Marts Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang"

Transkript

1 Marts Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang

2 Redaktørens side Så er det nye nummer af Krudtslam på gaden. Dette nummer byder bla. på Invitation til Regions Mesterskab, Invitation til Repræsentantskabsmøde, Kursus tilbud, Køb og Salg og ikke mindst et stort interessandt indlæg om Genladning af patroner - stor tak til Poul Due Mit første blad blev overordentligt posivtivt modtaget - mange tak for det. I ønskes alle held og lykke i de kommende stævner og husk sikkerheden frem for alt! mvh. Bo Herbst

3 Bestyrelsen Formand: Henrik Elmer Havnegade Bandholm tlf NÆSTFORMAND: Kurt Kjær Egeskoven Glostrup tlf Kasserer: Palle Mallinger Sortland 4, Sø. Svenstrup Viby, Sjælland tlf Sekretær: Kenneth Astrup Birkemose Hedehusene tlf Best.medlem: Jens Westermann Stavnsbjerg allé Herlev tlf Best.medlem: Jørgen E. Andersen Hundige Strandvej Greve tlf Girokonto: Besøg også Foreningens hjemmeside TRYK Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej 4, 6300 Gråsten Krudtslam Medlemsblad for Danske Sortkrudtsskytter Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes formål er: Gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangemenger, hvor der skydes med gamle våbentyper - at fremme interessen for disse våben, samt færdigheden i at betjene sådanne våben. Forbundet vil ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte informationsformidling, medvirke til at interessen for konkurrencer - den militære- og kulturhistoriske side af dette område vinder udbredelse i ind- og udland. Redaktion Redaktør: Bo Herbst Alle indlæg kan mailes eller sendes til mail: tlf.: eft. kl.18:00. Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest: 1/2-1/4-1/8-1/11. Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden. Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre. Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk. Forsidefoto: Våben display på Tower castle i London. 3 Bladet udkommer 1. marts - 1. maj 1. september - 1. december

4 Indhold Redaktørens side 2 Redaktionelle oplysninger 3 Krudtkassen 5 Bestyrelsesmøde 7 Indb. til Repræsentantskabsmøde 9 Til skræk og advarsel 10 Invitation til Regions mesterskab 12 Genladning af sortkrudtpatroner 15 Kursus (Genladning ) 23 Ny skydeklasse 24 Køb & Salg 26 4

5 Krudtkassen Her har jeg gennem en årrække skrevet lidt om hvad der rør sig i den danske sortkrudtverden. Denne gang er jeg meget ked af at måtte meddele følgende: Mogens Wamberg døde pludseligt i starten af december måned, efter kort tids sygdom. Netop som han efter at være gået på efterløn skulle til at nyde sit velfortjente otium. Mogens var formand for Helsingoranske siden foreningens start. En post han i alle årene bestred med stor interesse for sortkrudtssagens, skytternes og foreningens ve og vel. Mogens var ligeledes involveret i skyttessagen i Helsingør Skyttekreds. I forbundet var han medlem af Lovudvalget. Havde man brug for en meningstilkendegivelse gik man ikke forgæves til Mogens, som altid havde et forslag eller en mening om tingene. Mogens var en mand med et stort venligt hjerte. En person som vil blive savnet fremover. Æret være hans minde kr. fik vi denne gang, efter ansøgning til Biblioteksstyrelsen, som hjælp til forsendelse af Krudtslam. Det luner lidt med så mange rare kroner. Dansk Skytte Union og De Danske Skytteforeninger er i gang med at udarbejde nyt, up to date, undervisningsmateriale til genladningskurserne. Paul Due har skrevet om genladning af sortkrudtpatroner, første del kan du læse her i bladet. Lige pt har jeg ikke kendskab til hvornår og hvor der afvikles genladningskurser, udover det her i bladet annoncerede. Vi vil meget gerne have kendskab til hvor stort et ønske der er rundt omkring i foreningerne for genladningskurser. Snak om det, og kom med en udmelding på repræsentantskabsmødet. Tiden nærmer sig for det årlige repræsentantskabsmøde. Der skal vælges nye folk til bestyrelsen, lige som der skal findes folk til de forskellige udvalg. Se indbydelse andetsteds her i bladet. Så her er chancen til at medvirke og påvirke udviklingen i Danske Sortkrudtsskytter. Hardsyssels er værter ved DM i år. Så er listen for DM arrangører ikke længere. Altså, kunne din forening tænke sig at arrangere et DM i de kommende år, så 5

6 er det med at slå til på repræsentantskabsmødet. Udover at det er en sjov udfordring at arrangere et DM, så er der som regel også lidt til klubkassen bagefter. Jeg håber at rigtig mange foreningsrepræsentanter møder op i Nyborg, og vil deltage aktivt og konstruktivt i forbundets udvikling. Sverige er vært ved De Nordiske Mesterskaber i år. Det foregår i Forsa den juli. EM afholdes i Parma, Italien fra den 5.- til 12.- august.. Svenskerne vil hyre en bus til at køre til EM, og vi er inviteret med på busturen. Kontakt forbundet hvis du er interesseret i at deltage. Eller se mere på vores hjemmeside. Husk afleveringsfristen for Uberti Cuppen. Senest den 23. marts! Henrik Elmer 6

7 Bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Danske Sortkrudtskytter, lørdag, den 20. Januar 2007 Deltagere: Henrik Elmer, Kurt Kjær, Jørgen Andersen, Jens Westermann, Palle Mallinger, Kenneth Astrup, samt Bo Herbst, redaktør af Krudtslam. Referent: Kenneth Astrup Punkt 1: Emner til ny formand Henrik Elmer foreslog Jørgen Andersen som kandidat. Jørgen fremlagde herefter sine tanker for et evt. formandskab, bl.a. skulle bestyrelsen inddrages mere i opgaverne, så vi kunne videreføre det af Henrik Elmers store arbejde. Fundamentet var rigtig godt, takket være Henrik, men der lå også mange store opgaver i fremtiden, og det var derfor nødvendigt, at hele bestyrelsen påtog sig flere opgaver, som hidtil havde været varetaget af formanden. Bestyrelsen var enige om, at støtte Jørgens kandidatur. Kurt Kjær var villig til valg som formand for Sportsudvalget. Henrik Elmer ville gerne stå for forbundets hjemmeside. Jens Westermann ønskede at udtræde af bestyrelsen. Hermed mangler der to kandidater til bestyrelsen. MEGET gerne nogen fra Jylland/Fyn. Punkt 2: Næste Krudtslam STOR ROS til Bo Herbst for sidste nummer. Meget flot blad. Kurt og Bo foreslog, at evt. datoer for genladningskursus er blev anført i bladet. Derudover blev bladet kun så 7

8 godt, som de artikler, der blev bragt i bladet. Så inputs er velkomne. Efterfølgende debat omkring genladningskurser. Poul Due og Leo er godkendte som instruktører. Punkt 3: Nyhedsbrev Henrik orienterede. Punkt 4: Eventuelt Kurt orienterede om Westernskydning på Kalvebod. Debat/snak om emnet. Næste møde: 11. marts 2007 kl. 10:00 hos Jørgen Andersen i Hundige. Henrik Elmer, formand og Kenneth Astrup, ref. 8

9 Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.maj kl Sted: Hotel Storebælt i Nyborg. (Samme sted som de sidste år). Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra: Formand. Redaktør. Lovudvalg. Patronudvalg og Sportsudvalg. Alle beretninger fremlægges til godkendelse. 3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse. 4. Budgetfremlægning. 5. Indkomne forslag. Følgende forslag er modtaget fra Sjællandske: Personer som er fyldt 60 år må bruge 2-håndsfatning i pistolklasserne som afvikles ved DM. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Valg af forbundets bestyrelse. 8. Valg af repræsentant til MLAIC. 9. Nedsættelse af diverse udvalg. 10. Valg af 2 revisorer. 11. Eventuelt. Vedr. pkt.7. På valg er formand Henrik Elmer. Henrik modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Andersen som formandskandidat. Jens Westermann og Jørgen Andersen er ligeledes på valg. Jens modtager ikke genvalg. Alle foreningsformænd vil modtage indbydelse med tilmeldingsskema, indkomne forslag, godkendt regnskab m.m., medio marts. Med venlig hilsen Bestyrelsen Det reviderede regnskab kan grundet tidsnød først bringes i næste blad, som kommer 1.maj. 9

10 Til skræk og advarsel En lidt voldsom og teatralsk overskrift, indrømmet, men alligevel. Her er et par billeder af 2 originale forladerifler som begge pludselig opgav ævred, så at sige. Den ene riffel er en kaliber.58 som skytten igennem flere år har anvendt jævnligt på skydebanen med stor fornøjelse. Den blev ladet med 50 grains fyrværkerkrudt også kendt som riffelkrudt, universalkrudt har jeg sågar hørt det omtalt som. Altså en temmelig moderat ladning til en fin gammel original riffel. Men en dag var det uden forudgående varsel slut. Den anden riffel en kaliber.33, som skytten gennem et stykke tid ladede med 20 grains schweizer krudt. En dag ville han prøve med en lidt højere ladning for at se om det ville give et bedre resultat på skiven. Den Egon s Kal. 33 Original. 10

11 Jan s Kal. 58 Original. blev ladt med 45 grains schweizer. De første 10 skud gik også fint, men så ! Piberne på begge rifler viste inden uheldene ingen tegn på begyndende brud, udbulning, eller andet der kunne vække mistanke om risiko for en løbssprængning. På kaliber.33 riflen har kammeret en godstykkelse på 7 mm, og på kaliber.58 riflen en tykkelse på 5 mm. Godstykkelser som begge sagtens, i teorien, kan klare de nævnte ladninger og også væsentlig større ladninger for den sags skyld. Men en dag gav metallet altså op. Stof til eftertanke? Jeg synes det. I begge tilfælde skete der heldigvis kun materiel skade. Gudskelov var der ingen personskader. Men verden er blevet 2 originale rifler fattigere. Henrik Elmer 11

12 Invitation til Regions Mesterskab for Sortkrudts Skydning i Region Nord 12. & 13. maj 2007 Præmier og gavekort for over kr. SPONSOR Aalborg Våbenhandel Vi inviter jeres forenings medlemmer til Regions Mesterskab lørdag d. 12/5 & søndag d. 13/ kl Der vil blive afholdt skydning i de forskellige klasser man tilmelder sig (dog ikke luntegevær eller luntepistol). Prisen for første tilmelding/klasse er 75 kr. herefter pr. klasse 50 kr. Præmie overrækkelse efter skydningens afslutning ca. kl (afhængig af tilmeldingen) Der vil være mulighed for camping fra fredag d. 11/5 kl , man skal selv medbringe telt. Der er toilet forhold i klubhuset og mulighed for at kunne opbevare våben i boks.. Cafeteriaet er åben fredag aften, lørdag hele dagen og søndag formiddag. Der vil kunne købes nødvendig forplejning så som: morgenmad middagsmad sodavand øl vin m.m. til rimelige priser. Stævnet finder sted i Horsens Hammers Skytteforening (Skytten) Vodskovvej 103, Vodskov ved Aalborg. Foreninger der er inviteret til at deltage i stævnet er: Thy, Fladstrand, Nordjyske, Frederikshavn, Himmerlandske og De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab. Tilmeldingen senest d. 1. maj

13 sendes til: Himmerlandske Sortkrudsskytter v/preben Neckelmann bedst efter kl E - mail: De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab v/per Jacobsen bedst efter kl Tilmeldings blanket Med venlig hilsen Preben Neckelmann - Per Jacobsen - Palle Heine Jensen Himmerlandske Sortkrudsskytter og De Broderlige Danske Forladerskytters Selskab 13

14 Jeg ønsker at tilmelde mig i følgende klasser (sæt X): Pistolklasse 25 m: Cominazzo Kuchenreuter Colt Mariette Kronborg Smidth & Wesson Riffelklasse 50 m: Miquelet Vetterli Kyhl Pennsylvania Winchester Festmiddag lørdag aften kl hvor der vil være mulighed for en 3 retters menu til 150 kr. pr. person. Børn spiser til ½ pris, så tag hele familien med. Vi/jeg vil gerne være med til festmiddagen lørdag aften. Antal i alt: Voksen: Børn under 12 år ½ pris: Betaling på netbank: På vedlagt check: Sidste bindende tilmelding frist og betaling er d. 1. maj 2007 Navn: Adresse: Postnr: By: Tlf.: Forening: 14

15 Genladning af sortkrudtpatroner af Paul Wahls Due, 1. Del 15

16 Genladning af sortkrudtpatroner adskiller sig på flere punkter i forhold til at lade patroner med røgsvagt krudt og kappeklædte kugler, der er faktisk ikke så få andre ting at tage vare på, for at få en velfungerende og præcist skydende patron. Lad os starte med patronhylstret. Hurtigst muligt efter at en sortkrudtpatron er blevet affyret skal hylstret rengøres. Der er sikkert lige så mange måder at gøre det på som der er sortkrudtskytter, men jeg gør det altså på denne måde: Først bliver den afskudte fænghætte fjernet, ikke med genladnings-værktøjet, da sortkrudtslammet kan sætte rust i værktøjet, men med en universal decapper, der bla. fås fra Lee, og som kun koster nogle få kroner. Dernæst tager man en plastikdunk, af passende størrelse, med tætsluttende skruelåg. I den fylder man de tomme hylstre, et kraftigt skvæt toiletrens og eddike-syre, og fylder op med varmt vand, skruer låget på, og så ryster man. Plastikdunken altså. På samme måde som man i gamle dage mixede en milk-shake. Når man har gjort det et godt stykke tid, skifter man sæbesyre vandet ud med flere hold varmt skyllevand, hvorefter hylstrene lægges til tørring. I den videre proces i genladningen er det nødvendigt at tage hensyn til i hvilken type våben patronerne skal bruges. Disse typer kan groft indeles i henholdsvis enkeltskudsriffel, repeterriffel og revolver. Det enkleste er at lade patroner til enkeltskudsriffel. Skal hylstrene genbruges i den samme riffel som de er afskudt i, er det ikke nødvendigt at kalibrere hylstrene. Efter isættelse af ny fænghætte, kan man påfylde krudtladning. Dette gøres gennem et mindst 50 cm. langt laderør. Laderøret får krudtkornene til at pakke bedre, hvilket gør, at der både er plads til mere krudt samt at det får krudtladningen til at brænde mere rent og regelmæsigt. Krudtladningens størrelse skal afpasses således at den bliver en smule komprimeret, ikke for meget, kun ca. 1-2 mm. Her må det være på sin plads at gøre opmærksom på at sortkrudt, af sikkerhedsgrunde, ikke må bruges i almindelige krudtautomater. Mig bekendt er Lyman den eneste der fremstiller en krudtautomat der er garanteret sikker til sortkrudt. Desuden er den monteret med et 60 cm. langt laderør. Den 16

17 kan bestemt anbefales hvis man lader sortkrudtpatroner i større mængder. Ved større riffelpatroner er det almindeligt at anbringe en tætsluttende papskive oven på krudtladningen. Dette er med til at forbedre presicionen. Herefter sætter man kuglen i med kuglesætter-værktøjet, og krymper hylstermundingen ganske let i kuglens krymperille. Ikke mere end at man stadig kan dreje kuglen med fingrene, men ikke trække den ud. 1 Fra forladerne er vi vandt til at bruge rent bly. Det går ikke til bagladere. Her er vi nødt til at bruge en hårdere blylegering, men til enkeltskudsrifler går det at bruge en forholdsvis blød blanding, bestående af rent bly tilsat 3-5 % tin. Det er den samme blanding som man brugte i de gode gamle dage. Til gengæld er det vigtigt at kuglen har den rigtige diameter, og selv med moderne nyfremstillede våben kan løbsdiameteren variere meget fra våben til våben. Det er derfor en god ide at måle det nøjagtige gangkaliber på sit våben. Gangkalibret er løbets diameter fra bunden af riffelgangen i den ene side til bunden af riffelgangen i den anden side. Det er faktisk ret nemt. Man tager en kugle af rent bly, der er noget i overstørrelse i forhold til løbet. Med en plastikhammer banker man kuglen ned i mundingen, hvorefter man med en messingstang af passende diameter og cm. lang banker kuglen det næste stykke ned i løbet, hvorefter man med en rensestok trykker kuglen resten af vejen, til den falder ud af kammerenden. Herefter kan man med en mikrometerskrue måle kuglen over dens største diameter. Dermed har man løbets nøjagtige gangkaliber. Herefter drejer det sig om at kalibrere sine kugler så de bliver en anelse større end gangkalibret. Hvis løbet for eksempel måler (engelsk tomme a` 25,4 mm.) kalibrerer man kuglerne til Det er vigtigt at kuglerne er mindst lige så store som gangkalibret. Er de blot en anelse i underkanten skyder riflen ikke precist. Kalibrering af kuglerne gøres bedst med en såkaldt LUBRI-SIZER. Det er et aparat der både kalibrer og fedter kuglerne i `en arbejdsgang. Som fedt skal der bruges en type der egner sig til sortkrudt. Det der bruges af de røgsvage skytter dur ikke. I de gode gamle dage brugte man fåretalg. Det er stadig godt, men er ikke sær- 17

18 lig holdbart, og besværligt at arbejde med. De fleste topskytter rundt om i verden bruger SPG-LUBE.Det er et smøremiddel der er specielt udviklet til sortkrudt, og er vældig praktisk at bruge, da det fås i stænger der passer lige ned i en lubri-sizer Nu er det desværre ikke sådan at riflen skyder godt bare fordi kuglerne har den rigtige diameter. De fleste sortkrudtbagladere er meget kræsne med hensyn til hvilken kugle de skyder bedst med, så man må være indstillet på at eksperimentere en hel del. Som en tommelfinger regel kan man dog regne med at de fleste våben skyder bedst med kugler i den tunge ende af skalaen. Foreksempel skyder Pedersoli Sharps rifler i kaliber.45-70/90/120 bedst med Lyman # Det er en kugle der vejer grain afhængig af hvilken blylegering man anvender. Med så tunge kugler i forbindelse med den mængde krudt som de store hylstre kræver bliver rekylen morderrisk. Nogle skytter prøver at dæmpe rekylen ved at erstatte en del af krudtladningen med et fyldstof, for eksempel mannagryn. Det er dog en fremgangs- måde jeg aldrig har brudt mig om. Det skyder sjældent særlig godt, og kan man ikke klare rekylen burde man have valgt et mindre kaliber. Selv har jeg valgt kaliber win. Et andet kaliber der har vundet stor udbredelse over hele verden er win. Hylstret er det samme som blot knebet ind til.40. Kuglen vejer kun det halve af den man bruger i.45-70, og krudtladningen er noget mindre. 2 At lade patroner til repeterrifler er en ganske anden sag, og langt mere kompliceret end at lade til enkeltskudsrifler. Det er det ikke mindst fordi de fleste af de repeterrifler vi bruger er lever ation rifler a`la Winchester. Her er både kuglens form og patronens længde af afgørende betydning for at repeteringen kan fungere glat og problemløst. Til repeterrifler er det nødvendigt altid at helkalibrere patronhylsterne, for at sikre en glidende repetering. Men også den færdige patrons længde har afgørende betydning. Det siger sig selv at en patron ikke må være længere end at den kan fungere i repetermekanismen, men omvendt må den heller ikke være ret meget kortere. Når man køber en kugletang 18

19 til det kaliber man skyder med, kan man ikke være sikker på at den egner sig til en lever action riffel. Her er placeringen af kuglens krymperille afgørende for den færdige patrons længde. Som eksempel kan nævnes at det gamle hædderkronede firma Lyman`s kugletang # til win. har krymperillen placeret så at patronen bliver 2mm. for lang. Til gengæld kan denne kugle fint bruges i revolver. I øvrigt er den bedste kugle til win. RCBS # FN. Den har krymperillen placeret på det rigtige sted, og er også den mest præcise. Selve krympningen gøres bedst i en separat arbejdsgang med et særligt værktøj, og ikke, som det er normalt, med kuglesætteren. Grunden til det, er at vores gammledags patronhylstre er er meget tynde i godstykkelsen, specielt i hylsterhalsen. Hvis man på vanlig vis sætter kuglen og krymper i `en arbejdsgang, opstår der lige bag krympningen en større eller mindre udbulning af hylstret, der gør at patronen går enten stramt eller slet ikke i kammeret. Der findes to forskellige måder at krympe på, nemlig taper-crimp, der er til kappeklædte kugler, og roll-crimp, der er til blykugler. Vi interreserer os derfor kun for rollcrimp. Den bedste måde at lave en korekt krympning på, er med et specielt krympe-værktøj. Det fås i flere fabrikater, men det bedste jeg har set, er fra Lee, og kaldes et Factory crimp die. De almindelige krympeværktøjer virker på den måde, at man presser hylstermundingen op i en indsnævring i værktøjet, hvorved hylstermundingen bliver klemt sammen. Herved kan der kan opstå en udbulning af hylstret lige bag krympningen. Værktøjet fra Lee klemmer sammen om hylstret på en måde, så man får en korekt krympning af hylstret, uden at der derved opstår en udbulning. Grunden til at krymperillens placering er så vigtig, er at det er uomgængelig nødvendigt at krympe hylstermundingen i krymperillen. Derfor er krymperillens placering afgørende for den færdige patrons længde. Det dur ikke bare at sætte kuglen dybere i hylstret. Et problem jeg har erfaret, med min winchester 73 er, at med Lymans kugle # bliver patronen ca. 1 mm. for lang, og da der ikke findes 19

20 noget brugbart alternativ til denne kugle, har jeg taget konsekvensen og afkortet alle mine hylstre 1,5 mm. 3 Det omvendte kan også være tilfældet. Nemlig at pstronerne bliver for korte. Her er det især rifler hvori man bruger kal..38 special, det er galt med. Problemet er, at de fleste rifler til dette kaliber i virkeligheden er beregnet til.357 mag. Hylsterlængden på en.38 sp er 29,34 mm. På en.357 mag er den 32,77 mm. Altså en forskel på 3,43 mm. Det pudsige er, at den foreskrevne patronlængde på.38 sp. er 39,37 mm. På.357 mag. 40,39 mm. Altså en forskel på kun 1.02 mm. Når man kigger i katalogerne står kugletængerne til disse to kalibre under et, men det er tydeligt at nogle af dem er beregnet til.38 sp, andre til.357 mag. Ud over krymperillens placering, er kuglens form vigtig. I rifler med rørmagasin må der kun anvendes fladnæsede kugler. Spidse eller rundnæsede kugler kan, hvis uheldet er ude, antænde fænghætten på den foranliggende patron i magasinet. Virkningen heraf er ganske enkelt fatal. Ud over at være fladnæset skal den resterende del af kuglen udenfor hylstret have en afrundet form. Skarpe kanter som på en semi-wadcutter kugle dur ikke, da den uværgeligt vil hage sig fast i kammerets bagkant. Kugler jeg kan anbefale til.38 sp. i lever action rifler er Lyman # Denne kugle er angivet til at veje 158 grain, men med de blylegeringer vi bruger, vejer den 166 grain. En anden god kugle er RCBS # 9mm-147FN Denne kugle vejer 147 grain, og har den fordel at den levner plads til mere krudt i hylstret end Lyman kuglen, hvilket man kan have god brug for i det lille.38 sp. hylster. Især hvis man vil bruge den til 100 m. skydning. At lade sortkrudtpatroner til revolver er meget enklere end at lade til lever-action rifler. Her er der sjældent problemer med patronens længde, hverken i den korte eller lange ende. Kugleformen er heller ikke kritisk for våbnets funktion, men til gengæld er revolveren lige så kræsen med hensyn til precision som de øvrige våbentyper, så man må påregne eksperimentering for at finde den mest præcise kugle til ens revolver En ting har revolverpatronen til fælles med lever-action riflens, omend 20

21 af en ganske anden grund, nemlig vigtigheden af en korekt krympning af hylstermundingen. En korekt krympning gør, at der skal et langt større tryk til for at kuglen begynder at sætte sig i bevægelse, end hvis det kun er friktionen i hylstret der holder fast i kuglen. Det vil sige, at uden krympning sætter kuglen sig i bevægelse inden krudtladningen har nået at udvikle et rimeligt højt gastryk. Dette gør at en uforholdsmæsig stor del af gastrykket fiser ud ved tromlespalten, hvilket indebærer at kuglen får for lav hastighed, at der er stor variation i kuglens hastighed fra skud til skud, samt at krudtet får en dårlig og uren forbrænding, hvilket igen fører til dårlig precision. Husk derfor altid at give revolverpatroner en kraftig roll-crimp, ikke med kuglesætteren, men med et særligt krympeværktøj. Med hensyn til kuglediameteren er det ikke så meget løbet vi skal kigge på, men derimod tromlens kammerboring, idet kuglens diameter helst skal være det samme som kammerboringen. Det ideelle er en smule større end løbets gangkaliber. I en kaliber.38 eksempelvis, en tromleboring på.357 og løbets gangkaliber.355. Kuglens diameter skal da være En del skytter ønsker at redusere krudtladningen i patronerne, enten af hensyn til rekyle eller precision. Men som de fleste sikkert ved skal en sortkrudtladning altid komprimeres en smule. Krudtladningen må ikke ligge løst. Vi er altså nødt til atbruge et midel til at fylde hylstret med. Til det brug anvender de fleste mannagryn. I en revolverpatron kaliber.45 colt skal der normalt bruges 35 grain sortkrudt. Her kan man eksempelvis redusere ladningen til 20 grain krudt, og derefter fylde op med mannagryn således at hele ladningen komprimeres et par millimeter. Mannagrynet fylder man ned direkte oven på krudtladningen. Der behøver ikke være nogen papskive imellem. Det er dog kun cylindriske patronhylstre hvor krudtladningen kan reduseres på denne måde. I hylstre der er koniske eller flaskeformede, kan man ikke redusere ladningen, da man risikerer at få forhøjet gastryk. Her kan man i stedet bruge en mere tam krudttype. I stedet for det hidsige Schweizer No. 2 kan man bruge Elefant Ffg. 21

22 For eksempel tager en patron 33 grain Sch. No.2, hvilket giver en mundingshastighed på 320 meter pr sekund. Den samme ladning med Elefant FFg giver en hastighed på 240 m/s. Og rekylen bliver tilsvarende mindre. Men pas på med at redusere krudtladningen for meget i revolveren, da man risikerer at få en kugle til at sidde fast i løbet. En såkaldt stock-bullet. Der sker det, at efterhånden som man har skudt et vist antal skud begynder løbet at kokse til. På et eller andet tidspunkt har der samlet sig så meget koks, at en kugle bliver siddende i løbet, og ved næste skud sprænger løbet. I tidens løb er der sprængt flere revolverløb med reduserede, end med fulde ladninger. det til sidst sprængtes. Det er Ikke så mærkeligt at revolverne alle var i kaliber.45, da løbets godstykkelse i dette store kaliber er meget lille. Et råd må derfor være at rense løbet for hver 25 skud. Det vil afgjort også være med til at forbedre precisionen. Hilsen Duemanden! Fortsættelse følger i næste nummer Artikelfotos: Henrik Elmer Men også med fuld ladning kan man få løbssprængning. Jeg har kendskab til 3 revolvere, alle i kaliber.45, en Ruger og to Uberti, der på uforklarlig vis har fået sprængt løbet. Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at alle tre revolvere havde skudt halvtreds til hundrede skud uden rensning. På grund af det store antal skud havde der efterhånden samlet sig så meget koks i løbet at 22

23 Kursus Genladnings kursus i Esbjerg! Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning afholdes der genladnings kursus på Esbjerg Skyttecenter, Mådevej 113, Esbjerg Søndag den 25/3 kl Pris for deltagelse kr. 500,-, hvilket indeholder forplejning hele dagen, samt kursusbevis. Tilmelding senest den 15/3 til: Paul Wahls Due, tlf Foto: H. Elmer 23

24 Nye skydeklasser Tillæg til Danske Sortkrudtsskytters skydereglement. Klasse: lamarmora. Skydeafstand: 50m. Skydestilling: Stående. Skive: International pistolskive ISSF 50m. Våbentype: Militær perkussionsriffel over 13.5 mm kaliber (.5315 ) Sigtemidler: Projektil: Skydetid: Andet: Af original type med mindre tilladte ændringer Original type Minie eller kompressionskugler 30 minutter. Snelle, kind- eller kolbepuder, rensning af pibe imellem skuddene og brug af laderør er ikke tilladt. Denne klasse blev, som Rolf Anholm omtalte i sidste nummer, vedtaget på MLAIC mødet i Bordeaux. Bortset fra at skydestillingen er stående og afstanden 50 meter, er klassekravene de samme som for Minie. Vores gode gamle danske klasse Pennsylvania, 50 meter flintriffel, er nu blevet international, så nu kan du blive verdensmester i en klasse vi har haft som national klasse i mange år. Henrik Elmer 24

25 25

26 Køb og Salg Uberti New Army cal..44 med Lothar Walther løb. 2 år gammel og meget velholdt - skyder godt. Kugletang i.454 samt pistonnøgle medfølger. Nypris for revolver: 3300 kr. Samlet pris: Kontakt Kenneth Astrup, mail.dk eller Med venlig hilsen Kenneth 26

27 Efterlysning Redaktionen efterlyser relevante artikler og billeder til brug i krudtslam. Bo Herbst 27

28 Afsender: Henrik Elmer Havnegade Bandholm Returneres ved varig adresseændring B - Post Kr. Broderet stofmærke ca. Ø 85 mm Kr. 40 Klistermærke ca. Ø 90 mm Kr. 12 Emaljemærke Brochenål Ø 28 mm Kr. 50 Knaphuls Ø 19 mm Kr. 20 Klistermærke til krudtskabet 15x21 cm ell. 21x30 Kr. cm Mærkerne kan bestilles hos: Palle Mallinger - Girokort til betaling medsendes 28

AUGUST 2006 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG

AUGUST 2006 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG AUGUST 2006 3 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG 1 REDAKTØRENS SIDE EFTERLYSNING! Vi søger en person som vil påtage sig at være REDAKTØR AF KRUDTSLAM Du skal have kendskab til In Design,

Læs mere

Juni 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

Juni 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang Juni 2010 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er juni bladet på gaden. Denne gang noget senere end det plejer at udkomme, men det er pga. at der skulle referat af

Læs mere

Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter. Krudtslam. Krudtslam. Kastellet

Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter. Krudtslam. Krudtslam. Kastellet Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter Krudtslam Krudtslam 28. årgang. 28. årgang. nr.2. nr.2. maj maj 2006. 2006 Kastellet Redaktørens side : Sikkerhed på

Læs mere

Maj 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Maj 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang Maj 2012 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 2. 2012 på gaden og sæsonen for sortkrudtsskydning rundt omkring i landet, er rigtig kommet igang. Nu

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Maj 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang

Maj 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang Maj 2011 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 33 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 2 på gaden og foråret er kommet. Så er der gode muligheder for at komme på skydebanen, efter en lang

Læs mere

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs Svejbæk, Vestjyske,

Læs mere

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Marts 2008 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side Årets første Krudtslam i 2008 har endnu engang været udsat for ændringer. Denne gang drejer det sig om Stævnekalenderen.

Læs mere

December 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

December 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang December 2009 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Så er der kommet en ny redaktør på Krudtslam og hvem er så det. Navnet er Per Jacobsen og jeg har været medlem af

Læs mere

Marts 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

Marts 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang Marts 2010 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er marts bladet på gaden. Med de første indbydelser til stævner rundt omkring i landet her i 2010. Der skal afholdes

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

September 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

September 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang September 2009 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Så er september bladet på gaden. Med rapporter fra sommerens stævner og indbydelse til nye. Jeg har nu været redaktør

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011.

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Formanden bød velkommen og foreslog Per Jacobsen som dirigent. Per blev valgt Som stemmetæller blev valgt

Læs mere

September 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

September 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang September 2012 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 3. 2012 på gaden og der har været afholdt flere sortkrudtsstævner rundt omkring i landet. Bl.a.

Læs mere

Indhold i dette nummer :

Indhold i dette nummer : Indhold i dette nummer : Krudtkassen side 4 5 Indbydelse til Uberti Cup side 6 Tilmeldingsblanket til Uberti Cup side 7 Regler for skydning til Uberti Cup side 8 9 Ny håndbog for sortkrudtsskytter side

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Der er 3 kalibre jeg vil anbefale, da det er de mest brugte kalibre i norden og nok i det meste af Europa. Det drejer sig om: 6,5x55.

Der er 3 kalibre jeg vil anbefale, da det er de mest brugte kalibre i norden og nok i det meste af Europa. Det drejer sig om: 6,5x55. Inden du køber en riffel, skal du finde ud af hvad den skal bruges til. Hvad har du mulighed for at nedlække af vildt, og hvilket terræn skal du jage på. Dette er også bestemmende for dit sigtemiddel i

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Referat af repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtsskytter Afholdt på Brobyværks Kro d.7. maj, 2016. Deltagende foreninger: Blicheregnen, Bornholmske, DBDFS, Djurs, Falsterske,

Læs mere

Maj 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

Maj 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang Maj 2007 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens side Nu, hvor sommertiden er sat og foråret er stærkt på vej, er det tid til at få udnyttet de lyse tider på skydebanen. Sigtet

Læs mere

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005 Nr. 4 oktober kvartal 2005 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Geværstart på stadion Den 6. oktober begynder sæsonen for geværafdelingen på Lyngby Stadion. Kl. 18.30 for børn og juniorer og kl.

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Maj 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Maj 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Maj 2008 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side I Krudtslam Marts 2008 blev Leo udsat for et kraftigt angreb i Speakers Corrner. Leo blev ikke underrettet om dette angreb,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

April 2013. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 35 Årgang

April 2013. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 35 Årgang April 2013 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 35 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1. 2013 på gaden og der er taget hul på en ny sæson rundt omkring på skydebanerne. Uberti Cup 2012/13

Læs mere

Og til alle jer andre ønsker jeg, gode skud og hold krudtet tørt!!!

Og til alle jer andre ønsker jeg, gode skud og hold krudtet tørt!!! 5HGDNW UHQVVLGH 9HONRPPHQLYRUHVMXELO XPVnUIRU 'DQVNH6RUWNUXGWVVN\WWHU Bestyrelsen har hertil ønsket et nyt og andet Layout af bladet og jeg håber, at dette ønske nu er blevet tilfredsstillende opfyldt.

Læs mere

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang December 2010 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er december bladet på gaden og dermed sidste nummer af Krudtslam for 2010. Til denne udgave af Krudtslam, har jeg

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Marts 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

Marts 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang Marts 2009 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Året første nummer har flere indlæg med gode råd til temaet Western skydning. Der er ladekursus den 18. april og et igen

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Marts 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Marts 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang Marts 2012 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1. 2012 på gaden og vi nærmer os snart sæsonen for de forskellige sortkrudtsstævner rundt omkring

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

50 m banen på stadion er lukket indtil videre

50 m banen på stadion er lukket indtil videre Nr. 1. januar kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby 50 m banen på stadion er lukket indtil videre Der er fundet skimmelsvamp på banen. Læs mere side 3! Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.30 STED: Idrættens Hus Brøndby DELTAGERE: Hugo Andresen (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael Green (MG)

Læs mere

September Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

September Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang September 2007 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens Dette nummer af Krudtslam er udvidet med 10 sider grundet mange resultatlister. Bladet byder også på lidt små justeringer.

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Jubilæumsnåle til SKL-skytter

Jubilæumsnåle til SKL-skytter Nr. 2. April kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Jubilæumsnåle til SKL-skytter Ombygning på stadion er færdig og sæsonen er i gang Skytten nr. 2, april kvartal 2007 Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Erfaringer med ladning af skarppatron 8x58mm RD til gevær M/89

Erfaringer med ladning af skarppatron 8x58mm RD til gevær M/89 Erfaringer med ladning af skarppatron 8x58mm RD til gevær M/89 af Morten Bjerregaard Jepsen, September 2007 Denne artikel er foranlediget af en række diskussioner som jeg har set på Nordisk Våbenforum,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Generalforsamling i VRK

Generalforsamling i VRK Generalforsamling i VRK 09.02.16 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Forelæggelse

Læs mere

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon

Dalgas Stævnet. Et stævne med mange muligheder. 5-6 og 7. september. 25-50-200-300m Terræn og Biatlon Dalgas Stævnet Et stævne med mange muligheder 5-6 og 7. september 25-50-200-300m Terræn og Biatlon 2 50-200-300m og 300m NM 50 meter riffel Skydetider: Fredag kl. 17.00-21.00 Lørdag kl. 09.00-13.30 Søndag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang December 2012 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 4. 2012 på gaden og vi har taget hul på årets sidste måned. Forude venter der nogle måneder med

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet Nr.10234 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Nr.10233 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling.

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 4. November 2014 til Februar 2015 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011.

Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Indbydelse til Danske Politimesterskaber i skydning Viborg 2011. Politiets Idrætsforening Viborg har i samarbejde med DPIF.s skydeudvalg fornøjelsen at indbyde alle medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus.

Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Referat af generalforsamling 2015 afholdt den 13. november på Hotel Comwell i Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

Læs mere

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET)

DGI skydning. Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER. Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) DGI skydning Indbyder hermed DGI skydnings Landsdele til deltagelse i følgende DANMARKSMESTERSKABER Gevær Ungdom (BK/JUN) Gevær Senior (UNG/SEN/ÅKL/VET) 25 meter (alle klassegrupper) 50, 200, 300 meter

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

December 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

December 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang December 2008 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side Endnu et godt år er ved at rinde ud og jeg er beriget med dejlige minder fra de mange skytteforeningers aktiviteter,

Læs mere