Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur."

Transkript

1 Kvindens rolle i Bibelens lys. Fra Biblebb.com Uddrag af bogen, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" Af John MacArthur. Feminist bevægelsen i det tyvende århundrede har angrebet kvindens traditionelt kristne værdi voldsomt. Resultatet er blevet en revolution i hele Europa, ja i hele verden. Hvor kvinden traditionelt opfyldte rollen som hustru og moder og opnåede sin største glæde og fuldendelse i det, har mange kvinder i dag forladt hjemmet for at få løn og mere prestige i et arbejde udenfor hjemmet. Traditionel kønsmoral har givet rum for en promiskuitet, hvor kvinden ofte har rollen som den angribende part. Venlige, blide kvinder er blevet selvhævdende og fjendtlige, frimodigt krævende deres ret. Separation og skilsmisse, hvor kvinder hyppigt tager initiativet, breder sig voldsomt. Hvis den verdslige feminisme ikke har givet forvirring nok for kvinderne i dag, er der en hurtigt voksende gruppe, der kalder sig Bibelske feminister. Denne bevægelse, der inkluderer både mænd og kvinder, er af forskellig teologisk observans. Den gør sig til talsmand for næsten det samme som den verdslige bevægelse, men søger at finde sin berettigelse i Skriften. Hvad siger Bibelen? Som kristne må vi undersøge Skriften nøje, kende Guds vilje og adlyde den. Vi tror på autoriteten og ufejlbarligheden i Guds Ord. Vi er overbeviste om, at Ordet har et klart budskab til kvinderne i dag. Kun Bibelen kan give en fuld løsning på det kaos og den forvirring, den moderne kvinde er udsat for i dag. Det gamle testamente og kvinden. I skabelsen 1. Mosebog kap. 1,27 finder vi Guds første ord om mand og kvinde. De er begge skabt i Guds billede. Den ene har ikke modtaget mere af Guds billede end den anden. Bibelen begynder med lighed mellem kønnene. Som personer, som mennesker, som åndelige skabninger stående foran Gud er mænd og kvinder absolut lige. Trods denne lighed er der i 1. Mos. 2 et mere detaljeret udsagn om skabelsen af de to individer, som viser en forskel i det gudgivne ansvar. Gud skabte dem ikke på samme tid. Han skabte Adam først og siden Eva som en hjælper for Adam. Selvom Eva var Adams lige, var hendes rolle at underordne sig ham. Ordet hjælper står her i en meget positiv betydning. Ordet bliver brugt om Gud selv som Israels hjælper (5. Mos. 33,7; Sal. 33,20). Det beskriver et forhold, hvor én tjener en anden. Eva blev listigt forført i Edens Have. I stedet for at søge Adams råd og lederskab spiste hun af den forbudte frugt og ledte derefter sin mand i synd (1. Mos. 3,6). Da Adam og Eva syndede i ulydighed mod Guds bud, fulgte der flere konsekvenser for både dem selv og for slangen (1. Mos. 3,14-19). Til kvinden udtalte Gud denne forbandelse: Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. (1. Mos. 3,16) I 1. Mos. 4,7 bruges det samme ord, begære. Her betyder det at udøve kontrol over. Derfor refererer forbandelsen i 1. Mos. 3,16 til et nyt ønske hos kvinden om at udøve kontrol over sin husbond men han vil faktisk herske eller have autoritet over hende. Resultatet har ned gennem historien været en fortsat kamp mellem kønnene med kvinden, der søger kontrol og manden, der i stedet hersker ofte hårdhændet. Før syndefaldet og forbandelsen var der harmoni mellem husbond

2 og hustru i deres fællesskab, men gennem forbandelsen kom der et nyt element af spænding og uenighed. Det er betydningsfuldt at notere sig, at ansvaret for at underordne sig sin mand var hos kvinden før syndefaldet. Det var en del af Guds plan selv før forbandelsen. Feminister bestrider ofte dette ved at betragte underordnelse som noget, der kom gennem forbandelsen og som noget, der skulle forsvinde igen ved Jesu kors. (Ligesom vi forsøger at lindre pinen ved barnefødsler gennem medicin og vejrtrækningsteknikker. Ligesom vi forsøger at tage det hårde arbejde væk ved den moderne teknologi, hvilket inkluderer aircondition i traktorer osv.). Når en omhyggelig gennemgang af 1. Mos. 2,18-25 viser, at Gud skabte kvinden som medhjælp for sin mand og som en passende ledsager til ham, kan vi ikke udslette kvindens underordnelse ved korset, men vi kan få harmoni i fællesskabet. På denne måde begynder Bibelen med at fastslå både ligheden mellem mand og kvinde og hustruens rolle som medhjælper. Mange andre af Det gamle Testamentes passager støtter disse to temaer om lighed og underordnelse for kvinden (f.eks.: 2. Mos. 21,15,17,28-31; 4. Mos. 6,2; 5,19,20,29; 30,1-16). Kvinder var aktive i det religiøse liv i Israel i Det gamle Testamente, men generelt var de ikke ledere kun i få undtagelser. Når en kvinde som Deborah (Dom 4) var det, var det en klar undtagelse og ikke en regel. Esajas 3,12 er i sin sammenhæng Guds dom over utroskab og ulydighed i Israel. Det indikerer, at Gud tillader svage ledere, enten maskuline kvinder eller kvindagtige mænd, som en del af dommen over en nations synd. Jesus og kvinden. Det første, vi bemærker, når vi begynder at se på kvinderne i Det nye Testamente, er, at Jesus bruger tid sammen med dem og åbenbart nyder deres fællesskab i stærk kontrast til andre mænd på den tid. I den græske, romerske og jødiske kultur anså mænd for det meste kvinder som nogle, de ejede. Jesus viste kærlighed og respekt for kvinder. Selvom jødiske rabbinere ikke underviste kvinder, tog Jesus ikke kun imod dem, men Han brugte illustrationer og beskrivelser, som kvinderne var fortrolige med, i sin undervisning (Matt. 13,33; 22,1-2; 24,41, Luk. 15,8-10). Han talte også specielt til kvinder i sin undervisning (Matt. 10,34 ff.). Medens den jødiske Talmud sagde, at det var bedre at brænde Toraen end at undervise kvinder i den, underviste Jesus frit kvinderne. Jesus åbenbarede for den samaritanske kvinde ved brønden (Joh. 4), at Han var Messias. Med hende drøftede Han så vigtige ting som det evige liv og sand tilbedelse. Jesus tog aldrig det standpunkt, at kvinder i deres natur ikke kunne forstå åndelige eller teologiske sandheder. Han underviste Maria, og da Martha irettesatte ham, pointerede Han, at undervisning i åndelige sandheder går forud for det kvindelige ansvar for at servere for gæster (Luk. 10,38-42). Selvom mænd på Jesu tid normalt ikke tillod kvinder at give vekselpenge i deres hænder af frygt for fysisk kontakt med dem, så rørte Jesus ved kvinder for at helbrede dem. Han tillod også, at kvinder rørte ved ham (Luk. 13,10 ff., Mark. 5,25 ff.). Selv en lille gruppe kvinder tillod Jesus at følge ham og hans disciple (Luk. 8,1-3). Et enestående tilfælde i den tids historie, sagde en kommentator. Efter sin opstandelse åbenbarede Jesus sig først for Maria Magdalene og sendte hende så til disciplene med bud om, at Han var opstået (Joh. 20,1-18). Jesus gjorde dette, selvom kvinder ikke havde ret til at vidne i en jødisk retssal alle troede, at kvinder løj. I Jesu behandling af kvinder ser vi, hvordan Han højnede deres stilling i livet. Han viste dem

3 medfølelse og respekt på en måde, de aldrig havde kendt før. Jesus satte dog aldrig en kvinde som leder over mænd. Ingen af de tolv, Han valgte, var kvinder. Selv på korset, hvor de fleste mænd havde forladt ham, og kvinderne trofast stod der, afskedigede Jesus ikke sine mandlige disciple og indsatte kvinder i stedet. Jesus brød så meget med sin kultur på så mange måder, at Han helt sikkert ikke ville have gjort det sådan, hvis det ikke havde været Guds vilje. Jesus demonstrerede i sin behandling af kvinder deres lighed og værdi som personer, men Han indsatte dem ikke i en position med lederansvar over mænd. Brevene og kvinden. I brevene ser vi de samme to principper side om side både ligestilling og underordnelse for kvinden. Gal. 3,28 viser os ligeværdighed og tilkendegiver, at mænd og kvinder frelses på samme måde. Vi er ligeværdige lemmer på Kristi legeme. Da denne passage ikke dækker alle aspekter af Guds bestemmelse for kvinder og mænd, udrydder den ikke alle forskelle. Paulus skriver om en klar forskel i andre passager. Passagen, der underviser os om åndelige gaver, gør heller ingen forskel på mænd og kvinder. De fleste formaninger i Skriften om at vokse i Kristus og leve et kristent liv, er givet ens til både mænd og kvinder (f.eks.: 1. Pet. 2,1-3, Heb. 4,16; 6,1, Ef. 5,18, Gal. 5,16, Fil. 2,1-5). Alligevel er der sammen med disse passager om ligeværdighed i Det nye Testamente også passager, der viser forskellen mellem mænd og kvinder hvad Gud har bestemt dem til, specielt i ægteskabet og indenfor kirken. Familien. Selvom et kristent ægteskab involverer gensidig kærlighed og underordnelse mellem to troende (Ef. 5,21), har Det nye Testamente fire forskellige passager, der udtrykkeligt giver kvinden ansvar for at underordne sig under sin mand (Ef. 5,22, Kol. 3,18, 1. Pet. 3,1, Ti. 2,5). Det er den frivillige underordnelse af en ligeværdig over for en anden ud af kærlighed til Gud en beslutning om at følge Guds bestemmelse i hans Ord. Dette er aldrig afbildet som en krybende kvinde eller som en reducering af hustruens værdi som person. Tværtimod. Ægtemanden er jo kaldet til at elske sin kone offervilligt, som Kristus elskede kirken (Ef. 5,25). Det bibelske billede er en forening, fyldt med kærlighed og harmoni, hvor begge parter underordner sig under hinanden, hvor begge kærligt ofrer sig for det, der tjener den anden bedst, og hvor manden er leder i et ligeværdigt (ligesestillet) fællesskab. Det største lederansvar i familien er givet manden/faderen (Ef. 6,4, Kol. 3,21, 1. Tim. 3,4-5). Hustruen/moderen tilskyndes til at arbejde i hjemmet (Tim. 2,5), hvilket betyder, at hun står for husholdningen. Hjem og børn skal være hendes prioritet i kontrast til den feministiske vægtlægning, der i dag er på karriere og job udenfor hjemmet. Det bibelske mønster for opdragelse af børnene og undevisning i Guds Sandhed er grundlagt i 5. Mos. 6. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op (5. Mos. 6,7). Forældrene har ansvaret for den åndelige undervisning af deres børn. Mødre, der arbejder på fuld tid udenfor hjemmet, har sædvanligvis ikke tid til at undervise deres børn tilstrækkeligt. Ansvaret for at undervise dem kan heller ikke overføres til hvem som helst. Mens feministerne lægger vægt på at søge deres egen tilfredsstillelse uanset omkostningerne, tilskynder Bibelen kristne kvinder til at være ydmyge, til at ofre deres egne behov for at

4 imødekomme andres, til at gøre det bedste for børnene og til at stole på, at Gud vil møde deres behov i denne proces. Kirken. Kvinderne har fra den kristne kirkes første begyndelse udfyldt en væsentlig rolle (Apg. 1,12-14; 9,36-42; 16,13-15; 17,1-4, 10-12; 18,1-2, 24-28, Rom. 16, 1. Kor. 16,19, 2. Tim. 1,5; 4,19). Kvinder spillede en vigtig rolle i Kirkens første dage, men ikke i en lederposition. Jesus var en mand, apostlene var alle mænd, de overordnede missionsaktiviteter blev udført af mænd, Det nye Testamente er skrevet af mænd (selvom nogle feminister vil have os til at tro, at Priskilla skrev Hebræerbrevet), og det generelle lederskab i Kirken var betroet til mænd. Men kvinder havde en mere fremtrædende og ophøjet stilling i udbredelse og udfoldelse af evangeliet, end de havde i judaismen eller i den hedenske verden. Selvom apostlen Paulus respekterede kvinderne og arbejdede side om side med dem i udbredelsen af evangeliet (Rom. 16, Fil. 4,3), udnævnte han aldrig en kvinde til ældste eller pastor. I sine breve, hvor han skrev instruktioner til menighederne, tilskyndede han mænd til at være ledere, og kvinder måtte ikke undervise eller have autoritet over mænd (1. Tim. 2,12). Kvindernes tjeneste er nødvendig for Kristi legeme, men Det nye Testamente giver ingen basis for, at kvinder bliver pastorer eller ældste. Selvom kvinder er åndeligt lige med mænd, er de udlukkede fra lederskab over mænd i Kirken. Det nye Testamente finder ingen konflikt her, endskønt det tyvende århundredes feminister insisterer på, at disse principper modsiger hinanden. Apostlen Paulus er komplet samstemmende med Jesus i synet på kvinder. Paulus agtede kvinderne højt og delte sit arbejde for evangeliet med mange af dem. Men ligesom Jesus, udnævnte han ingen af dem til at have position og autoritet over mænd - hverken i hjemmet eller i Kirken. Så aktive, som kvinderne var i den tidligste Kirke, udnævnte Paulus dog ingen til ældste. Hvor feministerne tager fejl! Hvis flere kristne forstod metoden i feministernes tænkning, og hvilken bibelsk fortolkning de bruger for at understøtte deres konklusioner, ville de være mere tøvende i deres accept af den feministiske position. Vi må begynde med at undersøge feministernes syn på Gal. 3,28 for at forstå deres fortolkning. Fortolkningen af dette vers påvirker hele deres fortolkning af Det nye Testamente. Galaterne 3,28: Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Feministernes syn på Gal. 3,28: Feministerne fortolker dette vers som refererende til ligestilling - både af teologisk (mænds og kvinders stilling overfor Gud) og social (relationer i deres hverdagsliv) karakter. Feministerne siger, at hvis mænd og kvinder er lige overfor Gud, kan der ikke være nogen forskel i deres roller i samfundet. De bruger dette vers som basis, når de forsøger at eliminere alle forskelle i mænds og kvinders roller i kristendommen (Kirken). Derefter fortolker de alle andre vers om kvinder i Det nye Testamente i lyset af den feministiske forståelse af Gal. 3,28. Følgen er et krav om, at ingen andre vers har lov til at lære om forskellige roller for mænd og kvinder. Problemer med hensyn til feministernes syn på Gal. 3,28:

5 Feministerne fejler ved ikke at udlægge Gal. 3,28 i sin virkelige sammenhæng. Verset angår retfærdiggørelse og den troendes forhold til Abrahams pagt. Paulus forsøgte ikke at tilvejebringe social lighed i det forhold, han her omtaler. Snarere viste han, at alle, uden hensyn til stand i samfundet, må deltage i troen på Abrahams arv for at blive et barn af Gud. Han underviser om den fundamentale ligestilling for både mænd og kvinder i deres stilling overfor Gud. Selv feministerne fremhæver, at dette er en teologisk passage snarere end en behandling af praktiske ting. Vor ligestilling overfor Gud kræver ikke, at alle forskellige roller i samfundet elimineres. Lighed i væsen udelukker ikke autoritet og underordnelse i forholdet. Vi kunne finde mange eksempler på forhold, hvor der er lighed og alligevel forskel i roller, der involverer autoritet og underordnelse. Treenigheden, USA s præsident og befolkning, forældre og børn, arbejdsgivere og arbejdstagere, ældste og kirkemedlemmer. Teologien i Gal. 3,28 vil resultere i en vis social konsekvens, men det vil blive den, der er givet i Bibelen. Hvor autoritet og underordnelse i forholdene er omtalt i Det nye Testamente, er der givet instrukser for, hvordan disse forhold skal reguleres, så de kan fungere i kristen kærlighed og harmoni, og ikke ved misbrug. Bibelen eliminerer ikke autoritet, men advarer om, at autoritet skal udføres på en måde, der ærer Kristus. Autoriteterne (ægtemanden, ældste, forældre, arbejdsgivere) er blevet formanet til at bruge deres autoritet på en gudfrygtig måde. De, der må underordne sig disse autoriteter (hustruer, kirkemedlemmer, børn, arbejdstagere), er ligeledes blevet formanet til at underordne sig autoriteten på en gudfrygtig måde. Da feministerne ønsker at udelukke underordnelse af hustruer under ægtemænd, og kvinder under mænd i lederskabet i Kirken på grundlag af Gal. 3,28, møder de et alvorligt problem i den bibelske fortolkning, når de møder Paulus klare lære om underordnelse i disse forhold. De begynder med at udlægge Gal. 3,28 som en ophævelse af alle rolleforskelle i lighedens navn. Derefter søger de at udlægge de andre paulinske passager (Ef. 5,22, Kol. 3,18, 1. Pet. 3,1, Ti. 2,5, 1. Tim. 2,11-15, 1. Kor. 11,1-16, 1. Kor. 14,34-35) i lyset af denne udlægning. Feminister af forskellig overbevisning er - for at komme til den for deres synspunkter gunstigste konklusion - kommet med fire forskellige måder at behandle det bibelske materiale på: Synspunkt #1: Det nye Testamentes passager, der lærer om kvinders underordnelse, er ikke skrevet af Paulus, men tilføjet af forfatterne, og er dermed ikke en del af det inspirerede Ord fra Gud. Problem med synspunkt #1: Dette standpunkt åbenbarer et lavt syn på det inspirerede Ord. Ifølge dette syn er noget af Bibelen inspireret af Gud, og andet ikke. I stedet for at underordne sig Skriften, fungerer den kristne som dommer over den hvilke ord er inspireret af Gud, og hvilke er ikke. Både 2. Tim. 3,16: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed og 2. Pet. 1,20-21: Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften, for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud viser, at Gud inspirerede hele Skriften, og at Han havde opsyn med hele processen i Skriftens tilblivelse på en sådan måde, at produktet er Guds Ord, og ikke en menneskelig forfatters. Det kristne syn er, at Bibelen er Guds inspirerede Ord, og at intet menneske kan sætte sig til doms over den. Synspunkt #2:

6 Det nye Testamentes passager, der lærer om kvinders underordnelse, er skrevet af Paulus, men han tog fejl. De, der holder sig til dette syn, tror, at Paulus var for præget af sin rabbinske baggrund. Han havde ikke den fulde forståelse af, hvordan evangeliet relaterede til fællesskabet mellem mænd og kvinder. Han tog fejl i nogle af de passager, han skrev. Problem med synspunkt #2: Dette standpunkt er også baseret på et lavt syn på det inspirerede Ord. Også i dette syn vil den kristne blive dommer over Skriften og selv bestemme, hvad der er korrekt, og hvad der ikke er det. Dette syn tilkendegiver, at det tyvende århundredes mennesker har en bedre forståelse af Guds Sandhed, end apostlen Paulus havde, da han skrev under inspiration af Helligånden. 2. Tim. 3,16 og 2. Pet. 1,20-21 siger, at Gud arbejdede i og gennem forfatterne af Skriften på en sådan måde, at det blev Guds perfekte Ord, og ikke en blanding af sandhed og fejl, skrevet af menneskelige forfattere. Synspunkt #3: Det nye Testamente lærer, at kvinder skal underordne sig, men denne undervisning er ikke anvendelig i det tyvende århundrede. Efter dette syn var Paulus undervisning påvirket af det verdenssyn, der var i hans egen kultur i det første århundrede. Det tyvende århundredes kultur er mere oplyst om lighed mellem mænd og kvinder, så denne undervisning kan ikke anvendes længere. Undertiden er det sagt, at forfatterne af Det nye Testamente vidste, at idealet var at ophæve alle kønsbaserede roller, men frygtede, at det ville hindre evangeliet, hvis man brød så radikalt med sin egen kultur. Paulus breve er henvist til at være foreløbige, kulturelle sandheder, ikke den universale sandhed for alle kulturer til alle tider. Problem med synspunkt #3: Grundlaget for Paulus undervisning om kvindens rolle var ikke kulturen på hans tid, men formålet med skabelsen af kvinden samt hendes synd i syndefaldet. Dette udtrykker han i 1. Kor. 11,1-9 og 1. Tim. 2,8-15. Adam blev skabt først Eva senere som en medhjælp for ham. De blev ikke skabt sideløbende og uafhængig af hinanden. Eva blev bedraget, og i stedet for at underordne sig under Adams lederskab ledte hun ham i synd. Hvis grunden til kvindens underordnelse er relateret til skabelsen og syndefaldet, er det ikke noget, der kan skifte fra år til år eller fra kultur til kultur. Det er snarere et universalt princip. Nogle feminister siger, at der ikke var underordnelse for kvinden ved skabelsen, men kun som et resultat af syndefaldet. De mener, at 1. Mos. 3,16 var begyndelsen på autoritet og underordnelse, men 1. Mos. 2,18-25 lærer om en underdanig rolle for Eva i forhold til Adam. Paulus fortolker det sådan i Det nye Testamente. Korset frigør os ikke fra autoritet og underordnelse, men det bringer harmoni i disse forholdet. Synspunkt #4: Det nye Testamente har ret forstået aldrig talt om underordnelse for kvinden, hvis den litterære, historiske og teologiske sammenhæng bliver omhyggeligt studeret. Paulus ville se klart nok til at være tilhænger af, at Det nye Testamente lærer, at kvinder må påtage sig ethvert ansvarsområde, som mænd udfører, i ægteskabet og i Kirken. På denne måde betyder overhoved kun kilde eller udspring - aldrig leder eller autoritet. At underordne sig betyder kun at relatere sig til, at forholde sig til eller at tilpasse sig til aldrig at underordne sig. Problem ved synspunkt #4: I de to sidste syn kommer frustrationen blandt de forskellige feminister op til overfladen. Begge

7 grupper læser disse passager. Nogle siger, at de lærer om underordnelse, og andre, at de ikke gør. Græsk leksikon inkluderer autoritet som en af betydningerne af hoved, og underordne som en betydning af underkastelse. Dette viser, at skadelig udlægning kan begrænse disse ord til profeministiske forklaringer. Det sidste syn er så utroværdig, at andre feminister afviser det. Feministisk gymnastik. Hvis man ønsker at komme til en pro-feministisk konklusion, kan man, for at opnå dette, udlægge Bibelen på mange måder. Disse fire eksempler er alternativer, som feminister har opfundet for at bortforklare Sandheden. Hvert alternativ har alvorlige mangler, der forvolder kristne skade. For at nå til de feministiske udlægninger er der ofret meget. Enten er der ofret et højt syn på Skriftens inspiration, eller der er brugt en falsk fortolkning og/eller et falsk princip ved udlægningen af Skriften. Begge dele er for høj en pris at betale. Al denne fortolkningsgymnastik er kun nødvendig for at få Paulus breve til at stemme overens med feministernes udlægning af Gal. 3,28. Hvis feministerne udlagde Gal. 3,28 korrekt og ikke afviste ethvert begreb om autoritet og underordnelse, ville overensstemmelsen imellem passagerne om emnet blive klare. Hvordan kvinder herliggør Gud. Mænd og kvinder står lige overfor Gud. Begge er skabt af Gud i hans billede, uden at gøre den ene lavere end den anden. Guds kald er både til mænd og kvinder - et kald til at opfylde de roller og ansvarsområder, der specielt er skabt til dem. Ved at opfylde de gudgivne roller, som er anvist i Det nye Testamente, er kvinder ikke begrænsede. De bruger deres fulde potentiale, fordi de følger den plan, deres Skaber og designer har lagt. Kun i lydighed mod ham og hans plan vil kvinder virkelig være i stand til at ære Gud på den rette måde (1. Kor. 10,31) Oversættelse: Kirsten og Bertil Rostved Redigering: Gitte Hjalt Note: The text is a reprint of the non-copyrighted booklet titled, "THE BIBLICAL POSITION ON...WOMEN'S ROLES" written by John MacArthur Jr.

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Helligåndens personlighed

Helligåndens personlighed 4 Helligåndens personlighed TIL SABBATTEN 28. JANUAR 2017 Ugens vers Introduktion Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Helligånden og Guds Ord

Helligånden og Guds Ord 1 TIL SABBATTEN 7. JANUAR 2017 Helligånden og Guds Ord Ugens vers Introduktion Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Når vi skal tale om menighedens ledelse, er det naturligt at begynde med at tale om det almene præstedømme Det lyder til alle kristne kvinder og mænd: Men dere

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på.

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på. Jeg har sammen med LMs afdelingsstyrelse for Sønderjylland-Fyn, lavet et notat om de fem videoer som Tommy Gubi (TG) har lagt ud på You tube. I disse videoer henvender han sig bl.a. direkte til os i Luthersk

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS Bogens hvem, hvad, hvor: Titusbrevet er det næst sidste af Paulus breve. Han skrev det sammen med 1 Timotheusbrev for at styrke to af hans mest betroede medarbejdere

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Kristus, enden på loven

Kristus, enden på loven 7 Kristus, enden på loven TIL SABBATTEN 17. MAJ 2014 Ugens vers Introduktion For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. (Rom 10,4). Et kendt blad havde en fuldsides annonce med

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Udlever opgaverne og lad eleverne læse teksten og svare på opgaverne. Gennemgå derefter svarene.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Udlever opgaverne og lad eleverne læse teksten og svare på opgaverne. Gennemgå derefter svarene. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 9. klasse Syndefaldet 1. Fælles gennemgang: Start med at forklare eleverne hvad syndefaldet er, og hvor i biblen det står. (1. mosebog)du kan evt. også snakke

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme)

Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) 9 Sjælens afguder (og andre af Jesu lærdomme) TIL SABBATTEN 28. MAJ 2016 Ugens vers Introduktion På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: Hvem er den største i Himmeriget? (Matt 18,1). Vi mennesker

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29

Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30. v/brian Christensen. Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Prædiken til d.10. august 2014. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster:Mika 3,5-7; 1. Joh 4,1-6; Matt 7,22-29 Jesus sagde: Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret

Læs mere

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE)

Du skal elske Herren.. (TILBEDELSE) Menighedsvision 2002 ark 1 Odder Frimenigheds vision er bygget op over to bibelsteder nemlig Mt. 22,37-40 og Mt 28,18-20. Menighedsvision 2002 Det dobbelte Kærlighedsbud Mat 22, 37-40. Du skal elske Herren..

Læs mere

Kristne Kerneværdier 2012 2013

Kristne Kerneværdier 2012 2013 Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord Rom 10,17 Se i dette program om der skulle være kursustilbud, du har lyst til at deltage i! En kursusaftens forløb:

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE

BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL FILIPPERNE Bogens hvem, hvad, hvor: Filipperbrevet blev skrevet mens Paulus sad i fængsel og det er samtidig et af hans varmeste breve. Han fremhæver den personlige tilfredsstillelse

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus

Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus Prædiken til 5. april 2014 ved Brian Christensen. Lemvig Bykirke 10.30 Tekster: Sl 118,19-29 og 1. kor 5,7-8 og Mark 16,1-8 Dette hellige evangelium til påskedag, står skrevet hos evangelisten Markus v1

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm. Varighed: 30-40 minutter. Målgruppe: IMU (ca 16-25 år)

Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm. Varighed: 30-40 minutter. Målgruppe: IMU (ca 16-25 år) Tale for Herning IMU på Hemmet Strand d. 17.09.11 ved Daniel Præstholm Varighed: 30-40 minutter Målgruppe: IMU (ca 16-25 år) Emne: Min plads i fællesskabet Primær tekst: Rom 12,3-8 Indledning: Tak fordi

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Helligånden og kirken

Helligånden og kirken 9 TIL SABBATTEN 4. MARTS 2017 Helligånden og kirken Ugens vers Introduktion Og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere