BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk"

Transkript

1 BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han ikke fået ved at gå på skole og studere i mange år, - nej, Salomon havde bedt sig til denne klogskab. Han havde fået den fra Gud, og derfor var hans visdom så stor og dyb, at folk kom fra hele den daværende verden, bare for at høre på, hvad han sagde. Og alle som hørte ham var lamslået over, at noget menneske kunne være så klog og så vis. Noget af den visdom og klogskab, som Salomon havde, har han skrevet ned i det Gamle Testamente i en bog, som vi kalder for Salomons Ordsprog. Og i kap. 4 vers 23 i denne bog skriver han: "Vogt dit hjerte mere end alt andet, thi derfra udspringer livet". Her siger den klogeste mand, som måske nogensinde har levet altså, - at det vigtigste af alt, er, at vi bevarer vort hjerte, - og her tænker han helt tydelig ikke på den muskel som pumper blodet rundt i vores krop, men på hjertet som et udryk for din og min personlighed -vort ærligste JEG. Han sier altså, at vi frem for alt skal bevare det inderste i os selv, så det ikke bliver skadet. Han ved nemlig i sin visdom, at hvis vi ikke tager vare på hjertet, så ødelægger vi vort forhold til Gud, og med tiden også vort forhold til andre mennesker. Hvis man så spørger denne kloge mand, hvordan vi skal bevare hjertet, så har han i de fire næste vers, fire gode råd til os. Vers 24: "Hold dig fra svig med din mund, lad læbernes falskhed være dig fjern". Altså; vær ærlig, tal sandt. Lad være med at lade som om du er en anden, end den du i virkeligheden er. Vov at være dig selv. For det andet, vers 25: "Lad dine øjne se lige ud, og lad dit blik skue lige frem". - Det betyder, at du skal være optaget af de mål, som er sunde og gode, dem som du ved, Gud har behag i, og som du selv har valgt at følge. Hvis vi bliver optaget af, hvad andre mennesker gør og ikke gør, bliver vi let enten mismodige eller misundelige. For det tredje; "Gå ad det lige spor, og lad alle dine veje sigte mod målet". Altså, vort hjerte bliver bevaret, når vi bevæger os fremover. Det er i livets processer, vi kan erfare Guds kraft, men vi må våge at gå skridt for skridt i den plan, som Gud har lagt til rette for os alle. Når vi sigter mod målet, vil vi udvikle os og opleve, at alle ting kan vendes til vort bedste, og da fryder vort hjerte sig. For det fjerde, "Bøj hverken til højre eller til venstre. Lad foden vige fra ondt". Vores hjerte har en fjende, som altid er ude efter at få os til at lande i grøften, enten det er den ene grøft eller den anden. Og verden i dag er fyldt med ødelagte mennesker, som er havnet i grøften. Den bedste måde at blive bevaret på er, at vi holder os fra det, som kan skade vor næste og i stedet åbner os for Guds kærlighed, som møder os akkurat, som vi er. Til sidst; hvis du virkelig skal vogte dit hjerte på alle disse punkter, er det nødvendig med en god vagtmand. Den bedste jeg kender er Jesus Kristus. At bevare hjertet lykkes kun ordentlig hvis vi inviterer ham ind i vort liv og vort indre menneske og erkender, at vi har brug for tilgivelse og hjælp til at klare livet.

2 Gud Den Almægtige I bibelen møder vi 68 steder med beskrivelsen af Gud som Gud den Almægtige. Her er tre af stederne: 1. Mos 17,1 Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham:»jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadelig Kor 6,18 og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige Åb 19,6 Og jeg hørte lyden som af en stor folkeskare og som af vældige vande og som af stærk torden, som sagde: Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten Vi er alle børn af en begrænset verden. Selv om vi har set store videnskabelige fremskridt, så må selv de største forskere erkende menneskets begrænsning. Vi kan bytte om på livets byggeklodser, men vi kan ikke skabe liv. Vi kan forlænge livet med nogle år men døden kan man ikke borteliminere. Samtidig med, at vi må erkende vor begrænsning, er der en stigende længsel efter det ubegrænsede. Tegneserierne flyder over med fantasier om overnaturlige mennesker og verdener, hvor alt er muligt.- Filmverdenen er voldsom optaget af det ubegrænsede. - Film om Supermand Batman - Spejderman er bare få eksempler på denne længsel efter ikke at leve i en overnaturlig verden. Mennesket længes efter en ubegrænset verden, - efter noget langt ud over alle grænser noget evigt, noget som ikke kan besejres eller ødelægges eller dø. Vi er ligesom omgivet af en skal, som vi desperat ønsker at sprænge. Mange filosoffer ser det menneskelige liv som livet indenfor en sådan skal. Skallen illustrerer den grænse, som vi mennesker kan nå gennem al vor viden, flid og dygtighed Skallen vor begrænsning vil altid være der, når det gælder det overnaturlige, - både i nutid og fremtid. Ud over skallen når vi aldrig, siger de kloge hoveder. Men jeg vil vove at påstå, at det ikke passer. Julenat for godt 2000 år siden blev denne skal om det menneskelige liv sprængt i tusinde stykker. Det skete da GUD DEN ALMÆGTIGE lod sig føde som et lille drengebarn i Betlehem. Gud Den Almægtige er en Gud uden begrænsninger. Og denne Gud har inviteret dig og mig ind i sit ubegrænsede rige. Det Gudsrige, som Jesus taler om, og hvis almagt han demonstrerede. Vi så det tydeligt, mens han vandrede iblandt os. - Han helbredte alle slags sygdomme. - Han opvakte de døde - også dem der var gået i forrådnelse. - Han gik på vandet.- Han bespiste 5000 tusinde mennesker med 2 fisk og 5 brød. - Han truede ad storm og sø, og der blev blikstille øjeblikkeligt... Men hør, hvad Jesus siger til dig og mig i Johannes evangeliet 14,12. - Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen. Jeg tror vi let sætter grænser for Guds almagt - for stort - for småt. Men Jeg tror også, at vi alle ønsker at vokse i tro og tillid, så vi kan opleve mere af Gud Den Almægtige.

3 Jeg tror, at der i et hvert menneskebarn findes en længsel efter at komme uden for skallen. En længsel efter en verden uden begrænsninger en overnaturlig verden, hvor der ikke findes naturlove hvor tiden og døden ikke eksisterer altså hvor alt er muligt. Har du fundet den verden? Guds ansvar og vores Hvordan kan Gud være god, når der er så meget ondt i den verden, han har skabt. Det spørgsmål er så almindeligt, at de fleste af os har tænkt over det og mødt det mange gange. Den grundlæggende misforståelse er, at man mener, at Gud er så suveræn, at Han styrer alle ting så 100%, - at selv ikke en spurv falder til jorden, uden at det er hans vilje. Når alt går godt, vil vi gerne have æren, men når vanskeligheder og ulykker rammer, vender vi ofte en anklagende pegefinger mod Gud og giver ham ansvaret. Der er imidlertid ikke grundlag i Bibelen for en sådan opfattelse. I de skriftsteder hvor Jesus omtaler spurven, står der ikke et ord om Guds vilje, men om at Gud ved om det, - hvilket er noget ganske andet.. I spørgsmålet om ansvaret i kampen mellem det onde og det gode slår Biblen følgende punkter fast: 1. Da Gud skabte mennesket, afgav han suverænitet. Hvis ikke han havde gjort det, ville det være en illusion at tale om menneskets mulighed for at vælge frit. 2. Siden syndefaldet, da mennesket brugte den frie vilje til at bryde afhængigheden af Gud har denne verden været i den ondes vold" som der står. 3. Jesus kom for gennem sin død og opstandelse at skabe en vej for det enkelte menneske ud af ondskaben og tilbage til fællesskabet med Gud, men denne vej er stadigvæk menneskets frie valg. Det er med andre ord ikke sandt, at Gud har alt under kontrol og alt hvad der sker, af godt og ondt er styret af ham. Ondskaben i verden er først og fremmest et resultat af menneskers valg. Gud tvinger os ikke hverken til at søge ham eller til at handle godt. Gud kalder os og i det svar vi giver ham ligger vort ansvar. Sandheden er altså, at det langtfra går som Gud vil, hverken i verden som helhed eller i hans menighed hvis det var sådan ville alt se helt anderledes ud. Jamen har Gud da ikke længere magt til at gribe ind i vor tilværelse? - Jo selvfølgelig har han det, og det gør han også, særligt når vi mennesker knytter vort liv til ham og beder om hans hjælp og beskyttelse. Josef, Marias mand fik i en drøm besked om at drage til Ægypten med den nyfødte Jesus. En sådan tur var meget besværlig, - hundrede af kilometer på æsel ryg gennem en skoldhed ørken. Hvis Josef havde haft samme åndelige verdensbillede, som mange mennesker har i dag, ville han have udlagt drømmen som falsk. Jesus var jo Guds søn, det var allerede bekræftet gennem både hyrder og vismænd, - så bare tanken om, at et menneske skulle kunne gøre ham nogen skade ville for mange være absurd. Josef var imidlertid klog nok til at forstå, at i kampen mellem det onde og det gode havde Gud overladt et ansvar til ham, som han ikke kunne løbe fra, - så han tog barnet og dets moder og rejste til Ægypten Denne verden er stadig ond, og det vil den blive ved med at være, indtil Kristus kommer tilbage: Men hvis du og jeg vælger at påtage os vort ansvar som mennesker og som Guds medarbejdere, så kan vi i hans kraft være med til hindre noget af det onde i vort sammenhæng og i stedet formidle Guds godhed og nåde. Leif Munk

4 En sandfærdig beretning fra Arendal i Sydnorge En beretning, som er et billede på Guds ubetingede kærlighed. Får nogle år siden var en mand en aften på vej hjem fra et møde. Vejen førte over en dyb elv med en lille lav bro. Da han var midt på broen hørte han pludselig nogen, som plaskede i vandet under ham. Manden lagde sig ned på broen og så ned i det mørke vand. Det eneste han så var en hånd, der stak op af vandet. I sidste øjeblik fik han fat i hånden og trak til. Da han havde fået vedkommende en mand trukket op på broen, så han til sin store forbavselse, at han ikke bare havde reddet en person, men to,- for om livet på manden hang nemlig en kvinde. Da de var kommet ind i det nærmeste hus og var faldet lidt til ro, spurgte redningsmanden om, hvordan det kunne gå til, at de begge var faldet i elven. Min kone faldt i sagde manden, men hun kunne ikke svømme, og så sprang jeg i efter hende. Jamen kunne du da svømme?? Nej, sagde manden stille, - men jeg kunne ikke lade hende dø alene. Med denne lille, men sandfærdige beretning er vi lige midt i centrum af det kristne budskab. Vi mennesker er faldet i, - Mørke synd og egoisme skiller os fra Gud. Og selv i et godt land som Danmark er der mange mennesker, der føler, at ensomhedens og meningsløshedens mørke vande er ved at lukke sig over dem. En lægesekretær fortalte mig engang, at over 90 % af indlæggelserne mellem Jul og nytår på det sygehus, hvor hun arbejdede, var selvmordsforsøg. Men evangeliet bringer os et fantastisk budskab. Hvis vi spørger Den almægtige Gud: Hvorfor sendte du din søn ned i vor elendighed og mørke? Så vil du i det nye testamente finde en Gud, der i sin store kærlighed svarer: Jeg kunne ikke lade dig dø alene. Da vi var ved at drukne i fortabelsens mørke vand sprang Gud i sin søn Jesus Kristus ud til os. Han lod sig føde i en stald i Betlehem, fordi han ikke kunne lade os dø alene. Han kom for at lide og dø for os og med os. Vi forstår måske ikke Guds handlemåde,- men kærligheden har nu engang sine egne veje. Påske morgen greb Gud sin søn i hånden og trak ham ud af vor fortabte verden Jesus stod op fra de døde. Døden var besejret der var skabt en vej ud af mørket og meningsløsheden. Og hver eneste der holder fast ved Jesus, bliver reddet sammen med ham

5 TIDEN I grunden er tiden et underligt begreb. Hvornår begyndte den, hvornår slutter den? Hvis nogen svarede og sagde "tiden begyndte for 100 millioner år siden," så kunne man med rette spørge; "hvad var der så før?" Det er også interessant at tænke på, hvordan tiden og lyset samarbejder. Vi ved, at når vi ser op imod stjernerne i en frostklar vinternat, så kan de stjerner, som vi ser egentlig være forsvundet for mange år siden. Det er nemlig sådan at det billede vi ser af stjernerne er et mange år gammelt billede. Lyset bruger tiden for at transportere billedet fra stjernerne ned til jorden. Ganske vist transporterer lyset billedet i en fart af km i sekundet, men med de fantastiske afstande vi har i universet, bliver det alligevel til mange år, før billedet af stjernen når ned til os. Når lyset bruger tid fra stjernerne til os, er det selvfølgelig på samme måde modsat - fra os og ud i verdensrummet. Her kunne vi godt lave et interessant tanke- eksperiment. Hvis vi var i stand til at flyve ud i verdensrummet - så hurtig, at vi kunne overhale de billeder fra jorden, som med lyset er på vej ud i rummet, - ja, da kunne vi altså se, hvad vi f.eks. gjorde forrige år. Dit og mit liv befinder sig altså, via lyset, på rejse i universet, og teoretisk set, er det altså muligt, at vi kan møde denne dag vi har i dag, igen. Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham, står der i Bibelen. En af Guds egenskaber er som lysets forhold til tiden; Gud er evig. Og på samme måde, som vi aldrig helt kommer til at forstå det med tiden, så kommer vi aldrig helt til at forstå Gud. Men han er der alligevel, den store og kærlige personlighed bagved alt det, vi kender til; naturen ja, hele universet. Gud er lys og i sin kærlighed forsøger han at give os del i noget af det evige lys, han selv repræsenterer. Det gjorde han først og fremmest, da han i Jesus Kristus blev menneske. "Det sande lys, som lyser for hvert menneske, kom nu til verden". Joh. 1;9. Gud vil så gerne oplyse dig og mig, sådan, at mørket i vort indre menneske forsvinder. Han vil gerne være lys i vort indre menneske, så der skabes klarhed og overblik over livet, så vi ser og forstår. Han vil være lys, som har evighed i sig, så angst for fremtid og død ikke længere skal præge os. Hvordan skal du og jeg opleve dette? Jo, Johannes skriver i samme kapitel om Jesus som Guds lys; "Alle som tog imod Ham, dem gav han magt/ret til at blive Guds børn - de som tror på Hans navn". (Joh. 1,12). I fællesskabet med Gud kan vi opleve en tilgivelse, som gør, at vi ikke behøver at frygte for at møde det lys, som bærer billedet af vor fortid med sig. Får vi tid til at tænke? Tanker om det ene liv, vi har fået betroet, og hvad vi gør med det. Det gælder personligt, i hjemmet og i menigheden. Vi kan begynde med at konstatere at livet er fantastisk, fuld af mangefold og muligheder. Tænk bare på den fantastiske natur, vi lever i. For selv om naturen kan være besværlig og skabe problemer med storm og sne, så er den også meget forunderlig. Tænk på mangfoldigheden. Videnskaben fortæller os, at der ikke er to hele ens snefnug af de milliarder af snefnug som falder ned, når det endelig sner - at der ikke er to blade på verdens milliarder af træer, der er ens - at to

6 næser på verdens milliarder af mennesker, der er ens. Vi kunne blive ved. Tænk også på den fantastiske balance, som naturen har. Folk, der har forstand på det fortæller, at torsken har så mange æg, at hvis alle torskens æg blev til torsk, ville hele Atlanterhavet være fyldt op med torsk i løbet af 6 år. Kan du forstille dig at gå til USA på torsk? Jo, livet er specielt og fantastisk. Men livet er også uberegnelig. Aviser og andre nyhedsmedier er til stadighed fyldt af stof om ulykker, og ved årsskiftet gøres tingene op. Hvor mange døde i trafikken, hvor mange druknede, hvor mange brændte ihjel osv. Der var ikke nogle af disse mennesker, der havde regnet med, at de ikke skulle opleve et nytår til. Bibelen taler til os om at tælle vores dage. Min første kone Tove sang tit en sang, hvor en af versene lød sådan : Hver dag er en sjælden gave En skinnende mulighed Hver dag er på ny en nåde Som kommer fra himmelen ned Jeg tror, at det er sundt og rigtigt at standse lidt op, og tænke over livet, gøre lidt status. Hvordan er vores situation? Personligt, - i familien, - i menigheden. Det er ikke altid så behageligt at gøre status, men nogen gange er det nødvendigt, hvis vi skal undgå at flygte fra virkeligheden. Samtidig er det afgørende, at den status vi må se i øjnene, bringes ind i Guds lys, det lys hvor selv mørket kan blive til lys, og hvor vi møder en Gud, der ønsker at tilgive os, og som kan vende alle ting til bedste. Nåde Enhver, der går i kirke en gang imellem eller bare læser lidt i biblen, kan ikke undgå at støde ind i ordet nåde. Vi kender det alle lidt fra vores daglige sprogbrug fx taler vi om at lade gå nåde frem for ret en sætning, som vi almindeligvis forstår på den måde, at man bærer over med den, som er skyldig. I gamle dage kunne man finde på at titulere en person som nådigherren eller deres Nåde, titler, som sikkert de fleste ikke kunne leve op til. Men ordet nåde er først og fremmest et bibelsk ord. Ordet bruges overalt i biblen specielt i Det nye Testamente. Den kristne kirke bruger dette ord både i den korte velsignelse, som vi ofte bruger til afslutningen af gudstjenesten: Må vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor fars kærlighed og Helligånden samfund være med os alle. Og i den velsignelse, der kaldes Den Aronitiske velsignelse: Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Der kunne være flere eksempler på vor brug af ordet nåde, men hvad betyder ordet egentlig? For en del tid siden sad jeg med en ung mand, der gennem år havde været

7 involveret i transcendental meditation. Han fortalte mig, at han havde fundet ud af, at transcendentalmeditation i virkeligheden var camoufleret hinduisme, og at det mantra, som var hovedpunktet i meditationen, og en slags kraftord, som man hele tiden skulle meditere over, i virkeligheden var navnet på en hinduistisk gud. Han fortalte, at TM havde lovet ham fred og frihed, kraft og glæde, men alt dette blev først til virkelighed, da han mødte nåden i Jesus Kristus. Selv om vi ikke skal sammenligne kristendommen med hinduisme, så kan vi måske godt kalde ordet nåde et mantra. Der er i hvert tilfælde stor kraft i dette ord. For Paulus var nåden det absolut centrale i frelsen. Til sin unge ven Timotheus skriver han: Hent kraft fra nåden i Jesus Kristus. Jeg tror, at du og jeg kan meditere over ordet til vores dødsdag uden at nå til bunden af, hvad ordet dybest set indeholder. Ordet Nåde er født i Guds eget hjerte, og er det stærkeste udtryk for hans kærlighed til både dig og mig. Der findes utrolig mange vers i biblen, der udtrykker forskellige sider af ordet nåde. Vi skal lige se på nogle af dem. Rom 5,17: Har døden på grund af Adams fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus. - Men loven kom til, for at faldet skulle blive større; og blev synden større, blev nåden endnu mere overvældende stor. Rom 5,20 : - Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves; 1. Kor 15,1 for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Ef. 2,7 v8 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store undere og tegn blandt folket. ApG 6,8 Samlet kan vi sige, at ordet nåde står for Guds positive og kærlige indstilling til os alle og for den rigdom af gode gaver, som han ønsker at give os del i. Samtidig understreger ordet også, at alt, hvad vi får fra Gud er fuldstændig gratis. Det er simpelthen en gave, som vi ikke kan, ikke skal, ikke må gøre noget som helst for. På hebraisk indeholder ordet nåde : velbehag, yndest og gunst, altså kendetegn for Guds indstilling til os.

8 Ordet på græsk indeholder først og fremmest glæde og et udtryk for noget, som skal give mennesket del i en fuldstændig overstrømmende og ufortjent glæde. Nåde dækker først og fremmest Guds tilgivelse til os mennesker Ef. 1,7: I ham har vi forløsning. Ved hans blod syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Om bøn En missionær, som arbejdede blandt børn i Mellemøsten, var på vej i sin jeep, da hun kørte tør for benzin. Hun havde ingen reservedunk i bilen. Det eneste, hun kunne finde, var en potte. Hun gik halvanden kilometer ad vejen til den nærmeste benzinstation og fyldte potten med benzin; Mens hun var ved at hælde benzinen ned i tanken, kørte en meget stor Cadillac med to velhavende oliesheiker op på siden af hende. De troede selvfølgelig at potten indeholdt noget helt andet og stirrede meget fascineret på hende, mens hun hældte pottens indhold i tanken. En af dem rullede vinduet ned og sagde: Undskyld mig! min ven og jeg beundrer deres tro meget, selv om vi ikke deler deres religion!" Bibelen siger i Hebræerbrevet: At den, der kommer til Gud må tro, at han er til, og lønner den, der søger ham. På en måde kan det synes som en selvfølgelighed Hvis man kommer til Gud, altså hvis man f.eks. beder til ham, må man vel tro at han er der et eller andet sted. Men alligevel er det måske ikke så selvfølgeligt. En af mine meget gode venner, som en årrække var direktør i en stor landsdækkende virksomhed, - fortalte mig, at på en fest for ledende medarbejdere i firmaet, var der en medarbejder, der et stykke ude i festen, pludselig begyndte at tale om at tro på Gud og om at bede. Til min vens forbavselse indrømmede de fleste, at de på flere tidspunkter i deres liv havde bedt til Gud. Blandt dem var der også medarbejdere, som han aldrig havde troet kunne finde på noget sådant. Jeg tror ikke medarbejderne i dette firma var meget anderledes end de fleste danskere. Men problemet er, at mange bruger Gud, som når man køber en lottokupon. Man gør et forsøg på at vinde, men man regner dybest set ikke med det. Når jeg nogle gange har spurgt mennesker, om de har prøvet at bede, har jeg flere gange fået et svar i retning af, at det har man da. Der kunne jo ikke ske noget ved det, så man kunne jo altid prøve.

9 Jeg tror at forudsætningerne for et rigt og godt liv ligger i erkendelsen af, hvor magtesløs vi mennesker er, og at vi derfor har et grundlæggende behov for et tæt fællesskab med Ham, som hører bøn, og som har al magt i himmelen og på jorden. Når det er så svært at lære, er det fordi vor menneskelige natur i bund og grund er så selvtilstrækkelig. Vi kan selv og vil selv, og der skal ofte mange nederlag til, før vi erkender vort behov for hjælp. Det væsentligste svar på spørgsmålet om vore egne problemer, mangler og nød ligger ofte ganske enkelt i det som apostelen Jacob siger i sit brev Kap. 4.2 : I får intet fordi I ikke beder. Tilfældighed eller skabelse Albert Einstein, relativitetsteoriens far, udtalte i et interview: Alle som er alvorlig engageret i videnskabelig forskning, bliver overbevidst om, at der i universets love, åbenbarer sig en åndelig kraft, som er mennesket uendelig overlegen, og som vi med vore beskedne evner må føle os ydmyg overfor. Det handler om den orden, plan og hensigtsmæssighed, som er i hele den verden vi lever i. Vi kan nævne følgende fakta: Jordens afstand fra solen. Vi er km fra solen. Hvis vi bare var en smule nærmere, kunne vi ikke udholde varmen og end smule længere borte, ville vi fryse. Jordens hældning. Af solsystemets ni planeter er det kun jorden, som har en hældning på 23. Men netop derfor bliver alle områder på jorden bestrålet af solen. Hvis ikke det var tilfældet, ville polområderne stadig samle større og større is mængder, og områderne under ækvator ville blive umulig at leve i. Atmosfæren. For det første har atmosfæren den rigtige tykkelse, og derfor brænder alle små asteroider op, som kontinuerligt bombarderer vores planet. Bare en smule tyndere og alle disse forskellige himmellegemer ville gå igennem atmosfæren og skade jorden kolossalt. Videre, atmosfæren har en kemisk sammensætning som er helt ideel for alt liv på jorden. Den består af 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% andre gasser. Vi mennesker indånder oxygen udånder carbondioxid. Planter og træer optager carbondioxid og frigiver oxygen. Dermed opstår der en balance. Endelig kan vi sige om atmosfæren, at 60 km oppe ligger noget vi kalder ozonlaget. Det stopper alle solens skadelige stråler. Hvis det ikke var sådan, ville vi blive blinde og brænde op. Månens funktion Hvis ikke vi havde en måne, som befandt sig præcis i den afstand fra jorden, som den gør, altså km, ville jorden simpelthen ikke være beboelig. Takket

10 være månens tiltrækningskraft, får vi en veksling mellem ebbe og flod. Denne veksling tilfører havet grundføde, nemlig plankton og oxygen. Dermed kan livet i havet bestå og hele jordens ernæringscirkel holdes ved lige. Var månen bare lidt større og lide nærmere, ville det forårsage højere tidevand og dermed store oversvømmelser. Mange flere eksempler kunne nævnes. Vi ser også denne plan og orden i naturen. Mange eksempler fra dyrelivet kunne trækkes frem. Man har f.eks. regner ud, at hvis alle fluers æg blev til fluer, så skulle vi trænge os igennem metervis af fluer, når vi skulle ud at gå. Hvem sikrer denne balance i naturen? Eller tænk på flagermusens radar. Flagermusen orienterer sig ved høje skrig, som den så opfatter ekkovirkningen af. Denne radar er så fantastisk, at den kan flyve med stor hastighed gennem skoven uden at kollidere med grene eller træer. Tænk også på ålens vandring til Saragassohavet og de nyfødte ungers vej til- bage hver gang. En anden ting, som viser Guds fantastiske plan i skaberværket er menneskets hjerne. Menneskets hjerne vejer 2 kg, men har en kapacitet, som får selv de største og mest komplicerede datamaskiner til at fortone sig helt primitive. Menneskets hjerne indeholder 10 milliarder nerveceller, og disse nerveceller er holdt sammen af nervetråde i en sådan mængde, at du må have et 10- tal med 80 nuller bag ved. I et TV program blev der sagt at tre elektrikere skulle arbejde intensivt i en måned bare for at lodde så mange tråde sammen, som der findes i 1 cm² hjernebark, ikke i cm³ men i cm². Altså som Albert Einstein sagde, så åbenbarer universet og naturen en åndelig kraft, som vi med vore beskedne evner må føle os ydmyg overfor. - Og bibelen siger, at vi alle en dag skal bøje knæ for denne almægtige Gud, og da er det afgørende, om vi i vort liv på denne jord, åbnede vort hjerte for den tilgivelse og kærlighed, han viste os i Jesus Kristus. LM

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere