvarme eller anlægssiden er tilsmudset. Der er intet eller for lidt vandtryk på varmeanlægget. Der er skruet ned på anlægstermostaten. Starte cirkulationspumpen. Skift evt. sikring (i husets sikringsskab) hvis den er sprunget. Udlufte unitten (se figur 50) og det resterende varmeanlæg. Justere driftstrykket i varmeanlægget. Se figur 55. ndstille brugsvandstermostat mærket med Vandhane. Se figur 21. Rengøre filter. Se figur 53. Fylde vand på. Max 1,5 Bar. Se figur 55. ndstille anlægstermostat, mærket med Radiator. Se figur 22. AUT. Filter i returløb på varmeanlægget er tilsmudset. Rengøre filter. Se figur 53. AUT. Afkøles fjernvarmevandet for lidt? Kommer der af og til en dråbe vand fra sikkerhedsventilen på koldtvandstilgangen. Er den utæt? Der er skruet meget højt op på brugsvandstermostaten. Der er skruet for meget op for varmen til gulvvarme og radiator. Det er almindeligt, at der fra en sikkerhedsventil kommer en dråbe vand af og til. ndstille brugsvandstermostat mærket med Vandhane. Se figur 21. Skrue ned for radiator og rumtermostaterne. Rumtemperaturen bør være 20 C. Når sikkerhedsventilen vedligeholdes som beskrevet under vedligehold, skal der ikke gøres yderligere. Tabel 4. Ofte stillede spørgsmål. AUT. Skal udføres af autoriseret person. 6 telefon telefax

7 Monteringsvejledning Opstart Selv om din Convena unit forenkler installationsarbejdet væsentligt, så må arbejdet udelukkende udføres af autoriserede installatører. Følg nedenstående trinvise installationsrutine: Udpakning Kontrollér at forsendelsen ikke er beskadiget under transport. Kontrollér at alle dele er til stede, før montage påbegyndes. Opstart Convena unitten er fra fabrikken trykprøvet med 13 Bars vandtryk, lækagesøgt og fundet tæt. På grund af vibrationer under transport og installation, kan der opstå utætheder i unitten. Du skal derfor efterspænde unitten, inden du lukker vand på anlægget. Fyld vand på anlægget og udluft. Trykprøv installationen. En kasse indeholdende: Én Convena unit. Ét el-stik til cirkulationspumpen. Denne vejledning. Med disse dele klar, kan montagen påbegyndes. ndstil det ønskede differenstryk på differenstryksregulatoren (se figur 27). Regulatoren er ved levering indstillet til 10 kpa (0,1 bar). Differenstrykket indstilles ved brug af en sekskantnøgle med NV 3. Én omgang svarer til 1 kpa (0,01 bar). Ved drejning med uret øges trykket og omvendt. Pilen på regulatorens top viser indstillingen af differenstrykket. Se evt under tekniske oplysninger på side 9. Montage 1. Kontrollér at væggen kan bære vægten af unitten og dens dele inkl. vand. 2. Montér unitten på væggen. 3. Tilslut unitten til vand- og varmeinstallationen. Se tilslutningsdiagram under specifikation på næste side. 4. Tilslut afløbstragten til afløbsinstallationen. 5. Tilslut pumpe til elinstallationen. Unitten er fra fabrikken leveret med pasrør i frem- og/eller returløb for montering af energimåler. Der er i både frem- og returløb mulighed for at montere en ½ følerlomme. Placeringen af mulighederne er markeret med en rød label på unitten. Se figur 51. ndstil den ønskede brugsvandstemperatur på termostaten mærket med Vandhane (se figur 21). ndstillingsskalaen finder du på side 4 under Driftsvejledninger. ndstil den ønskede varmetemperatur på termostaten mærket med Radiator (se figur 22). ndstillingsskala finder du på side 4 under Driftsvejledninger. ndstil pumpen på det korrekte vandflow. For gulvvarme kan Grundfos ALPHA2 i 95% af tiden indstilles på AUTO. For ALPHA2 L kan den indstilles på. Hvis ikke det ADAPT CP1 er tilstrækkeligt, så se under tekniske oplysninger, eller i vedlagte instruktion fra Grundfos. Efter opstart bør snavssamler i Convena unitten renses. Se placering på figur 53. Du skal være opmærksom på der kan være flere. Henvisninger Klik dig ind på eller kontakt Wavins VVS-afdeling på , hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring fjernvarmeunits. TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 7

8 Specifikationer Convena BVVV_Trefor Tilslutningsdiagram Betegnelse FF FR BK BV GF GF A Forklaring Fjernvarme fremløb Fjernvarme retur Brugsvand kold Brugsvand varm Gulvvarme fremløb Gulvvarme retur Afløb Mål (mm) Unit Højde (H) 540 Brede (L1) 795 Dybde (B) 295 Vægt (kg) 36 Tabel 20. Tilslutningsdiagram for Convena. Tabel 27. Mål og vægt for Convena væghængt unit. Principdiagram Figur nr. Betegnelse 02 Veksler for vand 08 Sikkerhedsventil vand 09 Cirkulationsventil 10 Afspærringsventil 14 Afspærrings- og sommerventil 16 Aftapsventil 17 Nåleventil 21 Termostatventil vand 22 Termostatventil varme 25 Sikkerhedsventil varme 27 Differenstryksregulator 28 Kontraventil 30 Ventil for omløb 40 Pumpe varme 49 Automatisk udlufter 51 Føler 52 Prøveudtag 53 Snavssamler 54 Temperaturmåler 55 Manometer 57 Trykekspansion 93 Pasrør for måler Tabel 30. Symbolforklaring. 8 telefon telefax

9 Tekniske oplysninger Vekslerydelse brugsvand Veksler Dim. kvs Primær Sekundær 33 15/1,9 ΔP mbar l/h Frem 0 C Retur 0 C ΔP mbar l/h Frem 0 C Retur 0 C kw /1, /3, /3, Tabel 34b. Ydelse for Convena brugsvandsveksler. Fremløb 60 C Brugsvand 10/45 C. Vekslerens brugsvandsydelse Fremløbstemperatur 70/30 30/35* Fremløbstemperatur 70/40 36/60 Fremløbstemperatur 80/45 40/70 Veksler Diff. Tryk Effekt Flow Effekt Flow Effekt Flow type kw Pri. /h Sek l/h kw Pri. /h Sek l/h kw Pri. /h Sek l/h Tabel 35. Ydelse for varmeveksler. *Gulvvarme. Danfoss differenstryk regulator AVPL Differenstrykket kan indstilles på reguleringsskruen i toppen af regulatoren med en 3 mm umbraconøgle. n svarer til antal omgange med uret fra lukket eller 0 0,05 bar. Den er fra fabrikken indstillet til 0,1 bar = 5 omgange. Antal omg. n Differenstryk Bar 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 Differenstryk mvs 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 Tabel 50. ndregulering af Danfoss AVPL differenstryksventil. TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 9

10 el A2L_side12.eps ALPHA2L_side13.eps ndhold:.1 Elementer på betjeningspanelet Lysfelter der viser pumpeindstillingen.2 "" Grundfos lysfeltet cirkulationspumper.3 Lysfelter der Convena viser pumpeindstillingen BBVV GRUNDFOS unitten kan ALPHA2 leveres med L 2 har forskellige syv indstillingsmuligheder typer cirkulationspumper. som nedenstående vælges med skemaer kan du se hvorledes disse knappen, se fig. 7, pos Knap til indstilling skal indstilles af pumpen. for at anlægget fungerer optimalt. Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig. 8. tjeningspanelet Grundfos ALPHA2 L pumpe POWER ON Position Beskrivelse 1 Power on lysfelt 1 ALPHA2 L Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen 6.1 Elementer p A 2 3 Knap til indstilling af pumpen CP1 ALPHA2L_side13.eps POWER ALPHA2L_side12.eps ON PP2 CP2 3 PP1 Tabel 60a. Grundfos ALPHA2 L. er viser pumpeindstillingen 6. Betjeningspanel GRUNDFOS ALPHA2 L har syv indstillingsmuligheder som vælges med Fig. 8 Syv lysfelter ndhold: knappen, se fig. 7, pos Elementer på betjeningspanelet Pumpeindstillingen vises med syv forskellige lysfelter. Se fig "" lysfeltet Grundfos Alpha2 L har 7 indstillingsmuligheder. Fig. 7 GRUNDFOS ALPHA2 Antal tryk L betjeningspanel Lysfelt Beskrivelse 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen 6.4 Knap til indstilling af pumpen. etjeningspanelet på GRUNDFOS ALPHA2 PP2 0 L består af: ON Højeste proportionaltrykkurve (fabriksindstilling) 6.1 Elementer på betjeningspanelet Pos. Beskrivelse 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve 1 ""-lysfelt 2 CP2CP1 PP2 CP2 Højeste konstanttrykkurve 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen PP1 3 Konstantkurve, hastighed 1 ALPHA2 L Knap til indstilling af pumpen Fig. 8 Syv lysfelter 4 Konstantkurve, Antal hastighed Lysfelt Beskrivelse tryk A Grundfos ALPHA2 2 feltet 5 L pumpe Konstantkurve, hastighed POWER Antal tryk ON displayet Lysfelt lyser POWER Beskrivelse 3 "-lysfeltet, se fig. 7, 6 ON pos. 1, PP1 lysfeltet når forsyningsspændingen er tilsluttet. Højeste proportionaltrykkurve 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve 0 PP2 (fabriksindstilling) Højeste proportionaltrykkurve lyser når forsyningsspændingen Laveste proportionaltrykkurve PP2 0 r tilsluttet. (fabriksindstilling) 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve 1 CP1 Laveste konstanttrykkurve 2 CP2 Højeste konstanttrykkurve ejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved at der kun er 2 CP2 Højeste konstanttrykkurve ys i "POWER Fejl ON"-lysfeltet. som kan Se hindre 10. Pumpeindstillinger pumpens drift (fx blokering) og pumpeydelse vises ved, at der for information 3 om Fig. Konstantkurve 7 GRUNDFOS ALPHA2 L betjeningspanel 3 Konstantkurve, hastighed vis der vises kun 4 en fejl, er lys ret i POWER indstillingernes funktion. fejlen, og ON Konstantkurve, afstil lysfeltet. (reset) hastighed pumpen ved at afbryde og 4 Betjeningspanelet Konstantkurve på GRUNDFOS ALPHA2 L består af: ilslutte forsyningsspændingen. Knap til 5 indstilling af pumpen Konstantkurve, hastighed 5 Konstantkurve 6 Hvis PP1 der vises en fejl, ret Laveste fejlen, proportionaltrykkurve og afstil (reset) pumpen ved at Pos. Beskrivelse 7 PP2 Ved hvert Højeste tryk på proportionaltrykkurve knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter 6pumpeindstillingen. PP1 1 Laveste "POWER proportionaltrykkurve ON"-lysfelt afbryde og tilslutte forsyningsspændingen. 2 Syv lysfelter der viser pumpeindstillingen Se 10. Pumpeindstillinger En og cyklus pumpeydelse er syv for tryk. information Se 6.3 om Lysfelter der viser pumpeindstillingen. 7 PP2 Højeste proportionaltrykkurve indstillingernes funktion. 3 Knap til indstilling af pumpen Til gulvvarme anbefales det at pumpen kører med konstanttryk. dstilling af pumpen Det kan være den laveste 6.2 "" lysfeltet TM042528_2608_PTS.ai CP1 eller den lidt højre CP2. Tabel 60a. Grundfos ALPHA2 L. Ved hvert tryk på knappen, se fig. 7, pos. 3, skifter pumpeindstillingen. ""-lysfeltet, se fig. 7, pos. 1, lyser når forsyning er tilsluttet. En cyklus er syv tryk. Se 6.3 Lysfelter der viser pumpeindstillingen. Fejl som hindrer pumpens drift (f.eks. blokering) vises ved a TM042528_2608_PTS.ai POWER ON lys i ""-lysfeltet. Hvis der vises en fejl, ret fejlen, og afstil (reset) pumpen ved tilslutte forsyningsspændingen. TM TM TM A 6. Betjenings 6.2 " OK (OK) OK (OK) POWER ON OK (OK) OK (OK) 12 POWER ON OK (OK) OK (OK) telefon telefax

11 Grundfos ALPHA2 pumpe Displayet, pos. 1, lyser når forsyningsspændingen er tilsluttet. Displayet viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt (i hele tal) under drift. Fejl som hindrer pumpens drift (fx blokering) vises i displayet med. Hvis der vises en fejl, ret fejlen og afstil (reset) pumpe ved at afbryde og tilslutte forsyningsspændingen. Position Beskrivelse 1 Display der viser pumpens aktuelle effektforbrug i Watt. 2 8 lysfelter der viser pumpeindstilling. 3 Lysfelt der viser status for automatisk natsænkning. 4 Knap til aktivering af automatisk natsænkning. 5 Knap til indstilling af pumpe. Grundfos ALPHA2 har 8 indstillingsmuligheder. Tabel 61a. Grundfos ALPHA2. AUTO ADAPT (gulvvarme og 2-strengede anlæg) AUTO ADAPT funktionen tilpasser pumpeydelsen til varmebehovet i anlægget. Da tilpasningen sker gradvist, anbefaler Grundfos at lade pumpen stå i stilling AUTO ADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres. Vælger man efterfølgende at skifte tilbage til AUTO ADAPT, husker pumpen sit sidste sætpunkt i AUTO ADAPT og genoptager den automatiske tilpasning af ydelsen. Antal tryk Lysfelt Beskrivelse 0 AUTO ADAPT Fabriksindstilling. 1 PP1 Laveste proportionaltrykkurve. 2 PP2 Højeste proportionaltrykkurve. 3 CP1 Laveste konstanttrykkurve. 4 CP2 Højeste konstanttrykkurve. 5 Konstantkurve, hastighed. 6 Konstantkurve, hastighed. 7 Konstantkurve, hastighed. 8 AUTO ADAPT AUTO ADAPT. Tabel 61b. Grundfos ALPHA2. A B C TGRS BBV-TD fjernvarmeunit Providing Essentials 11

12 Hovedkontor Wavinvej Hammel Telefon: Telefax: VVS-afdeling Vrøndingvej Horsens Telefon: Telefax:

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VS. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit 6560912/171013 nstallationsvejledning for Convena sol BV.VS. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits ndholdsfortegnelse

Læs mere

Convena BBVV fjernvarmeunit

Convena BBVV fjernvarmeunit Nr. 6560927 / 010310 Convena BBVV fjernvarmeunit nstallationsvejledning for Convena BBVV fjernvarmeunit model Kbh. Providing Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol BV.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer

Monteringsvejledning. Convena Isol BV. vandvarmer Monteringsvejledning Convena Isol BV vandvarmer Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Oversigtstegning...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...4 Ofte stillede spørgsmål...5

Læs mere

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin.

Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol. BV.VV. fjernvarmeunit. Wavin Fjernvarmeunits. wavin. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit 6560910/171013 Installationsvejledning for Convena Isol BV.VV. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials

Wavin wavin.dk Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol VV fjernvarmeunit 6560929/051113 Installationsvejledning for Convena Isol VV fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT

Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT 6560991/290813 Amnis+ BVT Amnis+ Isol BVT Installationsvejledning for BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning 4 Vedligehold 5

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT.V-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.V-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ...

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split. fjernvarmeunit med vejrkompensering. Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING. Convena Isol VV Split Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- & SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol VV Split TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G

Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G Monteringsvejledning Convena Isol BB.V-TD / BB.V-TD.G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5 FAQ...6

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.V-TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 6 Monteringsvejledning...

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD

Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD 6560994/290813 Amnis+ BVT-VS.TD Amnis+ Isol BVT-VS.TD Installationsvejledning for BVT-VS.TD fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse 2 Beskrivelse 3 Driftsvejledning

Læs mere

Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering

Convena Isol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering wavin.dk Convena sol BB.VV fjernvarmeunit med vejrkompensering nstallationsvejledning for Convena sol BB.VV TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV

Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

BV.V-TD. fjernvarmeunit

BV.V-TD. fjernvarmeunit Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit 6560911/1713 Installationsvejledning for Convena Isol BV.V-TD. fjernvarmeunit Solutions for Essentials Wavin Fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol BV.VV ECL Convena Isol BV.VV fjernvarmeunit Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt

Monteringsvejledning. Wavin Midishunt Monteringsvejledning Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning... 6 Specifikationer...

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BV.VS m. ECL Convena Isol BV.VS fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Convena Isol VV Split

Convena Isol VV Split Monteringsvejledning Convena Isol VV Split Convena Isol VV Split m. ECL fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning... 4

Læs mere

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit

Convena Isol VV Split fjernvarmeunit Monteringsvejledning Convena Isol VV Split fjernvarmeunit med vejrkompensering TYPEGODKENDT HOFOR MODEL Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VV - BB.VV-G ECL Convena Isol BB.VV - BB.VV-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Komponentoversigt... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl

Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Fjernvarmeunits MONTERINGSVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS Amnis+ Isol BVT.VS. m.ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G

Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Monteringsvejledning Convena Isol BB.VS - BB.VS-G ECL Convena Isol BB.VS - BB.VS-G fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Komponentoversigt...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Parallelshunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Parallelshunt. Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat

Parallelshunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Parallelshunt. Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Parallelshunts MTERNGSVEJLEDNNG Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Fjernvarmeunits INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits

Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VV Amnis+ Isol BVT.VV fjernvarmeunits m/ecl Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold...

Læs mere

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD

Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4

Læs mere

Montage - og Driftsvejledning Salus Shunt

Montage - og Driftsvejledning Salus Shunt Montage - og Driftsvejledning Salus Shunt 1 Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendel. 2 Salus Parallelshunt MS 200A er forsynet med en fuld elektronisk cirkulations pumpe, med en kapacitet

Læs mere

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits

Monteringsvejledning. Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Monteringsvejledning Amnis+ Isol BVT.VS-TD ECL Amnis+ Isol BVT.VS-TD fjernvarmeunits Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Beskrivelse...3 Driftsvejledning...4 Vedligehold...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Styreenheden vises med display, som kan købes seperat. Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Ekstraudstyr...

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning

Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Akva Vita II TD & S Akva Lux II / Akva Les II TD & S Bruger - og montagevejledning Bruger- og Montagevejledning Akva Vita II TD Akva Lux II TD Akva Les II TD Akva Vita S Akva

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme

Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Gulvvarme MONTERINGSVEJLEDNING Wavin AHC 9000 styreenhed til gulvvarme Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtsbillede... 3 Driftsvejledning... 4 Hvad betyder lysdiodernes

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning 1 Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- & Driftvejledning Neotherm Minishunt Indholdsfortegnelse Tekniske data... 2 Deltegning... 3 Anvendelse... 4 Monteringsvejledning...

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix VVX Fjernvarmeunit med varmeveksler til rumopvarmning og gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring...

Læs mere

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split

AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AkvaHeat AHB-MCIxxx-Split AHB-MCIXXX-SPLIT/ - INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM /12 2016 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER

GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER GENNEMSTRØMNINGS- VANDVARMER 08:031-1605 Manual METRO ECO brugsvandsveksler til fjernvarme METRO ECO METRO ECO lakeret Kabinet METRO nummer: 127904601 VVS nummer: 376741010 METRO ECO galvaniseret Kabinet

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305

FJERNVARMEVEKSLER. Manual. Veksler type 2720 og type R7 08:001-1305 FJERNVARMEVEKSLER 08:001-1305 Manual Veksler type 2720 og type R7 Type 2720 230-16 METRO nummer: 127201630 VVS nummer: 376554230 Type 2720 221-26 METRO nummer: 127201621 VVS nummer: 376556110 Type 2720

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016

Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Brugsanvisning Varenr.: 9027791 Frostsikrings anlæg 220V Rustfri stål model. Til årg. 2016 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Til forbrugeren HS Tarm A/S Smedevej 2 DK-6880 Tarm Tlf. 97371511 Tillykke med din nye varmepumpe Din installatør har lavet en grundindstilling af din varmepumpe for

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og spar på varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation hos

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx

Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx datablad Danfoss Gulvvarme Fordeler Unit Type FH-Gx Anvendelse Danfoss skræddersyede gulvvarmeunit type FH-Gx anvendes for distribution af varme til radiatorer og gulvvarme samt varmt og koldt brugsvand

Læs mere

Komplet program til installering af fjernvarme

Komplet program til installering af fjernvarme Wavin fjernvarmeløsninger wavin.dk Komplet program til installering af fjernvarme Driftssikre, innovative og let installérbare fjernvarmeunits, som lever op til kravene til vand- og varmeinstallationer

Læs mere