December Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang"

Transkript

1 December Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang

2 Redaktørens side Endnu et godt år er ved at rinde ud og jeg er beriget med dejlige minder fra de mange skytteforeningers aktiviteter, fine resultater og ikke mindst det sociale samvær. Det har også været interessandt at høre fra de forskellige interesse grupper indenfor Reenactment. Tak for det! Husk at tilmelde jer til UBERTI CUP skydningen 2008/9. Indleveringsfristen er senest den 1. April 2009 til Kurt Kjær. Jeg vil her fra redaktionen ønske alle en Glædelig jul, samt et knald hamrende godt nytår. Redaktion Redaktør: Bo Herbst Alle indlæg kan mailes eller sendes til: Bo Herbst Stamvej 9, 3660 Stenløse Tlf.: eft. kl.18:00. mail: Medlemsindlæg og annoncer skal være redaktøren i hænde senest: 1/2-1/4-1/8-1/11. Artikler, læserbreve, fotos og andet, der ønskes trykt i bladet sendes til redaktionen. Annoncepris oplyses af formanden. Abonnement på Krudtslam koster 80,- kr. pr. årgang = 4 numre. Blade i løssalg kan købes hos redaktøren for 25,- kr. pr. stk. Bladet udkommer: 1. marts - 1. maj - 1. september - 1. december

3 Bestyrelsen Formand: Jørgen E. Andersen Hundige Strandvej Greve tlf NÆSTFORMAND: Kurt Kjær Egeskoven Glostrup tlf Kasserer: Palle Mallinger Sortland 4, Sø. Svenstrup Viby, Sjælland tlf Sekretær: Kenneth Astrup Birkemose Hedehusene tlf Best.medlem: Jens Westermann Stavnsbjerg allé Herlev tlf Best.medlem: Jan Birkemose Karl Andersens vej 21, Sædding-6710 Esbjerg V. tlf Krudtslam Medlemsblad for Danske Sortkrudtsskytter Danske sortkrudtsskytter er Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Foreningernes formål er: Gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden- og udenlandske arrangemenger, hvor der skydes med gamle våbentyper - at fremme interessen for disse våben, samt færdigheden i at betjene sådanne våben. Forbundet vil ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte informationsformidling, medvirke til at interessen for konkurrencer - den militære- og kulturhistoriske side af dette område vinder udbredelse i ind- og udland. TRYK Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej 4, 6300 Gråsten Besøg også Foreningens hjemmeside KONTONR.: Forside: Reg 0430 konto Maribo Tattoo , SJÆLLANDSKE HISTORISKE ARTILLERIE OG FELTCORPS havde slået lejr, anno 1807 i forbindelse med tattooet. Vores forsvarsminister Søren Gade åbnede tattooet og skulle så efterfølgende se på lejren. Menig Jørgen Skov fremviste stolt sin flotte flintemusket fra 1778 imens stod elitesoldaten menig Ulrik Sørige vagt ved ministeren. Rolf Anholm. 3

4 Indhold Redaktørens side 2 Redaktionelle oplysninger 3 Krudtkassen 5 Set og Sket 8 Kontakten til medlemmerne 13 Stævnekalender 14 Opslagstavlen 15 Silver Dollar Skydning 17 Klovnen Cowboy match 20 Til westernfolket 23 Uberticup 2008/9 26 Kæb & Salg 30 4 Foto: Bo Herbst

5 Krudtkassen Så er det snart jul, og et sortkrudtsår er ved at være slut. Heldigvis er der udsigt til et nyt og begivenhedsrigt DM afholdes hos Falsterske i Musse og NM afholdes i Norge. Jeg er også sikker på at der igen i 2009, bliver en række mesterskaber og skydninger rundt om i landet. Danske Sortkrudtskytter udvikler sig fortsat og vi er nu tæt på 1300 medlemmer. Krudtslam kører nu på 30. årgang, og jeg har tilladt mig at kigge lidt i nogle af de gamle numre. Der er godt nok sket en stor udvikling, som må tilskrives de dygtige redaktører vi har haft gennem tiden. Tillykke. Opbevaring af sortskrudt. Justitsministeriet har svaret på vores henvendelser, og det var ikke hvad vi havde forventet. Justitsministeriet havde ikke brug for vores hjælp med udstedelse af cirkulære. De valgte bare at ophæve gældende cirkulære nr om eksplosivstoffer, hvorefter de forventer at Rigspolitiet fastsætter nye retningslinier på området. Det kan godt komme til at tage tid, når man tænker på det pres Rigspolitiet er under for tiden. Vi fik ligeledes et jura -svar på opbevaringskravet. For at gøre en lang historie kort, har jeg fortolket deres svar således at: Opbevaring af et ½ kg sortkrudt kan finde sted i en bygning, f.eks. et skur, der er adskilt fra bolig og opholdsrum. Ordet bolig skal forstås som det sted hvor man bor f. eks. lejlighed eller hus. Ordet opholdsrum skal forstås som steder, hvor personer opholder sig midlertidigt eller mere permanent. Man skal i den forbindelse være opmærksom på bekendtgørelsens øvrige bestemmelser, herunder afstandskravet til skel og vej. Vi kan ikke leve med disse nye stramninger, som vil begrænse vores muligheder for at udøve vores sportsgren. Derfor har vi allieret os med en juraprofessor, som har lovet at hjælpe os. 5

6 Vi vil arbejde på at få ændret bekendtgørelsen eller få dispensation fra regler for udstedelse af tilladelse til køb og opbevaring for private personer som er medlem af en af vores foreninger, så det bliver muligt at opbevare sortkrudt som hidtil. Samtidig vil vi forsøge at få dispensation fra regler om opbevaring, herunder afstandskravet, af mere end et ½ kg i foreningerne, så der fortsat kan tilbydes salg af sortkrudt på skydebanerne. Vi har fået oplyst at nogle af producenterne arbejder på en omklassificering af deres sortkrudt. Derfor vil vi arbejde på at få tilpasset regler for opbevaring af krudt (drivmidler) så alle drivmidler (krudttyper) klassificeret i underklasse 1.3, sidestilles med regler for røgsvagt krudt. Andre lande i verden har indført eller arbejder på at indføre lignende stramninger. Derfor er MLAIC gået ind i sagen om klassificering og opbevaring af sortkrudt. Der er nedsat et udvalg, som i første omgang skal klarlægge hvordan de forskellige lande har valgt at håndtere tilladelser til sortkrudt, og dernæst forsøge at få sortkrudt klassificeret 1.3 og/eller lempet reglerne. Det er ikke min opfattelse at myndighederne ønsker at ramme os. Vi er bare kommet i klemme fordi EU ønsker at stramme regler for sprængstof, og fordi sortkrudt er klassificeret 1.1 (meget farligt) i FN s anbefalinger om transport af farligt gods. Jeg tror på at det vil lykkes at få lavet de ændringer eller dispensationer der er nødvendigt for at vi fortsat kan dyrke vores sportsgren. Det kommer bare til at tage tid fordi politikerne og politiet, har andre fokusområder for tiden. Jeg ønsker alle god jul og godt nytår. Jørgen Andersen 6

7 Look out! Henrik Elmer is back in town! KRUDTHULEN Ny våbenhandler i Skagen Gode tilbud til sortkrudtsskytten. Se eller ring på Tlf

8 Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, kom på privat besøg hos Vestegnens Sortkrudtsskytter i maj 2008, hvor han fik forevist og afprøvet våben fra den amerikanske borgerkrig, samt fik prøvet Westernskydning. Klubmesterskab i Hillerød sortkrudtskytter 2008 Tony (Mr. Goodnight) overrækker 1. præmien til Mette Roneklint Sørensen. 8

9 Set & Sket Ministre skyder sortkrudt Sjællandske historiske Artillerie og Feltcorps havde fornøjelsen at se Forsvarsminister Søren Gade som aktiv gæst i vores soldaterlejr ved Tattoo 2008 den 13. september i Maribo. Ved sin ankomst til Tattoopladsen hilste vi Ministeren velkommen med Dansk løsen fra vore 3 kanoner, 3 skud afgivet med nogle sekunders mellemrum. Efterfølgende fik ministeren forevist vores store lejr og vores originale blankvåben og flintlåsmusketter. Forsvarsministeren viste stor interesse og fik derfor under behørig vejledning afprøvet en original flintlåsmusket, som til stor glæde for muskettens ejermand, Jørgen Skov Jørgensen tændte problemløst, og fik skuddet til gå med massiv røgudvikling. Et internt væddemål om manglende tænding af flintlåsen, var derfor en bet for tvivleren. Musketten kom atter i fornemt selskab ved vores medvirken i Helsingør ugen efter, hvilket kan ses på efterfølgende sider. 9

10 Lohals 200 år De danske 1807 uniformer blev et farverigt midtpunkt ved modtagelsen af Dronningen og Prinsen i Lohals den 17. September Byen fejrede samtidigt 200 året for sin grundlæggelse som begyndte med bygning af en flådestation for danske kanonbåde. Deres opgave var at beskytte danske handelsskibe, kystbyer og indre farvande mod overgreb fra engelske krigsskibe. Flådestation og havn blev i løbet af nogle år til en driftig by med fiskeri og handel. Sjællandske historiske Artillerie og Feltcorps og Faaborg Kanonerlaug fik med bragende salut fra vore 3 forladekanoner gjort Dronningens og Prinsens ankomst med kongeskibet til en usædvanlig oplevelse for de mange gæster som var strømmet til fra nær og fjern. Smil og nik fra Dronningen og Prinsen ved afskeden med Lohals og soldaterne fra Sjællandske historiske Artillerie og Feltcorps og Faaborg Kanonerlaug. Fotos: Annie Anholm 10

11 Sjællandske Historiske Artillerie og Feltcorps ved Rolf Anholm Projekt Kulturhavn Kronborg Sjællandske historiske Artilleri og Feltcorps havde fået den fortjenstfulde opgave at salutere med vore 3 forladekanoner for Kulturhavn Kronborg. Vi sørgede eftermiddagen igennem for, at projektet blev godt og grundigt skudt i gang. Finansminister Lars Løkke Rasmussen og Helsingørs borgmester Per Tærsbøl udtrykte begge deres store glæde over vores medvirken, som også gav de mange indbudte gæster en usædvanlig oplevelse. Som fhv. officer skulle også Helsingørs borgmester Per Tærsbøl prøve at skyde sortkrudt med Jørgen Skov Jørgensens originale preussiske flintlåsmusket. Forsynet med provisoriske ørepropper og med kyndig forklaring af Jørgen kunne borgmesteren derefter slutte sig til rækken af notabiliteter der har skudt med Ministerbøssen. Finansminister Lars Løkke Rasmussen kom, så og skød sortkrudt da Første spadestik til projekt Kulturhavn Kronborg under festlige former, foregik på det gamle værftsområde foran Kronborg den 18. september 2008, Projektet der kommer til at koste i nærheden af 300 millioner kr. er baseret på udnyttelse af det store værftsområde til genskabelse af nedrevne voldområder, til et nyt Handels og Søfartsmuseum, indretning af div. kulturfaciliteter, teater etc. Hele byggeriet forventes færdigt i Realdania støtter med godt 200 millioner kr. medens Helsingør Kommune og Slots og Ejendomsstyrelsen står for resten. 11

12 Velkommen til 2handgun, din forhandler og skyttekammerat. Jeg forhandler våben og diverse udstyr. Fremstilling eller import af specielle patron hylstre udstyr. Er der spørgsmål til varerne på hjemmesiden kan du maile til Træffes bedst mellem eller i weekenden. På tlf: MVH Robert Carstensen 12

13 Kontakten til medlemmerne Mange foreninger har et blad som medlemmerne kan skrive til om alt mellem himmel og jord. Bladet kan udkomme med et forskelligt antal numre. Krudtslam som er vores udmærkede blad kommer 4 gange om året, med mange gode forskellige indlæg om vores fælles interesse, nemlig sortkrudt og hvad der ellers hører hertil. Men hvad kan man så tilbyde sine medlemmer af informationer udover et blad. Man kan måske lave et lille nyhedsbrev som kan udkomme efter behov. Vi i De Broderlige danske Forladerskytters Selskab begyndte på et sådan et nyhedsbrev der udkom 4 gange om året. Her i skrev vi om de arrangementer foreningen skulle afholde i løbet af året, samt lidt om hvad der ellers rørte på sig i foreningen. Men 4 gange om året kan måske ikke dække hele behovet for når der var noget der her og nu skulle kommunikeres ud til medlemmerne. Det kan godt blive for dyrt med frimærker m.m. at skulle sende ud i tide og utide. Men så kom et af vores medlemmer med en ide, hvorfor ikke lave en SMS liste til de medlemmer der har en mobiltelefon. Det blev der så brugt en del tid på at få gjort og herefter kunne man så udsende små korte beskeder om evt. ændringer i skydedage/ tider eller huske medlemmerne på et møde eller andet. Men det kræver at der er en person der vil stå for sådan en service, som vores medlemmer er glade for. Det koster godt nok noget at udsende disse korte beskeder. Men hvorfor så ikke udbygge servicen til et slags blad der udkommer via internettet i skrevet form. Dette begyndte vi på her i vores afdeling og bladet fik navnet Mountain News og i løbet af små 3 måneder er det udkommet 8 gange. Her er der skrevet om hvad der er sket i foreningen lokalt og på landsplan, det kan være skydekonkurrencer man kan deltage i, den nye udgave af våbenloven, hvis et medlem har våben til salg og meget mere er der skrevet om. Det kræver at medlemmerne har en adresse, en person der vil bruge en del tid på at lave sådan et nyhedsbrev til medlemmerne. Her i DBDFS har jeg påtaget mig at lave listen med sms nummerne, listen med over de medlemmer der ønsker at modtage forskellige informationer fra foreningen. Listerne på medlemmerne tæller næsten %. Men det skal lige også tilføjes, at det ikke bare lige noget man laver i løbet af et par uger. Det tager sin tid at få taget kontakten til medlemmerne, men efterhånden spreder rygtet sig og man får flere på listen. Vi har gjort brug af disse lister igennem de sidste par år og bruger dem med stor tilfredshed fra medlemmerne, der er glade for kontakten imellem dem og foreningen. Så det er måske en ide andre afdelinger kan bruge (hvis ikke man har sådan noget i forvejen) men det tager sin tid, men medlemmerne blive glade for resultatet. Per Jacobsen DBDFS 13

14 Stævnekalender april UBERTI CUP, Aflevering af resultater (13 skud) juni dm arrangeres af Falsterske i Musse Skyttecenter. Dato ikke 00% sikker juli nordic Black Powder Championship i Ringsager, Norge september MLAIC European Championships 009 i Valencia Spanien. 14

15 Opslagstavlen Hello Delegates, I have already informed to Secretary General of the celebration place and dates of the next European Championships. These will be held in two villages in the province of Valencia near the city, during the second week of September of 2009, that s to say the days from the six to the thirteen. Extending news, to comment you that the tests of precision will be made in Náquera in the Valencian Federation shooting range, coordinates: 39º N, 0º W. Clay Pigeon events will take place near Cheste and of his races circuit, coordinates 39º N, 0º W. Soon I will send you the invitation from the Spanish Federation to this championship. 15

16 Norsk Svartkruttunion Dear delegates, It is the pleasure of NSU to announce the Nordic Black Powder Championships for The championships will be held July at Åsheim rifle range in Ringsaker, near Moelv and Mjøsa. The rifle range is located close to a small lake (Næra). There are possibilities for camping at the range, and there is a local grocery store 5 km from the range. More formal camping can be found at: Steinvik camping, Moelv. Phone Cell: Samuelstuen camping, Brøttum. Phone The program will be the standard Nordic championship program. Unfortunately, we are unable to arrange the shotgun events together with the main events on Saturday or Sunday. There is however, a possibility to arrange the shotgun events on Friday afternoon (July 24). This will require participation from at least two Nordic countries. The deadline for signing up for this championship will be May 1, 2009, and at that point we will be able to inform whether the shotgun events will be included or not. More detailed information about the championship will be available soon. New secretary for MLASC? The desire for electing a new secretary for MLASC was raised at the meeting in Orivesi, but no election was made. The executive board of NSU has discussed this situation and has concluded that we want the Norwegian MLAIC delegate to fulfill this position when it is desired that the secretary should come from Norway. Since there presently is no formal secretary, Dag Magne Winge has agreed to temporarily fill this position until the meeting in Norway. In order to elect a new secretary according to the MLASC regulations at the next meeting, please send the name(s) of candidates from your country to Dag Magne, along with other items for discussion. I have written this letter together with Dag Magne, and am sending it for him since he is away at the moment. Best regards Ståle J. Helland President, NSU 16

17 Sølv Dollar Skydning Sølv Dollar Skydning i Region Nord I august måned blev der afholdt en skydning arrangeret af Frederikshavn Sortkrudtskytter. Hovedpræmien var en sølvdollar fra 1880/90 og De Broderlige Danske Forladerskyters Selskab var inviteret til at deltage i denne skydning. Vi var to der havde afsat tid til skydning i hyggeligt selskab med 12 andre sortkrudtsskytter. Efter de ind indledende skydninger, gik man over til skydning på tid, her havde man 3 sekunder til at tage sigte og så skyde. Efter en del skydninger så vandt Anker fra DBDFS sølvmønten og en pokal der var udsat af Krudthulen. Dagen sluttede af med spisning af stegt pattegris og så inviterede vi Frederikshavnerne til at deltage i vores dollars skydning i oktober måned. Den 25/10 var der en del sortkrudtsskytter der havde fundet vej til banen i Vodskov. Der deltog 9 skytter i selve skydningen der blev afholdt efter samme regler som i Frederikshavn. 17

18 Vi havde selv lavet en hyletone på 3 sekunder ved hjælp af et lille program og så en computer. Efter de sædvanlige skydninger med 13 skud og så optælling med resultat af hvem der skulle skyde mod hvem. Så blev resultatet at Palle fra DBDFS vandt sølvmønten samt en vandrepokal udsat af Aalborg Våbenhandel. Bagefter var der var så lodtrækning om et bæger med et håndtag der havde udformning som et pistolgreb, samt var der også en kopi mønt af en sølvdollar som man kunne vinde på sit lykkenummer. Så efter en hyggelig eftermiddag der også bød på besøg af Krudthulen, så kan man vist nok sige at der er blevet startet en tradition op, med en fælles skydning om Sølv Dollar skydning for Region Nord. Til sæson 2009 er der snakket om at lave en skydning for riffel og så en for håndvåben. Så der er noget at glæde sig til. Med en stor tak til alle der deltog fra Frederikshavn Sortkrudtsskytter og DBDFS og på gensyn i sæson Per Jacobsen DBDFS 18

19 En lørdag i starten af oktober tog jeg+ på Kalvebod for at skyde med min Springfield. Jeg havde støbt en 30 stykker af cal. 58 Minie - og havde målt krudt af i glasrør. Der var dog en ting, jeg havde glemt... at fedte Miniekuglerne med kuglefedt.. det viste sig at være en fatal forglemmelse, for efter 5. skud satte det 6. sig fast ca. 30 cm fra bunden af løbet, da jeg bankede det ned med ladestokken - og der sad det godt fast.. Sander havde en idé. Vi skilte musketten ad og satte løbet fast i bænken, hvorpå han drejede svansskruen af med en stor svensk-nøgle.. (det hedder den fordi den ligesom har en hale = svans) Nu begyndte arbejdet med at banke kuglen så langt ned, at vi kunne nå den med et bor, så vi kunne bore kernen ud. Herefter var den en anelse lettere at flytte. Med møje og besvær fik vi den banket igennem løbet og ud - og jeg var temmelig overrasket, for vi havde simpelthen vendt vrangen ud på kuglen, så den nærmest lignede mere et hylster end en Minie-kugle.. Den udbankede kugle ses sammen med en Miniekugle af samme slags. Bemærk forskellen.. Jeg var i øvrigt meget overrasket over at se, hvor flot løbet så ud - selv efter 4-5 års reenactment-brug var der overhovedet ingen rust at spore..et bevis på, at omhyggelig rengøring efter hvert brug giver et godt resultat. J.A. (klovnen) den lille klovn 19

20 1. Cowboy Match Første Cowboy Match i Sejs-Svejbæk Skytteforening ( v. Silkeborg ). Den afholdtes den første Cowboy Match i Sejs-Svejbæk Skytteforening, som har baner i Hårup, tæt ved Silkeborg. Vejret var med os, og arrangementet gik rigtig godt. Vi havde ganske kort forinden fået banerne godkendt til Cowboy Action Shooting og syntes at vi måtte ud over stepperne i en fart. Da det var første gang vi afholdt sådan en match, var der naturligvis et begrænset budget, men til gengæld en helt ubegrænset fantasi. Det gjorde at vi med små midler havde fået nogle spændende baner stablet på benene. Vi var heldige at cowboys fra hele landsdelen og Fyn og endda en enkelt fra Sjælland havde valgt at deltage i arrangementet. Da det ikke er tilladt at skyde på banen efter kl. 16 på lørdage, var der et par Side Events vi ikke nåede, men vi er blevet meget klogere omkring det, til næste gang vi laver en Cowboy Match. Første Main Stage var skydning på duellist skiver med hhv. riffel og revolver. Først var der 5 skud med begge på hver 20 sek., og senere 5 skud med hver på 10 sek. Anden Main stage blev slået sammen med tredje Mainstage, og var først: Skydning imod klangmål på ca. 30 m. med riffel, derefter skydning mod faste lerduer på ca. 15 m med shotgun, og sidst skydning med revolver imod træ kegler opsat på en hylde på ca. 10 m. Derefter var der skydning imod klangmål med riffel på 50 m., skydning mod faste lerduer med shotgun på ca. 15 m. og sidst skydning med revolver imod klangmål på ca. 25 m. Lidt større afstand end der almindeligvis bruges i CAS men det er jo ens for alle. Der var forberedt Side Events med Longe Range Revolver skydning imod klangmål på 50 m., og skydning med revolver imod bevægelige træklodser på ca. 15 m, som vi desværre ikke nåede da vi skulle slutte senest kl. 16. Men vi nåede at skyde 3 Monte Carlo baserede Side Events (her kaldet Dodge City Roulette) med revolver, som var skydning imod duellist skiver, med en Cowboy hat med 3 point inddelinger, på 25 m. Linda Pedersen fra Fyn var den dygtige vinder af 2 ud af 3 skydninger og hun deltog endda kun i 2 skydninger. Ellers må vi sende en stor tak til de piger der hjalp os med at få det hele til 20

21 at fungere, Til Bo som sørgede for at banerne var funktionsdygtige, og til Jan S. Thomasen, som suverænt styrede afviklingen af alle skydninger på en meget venlig og professionel måde. Jens Alamo Lund blev helt suverænt - og meget lidt politisk korrekt ;-) vinder af de samlede Main Stages (Se resultatlisten), Niels Erik Hansen, Fyn blev på trods af funktionsfejl på sin revolver nr. 2, og Ib Andersen fra Ribe Stift blev nr. 3. Til sidst en stor tak til Guns & Powder i Laurbjerg, som var hoved sponsor på arrangementet. 21

22 2 Resultatliste Cowboymatch - Sejs-Svejbæk Skytteforening den Placering / skytte Main Stage 1 Main Stage 2+3 Total sek. 1. Jens (Alamosa) Lund (SS) Niels Erik Hansen (FYN) Ib Andersen (RSS) Erling Østergaard (HS) Carsten Pedersen (RSS) William (Duke) Svane (RSS) Arthur Gaba (SS/RSS) Henrik Pedersen (SS) Bo Blumensaat (SS) Paul Ricci (KBH) Jan Klarbæk (SS) Linda Pedersen (RSS) Thomas Henriksen (SS) Henrik Søndergaard (SS) Jan Skræp Thomasen (SS) 64 Udgået John H A (SS) 102 Udgået

23 Til Westernfolket Jeg havde hørt at der var Westerntræf, og min drengecowboydrøm ville se nærmere på det. Stævnet var godt i gang, og den første jeg stødte ind i, var en sherif i gennemført dress, et autentisk kostume med stjerne, stor hat og to revolvere i bæltet, så jeg tænkte, om de var ved at skyde Tombstone 2. Han smilede og sagde, velkommen, du må gerne se dig omkring! Forsigtigt nærmede jeg mig en gruppe cowboys og endnu flere sheriffer og studerede deres outfit. Revolverbælter med loops til nogle storkalibrede patroner. Jeg fik at vide, at det, der blev brugt mest af, var.45 LC, og.38 special. Som regel kunne man bruge den samme patron i både de rifler og revolvere de brugte. Den havde jeg ikke lige hørt før, men fik at vide, at det var praktisk kun at skulle lade en` patrontype! Lade patroner? Kunne man ikke bare købe nogle færdige? Nej det kunne man ikke, sagde en moden herre i et casual cowboy outfit. Sæt dig ned et øjeblik, så skal jeg give dig en forklaring. Det var som at slå op i et 36 binds leksikon, kun omhandlende genladning og våbentyper. Jo ser du, vi bruger sort krudt, det der ryger og sviner og larmer og har et dejligt rekyl, hvad jeg senere fandt ud af. Vi fylder hylsteret næsten helt op med krudt og presser det sammen med kuglen. Ikke noget med reducerede ladninger, med kun det halve krudt og så resten fyldstof, så som mannagryn, korn, gule ærter eller andet skrammel, nej det gir jeg mine fugle i stedet. Det skal være realistisk, så derfor fulde ladninger. Det tager ca. en times tid at lade 100 stk. patroner, og du bruger sjældent mere til en match. Ca. 30 grains krudt til en.45 LC. Alle mål var tommer og grain, så den skulle jeg lige have på plads. Når der kommer et hul i skydningen, kan du prøve et par skud med foreningens Vi gør hvad vi kan for at få nyankomne til at føle sig velkomne. Jeg stod overfor at skulle ha min debut som gunfighter. Jeg tænkte på alle mine helte fra drengetiden: Hoopalong Cassedy, Tom Mix, Wild Bill Hickok, og så selvfølgelig de rigtige helte!: George Armstrong Custer og Buffalo Bill, som virkelig kunne se dette nye lands muligheder og få ryddet op, så der kunne blive plads til rigtige mennesker og noget godt kvæg, i stedet for de store skrumler af buffaloes, som de vilde levede af og i pagt med. Når jeg kikkede mig omkring, var de her jo alle sammen, i fuld mundering, det eneste der manglede var duften af hest og indianere. Jeg fik øje på en herre iført lange sorte læderstøvler og et revolverbælte med to hylstre med en stor revolver i hver. Hvad er det du skyder med? Det er et cross draw rig. Du kan se at revolveren på min venstre side vender med skæftet fremad, så jeg skal bruge højre hånd, når jeg trækker den op af hylsteret, altså cross draw. Jeg har valgt originale Colt s i cal..45 LC. Om maven havde han yderligere et bælte med jagtpatroner, sådan nogle havde jeg da set før, men hvad skulle de nu bruges til? Ser du! Vi simulerer en gunfight. Først skyder du 23

24 med din lever eller slide action riffel, fatter derefter din shotgun og blæser to lerduer til pulver. Til sidst tømmer du revolveren (5 skud), og den cowboy der har væltet alle målene på kortest tid er vinder. Ved siden af ham stod noget, der mest af alt mindede om en golfbag på hjul. Jernene var skiftet ud med skydejern, et par lever action rifler, en shotgun og noget rensegrej. Forneden på vognen sad en lille kasse, med plads til lidt ammo og en forfriskning. Han var lige blevet færdig med sin skydning og tog sin vogn og trillede videre til næste green. Min fotograf, som normalt er med mig på reportager, havde nægtet at tage med, da jeg fortalte, at jeg skulle ud og se voksne mænd lege cowboys, de kunne ikke være helt raske, mente han. Der gik en ung mand med et godt kamera og skød nogle billeder. Langt lyst hår og ikke den typiske cowboy- gunfighter type, som her var flest af, men en mellemting mellem en plainsman og en trapper. Kan jeg få lov at bruge et par af dine billeder? Ikke noget problem, sagde han uden tøven. Send din historie til vores blad krudtslam, der mangler indimellem lidt stof. Kom med over på Main Stage 2, så kan du se hvad det går ud på. På Stage 2 var de alle samlet. Den første jeg fik øje på var en stor trind mand i fuld ornat. En stor flot hat, revolverbælte med to hylstre indeholdende blanke graverede six-shooters. Lange støvler med bukserne nede i, kæmpe sporer, lædermanchetter og et cykelstyr af en mustache, der kunne gøre enhver konfirmand misundelig. Han så på mig med et fast blik, og jeg tænkte, at nu skulle jeg vist snart hjem? Bare rolig, det hele er heldigvis kun for sjov. Han gav mig et fast håndtryk, så jeg et øjeblik troede, at jeg skulle ha det hele i gips. Nu gik det løs! En cowboy havde gjort sig klar, og på et signal fra tidtageren fattede han sin winchester, tog ladegreb og fyrede løs på de små figurer som væltede en efter en. Winchesteren var tom og blev lagt åben på bordet foran ham. Nu ilede han over til shotgunnen, satte to patroner i, spændte hanerne og blæste de to lerduer to kingdom come, knækkede bøssen og ud med de tomme hylstre, lynhurtigt videre til revolveren, der 24

25 lå klar med 5 patroner i og hanen sat på et tomt kammer. 5 hurtige skud, alle træffere, samlet tid 45 sekunder, det var hurtigt, og der blev klappet. Næste mand blev der råbt! Det var det så ikke? Det var en dame i lang fin kjole, som også forstod at håndtere jernene. Efter damen var færdig, kom nu pausen, hvor jeg skulle prøve at affyre en rigtig Colt. Du sigter med strøget korn på skiven med papirhatten og lader forsigtigt skuddet gå! Pas på! Den står let! Ja den stod let, skuddet bragede og løbet rejste sig til næsten lodret. Det mindede ikke om noget, jeg havde set på film. Her var der tale om rekyl og god action. Jeg stod og overvejede, hvad jeg kunne få for mit golfudstyr, sådan en revolver kunne jeg godt finde en plads til. Bleg men fattet rakte jeg revolveren tilbage og sagde pænt tak. Der var mange indtryk, der skulle konsumeres. Jeg fik fat i formanden, han havde travlt med at fortælle om en speciel hylsterlængde til en Goverment. Jeg sagde at jeg gerne vil ville være medlem. Ingen problemer, sagde han og stak mig et girokort! Vi mangler unge friske mennesker! Er der noget specielt du har forelsket dig i? Det ved jeg ikke? Nu skal jeg lige hjem og finde ud af, hvilken type jeg er? Skal jeg være den tavse gunfighter, helt i sort eller gambler, iført bowler og en Derringer i bukselinningen, pelsjæger, Bat Masterson eller Wild Bill eller den lapsede velklædte med guldkæder, eller en af drengene fra Bonanza? Custer og Cody tror jeg, jeg springer over. Jeg har købt en skyder i plastic, fordi der går en måned, før jeg får min nye Colt.45, som skal ligge i foreningens boks, indtil jeg har været medlem i 2 år, og nu står jeg foran spejlet hver dag og kniber øjnene sammen og prøver at virke overbevist om at jeg er The Fastest Gun On Earth. Tak til Westernfolket for en god oplevelse. Med venlig hilsen Journalist Palle S. Vindel 25

26 Uberti Cup 2008/9 Så er det igen tid at tænke på tilmelding til årets præmieskydning, som skydes på egen hjemmebane. Der skydes på egne skiver, som inden skydningen påbegyndes skal være tydelig markeret med navn og disciplin. Musket skytter kan evt. kontakte Henrik Elmer som så vidt vides stadig ligger inde med nogle af disse skiver? Præmieskydningen arrangeres af Sportsudvalget og alt overskud går ubeskåret til skytterne. Fordeling af tilskud sker efter ansøgning fra den enkelte skytte og efter retningslinier afstukket af bestyrelsen. Ansøgning om tilskud til deltagelse i VM, NM, eller Europamesterskab 2009, bedes fremsendt til Sportsudvalgets formand Kurt Kjær, senest d. 1. marts 2009 Igen i år tilbyder Aalborg Våbenhandel v/leo Nielsen at medvirke med en flot sponsorgave, som denne gang er en forniklet Cattleman model 1873 i cal 38/40 med et 7½ løb. Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle deltagende skytter. Tilmelding kan foregå på den trykte tilmeldingsblanket, eller på . Når tilmelding og betaling er modtaget indskrives skytten/erne på deltagerlisten som med mellemrum vil blive opdateret og udlagt på forbundets hjemmeside. Hver skydning koster kr. 60,-. Du kan deltage i alle de klasser du har lyst til, men kun en skydning pr. klasse. Og husk jo flere klasser jo større chance ved lodtrækningen, som finder sted på forbundets årlige repræsentantskabsmøde i maj. 26

27 Der uddeles medalje og diplom til de tre bedst placerede i hver klasse Du kan betale på giro: eller på check. Aflevering af resultater (alle 13 skud): Senest d. 1. april 2009 Hilsen Sportsudvalget Tilmeldingsskema på næste side: Tilmelding og betaling til: Henrik Pedersen Enebærvej 10 Sejs 8600 Silkeborg TLF E -mail 27

28 Uberti Cup 2008/9 Tilmeldingsblanket Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Forening: Jeg ønsker at tilmelde mig i følgende klasser ( sæt x ) Pistolklasser: 100m riffelklasser: Cominazzo Maximilian Colt Withworth Tanzutsu De Meza Smith & Wesson Bagladerriffel Kuchenreuter Minié Mariette Valkyrie Kronborg Remington 50m riffelklasser: Miquelet Kyhl Winchester Vetterli Pensylvania Lamarmora Betaling på giro Eller på vedlagte check 28

29 I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det forgangne år. vi ses i det nye år. Bestyrelsen. 29

30 Køb og Salg Sælges: Uberti Winchester 1866 karabin I pæn og velholdt stand. Pris 3000,- eller kontakt mig for et bud. Morten Høgsbro Tlf.: Sælges: Pedersoli flintlåspistol Cal. 44 glatløbet godkendt til MLAIC Cominazzo R-klassen. PRIS Kr. 1500,- Bjarke Christensen Kildekrogen Haslev Tlf Sælges: replica Armi San Marco, Remington 1858 cal.44 incl. Lee kugletang og ca. 400 kugler. samlet pris 1500 kr. C.M.Pedersen

31 31

32 B - Post ID nr B Broderet stofmærke ca. Ø 85 mm Kr. 40 Klistermærke ca. Ø 90 mm Kr. 12 Emaljemærke Brochenål Ø 28 mm Kr. 50 Knaphuls Ø 19 mm Kr. 20 Klistermærke til krudtskabet 15x21 cm ell. 21x30 cm. Kr. 50 Kr. 75 Mærkerne kan bestilles hos: Palle Mallinger - Girokort til betaling medsendes Afs.: Jørgen Anderse Hundige Strandvej Greve

Juni 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

Juni 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang Juni 2010 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er juni bladet på gaden. Denne gang noget senere end det plejer at udkomme, men det er pga. at der skulle referat af

Læs mere

AUGUST 2006 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG

AUGUST 2006 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG AUGUST 2006 3 MEDLEMSBLADET FOR DANSKE SORTKRUDTSSKYTTER 28. ÅRGANG 1 REDAKTØRENS SIDE EFTERLYSNING! Vi søger en person som vil påtage sig at være REDAKTØR AF KRUDTSLAM Du skal have kendskab til In Design,

Læs mere

September 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

September 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang September 2009 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Så er september bladet på gaden. Med rapporter fra sommerens stævner og indbydelse til nye. Jeg har nu været redaktør

Læs mere

Maj 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Maj 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang Maj 2012 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 2. 2012 på gaden og sæsonen for sortkrudtsskydning rundt omkring i landet, er rigtig kommet igang. Nu

Læs mere

Marts 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

Marts 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang Marts 2010 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er marts bladet på gaden. Med de første indbydelser til stævner rundt omkring i landet her i 2010. Der skal afholdes

Læs mere

Maj 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang

Maj 2011. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 33 Årgang Maj 2011 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 33 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 2 på gaden og foråret er kommet. Så er der gode muligheder for at komme på skydebanen, efter en lang

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater

Formandens beretning Medlemstallet er steget Forbundsskydningen Nordiske resultater og danske resultater Referat af repræsentantskabsmøde d. 30. maj 2015. Møde blev afholdt på Fjelsted Kro, Ejby - Fyn Foreninger der deltager: De Broderlige, Djurske, Bornholm, Sjællandske, Slesvigske, Sejs Svejbæk, Vestjyske,

Læs mere

April 2013. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 35 Årgang

April 2013. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 35 Årgang April 2013 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 35 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1. 2013 på gaden og der er taget hul på en ny sæson rundt omkring på skydebanerne. Uberti Cup 2012/13

Læs mere

Marts 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

Marts 2007. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang Marts 2007 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens side Så er det nye nummer af Krudtslam på gaden. Dette nummer byder bla. på Invitation til Regions Mesterskab, Invitation

Læs mere

September 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

September 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang September 2012 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 3. 2012 på gaden og der har været afholdt flere sortkrudtsstævner rundt omkring i landet. Bl.a.

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl.

Læs mere

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Marts 2008 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side Årets første Krudtslam i 2008 har endnu engang været udsat for ændringer. Denne gang drejer det sig om Stævnekalenderen.

Læs mere

Indhold i dette nummer :

Indhold i dette nummer : Indhold i dette nummer : Krudtkassen side 4 5 Indbydelse til Uberti Cup side 6 Tilmeldingsblanket til Uberti Cup side 7 Regler for skydning til Uberti Cup side 8 9 Ny håndbog for sortkrudtsskytter side

Læs mere

Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter. Krudtslam. Krudtslam. Kastellet

Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter. Krudtslam. Krudtslam. Kastellet Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter Krudtslam Krudtslam 28. årgang. 28. årgang. nr.2. nr.2. maj maj 2006. 2006 Kastellet Redaktørens side : Sikkerhed på

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

Marts 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

Marts 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang Marts 2012 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 1. 2012 på gaden og vi nærmer os snart sæsonen for de forskellige sortkrudtsstævner rundt omkring

Læs mere

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013

Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Frontier og Eastern Cape Academy for PH education. 15.08-2013 Billeder fra PH uddannelsen. Det var hårdt, men en fantastisk spændende oplevelse. Amerikansk jæger som jeg var sammen med hos Frontier inden

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Maj 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Maj 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Maj 2008 2 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side I Krudtslam Marts 2008 blev Leo udsat for et kraftigt angreb i Speakers Corrner. Leo blev ikke underrettet om dette angreb,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008

Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Det Jydske Mesterskab Århus skydebane I Skibby 2008 Deltagelsen var skræmmende, kun 20 skytter formåede at stille op, hvilket er utroligt. Et Jydsk Mesterskab hvor programmerne er udvidet, så også børn

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011.

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Formanden bød velkommen og foreslog Per Jacobsen som dirigent. Per blev valgt Som stemmetæller blev valgt

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Juni 2011 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer. Vi mangler hjælpere om tirsdagen. Kan du hjælpe med at tage banevagter, eller har du mere mod på og tælle eller sælge skiver, så

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

December 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

December 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang December 2009 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Så er der kommet en ny redaktør på Krudtslam og hvem er så det. Navnet er Per Jacobsen og jeg har været medlem af

Læs mere

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005

Våbeneftersyn på Pistol Tirsdag den 25. oktober kl. 19. I år er det kun én dag så der er ingen vej tilbage mød op. Nr. 4 oktober kvartal 2005 Nr. 4 oktober kvartal 2005 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Geværstart på stadion Den 6. oktober begynder sæsonen for geværafdelingen på Lyngby Stadion. Kl. 18.30 for børn og juniorer og kl.

Læs mere

December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang

December 2012. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 34 Årgang December 2012 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 34 Årgang Redaktørens side Så er Krudtslam nr. 4. 2012 på gaden og vi har taget hul på årets sidste måned. Forude venter der nogle måneder med

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Resultater fra: Veteranstævnet i Skibby 2010 Kr. Himmelfartsdag

Resultater fra: Veteranstævnet i Skibby 2010 Kr. Himmelfartsdag Resultater fra: Veteranstævnet i Skibby 2010 Kr. Himmelfartsdag Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke For 11 år i træk blev Veteranstævnet i Skibby afholdt og for 11 år i træk har Bente og Christian

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på

Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse spændende og sjove aktiviteter. Frem til april bydes der blandt andet på 54. Årgang Januar 2015 Nr. 1 BANKO 11. FEBRUAR NAIS SKYDNING JANUAR - APRIL HANDICAP OG SPISNING LANDSSKYDNING JANUAR - APRIL Skyttelauget ønsker godt nytår, og byder velkommen til et år, med en masse

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

September Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang

September Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 29. Årgang September 2007 3 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 29. Årgang Redaktørens Dette nummer af Krudtslam er udvidet med 10 sider grundet mange resultatlister. Bladet byder også på lidt små justeringer.

Læs mere

Jubilæumsnåle til SKL-skytter

Jubilæumsnåle til SKL-skytter Nr. 2. April kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Jubilæumsnåle til SKL-skytter Ombygning på stadion er færdig og sæsonen er i gang Skytten nr. 2, april kvartal 2007 Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Og til alle jer andre ønsker jeg, gode skud og hold krudtet tørt!!!

Og til alle jer andre ønsker jeg, gode skud og hold krudtet tørt!!! 5HGDNW UHQVVLGH 9HONRPPHQLYRUHVMXELO XPVnUIRU 'DQVNH6RUWNUXGWVVN\WWHU Bestyrelsen har hertil ønsket et nyt og andet Layout af bladet og jeg håber, at dette ønske nu er blevet tilfredsstillende opfyldt.

Læs mere

Marts 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang

Marts 2009. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 31. Årgang Marts 2009 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 31. Årgang Redaktørens side Året første nummer har flere indlæg med gode råd til temaet Western skydning. Der er ladekursus den 18. april og et igen

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Referat af repræsentantskabsmøde for Danske Sortkrudtsskytter Afholdt på Brobyværks Kro d.7. maj, 2016. Deltagende foreninger: Blicheregnen, Bornholmske, DBDFS, Djurs, Falsterske,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang

December 2010. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 32. Årgang December 2010 4 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 32. Årgang Redaktørens side Så er december bladet på gaden og dermed sidste nummer af Krudtslam for 2010. Til denne udgave af Krudtslam, har jeg

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

R Æ V E N JANUAR 2010

R Æ V E N JANUAR 2010 R Æ V E N JANUAR 2010 Bestyrelsen Formand: Tim Elmhauge Tlf. 4913 1835 E-mail: t.elmhauge@post.tele.dk Næstformand: Kenn Schmidt-Sørensen Tlf. 4975 8909 E-mail: kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer: Ole Sørensen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1 HØJBONYT Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt side 8 Papir-emne i 3.B side 10 Indvielse side 11 Legepatrulje side 12 Reli-hvadfornoget?

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Reportage sponsorer. DM3 i Næstved.

Reportage sponsorer. DM3 i Næstved. Reportage sponsorer. DM3 i Næstved. Årets to første afdelinger af DM for nitro og large scale var vejret ikke med kørere. Det var regnfuldt, men denne weekend sidst i juni måned var vejret varmt og solrigt.

Læs mere

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009.

Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Nr. 2 Juni 2009 37. Årgang Formandens klumme Ordet... af Henning. Ska-nyt juni udgave 2009. Velkommen til dette nummers udgave af ordet. Nu er sommeren ved at nærme sig, og man kan jo håbe på, at også

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Landsdækkende Præmieflyvning

Landsdækkende Præmieflyvning K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R A L L E K A N V Æ R E M E D Landsdækkende Præmieflyvning fra LIMBURG I T YSKLAND s ø n d a g d. 1 9. a u g u s t 2 0 0 7 K Æ M P E K O N T A N T E P R Æ M I E R

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere