BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk"

Transkript

1 BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han ikke fået ved at gå på skole og studere i mange år, - nej, Salomon havde bedt sig til denne klogskab. Han havde fået den fra Gud, og derfor var hans visdom så stor og dyb, at folk kom fra hele den daværende verden, bare for at høre på, hvad han sagde. Og alle som hørte ham var lamslået over, at noget menneske kunne være så klog og så vis. Noget af den visdom og klogskab, som Salomon havde, har han skrevet ned i det Gamle Testamente i en bog, som vi kalder for Salomons Ordsprog. Og i kap. 4 vers 23 i denne bog skriver han: "Vogt dit hjerte mere end alt andet, thi derfra udspringer livet". Her siger den klogeste mand, som måske nogensinde har levet altså, - at det vigtigste af alt, er, at vi bevarer vort hjerte, - og her tænker han helt tydelig ikke på den muskel som pumper blodet rundt i vores krop, men på hjertet som et udryk for din og min personlighed -vort ærligste JEG. Han sier altså, at vi frem for alt skal bevare det inderste i os selv, så det ikke bliver skadet. Han ved nemlig i sin visdom, at hvis vi ikke tager vare på hjertet, så ødelægger vi vort forhold til Gud, og med tiden også vort forhold til andre mennesker. Hvis man så spørger denne kloge mand, hvordan vi skal bevare hjertet, så har han i de fire næste vers, fire gode råd til os. Vers 24: "Hold dig fra svig med din mund, lad læbernes falskhed være dig fjern". Altså; vær ærlig, tal sandt. Lad være med at lade som om du er en anden, end den du i virkeligheden er. Vov at være dig selv. For det andet, vers 25: "Lad dine øjne se lige ud, og lad dit blik skue lige frem". - Det betyder, at du skal være optaget af de mål, som er sunde og gode, dem som du ved, Gud har behag i, og som du selv har valgt at følge. Hvis vi bliver optaget af, hvad andre mennesker gør og ikke gør, bliver vi let enten mismodige eller misundelige. For det tredje; "Gå ad det lige spor, og lad alle dine veje sigte mod målet". Altså, vort hjerte bliver bevaret, når vi bevæger os fremover. Det er i livets processer, vi kan erfare Guds kraft, men vi må våge at gå skridt for skridt i den plan, som Gud har lagt til rette for os alle. Når vi sigter mod målet, vil vi udvikle os og opleve, at alle ting kan vendes til vort bedste, og da fryder vort hjerte sig. For det fjerde, "Bøj hverken til højre eller til venstre. Lad foden vige fra ondt". Vores hjerte har en fjende, som altid er ude efter at få os til at lande i grøften, enten det er den ene grøft eller den anden. Og verden i dag er fyldt med ødelagte mennesker, som er havnet i grøften. Den bedste måde at blive bevaret på er, at vi holder os fra det, som kan skade vor næste og i stedet åbner os for Guds kærlighed, som møder os akkurat, som vi er. Til sidst; hvis du virkelig skal vogte dit hjerte på alle disse punkter, er det nødvendig med en god vagtmand. Den bedste jeg kender er Jesus Kristus. At bevare hjertet lykkes kun ordentlig hvis vi inviterer ham ind i vort liv og vort indre menneske og erkender, at vi har brug for tilgivelse og hjælp til at klare livet.

2 Gud Den Almægtige I bibelen møder vi 68 steder med beskrivelsen af Gud som Gud den Almægtige. Her er tre af stederne: 1. Mos 17,1 Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham:»jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadelig Kor 6,18 og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige Åb 19,6 Og jeg hørte lyden som af en stor folkeskare og som af vældige vande og som af stærk torden, som sagde: Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten Vi er alle børn af en begrænset verden. Selv om vi har set store videnskabelige fremskridt, så må selv de største forskere erkende menneskets begrænsning. Vi kan bytte om på livets byggeklodser, men vi kan ikke skabe liv. Vi kan forlænge livet med nogle år men døden kan man ikke borteliminere. Samtidig med, at vi må erkende vor begrænsning, er der en stigende længsel efter det ubegrænsede. Tegneserierne flyder over med fantasier om overnaturlige mennesker og verdener, hvor alt er muligt.- Filmverdenen er voldsom optaget af det ubegrænsede. - Film om Supermand Batman - Spejderman er bare få eksempler på denne længsel efter ikke at leve i en overnaturlig verden. Mennesket længes efter en ubegrænset verden, - efter noget langt ud over alle grænser noget evigt, noget som ikke kan besejres eller ødelægges eller dø. Vi er ligesom omgivet af en skal, som vi desperat ønsker at sprænge. Mange filosoffer ser det menneskelige liv som livet indenfor en sådan skal. Skallen illustrerer den grænse, som vi mennesker kan nå gennem al vor viden, flid og dygtighed Skallen vor begrænsning vil altid være der, når det gælder det overnaturlige, - både i nutid og fremtid. Ud over skallen når vi aldrig, siger de kloge hoveder. Men jeg vil vove at påstå, at det ikke passer. Julenat for godt 2000 år siden blev denne skal om det menneskelige liv sprængt i tusinde stykker. Det skete da GUD DEN ALMÆGTIGE lod sig føde som et lille drengebarn i Betlehem. Gud Den Almægtige er en Gud uden begrænsninger. Og denne Gud har inviteret dig og mig ind i sit ubegrænsede rige. Det Gudsrige, som Jesus taler om, og hvis almagt han demonstrerede. Vi så det tydeligt, mens han vandrede iblandt os. - Han helbredte alle slags sygdomme. - Han opvakte de døde - også dem der var gået i forrådnelse. - Han gik på vandet.- Han bespiste 5000 tusinde mennesker med 2 fisk og 5 brød. - Han truede ad storm og sø, og der blev blikstille øjeblikkeligt... Men hør, hvad Jesus siger til dig og mig i Johannes evangeliet 14,12. - Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen. Jeg tror vi let sætter grænser for Guds almagt - for stort - for småt. Men Jeg tror også, at vi alle ønsker at vokse i tro og tillid, så vi kan opleve mere af Gud Den Almægtige.

3 Jeg tror, at der i et hvert menneskebarn findes en længsel efter at komme uden for skallen. En længsel efter en verden uden begrænsninger en overnaturlig verden, hvor der ikke findes naturlove hvor tiden og døden ikke eksisterer altså hvor alt er muligt. Har du fundet den verden? Guds ansvar og vores Hvordan kan Gud være god, når der er så meget ondt i den verden, han har skabt. Det spørgsmål er så almindeligt, at de fleste af os har tænkt over det og mødt det mange gange. Den grundlæggende misforståelse er, at man mener, at Gud er så suveræn, at Han styrer alle ting så 100%, - at selv ikke en spurv falder til jorden, uden at det er hans vilje. Når alt går godt, vil vi gerne have æren, men når vanskeligheder og ulykker rammer, vender vi ofte en anklagende pegefinger mod Gud og giver ham ansvaret. Der er imidlertid ikke grundlag i Bibelen for en sådan opfattelse. I de skriftsteder hvor Jesus omtaler spurven, står der ikke et ord om Guds vilje, men om at Gud ved om det, - hvilket er noget ganske andet.. I spørgsmålet om ansvaret i kampen mellem det onde og det gode slår Biblen følgende punkter fast: 1. Da Gud skabte mennesket, afgav han suverænitet. Hvis ikke han havde gjort det, ville det være en illusion at tale om menneskets mulighed for at vælge frit. 2. Siden syndefaldet, da mennesket brugte den frie vilje til at bryde afhængigheden af Gud har denne verden været i den ondes vold" som der står. 3. Jesus kom for gennem sin død og opstandelse at skabe en vej for det enkelte menneske ud af ondskaben og tilbage til fællesskabet med Gud, men denne vej er stadigvæk menneskets frie valg. Det er med andre ord ikke sandt, at Gud har alt under kontrol og alt hvad der sker, af godt og ondt er styret af ham. Ondskaben i verden er først og fremmest et resultat af menneskers valg. Gud tvinger os ikke hverken til at søge ham eller til at handle godt. Gud kalder os og i det svar vi giver ham ligger vort ansvar. Sandheden er altså, at det langtfra går som Gud vil, hverken i verden som helhed eller i hans menighed hvis det var sådan ville alt se helt anderledes ud. Jamen har Gud da ikke længere magt til at gribe ind i vor tilværelse? - Jo selvfølgelig har han det, og det gør han også, særligt når vi mennesker knytter vort liv til ham og beder om hans hjælp og beskyttelse. Josef, Marias mand fik i en drøm besked om at drage til Ægypten med den nyfødte Jesus. En sådan tur var meget besværlig, - hundrede af kilometer på æsel ryg gennem en skoldhed ørken. Hvis Josef havde haft samme åndelige verdensbillede, som mange mennesker har i dag, ville han have udlagt drømmen som falsk. Jesus var jo Guds søn, det var allerede bekræftet gennem både hyrder og vismænd, - så bare tanken om, at et menneske skulle kunne gøre ham nogen skade ville for mange være absurd. Josef var imidlertid klog nok til at forstå, at i kampen mellem det onde og det gode havde Gud overladt et ansvar til ham, som han ikke kunne løbe fra, - så han tog barnet og dets moder og rejste til Ægypten Denne verden er stadig ond, og det vil den blive ved med at være, indtil Kristus kommer tilbage: Men hvis du og jeg vælger at påtage os vort ansvar som mennesker og som Guds medarbejdere, så kan vi i hans kraft være med til hindre noget af det onde i vort sammenhæng og i stedet formidle Guds godhed og nåde. Leif Munk

4 En sandfærdig beretning fra Arendal i Sydnorge En beretning, som er et billede på Guds ubetingede kærlighed. Får nogle år siden var en mand en aften på vej hjem fra et møde. Vejen førte over en dyb elv med en lille lav bro. Da han var midt på broen hørte han pludselig nogen, som plaskede i vandet under ham. Manden lagde sig ned på broen og så ned i det mørke vand. Det eneste han så var en hånd, der stak op af vandet. I sidste øjeblik fik han fat i hånden og trak til. Da han havde fået vedkommende en mand trukket op på broen, så han til sin store forbavselse, at han ikke bare havde reddet en person, men to,- for om livet på manden hang nemlig en kvinde. Da de var kommet ind i det nærmeste hus og var faldet lidt til ro, spurgte redningsmanden om, hvordan det kunne gå til, at de begge var faldet i elven. Min kone faldt i sagde manden, men hun kunne ikke svømme, og så sprang jeg i efter hende. Jamen kunne du da svømme?? Nej, sagde manden stille, - men jeg kunne ikke lade hende dø alene. Med denne lille, men sandfærdige beretning er vi lige midt i centrum af det kristne budskab. Vi mennesker er faldet i, - Mørke synd og egoisme skiller os fra Gud. Og selv i et godt land som Danmark er der mange mennesker, der føler, at ensomhedens og meningsløshedens mørke vande er ved at lukke sig over dem. En lægesekretær fortalte mig engang, at over 90 % af indlæggelserne mellem Jul og nytår på det sygehus, hvor hun arbejdede, var selvmordsforsøg. Men evangeliet bringer os et fantastisk budskab. Hvis vi spørger Den almægtige Gud: Hvorfor sendte du din søn ned i vor elendighed og mørke? Så vil du i det nye testamente finde en Gud, der i sin store kærlighed svarer: Jeg kunne ikke lade dig dø alene. Da vi var ved at drukne i fortabelsens mørke vand sprang Gud i sin søn Jesus Kristus ud til os. Han lod sig føde i en stald i Betlehem, fordi han ikke kunne lade os dø alene. Han kom for at lide og dø for os og med os. Vi forstår måske ikke Guds handlemåde,- men kærligheden har nu engang sine egne veje. Påske morgen greb Gud sin søn i hånden og trak ham ud af vor fortabte verden Jesus stod op fra de døde. Døden var besejret der var skabt en vej ud af mørket og meningsløsheden. Og hver eneste der holder fast ved Jesus, bliver reddet sammen med ham

5 TIDEN I grunden er tiden et underligt begreb. Hvornår begyndte den, hvornår slutter den? Hvis nogen svarede og sagde "tiden begyndte for 100 millioner år siden," så kunne man med rette spørge; "hvad var der så før?" Det er også interessant at tænke på, hvordan tiden og lyset samarbejder. Vi ved, at når vi ser op imod stjernerne i en frostklar vinternat, så kan de stjerner, som vi ser egentlig være forsvundet for mange år siden. Det er nemlig sådan at det billede vi ser af stjernerne er et mange år gammelt billede. Lyset bruger tiden for at transportere billedet fra stjernerne ned til jorden. Ganske vist transporterer lyset billedet i en fart af km i sekundet, men med de fantastiske afstande vi har i universet, bliver det alligevel til mange år, før billedet af stjernen når ned til os. Når lyset bruger tid fra stjernerne til os, er det selvfølgelig på samme måde modsat - fra os og ud i verdensrummet. Her kunne vi godt lave et interessant tanke- eksperiment. Hvis vi var i stand til at flyve ud i verdensrummet - så hurtig, at vi kunne overhale de billeder fra jorden, som med lyset er på vej ud i rummet, - ja, da kunne vi altså se, hvad vi f.eks. gjorde forrige år. Dit og mit liv befinder sig altså, via lyset, på rejse i universet, og teoretisk set, er det altså muligt, at vi kan møde denne dag vi har i dag, igen. Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham, står der i Bibelen. En af Guds egenskaber er som lysets forhold til tiden; Gud er evig. Og på samme måde, som vi aldrig helt kommer til at forstå det med tiden, så kommer vi aldrig helt til at forstå Gud. Men han er der alligevel, den store og kærlige personlighed bagved alt det, vi kender til; naturen ja, hele universet. Gud er lys og i sin kærlighed forsøger han at give os del i noget af det evige lys, han selv repræsenterer. Det gjorde han først og fremmest, da han i Jesus Kristus blev menneske. "Det sande lys, som lyser for hvert menneske, kom nu til verden". Joh. 1;9. Gud vil så gerne oplyse dig og mig, sådan, at mørket i vort indre menneske forsvinder. Han vil gerne være lys i vort indre menneske, så der skabes klarhed og overblik over livet, så vi ser og forstår. Han vil være lys, som har evighed i sig, så angst for fremtid og død ikke længere skal præge os. Hvordan skal du og jeg opleve dette? Jo, Johannes skriver i samme kapitel om Jesus som Guds lys; "Alle som tog imod Ham, dem gav han magt/ret til at blive Guds børn - de som tror på Hans navn". (Joh. 1,12). I fællesskabet med Gud kan vi opleve en tilgivelse, som gør, at vi ikke behøver at frygte for at møde det lys, som bærer billedet af vor fortid med sig. Får vi tid til at tænke? Tanker om det ene liv, vi har fået betroet, og hvad vi gør med det. Det gælder personligt, i hjemmet og i menigheden. Vi kan begynde med at konstatere at livet er fantastisk, fuld af mangefold og muligheder. Tænk bare på den fantastiske natur, vi lever i. For selv om naturen kan være besværlig og skabe problemer med storm og sne, så er den også meget forunderlig. Tænk på mangfoldigheden. Videnskaben fortæller os, at der ikke er to hele ens snefnug af de milliarder af snefnug som falder ned, når det endelig sner - at der ikke er to blade på verdens milliarder af træer, der er ens - at to

6 næser på verdens milliarder af mennesker, der er ens. Vi kunne blive ved. Tænk også på den fantastiske balance, som naturen har. Folk, der har forstand på det fortæller, at torsken har så mange æg, at hvis alle torskens æg blev til torsk, ville hele Atlanterhavet være fyldt op med torsk i løbet af 6 år. Kan du forstille dig at gå til USA på torsk? Jo, livet er specielt og fantastisk. Men livet er også uberegnelig. Aviser og andre nyhedsmedier er til stadighed fyldt af stof om ulykker, og ved årsskiftet gøres tingene op. Hvor mange døde i trafikken, hvor mange druknede, hvor mange brændte ihjel osv. Der var ikke nogle af disse mennesker, der havde regnet med, at de ikke skulle opleve et nytår til. Bibelen taler til os om at tælle vores dage. Min første kone Tove sang tit en sang, hvor en af versene lød sådan : Hver dag er en sjælden gave En skinnende mulighed Hver dag er på ny en nåde Som kommer fra himmelen ned Jeg tror, at det er sundt og rigtigt at standse lidt op, og tænke over livet, gøre lidt status. Hvordan er vores situation? Personligt, - i familien, - i menigheden. Det er ikke altid så behageligt at gøre status, men nogen gange er det nødvendigt, hvis vi skal undgå at flygte fra virkeligheden. Samtidig er det afgørende, at den status vi må se i øjnene, bringes ind i Guds lys, det lys hvor selv mørket kan blive til lys, og hvor vi møder en Gud, der ønsker at tilgive os, og som kan vende alle ting til bedste. Nåde Enhver, der går i kirke en gang imellem eller bare læser lidt i biblen, kan ikke undgå at støde ind i ordet nåde. Vi kender det alle lidt fra vores daglige sprogbrug fx taler vi om at lade gå nåde frem for ret en sætning, som vi almindeligvis forstår på den måde, at man bærer over med den, som er skyldig. I gamle dage kunne man finde på at titulere en person som nådigherren eller deres Nåde, titler, som sikkert de fleste ikke kunne leve op til. Men ordet nåde er først og fremmest et bibelsk ord. Ordet bruges overalt i biblen specielt i Det nye Testamente. Den kristne kirke bruger dette ord både i den korte velsignelse, som vi ofte bruger til afslutningen af gudstjenesten: Må vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor fars kærlighed og Helligånden samfund være med os alle. Og i den velsignelse, der kaldes Den Aronitiske velsignelse: Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Der kunne være flere eksempler på vor brug af ordet nåde, men hvad betyder ordet egentlig? For en del tid siden sad jeg med en ung mand, der gennem år havde været

7 involveret i transcendental meditation. Han fortalte mig, at han havde fundet ud af, at transcendentalmeditation i virkeligheden var camoufleret hinduisme, og at det mantra, som var hovedpunktet i meditationen, og en slags kraftord, som man hele tiden skulle meditere over, i virkeligheden var navnet på en hinduistisk gud. Han fortalte, at TM havde lovet ham fred og frihed, kraft og glæde, men alt dette blev først til virkelighed, da han mødte nåden i Jesus Kristus. Selv om vi ikke skal sammenligne kristendommen med hinduisme, så kan vi måske godt kalde ordet nåde et mantra. Der er i hvert tilfælde stor kraft i dette ord. For Paulus var nåden det absolut centrale i frelsen. Til sin unge ven Timotheus skriver han: Hent kraft fra nåden i Jesus Kristus. Jeg tror, at du og jeg kan meditere over ordet til vores dødsdag uden at nå til bunden af, hvad ordet dybest set indeholder. Ordet Nåde er født i Guds eget hjerte, og er det stærkeste udtryk for hans kærlighed til både dig og mig. Der findes utrolig mange vers i biblen, der udtrykker forskellige sider af ordet nåde. Vi skal lige se på nogle af dem. Rom 5,17: Har døden på grund af Adams fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus. - Men loven kom til, for at faldet skulle blive større; og blev synden større, blev nåden endnu mere overvældende stor. Rom 5,20 : - Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves; 1. Kor 15,1 for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Ef. 2,7 v8 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. ApG 6,8 Samlet kan vi sige, at ordet nåde står for Guds positive og kærlige indstilling til os alle og for den rigdom af gode gaver, som han ønsker at give os del i. Samtidig understreger ordet også, at alt, hvad vi får fra Gud er fuldstændig gratis. Det er simpelthen en gave, som vi ikke kan, ikke skal, ikke må gøre noget som helst for. På hebraisk indeholder ordet nåde : velbehag, yndest og gunst, altså kendetegn for Guds indstilling til os.

8 Ordet på græsk indeholder først og fremmest glæde og et udtryk for noget, som skal give mennesket del i en fuldstændig overstrømmende og ufortjent glæde. Nåde dækker først og fremmest Guds tilgivelse til os mennesker Ef. 1,7: I ham har vi forløsning. Ved hans blod syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Om bøn En missionær, som arbejdede blandt børn i Mellemøsten, var på vej i sin jeep, da hun kørte tør for benzin. Hun havde ingen reservedunk i bilen. Det eneste, hun kunne finde, var en potte. Hun gik halvanden kilometer ad vejen til den nærmeste benzinstation og fyldte potten med benzin; Mens hun var ved at hælde benzinen ned i tanken, kørte en meget stor Cadillac med to velhavende oliesheiker op på siden af hende. De troede selvfølgelig at potten indeholdt noget helt andet og stirrede meget fascineret på hende, mens hun hældte pottens indhold i tanken. En af dem rullede vinduet ned og sagde: Undskyld mig! min ven og jeg beundrer deres tro meget, selv om vi ikke deler deres religion!" Bibelen siger i Hebræerbrevet: At den, der kommer til Gud må tro, at han er til, og lønner den, der søger ham. På en måde kan det synes som en selvfølgelighed Hvis man kommer til Gud, altså hvis man f.eks. beder til ham, må man vel tro at han er der et eller andet sted. Men alligevel er det måske ikke så selvfølgeligt. En af mine meget gode venner, som en årrække var direktør i en stor landsdækkende virksomhed, - fortalte mig, at på en fest for ledende medarbejdere i firmaet, var der en medarbejder, der et stykke ude i festen, pludselig begyndte at tale om at tro på Gud og om at bede. Til min vens forbavselse indrømmede de fleste, at de på flere tidspunkter i deres liv havde bedt til Gud. Blandt dem var der også medarbejdere, som han aldrig havde troet kunne finde på noget sådant. Jeg tror ikke medarbejderne i dette firma var meget anderledes end de fleste danskere. Men problemet er, at mange bruger Gud, som når man køber en lottokupon. Man gør et forsøg på at vinde, men man regner dybest set ikke med det. Når jeg nogle gange har spurgt mennesker, om de har prøvet at bede, har jeg flere gange fået et svar i retning af, at det har man da. Der kunne jo ikke ske noget ved det, så man kunne jo altid prøve.

9 Jeg tror at forudsætningerne for et rigt og godt liv ligger i erkendelsen af, hvor magtesløs vi mennesker er, og at vi derfor har et grundlæggende behov for et tæt fællesskab med Ham, som hører bøn, og som har al magt i himmelen og på jorden. Når det er så svært at lære, er det fordi vor menneskelige natur i bund og grund er så selvtilstrækkelig. Vi kan selv og vil selv, og der skal ofte mange nederlag til, før vi erkender vort behov for hjælp. Det væsentligste svar på spørgsmålet om vore egne problemer, mangler og nød ligger ofte ganske enkelt i det som apostelen Jacob siger i sit brev Kap. 4.2 : I får intet fordi I ikke beder. Tilfældighed eller skabelse Albert Einstein, relativitetsteoriens far, udtalte i et interview: Alle som er alvorlig engageret i videnskabelig forskning, bliver overbevidst om, at der i universets love, åbenbarer sig en åndelig kraft, som er mennesket uendelig overlegen, og som vi med vore beskedne evner må føle os ydmyg overfor. Det handler om den orden, plan og hensigtsmæssighed, som er i hele den verden vi lever i. Vi kan nævne følgende fakta: Jordens afstand fra solen. Vi er km fra solen. Hvis vi bare var en smule nærmere, kunne vi ikke udholde varmen og end smule længere borte, ville vi fryse. Jordens hældning. Af solsystemets ni planeter er det kun jorden, som har en hældning på 23. Men netop derfor bliver alle områder på jorden bestrålet af solen. Hvis ikke det var tilfældet, ville polområderne stadig samle større og større is mængder, og områderne under ækvator ville blive umulig at leve i. Atmosfæren. For det første har atmosfæren den rigtige tykkelse, og derfor brænder alle små asteroider op, som kontinuerligt bombarderer vores planet. Bare en smule tyndere og alle disse forskellige himmellegemer ville gå igennem atmosfæren og skade jorden kolossalt. Videre, atmosfæren har en kemisk sammensætning som er helt ideel for alt liv på jorden. Den består af 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% andre gasser. Vi mennesker indånder oxygen udånder carbondioxid. Planter og træer optager carbondioxid og frigiver oxygen. Dermed opstår der en balance. Endelig kan vi sige om atmosfæren, at 60 km oppe ligger noget vi kalder ozonlaget. Det stopper alle solens skadelige stråler. Hvis det ikke var sådan, ville vi blive blinde og brænde op. Månens funktion Hvis ikke vi havde en måne, som befandt sig præcis i den afstand fra jorden, som den gør, altså km, ville jorden simpelthen ikke være beboelig. Takket

10 være månens tiltrækningskraft, får vi en veksling mellem ebbe og flod. Denne veksling tilfører havet grundføde, nemlig plankton og oxygen. Dermed kan livet i havet bestå og hele jordens ernæringscirkel holdes ved lige. Var månen bare lidt større og lide nærmere, ville det forårsage højere tidevand og dermed store oversvømmelser. Mange flere eksempler kunne nævnes. Vi ser også denne plan og orden i naturen. Mange eksempler fra dyrelivet kunne trækkes frem. Man har f.eks. regner ud, at hvis alle fluers æg blev til fluer, så skulle vi trænge os igennem metervis af fluer, når vi skulle ud at gå. Hvem sikrer denne balance i naturen? Eller tænk på flagermusens radar. Flagermusen orienterer sig ved høje skrig, som den så opfatter ekkovirkningen af. Denne radar er så fantastisk, at den kan flyve med stor hastighed gennem skoven uden at kollidere med grene eller træer. Tænk også på ålens vandring til Saragassohavet og de nyfødte ungers vej til- bage hver gang. En anden ting, som viser Guds fantastiske plan i skaberværket er menneskets hjerne. Menneskets hjerne vejer 2 kg, men har en kapacitet, som får selv de største og mest komplicerede datamaskiner til at fortone sig helt primitive. Menneskets hjerne indeholder 10 milliarder nerveceller, og disse nerveceller er holdt sammen af nervetråde i en sådan mængde, at du må have et 10- tal med 80 nuller bag ved. I et TV program blev der sagt at tre elektrikere skulle arbejde intensivt i en måned bare for at lodde så mange tråde sammen, som der findes i 1 cm² hjernebark, ikke i cm³ men i cm². Altså som Albert Einstein sagde, så åbenbarer universet og naturen en åndelig kraft, som vi med vore beskedne evner må føle os ydmyg overfor. - Og bibelen siger, at vi alle en dag skal bøje knæ for denne almægtige Gud, og da er det afgørende, om vi i vort liv på denne jord, åbnede vort hjerte for den tilgivelse og kærlighed, han viste os i Jesus Kristus. LM

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere