ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering"

Transkript

1 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe... 1 Rotary klubbens organisering... 1 Information om udveksling... 1 Ansøgning... 1 Sponsorerklæring... 2 Værtskabserklæring... 2 Udvælgelse af kandidater... 2 Certificering... 3 Kontakt til outbound... 3 Kommende inbounds... 3 Bilag 1 Interview af studenten... 5 Bilag 2 Klubcounsellors opgaver... 6 Bilag 3 Årshjul for klub counsellor... 7 Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubcounsellor og beskriver de arbejdsopgaver, som klubbens counsellor har i arbejdet med Longterm ungdomsudvekslingen (LTE), et års udveksling af unge mellem 16 og 18 år. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre klubcounsellorer har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan counsellor kan søge hjælp og information. Rotary klubbens organisering Enhver Rotary klub bør have en counsellor, der sammen med bestyrelsen lægger strategien for klubbens ungdomsarbejde. Counsellor indgår som en del af bestyrelsen, og er normalt fritaget fra rotationsprincippet, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer er underlagt. Information om udveksling Counsellor besvarer henvendelser fra interesserede unge og oplyser om muligheder og betingelser for udveksling. Counsellor oplyser også om de krav der stilles til de unge, der påtænker at aflevere en ansøgning. Counsellor har ligeledes en PR opgave. De skal uddele informationsmaterialer, besøge skoler, opsætte plakater, sende indlæg til den lokale presse og/eller afholde informationsmøder. Ansøgning Det foreløbige ansøgningsskema kan downloades fra hjemmesiden: Dette enkle skema vil være tilstrækkeligt til, at klubben kan vælge den/de kandidater, den vil være sponsor for. Efter udvælgelsen skal kandidaten udfylde den endelige ansøgning på det internationale ansøgningsskema. Før ansøger kan påbegynde arbejdet med ansøgningen skal klubbens counsellor oprette den kommende udvekslingsstudent i databasen som New Applicant. Når udvekslingsstudenten er oprettet sender systemet automatisk en mail til ansøger. Denne mail giver adgang til databasen for indtastning af studentens stamdata. Der afsluttes med en udskrift, som anvendes som basis for ansøgningen, der suppleres med lægeerklæring, tandlæge- og skoleudtalelse mv. 1

2 Sponsorerklæring Alle ansøgninger skal være ledsaget af én af klubben underskrevet sponsorerklæring. Denne skal indeholde klubbens garanti for, at man har gennemgået ansøgningen, undersøgt ansøgerens forhold, at man har interviewet den pågældende og fundet oplysningerne rigtige, og at man med klubbens underskrifter på ansøgningen og sponsorerklæringen anbefaler den pågældende som udvekslingsstudent. En sponsorerklæring er også en forpligtelse for klubben til at modtage en oversøisk udvekslingsstudent. Klubben kan på sponsorerklæringen udtrykke sine ønsker, hvad angår tidspunkt, land og køn for den kommende inbounds student. Ved fordeling af de indkommende studenter vil disse ønsker blive taget i betragtning i så høj grad som muligt. Værtskabserklæring Fristen for aflevering af den færdige ansøgning til klubbens counsellor må ikke sættes senere end den 1. oktober, da klubben senest den 1. november skal aflevere ansøgningerne til District Chair. District Chair behandler alle rettidigt indkomne ansøgninger. Ansøgninger, som er mangelfulde eller ikke rettet inden den 1. december, kan ikke forventes at blive taget i betragtning. Omkring årsskiftet, når distriktet og Multidistrikt Danmark har afsluttet behandlingen af alle ansøgninger, gives meddelelse til ansøger og counsellor om, at ansøgningen har passeret den danske udvælgelse. Derefter meddeles, hvilket land og distrikt ansøgningen er sendt til. Hvis klubben ønsker at gøre brug af udvekslingsstudentens familie som værtsfamilie, kan man udfærdige en Værtskabserklæring. Her bekræfter værtsfamilien, at de gerne vil være vært for udvekslingsstudenter i 3-4 perioder af 3-4 måneder, svarende til et års værtskab. Udvælgelse af kandidater Efter udfyldelsen af det foreløbige ansøgningsskema er det vigtigt, at counsellor, bistået af klubmedlemmer af begge køn, inviterer ansøgeren til et interview for at konstatere, om han/hun er egnet til udsendelse. 2

3 Det er også vigtigt, at ansøgerens forældre deltager i en del af dette interview. Se bilag 1 for en oversigt over gode spørgsmål til dette interview. Certificering Alle Rotaryklubber over hele jorden, som deltager i ungdomsudveksling er certificerede. Det betyder, at vi har besluttet os for i fællesskab at leve op til en række kvalitetskrav og regler til gavn for de unge. Betingelserne for certificeringen fremgår af en særskilt folder: Sikkerhed og Omsorg for Udvekslingsstudenter i Danmark. Folderen kan downloades fra hjemmesiden. Det fremgår bl.a. heraf, at klubbens counsellor løbende skal informeres om betingelserne for, at klubben kan medvirke i programmet. Denne information gives ved de årlige counsellormøder, hvortil der er mødepligt for counsellor Kontakt til outbound Counsellor bør på vegne af den sponsorerende klub følge med i den udsendtes liv i det fremmede - f.eks. ved at bede studenten sende breve eller s, mens han/hun er ude og på den måde være et bindeled mellem klub og student. Klubcounsellor har selvfølgelig også informationspligten overfor de øvrige medlemmer i klubben, så disse kan følge den unge via oplæste mails eller rejsebreve. værtsfamilie og counsellor samt med klubledelsens underskrift. Endvidere anføres, i hvilken lufthavn studenten bliver afhentet. Husk at skrive tydeligt, da navne og adresser skal kunne læses af personer, der ikke er vant til at læse dansk. Endvidere skal der findes studieplads på en skole i nærheden. De fleste studenter optages på et alment gymnasium, men også handelsskole eller teknisk skole er en mulighed. For helt unge studenter kan 10. klasse også komme på tale. Skolens ledelse skal underskrive og stemple på Guarantee form samt på det medsendte School Acceptance Letter. For at spare tid vil det være en god ide selv at møde op på skolen med papirerne og få underskrifterne med det samme. Vi ved, at det kan tage meget lang tid for studenten at få visum og opholdstilladelse i Danmark. Det er derfor af stor betydning, at I returnerer de færdige Guarantee Forms til District Chair så hurtigt som overhovedet muligt dvs. inden for 14 dage efter modtagelsen. Kommende inbounds Den første information om jeres kommende udvekslingsstudent får I, når I modtager ansøgningen fra District Chair. Studenten er udvalgt og godkendt i sit hjemland, og ansøgningen er gennemgået her, inden I får den. Jeres første opgave er at udfylde de 3 stk. Guarantee Forms (GF) som fremsendes fra District Chair. GF udfyldes med navne på 1. 3 Værtsfamilier Det er counsellors opgave at træffe aftale med 3-4 familier om at være værter for studenten i det år, han/hun er her. Ofte vil familier, som udsender en søn/datter blive bedt om at være værtsfamilie, men det må ikke være en betingelse for udsendelse. Det er vigtigt, at familierne er godt forberedte på deres opgaver som værtsfamilie, og det er vigtigt, at counsellor kender forholdene i hjemmet.

4 Derfor skal counsellor sammen med en anden rotarianer aflægge et besøg i hjemmet, hvis familien ikke tidligere har været værtsfamilie. Besøget skal tjene til en gensidig information om værtskabet, herunder hvilke forventninger og krav man kan stille til en udvekslingsstudent og om forholdene for indkvartering, f.eks. om studenten får sit eget værelse m.m. Studenten skal inden ankomst vide, hvorledes han/hun skal bo. Det er en god ide, at 1. værtsfamilie har hjemmeboende børn på alder med udvekslingsstudenten. Herved får denne lettere et netværk af danske kammerater, som han/hun kan trække på, når han/hun flytter til de næste familier. Se i øvrigt Guide til værtsfamilier, som kan downloades fra hjemmesiden. Counsellor som 1. værtsfamilie Det er ofte en god start på et ophold, hvis studenten bor hos counsellor de første par uger. Det giver begge parter en god mulighed for at lære hinanden at kende, og counsellor en god mulighed for at kunne støtte studenten senere under opholdet. Det er vigtigt, at der skabes en uformel, god og fortrolig omgangsform. Mange småproblemer eller misforståelser opstår let, hvis god kommunikation mangler, og problemerne ryddes lettere af vejen, hvis de håndteres i tide. Det anbefales at være lidt kontant i starten. Sig hvordan du vil have tingene til at fungere. Det er meget nemmere at fire lidt på reglerne senere. Counsellors opgaver De opgaver counsellor skal tage sig af i forbindelse med klubbens værtskab ses i oversigtsform i bilag 2. Problemløsning Det mest almindelige problem er forsømmelse fra skolen. Det kan være svært at vænne sig til en fri undervisningsform, hvor ingen tilsyneladende lægger mærke til, om man er i skole eller ej. Counsellor bør derfor regelmæssigt have kontakt med skolen og kontrollere, at udvekslingsstudenten ikke forsømmer skolen uden lovlig grund. Også her tilråder vi, at counsellor holder regelmæssig kontakt med den unge og værtsfamilien. En tidlig korrektion af forholdet er langt lettere, end hvis parterne har slidt på hinanden Opstår der problemer, tilråder vi i første omgang, at der tales med de involverede. Fortsætter problemerne, bør man ikke vige tilbage for direkte at give en påtale og minde om, at reglerne skal overholdes. Brug den Guide som netop omhandler early returns, som kan downloades fra hjemmesiden. 4

5 Bilag 1 Interview af studenten Spørgsmål til brug ved interview af en kandidat, der vil være udvekslingsstudent i udlandet: 1. Hvad ved du om Rotary? 2. Hvordan har du hørt om vores udvekslingsprogram? 3. Hvorfor vil du gerne være udvekslingsstudent? Hvornår fik du lyst til det? Hvilke lande har du som 1.2.og 3. Ønske? Hvorfor netop disse? Hvad nu, hvis dine ønsker ikke kan imødekommes. 4. Hvad tror du at formålet er med Rotarys udvekslingsprogram? 5. Hvilke forventninger har du til din kommende værtsklub og de kommende værtsfamilier? Hvad mener du at de kan forvente af dig? Og hvad kan du bidrage med til klubben og til værtsfamilierne. 6. Hvordan tror du, at du vil reagere som udvekslingsstudent på en anden kultur end den du er vokset op i? Er du konfirmeret? Går du i kirke? Hvordan vil du reagere i et religiøst hjem? - og på fremmed mad? 7. Hvad siger din familie til at du vil være udvekslingsstudent? Hvilke pligter har du i dag i dit hjem? Hvor mange lommepenge får du af dine forældre? Har du et fritidsjob? Hvis ja, hvor meget tjener du? Hvad bruger du pengene til? 8. Hvordan er dit forhold til dine søskende? Og til dine kammerater? Hvordan er dit forhold til dine forældre og til dine forældres venner? 9. Hvordan vil dine venner beskrive dig? Hvordan vil dine lærere beskrive dig? 10. Hvornår bliver du genert 11. Hvad kan gøre dig ked af det? Hvad kan gøre dig sur? Hvad kan gøre dig vred? 12. Hvad er dine fritidsinteresser? Hvor meget tid bruger du på dem? 13. Hvor meget og hvad læser du? bøger? blade? aviser? Hvis ja hvilke? Hvad hedder den sidste bog du har læst? 14. Hvor ofte ser du TV? Hvad ser du? 15. Hvor tit går du i byen? Til hvad? Hvad er titlen på den sidste film du så i biografen? 16. Har du en kæreste? Hvis ja, hvor længe har I været sammen? hvor ofte ses I? 17. Hvad siger din kæreste ti, at du skal være væk et år? 18. Hvor tit drikker du alkohol? Hvad er din holdning til, at du ikke må drikke eller være i besiddelse af alkohol, mens du er udvekslingsstudent? 19. Ryger du? Hvis ja, hvordan vil du ha det med at skulle være i et hjem, hvor du ikke må ryge? 20. Hvad synes du om din nuværende skole? Hvor meget tid brugen du på hjemmearbejde? 21. Hvordan fungerer du i gruppearbejde? 22. Hvornår går du ind og tager ansvar? 23. Hvordan vil du ha det med at skulle leve med strengere regler og disciplin, end du er vant til fx i skolen eller hjemme? Hvordan vil du fx reagere, hvis du får nej til at gøre noget, som du plejer at få lov til hjemme i Danmark? 24. Hvad vil du synes om at skulle gå i skoleuniform? 25. Hvilke sprog taler/skriver/forstår du? Har du prøvet dine færdigheder på indfødte? Hvis du ikke taler værtslandets sprog, hvad vil du så gøre for at lære det? 26. Hvornår har du sidst præsenteret noget eller holdt foredrag for flere/mange mennesker? Hvordan var det? 27. Er der noget mad/drikke, som du ikke kan tåle? Hvem kalder dig kræsen? 28. Ved du/dine forældre, hvad omkostningerne er til dette udvekslingsprogram? Hvor meget skal du selv bidrage med til udgifterne? 29. Du og dine forældre skal allerede nu vide, at du skal deltage i en familiebriefing og en afrejsebriefing, hvortil der er mødepligt? Disse briefinger finder sted i foråret (hvor dine forældre skal deltage) og afrejsebriefingen først i juli måned. Kan og vil du deltage i disse briefinger? 30. Kan dine forældre være værtsfamilie for en student til Danmark 31. Kender du nogle i din omgangskreds der kunne anbefales om værtsfamilie 32. Hvor godt kender du vores website? Yderligere information og hjælp til arbejdet kan hentes på hvor du kan logge ind til Counsellormanualen! 5

6 Bilag 2 Klubcounsellors opgaver Tag kontakt med den unge og dennes forældre før ankomsten for at få information om eventuelle personlige fornødenheder. Sørg for at studenten bliver afhentet i lufthavnen. Introducer studenten til skolen og hold regelmæssig kontakt med skolen for at sikre, at skolen passes Informer studenten om de regler, der gælder for opholdet i Danmark Læg en fast tidsplan for skift af værtsfamilier. Denne plan bør overholdes, og den bør meddeles studenten så snart som muligt. Det er counsellors opgave at sikre, at studentens adresse hele tiden bliver opdateret i databasen. Straks efter ankomsten skal studenten tilmeldes folkeregistret, hvor pas med visum/opholdstilladelse skal forevises. Studenten får et dansk cpr-nummer og bliver optaget i sygesikringens gruppe 1. Tilmeldingen skal ske så hurtigt som overhovedet muligt, da der går 6 uger fra registreringsdatoen til sygesikringen træder i kraft. o Studenten skal også vælge læge. o Der skal også meldes flytning, når studenten rejser hjem, og det gule kort destrueres. o Det har desværre vist sig, at kortet er gået i arv til nye studenter, der ikke er fyldt 18 år og blevet brugt som dokumentation ved diskoteksbesøg. Indtil sygesikringen træder i kraft, skal studenten være dækket af en forsikring hjemmefra eller af én, der er tegnet her. Hvis dette ikke er i orden, rettes henvendelse til ungdomsudvekslingens ledelse. Vær opmærksom på, om forsikringen indeholder en ansvarsforsikring. Gør studenten opmærksom på, at selv om læge og hospital er gratis under sygesikringen, så er medicin og tandlægebesøg ikke. Det anbefales, at counsellor hjælper med at få oprettet en konto i en bank. Counsellor bør være den, der udbetaler lommepenge hver måned. Hvis counsellor har en fast aftale med studenten om at komme og hente lommepenge hver måned, får de i hvert fald muligheden for at ses ved denne lejlighed. Sørg for at pas og flybillet opbevares på en betryggende måde. Hjemrejsetidspunktet fastsættes ved en aftale mellem counsellor, værtsfamilie og studenten. I god tid før hjemrejsen (3-4 måneder) skal der reserveres plads i flyet. Mange har en åben billet, der skal sættes i kraft andre har en hjemrejsedag fastlagt hjemmefra, som skal bekræftes. Henvendelse sker altid til det luftfartsselskab, der har bragt studenten til Danmark. Hjælp studenten til at få danskundervisning. I de fleste kommuner findes kurser for udlændinge, og i de større byer findes egentlige sprogskoler. I begyndelsen af opholdet er motivationen for at lære dansk størst. Udnyt den ved at give dem en mulighed for at lære vort sprog. Hjælp studenten med at komme i gang med nogle fritidsaktiviteter. Vær ikke bange for at holde dem travlt beskæftiget specielt i starten så bliver der ikke så megen tid til at længes hjem. 6

7 Bilag 3 Årshjul for klub counsellor Opgaver hver måned: Korrespondance med studenten i udlandet Udbetale lommepenge til inboundsstudenten Sikre at studenten deltager i Rotarymøder Opfordre rotarianerne til at tage aktiv del i studentens ophold i Danmark Markedsføring af alle udvekslingsprogrammer i klubben, på skoler, ungdomsskoler mm. Måned Opgaver Juli Afsluttende præsentation af dette års udrejsende, udlevering af bannere - evt. sammen med netop hjemvendt udvekslingsstudent. Dette års udvalgte rejser Sende informationer til 1. Værtsfamilie om ankomst, generelle regler herunder rejseregler m.m. Inbounds hjemrejse Summer-Team, afmelde folkeregister, inddrage og destruere sygesikringsbevis, afmelde bank August Dette års udvalgte rejser Gør årets ansøgningsskema klar Indkalde ansøgere, evt ved opslag på skoler og lignende til udsendelse det følgende år Ankomst Summer-Team med efterfølgende velkomstmøde og IntroCamp Inbound: Kontrollere forsikring, tilmelde folkeregister, evt. buskort, wildcard. Indtaste adresse / Værtsfamilier i database Inbound Introduktion på skolen Tilmelding til districtscamp September Gør årets ansøgningsskema klar Indkalde ansøgere, evt. ved opslag på skoler og lignende til udsendelse det følgende år Behandle foreløbigt ansøgningsskema fra potentielle ansøgere Interview med ansøgere og deres familier Fremsende det elektroniske udgave af det internationale ansøgningsskema til udvalgte ansøgere Ansøgningsskema retur til kontrol og bevidnet underskrift Inbounds Winterteam: Aftale og reservere hjemrejse Tilmelding til Get-together Oktober Ansøgningssættet sendes til distriktet (DC / ADC-outbound) Behandling af Inbound ansøgninger Januar Ankomst Winter-Team med efterfølgende velkomstmøde og IntroCamp Sende informationer til 1. Værtsfamilie om ankomst, generelle regler herunder rejseregler m.m. Inbound: Kontrollere forsikring, tilmelde folkeregister, evt. buskort, wildcard. Indtaste adresse / VF i databasen Hjemrejse Winter-Team afmelde folkeregister, inddrage og destruere sygesikringsbevis, afmelde bank Inbound: Introduktion på skolen Februar Tilmelding til Familiebriefing Tilmelding til Get-together Tilmelding til EURO-BUS-TOUR Invitere studenten til en række Rotarymøder inden afrejsen Marts Deltage sammen med student og familie i Familiebriefings Inbounds sommerteam: Aftale og reservere hjemrejse Ansøger til Short term interviewes April Invitere studenten til en række Rotarymøder inden afrejsen Behandling af Inbound ansøgninger 7

8 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Short term Exchange (STE) Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for Short Term Exchange (STE) og beskriver de arbejdsopgaver, som den ansvarlige har i forbindelse hermed. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. Camps STE er korte ophold i camp-form med en varighed på 2-3 uger. Disse ophold afvikles oftest i forår og sommerperioden. Opholdene er for unge mellem år. På hjemmesiden kan den ansvarlige og interesserede ansøgere studere de forskellige muligheder der tilbydes. Udenlandske camps Ofte optages der kun én dansker pr. camp, men det varierer fra camp til camp. Studenten til et STE-ophold betaler selv for rejsen samt for visse camps et mindre deltagergebyr. Danske STE lejre Lejrene arrangeres af en eller flere Rotaryklubber i fællesskab, og der ydes økonomisk støtte til de arrangerende klubber. Ansøgning om tilskud skal indeholde en beskrivelse af arrangementet med angivelse af det forventede deltagerantal samt et budget. 1 Ansøgninger sendes til lederen af STE udvekslingen senest den 1. oktober året før lejren afholdes. Ansøgning Ansøgningen er nem og ligetil. Ansøgningsskemaet ligger klar til download på Ansøgningsfristerne er forskellige fra camp til camp, men de fleste tilbud udløber i slutningen af april måned hvert år. For den lokale Rotary klub, der ønsker at udsende en student, er STE både nemt og omkostningsfrit, idet klubben ikke pålægges gensidigt værtskab og kun skal sikre, at ansøgningsskemaet behandles og underskrives. Sagsbehandlingen foregår hos STE programmets chairman og behandlingstiden er ca. 14 dage. Udvælgelse af kandidater Udvælgelse af kandidater følger stort set de samme retningslinjer som er gældende i LTE Long Term Exchange. Det er den STEansvarliges opgave at gennemføre interview med studenterne for at sikre, at studenten vil kunne gennemføre opholdet. Markedsføring Det er den STE-ansvarliges opgave at gøre opmærksom på de fantastiske muligheder, som programmet tilbyder. Det gælder såvel internt i klubben som eksternt på skoler og ungdomsinstitutioner i klubbens lokalområde.

9 Det er altså den STE-ansvarliges primære opgaver at få de unge interviewet samt hjælpe med at få udarbejdet den officielle ansøgning. Der er store chancer for at komme af sted, for der er ikke mange, som søger. Godkendt på District Chair møde

10 ROTARY INTERNATIONAL Manual for New Generation Exchange (NGE) Manualens målgruppe... 1 Udveksling... 1 Grundlag... 1 Målgruppe... 1 Tidspunkt og varighed... 2 Destination og værtskab... 2 Programindhold... 2 Økonomi... 2 Markedsføring... 2 Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for New Generation Exchange, og beskriver de arbejdsopgaver, som relaterer sig til dette program. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden (www.rotary-yep.dk). Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene med dette område og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. og Short Term (STE) og Group Study Exchange (GSE). NGE tilgodeser derfor aldersgruppen år, og tilbuddet gælder, uanset om man har tilknytning til Rotary eller ej. Udvekslingen indeholder et erhvervsmæssigt aspekt iht. ansøgers ønske og igangværende eller fremtidige uddannelsesplaner samt naturligvis kulturelle og turistmæssige oplevelser under opholdet. Grundlag NGE er en klub-til-klub, distrikt-til-distrikt eller multidistrikt-til-multidistrikt udveksling og er placeret i Short Term Exchange Program. Det er et gensidigt program, dvs. klub/distrikt indstiller et outbound emne og samme klub/distrikt modtager en inbound fra udenlandsk klub/distrikt. Denne udveksling finder ikke nødvendigvis sted samtidigt. Envejs-udveksling kan efter aftale forekomme. NGE chairman etablerer aftaler mellem landene og kører disse som enkeltsager eller løbende mellem de samarbejdende distrikter. Målgruppe Udveksling Studerende eller unge professionelle, der netop har afsluttet deres ungdomsuddannelse og påbegyndt en videregående uddannelse - eller unge, der ønsker en smagsprøve på en uddannelsesretning, inden der søges ind på uddannelsesinstitutionen. NGE lukker hullet mellem Long Term (LTE) 1

11 Tidspunkt og varighed Aftales nærmere mellem udvekslingsparterne, flere uger men maksimalt 3 måneder. Ud og indrejse kan finde sted hele året. Destination og værtskab Udveksling finder sted med godkendte certificerede Rotary klubber og distrikter. Deltagere indkvarteres privat ved værtsfamilier, som er godkendt af Rotary - oftest Rotary familier. Et ophold kan, afhængigt af programindhold og deltagers alder deles mellem flere værtsfamilier. Programindhold Programmet for opholdet udarbejdes af værtsklubben, og omkostninger hermed afholdes af samme. Klubben træffer aftaler med firmaer og organisationer som i fællesskab planlægger programmet i detaljer. Modtagende klub arrangerer værtskab og inviterer til klubmøde mm. Økonomi Danske outbounds afholder selv rejseomkostninger, fuldtidsforsikring og lommepenge. Kost og logi er gratis for deltageren. Udsendende klub har ingen omkostninger ifm. outbound. Modtagende klub afholder kost og logi, dvs. værtsfamilien afholder disse udgifter. Klubber kan selvfølgelig vælge at afholde rejseudgifter eller yde støtte hertil, men dette er ikke et krav. Markedsføring Fortæl om programmet til klubmedlemmer, netværk, tidligere udvekslingsstudenter, uddannelsesinstitutionerne m.m. Undersøg, om der er en eller flere unge, der gerne vil have denne oplevelse, herunder en faglig og kulturel erfaring. Dette program er fantastisk for de, der gerne vil have en smagsprøve på et land og et fagområde uden at være væk i et helt år. Når I har et aktuelt emne med et konkret ønske om område og land, kontakt da distriktscounsellor eller NGE chairman, der vil afdække mulighederne og etablere kontakt med udenlandsk distrikt med konkret forespørgsel. Klubben påtegner ansøgning (STE ansøgningsblanketten) og indstiller til distriktscounselloren, der sørger for videreformidling heraf. Programmet har egen hjemmeside på adressen hvor der kan læses mere både på dansk og engelsk, ligesom der også kan downloades yderligere information om udvekslingen. Godkendt på District Chair møde

12 ROTARY INTERNATIONAL Manual for Georgia Rotary Student Program (GRSP) Manualens målgruppe Denne manual er beregnet for klubbens ansvarlige for Georgia Rotary Student Program (GRSP), og beskriver de arbejdsopgaver, som vedkommende har i arbejdet med programmet. Manualen kan downloades fra Rotary ungdomsudvekslingshjemmesiden. Formålet er at viderebringe de mange erfaringer, som andre har fået gennem årene og samtidig informere om, hvor og hvordan man kan søge hjælp og information. Stipendium GRSP er ikke et egentligt udvekslingsprogram, men et års stipendiat inkl. universitetsophold i staten Georgia, USA. Programmet, der indledtes i 1946, er finansieret af de tre Rotary distrikter i staten Georgia, USA. Det omfatter ca. 70 stipendier til universitetsophold i Georgia. Stipendiet, der uddeles på konkurrencemæssig basis, dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejseomkostninger. Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni. Hvem kan søge? Unge ugifte i alderen år - såvel med som uden familierelationer til Rotary - kan søge. Ansøgeren må ikke tidligere have gået i skole i USA. Ansøgningen Ansøgningsskemaer kan rekvireres fra 1. juli, og afleveringsfristen er 1. september året før udrejse, som finder sted i august/september. Efter udtagelse, foretaget af den danske komité, skal de unge gennemgå nogle tests, der dokumenterer deres egnethed til at gennemføre et studium i USA. Den endelige udtagelse foretager Georgia komiteen i USA, og resultatet kan forventes at foreligge i februar/marts måned. Ansøgningsskemaerne skal være påtegnet af den lokale Rotary klub, der med sin underskrift tilkendegiver, at ansøgningen er gennemgået, og at ansøgeren kan anbefales. Denne anbefaling indebærer ingen andre forpligtelser for den pågældende klub. Danmark har i mange år fået tildelt mellem 3-9 stipendier. Markedsføring Det er klubbens GRSP-ansvarliges opgave at få skabt interesse for programmet, dels via oplysning om programmets formål over for klubbens medlemmer, men i særdeleshed også over for unge i klubbens lokalområde, der kunne være kandidater til et års ophold i staten Georgia. GRSP Programmet har sin egen internationale hjemmeside hvor man kan finde yderligere information. Distriktets kontaktperson er gerne behjælpelig med yderligere info samt støtte til arbejdet med GRSP (se Denne manual er godkendt på Årsmødet for District Chairs

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering

ROTARY INTERNATIONAL. Manual for Long Term Exchange (LTE) Information om udveksling. Manualens målgruppe. Ansøgning. Rotary klubbens organisering ROTARY INTERNATIONAL Manual for Long Term Exchange (LTE) Manualens målgruppe...1 Rotary klubbens organisering...1 Information om udveksling...1 Ansøgning...1 Sponsorerklæring...2 Værtskabserklæring...2

Læs mere

Klubcounsellor og ungdomsudvalg. Distrikt 1470

Klubcounsellor og ungdomsudvalg. Distrikt 1470 Klubcounsellor og ungdomsudvalg Distrikt 1470 Klubcounsellor og ungdomsudvalg I tæt samarbejde med distriktet sender klubben et ungt mennesker på ungdomsudveksling. Klubben modtager ligeledes et ungt menneske

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark.

Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. ROTARY INTERNATIONAL Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Student Protection Policy I Undervisning af studenter og værtsfamilier - Sikkerhed og omsorg for udvekslingsstudenter i Danmark. Indhold Student Protection

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 15. September 2010 Til: 18. Marts 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 18. maj

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 1. februar 2013 Om s tilskudsordning... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 3 Del 1: Før opholdets begyndelse... 5 Informationsmaterialet...

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg University Land: Holland Periode: Fra: August 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk sprog, litteratur og kultur (Erhvervslinje) Navn på universitet i udlandet: Georg-August-Universität, Göttingen Land: Tyskland Periode:

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Bilkent University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Bilkent University Land: Tyrkiet Periode: Fra: januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Yderst tilfreds. Opholdet var alt hvad jeg forventede og håbede på, at det ville være. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Leicester University Land: England Periode: Fra: 23/9 2013 Til: 24/1 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

THE DANISH SCOUT COUNCIL. The Scout International Student Exchange Programme: Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2012/13

THE DANISH SCOUT COUNCIL. The Scout International Student Exchange Programme: Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2012/13 The Scout International Student Exchange Programme: Udvekslingsspejdere fra Australien - Vinter 2012/13 THE DANISH SCOUT COUNCIL The Scout International Student Exchange Programme (SISEP) er et internationalt

Læs mere

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen

Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen Ansøgning om En Håndsrækning til efterskoleophold i 2017/2018 Et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen 1. Elevens navn: 2. Køn: 3. Fødselsdato: 4. Adresse: 5. Nuværende klassetrin og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra:1.8.10 Til:28.1.11 Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København

Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København Spørgsmål og svar fra infomøder om Ungeprofilundersøgelsen i Kolding og København I bedes rådføre jer med en jurist i jeres kommune omkring håndtering af data, da det bl.a. afhænger af organiseringen i

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, de hjalp mig med hvordan jeg skulle søge, og gav mig noget forberedelse til turen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidat i Fysik Navn på universitet i udlandet: University of Toronto Land: Canada Periode: Fra: 1. september 2010 Til: 22. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Vejledning til Students i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Students i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Students i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en ny database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc ere,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet Land: Holland Periode: Fra: August 2013 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: Stockholm universitet Land: Sverige Periode: Fra: August 2013 Til: Januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet

Praktik i udlandet. Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Praktik i udlandet Elevens tjekliste i forhold til praktik i udlandet Februar 2013 Indhold Elevens tjekliste inden udrejse:... 2 Elevens ophold i praktik i udlandet:... 4 Ved tilbagekomst til Danmark...

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Montana. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Montana Land: USA Periode: Fra:1/9-2010 Til:20/12-2010 Udvekslingsprogram: Statskundskab

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Université Jean Moulin III Land: Frankrig Periode: Fra:07.01.2013 Til:08.04.2013 Udvekslingsprogram: Jura

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: Queen s University of Belfast Land: Nord Irland Periode: Fra:29/1-2014 Til:14/6-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Háskóli Íslands.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Háskóli Íslands. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Háskóli Íslands Land: Island Periode: Fra: Januar 2014 Til: Maj 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Utroligt tilfreds. I så høj grad at jeg hellere end gerne var blevet flere semestre.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Utroligt tilfreds. I så høj grad at jeg hellere end gerne var blevet flere semestre. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (2010) Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra:

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Sydney

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Sydney US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Sydney Land: Australien Periode: Fra: Forårsemestret 2010 Til: Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Folkesundhedsvidenskab Navn på universitet i udlandet: Universitá di Bologna Land: Italien Periode: Fra: Februar 2014 Til: Juni 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Februar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos Land: USA Periode: Fra: August 2009 Til: December 2009

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk BA Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich Land: England Periode: Fra: 02.01.13 Til: 01.07.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi. Navn på universitet i udlandet: IOE.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi. Navn på universitet i udlandet: IOE. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Psykologi Navn på universitet i udlandet: IOE Land: London Periode: Fra: Oktober 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Bortset fra store problemer med forhåndsgodkendelse, er jeg godt tilfreds. IOE har Givet mig godt indtryk. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk psykologi (IUP) Navn på universitet i udlandet: Institute of Education University of London Land: UK Periode: Fra:1 okt (29. sep)

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var højst tilfreds på det faglige niveau, men synes ikke det sociale var på toppen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Dramaturgi Navn på universitet i udlandet: University of Kent, Canterbury Land: England Periode: Fra: 30 September 2013 Til: 20 December 2013

Læs mere

2 måneders studieophold i SAN FRANCISCO

2 måneders studieophold i SAN FRANCISCO 2 måneders studieophold i SAN FRANCISCO Hvorfor studieophold i udlandet? I mødet med andre bliver vi klogere på os selv. For at give dig så gode forudsætninger som muligt for at studere, arbejde og rejse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Universidad de Granada Land: Spanien Periode: Fra: 20.08.11 Til: 01.02.12 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering, civilingeniør Navn på universitet i udlandet: Universidade do Porto Land: Portugal Periode: Fra: 30.06.2012 (inkl.

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Hvor kan jeg komme hen på Research Exchange?... 2 Hvornår kan jeg komme af sted på Research Exchange?... 2 Hvem kan tage af sted?... 2 Skal man være medlem af IMCC for at kunne

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AAR H. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AAR H Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Alicante Land: Spanien Periode: Fra: 01.02.2013

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi. Navn på universitet i udlandet: University of Victoria. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medicinalkemi Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 27. august 2012 Til: 21. december 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Manitoba Land: Canada Periode: Fra: Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk Hvorfor har du

Læs mere

om rollen som værtsfamilie

om rollen som værtsfamilie Vejledning om rollen som værtsfamilie Tak fordi I vil være værtsfamilie Allerførst vil vi gerne sige jer tak, fordi I vil være værtsfamilie for en af de mange unge udvekslingsstudenter fra hele verden,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering. Navn på universitet i udlandet: University of Western Ontario

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering. Navn på universitet i udlandet: University of Western Ontario US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University of Western Ontario Land: Canada Periode: Fra: Januar 2013 Til: April 2013

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09 Om CIRIUS tilskudsordning...2 Rapportens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Sunderland Land: England Periode: Fra: nuar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere