og Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)"

Transkript

1 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 IEA samarbejde om brint og Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Møder i Executive Committee Executive Committee for IEA s brintsamarbejde (Hydrogen Implementing Agreement, HIA) holder to årlige møder, hvor de væsentligste punkter er statusrapportering fra arbejdsgrupperne og igangsættelse af nye arbejdsgrupper. Arbejdsgruppelederne (Operating Agents) deltager i møderne, som typisk har deltagelse af ca. 45 personer. Fra mødet i Essen d. 21. maj refereres vedr.: Nye medlemmer af IEA brintsamarbejdet IEA HIA samarbejde Nye HIA tasks (F&U projektsamarbejder) Status for igangværende Tasks Kommende møder og arrangementer Fællesmøde med IEA s brændselscelle Implementing Agreement Generelt om IEA`s brintsamarbejde Nyt medlem af IEA brintsamarbejdet IAEA (det Internationale Atom Energi Agentur) deltog i mødet og gav en præsentation af organisationen. Der er flere fælles interessefelter specielt på materialeområdet og et samarbejde i form af enten et medlemskab af HIA eller en samarbejdsaftale med HIA drøftes pt. Både EU og UNIDO ICHET (FN organisation) er HIA medlemmer, så modellen med ikke-nationale medlemmer er velkendt. Der er ligeledes åbnet for sponsorer af Implementing Agreements, hvilket allerede er velkendt i fx IEA Greenhouse Gas R&D programme, hvor mange internationale energiselskaber deltager via sponsorater. H:\734\68 IEA 2010\ExCo møder\essen maj 2010\DK referat\iea-hia Essen 2010 DK.doc(JKJ)

2 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Dette åbner i princippet for medlemskab af HIA fra lande, som ikke er OECD lande. Der er pt. 23 medlemmer af HIA. IEA - HIA aktiviteter I forbindelse med det mere generelle IEA arbejde efterspørges i større og større grad input fra HIA om den forventede teknologiske og økonomiske udvikling på brint- og FC området. HIA har deltaget i møder i IEA Transport Contact Working Group og pt. har HIA relevante ETP (Energy Technology Prospects) til kommentering. HIA regner med at skulle give input til den årlige World Energy Outlook (novenber), og endelig er HIA inviteret til at deltage i IEA projektet om Policy and Technology Priorities. Der har i de seneste år været et stadig større behov for at kunne levere solide analyser vedr. udviklingen på brint og FC området, som input til IEA s teknologiske og økonomiske fremskrivninger. Dette arbejde adskiller sig fra HIA s øvrige F&U orienterede arbejde, og der er derfor i det sidste år arbejdet med en model for etablering af en særlig analyse task (Se afsnittet nye tasks). Nye HIA tasks Bio-inspired and Biological Hydrogen (Task 21) Der er stor interesse for dette område, og den nuværende task 21: Biohydrogen redefineres, og Michael Seibert, NREL, Golden, CO, USA bliver ny Operating Agent for projektet, som gennemføres i 5 subtasks: A B C D E Bio-inspired Systems Dark BioHydrogen Fermentation Systems Basic Studies for Light-driven BioHYdrogen Production Biological Electrochemical Systems Overall Analysis Arbejdet er planlagt til 5 år. ExCo godkendte arbejdsprogrammet (kan fås hos Jan Jensen og forlængelsen af Task 21.

3 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Der er pt. ikke dansk deltagelse i dette arbejde, men muligheden herfor undersøges. Large Scale Hydrogen Delivery Infrastructure (Task 28) En ny task om udrulning af storskale infrastruktur til brint er efter 1,5 års indledende drøftelser nu endelig vedtaget og sat i gang. Siden det oprindelige forslag er der sket væsentlige ændringer i arbejdsprogrammet, således at dette nu udelukkende fokuserer på transportsektoren om slutanvendelse samt fuellingstations. Der er tale om et modelstudie med følgende subtasks: A B C D E F G Koordinering Definitioner Tools for design and analysis of hydrogen delivery infrastructure Boundary conditions and key attributes Analysis H2 delivery routes, concepts and components Knowledge management Dissemination Operating agent: Marcel Weeda, ECN, Holland Arbejdet er planlagt til 3 år. Arbejdsprogrammet kan fås hos Jan Jensen DGC har deltaget i forberedelsesfasen af denne task, men vil med det nuværende projektindhold ikke deltage i selve gennemførelsen. Muligheden for anden dansk deltagelse undersøges. Distributed and Community Hydrogen (Task 29) Forslag til ny task om Distributed and Community Hydrogen blev diskuteret og betinget godkendt, idet der forsat er nogle uklare administrative forhold. Formålet er at dokumentere og klargøre de fordele og problemstillinger, der er ved at introducere grønne hydrogenløsninger på isolerede eller øde områder. Herunder tekniske gaps, uddannelse, planlægning og myndighedshåndtering. Utsira projektet er et eksempel på et projekt, men også fx Lolland er en velegnet case, som også har udvist interesse i at deltage.

4 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Der arbejdes videre med tasken, som UNODO-ICHET, New Zealand, USA, Japan, UK mf. har udmeldt interesse i. Oplæg kan fås hos Jan Jensen Global Hydrogen Systems Analysis (Task 30) En ny task om Hydrogen Resources er drøftet i det sidste års tid, og efter flere indledende møder i foråret blev den nye task endelig godkendt. Karakteren af dette arbejde er forskellig fra de normale F&U tasks, og der er enighed om, at arbejdet dels skal baseres på officielle nationale input, og at ExCo skal have fuld kontrol med arbejde og resultater. Resultaterne forventes anvendt af IEA i forbindelse med udarbejdelse af officielle vurderinger og prognoser af teknologi og forsyning indenfor brintområdet. Herunder input til IEA rapporter, opdatering af IEA Prospects for hydrogen and Fuel Cells, input til World Energy Outlook og Energy Technology Perspectives etc. Arbejdet gennemføres over 3,5 år via tre subtasks: A B C Detailed Analytical studies Actualize and harminize the level of hydrogen knowledge Collaboration with IEA Analytical Operating agents (deles) er: Dr. Susan Schoenung, President of Longitude 122 West (US DOE), og Mr. Jochen Linssen, Recherch Center Jurlich. Deltagere indtil videre: Canada, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Japan, Norge, Spanien, Sverige Schwitz og USA har meddelt deres aktive deltagelse i arbejdet. Alle HIA medlemmer blev opfordret til at deltage i arbejdet hvis ikke aktivt, så via et ekstraordinært økonomisk bidrag til arbejdet. Arbejdsprogrammet kan fås hos Jan Jensen

5 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Status for igangværende Tasks Task 18 Evaluation of integrated systems 1 Task 19 Safety Task 21 BioHydrogen Task 22 Fundamental and applied hydrogen storage materials development 1 Task 23 Small Scale Reformers for On Site Hydrogen Supply 1 Task 24 Wind Energy and Hydrogen Integration 1 Task 25 High Temperature Production of Hydrogen 1 Task 26 Advanced Material for waterphotolysis of hydrogen Task 27 Near-Term Market Routes to H 2 via Co-Gasification with Biomass Task 28 Large Scale Hydrogen Delivery Infrastructure 2 Task 29 Distributed and Community Hydrogen 2 Task 30 Global Hydrogen System Analysis 2 Task xx Testing Procedures for Small Scale Reformers 2 1: Dansk deltagelse; 2: Task in definition eller netop besluttet Detaljerede statusrapporter for de fleste tasks kan fås ved henvendelse til Jan K. Jensen, DGC Task 18 Evaluation of integrated systems Task leader: Susan Schoenung, Longitude 122 West Inc. USA. Arbejdet er gennemført i tre subtasks: A: Information database B: Demonstration Project Evaluation C: Synthesis and learning Final report for task 18 blev godkendt af ExCo. Arbejdet i Task 18 anvendes som afsæt for både den nye task 29 Distributed and Community Hydrogen og den nye Task 30 Global Hydrogen Systems Analysis. Task 18 har også forestået indsamlingen af Hydrogen system case studies, som kan ses på IEA-HIA hjemmesiden:

6 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Yderligere oplysninger samt slutrapport kan fås hos Henrik Iskov, DGC samt på: Task 19 Safety Task leader: Bill Hoagland, WHA, Inc., USA. Arbejdet gennemføres i de 3 subtasks: A: Quantitative Risk Management B: Testing C: Information. Fase 2 er under afslutning (afsluttes i 2010), og samtidig er der i ExCo eninghed om, at en forsat indsats på sikkerhedsområdet er nødvendig. Inden det kommende ExCo møde udarbejdes forslag til opfølgning, som kan behandles på det kommnede ExCo møde. Den nye safety task vil fokusere på aktuelle brintsystemer og vil som noget nyt også omfatte stationære installationer. Arbejdsprogrammet indeholder pt. 5 subtasks: A B C D E Grundlæggende fysiske forhold og parametre Konsekvenser af antændelse: Autoigningtion, modellering, Termisk stråling, Overtryk og eksplosioner Sikkerhed og materialer inkl. sensorer Hazard analyser for det tidlige marked Videns deling, resultater og global relevans Der foreligger semi-annual report for første halvår Yderligere information: Task 21. BioHydrogen Se Nye HIA tasks (side 2). Task 22 Fundamental and applied hydrogen storage materials development Task leader: Prof. Bjørn C. Hauback, IFE, Norge.

7 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Task 22 har som sit ultimative mål at løse H 2 -lagringsproblemet. Møderne holdes pga. af taskens størrelse (pt. 64 mandeår/år) og karakter som workshops og konferencer. Pt. involveres 49 R&D projekter fra deltagerlandene i denne task. Der er dansk deltagelse i Task 22 ved: T. Jensen, inano, Aarhus Universitet/T. Jensen, Tejs Vegge, Risø, Der foreligger en detaljeret status for det gennemførte arbejde i task 22 samt program for forlængelsen. Yderligere oplysninger på: Næste Task møde (Workshop) holdes i København i september Task 23 Small Scale Reformers for On Site Hydrogen Supply Task leder: Ingrid Schjøberg, SINTEF Tasken har som hovedmål at skabe basis for en harmonisering af den teknologi, som anvendes ved on-site produktion af hydrogen fra hydro-carbons såvel fossile eller vedvarende. Arbejdet gennemføres i tre subtasks: Harmonised industrialisation Sustainability and renewable sources Marked studies En forlængelse af arbejdet til 2011 blev vedtaget på mødet. Der er stor industriel deltagelse og pt. 19 aktive medlemmer, herunder dansk deltagelse ved J. B. Hansen, Haldor Topsøe Der foreligger semi-annual report for første halvår Næste taskmøde holdes i København i oktober 2010.

8 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Task 24 Wind Energy and Hydrogen Integration Task leader: Luis Correas, Fundacion Hidrogeno Aragon, Spanien. Arbejdsprogrammet indeholder bl.a. state of the art for vindmøller, elektrolyse og power elektronik samt systemanalyser og forretningsudvikling. Peogrammet indeholder fire subtasks: State of the art Needed improvements & system integration Business concept development Applications Der er dansk deltagelse via Claus Jørgensen og Allan Scrøder, Risø-DTU Task 24 er under afslutning. Task 24 holdt møde i Roskilde i maj Task 25 High Temperature Production af Hydrogen Task leder: Gilles Radriquez, CEA (Frankrig) Arbejdsprogrammet omfatter: Termokemisk produktion af hydrogen i området 600 C 2000 C; Højtemperatur elektrolyse samt forskellige former for dekomponering af vand. Fact sheets vedr. de forskellige processer er lang på task 25 hjemmesiden. Der er dansk deltagelse i arbejdet ved Sune Ebbesen, Risø-DTU. Task 26 Advanced Material for waterphotolysis of hydrogen Task leder: Eric L. Miller, University of Hawaii, Målet med denne task er at finde foto-elektriske materialer, som vha. sollys kan splitte vand og producere brint. Konkret er målet at øge virkningsgraden i denne proces fra de nuværende 4 % til 10 %, hvilket vil kræve udvikling af nye materialer.

9 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Der er stor interesse for deltagelse i den nye task, men pt. ingen dansk deltagelse. Task 27 Near-Term Market Routes to H 2 via Co-Gasification with Biomass Task Leder: Jan-Erik Hanssen, Norge, Hovedformålet er at fremme udviklingen af biomassebaseret brintproduktion. Task 28 Large Scale Hydrogen Infrastructure Se Nye HIA tasks (side 3) Task 29 Distributed and Community Hydrogen Se Nye HIA tasks (side 3) Task 30 Global Hydrogen Systems Analysis Se Nye HIA tasks (side 4) Kommende møder og arrangementer ExCo møde Næste ExCo møde holdes d november 2010 i Istanbul. Workshop om Hydrogen and the Developing World I forbindelse med næste ExCo møde arrangeres evt. en UNIDO-ICHET Workshop om Hydrogen and the Developing World. U.S Congress HIA sekretariatet deltager i planlægningen af en Congress høring om brint og FC, som holdes d. 10. juni i Washington DC. Indlæg fra IEA, EU, Japan, Tyskland, USA og Danmark (Partnerskabet for brint og brændselsceller) overvejes pt. ICHS4 konferencen ICHS3 (3rd International Conference on Hydrogen Safety, september 2009) blev støttet økonomisk af HIA via et ekstraordinært bidrag fra DOE.

10 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Fremover har HIA ikke mulighed for at give et direkte økonomisk bidrag til konference, men HIA vil støtte afholdelsen af ICHS4, så vidt det er muligt. Især Task 19 vedr. Hydrogen Safety bidrager med planlægning og indlæg. WHEC2010 Konferencen blev en stor succes med et deltagerantal i nærheden af HIA havde sit eget track, hvor alle task blev præsenteret. Fællesmøde mellem HIA og AFC (Advanced Fuel Cells) I forbindelse med ExCo mødet holdt de to implementing agreements Hydrogen IA og Advanced Fuel Cells en fælles workshop, med det formål at drøfte fælles interesseområder og såfremt det er hensigtsmæssigt at etablere et tættere samarbejde. I alt ca. 60 medlemmer fra de to IA s deltog. Et tidligere møde mellem de to IA s (Wien 2005) førte ikke til egentligt samarbejde og der var derfor fokus på at identificere emner af gensidig interesse, hvor samarbejdet i praksis kan udvikles på taskniveau. Med udgangspunkt i taskarbejdet i de to IA er blev tre hovedområder for et muligt fremtidigt samarbejde skitseret: SCIENCE AND TECHNOLOGY Materials Fuel quality (renhed) ANALYSER OG MODELLERING Scenarier og roadsmaps Økonomi IEA FORHOLD Fælles Hydrogen&FC front i forhold til IEA systemet, idet Hydrogen og FC helt overvejende behandles som et teknologiområde. Et styrket samarbejde kan derfor give større gennemslagskraft. De to sekretariater vil sammen udvikle en model for samarbejdet. Et første eksempel på konkret samarbejde er et fællesmøde mellem HIA Small Scale Reformers og AFC Stationary Fuel Cells.

11 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Generelt om IEA s brintsamarbejde IEA samarbejdet om brint Forskningssamarbejdet i det Internationale Energi Agentur (IEA) er organiseret i en række samarbejdsaftaler (Implementing Agreements). Danmark deltager i en delt af de i alt 41 Implementing Agreements herunder Hydrogen Implementing Agreement (HIA). I regi af HIA gennemføres en række samarbejdsprojekter om produktion, lagring, transport og anvendelse af brint, hvori interesserede virksomheder, universiteter og organisationer fra medlemslandene deltager. 23 lande og internationale organisationer deltager aktivt i brintsamarbejdet. Formålet med HIA er - via internationalt F&U samarbejde - at accelerere implementeringen af brint i energisystemet. Der er god dansk deltagelse i samarbejdsprojekterne og DGC deltager på vegne af Energistyrelsen og gastransportselskaberne i HIA s Executive Committee, som er styregruppe for samarbejdsprojekterne. HIA s arbejde følges af IEA via CERT (Committee on Energy Research and Technology), som dels godkender HIA s Stratigic Plan (udarbejdes hvert 5. år) og dels godkender det udførte arbejde, som rapporteres i en End og Term report. CERT har i juni 2009 godkendt såvel End of Term report som Strategic Plan Mr. Antonio G. Garcia-Conde (ES) er Chairman for Executive Committee, mens Steven Pearce (NZ) og Jan K. Jensen (DK) er Vice-chairmen. HIA s sekretariat i Washington DC, USA, ledes af Mary-Rose de Valladares.

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 18.-19. november 2009 i Sevilla Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 18.-19. november 2009 i Sevilla Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Sevilla, november 2009 1/10 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 18.-19. november 2009 i Sevilla

Læs mere

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Istanbul d. 11.-12. november 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Istanbul d. 11.-12. november 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Istanbul, November 2010 1/11 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Istanbul d. 11.-12. november 2010 Jan K. Jensen, Dansk

Læs mere

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 28.-29. maj 2009 i San Francisco Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 28.-29. maj 2009 i San Francisco Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, San Francisco maj 2009 1/13 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 28.-29. maj 2009 i San Francisco

Læs mere

Fra mødet i Fukuoka refereres vedr.:

Fra mødet i Fukuoka refereres vedr.: DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Fukuoka, oktober 2011 1/14 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee i Fukuoka d. 13.-14. oktober 2011 Jan

Læs mere

Hydrogen Implementing Agreement (HIA)

Hydrogen Implementing Agreement (HIA) EUDP 2010, Journalnr.: 640100453, Bilag til afslutningsskema 2011 rapport vedr. deltagelse i 24. januar 2012 Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Jan K. Jensen, DGC Formål Formålet med EUDPprojektet er

Læs mere

IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) 23.-24. maj 2007, Rapperswil, Schweiz. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) 23.-24. maj 2007, Rapperswil, Schweiz. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil 2007 1/10 IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Møde i Executive Committee 23.-24. maj 2007, Rapperswil, Schweiz Jan K.

Læs mere

Møde i Executive Committee, Toronto, 7.-9. juni 2012 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Møde i Executive Committee, Toronto, 7.-9. juni 2012 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Toronto, juni 2012 1/17 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee, Toronto, 7.-9. juni 2012 Jan K. Jensen,

Læs mere

Møde i Executive Committee i København d. 15.-17. juni 2011 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Fra mødet i København refereres vedr.

Møde i Executive Committee i København d. 15.-17. juni 2011 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Fra mødet i København refereres vedr. DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, København, juni 2011 1/18 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee i København d. 15.-17. juni 2011 Jan

Læs mere

Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, møde London 2004 1/6 IEA samarbejde om brint Møde i Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Executive Committee, 11.-12. oktober, Dept. of Trade and Industry,

Læs mere

HYDROGEN i fremtidens energisystem

HYDROGEN i fremtidens energisystem HYDROGEN i fremtidens energisystem Gastekniske Dage 2015 12.-13. maj, Hotel Legoland, Billund Jan K. Jensen, DGC Kilde: Andreas Züttel, EMPA, Dübendorf, Switzerland Hvorfor? Fordi: CO2 fri Fleksibel -

Læs mere

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller

Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Focus. Trust. Initiative. Dantherm Power Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 23. april 2013 Dantherm Power A/S Etableret: Placering: Ansatte: Januar 2007 (Spin off fra Dantherm Air Handling A/S)

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

England: Hvad er Carbon Trust?

England: Hvad er Carbon Trust? England: Hvad er Carbon Trust? Jørn Scharling Holm, Technology Development Manager, DONG Energy Power Medlem af styregruppen for Carbon Trust Offshore Wind Accelerator MEGAVIND konference den 15. marts

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt

Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt Frank Elefsen Teknologichef, Energi og Klima Teknologisk Institut Indhold n Brintkæden

Læs mere

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September 2009 1 Danfoss A/S 20090909 Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem Indhold: 1. Danfoss

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Fjernvarmens Hus, 18. januar 2016 Hvem er 4DH Hvad er begrebet 4DH Baggrunden

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev - Caring for the energy of tomorrow Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev Focus. Trust. Initiative. Indhold 1. Introduktion til DKµCHP 2. Synergi med energisystemet

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Tel +45 7020 3666 Fax +45 3880 8235 Email cambi@cambi.dk Cleantech Dag 2010 - Efter COP15 og Finanskrisen 15. Marts 2010 v/lars Rohold FORSKELLIGE STØTTEORDNINGER

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk 1 Oversigt Lidt om Energinet.dk Udfordringerne i fremtidens energisystem Mulige løsninger 2 Om Energinet.dk

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING 2017 2017-11-30 Frank Elefsen, Centerchef Transport og Elektriske Systemer, Teknologisk Institut Hvorfor er der behov for energilagring? VE er

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv

Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Prisfølsomt elforbrug i internationalt perspektiv Henrik Weldingh Dansk energi - forskning og udvikling Ønskerne til el(forsyning) Lokalt ønske: Billig Pålidelig Globalt hensyn: Anvendes hensigtsmæssig

Læs mere

Innovationsanalyser på energiområdet

Innovationsanalyser på energiområdet Innovationsanalyser på energiområdet Præsentation for delegation Norges Forskningsråds RENERGI program 5. November 2010, DTU v. Mads Borup mabo@man.dtu.dk Bred vifte af innovationsstudier Socio-tekniske

Læs mere

Referat af IEA AFC ExCo35. Dagsorden. 19. oktober. San Antonio, Texas

Referat af IEA AFC ExCo35. Dagsorden. 19. oktober. San Antonio, Texas Referat af IEA AFC ExCo35 Tid 19. oktober Sted San Antonio, Texas Dagsorden 1. Welcome and verification of the participants [Garland] 2. Adoption of the agenda [Garland] 3. Minutes of the 34th ExCo meeting

Læs mere

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør

House of Energy Energilagring. Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør House of Energy 2016 - Energilagring Sammentænkning af energisystemerne - Hvad kan gassen byde på? Thea Larsen, adm. direktør 1 Problemstilling(er) i energisystemet 20xx Energi, der kommer fra sol og vind

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

ENERGYLAB NORDHAVN DONG ENERGY PERSPECTIVE

ENERGYLAB NORDHAVN DONG ENERGY PERSPECTIVE ENERGYLAB NORDHAVN DONG ENERGY PERSPECTIVE BATTERIER I DISTRIBUTIONSNETTET Daniel Sandermann Senior Strategisk Analytiker Radius Business Management Daniel Sandermann Jensen Analyst Strategic Grid Analysis

Læs mere

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Den danske Banekonference 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen 17. maj 2016 Transportforskning på DTU Transportforskning på DTU kører videre og styrkes

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Hvidbog om det intelligente

Hvidbog om det intelligente Hvidbog om det intelligente energisystem Mikael Togeby Kirsten Dyhr-Mikkelsen Vibeke Thyge Frandsen Ea Energianalyse The Danish Energy Industries Federation Partnership for intelligent energy systems DI

Læs mere

Seminar om termisk forgasning i Danmark

Seminar om termisk forgasning i Danmark Muligheder med anvendelse af gassen til Bio-SNG Seminar om termisk forgasning i Danmark FORCE Technology 17 november 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Muligheder

Læs mere

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net Et højteknologisk energi-netværk Hvad er? Kan man samle den danske forsknings- og udviklingsindsats indenfor vedvarende energi? Eva Ryberg M. Sc. Sekretariatsleder Fra central til decentral energiproduktion

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

SmartGrids i et internationalt perspektiv

SmartGrids i et internationalt perspektiv SmartGrids i et internationalt perspektiv Centerleder og Professor Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Danmarks Tekniske Universitet 10. september 2010 Center for Elteknologi, DTU Etableret i

Læs mere

DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN

DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN 5. maj 2011 DANSK TEKNOLOGI I EN GLOBALISERET VERDEN Per Falholt, Koncerndirektør, Forskning og Udvikling, Novozymes A/S NOVOZYMES KORT FORTALT Fordeling af salg (2009) 5% 3% Global tilstedeværelse Verdens

Læs mere

Overvejelser vedr. indførelse af alternative transportbrændstoffer. Seminar Landtransportskolen 4. september 2006

Overvejelser vedr. indførelse af alternative transportbrændstoffer. Seminar Landtransportskolen 4. september 2006 Overvejelser vedr. indførelse af alternative transportbrændstoffer Seminar Landtransportskolen 4. september 2006 Benny Madsen 2 Hvorfor alternative brændstoffer? Supplement til fossile brændstoffer Miljøeffekt

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Lolland CTF. Leo Christensen, LOLLAND KOMMUNE 22 september 2009

Lolland CTF. Leo Christensen, LOLLAND KOMMUNE 22 september 2009 Lolland CTF Leo Christensen, LOLLAND KOMMUNE 22 september 2009 Vision: Lolland CTF skal være et af Danmarks første innovative partnerskaber, der i konstruktivt samarbejde forener målsætningerne for dansk

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse

Appendiks B. Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Appendiks B Relevante institutioner i forbindelse med Strålebeskyttelse Sundhedsstyrelsen Statens Institut for strålehygiejne Dato: 11. februar 2005 Nedenfor findes en beskrivelse af internationale organisationer,

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Vejen fra forskning til det kommercielle marked

Vejen fra forskning til det kommercielle marked 15.08.2007 Vejen fra forskning til det kommercielle marked Morten Riis Adm. direktør IRD A/S Vejen fra forskning til det kommercielle marked Processen: Den teknologiske idé (forskning) Udvikling af produktet

Læs mere

Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE. 23 September 2014. Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS

Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE. 23 September 2014. Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE 23 September 2014 Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS Baltic Sea Solutions Holeby Sukkerfabrik Brintsamfund Lolland Fase 1 Nakskov Brintcontainer Fase

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

Indlæg ved møde ikl KL s klimanetværk

Indlæg ved møde ikl KL s klimanetværk Indlæg ved møde ikl KL s klimanetværk k v. Helge Ørsted Pedersen, Kommunernes Landsforening, 7. december 2007 Olieprisudviklingen DK energilovgivning DE76 PJ 1000 Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller

Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle. Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Grøn transport som vækstmotor Brintteknologiers rolle Trafikdage Aalborg, August 2013 Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

ENTSO-E s Ten Year Network Development Plan scenarier og hvordan de anvendes i Energinet.dk

ENTSO-E s Ten Year Network Development Plan scenarier og hvordan de anvendes i Energinet.dk ENTSO-E s Ten Year Network Development Plan scenarier og hvordan de anvendes i Energinet.dk Workshop om analyseforudsætninger 1. april Niels Træholt Franck Dok.: Klassificering: 1 Formål Gøre opmærksom

Læs mere

Gastekniske Dage 2016

Gastekniske Dage 2016 Gastekniske Dage 2016 GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede mål er

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi VE på et liberaliseret energimarked Hans Jørgen Koch, International direktør, Energistyrelsen Hovedelementer i indlægget Globale tendenser frem

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Termisk energilagring i metaller

Termisk energilagring i metaller Termisk energilagring i metaller Lars Reinholdt 1. december 2015 Lagerteknologier (el til el) pris og effektivitet Pris per kwh* Pris per kw h carnot Virkningsgrad af termiske lagre Teoretisk maksimum

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk

Velkommen til Avanceret Energilagring. Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Velkommen til Avanceret Energilagring Dr. Frank Elefsen, CTO Energy & Climate, fre@dti.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Se fremad, fremad! Aflur den kommende tid, de veje, den vil bane

Læs mere

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Partnerskabet for brint og brændselsceller København 7. juni 2011 Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Sammenhængende

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016

Developments and outlooks for biogas in Denmark. Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Developments and outlooks for biogas in Denmark Danish-German Bioenergy: Technologies, Opportunities and Outlook March 15, 2016 Agenda Brief overlook history and status Targets for biogas development in

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567

Afslutningsskema. 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed. 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 Dato: Afslutningsskema 1. Projekttitel Muligheder for anvendelse af Compressed Air Energy Storage for ellagring i fremtidens elsystem 2. Projektidentifikation Energinet.dk projektnr. 6567 3. Projektperiode

Læs mere

Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014

Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014 Forretningsmodeller i praksis - Forskerperspektivet DI Konference om Cirkulær Økonomi 30. oktober 2014 Niki Bey niki@dtu.dk DTU Management Engineering, Division of Quantitative Sustainability Assessment

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Center for Life Cycle Engineering Seminar om termisk forgasning i Danmark Tirsdag den

Læs mere

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI

VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI Forgasningsgas i naturgasnettet VE-gasser i naturgasnettet IDA ENERGI HMN Naturgas - Gladsaxe 09 december 2015 Niels Bjarne K. Rasmussen Dansk Gasteknisk Center nbr@dgc.dk Indhold Hvad er forgasning? Hvad

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus

Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus 1 Årsmøde: Offshore Center Danmark - Fredag d.3. september og Lørdag d. 4 september 2004 på Skarrildhus Program for medlemsmødet 1. Beretning fra bestyrelsen Formål & vision Beretning 2. Forslag til nye

Læs mere

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts 2009 Resumé på dansk I mange lande verden over formuleres der i disse år politiske målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi.

Læs mere

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU Community power og vedvarende energi lagring i Danmark og i EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup, Denmark, 12.12.2016

Læs mere