Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08"

Transkript

1 Fiolstræde København K Tlf Fax CVR-nr Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer af deres udvekslingsophold gennemført i skoleåret 2007/08. CIRIUS giver et tilskud på kr. til danske statsborgere 1 under 18 år, som tager på et udvekslingsophold i udlandet 2. Opholdet skal blandt andet opfylde fire kriterier for at være tilskudsberettiget. Den unge skal bo hos en privat værtsfamilie. Den unge skal modtage fuldtidsundervisning i en skole, som er godkendt af de lokale myndigheder. Opholdet skal vare minimum 10 måneder Opholdet skal være arrangeret af en udvekslingsorganisation, der er godkendt af CIRIUS. Udvekslingsorganisationer kan årligt ansøge om at blive godkendt for det kommende skoleår. De følgende ti organisationer var godkendte for skoleåret 2007/08: AFS Interkultur, Bundgård Rejser, Intersprog, Interstudies, Into Schüleraustausch,, MyEducation, Rotary, STS og Youth for Understanding (YFU). 1 Du kan også få tilskuddet, hvis du har opholdt dig i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) i minimum 2 år ud af de sidste 10 år forud for opholdets begyndelse. CIRIUS er en statslig styrelse for internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer 2 Jf. bekendtgørelse 1701 af 19. december 2006 om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år 1

2 Metode I skoleåret 2007/08 har 790 unge fået et tilskud fra CIRIUS. Disse unge er alle blevet bedt om at deltage i denne undersøgelse. Derudover er 21 elever rejst på udvekslingsophold i primo 2007 med hjemkomst i begyndelsen af Disse 21 elever er dog ikke med i denne opgørelse. Eleverne har efter hjemkomsten udfyldt et elektronisk spørgeskema på Internettet, hvor de er blevet bedt om at vurdere kvaliteten af en række aspekter af udvekslingsopholdet. På tidspunktet for opgørelsen af evalueringerne har 692 af de adspurgte elever valgt at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 88 %, hvilket giver en tilfredsstillende repræsentativitet i undersøgelsen. Fordelingen af antallet af deltagere med tilskud og besvarelser i forhold til den enkelte organisation er: Tabel 1: Oversigt over besvarelsesprocenten for organisationernes elever Antal deltagere med tilskud Modtagede besvarelser Besvarelsesprocent AFS % Bundgård Rejser % Intersprog % Interstudies % Into Schüleraustausch GmbH Danmark A/S (herunder Aspect og Speak) % % MyEducation % Rotary % STS % YFU % I alt % CIRIUS har modtaget flest besvarelser fra AFS, Rotarys og YFUs elever. Derudover fremgår det, at nogle af organisationerne har haft så få elever udsendt med til- 2

3 skud, at der ikke kan udarbejdes en rimelig statistik for kvaliteten i deres udvekslingsophold. Derfor vil Bundgård Rejser, Intersprog og Into Schüleraustausch ikke blive inddraget yderligere i denne undersøgelse. Forberedelse af udvekslingsopholdet Før afrejse bliver eleverne og forældrene forberedt af udvekslingsorganisationerne. Forberedelsesaktiviteterne spænder fra personlige interviews med eleven, informationsmøder for eleven og dennes forældre samt deciderede forberedelsesweekender. I vores spørgeskema er de unge blevet bedt om at angive deres tilfredshed med udvekslingsorganisationernes forberedelsesaktiviteter. Tabel 2: Oversigt over elevernes tilfredshed med forberedelsesaktiviteterne. Spørgsmål: I hvilken var du tilfreds med forberedelsesaktiviteterne? Tilfredshed I meget høj I høj I tilfredsstillende I mindre Slet ikke AFS 39 % 36 % 22 % 3 % 0 % Interstudies 13 % 36 % 40 % 9 % 2 % 18 % 41 % 34 % 5 % 1 % MyEducation 15 % 35 % 37 % 13 % 0 % Rotary 58 % 32 % 9 % 1 % 0 % STS 13 % 43 % 37 % 7 % 0 % YFU 41 % 41 % 18 % 0 % 0 % Tabel 2 viser, at eleverne generelt var godt tilfredse med forberedelsesaktiviteterne. Graden af tilfredshed varierer dog mellem organisationerne. AFS, Rotary og YFU har generelt en højere af tilfredshed end de øvrige organisationer, da mellem 75 % og 90 % af deres elever i meget høj eller i høj var tilfredse med forberedelsesaktiviteterne. For de øvrige organisationers 3

4 vedkommende lå dette tal mellem 49 % og 59 %. erne med en relativt lavere af høj eller meget høj tilfredshed er samtidig kendetegnet ved, at mellem 34 % og 40 % af eleverne var tilfredse med forberedelsesaktiviteterne. Den generelle tilfredshed medfører, at andelen af elever som i mindre eller slet ikke var tilfredse med forberedelsesaktiviteterne ligger forholdsvis lavt mellem 0 % og 13 %. Viden om den kommende værtsfamilie er også en vigtig del af at kunne forberede sig til sit udvekslingsophold. Derfor spurgte vi de unge, hvornår de fik informationer om deres kommende værtsfamilier. Tabel 3: Oversigt over hvornår eleverne fik information om værtsfamilien Spørgsmål: Hvornår fik du informationer om den værtsfamilie, du skulle hos ved din ankomst? Tidsforløb Mere end 2 måneder før afrejse Ca. 1 måned før afrejsen 1-2 uger før afrejse Ingen informationer før afrejse 3 AFS 36 % 28 % 26 % 10 % Interstudies 47 % 18 % 24 % 11 % 29 % 19 % 41 % 11 % MyEducation 52 % 22 % 24 % 2 % Rotary 41 % 50 % 6 % 2 % STS 35 % 35 % 30 % 0 % YFU 52 % 22 % 20 % 7 % Tabel 3 viser, at Rotary i 91 % af tilfældene fortalte deres elever om værtsfamilien ca. 1-2 måneder før afrejse. For YFU og MyEducations vedkommende lå tallet 3 Disse tal dækker også over tilfælde, hvor eleven er blevet midlertidigt placeret hos deres kontaktperson indtil en fast værtsfamilie blev fundet. 4

5 på 74 %. For de øvrige organisationer lå tallet mellem 48 % og 70 %. Med undtagelse af Rotarys elever - fik mellem 20 % og 41 % af eleverne besked om deres værtsfamilie ca. 1-2 uger før afrejse. Samlet set har organisationerne i minimum 89 % af tilfældene informeret deres elever om værtsfamilien før afrejse. Eleverne blev desuden bedt om at vurdere den samlede kvalitet af udvekslingsorganisationens arbejde før afrejse. Tabel 4: Oversigt over eleverne tilfredshed med udvekslingsorganisationens arbejde før afrejsen Spørgsmål: Hvordan vil du samlet vurdere kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde før afrejsen? Tilfredshed Meget god God Tilfredsstillende Mindre god Dårlig AFS 48 % 34 % 14 % 4 % 0 % Interstudies 25 % 31 % 27 % 15 % 2 % 16 % 33 % 31 % 16 % 4 % MyEducation 28 % 35 % 24 % 13 % 0 % Rotary 65 % 29 % 5 % 1 % 0 % STS 24 % 50 % 13 % 11 % 2 % YFU 57 % 31 % 9 % 2 % 2 % Tabel 4 viser store forskelle på elevernes tilfredshed med kvaliteten af udvekslingsorganisationernes arbejde før afrejse. Rotary, YFU og AFS har de mest tilfredse elever, hvor mellem 82 % og 94 % af eleverne vurderer organisationernes arbejde før afrejse som værende meget godt eller godt. For de øvrige organisationers vedkommende ligger tallet mellem 49 % og 74 %. Desuden viser tallene, at mellem 1 % og op til 20 % af de hjemvendte elever vurderer deres udvekslingsorganisations arbejde før afrejsen som mindre god eller dårlig. 5

6 Værtsfamilien Værtsfamilien er et af de vigtigste elementer i forbindelse med udvekslingsopholdet, dels fordi eleverne bruger meget tid i familien og dels fordi familien er elevens indgang til en ny kultur og et nyt samfund. Selvom det ofte er en samarbejdsorganisation, som på den danske organisations vegne sikrer aktiviteterne under selve opholdet, er den danske organisation stadig ansvarlig i forhold til eleverne og deres biologiske forældre. Derfor blev de unge stillet en række spørgsmål om deres værtsfamilier. Et af disse spørgsmål var, om værtsfamilien var blevet ordentligt forberedt på at modtage den unge. Tabel 5: Oversigt over i hvilken værtsfamilien var forberedt på at modtage eleven Spørgsmål: I hvilken oplevede du, at din værtsfamilie var forberedt på at modtage dig? Vurdering I meget høj I høj I tilfredsstillende I mindre I ringe AFS 31 % 28 % 22 % 17 % 2 % Interstudies 31 % 29 % 15 % 22 % 4 % 40 % 22 % 16 % 11 % 11 % MyEducation 31 % 26 % 19 % 15 % 9 % Rotary 48 % 31 % 14 % 5 % 1 % STS 24 % 33 % 22 % 15 % 7 % YFU 37 % 24 % 25 % 8 % 6 % Tabel 5 viser, at mellem 57 % og 79 % af eleverne i meget høj eller i høj oplevede, at værtsfamilien har været forberedt på at modtage eleven. Desuden følte mellem 6 % og 26 % af de hjemvendte elever i mindre eller i ringe, at værtsfamilien var forberedt på at modtage dem. 6

7 En af værtsfamiliens centrale roller er at støtte eleven under opholdet og skolegangen. Eleverne blev derfor spurgt, hvorvidt de følte, at værtsfamilien støttede dem under opholdet. Resultaterne fremgår af tabel 6. Tabel 6: Oversigt over i hvilken værtsfamilien støttede eleven under opholdet Spørgsmål: I hvilken oplevede du, at din værtsfamilie støttede dig i forhold til dit ophold og din skolegang? Vurdering I meget høj I høj I tilfredsstillende I mindre I ringe AFS 35 % 27 % 25 % 8 % 5 % Interstudies 47 % 29 % 7 % 2 % 15 % 48 % 21 % 16 % 9 % 6 % MyEducation 37 % 24 % 20 % 9 % 9 % Rotary 61 % 24 % 12 % 2 % 1 % STS 41 % 15 % 20 % 15 % 9 % YFU 49 % 20 % 13 % 14 % 5 % Tabel 6 viser, at Rotarys og Interstudies elever var mest tilfredse med værtsfamiliens støtte, da henholdsvis 85 % og 76 % af eleverne i meget høj eller i høj oplevede, at værtsfamilien støttede eleven i forhold til skolegangen og opholdet. For de øvrige organisationers elever ligger tallet på mellem 56 % og 69 %. Ligeledes fremgår det, at mellem 3 % og op til 24 % af de hjemvendte elever oplevede, at deres værtsfamilie støttede dem i mindre eller i ringe under opholdet. Kontaktperson under opholdet En anden vigtig faktor for et vellykket udvekslingsophold er den lokale kontaktperson. Alle udvekslingsorganisationer har lokale kontaktpersoner, som løbende 7

8 vil have kontakt med de unge og være til rådighed, når der er særlig brug for dem. Det kan eksempelvis være, hvis den unge får problemer med skolen, værtsfamilien eller lignende. Derfor har CIRIUS stillet eleverne en række spørgsmål om kontaktpersonen. Det første spørgsmål handlede om, hvorvidt eleven har haft brug for sin kontaktperson under opholdet. Tabel 7: Oversigt over hvorvidt eleven har haft brug for sin kontaktperson Spørgsmål: Har du haft brug for din kontaktperson? Svar Ja Nej AFS 54 % 46 % Interstudies 56 % 44 % 50 % 50 % MyEducation 56 % 44 % Rotary 41 % 59 % STS 46 % 54 % YFU 46 % 54 % Cirka halvdelen af de unge har haft brug for kontaktpersonen. Derfor er det vigtigt, at ordningen fungerer optimalt. 8

9 Dernæst blev eleven spurgt om, hvor ofte kontaktpersonen tog kontakt til eleven under opholdet. Tabel 8: Oversigt over i hvor ofte kontaktpersonen tog kontakt til eleven under opholdet Spørgsmål: Hvor ofte har din kontaktperson taget kontakt til dig under dit ophold? Frekvens Ugent- Månedligt Ca hver gange 1 gang i Eleven tog Ingen kon- ligt måned gange i i løbet løbet af kontakt takt løbet af af op- opholdet ophol- holdet det AFS Interstudies 11 % 40 % 12 % 15 % 5 % 6 % 7 % 4 % 13 % 27 % 20 % 25 % 5 % 5 % 4 % 0 % 7 % 29 % 17 % 24 % 9 % 5 % 7 % 2 % MyEducation 6 % 37 % 15 % 22 % 7 % 4 % 2 % 7 % Rotary 25 % 22 % 9 % 16 % 7 % 5 % 9 % 6 % STS 9 % 9 % 13 % 30 % 15 % 7 % 7 % 9 % YFU 9 % 27 % 20 % 19 % 12 % 2 % 7 % 4 % Tallene viser stor variation i, hvor ofte kontaktpersonen kontaktede eleven. Antallet af elever, som blev kontaktet ugentligt eller månedligt af kontaktperson varierer mellem 18 % og 51 %. Der er også en tendens til, at organisationer som i mindre kontaktede deres elever ugentligt eller månedligt, i større kontaktede deres elever ca. hver anden måned og op til 3-4 gange i løbet af opholdet. Dette tal ligger mellem 25 % og op til 45 %. Hvis man sammenlægger de fire første svarkolonner i tabel 8, viser det sig, at mellem 61 % og op til 85 % af eleverne oplyste, at de blev kontaktet af kontaktpersonen minimum 3-4 gange i 9

10 løbet af opholdet. Mellem 0 % og op til 9 % af eleverne oplyste, at de ikke har haft kontakt til deres kontaktperson. En høj hyppighed af kontakt mellem eleven og kontaktpersonen betyder ikke nødvendigvis, at kontaktpersonens arbejde er af høj kvalitet. Derfor har CIRIUS også spurgt eleven om han/hun fik den støtte, som der var brug for fra kontaktpersonen. Tabel 9: Oversigt over hvorvidt eleven fik støtte fra kontaktpersonen Spørgsmål: I hvilken følte du, at du fik den støtte, du havde brug for fra din kontaktperson? Vurdering I meget høj I høj I tilfredsstillende I mindre I ringe AFS 23 % 22 % 25 % 15 % 15 % Interstudies 11 % 20 % 33 % 18 % 18 % 23 % 10 % 21 % 26 % 20 % MyEducation 13 % 17 % 24 % 20 % 26 % Rotary 30 % 23 % 28 % 8 % 10 % STS 11 % 14 % 23 % 18 % 34 % YFU 20 % 22 % 31 % 14 % 12 % Tallene viser, at alle udvekslingsorganisationer tilsyneladende skal følge op på deres kontaktpersonordning. Mellem 18 % og 52 % af eleverne har i mindre eller i ringe været tilfredse med støtten fra deres kontaktperson. Tre af organisationerne har en andel mellem 46 % og 50 %, som i mindre eller i ringe føler, at de har fået den støtte, som de havde behov for fra kontaktpersonen. Det ville kræve mere dybdegående og kvalitative undersøgelser at finde ud af, hvad eleverne er utilfredse med ved kontaktpersonsordningen. Nedenstående tabel viser dog, at der er en sammenhæng mellem 10

11 hvor ofte kontaktpersonen har kontaktet eleven og hvor tilfreds eleven har været med støtten fra kontaktpersonen. Tabel 10: Oversigt over sammenhængen mellem kontaktfrekvensen mellem kontaktperson og elev og elevens tilfredshed med støtten fra kontaktpersonen Tabellen er et resultat af en krydstabulering af tabel 8 og tabel 9 Tilfredshed I meget høj I høj I tilfredsstillende I mindre I ringe Kontaktfrekvens Nærmest ugentligt 50 % 24 % 13 % 7 % 6 % Nærmest månedligt 29 % 29 % 27 % 9 % 6 % Nærmest hver 2. måned 18 % 19 % 37 % 16 % 10 % 3-4 gange i løbet af opholdet 12 % 18 % 33 % 23 % 15 % 2 gange i løbet af opholdet 13 % 13 % 32 % 14 % 29 % 1 gang i løbet af opholdet 3 % 0 % 14 % 28 % 56 % Det var mig, der tog kontakt 2 % 9 % 17 % 38 % 34 % Slet ingen kontakt 7 % 7 % 15 % 4 % 67 % Tabel 10 viser, at der er en sammenhæng mellem, hvor ofte kontaktpersonen kontaktede eleven og elevens tilfredshed med kontaktpersonens arbejde. Jo oftere eleven blev kontaktet af kontaktpersonen, desto højere er tilfredsheden med kvaliteten af kontaktpersonordningen og omvendt. Det skal understreges, at dette udelukkende er en statistisk sammenhæng, og at det ikke nødvendigvis er nok til at forbedre elevernes tilfredshed med kontaktpersonsordningen. Det kan dog være et sted, hvor udvekslingsorganisationerne med fordel kan sætte ind. Til sidst bad vi om elevens samlede vurdering af organisationens arbejde under opholdet. 11

12 Tabel 11: Oversigt over elevens vurdering af udvekslingsorganisationens arbejde under opholdet. Spørgsmål: Hvordan vil du samlet vurdere kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde under opholdet? Tilfredshed Meget god God Tilfredsstillende Mindre god Dårlig AFS 31 % 32 % 22 % 12 % 3 % Interstudies 20 % 28 % 30 % 13 % 9 % 11 % 26 % 29 % 12 % 22 % MyEducation 10 % 27 % 33 % 19 % 12 % Rotary 51 % 30 % 12 % 5 % 1 % STS 13 % 35 % 28 % 17 % 7 % YFU 40 % 29 % 17 % 10 % 5 % Mellem 37 % og 81 % af eleverne vurderer organisationens arbejde under opholdet som værende godt eller meget godt. Andelen af elever der vurderer organisationernes arbejde som værende dårlig eller mindre god varierer mellem 6 % og 34 %. Samlet vurdering af opholdet For at opsummere elevens samlede vurdering af opholdet spurgte vi også til, hvorvidt opholdet levede op til elevens forventninger. 12

13 Tabel 12: Oversigt over hvorvidt opholdet levede op til elevernes forventninger Spørgsmål: I hvilken levede opholdet samlet set op til dine forventninger? Grad I meget høj I høj I tilfredsstillende I mindre I ringe AFS 50 % 34 % 12 % 2 % 2 % Interstudies 41 % 31 % 20 % 7 % 0 % 37 % 41 % 19 % 2 % 1 % MyEducation 46 % 27 % 13 % 10 % 4 % Rotary 71 % 24 % 3 % 1 % 1 % STS 33 % 43 % 17 % 4 % 2 % YFU 47 % 36 % 13 % 2 % 2 % Størstedelen af eleverne har følt, at opholdet levede op til deres forventninger. Mellem 72 % og 95 % har i meget høj eller i høj følt, at opholdet op til deres forventninger. Mellem 3 % og 20 % har følt, at opholdet i tilfredsstillende levede op til forventningerne. En mindre del (mellem 2 % og 14 %) af de unge har i mindre eller i ringe følt, at opholdet levede op til deres forventninger. Eleverne blev desuden bedt om at uddybe deres sproglige, faglige, personlige udbytte af opholdet. Generelt kan det siges, at langt de fleste af eleverne fortæller, at de har forbedret deres sprogkundskaber betydeligt. I forhold til den faglige udvikling varierer besvarelserne meget. Nogle elever føler, at de har fået et stort fagligt udbytte af opholdet, da de er blevet bedre til et eller flere fag. Andre elever føler ikke, at de har fået noget fagligt udbytte af opholdet. Grundene hertil er forskellige, nogle elever oplevede, at lærerne ikke stillede store krav til dem, da de var udvekslingselever. Andre elever fandt undervisningsniveauet for lavt. 13

14 Personligt har eleverne også haft stort udbytte af opholdet. Næsten alle eleverne nævner, at de har fået mere selvtillid og er blevet mere modne af opholdet. En stor del af eleverne nævner desuden, at de er blevet mere åbne og har fået udvidet deres horisont af opholdet. Denne evaluering er indgået i CIRIUS vurdering af organisationernes ansøgninger om, at blive godkendt til at sende unge på udveksling med tilskud i skoleåret 2009/10. 14

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09 Om CIRIUS tilskudsordning...2 Rapportens

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 1. februar 2013 Om s tilskudsordning... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 3 Del 1: Før opholdets begyndelse... 5 Informationsmaterialet...

Læs mere

Unge på udvekslingsophold: Evalueringsrapport for skoleåret 2012-2013

Unge på udvekslingsophold: Evalueringsrapport for skoleåret 2012-2013 Unge på udvekslingsophold: Evalueringsrapport for skoleåret 2012-2013 Om tilskudsordningen for unge under 18 år... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 4 Del 1: Før opholdets begyndelse... 6

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010 Rapport Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010 Om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år giver et tilskud på 10.000 kr. til unge under 18 år, som tager på et udvekslingsophold

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2013/14 fra vores forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til?

Evaluering af skoleåret 2013/14 fra vores forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til? Evaluering af skoleåret 2013/14 fra vores forældre 1. Hvilket land rejste dit barn til? 10 9 8 7 6 5 4 1 75.6% 7.3% 7.3% 0. 0. 6 7 8 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 Brasilien 5 Japan 6 UK 7 Østrig 8 Frankrig

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til? Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre

Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til? Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre 1. Hvilket land rejste dit barn til? 10 9 8 80. 7 6 5 2 13.3% 0. 4.4% 2.2% 0. 6 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 UK 5 Spanien 6 Australien USA 80, Canada 0, New

Læs mere

09.10.2012 08:41 QuestBack eksport - 1. Evaluering af skoleåret 2012/13 til eleverne

09.10.2012 08:41 QuestBack eksport - 1. Evaluering af skoleåret 2012/13 til eleverne 1. Evaluering af skoleåret 2012/13 til eleverne Publiceret fra 26.09.2012 til 08.10.2012 50 svar (50 unikke) 1. Hvilket land er du rejst til? 1 USA 70,0 % 35 2 Canada 4,0 % 2 3 Australien 2,0 % 1 4 New

Læs mere

Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ Hvilket land er du rejst til? Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ :27 100% 90%

Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ Hvilket land er du rejst til? Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ :27 100% 90% Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/15 1. Hvilket land er du rejst til? 10 9 8 7 6 5 3 2 1 64.9% 19.3% 8.8% 1.8% 1.8% 3.5% 1 2 3 4 5 6 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 Australien 5 Spanien 6 UK USA

Læs mere

1. evaluering af skoleåret 2013/14 til eleverne

1. evaluering af skoleåret 2013/14 til eleverne 1. evaluering af skoleåret 2013/14 til eleverne Applied Analyses 1. Hvilket land er du rejst til? 10 9 8 7 5 4 3 1 65.8% 7.9% 7.9% 5.3% 5.3% 5.3% 0. 2.6% 3 4 5 6 7 8 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 Japan

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2012/13 til forældre 09.08.2013 13:00 6.5 %

Evaluering af skoleåret 2012/13 til forældre 09.08.2013 13:00 6.5 % 1. Hvilket land rejste dit barn til? 10 9 8 7 6 5 64.9% 10.4% 6.5% 7.8% 3.9% 3.9% 1.3% 1.3% USA Canada ew Zealand Australien UK Spanien Frankrig Italien Hvilke t land rejste dit barn til? USA 64.9 % Canada

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever. 1. Hvilket land er du i? 2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever :11 100% 90% 80%

2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever. 1. Hvilket land er du i? 2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever :11 100% 90% 80% .Evaluering af skoleåret 04/05, elever. Hvilket land er du i? 0 9 8 7 5 6.5% 0.8% 8.%.% 4.%.% 4 5 6 USA Canada New Zealand 4 England 5 Spanien 6 Australien USA 6,5% Canada,% New Zealand 8,% England 0,8%

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever. 1. Hvilket land er du i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever :27 100% 90% 80% 66.

3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever. 1. Hvilket land er du i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever :27 100% 90% 80% 66. . evaluering af skoleåret 0/4, elever. Hvilket land er du i? 0 9 8 7 6 5 66.7% 7.7% 7.7% 7.7% 5.%.6%.6% 0. 4 5 6 7 8 USA Canada New Zealand 4 Japan 5 Brasilien 6 UK 7 Frankrig 8 Østrig USA 66,7% Canada

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre. 1. Hvilket land er dit/jeres barn i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre

3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre. 1. Hvilket land er dit/jeres barn i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre 3. evaluering af skoleåret 03/4, forældre. Hvilket land er dit/jeres barn i? 0 9 8 7 5 3 7.3% 6.4% 4.3% 4.3% 6.4% 4.3% 0..% 3 4 5 6 7 8 USA Canada 3 New Zealand 4 Japan 5 Brasilien 6 England 7 Frankrig

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact

Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Evaluering af udlandsophold for udgående studerende fra University College Lillebælt UCL Survey Exact Kære studerende Du har været på udlandsophold under din uddannelse hos UCL. Vi er glade for at du vil

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

3.evaluering 14/15 elever. 1. Hvilket land er du i? 3.evaluering 14/15 elever :37 100% 90% 80% 70% 60% 63.6% 50% 40% 30% 18.2% 11.4% 2.

3.evaluering 14/15 elever. 1. Hvilket land er du i? 3.evaluering 14/15 elever :37 100% 90% 80% 70% 60% 63.6% 50% 40% 30% 18.2% 11.4% 2. .evaluering 4/5 elever 0.0.05 :7.evaluering 4/5 elever. Hvilket land er du i? 9 7 5 6.6% 8.%.4%.% 4.5% 4 5 USA Australien New Zealand 4 UK 5 Spanien USA 6,6% Australien,% New Zealand,4% UK 8,% Spanien

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Internationalisering er et af de tre nøgleområder som skolen i henhold til sit kvalitetssikringssystem har valgt at evaluere henover en treårig

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste... 2 2 Indledning... 3 3 Henvisning af elever i Århus

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER g INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Herning Kommune Evaluering af mad til hjemmeboende Herning Kommune Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER December 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere