Nr januar 1994

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 6 17. januar 1994"

Transkript

1 Nr januar 1994

2 REDAKTIONEN. Så er Runestenen på banen igen, og denne gang med et antal sider som vi ikke har troet på var muligt, og måske heller ikke håbet på li Vi vil begynde det første nummer i 1994 med at ønske alle vore læsere Godt Nytår. Dette, første nummer i 1994, er samtidig det sidste nummer i Runestenens 1. årgang. l næste nummer vil vi gøre status over det 1. år i Runestenens historie. Vi gør os ingen tanker om, at man i Grønbjerg, herefter begynder tidsregningen før eller efter Runestenen. Det aktivitetsniveau som vi har fornemmet i slutningen af 1993 her i Grønbjerg, har vi en formodning om, vil fortsætte i 1994, og når vi så er så langt, må vi til at forberede os på Grønbjergs 1 00 års jubilæum i Men vi fornemmer at 1994 vil blive et godt - positivt og aktivt år for Grønbjerg. Og så til vores egen andegård. Det er jo generalforsamlingernes tid, og bladet bærer også præg af denne aktivitet. Det skyldes jo selvfølgelig ikke mindst det antal foreninger der er her i sognet. Vi vil heller ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi er meget glade for, at vi til dette nummer, har modtaget vores første læserbreve. Vi vil gerne være med til at styrke debatten i sognet, så kom endelig med Jeres kommentarer. Vi trykker naturligvis kun indlæg med navn og adresse, og forkorter ikke i 2 læserbrevene. Ved valget i november oplevede vi at stemmeprocenten i vor sogn lå meget pænt, i forhold til landsgennemsnittet. At der desuden blev lagt 78,9 % af de afgivne stemmer på Grønbjerglisten, er et udtryk for sammenholdet om at få et medlem i kommunalbestyrelsen. Hermed velkommen til Runesten nr. B Mogens Sallegaard Spåbækvej 2, Finn Krogh Jørgensen ~ Ørnhøjvej 30, L_j Alan Larsen Ørnhøjvej8, Husk sidste frist for indlevering af stof til RUNESTENEN nr. 7 er d. 26. februar Runestenen postomdeles i Nr. Omme Sogn (Videbeek kommune) og trykkes i 325 eks. og vi re spekterer ikke et nej tak l Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse.

3 ~Nyt fra Byrådet. D. 16 november var der som bekendt kommune og amtsrådsvalg. Det var en lang, men også afvekslende dag, hvor vi mødte hinanden i forsamlingshuset og udvekslede bemærkninger om vejret og valgdeltagelsen og fik fortalt en god historie. Af 527 stemmeberettigede stemte 407, - en stemmeprocent på 77,2. Efter optællingen i Grønbjerg og en lille smuttur til rådhuset for at få det endelige resultat var det blevet midnat. Jeg kom hjem glad og noget benovet over at være blevet valgt til en ny 4-årig periode. Jeg vil gerne sige tak for den tillid, som så mange viste mig, og vil efter bedste evne gøre mit arbejde til gavn for Grønbjerg og kommunen, vi bor i. Ved det konstituerende møde i det nye byråd fik jeg plads i socialudvalget og i børne-, undervisningsog kulturudvalget. Der er blevet talt og skrevet meget om det gode samarbejde i det afgående byråd,- et samarbejde, som har gjort det muligt at løse store opgaver. Når det nye byråd efter årsskiftet tager fat på arbejdet, ligger der også store udfordringer foran. Her vil jeg nævne: 1. Den nye folkeskolelov, som skal træde i kraft 1. august Pasningsgarantien for vore børn skal føres videre. 3. Den nye arbejdsmarkedsreform skal gennemføres. 4. På ældre- og plejeområdet er vi så småt begyndt at se på, hvordan man bedst muligt kan hjælpe og støtte de senil demente og deres pårørende. Det skal der arbejdes videre med. 5. For alt dette og mere til gælder, at det koster penge, så vi undgår nok ikke at tænke i effektivitet og bespareiser, når vi kommer frem til budgetlægningen, som starter til foråret. Af lokal interesse kan jeg nævne, at Grønbjerghjemmet her til 1. januar har fået ansat ny leder. Det er Britt Steen Olsen, som bor i Tjørring. Velkommen til Grønbjerg og held og lykke i arbejdet, Britt. Til slut ønskes alle et godt nytår. Gudrun Nyborg Christensen. Indholdsfortegnelse. Redaktionen Nyt fra Byrådet Servicemeddelelser Aktivitetskalender Biblioteksnyt Nyt fra Skolebestyrelsen Grønbjerg Billardklub Lægen skriver Juleaften i Australien Forenings-etik Hva' er go' til mig Drægtighedstavler? GIF sæsonstart Galla-show Brugsnyt Grønbjerg-jægerne Men der var ingen esse En mere folkelig pastor Musikalsk legestue Erindringer Der var engang Grønbjerg 2000 Mindeord Vil taget løfte sig? Vandværket Kommunalvalget Aktie-plantagerne Sogneforeningen Fodspor Kreativitets-test 90'ernes TV-lyd Gule fanden

4 Latge H. Thomsen Tlltid: s"" - g» Konsultation: efter aftale Tlf: Grønbjerg Folkebibliotek: Mandag: T"' Torsdag: Tlf: Galleri Jylland: Lørdag: "' Søndag: T"' " Servicemeddelelser ~ Klip og Krøl: Mandag: g» Tirsdag: g» - 1 tm Onsdag: Lukket Torsdag: g»- 1tm Fredag: tm Lørdag: goo 1'f!!'ll Tlf: Grønbjerg Kro: Mandag: Lukket Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: o'f!!"j Lørdag: o'f!!"j Søndag: Åbningstider: Brugsen: Mandag: s'"'- 1tm Tirsdag: s'"'- 1~ Onsdag: ~ Torsdag: ~ Fredag: 'f!!"j Lørdag: Lukket: 1 ~ Brødudsalg & aviser Søndag: ~ - gæ Postekspedition - Tips- Lotto Tlf: Landbobanken: Mandag: 'f!!'ll Tirsdag: gæ- 1'f!!'ll Onsdag: 'f!!'ll Torsdag: ~ Fredag: f0 Tlf: Postekspeditionen: Alle hverdage: 930-1'f!!'ll Posthuset er lukket fra 1'f!!'ll Post der bliver indleveret efter bliver sendt den efterføl gende hverdag. Samt efter aftale Tlf: Tlf: Tlf: Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag Fredag kl. 18'"' Søn-og helligdage kl. 1 rs Ved Brugsen: Mandag- Fredag kl. 1'f!!'ll Rutebilernes informationscenb'al: Mandag fredag kl s'"' Lørdag kl s'"' - 1 eoo Søndag kl zzxl Tlf: Videbæk Ringkjøbing Holstebro Skjern soon ~""! Billardklubben: Bent lllum Hansen Gymnastikforen.: Grete Tange Haveforeningen: Margit Jensen Husholdningsfor: Birthe Jensen ldræts1oreningen: Inge Lund-Nielsen Klubhuset: Jagtforeningen: Ejgil Skytte Kirkeligt Samt: Villads Kyndesen Lokalhistorisk: Peder Svandsen Sogneforening: Poul E. Nielsen Forsamlingshuset: Udlejn./Fiagalle L & K Kristensen Venstreforen: Jørgen Demant Musikforeningen: Linda Andersen By- og Erhv. udv: Jan Aa. Dyrberg Børnehuset Best: Helle Engestoft Menighedsrådet: Knud Agergård Skolebestyrelse: Biblioteket: Byrådet: Børnehuset: Kirkebetj/Graver: Landbetj: Lægen: Vagtlægen: Alarmcentralen: Hjemmeplejen: Posthuset: Præsten: Skolen: Vandværket } Jørn Bak T. Vestergaard n Gudrun Nyborg Aase Espersen Inger L Skytte Carl Wærge(Videb) Henrik Thomsen Annette Petersen Ernst M. Ottosen Henning B. Møller LeifTange Jørgen Kristensen

5 5

6 Bibliotektsnyt Grønbjerg folkebibliotek Åbningstid Mandage kl Torsdage kl18-20 Telefon: "Jeg drev over mod pakhusene, der lå stille og øde hen. Jeg drev fra hus til hus og så på deres døre med krydsede Dannebrogsflag, blå bølgelinjer og stiliserede sild. Hvor længe var det, vi havde været i Rodby? Fra den 1. maj, onsdag eftermiddag, da vi ankom med maskinen, torsdag, fredag, nu lørdag den Fire dage, det var det hele. Fire dage og fire døde. Fire afrevne kalenderblade og fire stivnede lig... " MORD l RODBY er DAN TURELL's anden kriminalroman. Handlingen finder sted i provinsbyen Rodby, hvor en prostitueret myrdes. Dan Turelis navnløse journalist-detektiv, politiinspektør Ehlers fra Halmtorvet og den smukke, mørke advokat Gitte Sristol må dykke ned i et betændt miljø, der ikke kan skjules af nok så mange borgmestertaler, havnefester og plastic-guirlander. MORD l RODBY er en selvstændig fortsættelse af MORD l MØRKET, som blev vist i dansk TV i december 93, få måneder efter Turelis alt for tidlige død. Uanset hvad man måtte mene om forfatterens provokationer i 60'erne og?o'erne, hersker der næppe tvivl om, at Tureli mestrede det danske sprog både i skrift og tale til noget nær fuldkommenhed. Serien af Dan Tureli-krimier er oppe på 12 bøger, alle med de samme hovedpersoner. Så kan man lide spænding skrevet i et mesterligt sprog, kan jeg anbefale, at man låner et par af krimierne næste gang, man besøger biblioteksfilialen. Torben Vestergård. BRUGSEN TÆT PÅ DIG OG DIN HVERDAG Grønbjerg Brugs er meget mere end en dagligvarebutik. Her kan du også købe benzin og bestille fyringsolie. Brugsen har postekspedition samt håndkøbsudsalg og udlevering af receptmedicin fra Apoteket. Du kan indlevere film til fremkaldelse, du kan leje porcelæn til fester, indlevere tøj til vask og rens, få lavet fotokopier, få sendt telefax, brødudsalg (også søndag) og meget mere. HENT DET HELE l BRUGSEN - SÅ SPARER DU BÅDE TID OG PENGE NYT l BRUGSEN: Online Tips & Lotto. 6

7 Nyt fra Skolebestyrelsen v/ Jørn Bak Formand Traditionen tro, holdt Grønbjerg Skole skolefest den sidste torsdag i November, nemlig den 25. Det var en dejlig. skolefest, hvor store og små, unge og ældre morede sig sammen. Vi er glade for bedsteforældrene og de "gamle" elever denne aften, og det gør indtryk på Em, når et barn fra 3. klasse efter festen siger, at - "jeg var så nervøs, at jeg var lige ved at græde. Men så gav min klassekammerat min hånd et tryk, og sagde at det nok skulle gå godt. Og det gjorde det jo også". Eller når et andet barn fra 3. klasse siger, at - "Jeg troede simpelthen ikke, at en dreng fra 7. klasse kunne blive ligeså nervøs som mig!". Børnene lærer utrolig meget af hinanden, igennem sådan et forløb, og det er vigtigt at huske på, hvis vi ind imellem skulle forfalde til at mene, "at det er lang tid at bruge (af undervisningstiden) til sådan noget..." Noget af. det første, vi går i gang med, her 1 det nye år, bliver valget til skolebestyrelsen. Landet over kører de første skolebestyrelser på sidste vers, og vi er i gang med at finde kandidater til valget. Der bliver opstillingsmøde den 7. februar {og ikke som nævnt i Skolebladet den 2. februar). Vi håber, der kommer mange forældre til mødet, hvor det reelle valg kan gå hen og blive afgjort. Landet over, hører vi om den faldende interesse for skolebestyrelserne og deres arbejde. Vi håber, vi kan ''vise dem noget andet'' her i Grønbjerg. Alle kan følge slaget i dagspressen. Den 2. februar er en mærkedag på skolen, det er nemlig skolens fødselsdag, og der er tradition for en mindre fest, med pølser, sodavand, film m.m., og det plejer at være en god dag. l uge 7 holder skolen vinterferie, og den 1 O. februar fejrer indskolingen fastelavn med et karneval. En af vore lærere, Jan Knudsen er rejst pr. 1. januar, da han er bl~vet ansat på Midtjydsk Idrætshøjskole i Ikast. l stedet er Jena Gildberg Bangsgård ansat. Den 23. februar er der igen "Åbent hus" på skolen, og den 1. marts er der stormøde for alle forældre ved skolen. Her i januar indskrives 9 nye børn i børnehaveklassen, og vi glæder os over et stigende børnetal. Skolebestyrelsen ønsker alle et godt nytår! Galleri Jylland Januar Galleriets salgsudstilling. Februar Jens Hostrup Oliepasteller Marts Ole Hansen og Annette Simonsen Malerier Fernisering d. 6. marts

8 Keglebillard. l Grønbjerg billardklub har vi som før nævnt to helmatch keglebillardborde. Helmatch hentyder til bordenes størrelse; spillefladen på et helmatchbord er 2,84m * 1,42m. Men hvad går keglebillard egentlig ud på? Man har tre baller (kugler), 2 hvide og 1 rød, derudover har man 5 kegler, som vejer g pr. stk. og som er 12 cm. høje. Keglerne placeres som vist på tegningen. l billard gælder det, som i næsten alle sportsgrene, om at score point. Point får man ved at vælte keglerne med de hvide baller. En væltet kegle giver 2 point. Point fås også ved at støde den røde bal (som i øvrigt altid er stødbal} ind i begge hvide baller, derved får man 4 point, og stødet hedder rødt. l billardbordet er der også 6 huller (se tegning). Stødes der en hvid bal i et af hullerne, sker der ingenting, man får ingen point, og den hvide bal bliver lagt op på bordet igen. Støder man til gengæld den røde bal i et af hullerne, mister man de point man har lavet i pågældende stød, og modstanderen får lov til at fortsætte. Det højeste antal point man kan lave i et stød, er altså 14. Man vælter 5 kegler, som giver 10 point og støder rødt, som giver 4 point. Spillerne bliver ved med at støde, indtil at man "brænder" et stød. Derefter er det modstanderens tur. Det var så keglebillardens regler i store træk. Vil du vide mere om keglebillard, er du altid velkommen i Grønbjerg billardklub. Vi glæder os til at se dig. ~- --t. :,!1-<Qgler-. Bent lllum Hansen- Formand ( ). Claus Vestergård- Næstform. ( ). GRØNBJERG EL v /Wilfred Pedersen, Aut. EL-installatør Grønbjerg Spjald Tlf Biltlf

9 Lægen skriver V/Henrik Thomsen, Læge i Grønbjerg Vi har nu allerede overstået halvdelen af vinteren, dagene bliver længere, og foråret nærmer sig, selvom det ind imellem kan være svært at se. Denne vinter har været særlig hård for mange på grund af influenzaen, som i år har været særlig slem. Eksperterne i epidemiologi havde ellers spået om, at den ville få et mildt forløb i år med kun få og lette tilfælde; men det holdt ikke stik. Ikke alene kom epidemien en måned før beregnet, men det blev den værste i 25 år. Rigtig mange mennesker har været ramt, og mange har været ret slemt medtaget og måttet holde sengen i længere tid. Bagefter har der været en periode med træthed og ofte følgesygdomme som lungebetændelse, mellemørebetændelse, bronkitis og hoste. l denne periode skal man passe på sig selv. Man skal sørge for at få tilpas med hvile og afslapning og huske at drikke godt med vand. Når man gør det, kommer man hurtigere oven på igen, og man har mindre risiko for at få en af de forkølelser eller andre virussygdomme, der hyppigt følger i kølvandet på influenzaen. Vi har plukket lidt i.. Lune Jyder Man kan som voksen sommetider undre sig lidt over, at børn kan spise slik og drikke sodavand til alle tider. Men det er en slags naturlov, som man ikke rigtig kan gøre noget ved. Det måtte Katrine erkende, da hun en kold vinterdag stansede på gaden og sagde til en lille knægt: - A kan ett forsto, hvordan do ka sto der å sutt' po en ispind i den her kuld'? Knægten kiggede lidt uforstående på hende og sagde så: - Jamen, A håer jo wanter po. il Er du vaks så kom straks.. jeg er klar r- med kam og saks. 1,~

10 Juleaften på en klippe i Australien. Uffe og Jesper, Alice Spring, Australien. Den 29. december 1993 Vi sidder nu i eukalyptustræets skygge, i det centrale Australiens bagende hede, og forsøger at tænke tilbage på, hvad vi indtil videre har oplevet. Vi har fundet det lettest at skrive om vore oplevelser i den rækkefølge det skete. Vi sagde farvel til vore flagviftende familier på Vildbjerg station d. 27. november og havde stadig svært ved at forstå, at vi var på vej til Australien. Efter 6 timers togkørsel ankom vi til København, hvor vi indlogerede os hos Jespers Kusine. Næste dag nåede vi lige bussen til Kastrup lufthavn, hvor vi en time senere kom om bord i flyet. Tre timer senere (lokal tid) (tidsforskellen er 8 timer red.) landede vi i Los Angeles. Ti trætte timer senere gik vi om bord i flyet til Sydney, hvor vi landede 34 timer senere (lokaltid} (datolinien passeres red.) d. 29. november. l løbet af de næste 3 dage fik vi set en del af Sydney og købt en bil samtidig med, at vi fik ordnet de nødvendige papirer. Den 4. dag kørte vi sydpå i vores nye bil, mod Melbourne. Om aftenen camperede vi i bushen. De første 4 dage bar præg af, at vi lige skulle i gang og af, at der var en masse ting, der skulle nås, inden vi kunne komme i gang med den egentlige tur. Den 4. december kom vi til Ulladulla, som er en by med en god surfstrand, og vi fandt ud af, at man kunne leje surfebrædder (ikke windsurfer red). Så det gjorde vi. Vi fandt hurtig ud af, at det var umuligt at stå på dem, så vi lå på maven på dem 10 og padlede rundt i brændingen i et naivt forsøg på at finde den perfekte bølge. Den kom aldrig, men i stedet kom der 3 delfiner, som svømmede rundt om os, for at undersøge hvad vi var for nogen, inden de svømmede ud på det dybe vand igen. Næste dag fandt den perfekte bølge Uffe. Den slyngede ham rundt og ned i en sandbanke, hvilket resulterede i, at han forstuvede sin skulder og slog sit knæ og sin ryg. Det afsluttede Uffes surfen. Fire timer senere afleverede Jesper surfbrædderne og opdagede først næste dag, at han var blevet solskoldet i hovedet og på arme og ben. Heraf har vi fundet ud af, at der er mange farer ved at surfe, og at det ikke er så nemt, som det ser ud til i fjernsynet. Fire dage senere besluttede vi at campere i en nationalpark mellem Sydney og Melbourne, og for at komme hen til campingområdet, måtte vi køre 43 km gennem en regnskov på en meget hullet grusvej. Da vi kom frem, viste det sig, at toilettet var et hul i jorden, og bruserne var en tur i Stillehavet. Men her mødte vi 3 utrolige personligheder. De kom her en uge om året med deres fiskestænger for at fiske havørreder. Dem var vi sammen med hele dagen, og om aftenen tog de os med ned til stranden, hvor vi fiskede og snakkede hele natten, mens vi fik et par øl. De fortalte os en masse om Australien, og hvad vi burde se. Næste morgen da vi skulle afsted, sagde en af dem ved navn Laurie, at vi skulle komme og besøge ham, når vi kom til Melbourne, og han gav os sin adresse. Før vi

11 kørte, gav de os en nyfanget ørred, som de havde skåret op i fileter, og de sagde, at vi skulle spise den en gang i løbet af dagen. Vi spiste fisken samme aften, og Australske ørreder er faktisk gode. Dagen efter var vi i Buchan. Der var vi på en campingplads, hvor kænguruerne hoppede frit rundt mellem teltene, selvom de var vilde. l Buehan var vi inde i nogle drypstenshuler med utrolig flotte drypstensformationer. To dage senere kom vi til Melbourne, og der besøgte vi så Laurie og hans kone Jude. Det viste sig, at de havde rejst meget rundt i Australien med deres store firehjulstrækker, og de kunne fortælle om en masse steder, vi burde besøge, og de viste os billeder af det hele, billeder som de selv havde taget på deres utallige ture. En god uges tid senere kørte vi gennem Coober Pedy, som har 80% af verdens opalproduktion. Coober Pedy er den mest skumle by vi har besøgt i Australien. Det er ikke et sted, man skal lade sin bil stå ulåst. Om aftenen 1 00 km nord for Coober Pedy, gik vores bil i stå. Der kom heldigvis nogle rare mennesker forbi, som ville hjælpe os med bilen. Vi fandt ud af, at den skulle på værksted, og det kørte de rare mennesker ned til den næste by og ringede til værkstedet og sagde. Vi blev hentet af mekanikeren kl. 1 O om aftenen, og han ville reparere bilen den næste dag. Stedet hvor værkstedet var hed Cadney Homstead og bestod af en campingplads et hotel med kantine en benzinstation og værkstedet og det hele ejet af vores mekaniker. Det viste sig, at reparationen af bilen tog næsten 2 dage, fordi knastakslen var knækket, og reparationen beløb sig til 800 $ ca kr. Efter reparationen kørte vi til Ayers Rock, som er en stor sten, der ligger i det centrale Australien. Den havde vi sat os for at bestige,. og det gjorde vi så juleaftensdag. Det var meget hårdt, fordi det var 36 varme i skyggen, og hældningen på klippen man skal kravle op ad er Men det var alt besværet værd at kravle derop, fordi der er utrolig smukt, og man kan se milevidt deroppe fra- 300 meter over jorden. Dette er blot et lille udpluk, af det vi har oplevet hernede. Det indtryk vi har fået af Australien er, at det er et utroligt flot land og varieret land, lige fra sandørken til subtropisk regnskov, men altid varmt, og det vænner man sig til. Menneskene hernede er mindst lige så rare som danskerne og meget mere åbne over for andre folk. Man hilser meget på hinanden og de er altid klar til at hjælpe, hvis man ser ud til at have problemer. Godt nytår. Uffe Thomsen Jesper Sallegaard 11

12 IV AN V MORTENSEN Bygge & indretningsfirma Ørnhøjvej 24, Grønbjerg Nøglefærdige parcelhuse Landbrugsbyggeri Om- og tilbygninger Havestuer udføres i træ, plast og aluminium Vinduer udskiftes træ, plast og aluminium J ord- beton- og støbearbejde Tegningsarbejde udføres Vi står til rådighed med ydetigere oplysninger Med venlig hilsen Ivan Mortensen '*', 12

13 Forenings-etik. Nu nærmer tiden sig hvor de fleste foreninger afholder deres årlige generalforsamling. Jeg er ikke den første, der har bemærket, at vi i Grønbjerg har mange foreninger i forhold til byens størrelse. Det er slet ikke så dårligt, så længe der findes folk, der har tid, lyst og evner til at udføre foreningsarbejdet. Lad mig her slå helt fast, at foreningerne i Grønbjerg laver et kæmpe stykke arbejde for alle i vores lille by. Mange af foreningerne i byen ville være meget svære at undvære. Når det så er sagt, vil jeg opfordre foreningerne til at overveje de metoder, de vil bruge for at få medlemmer til bestyrelsen. Jeg mener, det er fuldstændigt uhørt, at man til en bestyrelse vælger folk, der ikke er til stede på generalforsamlingen, og som ikke på forhånd har givet tilsagn om, at de vil opstille. For at få et frugtbart foreningsarbejde er det vigtigt, at bestyrelsen har 1 00% motiverede medlemmer. Derfor bør man selvfølgelig ikke vælge folk, der ikke har givet udtryk for, at de ønsker at opstille til bestyrelsen. Hvis man på den ordinære generalforsamling ikke kan opstille nok personer, så mener jeg, at man bør indkalde til en ekstraordinær generalforsamling frem for at trække nogle ufrivilligt ind i bestyrelsen. Og hvis det. ikke lykkes at vælge en bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling, så bør foreningen alvorligt overveje sin fremtidige eksistens! Der er i øvrigt ikke noget i vejen for at en bestyrelse før generalforsamlingen kan lave lidt 'fodarbejde' for at finde emner, som vil opstille til bestyrelsen. Hermed vil jeg ønske alle vore foreninger god vind, og opfordre alle der har tid og lyst til bestyrelsesarbejde om, at møde op på generalforsamlingerne. Finn Krogh Jørgensen Ørnhøjvej 30 G rønbjerg Brugs afholder ordinær generalforsamling onsdag den 23. marts i Grønbjerg Forsamlingshus. Der serveres en kop kaffe med lidt mad og et glas vin. Bestyrelsen 13

14 Hva' er go' til mig? STRÆKJER! Der var afslutningen sidste gang her i rubrikken " Hva' er go' til mig?" Men hvordan udfører man et godt stræk, der virker løsnende på den ofte korte og spændte muskulatur? At strække er at forlænge eller rette ud. At strække sig er at gøre en kropsdel eller hele kroppen længere. Det gode stræk kendetegnes ved, at det involverer hele kroppen. Strækimpulser og strækbevægelser spreder sig frit og uden "bremser gennem alle kropsdele. Det er her billedet af katten ofte trækkes frem, for at skabe en forestilling af det harmoniske og frie kropsstræk. For at udføre et godt stræk skal: -bevægelserne udføres langsomt og jævnt -muskelindsatsen skal være lille/ moderat -vejrtrækningen skal "slippes til" (ikke holde vejret) For at få en fornemmelse af hvordan et godt stræk føles, så prøv disse to forskellige måder at udføre samme strækøvelse på. Stående eller siddende med armene frit hængende langs siden: 1. Hurtigt og kraftigt gør du følgende: -stræk albuerne, bøj håndleddene op, stræk og spred fingrene. 2. Dernæst udfører du samme bevægelse langsomt, jævnt og roligt og med lille muskelindsats. Samtidigt strækker du albuer, håndled og fingre og skyder armene i retning ned mod gulvet,- bliv der lidt før du giver slip. -Hvad skete der med åndedrættet? - Holdt du vejret i første tilfælde? -Mærkede du hvordan åndedrættet spredte sig i hele din brystkasse, samtidig med at du langsomt og roligt udførte armstrækket? -Mærkede du at du slap noget af din spænding? Du kan prøve dig frem, du er ikke i tvivl, når du i kroppen mærker en dejlig og måske friere fornemmelse. l princippet kan du strække/forlænge alle muskler. God fornøjelse. Inge Møller Madsen Opstillingsmøde til skolebestyrelsen finder sted Mandag d. 7. februar kl i storrummet på skolen Alle stemmeberettigede opfordres til at møde op til dette vigtige møde. Skolebestyrelsen 14

15 Skal der opsættes drægtighedstavle over byens damer? Først vil vi endnu engang sige mange tak til Grethe og Gravers Sønderby for en inspirerende start på Grønbjerg By- og Erhvervsudviklings generalforsamlingen d. 2 december. Gravers og jeg havde snakket en del om, hvor mange der ville møde op, og begge vore forventninger blev gjort til skamme. Der var mødt ca. 25 personer op til en veloplagt Gravers Sønderby, der sammen med sin karl gav en grundig gennemgang om livet på gården. Gravers begyndte med at præsentere deltagerne for en drægtighedstavle, der anvendes til at holde styr på hvornår de ca. 60 køer skulle løbes eller evt. løbes om, og hvornår de skulle goldes. Ca. 1,5 mdr. efter goldningen kælver køerne. Der blev blandt flere af deltagerne ytret ønske om, at have en drægtighedstavle på byens damer opsat i den lokale brugs. Herefter gik vi en tur gennem kostalden, opdrætsstalden, roehuset, laden, hestestalden og maskinhuset, og uanset hvor vi gik, bar gården tydelig præg af, at den er blevet drevet som et mønsterlandbrug. Efter rundvisningen blev alle deltagere inviteret ind i varmen hos Grethe og blev trakteret med julegløgg og småkager, det lunede. Herefter fortsatte generalforsamlingen på Grønbjerg Kro. Kort referat af dagso.rdenen: Niels Otto Fuhrmann blev valgt som dirigent Formandsberetningen blev godkendt Ivan Mortensen, Peder Christensen og Kristian Agerlund blev genvalgt. Ugeledes blev revisoren genvalgt. Under eventuelt blev et forestående salg af industrihusene til Grønbjerg Møbelindustri AIS drøftet, og der er nu indgået en aftale mellem Grønbjerg Møbelindustri AIS og Grønbjerg By- og Erhvervsudvikling Aps's bestyrelse om salget. Alle anpartshavere er blevet orienteret herom. Jan Aa: Dyrberg. Marts Møde Musiker, SkuespiDer, )yde, Købmand Jacob Haugaard ]a - Dak Filosoferer over emnet: Børn & Opdragelse Tirsdag d. 1. Marts kl l skolens Storrum ALLE ER VELKOMNE Entre og kaffe 20,- kr. 15

16 FODBOLDSÆSONEN Et nyt år, og dermed også en ny fodboldsæson, står for døren og forberedelserne til sæson 1994 er for længst gået i gang. l 1994 kan Grønbjerg IF fejre 60 års fødselsdag og vi håber, at jubilæumsåret vil byde på mange gode og spændende kampe for såvel spillere som tilskuere. Opstart: Børn - piger og drenge: Onsdag 6. april kl. 1~. Dame Junior: Lørdag 5. februar kl Dame Senior: Søndag 30. januar kl Med Grønbjerg IF's juleopsparing.. Julens Glæde.. sparer du op til julen og støtter Grønbjerg IF, eftersom renterne tilfalder GIF. Er du interesseret, så kig ind i Landbobanken eller snak med en af os! 16

17 Galla-show Tornerose og de vakre børn. Opført af de mindste fra børnehuset. Da julemandens gave blev væk. Opført af Mariehønen 17

18 Brugsnyt. MØD OP TIL DET ARLIGE CHECK AF LA TIERMUSKELEN KOM TIL DILEITANT Torben Nielsens Kriminalfarce»MORDET PÅ HOPPENFELT«opføres på de tæppebelagte skrå brædder i Grønbjerg Forsamlingshus FREDAG d. 25.1ebtuar kl LØRDAG d. 26. februar kl. 14 LØRDAG d. 26. februar kl. 19 Nærmere program samt tilmelding til spisning lørdag følger. Onsdag d. 23. marts afholdes den årlige generalforsamling i Grønbjerg Brugs i forsamlingshuset, hvor der i lighed med tidligere år vil blive serveret en kop kaffe med lidt mad og et glas vin til. Der vil også blive sørget for underholdning i forbindelse med arrangementet. Det er den første generalforsamling efter, at vi har fået ny uddeler, og i det hele taget er der sket en stor forandring i byens handel, da vi nu kun har en forretning tilbage. Forandringen har indflydelse på en stor. del af borgernes indkøb af dagligvarer, og det er derfor naturligt, hvis der er en del kommentarer til, det der er sket. Alle er velkomne til at møde op på generalforsamlingen og give deres besyv med samt deltage i samværet. Gratis adgangskort kan afhentes i Brugsen, men kun medlemmer har stemmeret ved valget til bestyrelsen. H. Thomsen. (formand) GRØNBJERG MASKINFORRETNING din lokale Maskinforretning

19 Grønbjerg-jægerne. Klokken er 1 o en lørdag formiddag sent på efteråret. En gruppe mænd fra Grønbjerg og omegn er samlet foran den grønne 4-hjulede frokostvogn. Snakken er livlig, ansigterne er forventningsfulde, og duften af våde graner og fugtig mosdækket skovbund er livgivende; hvilke oplevelser må denne dag bringe? Der bliver kaldt til ro. Ejgil Skytte holder parole, hvor retningslinjer og formaninger for jagten bliver fremlagt. Der bliver lagt vægt på sikkerheden for jægeren, og fair behandling af vildtet, det som kendetegner en veltilrettelagt jagt. Efter dette udbringes der en skål, for en god jagtdag med meget at berette om. Da vi ankommer til første såt (skovafsnit), er der en stemning med lavmælte, spændte mandsstemmer - ivrige, sitrende og pibende hunde, ventende på at blive slået løs. For de som aldrig har været på jagt, eller kender noget til jagt, bør det nok forklares hvordan en drivjagt holdes. Først placeres jægerne jævnt fordelt rundt i skovkanten, dette.sker med mest mulig ro og forsigtighed. Når alle skytterne er sat af på deres pladser, blæses et startsignal, hvorefter de jægere der har hunde med, driver såten igennem. Når hundefolkene er nået igennem blæses der et signal til afslutning. Hundene arbejder godt i første såt. Vi hører flere gange at hundene viser tegn på føling med vildt. Hver gang dette sker stiger pulsen og der lyttes med stor spænding langs skovkanten. Det er den ene side af jagten, instinktet - adrenalinet - spændingen. (fortsættes) 19

20 En anden er roen - freden - eftertænksomheden - og naturens skønhed. En tredie er samværet - beretningerne - oplevelserne - og den gode stemning. Efter første såt er der, faldet flere skud inde i skoven, så der må være nogen, der har noget at fortælle under frokosten. l anden såt sker der ikke det helt store, ud over, at vejret bliver en smule lunere. Og nu til dagens højdepunkt, frokosten. Vi sidder tæt pakket i frokostvognen, og der breder sig snart en duft, af gode hjemmesmurte madpakker, varm termokaffe, og dampende jagttøj. Snakken og historierne går livligt. - Hvem var det der skød i skoven? - Jo det var en stor oplevelse da!l Tag du bare af den her kaffe, jeg har rigeligt. - Ja det er godt nok en dejlig hund. -Så du egernet? osv... Vi, ved vores bord, var så heldige at komme til at sidde ved Martin, der altid er god for en historie om dengang da... Da vi er godt i gang afbrydes snakken, for nu skal hver enkelt fortælle om deres oplevelser fra om formid~ dagen og vise, at man har medbragt jagtkniven. Formiddagens udbytte var en skovsneppe og en hare, skudt af henholdsvis Ejgil Skytte og Karsten Hansen. Uneler frokosten bliver der fortalt mange historier/vittigheder, hvor underholdningsværdien var i højsædet. Denne del af dagen er ikke for sarte ører. Efter en morsom frokost, har den friske luft godt af en. (fortsættes)

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere