KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRATTEN LÆS INDE I BLADET: Bank og hovedsponsor for. LKB Gistrup. Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS"

Transkript

1 KRATTEN Marts 2007 NR.1 Fastelavnsfest i LKB BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK MOTIONSCENTER PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup ÅRGANG 40 LÆS INDE I BLADET: Beretning fra hovedgeneralforsamling LKB s nye hjemmeside Året s LKB er Fodbold i Tonndorf Lohe Elitespiller i badminton Læs også om LKB Gistrup på

2 Spil hver dag kl (undtagen lørdag) Dog spilles der en lørdag pr. måned

3 FORMANDEN SKRIVER Beretning fra årets hovedgeneralforsamling Hvad er mere aktuelt end at bringe beretningen fra årets hovedgeneralforsamling den 27. februar for trods et meget pænt fremmøde er der stadig mere end godt 1400 medlemmer, som ikke var til stede. Medlemstallet Der er tradition for at vi her på generalforsamlingen starter med at kigge på medlemstallet og det vil vi da også gøre i år. Derfor er det en stor fornøjelse at kunne konstatere en ny medlemsfremgang for pr. 1. januar 2006 var totalen på 1508 mens den pr. 1. januar 2007 var på 1536 medlemmer. I reel fremgang målt pr. cpr-numre er der tale om en fremgang på fem medlemmer så forskellen op til den samlede tilgang på 28 medlemmer skyldes, at flere nu dyrker mere end én aktivitet. Det er i øvrigt imponerende stabilt vores medlemstal for i de sidste fire år har det været omkring netop de På baggrund af vores flotte nye faciliteter og den længe ventede start af motionscentret er der håb om, at vi i løbet af 2007 måske endda runder de 2000 medlemmer. Stabiliteten i medlemstallene viser sig også i de enkelte afdelinger for samlet set er badminton gået tilbage med beskedne 9 medlemmer fra 336 til 327 mens fodboldafdelingen tegner sig for en flot fremgang på 34 medlemmer fra 430 til 464. Fremgang i fodbold skyldes ikke mindst en flot tilgang af piger efter skolestævnet sidste forår i Gistruphallen så det arrangement skal nødvendigvis gentages. Der er heller ikke de store ændringer i gymnastik, hvor der er blevet 9 medlemmer mere med en fremgang fra 486 forrige år til 495 sidste år så alt andet lige er gymnastik stadig den største afdeling men det er efterhånden i hård kamp med fodbolden. I tennis går det fortsat stille og roligt tilbage og med seks medlemmer færre det seneste år fra 102 til nu 96 medlemmer er afdelingen kommet under den magiske grænse på hundrede aktive. Som følge af holdudtrækninger og en stor afgang af seniorspillere var det frygtet, at medlemstallet var dykket markant i volleyball men en imponerende succes med kids-volley og stor tilgang til ungdomsafdelingen i øvrigt havde afdelingen på skæringsdatoen kun mistet ét medlem, så totalen endte på 93. Siden nytår er det væltet ind med nye spillere så medlemstallet må godt og vel have passeret de hundrede og det er ganske flot. Er der noget stabilt i denne verden er det medlemstallet i petanque for det er igen 20 og det skulle undre mig meget, hvis det ikke er præcis de samme tyve spillere som sidste år. Der skal i foråret gøres meget for at øge det tal for afdelingens faciliteter er fremragende, så der SKAL være flere aktive i denne afdeling fremover. Endelig er der en beskeden fremgang blandt de passive fra 40 forrige år til nu 41 så alt i alt kan vi ikke være andet end tilfredse. Nye aktiviteter Pludselig nåede vi så langt, at den længe ventede hal stod klar til brug. Da der i de tre år, der er gået siden den første timefordeling med Nøvling IF og Romdrup-Klarup blev aftalt, er sket en lang række ændringer i forudsætningerne, blev det pludselig svært at udnytte tiden helt. Som følge af de mange skuffelser tidligere om forventet ibrugtagning turde ingen efterhånden regne med noget før hallen stod der, så afdelingerne indendørs havde ikke satset på nye hold i den forbindelse. Derfor kneb det pludseligt med at få brugt de mange nye timer tilfredsstillende men efterhånden er nye spændende tiltag kommet i gang i klubben. Der er således talenttræning for ungdomsspiller i badminton, der spilles familiebadminton og i gymnastik er der ligeledes arrangeret skitræning samt familiegymnastik så det gælder bare om at være kreativ. Det var forretningsfører Bent Sørensen også omkring det økonomiske for oven i lånene til både hallen og motionscentret samt de mange nyanskaffelser i øvrigt, blev der alligevel penge til bander i den nye hal. Heldigvis for det for siden er hal 2 blevet brugt meget flittigt af fodboldspillere i alle aldre og endda det traditionelle spillertræf den tredje lørdag i januar i seniorafdelingen blev afviklet i den nye hal. Udover hvad vi selv har fundet på, er der udefra også kommet ønsker om at spille hockey og floorball såvel som basketball absolut bør være en mulighed. Derfor er LKB naturligvis meget interesseret i at høre fra nogle, der vil tage initiativ til og stå som ledere for nye idrætsgrene ikke bare indendørs, men også gerne udendørs, hvor vi jo har flagfootball på prøve. Der blev startet forsigtigt op sidste år men som følge af et meget fugtigt forår blev der ikke kridtet bane op før efter den store LKB Cup og så kom sommerferien. Så sent som lørdag formiddag den 24. februar var vi til møde i Klarup med Nøvling IF og Romdrup-Klarup om fordelingen af haltimer i de tre haller i Klarup og Gistrup for at opfylde særaftalen med Aalborg kommune. Det er således aftalt, at de tre klubber selv skal fordele samtlige timer indbyrdes og blot meddele kommunen det aftalte men det skal ske inden den 1. marts. Svaret blev at vi fortsætter med det samme antal timer indbyrdes i alle tre haller men indbyrdes er fleksible for ændringer. Afdelingerne I badminton har LKB stadig en af de største ungdomsafdelinger i hele Nordjylland og de mange talenter gør det glimrende. Således har klubben lige fået en elitespiller mere i form af Anna Nørgaard og tre Gistrup-spillere er netop blevet jyske mestre i U15 og U17. De to seniorhold klarer sandsynligvis igen at overleve nedrykningsslutspillet men seniorafdelingen som helhed har det mindre godt og skal have tilført nyt liv. 3

4

5 Fodboldafdelingen har fortsat de seneste års medlemsfremgang og her er det også i ungdomsafdelingen, at det sker. Hos seniorerne er de forkælede årgange nu at finde for der skal helst ikke blæse og slet ikke regne, hvis der skal trænes. Det er endda lige ved at hvis "mor" ikke har gjort støvlerne rene fra sidst, gider de unge ikke træne. Der skal altså lidt til for at klare sig i serie 1 eller serie 3 men vil spillerne ikke det, skal der måske kigges på målsætningen i afdelingen. Det har været et meget travlt år for gymnastikafdelingen for ikke nok med en fortsat succes med mange nye spændende og fuldtegnede hold, har der også været gang i forberedelserne af det nye motionscenter. I har flere gange været tæt på at sætte klubben på den anden ende og sidst det skete var med en markant ændring af indretningen i underetagen. Heldigvis lykkedes det at få den igennem og dermed sikre de bedste muligheder for at få holdene i motionsafdelingen op at stå. Den unge alder til trods har den aktive afdeling i petanque for alvor markeret sig med et fuldt udbygget anlæg. Desværre kunne banerne "ikke komme af med vandet" og så var der jo kun én ting at gøre, nemlig at lægge banerne om. I den afdeling er der ikke langt fra tanke til handling så som sagt så gjort. Nu fungerer det heldigvis det hele så nu skal der for alvor satses på at få flere medlemmer. Tennisafdelingen formår stadig lige akkurat at holde medlemstallet omkring hundrede men ledermæssigt kniber det og det kan meget vel ende med, at afdelingen må "under administration". På medlemsmødet lykkedes det end ikke at finde bare ét nyt medlem til bestyrelsen og da Søren Dahl ønsker at stoppe, ser det rigtigt skidt ud. Der vil givetvis komme mere gang i afdelingen igen, hvis det lykkes at finde nogle som vil få en ungdomsafdeling op at stå og sørge for træning og kampe til de unge spillere. I volleyball er det netop de unge, der bærer afdelingen frem. Efter en række store skuffelser i seniorafdelingen satses der nu hårdt på de helt unge spillere og både "kids-volley" og "teen-volley", som det hedder på nudansk, har kæmpesucces. Det skyldes ikke mindst en imponerende indsats af ungdomskonsulent Louise Kjærsgaard og det aktive trænerteam i afdelingen. På baggrund heraf var det også meget positivt at vi trods alt nåede til enighed om jeres budget for Byggeriet For et år siden besluttede vi på en ekstraordinær generalforsamling at låne pengene til at færdiggøre underetagen for og derfor gik entreprenøren straks i gang med at få lavet en tidsplan. En vigtig og nødvendig forudsætning for at kunne optage det nødvendige lån var at Aalborg kommune blev bygherre på hele projektet. Derfor blev de udarbejdede tegninger og de indhentede priser overladt til Skole- & Kulturforvaltningens rådgivere for at sikre den rette "kvalitet" af arbejdet og det tog lidt tid at komme igennem den proces. Da vi troede at byggeriet blev genoptaget, kom den meget nedslående meddelelse fra kommunen, at arbejdet var sat i stå som følge af en markant mangel på penge. I fortsættelse heraf måtte vi have et hurtigt møde med rådmand Niels Bell for det var et beløb på omkring 1,2 millioner, der manglede. For overhovedet at have en chance for at komme videre blev der trukket i alle de politiske tråde, der var til rådighed, og med behørig hjælp fra oven, lykkedes det at få en bevilling mere men kun på 0,6 millioner. LKB skulle således finde et tilsvarende beløb selv og det lykkedes på forskellig og forunderlig vis. Desværre var tiden nu trukket så meget ud at det modsat forventet stadig lignede en byggeplads under cuppen og selvom alle sejl blev sat til for at få fjernet jorddyngen ved hovedindgangen, lykkedes det ikke inden de mange gæster kom. Der har siden da været udfoldet store anstrengelser for endelig at få fjernet den kedelige jorddynge men her i begyndelsen af uge 9 er den der desværre stadig. I fortsættelse heraf vil jeg tillade mig at rette en hård kritik af både Park & Natur samt Elforsyningen for trods den rekordvarme vinter er det ikke lykkedes at få plantet samt at få rejst lysmaster langs den nye hovedindgang og langs den offentlige sti. Den helt uforståelige udsættelse af arbejderne udendørs har bevirket at der i forbindelse med efterårets talrige regnskyl er blevet transporteret tonsvis af mudder og slam ned under hallen til stor gene for ikke mindst inspektør Viggo Jensen og klubbens mange medlemmer. En anden kedelig effekt af byggestoppet var at håndværkerne i sagens natur måtte forlade Gistrup og med den aktivitet, der er i byggebranchen i øjeblikket, kneb det meget med at få dem tilbage. Således er afleveringen blevet udsat gang på gang og det har specielt været lægningen af gulvklinkerne, det har knebet med. Nu tyder meget imidlertid på at vi, sagt i fodboldsprog, er ved at være i mål, for ifølge de seneste planer får vi overdraget det samlede og færdige byggeri på torsdag den 1. marts Det har efterfølgende vist sig heller ikke at holde stik for på grund af snestormen i uge 8 blev mangelgennemgangen udsat til tirsdag den 6. marts så afleveringsforretningen er endnu ikke fastlagt. På opfordring fra forvaltningen skulle LKB selv stå for indretningen af underetagen samt valg af såvel materialer som farver. Den store, men spændende opgave, påtog træner Claus Kristensen sig som professionel arkitekt. Der var i klubben store forventninger til den spændende indretning af kælderen men inden arbejdet rigtigt var kommet i gang, fik nogle af de trufne valg ikke bare et gult men næsten et rødt kort. Her måtte jeg på banen endnu engang så på et møde med repræsentanter fra forvaltningen fik Claus lov til at forklare sig og vise helheden frem og så blev der heldigvis ro lidt igen. I mellemtiden var byggeriet af hallen nået så langt, at der skulle lægges gulv på og laves streger. I den forbindelse ventede vi meget længe på at få den lovede opstregningsplan og da den endelig kom, viste det sig at være den forkerte, som på ingen måde var tilpasset det lokale projekt. Da den udleverede plan viste det, som bestyrelsen ønskede, troede vi at alt var i orden indtil stregerne pludselig var der for så manglede der en bane til volleyball samtidigt med, at de to yderste baner til badminton var meget tæt på gavlsøjlerne indvendigt i hallen.trods protester og flere møder lykkedes det ikke at overbevise de urutinerede folk hos det rekonstruerede Junckers om at vi på det nærmeste var blevet holdt for 5

6 nar - selvom vi i realiteten havde fået det, der var givet pris på. Da badmintonspillerne så for alvor tog den nye hal i brug kom næste problem for væggene var malet hvide og det ved (næsten) alle i sportskredse, at det er særdeles uheldigt for fjerbolden "forsvinder" op mod lyset. Derfor måtte der igen protesteres i begyndelsen af september måned og først nu her midt i februar er der kommet forslag til en alternativ farve. Som følge af at LKB skal være vært for Aalborg-mesterskaberne i badminton midt i april måned har vi kort og godt krævet, at der skal males om i god tid inden. Udover de nævnte problemer med både gulv og vægge er de nye flugtvejsdøre også et stort problem for alle kan åbne dem efter ønske og så kan alle løbe rundt på halgulvet i stærkt mudrede sko. I fortsættelse heraf ved vi aldrig, hvornår den nye hal er låst og det er i sagens natur ganske utilfredsstillende. I samme forbindelse viste det sig også at de mange ovenlys og røgventilationslemme også kan åbnes af alle og enhver og rent faktisk har der et par gange været fri adgang et par nætter for regn og sne.trods den meget våde og blæsende vinter hidtil er der heldigvis ikke sket noget endnu men var gulvet blevet beskadiget, kunne vi i det mindste have fået ændret på opstregningen. Da hallen blev taget i brug havde jeg en stille forventning om, at nu ville den del af byggeriet da falde til ro - men nej, nej og atter nej.vi skulle kæmpe meget hårdt for at få ikke bare håndboldmål og bagnet samt diverse stolper og net men også en måltavle og andet standardudstyr. Derfor er det nok gået op for de fleste, at kommunen mente det alvorligt, da der i sin tid blev bevilget penge til en skrabet hal i Gistrup. Pessimister vil sige at hallen ikke opfylder internationale mål og at det var en hal helt uden udstyr.ved hjælp af lidt diplomati og hjælp fra nær og fjern er der nu ved at være styr på de mest nødvendige rekvisitter men der mangler stadig skiltning og et højttaleranlæg. Da der igen er tale om et ikke uvæsentligt beløb, har jeg anmodet om at få et møde med den nye rådmand Henrik Thomsen, der altid har vist Gistrup stor interesse og jeg ved at han fulgte sagen meget tæt fra sidelinien, da han var rådmand for Teknisk Forvaltning. Det har i det hele taget været en meget rystende oplevelse undervejs til stadighed at konstatere, hvad der ikke var med i projektet. I første omgang var der således ikke rækværk med på trappen op til den nye foyer og der var heller ingen gulv med i alle rum i kælderen så på et tidspunkt var også halbyggeriet ved at gå helt i stå for naturligt nok var kommunen ikke interesseret i at lægge et dyrt trægulv i hal 2 uden at have sikkerhed for, at der var en opvarmet underetage nedenunder. Som det forhåbentligt er fremgået af nærværende indlæg om byggeriet, har det været lidt af en blandet fornøjelse at holde gang i klubbens drømme om tidsvarende faciliteter men nu, hvor vi kan se resultatet, mener jeg afgjort at det trods alt har været værd at kæmpe for. Det har altid været en del af planen at køkkenet skulle renoveres i forbindelse med det igangværende byggeri. Som følge af de mange problemer undervejs og den meget dårlige økonomi fra start til slut, trak det ud med planerne om køkkenet. Igen var arkitekt Claus på banen og i to omgange er det nu lykkes at få et særdeles flot køkken op at stå. Køkkenet er modsat det øvrige byggeri stort set kun udført af frivillige og her skal lyde en stor tak til inspektør Viggo Jensen og hjælperne fra LKB's Venner for det har været et særdeles effektivt team. Med det nye salgssted, indretningen og det store depot bag ved køkkenet skulle det gerne blive noget lettere og ikke så lidt mere indbydende at tage en vagt i den nye kantine for med de mange lån kan vi ikke undvære indtægterne fra kantinesalget. Økonomi Her må jeg indledningsvis rette en stor tak til samtlige afdelinger for den udviste ansvarlighed overfor budgetterne fra sidste år. Da vi på den ekstraordinære generalforsamling sagde ja til at låne penge til indretningen af nye omklædningsrum og motionscentret var en del af aftalen, at der skulle sigtes mod et budgetteret overskud på kroner. På et tidspunkt så det lidt svært ud at nå det mål men en ekstra indsats af en række frivillige til flere store arrangementer i efteråret samt en stor velvillighed i de enkelte afdelinger gjorde, at kasserer Martin Bøgsted med rette kan være stolt af det bedste resultat hidtil i klubbens historie. I fremtiden bliver det forhåbentlig lettere for de enkelte afdelinger at få et totalt overblik over økonomien for fra nytår af har LKB indført DGI's særdeles effektive økonomisystem og ikke nok med at Bent Sørensen er gået i front her - han er også af egen fri vilje begyndt at sende mails rundt. Når vi snakker økonomi kan vi på ingen måde komme udenom såvel LKB's Venner som SUG for uden deres trofaste arbejde med at skaffe penge til klubben havde det på ingen måde været muligt at få de flotte nye rammer op at stå eller at få dagligdagen til at gå. I den forbindelse skal der også rettes en stor tak til kantinevagterne og ikke mindst den afgående leder i kantinen, Lise Hammerholt, der i mange år har gjort et kæmpearbejde for klubben ved at styre indkøb og lave vagtlister. Endelig skal der også rettes en stor tak til de mange sponsorer og lyde en varm velkomst til vores hovedsponsor SparNord Bank. Personale Oveni de mange store opgaver for såvel bestyrelsen som forretningsudvalget det seneste år har der også været meget omkring klubbens efterhånden store personale og det har ikke altid været lige spændende. Efter mere end ti år på jobbet har inspektør Viggo Jensen sagt op pr. 31. marts i år og i relation til erfaringerne og de mange nye lokaler har FU flere gange diskuteret, hvordan den ledige stilling skulle slås op. På en arbejdslørdag blev det indholdsmæssige i stillingen låst fast og på trods af det omfattende byggeri og de to haller er der igen blevet søgt en egentlig stadioninspektør og ikke en halinspektør for de funktioner, som Viggo på glimrende vis har udfyldt, vil ingen undvære. Udover hjemmesiden var stillingen også slået op på jobnet og der kom i alt 11 ansøgninger, hvoraf fire var til samtale i går. På kontoret har Lise Hammerholt som følge af flere års meget hårdt pres i det daglige arbejde valgt at få lidt mere luft og ikke være bundet af store faste opgaver i LKB og det er fuldt forståeligt så Bent er uden hjælp på kontoret. Efter eget ønske har han, om muligt påtaget sig endnu mere, og 6

7 han vil selv klare de opgaver, som Lise tidligere har udført. I den forbindelse har det været nødvendigt at afskaffe den faste kontortid hver aften fra mandag til torsdag for at Bent ikke skulle blive bundet på hænder og fødder men til gengæld har han aldrig være lettere at få fat i nu efter at han har lært at bruge en mobiltelefon. Som en sidebemærkning er det her værd at bemærke at Tonny Steiness, Bent Sørensen og Martin Bøgsted er ved at begrænse fællesudgifterne det bedste de har lært ved blandt andet at minimere udgifterne til Internet og telefon med meget mere. Som tidligere antydet har Lise også sagt fra til den store opgave med at styre kantinen men her er der også fundet en løsning idet Anita er blevet ny bestyrer i de snart nye omgivelser. Også i relation til rengøringen er der sket noget i det forløbne år for vi har i første omgang overtaget rengøringen af den nye hal og med ibrugtagningen af underetagen er der håb om, at vi endelig kan få Birte ansat på fuld tid. Inden det er afgjort skal vi have endnu en forhandlingsrunde med Aalborg kommune. andet lige er vi blevet tvunget ud i mere end både forudsat og forventet så hvis andre bare "får" en hal kvit og frit indenfor en kort årrække må vi på barrikaderne for at få i det mindste nogle penge tilbage for hallen i Gistrup var også hårdt savnet. Sidst men ikke mindst skal der lyde en meget stor tak til både forretningsudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år samt tak for det meget "overarbejde", i desværre er blevet budt. Det er min fornemmelse at vi er ved at få styr på, hvad der hører FU til og hvad der hører bestyrelsen til så på alle områder tegner fremtiden meget lys. Som det fremgår senere er der i år mange udskiftninger af formænd og næstformænd i de forskellige afdelingsbestyrelser så jeg håber ikke, at de afgående er blevet slidt op i det forløbne år. Hovedformand Kjeld Mølbæk Kommende opgaver Nu hvor byggeriet står foran den endelige færdiggørelse er det fristende at tro, at der bliver bedre tid fremover. Sådan går det næppe for fodboldbanerne er i slemt forfald som følge af det meget våde efterår, blev der næsten ikke spillet på de nederste baner i efteråret. Dertil kommer at ikke bare træningsbanerne, men ikke mindst lyset på træningsbanerne, er ved at nå en aldeles uacceptabel lav standard så snarest muligt skal vi have forbedret træningsforholdene i såvel det tidlige forår som det sene efterår. Endelig skal vi også sikre os, at vi har tilstrækkeligt med klare kampbaner. Det kan derfor meget vel komme på tale at få nye baner lige på den anden side af Hadsund Landevej og de kommer i givet fald til at ligge tættere på de nye omklædningsrum under hallen end de nederste baner gør det nu. Derudover er udstyret i flere afdelinger ved at være godt slidt og det gælder ikke mindst i gymnastik, hvor madrasserne er ved at falde fra hinanden og kun kan bruges på grund af masser af tape og stor forståelse fra brugerne. En anden stor opgave bliver at få fyldt de nye rammer ud og få skabt et godt socialt miljø ikke bare mellem medlemmerne i LKB men også med håndboldspillerne fra Nøvling. Efter mange års tålmodighed har vi endelig fået rammerne så nu er det op til os selv at få bevist, at behovet for de mange nye lokaler var der. Afrunding Her til sidst skal der lyde en stor tak til samtlige ledere og trænere samt hjælpere i øvrigt hele vejen rundt for en kæmpeindsats igennem hele 2006, hvor der var flere store arrangementer i LKB end normalt. Som følge af de nye faciliteter må vi forvente at det bliver hverdagen fremover med en lang række store stævner og landsmesterskaber både indendørs og udendørs for nu kan de afvikles på ét sted. I den forbindelse er vores renommé heller ingen hindring for udadtil står vi stadig som et forbillede for mange. Ifølge en flittig avisskribent er vi endda blevet til de "rige" fordi vi har fået en hal, som andre gerne ville have haft, ved selv at betale.alt 7

8 V/JAN OLESEN HADSUNDVEJ GISTRUP TLF ÅBEN: Alle ugens dage kl også lørdag-søndag POST TIPS LOTTO RECEPTINDLEVERING APOTEKERVARER HÅNDKØBSUDSALG VAREUDBRINGNING Hadsundvej 349 Åben alle dage kl UD AF HUSET: Gratis levering inden for 7 km. ved min. 3 bestillinger. tlf BESTIL OG UNDGÅ VENTETID Vi bygger grønt Nyanlæg - villaanlæg pleje og vedligeholdelse af grønne arealer N. Buus & Co. ApS N. Buus & Co. ApS Anlægsgartnere v/teddy Jørgensen Kobbelhøjvej Gistrup, telefon Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax Hadsundvej Gistrup Digevangen Gistrup Ring for uforpligtende tilbud / Pokaler - Indgravering - Medaljer Nordjylland Tlf.: Egon Kjeldsen tagdækning a/s Sagavej Gistrup Telefon Alle former for VVS Blikkenslagerarbejde Gasinstallationer Sagavej Gistrup Tlf Mobil

9 LKB - Gistrup har fået ny hjemmeside Efter flere års snak om at få fornyet LKB's hjemmeside, kom dagen den 27. februar, hvor det skete. I foråret 2006 havde vi nogle studerende fra Nordjysk Erhvervsakademi til at komme med et design forslag. Så skulle vi bare vælge et værktøj at fået implementeret i og i den forbindelse er der afprøvet forskellige løsninger baseret på Content management systemer(cms). Fordelen ved CMS systemer er, at de ikke kræver Front page og FTP, men at man fra en hvilken som helst PC kan rette i siderne, blot man er på internettet. Vi endte med at vælge DIF-sitecore, hvilket betød at vi ikke kunne anvende de studerendes forslag, kun elementer derfra - bl.a. vores banner i toppen. At vælge DIF-sitecore giver os nogle begrænsninger, men flere fordele - bl.a. at der på sigt kommer integration til vores økonomisystem (Foreningspakken). En af de store fordele, er at det nu er muligt ved hjælp af sikkerhed, at give mange flere adgang til at opdatere siderne. Man kan få adgang til at kunne opdatere bestemte sider, uden at kunne ændre i de øvrige sider. På den måde kan der f.eks. oprettes en bruger, som kun har adgang til opdatering af siderne vedr. et bestemt fodboldhold. Jeg håber der er mange ledere / trænere mv. i LKB som vil benytte sig af dette, så vi kan få en levende hjemmeside. At mange har adgang til at opdatere på en let og enkel måde er forhåbentlig en af de ting der vil gøre vores hjemmeside mere levende. En af de ting som vi har oplevet i forbindelse opbygning af hjemmesiden, er at noget information, som f.eks det der stod i lederhåndbogen, ikke helt var det, som var aftalt eller helt det som man arbejdede efter.vi har derfor forsøgt at få de rettet op eller afklaret, men det er pt. ikke lykkes helt endnu. Nu hvor hjemmesiden er blevet fornyet, vil der forhåbentlig også på dette område ske flere opdateringer. Der vil i løbet af foråret blive afholdt små kurser, så interesserede kan få en kort introduktion, ligesom der sikkert også vil komme nogle workshop med mere uddybende gennemgang af funktionalitet. Derudover kan jeg lige nævne, at vi med siden har startet et samarbejde med siden idet vi benytter en fælles arrangementskalender, som er udviklet på denne side. Funktionaliteten er endnu ikke helt færdig, men det bliver den forhåbentlig i løbet af foråret. Det er et stort arbejde at opbygge en ny hjemmeside og der vil sikkert være steder, hvor der er mangler. Der er mere end 200 sider så hvis du mangler noget, ser stave fejl eller andet så send os venligst en mail til så vi kan få rettet det op. Jeg vil ikke lave en stor gennemgang af den funktionalitet, som der nu stilles til rådighed, men vil påpege at der nu er en meget god nyhedsfunktion, ligesom søgefunktionaliteten i øverste højre hjørne er rigtig god. Arbejdet er selvfølgelig ikke slut endnu - det er en fortsat proces, hvor der kommer mere på løbende, således at siden vil udvikle sig efterhånden som ønsker og behov opstår. Så sig frem hvis der mangler noget. God fornøjelse med Jan Pedersbæk Formand internetudvalget. LKB s nye hjemmeside 9

10 Nordjysk Blæser - Service Anpartsselskab Sagavej 58C 9260 Gistrup Telefon HADSUNDVEJ AALBORG TLF TELEFAX Nålemagervej Aalborg mobil v/jørgen RØRBÆK Hadsundvej Gistrup Tlf Privat Værkstedet klarer alle opgaver indenfor: AUTOREPARATION AUTOOPRETNING AUTOSERVICE OG MEGET MERE Kontakt os uforbindende! Nøvlingvej Gistrup Tlf VOLLEYBALL Volleyballhold til Elitetræf Den januar 2007 var LKB Gistrup DU15 og HU17 volleyballhold til "Elitetræf" i Frederiks ved Viborg. Emilie Maarbjerg fra DU15-dholdet skriver: "Det var en super oplevelse, hvor vi lagde ud med 3 timers Talentcenter-træning, for alle på årgang mindre fantastisk. Lørdag blev vi kørt til "jethallen" i den mest gudsforladte by (red. Karup), hvor vi fik spillet nogle gode kampe, men vandt desværre kun 1.Anderledes godt gik det søndag morgen, hvor vi vandt samtlige kampe. "morgenholdet" blev vores nye navn. På trods af tidlige sengetider og kedelig morgenmad blev det en rigtig hyggelig tur, med masser af sjov ved bordfodbold-bordet. Træner for DU15, Louise Kjærsgaard, tilføjer at hun er yderst tilfreds med pigernes indsats på banen: "Vi spillede i alt 7 kampe mod andre at favoritterne til at kvalificere sig til DM. Vi er allerede sikre på DM-deltagelse fordi vi er det bedste DU15 hold i Nordjylland. Efter denne weekend ved jeg, at pigerne sagtens kan gøre sig gældende til DM og få nogle gode kampe der også. F.eks spillede de en super kamp mod Fortuna Odense, som havde ca. 3 ungdomslandsholdsspillere med i truppen. Ligeledes slog vi søndag morgen Ubberud IF, som også er et fynsk hold. De tabte kun 2 kampe denne weekend i den indledende runde, nemlig til os og Fortuna. Særligt ærger jeg mig dog over vores nederlag til Aarhusklubben "Lyseng IF", som jeg synes vi er bedre end. Men pigerne havde 2 kampe i løbet af lørdagen, hvor vi ikke fik ret meget til at fungere. Og det er det, der er charmen ved ungdomsvolley: bedst som man tror man har de kommende stjerner med på sit hold, ligner de nogen der lige har lært at tage et baggerslag." slutter Louise grinende. HU17-holdet spillede ligeledes mod nogle af danmarks bedste hold i deres aldersgruppe. De havde dog svært ved at gøre sig gældende, idet de var ramt af sygdom. Alligevel endte de med at de fik spillede nogle gode kampe, og weekenden blev en succes.vi sov alle sammen i samme klasselokale, og lagde stort beslag på skolens bordfodboldbord hele tiden.alt i alt en super dejlig weekend i Frederiks.

11 Året s LKB er 2006 Bestyrelsen i Volleyball afdelingen indstillede Louise Kjærsgaard, ungdomskoordinator til at bliver hædret som året's LKB'er Hvorfor: Fordi hun med sin iver og entusiasme har formået at opbygge nordjyllands bedste ungdomsvolley afdeling! Nogle af de mange initiativer hun har taget er bl.a.: - Hun har været rundt på de fleste skoler i Aalborg og omegn for at udbrede kendskab til kidsvolley i gymnastik timerne. - At sørge for, at de mindste spillere bliver hentet i DUS erne på Gistrup Skole og taget med over i hallen, så de kan se, hvad kidsvolley er for noget. - At få arrangementer til LKB, så kendskabet til volley bliver mere udbredt.. Skolevolleydag. Kidsvolley by Night. Kids event med overnatning i samarbejde med Nordjysk Volleyball Kreds - Fordi hun som igangsætter har fundet trænere og holdledere til alle holdene, og på samme tid selv deltager som træner på alle ungdoms- og kidsvolleyhold. Derudover er hun altid opmærksom på at sørge for ny inspiration til trænerne. - Fordi hun med sin utrættelige indsats har opbygget en ungdomsafdeling der tiltrækker spillere fra lokalområde, men også fra både Vester Hassing, Skørping, Hasseris og flere andre steder i Aalborg. Ungdomsvolleyafdelingens gode rygte breder sig som ringe i vandet.vi får ros for vores spillere fra de andre klubber. - Fordi hun med sine gode ideer og altid gode humør formår, at få spillerne, forældrene og lederne i afdelingen til at yde en indsats, når der er brug for det. Både i volleyafdelingen og i klubben som helhed. - Man kunne fristes til at sige at Louise er hoveddrivkraften, der har bragt Volleyball afdelingen tilbage fra stort set intet, til idag hvor vi nærmer os de 100 spillere. På bestyrelsen- og afdeligens vegne Hanne Grønborg, Holdleder ungdom Lise Hammerholt, Næstformand Flemming Skjøtt, Formand Louise Kjærsgaard, får her overrakt snapsekaraflen fra Lene Højlund af klubbens hovedformand Kjeld Mølbæk 11

12 GYMNASTIK Fredag den 5. januar holdt LKB's gymnastik-afdelings Ropeskipping "Sjov Fredag". Dagen startede med at sjip 1, 2 og 3 skulle mødes i pauseområde, hvor vi fik en rød Spar Nord trøje, sådan vi alle kunne være ens. Sjov fredag Da vi havde sjippet i nogle timer, fik vi alle sammen pizza, slikpose og sodavand - MmmmJ Efter vi havde været i pauseområde skulle vi over til hallen og spise kage. I pauseområdet legede, konkurrerede og sjippede vi en hel masse.vi lærte også en serie, som vi skal brug til opvisningen. Der var også et tidspunkt, hvor vi skulle gå sammen 5 og 5. Når man havde gjort det, skulle man finde på en start, en slutning og en lille del af en serie, og så skulle vi vise det for hinanden. Det gjorde vi, for at give inspiration og ideer til hinanden. Efter vi havde leget i den nye hal, skulle sjip 1 og 2 hjem. Hold 3 skulle blive og øve konkurrence, fordi de skulle til konkurrence om søndagen. Anna & Caroline Sjippe-konkurrence Søndag den 7. januar var LKB's sjip 3 til sjippekonkurrence i Gigantium. Dagen startede med, at alle holdene gik indmarch, men før det havde vi varmet op, fordi vores række skulle konkurrere lige efter indmarch. Først var det gruppen mellem 8-11 år, der skulle på gulvet, og så bagefter år. I konkurrencen stillede LKB op i to personers Freestyle, tre personers obligatorisk serie i Doubledutch (to lange tove) og tre personers speed i hver sit tov. Efter alle konkurrence-sjipperne var færdige, lavede nogle af de større sjippere fra Gug og Århus opvisning. Den var rigtig flot. LKB vandt guldmedalje og bronzemedajle i 2'erserie i gruppen 8-11 år. Det blev vundet af Christine Møller Jensen og Christine Kirk Østergaard og 3. pladsen gik til Signe Rønholt Andersen og Caroline Husum. LKB vandt også bronzemedalje i speeddisciplinen i gruppen 8-11 år. Det blev gjort af Christine Møller Jensen, Christine Kirk Østergaard og Sofie Sørensen. I Obligatorisk doubledutch fik LKB sølv og bronze, men der blev desværre ikke uddelt medajler i den disciplin. Men 2. pladsen fik Christine Møller Jensen, Christine Kirk Østergaard og Emilie Pedersen. 12

13 Sådan foregår disciplinerne Freestyle er en serie, hvor man selv bestemmer, hvilke tricks man vil have med. Mindst 45 sek. og højest 75 sek. Der er dommere, som bedømmer sværhed og kreativitet fra Obligatorisk Doubledutch er en bestemt serie, som tre personer skal sjippe én gang hver i to lange tove, som de andre svinger. Det bliver bedømt efter, hvor mange fejl man laver. Vi fik en 4. plads ud af 10 i gruppen år i 2er-serie, og var rigtig tæt på medajle. Det var en super sjov dag. Anne Larsen og Helya Ahmadi 6.c Gistrup skole Tre personers speed er, hvor én ad gangen hopper så mange hop som muligt skiftevis på hvert ben i 30 sek. Her er det ikke point, der gælder, men hvor mange hop, man hopper på højre ben. Rope Skipping 2006/2007 I år sker der rigtig meget i Rope Skipping under LKB-gymnastik.Vi er efterhånden blevet en større trup på ca. 40 sjippere i alderen 5-14 år. Vores sjip 3-hold skal i år deltage i flere konkur-rencer. I januar var vi til Gug-cup i Gigantium, hvor pigerne klarede sig rigtig godt i deres discipliner set i lyset af, at vi har færre træningstimer end de fleste andre sjippehold. Den 24. februar skulle der have været afholdt Jyske Mesterskaber i Silkeborg, men på grund af den voldsomme snestorm, lev mesterskabet aflyst. Det Jyske Mesterskab bliver i stedet afholdt sammen med de Danske Mesterskaber, som afholdes den 28. april i Fredericia. Ud over mester-skaberne skal vi også træne til LKB s egen gymnastikopvisning den 18. marts, så det er et større puslespil, at få det hele til at gå op.vi får nok at se til i foråret Efter opvisningen er sæsonen slut, men så starter sommer Rope Skipping. Der er man også som ny meget velkommen til at deltage, hvis man synes, at det kunne være sjovt at prøve at lære at sjippe helt som de professionelle.vi håber også en del af de "gamle" vil fortsætte, da det jo kan være at man kunne lære et par nye tricks eller 10!? Helene Jensen Rope Skipping instruktør Fastelavnsfest På en fremskudt fastelavnssøndag den 11. februar var den gamle hal fyldt med dejlige fantasifulde børn udklædt som riddere, prinsesser, klovne, sørøvere, skeletter, indianere m.v. Der kom også en bil kørende inde i hallen! 130 børn og 130 voksne havde valgt at tilbringe denne søndag i fastelavnens tegn. Fastelavn er en forårsfest, og har en historie, der kan spores langt tilbage i tiden. Ordet fastelavn betyder aftenen før fasten, og er det samme som ordet karneval, der betyder farvel til kødet. Det har været almindeligt, at man i alle folkeslag klædte sig ud og holdt fester. Før fasten ville man feste. Tidligere tiders fastelavnsfester kunne gå voldsomt til. Man slog katten af tønden - vel at mærke en levende kat. Gistrup har i mange år manglet en fastelavnsfest, så derfor besluttede gymnastikafdelingen under LKB, at der burde være basis for en rigtig fastelavnsfest i Gistrup. Her bor jo mange børn, som kan se det sjove i en enkelt dag om året at klæde sig ud, så andre slet ikke kan genkende dem. Hvis man er uigenkendelig, behøver man slet ikke være sig selv - man har frihed til at være en helt anden person gemt bag masken/forklædningen. Det er noget af det sjove ved fastelavn og karneval. Dagen startede med fælleslege på gulvet.vi sang og dansede til "Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have ", "Boggi,Vuggi, Kaj og Andreas "Bom tikke bom" samt en lidt anderledes ballondans. Ballondansen blev udført 2 og 2 med ballonen mellem henholdsvis maverne, panderne, numserne - samtidig med, at man rystede armene, twistede, hoppede, klappede m.v. Alle klarede dansen flot, og kun nogle få balloner sprang. Der var især ét par, der så meget ømme ud! Kan I gætte hvem det var? Det var et spøgelse og en mand i morgenkåbe med et meget farverigt hår. 13

14 Af de mere fantasifulde udklædninger kan nævnes en tomat, en bil og et juletræ. Der var også mange udklædninger fra eventyrenes verden. Prinser og prinsesser. Mange var så godt udklædte, at vi aldrig faldt ud af, hvem der var inden i dragten! Dagens kattedronninger blev: Freja, Christian - begge i samme hug!,anders Jørgen, Cecilie Husum, Camilla Kruse, Amalie, Louise, Isaella Christiansen, Mikkel Bengtson, Lene Bengtson (voksen). I alt 10 pyntede tønder var hængt op. Der var ikke levende katte i tønderne, som traditionen fortæller, at man gjorde i gamle dage, men godter i form af chipsposer og dejlige karameller. De mindste børn slog katten af tønden på en paptønde. Der blev sat en Gistrup-rekord: Christian blev både kattekonge og kattedronning i ét og samme slag ved tønde 2. Han må siges at være dagens helt! Alle støttede arrangementet ved at handle i boden, hvor blev der solgt dejlige fastelavnsboller fra Gistrup Bageren. Super Brugsen leverede de resterende varer (frugt, popcorn, juice m.v.). På billetten fik man gratis frugt og kaffe/te. Næste år vil vi gerne se nogle flere udklædte voksne. Det var der mangel på i år! Dog kunne vi se, at der var et par bedsteforældre, der i bedste stil var udklædt som kineser og sydamerikaner. Det er dejligt at se, at også "de gamle" tør klæde sig ud og finde frihed bag masken. En enkelt mand drømte sig til et liv som Supermann. Det er ikke bare sjovt at klæde sig ud - det er også sjovt at se på. De andre flotte udklædte børn stillede forventningsfulde op i aldersopdelte rækker klar til at svinge køllen. Alle kæmpede bravt til sidste bræt var slået ned. Enkelte hårdtslående kvinder klarede voksentønden alene hos en tøndemester, der måbende betragtede de stærke kvinder (der selv var meget overraskede)! Dagens kattekonger blev: Freja, Christian, Rasmus Bengtson, Frederik Langbjerg, Nynne Marie Hansen, Cara, Andreas, Kristian Ø. Nielsen, Anders Johansen, Nina Bødker (voksen). "Boller op, boller ned" - der blev spist mange fastelavnsboller, og i stedet for "så laver jeg ballade", legede vi på madrasser, rullemåtter m.v. Dagen sluttede med fælles lege og knoglesangen, som især skeletterne var gode til. Gymnastikafdelingen synes, at det var en fantastisk livsbekræftende og fornøjelig dag. Vi regner med at gentage succesen næste år, og håber på, at vi kan gøre fastelavnsfesten til en tradition for børnefamilierne i Gistrup. Nina Bødker Formand for LKB-gymnastik 14

15 fest s n v a l e fast t o l f g o En sjov 15

16 Vores klub har lige fået støtte fra SIFA s BINGO-KASSE! Støt jer selv Spil med søndag eftermiddag på TVDanmark Aalborg

17 En weekend i gymnastikkens tegn - og et vemodigt farvel Det er ikke kun boldspillere, som får sociale oplevelser med deres sport. I den tid, jeg har været instruktør i gymnastik afdelingen, har jeg hvert år op til gymnastik-opvisningen lavet weekend træning med pigeholdene. Her har vi pudset opvisningsprogrammet af, men der har også været tid til hygge og pigefnis Dans med et stort spejl Samme weekend rykkede jeg ud søndag morgen kl med rundstykker til pigerne fra 7-9 klasse.vi skulle for første gang prøve at danse i en dansesal med spejl. Alle opdagede hurtigt, hvordan spejlet kunne hjælpe overgangen fra indviklet koreografi til lette og ubesværede trin. 25 piger med sved på panden Først gjaldt det pigerne fra 4-6 klasse, som fredag aften mødte op i gymnastiksalen med soveposer, luftmadrasser, mobiltelefoner og sovebamser. Der var i begyndelsen stort engagement fra pigernes side, og de første 2 timer gik med at gennemgå den første del af opvisningsprogrammet til d. 18. marts. Den voldsomme energi forlod dog senere samtlige gymnaster, og roen blev på magisk vis genoprettet i salen. I år har vi først danset til Safri Duo. Herefter har vi arbejdet med stomp - rytmeøvelser med store koste, som vi elegant og taktfast fejer hen over gulvet. Så har vi rappet til kroppens egne bevægelser. Sluttelig har vi lært en løbeserie, hvor pulsen er helt i vejret - efterfulgt af en traditionel stepserie. Efter de første 2 timers træning var der pizza for alle. Men arbejdet med opvisningsprogrammet var endnu ikke halvt færdigt, så der blev trænet helt til kl. 22. Her var energien efterhånden også brugt op, og air tracken blev slæbt frem for at hive de sidste kræfter ud af pigerne. Kl. 23 sagde jeg godnat, jeg skulle hjem og pleje en efterhånden kronisk lungebetændelse. Heldigvis havde en forstående og hjælpsom forælder, Sofie Lundby-Christensen, meldt sig som frivillig "overnatter" sammen med vores hjælpetræner Maria. Flotte Gistrup-piger Efter 3 timers træning var der "store vaskedag" med shampoo, cremer, make-up og dufte. Bussen førte os herefter til Bowl and Fun, hvor vi ivrigt kastede os over det store tagselv-bord med masser af cola. Vi havde bestilt 4 baner, og alle hold kunne nå at spille 2 kampe hver. Der var dog ingen tvivl om udfaldet af kampene. Ikke én af gymnasterne kom over 100 point - til gengæld kunne instruktøren løbe af med begge sejre. Først med 131 point og i anden runde 108. Selvom alderen trykker, er der dog noget, jeg er bedre til end de unge Farvel og tak Det er med stor vemod og lidt irritation over manglende kræfter at jeg dette år skal sige farvel til mine børnehold i gymnastik afdelingen. Efter 5 års aktivitet med børn og unge er det nu tid til at overdrage mine dygtige - og fnisende - piger til andre instruktører. Det er også sidste år med voksen gymnasterne, men jeg håber at se mange - rigtig mange i vores nye Motionscenter. Hygge med veninder, mobil, og soveposer Da jeg mødte lørdag morgen med rundstykker blev jeg mødt af mange trætte øjne. Natten var vist ikke forløbet uden snak - altså piger! Træningen fortsatte til kl. 12. Der er ingen tvivl om, at forældrene til mine dejlige gymnaster kunne sende mig mange, venlige tanker resten af weekenden. Der var vist ro i de små hjem i Gistrup efter disse to dage! Det har været fantastisk at arbejde i gymnastikafdelingen i LKB. En stor tak til alle ivrige, snakkende og dygtige gymnaster igennem årene. Det har været alle kræfter værd at være jeres instruktør. Jeres fantastiske humør - og ikke mindst jeres stædighed i træningsforløbet - har været smittende og livsbekræftende. Også en stor tak til Lene Bengtson, som aldrig har afvist mine - nogle gange - vanvittige ideer. Ulla Kjærsgaard 17

18 Vi har lidt mere at byde på! Anker Nørgaard Dansk Køle- og Vaskeservice DANSK TOTAL- SERVICE Hadsundvej Gistrup Telefon ÅBNINGSTIDER: Tirsdag - torsdag.... kl Fredag kl Lørdag kl Skolestien Klarup Telefon Deres lokale servicecenter! Reparation af alle typer hvidevarer Døgnservice for erhverv og private! Dygtige og veluddannede fagfolk arbejder effektivt for at løse enhver opgave. Prøv selv... blikkenslager VVS Klarup Varmeteknik Aut. VVS-installatør & kloakmester Lodsholmvej 49 Klarup/Aalborg

19 Power Walking i Lundby Krat Foråret er lige om hjørnet, så Power Walking startede op igen søndag den 4. marts kl. 9.Vi mødtes foran hallerne klar og parat til en dejlig ny sæson. Power Walking er en populær betegnelse for en rask gåtur - en meget rask gåtur. Fordelen ved Power Walking er, at alle kan være med. Ingen bliver ladt i stikken. Power Walking er en holdsport, kan dyrkes individuelt, men man får mest ud af den i flok. Power Walking er stort set ligeså konditionsgivende som løb blot med mindre belastning på leddene i kroppen og derfor mere skånsomt i forhold til løb. Ikke desto mindre er Power Walking en effektiv måde at komme i form på, og er en motionsform, som kan dyrkes af alle. Den forbrænder masser af fedt, giver masser af energi og frisk luft, og er yderst velegnet til alle der har svært ved at klare belastningen ved løb. Gistrup ligger jo dejligt med vores helt egen skov i baghaven, Lundby Bakker. Og det bedste ved det hele er, at skoven er perfekt til at dyrke Power Walking i.vi udnytter bakkerne i skoven til at få pulsen op, og de lange stier til at få pulsen ned igen. Kom som du er, du bliver guidet gennem skoven af vores guide. Husk et par gode, stødabsorberende sko samt tøj afstemt efter vejret. Ønsker du at deltage kan du klikke dig ind på vores hjemmeside under gymnastik og printe en tilmeldingsblanket ud. Ønsker du mere information er du velkommen til at kontakte Niels Lundbye-Christensen på tlf eller på Nina Bødker Formand for LKB-gymnastik Ugedag Kl. Mødested Guide Søndag Ved hallerne Niels Lundbye-Christensen Historien om et Motionscenter I skrivende stund er der ca. 25 dage til åbningen af Gistrup Motionscenter. En begivenhed, som har medført adskillige pit-stop med indkøbskurven i Brugsen. Her har mine medborgere med store, spørgende øjne, lidt hovedrysten og en anelse skepsis spurgt mig, hvad i alverden vi dog går og laver. Hvornår åbner Gistrup Motionscenter? I starten svarede jeg med stor overbevisning - men efterhånden kom jeg selv i tvivl om validiteten i mine svar, og mine svar ændrede sig fra at være troværdige til at være knap så plausible. Jeg husker, at jeg overfor min genbo på et tidspunkt lidt irriteret har svaret: "Det åbner, når vi er klar til det". Det ligner mig faktisk slet ikke at komme med sådan en kort-for-hovedet-bemærkning. Undskyld, Dorte! Men nu lysner det, og i morgen d. 6. marts ankommer vores løbebånd, vores romaskine, vore 2 ellipsemaskiner og 2 cykler. Oveni disse kredsløbsmaskiner følger 13 spinning cykler, adskillige vægttræningsmaskiner, store bolde, frie vægte og meget, meget mere. Der er altså nok for enhver smag. Tæt samarbejde med DGI Som det også er beskrevet på vores nye hjemmeside, er vores idegrundlag lagt tæt op af DGI's mål omkring foreningsbaserede idrætscentre, hvor der i dag eksisterer næsten 50 centre fordelt over hele landet. Mange flere er på vej, og DGI lægger mange kræfter i dette koncept. Projekt "Målrettet træning" fik sin kick start i april 2002, og de første kurser blev afholdt i efteråret på nuværende tidspunkt har mere end instruktører landet over været på kurser indenfor Målrettet Træning, og nye instruktøruddannelser og undervisningsmaterialer ser dagens lys i løbet af LKB Gistrup fik bevillingen godkendt om et foreningsbaseret motionscenter i 2006, og vi glæder os nu til åbningen her i foråret 2007.Til bevillingen blev knyttet en pakke fra DGI, som indeholdt: Gode eksempler til inspiration Ekspertbistand / konsulentfunktioner Ide, indhold og indretning Maskiner og øvrigt udstyr Organisering og medlemsforhold Uddannelse af ledere og instruktører / trænere Økonomi til etablering og drift Markedsføring Motionscentret og gymnastikken Rent træningsmæssigt har gymnastik og træning i et motionscenter tætte relationer til hinanden. Derfor har Lene Bengtson, Nina Bødker og jeg - alle fra gymnastikafdelingen - siden foråret 2006 arbejdet med alle de praktiske ting omkring motionscentrets drift lige fra opstart, indkøb af maskiner til uddannelse af instruktører. 19

20 s ive g s pri t s Fa Vi klarer det hele Alt i el for både fru Jensen og direktør Schmidt Hos Aut. el-installatør Jens Melgaard sætter vi en ære i vores arbejde og i at overholde alle aftaler. Ingen opgave er for stor og ingen er for lille. Derfor arbejder vi for både private samt erhvervskunder og alle opgaver bliver udført professionelt og til aftalt pris. El-firmaet Jens Melgaard består af kvalificerede og veluddannede montører. Når du vælger os som samarbejdspartner, kan du regne med den absolutte bedste service og et seriøst stykke arbejde. Kontakt os på tlf for en uforpligtende snak eller tilbud Aut. el-installatør Melgaard Jens Book din elektriker på Troensevej 19F 9220 Aalborg Øst Tlf Fax

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

PROGRAM MIDDELFART JUNI 2017 SPAREKASSE TIL SØNDAG KL FRA FREDAG KL I SAMARBEJDE MED

PROGRAM MIDDELFART JUNI 2017 SPAREKASSE TIL SØNDAG KL FRA FREDAG KL I SAMARBEJDE MED I SAMARBEJDE MED MIDDELFART SPAREKASSE 9. - 11. JUNI 2017 FRA FREDAG KL. 15.00 TIL SØNDAG KL. 15.00 PROGRAM WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SSKFODBOLDSKOLE Ved spørgsmål kontakt Thomas Larsen thomas60775088@gmail.com

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013 Dato: 31/3 2013 Forårssæson 2013. Efter en lang men herlig opstart, med træning på vores lækre kunststofbane, og et par rigtig gode sociale arrangementer, med højt

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge OL 2014. Så er dette års OL overstået. Torsdag den 11. september gik vi til Skovby for at dyste i det traditionsrige OL mod Skråvejen (SFO på Skovbyskolen), Herskind SFO, Låsby SFO og 3. klasserne fra

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017

Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 ROSKILDE GYMNASTIKFORENING TRÆNING & TRIVSEL Nyhedsbrev - Roskilde Gymnastikforening - Juni 2017 I dette nyhedsbrev kan du læse om Frivillig på festivallen Instruktører og hjælpere søges Nye hold i foreningen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere