indhold register kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhold register kort"

Transkript

1 vide verden kasper bro larsen Jeg vender altid hjem med Jerusalem-syndrom. Altså af den type, hvor man i ugevis sidder til langt ud på natten med en stak bøger og googler alle de steder og mennesker, man har mødt. Byen er semantisk overdetermineret. Hver sten og hvert skridt er ladet med betydning som vandrede man mellem bogstaverne i en gigantisk bibel. Mit eget hjem er den diametrale modsætning: et vindblæst nybyggerkvarter kun med de ulideligt lette historier, vi selv skaber. Om der dog bare fandtes et enkelt træ, der var ældre end mig! Jeg drages til Jerusalem af dens hellige, historiske tyngde. Og jeg frastødes i min indre protestant, som fortæller mig, at det eneste helligsted er hverdagens her og nu, og at de helligste sakramenter består i at tørre børnene om næsen, kysse sin hustru og passe sit arbejde. For mig gælder det, at jeg arbejder som lektor i Det Nye Testamente og tidlig kristendom på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. 16

2 pilgrimsgang palmesøndagsvejen og via dolorosa Udsigten fra Oliebjerget ned over den hellige stad er ikonisk. Særligt betagende er den om morgenen, når solen er i ryggen. Byen lyser hvid og gylden, og de tre abrahamitiske religioner tilbyder sig med hver sit hvælvede gudshus: den muslimske Klippehelligdom på Tempelpladsen, den nyligt genopbyggede Hurva-synagoge i det jødiske kvarter og Gravkirken i det kristne kvarter. Her fra Oliebjerget har erobrere gennem tiden set byen an: fra Nebukadnesar over Titus og Saladin til Moshe Dayan. Og her er fortidens pilgrimme ankommet lettede efter den lange opstigning fra Jordandalen og gennem ørkenen for at overvældes af det første vue over valfartens hellige mål. Oliebjerget danner udgangspunkt for den følgende vandring ad to klassiske, kristne pilgrimsruter i Jerusalem. Den første, Palmesøndagsvejen, markerer Jesu indtog i Jerusalem og fører fra landsbyen Betfage på den østlige bagside af bjerget, hvor Jesus ifølge evangelierne steg på æslet, videre over bakkekammen og ned til Skt. Anna-kirken i den gamle bydel. Her tager den anden rute, Via Dolorosa, over. Turen, som er en oplevelse for både pilgrimme og kulturturister, udgør et fint dagsprogram. Alle er velkomne, men husk at stikke en finger i jorden. Man bør dække sine knæ og skuldre til, når man besøger kirkerne på ruten. Turen går i øvrigt ad trådte stier. Den er koreograferet gennem mange århundreders europæisk-kristen pilgrimsfærd og fører fra (skrift)sted til (skrift)sted i evangeliernes beretninger om Jesus med apokryfe afstikkere. En af de første, der beskrev en sådan vandring i Jerusalem, var en spansk kvinde ved navn Egeria fra slutningen af 300-tallet. Hun kunne ikke få armene ned af begejstring. In ipso loco er omkvædet i hendes itinerar eller vejviser. Det var her, det skete. Og her. Og her. Andre besøgende får som Mark Twain helligstedsforstoppelse og søger asyl på hotelværelset eller 17

3 Udsigt fra Oliebjerget. Den gyldne Klippehelligdom på Tempelpladsen dominerer. Til venstre for helligdommen ses tårnet af den lutherske Church of the Redeemer. Bagved ses Gravkirkens grå kupler og til højre herfor det høje spir fra den romersk-katolske St. Saviour Church Lasse B. Madsen nu om dage på en espressobar i Vestjerusalem. Men det gælder om at sortere i indtrykkene, når man skal læse en by. Vores nøgle er den kristne pilgrimsfærds tre store bølger, som alle typisk har aflejret sig ved helligstederne. Først selve opfindelsen af det hellige land i den kristne forestillingsverden ved den romerske kejser Konstantin den Store og byzantinerne ( ), dernæst korsfarernes erobring med det efterfølgende latinske, dvs. romersk-katolske, kongedømme ( ) og endelig de vestlige kolonimagters land rush til Jerusalem omkring Palmesøndagsvejen begynder som sagt i Betfage, men det nemmeste sted at slå ind på den er ved Fadervor-kirken, Pater Noster, og Himmelfartsmoskeen på toppen af Oliebjerget. Her manifesterer alle tre pilgrimsbølger sig nemlig tydeligt. Og her i området findes de bedste udsigtspunkter. Man ankommer lettest til Oliebjerget eller Mount of Olives, som det hedder 18

4 på engelsk med taxa eller, hvis man er ved den gamle bydel, med bus nummer 75 fra den arabiske busstation, der ligger et par hundrede meter til højre, når man kommer ud af Damaskusporten. Er man på Oliebjerget en palmesøndag, vil man opleve et optog med mange tusinde feststemte kristne med palmegrene. Allerede Egeria kunne berette om det. I dag leveres musikken af de arabiske spejderes sækkepibekorps et levn fra mellemkrigstiden under briterne. Deltagerantallet afhænger af, om de kristne fra Vestbredden bag den israelske separationsbarriere har kunnet få adgang til Jerusalem til højtiden. Fra Oliebjerget kan separationsmuren ses nede i dalen mod øst. da staden blev hellig Vi begynder altså vandringen ved Fadervor-kirken, hvor vi træder ind. Eller det er så meget sagt, for kirken står open air uden tag. Langs siderne anes endnu fundamentet af den oprindelige kirke, Eleona-kirken, som kejser Konstantin lod bygge over hulen, hvor Jesus angiveligt havde undervist sine disciple. Den uanselige hule kan besøges under alteret. Med sådanne kirkebyggerier blev den første kristne pilgrimsbølge skubbet i gang. For det hellige land har ikke altid været helligt i kristen bevidsthed. De første kristne var utopister og kritikere af forestillingen om særligt hellige steder. Det sande Jerusalem var det himmelske Jerusalem, hvor Gud ville tørre hver tåre af deres øjne. Men fra og med 300-tallet indtraf en mentalitetshistorisk vending. Konstantin legaliserede kristendommen og begyndte at anvende den som samlende ideologi for Romerriget selv om illustrationerne på hans mønter viser, at han ikke holdt op med at betale gæld til de gamle guder. Byzans blev den nye hovedstad (nu under navnet Konstantinopel, vore dages Istanbul), og Jerusalem blev kejserens forbindelse til den bibelske fortid. Kort efter det store kirkemøde i Nikæa i 325 drog Konstantins mor, Helena, til Jerusalem, hvor hun ifølge legenderne fandt Kristi kors. Helena byggede en basilika på stedet og opførte et kapel over Jesu grav. Det gav hun navnet Anastasis, opstandelsen, hvilket kirken stadig kaldes 19 indhold register kort

5 pilgrimsgang i de ortodokse kirker. I vest hedder den Gravkirken. Helena stod også bag Fødselskirken i Betlehem og altså Eleona-kirken på Oliebjerget, hvor vi nu står. I de følgende århundreder blev landet tilplastret med hundredvis af byzantinske kirker og klostre, der hver især markerede bibelske begivenheder. Og kristne pilgrimme begyndte at flokkes om landet og byen for at få del i dens storytelling. En sakral geografi blev gradvist kalkeret hen over territoriet. Det skønne Madaba-mosaikkort fra 500-tallet illustrerer sagen. Det ligger, desværre stærkt beskadiget, som kirkegulv i Jordan. På kortet anskues det hellige land som én stor bibelsk temapark på størrelse med Jylland. Når byzantinerne anlagde kirker, anede de typisk ikke, hvor de bibelske begivenheder præcis havde fundet sted. Der var trods alt gået flere hundrede år. Vi har at gøre med det, kultursociologer kalder invented traditions. Og her udbød man, hvad pilgrimmene efterspurgte. F.eks. lå der en gammel kro en dagsrejse fra Jerusalem på vejen mod Jeriko. Her lagde man en kirke og angav dermed, at netop her var stedet, hvor Lukasevangeliets barmhjertige samaritaner havde bragt voldsofret ind. Men Bibelen selv betragter det jo som en fiktiv begivenhed fra en af Jesu lignelser. Der er ikke langt til perron 9¾ på King s Cross Station i London. korsridderne som pilgrimme Den første pilgrimsbølge gjorde landet helligt i kristendommen for stedse. Men bølgen blev brudt med islams fremkomst i 600-tallet. Den anden bølge korsfarertiden var blandt meget andet et forsøg på at vinde terra sancta tilbage fra islam. Også denne bølge har sat sig spor i Jerusalem. Pave Urban II kaldte til forsvar af den hellige grav, og i 1099 erobredes Jerusalem under ledelse af Gotfred af Bouillon. Straks efter blodbadet takkede man Gud i Gravkirken. Ridderne organiserede sig i ordener, f.eks. Johanniterordenen, der drev hospital i Muristan-kvarteret ved Gravkirken, og Tempelridderordenen, som holdt til på Tempelbjerget. Her benyttede de i øvrigt Klippehelligdommen som kirke og satte et 20

6 Muristan-kvarteret i den gamle bydel. Flaget er ikke Dannebrog, men johanniterordenens banner, der markerer, at her lå korsfarernes hospital. I 2014 åbnes der for offentlig adgang til de udgravede hospitalshaller. I baggrunden ses Church of St. John the Baptist, Jerusalems ældste intakte kirke (fra 1000-tallet), hvorfra johanniterne tog deres navn. Billedet er taget fra tagene over suq en. Man får adgang til tagene ad jerntrappen på hjørnet af Habad Street og St. Mark Street Kasper Bro Larsen 21

7 pilgrimsgang kors på toppen af den. Mon de vidste, at den er dekoreret med antikristne slogans fra Koranen? Ridderne blev tidens største rejsebureau. Og de stod for genopbygningen af Gravkirken med den grundplan og smukke facade, vi skal komme til at se nede i byen. Fadervor-kirken rummer ikke mange rester fra korsridderne, men kilderne beretter, at de byggede et kapel ved navn Pater Noster. Kapellet og omgivelserne bjergtog to danske bodspilgrimme i midten af 1100-tallet. Viborg-bispen Svend, der var med til at bygge den oprindelige Viborg Domkirke, og hans bror Eskil blev begge begravet ved kirken. At kapellet hed Pater Noster, vidner om, at man var begyndt at associere stedet med fadervorbønnen skønt det ifølge evangelierne var i Galilæa, den blev forelagt for disciplene. Her har praktiske og rituelle forhold spillet ind. For at slippe for den lange tur til Galilæa har man lige siden 300-tallet leget Galilæa flere steder på Oliebjerget og fejret begivenheder, der fandt sted dér, som f.eks. Jesu møde med Moses og Elias ( forklarelsen på bjerget ). I dag er der stadig lidt længere oppe ad vejen et græskortodokst kloster ved navn Lille Galilæa. Er det imidlertid Oliebjergets korsridderlevn, vi leder efter, er det bedre at bevæge sig de 150 meter lige ud fra Fadervor-kirken og hen til den lille Himmelfartsmoske. Det ottekantede kapel med søjlerne er typisk korsfarerarkitektur og stod oprindeligt åbent uden kuppel. Man må gerne træde ind; ja, faktisk er kristne kirkesamfund velkomne til at fejre Kristi himmelfartsdag her. Moskeen er kendt for at rumme Jesu fodspor i klippen, fra da han tog afsæt til himmelfarten. Størrelse 43, vil jeg mene. kapløbet om jerusalem Tilbage i Fadervor-kirken. Kirken, som den står nu, er et nygotisk resultat af den kristne pilgrimsfærds tredje bølge. I løbet af kolonitidens sidste hundrede år blev Jerusalem nemlig genstand for noget, der kunne minde om et rumkapløb. De vestlige imperier kappedes om at plante hvert sit flag på den hellige jord, samtidig med at de store jødiske indvandringer (de såkaldte 22

8 aliyah er) tog fart især fra det pogromhærgede Rusland. Det tyrkisk-muslimske osmannerrige Europas syge mand solgte jord og helligsteder til højestbydende. Med dampskib og tog ankom regenter, kendisser, filantroper, arkæologer, flygtninge og pilgrimme; og Jerusalem voksede sig ud over sine mure. Resultatet kan vi bl.a. se her på Oliebjerget. Omkring 1850 var det et goldt bjerg med gamle begravelsespladser, nedslidte ruiner og spredte olivenlunde. På fotografier dateret tyve-tredive år senere er der tale om én stor, international kirkebyggeplads. Fadervor-kirken blev indviet i 1870 som klosterkirke for karmelitternonner. I dag besøges den først og fremmest for sine kakkeltavler med fadervor på over hundrede sprog. Et udtryk for den katolske kirkes internationalisme. Prøv at finde den danske tavle. Min kollega siger, den ikke viser en gammel dansk bibeloversættelse, men en hjemmelavet. I de senere år er der kommet mange nye tavler til på udviklingslandenes forskellige sprog. De vidner om kristendommens aktuelle vandring mod syd. Nu besøges kirken af mange pilgrimsgrupper fra lande med voksende middelklasser, f.eks. Indien, Brasilien og Nigeria ofte iklædt rejseselskabets ensfarvede truckerkasketter. palmesøndagsvejen Nu har vi nøglerne og må hellere sadle apostlenes heste. Palmesøndagsvejen går ned ad Oliebjerget, imellem de jødiske gravpladser og forbi en række kirker, alle fra den tredje bølges byggeboom, typisk med rester fra byzantinerne og korsfarerne. Først støder vi på Tårekirken, også kaldet Dominus Flevit, Herren græd en efterdønning fra 1955 og dermed en af Jerusalems nyeste kirker. Det var angiveligt her, Jesus græd over Jerusalem og over templets fremtidige skæbne. Kirken er formet som en tåre af franciskanermunken Antonio Barluzzi, kaldet det hellige lands arkitekt. Sjældent har én mand fået lov til at præge sin periodes kirkebyggerier så stærkt: Fra mellemkrigstiden har vi blandt mange eksempler Church of All Nations længere nede i dalen, kirken på hyrdernes mark ved 23 indhold register kort

9 Russiske påskepilgrimme i optog på Via Dolorosa Maj Hasager Betlehem og Saligprisningernes Kirke, Church of the Beatitudes, oven for Genesareth Sø. Barluzzi was here. Heldigvis blev et storstilet Mussolini-relateret projekt ikke til noget. De bevarede tegninger viser en gigantisk, fascistisk Gravkirke à la Albert Speers Germania Volkshalle. I Tårekirken har Barluzzi imidlertid været genial. Altertavlen er af gennemsigtigt glas. Alt andet ville nu også være dumt med den udsigt. Vandrer vi længere ned ad bjerget, kommer vi til kir- 24

10 ker, der markerer Getsemane Have, hvor Jesus blev taget til fange skærtorsdag aften. Den første er et stykke Kreml: den russiskortokse Maria Magdalene-kirke med de syv gyldne løgkupler. Russerne mistede i forbindelse med Krim-krigen en række helligsteder til de franskstøttede katolikker. Af den grund satsede tsaren og den russisk-ortodokse kirke i de følgende år voldsomt i pilgrimskapløbet. Pilgrimmene optrådte simpelthen som det russiske imperiums avantgarde bag osmannernes linjer. Og der kunne være op mod femten tusind russere i byen i påsken. Kirken her er bygget i 1880 erne af tsar Alexander III (svigersøn til Christian IX, Europas svigerfar ), som i høj grad brugte den russisk-ortodokse kirke som redskab til at dæmme op for de begyndende revolutionære ideer i riget. Næste stop er franciskanernes Getsemane Have med Church of All Nations og haven med de skønne tusindårgamle oliventræer. I oktober kan man følge høsten og måske få en oliebjergsoliven med hjem. Min datter har stadig sin i en lille æske. Kirken hedder, som den gør, fordi forskellige nationer har stået for udsmykningen. Det er en Barluzzi-kirke fra 1920 erne, som er bygget lige oven på en byzantinsk kirke fra første bølge. Et vindue i gulvet afslører sågar, at de nye mosaikker følger mønstrene fra det oprindelige kirkegulv. Klippen inde i kirken markerer, hvor Jesus bad til Gud i sin dødsangst. kedrondalen Går vi nu ned i Kedrondalen et stenkast derfra ifølge Lukasevangeliet kan vi besøge Getsemanegrotten, hvor Judas forrådte Menneskesønnen med et kys. Mere interessant er dog kryptkirken ved siden af, der markerer den relativt sene, apokryfe overlevering om Jomfru Marias, gudsmoderens, grav. Facaden ligner et stykke af Gravkirkens og hørte da også til stedets korsridderkirke fra 1100-tallet. Kirken blev græskortodoks ejendom ved det store, voldelige kup natten til palmesøndag 1757, hvor man også tog ejerskab over Gravkirken og Fødselskirken i Betlehem. Dog har andre kirkesamfund også altre her i kryptkirken og 25 indhold register kort

11 pilgrimsgang Skt. Anna-kirken med den franske trikolore. I Jerusalem skiller end ikke franskmændene kirke og stat. Manden i midten er en russisk-ortodoks pilgrimspræst faktisk er her også en muslimsk mihrab, dvs. en bedeniche vendt mod Mekka men katolikkerne har lige siden kuppet nægtet at fejre gudstjeneste her. I stedet for byggede tyske benediktinermunke i begyndelsen af 1900-tallet Marias Hensovelseskirke, Dormition Abbey, på Zionbjerget. Vi vandrer nu op i den gamle bydels muslimske kvar- 26

12 ter gennem Skt. Stefanusporten, hvor kristen tradition vil, at steningen af den første kristne martyr fandt sted. Porten kaldes også Løveporten på grund af løvefigurerne på facaden. Det var herigennem, israelske faldskærmstropper i 1967 rykkede frem for at erobre Grædemuren. Inden for porten og et stykke op ad gaden ligger der til højre først en græsk-ortodoks, dernæst en katolsk helligdom, der markerer den apokryfe overlevering om Jomfru Marias fødehjem. Skt. Anna-kirken, opkaldt efter Jomfru Marias mor, er ligesom Fadervor-kirken på Oliebjerget en af de ejendomme, franskmændene modtog af osmannerne som tak for hjælpen efter Krim-krigen. Den bestyres af De Hvide Fædre, en katolsk orden koncentreret om mission og godgørende arbejde i de tidligere franske kolonier i Afrika. Byggestilen er en ren lise for minimalistiske nordboere. Romansk arkitektur fra 1100-tallet dog med svagt spidsede vinduesbuer. Der er tale om noget af det mest velbevarede fra korsfarertiden, Jerusalem kan byde på. Sultan Saladin lod nemlig kirken stå som koranskole, jf. den bevarede arabiske indskrift over indgangen. Akustikken er fantastisk, så dagligt høres grupper af pilgrimme i spontan flerstemmig sang. Er de alle sammen i Ecco-sandaler, ved vi, hvor de kommer fra. På Skt. Anna-kirkens grund findes også en stor udgravning, som menes at rumme resterne af Bethesda Dam med de fem søjlegange. Ud over at lægge navn til utallige danske missionshuse er det stedet, hvor Jesus helbredte den lamme med det både banale og basale spørgsmål: Vil du være rask? Her slutter Palmesøndagsvejen. via dolorosa Inden vi kan holde middagspause, skal vi vandre et kort stykke ad Via Dolorosa (latin for den smertefulde vej). Den begynder nogle hundrede meter længere oppe ad gaden ved halvbuen, der går over vejen. I løbet af 14 stationer eller stoppesteder fører ruten os gennem Jesu lidelseshistorie langfredag, fra forhøret hos Pilatus til korsfæstelsen og gravlæggelsen. Der er tale 27 indhold register kort

13 pilgrimsgang Gravkirken 10 SLUT Etiopisk kloster Suq Khan as-zait Street 9 7 Al-Wad Street 6 Via Dolorosa m 3 4 Al-Takiyyah Ascent Saraya 5 Al-Khalidiyya Al-Wad Street Via Dolorosa Ecce Homobuen Lille Grædemur Suq al-qattanin 2 START 1 Tempelbjerget Christian Quarter Road Muristan Road Kort over Via Dolorosa om en katolsk meditationsserie, også kaldet Via Crucis, korsets vej, som kan findes i utallige kirker verden over. Paven leder hvert år på langfredag en tv-transmitteret vandring ad de 14 stationer omkring Colosseum i Rom. Lignende cyklusser findes i protestantisk sammenhæng i Kingos passionssalmer og i Bachs passionsoratorier. Og det er vel næppe meningen, at lidelsen skal dyrkes for sin egen skyld, men at man forsøger at holde fast i den store undtagelse: At nogen går i døden, for at andre kan leve. I Jerusalem går ruten fra det muslimske kvarter til det kristne kvarter med Gravkirken. Stationerne er markeret med romertal på runde metalskjold. Rutens udgangspunkt er stedet, hvor Antoniaborgen lå på Jesu tid. Her har man længe ment, at Pilatus jerusalemresidens, prætoriet, var, men i dag hælder arkæologerne til, at det snarere er identisk med Herodes gamle palads. Det lå i Øvrebyen, dvs. i det højtliggende overklassekvarter, hvor vi nu finder det armenske kvarter mellem Jaffaporten og Zionporten. Også hvad angår rutens mål, Gravkirken, er det meget usikkert, 28

14 Franciskanernes emblem ses overalt i det hellige land, her ved 5. station på Via Dolorosa. De to krydsede arme beskytter Golgata og tilhører henholdsvis Jesus og Frans af Assisi. Begge har stigmata i hænderne Frans fik dem pludselig i forbindelse med en vision men munken adskiller sig ved at bære en kutte med ærme. Korset er korsriddernes såkaldte Jerusalemkors med fire små kors i kvadranterne. Efter sigende skal de fem kors tilsammen symbolisere Jesu sårmærker: de fire sår på hænder og fødder samt såret fra spyddet i siden Kasper Bro Larsen om den ligger historisk korrekt, altså hvor Jesus blev korsfæstet og begravet. Den nyeste arkæologi tyder på, at stedet, hvor Gravkirken står, på Jesu tid lå uden for bymuren og derfor ikke kan udelukkes at have fungeret som henrettelses- og begravelsessted. Men det er nok mere sandsynligt, at det i sin tid blev valgt af kejserinde Helena, fordi det allerede var et helligsted, nemlig for den græskromerske gudinde Afrodite. Under korsfarerne har der været konkurrerende Via Dolorosa-ruter etableret af forskellige katolske ordener, men eftersom franciskanerne i 1342 fik status som Custodia Terrae Sanctae, dvs. som vogtere af den katolske 29

15 pilgrimsgang kirkes helligsteder og værter for dens pilgrimme, blev det dem, der kom til at bestemme. Franciskanerne gav Via Dolorosa sit nuværende forløb i midten af 1800-tallet altså under pilgrimsfærdens tredje bølge. Man fornemmer på rutens forløb, at det ikke altid har været lige let at få det til at gå op med de hævdvundne 14 stationer. De første to stationer tematiserer begivenheder, som fandt sted hos Pilatus i prætoriet. Den 1. station (domfældelsen) er den muslimske al-omariya-madrassa til venstre. Her gik i øvrigt en af 1980 ernes palæstinensiske topterrorister, Abu Nidal. Stationen er udgangspunkt for franciskanernes fredagsprocession langs ruten. Forrest går muslimske kavasser eller vægtere med tyrkisk fez og sølvstav efter gammel osmannisk lov. For at bane vej slår de sølvstaven i brolægningen en klikkende lyd, som før i tiden dagligt prægede byens lydbillede. Læg også mærke til døren under trappen op til skolen, velbevogtet af israelske soldater. Det er her, Vestmurstunnellen slutter: den tunnel, som israelske arkæologer gravede i forlængelse af Grædemuren, under det muslimske kvarter, og som er en stor turistattraktion særligt for jødiske pilgrimme. De israelske myndigheder ønskede oprindeligt at afslutte tunnelen i zionsøstrenes nærliggende kloster, men nonnerne sagde nej. Benjamin Netanyahu lod så i september 1996 udgangen her åbne, midt i det muslimske kvarter. Det førte til store optøjer anført af Yassir Arafat, der opfattede handlingen som israelsk kolonisering. Op mod hundrede mennesker blev dræbt. Via Dolorosa er fortsat en vej fuld af menneskelig smerte. Den 2. station ligger på vejens højre side og markerer stedet, hvor Jesus modtog korset. Bag muren befinder et franciskansk klosterkompleks sig med Piskningskirken, Church of the Flagellation, til højre, hvor Barluzzi (igen) har stået for restaureringen, og Domfældelseskirken, Church of the Condemnation, til venstre, hvor Jesus modtog sin dom, og Pilatus gav ham korset. Nogle, især katolske pilgrimme, vandrer Via Dolorosa med et stort oliventræskors på ryggen som en imitatio Christi-handling. Det er her, man kan leje dem hos en 30

16 Via Dolorosa ved 1. og 2. station. Israelske vagter står ved udgangen af Vestmurstunnellen. I bagrunden ses den såkaldte Ecce Homo-bue, der oprindeligt dannede indgang til et romersk forum fra omkring 135 e.kr. I 1860 erne blev dele af buen inkorporeret i Ecce Homo-kirken til højre. Prøv at træde ind i kirken fra gaden, og se, hvordan buen udgør kirkens apsis med alter Kasper Bro Larsen lokal muslimsk familie. Om aftenen vandrer sønnerne tilbage fra Gravkirken med korsene. Som arabiske Moses Hansen er. Men med to kors på hver skulder. ecce homo Vandringen videre ad Via Dolorosa fører os til Ecce Homo-buen, opkaldt efter Pilatus præsentation af Jesus for folket: Se, hvilket menneske eller Her er manden! udsagnet er flertydigt. Til højre ligger Ecce Homo-basilikaen med klosteret, hvor zionsøstrene holder til. Klosteret blev grundlagt i 1858 af broder Marie- Alphonse Ratisbonne, en aristokratisk Alsace-jøde, som blev omvendt til katolicismen og siden arbejdede for, at andre jøder skulle følge ham. I dag ser søstrene det som deres opgave at støtte jødisk-kristen dialog. Under klosteret kan man nyde køligheden i Struthion-cisternerne, som bragte vand til templet på Jesu tid, 31

17 pilgrimsgang og gå på den romerske brolægning. Traditionelt har man identificeret den med stenbroen (lithostratos), hvor Pilatus ifølge Johannesevangeliet havde sit dommersæde. Læg i øvrigt også mærke til de antikke brætspil, som er ridset ned i kvadrene. Soldaterne spillede jo om Jesu klæder. Brolægningen er imidlertid rester fra et senere forum, som kejser Hadrian i 135 e.kr. etablerede i forbindelse med sin omdannelse af Jerusalem til romersk garnisonsby under navnet Aelia Capitolina. kvarterets øer På vej mod den 3. station passerer vi den græsk-ortodokse udgave af Pilatus prætorium, og man begynder i højere grad at fornemme, at Via Dolorosa også er en kommerciel handelsvej. Vi støder på gaden ved navn Al-Wad Street, og det er tilladt at søge materiel føde. På hjørnet til højre bag den røde dobbeltdør befinder Austrian Hospice sig, en wiener-oase fra før fin-desiècle midt i den orientalske basar. Cafeen byder på Apfelstrudel og Sachertorte serveret af østrigske nonner Sound of Music-style. Kagen kan nydes i haven, hvor man kun af og til afbrydes af muezzinens kalden til muslimsk tidebøn. Den er til gengæld så metallisk og øredøvende, som sad man bag Wiens mure under osmannernes belejring. Og man bør ikke snyde sig selv for at liste op på hospicets tagterrasse. Her gives den bedste solnedgangsudsigt over byen med dens karakteristiske kuplede tage. Jeg må altid lige forbi. Austrian Hospice er i øvrigt det første af de mange nationale pilgrimsherberger, som europæerne etablerede under den tredje bølge. Det blev grundlagt i 1863, men fik sit gennembrud, da kejser Frans Josef i forbindelse med Suez-kanalens åbning i 1869 besøgte herberget. På samme gadehjørne kan vi langs Al-Wad Street se nogle jødiske ejendomme midt i det muslimske kvarter. Kigger vi op ad Al-Wad Street til højre, ser vi længst væk en bygning med israelsk flagbanner og niarmet lysestage på taget. Det er den lejlighed, Ariel Sharon købte i 1987 for, som han sagde, at skabe reelt naboskab mellem jøder og arabere. Engang var bygningen 32

18 i øvrigt Mediterranean Hotel, hvor Mark Twain i 1867 boede på sin pilgrimsrejse. I dag ejes bygningen af Ateret Yerushalayim, Jerusalems Krone, en national-religiøs organisation, der betragter sig selv som brobygger mellem den religiøse og den sekulære zionisme. F.eks. gør de gerne tjeneste i det israelske forsvar. Jævnligt opkøber de arabisk ejendom i Østjerusalem; vi passerede faktisk en af deres nyere bosættelser lige uden for Fadervor-kirken på Oliebjerget. Det drejer sig om den bebyggelse, som er markeret med et gigantisk israelsk flag. Det kan ses fra hele byen. I den gamle bydels muslimske kvarter bor nu omkring tusind jøder, hvorfor organisationen kalder bydelen det fornyede jødiske kvarter. Før krigen i 1948 var her nemlig en del jødiske synagoger, som jordanerne raserede. En af disse står endnu og fungerer som gruppens yeshiva for torastudier. Den ligger lidt nede ad gaden på venstre hånd ved Via Dolorosas 5. station. Det er huset med de mange israelske flag på taget. mod det kristne kvarter Tredje og fjerde station ligger om hjørnet til venstre ad Al-Wad Street omkring kirken Our Lady of the Spasm. Den er armensk-katolsk, dvs. tilhørende de armeniere, der anerkender den katolske pave. Den 3. station er den første af tre stationer, der markerer, hvor Jesus faldt, mens den 4. repræsenterer Jesu møde med sin dånende mor. Begivenhederne er ikke nævnt i Bibelen, men er senere fanfiktion. De er højdramatisk gengivet i den katolske Mel Gibsons film The Passion of the Christ, hvor Via Dolorosa praktisk talt er drejebog. I kirkens forgård finder man et mindesmærke for det armenske folkemord. Jesu lidelse er prisme for menneskers lidelse. Den 5. station på det næste hjørne er stedet, hvor den ellers ukendte Simon af Kyrene fik ordre til at bære Jesu kors. Til højre for døren ses Jesu aftryk i stenen, som mange pilgrimme kort berører. En af de Indiana Jones-lignende arkæologer fra 1800-tallet, Charles Warren, bemærkede lakonisk, at Jesus nok var meget 33 indhold register kort

19 over og under gravkirken For at nå den 9. station skal man tilbage til den 7. station, dreje til højre gennem suq en, dvs. den overpilgrimsgang høj. Der er vel en fem, ti meter ned til det antikke gadeniveau. Oppe igen og overfor ligger restaurant Abu Shukri med Østjerusalems bedste hummus og foul. Interiøret er campingborde og plasticstole. Hertil løber araberdrenge ærinder for mor om morgenen. Om eftermiddagen sidder jødiske uni-veninder og sms er til Vestjerusalem. For nogle år siden udspillede der sig her en lokal udgave af the hummus wars, da flere restauranter dør om dør konkurrerede om at være den rigtige Abu Shukri. De gode vandt, men husk: De lukker omkring klokken 16. Ikke noget med aftensmad her. Den 6. station er Den Hellige Veronikas hjem. Ifølge den apokryfe middelalderlegende tørrede hun Jesu blodige ansigt med sin svededug. Det er det, den latinske inskription fortæller. Dugen viste bagefter et afbillede af ansigtet. I dag kan relikviet ses i mange katolske kirker i Europa, herunder i Peterskirken i Rom. Som den skeptiske humorist Mark Twain sagde, er næppe nogen overlevering i Jerusalem underbygget med så mange vidnesbyrd. På denne del af Via Dolorosa er der i øvrigt rig mulighed for at købe alt i arabisk bling-bling og kristent merchandise. Jerusalemkors, kejserens mønt, enkens skærv, tornekroner. Den hellige stads hellige stads. Nogle ting tog allerede de byzantinske pilgrimme med hjem: vand fra Jordanfloden, hellig jord og lamper med hellig olie. Nogle pilgrimme kan ikke få nok og genopfører Jerusalem derhjemme: f.eks. kirkekomplekset Det Hellige Jerusalem i Bologna og The Holy Land Experience i Florida. Den 7. station ligger ved overgangen til det kristne kvarter. Den markerer med endnu et lille franciskansk kapel, hvor Jesus vandrede ud ad byporten og faldt for anden gang. Ved station 8 trøster Jesus Jerusalems døtre, dvs. byens kvinder, der græder over ham. Stenen med korset i muren bærer en græsk indskrift, der røber historiens slutning: IC XC NIKA, Jesus Kristus sejrer. 34

20 Etiopisk munk fra Deir As-Sultan, klostret på Gravkirkens tag. Munkens modersmål er amharisk, men i kirkens særprægede liturgier anvendes det oldetiopiske ge ez Kasper Bro Larsen dækkede basar, og gå op ad trappen til højre, hvor der på engelsk skiltes til det koptiske patriarkat. En lille gåtur fører os til stationen, der markerer, hvor Jesus faldt for tredje gang. Vi er faktisk nu på Gravkirkens tag, hvor to orientalske kirkesamfund holder til. Bag den 9. station er de første, vi møder, kopterne fra den orientalsk-egyptiske kirke, der for tiden er udfordret som mindretal i det arabiske forår. Her ligger deres Antonius-kloster og Skt. Helena-kirke, hvis cisterne rummer et helt ufatteligt langt ekko. Man kan uden problemer synge firstemmigt med sig selv. Over for Skt. Helena-kirken kan man træde ud på selve taget til Deir As-Sultan, klostret, hvor de etiopiske munke holder til. De har ingen rettigheder i selve Gravkirken, men har i konkurrence med kopterne skaffet sig rådighed over de to kapeller, der danner smutvej ned til pladsen foran Gravkirken. Ude på taget går man ned til højre. Alternativt vender man tilbage til suq en og ankommer til Gravkirken ad den ordinære Via Dolorosa. De sidste stationer befinder sig i Gravkirken. Følges 35

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi.

Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. Prædiken / langfredag 2015 / Musikgudstjeneste med Stabat Mater af Pergolesi. I kirkebladet står der i omtalen af gudstjenesten i dag, at en ikon med Maria tilbage i 1995 græd i 8 måneder inde i København,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Indtoget i Jerusalem.

Indtoget i Jerusalem. 1 Indtoget i Jerusalem. Det centrale punkt i ikonen er træet i midten. Det skiller mellem de to tydeligt afgrænsede grupper - på hver sin side af Kristus på æslet. Foran ham skarerne, der kommer ud af

Læs mere

Fællesprogram: Rejseledere: Cáfeleder Thyra Smidt og sognepræst Ole Bjerglund Thomsen

Fællesprogram: Rejseledere: Cáfeleder Thyra Smidt og sognepræst Ole Bjerglund Thomsen Sognerejse for Haslev Sogn og andre interesserede til Palæstina og Jordan eller Israel 9. 17.oktober 2015 Her er muligheden for en rejse, hvor du ser de vigtigste seværdigheder i Jordan eller Israel/Palæstina,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Jordan og Israel med Herbert Pundik (ISR15116)

Jordan og Israel med Herbert Pundik (ISR15116) Jordan og Israel med Herbert Pundik (ISR15116) Periode: 23. mar 3. apr 2015 Pris pr. person: 25.900 kr (alm. pris) 24.900 kr. (Plus pris) Enkeltværelse: 3.600 kr. pr. person På studierejse til Jordan og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Mit Palæstina. Erik Schultz

Mit Palæstina. Erik Schultz Mit Palæstina På cafeen sidder de gamle mænd, dem der stadig kan huske. De drikker sød te med mynte og drømmer om deres oliventræer. Det er nu de skal høstes. Mit Palæstina Jeg havde længe undret mig over,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

ASSISI MISSION LYSREJSE TIL ISRAEL I FODSPORENE PÅ JESUS 14. APRIL - 24. APRIL 2015

ASSISI MISSION LYSREJSE TIL ISRAEL I FODSPORENE PÅ JESUS 14. APRIL - 24. APRIL 2015 ASSISI MISSION LYSREJSE TIL ISRAEL I FODSPORENE PÅ JESUS 14. APRIL - 24. APRIL 2015 Udsigt til Jerusalem fra Dominus Flevit Kapellet på Oliebjerget i marts 2014 Kære medlemmer af ASSISI MISSION. I marts/april

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

StudieRejser. Kirke - et godt fællesskab Se mere om sognerejser på www.unitasrejser.dk. Besøg selv rejsemålet først

StudieRejser. Kirke - et godt fællesskab Se mere om sognerejser på www.unitasrejser.dk. Besøg selv rejsemålet først StudieRejser Besøg selv rejsemålet først Få prisen refunderet når du efterfølgende arrangerer en sognerejse Kirke - et godt fællesskab Se mere om sognerejser på www.unitasrejser.dk Studierejser 2015-2017

Læs mere

www.centerforhistorieformidling.dk

www.centerforhistorieformidling.dk TEKST 131: Uddrag af Det nye Testamente 1 Ifølge Det nye Testamente forbød Jesus brugen af vold for at fremme sin sag (Lukas 22,3-4; Johannes 18,7-11; Mattæus 26,47-6). Kun to passager i Det Nye Testamente

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes

Det samme siger nogle af de efterlevende, der. har skildret, hvad man kan kalde et af. menneskehedens Golgata er, sidste århundredes Langfredag, 3.april 2015. Domkirken 10: 208 Skriv dig Jesus. Kollekt. Læsning fra Esajas, 191 Gak under, v.1-8. Kort orgelkoral, Gak under, v.9-16. Prædiken med sagt trosbekendelse. Motet. 201. Det hellige

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Ikast Kirke. Tema: Påskefejring. Den dejligste morgen. Påske i Jerusalem. Ortodoks påske i Isenvad. Et udråbstegn midt i vores by. Side 2.

Ikast Kirke. Tema: Påskefejring. Den dejligste morgen. Påske i Jerusalem. Ortodoks påske i Isenvad. Et udråbstegn midt i vores by. Side 2. Ikast Kirke april 2014 Den dejligste morgen Side 2 Ortodoks påske i Isenvad Side 4 Påske i Jerusalem Side 6 Et udråbstegn midt i vores by Side 3 Tema: Påskefejring tema dejligste Den dejligste morgen Sidst

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere