Hem Hindborg Dølby Sogne- og Kirkebladet marts august årgang Nr.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hem Hindborg Dølby Sogne- og Kirkebladet marts august 2015 4. årgang Nr.1"

Transkript

1 Hem Hindborg Dølby Sogne- og Kirkebladet marts august årgang Nr.1 Tirsdag den 13. januar kom Gårdsangerne fra Thy" til Hem kirke. Ca. 200 begejstrede mennesker fra fjern og nær fyldte kirken med glad sang. Tak til alle jer som mødte op. Sogneudflugt med Hem-Hindborg-Dølby menighedsråd til Nationalpark Thy Tirsdag den 2. juni 2015 Afgang fra Dølby kirke kl Afgang fra Hindborg kirke kl Afgang fra Hem kirke kl Forventet hjemkomst ca. kl Pris kr. 200,- (inkl. middag og eftermiddagskaffe, men ekskl. drikkevarer) Tilmelding: Se Midt på Ugen i uge 20

2 Gudstjenesteliste Dato Hem Hindborg Dølby Tjg. præst 8/ Rydal 15/ Rydal 22/ Anita Engberg Lowe 29/ Rydal 2/ Rydal 3/ Rydal 5/ Rydal 6/ Rydal 12/ Anita Engberg Lowe 19/ Rydal 26/ Rydal 1/ Rydal (Konfirmation) 3/ Rydal 10/ Rydal 14/ Rydal 17/ Anita Engberg 24/ Rydal 25/ Pinse i Anlægget 31/ Rydal Ret til ændringer i gudstjenestelisten forbeholdes. Gudstjenester fra juni til august: Se Skive Folkeblad. Kirkebil: For sognets ældre stiller vi kirkebil til rådighed Skive Taxa tlf.: Fra Kirkebogen siden sidst Døbte: Bjarke Sohn Thomsen (Hindborg kirke) Freja Nørgaard Knudsen (Hem kirke) Begravede: Peer Neve Henriksen (Hem kirke) Else Margrethe Mulvad Madsen (Dølby kirke) Konfirmander Rasmus Forsberg Damsgård Simone Trøjborg Jensen Andreas Kristian Nørgaard Kristensen Christian Agerholm Nautrup Anna-Mathilde Alsing Nielsen

3 Bibelhistorie i kirken I efteråret arbejdede både de store og de små klasser med fortællinger om lys og mørke. Fortællingerne skulle for de stores vedkommende munde ud i et lille skuespil på skolen. Lærerne henvendte sig til Morten Rydal, som deltog i planlægningen og to dage i november fortalte bibelhistorie for børnene. De store fik en historie fra Det Gamle Testamente og en fra Det Ny. Man kan sige, at Det Gamle Testamente er en bog, der kender mennesket som det er, mens Det Nye Testamente er en bog, der fortæller om, hvordan Gud er ved Jesus Kristus. Derfor fik børnene først den ikke særlig kendte, men grufulde historie om kong David og hans tre børn, Tamar, Abner og Absalon. Historien er højdramatisk: Abner forelsker sig i sin søster Tamar. På råd fra en ven lokker han hende til sig og voldtager hende. Tamar flytter vanæret og ensom ind hos sin bror Absalon, der i to år lader som ingenting, indtil han finder en lejlighed og hævner sin søster ved at lade sin bror myrde! Og kong David ved ikke sine levende råd, for han elsker alle sine tre børn. Derefter fik børnene som kontrast historien om Jesus, der netop ikke greb til hævn, netop ikke valgte volden og vreden, men som i stedet så utroligt - bad for sine dommere og bødler. Børnene gik direkte fra kirken tilbage til skolen og arbejdede med historierne. Anstrengelserne mundede ud i en meget fin og velforberedt forestilling på skolen. Sæt X i kalenderen Menighedsrådenes arrangementsliste kl Aflyst! Udflugt til Gunnar Iversens hjem i Hurup Ældreudflugt/Sogneudflugt Hindborg-aften HEM ÆLDRECENTER Venneforeningens arrangementer Der er fællessang på Hem Ældrecenter første tirsdag i hver måned Fra kl. 10:00 til 11:30. Alle er meget velkommen. Glæden ved at Synge er størst i fællesskab med andre. I pausen serveres der kaffe med brød. Er der brug for kørelejlighed så ring på tlf Povl Funch. Gudstjenester: 26/3 kl /4 kl /5 kl /6 kl.15.00

4 En salme jeg holder af Vi kender alle det, at en salme fører os flere år tilbage i tiden, sætter os i et bestemt humør m.v. En salme jeg holder af går i al sin enkelthed ud på at dele sin oplevelse med andre. Har du en salme du holder af, så kan du sende det på mail til I Danmark er vi så heldige, at vi har en fantastisk stor sangskat. En skat der er præget af mange kendte og ukendte forfattere. Inden for salmedigtning er de mest kendte personer Grundtvig, Ingemann, Kingo og Brorson. Jeg er blevet opfordret til at skrive om en salme, der betyder noget eller har gjort et særligt indtryk på mig. Det er noget af en udfordring, for når jeg tænker rigtig efter, er der mange sange eller salmer der trænger sig på. Jeg har valgt B.S. Ingemanns salme Lysets engel går med glans", Ikke fordi den salme, siger mig mere end så mange andre salmer, men mere oplevelsen omkring den. Oplevelsen er helt tilbage fra mine første skoleår. Det var dengang skoledagen altid startede med en salme. Men vi havde også mange timer, der begyndt med en salme. Vores dansklærer frk. Jensens yndlingssalme var netop "Lysets engel gå med glans. Den sang vi rigtig mange gange, så mange at det efterhånden blev til en negativ oplevelse. Efterfølgende har det i mange år været sådan, når den salme blev sunget at jeg har tænkt: Åh nej, ikke nu igen." Det har heldigvis rettet sig med årene. Selvom det er rigtig mange år siden frk. Jensen lærte os små poder denne salme, føler jeg, jeg kan teksten både forfra og bagfra. Hver gang jeg er med til at synge salmen, sender jeg frk. Jensen en tanke. Om tanken er negativ eller positiv, afhænger meget af hvilken anledning det er i, eller hvordan jeg selv har det på dagen. Povl Funch. Læsekredsen mødes: 5/3-26/3 Menighedsrådsmøder: Fællesmøde: torsdag den 19. marts 2015 kl Hem: tirsdag den 21. april kl

5 Slaveriet i islam Den 20. november 2014 havde menighedsrådene indbudt Kirsten Valeur til at holde foredrag under titlen Slaveriet i islam. Kirsten Valeur arbejder som kirketjener, men har brugt en del af sin fritid på at forske i den stort set ukendte historie om slaveriet i den islamiske verden. Hendes arbejde har resulteret i en bog af samme titel som foredraget. Alle kender historien om de vestlige landes herunder Danmarks handel med slaver, som blev købt af slavehandlere i Guinea og andre steder på Afrikas Vestkyst og sejlet til plantagerne i Nord- og Mellemamerika. Et grumt kapitel i verdenshistorien. Få ved, at der gik en anden og langt større transport af slaver mod Nordafrika og mod Den Arabiske Halvø. I modsætning til de vestlige slavehandlere, der blot købte slaverne, indfangede araberne selv slaverne via brutale angreb på landsbyer langt inde i baglandet. De mandlige slaver blev straks kastreret, mens unge kvinder i reglen endte som prostituerede i haremmerne. Dødeligheden var horribel høj, men de arabiske slavekøbmænd havde altid varer nok. Til manges overraskelse tog araberne også europæere som slaver. De var eftertragtede, og arabiske sørøvere rejste så langt som til Island for at kidnappe egnede slave-emner. Slaveri er ikke forbudt i islam. Tværtimod. Koranen tillader muslimer at holde slaver. Det giver bl.a. det uhyggelige resultat, at der den dag i dag holdes slaver mange steder i den arabiske verden. Men også i ikke-islamiske lande lever slaveriet fortsat, om end i det skjulte. Stemningsbilleder fra Luciaaften i Hem Kirke 2014

6 Kirke og Kirkegårdssyn; hvad er det! Når man sidder i et menighedsråd, så er man medansvarlig for, at kirken og kirkegården er i forsvarlig stand. Ansvaret udmøntes i, at der en gang årligt, i foråret, afholdes et såkaldt syn. Her mødes menighedsrådsmedlemmer og relevante ansatte til at gennemgå kirken, tilhørende bygninger og kirkegården for at checke, om der er reparationer og vedligeholdelser, som skal udføres i det kommende år eller senere. Som eksempel kan nævnes fra Dølby, at der igennem nogle år var blevet holdt øje med våbenhuset, som var begyndt at hælde skråt nedad og på den måde var ved at miste grebet i kirken oppefra. Ikke en faretruende situation, men noget måtte der gøres ved det, inden skaden blev for udbredt. En bekostelig affære ville det blive at udbedre, så derfor blev der ansøgt provstiet om et beløb som hjælp til udførelsen af reparationen. Denne blev udført sidste år, så nu skulle våbenhuset gerne være hæftet fast for de næste mange, mange år samtidig med, at det tager sig smukt ud med sine nye fuger. Hvert år er der små som store ting, der bliver diskuteret på synet, og herefter bliver prioriteringen af udførelsen af opgaverne besluttet på et menighedsrådsmøde. De danske kirkegårde er i disse år udsat for en gennemgribende forandring. Langt størstedelen som dør, bliver i dag brændt og ikke kistebegravet. Dette betyder, at der etableres langt færre store gravsteder, men derimod små urnegravsteder. Vi må derfor tage stilling til, hvordan vi i fremtiden kan imødekomme denne forandring. Vi har i Dølby netop i år afsat et større beløb til forskønnelsen af kirkegården. Vi vil gerne, at den skal virke imødekommende, og være et sted man ønsker at gøre et stop på for at nyde omgivelserne. Dette projekt udspringer fra et syn, hvor vi gik rundt sidste år og prøvede at kigge på kirkegården med nye øjne. Vi glæder os til at vise resultatet frem. Mindst hvert 4. år afholdes synet sammen med repræsentanter fra provstiet, så de derinde fra kan få en fornemmelse for, hvordan tilstanden er på de enkelte kirker i provstiet og samtidig også inspicere, at vi lever op til vores forpligtelser med at passe på kirken og kirkegården. Synet er en spændende del af menighedsrådsarbejdet, hvor man kan komme med sine ideer og være med til at sætte sit præg på kirken og de omkringliggende omgivelser. Kirsten Madsen, Dølby menighedsråd

7 Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger man. I den forgangne jul kom opstandelsen på forsiderne, da nogle præster over for Jyllands- Posten slog fast, at de ikke kunne tro på de dødes opstandelse, lige så lidt som på verdens skabelse og jomfrufødslen. Nej, mente præsterne, Jesus var nok blevet korsfæstet, men om han var opstået det var de nu ikke så sikre på! En af præsterne udtalte, at han i grunden stak folk en nødløgn, når han en gang imellem kom til at sige, at vi skal ses igen efter døden. For sådan noget troede han ikke selv på. Efter den og flere lignende udtalelser brød en større mediestorm løs. Og det var noget skidt. Men det var nu ikke så skidt, at det ikke var godt for noget. For på den måde kunne man få lejlighed til ligefrem i den bedste sendetid at sige noget om, hvad meningen egentlig er, når vi i kirken taler om opstandelse. Hvad betyder det og hvordan skal de forstås? Allerførst må man helt åbent slå fast, at det er et budskab, som modsiger al erfaring. Enhver, der har været med til en begravelse og set den hvide kiste blive sænket ned i den dybe grav, ved det: De døde bliver ikke levende igen! Men ved graven siger præsten alligevel: Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Ved graven hører man altså noget, der lodret modsiger al erfaring. Den modsigelse bygger på øjenvidnerne, som for 2000 år siden fandt Jesu grav tom, og som siden mødte ham ansigt til ansigt efter hans begravelse. Det er ikke drømme eller indbildning. Det bygger på vidner. Personligt har jeg det sådan, at lytter jeg til min fornuft, så siger den: Det er umuligt! Men når jeg ved graven lytter til ordene om opstandelsen, så er det mig også umuligt at slippe dem. Der er ikke noget at forstå. For det kan ikke forstås. Men mennesker lever nu heller ikke på deres forståelse, men på deres tro og på deres håb. Man kan formulere det sådan med spørgsmål og svar: Spørgsmål: Hvordan stod Jesus op af graven? Svar: Det ved jeg ikke! Spørgsmål: Hvordan var han - fysisk som vi eller som en slags ånd? Svar: Det ved jeg heller ikke! Jeg ved kun, at evangelisterne, især Johannes understregede, at Jesus spiste og drak, og at disciplen Thomas stak sin finger i sårmærkerne og sin hånd i såret efter spyddet i hans side. Så virkelig levende var han. Spørgsmål: Hvordan kan man opstå fra de døde, når man er blevet til jord, eller når man f.eks. er blevet brændt og ens aske måske tilmed spredt over havet? Svar: Det ved jeg heller intet om! Men jeg har den tillid til Gud, at hvis han kunne skabe verden af intet, så kan han nok også rejse et menneske af aske. Sært nok var det for de første kristne ikke så stort, at mennesker skal opstå. Det var for mange jøder en selvfølge. Selvfølgelig skal alle opstå! Det særlige for dem var, at det netop var Jesus, der var opstået ham, som alle havde forkastet og slået ihjel som en forbryder. Ham, der elskede sine fjender, tilgav syndere og bad for sine plageånder ham lod Gud opstå! For de første kristne betød det, at Gud dermed havde sagt god for alt, hvad Jesus havde sagt og gjort. Hvorom alting er: Uden opstandelse, ingen kirke. Uden opstandelse ingen dåb, ingen nadver, ingen konfirmation, ingen præst, intet kirkeblad!

8 Vejviser til Sognene Sognepræst: Morten Rydal Brøndumvej 34, 7800 Skive Tlf.: Hem Formand: Lene Lundsgård Tlf.: Kasserer: Niels Jørgen Drejer Tlf.: Kirkeværge: Bente Damsgaard Tlf.: Kirkebetjeningen Graver: Susanne B. Laursen Mobil: Hindborg Formand: Kristen Boel Tlf.: Kasserer: Niels Christensen Mobil: Kirkeværge: Verner Kristensen Tlf.: Kirkebetjeningen Graver: Johan Jepsen Mobil: Dølby Formand: Jane Jensen Tlf.: Kasserer: Alice Dølby Nielsen Tlf.: Kirkeværge: Laust Ladefoged Tlf.: Kirkebetjeningen Graver: Johan Jepsen Mobil: Nyt fra Hem kirkegård Så blev de store lindetræer stynet. Vi valgte i samme omgang også at styne de 3 store lind mod vest. Dekorative står de nu og venter på de friske skud med de fine røde knopper. Modsat sidste år har kirkegården været skånet for væltede/knækkede træer i vinterens storme. Vi har dog valgt at fælde en ask ved det grønne dige mod nord, idet den vurderedes at kunne vælte i hård storm. Graveren har nu afsluttet de obligatoriske kurser i Svendborg Kurserne indeholder alt fra vedligeholdelse/rengøring af kirken og inventar, kommunikation, opsyn med div. tekniske anlæg, brandsikring og meget andet. Nu mangler graveren så at kunne betjene den gamle klokke i tårnet altså, at kunne slå bedeslag. Teknikken kan jo svigte. Så hvis I på et tidspunkt hører klokken fare vild i bedeslag så ved I, graveren er på spil.

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere