Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM."

Transkript

1 3. november 10 J.nr. 68 1/32 Kulturhistorisk orienteringsmøde nov 2010 Fuglsøcentret 17 nov fra Program for plenum Ankomst og indkvartering Frokost Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer: En kort aktuel status for arbejdet i ODM. Association of Danish Museums Vartov, Farvergade 27D 1463 København K, Denmark T F Derefter to personlige indlæg om forskning set fra centralt hold og fra to medlemmer af det udvalg, der arbejder med at formulere oplæg til en evt. ændring af museumsloven. Museumsdirektør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet: Museumsforskning i fremtiden Nogle overordnede overvejelser om forskning på museerne, set fra Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum, men også med nogle personlige betragtninger fra en kulturhistoriker og museumsleder, blandt andet med praktisk baggrund i den lokale danske museumsverden. Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen: Museumsforskning i fremtiden Nogle overordnede overvejelser om forskning på museerne, set fra Kulturarvsstyrelsen, men også nogle personlige betragtninger fra en arkæolog og tidligere museumsdirektør med praktisk baggrund i den danske museumsverden. Debat med salen på baggrund af de to indlæg Herefter et afsluttende oplæg, der tager afsæt i en institution, der aktivt bakker op om de danske museer. Administrerende direktør Michael Metz Mørch: Bikubenfondens engagement i den danske museumsverden Bikubenfonden uddeler hvert år Bikubenfondens Museumspris og deltager desuden særdeles aktivt og gavmildt i både forskning og formidling af den danske kulturarv. Hvorfor det og hvad er bevæggrundene for engagementet? ca Eftermiddagskaffe Orientering i de faglige grupper - se programmerne for de enkelte grupper Middag Orientering i de faglige grupper - se programmerne for de enkelte grupper Herefter vil baren være åben. En bid natmad kan forventes ved midnatstid

2 2/32 18 nov Morgenmad Orientering i faglige grupper - se programmerne for de enkelte grupper Formiddagskaffe Frokost Orientering i faglige grupper - se programmerne for de enkelte grupper Eftermiddagskaffe Middag Herefter socialt samvær mv. i bar og på dansegulv. Natmad ved midnatstid 19 nov Morgenmad og herefter hjemrejse RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES PROGRAM FOR: Forhistorisk arkæologi.. s. 3 Middelalderarkæologi.s. 9 Nyere tid.s. 16 Konservatorerne.s. 22 Udstilling og design..s. 29

3 3/32 Program for forhistorisk arkæologi faglig orientering 2010 Kære forhistorikere: På baggrund af de gode erfaringer fra sidste års lidt ændrede Fuglsøkoncept har vi i år valgt at afvikle orienteringsmødet på samme måde - dvs. med to tematiserede sessions og færre men lidt længere oplæg fra museer og universiteter. Emnet for onsdagens plenum vil i år være: Forskningen i arkæologien hvordan prioriteres og organiseres forskningen muligheder og udfordringer. I løbet af denne session vil en række repræsentanter fra museer, universiteter og råd holde oplæg om prioritering, organisering og strategier for forskningen i en tid med stigende pres på alle ressourcer. Onsdag aften er der faglig orientering om yngre jernalder, vikingetid og middelalder i fællesskab med middelaldergruppen. Torsdag morgen afholdes en temasession, Grave og gravpladser fra forundersøgelse til udgravning, hvor relevante og velbegrundede indlæg fra museer og universiteter vil blive prioriteret. Torsdag eftermiddag vil byde på indlæg om årets udgravninger fra museumsverdenen. Vær opmærksom på, at alle foredrag skal være af mindst 10 minutters varighed og at de ved tilmeldingen skal begrundes med et abstract på 5-10 linjer, så koordinationsgruppen har mulighed for at foretage den nødvendige prioritering af dem. Ligesom sidste år vil der blive mulighed for en digital præsentation af de indlæg, der ikke bliver plads til i foredragsrækken, på computere, der vil blive opstillet i forhallen. 17 nov Tema Session. Årets tema: Forskningen i arkæologien hvordan prioriteres og organiseres forskningen muligheder og udfordringer Introduktion ved ordstyrer Orla Madsen Indlæg: Mads Holst og Mette Svart Kristiansen: Hvordan får vi den arkæologiske forskning på museer og universiteter til at spille sammen og udvikle sig mest optimalt? Oplægget præsenterer ønsker og visioner set fra to universitetsfags side og redegør kort for den udvikling, som forskningsorganiseringen har gennemgået på universiteter i de seneste år Indlæg: Helle Vandkilde: Hvordan sikrer vi mest mulig kvalitet for forskningsmidlerne i en tid med stigende pres på de museale og universitetsmæssige ressourcer? Indlæg: Linda Boye: Siden 2009 har Kroppedal Museum sat fokus på at styrke forskningen på museet ved at omstrukturere museets organisation. Kroppedals og de fleste andre lokalmuseers ressourcer er begrænsede, men er det muligt at planlægge arbejdstiden, så forskningen bliver prioriteret? I foredraget vil lokalmuseernes muligheder for fælles

4 4/32 forskningsprojekter, forskningsplaner og etablering af en fælles forskningsstrategi blive diskuteret Indlæg: Lennart Madsen: Strategier og overvejelser i forbindelse med Det Arkæologiske Råds indstillinger til tildeling af forskningsmidler fra Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum fra salen Indlæg: Lars Nørbach: Om brugen af erhvervs Ph.d er i den arkæologiske forskning på Nordjyllands Historiske Museum. De forskellige ordninger for ph.d.-studier giver museerne mulighed for at bearbejde og perspektivere noget af deres indsamlede materiale - samtdig med, at ordningerne naturligvis opkvalificerer kandidaten med en forskeruddannelse, som museet forhåbentlig også senere kan benytte. Hertil kommer, at samarbejdet med universitet er med til at sikre museets forskning et universitært niveau. Med udgangspunkt i to ph.d.-forløb over de seneste fem år opridses muligheder og hensigter for museet Indlæg: Per Kristian Madsen: Kulturministeriets Forskningsstrategi Indlæg: Torben Grøngaard: Prioritering og organisering af den arkæologiske forskning på Odense Bys Museer. Siden oprettelsen i 1860 har arkæologi stået som et centralt arbejdsfelt for Odense Bys Museer. Gennem mange år har der været en god vekselvirkning mellem undersøgelser og forskning. I tider med højt udgravningsniveau, øget krav om formidling og synlighed og begrænsede frie ressourcer kan det være svært at sikre tid til forskning. I indlægget beskrives museets overordnede mål på forskningsområdet, valg af forskningsfelter, principper for tildeling af forskningstid og praktisk gennemførelse heraf. Realiseringen sker i en balance mellem målrettethed, motivation, engagement, tidsforbrug og resultater uden brug af kvantitative styringsredskaber Diskussion Orientering Middag Fælles med middelalder Anne Pedersen, Nationalmuseet Jelling og Jellingprojektet - en midtvejsstatus. Mads Dengsø Jessen, Aarhus Universitet & Charlotta Lindblom, Vejle Museum Seneste udgravningsresultater fra Jelling. Jens Christian Moesgaard, Nationalmuseet Var Hedeby dansk ? Møntfundenes tale. Lis Helles Olesen, Holstebro Museum Vikingetiden i fugleperspektiv. Marlena Haue, Vendsyssel Historiske Museum Brønden, Huset og Kirken. Jens Ulriksen, Roskilde Museum Udgravninger rundt om Roskilde Domkirke.

5 5/ Sabine Karg, Nationalmuseet Da rugen kom til Danmark - gamle og nye fund i nyt lys. Aoife Daly, dendro.dk Dendro uden saven succes med ikke-destruktive analyser. 18 nov Morgenmad Tema Grave og gravpladser fra forundersøgelse til udgravning og formidling Ole Lass Jensen, Hørsholms Egns Museum Kongemose- og Ertebøllegravene fra Nivå. Pia Bennike, Hørsholms Egns Museum Skeletter fra Nivågravene - placering og bevaring. Jørgen Westphal, Kulturarvsstyrelsen Giver-jættestuen i Vesthimmerland og andre nyere megalitrestaureringer. Svend Illum Hansen, Kulturarvsstyrelsen Jættestuen Klekkendehøj. En publikumsmagnet. Kaj Fredsgaard Rasmussen, Silkeborg Kulturhistoriske Museum Fire overpløjede bronzealdergravhøje ved Funder Kirkeby. Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer På sporet af endnu en yngre bronzealders fyrstegrav i en af Lusehøjs nabohøje? Tine Lorange, Museet for Varde By og Omegn Full-body CT-scan af 30 vestjyder fra førromersk jernalder. Formiddagskaffe Kent Otte Laursen, Horsens Museum Jernaldergravene ved Hvolgård Mølle. Mette Madsen, Køge Museum En yngre romertids kvindegrav fra Køge-egnen. Lise Harvig, Antropologisk Laboratorium Opdatering på sidste års spørgeskemaundersøgelse om brandgrave Annine Moltsen, NOK Arkæobotaniske undersøgelser af 2 jernaldergrave.

6 6/ Marianne Høyem Andreasen, Renée Enevold, Peter Mose Jensen, Jacob Kveiborg, Naturvidenskabelig Afd., Moesgård Museum Naturvidenskab i grave. Frokost Orientering Kort og godt fra arbejdsmarken Esben Aarsleff, Folkemuseet Uforskammede mængder af fund og et sarupanlæg. Frauke Witte, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev C14- og fosfatundersøgelser på samlingspladsen Langelandsvej. Henrik Skousen, Moesgård Museum Kilder til belysning af tragtbægerkulturens rituelle adfærd. Lotte R. Sparrevohn, Kroppedal Museum Toskibede huse fra Galgebakkevej, Høje-Taastrup. Louise Felding, Køge Museum To-skibede huse fra Ølsemagle ved Køge. Kirsten Nellemann Nielsen, Silkeborg Kulturhistoriske Museum Huse fra Neolitikum og Bronzealder ved Funder. Charlie Christensen, Nationalmuseet Pollenanalyser fra sø, mark og strandvolde omkring Bjerre Enge. Sidsel Wåhlin, Vendsyssel historiske Museum Hvad doseren efterlod. Per O. Thomsen, Svendborg Museum Nyt fra en dyrkningstruet lokalitet Gudme. Eftermiddagskaffe Martin Mikkelsen, Viborg Stiftsmuseum Nyt fra Bronzestøbergården i Løgstrup. Peter Bye Jensen, Silkeborg Kulturhistoriske Museum Skovmarksovne i Funder ved Silkeborg. André Matthissen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Jernudvindingshytter og smedning ved Bramdrup. Esben Schlosser Mauritsen, Ringkøbing-Skjern Museum Nyt om jernalderens ældste forsvarsanlæg. Katrine Kølle Hansen, Museum Lolland-Falster

7 7/32 Magnetometerundersøgelser ved Hoby Orientering Lars Chr. Bentsen, Museet for Varde By og Omegn Hesselmed Vest - Hesselmeds forgænger. Anita Terp, Museet på Sønderskov Fra 0 til 600 (år) på 10 min. Niels Haue, Aarhus Univ./Nordjyllands Historiske Museum Social stratifikation i ældre jernalders bebyggelse i Nordjylland. Sarah Qvistgaard, Sydvestjyske museer Andrup en bebyggelse fra førromersk og germansk jernalder. Anders Hartvig, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev En rækkelandsby med frankisk glas. Lea Meistrup-Larsen, Kulturarvsstyrelsen Nyt fra tilsynet. Marianne Rasmussen, Kulturarvsstyrelsen Danmarks oldtid i landskabet. Ulla Mannering, Nationalmuseet Tekstilcentrets forskningsplan for Fælles med middelalder Michael Märcher, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Danefæ fra Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Lisbeth Imer, Nationalmuseet Middelalderdanefæ Lisbeth Imer, Nationalmuseet Årets runefund Peter Vang Petersen, Nationalmuseet Forhistoriske Danefæ Middag 19 nov Morgenmad og herefter hjemrejse

8 8/32 Koordinatorer vedr. det faglige orienteringsmøde i november Forhistorisk arkæologi: Dorte Veien Christiansen, KUAS, Fortidsminder, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Tlf.: , dir Fax: Mail: Anne-Christine Larsen, Vikingeborgen Trelleborg, Sydvestsjællands Museum, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 4200 Slagelse. Tlf.: Mobil: Mail: Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 122, 6100 Haderslev. Tlf.: Fax: Mail: Mads Kähler Holst, Afd. For Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet, Moesgård, 8270 Højbjerg Tlf.: Mobil: Mail: Tovholder Lea Meistrup-Larsen, KUAS, Bevaringssektionen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Tlf.: Mail:

9 9/32 Program for middelalderarkæologi 17 nov Fælles Tema Session med forhistorie: Forskningen i arkæologien hvordan prioriteres og organiseres forskningen muligheder og udfordringer Introduktion ved ordstyrer Orla Madsen Indlæg: Mads Holst og Mette Svart Kristiansen: Hvordan får vi den arkæologiske forskning på museer og universiteter til at spille sammen og udvikle sig mest optimalt? Oplægget præsenterer ønsker og visioner set fra to universitetsfags side og redegør kort for den udvikling, som forskningsorganiseringen har gennemgået på universiteter i de seneste år Indlæg: Helle Vandkilde: Hvordan sikrer vi mest mulig kvalitet for forskningsmidlerne i en tid med stigende pres på de museale og universitetsmæssige ressourcer? Indlæg: Linda Boye: Siden 2009 har Kroppedal Museum sat fokus på at styrke forskningen på museet ved at omstrukturere museets organisation. Kroppedals og de fleste andre lokalmuseers ressourcer er begrænsede, men er det muligt at planlægge arbejdstiden, så forskningen bliver prioriteret? I foredraget vil lokalmuseernes muligheder for fælles forskningsprojekter, forskningsplaner og etablering af en fælles forskningsstrategi blive diskuteret Indlæg: Lennart Madsen: Strategier og overvejelser i forbindelse med Det Arkæologiske Råds indstillinger til tildeling af forskningsmidler fra Kulturarvsstyrelsens Rådighedssum fra salen Indlæg: Lars Nørbach: Om brugen af erhvervs Ph.d er i den arkæologiske forskning på Nordjyllands Historiske Museum. De forskellige ordninger for ph.d.-studier giver museerne mulighed for at bearbejde og perspektivere noget af deres indsamlede materiale - samtdig med, at ordningerne naturligvis opkvalificerer kandidaten med en forskeruddannelse, som museet forhåbentlig også senere kan benytte. Hertil kommer, at samarbejdet med universitet er med til at sikre museets forskning et universitært niveau. Med udgangspunkt i to ph.d.-forløb over de seneste fem år opridses muligheder og hensigter for museet Indlæg: Per Kristian Madsen: Kulturministeriets Forskningsstrategi Indlæg: Torben Grøngaard: Prioritering og organisering af den arkæologiske forskning på Odense Bys Museer. Siden oprettelsen i 1860 har arkæologi stået som et centralt arbejdsfelt for Odense Bys Museer. Gennem mange år har der været en god vekselvirkning mellem undersøgelser og forskning. I tider med højt udgravningsniveau, øget krav om formidling og synlighed og begrænsede frie ressourcer kan det være svært at sikre tid til

10 10/ Diskussion forskning. I indlægget beskrives museets overordnede mål på forskningsområdet, valg af forskningsfelter, principper for tildeling af forskningstid og praktisk gennemførelse heraf. Realiseringen sker i en balance mellem målrettethed, motivation, engagement, tidsforbrug og resultater uden brug af kvantitative styringsredskaber Middag Orientering Fælles med forhistorie Anne Pedersen, Nationalmuseet Jelling og Jellingprojektet - en midtvejsstatus. Mads Dengsø Jessen, Aarhus Universitet & Charlotta Lindblom, Vejle Museum Seneste udgravningsresultater fra Jelling. Jens Christian Moesgaard, Nationalmuseet Var Hedeby dansk ? Møntfundenes tale. Lis Helles Olesen, Holstebro Museum Vikingetiden i fugleperspektiv. Marlena Haue, Vendsyssel Historiske Museum Brønden, Huset og Kirken. Jens Ulriksen, Roskilde Museum Udgravninger rundt om Roskilde Domkirke. Sabine Karg, Nationalmuseet Da ruggen komt til Danmark - gamle og nye fund i nyt lys. Aoife Daly, dendro.dk Dendro uden saven succes med ikke-destruktive analyser. 18 nov Morgenmad o Birgitte Faurhøj Olsen, Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen Årets kalkmalerier, orientering om årets nyfund af kalkmalerier ved Nationalmuseet. Nils Engberg, Nationalmuseet, DMR Årets kirkearkæologiske undersøgelser Thomas Bertelsen, Nationalmuseet, Danmarks Kirker Danmarks Kirker Præsentation af årets publiceringer fra Redaktionen af Danmarks Kirker og af det kommende arbejde. Herunder en radikal nytolkning af Middelfart Skt. Nikolaj. Christopher Grønfeldt Petersen, Horsens Museum Dødens genstande Begravelses kultur i 1700-tallet. Skeletmaterialet og de mange personlige genstande, der blev fundet i forbindelse med udgravningerne af den

11 11/32 eftermiddelalderlige kirkegård ved Horsens Klosterkirke, er nu undersøgt og konserveret. Genstandene, i relation til gravene, kan nu give os et indblik i begravelseskulturen Horsens Købstad i den senere del af 1700-tallet og dermed give en række indikatorer på omsorgen for de døde ved gravlæggelsen. Desuden give os et klarere billede af personernes sociale status og de sygdomme de led af enten som følge af vellevned eller underernæring Peter Tarp, ADBOU, Syddansk Universitet, Odense Horsens' befolkning i 500 år. I løbet af de seneste par år har Horsens museum foretaget to store kirkegårdsudgravninger i Horsens by, en fra middelalderen og en efterreformatorisk. Skeletterne fra begge kirkegårde er opbevaret og analyseret ved ADBOU. På skeletterne fra kirkegårdene ses markante forskelle i bl.a. sygdomsmønsteret fx ser en sygdom som spedalskhed ud til at være fuldstændigt forsvundet i de efterreformatoriske skeletter, mens en sygdom som syfilis synes at få et mere markant udtryk efter reformationen. På samme måde ses andre forandringer, som er med til at tegne et billede af en befolkning i forandring. Dorthe Pedersen, ADBOU, Syddansk Universitet, Odense Skeletterne fortæller - hvad vi får ud af registreringen af humant skeletmateriale. Der udgraves og optages jævnligt skeletmateriale fra nedlagte kirkegårde. Skeletmateriale, der indleveres ved ADBOU i Odense, indgår i den antropologiske samling, der pt. tæller ca skeletter. Samlingen benyttes til undervisning samt til dataindsamling til forskningsprojekter. Gennem de seneste år er lavet projekter om bl.a. metodeudvikling til aldersbestemmelse, tuberkuloserelaterede knogleforandringer samt knogleforandringer tilknyttet den formodede patologiske tilstand fokalt osteolytisk syndrom. Herudover arbejdes der med forskning i spedalskhed, hvor en række forhold omkring spedalskheds indflydelse på samfundet i middelalderen er blevet fastlagt. Endelig samarbejdes der med Kemisk Institut ved SDU om et projekt omhandlende kemisk livshistorie. Kaffe Lars Pagh, Horsens Museum Klokkestøberi ved Hedensted Kirke. Det antages, at de fleste middelalderlige kirkeklokker i Danmark er støbt ved den kirke, de hænger i. Alligevel er det forholdsvis sjældent, at vi støder på spor af klokkestøberierne. Ved Hedensted Kirke, hvor Nationalmuseet og Horsens Museum for et par år siden gravede inde i kirken, har vi i år været heldige at finde ikke bare en grube til klokkestøbning men også fragmenter af støbeformen, ovndele samt det nederste af selve ovnen, hvor malmen er blevet fremstillet. Der orienteres om udgravningen, samt hvad man skal være opmærksom på, hvis man skal identificere et klokkestøberi, selvom ovnen ikke er bevaret. Helle Henningsen, Holstebro Museum Orientering om undersøgelserne af hhv. Gudum kloster og den fredede Skærum kapeltomt. Indlægget vil kort redegøre for resultaterne af de undersøgelser, der i sommeren 2010 er foretaget i disse to vestjyske anlæg. Helle Henningsen, Holstebro Museum Orientering om udgravningerne af det middelalderlige Vosborg. Gennem en tværfaglig indsats i forbindelse med forskningsprojektet "Nørre Vosborg i tid og rum" blev herregården Nørre Vosborgs middelalderlige forgænger lokaliseret og delvist udgravet. Resultaterne af disse undersøgelser vil blive fremlagt.

12 12/ Nils Engberg, Nationalmuseet, DMR Bisgaard voldsted, Samsø. Som et led i projektet "Borgene på Samsø" var årets udgravningskampagne henlagt til det lille Bisgaard voldsted, som vi forventede havde været Århusbispens anlæg fra o Stor var overraskelsen da omfang og datering gav en helt anden tolkning. Janus Møller Jensen, Østfyns Museer/Nyborg Slot Nyborg. Kongeborg, residensstad, hovedstad Nyborg er det tætteste vi kommer middelalderens Christiansborg. Alligevel er hverken stedet eller de institutioner, der knytter sig til det, ordentligt undersøgt arkæologisk eller historisk. Oplægget præsenterer visionerne for det igangværende forsknings og formidlingsprojekt på Nyborg Slot. Frokost Nanna Holm Bendtsen, Nationalmuseet, DMR Kronborg og Helsingør. Spor af fæstningsværker og by. I forbindelse med etablering af det Nye Handels- og Søfartsmuseum tæt ved Kronborg udgraves i september og oktober ca m 2 af det gamle fæstningsterræn som tidligere på den ene eller anden måde har været del af købstaden Helsingør. Lene Høst-Madsen, Københavns Museum Metroudgravningerne i Købehavn, Forberedende arbejder og erfaringer. Herunder også Assistens kirkegård. Jane Jark Jensen, Københavns Museum Metro Kongens Nytorv - foreløbige resultater. Hoda El-Sharnouby, Københavns Museum Metroen og naturvidenskaben. Orientering fra naturvidenskaben i forbindelse med metro-arbejderne i København. Niels Grumløse, Københavns Museum Orientering om aktuelle udgravninger i København. Anne Katrine Thaastrup-Leth, Odense Bys Museer Forud for opførelsen af Odense Bys Museers nye udstillingsbygning foretoges arkæologiske undersøgelser på museumsområdet i udkanten af den middelalderlige bykerne. Yngst var en husrække fra 1800-tallet, der er veldokumenteret gennem fotos og div. skriftlige kilder. Under denne husrække lå et hus fra 1500-tallet, der erkendtes gennem syldsten og lergulve. Forgænger til dette var en række af tre bindingsværkshuse, der nedbrændte i 1400-tallet. Det ene var meget velbevaret og giver detaljerede oplysninger om bindingsværkets konstruktion samt husets indre planløsning. Ældste konstruktioner på stedet var huse fra ældre middelalder, der var bevaret gennem stolpehuller i undergrund. Camilla Post, Sydvestjyske Museer Nyt fra Ribes vestlige udkant. Renovering af rørføringer i Ribes Vestby i foråret og hen over sommeren har givet mange gode fund og helt nye oplysninger om områdets udvikling fra middelalderen og til i dag. Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer Et bindingsværksgavlhus fra 1581 på Skibbroen i Ribe. Ombygning af stående hus afslørede store dele af et ellers ukendt højrenæssance-bindingsværkshus skjult i det stående hus. Fra huset er desuden bevaret to figurknægte.

13 13/ Kaffe Lars Bentsen, Museet for Varde By og Omegn En 1100-tals vandmølle i Varde. Under bearbejdningen af den store bygravning i Varde i er en (dendrodateret) vandmølle fra 1100-tallet erkendt. Møllen er en overraskelse, som ikke er kendt fra skriftlige kilder Christian Vrængmose Jensen, Aalborg Historiske Museum Byarkæologi i Nibe - og lidt om sildekågen. De arkæologiske forhold i Nibe er aldrig tidligere blevet præsenteret. Der gives desuden ukendte detaljer om sildekågen, der spillede en vigtig rolle i renæssancens østlige Limfjord. Mikkel H. Thomsen, Vikingeskibsmuseet Nordstream Pipeline; Arkæologi langs en gasledning. I årene har Vikingeskibsmuseet udført forundersøgelser forud for anlæggelsen af en gasledning på stor dybde ved Bornholm. Der blev fundet et overraskende stort antal vrag og objekter - de ældste glimrer dog ved deres fravær og det diskuteres hvorfor. Gunvor Christiansen, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev Holdam en enkeltgård fra 1200-tallet. Den nyligt afsluttede udgravning Holdam VI på det kommende motorvejstracé fra Kliplev til Sønderborg, har resulteret i et komplet gårdsanlæg fra 1200-tallet. Indenfor 2500 m2 lå fem bygninger vinkelret placeret inden for en firkant, dannende en gårdsplads. Komplekset bestod af et hovedhus og en større staldbygning samt to mindre økonomibygninger. Lokaliteten viser en af de få helt udgravede pladser med middelalderlig landbebyggelse. Der blev foretaget fosfatanalyser på hele feltet hvilket forhåbentlig kan medvirke til metodeudvikling inden for dette område. Janne Damgaard Kosior, Horsens Museum Hvolgård Mølle: Hovedgårdens gård? Ved lokaliteten Hvolgård Mølle få hundrede meter fra hovedgården Hvolgård syd for Tørring blev der i 2009/2010 undersøgt flere gårdsanlæg fra senmiddelalder/renæssance. Lokaliteten er hverken kendt fra kartografiske eller skriftlige kilder. Karakteristisk for stedet var spredtliggende, store, stolpebyggede anlæg og en omfattende smede/håndsværksaktivitet. Men hvordan tolker man disse gårdsanlæg, når halvdelen af billedet må formodes at mangle: nemlig huse på syld. Også områdets administrative inddeling vil gennemgås, og der vil vises eksemplar på ejerlavsgrænsers fysiske udformning. Kasper Rind, Horsens Museum Guldagerhøj. En middelalderlig smede bebyggelse? En præsentation af netop afsluttet udgravning. Horsens Museum har lige afsluttet udgravning af en middelalderlig landbebyggelse fra 1200-tallet og 1300-tallet. Et særtræk ved bebyggelsen, er den store mængde af smedeaffald, som er fundet spredt over hele bebyggelsen. Affaldsmængden viser træk fra både jernrensning og jernbearbejdning. Den middelalderlige bebyggelse består af 60 meget forskellige bygninger og er fundet på en lokalitet ved navn Guldagerhøj nord for Langskov kirke. I et af husene blev der fundet rester af et delvist bevaret gulvlag, samt en tilhørende grube. På gulvlaget og i gruben er der fundet keramik fra perioden 1275 til 1330.

14 14/ Mads Leen Jensen, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev Ladegård gammel byggetradition i en ny tid. Udgravet renæssancegård fra begyndelsen af 1600-tallet i det åbne land mellem Kliplev og Sønderborg i Sønderjylland. Udgravningen har revurderet vores viden om byggetraditionen i Sønderjylland på denne tid, idet begge bygninger var konstrueret med jordgravede stolper. En byggetradition man tidligere antog for ophørt i tallet, som følge af et generelt forbud mod at nedgrave husets stolper. Dateringen af husene ligger helt fast og baserer sig på C14 dateringer, dendrokronologiske dateringer, samt keramikfund. Udgravningen illustrerer yderligere vigtigheden af også at forundersøge marginalområderne af et anlægstracé. Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer Nedrivning af gård fra 1838 i Sdr. Farup v. Ribe. Bygningsundersøgelse i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdigt stuehus afslørede husets oprindelige planløsning samt ekstremt velbevarede interiører foruden interessante konstruktive detaljer. Silke Eisenschmidt, Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev Abskowgarth - en renæssancegård i Askov. Museet på Sønderskov har i 2004/2005 og igen i 2009 og 2010 udgravet ca. halvdelen af en gård i udkanten af Askov, som kan tilknyttes til herregården "Abskowgarth". 3 længder af gårde kunne udgraves, alle huse (i flere faser) havde jordgravede stolper. Dendrodateringer og keramikmateriale henviser til halvdel af 1600-tallet. Stina Troldtoft Andresen, Museet for Varde By og Omegn Hessel Bro - en middelalderlig bro over Varde å. I forbindelse med et genopretningsprojekt af den nordlige del af Varde Å, stødte gravemaskinerne på en række egetræsstolper. En dendrodatering af træet viste at det var fældet ca e.kr. Der blev derfor iværksat en nærmere arkæologisk undersøgelse af fundstedet, som påviste at træet stammede fra en bro. Udgravningen bidrog med ny viden om middelalderens vejsystem i området omkring Varde. Derudover var der flere metodiske vanskeligeheder forbundet med udgravningen, som foregik i et gammelt åslyng. Ligeledes giver indlægget en indsigt i, hvor svært det kan være at lave prøvegravninger i en ådal. Lokaleskift til forhistorie Michael Märcher, Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Danefæ fra Den kgl. Mønt- og Medaillesamling Lisbeth Imer, Nationalmuseet Middelalderdanefæ Lisbeth Imer, Nationalmuseet Årets runefund Peter Vang Petersen, Nationalmuseet Forhistoriske Danefæ Middag 19 nov Morgenmad og herefter hjemrejse

15 15/32 Koordinatorer vedr. det faglige orienteringsmøde i november 2010 Middelalderarkæologisk gruppe: Jakob T. Christensen, Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense C. Tlf.: Fax: Mail: Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer, Afd. i Ribe, Overdammen 12, 6760 Ribe. Tlf.: Mail: Mette Svart Kristiansen, Aarhus Universitet, Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg. Tlf.: Mail:

16 16/32 Program for Nyere tid På dette års faglige orienteringsmøde tager sessionerne afsæt i museumslovens fem søjler: Indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling. Tematisk kommer mødet dermed til at berøre hele det lovmæssige grundlag for de statsanerkendte museers arbejde. Hver session vil på forskellig vis tage fat i og debattere dette grundlag gennem oplæg, øvelser og eksempler fra både Danmark og udlandet. Sessionerne vil rejse spørgsmål til, om vores nuværende praksis stadig er tilstrækkelig, om vi skal nytænke traditionsbundne mønstre, og naturligvis se på hvor vi kan lade os inspirere af udenlandske erfaringer samt nye tiltag blandt egne kollegaer. 17 nov Forskning Museernes forskning nu og i fremtiden Der er i dag mere og mere fokus på museernes forskning. På nogle museer følger man gerne universiteternes forskningstraditioner, mens andre søger nye baner. Indlægsholderne vil i denne blok præsentere deres syn på museernes forskning og på den retning forskningen kunne tænkes at tage i fremtiden. Efterfølgende vil vi kaste boldene i luften og starte en paneldebat. Efter første paneldebat og kaffepause præsenterer vi to indlæg, der hver især er gode eksempler på den forskning, der drives ude på museerne. Herefter fortsætter paneldebatten. Forskning er forskning er forskning hvad skal beredskabstasken så rumme? Per Kristian Madsen, direktør, Nationalmuseet Forskning på museerne - hvorfor skal det være så svært? Ole Winther, Kontorchef, Kulturarvsstyrelsen Forskning på museerne - udfordringer, muligheder og ambitioner. Rasmus Vestergaard, formand for ODM Videnskab som drivkraft i museal innovation Rane Willerslev, afdelingsleder ved Moesgaards etnografiske samlinger Paneldebat med de 4 indlægsholdere Kaffepause Mellem mentalitet og materialitet - studier i tidlig-moderne europæisk kulturhistorie, set fra museer Mikkel Venborg Pedersen, Nationalmuseet Fjorden der forener forpligtende forskningssamarbejde omkring Limfjorden Nanna Folke Olsen, Limfjordsmuseet Paneldebat fortsat Middag Bevaring Kulturarv og katastrofer At bevarer vores fælles kulturarv er en af de væsentligste funktioner for både danske og udenlandske museer. Vi sikrer

17 17/32 genstande på vores magasiner, vedligeholder bygninger, monumenter og anlæg i det åbne landskab. På trods heraf, kan den umistelige kulturarv rammes af katastrofer og ødelæggelse. Her rykker Blue Shield i felten. Formålet er, at beskytte verdens kulturarv når den er truet af krige, natur- og menneskeskabte katastrofer. Hvordan arbejder Blue Shield og hvordan beskytter vi kulturarven herhjemme? Blue Shield and the disaster in Haiti Christophe Jacobs, president of Blue Shield France Protecting cultural heritage in case of conflict and major disasters is a real challenge. How do the professionals of archives, museums, libraries and monuments and sites deal with this issue? Jacobs will give an overview on how Blue Shield is able to mobilize competencies and try to let professionals express their solidarity by concrete actions. He will take as an example the 2010 Haitian Earthquake and see how the Haitian colleagues reacted to this major disaster and how Blue Shield cooperates with them to rescue their vital records and their cultural heritage. Cologne - a major local desaster Dr. Ulrich Fischer. Historisches Archiv der Stadt Köln The collapse of the Historical Archives of Cologne on 3rd March, 2009, resulted in the loss of two lives. Several families lost their homes, others their place of work. On the cultural site, some 27 linear kilometres of archive material were severely affected. Due to the quick response from professionals and volunteers a great deal of this otherwise irreplaceable material could be salvaged and received emergency treatment. The tasks ahead are daunting, with restoration costs estimated at 350 million Euros and an entire archive in utter disorder - however, due to the good work in the first weeks and months, there is every chance that the Historical Archives of Cologne will once again be one of the largest and richest communal archives north of the Alps. Inden man kan redde andre, skal man sikre, at man kan redde sig selv Claus Friis. Sikkerhedschef, Det Kongelige Bibliotek Med udgangspunkt i, hvilke trusler der er rettet mod et museum, arkiv eller bibliotek, vil Claus Friis beskrive, hvilke foranstaltninger Det Kongelige Bibliotek har valgt for at fjerne så mange risici som muligt. Ved at arbejde forebyggende, udnytte ens netværk og siden acceptere de risici man ikke kan, vil, eller har råd til at gøre noget ved. Fra overordnet sikringspolitik til daglig drift. Paneldiskussion og debat 18 nov Indsamling Introduktion til et musealt eksperiment Flere mindre danske museer besidder etnografiske genstande, som søfolk og andre rejsende har bragt med sig hjem. Hvad kan man bruge alle disse eksotiske genstande til udstillingsmæssigt, og har det været relevant at indsamle? Et panel bestående af phd. i museal antropologi Peter Bjerregaard, udstillingsdesigner Lars Foged Thomsen og installationskunstner Tove Nyholm tager udfordringen op. Sammen med de tilhørende præsenteres de tre for fremmede og eksotiske museumssamlinger, der indeholder etnografika fra hele verden. Derefter skal de i løbet af dagen frembringe en eller flere udstillings koncepter, der sætter samlingerne i spil på nye og overraskende måder. Det bliver en cliff hanger kan de komme op med noget banebrydende?

18 18/ Registrering Kan vi sætte verden i system? Registrering af nyerhvervede genstande er en af de opgaver, vi har et lovpligtigt ansvar for at varetage. Vi følger Den Grønne Registrant, men giver det stadig mening at sætte verden i system på den måde. Registreringerne skal publiceres i Museernes Samlinger, men hvilket elektronisk system vi benytter til selve registreringen er åbent. Hvad byder fremtidens registreringssystemer på af muligheder. Sidst men ikke mindst, kan vi sætte vores registreringer i spil. Kan vi formidle direkte fra vores registreringer, og skal vi lukke brugernes kommentarer ind? Kan man sætte verden i system Den grønne registrant - tilblivelse, baggrund og kontekst Anette Wasstrøm, Nationalmuseet Regin - faglige pointer og perspektiver Eske Wohlfart, Kulturarvsstyrelsen Registreringssystemer: Funktionalitet og muligheder - forskellige eksempler fra ind- og udland. Rikke Ruhe, Nationalmuseet Gå på opdagelse i samlingen Morten Mortensen, Greve Museum Brugernes registreringer - sociale medier i registreringssystemerne Katrine Damkjær, freelancer samt Johanne Floris Christensen, Odsherred Kulturhistoriske Museum Frokost Formidling Korte indlæg fra museerne ABM-samarbejder om lokalhistorie i teori og i praksis Bodil Frandsen og Inger Bladt, Nordjyllands Historiske Museum Kan man i et lokalområde etablere permanente samarbejder på tværs af uafhængige ABM-institutioner og dermed udnytte og supplere hinandens forcer mest muligt, uden samtidig at tage brødet ud af munden på hinanden? Det spørgsmål har i de seneste to år været genstand for undersøgelse i Aalborg, hvor der er gode erfaringer med netværkssamarbejde mellem Arkiv, Bibliotek og Museum. Med støtte fra KUAS og Bibliotek og Medier har ABM-parterne i Aalborg arbejdet med et konkret samarbejdsprojekt, der dels har udviklet bredt anvendelige modeller og strategier for tværgående samarbejder, dels afprøvet modellerne på konkrete projekter i praksis. Blandt disse var projektet Grønland i Aalborg - et udstillings- og indsamlingsprojekt, der har skabt gode platforme for fremtidigt samarbejde, og samtidig har kastet nyt lys over et hidtil overset emne i Aalborgs historie. Femø Kvindelejr Lene Tønder Buur, Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster har netop åbnet en stor udstilling om Kvindelejren på Femø. Udstillingen er resultatet af et forskningsprojekt og bygger på samarbejde med bl.a. Kvindemuseet. Nyformidling og bevaring af et historisk interiør Britta Andersen, Gammel Estrup Herregårdsmuseet

19 19/ Fingerplanen - Identitet og By Lene Skodborg, Kroppedal Museum Kroppedals nyere tids formidling og forskning er koncentreret omkring tiden efter 2. verdenskrig. Med Fingerplanerne fra 1947 og 2007 som ramme belyses velfærdssamfundets hastige vækst og byudvikling i hovedstadsområdet. Med en stadig mere heterogent sammensat befolkning er en fælles forståelse af Storkøbenhavns kulturarv og fremtid udfordret. Kapitel 8 arbejdet for Nyere Tid Resultater fra en landsdækkende undersøgelse Karen Munk-Nielsen, Holbæk Museum og Inger Wiene, Københavns Museum En task-force har på vegne af museerne med kap.8-ansvar, undersøgt museernes vilkår og bestræbelser i arbejdet med Musemslovens kapitel 8 arbejde for Nyere Tids medarbejdere. Resultaterne samt task-forcens anbefalinger til revidering af museumsloven fremlægges. GIS til historiske analyser er det besværet værd? Anders Myrtue, Odense Bys Museer og Kristine Stub Prechts, Horsens Museum Fungere GIS som redskab i administrationen af museernes kapitel 8 arbejde for Nyere tid? Hvordan kan GIS anvendes til analyser og forskning? Har vi i GIS et godt formidlingsredskab? Praksis, eksempler og perspektiver på Nyeres tids GIS fra Odense Bys Museer og Horsens Museum. Stort set alle data har en geografisk reference. Et GIS eller mapping program som MapInfo gør museumsfolk i stand til at analysere, visualisere og fomidle multivariable og multidimensionale historiske data. Landets arkæologer har fået en god tradition for at anvende GIS både i deres sagsbehandling, dataindsamling i feltet, analyser og formidling. Tidligere har historikerne været begrænset af, at mange af deres kort kun fandtes i papirformat. Aftalen mellem KMS og staten betyder at alle statsanerkendte museer har gratis adgang en verden af nye og gamle kort - og der kommer flere gamle kortværk til, så hurtigt som de er klar. Alt det kræver, er et GIS program - og evt. en internet opkobling. Vi vil med eksempler fra vores egen hverdag vise brugen af GIS i sagsbehandling og planarbejde, bygningsanalyser, landskabsanalyser og demografiske analyser. GlS er stærkt til visualisering og formidling af eksempelvis land og by, og vi mener, at museumsfolk kan vinde meget ved at anvende GIS i deres håndtering af historiske data. Magasinrevision på Folkemuseet Lars Mørch, Folkemuseet Gamle nyheder med open source, skærme og monitorer Christian Ringskou, Ringkøbing-Skjern Museum I forbindelse med en stor samlingsgennemgang fortæller Ringkøbing-Skjern Museum historier fra magasinernes dybe gemmer. 'Gamle nyheder', der både kører i udstilling, på nettet og i avisen, er båret af moderne elektronik og sociale medier. Men i grunden er projektet såre gammeldags og tæt knyttet til kerneområderne registrering og bevaring. Horsens Museums Fængselssamling saglig registrant D3 Marie Berg Briese, Horsens Museum Metodiske betragtninger om, og praktiske erfaringer med, opbygningen og registreringen af Horsens Museums Fængselssamling. En kontekstuel og etisk svært håndterbar samling med genstande. Desuden en præsentation af Fængslet 2.0, en digital formidlingsplatform, der er museets

20 20/32 første bud på, hvordan samlingen og dansk fængselshistorie kan formidles Små maskiner med store konsekvenser et forskningsprojekt om kontorteknologi Louise Karlskov Skyggebjerg, Danmarks Tekniske Museum Selv om museernes magasiner er fyldte med radioer, fjernsyn, symaskiner, skrivemaskiner, computere osv. er der relativt få museumsinspektører, der interesserer sig for teknologihistorie. I oplægget gives der et konkret eksempel på, hvad man kan få ud af at kaste sig over teknologihistorien og på, hvordan et forskningsprojekt kan kvalificere både indsamling og formidling. Odense Staalskibsværft A/S et dokumentationsprojekt Mette Ladegaard Thøgersen, Østfyns Museer Østfyns Museer er - sammen med Odense Bys Museer og Handels- og Søfartsmuseet - i gang med et stort registreringsprojekt på Lindøværftet i forbindelse med, at værftet lukker ned for skibsbygningsaktiviteten i Et nyt undervisningsmateriale om fødevareplanterne æbler, korn og gulerødder Mikkel Boesen, Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup Kaffe Indsamling Et museale eksperiment Præsentation af workshoppens resultater. Efter at have arbejdet med de udvalgte museale samlinger hele dagen, præsenterer de tre paneldeltagere deres bud på hvordan de noget uortodokse samlinger og genstande efter deres mening kan komme i spil. Herefter respons fra salen og debat med panelet. Evaluering af Fuglsø 2010 og evt. valg til gruppen. 19 nov Morgenmad og herefter hjemrejse

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen Velkommen En gang om året mødes museer, kommuner og styrelse

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110.

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110. Rådighedssum 2013 Kulturstyrelsen har bevilliget 12,7 mio. kr. til forskningsprojekter på de danske museer. Der er i år støttet projekter af meget forskellig karakter lige fra Naturhistorisk Museum i Århus

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Mødetype Deltagere Tema Sted og tid

Mødetype Deltagere Tema Sted og tid NOTAT SEPTEMBER 2010 KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 FAX 33 74 51 01 POST@KULTURARV.DK WWW.KULTURARV.DK DIALOGMØDER: MØDEPLAN OG DELTAGERLISTE CVR 26489865

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup

Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup Medlems Nr. Navn 11091 Amalienborgmuseet, DKKS 1001 Antikmuseet 2000 Arbejdermuseet & 30116 Arkælogi Haderslev 20491 Bakkehusmuseet 1003 Ballerup museum 1099 Bevaringscenter Nordjylland 1154 Bevaringscenter

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Alle ansøgere vil snarest modtage skriftlig meddelelse om resultatet af deres ansøgning.

Alle ansøgere vil snarest modtage skriftlig meddelelse om resultatet af deres ansøgning. RÅDIGHEDSSUM 2012 I alt 111 ansøgninger er blevet behandlet. Der blev ansøgt støtte om i alt 33 mio. kr. Den samlede pulje til uddeling var på 9,6 mio. kr. Der blev imødekommet ansøgninger for i alt 9,6

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE

TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE Nr. 1 2016 TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE HUSTOMTER NYERE HISTORISK ARKÆOLOGI I FORTIDEN OG FREMTIDEN SMUGLERI I DET SYDFYNSKE ØHAV HUGUENOTTER I FREDERICIA MIT ALT I FRYD

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Digital på gravning en anden etnografi i felten

Digital på gravning en anden etnografi i felten Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Digital på gravning en anden etnografi i felten Under min etnografiske undersøgelse i forbindelse med den arkæologiske udgravning

Læs mere

Salon politikudvikling Hesselet

Salon politikudvikling Hesselet Salon politikudvikling Hesselet Salon: I en salon er du både deltager og medvirkende. Det er et rum til dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles udgangspunkt og en interesse

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere