Museum Lolland-Falster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Lolland-Falster"

Transkript

1 Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse i henhold til Museumsloven. Museum Lolland-Falsters forskning er omfattet af museets vedtægter og den lovgivning, der findes i Museumsloven 2001 i. Forskningen er en forudsætning for varetagelsen af museets øvrige opgaver: indsamling, registrering, bevaring, formidling og forvaltning af kulturarven i henhold til Museumsloven. Museum Lolland-Falsters forskning ii er i vid udstrækning grundforskning, anvendt forskning og udviklingsarbejde med vægt på gyldighed, transparens og vidensproduktion. Museets forskningsbaserede, men rutineprægede reflekterede dataindsamling foretages med hen-blik på integration i og som afsæt for museets forskningsprojekter iii. Museum Lolland-Falsters konkrete arbejdsplaner udarbejdes under skyldig hensyntagen til Kulturministeriets digitaliseringsstrategi og Forskningsstrategi for Kulturministeriets område Særskilt for arkæologiens vedkommende udarbejdes arbejdsplanerne også under hensyntagen til den Internationale evaluering af vidensudviklingen i forbindelse med den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed. Kulturstyrelsen 2010 iv. Vision Museum Lolland-Falster har en ambition om at være førende i udforskningen af Lolland-Falsters kulturhistorie og at bidrage til udforskningen af Østersøområdets kulturhistorie nationalt og internationalt. Målsætninger for Museum Lolland-Falsters forskning og forskningsstrategi Museets forskning er baseret på museets samlinger og arkiver, fund og fortidsminder samt bygninger og kulturmiljøer i landskabet på Lolland-Falster. Museet har en mere end 100-årig tradition for at fokusere på samspillet mellem menneske og landskab fra istid til nutid. Et centralt element i temaet er forandring og variation i samspillet mellem menneske og landskab i tid og rum. Museets forskning skal fokusere på forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra istiden og frem til i dag på Lolland-Falster og i Østersøområdet i et nationalt og internationalt perspektiv. Museets forskningsstrategi skal understøtte museets forskning således, at forskningen sammen med museets øvrige lovbundne opgaver sikrer, udvikler, aktualiserer og tilgængeliggør viden om Lolland-Falsters kulturarv. Museets forskningsstrategi skal udvikle Museum Lolland-Falsters forskningsmiljø med en fokuseret og kvalificeret forskningsindsats inden for veldefinerede forskningsområder. i Museumsloven 2001 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=12017 ii Kilde: den internationale Frascati-manual fra 2002,http://www.oecd.org/ document/6/0,3746,en_2649_34273_ _1_1_1_1,00.htmlhttp://www.fi.dk/viden-og-politik/anvendelse-af-viden/vejvisertil-privat-forskning-og-innovation/hvad-er-forskning-udvikling-og-innovation iii iv digitaliseringsstrategi_ _sort_hvid.pdf arkaeologiske_uindersoegelsesvirksomhed.pdf

2 Endvidere skal strategien understøtte tværfaglige forskningssamarbejder, gerne i både national og international sammenhæng. Forskningsstrategien skal skabe optimale rammer for vidensdeling og for kompetenceudvikling af Museum Lolland-Falsters forskningsmiljø. Forskningsstrategi Museet har valgt at fokusere på 5 områder, som vurderes at være særligt vigtige for opfyldelsen af ovennævnte formål: Tværfagligt og helhedsorienteret arbejde med kulturarven på Lolland-Falster Relatering af museets forskning til nationale og internationale forskningsprogrammer med henblik på relevant fundraising Satsning på at fremskaffe relevante forskningsresultater for den aktuelle samfundsdebat på Lolland-Falster P rioritering af forskningsresurserne med udgangspunkt i museets aktuelle fokusområder og museets kernevirksomheds styrker og potentiale Udvikling af forskningsformidling Implementering af forskningsstrategi -Forskningskoordinering og planlægning Museets ledelse koordinerer ansøgninger til forskningsråd, til fonde, samt til nordiske midler og EU-midler. Museets kulturhistoriske afdeling registrerer og offentliggør forskernes publikationer, projekter, kompetencer, formidlingsaktiviteter og andre forskningsdata, så de er tilgængelige for offentligheden. Museets bibliotek sikrer forskerne adgang til relevante publikationer- og tidsskrifter. Eksterne samarbejdspartnere sikres adgang til Museum Lolland-Falsters databaser. Ledelsen og museets forskere udarbejder retningslinjer for afholdelse af faglige forskningsdage, konferencer, seminarer og workshops. Forskeruddannelse og kompetenceudvikling Museum Lolland-Falster har en forskningsforpligtigelse. Derfor er det vigtigt, at museets faglige medarbejdere har de fornødne kvalifikationer til at kunne planlægge og deltage i forskningsprojekter samt tiltrække nødvendige eksterne forskningsmidler. Museet ønsker at udvikle de faglige enheders forskningsmæssige kompetencer gennem: Opkvalificering til ph.d. og post.doc. niveau af de medarbejdere, der har ønske om og talent for at kvalificere sig til forskerniveau. Såvel i forbindelse med museets egne større forskningsprojekter som i forbindelse med samarbejdsprojekter ud af huset. Understøttelse af forskningsmedarbejderes fortsatte kompetenceudvikling ved at fremme post.doc.- projekter. Styrkelse af fagfællebedømmelse af medarbejdernes videnskabelige produktion. Udvikling og implementering af nye metoder og teknikker i forbindelse med undersøgelsesaktiviteter (såvel i feltarbejdet, som ved skrivebordet), som kan bidrage væsentligt til det størst mulige faglige udbytte af materialet til nytte for forskningsindsatsen. Forskningsvilkår I forbindelse med de årlige arbejdsplaner koordineres forskningsfrihed og publikationsplaner. Planlagt forskningsfrihed aftales både med ledelsen og nærmeste overordnede og koordineres i eget team i henhold til arbejdsplaner og stillingsstruktur.

3 Resurser Museets egne forskningsmidler søges øget gennem relevant fundraising igennem puljer, netværksprogrammer og fonde. Museet afsætter driftsmidler til fremme af langsigtede satsningsområder. Planlagt Forskningsfrihed kan budgetteres som medfinansiering i såvel interne som større, eksterne forskningsprojekter. Forskningssamarbejde og internationalisering Museum Lolland-Falster prioriterer forskningssamarbejdsprojekter inden for museets kerneområder. Museum Lolland-Falster indgår partnerskabsaftaler med universiteter, museer og sektorforskningsinstitutioner i både ind- og udland. Samarbejde hen over Femern Bælt og i Østersøområdet i det hele taget prioriteres også på forskningsområdet. Museum Lolland-Falster udveksler gerne medarbejdere med andre forskningsinstitutioner i ind- og udland. Museum Lolland-Falster udarbejder konkrete partnerskabsaftaler. Publicering og forskningsformidling Forskningsprojekter publiceres, i det omfang det overhovedet er muligt, altid i fagfællebedømte nationale eller internationale tidsskrifter eller i form af monografier eller antologier. Forskningsprojekterne formidles desuden i relevant omfang gennem museets andre formidlingskanaler som f.eks. udstillinger, foredrag og hjemmesiden. Afrapporteringen af museets forskning journaliseres og arkiveres digitalt i museets vidensbank, i tilknytning til de relevante samlinger og arkiver. Museets forskningspublikationer præsenteres eller linkes altid på museets hjemmeside. Museets forskningsprojekter bruges aktivt som afsæt for pressemeddelelser om selve projektet, resultaterne og evt. seminarer og konferencer i tilknytning til projekterne. Kvalitetssikring og forskningsevaluering Museet forskning skal kvalitetssikres gennem udarbejdelse af en årlig forskningsrapport, bedømt af et eksternt forskningsudvalg. I forbindelse med museets løbende arbejdsplanlægning og afrapportering evalueres de opstillede projektmål såvel i de enkelte teams som overordnet på museet. Publicering og forskningsformidling Museet stiller krav om, at alle forskningsprojekter indeholder en formidlingsplan. Publicering af Museum Lolland-Falsters forskning skal i det omfang det er muligt ske i fagfællebedømte danske eller internationale tidsskrifter, antologier eller monografier. Museum Lolland-Falster tilstræber desuden, at museets forskning formidles og tilgængeliggøres alment via museets sædvanlige formidlingskanaler - eksempelvis museets hjemmeside, udstillinger, pressemeddelelser, byvandringer eller foredrag på Folkeuniversitet, lokale foreninger, seminarer og konferencer. Formidlingen bør også ske til universitetsverdenen via eksempelvis forskningsdatabasen.dk eller forsk.dk. Kvalitetssikring og forskningsevaluering Museum Lolland-Falsters forskning kvalitetssikres gennem udarbejdelse af en årlig forskningsrapport til museets årsberetning. I forbindelse med museets løbende arbejdsplanlægning og afrapportering evalueres de opstillede strategiske målsætninger og igangværende forskningsprojekter.

4

5

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Forskningsstrategirapport for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK)

Forskningsstrategirapport for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) Forskningsstrategirapport for Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) 1. Forskningsprofil og status 2. Forskningsstrategiske mål 3. Forskningsstrategiens indholdsmål 4. Forskningsstrategiens organisatoriske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN

Arbejdsplan F&F 2012 FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSAFDELINGENS ARBEJDSPLAN 1 1 MUSEUMSCHEFENS REDEGØRELSE 3 2 MUSEUMSCHEFEN 9 3 CENTER FOR STRATEGI, KOMMUNIKATION OG ADMINISTRATION 15 4. CENTER FOR FORMIDLING 22 5 DANMARKS OLDTID

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere