ske og anvendelsen af teknologi af teknologi og videnskab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ske og anvendelsen af teknologi af teknologi og videnskab."

Transkript

1 24 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - DECEMBER 2003 Teknologien herre eller slave? Udstillingsansvarlig Rikke Schmidt Larsen fortæller her om særudstillingen Din teknologiske hverdag. Rikke Schmidt Larsen er cand. scient. fra Institut for Videnskabshistorie ved Aarhus Universitet og er ansat ved Steno Museet som videnskabsformidler. Forestil dig en verden uden mobiltelefoner, computere, elektricitet, køleskabe og biler men også uden briller, blyantspidsere, lynlåse og toiletpapir. Hvordan ville dit liv se ud? Hvor er teknologien i hverdagen? Hvor afhængige er vi af teknologi og videnskab? Hvad er det i det hele taget for et liv, vi lever? Hvordan kunne vi godt tænke os at leve? Hvad er et godt liv? Dette er nogle af de spørgsmål, udstillingen Din teknologiske hverdag tager op. Med udgangspunkt i billeder med en let aflæselig symbolik inspirerer udstillingen til at tænke over forholdet mellem det at være menne- En samling af teknologisk affald fra den nye særudstilling. (foto: Rikke Schmidt Larsen) ske og anvendelsen af teknologi og videnskab. Billederne kan læses på flere niveauer og henvender sig til alle aldersgrupper. I denne udstilling har vi begrænset tekstmængden og giver i stedet den besøgende nogle metoder og redskaber til at nå til en større forståelse af teknologi og videnskab. Gennem den visuelle oplevelse får man en nemmere tilgang til noget, som man tror er svært. Teknologisk affald Billedernes tema forstærkes gennem en samling af teknologisk affald, der flyder over midten af gulvet og fylder rummet. Billederne er skabt af professor i human-teknologi Peter Broberg fra Lunds Universitet. Se billederne på Udstillingen bevæger sig i temaer fra livets opståen for omkring fire milliarder år siden over menneskets første Fortsættes side 9

2 STENOMUSEN udgives af Steno Museets Ven ner. Bladet udkommer 4 gange årligt. Det sendes til foreningens medlemmer, men kan frit hentes af alle i museets foyer. Stof kan sendes til Steno Museet. Redaktion: Knud Erik Sørensen (ansv.) Hans Buhl Aase Roland Jacobsen Layout: Knud Erik Sørensen Tryk: Clemenstrykkeriet, Århus. STENO MUSEET Danmarks Videnskabshistoriske Museum C.F. Møllers Allé 100 Universitetsparken, 8000 Århus C Tlf: , Fax: Web: Museet er åbent kl Mandag lukket. Åbningstider i julen: Se bagsiden. Nye åbningstider fra 1. januar 2004, se bagsiden. Vedligeholdelse af medlemskab Tidspunktet for kon tingent fornyelsen er kommet. Her orienterer kassereren om proceduren. Den praksis vedrørende medlemskort, som vi indførte sidste år, har fungeret tilfredsstillende og videreføres. Bl.a. af hensyn til nye medlemmer følger her en kort beskrivelse af ordningen: Når man har betalt sit kontingent, kan man få udleveret sit medlemskort i museumsbutikken, som får besked, så snart jeg har registreret indbetalingen. Kortet kan naturligvis også udleveres mod forevisning af kvittering for betaling. Bemærk, at betaling for kontingentfornyelse skal ske til mig og modtages ikke af butikspersonalet. I marts bliver uafhentede medlemskort sendt sammen med StenoMusen nr. 25. Det vil være en stor lettelse for hele administrationen, hvis mappen med kort da kan tømmes, så vi anmoder om, at kontingentet betales senest 15. februar. Endvidere vil jeg indtrængende bede om, at man ikke benytter undladelse af kontingentbetaling som et middel til at komme ud af foreningen. Ønsker man ikke at fortsætte medlemskabet, så lad mig det vide, så nyttesløse påmindelser kan spares. Poul Gade Irisvej Viby J Tlf.:

3 Planetarienyt Til januar byder planetariet på en række nye undervisningsforestillinger. Disse forestillinger vises på bestilling med en levende underviser, så der undervejs er mulighed for at stille spørgsmål eller få uddybet et emne. Læs om de andre forestillinger på planetariet på Hvor fjerne er de nære stjerner? Ældre skoleelever og gymnasiet. Afstanden til stjernerne har været diskuteret i århundreder, men blev først målt i 1840 erne. Vi ser på de metoder, som bruges i den moderne astronomi, og eleverne kan selv prøve at regne på trigonometrisk parallakse. Solen vor nærmeste stjerne Ældre skoleelever og gymnasiet. Vi fortæller om Solens opståen og udvikling og om spændende fysiske fænomener som energitransport i Solen, solpletter og protuberanser. På billeder fra SOHO ser vi på, hvordan Solen opfører sig netop nu. Under Cheops stjernehimmel Ældre skoleelever og gymnasiet. I det gamle Ægypten afspejlede solopgangen Skabelsens øjeblik, og Solguden Re ville hver dag rejse over himlens hvælv i sin båd. Stjernehimlen markerede årets gang, og det ægyptiske år begyndte, når Sirius først blev set på morgenhimlen. Vi ser på præcessionen og dens betydning for stjernehimlen, da Cheops pyramiden blev bygget år f.kr. Meteoritter, kometer og stjerneskud Mellem og ældre skoleelever, gymnasiet. En meteorit er et stjerneskud, som har overlevet turen gennem Jordens atmosfære, men meteoritter er også rester fra solsystemets dannelse for mere en 4,6 milliarder år siden. Hvordan kan man kende en meteorit? Vi fortæller desuden om sammenhængen mellem kometer og meteorsværme. Vægtløs leg i rummet Yngre og mellem skoleelever. Kan man spille basketball i rummet? Hvordan flyver en papirflyver i vægtløs tilstand? Er der magnetisme i rummet? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil stille med denne forestilling. Sammen med eleverne finder vi ud af, hvordan velkendt legetøj opfører sig i rumfærgerne. På videooptagelser har NASA haft tilsvarende legetøj med om bord, så vi kan få en dialog i gang uanset alder om, hvorvidt vi har tænkt rigtigt! arj Mano Runco blev astronaut i Her eksperimenterer han i 1991 i rumfærgen Atlantis i vægtløs tilstand med en legetøjsbil, der løber af sporet. (foto: NASA) 3

4 Mord på museet i efterårsferien Cand.mag. Mette Høyrup tog initiativ til mord gå den, som blev lavet i samarbejde med Morten Skyds gaard. Det blev en blodig efterårsferie på Steno Museet, hvor familier, der besøgte museet, kunne være med til at opklare et fiktivt mord. Man havde fundet en myrdet mand i foyeren, og rundt omkring på museet lå der forskellige spor af forbrydelsen. For at finde morderen og opklare forbrydelsen skulle børnene undersøge sporene fra forbrydelsen. Der var blandt andet efterladt fingeraftryk, blodspor, aftryk af en sko og en giftblanding. Ved på den måde at følge i politiets fodspor kunne børnene få et indblik i, hvordan naturvidenskaben for teknikere og retsmedicinere er uundværlig i opklaring af forbrydelser. For at komme så tæt på politiets opklaringsarbejde som muligt havde museet derfor fået hjælp af nogle af de professionelle detektiver fra kriminalteknisk afdeling, Retsmedicinsk Institut, og fra Tandlægeskolen. Der var mange familier, der med stor iver gik ind i opklaringsarbejdet og løste mordgåden. Det var heller ikke kun den myrdedes blod, der flød. En del børn havde også mod på at blive stukket i fingeren for at få bestemt deres blodtype. Så måske gav efterårsferien nogle af fremtidens naturvidenskabelige detektiver blod på tanden. mh Udstilling om aktuel forskning Nu kommer aktuel naturvidenskabelig forskning på museum. Vores tilværelse er mere afhængig af videnskab og teknologi end nogensinde før. Den naturvidenskabelige og medicinske forskning udgør en af de vigtigste forudsætninger for samfundets fortsatte udvikling. Men forskningen virker abstrakt og fjernt fra de fleste menneskers hverdag. Formidling af forskning fra universiteterne til den almindelige befolkning har indtil videre været begrænset. Ifølge den nye universitetslov, der trådte i kraft den 1. juli 2003, skal universiteterne udbrede kendskab til videnskabernes metoder og resultater, og universitetet skal som central videnog kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. Steno Museet har taget initiativ til gennem skiftende udstillinger at formidle den aktuelle naturvidenskabelige og medicinske forskning til den brede befolkning. Den første præsentation af et forskningsområde vil åbne den 13. januar. Det drejer sig om nanoteknologi ved forskergruppen inano ved Aarhus Universitet. Udstillingen vil stå frem til medio april. rsl 4

5 . Plakaten, som mødte publikum ved ankomsten til museet. (tekst: ms, foto: Thorbjørn Kristensen) 5

6 Reaktor på museum... ja tak! Reaktorerne på Risø rives ned og jævnes med jorden. En reaktor på museum jamen er den ikke lidt stor? Jo, den er for stor, og den skal ikke på museum men erindringen om den skal bevares for eftertiden. Det er det, vi har museer til. Vi taler om Forskningscenter Risøs reaktorer DR3 og DR1, som i hhv og 2002 blev slukket og lukket og nu er godt i gang med at blive demonteret. En næsten 50-årig æra er forbi. Selvom Danmark kun har brugt sine nukleare anlæg til forsøg, er det nu en mulig- hed, der ikke mere eksisterer inden for landets grænser. Reaktor DR1, som var den ældste og absolut mindste reaktor, har udelukkende fungeret som forsøgsreaktor gennem alle årene. Mange fysikstuderende fra hele landet har her kunnet eksperimentere med kernefysik. Reaktor DR3 var fysisk meget større end DR1 og med en væsentlig større kapacitet, men i internationalt perspektiv var den kun en lille reaktor. I de godt 40 år reaktor DR3 har været i brug, er den især brugt til basisforskning inden for neutronspredning. I de sidste år har den endvidere fungeret Ansvarshavende for reaktor DR1 Per Becher foran kontrolpanelet fra DR1, som blev taget i brug i Kontrolpanelet er blandt de genstande, Steno Museet gerne vil bevare for eftertiden. (foto: Lars Kruse) 6 kommercielt med bestråling af siliciumkrystaller til brug for den internationale elektronikbranche. Hvad foregik der? Efter flere forberedende besøg på Risø fik Steno Museet bevilget et mindre beløb af Forskningscenter Risø nu Risø Dekommissionering til fotodokumentation af de synlige dele af reaktorernes indre. I foråret 2003 besøgte Steno Museet Risø nogle gan ge sammen med tre fotografer fra Aarhus Uni ver sitets AV-center. Reaktorernes ydre fremtoning og især indre indretning og apparatur blev grundigt dokumenteret, dels med almindelige fotos, dels med video. De to af fotograferne tog både en mængde digitale fotos og almindelige dias, mens videooptagelserne formede sig som interviews med den tidligere reaktorchef Heinz Floto som gennemgående fortæller. Som en ekstra gestus over for museets dokumentationsarbejde arrangerede medarbejderne ved DR3 en større procedure, idet der for allersidste gang i reaktorens histo-

7 DR3 vue over det øverste dæk inde i reaktortårnet. (foto: Lars Kruse) rie blev udført et fuelskifte dvs. en udskiftning af en af brændselsstavene i reaktorens midte. I dette tilfælde dog blot et fingeret fuelskifte, da alt højaktivt brændsel allerede er bortskaffet. Fuelskiftet foregår ved, at en stor såkaldt flaske på 25 ton, der fungerer som transporthylster for den nye brændselsstav, bliver ført fra en tilstødende hal, hvor stavene opbevares, til kælderetagen i selve reaktorbygningen og derfra med kran løftes op på det øverste dæk, hvorfra udskiftningen skal foregå. Her placeres den nøjagtigt over et af de huller i dækket, hvori stavene sidder dækket af store propper. Trods den høje teknologiske udvikling og de avancerede forsøg, der er udført med reaktoren, foregik brændselsudskiftningen hovedsageligt manuelt og med gammeldags mekanik, ligesom den er foregået i hele reaktorens levetid. Fotodokumentation Med disse fotooptagelser er nogle af de vigtigste procedurer i det daglige arbejde ved reaktoren dokumenteret til støtte for en eventuel senere udstilling, og i alle tilfælde som en erindring om, med hvad og hvordan man på et givet tidspunkt gjorde forsøg med og håndterede et så kontroversielt emne og materiale som beriget uran. Sikkerhed i top Både før og efter fuelskiftet blev dækket kontrolleret med en geigertæller, som personalet altid har gjort i forbindelse med de rigtige udskiftninger. Både teknikerne og vi andre er iført hvide kitler, hvide overtrækssutsko og evt. også ekstra gule sutsko uden på de hvide, når vi bevæger os på områder i reaktoren, der kan tænkes at være særlig udsat for radioaktivt støv. Ind- og udgang til reaktorlokalet foregår gennem en flere meter lang sluse med kraftige jerndøre i hver ende. Efter hvert besøg i reaktorlokalet skal hænderne vaskes og kontrolleres i en geigertæller, li- Fortsættes side 8 7

8 Reaktor på museum... Fortsat fra side 7. gesom sutskoene og alt grej, som har stået på gulvet, skal kontrolleres med geigertællere, før man slippes ud igen. For de mangeårige medarbejdere ved reaktoren sidder denne procedure på rygraden. Hvad skal vi gemme? Det er ikke helt rigtigt, at der ikke skal noget af reaktoren på museum, men det bliver kun en brøkdel af den enorme mængde genstande og apparaturer, der har været i anvendelse. Steno Museet har udarbejdet en ønskeliste over de ret få genstande, der forekommer repræsentative for de to reaktorer, f.eks. genstande, som er tidstypiske, karakteristiske, unikke eller særligt illustrative. Ny bog på vej Steno Museets Venner udgiver bog om matematikken i Danmark At nedbryde et nukleart anlæg, selv af så beskeden en størrelse som Risøs, kræver nøje planlægning, stor omhu, stadig kontrol, god tid og mange penge. Alt materiale, der fjernes og nedbrydes, bliver omhyggeligt undersøgt for radioaktivitet, før det klassificeres efter kontaminationsgrad og bortskaffes. Det meste af materialet er helt ufarligt, mens det, der er bestrålet, selv i ringe grad, vil blive anbragt i endnu ukendte lagre. Da netop nedbrydningen er langsommelig, vil der også gå nogle år, før Steno Museet vil kunne modtage de udvalgte genstande. Museet glæder sig dog til inden da at kunne fremvise nogle af de mange fine fotos af dette nu hedengangne, men enestående danske anlæg. ht Som det forhåbentligt er bekendt, har Steno Museets Venner udgivet en række bøger om emner fra museets dækningsområde. Den samlede oversigt over udgivelserne kan ses på webadressen inf9pub.htm, hvor der også findes prisoplysninger og omtaler. Det drejer sig om i alt 17 bøger, som kan bestilles på museet og i øvrigt sælges fra museets butik, men den 18. er på vej som et resultat af adjunkt Malene Marie Baks arbejde med dansk matematiks historie. Den nye bog er i skrivende stund i trykken, så omtalen lader vi vente til næste nummer af StenoMusen. kes 8

9 Teknologien... Fortsat fra forsiden. brug af redskaber og teknologi til teknologiens indflydelse på det moderne menneskes hverdag. De spørgsmål udstillingen rejser er ikke blot relevante i forhold til vores forståelse af teknologiens og videnskabens betydning i en verden, hvor disse begreber spiller en stadig stigende rolle for vores eksistens. De er også vigtige i forhold til vores hverdag, almindelige dannelse og livsværdier. Dialog og interaktivitet Steno Museet har i denne særudstilling anvendt en udstillingspædagogik, der lægger vægt på dialog og interaktivitet. Ikke interaktivitet i den forstand, at vi skal trykke på en knap og se, hvad der sker, men interaktivitet, hvor planchetekster og billedtekster lægger op til diskussion og får den besøgende til at tænke. Planchetekster og billedtekster giver mange spørgsmål, udfordringer og muligheder, men kun få svar. Vi lader den besøgende lave sin egen fortolkning. Udgangspunktet for den gode oplevelse i denne udstilling er den besøgendes egen hverdag. Alle kan således være med. Uanset hvem man er, får man noget at tænke over. Som noget nyt vil rundvisningerne lægge vægt på dialog og opgaver. Opgaver og undervisningsmateriale er tilgængeligt på Steno Museets hjemmeside medio december. Tilbud til undervisere I forbindelse med denne særudstilling arrangere de Steno Museet en gennemgang Udstillingens plakat viser den letaflæselige symbolik. af udstillingen og dens potentiale i undervisningssammenhænge for folkeskole- og gymnasielærere. Arrangementet fandt sted torsdag den 11. december kl Et tilsvarende arrangement vil blive afholdt tirsdag den 20. januar. Tilmeldingsfrist fredag den 16. januar på tlf eller Des uden vil der i begyndelsen af februar være et tilbud om et foredrag for gymnasieelever, hvilket vil blive slået op på hjemmesiden i løbet af december. Udstillingen åbnede den 2. december 2003 og løber til og med den 29. februar Den er opstillet i museets særudstillingslokale. rsl 9

10 Steno Museet efter den 1. januar 2004 Museet skifter status, men hedder sta dig væk Steno Museet Danmarks Videnskabshistoriske Museum. Ny organisation Bestyrelsen har anmodet Erhvervs- og Sel skabsstyrelsen om, at den fond, der har drevet museet, træder i likvidation, hvorefter Steno Museet får en helt ny organisation. Museet bliver en del af Aarhus Universitet, der har overladt ansvaret for videreførelsen til Det Naturvidenskabelige Fakultet. Fakultetet vil med tilskud fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og universitetets tekniske forvaltning finansiere museets løn- og driftsmidler. Det museumspersonale, som indtil 31. december 2003 har været ansat under og med finansiering af Steno Museets Fond, overgår den 1. januar 2004 til ansættelse på Aarhus Universitet. Museet ledes også efter den 1. januar 2004 af direktør Kurt Møller Pe dersen, der refererer til dekanen for Det Natur videnskabelige Fakultet og har de samme beføjelser som en institutleder. Steno Museet fortsætter efter den 1. januar 2004 sine aktiviteter som hidtil, omfattende formidling over for offentligheden af natur- og lægevidenskabens historie gennem faste udstillinger, særudstillinger og forestillinger i planetariet. Museets virksomhed vil fortsat have et alment dannende perspektiv rettet mod skolerne. Selv om Steno Museet skifter status den 1. januar 2004, mærker publikum ingen ændringer. Også logoet forbliver det velkendte. Udvidelsen af museet Der har i længere tid været en betydelig aktivitet blandt medarbejderne på museet for at planlægge en udvidelse på 3000 m 2 (se StenoMusen 15). Ønsket er at kombinere to typer af formidling, hands-on opstillinger (typisk for science centre) og traditionel museal videnskabshistorie (typisk for videnskabshistoriske museer). Målet hermed er at sætte oplevelse og interaktivitet ind i en historisk og kulturel sammenhæng. Denne kombination er et formidlingskoncept, som museet har arbejdet med siden dets åbning i Mere interaktivitet I forbindelse med udvidelsen vil vi i langt højere grad forpligte os på interaktivitet, end vi har gjort tidligere, da læring og god formidling kræver aktivitet hos den besøgende og i udstillingen. De besøgende på Steno Museet skal involveres ikke kun med hovedet men også med deres hænder og sanser, fordi naturvidenskab i høj grad drejer sig om at eksperimentere og på anden vis forholde sig til den fysiske verden. Men fysisk aktivitet er ikke målet i sig selv. Tværtimod skal den kunne føre til refleksion og ny erkendelse. Det betyder, at vi ikke blot skal skabe mulighed for hands-on, men også minds-on. 10

11 Mulighed for fordybelse Samtidigt ønsker vi at bibeholde elementer fra det traditionelle videnskabshistoriske museum, hvor man ved hjælp af autentiske genstande kan fortælle kulturhistorie og derved skabe sammenhæng og illustrere udvikling. Udstillingsrummene skal skabe en rolig og harmonisk atmosfære, hvor den besøgende får mulighed for at fordybe sig i et emne. Har man i udstillingerne fået vakt en tørst efter at vide mere, skal museet selvfølgelig være med til at stille den. Kanonafs(a)lutning af udstilling Særudstillingen Krudt og Kugler lukkede med manér. Derfor skal der skabes rammer for at tale, diskutere og lære. Hele det store, nye museumskompleks skal fungere som et mødested. Et sted, hvor byens borgere finder opinionsdannende udstillinger, hører foredrag. Museet skal også være en aktiv medspiller i udviklingen af naturvidenskabelige kompetencer for elever på alle trin i uddannelsessystemet. Finansieringen Udvidelsen er budgetteret til at kunne gennemføres for 60 millioner kroner. Aarhus Universitets Forskningsfond har i forbindelse med universitetets 75 års jubilæum støttet udvidelsen med 10 millioner kroner, Århus Amt har givet tilsagn om et lån af samme størrelse. I løbet af 2003 har vi yderligere fået tilsagn om støtte fra Lundbeck Fonden og Villum Kann Rasmussen Fonden, der hver giver 10 millioner kroner. Optimisme Med disse tilsagn er der nu al mulig grund til optimisme. Jeg ser frem til et smukt og rigt forår. kmp Trods det våde vejr mødte Kanonerselskabet Jylland op den 19. oktober som afslutning på udstillingen Krudt og Kugler. Kanonerselskabet afgav en salut en dansk løsen på 3 skud i museets have. Jørgen Ehrhorn stod for at affyre kanonerne, og i seancen medvirkede desuden en fanebærer, en ceremonimester og en våbenmester. Alle var mødt op i flot uniform. arj Kanonsalut i museumshaven. (foto: kmp) 11

12 december Steno Museet marts K A L E N D E R Steno Museet Tirsdag 2. december 2003 søndag 29. februar 2004 Særudstilling Din teknologiske hverdag. Onsdag 7. januar kl og Fuldmåneaften i planetariet. Program endnu ikke fastlagt. Tirsdag 13. januar - medio april Særudstilling om nanoteknologi. Fredag 6. februar kl og Fuldmåneaften i planetariet. Program endnu ikke fastlagt. Fredag 6. februar søndag 15. februar Vinterferie. Leg med eksperimenter og arrangementer for hele familien. Søndag 7. marts kl og Fuldmåneaften i planetariet. Program endnu ikke fastlagt. Tirsdag 9. marts I planetariet afløses forestillingen Vinterstjerner af Vårstjerner. Tirsdag 23. marts Jydsk Medicinhistorisk Selskab: for program kontakt Hanne Teglhus på Onsdag 31. marts kl Generalforsamling i Steno Museets Venner. Se nærmere information i næste nummer af StenoMusen. Nye åbningstider på Steno Museet fra 2. januar 2004 Mandag lukket Tirsdag - fredag Lørdag - søndag Åbningstider i julen og nytåret Museet har lukket december og december samt 1. januar

Robotterne er løs på Steno Museet

Robotterne er løs på Steno Museet 29 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2005 Robotterne er løs på Steno Museet Journaliststuderende Lise Soelberg Pe dersen besøgte Steno Museet i vinterferien og fortæller her om sine indtryk. Apparater,

Læs mere

Rosetta missionen på Steno Museet

Rosetta missionen på Steno Museet STENO USEN 63 STENOMUSEN MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2014 Rosetta missionen på Steno Museet Den 20. januar 2014 blev den europæiske kometjæger Rosetta vakt til live 825 millioner km ude i

Læs mere

Steno Museet vil i dybden

Steno Museet vil i dybden 15 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER - OKTOBER 2001 Steno Museet vil i dybden Siden planerne om udbygningen af Steno Museet første gang blev præsenteret i Stenomusen, er de blevet så konkrete, at der

Læs mere

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til.

instrumenter. Vi viser også nogle af de teknologier, som videnskaben har ført til. 49 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER MARTS 2010 Magneter, der husker En af Steno Museets centrale opgaver er at vise videnskabens betydning for vores hverdag. Derfor udstiller vi ikke blot videnskabsmændenes

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold B MANDAG DATALOGI/IT 9.00 9.35 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale G2 Vi følges herefter

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv

FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk. Dyk ned i din tid - og dit liv FOF Aarhus Fredensgade 36 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 29 55 www.fof-aarhus.dk Dyk ned i din tid - og dit liv En uge i livsfortællingens tegn Mandag 30. maj - fredag 3. juni 2016 1 1960 1940 1950 2 1930 Dyk

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART GENNEM KUNSTEN DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART PROCESORIENTEREDE FORMIDLINGSEKSPERIMENTERR Gennem Kunsten er en række formidlingseksperimenter, som afprøver rammerne for,

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet.

Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. 47 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2009 Undskyld vi roder... Steno Museet præsenterer til november en ny og spændende formidlingsaktivitet. Hvis man besøger museet i øjeblikket, vil man

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Overordnet pædagogisk grundlag

Overordnet pædagogisk grundlag BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 4. april 2016 Overordnet pædagogisk grundlag For nybygning og modernisering af daginstitutioner til børn i alderen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Trine Gregers, Naturhistorisk Museum

Trine Gregers, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? TEGNINGER Skoven - Spætter Middel (4. - 6. klasse) Den Globale Baghave på 2. sal Trine Gregers, Naturhistorisk Museum Seneste opdateret 15.04.2015 Lærervejledning

Læs mere

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup

Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Beboerinformation Denne information er skrevet af Lennart Rasmussen og Niels Stærup Juni 2015 Sommerhilsen Så er forårets generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling overstået. Jeg vil gerne

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

Ugebrev 37 Indskolingen 2015

Ugebrev 37 Indskolingen 2015 Ugebrev 37 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære alle sammen. Så er det ved at være tid til forældremøde. På tirsdag kl. 19.00 mødes vi i Baunen og starter fælles. Hvis I ikke allerede har set indbydelsen/dagsordenen,

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

En fugtig dag på Steno Museet

En fugtig dag på Steno Museet 31 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER SEPTEMBER 2005 En fugtig dag på Steno Museet Natten var tung af regn og morgenen tæt af dis, selv indendørs stod dagen i vandets tegn. Fredag den 2. september åbnede

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!!

Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!! Hold nu op, det har været en total hektisk uge i innovationens tegn!!! 7.c + klasselærere startede i mandags med et virksomhedsbesøg hos E.L.M, hvor de blev undervist i, hvordan en virksomhed arbejder

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

En november med tryk på!

En november med tryk på! Kildeskolenyt! En november med tryk på! Så gik november måned med en masse forskellige aktiviteter, som du kan læse om her i årets sidste nummer af Kildeskolenyt! December 2010 10. årgang nummer 10 Husk

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Tidsgruppe 0 10 minutter: Formel 1-kast med blød bold Der skal bruges to bløde bolde. Eleverne står i en tæt cirkel og bliver nummeret 1,2,1,2 etc

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 13+14 2014 Påske. Vi holder naturligvis åbent de 3 dage op til påske. Fra 06.30 til 16.00. Bemærk venligst tidspunktet vi lukker. Vi har i øvrigt besluttet at vi fra næste skoleår dropper at lukke kl. 16.00 i ferier.

Læs mere

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015.

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. I foråret 2014 indledtes et samarbejde mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark.

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE

Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE Nr. 185 april 2013 Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE Titlen hentyder til et par af numrene, der beskæftiger sig med regentparrets visit i Bogense 5. juni. EN ROYAL AFFÆRE indeholder i alt nogle og tyve numre,

Læs mere

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp.

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp. UGEBREV nr. 10 uge 43 Årgang 6 Teater På torsdag den 29. oktober kommer Syddjurs Egnsteater og spiller teater for os. De skal spille stykket "Det Blå Bjerg" i aulaen. Der kommer sandsynligvis også børn

Læs mere

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk

Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Læreplaner for den aldersintegrerede institution Kaskelotten Nøreng 6 6760 Ribe Tlf. 76 16 77 99 Mail: takas@esbjergkommune.dk Naturen og Naturfænomener (18-36md) Få kendskab til plante proces.(fra frø

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Så kom der gang i aktiviteterne!

Så kom der gang i aktiviteterne! ildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Så kom der gang i aktiviteterne! Efter at eleverne kom godt i gang med skolearbejdet, skulle vi afholde årets temauge denne gang under titlen De Nordiske Lande. Oktober

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Kommende arrangementer Torsdagsbrev, den 01.10.2015 www.mammenfri.dk Torsdag den 1. oktober Uge 41 Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 6. oktober Onsdag den 7. oktober Fredag den

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013

Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Søndag d. 27. januar 2013 Nyhedsbrev nr. 41 januar 2013 Jan Skriver udstiller på Nordkraft: Vildmoseforeningen og Nordkraft arrangerer i vinterferieugerne 7 og 8 i samarbejde med journalist og naturfotograf

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening Mødeplan 2004-2005 : Vi vil tilstræbe, at der afholdes en observationsaften i hver af månederne fra september til marts. De månedlige medlemsmøder: Alle møder afholdes på søndage. Hver mødeaften vil være

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015

TÅRNBORG SKOLENYT. Skolelederen Kære alle. 4. februar 2015 4. februar 2015 Skolelederen Skolelederen Kære alle. I december skrev jeg, at sneen nok ville komme mellem jul og nytår, og der kom faktisk et lille drys de fleste steder, men nu er det for alvor blevet

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården

Rudersdal Museer. Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014. Mothsgården Rudersdal Museer Udstillings- og aktivitetsplan medio 2013 2014 Mothsgården 23. april 2013 januar 2014 Efterår 2013 9. juni 2013 samt efterår 2013, forår 2014 og efterår 2014 To før sommer 2013, tre efter

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter

Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter Planlægning: Herunder beskrives læreplanstema, læringsmål, tegn på læring og tilrettelæggelse af aktiviteter Valg af læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier, natur og natur fænomener Begrundelse

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis

Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Undervisningsdifferentiering fra begreb til praksis Uddannelsesforbundets fyraftensmøde Københavns Tekniske Skole 8. Oktober 2015 Adjunkt, ph.d., Arnt Louw (avl@learning.aau.dk) Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere