Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning"

Transkript

1 Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden. Forståelse for det sundhedsfaglige aspekt i den pædagogiske hverdag øger sundheden.

2 Landsbyen Sølund i Skanderborg kommune er et social-pædagogisk bosted for 235 mennesker med udviklingshæmning, fordelt på 14 forskellige boenheder. > Pædagogisk medarbejdere varetager dagligdagen. > Aktivitetstilbud med forskellige daglige aktiviteter samt svømmesal, ridetilbud og snoezelhus. > Videnscenter VISS, kursustilbud > Køkken der laver mad til alle boenheder > Administration og ledelse

3 Sølund Sundhedsteam. > Huslæge - fuldtidsstilling (regionsansat) > Psykiater timer om ugen (konsulentbasis) > Fysioterapi - 3,51 stilling > Sygepleje - døgndækning med 1 på vagt > Sekretær - 1,35 stilling > Ledelse af sundhedsteam - 29 timer om ugen

4 Mennesker med udviklingshæmning får sygdomme som alle andre - men der er hos mange yderligere tillægshandicaps såsom epilepsi, psykiatriske lidelser (30%), cerebral parese, autisme, ADHD, fysiske deformiteter. > Problemer med: at spise, mave - tarm, ørepropper, eksem, synsnedsættelse, vandladningsbesvær, demens (ældregruppen og Downs syndrom). > Manglende udtryksmåde og forholden sig til sygdom, smerter og en ændret tilstand i kroppen. > Taktil skyhed (berøringsangst).

5 Medicin. Mange mennesker med udviklingshæmning får en del medicin, flere gange i døgnet. (I Landsbyen Sølund gives cirka 600 doser i døgnet i alt) > Virkning - observation og handling > Bivirkning - observation og handling > Mange kan ikke selv give ordentlig udtryk for virkning og bivirkning. > Giver anledning til tværfaglig observation og samtale.

6 Utilsigtede hændelser (UTH) - lovpligtigt. > Medicinfejl > Patientulykker (med og uden hjælpemidler) > Tværsektorielt (dosisdispenseret medicin, speciallæger, sygehusindlæggelse) > Infektioner. > Det tætte tværfaglige samarbejde forebygger disse. > Skærper fokus på omhyggelighed og god praksis i hverdagen

7 > Borgeren i centrum - alle har fordel af, at der bliver set på de problematikker, der er for det enkelte menneske, fra flere faglige synsvinkler. Vi har forskelligt fokus, og tilsammen kommer vi hele vejen rundt. (Servicelov og Sundhedslov) > Pædagogisk > Socialt > Sundhedsfagligt (sygeplejerske, læge, fysioterapeut, tandplejer, tandlæge, fodpleje).

8 Det centrale ved at have ansat sundhedsfaglige specialister til at hjælpe med at løse de sundhedsog sygdomsmæssige opgaver der er hos personer med særlige behov. > Beredskab til behandling af såvel akut som varig sygdom i hjemmet. ( indlæggelse, når det gør en forskel, med hurtig hjemtagelse, da en indlæggelse i reglen vil medføre en belastning) > Undersøgelser i hjemmet (temperatur, blodprøve, urinprøve, blodtryk, puls, blodsukker, det kliniske blik ) > Hurtig opdagelse af sygdom (tidlige symptomer)

9 > Iværksættelse af hurtig behandling (nedsætter gener for beboer, mindsker sygdommens omfang, minimerer indlæggelser) > Tilsyn efter behov, samt vejledning og støtte til personalet i huset. (tryghed for beboer, pårørende, medarbejdere) > Hjælp efter behov ved terminalt sygdomsforløb. > Sikring for at mennesker med udviklingshæmning får samme mulighed for behandling som alle andre, ved alvorlige og livstruende sygdomme.

10 > Hvis samarbejdet til helbredelse ikke kan etableres under normale vilkår på hospitalet kan beboerne behandles minimalt på hospitalet og få opfølgende hospitals behandling hjemme.

11 Eksempel 1: Pia bliver opereret på hospitalet og kommer direkte hjem fra opvågningsafdeling. Kan lade sig gøre ved hjælp af: > Meget god forberedelse fra pædagogisk side > Tæt samarbejde mellem sygehus og Sølund Sundhedsteam (medicin, efterbehandling, og i den første tid beroligende medicin for at kunne holde til livet som syg ) > Tæt tværfaglig opfølgning i hjemmet. (pædagog og sygeplejerske) Pia fik langt bedre livskvalitet efter operation.

12 Eksempel 2: Hans får konstateret testikelkræft og man laver særlige foranstaltninger på sygehuset for at give kemoterapi. Er hjemme under den del af behandlingen hvor han ikke er nødt til at være indlagt og får behandling her. Kan lade sig gøre ved: > Tæt tværfagligt samarbejde såvel hjemme som på sygehuset. > Godt pædagogisk arbejde i samarbejde med Sølunds sundhedsteam og sygehus. Hans er rask i dag med en god livskvalitet.

13 Sundhedsfagligt personale fungerer ofte som bindeled mellem hjem og hospital. > Hvem definerer hvad livskvalitet er? > Det kan af og til være svært at gennemskue, hvad der er beboerens tarv i forhold til behandlingens intensitet (lighed i behandling). > Rundbordsamtale mellem pårørende, pædagogisk medarbejder, hospitalslæge, Sølund-sygeplejerske, kan sikre rette behandling. Værdi for borger, pårørende, de pædagogiske medarbejdere.

14 > Sundhedsfaglig medarbejder kan forebygge og opspore sygdomme i tidligt stadie (fast årligt tjek). > Hjerte-kar og luftvejssygdomme (måle blodtryk og puls, observere vejrtrækning, synkebesvær) > Diabetes (måle blodsukker) > Udskillelse af affaldsstoffer er det ok? > Tjek af hud, ører, fødder

15 > Ernæringstilstand > Bevægeapparat, smerter? > Snak med de pædagogisk medarbejdere om hvordan går det? - skal der kontakt til læge? > Oplæring af de pædagogisk medarbejdere i de sundhedsfaglige opgaver. (sikre beboer og medarbejdere i god praksis) > Opfølgning på de uddelegerede sundhedsfaglige opgaver ( pligt ifølge retningslinjer, samt sikring af forståelse hos medarbejdere, tryghed for pårørende, sikre beboere)

16 > Ajourføring og implementering af de nye retningslinjer der kommer fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen inden for området. (Sikre at man handler korrekt på bostedet, til gavn for beboere)

17 Sundhedsfaglig dækning døgnet rundt betyder: > Lægen kan sikre den rette observation og eventuelt kontrol af forskellige værdier, hvor man ellers ville være nødt til indlæggelse. Man tør lidt mere såvel almen sygdom som psykiatrisk. > Medarbejderne i boenheder kan få hurtig hjælp - fysisk, psykisk og medicinsk.

18 Effektivisering - og mere for mindre? Alles opgave. > Man ser, hvad tingene koster, men sjældent hvad det så ikke koster. Nyt fokus? > Indlæggelser koster mandetimer i pædagogisk regi, og psykisk og fysisk gene for borger. > Fravær af sygdom sparer penge, og hurtig behandlingsopstart sparer gener for borgeren og nedsætter risiko for udvikling af sygdom (for eksempel blærebetændelse).

19 > I psykiatrisk regi er der lavet beregninger på besparelser ved de mest belastede borgere. > Før og efter fast og tæt psykiatrisk behandlingstilsyn, har der været meget stor forskel på indlæggelses-hyppighed og varighed. Der er mulighed for langt bedre medicinering, med tæt opfølgning - også af sygeplejersken, når lægen er gået hjem. (Rettidig omhu) > Fast samtale med psykisk syge der har fysiske symptomer. (Beroliger beboer og medarbejdere, hjælper med håndtering af beboers liv, som kan være vanskeligt ind imellem)

20 Der er flere steder i landet man har oplevet at det fungerer godt med sygeplejersker ansat på bosteder. > At en tværfaglige indsats øger muligheden for at give disse udsatte, oftest skrøbelige, og altid afhængige af de mennesker der varetager den opgave at hjælpe dem, muligheden for at leve et så normalt, optimalt og værdigt liv som muligt. Fokusgruppe, bestående af sygeplejersker der arbejder med senhjerneskadede og udviklingshæmmede mennesker) SYSU

21 Spørgsmål

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro

Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro Sundhedstilbud til hjemløse og misbrugere på Vesterbro [Robert Olsen, forstander Mændenes Hjem] Hjemløse og misbrugere lever ofte er hårdt liv. Mange hjemløse har komplekse problemer af både af social

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere