NatioNalmuseets arbejdsmark 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NatioNalmuseets arbejdsmark 2011"

Transkript

1 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011

2 Indhold 7 Forord Per kristian madsen 8 Flirt, faktion og Facebook da 1700-tallet blev levende på de sociale medier Ida Lund-Andersen, Mette Boritz, Charlotte S. H. Jensen og Mia Ramsing Jensen 20 Arkæolog for en dag Arkæolariet, et formidlingslaboratorium Marlene Reinholdt Kramm, marianne Blank og Andrea Marie Kærn 32 Huldremosekvinden nyt liv i gamle klæder Ulla Mannering, Karin Margarita Frei, anne Lisbeth Schmidt og Irene Skals 46 Bebyggelse og politik i Danmarks vikingetid udgravningerne i Vorbasse Steen Hvass 60 Kongens gård i Jelling? et nyt anlæg fra Harald Blåtands tid Mads D. Jessen, Steen W. Andersen, mads K. Holst, Peter Jensen og Anne Pedersen 74 Fra bispeborg til kongeborg udgravningen ved Bisgård på Samsø Vivian Etting, Nils Engberg, Jørgen Frandsen, Lis Nymark og Hans Skov 88 Tidens tand og Helvedes pine de fordømte kalkmalerier i Sanderum Kirke Isabelle Brajer og Lise Thillemann 114 Poul Gernes tapeter Vibeke Andersson Møller 126 Pæleorm æder Østersøens undersøiske Kulturarv David Gregory, Christin Appelqvist, Jørgen Dencker, Charlotte Gjelstrup Björdal, zyad Al-Hamdani og Martijn Manders 136 Jagten på verdens første bønder Hans Helbæk og agerbrugets oprindelse i den Nære Orient Mette Marie Hald 146 På sporet af Pagtens Ark? de danske udgravninger af Bibelens Shilo Rikke Lund Pedersen 158 Generalkonsul Gösta Enboms Fond 25 år manden, tiden og fonden Stig Bigaard, Søren Dietz og otto Christian Schepelern 170 Bank, bomber og beredskab hemmelige danske nødpengesedler fra den kolde krig Michael Märcher 182 Frilandsmuseet rydder op om udskillelse fra Nationalmuseets samlinger Rikke Bengtha Ruhe 194 Når kulturarven vender hjem tilbagelevering af museumssamlinger i en globaliseret verden Mille Gabriel 102 Hvad klostret gemte farveundersøgelser i odense Adelige Jomfrukloster Line Bregnhøi

3 Bank, bomber og beredskab hemmelige danske nødpengesedler fra den kolde krig Af Michael Märcher Den kolde krig, den storpolitiske konflikt mellem de kommunistiske og kapitalistiske lande fra anden verdenskrigs afslutning til omkring 1990, medførte ikke blot militær oprustning i Øst og Vest. De fleste lande udviklede også civile beredskaber til sikring af infrastruktur, centraladministration, nationalmuseer mv. Nu hvor den kolde krig er ovre, dukker der jævnligt overraskelser op, når materiale frigives eller genfindes. Nationalmuseet har indsamlet dele af det gemte, glemte, unikke og tophemmelige beredskab, som skulle sikre landets pengevæsen.

4 Fig.1 Stålkasse med nødsedler, plomberede nummeratører og Nationalbankens laksegl. Under den kolde krig indgik den i Nationalbankens beredskab til sikring af pengevæsnet. Steel box with emergency banknotes, sealed numbering machines, and the wax seal of the National Bank. During the Cold War it was part of the National Bank s emergency preparedness system for safeguarding the money supply. Foto: John Lee 2010

5 »Der må kun disponeres over denne kasses indhold efter direktionens skriftlige ordre.«sådan stod der på de to forseglede kasser (fig.1), som i erne udgjorde en del af Danmarks civile beredskab. Kasserne var deponeret i Nationalbankens filialer i Odense og Aarhus, og de skulle være med til at sikre opretholdelsen af infrastrukturen (pengeforsyningen) i tilfælde af f.eks. besættelse af Sjælland eller luftbombardement af København. Omkring den kolde krigs afslutning og lukningen af Nationalbankens sidste filialer i 1989 kom kasserne tilbage til Nationalbanken i København. Der lå de gemt og glemt, indtil de ved et tilfælde blev genfundet i Forseglingen blev efter grundige overvejelser brudt og stor var overraskelsen, da det stod klart, at kasserne indeholdt et nødberedskab til fremstilling af hidtil ukendte danske nødpengesedler. Det enestående og velbevarede materiale er i 2009 sikret for eftertiden ved overdragelse til Den kgl. Mønt- og Medaillesamling på Nationalmuseet. Museet har modtaget udstyr anvendt til udviklingen af beredskabet samt de to identiske kasser med indhold. Begge kasser er indsamlet, da de hører sammen og udgør en helhed. Desuden øger det museets mulighed for at udlåne og udstille materialet. Ved indsamlingen er en mindre gruppe frigivne dokumenter i Nationalbankens arkiver undersøgt. Mange spørgsmål, f.eks. om initiativtagere og årsager til beslutninger, kræver det yderligere materiale at besvare, men dokumenterne muliggjorde hjemtagelsen, en midlertidig udstilling af materialet på Nationalmuseet i maj juli 2010 og denne artikel. Sikring af pengeforsyningen En af Nationalbankens vigtigste opgaver er sikring af pengeforsyningen, det vil sige, at mønt- og seddelomløbet er tilpasset samfundets efterspørgsel. En tilstrækkelig forsyning er en forudsætning for, at væsentlige dele af samfundet fungerer. Samtidig påvirker forsyningen næsten alle niveauer af økonomien, og dermed har den stor betydning for stabiliteten i samfundet. Erfaringen viser, at krisesituationer som krig og anden samfundsmæssig uro øger presset på pengeforsyningen. Det sker ikke mindst, når befolkningen under kriser foretager bankudtræk samt på anden vis hamstrer penge og metaller. Det var f.eks. tilfældet i Danmark ved både første og anden verdenskrigs udbrud og i begge tilfælde forsøgte Nationalbanken at sikre forsyningen (fig.2). Et beredskab var der dog ikke tale om; men erfaringerne fra verdenskrigene var utvivlsomt nyttige, da banken under den kolde krig udviklede et egentligt beredskab. Sagen sluttede imidlertid ikke med den kolde krig Nationalbanken har fortsat et forsyningsberedskab. Ét seddeltrykkeri og flere krigsscenarier Fremstilling af pengesedler kræver ekspertise, sikkerhedsforanstaltninger, specialpapir, trykplader etc. Produktionen startes hverken let eller hurtigt. Danmarks pengeforsyning var sårbar under den kolde krig, da Nationalbankens og landets eneste seddeltrykkeri lå og fortsat ligger midt i København. Med sit beredskab forsøgte banken at tage højde for en situation, hvor trykkeriet blev sat ud af funktion ved en krigshandling. Man var især bekymret for, at trykkeriet kunne blive ødelagt ved et luftbombardement af København. Så skulle der hurtigt kunne produceres sedler et andet sted i landet. Et andet scenario var, at Sovjetunionen tidligt i en krigssituation ville besætte Sjælland inklusive København med tropper fra Polen og Østtyskland. I det scenario skulle infrastrukturen vest for Storebælt så vidt muligt opretholdes. For Nationalbanken handlede det om pengevæsnet og betalingssystemet, med andre ord skulle 172 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

6 Fig.2 1-kroneseddel fra Nationalbanken vurderede omkring anden verdenskrigs udbrud, at konflikten ville medføre mangel på metal og dermed på mønter. Derfor tog banken, ligesom den havde gjort under første verdenskrig, fat på at fremstille 1-kronesedler. Den hemmelige operation startede, lige før Tyskland invaderede Polen, og sedlerne blev udformet af tegneren Gunnar Billmann Petersen. Der blev trykt sedler i første halvdel af 1940, men de blev ikke udsendt, da det lykkedes at opretholde møntomløbet. Sedlerne lå på lager i banken indtil 1960, hvor hele oplaget på nær stk. blev destrueret. A 1-krone note from Around the outbreak of World War II the National Bank took the view that the conflict would lead to a scarcity of metal and thus of coins. Just as it had done during World War I, the bank therefore went to work producing one-krone notes. The secret operation started just before Germany invaded Poland, and the notes were designed by the artist Gunnar Billmann Petersen. In the first half of ,225,000 notes were printed, but they were not issued, as it proved possible to maintain the coin circulation. The notes were stored by the bank until 1960, when the whole print run apart from 1000 notes was destroyed. Foto: John Lee 2011 området fortsat forsynes med sedler for at undgå sammenbrud. I et nutidigt perspektiv kan scenariet om et ubesat Fyn og Jylland virke mindre oplagt. Men sådan var en af vurderingerne dengang, og beredskabsudvikling handler om udtænkning af de mest sandsynlige scenarier og derefter om at træffe de rette foranstaltninger i tide (fig.3) og det forsøgte Nationalbanken. Det generelle beredskab Nationalbanken udviklede fra starten af 1950 erne et generelt beredskab til produktion af de almindelige pengesedler. Det beredskab kunne bruges i tilfælde af krig, men f.eks. også hvis brand i fredstid ødelagde seddeltrykkeriet. Beredskabsudviklingen i banken startede tilsyneladende i , hvilket formentlig skyldtes den markant øgede spænding under Koreakrigen. Det har ikke været muligt at fastslå initiativtagerne. Muligvis knytter udviklingen sig til nedsættelsen af Det Forsvarsøkonomiske Udvalg i Udvalget skulle blandt andet behandle økonomiske spørgsmål vedrørende de civile beredskaber. Fra starten gik bankens beredskab ud på at kunne producere almindelige pengesedler andre steder end i København. Fokus var på deponering af materiale i hovedbyerne Odense, Aarhus og Aalborg, hvor Nationalbanken havde filialer frem til erne. Til trykningen krævedes især tre typer udstyr. Den vanskeligste og bedst sikrede del var trykplader, som blev fremstillet i og normalt aldrig forlod seddeltrykkeriet. Den anden del var vandmærkepapir, og dets fremskaffelse blev ikke anset for at være et større problem, da Silkeborg Papirfabrik siden starten af 1900-tallet havde leveret papir til danske pengesedler. Nødplanen for papirforsyningen var Dalum Papirfabrik i Odense. Bank, bomber og beredskab 173

7 Fig.3 I 1959 kom»lov om det civile beredskab«, som handlede om planlægning og foranstaltninger inden for en lang række områder. Pjecen»Hvis krigen kommer«blev i 1962 husstandsomdelt, og med den forsøgte regeringen at oplyse hele befolkningen om farer, våben, mobilisering, evakuering, beskyttelsesrum og andre foranstaltninger. Pjecen er udstillet på Nationalmuseet. In 1959 the Act on Civil Emergency Preparedness was passed, dealing with planning and measures in a wide variety of areas. The pamphlet Hvis krigen kommer (»If War Comes«) was sent out to households in 1962 as an attempt by the Government to inform the whole population about risks, weapons, mobilization, evacuation, shelters and other measures. The pamphlet is exhibited at the National Museum. Foto: John Lee 2011 Den tredje type udstyr var trykkemaskiner. I 1951 vidste man, at der i de tre byer fandtes udstyr, som kunne trykke de mindste sedler i det relativt simple offsettryk. Vanskeligere var det med de større sedler i det mere komplicerede kobbertryk, da kun seddeltrykkeriet havde det nødvendige udstyr. I 1953 deponerede banken en af sine kobbertryk-presser i Aarhusfilialen sammen med lagre af farver mv. til et års forbrug. Samtidig blev udstyr anbragt i Aalborgfilialen, så der kunne trykkes 10-kronesedler i offset på en maskine hos firmaet Adolph Holst A / S i Aalborg. Planen var kun at trykke 10- og 100-kroner i provinsen, men for en sikkerheds skyld blev der deponeret trykplader til alle fem seddelstørrelser i Aarhus. Beredskabet blev udvidet i løbet af den kolde krig. Tidligt blev en dandyrulle, som er en stor valse til fremstilling af vandmærkepapir, deponeret i Aarhus. Desuden blev Aalborgfilialen nedlagt i 1972, og materialet dér blev tilsyneladende flyttet til Odensefilialen. I 1965 blev der udarbejdet en beredskabsplan for hele banken. Forsyningsberedskabet blev udvidet med: 1) deponering af to komplette sæt trykplader i henholdsvis Aalborg og udlandet 2) udvikling af et nødseddelberedskab. Man fandt det hensigtsmæssigt at have et ekstra sæt trykplader til de almindelige sedler et sikkert sted i udlandet. Sættet skulle være fordelt, så forsideog bagsidepladerne ikke lå sammen. Pladerne blev i 1967 deponeret i lejede bankbokse i den canadiske hovedstad Ottawa hos Royal Bank of Canada og Canadian Imperial Bank of Commerce. Planen var i 1967, at man hurtigst muligt skulle kunne etablere indenlandsk trykning af de almindelige sedler. Det var underordnet, om det skete med materiale fra Aarhus, Aalborg eller trykplader fra Ottowa bragt til Danmark af NATO eller andre. Det handlede om hurtigt at få gang i seddelpresserne, så overgangsperioden uden stabil pengeforsyning blev så kort som muligt. Nødsedlerne For at sikre forsyningen i denne overgangsperiode udviklede seddeltrykkeriet et beredskab til midlertidige nødsedler. De skulle være på 10 og 100 kroner (fig.4). I starten af 1970 erne var der desuden forslag om en tredje, rød og større seddel, måske på kroner, med portræt af hedeopdyrkeren Enrico Dalgas ( ). De to realiserede sedler skulle som midlertidige nødsedler kunne trykkes hurtigt og samtidig skille sig ud fra de almindelige sedler. 174 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

8 Fig.4 Nødsedlerne på 10 og 100 kroner, prøveeksemplarer trykt i Nationalbanken i starten af 1970 erne. Emergency banknotes for 10 and 100 kroner specimen copies printed by the National Bank at the start of the 1970s. Foto: John Lee 2010 Bank, bomber og beredskab 175

9 Fig.5 Trykplader af stål med portrætter anvendt til udvikling af nødberedskabet i Nationalbankens seddeltrykkeri. Hver plade er ca ,5 0,5 cm. Printing plates of steel with portraits used to develop the emergency preparedness of the National Bank s banknote printing works. Each plate measures c cm. Foto: John Lee 2011 Desuden skulle deres motiv, tekst og kvalitet have et niveau og indhold, så de juridisk, cirkulations- og tillidsmæssigt var holdbare. De blev primært designet af maskingravøren Harry L. Thomas, da seddeltrykkeriets kunstnere arbejdede på den planlagte nye almindelige seddelserie. Den nye serie havde dyr og relativt anonyme portrætter som motiv og blev udsendt fra 1972 som erstatning for serien, der blev udsendt fra 1952 og blandt andet havde portrætter af kendte danskere som motiv. Portrætterne af præsten og missionæren Hans Egede ( ) og astronomen Tycho Brahe ( ) på nødsedlerne er i samme stil som 1952-seriens portrætter, og de to portrætter var da heller ikke nye (fig.5). De var graveret af den dygtige portrætgravør Harold J. Bard (1908? 80), tilsyneladende til 1952-serien, og havde ligget på lager. Gode graverede portrætter er meget vanskelige at eftergøre, og blev derfor primært brugt på danske sedler af sikkerhedsmæssige årsager. Det kunstneriske var et sekundært hensyn. Nødsedlerne kom til at adskille sig fra 1972-serien, da de også indeholdt andre stilistiske elementer fra 1952-serien. Derved opfyldte de flere af kravene til nødsedlerne. Desuden var det utvivlsomt hensigtsmæssigt for befolkningens tillid til nødsedlerne og dermed deres succes at befolkningen i dem bevidst eller ubevidst genkendte stilistiske træk fra ældre pengesedler. Nødsedlerne skulle fremstilles hurtigt og derfor i offsettryk. Desuden skulle de have komplicerede maskingraverede mønstre, såkaldt guillocheteknik, som var en vigtig del af pengesedlers sikkerhedsgrafik. Nationalbankens holdning var, at når sikkerhedsgrafikken 176 Nationalmuseets arbejdsmark 2011

10 blev kombineret med portrætter, vandmærkepapir eventuelt glittet papir eller papir med små farvede strimler i og offsettryk i farver, så»opnår man den største sikkerhed, der med rimelighed kan opnås i den givne situation«. Danmarks Nationalbank har siden sin oprettelse i 1818 haft monopol på udstedelsen af pengesedler i Danmark. Derfor skulle den og ikke en midlertidig regeringskommission eller lignende stå som udsteder af sedlerne. Samtidig understreges det på sedlerne, at de er»udstedt i henhold til gældende lov«. På sedlerne skulle der være årstal, to underskrifter og en fortløbende nummerering med to litranumre. Nummereringen er et vigtigt sikkerhedselement ved seddelproduktion. Både foran og bag ved nummeret skulle der kunne trykkes No, en stjerne eller et andet mønster. Den type tilføjelser med mere eller mindre skjulte angivelser af oplag, udstedere, værdi, ændringer etc. er et velkendt fænomen på mønter og pengesedler. Kasserne og deres indhold Nødberedskabet bestod af to identiske forseglede stålkasser, som fra til ca var deponeret i Odense- og Aarhusfilialen. Få kendte til dets eksistens, og forseglingen måtte kun brydes efter skriftlig ordre fra allerhøjeste sted, Nationalbankens direktion. Kasserne indeholdt vejledning, fortegnelser og fire typer udstyr (fig.6), som muliggjorde trykning af nødsedler på et større provinstrykkeri såfremt papiret var til stede. En af udstyrstyperne var et par prøver (fig.4), som illustrerede, hvordan de færdige sedler skulle se ud. Fotografiske negativer til trykpladefremstilling var anden del af udstyret. Der var to negativer til hver side af 10-kronen og fire til hver side af 100-kronen. Af hensyn til blandt andet årstallet og underskrifterne var det ikke muligt at placere færdige trykplader i kasserne. De oplysninger måtte indkopieres på forsidepladen. Man havde dengang og har fortsat i Nationalbanken forhåndsordre om, hvordan banken skal fungere, hvis en katastrofe rammer den. Først efter katastrofen kunne underskrifterne fastlægges. Den tredje type udstyr var skalatryk, der viser farverne på sedlernes forskellige dele. Der var fem og otte skalatryk til henholdsvis den 2-farvede 10- krone og 4-farvede 100-krone. Plomberede nummeratører, altså små maskiner til seddelnummerering, var den fjerde type udstyr. Der var 25 manuelle og 25 automatiske styk i hver kasse, hvilket gav forskellige muligheder. Kasserne forblev heldigvis lukkede under den kolde krig. Om nødberedskabet til sikring af forsyningen i en overgangsperiode dengang eller siden er blevet erstattet af et andet vides ikke. Selvom problemstillingen med ét seddeltrykkeri fortsat er den samme, så tyder f.eks. det internationale monetære samarbejde både cirkulations- og produktionsmæssigt ikke på behov for nødseddelproduktion i provinsen. Færre og færre lande har efterhånden egen mønt- og seddelfremstiling, og samtidig øges Euroens cirkulationsområde. Norge og Sverige Igennem historien har der mange gange været udstedt nødpenge på grund af mangel på betalingsmidler, i Danmark f.eks. omkring napoleonskrigene, genforeningen i 1920 og anden verdenskrig. Der kendes indtil videre få eksempler på nødsedler fra den kolde krig, og der vides generelt ikke meget om seddelberedskaber. Selvom der er fællestræk med hensyn til formålet, at sikre forsyningen, så er Nationalbankens beredskab med deponeringer af udstyr indtil videre unikt. Det indikerer umiddelbart, at initiativet dertil var dansk. Bank, bomber og beredskab 177

11 Fig.6 Eksempler på udstyr fra kasserne: fire skalatryk, tre fotografiske negativer, fem plomberede nummeratører og to (i 2010) udpakkede nummeratører. Den mindste nummeratør er den manuelle på ca cm. Examples of equipment from the boxes: four progressive press proofs, three photographic negatives, five sealed numbering machines and two numbering machines unpacked in The smallest numbering device is the manual one measuring c cm. Foto: John Lee Nationalmuseets arbejdsmark 2011

12 Ikke-bekræftede oplysninger i det undersøgte materiale antyder, at Norges Bank i erne ville sikre forsyningen ved lagre af almindelige sedler, hvilket man formentlig gjorde i adskillige lande. I Norge skulle det tilsyneladende ske ved kun at destruere de ringeste af de sedler, som efter at have været i omløb kom tilbage til Norges Bank. De øvrige sedler skulle gemmes, så de kunne sættes i cirkulation igen i en presset situation. Sveriges Riksbank havde et tophemmeligt nødseddelberedskab. Det blev blandt andet kendt, da en sæk med hidtil ukendte svenske»beredskapssedlar«tilfældigt blev genfundet i Riksbanken Riksbanken ønskede ligesom Nationalbanken at sikre forsyningen med nødsedler i tilfælde af, at landets eneste seddeltrykkeri blev sat ud af funktion. Tankerne opstod i øvrigt nogenlunde samtidigt, ca , i de to lande. Riksbankens beredskab blev dog markant anderledes end Nationalbankens. I Sverige overvejede man i 1951 at indrette et skjult beredskabstrykkeri i et bjergområde, men den plan blev opgivet. Riksbanken fik i stedet trykt nødsedler i England i Omfanget var næsten så stort som den cirkulerende seddelmængde, og de mange nødsedler lå klar i indenlandske depoter. I tidens løb var der ændringsplaner, men beredskabet eksisterede frem til 1980 erne, hvor oplaget på nær sedler af hver type (5, 10 og 100 kroner) blev destrueret. Andet beredskab I disse år er der fokus på materiale fra den kolde krig, og vor viden om det civile beredskab vokser løbende. Det står klart, at der fandtes kældre spækket med toiletpapir og andre fornødenheder, samt at der var planer for sikring af særlige institutioner. Regering, kongehus m.fl. kunne f.eks. forflyttes til de atomsikrede bunkere REGAN (REGeringsANlæg) ØST og VEST i henholdsvis Nordsjælland og i Rold Skov. Også Nationalmuseet havde et beredskab, i 150- års jubilæumsbogen fra 1957 lyder det f.eks.:»med henblik på eventuel krigstilstand har museet organiseret og gennemprøvet det påbudte interne civilforsvar samt i detailler forberedt evakuering.«der eksisterede også beredskaber til sikring af el-, gas-, olie- og vandforsyningen samt f.eks. et presseberedskab. En del af postvæsnets hemmelige beredskab kom frem i lyset allerede omkring I 1963 besluttede man at producere store mængder nødfrimærker (fig.7), hvoraf en del samt trykkeudstyr til lokalfremstilling af yderligere nødmærker blev deponeret i plomberede kasser otte steder i Danmark og på Færøerne. Depoterne var især posthuse, hvortil den eneste besked var, at kasserne kun måtte åbnes efter ordre fra generaldirektøren beredskabet mindede således på flere Bank, bomber og beredskab 179

13 områder om dele af Nationalbankens. Frankeringsmaskiner overflødiggjorde efterhånden nødfrimærkerne, som derfor kunne være blevet destrueret, uden at museer m.fl. havde haft mulighed for at indsamle og dokumentere beredskabet. Antagelig er interessant materiale sine steder gået tabt ved kassation af overflødiggjorte, hemmelige og aldrig anvendte beredskaber, men sådan gik det heldigvis ikke med udstyret til sikring af nødpengesedler under den kolde krig. Fig.7 Det danske nødfrimærke blev trykt i 200 millioner eksemplarer, men aldrig anvendt. The Danish emergency stamp was printed in 200 million copies, but never used. Foto: John Lee Nationalmuseets arbejdsmark 2011

14 Litteratur Nørby, Toke:»The Danish Emergency Stamp«from 1963 på inkl. henvisninger. Weber; Lennart:»Nødfrimærket var en rigtig sensation«i Dansk Filatelistisk Tidsskrift, 1991, 4, s Widell, Magnus og Ian Wiséhn: Sedlar i beredskap, manuskript under publicering, Stockholm. Nationalmuseet, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, GP Forfatteroplysninger Michael Märcher museumsinspektør, ph.d., Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Nationalmuseet english Summary Banks, bombs and boxes secret Danish emergency banknotes from the Cold War During the Cold War most countries had civil emergency preparedness systems (figs.3 and 7) to safeguard the infrastructure for example the vital money supply. In Denmark the National Bank developed a preparedness system as early as that was to function if the country s only banknote printing works in Copenhagen was incapacitated by an act of war, for example invasion or aerial bombardment. The bank deposited material for the production of the ordinary banknotes in two of its provincial branches. In 1965 it was resolved that the preparedness would be expanded with 1) deposition of printing plates for ordinary banknotes in Canada and with 2) a special preparedness to ensure the money supply in the transition period between the act of war and the time when ordinary banknotes could once again be printed somewhere in Denmark. The system was developed at the National Bank in and came to consist of two identical boxes with equipment for producing simple temporary emergency notes at provincial printing works (figs.1,4 6). The two boxes were deposited in two of the bank s branches in the provinces in , and their seals could only be broken by written order from the board of directors of the bank. After the end of the Cold War and the closing of the branches in 1989, the boxes came back, still sealed, to the National Bank in Copenhagen, where they lay stored away and forgotten until they were found by chance in The unique emergency preparedness system for safeguarding Denmark s money supply has now been secured for posterity at the National Museum. Bank, bomber og beredskab 181

15 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011 Redaktion: Per Kristian Madsen og Ingrid Wass Nationalmuseet og forfatterne Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse. All papers are subject to anonymous peer refereeing. ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2011 Grafisk Design: Designbolaget Illustrationer: Designbolaget/Jonathan Faust Billedbehandling og tryk: Datagraf Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: Nationalmuseets butik Omslag: På Facebook lægger man billeder ud af sig selv, sin familie og sine venner. Ida Charlotte (født 1753 i Aalborg) skulle selvfølgelig ikke være anderledes end sine venner på Facebook. Foto: John Lee Cover: On Facebook you post pictures of yourself, your family and your friends. Of course Ida Charlotte (born in Aalborg in 1753) was to be no different from her friends on Facebook. Titelopslag: Sanderum Kirke, kalkmaleri med alle Helvedes pinsler. Foto: Roberto Fortuna, Title page: Sanderum Kirke, wall painting showing all the torments of Hell.

Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 59 Offentligt. Nationalmuseets ,M: ' *.#" »" *? '-ffjrn -"V«P

Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 59 Offentligt. Nationalmuseets ,M: ' *.# » *? '-ffjrn -V«P Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 59 Offentligt Nationalmuseets & & y.,m: ' *.#"»" *? -"V«P '-ffjrn Nationalmuseets Arbejdsmark 2009 Redaktion: Per Kristian Madsen, Heidi Lykke Petersen og Knud

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

NatioNalmuseets arbejdsmark 2011

NatioNalmuseets arbejdsmark 2011 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011 Indhold 7 Forord Per kristian madsen 8 Flirt, faktion og Facebook da 1700-tallet blev levende på de sociale medier Ida Lund-Andersen, Mette Boritz, Charlotte S. H. Jensen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015

5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 Møntkatalog 2014 5 TEMA- & ERINDRINGSMØNTER 13 MØNTSÆT 2 21 GAMLE GULDMØNTER 25 SEDLER 31 UDSENDELSESPLAN FOR 2015 apple Den 27. maj 2014 fik Den Kgl. Mønt en ny webshop. I webshoppen er det bl.a. muligt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG T H E M A N U FA C T U R E R O F TH E O N LY S CR AP E R F O R P R O F E S S I O N ALS SCRAPERS Om JBF JBF blev grundlagt omkring 1930, for

Læs mere

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig

Omslag bagside: Engelsk brig stryger for tre danske kanonbåde. Maleri af fyrskibsstyrmand Georg Ludvig Æ E % 3 3 S Omslag, forside: Koloreret projekttegning til søsterskibene S/S BANDON, S/S CHUMPON OG S/S PANGAN leveret til ØK i 1909 fra Barclay Curie & Co. i Glasgow. De tre skibe blev indsat på ØK's linje

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sort arbejde i Tyskland

Sort arbejde i Tyskland Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 26 Sort arbejde i Tyskland Lars P. Feld og Claus Larsen Syddansk Universitetsforlag Odense 2012 Sort arbejde i Tyskland Arbejdspapir nr. 26 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog EFTERÅR/VINTER 2009

Den Kgl. Mønt. Møntkatalog EFTERÅR/VINTER 2009 Den Kgl. Mønt Møntkatalog EFTERÅR/VINTER 2009 Indhold Velkommen... 2 Nyheder... 3 Salg af pengesedler... 4 Børnemøntsæt... 5 Komplet samlersæt... 6 Tårnmøntsæt... 6 Proof møntsæt... 7 Møntsæt... 7 Eventyrmønter...

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE

BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE BA ØKONOMI VALGFAG / ELECTIVE Vintereksamen / Winter exams 2009-2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 27803 Immaterialret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU)

Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Pilot Study: Risk Limiting Audits Denmark 99.9% Carsten Schürmann DemTech (joined work with Philip Stark, Berkeley, Daniel Gustafsson, ITU) Facts Country: Denmark Election: EU Parliament Election 2014

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM

NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM NEWS OF 2012 STOCKHOLM FURNITURE FAIR WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM DK: I konstant søgen efter det optimale samarbejde med dygtige designere, forenet med Erik Jørgensens ufravigelige krav til kvalitet, præsenterer

Læs mere

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8 Regionskommandocentraler i region VI Tilbage til forsiden. Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. Indhold Militærregion... 1

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Brug hvidbalance og flash gels til at manipulere farver

Brug hvidbalance og flash gels til at manipulere farver Brug hvidbalance og flash gels til at manipulere farver Lær hvordan du med kontrol over kameraets hvidbalance og farvede gels på flashen kan manipulere farverne på dine fotos til overraskende resultater.

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 50 øre tofarvet Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 Det at samle tofarvede Jeg har samlet på frimærker siden jeg var 7 år og med mellemrum. Det ændre sig i 1981 da

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen

Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen. Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Navn: Jonas Pedersen, Michael Jokil, Christine Johnsen Lærer: Grete Holm, Karl Bjarnason, Arne Wamsler og Birgitte Madsen Roskilde tekniske gymnasium Klasse 2.4 Fag: Dansk, informations teknologi, teknologi

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? Indsamling, modul 2.2 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere