Referat Repræsentantskabsmøde 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Repræsentantskabsmøde 2014"

Transkript

1 Dansk Sportsdykker Forbund Til repræsentanterne Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Søndag den 6. april 2014 KL Scandic Kolding Kokholm Kolding 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning v/formand Jesper Risløv Beretningen er udsendt 3. Revideret regnskab fremlægges v/økonomiansvarlig Stig Lyngby Regnskabet er udsendt 4. Budget fremlægges v/økonomiansvarlig Stig Lyngby Budgetforslag er udsendt 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Genopstiller 6. Anmeldte sager 6.1. Dykkerklubben AKTIV. Fridykkeruddannelse 7. Valg af formand for Appeludvalget Søren Bergh Jensen. Roskilde Frømandsklub Genopstiller

2 8. Valg til bestyrelsen 1. Formand for 2 år Jesper Risløv. Dykkerklubben Goplerne. Genopstiller 2. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år Konstitueret bestyrelsesmedlem. Mogens Braae. Kalundborg Sportsdykkerklub Opstiller 3. Bestyrelsesmedlem 2 for 1 år Casper Dreiøe. Frømandsklubben Nikon Opstiller 4. Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år Pia Borneland. Dykkerklubben Aquanaut Genopstiller 5. Suppleant for 1 år 6. Suppleant for 1 år 9. Eventuelt

3 Jesper Risløv Godmorgen alle sammen og velkommen til repræsentantskabsmøde Inden vi går i gang med den officielle dagsorden vil jeg gerne sige at, i 2013 havde vi ingen uheld, men her for 14 dage siden havde vi en ny ulykke i Haderslev, så derfor synes jeg vi skal holde 1 minuts stilhed. Det første punkt på dagsorden er valg af dirigent, og der foreslår bestyrelsen Poul Jensen. 1. Valg af dirigent Poul Jensen blev valgt. Der er 30 klubber til stede med 85 stemmer. Poul startede med at konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt varslet. I henhold til 16 i forbundets vedtægter skal der indkaldes med mindst 60 dages varsel, og vi kan konstatere at der i Sportsdykkeren nr. 6 sidste år var en lille annonce med indkaldelsen. Så det er mere end 60 dage før. I Sportsdykkeren blad nr. 1 i 2015 blev der igen indkaldt. Den 2. februar blev indkaldelsen sendt ud til klubberne. Senest 30 dage før mødet skal årsberetningerne, regnskab og budget sendes ud og det er sendt ud den 4. marts Poul Jensen konstaterede at repræsentantskabsmødet er lovligt varslet. Jævnfør forbundets vedtægter så er dette repræsentantskab forbundets øverste myndighed. Der blev nedsat et stemmeudvalg. Mogens Braae og Bjørn Küster blev foreslået og valgt. Ordet blev givet til Formanden. 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Jesper Risløv Den skriftlige beretning Et af de store temaer fra bl.a. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har i de seneste år været frivillighed. Der er lavet forskellige analyser og det ser desværre ud til, at frivilligheden er under hårdt pres i vores lille kongerige og det bliver sværere og sværere for klubber, foreninger, forbund mm at skaffe den fornødne mængde af frivillige på alle niveauer til, at stille op, og løse de opgaver der skal løses. Det er en trist tendens og det betyder, at der stilles større krav til alle i den frivillige verden som vi befinder os i. Ud fra et forbundsmæssigt synspunkt har vi ikke set problemet så storstilet som det måske er andre steder. Det er selvfølgelig ikke uden vanskeligheder, men der er heldigvis fortsat mange der stiller op til forskellige poster, for at løse forskellige opgaver og være med til at det hele kommer til at køre. Dette kan måske skyldes, at mange af os har dykningen som en hobby, som vi selv dyrker og har interesse for, og vi er ikke pine død tvunget til at stå på sidelinjen og se på en masse rollinger der løber rundt efter en bold eller lign. Hvis ikke vi havde jer frivillige på alle niveauer ville det ikke have været muligt at afholde bl.a.: Juniorsommerlejr, juniorlege og juniortræf, nationale og internationale konkurrencer i UV-Jagt, UV-Rugby, Finnesvømning, Fridykning og Foto, dykkersamlinger og foredrag i Dykkerudvalget, Biologi og Arkæologi, vi har udgivet et blad, og igen er der sørget gode for ra-

4 bataftaler og andre fordele for klubberne, vi har et højt niveau i vores uddannelser og alt det som forbundet ellers kan tilbyde. Det er bare en del af det vi kan krydse af på listen over arrangementer der er blevet til noget i det forgangne år. Der er desværre også arrangementer der er blevet aflyst men det skyldes primært faktorer som vi ikke har kontrol over selv aflysninger grundet vind og vejr, ballade i Egypten så vi måtte aflyse et Biologitogt, det er desværre nogen af de ting vi ikke kan kontrollere. Forbundet fungerer ene og alene fordi vi har en masse frivillige der brænder for en og samme sag, at bruge vores fritid sammen med andre ligesindede i, under og omkring havoverfladen. Hvis og såfremt vi er nogenlunde enige i det så er jeg sikker på der stadig er flere der kan se ideen og ønsker at give en hånd med næste gang der er behov for det. Vi skal tilpasse os den verden der er omkring os og sørge for hele tiden at følge med tiden og sikre at vores forbund hele tiden leverer ydelser/varer som medlemmerne har lyst til at bruge og benytte sig af. Er det det rigtige, er det det vi har brug for eller sidder vi og opfinder noget som ingen har brug for, det vil vi være meget opmærksomme på. Vi som forbund skal gøre mere ud af at skilte over for medlemmerne med hvad vi kan tilbyde i klubberne. Vi skal være bedre til at fortælle klubberne hvad det er vi kan tilbyde. Mange klubber tilbyder dykning med flasker som det eneste, men det kunne jo også godt være aktiviteter i svømmehal selvom det nok er svært at få svømmehals tider nok. Vi skal Ikke hænge fast i den traditionelle vi er bare en dykkerklub, vi skal synliggøre mulighederne events arrangementer gøre os attraktive, måske som motionsklubber eller lign. Vores mantra de sidste par år har været, at det skal være lettere at være klub, vi prøver så vidt muligt, hver gang vi laver et eller andet at det skal være nemt at være klub, det er det vi arbejder ud fra, men jeg må også indrømme, at det til tider er rigtig svært. Der er hele tiden flere og flere ting der skal registreres, organiseres, måles og vejes. Det er ikke noget vi med vores gode vilje fra bestyrelsens eller sekretariatets side sidder og tænker, nu skal vi lige have lidt flere informationer ud af klubberne. Ofte kommer det højere oppe fra (DIF) og de skal have info fordi det kræves af dem for at vi/de kan være med i kapløbet om at få fat i de midler der nu engang er til de frivillige organisationer i Danmark. Der stilles også store administrative krav til forbundene fra andre organisationer som vi ingen indflydelse har på, og så må vi også bare rette ind til højre. Nemmere at være klub betyder heller ikke, at vi vil gå på kompromis med de få regler og retningslinjer vi har. Vi kan og vil ikke slække på de høje standarder vi har, som vi prøver at opretholde i forbindelse med f.eks. Uddannelse. Men her må vi også se os selv i øjnene og måske gøre det tydeligere og mere klart for alle hvad formålet, årsagerne, retningslinjerne er for det ene eller det andet. Bestyrelsen: Der har i de forgangne år været et ønske om, at vi i bestyrelsen, kommer til at arbejde mere visionært og ikke som nu hvor vi er meget operationelle, jeg tror desværre ikke det er første gang i hører dette. Vi startede lidt i går hvor vi havde møde med udvalgsformændene som gav deres input til strategi som vi vil arbejde videre med i 2014 og håbe vi har noget klart til næste år.

5 Der er et stort ønske i bestyrelsen om at arbejde videre - og med det momentum vi har lige nu ser jeg, at det gode arbejde fra 2013 også kommer til at fungere i Nogle af de vigtigste opgaver er: Kommunikation Både internt og eksternt. Vi vil gerne være mere synlige overfor klubberne og være i stand til at kommunikere bedre med både, udvalg, klubberne og direkte med medlemmerne i klubberne. Synlighed Være bedre til at komme med de gode historier og om hvad vi i forbundet kan og ønsker at gøre. Være synlige i hvad vi kan tilbyde og hvad forbundet kan bruges til. Samlingspunkt At være med til at samle dykkermiljøet i Danmark gøre forbundet til det talerør som nogle gange mangler over for medierne, myndigheder, i forbindelse med sikkerhed for alle dykkere mm. Give den bedst mulige støtte og opbakning til vores medlemmer og udvalg til alle de aktiviteter der foregår i forbundsregi. Under disse punkter ligger der mange opgaver vi arbejder på opgaverne allerede - omend det virker som nogle meget små skridt vi tager. Men vi er tålmodige og vi gør alt hvad vi kan for at holde en god og sikker kurs ind i fremtiden. Vi har desværre måtte sige farvel til et par bestyrelsesmedlemmer i løbet af året, den ene gik umiddelbart efter repræsentantskabsmødet på grund af nyt arbejde. Den anden gik af forskellige årsager og måtte smide håndklædet i ringen og forlade bestyrelsen. Heldigvis har han formået at bruge sin arbejdskraft andet sted i forbundet. Det er altid en fornøjelse at se tilbage på et år hvor der igen har været mange store og små aktiviteter, arrangementer mm i vores forbund. På hele bestyrelsens vegne siger vi tak for den store indsats i alle har ydet, det er fantastisk at opleve, at så mange mennesker kan arbejde sammen omkring mange forskellige opgaver og stable gode arrangementer, kurser, vedligeholdelse af vores lærebøger, træningssamlinger, stævner, togter, mesterskaber og konkurrencer på benene. Vi sender også en tak til vores ansatte på kontoret som år efter år sørger for administrationen i forbundet og som også ved flere lejligheder har vist deres ansigter ved forbundets arrangementer både som ansatte i forbundet og som frivillige. Sidst men ikke mindst vil jeg takke medlemmerne af bestyrelsen for et godt samarbejde og en konstruktiv dialog. Jeg håber det gode samarbejde fortsætter er allerede i gang og vi håber det 49. år i forbundets historie bliver spændende og fyldt med gode oplevelser til glæde for os alle. Tak for et godt og spændende 2013

6 Dirigent: Spørgsmål til formandens beretning? Søren Arnvig Roskilde Frømandsklub spurgte ind til en redegørelse for det internationale arbejde. Jesper Risløv svarede på spørgsmålet. EUF er en organisation hvor vi har deltaget i mange møder. Vi har valgt at trappe meget ned i det internationale arbejde, vi sidder ikke mere i Dansk Standard, det bruger vi ikke tid på mere. EUF møder deltager vi kun i hvis der er noget der er interessant nok til at vi vil deltage. CMAS hovedorganisation, der deltager vi i generalforsamlingerne, derudover har vi Flemming Holm og Søren Petersen siddende i Teknisk Udvalg og i Foto, og der gør de et stort arbejde for at repræsentere danske interesser. CMAS Europa, der sker hele tiden noget nyt, lige nu venter vi på om det bliver et stort aktiv eller om det går i sig selv. Hovedparten af certifikater bliver udstedt fra de europæiske lande. Der har været på tale om hvem der skal forhandle certifikater, men det er stadig CMAS der har forhandling af certifikater. Dirigenten tog formandens beretning i punkter: Gøre det nemmere for klubberne: Spørgsmål til undervandsjagt i kredsene, hvad gør forbundet for at der kommer mere information ud om UV-Jagt de 3 steder i Danmark hvor der holdes UV-Jagt konkurrencer. Stig Lyngby Vi har igennem mange år holdt møder med udvalgene om økonomi og budgetter der bliver gennemgået hvordan der afregnes. Det er kommet ud til alle udvalgenes kasserere og formænd hvordan der afregnes. Alt sendes ikke til alle udvalgsmedlemmer, det sendes til udvalgenes kasserere, så det er der udvalgenes medlemmer skal henvende sig med afregninger. Planlægning af datoer er ikke noget bestyrelsen blander sig i, det er udvalgene der planlægger deres datoer og formidler det ud. Formænd og kasserere skal sørge for at de aktive medlemmer i udvalgene bliver opdateret. 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning Dirigenten konkluderede at formandens beretning er taget til efterretning Jesper Risløv En af de ting der er dejligt ved at være forbundsformand er at ære og give erkendtlighed til dem der har været med til at gøre en forskel i forbundet igennem mange år. En af dem som har gjort meget for forbundet det er Jan Pinndal, desværre er Jan ikke til stede da han kører et snorkelinstruktørkursus og der er heller ikke nogen fra klubben da de nok har travlt med det kursus. Jan har og gør stadig et kæmpe arbejde for forbundet og har også været formand for forbundet, han har været formand i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, og i den tid er det lykkes ham at fastholde medlemmerne fra de var små snorkeldykkere til flaskedykkere. Jan har undervist og holdt foredrag på Ungdomsudvalgets lederseminar, med emnet fastholdelse af juniorer. Efter seminaret er han blevet kontaktet af flere ungdomsledere om hvordan de gør i deres klub, så ingen tvivl fra bestyrelsens side om at Jan skal have forbundets æresnål. Der bliver sørget for at Jan får tildelt æresnålen samt talen.

7 Så har vi en mere, en som er uddannet i forbundet og stadigvæk har stor interesse for forbundet, har været frivillig arbejdskraft i forbundet i mange år, var blandt andet med til at lave forbundets første hjemmeside, har været i Ungdomsudvalget i 13 år, var med på Ungdomsudvalgets sommerlejr for 22 år siden, og er stadig et aktivt medlem i udvalget, Annette startede på forbundskontoret for 3 år siden hvor vi har glæde af hendes erfaring og det store arbejde hun har gjort, så det er en stor ære at give Annette forbundets æresnål. Den næste der skal have forbundets æres nål har været aktiv i forbundet siden den sport han dyrker kom ind i forbundet, her taler vi om fridykning. Han har været foregangsmand for sporten, han har lavet utallige klubbesøg for at fremme sporten, han er selv meget aktiv atlet både nationalt og internationalt, han er indehaver af 2 dybderekorder, det er konstantvægt med finner på 102 meter, fridykning på 90 meter, han har været formand for Fridykkerudvalget gennem mange, men har nu givet posten videre, men fortsætter stadig sin aktivitet i forbundet, så er han også danmarksmester i Pool. Det er mig en stor ære at sige tillykke til Jesper Stechmann.

8 3. Revideret regnskab fremlægges Stig Lyngby Resultatopgørelse til Indtægter Regnskab Budget Regnskab Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Idræts-Forbund Biblioteksstyrelsen Samarbejdsaftaler Renteindtægter DSF Kontingent Salgsindtægter Indtægter i alt Aktiviteter Udvalg Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Dykkerudvalget Kommunikationsudvalget Sportsdykkeren Kommunikationsudvalget Administration Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Adm.-Kontor-Sekretariat Renteudgifter Personaleudgifter Materiel Kollektive forsikringer Hensat til stævner Aktiviteter i alt Resultat

9 Sædvanen tro inden vi går til regnskabet går vi til DIF tallene som vi måtte undvære sidste år da DIF skiftede indberetningssystem. Vi ligger stabilt på medlemmer og klubber, der er nogle mindre klubber som har meldt sig ud. Nogle klubber har valgt at lægge sig sammen, og det fører til, at vi taber medlemmer, men heldigvis så får vi også nye undervejs. Vi kiggede lidt i går på antallet af certifikater og når man nu tager en alders demografi i vores forbund kan man se, at aldersgruppen årige, der har vi vigende markedsandele, vi er nok dernede hvor vi kan vende det. I lighed med de andre år gennemgik Stig regnskabet. Desværre taber vi DIF midler, det betyder at vi skal lave flere aktiviteter. Det er umuligt at få renteindtægter. I forbindelse med indberetning til kommuner og DIF indførte vi en ny kategori kontingent, nemlig vandtilvænning, så på den måde er baglandet i orden. Alle aktive medlemmer skal være medlem at DSF og indberettes til DIF, så på den måde er reglerne fra DIF overholdt. Det gjorde af nogle klubber havde medlemmer som reelt ikke dykkede længere, men kom i svømmehallen, derfor kategorien vandtilvænning som koster 25,00 om året. Det påvirkede selvfølgelig kontingentet. Annonceindtægter: Det skal ikke være nogen hemmelighed at det har været en kamp at få annoncer til bladet, det er ikke på grund af bladet, men almindelig afmatning i samfundet, så det er et af de steder man oftest sparer på, nemlig markedsføring. Dykker branchen er rigtig hårdt ramt og de har ikke økonomi til markedsføring. Vi håber at vi har ramt bunden i Ungdomsudvalget har afholdt alle aktiviteter undtagen juniorlederseminaret, som måtte aflyses på grund af manglende tilmelding. UV-Jagt, her kunne det se ud som om de brugte for mange penge, det har de ikke, de har ansøgt om tillægsbevillinger til foreningsbesøg og møder, og det har de fået. UV-Jagt gør det rigtig godt og de har stor fremgang. Det vil vi gerne sige dem tak for. UV-Rugby har kæmpet godt, men der har været en del aflysninger og en hensættelse som ikke er blevet anvendt, så derfor har de brugt meget få midler i år. Finnesvømmerudvalget har været nede, men er kommet flot op igen, gode resultater, flotte medaljer. Det er dejligt at se at investering i aktiviteter giver resultat. Alt er gennemført men blot billigere end budgetteret. Fridykkerudvalget, alt er gennemført, de har også fået ekstrabevillinger. Rigtig godt gået her. Arkæologiudvalget har holdt et Side Scan kursus, som har været et tilløbsstykke. Teknisk Udvalg har afholdt de kurser der har været tilmeldinger til. Biologi er kommet godt i gang. Desværre aflysning af kursus grundet uroligheder der hvor det var planlagt. Fotoudvalget har klaret det godt og afholdt alle aktiviteter, men måtte aflyse NM grundet problemer med reglerne.

10 Dykkerudvalget er et nyt udvalg og deres opgave er, at skabe dykkeraktiviteter, breddeaktiviteter på tværs. Redaktionsudvalget har holdt lidt flere møder end budgetteret. Sportsdykkeren, omkostningerne har været for høje og indtægterne har været for lave, derfor har Sportsdykkeren givet underskud. Bestyrelsen har udsat udvalgsseminar til Bestyrelsesmøderne har været billigere. Der er givet tilskud fra DIF til CMAS mødet. Øvrige udvalg og arbejdsgrupper, der er repræsentantskabsmødet blevet lidt dyrere. Der blev givet en ekstrabevilling til et ISO møde. Det kommer ikke til at koste os penge fremover. Medlemsudgifter er løbet lidt over, og det skyldes at vi har købt ekstra udstillingsmateriale til klubberne når de har åbent hus. Så vi har bedre marketingsudstyr. Administration har ikke brugt budgettet, men det skyldes at nyt IT system til kontoret ikke er blevet gennemført, derfor er pengene ikke brugt. Materieludvalget er på en måde selvforsikret, så når noget går i stykker køber vi nyt, hvis det ikke kan repareres, så derfor er det svært at budgettere. Så vi kan jo glæde os over at der ikke er gået så meget i stykker. Kollektive forsikringer stemmer. Det fører os frem til årets resultat for regnskabet Som I kan se havde vi budgetteret med et underskud på , men det blev så kun til Vi budgetterer med et underskud da vi har en egenkapital der gør at vi har råd til at investere i aktiviteter. Når vi får flere aktiviteter får vi mere i tilskud fra Danmarks Idrætsforbund. Dirigent. Tak til Stig. Et spørgsmål til egenkapitalen På side 33, Egenkapital ikke brugt til bestemte formål og egenkapital til bestemte formål. Svar på spørgsmål Noget af egenkapitalen er fri og noget af egenkapitalen er bundet til et formål var bundet til mesterskab i UV-Rugby, når de så ikke er brugt. Der er en opgørelse nederst på siden der viser hvor meget der er tilbage på hensættelserne. På den måde sparer vi op til store stævner m.m. Der blev sat af til Jubilæet som kommer i 2015 og nyt administrationssystem/aktivitetspuljen Spørgsmål: De og de hvordan skal det forstås. Uddybende svar. På side 26 nederst står der hvad det er vi gør, vi overfører til aktivitetspuljen og til jubilæet. Vi overfører de til hensættelser ud af egenkapitalen og de ud af egenkapitalen og over på hensættelserne det fremgår meget tydeligt på side 53, her står hensættelserne og hvilke årstal hensættelserne kommer fra. Svaret er accepteret. Der var ikke flere spørgsmål. Regnskabet er godkendt

11 4. Budget fremlægges Stig Lyngby Indtægter Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Idræts-Forbund. Ekstra DSF Kontingent Vandtilvænning Biblioteksstyrelsen Overskud af salg Indtægter i alt Omkostninger Udvalg Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Dykkerudvalget Kommunikationsudvalget Redaktion Sportsdykkeren Administration Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Sekretariat Personaleudgifter Materiel Forsikringer Omkostninger i alt Budgetteret underskud Nyt medlemssystem Jubilæum Vores tilskud fra DIF falder yderligere og vi kan allerede på nuværende sige, at det kommer det også til i de næste år. De aktiviteter vi har, bliver vægtet over 3 år og det udløser de penge vi får. Det betyder at vi skal have vendt det her, der er de tilskudsgivende aktiviteter, der er efteruddannelse af instruktører, der er besøg ude i klubberne. Det er de ting vi aktivt kan gøre for at påvirke det tilskud vi får, og hvis vi ikke gør noget vil tendensen fortsætte. Kampen om DIF midlerne bliver hårdere og hårdere, og det kan vi ligeså godt vænne os til.

12 Vi har fra 2008 og til 2014 mistet ca i tilskud fra DIF. Jo færre penge vi har, jo færre aktiviteter kan vi have, og det er med til at gøre det meget svært at lave et budget så vi kan tilfredsstille vores udvalg og deres aktiviteter. Det har vi brug for støtte til, så vi kan få så mange midler fra DIF som overhøvedet muligt. Vores nye hjemmeside er i luften, så her håber vi på lidt indtægter fra bannerreklamer. IT System til kontoret har vi ikke budgetteret med da vi ikke vidste om vi havde overskud til arbejdet, så hvis vi finder ud af hvad vi skal bruge vil vi tage det af egenkapitalen. Vores egenkapital er af en størrelse så vi kan tage af den. Vi arbejder på at få fridykning anerkendt hos DIF som anerkendt aktivitet, så det kan blive tilskudsgivende. Stig gennemgik det udsendte budgetforslag. Spørgsmål til budgetforslaget Forslag til at repræsentanterne blev oplyst om hvilke aktiviteter der er tilskudsgivende. Stig fortalte at UV-Rugby og Finnesvømning er tilskudsgivende aktivitet. Uddannelse af instruktører, dommere, seminarer og breddestævner af en vis størrelse. Der var forslag til bestyrelsen om at koordinere foreningsbesøg så vi kunne komme op på 50 besøg, da det er det antal der udløser tilskud. Stig Lyngby svarede at der er udvalg som laver mange foreningsbesøg, og der er masser af plads til flere besøg, blot skal formalia overholdes, rapport, medlemsliste og formål med besøget, så det er ikke bare at besøge klubben. Det er svært at fastlægge en plan for alle udvalg til foreningsbesøg, det vil igen pålægge udvalgene mere arbejde. Selvfølgelig vil det være optimalt hvis der er flere med til at løfte opgaven så vi får flere foreningsbesøg og jo flere der er med at løfte opgaven jo bedre. Forslag fra salen: Det ville være smart at klubberne på vores nye WEB kunne booke et foreningsbesøg og skrive hvilket udvalg der kunne være aktuelt. Hvad klubben kunne ønske sig og hvad klubben kunne opnå. Så har udvalgsformændene en mulighed for at skemalægge året, og indhente de kræfter man skal bruge til at lave et foreningsbesøg, så man ikke står i sidste øjeblik og skal finde en til at holde et foreningsbesøg, så har vi en reel chance for at skemalægge fores klubbesøg. På den måde kan man lave en aftale med klubben, for uden en aftale bliver det ikke til noget. Det kunne man bruge vores nye medie til. Spørgsmål fra salen: Hvorfor bliver det ikke bare lavet så man kan booke et klubbesøg. Der er jo penge til det. Stig Lyngby svarede: Vi har en ny hjemmeside og vi har en masse drømme til det vi gerne vil, online tilmelding, klubadministration og meget andet. Den del af vores WEB er snart færdig. Vi har også en stor udfordring med vores administrations system, og der er ikke nogen nemme løsninger der passer til det vi skal bruge. Der er meget der skal administreres så det kan

13 ikke gøres med et standardsystem. Der skal laves en kravspecifikation på hvad det er vi skal bruge og hvordan det vi har, kan integreres i et nyt system, og det skal gerne være bedre end det vi har. Det system vi har på kontoret er udført specielt til det vi skal bruge, så det er ikke lige at lave et system der er bedre. Udover det så haster det meget med et nyt opdateret system. Ole Aggerholm har også set på det og troede at vi lige kunne installere et system på kontoret, Men vi er blevet meget klogere siden da. Det lyder som en rigtig god ide med registrering af foreningsbesøg på hjemmesiden. Ole beretter om hvad der ligger til grund for den hjemmeside der er lavet. Hjemmesiden er opbygget teknisk på et CMS system der hedder WordPress. I modsætning til den gamle hjemmeside, som var programmeret helt fra bunden, giver WordPress den fordel at mange funktioner findes enten standard eller som et gratis modul man kan downloade og installere. Eksempel, skal man bruge en funktion til at lave nyheder, findes det indbygget i systemet, og man skal ikke bruge tid/penge på at programmere det. Vores nye hjemmeside er opbygget på en måde, så hvert udvalg har deres eget område, som ikke påvirker andre udvalg. Eksempel, hvis Teknisk Udvalg har et behov for en speciel funktion kan man installere denne, uden man behøver installere på Fotoudvalgets hjemmeside. Hvorfor hver udvalgs hjemmeside kan leve deres eget liv, og går der for eksempel noget helt galt på et udvalg, kan man slette dette udvalg og installere det igen, uden det påvirker andre udvalg. Vi har bevist indlagt nogle begrænsninger, således at alle udvalg skal bruge samme skabelon, farver og opbygning af siden, for at tilsikre, at der er en rød tråd gennem alle udvalg og der er en genkendelighed fra udvalg til udvalg. Nuværende hjemmeside er version 1, og der vil løbende komme flere nye funktioner til, så husk at komme tilbage og besøg os ofte. Der er lavet en funktion til klubberne så de kan skrive hvilke aktiviteter de har. Det har været svært at få klubberne til at opdatere deres oplysninger. Vi har desværre nogle klubber der har formanden som adresse så det kan være svært at finde klubben hvis formanden bor på Amager og klubben ligger i Ballerup, så det ville være godt hvis klubberne opdaterede deres oplysninger. Dirigent: Vi fortsætter med budgettet. Et spørgsmål til medlemsgruppen vandtilvænning. Stig Lyngby svarer: Vandtilvænning er kun oprettet for at overholde de krav om, at når man er medlem af en klub, er man også medlem af forbundet, man får ingenting for de penge, der er dog nogle ting som vi ikke kan vælge fra, kollektive forsikringer altså foreningsansvar, krisehjælp, det kan vi ikke vælge fra, den mulighed findes ikke, vi skal betale for hvert hoved der er i forbundet, og vi skal også have en lille smule til administration, derfor er det sat til kr. 25,00. Jeg er frisk på at give medlemmerne noget mere, men så skal prisen hæves, og det var der ikke stemning for da vi fik det lavet. Så de får meget lidt. Dirigent konstaterede at der ikke var flere spørgsmål. 4. Budgettet blev godkendt.

14 5. Valg af revisorer Bjørn Meinert Küster og Kirsten Pedersen Valgt Tilbage til Punkt 1. Dirigent: Under Punkt 1 blev udvalgene ikke kommenteret så det bliver sat ind her. Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Ingen spørgsmål Ingen spørgsmål Ingen spørgsmål Ingen spørgsmål Ingen spørgsmål Ingen spørgsmål Teknisk Udvalg Spørgsmål: Juniordykning, vi har 14 færdiguddannede dykkere som kun kan dykke sammen med juniordykkertrænere, vi mangler uddannelse til forældre og andre for at vi kan dykke med dem. Stig svarede. Juniordykning så dagens lys på kursuscentret Vingsted første gang i 2011, der har så efterfølgende været afholdt endnu et kursus i kursuscentret, og så har der været afholdt et lokalt kursus i en klub. Juniordykning er ikke som almindelig dykning, der er helt særlige forhold der skal tilgodeses. Det der skal til, det er at hver dykker skal på et weekendkursus, så har der været kørt et pilotforsøg hvor vi prøvede om det kunne gøres på en anderledes måde i klubben, og det viser sig at det kunne lade sig gøre. Skære det lidt, men stadig have retningen i det. Køge har spurgt, hvornår kan I? Hvornår er I klar? Vi kørte det sidste kursus i Orca. Der kunne vi godt se at de undervisningsmaterialer vi har, trængte til en gennemgribende revision, baseret på erfaringerne fra de 3 kurser der har været. De er ikke blevet lavet endnu, der er heller ikke tiltag fra juniordykkergruppens side, som gør at almindelige forældre bare kan komme ud at dykke med deres børn. Man skal være juniordykker instruktør 1 for at dykke med juniordykkerne. Det er ikke de store krav der stilles for at blive det, man skal på et kursus, så kan man blive opgraderet til juniordykker 1. Vi håber at Køge får det de ønsker inden sommer, men da det ikke hænger på mig alene, kan jeg ikke garantere det. Vi er nødt til at gennemarbejde det materiale vi har i en ny udgave, så det passer til en junior instruktør 1. Det kursus vi har, er et samlet kursus for juniordykker 1 og juniordykker 2. Årsagen til at det er lavet på den måde er, at der er temmelig meget inspiration i den måde kurset er lavet på, for at få stimuleret, motiveret nogle af forældrene til også at blive juniordykkerinstruktør 2. Der er stor vilje, men desværre er der mange andre ting at lave i forbundet og vi er kun 4 personer, så vi kan godt bruge flere resurser så vi kan få løst de arbejdsopgaver hurtigt.

15 Spørgsmål: Kompressoreftersyn, er der sket noget nyt? Stig svarer, kommer tilbage lidt senere. Spørgsmål: Køber man rettigheder til at deltage i udvalgsaktiviteter med et vandtilvænningskontingent? NEJ Spørgsmål: I Teknisk Udvalgs handlingsplan står der at der er kommet nye dybdegrænser, hvor kommer de fra? Carl Tronhjem: Det er faktisk ikke noget helt nyt for i 2013 blev de implementeret i CMAS standarderne så vi har nok været lidt langsomme i Teknisk Udvalg, men det kommer, vi arbejder på at skrive det ind i standarderne. Spørgsmål: Hvad er reglerne for at tage ikke dykkere med på prøve dyk? Skal man lave en ansvarsfraskrivelse? Så instruktøren ikke står med ansvaret hvis der sker noget. Der findes ikke noget regelsæt på hjemmesiden. Carl Tronhjem: Ansvarsskrivelse kan desværre ikke bruges. Der var en vejledning på den gamle hjemmeside, men jeg er ikke sikker på at den er kommet med over på den nye hjemmeside. Stig: En mulighed kunne være en underskrift på at vedkommende prøvedykker underskriver at det er på eget ansvar og risiko, men det gør ikke at man måske alligevel kan blive sagsøgt. Der findes en vejledning som nok skal opdateres. Biologiudvalget Ingen spørgsmål Fotoudvalget Søren Arnvig. Roskilde Frømandsklub, stor ros til fotoudvalget for at tage ud i klubberne og køre et fotokursus. Vi havde besøg af fotoudvalget på 3 klubaftener og fik en fantastisk gennemgang af fotomulighederne under vandet. Vi kan kraftigt anbefale at I tager fat i fotoudvalget, de starter helt fra bunden. Det er virkelig godt og det kræver ikke de store færdigheder. Brug udvalget. Dykkerudvalget Søren Arnvig. Der står under dykkerudvalgets beretning om et arrangement sammen med Roskilde Frømandsklub. Vi har haft nogle kommunikations vanskeligheder, vi har prøvet at arrangere til dykningens dag senere på året, men det blev ikke til noget. Bare så ingen forventer sig for meget på det punkt. Sportsdykkeren Ingen spørgsmål Kommunikationsudvalget Spørgsmål: Der er ikke så meget til Sportsdykkeren, der mangler handlingsplan for kommunikationsudvalget. Ole Aggerholm er blevet valgt til formand for kommunikationsudvalget, men der er ingen handlingsplan eller budget for udvalget. Hvad er det vi kan forvente af udvalget? Hvad er det vi kan forvente på den nye hjemmeside både nu og på langt sigt? Ole Aggerholm: Jeg sagde ja til posten som kommunikationsformand. Lige nu er der kun en vision, det er at fortsætte arbejdet. Vi har leveret version 1, vi vil arbejde videre med version 2.

16 Der skal selvfølgelig laves en strategi og en ny handlingsplan for hvad det er bestyrelsen vil have vi skal løse. Ideer, som man kunne arbejde videre med, men som ikke er besluttet om vi skal udvikle, for at gøre det nemmere for klubber og medlemmer er, at et medlem kunne rette sine egne kontakt data på web, klubber kan se hvem der er medlem og indberette nye medlemmer. På mødet kom der følgende ønsker frem: Variant af DSF logo til hvert udvalg, mere tydelig navigation så man ved hvilket udvalg man besøger, klik logo for retur til forside, liste over materiale der findes i forbundet, formular til booking af udvalg til klubbesøg. Se kommunikations udvalgs todo liste, for status på ideer. Spørgsmål til den dykkertavle der er lavet. Carl Tronhjem: Den har ikke kostet noget, den er lavet i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd, og I må gerne tage en med når i går. Introdyk står på den nye hjemmeside og kan findes under Teknisk Udvalg: Ofte stillet spørgsmål. Spørgsmål til materieludvalget: Alt det udstyr forbundet har, det kunne gøres lidt mere synligt på WEBSHOPPEN, med et billede, så man kan se hvem der har det, det kunne man bruge den nye hjemmeside til. Det kunne være rart at se hvad forbundet har så vi kan se, at, det kunne vi godt tænke os at bruge noget af. Blandt andet de reklame slides der findes, dem kunne vi godt tænke os at låne nogle af. Jesper Risløv: Der er selvfølgelig nogle ting vi har som ikke er til offentligt skue. Vi har udstillinger klubberne kan låne, men det skal nok gøres mere synligt, det vil vi arbejde på. Bent: Forbundets udstyr, det står et godt sted, det har jeg passet på i 24 år, og der har aldrig manglet noget, og det ønsker jeg heller ikke på noget tidspunkt at der gør. Der er forskellige ting klubberne kan låne. Forbundets både kan også lånes hvis man laver et event flere klubber sammen, så kan man søge om at låne tingene. Det er ikke sådan at hver enkelt klub kan låne en båd eller 2, det kan man ikke. Det udstyr vi har, er til udvalgenes aktiviteter. Det bliver ikke lagt til offentlig beskuelse for så har vi det ikke mere. Søren Arnvig: Forstår godt at listen med udstyr, og adressen ikke skal være officiel, men på den anden side er der jo ikke noget der er hemmeligt for repræsentantskabet, så hvis repræsentantskabet gerne vil have en liste over udstyr, så er den selvfølgelig tilgængelig, og det vil bestyrelsen garanteret sørge for sammen med reglerne for hvad der kan lånes og ikke lånes. Jesper Risløv: Jeg er meget enig i det Søren siger, og som Bent siger, skal vi ikke lægge alt til offentlig skue, men det er klart at klubber og udvalg, og dem der bruger vores materiel skal også vide at vi har det. Flemming Holm: Jeg er meget uenig med min formand. Hvis vi kigger lidt på vores struktur i forbundet, så har vi flere udvalg der er aktivitetsstyret. Så er der klubber der ønsker at lave

17 noget selv, så henvender man sig til dykkerudvalget, så kommer de ud med det udstyr de råder over, det er forbundsmateriel. Hvis en enkelt klub gerne vil ud og dykke, men mangler 2 både, så er det ikke det forbundets materiel er til, for så har vi det ikke særlig længe. Så har vi problemet når Teknisk Udvalg skal have kurser, så er det lånt ud til klubber så kan vi ikke afvikle kurser. Enig med Søren og Jesper, der er ikke noget hemmeligt ved vores materiel, alle der har været på forbundets kurser, seminarer, Ungdomsudvalgets sommerlejr, har set hvad forbundet har, så der er ikke noget hemmeligt i det. Materiellet ligger i Rolfs skov i en bunker. Stig Lyngby, spørgsmål til kompressor Vi har lavet en kompressoraftale, det har ikke været nogen nem fødsel. Vi har sikret at klubben kan få lavet kompressoreftersyn, luftanalyse en fast pris pr. år. Man kan få tilbudt at få lavet eftersyn en gang om året, eller når man ønsker det, så koster det, det koster. Eftersynene er regionaliseret, så der vil være et bestemt tidspunkt hvor Bay kompressor vil være i et bestemt område, og I vil så blive spurgt om klubben vil have et eftersyn på det tidspunkt. Udover det vil der være mulighed for at låne en nød kompressor af Bay, hvis ens kompressor bryder sammen, indtil man får sin egen kompressor op at køre igen. Der er god rabat på alle reservedele m.m. Hvis man har mere end en kompressor, en rejsekompressor, så får man den til halv pris. Der er intet i denne aftale der forhindrer klubberne i at slå sig sammen, så naboklubben kører deres kompressor hen til en anden klub, så det er på samme adresse, så får man den til halv pris. Aftalen er individuel, så klubben skal selv sørge for aftalen direkte. Bay håber også at klubberne støtter op om aftalen. Aftalen skal gerne være til glæde for begge parter. Bay har også sagt ja til at annoncere i Sportsdykkeren. Bay kompressor udsteder ikke et godkendelses certifikat. Luftanalyser skal foretages direkte fra kompressoren. Stig Lyngby fortalte om den juniordykkerlejr der har været arrangeret for børn. Der blev vist en lille film. Stig arbejder videre med juniordykning, og med ungdomsudvalgets hjælp vil det måske blive en mulighed for at holde et arrangement sammen med sommerlejren i uge 27. Det vil ikke ændre noget på sommerlejren. Der var ikke flere spørgsmål til resten af punkt Anmeldte sager 6.1. Dykkerklubben AKTIV. Fridykkeruddannelse Forslag: Der etableres en Fridykker instruktøruddannelse i DSF regi, så den store interesse for fridykning i klubberne og ude over det ganske land kan omsættes til klubaktiviteter gennemført på et højt sikkerhedsmæssigt og fagligt niveau. Hvis der ikke findes en CMAS standard som umiddelbart kan implementeres i DSF, at der så etableres en foreløbig DSF fridykker instruktøruddannelse for både eksisterende CMAS 1* snorkel-/flaskeinstruktør og erfarne fridykkere med udgangspunkt i eller svarende til anden anerkendt fridykker instruktør uddannelse. Henning Aaberg

18 Henning gennemgik forslaget, som er stillet fordi der efterhånden er stor interesse i klubberne for fridykning. Hvis der ikke findes en CMAS standard som kan implementeres må det være muligt at lave en DSF fridykker uddannelse i samarbejde med erfarne fridykkere. De etablerede fridykker klubber har lukket for tilgang af nye medlemmer. Vi har mødt stor interesse for fridykning i vores klub, det er selvfølgelig ikke alle klubber der vil fridykning, men der er stadig flere klubber der gerne vil have fridykning som aktivitet. Vores unge starter tidligt, de vil gerne både undervandsjagt, UV-Rugby og konkurrere i finnesvømning, de vil meget gerne fridykning også. Det er vigtigt at der er kvalificerede instruktører så man i svømmehallerne kan fortælle hvad der foregår. Det er også vigtigt at forebygge uheld og uanset hvilken sportsgren der udøves så træner man, og det gør man så i fridykning ved at holde vejret. Vi mener det er vigtigt at vi får noget viden og erfaring ind i det og kan minimere risikoen for at fridykningen bliver bragt i et dårligt lys. Så vi håber der kan blive støttet op omkring instruktøruddannelsen. Flemming Holm svarer: Det er et rigtig godt forslag, vi skal støtte det, vi skal gøre det med tilbagevirkende kraft. Fridykkerudvalget har rettet henvendelse til bestyrelsen, som har fået CMAS i tale, så nu er der rent faktisk en CMAS standard. Bestyrelsen har været i dialog med fridykkerne om at lave en uddannelse da vi i Danmark har relevante instruktører så vi kan lige så godt selv lave uddannelserne. Henning kan ikke se noget i Teknisk Udvalgs handlingsplaner om fridykker uddannelse, så vi vil gerne appellere for at man vedtager det. Hvis der ikke ligger en vedtagelse på det så går tiden måske. Søren Arnvig: Der var på mødet i 2010 allerede et forslag om at vi skulle have en fridykker uddannelse og Fridykkerudvalget skulle kontakte Teknisk Udvalg. Så er vi i gang med at beslutte det en gang til? Der skete ikke noget første gang, så hvis vi beslutter det igen så sker der vel noget. Allerød Dykkerklub spørger om Teknisk Udvalg har en eller anden holdning til det, hvad med et nordisk samarbejde, for svenskerne har en instruktøruddannelse, så Teknisk Udvalg kan vel arbejde på det. Carl Tronhjem: Der mangler arbejdskraft til arbejdet, får vi det, kan det sikkert gøres. (desværre er det meget svært at høre hvad Carl siger). Camilla fra Fridykkerudvalget: Der sker noget, vi har sendt Peter Dreier op til Sverige for at opservere hvad de gør deroppe, så der er lavet et lille udvalg i udvalget som skal finde ud af hvordan man bedst muligt laver denne her uddannelse i DSF, for i CMAS sker der ikke rigtig noget, og måske skal vi bruge helt andre systemer for at skabe den bedst mulige uddannelse og få den afviklet hurtigst muligt. Så der sidder 3 i fridykker udvalget og Peter Dreier, som måske sammen med Sverige kan prøve at udvikle uddannelsen. Flemming Holm: Fridykkerne råder allerede over instruktører i en anden fridykker uddannelse. Jesper Stechmann: Det vil efterhånden blive sådan at man rundt omkring i verden skal have et fridykker certifikat, så det bliver nok snart et krav for at deltage, at man skal have et certifikat.

19 Camilla: Hvorfor vi ikke bare tager de instruktøruddannelser der er, men meget af det der er, det er dybdedykning og ikke så meget Pool dykning, som er det klubberne skal ud og afvikle. Så det er der vi gerne vil flette nogle uddannelser sammen for at lave den bedst mulige pakke til de danske forhold. Jesper Risløv: Det her er et punkt som ligger bestyrelsen meget på sinde, det er en opgave som vi gerne vil påtage og arbejde videre med, så jeg kan love herfra at det nok skal blive sat i søen, så må vi se om vi kan få folk til at lave tingene, for vi kan ikke have klubber der ligefrem skal sige nej til medlemmer. Dirigent: Så er der en repræsentantskabs beslutning på det her, og Jesper har lovet at det bliver sat i gang. Henning Aaberg: Så har jeg fået en tilkendegivelse om at det er i gode hænder og vi satser på at det er klar til næste svømmehals sæson. Ingen afstemning da Henning konkluderede at det var i gode hænder. 7. Valg af formand for Appeludvalget Søren Bergh Jensen. Roskilde Frømandsklub Valgt 8. Valg til bestyrelsen 8.1. Formand for 2 år Jesper Risløv. Dykkerklubben Goplerne. Valgt 8.2. Bestyrelsesmedlem 1 for 2 år Konstitueret bestyrelsesmedlem. Mogens Braae. Kalundborg Sportsdykkerklub Valgt 8.3. Bestyrelsesmedlem 2 for 1 år Casper Dreiøe. Frømandsklubben Nikon Valgt 8.4. Bestyrelsesmedlem 3 for 2 år Pia Borneland. Dykkerklubben Aquanaut Valgt 8.5. Suppleant for 1 år Per Voss 8.6. Suppleant for 1 år Søren Arnvig

20 Eventuelt Stig Lyngby, en servicemeddelelse. Vi har arbejdet på en trykprøvningsaftale og jeg forventer en aftale inden vi rammer sommeren. En landsdækkende aftale hvor transport og trykning bliver samlet i en pakke. Pris og transportaftale er ikke helt på plads endnu. Jesper Risløv Vil gerne se Søren Petersen, formand for Fotoudvalget i 25 år, det vil vi gerne takke for og sige tillykke med det. Jesper Risløv Danmarks Idrætsforbund arbejder på en masse for at hjælpe frivillighed i gang. De har lavet en hjemmeside der hedder frivillighedstjek. dk Jeg vil opfordre Jer til at gå ind og kigge på den, det kan være der er nogle værktøjer i kan bruge. Søren, Undervandsjagtudvalget: Opfordring til at hjælpe med at finde en kasserer til udvalget, så hvis I kender en undervandsjæger som kunne tænke sig at hjælpe udvalget og lære lidt om forbundet, må I meget gerne melde tilbage. Jesper, fridykker. Vi har jo et logo i forbundet, er det muligt at lave versioner af det logo, så det kan passe til fridykning, undervandsjagt m.m. Ole Aggerholm, kommunikationsudvalget vil gerne bakke Jesper op, det kunne være godt med forskellige logoer, så Ole bakker op om det. Fra salen: Forbundet har 50 års jubilæum i 2015, så har bestyrelsen gjort sig nogle overvejelser? Skal der ske noget spændende i hele landet? Hvad skal de ,00 bruges til som er sat af? Jesper Risløv: Der er ikke planlagt noget i detaljer om hvad der skal ske. Vi har sat vores redaktion i gang med at finde ud af om vi skal lave en bog, et hæfte der fortæller lidt om de 50 års historie i forbundet. Det er så langt vi er kommet indtil videre. Om der kommer et lille event, eller stort event, en reception på kontoret eller i Idrættens Hus, det har vi ikke planlagt endnu. Hvornår er datoen? Ingelise: 30. maj. Vandtilvænning: Det er svært at få klubben til at melde dem til når de ikke får noget for det. Alle aktive medlemmer skal være medlem af forbundet, passive tæller ikke i DIF s regler, det kan vi ikke lave om på. Stig Lyngby: Det er blevet sådan at mange klubber melder dem ind i forbundet som har lyst, sådan er reglerne ikke, det er alt eller intet. Hvad er vandtilvænning: En der ikke dykker, en der ikke har dykkerudstyr, en der ikke deltager i undervisning af nogen slags, men som på en eller anden måde har en forbindelse til klubben, familie m.fl. forhenværende dykker som har afhændet alt sit dykkerudstyr, han skal ikke bare ende udenfor klubben eller svømmehal. Rigtig mange klubber har brug for disse mennesker som gerne vil støtte vores klubber, men som af en eller anden årsag ikke er nået at blive aktiv dykker, eller har været aktiv dykker. Det ville være en fin ide hvis vi kunne hæve beløbet så der kommer mere indhold, men jeg tror bare, at inden vi begynder at snakke om det, skal vi også finde ud af hvad det er for indhold der skal ind. Bladet kunne være en fin ide, men der kunne også være andre ting der kunne være interessant.

21 Dirigenten gjorde opmærksom på 7, hvor det er beskrevet ganske nøje hvem der skal være medlem. Stig Lyngby: Der kan ikke laves forskellige kategorier af vandtilvænning. Søren Arnvig: Det der blev beskrevet om ikke at være aktiv dykker, lyder mistænkeligt som det klubberne kalder passivt medlemskab, men vi har åbenbart noget der hedder vandtilvænning. Hvad er konsekvensen for en klub der ikke overholder de her regler? Stig Lyngby: Et passivt medlem er en der på ingen måde deltager i sporten. Hvis man er passiv, så dykker man ikke, så kommer man ikke i klubben eller i svømmehallen, man kan betale til klubben som passiv og deltage i deres fester. Det her tager udgangspunkt i at der er klubber der ikke har alle deres aktive medlemmer meldt ind i DSF. Det er der så sendt et klart signal om, at det skal vi have for at overholde DIF s vedtægter. Så er der en lille gruppe som er kommet i klemme, som reelt ikke dykker, som kun kommer i svømmehallen, skal de så smides ud eller tvinges til at betale det høje kontingent, derfor blev gruppen vandtilvænning lavet, for at tilgodese klubber som har nogle medlemmer i den kategori. Vi skal selvfølgelig forklare vores klubber hvad medlemskabet af DSF er, det er den ene vej at gå, den anden vej, er at true nogen med noget, og det tror jeg ikke at der er nogen der har interesse i. Vi vil give alle en chance for at få orden i eget hus. Det der også sætter det rigtig meget på spidsen, det er, at der nu bliver lavet en sammenkøring af de data der indberettes til Kommunerne og Dansk Sportsdykker Forbund/Danmarks Idrætsforbund. Tidligere var opgørelsesdatoerne forskellige, men nu bliver det opgjort på samme tid, så der skal selvfølgelig opgøres samme antal aktive og passive når vi skal have penge fra kommunen og når vi skal opgøre vores medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund. Klaus Vest, tidligere formand for Dykanden. Vi melder alle dykkernes børn ind i klubben. Det giver tilskud fra kommunen så det er givet godt ud og betale 25,00 til DSF. Poul Jensen: Hvis I undlader at indberette nogen til kommunen som I ikke har meldt ind i forbundet, så er der ingen der får ondt nogen som helst steder. Eller omvendt: Dem I indberetter til kommunen sørg for at de bliver meldt ind i forbundet. John fra Assens: Vi fejrer vores 25 års jubilæum den 13. september. Der vil vi gerne reservere den udstilling forbundet har så vi kan sætte den op til vores jubilæum. Spørgsmål: Hvis fridykkerne finder en sponsor, må de så reklamere for denne sponsor på hjemmesiden? Svar: Det må de gerne hvis der også kommer en annonce i Sportsdykkeren. Det kan de nok få til en god pris. Gitte: For en del år siden vedtog vi at et DM i de forskellige sportsgrene altid lå i en fast weekend. Det er ligesom blevet glemt så nu bliver der lagt arrangementer i samme weekend med de samme interessegrupper. Det må man gerne huske. Det ville være rigtig godt hvis man kunne koordinere de forskellige arrangementer.

22 Svar fra fridykkerne: Det bliver svært, men vi vil bestræbe os på det. Allerød Sportsdykkerklub vil gerne rette en tak til bog udvalget, dem som skriver forbundets lærebøger. Vi kan nu køre 3* kurser og har taget imod den nye bog med kyshånd. Der er også nogle fejl i, men dem samler vi op på og sender til bog gruppen. Stor Tak. Spørgsmålet fra tidligere vedr. Logo: Jesper Risløv er sikker på at Kommunikationsudvalget vil skrive det på deres To Do liste. Derefter må vi se på det, om det skal være et permanent logo eller et eventlogo. Vi skal nok kigge på det. Ikke flere punkter. Dirigent Poul Jensen takker for god ro og orden. Jesper Risløv: Jeg vil sige tak til Jer alle for at komme her en søndag eftermiddag. Kl. er14:00 så nu kan I komme hjem og se Formel 1. Jeg håber I alle har fået noget ud af det og jeg vil sige tak til alle der yder en stor indsats på hver deres måde. Så synes jeg lige vi skal sige en stor tak til Ole Aggerholm som har trukket et stort læs med at få vortes nye hjemmeside i luften. Jeg håber vi alle bliver glade for den. Tak for i dag og rigtig god søndag. Tak til Poul Jensen for at komme og være dirigent. Tak for det.

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2015 01.10.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 07-2015. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 01-2014 27. januar 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 16. januar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2015 06.09.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 25. august 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2014 5. marts 2014/IK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 18. februar 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2016

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2016 Til klubberne 16. marts 2016 Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2016 Søndag den 10. april 2016 KL. 10.00 Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden aflægger bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2015 16. april 2015 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Lørdag den 18. april 2015 kl. 10:00. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2015

Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Sportsdykker Forbund Til repræsentanterne 27. marts 2015 Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2015 Søndag den 19. april 2015 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 10-2014 24. oktober 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 27. oktober 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 09-2014 30. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 22. september 2014. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2014 28. maj 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Onsdag den 21. maj 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 20.2.2012/ik Referat Bestyrelsesmøde 02-2012 21.februar 2012 Tirsdag kl.18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 1-2012 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Dagsorden bestyrelsesmøde 12-2014 12. januar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 15. december 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2011 21. januar 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 11-2010 3. Økonomiske beslutninger 3.1.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 25. maj 2011/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2011 24. maj 2011 kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2011 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 08-2014 4. september 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 25. august 2014 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 11-2014 17. november 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 18. november 2014. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2014 31.juli 2014 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 17. juni 2014 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Bestyrelsesmøde 03-2013 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 13.06.2013/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 02-2013 3. Bestyrelsens siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 04-2013 Storebælt Camping & FerieCenter Storebæltsvej 85 4220 Korsør 20.8.2013/IK/2 13. august 2013 kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2016 4. marts 2016 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Torsdag den 3. marts 2016 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 01-2012 14/15. januar 2012 lørdag kl. 10.00 Kursuscenter Svenstrupgaard Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør 19. februar 2012/ik 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 11-2010 24. november 2010. kl. 18.00 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2010 3. Bestyrelsens siden sidst

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 25. august 2009/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 09-2009 25. august 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 06-2015 22.07.2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Onsdag den 24. juni 2015 Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 25. marts 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. marts 2015. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 07-2016 Tirsdag den 7. september Web møde 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde 06-2016. 3. Status fra bestyrelsen med

Læs mere

Sportsdykkerens februar udgave 2016.

Sportsdykkerens februar udgave 2016. TÆT PÅ episode Sportsdykkerens februar udgave 2016. Bøjeline- viklet rundt om halsen Jeg laver UV Jagt på forholdsvis lavt vand 3-4 meter, og der er moderat strøm. Svømmer med strømmen. Bøjen er forude.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 12.november 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2008 11. november 2008 Telefonmøde 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2007 Lørdag den 22. september 2007 1. Godkendelse af dagsorden. Den 12. oktober 2007 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2006 3. Budget redegørelse 3.1. Redegørelse pr. 18.9.2007

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Sportsdykkerens april udgave 2015.

Sportsdykkerens april udgave 2015. Sportsdykkerens april udgave 2015. Vinderen af Tæt På konkurrencen 2014 Formanden for Dykkerklubben Bunden (til venstre i billedet), blev den heldige vinder af lodtrækningen. Tæt på konkurrencen fortsætter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 6.december 2007 Referat Bestyrelsesmøde 08-2007 28. november 2007 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2006 3. Bestyrelsens siden sidst 4. Økonomiske beslutninger

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016

Aktivitetskalender. Slagelse Sportsdykkerklub Pingvinerne. 37. årgang nr. 1 januar 2016 Aktivitetskalender Februar: 2. Generalforsamling 23. Planlægningsmøde 37. årgang nr. 1 januar 2016 Yderligere information om Dansk Sportsdykker Forbund kan findes på følgende adresse: http://www.sportsdykning.dk/

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 3. december 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2008 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 9. juli 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 08-2009 24. juni 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 13. maj 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tirsdag den 12. maj 2015 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus

Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus Til: Bestyrelsen Kreds- og udvalgs medlemmer Klubber under DSF Referat fra BESTYRELSESMØDE 1. maj 2002 Idrættens Hus 05/2002 1/2000 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. OK for denne gang. Bliver udsendt

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Til repræsentanterne Referat Repræsentantskabsmøde 2013 SØNDAG DEN 7. APRIL 2012 KL. 10.00 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde 1. Valg af dirigent 2. Forbundsformanden

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 10. maj 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 04-2010 5. maj 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 03 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat af bestyrelsesmøde 01-2005 21.01.2005 Søndag, den 9. januar 2004 i Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2004 3. Budget 1. Budget 2005 2. VM i UV-Foto 4. Økonomiske

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 01-2017 Onsdag den 25. januar 2017 Idrættens Hus 9. februar 2016 Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Samarbejdsudvalgsmøde 5-05/08 Dato Mandag, den 25. juni kl. 17.00. Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Forbundsledelsen: Jan F. Ludvigsen, Annie Nielsen, Peter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 5. oktober 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 10-2009 2. oktober 2009 Grand Park Hotel Ørnumvej 6 4220 Korsør Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 19. november 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2007 Telefonmøde Onsdag den 20. juni 2007. kl. 19.30 Den 20. juni 2007 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2006 3. Budget redegørelse 4. Økonomiske

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere