NatioNalmuseets arbejdsmark 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NatioNalmuseets arbejdsmark 2011"

Transkript

1 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011

2 Indhold 7 Forord Per kristian madsen 8 Flirt, faktion og Facebook da 1700-tallet blev levende på de sociale medier Ida Lund-Andersen, Mette Boritz, Charlotte S. H. Jensen og Mia Ramsing Jensen 20 Arkæolog for en dag Arkæolariet, et formidlingslaboratorium Marlene Reinholdt Kramm, marianne Blank og Andrea Marie Kærn 32 Huldremosekvinden nyt liv i gamle klæder Ulla Mannering, Karin Margarita Frei, anne Lisbeth Schmidt og Irene Skals 46 Bebyggelse og politik i Danmarks vikingetid udgravningerne i Vorbasse Steen Hvass 60 Kongens gård i Jelling? et nyt anlæg fra Harald Blåtands tid Mads D. Jessen, Steen W. Andersen, mads K. Holst, Peter Jensen og Anne Pedersen 74 Fra bispeborg til kongeborg udgravningen ved Bisgård på Samsø Vivian Etting, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov 88 Tidens tand og Helvedes pine de fordømte kalkmalerier i Sanderum Kirke Isabelle Brajer og Lise Thillemann 114 Poul Gernes tapeter Vibeke Andersson Møller 126 Pæleorm æder Østersøens undersøiske Kulturarv David Gregory, Christin Appelqvist, Jørgen Dencker, Charlotte Gjelstrup Björdal, zyad Al-Hamdani og Martijn Manders 136 Jagten på verdens første bønder Hans Helbæk og agerbrugets oprindelse i den Nære Orient Mette Marie Hald 146 På sporet af Pagtens Ark? de danske udgravninger af Bibelens Shilo Rikke Lund Pedersen 158 Generalkonsul Gösta Enboms Fond 25 år manden, tiden og fonden Stig Bigaard, Søren Dietz og otto Christian Schepelern 170 Bank, bomber og beredskab hemmelige danske nødpengesedler fra den kolde krig Michael Märcher 182 Frilandsmuseet rydder op om udskillelse fra Nationalmuseets samlinger Rikke Bengtha Ruhe 194 Når kulturarven vender hjem tilbagelevering af museumssamlinger i en globaliseret verden Mille Gabriel 102 Hvad klostret gemte farveundersøgelser i odense Adelige Jomfrukloster Line Bregnhøi

3 Bank, bomber og beredskab hemmelige danske nødpengesedler fra den kolde krig Af Michael Märcher Den kolde krig, den storpolitiske konflikt mellem de kommunistiske og kapitalistiske lande fra anden verdenskrigs afslutning til omkring 1990, medførte ikke blot militær oprustning i Øst og Vest. De fleste lande udviklede også civile beredskaber til sikring af infrastruktur, centraladministration, nationalmuseer mv. Nu hvor den kolde krig er ovre, dukker der jævnligt overraskelser op, når materiale frigives eller genfindes. Nationalmuseet har indsamlet dele af det gemte, glemte, unikke og tophemmelige beredskab, som skulle sikre landets pengevæsen.

4 Fig.1 Stålkasse med nødsedler, plomberede nummeratører og Nationalbankens laksegl. Under den kolde krig indgik den i Nationalbankens beredskab til sikring af pengevæsnet. Steel box with emergency banknotes, sealed numbering machines, and the wax seal of the National Bank. During the Cold War it was part of the National Bank s emergency preparedness system for safeguarding the money supply. Foto: John Lee 2010

5 »Der må kun disponeres over denne kasses indhold efter direktionens skriftlige ordre.«sådan stod der på de to forseglede kasser (fig.1), som i erne udgjorde en del af Danmarks civile beredskab. Kasserne var deponeret i Nationalbankens filialer i Odense og Aarhus, og de skulle være med til at sikre opretholdelsen af infrastrukturen (pengeforsyningen) i tilfælde af f.eks. besættelse af Sjælland eller luftbombardement af København. Omkring den kolde krigs afslutning og lukningen af Nationalbankens sidste filialer i 1989 kom kasserne tilbage til Nationalbanken i København. Der lå de gemt og glemt, indtil de ved et tilfælde blev genfundet i Forseglingen blev efter grundige overvejelser brudt og stor var overraskelsen, da det stod klart, at kasserne indeholdt et nødberedskab til fremstilling af hidtil ukendte danske nødpengesedler. Det enestående og velbevarede materiale er i 2009 sikret for eftertiden ved overdragelse til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet. Museet har modtaget udstyr anvendt til udviklingen af beredskabet samt de to identiske kasser med indhold. Begge kasser er indsamlet, da de hører sammen og udgør en helhed. Desuden øger det museets mulighed for at udlåne og udstille materialet. Ved indsamlingen er en mindre gruppe frigivne dokumenter i Nationalbankens arkiver undersøgt. Mange spørgsmål, f.eks. om initiativtagere og årsager til beslutninger, kræver det yderligere materiale at besvare, men dokumenterne muliggjorde hjemtagelsen, en midlertidig udstilling af materialet på Nationalmuseet i maj juli 2010 og denne artikel. Sikring af pengeforsyningen En af Nationalbankens vigtigste opgaver er sikring af pengeforsyningen, det vil sige, at mønt- og seddelomløbet er tilpasset samfundets efterspørgsel. En tilstrækkelig forsyning er en forudsætning for, at væsentlige dele af samfundet fungerer. Samtidig påvirker forsyningen næsten alle niveauer af økonomien, og dermed har den stor betydning for stabiliteten i samfundet. Erfaringen viser, at krisesituationer som krig og anden samfundsmæssig uro øger presset på pengeforsyningen. Det sker ikke mindst, når befolkningen under kriser foretager bankudtræk samt på anden vis hamstrer penge og metaller. Det var f.eks. tilfældet i Danmark ved både første og anden verdenskrigs udbrud og i begge tilfælde forsøgte Nationalbanken at sikre forsyningen (fig.2). Et beredskab var der dog ikke tale om; men erfaringerne fra verdenskrigene var utvivlsomt nyttige, da banken under den kolde krig udviklede et egentligt beredskab. Sagen sluttede imidlertid ikke med den kolde krig Nationalbanken har fortsat et forsyningsberedskab. Ét seddeltrykkeri og flere krigsscenarier Fremstilling af pengesedler kræver ekspertise, sikkerhedsforanstaltninger, specialpapir, trykplader etc. Produktionen startes hverken let eller hurtigt. Danmarks pengeforsyning var sårbar under den kolde krig, da Nationalbankens og landets eneste seddeltrykkeri lå og fortsat ligger midt i København. Med sit beredskab forsøgte banken at tage højde for en situation, hvor trykkeriet blev sat ud af funktion ved en krigshandling. Man var især bekymret for, at trykkeriet kunne blive ødelagt ved et luftbombardement af København. Så skulle der hurtigt kunne produceres sedler et andet sted i landet. Et andet scenario var, at Sovjetunionen tidligt i en krigssituation ville besætte Sjælland inklusive København med tropper fra Polen og Østtyskland. I det scenario skulle infrastrukturen vest for Storebælt så vidt muligt opretholdes. For Nationalbanken handlede det om pengevæsnet og betalingssystemet, med andre ord skulle 172 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

6 Fig.2 1-kroneseddel fra Nationalbanken vurderede omkring anden verdenskrigs udbrud, at konflikten ville medføre mangel på metal og dermed på mønter. Derfor tog banken, ligesom den havde gjort under første verdenskrig, fat på at fremstille 1-kronesedler. Den hemmelige operation startede, lige før Tyskland invaderede Polen, og sedlerne blev udformet af tegneren Gunnar Billmann Petersen. Der blev trykt sedler i første halvdel af 1940, men de blev ikke udsendt, da det lykkedes at opretholde møntomløbet. Sedlerne lå på lager i banken indtil 1960, hvor hele oplaget på nær stk. blev destrueret. A 1-krone note from Around the outbreak of World War II the National Bank took the view that the conflict would lead to a scarcity of metal and thus of coins. Just as it had done during World War I, the bank therefore went to work producing one-krone notes. The secret operation started just before Germany invaded Poland, and the notes were designed by the artist Gunnar Billmann Petersen. In the first half of ,225,000 notes were printed, but they were not issued, as it proved possible to maintain the coin circulation. The notes were stored by the bank until 1960, when the whole print run apart from 1000 notes was destroyed. Foto: John Lee 2011 området fortsat forsynes med sedler for at undgå sammenbrud. I et nutidigt perspektiv kan scenariet om et ubesat Fyn og Jylland virke mindre oplagt. Men sådan var en af vurderingerne dengang, og beredskabsudvikling handler om udtænkning af de mest sandsynlige scenarier og derefter om at træffe de rette foranstaltninger i tide (fig.3) og det forsøgte Nationalbanken. Det generelle beredskab Nationalbanken udviklede fra starten af 1950 erne et generelt beredskab til produktion af de almindelige pengesedler. Det beredskab kunne bruges i tilfælde af krig, men f.eks. også hvis brand i fredstid ødelagde seddeltrykkeriet. Beredskabsudviklingen i banken startede tilsyneladende i , hvilket formentlig skyldtes den markant øgede spænding under Koreakrigen. Det har ikke været muligt at fastslå initiativtagerne. Muligvis knytter udviklingen sig til nedsættelsen af Det Forsvarsøkonomiske Udvalg i Udvalget skulle blandt andet behandle økonomiske spørgsmål vedrørende de civile beredskaber. Fra starten gik bankens beredskab ud på at kunne producere almindelige pengesedler andre steder end i København. Fokus var på deponering af materiale i hovedbyerne Odense, Aarhus og Aalborg, hvor Nationalbanken havde filialer frem til erne. Til trykningen krævedes især tre typer udstyr. Den vanskeligste og bedst sikrede del var trykplader, som blev fremstillet i og normalt aldrig forlod seddeltrykkeriet. Den anden del var vandmærkepapir, og dets fremskaffelse blev ikke anset for at være et større problem, da Silkeborg Papirfabrik siden starten af 1900-tallet havde leveret papir til danske pengesedler. Nødplanen for papirforsyningen var Dalum Papirfabrik i Odense. Bank, bomber og beredskab 173

7 Fig.3 I 1959 kom»lov om det civile beredskab«, som handlede om planlægning og foranstaltninger inden for en lang række områder. Pjecen»Hvis krigen kommer«blev i 1962 husstandsomdelt, og med den forsøgte regeringen at oplyse hele befolkningen om farer, våben, mobilisering, evakuering, beskyttelsesrum og andre foranstaltninger. Pjecen er udstillet på Nationalmuseet. In 1959 the Act on Civil Emergency Preparedness was passed, dealing with planning and measures in a wide variety of areas. The pamphlet Hvis krigen kommer (»If War Comes«) was sent out to households in 1962 as an attempt by the Government to inform the whole population about risks, weapons, mobilization, evacuation, shelters and other measures. The pamphlet is exhibited at the National Museum. Foto: John Lee 2011 Den tredje type udstyr var trykkemaskiner. I 1951 vidste man, at der i de tre byer fandtes udstyr, som kunne trykke de mindste sedler i det relativt simple offsettryk. Vanskeligere var det med de større sedler i det mere komplicerede kobbertryk, da kun seddeltrykkeriet havde det nødvendige udstyr. I 1953 deponerede banken en af sine kobbertryk-presser i Aarhusfilialen sammen med lagre af farver mv. til et års forbrug. Samtidig blev udstyr anbragt i Aalborgfilialen, så der kunne trykkes 10-kronesedler i offset på en maskine hos firmaet Adolph Holst A / S i Aalborg. Planen var kun at trykke 10- og 100-kroner i provinsen, men for en sikkerheds skyld blev der deponeret trykplader til alle fem seddelstørrelser i Aarhus. Beredskabet blev udvidet i løbet af den kolde krig. Tidligt blev en dandyrulle, som er en stor valse til fremstilling af vandmærkepapir, deponeret i Aarhus. Desuden blev Aalborgfilialen nedlagt i 1972, og materialet dér blev tilsyneladende flyttet til Odensefilialen. I 1965 blev der udarbejdet en beredskabsplan for hele banken. Forsyningsberedskabet blev udvidet med: 1) deponering af to komplette sæt trykplader i henholdsvis Aalborg og udlandet 2) udvikling af et nødseddelberedskab. Man fandt det hensigtsmæssigt at have et ekstra sæt trykplader til de almindelige sedler et sikkert sted i udlandet. Sættet skulle være fordelt, så forsideog bagsidepladerne ikke lå sammen. Pladerne blev i 1967 deponeret i lejede bankbokse i den canadiske hovedstad Ottawa hos Royal Bank of Canada og Canadian Imperial Bank of Commerce. Planen var i 1967, at man hurtigst muligt skulle kunne etablere indenlandsk trykning af de almindelige sedler. Det var underordnet, om det skete med materiale fra Aarhus, Aalborg eller trykplader fra Ottowa bragt til Danmark af NATO eller andre. Det handlede om hurtigt at få gang i seddelpresserne, så overgangsperioden uden stabil pengeforsyning blev så kort som muligt. Nødsedlerne For at sikre forsyningen i denne overgangsperiode udviklede seddeltrykkeriet et beredskab til midlertidige nødsedler. De skulle være på 10 og 100 kroner (fig.4). I starten af 1970 erne var der desuden forslag om en tredje, rød og større seddel, måske på kroner, med portræt af hedeopdyrkeren Enrico Dalgas ( ). De to realiserede sedler skulle som midlertidige nødsedler kunne trykkes hurtigt og samtidig skille sig ud fra de almindelige sedler. 174 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

8 Fig.4 Nødsedlerne på 10 og 100 kroner, prøveeksemplarer trykt i Nationalbanken i starten af 1970 erne. Emergency banknotes for 10 and 100 kroner specimen copies printed by the National Bank at the start of the 1970s. Foto: John Lee 2010 Bank, bomber og beredskab 175

9 Fig.5 Trykplader af stål med portrætter anvendt til udvikling af nødberedskabet i Nationalbankens seddeltrykkeri. Hver plade er ca ,5 0,5 cm. Printing plates of steel with portraits used to develop the emergency preparedness of the National Bank s banknote printing works. Each plate measures c cm. Foto: John Lee 2011 Desuden skulle deres motiv, tekst og kvalitet have et niveau og indhold, så de juridisk, cirkulations- og tillidsmæssigt var holdbare. De blev primært designet af maskingravøren Harry L. Thomas, da seddeltrykkeriets kunstnere arbejdede på den planlagte nye almindelige seddelserie. Den nye serie havde dyr og relativt anonyme portrætter som motiv og blev udsendt fra 1972 som erstatning for serien, der blev udsendt fra 1952 og blandt andet havde portrætter af kendte danskere som motiv. Portrætterne af præsten og missionæren Hans Egede ( ) og astronomen Tycho Brahe ( ) på nødsedlerne er i samme stil som 1952-seriens portrætter, og de to portrætter var da heller ikke nye (fig.5). De var graveret af den dygtige portrætgravør Harold J. Bard (1908? 80), tilsyneladende til 1952-serien, og havde ligget på lager. Gode graverede portrætter er meget vanskelige at eftergøre, og blev derfor primært brugt på danske sedler af sikkerhedsmæssige årsager. Det kunstneriske var et sekundært hensyn. Nødsedlerne kom til at adskille sig fra 1972-serien, da de også indeholdt andre stilistiske elementer fra 1952-serien. Derved opfyldte de flere af kravene til nødsedlerne. Desuden var det utvivlsomt hensigtsmæssigt for befolkningens tillid til nødsedlerne og dermed deres succes at befolkningen i dem bevidst eller ubevidst genkendte stilistiske træk fra ældre pengesedler. Nødsedlerne skulle fremstilles hurtigt og derfor i offsettryk. Desuden skulle de have komplicerede maskingraverede mønstre, såkaldt guillocheteknik, som var en vigtig del af pengesedlers sikkerhedsgrafik. Nationalbankens holdning var, at når sikkerhedsgrafikken 176 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

10 blev kombineret med portrætter, vandmærkepapir eventuelt glittet papir eller papir med små farvede strimler i og offsettryk i farver, så»opnår man den største sikkerhed, der med rimelighed kan opnås i den givne situation«. Danmarks Nationalbank har siden sin oprettelse i 1818 haft monopol på udstedelsen af pengesedler i Danmark. Derfor skulle den og ikke en midlertidig regeringskommission eller lignende stå som udsteder af sedlerne. Samtidig understreges det på sedlerne, at de er»udstedt i henhold til gældende lov«. På sedlerne skulle der være årstal, to underskrifter og en fortløbende nummerering med to litranumre. Nummereringen er et vigtigt sikkerhedselement ved seddelproduktion. Både foran og bag ved nummeret skulle der kunne trykkes No, en stjerne eller et andet mønster. Den type tilføjelser med mere eller mindre skjulte angivelser af oplag, udstedere, værdi, ændringer etc. er et velkendt fænomen på mønter og pengesedler. Kasserne og deres indhold Nødberedskabet bestod af to identiske forseglede stålkasser, som fra til ca var deponeret i Odense- og Aarhusfilialen. Få kendte til dets eksistens, og forseglingen måtte kun brydes efter skriftlig ordre fra allerhøjeste sted, Nationalbankens direktion. Kasserne indeholdt vejledning, fortegnelser og fire typer udstyr (fig.6), som muliggjorde trykning af nødsedler på et større provinstrykkeri såfremt papiret var til stede. En af udstyrstyperne var et par prøver (fig.4), som illustrerede, hvordan de færdige sedler skulle se ud. Fotografiske negativer til trykpladefremstilling var anden del af udstyret. Der var to negativer til hver side af 10-kronen og fire til hver side af 100-kronen. Af hensyn til blandt andet årstallet og underskrifterne var det ikke muligt at placere færdige trykplader i kasserne. De oplysninger måtte indkopieres på forsidepladen. Man havde dengang og har fortsat i Nationalbanken forhåndsordre om, hvordan banken skal fungere, hvis en katastrofe rammer den. Først efter katastrofen kunne underskrifterne fastlægges. Den tredje type udstyr var skalatryk, der viser farverne på sedlernes forskellige dele. Der var fem og otte skalatryk til henholdsvis den 2-farvede 10- krone og 4-farvede 100-krone. Plomberede nummeratører, altså små maskiner til seddelnummerering, var den fjerde type udstyr. Der var 25 manuelle og 25 automatiske styk i hver kasse, hvilket gav forskellige muligheder. Kasserne forblev heldigvis lukkede under den kolde krig. Om nødberedskabet til sikring af forsyningen i en overgangsperiode dengang eller siden er blevet erstattet af et andet vides ikke. Selvom problemstillingen med ét seddeltrykkeri fortsat er den samme, så tyder f.eks. det internationale monetære samarbejde både cirkulations- og produktionsmæssigt ikke på behov for nødseddelproduktion i provinsen. Færre og færre lande har efterhånden egen mønt- og seddelfremstiling, og samtidig øges Euroens cirkulationsområde. Norge og Sverige Igennem historien har der mange gange været udstedt nødpenge på grund af mangel på betalingsmidler, i Danmark f.eks. omkring napoleonskrigene, genforeningen i 1920 og anden verdenskrig. Der kendes indtil videre få eksempler på nødsedler fra den kolde krig, og der vides generelt ikke meget om seddelberedskaber. Selvom der er fællestræk med hensyn til formålet, at sikre forsyningen, så er Nationalbankens beredskab med deponeringer af udstyr indtil videre unikt. Det indikerer umiddelbart, at initiativet dertil var dansk. Bank, bomber og beredskab 177

11 Fig.6 Eksempler på udstyr fra kasserne: fire skalatryk, tre fotografiske negativer, fem plomberede nummeratører og to (i 2010) udpakkede nummeratører. Den mindste nummeratør er den manuelle på ca cm. Examples of equipment from the boxes: four progressive press proofs, three photographic negatives, five sealed numbering machines and two numbering machines unpacked in The smallest numbering device is the manual one measuring c cm. Foto: John Lee Nationalmuseets arbejdsmark 2011

12 Ikke-bekræftede oplysninger i det undersøgte materiale antyder, at Norges Bank i erne ville sikre forsyningen ved lagre af almindelige sedler, hvilket man formentlig gjorde i adskillige lande. I Norge skulle det tilsyneladende ske ved kun at destruere de ringeste af de sedler, som efter at have været i omløb kom tilbage til Norges Bank. De øvrige sedler skulle gemmes, så de kunne sættes i cirkulation igen i en presset situation. Sveriges Riksbank havde et tophemmeligt nødseddelberedskab. Det blev blandt andet kendt, da en sæk med hidtil ukendte svenske»beredskapssedlar«tilfældigt blev genfundet i Riksbanken Riksbanken ønskede ligesom Nationalbanken at sikre forsyningen med nødsedler i tilfælde af, at landets eneste seddeltrykkeri blev sat ud af funktion. Tankerne opstod i øvrigt nogenlunde samtidigt, ca , i de to lande. Riksbankens beredskab blev dog markant anderledes end Nationalbankens. I Sverige overvejede man i 1951 at indrette et skjult beredskabstrykkeri i et bjergområde, men den plan blev opgivet. Riksbanken fik i stedet trykt nødsedler i England i Omfanget var næsten så stort som den cirkulerende seddelmængde, og de mange nødsedler lå klar i indenlandske depoter. I tidens løb var der ændringsplaner, men beredskabet eksisterede frem til 1980 erne, hvor oplaget på nær sedler af hver type (5, 10 og 100 kroner) blev destrueret. Andet beredskab I disse år er der fokus på materiale fra den kolde krig, og vor viden om det civile beredskab vokser løbende. Det står klart, at der fandtes kældre spækket med toiletpapir og andre fornødenheder, samt at der var planer for sikring af særlige institutioner. Regering, kongehus m.fl. kunne f.eks. forflyttes til de atomsikrede bunkere REGAN (REGeringsANlæg) ØST og VEST i henholdsvis Nordsjælland og i Rold Skov. Også Nationalmuseet havde et beredskab, i 150- års jubilæumsbogen fra 1957 lyder det f.eks.:»med henblik på eventuel krigstilstand har museet organiseret og gennemprøvet det påbudte interne civilforsvar samt i detailler forberedt evakuering.«der eksisterede også beredskaber til sikring af el-, gas-, olie- og vandforsyningen samt f.eks. et presseberedskab. En del af postvæsnets hemmelige beredskab kom frem i lyset allerede omkring I 1963 besluttede man at producere store mængder nødfrimærker (fig.7), hvoraf en del samt trykkeudstyr til lokalfremstilling af yderligere nødmærker blev deponeret i plomberede kasser otte steder i Danmark og på Færøerne. Depoterne var især posthuse, hvortil den eneste besked var, at kasserne kun måtte åbnes efter ordre fra generaldirektøren beredskabet mindede således på flere Bank, bomber og beredskab 179

13 områder om dele af Nationalbankens. Frankeringsmaskiner overflødiggjorde efterhånden nødfrimærkerne, som derfor kunne være blevet destrueret, uden at museer m.fl. havde haft mulighed for at indsamle og dokumentere beredskabet. Antagelig er interessant materiale sine steder gået tabt ved kassation af overflødiggjorte, hemmelige og aldrig anvendte beredskaber, men sådan gik det heldigvis ikke med udstyret til sikring af nødpengesedler under den kolde krig. Fig.7 Det danske nødfrimærke blev trykt i 200 millioner eksemplarer, men aldrig anvendt. The Danish emergency stamp was printed in 200 million copies, but never used. Foto: John Lee Nationalmuseets arbejdsmark 2011

14 Litteratur Nørby, Toke:»The Danish Emergency Stamp«from 1963 på inkl. henvisninger. Weber; Lennart:»Nødfrimærket var en rigtig sensation«i Dansk Filatelistisk Tidsskrift, 1991, 4, s Widell, Magnus og Ian Wiséhn: Sedlar i beredskap, manuskript under publicering, Stockholm. Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, GP Forfatteroplysninger Michael Märcher museumsinspektør, ph.d., Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet english Summary Banks, bombs and boxes secret Danish emergency banknotes from the Cold War During the Cold War most countries had civil emergency preparedness systems (figs.3 and 7) to safeguard the infrastructure for example the vital money supply. In Denmark the National Bank developed a preparedness system as early as that was to function if the country s only banknote printing works in Copenhagen was incapacitated by an act of war, for example invasion or aerial bombardment. The bank deposited material for the production of the ordinary banknotes in two of its provincial branches. In 1965 it was resolved that the preparedness would be expanded with 1) deposition of printing plates for ordinary banknotes in Canada and with 2) a special preparedness to ensure the money supply in the transition period between the act of war and the time when ordinary banknotes could once again be printed somewhere in Denmark. The system was developed at the National Bank in and came to consist of two identical boxes with equipment for producing simple temporary emergency notes at provincial printing works (figs.1,4 6). The two boxes were deposited in two of the bank s branches in the provinces in , and their seals could only be broken by written order from the board of directors of the bank. After the end of the Cold War and the closing of the branches in 1989, the boxes came back, still sealed, to the National Bank in Copenhagen, where they lay stored away and forgotten until they were found by chance in The unique emergency preparedness system for safeguarding Denmark s money supply has now been secured for posterity at the National Museum. Bank, bomber og beredskab 181

15 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011 Redaktion: Per Kristian Madsen og Ingrid Wass Nationalmuseet og forfatterne Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse. All papers are subject to anonymous peer refereeing. ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2011 Grafisk Design: Designbolaget Illustrationer: Designbolaget/Jonathan Faust Billedbehandling og tryk: Datagraf Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: Nationalmuseets butik Omslag: På Facebook lægger man billeder ud af sig selv, sin familie og sine venner. Ida Charlotte (født 1753 i Aalborg) skulle selvfølgelig ikke være anderledes end sine venner på Facebook. Foto: John Lee Cover: On Facebook you post pictures of yourself, your family and your friends. Of course Ida Charlotte (born in Aalborg in 1753) was to be no different from her friends on Facebook. Titelopslag: Sanderum Kirke, kalkmaleri med alle Helvedes pinsler. Foto: Roberto Fortuna, Title page: Sanderum Kirke, wall painting showing all the torments of Hell.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 Møntkatalog 2014 5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 2 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 apple Den 27. maj 2014 fik Den Kgl. Mønt en ny webshop. I webshoppen er det bl.a. muligt

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE

DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE DEN KGL. MØNT OG DENS FØRSTE REDUKTIONSMASKINE af ph.d. Michael Märcher, museumsinspektør på Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. Den Kgl. Mønt på Gammelholm i starten af det 20. århundrede.

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Møntkatalog. Efterår/Vinter 2012. Den Kgl. Mønt

Møntkatalog. Efterår/Vinter 2012. Den Kgl. Mønt Møntkatalog Efterår/Vinter 2012 Den Kgl. Mønt Indhold Nyt fra Den kgl. mønt...5 Tolvte skibsmønt...7 Fiskekutter...9 Tankerne bag motivet...11 Re-design af 10- og 20-kronerne...13 Møntsæt 2012...15 Børnemøntsæt

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Det civile samfund, hvordan styrker vi det?

Det civile samfund, hvordan styrker vi det? Det civile samfund, hvordan styrker vi det? / Elsebeth Gerner Nielsen Tre perspektiver: Det civile samfund og demokratiets krise Det civile samfund og den menneskelige/sociale krise Det civile samfund

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Gengivet af mig, efter samtale med Jørgen Nielsen, S&L Rask Mølle, 07-04-2011.

Gengivet af mig, efter samtale med Jørgen Nielsen, S&L Rask Mølle, 07-04-2011. Mod.. M97-DL Rask Mølle lavede den første riffel i juli august 1996. Mærket: Schultz & Larsen, Denmark M97-DL. Fra år 1996 til 2009. Start v/no. 50001. Med pibeskift fra ca. No. 52000. Med låsning i piben

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Er din landsby stor nok til Grid?

Er din landsby stor nok til Grid? Er din landsby stor nok til Grid? Poul-Henning Kamp Dansk Grid Forum 2010-01-12 Risø Grid Computing er en enorm success > Millioner af CPU'er til rådighed. > Markedet præget af hård konkurrence > Lave

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog. efterår/vinter 2010

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog. efterår/vinter 2010 Den Kgl. Mønt Møntkatalog efterår/vinter 2010 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Salg af pengesedler... 4 Færøske pengesedler... 5 Personlig medalje... 6 Erindringsmønter... 7 Møntsæt... 8 Tårnmøntsæt...

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Engelsk C Kirsten

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere