gamle dage" (2. del) Generalforsamling Andst Venstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gamle dage" (2. del) Generalforsamling Andst Venstre"

Transkript

1 om grovsmedelærlingen August Christensen og "de gode gamle dage" (2. del) Af Hans Winther I to artikler fortælles om en lærlings vilkår og ansættelsesbetingelser i perioden Materialet er stillet til rådighed af Karin Grevelund, Roved, der er datter af August Christensen. Grovsmeden udfører, som navnet siger, det grovere smede- og redskabsarbejde, og en stor del af tiden tilbringes i selskab med hammer, forhammer, ambolt og essen med de brændende kul. Grovsmeden var en helt nødvendig og uundværlig del af landsbyen, næsten så langt tilbage i historien, som man kan komme. Han var samtidig den mest ansete håndværker, der kunne tage sig af mangeartede opgaver og gik heller ikke af vejen for at trække en smertefuld tand ud af et forpint ansigt 1). Det nødvendige redskab, en knibtang, havde han lige ved hånden, og smedens kræfter gjorde det til en overkommelig sag at rykke en tand ud - uden bedøvelse vel at mærke! En læreplads i en smede- og cykelforretning i 1943 byder også på en hel palet af forskellige arbejdsopgaver. Godt nok hedder uddannelsen "grovsmed", men der indgår mange andre ting i det daglige arbejde end netop det grove smedearbejde. I smedens hovedbog fra dengang kan man læse om arbejdets alsidighed: "cykel lappet, dynamo repareret, plovskær hvæsset, istandsat dørlås, tærskeværk repareret, pære skiftet, hest skoet, kørt flyttegods, nyt skaft på roegreb, cykeldæk påsat, brille ordnet, stegepande repareret, varmedunk loddet, salg af petroleum, to ben beskåret" og meget mere af samme slags - intet er for småt og ej heller for stort for at skaffe et levebrød til smedefamilien - samt fra 1. maj 1943 også en lærling. Læretiden er på fire år med afsluttende svendeprøve ved læretidens udløb den 30. april I læretiden indgår ikke oplæring i udtrækning af tænder, men der er ingen tvivl om, at en grovsmedelærling anno 1943 til gengæld har lært at bide tænderne sammen, når den tunge forhammer skulle svinges mod et rødglødende plovskær på ambolten. Første års timeløn er 12 øre, andet år 18 øre, tredje år 22 øre og fjerde og sidste læreår 25 øre - helt i overensstemmelse med reglerne i Lærlingeloven. "Lærlingen har ikke som Vederlag udover den foran angivne Pengeløn, Kost og/eller Logi hos Læremesteren (Principalen). Lønnen udbetales bagud. Udbetalingsdag: Lørdag." Lørdag var nemlig en almindelig arbejdsdag- også for en grovsmedelærling. Den ugentlige arbejdstid i "Jernet" er 48 timer - 8 timer hver af ugens 6 hverdage 2). Det er aftalt, at August skal bo og spise hjemme hos moderen i huset ved Andst station og hver dag cykle frem og tilbage for at deltage i arbejdet. Hvis han skulle have boet hos læremesteren, skulle han have anvist... Lærekontrakten, der underskrives af smedemesteren samt August og hans mor, indeholder bl.a. følgende punkter: (Fortsættes på side 2) Generalforsamling Andst Venstre Andst Venstre afholder generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 på Nytorv, Andst Skole. Venstres lokale EU-kandidat, Asger Christensen, indleder mødet fra kl , hvor emnet er det forestående Europaparlamentsvalg den 25. maj Alle er velkomne. "et forsvarligt indrettet Værelse med eget Sengested. Værelset skal have Bræddegulv, være lyst og luftigt med let aabnelige Vinduer og med et Rumindhold på mindst 16 m 3 (f.eks. 3m x 2,5m x 2,2m), og det skal være forsynet med Bord, Vaskestel og Stol. Rene Lagner skal gives mindst een Gang om Maaneden og rent Haandklæde mindst een gang om Ugen. Om Vinteren skal Værelset være behørigt opvarmet til Ophold i Fritiden." Derefter afholdes generalforsamling i henhold til vedtægterne Efter generalforsamlingen vil det lokale, genvalgte byrådsmedlem, Bent Jørgensen, fortælle aktuelt nyt fra Vejen Byråd

2 (Fortsat fra forsiden). "Læremesteren skal efterhaanden oplære Lærlingen saa fuldstændigt som muligt i Faget. Læremesteren skal holde Lærlingen til paa forsvarlig Maade at deltage i den for Faget almindelige saavel almendannende som faglige Undervisning. Der tilkommer Lærlingen følgende aarlige Ferie med Løn: 14 dage. Paa foran anførte Vilkaar anerkender undertegnede at have indgaaet nærværende Lærekontrakt, og vi forpligter os gensidig til af al Evne at virke hen til, at dens Bestemmelser overholdes og bliver bindende i alle Enkeltheder, indtil Læretiden er til Ende." Den udfærdigede lærekontrakt påtegnes den 10. maj 1943 af Øvrigheden, dvs. Politimesteren i Kolding og er dermed fuldgyldig. Den 1. maj 1943 tidligt om morgenen påbegynder August så sin læretid for at blive uddannet til grovsmed. Om selve læretiden ved vi ikke ret meget, men August erindres som en solid og samvittighedsfuld knægt, der ikke var bange for at tage fat og løse opgaver, der for ham var nyt og ukendt område. Han havde let ved at omgås de folk (kunder), der kom i værkstedet, og han vænnede sig hurtigt til den "kontante" omgangstone, der var i et smedeværksted, bortset fra når pastor Oldenburg kom for at få lappet sin cykel efter en af de mange punkteringer, han var udsat for under besættelsestiden med dens elendige dæk og slanger. Mod slutningen af læretiden aflægger August svendeprøve under tilsyn af Svendeprøvekommissionen i Smede- og Maskinarbejderfaget i Danmark. Rent praktisk foregår det ved, at der udpeges et lige antal arbejdsgivere og svende som "Skuemestre", der bedømmer resultatet af de arbejdsopgaver, som lærlingen har fået tilstillet ved prøvens aflæggelse 3). Det kan være smedning af beslag til en vognstang, portbeslag, beslag til en hammelstok (del af træktøj til en hestevogn) eller lignende. Den udstedes der svendebrev med karakteren: Bestaaet. Som udlært grovsmed er August nu Konfirmandholdet den 7. oktober 1940 i Andst kirke. August står i 2. række yderst til venstre klar til at drage ud i landet og møde de udfordringer - og ikke mindst forandringer i erhvervet - som 50erne og 60erne byder på. Landbruget gennemgår en omfattende mekanisering: hesten erstattes af traktoren, selvbinderen af mejetærskeren osv. Centralvarme og kloset indtager de danske hjem, og grovsmeden må i den forbindelse ofte lægge hammeren og forlade sin ambolt for at tage rørtang, gevindskærer, paksalve og pakgarn (hestehår fra den uddøende trækkraft i landbruget) i brug, for at følge udviklingens hæsblæsende tempo. For en flittig, omstillingsparat og dygtig ung mand som August er forandringens tid ikke noget problem - udfordringer er et gode, der gør livet spændende. Måske ungdommen af i dag kunne lære bare lidt af arbejdsånden fra "de gode gamle dage", da drenge blev mænd i en tidlig alder! Note: 1) Frilandsmuseet Hjerl Hede. 2) CO Metal. 3) Lov af 7. maj 1937 om Lærlingeforholdet. Lidt mere historie! Dette billede har ikke noget med August at gøre, men er fundet på loftet i Roved. Se her: Vi har fundet vedhæftede billede på loftet på Rovedvej, hvor vi flyttede ind i september Det er et smukt billede, og vi tænkte, om I havde lyst til at efterlyse ejeren i jeres avis, så billedet kan komme hjem til rette ejermand. På billedet står der Atalier Moderne, Låsbygade, Kolding. Mange venlige hilsner Karin og Frank Grevelund

3 Folkekirkens Nødhjælp siger tak til de indsamlere, som gav et par timer for at skaffe hjælp til mennesker i nød i Etiopien. Også tak til alle jer, der brugte bøsserne. Det bedste resultat i mange år. Signe Fyhn, Sara Føns og Henriette Christensen har været til volleystævne i Tønder d. 9 marts. De fik en flot anden plads ud af 6 hold. Hilsen Helle Christensen Vi har guldbryllup D. 28/ Af helbredsmæssige årsager vil vi gerne frabede os morgensang. Venligst men bestemt Mie og Ole Schøning Nielsen PENSIONISTFORENINGEN i Andst Kirke d. 26. marts Gå ikke glip af denne aften J. O. Swing Trio spiller traditionel jazz med en besætning, som siger: klaver, bas og violin. Der bliver også mulighed for selv at oplade røsten undervejs med årstidens salmer. Efter koncerten er der ost og rødvin. Velkommen Menighedsrådet

4

5

6 Tænk engang!! En hundeejer, der aldrig nåede at blive voksen, så voksen, at han kunne passe sin hund. Mon ikke de fleste hundeejere i Andst er voksne eller hvad? Ja, for hvorfor skal andre end hundeejeren rydde op efter hunden? tirsdag, 18. marts Lejlighedskor onsdag, 19. marts 19:30 Generalforsamling SAE 19:30 Banko i Gamst forsamlingshus torsdag, 20. marts 14:00 Banko på Linie 5 19:00 Venstres generalforsamling på Nytorv søndag, 23. marts 09:00 Badminton - Ladies Tournament 09:00 Gudstjeneste 14:15 Dame s.2 Håndboldkamp AUT. EL-INST. Gamstvej Vejen Tlf Privat EHMSEN Indleveringsfrister - tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr. Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624 Avisudvalg: Viggo K (Ansv. red./skriv/annonc), Hans W (Skriv), Svend Aage (Økonomi), Tage (Faste annonc.), -

aviskassen i Roved. Den kommer fremover til at stå, hvor Rovedvej munder ud i Horskærvej.

aviskassen i Roved. Den kommer fremover til at stå, hvor Rovedvej munder ud i Horskærvej. Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Red Bæverne! Andst Spejderne vil gerne takke for en fantastisk byfest. Det var skønt at have så mange gæster i spejderland og mærke opbakningen fra jer alle sammen! Under byfest-optoget

Læs mere

Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves

Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves og Anlægget bliver udlagt til græsningsareal for får og geder Af Hans Winther Gjorde overskriften ingen indtryk på dig, hører du måske til den gruppe af borgere, der mener, at foreningslivets opretholdelse

Læs mere

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst.

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst. Så sker det! Nu kan Andst igen komme på landkortet. En ny vejadgang er meget snart færdiganlagt. Byrådet har foræret Jørgen Lykke og Sølykke en offentlig vej til deres private boligområde. Kære Andst-borgere.

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob

1 / 2 / 3 skridt til fleksjob. Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Ni historier om at finde sit eget fleksjob Jan opsøgte lokale arbejdspladser og fik fleksjob via en bekendt.... side 4 Jeg har et fleksjob som pedelmedhjælper

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120

32. årgang. September 2011. Nr. 120. 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 32. årgang. September 2011. Nr. 120 1 Ny Opel Corsa. Den har fået et facelift. Men du kan kende den på prisen. Kom ind og få en prøvetur. Sidste år var det undervogn,

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Gartnernes Fagforening i 75 år

Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Udgivet 2014 af 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Servicegruppen Den Grønne Gruppe Mølle Allé

Læs mere

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr.

Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. Holme bymidte. Beretning ved Ejner Jensen. Den tidligere købmandsforretning, som nu måske står til nedrivning sammen med ejendommene Holme Byvej nr. 13-17 og 19, omtales for tiden i aviserne som den gamle

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere