og Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)"

Transkript

1 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 IEA samarbejde om brint og Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Møder i Executive Committee Executive Committee for IEA s brintsamarbejde (Hydrogen Implementing Agreement, HIA) holder to årlige møder, hvor de væsentligste punkter er statusrapportering fra arbejdsgrupperne og igangsættelse af nye arbejdsgrupper. Arbejdsgruppelederne (Operating Agents) deltager i møderne, som typisk har deltagelse af ca. 45 personer. Fra mødet i Essen d. 21. maj refereres vedr.: Nye medlemmer af IEA brintsamarbejdet IEA HIA samarbejde Nye HIA tasks (F&U projektsamarbejder) Status for igangværende Tasks Kommende møder og arrangementer Fællesmøde med IEA s brændselscelle Implementing Agreement Generelt om IEA`s brintsamarbejde Nyt medlem af IEA brintsamarbejdet IAEA (det Internationale Atom Energi Agentur) deltog i mødet og gav en præsentation af organisationen. Der er flere fælles interessefelter specielt på materialeområdet og et samarbejde i form af enten et medlemskab af HIA eller en samarbejdsaftale med HIA drøftes pt. Både EU og UNIDO ICHET (FN organisation) er HIA medlemmer, så modellen med ikke-nationale medlemmer er velkendt. Der er ligeledes åbnet for sponsorer af Implementing Agreements, hvilket allerede er velkendt i fx IEA Greenhouse Gas R&D programme, hvor mange internationale energiselskaber deltager via sponsorater. H:\734\68 IEA 2010\ExCo møder\essen maj 2010\DK referat\iea-hia Essen 2010 DK.doc(JKJ)

2 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Dette åbner i princippet for medlemskab af HIA fra lande, som ikke er OECD lande. Der er pt. 23 medlemmer af HIA. IEA - HIA aktiviteter I forbindelse med det mere generelle IEA arbejde efterspørges i større og større grad input fra HIA om den forventede teknologiske og økonomiske udvikling på brint- og FC området. HIA har deltaget i møder i IEA Transport Contact Working Group og pt. har HIA relevante ETP (Energy Technology Prospects) til kommentering. HIA regner med at skulle give input til den årlige World Energy Outlook (novenber), og endelig er HIA inviteret til at deltage i IEA projektet om Policy and Technology Priorities. Der har i de seneste år været et stadig større behov for at kunne levere solide analyser vedr. udviklingen på brint og FC området, som input til IEA s teknologiske og økonomiske fremskrivninger. Dette arbejde adskiller sig fra HIA s øvrige F&U orienterede arbejde, og der er derfor i det sidste år arbejdet med en model for etablering af en særlig analyse task (Se afsnittet nye tasks). Nye HIA tasks Bio-inspired and Biological Hydrogen (Task 21) Der er stor interesse for dette område, og den nuværende task 21: Biohydrogen redefineres, og Michael Seibert, NREL, Golden, CO, USA bliver ny Operating Agent for projektet, som gennemføres i 5 subtasks: A B C D E Bio-inspired Systems Dark BioHydrogen Fermentation Systems Basic Studies for Light-driven BioHYdrogen Production Biological Electrochemical Systems Overall Analysis Arbejdet er planlagt til 5 år. ExCo godkendte arbejdsprogrammet (kan fås hos Jan Jensen og forlængelsen af Task 21.

3 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Der er pt. ikke dansk deltagelse i dette arbejde, men muligheden herfor undersøges. Large Scale Hydrogen Delivery Infrastructure (Task 28) En ny task om udrulning af storskale infrastruktur til brint er efter 1,5 års indledende drøftelser nu endelig vedtaget og sat i gang. Siden det oprindelige forslag er der sket væsentlige ændringer i arbejdsprogrammet, således at dette nu udelukkende fokuserer på transportsektoren om slutanvendelse samt fuellingstations. Der er tale om et modelstudie med følgende subtasks: A B C D E F G Koordinering Definitioner Tools for design and analysis of hydrogen delivery infrastructure Boundary conditions and key attributes Analysis H2 delivery routes, concepts and components Knowledge management Dissemination Operating agent: Marcel Weeda, ECN, Holland Arbejdet er planlagt til 3 år. Arbejdsprogrammet kan fås hos Jan Jensen DGC har deltaget i forberedelsesfasen af denne task, men vil med det nuværende projektindhold ikke deltage i selve gennemførelsen. Muligheden for anden dansk deltagelse undersøges. Distributed and Community Hydrogen (Task 29) Forslag til ny task om Distributed and Community Hydrogen blev diskuteret og betinget godkendt, idet der forsat er nogle uklare administrative forhold. Formålet er at dokumentere og klargøre de fordele og problemstillinger, der er ved at introducere grønne hydrogenløsninger på isolerede eller øde områder. Herunder tekniske gaps, uddannelse, planlægning og myndighedshåndtering. Utsira projektet er et eksempel på et projekt, men også fx Lolland er en velegnet case, som også har udvist interesse i at deltage.

4 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Der arbejdes videre med tasken, som UNODO-ICHET, New Zealand, USA, Japan, UK mf. har udmeldt interesse i. Oplæg kan fås hos Jan Jensen Global Hydrogen Systems Analysis (Task 30) En ny task om Hydrogen Resources er drøftet i det sidste års tid, og efter flere indledende møder i foråret blev den nye task endelig godkendt. Karakteren af dette arbejde er forskellig fra de normale F&U tasks, og der er enighed om, at arbejdet dels skal baseres på officielle nationale input, og at ExCo skal have fuld kontrol med arbejde og resultater. Resultaterne forventes anvendt af IEA i forbindelse med udarbejdelse af officielle vurderinger og prognoser af teknologi og forsyning indenfor brintområdet. Herunder input til IEA rapporter, opdatering af IEA Prospects for hydrogen and Fuel Cells, input til World Energy Outlook og Energy Technology Perspectives etc. Arbejdet gennemføres over 3,5 år via tre subtasks: A B C Detailed Analytical studies Actualize and harminize the level of hydrogen knowledge Collaboration with IEA Analytical Operating agents (deles) er: Dr. Susan Schoenung, President of Longitude 122 West (US DOE), og Mr. Jochen Linssen, Recherch Center Jurlich. Deltagere indtil videre: Canada, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Japan, Norge, Spanien, Sverige Schwitz og USA har meddelt deres aktive deltagelse i arbejdet. Alle HIA medlemmer blev opfordret til at deltage i arbejdet hvis ikke aktivt, så via et ekstraordinært økonomisk bidrag til arbejdet. Arbejdsprogrammet kan fås hos Jan Jensen

5 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Status for igangværende Tasks Task 18 Evaluation of integrated systems 1 Task 19 Safety Task 21 BioHydrogen Task 22 Fundamental and applied hydrogen storage materials development 1 Task 23 Small Scale Reformers for On Site Hydrogen Supply 1 Task 24 Wind Energy and Hydrogen Integration 1 Task 25 High Temperature Production of Hydrogen 1 Task 26 Advanced Material for waterphotolysis of hydrogen Task 27 Near-Term Market Routes to H 2 via Co-Gasification with Biomass Task 28 Large Scale Hydrogen Delivery Infrastructure 2 Task 29 Distributed and Community Hydrogen 2 Task 30 Global Hydrogen System Analysis 2 Task xx Testing Procedures for Small Scale Reformers 2 1: Dansk deltagelse; 2: Task in definition eller netop besluttet Detaljerede statusrapporter for de fleste tasks kan fås ved henvendelse til Jan K. Jensen, DGC Task 18 Evaluation of integrated systems Task leader: Susan Schoenung, Longitude 122 West Inc. USA. Arbejdet er gennemført i tre subtasks: A: Information database B: Demonstration Project Evaluation C: Synthesis and learning Final report for task 18 blev godkendt af ExCo. Arbejdet i Task 18 anvendes som afsæt for både den nye task 29 Distributed and Community Hydrogen og den nye Task 30 Global Hydrogen Systems Analysis. Task 18 har også forestået indsamlingen af Hydrogen system case studies, som kan ses på IEA-HIA hjemmesiden:

6 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Yderligere oplysninger samt slutrapport kan fås hos Henrik Iskov, DGC samt på: Task 19 Safety Task leader: Bill Hoagland, WHA, Inc., USA. Arbejdet gennemføres i de 3 subtasks: A: Quantitative Risk Management B: Testing C: Information. Fase 2 er under afslutning (afsluttes i 2010), og samtidig er der i ExCo eninghed om, at en forsat indsats på sikkerhedsområdet er nødvendig. Inden det kommende ExCo møde udarbejdes forslag til opfølgning, som kan behandles på det kommnede ExCo møde. Den nye safety task vil fokusere på aktuelle brintsystemer og vil som noget nyt også omfatte stationære installationer. Arbejdsprogrammet indeholder pt. 5 subtasks: A B C D E Grundlæggende fysiske forhold og parametre Konsekvenser af antændelse: Autoigningtion, modellering, Termisk stråling, Overtryk og eksplosioner Sikkerhed og materialer inkl. sensorer Hazard analyser for det tidlige marked Videns deling, resultater og global relevans Der foreligger semi-annual report for første halvår Yderligere information: Task 21. BioHydrogen Se Nye HIA tasks (side 2). Task 22 Fundamental and applied hydrogen storage materials development Task leader: Prof. Bjørn C. Hauback, IFE, Norge.

7 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Task 22 har som sit ultimative mål at løse H 2 -lagringsproblemet. Møderne holdes pga. af taskens størrelse (pt. 64 mandeår/år) og karakter som workshops og konferencer. Pt. involveres 49 R&D projekter fra deltagerlandene i denne task. Der er dansk deltagelse i Task 22 ved: T. Jensen, inano, Aarhus Universitet/T. Jensen, Tejs Vegge, Risø, Der foreligger en detaljeret status for det gennemførte arbejde i task 22 samt program for forlængelsen. Yderligere oplysninger på: Næste Task møde (Workshop) holdes i København i september Task 23 Small Scale Reformers for On Site Hydrogen Supply Task leder: Ingrid Schjøberg, SINTEF Tasken har som hovedmål at skabe basis for en harmonisering af den teknologi, som anvendes ved on-site produktion af hydrogen fra hydro-carbons såvel fossile eller vedvarende. Arbejdet gennemføres i tre subtasks: Harmonised industrialisation Sustainability and renewable sources Marked studies En forlængelse af arbejdet til 2011 blev vedtaget på mødet. Der er stor industriel deltagelse og pt. 19 aktive medlemmer, herunder dansk deltagelse ved J. B. Hansen, Haldor Topsøe Der foreligger semi-annual report for første halvår Næste taskmøde holdes i København i oktober 2010.

8 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Task 24 Wind Energy and Hydrogen Integration Task leader: Luis Correas, Fundacion Hidrogeno Aragon, Spanien. Arbejdsprogrammet indeholder bl.a. state of the art for vindmøller, elektrolyse og power elektronik samt systemanalyser og forretningsudvikling. Peogrammet indeholder fire subtasks: State of the art Needed improvements & system integration Business concept development Applications Der er dansk deltagelse via Claus Jørgensen og Allan Scrøder, Risø-DTU Task 24 er under afslutning. Task 24 holdt møde i Roskilde i maj Task 25 High Temperature Production af Hydrogen Task leder: Gilles Radriquez, CEA (Frankrig) Arbejdsprogrammet omfatter: Termokemisk produktion af hydrogen i området 600 C 2000 C; Højtemperatur elektrolyse samt forskellige former for dekomponering af vand. Fact sheets vedr. de forskellige processer er lang på task 25 hjemmesiden. Der er dansk deltagelse i arbejdet ved Sune Ebbesen, Risø-DTU. Task 26 Advanced Material for waterphotolysis of hydrogen Task leder: Eric L. Miller, University of Hawaii, Målet med denne task er at finde foto-elektriske materialer, som vha. sollys kan splitte vand og producere brint. Konkret er målet at øge virkningsgraden i denne proces fra de nuværende 4 % til 10 %, hvilket vil kræve udvikling af nye materialer.

9 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Der er stor interesse for deltagelse i den nye task, men pt. ingen dansk deltagelse. Task 27 Near-Term Market Routes to H 2 via Co-Gasification with Biomass Task Leder: Jan-Erik Hanssen, Norge, Hovedformålet er at fremme udviklingen af biomassebaseret brintproduktion. Task 28 Large Scale Hydrogen Infrastructure Se Nye HIA tasks (side 3) Task 29 Distributed and Community Hydrogen Se Nye HIA tasks (side 3) Task 30 Global Hydrogen Systems Analysis Se Nye HIA tasks (side 4) Kommende møder og arrangementer ExCo møde Næste ExCo møde holdes d november 2010 i Istanbul. Workshop om Hydrogen and the Developing World I forbindelse med næste ExCo møde arrangeres evt. en UNIDO-ICHET Workshop om Hydrogen and the Developing World. U.S Congress HIA sekretariatet deltager i planlægningen af en Congress høring om brint og FC, som holdes d. 10. juni i Washington DC. Indlæg fra IEA, EU, Japan, Tyskland, USA og Danmark (Partnerskabet for brint og brændselsceller) overvejes pt. ICHS4 konferencen ICHS3 (3rd International Conference on Hydrogen Safety, september 2009) blev støttet økonomisk af HIA via et ekstraordinært bidrag fra DOE.

10 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Fremover har HIA ikke mulighed for at give et direkte økonomisk bidrag til konference, men HIA vil støtte afholdelsen af ICHS4, så vidt det er muligt. Især Task 19 vedr. Hydrogen Safety bidrager med planlægning og indlæg. WHEC2010 Konferencen blev en stor succes med et deltagerantal i nærheden af HIA havde sit eget track, hvor alle task blev præsenteret. Fællesmøde mellem HIA og AFC (Advanced Fuel Cells) I forbindelse med ExCo mødet holdt de to implementing agreements Hydrogen IA og Advanced Fuel Cells en fælles workshop, med det formål at drøfte fælles interesseområder og såfremt det er hensigtsmæssigt at etablere et tættere samarbejde. I alt ca. 60 medlemmer fra de to IA s deltog. Et tidligere møde mellem de to IA s (Wien 2005) førte ikke til egentligt samarbejde og der var derfor fokus på at identificere emner af gensidig interesse, hvor samarbejdet i praksis kan udvikles på taskniveau. Med udgangspunkt i taskarbejdet i de to IA er blev tre hovedområder for et muligt fremtidigt samarbejde skitseret: SCIENCE AND TECHNOLOGY Materials Fuel quality (renhed) ANALYSER OG MODELLERING Scenarier og roadsmaps Økonomi IEA FORHOLD Fælles Hydrogen&FC front i forhold til IEA systemet, idet Hydrogen og FC helt overvejende behandles som et teknologiområde. Et styrket samarbejde kan derfor give større gennemslagskraft. De to sekretariater vil sammen udvikle en model for samarbejdet. Et første eksempel på konkret samarbejde er et fællesmøde mellem HIA Small Scale Reformers og AFC Stationary Fuel Cells.

11 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj /11 Generelt om IEA s brintsamarbejde IEA samarbejdet om brint Forskningssamarbejdet i det Internationale Energi Agentur (IEA) er organiseret i en række samarbejdsaftaler (Implementing Agreements). Danmark deltager i en delt af de i alt 41 Implementing Agreements herunder Hydrogen Implementing Agreement (HIA). I regi af HIA gennemføres en række samarbejdsprojekter om produktion, lagring, transport og anvendelse af brint, hvori interesserede virksomheder, universiteter og organisationer fra medlemslandene deltager. 23 lande og internationale organisationer deltager aktivt i brintsamarbejdet. Formålet med HIA er - via internationalt F&U samarbejde - at accelerere implementeringen af brint i energisystemet. Der er god dansk deltagelse i samarbejdsprojekterne og DGC deltager på vegne af Energistyrelsen og gastransportselskaberne i HIA s Executive Committee, som er styregruppe for samarbejdsprojekterne. HIA s arbejde følges af IEA via CERT (Committee on Energy Research and Technology), som dels godkender HIA s Stratigic Plan (udarbejdes hvert 5. år) og dels godkender det udførte arbejde, som rapporteres i en End og Term report. CERT har i juni 2009 godkendt såvel End of Term report som Strategic Plan Mr. Antonio G. Garcia-Conde (ES) er Chairman for Executive Committee, mens Steven Pearce (NZ) og Jan K. Jensen (DK) er Vice-chairmen. HIA s sekretariat i Washington DC, USA, ledes af Mary-Rose de Valladares.

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsrapport. Ea Energianalyse a/s

Årsrapport. Ea Energianalyse a/s Årsrapport 2006 Ea Energianalyse a/s Indhold 3 4 5 6 Hvem vi er Kunder og samarbejdspartnere Et par tal Sådan gik 2005 og 2006 Temaer: Udgiver Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. sal 1220 København

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Kan man tjene penge på ren luft?

Kan man tjene penge på ren luft? Kan man tjene penge på ren luft? - danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening Torsten Andersen, Anders Jørgensen, Thomas Alstrup og Jørgen Rosted FORA Miljøprojekt Nr.

Læs mere