Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger"

Transkript

1 Dato: 18. juni 2009 Notat om kønsfordeling ved ansøgning og ansættelse i provstestillinger Kirkeministeriet 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont 1. Præstestillinger I dag er næsten halvdelen af de præster i folkekirken kvinder helt præcis 938 eller ca. 47 %. Kvinderne er i et massivt overtal på teologistudiet og pastoralseminarierne, så alt tyder på, at der i fremtiden vil være betydelig flere kvindelige præster i forhold til mandlige præster i folkekirken. Konklusion Set i et langsigtet ligestillingsperspektiv er udfordringen således, at der uddannes forholdsmæssigt lige mange mænd og kvinder fra teologistudiet, så Kirkeministeriet har et ligelig fordelt rekrutteringsgrundlag. En anden udfordring i et ligestillingsperspektiv er at gøre præsteembedet lige attraktivt for mænd og kvinder. Kirkeministeriet har det således som målsætning på ligestillingsområdet at arbejde for en lige kønsfordeling blandt provster. 2. Provstestillinger Hjallelse m Bornholm Vestre m Malt m Skælskør m Aalborg Søndre m Gjern-Galten-Hørning k Bogense k Hedensted Minus ansøgerliste k I alt mænd og 3 kvinder Frederiksværk k

2 Hadsund m Frederikssund k Side Thisted m Høje Taastrup m I alt mænd og 2 kvinder Stege-Vordingborg k Skjern m Sønderborg k Fredensborg m Hillerød m Lejre m Randers Nordre m I alt mænd og 2 kvinder Herning Søndre k Bispebjerg k Ringkøbing k Slagelse m Holstebro m Skive k Tønder k Ringsted-Sorø k Odense Domprovsti m Næstved Vest k Næstved Øst m Lolland Østre k mænd og 8 kvinder

3 I alt Side I 2003 blev besat 8 provstestillinger i folkekirken. Af de 33 ansøgere til stillingerne var 60 % mænd og 40 % kvinder. 62 % af stillingerne blev besat af mænd og 38 % blev besat af kvinder. Det vil sige, at antallet af henholdsvis mandlige og kvindelige ansøgere svarer til kønsfordelingen ved besættelsen af stillingerne. Det, at flere mænd end kvinder har fået en provstestilling i 2003, kan således ikke siges at skyldes, at ansættelsesmyndigheden har foretrukket en mandlig provst, men nærmere, at der har været flere mandlige ansøgere. Det antages her, at der ved øget antal ansøgere også er et øget antal kvalificerede til stillingerne uafhængigt om der er tale om mænd eller kvinder I 2004 blev der besat 5 provstestillinger i folkekirken. Af de 23 ansøgere til stillingerne var 74 % mænd og 26 % kvinder. 60 % af stillingerne blev besat af mænd mens 40 % blev besat af kvinder. Det vil sige, der var en overvægt af kvinder der fik stillingerne i forhold til hvor mange kvindelige ansøgere der var. Således fik kvinderne 14 % flere af stillingerne end antallet af kvindelige ansøgere fordrede og mændene tilsvarende mindre, jf. ovenfor stående antagelse I 2007 blev der besat 7 provstestillinger i folkekirken. Af de 32 ansøgere til stillingerne var 59 % mænd og 41 % kvinder. 71 % af stillingerne blev besat af mænd, mens 29 % blev besat af kvinder. Det vil sige, at der var en overvægt af mænd der fik stillingerne i forhold til, hvor mange mandlige ansøgere der var. Således fik mændene 12 % flere af stillingerne end antallet af mandlige ansøgere fordrede og kvinderne tilsvarende mindre, jf. ovenfor stående antagelse I 2008 blev der besat 12 provstestillinger i folkekirken. Af de 71 ansøgere til stillingerne var 72 % mænd og 28 % kvinder. 33 % af stillingerne blev besat af mænd mens 67 % blev besat af kvinder. Det vil

4 sige, at der var en betydelig overvægt af kvinder, der fik stillingerne i forhold til, hvor mange kvindelige ansøgere der var. Således fik kvinderne 39 % flere af stillingerne end antallet af kvindelige ansøgere fordrede og mændene tilsvarende mindre, jf. ovenfor stående antagelse. Side 4 Konklusion I 2003, 2004, 2007 og 2008 har der i alle årerne været en overvægt i antallet af mandlige ansøgere til provstestillingerne imellem % flere mandlige ansøgninger end kvindelige. I 2003, 2004 og 2007 har dette forhold afspejlet sig i, hvilket køn, der fik stillingen. Således er der blevet ansat flere mænd end kvinder i provstestillinger i disse år. Forholdet mellem antallet af mandlige og kvindelige ansøgninger i forhold til hvilket køn, der har fået stillingen, har imidlertid løbende skiftet. I 2004 var størstedelen af ansøgere stadig mænd, men antallet af kvinder der fik stillingerne var højere, end hvad antallet af kvindelige ansøgere var. I 2007 så dette billede lige modsat ud der var flere mænd, der fik en provstestilling, end antallet af mandlige ansøgere fordrede. Dette billede skiftede igen i 2008, hvor antallet af kvinder, der fik stilling som provst, var markant højere end antallet af kvindelige ansøgere fordrede er ligeledes det første år, hvor der var flere kvinder end mænd, der fik en provstestilling, og dette til trods for, at langt størstedelen af ansøgerne var mænd. Hvor de tidligere års majoritet af ansættelse af mandlige provster kan forklares med antallet af mandlige ansøgere i forhold til kvindelige ansøgere, kan udviklingen mod ansættelse af flere kvindelige provster ikke forklares på samme måde. Ej heller kan udviklingen forklares med, at der de seneste årtier er kommet flere kvindelige præster end tidligere, idet antallet af kvindelige ansøgere fortsat er lavere end mandlige ansøgere. Desuden er andelen af kvindelige præster i dag 47 % og de skulle derfor stå for besættelsen af tilsvarende procentdel af stillingerne. Mulige forklaringer på udviklingen: Udviklingen kan muligvis forklares ved at se på antallet af provster både på landsplan og på stiftsplan generelt, hvor der på nuværende tidspunkt er flere mandlige provster end kvindelige provster. Det kan således tænkes, at ansættelsesmyndigheden forsøger at udligne dette billede ved at ansatte kvindelige præster i ubesatte provstestillinger Der kan således være tale om positiv særbehandling af kvinder. Der kan også være tale om, at der blot har været flere kvalificerede kvindelige ansøgere. Det kan handle om et skift i hvilke kvalifikationer der søges, således at der er sket en udvikling hen imod, at kvindelige egenskaber i højere grad ønskes og behøves. Eller måske har kvinderne tilegnet sig flere af de egenskaber, som

5 mændene før har besiddet, og som der ønskes. Måske skal årsagen findes et helt andet sted. Side 5 Set i et ligestillingsperspektiv er det relevant at se på fordelingen af andelen af mandlige end kvindelige ansøgere til provstestillingerne, især set i lyset af, at der i dag stor set er lige mange mandlige og kvindelige præster. Perioden fra , hvor Kirkeministeriet har undersøgt den kønsmæssige fordeling ved provsteansættelser, viser et meget svingende billede. I 2003, 2004 og 2007 blev der hvert år ansat flere mænd end kvinder, og i 2008 blev der ansat markant flere kvinder end mænd. Den periode, som har dannet grundlag for ministeriets undersøgelse, har således ikke været tilstrækkelig til at vise, om der er en klar tendens omkring mænd og kvinder søgnings og ansættelsesmønstre i forbindelse med provstestillinger. Kirkeministeriet vil derfor fortsat opsamle data om søgninger og ansættelser i provsteembedet og løbende overvåge, om der er klare tendenser omkring mandlige og kvindelige ansøgere til provstestillinger. Kirkeministeriet vil også undersøge, hvordan ministeriet kan bidrage til at provstestillingerne bliver gjort lige attraktive for mænd og kvinder, samt hvordan ansættelsesmyndigheden undgår forskelsbehandling pga. køn. 3. Biskopper Dato Stift Kandidater i alt Køn på den der fik stillingen Elisabeth Dons Christensen fik Ribe af de i alt 1685 afgivne stemmer Marianne Christiansen fik 551 af de i alt 1685 afgivne stemmer Anders Kingo fik 392 af de i alt 1685 afgivne stemmer k

6 2005 Lolland Falster Steen Skovsgaard fik 402 af de i alt 643 stemmer m Helge Baden Nielsen fik 230 af de i alt 643 stemmer Side Roskilde 2 mænd m Konklusion I dag er der i alt 10 biskopper, hvoraf 8 er mænd og 2 er kvinder. Fra 2003 til og med 2008 er der blevet besat 3 bisbestillinger. Af de ialt 7 opstillede var 71% mænd og 29% kvinder. Der blev ansat 67% mænd og 33% kvinder. Det vil sige at køn i forhold til opstillede og ansatte stort set stemmer overens. Ligesom ved provstestillinger handler det således om at undersøge, hvordan ministeriet kan bidrage til at provstestillingerne bliver gjort lige attraktive for mænd og kvinder, således at der bliver lige så mange kvindelige som mandlige opstillede.

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

SPECIFIKKE FORHOLD FOR

SPECIFIKKE FORHOLD FOR TILLÆG TIL REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITI OG FORSVAR SPECIFIKKE FORHOLD FOR REKRUTTERING AF KVINDER TIL POLITIET 1 2 Specifikke forhold for rekruttering af kvinder til politiet Tillæg til Rekruttering

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere