Frederiksværk Bridgeklubs historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksværk Bridgeklubs historie"

Transkript

1 Kort sammenfatning af Frederiksværk Bridgeklubs historie Indledning: Nærværende beskrivelse baseres dels på gamle spille- protokoller, referater og ikke mindst medlemmer, der har været med fra den spæde start - eller er kommet til over tid. Et enkelt medlem, Karen Christiansen, har her i 2014 været med fra klubbens start. Af øvrige aktive medlemmer, som har en betydelig anciennitet kan nævnes: Poul Balslev, Gethe Hertz og Jørgen Buch- Jepsen. Disse, samt alle øvrige medlemmer, opfordres til at supplere med fakta og/eller anekdoter med henblik på, at dette sammendrag kan blive så fyldestgørende som overhovedet muligt. Karen Christiansens tale til klubbens 60 års jubilæum beskriver på udmærket vis klubbens oprindelse og forløb. For at få en fornemmelse af klubbens historie - og ikke mindst tidsånden - så citeres hermed Karens tale. Som det fremgår, er den skrevet på vers: I 1944 kom min mand og jeg til Frederiksværk, som nygift par. Småt med forlystelser i Frederiksværk det var. Så sammen med Jørgen Skov og hans kone, gav vi os med stor iver bridge at spille. Og det blev for os den store dille. Som det desværre for de fleste hænder. Fik vi en dag brug for en plombe i vores tænder. Vi opsøgte derfor tandlæge Himmerland. Han var ikke bare en dygtig tandlæge, men også en bridge interesseret mand. Der ugentlig spillede bridge med Holm P, overlæge Gram og skovridder Morville. Og vi blev enige om, at vi 8 skulde forsøge mod hinanden at spille. Det udviklede sig til, at flere af byens borgere fik blod på tanden. Og blev klar over, at bridgespil var en hyggelig måde at møde hinanden. Vi blev så enige med Skov, Himmerland og en landinspektør Hagen. At nu var tiden inde til at få gjort noget ved sagen. Vi startede en klub på hotel Arresø, som det hed dengang. Senere blev det døbt om til Grand. De stillede et lokale til rådighed torsdag kvæld. Vi måtte dog ikke medbringe kaffe og kage selv. Hotellet vilde jo gerne lidt omsætning ha. På sådan en helt almindelig dag.

2 Min mand og jeg blev udnævnt som formandspar. Og en af de mange pligter, det indebar. Var at spillerne torsdag formiddag tilmeldte sig - på vores telefon mellem 9 og 12. Og så brugte jeg eftermiddagen til at sammensætte aftenens hold. Klubben hørte jo ikke til blandt de store. Vi var i bedste fald 5-6 borde. Plancher og regnskaber måtte vi selv fabrikere. Men det gik, fordi stålværket havde en maskine til at duplikere. I starten spillede vi ikke turnering, men almindelig selskabsbridge. Det kan måske i dag forekomme en smule trist. Men mange af medlemmerne var nybegyndere og skulde først lære spillets finesser. Lige fra at tælle honnørstik - til at melde og spørge efter esser. Fru Skov var lærerinde og gav timer i teori. Men det var der jo ikke nogen rigtig øvelse i. Derfor havde vi i ledelsen bestemt. At de rutinerede par skulde spille med begyndere, men det var ikke så nemt. At lokke dem til det kan man godt forstå. Men med bønner smiger og en del diplomati. Så lykkedes det som regel at formå, selv de mest genstridige til at ofre sig, selv om de nødig vilde. For det var jo i alles interesse, at så mange som muligt lærte at spille. Nå, allerede næste år begyndte vi at spille turnering, som vi gør det i dag. Og vi bestemte, at en professionel træner måtte vi ha. En Hr. Thomsen fra København underviste en halv time før start. Og det var både lærerigt og rart. Derefter gik han rundt og kiggede på. Og kom til undsætning, hvis det kneb og brændte på. Efterhånden steg medlemstallet, lige som vores bridge ekspertise. Og derfor fik vi lyst til at vise. At vi var gode nok til med andre klubber at konkurrere. En dyst mod Helsingør Skibsværft blev arrangeret. Vi blev også udfordret af Frederikssund forening. Dem var vi nu lidt bange for der var en dyrlæge og en kæmner, der efter vores mening. Var helt umulige at vinde over, de var sådan rigtig bondesnilde. Men held i uheld eller måske skæbnen, det sådan vilde. At Frederiksværk imod alle odds alligevel vandt turneringen. Da vi ankom til Frederikssund viste det sig, at der på Frederiksværk holdet manglede to. Og den situation var jo ikke så god. Men heldigvis var der to herrer med som chauffører. De spillede ikke bridge, men de var skrappe til Ihomber og hvad sku vi gøre. Det var sagfører Bækgård og sparekassedirektør Hansen. Da de ellers bare skulde sidde og vente ja, så nappet de tjansen. Og til alles forbløffelse og dyrlægen og kæmnerens store fortrydelse. Så vandt Frederiksværk turneringen - takket være de to herrer.

3 Tro mig i Frederiksvær blev de kolossalt populære. Men trods sejren holdt de sig til Ihomber bridge spillede de aldrig mere. Når man har deltaget i en fødsel, er det da klart At man ønsker barnet skal trives - og ha det rart. Derfor er det en stor glæde for mig at ønske klubben tillykke med de 60. Jeg føler mig lidt stolt og godt tilfreds. Med at Frederiksværk Bridgeklub er blevet en succes, der er vokset år for år. Og stadig nye medlemmer får. På et tidspunkt var den blevet så stor. At den måtte ha en lille torsdags bror. Beklageligt nok, er jeg så vidt jeg ved, det sidste klubmedlem, der er tilbage. Fra klubbens start fra de helt gamle dage. Men som der står i den kendte sang. For de gamle som faldt er der en ny overalt Tidslinje: Klubben blev formelt stiftet i 1946, hvor Bent og Karen Christiansen jf. ovenstående blev udnævnt til formandspar. Karen og Bent Christiansen med deres førstefødte poserer i tiden for klubbens stiftelse Først i 1954 foreligger de første resultatlister, der med sirlig håndskrift er nedfældet i klubbens resultatbog.

4 1946 Frederiksværk Bridgeklub oprettes jf. ovenstående. Spilleaftenen er mandag aften. Bridgeklubbens første spillested, der i 1944 hed Hotel Arresø. Senere omdøbt til Grand Hotel. (Nørregade 10, der i 2014 bl.a. huser Generalens Bodega) Her foreligger de første turneringsoptegnelser (resultater), sirligt opført i en kladdebog. Nov. Dec er der spillet to 4- bords rækker. Klubbens formand fra er Hr. Viggo Haastrup I forbindelse med forårsturneringen annonceres med en vis stolthed, at der er tilmeldt 26 par. Der spilles i 2 rækker Lidt forvirring? En forside i protokollen siger: Turneringer i jubilæumsåret 1957 og Ved bestyrelsesreferat af 6. september 1961 er formanden anført som Hr. B. Hansen Formanden er Hr. Heinrich Eskildsen. Klubben spiller bridge på Skovlyst (en restaurant/forlystelsessted på adressen Torvegade 1-7). Der betales lokaleleje for at være på Skovlyst, kr. 175,- om måneden. Kontingentet fastsættes til kr. 10,- pr. måned (okt. mar.). Skovlyst, som var spillested for bridgeklubben i 5 år.

5 1966 Jf. referat fra bestyrelsesmøde kan man fortsat ikke spille på Skovlyst, hvor man har spillet i 5 sæsoner. Fremtidigt skal der spilles på Hotel Frederiksværk. Forslag til Kontingent: Enkelt medlem: kr. 15,-, ægtepar: kr. 25,-. Klubbens nye spillested Hotel Frederiksværk Protokollen er ikke ført i perioden Som formand i perioden er anført Hr. E.S.W. Rasmussen. Det fremgår, at man i denne sæson spiller i Menighedshjemmet i Frederiksværk. Menighedshjemmet i Frederiksværk Sommerbridge starter. Frederiksværk Kommune stiller pludselig, som det skrives, fritidscentrets lille sal til rådighed til sommerbridge i 10 aftener. Baggrunden er en ny fritidslov, der påbyder kommunerne at stille lokaler gratis til rådighed for diverse klubber.

6 Fru Frandsen sørger for kaffe og 2 stk. hjemmebag for kr. 5,- pr. spilleaften. Desuden serveres der lyst øl og juice. Multi Salen, hvor der spilles bridge fra 1973 d.å maj 1978 afholdes bestyrelsesmøde for en nytiltrådt bestyrelse hos Fru Gethe Hertz. Formanden anføres at være Hr. Svend Aage Jørgensen. Svend Aage Jørgensen formand fra Generalforsamlingen fastsætter kontingentet til kr. 200,- pr. år. Der blev afholdt en 35 års jubilæumsfest d. 31. januar Den blev afholdt i Melbylejren med ca. 70 deltagere. Af protokollen fremgår, at man åbenbart skulle modtage noget opbyggeligt for at få lov til at holde festen i Melbylejren. Citat fra bogen: Først så vi en film fra tyren. Snekkerup fortalte, hvad vi så - det var noget vi skulle for at få lov til at være der. Til fortællingen hører, at Snekkerup var kommandant i Melbylejren. Alle betalte kr. 100,- for at deltage D. 22. februar 1983 døde Svend Aage Karlsen ved bridgebordet. Æret være hans minde Ved Generalforsamling d. 21. april 1986 blev der stillet forslag om, at der kun må ryges i pausen. På bestyrelsesmøde d. 14. august 1986 fremsættes et kompromis forslag, hvor rygning alene er tilladt fra kl. 20:30 21:30 - og efter 22:30. Nævnte rygeproblematik blev stort set omtalt hvert år.

7 Den 23. november afholdes en 40 års Guld- jubilæumsturnering. Frederiksværk Kommune stiller Byskolens festsal til rådighed. Der blev spillet i 5 rækker af 5 borde. 40 års jubilæumsfesten afholdes d. 29. november 1986 på Hotel Frederiksværk. Klubben giver et kraftigt tilskud, hvorfor det kun koster kr. 160,- pr. deltager Der indkøbes et bridge- ur, hvorfor det er nødvendigt at lade kontingentet stige kr. 50,- om året (uret bliver kasseret i 2012). Årsagen til indkøbet er selvfølgelig den gentagne kritik af nogle spilleres langsomme spil. Året, hvor klubben har 45 års Jubilæum. Der bliver ikke afholdt en decideret jubilæumsfest, men en forstærket juleafslutning. Økonomien synes at være stram Om torsdagen startes et begynder- hold med undervisning af Heinrich Ezterodt. Generalforsamlingens referat fra april 1994 omtaler, at antallet af elever om torsdagen er så stort, at der ikke er plads til at opsuge de elever, der ønsker, at spille rigtig bridge Det nævnes, at der måske skal oprettes 2 klubber Generalforsamlingen d. 29. april vedtager, at bestyrelsen udvides med 1 person fra torsdagsklubben. Torsdagsklubben er hermed formelt oprettet. Bestyrelsesreferat af d. 3. marts 1996 fortæller, at der er 60 mandags- og 26 torsdagsmedlemmer. Turneringsleder og underviser om torsdagen er Martin Brøndum. 50 års jubilæums Guldturnering afholdes d. 6. oktober 1996 i festsalen på Syrevej med 180 deltagere. Der afholdes jubilæumsfest d. 26. oktober i festlokalet på Ildtornvej. Pris for medlemmer kr. 150,-, ledsagere kr. 350,-. Maden leveres af Hundested Kro. Torsdagsholdet indstiller til bestyrelsen at undersøge muligheden for et større lokale, da torsdagsholdet er ved at være oppe på 50 medlemmer. Man er i Paraplyen Der er store spændinger mellem mandags- og torsdagsholdet. 2 bestyrelsesmedlemmer truer med at gå - herunder formanden. Problemet løses umiddelbart ved at Pernille Nielsen indtager en plads i bestyrelsen. En ny bestyrelse udfærdiger nye vedtægter, der blev vedtaget på en senere generalforsamling. Spændingen mellem de to klubber fortsætter indtil formandens afgang. I perioden er der årlige besøg/genbesøg ved den svenske venskabsklub Stenungsund Generalforsamling: kontingentet vedtages at stige kr. 25,- pr. halvår, til i alt kr. 450,- om året. Efter 22 år som formand, ønsker Svend Åge Jørgensen ikke genvalg. Referater beskriver, at der er splid og ballade i bestyrelsen. Svend Aage Jørgensen fortsætter som turneringsleder for sommerbridge.

8 Som tak for de mange års arbejde blev Svend Åge udnævnt til æresmedlem d. 11. september Der afholdes kampvalg til formandsposten, hvor Grethe Byrgesen bliver valgt som formand års Jubilæumsturnering d oktober. Der blev afholdt jubilæumsfest på Eventyrkroen i Melby d. 17. november Bent Christiansen, der er 1946 (sammen med sin Karen Christiansen) stiftede Frederiks Bridgeklub dør i oktober måned - æret være Bents minde Af bestyrelsesmøde d. 26. marts 2004 fremgår, at Grethe Byrgesen ikke genopstiller som formand. Pernille Nielsen meddeler, at hun gerne vil være formand. Pernille vælges formelt på den efterfølgende generalforsamling. Pernille Nielsen Formand fra 2003 til d.å. Her slutter de håndskrevne protokoller Klubbens underviser i perioden er Jørgen Martens Der afholdes 60 års Jubilæumsturnering i Rådhusets festsal. Jubilæumsfesten blev afholdt på Hotel Frederiksværk. Bridgeklubbens medstifter Karen Christiansen udnævnes til Æresmedlem, hvilket ud over klubbens store tak betyder, at Karen på livstid er kontingentfri.

9 Karen Christiansen. Klubbens stifter og nu Æresmedlem Flemming Johansen påtager sig begynderundervisning, der afholdes torsdage kl , således at begynderne kan fortsætte med at spille i Torsdagsklubben Der blev afholdt 65 års Jubilæumsturnering i Rådhusets festsal. Jubilæumsfesten blev afholdt i Asserbo Golfklubs klubhus. Klubbens økonomi muliggjorde, at festen var gratis for klubbens medlemmer Undervisningen af begyndere varetages fortsat af Flemming Johansen, men flyttes på grund af pladsmangel om torsdagen til onsdage kl Bestyrelsen beslutter, at forsøge om der er basis for et eftermiddags hold i bridge. Således spilles der i sæsonen 2014/2015 drop- in bridge tirsdag eftermiddag Bridge aktiviteten er dette år: - Mandag eftermiddag Begynderundervisning v/flemming Johansen. - Mandag aften Turneringsbridge. - Tirsdag formiddag Undervisning for øvede. - Tirsdag eftermiddag Drop- in bridge. - Torsdag aften Drop- in bridge Klubbens medstifter - og fortsat aktive medlem Karen Christiansen blev den 17. april 100 år. For at ære og hylde Karen afholdt Frederiksværk bridgeklub en reception den 25. april. Medlemmer af Frederiksværk- og Hundested bridgeklub, hvor Karen såvel har spillet var inviteret. Herudover var borgmester Steen Hasselris og repræsentant for bridgeforbundet såvel inviteret. Der mødte ca. 60 personer op til et festfyrværkeri af mad og drikke. Efter diverse skåltaler blev der afholdt en fødselsdags turnering i to rækker. Fødselaren spillede i B- rækken, hvor hun fik en meget flot anden plads samen med sin makker Søren Husted.

10 Borgmester Steen Hasselris ønsker tillykke Karen er koncentreret om bridgespillet

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Bridgeklubben Enigheden

Bridgeklubben Enigheden Bridgeklubben Enigheden Program for sæsonen 2015-2016 Velkommen til sæsonen 2015-2016 Sommerferien står for døren, og for mange betyder det en pause i bridgen, men sommeren byder på masser af muligheder

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014

H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å. August 2014 H.H.I - Foreningen for dem med særlige behov K L E M Å 3 August 2014 Nyt i Haderslev H.I.F.: H.H.I.F. SHOP H.H.I.F. Tilmeld dig gratis på: www.hh-if-shop.dk Og spar penge allerede i dag... HHI Bestyrelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Vitalitet - August 2008-39. årgang

Vitalitet - August 2008-39. årgang Vitalitet - August 2008-39. årgang Stiftet 10. december 1958 SOLSIKKEFESTEN en dejlig tradition i Morud Husk Solsikkefesten den 28-31. august 2008. Foto. Jon Rasmussen. morud vvs-el J. Mikkelsen ApS Alt

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Nyt BRIDGE. DISTRIKT Sydjylland. Nyt fra Distriktet. Superbrugere - BridgeMate & Bridgecentral

Nyt BRIDGE. DISTRIKT Sydjylland. Nyt fra Distriktet. Superbrugere - BridgeMate & Bridgecentral BRIDGE V Nyt Ø DISTRIKT Sydjylland Nyt fra Distriktet Vi kører nu for anden sæson i træk med at vore parturneringer er placeret i blokke, hvor finalerne er forskudte hen over hele sæsonen. Veteranpar er

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere