Danske Sortkrudtsskytter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Sortkrudtsskytter"

Transkript

1 Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende foreninger var tilstede: Skiveegnens, Vestjydske, Sjællandske, Djurs, Funder, Nordjyske, Sejs Svejbæk, De Broderlige, Falster, Vestegenes, Fynske, Slesvigske og Ribe Stift Taastrup deltog mhp. godkendelse af optagelse. Søren E. Poulsen bød velkommen. Dagsorden Valg af dirigent og referent Per Jakobsen blev valgt som dirigent. Kurt Kjær blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt ved udsendelse med Krudtslam i april nummeret 10. april og i overensstemmelse med vedtægterne. Herefter fik formanden ordet for aflæggelse af beretning. Formandens beretning Sortkrudtsagen, som desværre har taget alt for lang tid, men nu ligger hos en afdelingschef, der som sagsbehandler var med til det første møde i Justitsministeriet. Hun har udtalt at denne sag har taget meget lang tid. Næste niveau er departementschefen, som forelægger sagen for ministeren. Forbundsskydning, som er en nyskabelse der er en afløser for Uberti Cup og som forhåbentlig vil medvirke til at skabe øget aktivitet. Genladningskursus, først på KSC, siden i Nordjylland. Kursus kører i Dansk Skytten Unions regi a.h.t. tilskud fra DIF, hvorfor vi er bundet af kursus prisen og afregning sker til DSkyU. Opdatering af Web 1. Vidensbank, som alle medlemmer forhåbentlig vil medvirke til at udbygge. 2. Lidt våbenhistorie 3. Medlemsforeninger 4. Oprydning Opdatering af forbundets vedtægter. Opdateringerne vil blive gennemgået under pkt. 5 indkommende forslag.

2 NM 2012 blev afholdt på Københavns Skyttecenter, stor tak til Vestegnen og Kjøbenhavnske for deres store indsats, uden deres arbejde havde det ikke kunnet lade sig gøre at gennemføre arrangementet, som også blev rost af de andre nordiske deltagere. Derfor er det den samlede bestyrelses opfattelse, at der skal være en økonomisk ligestilling med klubber der afholder DM o g NM, dvs. eventuelt overskud skal tilfalde den arrangerende klub. regnskab for NM er udarbejdet DSkyU har meddelt at vores ansøgning om at kunne besidde og anvende blyhaglspatroner snart vil gå igennem. Tilbagemelding fra foreninger, hvor nogle foreninger giver meget merarbejde til kasseren: o Kontingent o Medlemsregistrering SKV2. Det er vigtig at formanden kontrollerer, at våben kan anvendes til en godkendt skydedisciplin. Vi har deltaget i møde om et forslag til en Paraplyorganisation af våbenbrugere (Dansk Jægerforbund, skytte organisationer, Våbenhistorisk og våbenhandlere). Ikke et dansk NRA, men en Paraplyorganisation som har til formål, at skabe opbakning til fælles problemområder. Eksempel: Vi har fælles interesse med våbenhandlere, at de kan og vil sælge sortkrudtkrudt DM i Musse, husk tilmelding Tak til bestyrelsen og en særlig tak til: Mikael Hannibalsen og Claus Johansen, for deres indsats i bestyrelsen, men som nu begge har valgt at stoppe i bestyrelsen Tak til Per Jakobsen som yder en stor indsats med Krudtslam. Herefter blev formandens beretning sat til debat. Der blev fra Sjællandske givet udtryk for at de ikke var enige med bestyrelsens beslutning om at overskud fra NM alene skulle tilfalde den arrangerende forening. Dette spørgsmål blev henvist til drøftelse under punkt 5. Formandens beretning blev godkendt. Redaktørens beretning: Det er svært at få tilstrækkeligt med indlæg til 4 årlige numre af Krudtslam, hvilket også var den væsentligste årsag til at sidste nr. blev forsinket. Det foreslås derfor, at der fremover i en forsøgsperiode kun udgives 2 årlige numre og der så på næste års repræsentantskabsmøde foretages en evaluering af, om det er det der ønskes. Eller om tiden måske er inde til i stedet, at udgive Krudtslam via internettet i en PDF udgave. Efter en del gode indlæg med for og imod, blev Redaktørens forslag og beretning godkendt med applaus. Sportsudvalget (SP): SP s formand orienterede om de tiltag som SP har igangsat, herunder om: Den nye Forbundsskydning, som afløser Uberti cuppen. Genladningskursus som forbundet har planlagt som en fremtidig fast DSS aktivitet. SP vil i løbet af juni - juli måned kontakte alle foreninger. mhp. endelig planlægning af tid og steder for Forbundsskydningerne, som meget gerne skal kunne skydes i foreninger som er geografisk fordelt overalt i landet.

3 Der er behov for at alle foreninger, om at støtte op om det kommende NM 2013, som holdes i Norge. Næste år er det igen Danmark som skal være vært for NM Under den efterfølgende debat, blev der stillet mange spørgsmål til Forbundsskydningen og den praktiske afholdelse af skydningerne og flere gav tilsagn om, at de gerne vil afholde nogle af skydningerne. Det blev også hilst velkomment, at forbundet nu selv vil afholde genladningskurser med egne instruktører. Det blev besluttet, at NM 2014 afholdes af Vestegnen på Københavns Skyttecenter Beretning blev godkendt Sortkrudtudvalget: Formanden orienterede om status på sortkrudtsagen. Det endelige gennembrud hvor JM underskriver den længe ventede bekendtgørelsen skulle fra pålidelige informationer være nært forestående, idet alt papirarbejdet er afsluttet og klar til forelæggelse for ministeren. Lovudvalg: Ingen af de hidtidige medlemmer har ønsket at stille op. Derfor skal der udover vælges 2 nye medlemmer, som sammen med formanden kan forestå Lovudvalgets opgaver. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Kasseren gennemgik de enkelte poster i forbundets regnskab, som viste et flot resultat Sjællandske ville vide hvorfor der ikke forelå regnskab for NM Hertil oplyste formanden, at det var bestyrelsens holdning, at et eventuelt overskud fra et NM bør tilfalde den arrangerende forening, ligesom det også er praksis når der holdes danmarksmesterskaber. Formanden for Vestegnen som sammen med Kjøbenhavnske havde afholdt NM 2012, oplyste, at det er et meget stort arbejde at planlægge og afvikle et NM og det især kræver mange hjælpere, hvorfor det derfor også er helt naturligt, at et eventuelt stævneoverskud bør tilfalde den/de arrangerende foreninger. Efter en kort debat blev regnskabet herefter godkendt med alle stemmer, bortset fra Sjællandske som stemte imod. Budgetfremlægning Kasseren gennemgik budgettet. Mødet blev herefter suspenderet for en kort pause Da mødet blev genoptaget meddelte formanden for Vestegnen, at overskuddet fra det omtalte NM vil blive delt, således at halvdelen af overskuddet sættes ind på forbundets konto i alt kr. Indkomne forslag: Opdaterede Forbunds- og foreningsvedtægter Formanden gennemgik de foreslåede opdateringer, som blev vedtaget med enkelte tilføjelser fra repræsentantskabet. Kommissorium for Sportsudvalget Forslaget blev vedtaget Funder og Omegn: Ændring af foreningsvedtægter

4 Forslaget blev forkastet Nedsættelse af kontingent Forslaget blev forkastet Genladningskurser Forslaget blev trukket Serviceeftersyn af vedtægter Forslaget blev trukket Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at det nuværende kontingent på 160 kr. pr. medlem bibeholdes. Det blev drøftet om det måske vil kunne lade sig gøre at nedsætte kontingentet på næste års generalforsamling. Bestyrelsen kommer med er oplæg til næste repræsentantskabsmøde, som også vil vise besparelsen ved en evt. overgang til helt at udsende Krudtslam elektronisk. Forslaget blev vedtaget. Valg af forbundets ledelse (jf. 6.8 ) Formand: Søren E. Poulsen, fra Vestegnen blev genvalgt Nyvalgt bestyrelsesmedlem: Niels Erik Hansen, fra Fynske Nyvalgt bestyrelsesmedlem: Per Jakobsen, fra De Broderlige Valg af suppleanter: Vilhelm Birn, fra Vestjydske Arthur Gaba, fra Sejs Svejbæk Valg af repræsentant til MLAIC Søren blev valgt. Nedsættelse af diverse udvalg: Lovudvalg Søren Poulsen Vilhelm Birn Per Jakobsen Sportsudvalg Kurt Kjær Tony Redmond Niels Erik Søren E. Poulsen Valg af 2 revisorer Karin Flitner Henrik Lykke Sørensen Optagelse af Taastrup Sortkrudtskytter Foreningen blev godkendt til optagelse. Eventuelt

5 Til Claus Johansen og Michael Hannibalsen, som begge havde besluttet at stoppe i bestyrelsen rettede formanden en stor tak for deres indsats og ønskede dem god vind fremover.

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter

Referat af. Ordinært repræsentantskabsmøde. Den 20. april 2013, kl. 10.00. i Rishøj Idrætscenter Referat af Ordinært repræsentantskabsmøde Den 20. april 2013, kl. 10.00 i Rishøj Idrætscenter Dagsorden jf. lovenes 12. Formand Birger Dahl bød velkommen. Regionens nye fane blev derpå indviet på behørig

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ordinært Repræsentantskabsmøde

Ordinært Repræsentantskabsmøde Ordinært Repræsentantskabsmøde Referat: Lørdag den 18. april 2015 kl. 10.15 i Horsens 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Gertsen blev valgt som ordstyrer og Kurt Vittrup som referent. 2.a. Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere