Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar årg. Hvorfor gør vi sådan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orø Kirkeblad. Nr. 1 januar/februar 2011 20. årg. Hvorfor gør vi sådan?"

Transkript

1 Orø Kirkeblad Nr. 1 januar/februar årg. Hvorfor gør vi sådan?

2 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad marts/april 2011 er d. 1. februar. Hvorfor gør vi sådan? Ritualer: ris og jord. vi ønsker dem mange børnebørn;-) Før risene blev indført i Danmark, var det almindeligt dansk korn, man kastede på brudeparret. Jeg vil forestille mig, at risene blev mere populære, fordi de er hvide. De står godt til brudekjolen, til gengæld sviner de på gommens mørke tøj og på præstens kjole, jeg trækker mig altid tilbage, når ris-kasteriet begynder. Hvorfor kaster vi ris på brudeparret efter vielsen? Risene symboliserer frugtbarhed, og når vi kaster dem på brudeparret, ønsker vi dem mange børn! Husk endelig, at ris-kasteriet foregår ude på kirkegården, og ikke inde i våbenhuset! Nu kaster vi også ris på brudeparret, når de er oppe i årene, og over den fertile alder, men så kan vi jo lege, at For øvrigt opfordrer vi i Orø kirke stærkt til, at man anvender korn igen eller fuglefrø i stedet for ris. Efter brylluppet kommer fuglene nemlig til og spiser risene, og det er meget hård kost for deres små maver. Ville det forresten ikke se spektakulært

3 ud at bruge solsikkefrø? Når det ikke skal være små hvide ris, hvorfor så ikke store, sorte korn? Og fuglene elsker det. Jeg har hørt, at man i Amerika er begyndt at blæse sæbebobler på brudeparret i stedet for. De får også selv overrakt en sæbeboble-dims, så de kan blæse tilbage på gæsterne. Var det ikke lidt sjovt at indføre i vore tider, hvor mange først bliver gift, når de ikke skal have flere børn? Så fjerner man frugtbarheds-halløjet, og erstatter det med en god sæbeboblekamp, der ikke generer fuglene. møjsommeligt kan mase sig forbi. Det er ikke nogen rar oplevelse, og det er altid en ubehagelig del af en begravelse, hvor alle indtil da har gjort sit bedste for at sige et værdigt farvel. Hvorfor er kirkedøren så så smal? Det er da ellers en bygning, hvor der ikke er sparet på de store armsving. Ja, den enkle årsag er, at kirken ikke er blevet bygget til begravelser på den måde, vi kender dem. Der er mange, der spørger, hvorfor kirkedøren er så smal. Hver gang, vi har begravelse, er der et farligt mas med at komme ud af kirkedøren. Bærerne kan ikke komme igennem, nogle er nødt til at slippe kistens hanke, og graveren må ile til og støtte enden af kisten, så alle

4 Den gang man byggede kirkerne, kunne ingen drømme om at bære en kiste ind i kirken. En begravelse startede ude på kirkegården, hvor man udførte selve begravelsesritualet: man nedsænkede kisten og foretog jordpåkastelsen. Bagefter gik man ind i kirken og sang salmer og hørte præsten prædike. Det var vel at mærke, hvis afdøde var velhavende. For de mindre bemidlede sluttede begravelsen ude på kirkegården, og så gik følget hjem til gravøl bagefter. Men der har altså ingen grund været til at gøre døren bredere. Alle har fint kunnet gå ud og ind, og ingen tænkte på kister i den forbindelse. Da man så fandt på at vende begravelsen om og starte inde i kirken, meldte problemet sig snart. Vi ser også på alle de nyere kirker, at kirkedøren er mægtig bred, så der er masser af plads til en værdig udbæring. Men da var det for sent med de kirker, der allerede stod. Folk spørger ofte, hvorfor vi ikke bare gør kirkedøren bredere. Men det er ikke så ligetil. De gamle middelalderkirker er fredede bygninger, og der skal mere end ændrede begravelsesskikke til, før man river murene ned og bygger dørene om. Det er jo ikke yderdøren på våbenhuset, der er tale om. Våbenhuset er bygget på en tid, hvor man tog højde for kisterne, og fløjdøren kan åbnes, så der bliver plads nok. Nej, det er dørhullet inde i selve kirken. Den gamle mande-indgang, hvor vi stadig kan se kvinde-indgangen overfor, nu muret til, så den står som en niche med træfiguren af Maria med

5 Jesus, der er taget ned fra korset, i skødet. En ting er, at kirken er fredet. Noget helt andet er, at den er bygget i rå kampesten, og det er en meget speget sag at lave et hul i en metertyk kampestensmur større. Det fortalte tidligere menighedsrådsformand og kirkearkitekt Anton Lassen om, den gang kirken blev afrenset for århundreders gamle, løse puds-lag, og vi kunne se, hvordan der var muret op med almindelige mursten rundt om hullerne. Det var gjort, da man ændrede facon på vindueshullerne fra den romanske rundbuestil til den gotiske spidsbuestil. Man kunne ikke bare pille 5-6 sten ud, men var nødt til at fjerne mange sten, fordi de rå kampesten passer så nøjagtigt. Og det skyldes naturligvis, at hullet er lavet samtidig med, at selve muren er muret op. Det er på samme måde, som når man bygger et hus med LEGO-klodser. Skal bredden på en dør ændres, efter at huset er færdigbygget, er man nødt til at brække det meste af væggen ned. Prøv at kigge grundigt på indgangsdøren næste gang, du er i Orø kirke og forestil dig, hvor mange store, runde kampesten, der skulle brydes ud af væggen, hvis dørhullet skulle gøres større. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Hvorfor siger præsten det under jordpåkastelsen, også når det er en bisættelse, hvor afdøde skal brændes bagefter?

6 Det har ikke noget med begravelsesmetoden at gøre, det knytter helt tilbage til den gamle skabelsesberetning (1. Mosebog kap. 2,7), hvor Gud har formet det første menneske af jord og blæst livsånde i hans næsebor. De to første sætninger ved jordpåkastelsen stammer fra Bibelens 1. Mosebog kap.3, vers Det er lige efter at Gud har opdaget, at Adam og Eva har spist af den frugt, han forbød dem at spise af. Gud forbander både slangen, Eva og Adam, og til Adam siger han: Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. altså den gamle forbandelse, hvorefter Gud fordrev menneskene fra Edens have og satte keruberne til at vogte indgangen med et flammesværd. Den sidste sætning ved jordpåkastelsen: Af jorden skal du igen opstå viser så, at begravelsen er kristen. Da Jesus døde og opstod i påsken ca. i år 30 e.kr., betalte han for al den gamle synd, skyld og skam, vi har ophobet i årtusinder fra og med syndefaldet. Han åbnede os den vej til Paradis, som blev

7 lukket for Adam og Eva, for ligesom han opstod, skal vi opstå på den yderste dag. Så udtrykket jord har ikke noget med selve begravelsen at gøre, det udtrykker blot, at vi vender tilbage til vores oprindelse, til intetheden indtil det passer Vorherre at kalde os frem til det lovede da capo. Kirsten Schmidt Menighedsråds -møder: Næste menighedsrådsmøder er tirsdage d. 4. januar, d. 1. februar og d. 1. marts kl. 19,30 i kirkehuset. Menighedsrådsmøderne er åbne for offentligheden. Dagsorden for menighedsrådsmøderne ligger fremme i kirkens våbenhus en uge før. Samtidig vil en udskrift af protokollen være fremlagt i våbenhuset. Menighedsrådet.

8 Kirkens hjemmeside: Orø Kirke kan besøges på internettet på adressen Man kan også downloade kirkebladet. Husk, at fotos, som I har taget i kirken fra aktiviteter og lignende, kan afleveres til webmaster Gogo Næsted, Bygaden 16, Orø. Menighedsrådet. Kirkekaffe. Menighedsrådet byder på kirkekaffe efter gudstjenesten den første søndag i hver måned i Kirkehuset ved præstegården. Menighedsrådet

9 Vinter/forårskoncert med DLH-koret. Søndag d. 27. februar kl. 15,00. Vibeke Holme Jensen, som har sommerhus i Enghaven på Orø, synger i DLH-koret, og skriver om koret: DLH står for Danmarks Lærerhøjskole. Lærerhøjskolen eksisterer ikke længere, men DLH-koret lever i bedste velgående, vi er stadig mange gamle lærere, men også andet godtfolk. Vi er et blandet amatørkor fordelt på 4 stemmer med godt og vel 30 deltagere. Vores dirigent hedder Flemming Hammelboe. Vi har sunget i lige fra Månefiskeren på Christiania og Øster Marie Kirke på Bornholm til Helligåndskirken på Strøget og Rundetårn. I Orø Kirke vil vi synge "Locus iste" af Anton Bruckner, "Ubi Caritas" af Ola Gjeilo og Gabriel Faurés "Messe Basse" (Kyrie, Sanctus, Benedictus og Agnus Dei). Vi supplerer med årstidsrelaterede sange / salmer måske afhængigt af vejrliget omkring koncerttidspunktet. Det kan jo være traditionelle sange som "I sne står urt og busk i skjul", "Spurven sidder stum på kvist" eller lignende. Det kunne også være fint med Kaj Munks "Den blå anemone". Forhåbentlig er der lidt forår i luften sidst i februar. Et par fællessange skal der da også være på programmet. Mon ikke vi kan få det til at fylde en times tid. Efter koncerten er der kirkekaffe i kirkehuset. Gratis adgang. Alle er velkomne. Menighedsrådet

10 FASTELAVN I BRUGSEN OG KIRKEN: Igen i år går Kirken og Brugsen sammen om at lave en ekstra festlig fastelavnsfest for Orøs børn søndag d. 6. marts: kl. 11,00 er der børnegudstjeneste i Kirken. Vi håber, at rigtigt mange børn vil komme udklædt. Det vil gøre gudstjenesten ekstra flot og festlig. kl. 11,30-11,45 (ca.) er der boller og saft i kirkens tårnrum. kl. 12,00 er der tøndeslagning ved Brugsen med masser af slik til børnene. Kirsten Schmidt Menighedsrådet: En gang om året, på det sidste menighedsrådsmøde inden advent, er menighedsrådets poster på valg. Samtlige blev genvalgt: Menighedsrådsformand: Per Eldon, næstformand: Jette Maja Porting, kirkeværge: Lene Hansen, kasserer: Ole Gert Nielsen, sekretær: Kirsten Schmidt, kontaktperson: Lene Hansen, bygningskyndig: Ole Gert Nielsen, underskriftsberettiget: Ole Gert Nielsen. Menighedsrådet. Kirkebilen kører igen! Orø Taxi kører igen, så nu kan vi atter tilbyde kirkebil til gangbesværede m.m. kirkegængere. Vil du i kirke eller til et arrangement i kirkehuset, så ring blot og sig, at du ønsker taxaen som kirkebil, så betaler Orø menighedsråd transporten. Menighedsrådet.

11 Telefonnumre : Sognepræst: Kirsten Schmidt, Bygaden 54A, Orø mandag fri. Graver: Henriette Oxbøll mandag og lørdag fri Menighedsrådsformand: Per Eldon: Kirkeværge: Lene Hansen, træffes man-fre kl Kontaktperson: Lene Hansen. samme som ovenfor. Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke: Organist Ole Beuchert Olesen Kirkesanger Tine Hagedorn-Olsen Gravermedhjælp Claus Jørgensen Øvrige informationer: Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præstens og graverens ugentlige fridag (undtagen i tilfælde af dødsfald)

12 Aktiviteter: 27. februar, Koncert med DLH-koret kl. 15,00 6. marts, Børnegudstjeneste, fastelavn kl. 11,00 Gudstjenester: 1. januar, Nytårsdag: 14,00 2. januar, Helligtrekongers søndag 10,00 kirkekaffe 9. januar, 1. søndag efter H3K: 10, januar, 2. søndag efter H3K: 10, januar, Lørdagsdåb 11, januar, 3. søndag efter H3K: 10, januar: 4. søndag efter H3K: 10,00 6. februar, 5. søndag efter H3K: 10,00 kirkekaffe 12. februar, lørdagsdåb 11, februar, Sidste søn. e. H3K: 10, februar, Septuagesima: 10,30 Aage Koed Mikkelsen. 27. februar, Seksagesima: 10,00 6. marts, Fastelavn: 11,00 Børnegudstjeneste Gudstjeneste på Elnebjerg: Torsdag d. 6. januar: kl. 14,00. Torsdag d. 3. februar: kl. 14,00. Torsdag d. 3. marts: kl. 14,00. Indsamlinger: Nytårsdag d. 1. januar samler vi ind i kirken til Det danske Bibelselskab.

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

TVERSTED-UGGERBY KIRKEBLAD. Nr. Tema: Forår - lys. Marts - April - Maj 2014. 64. årgang

TVERSTED-UGGERBY KIRKEBLAD. Nr. Tema: Forår - lys. Marts - April - Maj 2014. 64. årgang TVERSTED-UGGERBY KIRKEBLAD Nr. 2 Tema: Forår - lys Marts - April - Maj 2014. 64. årgang Jesu lidelse, død og opstandelse Påske er den største jødiske fest, kaldet Pesach, men det er også den vigtigste

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere