Vejledning til Projekt Extranet ved DJF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Projekt Extranet ved DJF"

Transkript

1 Vejledning til Projekt Extranet ved DJF Indhold Beskrivelse af Extranet... 3 Projektrum til forskningssamarbejde... 3 Projektrum for internt og eksternt samarbejde... 3 Faciliteter... 4 Intranet... 4 Andre muligheder med SharePoint... 4 Inden du går i gang:... 5 Create / oprettelse af Site... 6 Redigering i egen Site:... 7 Ændring af titel / beskrivelse:... 8 Ændring /nyoprettelse af Dokument-bibliotek:... 8 Ændring af navn i Hurtigstart... 8 Indsættelse af mapper / biblioteker: Indsættelse af dokumenter: Indsættelse af nyt logo: Upload / indsættelse af billeder : Kalenderfunktion: Projektopgaver: Annonceringer: Oprettelse af brugere: Oprette intern bruger: Oprette ekstern bruger: Fjern Alle brugere i DJF : Oprettelse af offentlig hjemmeside: Ændring af dokumentbiblioteker på den offentlige side: Indsætte tekst i den offentlige side: Uploade / Indsætte billeder på den offentlige side: Oprette slideshow på den offentlige side: Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 1

2 Slette den offentlige side (men beholde projektrummet Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 2

3 Manage egne sites: Manage / Se andres Sites: Manage Users Vedligehold af Departments, Project types og Research Units: Beskrivelse af Extranet Som vidensvirksomhed skal DJF kunne dele viden både internt i organisationen og eksternt med forskningskolleger, forskningsbrugere, bevillingsgivere og andre samarbejdspartnere. Og i mange tilfælde er videndelingsværktøjer et krav for at hjemtage både danske og internationale projekter. Det er derfor vigtigt, at have et velfungerende elektronisk redskab til videndeling både internt og eksternt. På den baggrund har DJF valgt SharePoint, som er et Microsoft Office produkt. SharePoint er udviklet som et projektstyringsværktøj, men har mange andre anvendelsesmuligheder og kan i høj grad ses som en overbygning (paraply) til flere af DJF's andre softwareprodukter. En oversigt over programmets forskellige anvendelsesmuligheder kan bl.a. findes på Projektrum til forskningssamarbejde I foråret 2009 er SharePoint blevet udviklet, således at det opfylder en lang række behov ved DJF. Udgangspunktet er, at man som projektleder skal kunne starte sit eget projektrum (site) via et link fra intranettet. På de første sider tager man stilling til hvilken form for projektsamarbejde, der er tale om, hvem der skal have adgang til sitet (inkl. eksterne) samt vælge om sitet skal publiceres i form af etablering af en hjemmeside på internettet. Sitet kan bestå af et internt (eventuelt med eksterne deltagere) projektrum (til deling af data, informationer, opgaver, kalender m.m.) samt en internetside, der eksempelvis informerer om projektets resultater. Der er mulighed for at vælge forskellige former for projektrum. Som standard er der opbygget et projektrum, som tager udgangspunkt i et typisk DJF-projekt. Herudover er der mulighed for at vælge blandt en lang række skabeloner. Nogle skabeloner passer til et samarbejde mellem to forskere, som blot skal skrive en artikel sammen, andre skabeloner er beregnet til store internationale projekter med mange deltagere. Der er både en dansk- og engelsksproget version. Det skal nævnes, at der er (kommer?) mulighed for at lave integration med Scanjour, dvs. at ansøgninger, referater m.v. kun skal ligge ét sted. Projektrum for internt og eksternt samarbejde Alle medarbejdere ved DJF kan i princippet lave projektrum. Muligheden for hurtigt og nemt at etablere projektrum vil således også kunne anvendes i forhold til interne projekter og processer. Det forventes således at de mange forskellige interne udvalg og ad hoc grupper ved DJF opretter projektrum, som dels Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 3

4 giver bedre samarbejdsmuligheder, dels gør det muligt for kolleger m.fl. at følge aktiviteterne. SharePoint kan i øvrigt også anvendes som platform for forskningsudvalg og andre udvalg, som DJF medarbejdere deltager i. Faciliteter En anden oplagt mulighed er at anvender SharePoint i forbindelse med beskrivelse og anvendelse af faciliteter. På en ekstern side kan man beskrive faciliteten overfor potentielle samarbejdspartnere. I selve projektrummet man udbygge beskrivelsen, lave bookingfaciliteter m.m. Intranet Sharepoint giver mulighed for at opbygge intranet, som udover gængse intranetfaciliteter, giver langt bedre mulighed for at vidensdele internt i organisationen.det forventes at en intern proces med at anvende SharePoint som platform for intranettet vil blive iværksat i efteråret Andre muligheder med SharePoint Der en lang række andre anvendelsesmuligheder ved Sharepoint. Eksempelvis er det aktuelle workflow ved ansættelse af nye medarbejdere hos DJF enormt tidskrævende, og der er et stort potentiale for at spare tid og samtidig give en bedre brugeroplevelse for den nye medarbejder. Der er vedlagt en artikel, som beskriver hvordan Dansk Industri har samlet alle arbejdsprocesser ved nye ansættelser i et workflow på SharePoint. Den nye medarbejder udfylder selv sine data og ønsker, og oplysningerne bliver automatisk behandlet eller sendt videre til relevante medarbejdere.sharepoint giver endvidere en række muligheder i forhold til business intelligence eksempelvis i forhold til hovedindikatorer for performance, grafisk fremstilling af budgetter, centraliserede rapportcentre osv. Man vil også kunne forstille sig, at der i regi af Sharepoint udarbejdes særligt lukkede portaler for udvalgte samarbejdspartnere. Det kunne eksempelvis være i forhold til Fødevareministeriet, hvor man kunne forestille sig, at afrapporteringen afløses af en opdatering af internetsiden, at der er en oversigt over medarbejdere, der arbejder med høringssvar, at der er en aktuel status for udarbejdelse af høringssvar, at der er oversigt over artikler under udarbejdelse osv. God fornøjelse Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 4

5 Inden du går i gang: Hvis du ikke vil logge på systemet hver gang men gerne vil have det sker automatisk, skal du lige have sat din browser til at registrere Intranet adgang. Highlight Lokalt Intranet og klik på Websteder klik herefter på Avanceret. Start din browser og klik på Funktioner Internetindstillinger og herefter fanebladet Sikkerhed Indtast adressen og klik Tiljøj Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 5

6 Create / oprettelse af Site Log in på Extranet via Link Gå på fanebladet Create Site Site URL: Site Title: Site Description: Project Type: Department: Research Unit: Site Template: Business Justification Create Site Indtast URL på dit Site. Undlad æøå og specialtegn. Indtast titlen på dit Site. (denne kan senere ændres) Indtast beskrivelse til dit Site. (Kan senere ændres) Klik på rullemenû og vælg hvilken type projekt det drejer sig om Klik på rullemenû og vælg Institut Klik på Rullemenû og vælg enhed Ved Site Template vælges først om Sitet skal være på Dansk eller Engelsk via rullemenû. Herefter vælges hvilken slags projektsite, der skal bruges. Hvis man har valgt Dansk vil den danske DJF Research Projektside samt standard danske sharepoint Sites være synlige. Hvis man har valgt engelsk vil den engelske DJF Research Projectsite samt standard engelske sharepoint Sites være synlige. Bemærk at det sprog man har valgt følger resten af sitets levetid. Har man valgt forkert må der laves et nyt. Valgfrit men her kan evt. skrives formål Click på Create Site. Hvis man har undladt at udfylde nogen af ovenstående felter, vil der fremkomme en tekst med hvilket felt man mangler. Har man udfyldt korrekt vil der blive oprettet et Internt projektrum. Navigering i Sitet foregår i Brødkrummestien. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 6

7 Redigering i egen Site: For at lave om i sit site f.eks. ændring af titel, indsættelse /ændring af dokument biblioteker m.m. gøres dette ved at klikke på Webstedshandlinge r dernæst Indstillinger for Websted. Hvis det er selve siden der skal ændres på klikkes på Webstedshandlinge r og dernæst Rediger Side Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 7

8 Ændring af titel / beskrivelse: Klik på Webstedsindstillinger. Klik på Indstillinger for websted. Klik på Titel, beskrivelse og ikon. Ændre Titel eller Beskrivelse (det hjælper ikke at ændre ikon, da den er fravalgt i DJFskabelonen) Ændring /nyoprettelse af Dokumentbibliotek: Klik på Webstedsindstillinger. Klik på Indstillinger for websted. Klik på Webstedbiblioteker og lister Klik på Tilpas dokumentbib. der skal ændres. Klik på Titel, besk.m.m. Ændre navnet. Ændring af navn i Hurtigstart Hvis f.eks. overskriften Dokumenter skal ændres: Klik på webstedshandlinger Indstillinger for websted Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 8

9 Klik på Navigation Klik på den overskrift der skal ændres, f.eks. dokumenter og klik herefter på Rediger Ændre titelnavnet klik OK Klik OK igen Gå tilbage til Startsiden og bemærk at Overskriften nu er ændret. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 9

10 Indsættelse af mapper / biblioteker: Klik på dokumentbib. Klik på Ny Klik på Ny mappe Skriv navnet på mappen Hvis der klikkes på Nyt dokument, startes Word og der kan nu på normalvis laves et dokument. Indsættelse af dokumenter: Skal der uploades et dokument klikkes på Send Overfør dokument eller overfør flere dokumenter. Indsættelse af nyt logo: Klik på Webstedhandlinger klik på rediger side. Ved Webdel logo klik på Rediger Rediger delt webdel. Ved billedhyperlink angiv ny URL f.eks. es/logo-uk.jpg Klik evt. på Test hyperlink. Upload / indsættelse af billeder : Klik på Vis alt indhold på webstedet. Klik på Webstedets billeder Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 10

11 Klik på Send - Overfør dokument Skriv fil- og stinavn eller klik på Gennemse Udvælg det billede der skal uploades, og klik Åben Klik OK Nu er billeder uploaded og klar til brug: Fra forsiden klikkes på Webstedshandlinger og Rediger Side I billedfeltet klikkes på rediger og rediger delt webdel Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 11

12 Ret I sti til hvor dit billed ligger. Hvis man har lagt som beskrevet foroven vil stilinie se således ud (hvor sp er sitenavn) og welcome02.gif er billednavn /sites/sp/sitecollectionimages/welcome0 2.gif Klik evt. På Test hyperlink for at se om det virker. Klik OK og dernæst afslut redigeringstilstand Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 12

13 Kalenderfunkt ion: Projektopgave r: (ligger default på forsiden) Udfyld formularen og klik OK. Annonceringer : (ligger default på forsiden) Klik Tilføj ny meddelelse. Udfyld formularen og klik OK. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 13

14 Oprettelse af brugere: Oprette intern bruger: Klik på Brugere og Grupper fra Startsiden Klik på Ny og Tilføj Brugere Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 14

15 1. Indtast initialer på den bruger der skal have adgang. Hvis der er flere adskilles med semikolon. 2. Klik på Ikon så de rette personer findes. 3. Vælg rettigheder som vedkommende skal have. 4. Hvis der skal sendes mail til vedk. lader man hakket stå ellers fjernes det. 5. Skriv evt. en personlig meddelelse. 6. Klik OK Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 15

16 Oprette ekstern bruger: Klik på Brugere og Grupper fra Startsiden Klik på Ny og Add External User Indtast mailadressen på den eksterne bruger og klik på ikonet Hvis brugeren ikke er registreret i forvejen, bliver man bedt om at klikke for at registrere Vælg hvilke rettigheder den eksterne bruger skal have og Klik derefter Grant Permission Der kommer en Mail om brugeren er oprettet. Efter at man har oprettet en ekstern bruger, modtager man en mail fra om at brugeren er oprettet. Mailen indeholder tillige password til brugeren. Den er som regel kryptisk, så selv om der opfordres til at man ikke videresender mailen synes jeg alligevel I skal gøre det. Husk at sende linket med. Denne findes således: Via Manage Sites Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 16

17 højreklikkes på den Eksterne adresse URL) vælg Kopier genvej. Sæt den ind i den mail der skal sendes til brugeren. Den eksterne bruger får nu følgende Login billede. Som username tastes adresse, som Password tastes (eller klippe/klistres) password fra mail. Den eksterne bruger bliver bedt om at udfylde formularen og vedkommende logges på. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 17

18 Hvis brugeren er i vores system i forvejen (f.eks. medlem af et andet site) får man besked om det, og kan gå videre til at give rettigheder. Ved klik på Alle brugere kan man få et overblik over hvem der har rettigheder. Som udgangspunkt har Alle i DJF læserettigheder. Skal brugeren fjernes igen: Sæt hak i brugeren. Klik på Handlinger og vælg: Slet brugere fra gruppen. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 18

19 Fjern Alle brugere i DJF : Som udgangspunkt er Alle Sites åbne. Dvs. Alle i DJF har adgang til at se dem. MOSS-Administratorer og MOSS- Superbrugere har adgang til at rette i dem. Har man brug for et Site hvor ingen andre, (end de personer man selv har tilføjet) skal have adgang skal disse fjernes. Bemærk dog at SystemAdministratorer (ligesom i alle vore systemer) altid har bagomliggende rettigheder. Klik på brugere og grupper Klik på Site Visitors og dernæst sæt hak i domain users Klik på Handlinger og dernæst fjerne brugere fra gruppe. Klik OK til at man gerne vil fjerne dem. Er der ingen der må se sitet, klikkes på Site Owners sæt hak i mossadmins og mosssuperbrugere og fjern dem på samme måde Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 19

20 Oprettelse af offentlig hjemmeside: Fra projektrummet er det muligt at kreere en offentlig hjemmeside. Klik på opret offentligt site. Der er nu lavet et faneblad mere der hedder: Offentligt projektweb. Den offentlige hjemmeside er opbygget på den måde at den ligner agrsci.dk i layout. Bemærk Webstedhandlinger er flyttet til venstre side. Der er oprettet 4 dokument biblioteker som standard, men disse kan rettes eller ændres. Bemærk: Har man lavet et offentligt site, skal det synliggøres fra vores agrsci.dk. Send venligst linket til den offentlige side til jeres Internet superbruger ansvarlige. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 20

21 Ændring af dokumentbibliotek er på den offentlige side: Klik på Webstedsinstillinger, klik på Vis alt indhold på webstedet. Klik på Sider Klik på pilen ved dokumentbiblioteket. (Bemærk det står på engelsk). Vælg rediger Egenskaber. Klik OK for at tjekke elementet ud. Ændre titelnavnet og klik OK. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 21

22 Tjek det ind ved klik på pil og dernæst vælg Tjek ind. Udfyld evt. kommentarer og klik OK. Klik på Udgiv en overordnet version klik OK Klik på Godkend. Nu kan den også ses af udefra kommende. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 22

23 Indsætte tekst i den offentlige side: Stå på den side man gerne vil sætte noget tekst i i dette tilfælde Forside, og klik på Webstedhandlinge r dernæst på Rediger Side 1. Klik på Klik her for at tilføje.. hvis det er første gang der indsættes tekst. 2. Hvis man tidligere har sat tekst vælges i stedet Rediger indhold Skriv eller kopier en tekst ind. Benyt evt. formateringslinien. 1. Klik på Tjek ind for at del kladden. 2. Klik på Udgiv for at udgiv den. Den er ikke synlig for andre førend det er gjort. Indsæt tekst i de andre sider på samme måde. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 23

24 Uploade / Indsætte billeder på den offentlige side: Upload billeder til den offentlige side: Stå på den offentlige side og klik på Webstedshandlinger Rediger Side Klik på Rediger indhold Klik på Åbn et nyt vindue for at indsætte et billede. Klik på gennemse Klik på Send og klik på gennemse Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 24

25 Udvælg det billede der skal uploades (sendes) og klik Åbn Klik Ok Tjek billedet ind. Gentag evt. denne proces hvis der skal uploades flere billeder der skal bruges. Indsæt billedet på Siden: Gå ind på Rediger Siden igen og klik på Åbn nyt vindue for at indsætte billede. Klik på Gennemse. Marker det billede der nu skal sættes ind og klik OK Klik OK igen Tjek ind for at dele kladden Send den til godkendelse (som er dig selv) Udgiv den. Først nu kan billedet ses af andre. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 25

26 Oprette slideshow på den offentlige side: Stå på den offentlige side og klik Webstedshandling er Indstillinger for websted rediger alle indstillinger for websted Klik Webstedsbibliotek er og lister Klik Opret nyt indhold Vælg Billedbibliotek Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 26

27 Skriv et navn til Billedbiblioteket Klik Nej for at den skal vises på Hurtig Start Klik Opret I billedbiblioteket klikkes på Send Overfør billede Klik Gennemse udpeg det billede der skal oploades klik Åbn og OK Udfyld med relevante data og klik OK Gentag proceduren for at uploade flere billeder. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 27

28 Gå i det bibliotek hvor diasshow skal være. Klik Webstedshandling er og Rediger Side Klik Tilføj en Webdel Vælg Ugen i Billeder og klik Tilføj Klik Rediger og Rediger Delt webdel Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 28

29 Rediger / Ændre Titel Angiv det biblioteksnavn du oprettede til dine billeder Klik OK Tjek ind Godkend m.m. Du har nu et diasshow hvor man kan klikke på Vis diasshow for at se det. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 29

30 Slette den offentlige side (men beholde projektrummet. Stå på den offentlige side og klik Webstedshandlinge r. Klik på Indstillinger for Websted og dernæst Rediger alle indstillinger for Websted Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 30

31 Klik på Slet Webstedet Klik Slet igen Så er den offentlige side fjernet, og man kan se det ved enten at pinel tilbage eller taste adressen igen. Læg mærke til at det rent faktisk er den offentlige og ikke hele sitet der slettes. Klik Slet Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 31

32 Manage egne sites: Log in på Extranet via Link Gå på fanebladet Manage Sites Her har man mulighed for at se hvilke sites man har lavet, klikke sig ind på dem, og delete dem. Man kan sortere sites ved at klikke på kolonneoverskriften. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 32

33 Manage / Se andres Sites: Log in på Extranet via Link Gå på fanebladet All Projects Her har man mulighed for at gå på egne og andre sites. Som udgangspunkt er alle Sites åbne for alle i DJF mht læserettigheder. Bemærk filteret i øverste højre hjørne. Her kan man vælge fra hvilket institut man gerne vil se sites. Som udgangspunkt vil Institutledere og superbrugere default få valgt eget institut. Alle andre vil få valgt All. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 33

34 Manage Users (kun for Administratorer og Superbrugere Andre kan ikke se fanebladet) Log in på Extranet via Link Gå på fanebladet Manage Users Find den bruger, der skal gøres noget ved, og klik Take Action Her kan man Modify, Reset Password, delete bruger m.m. Man skal dog huske på at en bruger kan være tilknyttet flere sites. Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 34

35 Vedligehold af Departments, Project types og Research Units: (Kun for Administratorer) Gå på fanebladet ECTS Administration (dette skal gøres både på Extranet samt Extranet-test så de altid er ens) og klik på Lists Der er 3 lister der skal vedlgeholdes: Departments Project types Research Units Åbn f.eks. Departments ved at klikke på den. Klik på New hvis der skal laves en Ny eller klik på Pilen og vælg Edit Item, hvis den skal laves om. Lav rettelserne og klik OK Gør det samme for Project types Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 35

36 Klik på Research Units Vælg New eller Edit Item hvis den skal rettes. Ret Titel eller Research Unit, men bemærk at der her skal vælges Department også. Klik OK Jette Fudge Jørgensen, 28. maj 2009 Side 36

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Apotekets intranet... 3 2. Grafisk opbygning og funktioner... 4 2.1 Sådan tilføjes egne oplysninger... 4 2.1.1 Dokumentbibliotek... 4 2.1.2 Wiki-sidebibliotek...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Elevvejledning til Stop Madspild Produktion

Elevvejledning til Stop Madspild Produktion Elevvejledning til Stop Madspild Produktion VELKOMMEN TIL Stop Madspilds digitale forum sørger for, at du og dine klassekammerater hele tiden har overblik over jeres produktioner fra første idé til den

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj

Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Vejledning til Blackboards portfolio værktøj Brug denne vejledning, når du skal udarbejde din undervisningsportfolio i Blackboards portfolio værktøj. Ved at følge alle trinene nedenfor får du udarbejdet

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her:

Sorring.dk guide. Du kan finde mere information om WebsiteBaker her: Sorring.dk guide 13. juli 2011 Her er en beskrivelse af administration af sorring.dk, for de enkelte redaktører. Websitet er bygget op på et system, der hedder Websitebaker. WebsiteBaker giver dig nem

Læs mere

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet).

Wipigo Galleri. Brugsforvirring. Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Wipigo Galleri. Brugsforvirring Venstre side af startbillede efter der er logget ind (Højre side viser det/de gallerier der er oprettet). Kategorier/Gallerier/Albums, flere benævnelser for den samme ting.

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden. Hvordan redigerer du en eksisterende side? Hent siden, mens du er logget på. Du kan hente siden ved at trykke på det lille hus i øverste venstre hjørne af skærmen og derefter finde frem til siden via forsiden.

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber

Website Redaktør - Brugermanual version Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Website Redaktør - Brugermanual version 3 11.01.2017 Zonta District 13, Area 01, 02, 03 og 04 inkl. klubber Indhold: 1. Login på redaktørside 2 2. Første login som redaktør 3 3. Login fremover 7 4. Ændring

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010.

4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint2010. 4.0 SharePoint redigering De lokale hjemmesider er bygget i et Microsoft program kaldet SharePoint00. Hvis man som webmaster vælger at redigere hjemmesiden uden brug af guiderne sker det via de redigeringsmuligheder

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1

Nyhedsbreve. Sitecore Foundry januar Version 1.1 12. januar 2015 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opret en side til tilmelding

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Solrød Kommune Guide til Umbraco

Solrød Kommune Guide til Umbraco Solrød Kommune Guide til Umbraco februar 2015 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

og intranet.sygehussonderjylland.dk

og intranet.sygehussonderjylland.dk www.sygehussonderjylland.dk og intranet.sygehussonderjylland.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Før du starter... 3 Opret et arrangement... 4 Rediger et arrangement... 7 Kopier et arrangement...

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Procedure for opdatering af forskerprofil

Procedure for opdatering af forskerprofil Procedure for opdatering af forskerprofil Alle forskere får denne mail tilsendt: Kære forsker Som et led i arbejdet med at styrke den nationale og internationale profilering af sundhedsforskningen i Region

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning

FORÆLDRE -INTRA. En lille vejledning FORÆLDRE -INTRA En lille vejledning Marstrup Skole. Forældreintra 1 Foråret 2007 Gennem de sidste par år har Marstrup Skole, ligesom kommunens øvrige skoler, arbejdet med SkoleIntra til intern kommunikation

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere