Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001 2010 Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus"

Transkript

1 Aalborg Universitet Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Grunnet Wang, Peter; Scharling, Mikael; Wittchen, Kim Bjarne; Kern-Hansen, Claus Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Grunnet Wang, P., Scharling, M., Wittchen, K. B., & Kern-Hansen, C. (2013) Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt: Projektrapport til Energistyrelsen: Data til teknisk dimensionering for parametrene atmosfæretryk, vindretning, skydække, vandtemperatur og jordtemperatur samt data til byggesagsbehandling. København: Danmarks Meteorologiske Institut. (DMi Teknisk Rapport; Nr ). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: June 17, 2016

2 Teknisk Rapport Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt - Projektrapport til Energistyrelsen: Data til teknisk dimensionering for parametrene atmosfæretryk, vindretning, skydække, vandtemperatur og jordtemperatur samt data til byggesagsbehandling Peter Grunnet Wang, Mikael Scharling, Kim Bjarne Wittchen og Claus Kern-Hansen København 2013

3 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport Titel: Dansk Design Reference Year Supplerende datasæt Undertitel: Projektrapport til Energistyrelsen: Data til teknisk dimensionering for parametrene atmosfæretryk, vindretning, skydække, vandtemperatur og jordtemperatur samt data til byggesagsbehandling Forfattere: Peter Grunnet Wang, Mikael Scharling,Claus Kern-Hansen, DMI Kim Bjarne Wittchen, SBI Andre bidragsydere: Kenan Vilic, Frans Rubek, DMI Ansvarlig institution: Danmarks Meteorologiske Institut Sprog: Dansk Emneord: DRY, referenceår, atmosfæretryk, vindretning, skydække, vandtemperatur, jordtemperatur, Url: Link til hjemmeside: Copyright: Danmarks Meteorologiske Institut. Det er tilladt at kopiere og uddrage fra publikationen med kildeangivelse. Forsidebillede: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for atmosfæretryk. 2/34

4 Indhold: Abstract... 4 Resumé Indledning Data... 6 Timeværdier... 6 Døgnværdier... 6 Stationer... 8 Tidsplot Zoner Kvalitetskontrol Skydække Vandtemperatur Statistik Data til byggesagsbehandling Format Referencer Bilag Atmosfæretryk Skydække Jordtemperatur 1 meters dybde Vandtemperatur /34

5 Abstract This report presents a supplementary dateset to the Danish Design Reference Year originally presented in DMI Teknisk Rapport 12-17: Design Reference Year for Danmark [1]. The supplementary dateset includes data for the parameters atmospheric pressure, wind direction, cloud cover, water temperature and soil temperature. Furthermore, a dataset for construction administration procedures is presented, replacing the previous dataset Design Reference Year, DRY et nyt dansk referenceår [2]. Resumé Denne rapport præsenterer supplerende data til det danske Design Reference Year oprindeligt præsenteret i DMI Teknisk Rapport 12-17: Design Reference Year for Danmark [1]. Det supplerende datasæt består af parametrene atmosfæretryk, vindretning, skydække, vandtemperatur samt jordtemperatur. Desuden præsenteres et datasæt til byggesagsbehandling, der erstatter det hidtidige datasæt Design Reference Year, DRY et nyt dansk referenceår [2]. 4/34

6 1. Indledning Det danske Design Reference Year (DRY) datasæt blev præsenteret i 2012 [1], specielt med henblik på teknisk dimensionering indenfor solenergi-sektoren. I nærværende rapport præsenteres et supplerende datasæt for parametrene atmosfæretryk, vindretning, skydække, vandtemperatur samt jordtemperatur. I tillæg til det supplerende datasæt er der præsenteret et separat datasæt til byggesagsbehandling, se afsnit 6. Dette datasæt indeholder data fra blot én station pr. parameter, der er blevet udvalgt som værende repræsentativ for hele Danmark. Datasættene består af time- og døgnværdier for et klimatologisk set typisk kalenderår, med de udsving, der er for hver parameter. Desuden er der foretaget en zone-inddeling af landet, således at det er muligt at benytte de mest repræsentative data for et givent område. Arbejdet er udført for Energistyrelsen af DMI og Statens Byggeforskningsinstitut. 5/34

7 2. Data Datasættet består af observationer fra DMI s stationsnet. Det har gennemgået en række beregninger og kvalitetskontrol for at opfylde specifikke krav til DRY datasættet, ligesom det har været tilsigtet at skabe så komplet et datasæt som muligt. Referenceåret er sammensat af tolv typiske måneder indenfor perioden Månederne er udvalgt, således at de repræsenterer den typiske klimatologi i Danmark henover året. Der er desuden valgt måneder med få eller ingen interpolerede værdier. Nedenfor ses, hvilke måneder der er benyttet i referenceåret. Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Tabel 1: DRY året består af DMI data fra ovenstående måneder. Timeværdier Følgende parametre er medtaget i datasættet på timeniveau: - atmosfæretryk ved havniveau (hpa) - vindretning ( ). 0 angiver vindstille, 360 angiver vind fra nord, 90 angiver vind fra øst osv. - totalt skydække (%) - vandtemperatur ( C) Disse dataserier består både af time-midler og øjebliksværdier. Det sikrer de mest komplette dataserier for hver station. Hvis der for en given time ikke eksisterer en observation, er værdien blevet interpoleret vha. DMI s interpolationsrutine. Interpolerede værdier er markeret i datasættet. Døgnværdier Følgende parameter er medtaget i datasættet på døgnniveau: - jordtemperatur 1 meters dybde ( C) Dette er besluttet, da jordtemperaturen i 1 meters dybde kun ændres ganske langsomt. DMI måler dog ikke temperaturen i 1 meters dybde. Værdier for jordtemperatur er derfor modelleret ud fra målinger af jordtemperaturen i 30 cm dybde. Modellens output er døgnværdier i 1 meters dybde. Da variationen i store træk følger overfladetemperaturen, er zoneinddelingen identisk med den for overfladetemperaturen præsenteret i [1]. 6/34

8 Modellen er udvalgt af Kim Witchen og beskrevet i Varmetab fra fjernvarmeledninger, af B. Kvisgaard og S. Hadvig, 1980 [4]. Inputdata er jordtemperaturen i 30 cm dybde og jordtemperaturen i 1 meters dybde 1 beregnes som: hvor til tiden årsmiddeltemperatur i 30 cm dybde temperatur i 30 cm dybde dybde tid angivet i sekunder efter 1. januar kl. 00:00 svingningstid i sekunder (~ s) jordens temperaturledningstal ( ) 1 Da der benyttes temperatur i 30cm dybde som input i modellen, skal D sættes til 70cm i dette tilfælde. 7/34

9 Stationer Danmark er opdelt i et antal zoner for hver parameter (se afsnit 3). Hver zone udgør et område af landet med tilnærmelsesvis samme klimatologi, hvad angår variationer henover året og døgnet. Indenfor hver zone er der for hver parameter udvalgt en repræsentativ station fra DMI s stationsnet, hvorfra data er medtaget. Stationerne er udvalgt således, at de repræsenterer zonen, ligesom stationer med høj regularitet i målingerne er foretrukket. Nedenfor ses, hvilke stationer fra DMI s stationsnet der indgår i datasættet. Parameter Stationsnummer Stationsnavn Atmosfæretryk 6030 Flyvestation Ålborg Atmosfæretryk 6068 Isenvad Atmosfæretryk 6110 Flyvestation Skrydstrup Atmosfæretryk 6141 Abed Atmosfæretryk 6156 Holbæk Flyveplads Atmosfæretryk 6190 Bornholms Lufthavn Vindretning 6052 Thyborøn Vindretning 6060 Flyvestation Karup Vindretning 6123 Assens/Thorø Vindretning 6156 Holbæk Flyveplads Vindretning 6197 Nexø Vest Skydække 6030 Flyvestation Ålborg Skydække 6049 Hald Vest Skydække 6060 Flyvestation Karup Skydække 6141 Abed Skydække 6184 DMI Skydække 6193 Hammer Odde Fyr Vandtemperatur Ålborg Havn Vandtemperatur Århus Havn Vandtemperatur Fredericia Havn Vandtemperatur Esbjerg Havn Vandtemperatur Korsør Havn Vandtemperatur Københavns Havn Jordtemperatur 6019 Silstrup Jordtemperatur 6065 Års Syd Jordtemperatur 6102 Horsens/Bygholm Jordtemperatur 6136 Tystofte Jordtemperatur 6156 Holbæk Flyveplads Jordtemperatur 6197 Nexø Vest Tabel 2: Stationer der indgår i det supplerende DRY datasæt. 8/34

10 Tidsplot Supplerende DRY data er visualiseret i tidsplots for alle stationer på de følgende sider. Figur 1: DRY data for atmosfæretryk for hver station i zonerne. Figur 2: DRY data for skydække for hver station i zonerne. 9/34

11 Figur 3: DRY data for vindretning for hver station i zonerne. Figur 4: DRY data for vandtemperatur for hver station i zonerne. 10/34

12 Figur 5: DRY data for jordtemperatur for hver station i zonerne. 11/34

13 3. Zoner Danmark er opdelt i et antal zoner for hver af parametrene atmosfæretryk, vindretning, skydække, og jordtemperatur. Hver zone udgør et område af landet med tilnærmelsesvis samme klimatologi. Stationerne er udvalgt således at de repræsenterer zonen. Hvis man for en given lokalitet i Danmark skal benytte DRY datasættet, skal man for hver parameter vha. kortene nedenfor lokalisere hvilken zone man befinder sig i, og dermed hvilken dataserie, der er repræsentativ for lokaliteten. Zonerne er dels valgt ud fra betragtninger omkring middelværdier for hele perioden , og dels fra overvejelser om daglige variationer. F.eks. har kystnære områder en anden daglig variation end områder inde i landet. Zonerne kan ses på kortene nedenfor, ligesom en beskrivelse af områderne kan findes i tabellerne. 12/34

14 ATMOSFÆRETRYK Zone Ref. Station Område Det nordlige Jylland Midtjylland Det sydlige Jylland samt Fyn Det nordlige og vestlige Sjælland Det sydlige Sjælland samt Langeland, Møn og Lolland/Falster Bornholm Tabel 3: Beskrivelse af zonerne i figur 6. Figur 6: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for atmosfæretryk. 13/34

15 VINDRETNING Zone Ref. Station Område Jyllands vestkyst Det centrale Jylland Jyllands østkyst, Sjællands, Fyns og Lolland-Falsters kystregioner, Langeland, Møn Sjællands, Fyns og Lolland-Falsters indlandsregioner Bornholm Tabel 4: Beskrivelse af zonerne i figur 7. Figur 7: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for vindretning. 14/34

16 SKYDÆKKE Zone Ref. Station Område Det nordlige Jylland Det vestlige, østlige og sydlige Jylland, samt vestlige Fyn Det centrale Jylland Østlige Fyn, Vestlige Sjællands, Lolland-Falster, Langeland, Møn Østlige Sjælland Bornholm Tabel 5: Beskrivelse af zonerne i figur 8. Figur 8: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for skydække. 15/34

17 JORDTEMPERATUR Zone Ref. Station Område Jyllands vestkyst Det centrale Jylland Jyllands østkyst Kystnære områder af Sjælland og Fyn, samt hele Lolland-Falster, Langeland og Møn Det centrale Sjælland og Fyn Bornholm Tabel 6: Beskrivelse af zonerne i figur 9. Figur 9: Zoneinddeling af Danmark til brug i DRY for jordtemperatur. 16/34

18 VANDTEMPERAUTR Da målingerne for vandtemperatur er foretaget i havnebassinerne, er landet ikke inddelt i klimatologiske zoner. Data fra havnebassinerne kan altså ikke anses som klimatisk repræsentative for danske farvande eller zoner, og skal altså benyttes herefter. De beskriver til gengæld temperaturudviklingen i havnebassinerne meget præcist. Ref. Station Område Ålborg Havn Århus Havn Fredericia Havn Esbjerg Havn Korsør Havn Københavns Havn Tabel 7: Stationsnavne. Figur 10: Stationskort for vandtemperatur. 17/34

19 4. Kvalitetskontrol Kvalitetskontrollen for atmosfæretryk og vindretning består af: 1. En visuel kontrol foretaget ved at kontrollere tidsplot af hver enkelt station 2. En spatial kontrol på dagligt, månedligt og årligt niveau, foretaget visuelt ud fra kort med interpolerede data Kvalitetskontrollen for vand- og jordtemperatur, samt skydække består af 1. En visuel kontrol foretaget ved at kontrollere tidsplot af hver enkelt station 2. En visuel sammenligning med data fra omkringliggende stationer Fejl i observationerne består typisk af for høje eller lave værdier. Der er desuden udelukket en række stationer for længere perioder, hvis stationen måler forkert klimatologisk set. Når fejl er fjernet i datasættet, er værdierne blevet erstattet af interpolerede værdier for at sikre et komplet datasæt. Evt. fejlagtige eller manglende data for vand- og jordtemperaturer, samt skydækket er, såfremt der er tale om kortere perioder, blevet erstattet ud fra foregående og efterfølgende værdier, ved en simpel lineær interpolation. Skydække For skydække gælder følgende: For station 6060 Flyvestation Karup (det centrale Jylland) er dagene 12. november 2010 kl. 15:00 til og med 17. november 2010 kl. 07:00 erstattet med data fra station 6049 Hald Vest, idet hele perioden manglede data. For station 6093 Hammer Odde Fyr (Bornholm) er månederne januar 2009, februar 2009, samt november 2010 erstattet med data fra januar 2008, februar 2008, samt november 2009, idet alle tre måneder manglede samtlige data. For station 6141 Abed (Østlige Fyn, Vestlige Sjælland, Lolland-Falster, Langeland, Møn) er dagene 20. november 2010 kl. 09:00 til og med 22. november 2010 kl. 09:00 erstattet med data fra station 6184 DMI, idet hele perioden manglede data. For station 6184 DMI (Østlige Sjælland) er dagene 15. januar 2009 kl. 15:00 til og med 16. januar 2009 kl. 17:00 erstattet med data fra station 6141 Abed, idet hele perioden manglede data. For station 6184 DMI (Østlige Sjælland) er dagene 3. juni 2005 kl. 10:00 til og med 28. juni 2005 kl. 06:00 erstattet med data fra station 6141 Abed, idet hele perioden manglede data. Vandtemperatur For vandtemperatur gælder følgende: For station Københavns Havn er november måned 2010 erstattet med data fra november måned 2008, idet hele måneden manglede data. 18/34

20 5. Statistik For hele perioden er der for hver af de tolv måneder fundet ekstremer, middelværdi og standardafvigelse for hver station. Resultaterne kan ses i bilag 1 og i de medfølgende filer. 19/34

21 6. Data til byggesagsbehandling Hidtil er byggesagebehandling blevet gennemført ved brug af klimadata udvalgt fra måledata registreret dels ved Flyvestation Værløse og dels ved Højbakkegård i Taastrup (begge nær København) i perioden 1975 til 1989 [2]. Det er stadig, med etableringen af nye klimadatasæt, ønsket at der ikke skal være forskel på betingelserne for byggesagsbehandling i forskellige dele af Danmark. Der vil derfor fortsat være ét klimadatasæt, som skal anvendes i forbindelse med byggesagsbehandling inden for hele Bygningsreglementets [3] anvendelsesområde. Data til brug for byggesagsbehandling er udvalgt så de er repræsentative for den størst mulige del af den danske bygningsmasse ud fra de tilgængelige målestationer. På denne baggrund er data til byggesagsbehandling valgt som en kombination af data fra stationerne Holbæk, DMI og Sjælsmark. middel middel middel middel solindfald illuminans middel udetemperatur jordtemperatur på vandret på vandret vindhastighed ( C) ( C) (W²/m) (lux) (m/s) jan 0,7 3,6 17, ,2 feb 0,4 3,5 45, ,3 mar -0,7 2,9 98, ,2 apr 7,1 4,5 170, ,6 maj 11,5 8,8 214, ,0 jun 14,2 11,3 220, ,4 jul 17,8 15,1 221, ,7 aug 17,9 15,6 193, ,4 sep 14,5 14,7 130, ,7 okt 9,8 12,0 66, ,8 nov 3,4 8,9 24, ,6 dec 0,7 5,9 13, ,0 året 8,1 8,9 118, ,4 Tabel 8: Måneds- og årsværdier for datasæt til byggesagsbehandling baseret på DRY året. 20/34

22 7. Format Datamaterialet medfølger denne rapport som csv- og xlsx-filer. Nedenstående beskriver formatet af hver enkelt fil. DRY_<parameter>_hourly_<statid>.csv: Time-værdier for <parameter> og <statid> i DRY året. format: Stationsnummer Tidsstempel i UTC 2 tid i formatet yyyymmddhh Værdi Kvalitetsindeks (1100 angiver observeret værdi, 1000 angiver interpoleret værdi) DRY_jordtemperatur_daily_<statid>.csv: Døgn-værdier for jordtemperatur i 1 meters dybde og <statid> i DRY året. format: Stationsnummer Tidsstempel i UTC 2 tid i formatet yyyymmdd Værdi Kvalitetsindeks (1100 angiver observeret værdi, 1000 angiver interpoleret værdi) DRY_<parameter>_<statid>_statistik.xlsx Ekstremer, middelværdi og standardafvigelse for hver måned i DRY året for <parameter> og <statid>. format: Måned Minimums-værdi Middelværdi Maksimums-værdi Standardafvigelse 2 Universal Time, Coordinated: Tidsforskellen mellem dansk tid og UTC er plus én time ved normaltid og plus to timer ved sommertid 21/34

23 Referencer [1] DMI Teknisk Rapport 12-17: Design Reference Year for Danmark, af Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen, 2012 [2] Design Reference Year, DRY et nyt dansk referenceår, af Jerry Møller Jensen og Hans Lund, 1995 [3] Bygingsreglement 2010 (BR10). Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen. København [4] Varmetab fra fjernvarmeledninger, af B. Kvisgaard og S. Hadvig, 1980 Tidligere rapporter: Tidligere rapporter fra Danmarks Meteorologiske Institut kan findes på adressen: 22/34

24 Bilag 1 På de følgende sider præsenteres statistik for hver enkelt station og parameter. Atmosfæretryk Station: 6030 minimum (hpa) middel (hpa) maksimum (hpa) std. afv. (hpa) jan 975,4 1012,3 1031,2 14,5 feb 988,3 1011,8 1030,2 12,0 mar 988,7 1010,7 1038,8 14,4 apr 997,4 1017,5 1035,1 8,3 maj 988,9 1012,9 1033,7 11,1 jun 1000,3 1015,2 1033,5 7,5 jul 997,0 1008,9 1023,1 6,3 aug 1001,3 1014,2 1025,5 6,2 sep 985,8 1016,4 1032,5 9,8 okt 982,0 1007,4 1028,3 10,5 nov 966,9 1006,3 1028,6 13,6 dec 983,2 1008,8 1034,7 12,3 året 966,9 1011,8 1038,8 11,4 Tabel 9: Atmosfæretryk for station 6030: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6068 minimum (hpa) middel (hpa) maksimum (hpa) std. afv. (hpa) jan 973,6 1012,7 1031,1 14,8 feb 988,6 1011,8 1030,0 11,8 mar 990,1 1010,3 1038,1 14,1 apr 997,1 1018,0 1033,4 7,9 maj 988,0 1013,1 1031,4 10,2 jun 999,7 1016,1 1034,5 7,7 jul 997,8 1009,8 1023,5 6,2 aug 1003,2 1014,8 1024,9 5,4 sep 987,6 1017,6 1033,2 9,4 okt 983,4 1009,1 1030,0 10,5 nov 969,2 1005,9 1026,2 12,5 dec 982,2 1008,1 1033,6 12,2 året 969,2 1012,2 1038,1 11,2 Tabel 10: Atmosfæretryk for station 6068: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 23/34

25 Station: 6110 minimum (hpa) middel (hpa) maksimum (hpa) std. afv. (hpa) jan 971,9 1013,4 1031,1 14,7 feb 988,5 1012,0 1030,2 11,7 mar 990,5 1010,4 1038,4 13,6 apr 997,7 1018,6 1032,0 7,6 maj 988,3 1013,5 1030,1 9,5 jun 998,7 1016,8 1034,9 7,6 jul 999,1 1010,7 1023,0 6,0 aug 1004,8 1015,6 1025,3 4,9 sep 990,5 1018,5 1033,4 8,7 okt 984,2 1010,7 1031,4 10,4 nov 972,6 1005,7 1025,5 11,6 dec 982,1 1007,9 1032,3 11,9 året 971,9 1012,8 1038,4 11,0 Tabel 11: Atmosfæretryk for station 6110: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6141 minimum (hpa) middel (hpa) maksimum (hpa) std. afv. (hpa) jan 973,0 1014,5 1031,1 14,0 feb 988,4 1012,1 1029,7 11,5 mar 992,4 1010,9 1038,3 12,9 apr 999,4 1018,9 1030,9 7,1 maj 989,3 1014,1 1030,9 9,2 jun 1001,3 1016,8 1034,4 7,1 jul 1000,0 1011,4 1022,6 5,9 aug 1006,7 1016,3 1026,2 4,9 sep 994,5 1018,9 1032,0 7,9 okt 984,2 1011,9 1032,7 10,6 nov 976,8 1005,5 1025,9 11,3 dec 983,0 1008,6 1030,8 11,3 året 973,0 1013,3 1038,3 10,6 Tabel 12: Atmosfæretryk for station 6141: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 24/34

26 Station: 6156 minimum (hpa) middel (hpa) maksimum (hpa) std. afv. (hpa) jan 973,7 1013,7 1031,1 13,9 feb 988,5 1011,7 1029,3 11,6 mar 992,0 1010,9 1038,4 13,4 apr 998,5 1018,1 1031,4 7,5 maj 988,5 1013,7 1032,6 10,1 jun 1000,0 1016,0 1034,2 7,2 jul 998,6 1010,3 1022,5 6,1 aug 1004,8 1015,5 1025,6 5,4 sep 992,5 1017,7 1031,6 8,5 okt 983,5 1010,4 1031,3 10,7 nov 972,8 1005,3 1026,6 12,1 dec 982,6 1008,6 1031,8 11,6 året 972,8 1012,7 1038,4 10,8 Tabel 13: Atmosfæretryk for station 6156: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6190 minimum (hpa) middel (hpa) maksimum (hpa) std. afv. (hpa) jan 976,2 1014,8 1030,0 12,5 feb 987,4 1011,7 1029,9 11,3 mar 992,6 1011,3 1037,4 12,1 apr 1000,8 1018,6 1031,0 7,0 maj 989,5 1014,6 1033,1 9,5 jun 1003,0 1016,2 1032,0 6,4 jul 999,8 1011,6 1022,8 5,8 aug 1007,0 1016,7 1026,6 5,4 sep 996,6 1018,4 1030,2 7,4 okt 982,7 1012,1 1032,0 10,9 nov 979,1 1004,9 1026,0 11,4 dec 984,2 1009,4 1029,3 10,7 året 976,2 1013,4 1037,4 10,3 Tabel 14: Atmosfæretryk for station 6190: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 25/34

27 Skydække Station: 6030 minimum (%) middel (%) maksimum (%) std. afv. (%) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året Tabel 15: Skydække for station 6030: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6049 minimum (%) middel (%) maksimum (%) std. afv. (%) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året Tabel 16: Skydække for station 6049: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 26/34

28 Station: 6060 minimum (%) middel (%) maksimum (%) std. afv. (%) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året Tabel 17: Skydække for station 6060: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6141 minimum (%) middel (%) maksimum (%) std. afv. (%) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året Tabel 18: Skydække for station 6141: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 27/34

29 Station: 6184 minimum (%) middel (%) maksimum (%) std. afv. (%) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året Tabel 19: Skydække for station 6184: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6193 minimum (%) middel (%) maksimum (%) std. afv. (%) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året Tabel 20: Skydække for station 6193: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 28/34

30 Jordtemperatur 1 meters dybde Station: 6019 minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 3,0 3,7 5,3 0,6 feb 3,1 3,6 4,5 0,5 mar 2,3 2,9 3,9 0,5 apr 2,3 4,3 6,9 1,8 maj 6,8 8,6 11,1 1,7 jun 10,3 11,1 12,3 0,7 jul 12,4 14,7 15,9 1,0 aug 14,5 15,0 15,6 0,3 sep 13,5 14,4 14,9 0,4 okt 10,8 11,9 13,4 0,8 nov 6,6 8,9 11,0 1,4 dec 4,9 5,8 6,6 0,5 året 2,3 8,8 15,9 4,5 Tabel 21: Jordtemperatur for station 6019: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6065 minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 2,8 3,8 5,1 0,7 feb 3,0 3,4 3,9 0,3 mar 2,0 2,7 3,5 0,5 apr 2,0 4,1 7,3 2,0 maj 7,1 8,5 10,7 1,3 jun 10,3 10,9 11,9 0,5 jul 12,0 14,5 16,2 1,3 aug 14,5 15,2 16,1 0,5 sep 13,5 14,8 15,5 0,6 okt 10,7 11,9 13,3 0,9 nov 6,3 8,6 10,8 1,4 dec 4,7 5,6 6,3 0,5 året 2,0 8,7 16,2 4,7 Tabel 22: Jordtemperatur for station 6065: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 29/34

31 Station: 6102 minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 3,2 4,1 5,4 0,6 feb 3,6 4,0 4,4 0,3 mar 2,6 3,2 4,3 0,5 apr 2,5 4,9 7,5 1,8 maj 7,0 8,6 10,3 1,2 jun 9,8 10,8 12,0 0,8 jul 12,1 14,4 16,2 1,2 aug 14,5 15,1 15,9 0,5 sep 13,5 14,3 15,0 0,5 okt 10,5 11,7 13,3 0,9 nov 6,8 9,0 10,8 1,3 dec 4,9 6,0 6,7 0,5 året 2,5 8,9 16,2 4,3 Tabel 23: Jordtemperatur for station 6102: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6136 minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 2,8 3,9 5,3 0,7 feb 3,4 3,7 3,9 0,2 mar 2,4 3,1 3,8 0,4 apr 2,3 4,9 7,6 1,9 maj 7,7 9,1 10,8 1,1 jun 10,4 11,4 12,9 0,9 jul 13,0 15,0 16,1 0,9 aug 15,4 15,7 16,2 0,2 sep 13,8 14,8 15,5 0,6 okt 10,8 12,2 13,6 1,0 nov 7,3 9,3 11,2 1,2 dec 5,1 6,2 7,4 0,6 året 2,3 9,1 16,2 4,6 Tabel 24: Jordtemperatur for station 6136: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 30/34

32 Station: 6156 minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 2,8 3,6 5,1 0,6 feb 3,2 3,5 3,8 0,2 mar 2,4 2,9 3,5 0,3 apr 2,4 4,5 7,2 1,8 maj 7,3 8,8 10,9 1,3 jun 10,3 11,3 12,9 1,0 jul 13,0 15,1 16,4 1,0 aug 15,3 15,6 16,1 0,3 sep 13,8 14,7 15,3 0,6 okt 10,5 12,0 13,6 1,1 nov 6,9 8,9 10,8 1,2 dec 5,0 5,9 6,8 0,5 året 2,4 8,9 16,4 4,7 Tabel 25: Jordtemperatur for station 6156: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: 6197 minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 3,0 3,7 5,0 0,6 feb 3,2 3,6 3,9 0,2 mar 2,3 2,8 3,4 0,4 apr 2,3 4,4 6,7 1,8 maj 6,7 8,4 10,6 1,3 jun 10,5 11,6 12,5 0,7 jul 12,6 15,0 16,3 1,0 aug 15,5 15,8 16,2 0,2 sep 13,6 14,7 15,4 0,6 okt 10,2 11,8 13,5 1,2 nov 7,3 9,1 10,9 1,1 dec 5,0 6,3 7,5 0,7 året 2,3 9,0 16,3 4,7 Tabel 26: Jordtemperatur for station 6197: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 31/34

33 Vandtemperatur Station: minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 0,2 2,4 3,8 0,8 feb 1,2 2,4 4,2 0,7 mar -0,5 1,1 4,6 1,4 apr 5,9 8,6 11,3 1,5 maj 9,6 13,0 15,4 1,4 jun 13,0 16,4 20,7 2,2 jul 17,7 20,9 24,7 1,5 aug 17,2 19,2 21,4 1,1 sep 13,4 16,6 18,2 1,1 okt 7,7 11,6 13,8 1,4 nov 0,7 6,0 9,3 2,3 dec -0,2 3,9 6,9 2,4 året -0,5 10,2 24,7 7,0 Tabel 27: Vandtemperatur for station 20303: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 2,0 3,4 5,1 0,7 feb 0,9 1,9 4,2 0,7 mar 0,0 1,5 3,2 0,6 apr 5,7 7,3 9,5 0,9 maj 7,3 10,9 14,3 1,5 jun 8,8 13,6 18,3 2,1 jul 10,9 17,6 21,7 2,2 aug 14,5 17,5 20,7 1,4 sep 14,3 15,6 17,0 0,6 okt 9,0 13,2 14,8 1,0 nov 2,2 7,1 11,6 2,4 dec 0,9 4,8 8,1 1,7 året 0,0 9,6 21,7 5,9 Tabel 28: Vandtemperatur for station 22331: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 32/34

34 Station: minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 2,0 3,0 4,1 0,5 feb 1,0 1,9 3,5 0,4 mar 0,4 1,5 3,2 0,6 apr 4,2 6,3 8,6 1,3 maj 7,3 9,9 12,2 1,1 jun 9,0 12,6 16,5 2,0 jul 13,5 16,5 18,7 1,1 aug 14,5 17,2 19,9 1,3 sep 13,8 15,3 16,6 0,6 okt 10,1 12,8 14,3 0,8 nov 4,6 8,2 10,8 1,7 dec 2,7 5,6 8,9 1,8 året 0,4 9,3 19,9 5,6 Tabel 29: Vandtemperatur for station 23293: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 0,4 2,5 4,4 0,8 feb 0,1 1,9 4,1 1,0 mar -0,1 1,9 4,9 1,2 apr 5,7 7,9 10,9 1,2 maj 8,8 11,9 14,2 1,1 jun 12,2 14,8 18,9 2,2 jul 17,3 18,6 20,4 0,7 aug 16,8 18,4 20,1 0,7 sep 14,3 15,9 17,4 0,7 okt 8,7 12,1 14,2 1,2 nov 0,6 6,8 9,9 2,3 dec -0,6 3,7 9,1 2,6 året -0,6 9,7 20,4 6,3 Tabel 30: Vandtemperatur for station 25149: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 33/34

35 Station: minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan -0,6 1,9 3,4 0,7 feb -0,1 1,5 4,0 0,9 mar -1,3 0,6 3,9 0,9 apr 4,1 6,9 11,8 1,6 maj 6,6 10,6 15,2 1,4 jun 8,1 14,7 20,6 2,3 jul 15,9 19,2 23,9 1,0 aug 14,0 18,9 21,3 1,1 sep 13,1 15,8 18,4 0,9 okt 7,3 11,6 14,2 1,3 nov -0,2 6,7 10,0 2,1 dec -0,5 4,1 9,2 2,0 året -1,3 9,4 23,9 6,6 Tabel 31: Vandtemperatur for station 29393: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. Station: minimum ( C) middel ( C) maksimum ( C) std. afv. ( C) jan 2,0 3,0 4,4 0,7 feb 0,6 1,9 3,3 0,6 mar -0,3 1,3 3,4 0,9 apr 3,8 6,6 9,4 1,3 maj 7,7 10,6 12,3 0,9 jun 12,9 14,9 18,3 1,4 jul 16,6 18,7 21,3 0,9 aug 17,2 19,0 21,3 0,9 sep 14,7 16,2 18,0 0,6 okt 9,8 12,5 14,7 1,0 nov 5,5 8,6 11,0 1,5 dec 1,5 4,7 7,9 1,8 året -0,3 9,9 21,3 6,3 Tabel 32: Vandtemperatur for station 30336: Minimum, middel, maksimum og standardafvigelse. 34/34

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere