Flensborg under krigen i 1864 oplevet af byens danske. Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig René Rasmussen, arkivar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flensborg under krigen i 1864 oplevet af byens danske. Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig René Rasmussen, arkivar"

Transkript

1 Flensborg under krigen i 1864 oplevet af byens danske Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig René Rasmussen, arkivar

2 Stemningen i Flensborg var i begyndelsen af året 1864 overvejende loyal over for Danmark og den danske konge. Byens politimester, Louis Hammerich, konstaterede i en indberetning i januar 1864 følgende: Indfødte og derfor med de lokale forhold fortrolige mænd har gentagne gange udtalt over for mig, at det velsindede parti besidder en ubetinget overvægt over modstanderne; navnlig fordi de såkaldte småfolk næsten uden undtagelse er kongen og det fælles danske fædreland tro hengivne. Flensborg set fra syd ca. 1855

3 Én af de loyale var Ingeborg Partsch. Hun gift med slagtermester Johann Friedrich Wilhelm Partsch på Havretorv i Flensborg. Familien var glødende danske patrioter. Som de fleste i Flensborg havde de dog hidtil haft tysk hjemmesprog. Sproget havde man egentlig aldrig lagt så stor vægt på i Flensborg. Men netop ved årsskiftet traf familien Partsch beslutning om herefter at kommunikere indbyrdes på dansk. Den truende krig påvirkede også stemningen i Flensborg. Ingeborg skrev den 3. januar 1864 til sin bror, Lorens, der lå som dansk soldat ved Dannevirke: Ingeborg og J.F.W. Partsch (Bryllupsbillede 1862) Nu ser det ellers galt ud med krigen. Jeg synes, de dansksindede er nær ved at tabe modet. Gud give, at dette måtte gå bedre, end det ser ud til. Vi må jo håbe det bedste; thi det er jo dog en retfærdig sag, Danmark kæmper for, og vi må håbe, at den almægtige vil stå retfærdigheden bi. Lorens Hansen

4 Den danske hærs hovedkvarter var opslået på Rasch s Hotel. Flensborg var endnu fyldt med danske officerer og soldater. Men for første gang siden 1850 følte byens dansksindede, at byen ikke kun var deres. Blandt de tysksindede var der en forventningsfuld spænding. Bag mange nedrullede gardiner blev der syet slesvig-holstenske faner, og mens mange af byens dansksindede endnu bar sorte bånd om hatten eller venstre jakkeærme som tegn på sorg over Frederik den VII s død, så sås de blå-hvid-røde slesvig-holstenske farver i påklædningen hos byens tysksindede indbyggere. Rasch s Hotel, Nørretorv, Flensborg, ca Indsat: Marie Rasch

5 Den 21. januar rykkede preussiske og østrigske tropper ind i Holsten. Ved månedens slutning stod de ved Ejderen, og den 1. februar 1864 overskred de den gamle grænseflod til Slesvig. Over for dem stod praktisk taget hele den samlede danske hær, ca soldater. De stod først og fremmest ved Dannevirke. Det var ikke nær nok til at bemande anlægget, der i forvejen ikke var udbygget tilstrækkeligt og som tilmed kunne omgås i det hårde vintervejr. Danske soldater på vagt ved Danevirke januar 1864

6 Preusserne forsøgte den 2. februar 1864 overgang over Slien ved Mysunde, men blev under hårde kampe slået tilbage. Den 3. februar 1864 erobrede østrigerne forpoststillingerne foran voldanlægget efter hårde og blodige kampe. De første sårede danske soldater begyndte at ankomme til Flensborg. Den danske præst og førstelærer (kateket) Fr. V. Munck berettede om stemningen og forholdene i Flensborg. Den 3. februar 1864 skrev han: Mit hoved er opfyldt af de sørgelige efterretninger om døde og sårede, mit hjerte er tungt af sorg og min hånd ryster. I går begyndte de at komme dernede fra; jeg tror et halv hundrede mand sårede i nat har man hørt kanontorden bestandig og i nat er nok 150 mand døde og sårede komne hertil. Det var slaget ved Mysunde, pastor Munck havde kunnet høre. Dansk skanse ved Mysunde 2. februar 1864

7 Lazaretter: Borgerforeningen og Stænderhuset

8 Det lod sig ikke gøre at holde Dannevirke, uden at risikere at sætte hele den danske hærs eksistens på spil. Den kommanderende general, Chr. J. de Meza, traf derfor beslutning om at rømme Dannevirke og trække sig nordpå natten mellem den 5. og den 6. februar. Pastor Frederik Munck skrev den 5. februar 1864 om aftenen i et brev: Det er en tung time. Hæren går tilbage fra Dannevirke, og Vorherre vejer vort fædrelands skæbne i sin vældige hånd. (...) Vi har et urokkeligt håb om, at det dog til sidst vil gå som i 1848 og 49. Gud velsigne og bevare vort fædreland. Tilbagetoget fra Danevirke natten mellem den 5. og 6. februar 1864 (Maleri af Niels Simonsen) Indsat: General de Meza

9 Klokken 2 om natten blev alle større huse i Flensborg banket op og beboerne fik besked på at forpleje så mange soldater som muligt. Der blev kogt suppe og kaffe, bagt brød og i det hele taget gjort, hvad man kunne, for at beværte de forkomne danske soldater, der havde marcheret hele vejen fra Dannevirke i hård frost på isglatte veje. Det var kun et kort ophold, inden de drog videre nordpå. Hos familien Partsch på Havretorv tog man imod flere hold soldater i løbet af aftenen og natten. Mange af dem var helt ødelagte af træthed, sult og kulde. Geværerne blev stillet i pyramide ude på Havretorv, kapper, kasketter osv. lagt i store bunker, og så blev der øst op af suppe med kødboller og serveret kogt flæsk, brød og kaffe. Men mange af soldaterne faldt i søvn i halmen på gulvet, inden de havde nået at få noget at spise, og selv i køkkenet lå sovende danske soldater og flød. Havretorv i Flensborg ca Familien Partsch sølvskeer

10 Også hos pastor H.J. Carstens i Mariekirken blev danske soldater beværtet. Der blev smurt bjerge af smørrebrød og kogt store kedler med varm mælk og kaffe. Sønnen Vilh. Carstens huskede senere, at hans far, da soldaterne var draget bort igen, sagde: Nu har der været 210 soldater over vor dørtærskel her i dag, og de er blevet bespist her i præstegården. Hver af dem har fået to cigarer. Mariekirken pastor Hans Jürgen Carstens

11 Mens de danske soldater fik et tiltrængt hvil hos familien Partsch og andre steder i Flensborg, blev der udkæmpet hårde fægtninger ved Sankelmark, da forfølgende østrigske tropper blev standset hen under aften den 6. februar 1864 af den danske bagtrop under kommando af oberst Max Müller. Allerede den 7. februar 1864 tidligt om morgenen jog de første preussiske ulaner og husarer gennem Flensborg i hælene på den danske hær. Men da var fuglen fløjet. Sidst på natten mellem den 6. og 7. februar 1864 havde den sidste danske soldat forladt Flensborg bortset fra lazaretterne, der var fyldt med sårede og syge. Oberst Max Müller Østrigerne tilbagevises ved Sankelmark

12 Mange af de døde og sårede blev fragtet til Flensborg. De første sårede fra Sankelmark ankom allerede den 6. februar om aftenen og den 7. februar tog garvermester Jacob Plaetner ud på slagmarken for at søge efter sårede og indsamle døde. Han samlede i løbet af dagen sammen med sine hjælpere knap 60 stivfrosne lig af danske og østrigske soldater. De blev lagt på vognene og fragtet op på Flensborg Kirkegård. Falden soldat i sneen garvermester Jakob Plaetner

13 Flensborg var fyldt med sårede soldater, danske, østrigske og preussiske. De lå på lazaretter, der var indrettet i Borgerforeningen, i Colossæums store dansehal, i Stænderhuset og i skolerne. Og her var et felt, hvor de dansksindede flensborgere kunne vise deres nationale følelser i gerning, nemlig i plejen af sårede danske soldater. Garvermester Jacob Plaetner indtog her en ledende position, men også A.C.C. Holdt, C.F. Monrad og Gustav Johannsen var meget aktive. A.C.C. Holdt - Lazarettet i Nordre Friskole C.F. Monrad

14 I plejen deltog ikke mindst mange flensborgske kvinder. Seksten af dem fik senere af kong Christian IX en broche med dannebrogssløjfe og påskriften: Ædel Daad glemmes ei! Marie Rasch med sløjfe: Ædel Daad glemmes ej

15 Den 12. februar 1864 blev 58 faldne fra Sankelmark begravet i bidende kulde på Flensborg kirkegård. Danskere, preussere og østrigere blev altid begravet sammen, mellem hinanden i samme grav. Derfor var pastor Graae næsten altid med og forrettede jordpåkastelsen sammen med en tysk gejstlig, en protestant eller en katolik. Den tyske præst talte på tysk, og pastor Graae på dansk. Som han selv senere skrev: Jeg talte dansk med Dannebrogskorset på præstekjolen, i alt fald til opbyggelse for de trofaste danske flensborgere, som ikke forsømte at vise de brave Jens er den sidste ære. De faldne fra Sankelmark begraves 12. februar pastor G. Graae

16 Den 22. februar 1864 fandt der større forpostfægtninger sted ved Dybbøl. Mange sårede preussiske soldater kom på lazaretterne i Flensborg og mange dræbte skulle begraves. Desuden ankom 150 danske krigsfanger. Tilfangetagne danske soldater føres gennem Flensborg

17 På Flensborg kirkegård forsøgte en flok tilrejsende fra Altona natten til den 23. februar 1864 at vippe Isted-Løven ned at sin sokkel. Det havde de kun delvis held med. De fik brækket halen af og rokket løven så meget, at den stod skævt. Men flere af dem blev arresteret. De blev dog hurtigt løsladt igen med besked om, at den løve behøvede de ikke ulejlige sig med at fjerne. Det skulle preusserne nok sørge for! Allerede en uge efter var den taget ned. Natten til den 23. februar 1864 Isted Løven forsøges væltet

18 Gadedrengene kunne synge en ny version af den gamle nidvise: O Satans skræk og nød! Der Löwe ihm er død! Und Klewing sitzt und weint Mit Duseberg vereint! Stenhugger H.A. Klewing doktor J.F. Duseberg

19 Røde port Flensborgs tysksindede indbyggere lagde ikke længere skjul på deres sindelag. Elisabeth Thomsen i Harreslev skrev på en blanding af sydslesvig-dansk og sønderjysk: Du kan tro, de vyler ordentlig. Flensborg er ordentlig smykket med tyske faner, og herrerne går ordentlig med kokarde og damerne bærer tyske bånd og kokarde på brystet og alle vinduer er smykket med hans portræt og tyske bånd og våben af slesvig-holsten. ( ) Du kan tro, de har hatten siddende højt i denne tid, thi de er så tyske, at de stjynker Angelbogade

20 Kanontordenen fra Dybbøl kunne høres helt til Store Vi. Pastor H.F. Feilberg skriver i sine optegnelser den 23. marts 1864: Kanonerne dundrer med hule brag ved Dybbøl, det har de jo længe gjort, af og til klirrer vinduerne. Bondegård i Valsbøl pastor H.F. Feilberg

21 Den 2. april 1864 blev Sønderborg skudt i brand. I Flensborg kunne man om dagen se røgsøjlen, og om natten kunne man se lysskæret fra branden mod de lavt hængende skyer. Sønderborg brænder 2. april 1864

22 Så kom endelig den 18. april 1864 dagen for stormen. Pastor Feilberg fra Store Vi var taget af sted tidligt om morgenen for at køre til Flensborg. Skuddene drønede ustandseligt. ( ) Skydningen hørte pludselig op kl På Dybbøl myldrede de preussiske stormtropper i dette øjeblik op af løbegravene. Timen var faldet i slag. Den danske overpræsident, kammerherre von Rosen i Flensborg, der foreløbig fungerede videre under preussisk overopsyn, skrev i sine optegnelser ét ord: Angst! Preusserne stormer Dybbøl overpræsident von Rosen

23 Af pastor Graaes dagbog 18. April 1864: Vi kunne tydeligt se det glimte fra skanserne på Dybbølbjerg; en mand, som stod ved siden af med en udmærket kikkert, råbte: Nu stormer de! Se, hvor de myldrer frem! Kort og foto fra Preussiske tropper stormer skanserne 18. april 1864

24 Feltlazaret ved Nybøl på Sundeved 1864

25 I løbet af aftenen og den følgende strømmede hundredevis af sårede ind i Flensborg, og der blev rekvireret lazaretter flere steder i byen. Den danske pastor Graae beskrev i et brev den 9. maj 1864 til biskop Daugaard i Ribe forholdene: Efter den 18. april bragtes hertil vel omtrent 300 danske sårede, men deraf har jeg begravet 1/6. Her er så mange lazaretter, at man, for dog at udrette noget, må indskrænke sig til enkelte af dem. ( ) Jeg har adskillige gange holdt gudstjeneste på et par af lazaretterne, hvor for øvrigt danske og preussere ligger meget venskabeligt ved hverandres side, hvilket i grunden gør et godt indtryk netop for modsætningens skyld i denne krigstid. Feltlægens redskaber degn Mikkelsen Tofte - amputationer

26 Lazaretter i Flensborg 1864 Borgerforeningen Feltlazaret Nordre Friskole - Stænderhuset

27 Den 21. april 1864 kom kong Wilhelm I af Preussen til Flensborg. Der var flagning, modtagelse af hvidklædte piger og ringning med kirkeklokker. Men besøget gjaldt først og fremmest den sejrrige preussiske hær. Overpræsident von Rosen kørte om aftenen gennem byen nordpå. Der var meget stille i gaderne, fortæller han: Næsten ingen flag, i hele norden kun enkelte, 3-4 flag. Stemningen her er let at forstå, og aldrig vist tydeligere end i dag. Wilhelm I af Preussen Hurra blev der jo råbt, fortæller pastor Feilberg, men der skal næsten ingen deltagelse fra folkets side have været. Til ære for kongen blev der illumineret og slået ruder ind om aftenen hos slagter Hillebrandt, præsten Ewaldsen, Madam Rasch og flere andre.

28 Flensborg-apotekerdatteren A.F.Mechlenburg beskriver i et brev den 5. juli 1864 til sin mand, premierløjtnant (senere apoteker) J.O. Paludan v. Bentzen, hvordan nyheden om preussernes overgang til Als den 29. juni 1864 blev modtaget i byen: Disse dage med den så uventede indtagelse af Als overstiger langt alt, hvad vi hidtil har oplevet. Denne nedslåethed, der overfaldt os danske, var rædsom, disse masser af tilfangetagne, som blev anbragt i 3 kirker, de indfødte slesvigere fik den danske kokarde revet af og fik den blå-hvid-røde sat på, og så blev de ført gennem gaderne til sangen Schleswig-Holstein meerumschlungen sunget af fuld hals. Jeg kunde ikke andet end græde de første dage. J.O. Paludan von Bentzen Søndertorv flagsmykket (1871)

29 Danske embedsmænd var allerede begyndt at blive afskediget i februar, og det fortsatte de følgende måneder. Mange af de præster, vi har hørt berette i det foregående, Munck, Feilberg, Graae, blev afskediget i løbet af sommeren Det gjaldt naturligvis også overpræsident von Rosen. Nu blev det nye tider for de danske i Flensborg. Pastor Graae degn Tofte pastor Feilberg overpræsident von Rosen

30 Fortællingen om Flensborg under krigen i 1864 er fremstillet af arkivar René Rasmussen, Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, i anledning af et arrangement med foredrag og udstilling i Den slesvigske Samling på Dansk Centralbibliotek den 18. april Alle fotos og illustrationer stammer fra arkivets store fotosamling (med mindre andet er angivet). Anvendte kilder og litteratur: Dagmar Bork: Sygepleje i fredens tjeneste. Danske og tyske diakonisser i I: Sønderjyske Årbøger, H.F. Feilberg: Minder og breve. Store Vi. Præstegårdsliv i Mellemslesvig Fordelt over fem artikler i Grænsevagten, 1918/1919. G.F.A. Graae: 48 og 64. Efterladte dagbogsoptegnelser. København, Lars N. Henningsen: Sprog og kirke. Dansk gudstjeneste i Flensborg Flensborg, Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie. Flensborg, Holger Hjelholt, Johan Hvidtfeldt og Knud Kretschmer: Flensborg bys historie, bind 2. København, Morten Kamphøvener (red.): Sydslesvig gennem tiderne. København, Heinz Kellermann: Breve fra krigsårene. Upubliceret brevsamling i Arkivet ved DCB, P Axel Liljefalk og Otto Lütken: Vor sidste kamp for Sønderjylland. København, H.F. Petersen (udg.): Fra Flensborgs danske præstegård. Flensborg omkring I: Sønderjyske Årbøger, Kammerherre Rosens optegnelser fra Flensborg I: Sønderjyske Årbøger, Leif Sestoft: Drømmen om Danmark. Flensborg, 2002.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig

Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig Sigurd Kloppenborg Skrumsager i Rusland 1916. Sigurd Kloppenborg Skrumsager Oplevelser og tanker fra deltagelsen ved fronterne under 1. verdenskrig 1 Forord Sigurd er min morbror. Jeg har skrevet hans

Læs mere

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl

Soldaten fra Nybøl. Af Arne Jessen, Nybøl Soldaten fra Nybøl A5 07/07/09 20:25 Side 1 Soldaten fra Nybøl Af Arne Jessen, Nybøl Dette er beretningen om en soldat fra 1864. Fortællingen er uddrag af soldatens dagbog og materiale hentet på diverse

Læs mere

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig

HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV. 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig HJEMMEFRONT OG SKYTTEGRAV 12 autentiske fortællinger fra Første Verdenskrig 12 fortællinger om Sønderjyderne og Den Store Krig Sønderjylland august 1914 1. Skildring fra Kær og fra Haderslev Propaganda

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918)

En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) En soldats beretning fra den 1. verdenskrig (1914-1918) I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs start har jeg tilladt mig "digitalisere" en beretning om min Farfars deltagelse i 1. verdenskrig, som

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN

.(ol~~,(/ 'llvl.t-t. h-d'~~\i\ r(1~1 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN .(ol~~,(/ 'llvl.t-t 0J~.+ GENERALSEKRETÆR FREDERIK PETERSEN r(1~1 h-d'~~\i\ Denne bog tilegnes mindet om Højesteretsdommer Frants Thygesen, der var Frederik Petersens efte/jølger som generalsekretær 1945-1956.

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981

AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 GUNNAR RYGE PETERSEN X AGTRUPDANSKESKOLE 1946-1981 Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig FLENSBORG 1995 Gunnar Ryge Petersen,f 25. jan. 1914, der i efterkrigstiden

Læs mere

I medmenneskelighedens tjeneste

I medmenneskelighedens tjeneste I medmenneskelighedens tjeneste rødekors.dk INDHOLD 1 Henry Dunant 4 Charles van de Velde 7 August Christian Price 11 Lena Tideman 15 Carl Krebs 17 Jakob Raft 21 Holger Reedtz Funder 25 Dagmar Hanghøj

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig

I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig I Soldaternes Fodspor - kør selv tur til Sydslesvig Scan koden for flere 1864 oplevelser www.1864dage.dk Brodersby - Missunde Missunder Fährstraße, 24864 Brodersby Geokoordinater: Latitude 54.523438 Longtitude

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Tysklandsarbejder 1941-42

Tysklandsarbejder 1941-42 Gartner Povl Christiansen 1923-2006 Tysklandsarbejder 1941-42 Povl Christiansen er født 1923 i Gundstrup på Nordfyn. Hans far var smed Lars Peder Christiansen. Povl har skrevet sine erindringer om drengeår,

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr

Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Hvem der først bliver vred, Dansk folkeeventyr Der var engang et par folk; det var kun husmandsfolk, og de havde tre sønner. Den ældste hed Per, den anden hed Povl, og den yngste hed Hans; han gik for

Læs mere

LAUB J E R G S L Æ GTEN

LAUB J E R G S L Æ GTEN LAUB J E R G S L Æ GTEN Hovedbestandele....5 Indholdsfortegnelse....5 Familiehistorie....5 Kildeangivelse...5 Slægtstræet....5 Historiske kronologier...5 Navne....5 Breve....5 Oversættelse....5 Originaler....5

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere