December Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang"

Transkript

1 December Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang

2 Redaktørens side Så er Krudtslam nr på gaden og vi har taget hul på årets sidste måned. Forude venter der nogle måneder med kulde, frost og måske sne? Men tiden kan bruges på at deltage i Uberti Cup 2012/13, men læs mere om denne cup her i bladet. Der skal også lyde en tak for de indsendte indlæg til bladet. Forsæt meget gerne med dette. Jeg modtager stadig mail vedr. adresse flytning, dette skal man melde igennem sin egen forening (formanden) som skal sende en mail til Tony Redmond på: Der så vil sørge for at hovedforeningen får besked om adresse ændringen. Redaktionen ønsker alle medlemmer en Glædelig Jul & et Godt Nytår. mvh. Per Jacobsen Redaktion Redaktør: Per Jacobsen Alle indlæg kan mailes eller sendes til: Per Jacobsen, Holbersgade 8, 9000 Aalborg mail: Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest: 1/2-1/4-1/8-1/11. Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden. Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre. Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk. Bladet udkommer: 1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december

3 Bestyrelsen FORMAND: Søren E. Poulsen Nordmarksvej Solrød Tlf:: NÆSTFORMAND: Jens Westermann Stavnsbjerg Allé Herlev Tlf: KASSERER: Tony Redmond Kirketerpvej Suldrup Tlf: BEST. MEDLEM: Kurt Kjær Egeskoven Glostrup Tlf: Best.medlem: Mikael Hannibalsen Bakkevej 6, Borre Bjerringbro Tlf Best.medlem: Claus Thulin Johansen Høvedstensvej 34, 2. th Hvidovre Tlf: Krudtslam Medlemsblad for Danske Sortkrudtsskytter Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes formål er: Gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangemenger, hvor der skydes med gamle våbentyper - at fremme interessen for disse våben, samt færdigheden i at betjene sådanne våben. Forbundet vil ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte informationsformidling, medvirke til at interessen for konkurrencer - den militære- og kulturhistoriske side af dette område vinder udbredelse i ind- og udland. TRYK Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej 4, 6300 Gråsten Besøg også Foreningens hjemmeside KONTONR.: Reg 9218 konto Forside: Billederne er DM 2012 i Korsør. Her blev der afholdt et meget fint arrangeret DM

4 Indhold Redaktørens side 2 Redaktionelle oplysninger 3 Krudtkassen 5 Ældre udgaver af Krudtslam 6 Stævnekalender 9 Mindeord om Rolf Anholm 10 Le Page skydning 11 Uberti Cup 2012/13 13 Sortkrudtsfestival 16 Køb & Salg 19 4

5 Krudtkassen Som nogle af jer måske har hørt så har Dansk Skytte Union (DSkyU) indført et Unionskort, der afløser den nuværende licensordning. Alle skytter, som ønsker at deltage i DSkyUs aktiviteter, skal indløse et UNIONSkort. Det gælder både for skytter, trænere og ledere. De aktiviteter som omfattes er Danmarksmesterskaber, Forbundsmesterskaber, Landsdelsmesterskaber, åbne stævner, Grand Prix, turneringer og øvrige stævner, hvor DSkyUs sektioner og/ eller forbund er involveret. Kortet koster 300 kr. og skal dække udgifter til elitesatsningen, som er et af dansk Skytte Unions erklærede hovedformål. Et resultat heraf er bl.a. skeetskytten Anders Golding, som fik sølv ved OL i London i år. En flot præstation som vi ønsker et stor tillykke med. Jeg har på vegne af en enig bestyrelse på et formandsmøde gjort gældende overfor DSkyU, at Unionskortet vil være ødelæggende for Danske Sortkrudtskytters aktiviteter, og at vi ikke får nye muligheder med Unionskortet når vi med vores sortkrudtsvåben alene kan deltage i egne aktiviteter. På den anden side må vi som forbund under Dansk Skytteunion bakke op om Unionens hovedformål ikke bare af solidariske grunde, men også fordi resultater som Anders Golding markerer, at skyttesporten er en seriøs og respektabel sportsgren. Det har vi som sortkrudtsskytter også gavn af. Endelig, hvis vi som det eneste forbund stod udenfor og ikke ville bakke op økonomisk, kunne vi næppe regne med de andres helhjertede støtte hvis vi en dag fik behov for deres hjælp. Dansk Sportskytteforbund og Københavns Skytteforbund ønsker heller ikke Unionskortet og en enig bestyrelse har derfor godkendt denne fælles udtalelse: Unionsstyrelsen har besluttet at indføre et Unionskort pr Denne beslutning er tiltrådt af 5 af Unionens 9 forbund, idet DSF, DSS samt KSF har meddelt at de ikke kan gå ind for kortet. Vi har samtidig sagt, at vi er enige i at Unionen også skal satse på eliten, og vi er villige til at betale vores del af denne satsning i forhold til alle forbundenes respektive medlemstal, og ikke betale via et Unionskort. Konkret betyder dette at vi betaler 10 kr. pr. medlem for Beløbet fra alle 5

6 forbund dækker et minimumsbudget, som i øvrigt er en forudsætning for, at der kan indgås en aftale med Team Danmark og DIF. For en god ordens skyld betyder denne 10 er ikke en kontingentforhøjelse. Søren E. Poulsen Ældre udgaver af Krudtslam Igennem de sidste 33 år, er bladet Krudtslam udkommet omkring 133 gange og der er blevet skrevet meget omkring emnet sortkrudt. Men måske er man kommet til at smide et tidligere nummer af bladet ud, eller man er blevet medlem indenfor de sidste par år. Man har måske hørt om en artikel i et tidligere nummer af Krudtslam, men har ikke bladet eller det er blevet smidt ud. Så har du måske en chance her for at kunne få fingrene i en ældre udgave af Krudtslam. Redaktionen har et mindre arkiv med ældre udgaver af bladet, af en udgave enkelte numre og andre flere udgaver. Man kan se her i oversigten over de numre redaktionen har i arkivet og så kan man sende bud efter det eller de numre man vil have fingrene i. Det enkelte blad koster 5 kr. samt forsendelsen af det. Man sender sin bestilling til: Per Jacobsen, Holbergsgade 8, 9000 Aalborg. Der skal være information om hvad nummer man ønsker ud fra de blade redaktionen har, samt skal der være vedlagt frimærker (5 kr. pr. blad) for hver blad man ønsker og der skal være vedlagt en frankeret kuvert med navn og adresse på modtageren. Redaktionen sender ikke blade der er bestilt ud på efterkrav eller anden måde. 6

7 Årgang: Nr.: Moderne tider I disse tider, hvor der er mange der har en mobil telefon man kan hente app s ned til. En af disse mange gratis og gode app s, jeg har hentet ude på nettet. Det er et foto app s der kan tage 800 billeder i min. Godt nok har jeg et digitalt fotoapparat, der kan tage billeder i meget høj opløsning, men kun omkring 4 billeder i sek. Så skal man f.eks. have nogle billeder af en skytte der skyder og man skal have hele skuddet med, så skal der et meget hurtigt kamera til. Men jeg o p l ø s n i n g, men jeg er næsten lige så hurtigt som skuddet med mit kamera mobil telefon. A p p s e n til Iphone har brugt den gratis app s jeg hentede på nettet, flere gange når skuddet skal i kassen. Godt nok er det i en lille hedder Fast Camera. Redaktøren 7

8 Enfield M.1853 Musket, ARMI-Sport, kal.58, 38 pibe, blåneret løb, colorcasehardned lås og hammer, 3 løbsbånd, messingtriggerguard, Stemplet 1853 Enfield med krone. Valnøddeskæfte, god finish. Pris 4.980,- Uberti - det er dumt at betale for meget Rensegrej se: Uberti Remington 1858 Army, kal. 44, 8 pibe, Kr ,- Uberti Remington 1875 Outlaw, kal.357 eller.45 Colt, Kr ,- Uberti Colt 1851 Navy, kal.36, 7 1/5 pibe, Kr ,- Uberti Colt 1873 kal.357 eller.45 Colt, Kr ,- Dansk fænghættemagasin LEE Krudtvægt op til 110 grains pris 359,- markeds bedste kvalitet pris kun 295,- F.lli Pietta Colt 1873 SA Blåneret med flammeanløbet ramme eller rustfri stål. Onepiece greb i valnød. 4 3 /4, 5 1 /2 eller 7 1 /2 pibe. Kaliber:.45 Colt ,- Denne revolver har den bedste action og finish vi længe har set. Det er ikke uden grund, at F.lli Piettas Colt S.A. reproduktion blev kåret som den bedste af 3.200,- Single Action Shooting Society ( medlemmer i USA) Undertegnede, der i mere end 40 år har samlet Colt S.A. revolvere, mindes ikke en bedre action. Ole Høiberg. Rustfri udgave pris 3.200,- Blåneret udgave pris 2.495,- 8 H.C.Ørsteds Vej Frederiksberg C Tel:

9 Stævnekalender Uberty Cup er i gang. Tag og deltag i denne sjove og spændende skydekonkurrence. Repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2013 Blommenslyst Kro, Fyn 9

10 Rolf Anholm Et Savn. Det var med stor vemod, at erfare at en god ven og skyttekammerat efter længere tids sygdom var taget til Rye`s Brigade tirsdag 21/ Rolf Anholm har siden starten af f i r s e r n e, været aktivt s k y d e n d e u n d e r forbundet af Danske Sortkrudtskytter. Den store interesse for vores sport har ligeledes resulteret i, at Rolf i 1987 var med til at stifte Kjøbenhavnske Sortkrudtskytter, og der igennem fungeret som formand lige indtil hans bortgang. Ligeledes var Rolf i en fireårig periode formand for Forbundet af Danske Sortkrudtskytter fra 1993 til Nogle af Rolf s store interesser var tinfigurer, som blev støbt og malet med stor akkuratesse, ligesom interessen for militærhistorie optog meget af Rolf s tilværelse. En del malede billeder er det også blevet til. Som skyttekammerat, har Rolf deltaget i utallige ture og stævner i næsten hele Europa, og en af de største øjeblikke i så henseende, var nok da Rolf til WM i Warwick i England i 1996 fik lov til at hænge medaljen om halsen på den, til dato, eneste verdensmester Danmark har fostret i skydning med forladevåben i klassen Miquelet. En anden af Rolf s store interesser var 10

11 som reenacter, i Jyske Landsoldater og Sjællandske Historiske Felt og Artillerie Corps. Her deltog Rolf ikke bringes tilbage og vil altid være savnet. Æret være hans minde Ulrik med stor entusiasme som officer i uniformer fra Englandskrigen og De Slesvigske Krige. Mange minderige ture er det blevet til med denne hobby. Historiens vingesus havde altid en stor prioritet hos Rolf - Dybbøl, Dannevirke, Sjællands Odde, Fredericia, ja der kunne nævnes mange. Utallige er de samtaler og hyggestunder Rolf og jeg har haft på Skansegården på Dybbøl efter 18. april når de andre var taget hjem, ligesom alle turene til historiske steder vi har haft. Rolf var altid med når turen havde historisk islæt. Mountainman i Sverige, med campingvogn til WM i England eller WM i Bordeaux i Frankrig. Der kunne nævnes meget. Den store interesse for forladeskydning har også ligeledes resulteret i, en til dato, uslået Danmarksrekord i klassen DE Meza. En god ven og skyttekammerat kan Le Page skydekonkurrence Rundt omkring i flere sortkrudts foreninger, her har man forskellige udgaver af skydekonkurrencer. Jeg har hørt om: Årets Krudthorn, Årets Sherif, Årets Fuglekonge, skydning om en Morgan Sølv Dollar og sikkert andre jeg ikke har hørt om. Nu har jeg hørt om en ny skydekonkurrence: Le Page skydning i klassen Kuchenreuter. Her må der kun bruges forlader enkelt skuds håndvåben. Ideen opstod ved en anden skyde konkurrence i Nordjylland. Her var der skydning med for & bagladet håndvåben, der skulle afgives 6 skud på en skive. De patronladet våben var hurtig færdige, men en enkelt skytte skød med en 11

12 Le Page. De andre skytter skulle så vente til skytten var færdig, der kom lidt små bemærkninger med på vejen. Efter konkurrencen var overstået, så kom der en lille diskussion om de små bemærkninger der kom. Resultatet blev så, at der kom et forslag om en konkurrence kun for Le Page våben i Kuchenreuter klassen. Så i oktober måned, skulle konkurrencen afholdes hos De Broderlige D a n s k e F o r l a d e r S k y t t e r s Selskab i Vodskov. Der deltog omkring 10 skytter og de fleste havde et våben der kunne deltage. Men et par stykker havde ikke sådan et våben, hvad gør man så. Man spørger om man må låne et våben, fra en af de andre deltagere. Svaret var ja og så kan man jo tænke lidt på de bemærkninger der var kommet i en anden konkurrence. Det var fra et par skytter der kun har patronladet våben. Men de ville gerne være med i Le Page skydningen. Så lidt tilbage betaling var der mulighed for her. Man kan godt deltage i de mange forskellige lokale skydekonkurrencer rundt omkring i foreningerne. Jeg har ikke oplevet at man får et nej, hvis man spørger pænt om man må prøve et våben man ikke selv har. Vinderen af den første udgave af Le Page s k y d n i n g e n hos D.B.D.F.S. blev Anker Christensen, han får sit navn på en ny tavle for Le Page skydning i Kuchenreuter klassen. Per Jacobsen D.B.D.F.S. 12

13 Uberti Cup 2012/13 Konkurrencen startede i 2003 der er guld, sølv og bronze medaljer til dem der score højeste antal point i hver klasse, men uanset om du ramme skiven kun en gang kommer dit navn i hatten til lodtrækning for hoved premieren. Lodtrækningen finder sted på forbundets årlige repræsentantsskabsmøde d. 11. maj Man kan kun deltage en gang i hvert klasse jo flere klasser du deltage i, jo flere chancer har du for at vinde hovedpremieren. Premiere er et Gavekort til en værdi af Kr. 3500,- Gavekortet er til køb af Uberti Våben hos Aalborg Våbenhandel som er medsponsor. Skydningen er i gang. Sidste skydning er d. 28. April, Alle resultater og indbetalinger skal være hos Tony Redmond senest d. 29 april, Alle 13 skydeværdier skal sendes vi bruger de 10 bedste. Hver skydning koster kr.60 som skal indbetales på vor bankkonto Reg. Nr konto nr Husk og markere din indbetaling Uberti cup + navn og forening. Pistol klasser 100m riffelklasser Cominazzo Maximilian Colt Withworth Donal Malson De Meza Tanzutsu Bagladerriffel Smith Og Wesson Minié Kuchenreuter Valkyrrie Mariette Remington Kronborg 50m Riffelklasser Lamamora Kyhl Miquelet Pensylvania Vetterli Winchester 13

14 Uberti Cup 2012/13 Så har vi skudt Uberti Cup 2012/13 i gang. Tag og deltag i dette års udgave af Uberti Cup. Vinderen bliver udtrukket på hovedforeningens repræsentantskabsmøde i maj måned Fik man ikke lige tid til at deltage i Uberti Cup 2011/12. Ja så starter den næste udgave af cuppen her og nu. 14

15 Uberti Cup 2012/13 Man kan godt glæde sig til denne udgave af Uberti Cup. Den er skudt i gang. Tag og deltag sammen med de andre i din forening. 15

16 Sortkrudtsfestival Sortkrudtsfestival på Hals Skanse Langs hovedgaden i Hals by, vejer der den 1. lørdag i august store flotte flag der fortæller, at byen og Skanseanlægget er ramme om en spændende traditionel og tilbagevendende kulturbegivenhed. meget beskeden med en enkelt lille bod foruden de saluterende sortkrudtsskytter, er nu vokset til et stort og meget flot arrangeret marked, som i højere grad er præget af renæsancetiden. Gennem årene er der støt og roligt kommet flere aktiviteter, og man har indkøbt flotte, tidssvarende telte, så hele pladsen indenfor de gamle skansevolde ligner en hel militærlejr fra dengang, hvor man på voldene også kan besigtige de store gamle sortkrudts-kanoner som blandt andet blev anvendt til forsvar af Limfjordens indsejling. Lørdag d. 4. august var der for 9. år i træk, Sortkrudtsfestival på den gamle Skanse i Hals ved Limfjordens udmunding i Nordjylland. Indenfor voldene ligger også den gamle, renoverede mandskabsbygning med krudtkammer og hovedbygning, som er flot restaureret, og nu fungerer som et spændende museum. Festivalen som i sin tid startede 16

17 Ild, røg og masser af brag Det er dog ikke de gamle kanoner der bliver saluteret med denne dag. De historiske interesserede sortkrudtsskytter, har deres egne salutkanoner og forladegeværer med. prøve armbrøstskydning og langbueskydning på anlagt skydebane. En gang i timen fra kl bliver der saluteret til den store guldmedalje. Skytterne er iklædt forskellige uniformer fra forskellige tidsperioder, og sammenholdt med en masse brag og røg, er det en god underholdning for de ca besøgende, som lægger vejen forbi denne dag. Marked for al godtfolk Udover sortkrudtsfolket fungerer de fleste af teltene som boder, hvor man kan købe hjemmelavet brugskunst, fåreskind, honning, mjød, flotte håndlavede ting fra glaspuster og meget mere. Endvidere en stand, hvor børnene under kyndig vejledning kan prøve at støbe deres egne tinsoldater, Den gamle smedje I centrum af teltbyen arbejder den gamle grovsmed med sin esse, hammer og ambolt. Her får man et rigtig godt indtryk af, hvordan en smed arbejdede i gamle dage, og i tilgift en lun snak med glimt i øjet. Det flotte håndværk han fremstiller med esse, hammer og ambolt, kan man også købe eller bestille. Og det er let at blive imponeret af de mange flotte ting i håndsmedet jern og stål, bruneret efter gamle traditioner. Her fremstilles mange smukke lysestager, historiske smykker og pilespidser og hundrede andre ting. Vikingemad i renæssancetiden Vikingemuseet fra Lindholm Høje i Nørresundby, var i år mødt op i form af et lille spisested, hvor man kunne 17

18 stille sulten med dejlig hjemmelavet pulled pork, coleslaw god mad for gæve skytter og publikum. Er man mere til en solid Frankfurter og brød var det også på menuen. Mere ild, røg og brag Fokus var dog primært på saluteringen med kanoner og geværer samt de flot udklædte Sortkrudtsskytter. Bag sikkerhedslinjen blev mange fra publikum både imponeret og begejstret over al den ild, røg og de store brag. og de fremmødte medlemmer af sortkrudtsforeningen, fortalte gerne omkring den historiske baggrund for vores hobby med sortkrudt, som jo rummer mange flere aspekter end blot at skyde men også giver et stort historisk indblik i tidsperioderne fra tallet og frem til nu. Alt i alt et flot arrangement, og vi glæder os allerede til at samles igen på Hals Skanse næste år, og lade Hals Skanse og Hals by genlyde af drønene fra en svunden tid i dansk historie. Ind imellem skydningerne hver time, kunne man besøge Nordjyske Sortkrudtsskytters stand og 2 telte hvor der var udstillet diverse uniformer, våben samt alt det udstyr og tilbehør, der hørte med til soldaterlivet i gamle dage. Og der fortælles og vises entusiastik, hvad vi bruger af udstyr til vores hobby. Mange spørgelystne børn og voksne fik stillet deres nysgerrighed Lars Dalsgaard, Nordjyske Sortkrudtsskytter og De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab. Foto: Bente Dalsgaard 18

19 Køb og Salg Salg af Sortkrudtsvåben Nye priser Langvåben Hawken cal Ardesa kr Brown Bess cal Pedersoli kr Dansk Remington cal Tøjhuset kr Winchester 1876 cal Uberti kr Håndvåben Remington Old Army 1875 cal Uberti kr Colt Walker cal Uberti kr Colt Navy 1861 cal Uberti kr Colt Paterson 1836 cal Belgisk? kr. 500 Kentucky percussion cal Ardesa kr. 800 Haglvåben 1 stk. side by side cal. 12 kr. 300 Den med * mærket er på jagttegn Røgsvagt Side by side cal. kr Side by side cal. 16 kr Henvendelse til: Flemming Alrune Tlf Sælges: 1stk. Pensylvania riffel (Ardesa) m. rensestok og ladestok i metal. (på billedet) 1stk. Kentucky pistol (Dikar) m. metalladestok (ikke på billedet) Pris 2500kr. Med venlig hilsen 142 Ole Kjærgaard Nyhøjen Munkebo Tel:

20 Sælges: Ny Pedersoli Queen Anne flint uden rifling cal.50 - kr.1600,- tlf Fabriksny Hawken pistol, riflet cal. 50, kr.1600,- Velholdt org. Østrisk musket cal. 69 kortet ned til karabin. Uden tilladelser kr. 1600,- Paul Villaume Skagen Tlf Sælges: Pedersoli dobbeltløbet Safari express cal. 12 Kr Kun skudt 50 skud, som ny. Morten Tlf ml Velholdt Investarms Hawken riffel cal. 45 kr. 2000,- 20

21 Til Salg Baikal T03-66 Til Salg Colt 1851 navy call 36 sydstats model Medfølger: Kaliber i meget god stand med perfekt løb, med rigtige haner. Ca. 60 kg. Blyhagl (værdi 3600 kr.) Roll Crimper (værdi 400 kr.) Remington 1848 new army call 44 (meget flotte graveringer) Filtforladninger (mange) Og en lille spansk Hawken rifel call 45 Nye og brugte paphylstre Skiver Jan Henrik Lassen Pris? Giv et bud. Mvh Bernt Christensen Blicher egnens sortkrudt skytter Tlf

22 Til Salg Kentucky cal.44 i fin stand kr. 1200,- Bondini Parker of London cal.31, med meget tilbehør, kugler, filtpropper, alukuffert, og meget mere kr. 1800,- Paul / Skagen tlf

23 VGP Western Reservedele til antik og replica Våben Orig. Colt og Orig. Remington. Uberti. Pietta replica feks. Aftrækker, fjæder, skruesæt mm. Hvis ikke vi har det på lager, kan vi skaffe det. Wild West Memorabilia. Bæltespænder f.eks. Colt, Smith & Wesson, Winchester, James Gang mm. Replica stjerner fra det gamle vesten inkl. Sheriff, US Marshal, Texas Rangers mm. Gammeldags lommeur og medaljoner til kæder ( watch fob ) Håndlavedet læder f.eks. nøgleringe f.eks. Colt, Winchester. Bøger f.eks. Packing Iron, Cowboys. Metalskilte f.eks. $5000 Reward Sundance Kid Whiskey Decanter. F.eks Billy the Kid, Kit Carsen, Doc Holiday Conchoes. Poker Chips og mm. og www. vgpwestern.com Mob:

24 B - Post ID nr B Broderet stofmærke ca. Ø 85 mm Kr. 40 Klistermærke ca. Ø 90 mm Kr. 12 Emaljemærke Brochenål Ø 28 mm Kr. 50 Knaphuls Ø 19 mm Kr. 20 Klistermærke til krudtskabet 15x21 cm ell. 21x30 cm. Kr. 50 Kr. 75 Mærkerne kan bestilles hos: Tony Redmond - Afs.: Anthony Redmond, Kirketerpvej 59, 9541 Suldrup

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang December 2010 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er december bladet på gaden og dermed sidste nummer af Krudtslam for 2010. Til denne udgave af Krudtslam, har jeg

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

Bueskydning. DANMARKS FØRSTE HOLDCUP TIDSSKRIFTET BUESKYttEN EN LISE FOR SJÆLEN ROSKILDE KÆMPER FOR SIN EKSISTENS. DANSK BUESKYTTEFORBUND / Marts 2013

Bueskydning. DANMARKS FØRSTE HOLDCUP TIDSSKRIFTET BUESKYttEN EN LISE FOR SJÆLEN ROSKILDE KÆMPER FOR SIN EKSISTENS. DANSK BUESKYTTEFORBUND / Marts 2013 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / Marts 2013 DANMARKS FØRSTE HOLDCUP TIDSSKRIFTET BUESKYttEN EN LISE FOR SJÆLEN ROSKILDE KÆMPER FOR SIN EKSISTENS www.langbue.dk

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Bueskydning. Kom tæt på Maja Jager Mexico udfordrede verdenstoppen. Bueskydning Danmark / december 2013. Bueskydning Danmark.

Bueskydning. Kom tæt på Maja Jager Mexico udfordrede verdenstoppen. Bueskydning Danmark / december 2013. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / december 2013 Kom tæt på Maja Jager Mexico udfordrede verdenstoppen Bueskytte skød gang i håndboldfesten Mød manden, der skal stå for

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte

ETHAFOAM. gimli-store.dk. www.langbue.dk Alt til den traditionelle bueskytte Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / December 2012 BESØG FRA BHUTAN GLÆDEN VED BUESKYDNING DANSK SUCCeS VED FACE2FACE NYE VÆRKTØJER TIL DE FRIVILLIGE www.langbue.dk

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Bueskydning BLEV GREBET AF BUEN EN SMUK BRONZE. Bueskydning Danmark / Marts 2014. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for

Bueskydning BLEV GREBET AF BUEN EN SMUK BRONZE. Bueskydning Danmark / Marts 2014. Bueskydning Danmark. Medlemsblad for Medlemsblad for Bueskydning Danmark Bueskydning Bueskydning Danmark / Marts 2014 BLEV GREBET AF BUEN EN SMUK BRONZE TEAM SPIRIT VINDER SOMMERSKYDNING 2014 LEDER Bueskydning Danmark Brøndby Stadion 20 2605

Læs mere

Dansk Rally Forening. Nr. 8 December 2010. Information & resultater fra ind- og udland

Dansk Rally Forening. Nr. 8 December 2010. Information & resultater fra ind- og udland Dansk Rally Forening Nr. 8 December 2010 Information & resultater fra ind- og udland RallyNyt Nr. 8 December 2010 Rally Nyt udgives af Dansk Rally Forening (DRF), der har indsamlet oplysningerne blandt

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77

SKYTTEBLADET EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER. Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 SKYTTEBLADET Nummer 2 :: April 2013 :: Årgang 77 EM I ODENSE EN KÆMPE SUCCES REPRÆSENTANTSKABSMØDE JESPER KRING KÅRET SOM ÅRETS TRÆNER 36 32 INDHOLD Skyttebladet :: Nummer 2 April 2013 :: Årgang 77 Udgiver

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

MOTORBLADET. DMU 100 år. Årets første DM-A. Stort jubilæumstillæg. Klar til speedwaysæsonen - BMX på skoleskemaet - Ekstrem Enduro

MOTORBLADET. DMU 100 år. Årets første DM-A. Stort jubilæumstillæg. Klar til speedwaysæsonen - BMX på skoleskemaet - Ekstrem Enduro OFFICIELT ORGAN FOR DMU MOTORBLADET NR. 2-96. ÅRGANG - MAJ 2014 DMU 100 år Stort jubilæumstillæg Årets første DM-A Klar til speedwaysæsonen - BMX på skoleskemaet - Ekstrem Enduro Køb et par instinct støvler

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub * Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 44. årgang. nr. 228. juni 2015 Side 1 af 36 Vigtige adresser m.m. Formand Thomas Kokholm Kirsebærhegnet 9 8700 Horsens thomas@herbertkokholm.dk tlf. 21 99 60

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

døveidræt Mange EM og VM nyheder MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang ISSN 1399-9966

døveidræt Mange EM og VM nyheder MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang ISSN 1399-9966 døveidræt Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Mange EM ISSN 1399-9966 og VM nyheder Park Allé 373, 2605 Brøndby Tlf. 43 22 11 00 www.bravida.dk INDHOLD

Læs mere

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011

Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 Medlemsblad for Dansk Bueskytteforbund Bueskydning DANSK BUESKYTTEFORBUND / maj 2011 LOVÆNDRINGER FORBEDRET TRÆNINGS- FORHOLD TIL TIK REGLERNE I BRUG MEDALJEREGN OVER DANMARK www.langbue.dk Alt til den

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG

IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG IDRÆTSFORENINGEN FOR HANDICAPPEDE I AALBORG Tilpasset idræt for alle Medlemsblad nr. 169 December 2014 Kørestolsbasket I.H. Aalborg - klar til ligaen Foto: Palle Peter Skov BESTYRELSEN: Formand: JAN KARKOV

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb.

Klubhus 40 år. For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. Nr. 1 MAJ 2015 Årg. 32 Klubhus 40 år For godt 40 år siden - søndag den 2. marts 1975 - blev vores klubhus indviet. Læse mere inde i bladet om projektets forløb. KLATTEN Klatten er Toreby-Grænge Boldklubs

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00)

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede,

Læs mere