Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale tilbud og deres naboer. Idékatalog"

Transkript

1 Soca bud og d nabo Idékaaog Fbua 2007

2 Pubkaonnudgvaf SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc Skbhuvj52B, OdnC Tf: Tyk:SchuzGafk 1.opag,2000k. IndhodudabjdafCOWIA/Sfo SynfoSpcaådgvnngogSocaSvc. Downoadapponpåwww.poc.dk Dkanfcfaapponmdangvafkd. ISBN: DgaISBN:

3 Soca bud og d nabo Idékaaog Fbua 2007 Soca bud og d nabo Idékaaog

4 Indhodfogn Food 3 Inddnng 4 Hvo ka budd pac? 6 Hvodan ka budd udfom? 9 Hvodan ogan og ab amabjd md and akø? 12 Nabohøng - hvonå? 15 Hvodan hånd fynng af knd bud? 18 Hvodan nå n pok bunng? 20 Hvad ka nabon nfom om? 23 Hvkn mdag ka væg? 27 Hvodan afhod d mød okaamfund vdønd bud? 29 Hvad ka gø vd åbnng og ndv? 32 Hvodan pj naboaon dffan? 34 Hvodan kan pov amp mm budd og nabo undø? 37 2 Soca bud og d nabo Idékaaog

5 IDanma k v o afvo oc a kk h d n.d b dopbakn ngbag bud oc a ud a g upp. M nv j nf aho dn ng hand ng kka d gn m.v ød of ndd, om nog nka d NI MBYp ob m ( No nmybac kya d),a åmod andmod v ab vnabo bud.nog gangb v v j nd f o angog no,f øvæ d, bo budd h b g d oc a ud a komm påp ad.i n ø dan k p ov n bymå manf ony gg nn mf mf o k gp ac ng,f ød ykk d afind nad d oc a bud. Und øg hav,adb kym ng om nabo ngø g, nd n budd b v åbn, om g b v gj o kamm,nåf ø væ d bo budd påp ad.råd f o oc a Ud a f o og nf ø å appo 2003,ad b v av nkampagnom ø åb nh dogf o å oka amf und nf op ac ngaf bud oc a ud a.soc a m n ogudf o d ng nopog gang a um dd ba f m d nb v ngf a a pu j nd p oj k,hvo d dé ka a og k um app n. I dé ka a og ndgå om nd afd am dp oj k, om Cowhaudf ø f o Soc a m n.d omf a d ud n ofi m, om ka ppådf o domm, d kanvæ om oc a ud a,ogb k v hvo danhv dag n f f ø g ndv, aman ag nkanbo om godnabo.d og å n kab onf o npj c, om hv nk kommunkan pa n gnb hov. J g kk på,a dé ka a og ogd øv gma a v væ nhj æ pf okommun ogand ak ø, k mp v f v go gan a on d nd a f oaf o b d v kå nf o oc a ud a. EvaKj Han n,soc a m n Maj2007

6 Inddnng Inddnng Pacng af bud oca uda gupp jædn nk, og nabon v ypk væ bænkg vd a få d ny nabo. D kan byd, a van bud kk ab, a buddn pac uhngmæg. Efangn v hdgv, a d jædn o pobm, nå fø bud ab. Hv v ønk a bbhod og udvk vfædan am nkudnd mnnkyn, hvo uda gupp ogå få n mughd fo a væ n d af amfundv, må v v md og æ a hånd dn modand fa nabo, d kan fokomm. Efangn v åd, a dn kk kan undgå. Modandn gundvkå dmokak amfund, hvo bogn fovn a bv nddag, og ha mughd fo a komm od md d hodnng og bkymng. Mn modandn kan mndk. Syn fo Spcaådgvnng og Soca Svc ha dfo bd COWI om a udabjd dékaaog, om pok, mbdmænd am d og mdabjd nuvænd og kommnd bud kan bug om npaon abjd md a fmm oka foå fo pacng af bud oca uda gupp. Fomå md dékaaog a øg mughdn fo, a d vjbng d bd mug bud d oca uda gupp amdg md, a dn oka foå øg gavn fo d uda pon mughd fo ngaon amfundv. Idékaaog omhand åv bobud om væd fo hnhodv hjmø, mbug og pykk yg pon. Idkaaog ba på n omfand fangopamng band n ang ækk bud og kommun, undøg af fang fa amkommun, fvg oganaon am and ko. Dudov d gnnmfø n bugundøg, om ogå dann gundag fo dékaaog. Efangopamngn v, a d ovodn fm fako, d fmm dn oka foå fo bud oca uda gupp, og om dmd gø d a ab bud am bdag, a d oca uda gupp bd kan ng okaamfund. D fm fako : Pok ngagmn og nghd: Pok, d ø å fa på abng og pacng af bud, og om ø af n fovanng, d kan poduc- god bunngopæg. Pacngn af budd: Sod kndkab kva ummghd - hund nabopofn. Bobygnng: Eabng af nvæk og amabjdaon mm a d van akø: Pok, fovanng, d og mdabjd på -bud, bug og nabo. Banduknng: Hug nda fa d/mdabjd på bud og/ fovanng, hv d opå pobm. Ro om budd: Løbnd pj af d god nabokab. Soca bud og d nabo Idékaaog

7 Inddnng Spøgmå Pobmng Udby Hvo ka budd pac? Hvodan ka budd udfom? Bugn bhov og kva ammnænng bø vud. D bø ovvj, hvodan budd afgæn fyk fohod nabon? Hvo o d ka væ? Og hvodan d ka ud? Inpaon ovvj om fod og ump vd fokg pacng Inpaon ovvj om fod og ump vd fokg pacng - Hvodan ogan og ab amabjd md and akø? D ka ag ng oganaonfom (kommuna, fvg mv.), am hvodan oka akø kan nddag om akv mdp Inpaon ovvj om oganaonfom og nddag af and akø Nabohøng - hvonå? Hvkn yp høng ka afhod - dn fx ovpgg? - og hvodan ka dn gnnmfø? God åd om kav nabohøng Hvodan hånd fynng af knd bud? Vd n fynng kan d væ hngmæg a vau budd. Hudov bø d ag højd fo d ouc, om n fynng kæv am gv nfomaon okaamfund om ny bud Inpaon ovvj om ag fo fynng af bud Hvodan nå n pok bunng? Fovanngn bø band and væ opmækom på byn adon, hvodan bunngn undø, om bunngkafn d på d gg dpunk om hvodan amabjd mm fovanngn ogan. Inpaon hvad d band and bø ovvj nå dn pok bunng ka æff. Hvad ka nabon nfom om? Ud ov ovvj om dn gn nfomaon måguppn bø man agag gn om avhdpg am ovvj håndngn af my og fodomm. Inpaon ovvj om nfomaonag ovfo nabo Hvkn mdag ka væg? Ska dn væ poakv akv? Inpaon ovvj om fod og ump vd fokg mdag Hvodan afhod d mød okaamfund vdønd bud? D ka ag ng n ækk pakk fohod, hund hvo mød ka afhod og hvad d ka kad? Inpaon ovvj om oganng af mød om bud Hvad ka gø vd åbnng og ndv? Hvm ka nv? Hvad ka d k vd åbnngn? Hvad bø undgå? Idé, hvodan åbnng og ndv kan mak Hvodan pj naboaon dffan? H bø d ovvj, hvodan pona kan væ yng og bug po-akv? Og hvodan man kan gv nabon mughd fo a udykk bkymng/ufdhd? Inpaon ovvj om pj af naboaon Hvodan kan pov amp mm budd og nabo undø? E d nabo om ha d og y a hjæp budd? Hvodan gø budd n ouc okaamfund? Inpaon ovvj om dkab a kab ndnu bd aon mm bud og nabo Soca bud og d nabo Idékaaog

8 Hvo ka budd pac? Hvo ka budd pac? En kuby kan pac næhdn af n gnbugaon. D god fo d bug, d kan d a kun. Dn konk pacng af bud af o bydnng, båd fo bugn og fo mughdn fo a kab foå fo budd band nabon. Pojk v, a d ka ovvj føgnd apk. 1. Bugn bhov 2. Kva ammnænng Bugn bhov Fokg buggupp ha fokg pacngmæg ønk og bhov. Føgnd apk van: Tbudd fomå ha bydnng fo hvkn pacng, om pand. Ovodn kan n pacng væ fo g v 1, knynng knd bud, bykva udn knynng knd bud. Tbud, om ha ydg habngfomå, kan væ pac hngmæg, hv d ægg knynng knd bud 2. F bug udykk fo kmp, a d pov, hv hjmøbog pac på dn måd. And fomå kan g n pacng bykva udn knynng knd bud. Mang kommun ha fo kmp god fang md a ægg bud nddnd ådann omåd. I vag af pacng af bobud dnn gupp kan d ogå ndænk, om d mughd fo a pon, d ka fafy bobudd, ha mughd fo a få n bog næhdn. Bugn ønk of n av anonym pacng bybd - fo kmp på gadhjøn. Nå man dj om hjøn, man cv 3. Pacng æ på van ndkøbmughd og and fac, om ha bydnng fo bugn, vgg. D byd of, a budd ka pac bynæ og cna, mn bugn bhov må ovvj konk hv gang. Soca bud og d nabo Idékaaog

9 Hvo ka budd pac? Iæ fo væd d vgg, a d god anpomughd, da bugn mob kan væ bgæn 4. Iæ fo bobud d pov, hv pacngn næhdn af gøn omåd. Mang bud ka væ nd md handcapvng adgang og fac, fo kmp bd dø og køamp. Hv d mug, bø pænan fo dn kommnd buggupp nvov å hug om mug panægnng af budd. D ovnmm md Svcovn 112, hvof kommunn ka øg fo, a bug af bud få mughd fo ndfyd på æggn og udnyn af budn. Kva ammnænng Eabng af bud oca uda kab mød mm budd og d kommnd nabo. D dfo vgg a hav god kndkab hvk nabo, man ha md a gø. Pojk v, a d a pac bud næhdn af jbog nd jbog 5. Typk fod fok jbog kk fyg fo fadnd hup og v. ha n ko dhoon: V kan jo ad ba fy, hv kk v kan d a væ h. Fok jbog ha akv vag d pågædnd naboag md æng ppkv fo øj. D kan dfo fovn ø modand mod bud, d pac bogomåd pæg af jbog, nd omåd pæg af jbog. D ka dog undg, a d jædn pobm md nabokab, nå budd fø pac. S bakpj må jg g a vo bkymng va h ubgundd. D kk k nog ovhovd. Og jg ha ogå pug vo dø og d m d og g Jamn v ha kk opv nog fa Jan Vd Hann, Hadv Tbud, d pac omåd pæg af hvv, ha ypk mnd pobm md nabo. Ehvvdvnd v of an bkym g om fan fo øg kmna. Bkymng om fadnd hup, fadnd kagundag og kæv dmogafk udvkng kk å udpægd, om band pon, d bo omåd. Soca bud og d nabo Idékaaog 7

10 Hvo ka budd pac? Nå d pac bud omåd pæg af hvvv, d åd bkymngn fo kmna, d fyd m. Pac d bud oca uda gupp, om kk ha y fo kmna, d dfo god mughd fo, a modandn mod budd v bv bgæn. Mang by kaak vd a hav nog omåd, om av oca bad og and omåd, d kk oca bad. Vag af kva gv andnng føgnd ovvj. Hv d fovjn n o fokom af oca uda okaomåd kan d væ fa fo, a omåd kan nå n mænnggæn fo ana af oca uda. Omåd udn oca banng kan hav n mnd oanc ovfo oca uda gupp, og d kan dfo væ æk modand mod budd. Da Rand Kommun ku ab Pon 4, d kombn væ- og bobud ung buggupp, foøg d fø a få pac budd kva md band bbo og hvvdvnd. D va o modand, og pacngn må opgv. Sn vag kommunn omåd kun md jbog, hvo d ogå dg havd væ n d pon fa oca uda gupp. Ho Vkng, om va hjm fo n d uda, havd f.k. gg gank æ på dn foåd pacng. D fø omåd å kun gank få gad fa d and omåd, om kommunn foog, mn d va ngn modand mod dn andn pacng. Hv du v vd m kan du konak: Cn fo Mbug og Fobygg, Rand Kommun. Cnd N Munk. På fnd d n undøg band bug af bud oca uda gupp. Dnn undøg by bugn ønk fohod pacng og naboaon. Soca bud og d nabo Idékaaog

11 Hvodan ka budd udfom? Hvodan ka budd udfom? Indnng og udfomnng af bud ba på n vægnng af f fokg hnyn, om kk a d amm konkuon. Dn fyk ndnng og udfomnng af bud pmæ van pøgmå ndn abngn. Agv v fangopamngn, a n øbnd panng af bud fyk amm kan væ afgønd fo, om budd vdvand opv pov okaamfund. Spøgmå, hvad d ka ovvj fobnd md udfomnngn. D mnd van apk: 1. Hvodan afgæn budd fyk fohod nabo? 2. Hvo o ka budd væ? 3. Hvodan ka budd ud? Efføgnd gnnmgå hv af d apk. Hvodan afgæn budd fyk fohod nabo? D ka ovvj, hvodan budd ka afgæn. H kan føgnd væ npaon: En ækk kommun ha god fang md a ad bud fad h md d omgv og kk av nogn gng afgænnng. Fo kmp ha Zonn Hadv fjn knngn fa d kommuna b, d anvnd af pjpona. D kan væ æg hngmæg, nå d a om gupp af oca uda, om ha bhov fo a væ nomad daggdagn 6, og d god åd md, a mang bug ønk n anonym pacng af budd. Soca bud og d nabo Idékaaog

12 Hvodan ka budd udfom? I nk kommun d god fang md a bny n ydg fyk makng af gænn fom af hgn. D kan væ hngmæg f uaon. Fo d fø kan hgn gv bugn af d n v bky og yghd, hv bugn ha bhov fo d. Fo d and kan n ydg fyk afgænnng væ yghdkabnd fo nabo fæd, hvo bugn af budd ha n makan afvgnd oca adfæd 7. Enk kommun ha opv, a d ov d opå foandng okaamfund, om gv bhov fo a ænd på dn opndg vag fyk afgænnng/kk-afgænnng. D kan fo kmp kyd udvkng oka nfauku (fo kmp n ny jnban), dmogaf, - og fafynng mv. D dfo vgg, a vandøn øbnd opmækom på, om d bhov fo a ag afgænnngn af budd op von. Hvo o ka budd væ? E bud kan væ o om føg af mang bog mang bug. Mn d kan ogå væ o om føg af dvæn af mang akv nødvndg udnompad. H foku åv på ø fom af mang bug am fyk ø. D fod og ump vd båd o og må bud, båd fo bugn og fo nabon. I vag af budd ø ka myndghdn og vandøn dfo konk vud, hvad d m hngmæg. I d ovvj kan ndgå føgnd mn: Tbudd kaak: Nog bud v hav bhov fo knynng af pca pona. D kan a fo, a budd av o. And bud ha kk amm bhov fo pca. Mughdn fo knynng af n av o mdabjdgupp kan gv øg fkb ponaanvndn. D kan gv m d ho pona a pj n god konak nabon Hv bud bv mg o, båd fyk og fohod ana bug, kan d vk ovvædnd og kæmmnd på okaamfund. Hvodan ka budd ud? Sv ndnngn af budd gv ogå andnng ovvj. H pg pojk nng af, a funkona og æk væng 8. D opag, a d vgg fo bugn, a omgvn a a ophod g, og budd udnd ogå vgg fo opfan af budd okaamfund. Dfo bø føgnd po: Tbuddn bø udfom på n funkon og æk/pænab måd. Lvandøn bø dn dagg df væ opmækom på, a budd øbnd ka fmå odng. D ogå md a hjæp bug på vj md nom og van. Endg gv d bugn n opv af a bv pk og anknd, nå bud pæn ud 9. Bugn bhov: Nog buggupp ha bhov fo av må og ovkug bud. And ha bug fo, a d f bug, å d bd ba fo a udvk fækab. 10 Soca bud og d nabo Idékaaog

13 Hvodan ogan og ab amabjd md and akø? Udgangpunk Mddfa bv på nav fa budd d Hnk Schmd, d ha n fod om mbug, og kunn bhov fo bud kommunn Hvodan ogan og ab amabjd md and akø? Nå d ab bud oca uda gupp, kan d væ a om bud om fa a u kommuna: ab og dv af kommunn pok, dn admnav myndghd og n kommuna vandø. D dog ag kmp på, a bud oca uda gupp vok fm md afæ oka n ag. I ådann fæd kan dn kommuna nvovng væ opå på n dpunk. E dn kan udbv d h ag. Mang pva oganaon bon vgghdn af a ænk aanc, pankab og akvng af nvæk og pong aon okaamfund. D hmd o fohod, om van: 1. Hvkn oganngfom ka væg? 2. E d mug a bug oka akø om akv mdp? Hvkn oganngfom ka væg? I fobnd md abng af bud oca uda gupp d fo åv vandø om myndghd vgg a hod g fo øj, a bud kan ogan på f måd. Tbudd kan dv af kommunn v af n pva akø - hund n fvg oganaon. Soca bud og d nabo Idékaaog 11

14 Hvodan ogan og ab amabjd md and akø? Hv man væg n n kommuna ønng, kan d hav dn fod, a dn oka foå fmm kaf af d pok dkab, om pncp kan anva bd foand. Samdg v ødn af pona kommuna bud ypk væ ønnd. F bud angv åd, a hvo d ønn pona, d ø konnu og pofonam d. D opv nabon om pov. D kan dog ogå væ n o and af ønn pona bud, d dv af pva oganaon og af nkpon. En andn mughd a væg n pva akø om vandø - f.k. n fvg oganaon. D pva oganaon angv åd v, a nop d okafoå, dn oka foankng og dn goodw, oganaonn ypk ha ho bogn, fø d bud mg o gm okaamfund. Dfovnkom kan væ god dkab a kagø o, anva og foku på ua. Lvandøn kan væ amn bogkab, om ha bogoca fopgg, og om v bdag ønng af oca opgav. Hv n kommuna myndghd ndgå n afa md amn bogkab om bud uda gupp, bø man væ opmækom på, a d på nog omåd gæd and g nd vd n kommuna vandø, b.a. vdønd hujfaæ, vcbang, kagvj og bboau (jovn gæd fo amn bog). D ogå kmp på bud oca uda gupp, om ab på pvapon gn foandnng og nav 10. I dnn uaon fmm dn oka foå af n pon nuam og ddkaon fohod okaamfund pobm. D åd vgg, a pok og fovanng undø djæn ngagmn og vky. D kan fo kmp gø vd a udbd kndkab md, om kan øg, bo vd a v pncp mødkommnhd ovfo ny ag. E d mug a bug oka akø om akv mdp? Undøgn v, a d mang d god fang md a nvov oka akø om akv mdp. D kan væ mug a få n oka npnø md abngn af budd, hvk kan vk fmmnd fo dn oka foå, hv npnøn ha oka accp 11. D kan ogå væ fugba akv a bug a d aon, d okaamfund. A fa vnn, bknd, ngagd pon, fonng, po, bbofonng og hvvdvnd 12. D åd n a aføg a mughd fo unng bud und abng. Dnn unng kan bug a kab yghd om budd, og kan ogå mdvk a få fvg abjdkaf. Hv du v vd m kan du konak: Købnhavn Kommun ha o fang md abng af bobud. Du kan konak: Pojkguppn vd. bogomåd, Må- og ammkono, Mbug og bog, Socafovanngn, Købnhavn Kommun - f På fnd n undøg af fvg oganaon fang md naboaon fobnd md abng af bud oca uda gupp. H bø aon oka pan 12 Soca bud og d nabo Idékaaog

15 Nabohøng - hvonå? Nabohøng - hvonå? Eabng af bud oca uda gupp v of ndbæ nabohøng. I dn fobnd d van a ovvj, hvkn yp høng d ka afhod, og hvodan dn ka gnnmfø? Hvkn yp høng ka afhod og hvodan ka dn gnnmfø? Hvkn yp høng, d ka afhod, afhæng af, hvo o n ændng okaomåd abngn af budd mdfø. D gn få fom kav, hvodan høngn ka gnnmfø. D hnv dfo d dékaaog fo npaon. D ka undg, a dn gnnmfø undøg pg på, a d hngmæg, a nabon und a omændghd on om budd and omfang. Mdfø abngn af bud n å væng ændng okaomåd, a d bug fo n okapanændng, ka bogn okaomåd nddag f gn Panovn kap VI. D byd, a bogn om mnmum gv n f-ug høngf fobnd md offnggøn af okapanfoag om ndnng af budd. Udov dfn d kk æg kav kny gnnmføn af høngn, mn dmod d kav ndhod d hønggundag - okapann - d ådghd fo bogn. Lokapann nd ypk d næm nabo, mn øvg kk dk bø bog omåd on va annonc og opag. E okapanændngn konov, hvad n pacng af bud oca uda gupp kan væ, afhod of offng mød. D hnv d omkng afhod af mød. D op kommunabyn a afgø, hvovd bogn ndg ka ag fnng j, og bogn ha kk mughd fo a ank dn pok bunng om, hvovd pacngn af budd hngmæg. Soca bud og d nabo Idékaaog 13

16 Nabohøng - hvonå? Sd dn påænk anvnd mod pann pncpp? Sva: Nj Sva: Ja Foudæ dn påænk anvnd n dpnaon fa knd okapan? Ny pan opgv Sva: Nj Sva: Ja Eabngn kan vækæ. D anbfa a on nabon. Ivækæ nabohøng Mdfø abngn kk n væng ændng anvndn af okaomåd, kan kommunabyn nøj md n dpnaon fa n knd okapan. D bag dg om god fovanngkk, a d næm nabo hø foud fo bunngn om a dpn. H kk æg kav høngf, d dn må faæ ud fa agn kaak/kompk, dn på å (fd kk) og gnnd pakk fohod. Smm ndnngn af bud okapanomåd ovn md dn knd okapan d ngn fom kav Panovn foud fo bunngn om a nd bud d pågædnd omåd. Ønk man a ab bud udnfo byomåd, ka d øg om andzonad. Pocdun omkng andzonad gn pocdun omkng okapan, og d ka ogå foag nabohøng. Nabohøngn v of væ ndvdu, åd a man nd bv d bø nabo. D kan kombn md kav om opynng n bd offnghd - f.k. gnnm annonc okaav. Fo andzo- nad gæd øvg, a d afgø kan påkag Naukagnævn. Nævn kan ænd n uffn afgø - kmpv afag n ad og omvnd. Ønk budd fo kmp anbag vakva, hvo dn knd okapan kk gv mughd fo a ab funkon offng fomå, ka d andyngv udabjd og vdag n ny okapan, fø budd kan ab. En dpnaon fa n okapan kan f.k. væ aku, hv okapann åbn mughd fo a d ab nuon, mn a d ha væ hngn, a d ku væ dagnuon. Ønk man å a ab bobud, v d andyngv kæv n dpnaon fa okapann. Kommunn pankono bø nddag ovvj om, hvovd d bhov fo okapanændng, dpnaon ngn af dn. 14 Soca bud og d nabo Idékaaog

17 Hvodan hånd fynng af knd bud? Hvodan hånd fynng af knd bud? E bud kan hav bhov fo a ku fy. D kan væ n uaon, hvo n knd bygnng ka bug nog and. D ogå kmp på, a knd pacng uhngmæg af hnyn bugn bhov. Vd n fynng af bud ka d gundæggnd ag amm hnyn, om vd pacng og abng af ny bud. Dv. hnyn bugn ønk og bhov, hnyn nfomaon af nabon mv. ( ogå d 20-28). En fynng gv ogå æg mughd og udfodng. Efangn v, a d f fohod, d ka gv opmækomhd: 1. En fynng kan bug om andnng a vau budd. 2. En fynng kæv ouc. 3. Infomaon okaamfund om d ny bud vgg. Ndnfo gnnmgå hv af d fohod. En fynng kan bug om andnng a vau budd En fynng kan om n ny a, hvo d god mughd fo a pa budd, å uhngmæghd bgæn, og d god mn fmm - ogå fohod naboaonn. Dn admnav myndghd vandøn bø dfo ovvj, om d gv mnng a vau budd fobnd md fynngn, å yk og vaghd d knd bud bv ydggjo. D kan konk ovvj: A gnnmfø vaungn dg pocn, å uan kan udny å god om mug. Soca bud og d nabo Idékaaog 15

18 Hvodan hånd fynng af knd bud? A nddag bugn fang, ønk og bhov vaungn. A nddag d nuvænd nabo fang vaungn. Ha budd dg haf dåg omdømm, kan d ovvj a gv budd ny navn fobnd md fynngn. En fynng kæv ouc D f bud, d ha opv n fynng, fa, a n fynng ouckævnd. Fo bug af bud v n fynng opv om n o foandng af hvdagn. D vgg, a pona opmækomm på a ø bugn fypocn. D ny nabo budd v ypk væ m kpk ovfo budd nd d gam nabo, d ha knd budd n æng pod. D dfo vgg, a pona ha ouc a hånd konakn nabon opafan 13. Infomaon okaamfund om d ny bud I fobnd md fynng af bud d vgg a v n god nfomaon d ny okaamfund. En fynng kan umddba ænk a vk mnd vgg nd n åbnng af ny bud. Mn fo n kommnd nabo, v d væ pæc amm bhov fo nfomaon om vd åbnngn af ny bud 14. I nfomaonn om budd, kan man pøv a udny d fod, d gv, a budd k fovjn I n uaon, hvo budd fy, v d væ mughd fo mg konk a bkv budd, da d nop k fovjn. D kan væ mug a nddag dg nabo fobnd md nfomaonn. Tdg nabo v ypk hav opv a hav haf pong ndvndng, om n bv afø af opv af fdg amkn. D kan kab yghd fo d kommnd nabo. A a pg d på, a pona kan bv oucp fypodn. D kan dfo ovvj, om budd fobnd md fynng ka hav n dbgæn opnomng hav duc and opgav, å d ovkud a hånd fynngn. 16 Soca bud og d nabo Idékaaog

19 Hvodan nå n pok bunng? Hvodan nå n pok bunng? D fokg fako, om dn admnav myndghd ka væ opmækom på, nå n pok bunng om pacng af bud oca uda gupp ønk fmm. Efangn mang kommun, a d mnd f fohod, fovanngn md fod kan væ opmækom på. 1. Byn adon. 2. Hvodan undø bunngn? 3. E d pok bunngkaf d, nå vgg pøgmå ka bu. 4. Samabjd mm fovanngn. Byn adon Byn ho/ adon p n o fo d pok kma, båd fo hvodan ocapok opgav ø, og fo hvkn gad af opbaknng, d kan fovn bud oca uda gupp band pokn og band bogn. Nog by umm hok n ø ummghd fo andd mnnk nd and. Efangopamngn v, a d n adon a obv hv n by 15. D vgg, a fovanngn opmækom på byn adon. Dn kan væ pona, d kan udny n udfodng, d ka hånd. Hv byn kk ha adon fo ummghd fo oca uda må fovanngn fovn, a d kan bv av væ a ab bud. D byd: A fovanngn gn ka hav o foku på a fmm foån fo budd. Nævænd dékaaog kan gv npaon d. A fovanngn ka væ ka opmækom på a undø dn pok bunngpoc jf. ndnfo. Soca bud og d nabo Idékaaog 17

20 Hvodan nå n pok bunng? Hvodan undø bunngn? A pac bud oca uda gupp kan væ upopuæ, og dmd pok føom. Dfo ka båd pok og mbdmænd væ opmækomm på, hvodan bunngn kan undø. Efangopamngn v, a d vgg, a d nvovd pon fa båd admnav myndghd og vandø ha ndgånd kndkab oca uda gupp og mg gn fang fa dg. Mang kommun opv åd, a d vgg, a d mbdmænd, om av d konk ndng og anay, ha god kndkab d uda gupp oca pobmng bd foand 16, og a d and a pæn am pojk fo d pok nvau, hvo a apk by. D kan ogå væ n god dé, a d bunnggundag hnv fang fa gnnd bud and d. Dn admnav myndghd ka dfo væ opmækom på a po, a d d gg mdabjd, d abjd md agn. Pokn på d oca omåd ha n væng o a væ koodnnd og navagnd fohod pobmng/udfodng, d kæv pok dkab. D mang kommun god fang md, a pokn nvov g dban om kommnd bud 17. D kan fo kmp væ fobnd md a gv d oca uda gupp mm og ndgå n gvædg daog. D gupp ha ypk kk n æk mm, og d ønk og bhov kan dfo ovdøv af vnu nabopo. Pokn kan dfo md fod væ akv a ndgå daog md van uda gupp, å d ogå komm od. 18 Soca bud og d nabo Idékaaog

21 Hvodan nå n pok bunng? Som nævn kan pacng af bud væ konfkfyd, og pokn kan dfo komm kydp, om byd, a budd kk bv nog 18. Kan pokn opnå nghd om abngn af budd, og om kk a bug d om mdd kampn om vægn 19, undø d båd abngn og dn oka foå fo budd. Socapokn kan md fod undøg mughdn fo a ab bd nghd om bud abng. E d pok bunngkaf d, nå vgg bunng ka æff? Dn admnav myndghd kan md fod væ opmækom på mngn af d vgg bunng fobnd md abngn af bud. Spøgmå om mng vgg uaon, hvo d kk pok nghd om budd, og hvo d adon fo o modand mod bud. I d uaon kan dn admnav myndghd ovvj: E d d a bhand agn omkng abng af bud? D kan væ dpunk, hvo dn pok dagodn fyd af pnd pøgmå. Lg f kommunavag kan n dagodn fo kmp væ å omfand, a d vankg a kø ag, om udfodnd. A pac bud oca uda gupp jædn unpok og kæv dfo, a d dn fonødn d, a agn kan bhand gundg. Enk kommun ha dudn fang md, a d op kommunvag kan væ pobmak a få uff bunng om abng af bud oca uda gupp 20. Samabjd mm fovanngn Efangn v, a abng af bud oca uda gupp ypk nvov m nd bo én fovanng og é udvag. Of v n ag a undhdfovanngn/ocafovanngn og n pocn v åv knk fovanng og økonomfovanngn bv nvov. D vgg, a bud oca uda gupp kk udvk g n d mm o fovanng. D kan vk a and nd fmmnd fo dn oka foå. D god fang md, a ocafovanng og knk fovanng ha amabjd om bud. D kan væ moddnd hnyn, om ka koodn. Fo kmp kan d ud fa pædagogk og modk gund væ bhov fo a ab kuvogn hjmø, om kk ønk n noma bog. D kan dog v g pobmak fo knk fovanng a ab ådann kuvogn 21, da d knk foand kan v g uovg. Soca bud og d nabo Idékaaog 19

22 Hvad ka nabon nfom om? Hvad ka nabon nfom om? Fø og fobnd md åbnngn af bud v d væ andnng a nfom nabo om budd. Spøgmå, hvad nabon ka nfom om. Efangn v, a d n ækk fohod, d van a ovvj dn fobnd. 1. Tavhdpg og nfomaon om måguppn. 2. My og fodomm. 3. Gn nfomaon. Ndnfo gnnmgå d apk. I d føgnd afn gnnmgå fokg dé mdag og mød, hvk ogå omhand nfomaonn om budd. Tavhdpg og nfomaon om måguppn Nabon v of væ kk ovfo, a kommunn ha vag nop d kva om hjmd fo budd. Dfo d vgg a bgund båd bhov fo budd og vag af dn konk pacng. Nå d ka nfom om måguppn fo bud d fokg hnyn, d ka væg mod hnandn. Myndghdn og vandøn ka væ opmækom på føgnd: Rgn om avhdpg ka ag d. I fohod væd og akvbud kan man nfom om måguppn, mn man må vføgg kk gv dajd opynng om nk pon. Nå d komm anv bog på amndg jvkå, d ø bgænnng. H må d udukknd nfom om, a bogn anv f bogoca k. Dog kan d nfom om fohod, om nabon vd vyn kan kona 22. Nabon ønk om nfomaon om måguppn ka afvj mod bugn ønk om anonym. D kan of væ n god dé a væ åbn ov fo nabo- 20 Soca bud og d nabo Idékaaog

23 Hvad ka nabon nfom om? n pøgmå, da d kan fmm foån fo buddn. Uvdnhd om måguppn åd of mdvknd, a nabo næ n ubgund bkymng. Mn d fo kmp a om bud av vfungnd nddnd, om fæd md a noma d vuaon, d kk nødvndgv hngmæg a nfom æg mg om måguppn. H v dn pon gmang kunn modvk bugn abjd md d vuaon. My og fodomm Efangn d f kommun v, a nabo bkymng of ba på my og ubgundd fong. Nabo oca uda fyg, a hupn v fad og kmnan g. Hdgv v fangn, a dnn fyg kk ha nog på g. Nabo fyg ydm, a dn kapgg ndkom okaomåd v agn gfm fad dak, am a budd v mpc n uhdg dmogafk udvkng: god nabo fy væk og bad nabo ækk. Ign v fangn, a hvkn ndkom oca pof omåd udvk g ngav. D kan dfo væ n dé, a myndghdn og vandøn hnv d foggnd ak maa fa fangopamngn 23, d v, a hvkn kmna, hup dmogaf bv påvk ngav af, a d pac bud omåd. Jg ha og hu Hadv fhåndn 18 å og æg ogå hu omåd, hvo bod Sfndn gg. D kk mn opfa, a bod ha påvk pn omåd ngav nng. Fø bod bv ab, va d n d avkv om, a bod v påvk pn ngav nng, mn d aå kk fæd. V opy ad køb om, a bod d, og d kk mn opfa, a købn an d fo ngav. Jg foæ ogå, a man bbon bybd, mn a d kk gn nogn. Ejndommæg Ra Juh, Hadv, ESTATE REAL, Hadv. I fobnd md nfomaonn nabon kan d udabjd n pjc f dn kabon, d fnd på dk/nmby. I dnn pjc kan kommunn bkv budd og foka, hvofo d ka ab. Samdg ndhod pjcn nfomaon om myn, d bkv ovnfo. Hjmøhd, pykk ygdom og mbug amm m fædg og bd, nd mang o. Man kan dfo adg vd, om d pudg én v n næ, d få bhov fo bud oca uda gupp, og ogå dfo d a n, a d fnd god bud okaomåd. Hvodan nfom d gn om budd? D god fang nk kommun md a av n nfomaonpocdu fo a nfomaon. Såd k d, a opynngn pofon og afm. Soca bud og d nabo Idékaaog 21

24 Hvad ka nabon nfom om? Bobyggkab Aabog Kommun band and dann fo a bygg bo mm bud oca uda gupp og okaamfundn. I fobnd md abng af bud d åd mdabjd, d konak nabo d kommnd bud pong. Mdabjdn opy agg om d ny nabo, og foæ f.k. om hvk pobm, nabon kan mød, og hvad d ka gø, hv d k. I Købnhavn kommun ha man fo kmp ka nngn fo, hvodan d opy om byggag fobnd md bud: Byggkk. I fæd af bygg fobnd md budd gv byggkkn fobpand mughd fo a, hvm d bygg, og a d bygg amabjd md n bm fovanng. D nfom kk om måguppn. Lokapank. I fæd af okapanændng d n fa pocdu, d gå gang. Lokapankn dann gundag fo n offng høng, om n dann gundag fo dn fyk panægnng. D of bbo næomåd, d æ n ådan k. Pmdd. I fobnd md dn pok bhandng af agn, vd 1. padk fobnd md bygg, vd ndvn af budd kan myndghdn vandøn udnd pmdd. Pmddn v bv æ af bd udn af kommunn bog. Infomaonn pmddn ag udgangpunk opynngn fa dn offng gængg ndng, om pokn ha bhand, og bhand d faku opynng. Føgnoa. Fovanngn udabjd n ndng pokn, om d bunnggundag fohod abng af bud oca uda gupp. Indngn upp md noa, d gv n gn bkv af baggundn fo abng af budd. E d a om bud, hvo d avhdpg fobnd md måguppn jf. ovnfo kan føgnoa upp af foog noa, om bkv dn pcfkk mågupp, om ndngn vdø. Dmd ag d hnyn avhdpgn fobnd md agn bhandng, da dagodnpunk og bunngpookon offnggø på n, udn a d foog noa offnggø. Ak. D kan væ a om ak dagpn (fo kmp okaav anddækknd dagbad), mn d kan ogå væ bogkabn mdmbad mv. Akn kan fo kmp omhand amabjd mm n bogfonng og bud, hv d van. Akn kan ogå hand om bug, om foæ d ho. I fobnd md ak d gn vgg a væ opmækom på avhdpgn. Nog d d god fang md a opøg nabon dk og nfom om budd. Hv du v vd m kan du konak: Bobyggkab, Aabog Kommun: Pojkguppn vd. bogomåd, Må- og ammkono, Mbug og bog, Socafovanngn, Købnhavn Kommun - f Soca bud og d nabo Idékaaog

25 Hvkn mdag ka væg? Hvkn mdag ka væg? D van, a kommunn pok og admnav nvau ovvj, hvodan mdn hånd fobnd md abngn af bud n oca uda gupp. Efangopamngn v, a d kommun, om abjd md n ag fo mdhåndng, ha god fang hmd 24. Omvnd ha d kommun, om kk ndænk pobmakkn og udfodngn, f gang opv a væ bv ovak af mdbhandngn, hv/nå dn komm 25. D dfo vgg akv a væg n ag. Spøgmå hvkn mdag, d ka væg? H v d væ van a ovvj, om d ka anægg n akv n poakv ag. Poakv akv ag? D pok og admnav nvau n kommun v andyngv væ d fø a vd, a d ka ab bud n oca uda gupp. D gundæggnd vag dfo, om d ka nfom om budd, ndn pn v ag agn op, om d ka afvn n hnvnd fa md. I nog kommun d god fang md a abjd poakv 26. D gv myndghdn mughd fo v a y, hvodan bog okaamfund hø om bud oca uda gupp fø gang. Of v d fø ndyk og ank vdønd bud væ afgønd fo nabon opfa af budd, og dn accp d mød budd md. Soca bud og d nabo Idékaaog 23

26 Hvkn mdag ka væg? En akv mdag gv and foøb, og anvnd af nk kommun fangopamngn. En akv ag gv myndghdn mughd fo a va konk på pøgmå, om n bog, jouna kommnd nabo må hav. Gundankn h: hvofo pobma bud? 27. Dn akv ag kan væ bg, hv d vud, a n poakv nfomaon v kab m uo, nd dn v mdn og bog. Hvkn ag, d væg, bø afhæng af n konk vudng. D kan ovvj a pa agn foøb fokg fa. Føgnd gang kan væ npaon. I d nddnd og ondnd fa anvnd n akv ag. Mana : Hod kon æ nd koppn. Bog og pon nabo bhøv åd kk nødvndgv a bv nvov på d dpunk, hvo d undøg fokg mug pacng. D v unødg få a fo mang mnnk på bakadn, d bo én af d mug pacng v bv vag dn d nd. Nå bunngn om pacng uff, anvnd n poakv ag. Mana : Kon på bod - p h åbn!. D v af mang bog opv om fmmnd fo dn foå og ummghd, d om nabo bd udv. En opv af, a d kk nog, om hod hmmg, v byk nabon o på, a budd gm og vag. H kan d ovvj a gv jouna n av gundg ndg faka om budd. D ka dog væ opmækomhd på ovhod af avhdpgn (jf. d 20 d dékaaog). 24 Soca bud og d nabo Idékaaog

27 Hvodan afhod d mød okaamfund vdønd bud? Hvodan afhod d mød okaamfund vdønd bud? Fø åbnngn af bud v d væ andnng og bhov fo a afhod mød md okaamfund og nabo om kommnd bud 29. Spøgmå, hvad d kan gø n ådan uaon? Efangn fa nævænd pojk v, a d vgg a væ bvd om f fohod vdønd ådan mød. 1 Hvad kad mød? 2 Hvo afhod mød? 3 Afvkng af mød. Hvad kad mød? I d f kommun fa fangopamngn ha d ypk væ kommuna pok fovanngn, om ndkad mød. D kan gø på f fokg måd afhængg af dn konk uaon: E Dbamød åbn mød. Odvag gna, a pok og fovanng ønk a dba fokg apk vdønd kommnd bud. Mød gna åbnhd ( n ndnu bu ), mn umm ogå pona fo kap mnngkndgv. E Infomaonmød gna, a n bunng uff, og a d ønk a nfom hom. Endg Bbomød n nvaon n m afgæn kd, hvo nabo mv. on om kommnd bud. Hvo afhod mød? Sd, hvo mød afhod, ypk md a kab m nd bo dn fyk amm om mød. D v væ n afd ymbok ffk: Mød kan afhod på budd v. D opfa ypk om n åbnhd omkng budd, mn dog omvnd kk om n nua gund. I okaamfund/næmjø omkng bud v d of væ d, hvo fok van a komm fobnd md nog pov. D kan væ n ko, kuuhu oka fobnd md n poha. Soca bud og d nabo Idékaaog 25

28 Hvodan afhod d mød okaamfund vdønd bud? Mødafhod på ådhu ogå n mughd. D vdn om dn pok og admnav foankng af kommnd bud, hvk kan væ afgønd. V nabo kan opfa d vag om mnd fokg. Afvkng af mød Mang pakk fohod p n vgg o aon afvkngn af mød. D åd vgg, a æff bvd vag. Føgnd kan gv npaon, hvad d ka ovvj dn fobnd: I fobnd md nvaonn mød kan nabon få udv n bkv af budd. D kan ag udgangpunk dn kabon, d kan fnd h: www. poc.dk/nmby Tdpunk fo mød of afgønd. E d fø, und f bud åbn? Ydm kokk afgønd fo fmmød: n afnmød og nddag af wknd kan umm fod og ump. Såd ha fo kmp bønfam vankg vd dag afnaangmn, mn d fo kmp kan væ vankg a få pona a dag wkndaangmn. D vgg a væ h æg omkng budd - und hnynagn avhdpgn. D ka kk gn ganbd, om kk hod. I panægnngn af pogamm ka d dog ovvj, hvodan budd pæn, å dn fføgnd dba få god udgangpunk. Man kan f.k. ovvj a a md d m pobmak og u md d m pov. Sammnænng af vnu opæghod van. D v ypk om pov, a n pok udv dkab, mod og åbnhd vd a byd vkommn. Fmn Nabo - hon om Sfndn kan v. Fmn kan downoad fa D bø gv faku opynng på mød - hund hvonå d pona på d og hvonå og hvodan, d kan konak. Kommnd bug af bud kan væ nv md mød og komm md ndæg, kan va på pøgmå. D kan hav pov ffk fo foå, mn væ fæd kan bugn opv g ud, mp og gma fmov. Anav kan man ovvj a nv n pon udfa, d nn måguppn ha væ måguppn - f.k. n dg mbug. E d mug, kan d nv nabo fa gnnd bud mød, d kan foæ om d fang. Påønd bugn kan ogå væ van om dag og/ opæghod. Afvkngn af mød foøb ypk god, hv n ody fa fovanngn kan k, a a ynpunk god og væg. En pok kan god væ ody, mn opfa ypk om mnd nua. På mød ka man væ fobd på, a d kan fokomm modand og æk yng. D vgg, a man kan umm dnn modand, og kk gå fovapoon, mn y og fohod g bogn bkymng. Hv du v vd m kan du konak: Udgangpunk Mddfa: Pojkguppn vd. bogomåd, Må- og ammkono, Mbug og bog, Socafovanngn, Købnhavn Kommun - f Soca bud og d nabo Idékaaog

29 Hvad ka gø vd åbnng og ndv? Hvad ka gø vd åbnng og ndv? I fobnd md åbnng af bud oca uda gupp d mughd fo, a vandøn nv nabo, nd og vnu amabjdpa ndn fo. Spøgmå, hvodan åbnngn m konk ka gb an. H d mnd fohod, d ka ovvj: 1. Hvm ka nv? 2. Hvad ka d k? 3. E d ng, d bø undgå? Ndnfo gnnmgå hv af d fohod. Hvm ka nv? I fobnd md ndv bv d of nv koga fa dn kommuna fovanng, pok, bygh mv. D dog vgg, a nop ndvn om n andnng a fmm dn oka foå. Havdn af kommunn fa fangopamngn ha god fang md føgnd gang. D av o fokg aangmn fobnd md åbnng. E fo amabjdpan og fo nabo. Bhovn og foudænngn fo uccfud mød v ypk væ væng fokg, og n d bud ha fa, a bugn kk mød op d offc åbnngaangmn. D kan f.k. ovvj a afhod n f fo nabo og bug. Hvad ka d k? Nabo og and nd v ypk hav fokg ønk aangmn ndhod, mn gn cn d g om budd, pona og bugn. Føgnd dé kan ovvj: A on om budd, d baggund, hvo mang bug fovn d a komm, hvm d fnan, og hvad d fo bhov, om budd ka god? Soca bud og d nabo Idékaaog 27

30 Hvad ka gø vd åbnng og ndv? Nabo v of bv ygg vd vhdn om, a d kny pona hvo nabo kan hnvnd g, hv d få bhov. D god fang md, a nabo få fonnumm, d kan hnvnd g på 29. D f nabo ha adg a md bug, om komm på bud oca uda gupp. Rakonn v ypk pænd fa nygghd kk ndng og kp. Mughdn fo a mød bugn v høj andyng vk fmmnd fo dn oka foå. E d ng, d bø undgå? Hnyn a fmm dn oka foå gnnm a nv nabo og nd ndnfo ka opvj mod fan fo, a aangmn bv n ag zooogk hav. Dfo bø føgnd ovvj: Bugn ka fvg ndvg a dag ndvaangmn. Bugn og bhov fo a væ fd bø væg ung. V bug kan hav å mav pobm, a d kk komm god ua ud af, a nabo og bug mød. Enn fod bugn kk fomod a kunn hånd uaonn, fod nabon fomod a ag anød bv kæm 30. Hv dn oka foå ka fmm kaf af konk mød mm bug og nabo, v d ådann fæd of væ nødvndg md kyndg band fa pona kny budd. Da Sfndn bv ab fo 10 å dn, bv d nda fæudvag mm Sfndn og kon a mødgå d hænd, om vnu v opå. Og d ku hod n ækk mød md Sfndn fo a mødgå ny konfk. V ha dog adg hod nogn mød, fo d ha adg væ nogn konfk, hvo v om ko ha yn, a d ha væ bhov fo d. Bøg Koch, d. Skobyfomand. 28 Soca bud og d nabo Idékaaog

31 Hvodan pj naboaon dffan? Jg o, vo bbo ka ov, a v ka pa på fohod vo nabo. D nog v ag op: a v ka vkg ku nd, å v kan få ov a bv vd md a væ h. Ca fa fmn Nabo - hon om Sfndn Hvodan pj naboaon dffan? Ef åbnngn af bud d vgg, a d opbygg og ophod god aon nabon. Sæg bgyndn d vgg, a d kk opå pobm md nabon, fo d budd goodw ypk kk å o. Spøgmå, hvad vandøn kan gø fo a yk aonn? Hv d opå pobm, v fangn, a d mg vgg md n oka og hug nda ba på daog Man ka væ opmækom på og vg a gangæ akv, d gnd a ab god aon nabon/bogn Ca fa Efangopamngn band fvg oganaon - md nabon. Mn ogå nå d kk pobm, ka aonn pj. D mnd handmughd: 1. Kana, om gv nabon mughd fo a udykk bkymng/ufdhd, ka ab 2. Pona på budd ka væ yng. 3. Po-akv nda fa pona d. Ndnfo gnnmgå hv af d mughd. Kana, om gv nabon mughd fo a udykk bkymng/ufdhd, ka ab D vgg, a d hug ab mughd fo, a nabon kan udykk d bkymng og vnu ufdhd nm og hug. Føgnd dé ha vk fo vandø og pona på bud and d: Soca bud og d nabo Idékaaog 29

32 Hvodan pj naboaon dffan? D op n fonk ho n, om nabon kan ng 31. Numm kan væ n mdabjd dn admnav myndghd, om få anva fo modag kag og gnnd, og om øg fo, a d bv hånd. D ka afa bagmdng dn pågædnd nabo, åfm vdkommnd kk anonym. D annonc fo ho nn oka. En andn dé, om ha vk god, a opy nabon om, a d kan hnvnd budd pona 32. Pona på budd ka væ yng Efangn d f af kommunn, a d gn vgg, a pona yng fohod nabon, da d gv n v gnkndghd og yghd 33. Dnn ynghd naugv ndnu m vgg pd uaon, hvo d aku konfk og uaon, d ka ø op fo. Føgnd d kan væ npaon: D afhod aangmn på budd, hvo nabon nv. D kan fo kmp væ ma-afn, hvo d foæ om budd kaak/baggund bugguppn kaakka - und hnynagn avhdpgn (jf. d 20). D kan ogå jævng afhod åbn hu aangmn fo nabon, hv budd bug ndd på d. D ag nav a afhod fæaangmn md bogfonngn omåd, om fo kmp oppmakd og gadf. Pona kan ogå uopfod ag konak nabon, fo a hø om d opv omkng budd, vnu bkymng oåho 34. Po-akv nda fa pona d Opå d pobm omkng budd d vgg md n po-akv nda fa pona d. Pona ka hug ab dk daog md d nabo, om bø af pobm. D kan gø på fokg måd afhængg af dn konk uaon: D nk af kommunn god fang md a mm døkokk, dv. opøg nabon på d bopæ og ndd n daog 35. D ogå nk af kommunn god fang md, a budd nv nabon på bøg nabomød om agn Endg fangn d f af kommunn, a d n god dé, a pona på budd a md bugn om pg fo god nabokab og kynd ænd adfæd. D ndbæ fo kmp a ndgå konk afa md bugn om, hvo d dkk ø, og hvodan hund pa. Hv du v vd m kan du konak: Pon 4 - Rand, Bobyggkab, Aabog Kommun: Soca bud og d nabo Idékaaog

33 Hvodan kan pov amp mm budd og nabo undø? Hvodan kan pov amp mm budd og nabo undø? Samp mm bud bug og nabon kan anag mang fom. D kan væ kk-knd, hvo man v vd dn af hnandn, mn udn konak. D kan væ ngav amp pæg af konfk. D kan væ n høfg omgangfom, hvo man f.k. h på hnandn, d kan væ a om m akv pov amp mm bug og nabo. Hvonå man kan a om n gng ngaon af bugn okaomåd, åbn pøgmå. Dn bugundøg, d gnnmfø fobnd md pojk (www.poc.dk/nmby) pg på, a n d bug kk ønk nogn æg nnv konak md nabon, mn d æ gn p på n høfg omgangfom. I nk kommun fa fangopamngn ha d væ ba fo, a aonn mm bug og nabo ha udvk g ov d, å d opå n gndg foå 36. D vgg ad fa bgyndn a kab gundag fo dn gndg nddag, om kan opå 37, hv d d, man ønk. Spøgmå, hvad d kan gø fo a øg ngaonn d fæd? Efangopamngn v, a d o ng, om vandøn æg ka væ opmækom på: 1 E d nabo, d ha d og y a hjæp budd. 2 Kan budd gø n ouc okaomåd? Ndnfo gnnmgå kmp, d u d o opmækomhdpunk. E d nabo d ha d og y a hjæp budd? I nk af kommunn fa fangopamngn d kmp på nabo, om hjæp bud md fvg abjdkaf. D fo kmp væ- Soca bud og d nabo Idékaaog 31

34 Hvodan kan pov amp mm budd og nabo undø? d, hvo nabo komm og bd møbød bugn på fvg ba 38. E and kmp væd, hvo nddnd nyd god af, a d komm h amndg mnnk og bdag, a d nddnd opv næhd, omog, vam, yghd og ndhod d hvdag. D gd nk af kommunn bud, om ha opv, a nabo ønk a foæ udy bud (d kunn væ n ymakn n djbænk 39 ). I ådann fæd d udov dn konk gav of ønk fa nabo om a ngag g budd. D nk kommun kmp på oka hvvdvnd bukk, om don bød, fug og gøn, mad ø nda p bud bug 40. Ud ov a væ n konk ø bugn på budd, ha d konk donaon n mg væng ndk ffk: vdghod af pk og anknd af budd. Pona på budd kan undø ådann ag vd: A væ opmækom på, om d nabo, d ha y a ngag g, og åbn ovfo d, nabon kan bdag md. Man ka h på bbon, nå man gå fob - d ko kk nog. D gv n bd omgangon mm nabo og bbo. Ca fa bbo på Sfndn, Hadv fa fmn Nabo - hon om Sfndn Kan budd gø n ouc okaomåd? I nk af kommunn d kmp på, a bud bv n ouc okaamfund, fod d byd n vc, om okaamfund fpøg. Pona og bug på budd kan undø ngaonn vd a væ opmækom på, hvad budd kan bdag md fohod okaomåd. Hvad, d konk bud kan bdag md, v båd afhæng af nabon og af bugn ønk og mughd. Ekmp på, hvad bud kan bdag md : Tbd af mad og kaff på budd 41. Lvanc af mad ud af hu d oka hvvv 42. Væ opmækom på, om d hvvdvnd omåd, d ha y a ø budd. 32 Soca bud og d nabo Idékaaog

35 Soca bud og d nabo Idékaaog 33

36 No 1. Fo kmp bud yng mbug, d pac/fy væk fa uhdg nvæk. 2. I Hobo d kæv hu - Skovhun - pac knynng amg fooghjm fo a fmm habng. 3. Ca fa bugundøgn: 4. I Fdca ha man dg foøg a pac bud knakoman udn fo bymdn, mn d vkd kk, fo ngn mød op. Nævd ha gnnd fang fa Tnbæ - væd fo nddnd. Konkvnn bv, a budd bv fy. 5. D kan ogå væ and fako nd j/j, d p nd på kva ummghd. I Nå kva opdag g v. Anja Jøgnn, Aabog Unvfoag, d n uddybnd dkuon af fokg yp af nabo og kva. 6. Bofunkonn Lundofgad fad ogå h md omgvn. 7. Kubbn Hngø ha opv d. 8. I Fdca gø d fo kmp mg ud af a buddn fmå pæn og appnd åv bug om nabo. Man ka øf buddn fa d ø d pæn. Ca fa Efangopamngn: 9. I Nævd påpg føgnd fo kmp: A påvkd af d d d bo, og bo man pæn d, å v man ogå gø m fo a hod g v og n omgv pæn. (Ca fa Efangopamngn: 10. Som of v d væ bhov fo økonomk md. D kan væ PUF md, 115, fx pujn æg oca nda. 11. D Skæv Hu kad På Spo Købnhavn am Skubyn Hobo god kmp hpå. 12. I Mddfa ha Lon Cub ngag g abngn af væd Udgangpunk. I Rand bv po nddag panægnngn af d kombnd væ- og bobud Pon Sgnavj Aabog og På Spo Købnhavn vdn fo kmp hom. Pon 4 Rand fmhæv, a d mg vgg a få ab n god konak an, og a undgå konfk d fø månd. E bud åba bgyndn, hvo d ndnu kk opbygg good w. 14. S øvg afnn 7-10 om nfomaon fobnd md abng og åbnng af bud. D fang kan anvnd. 15. Aabog, Ebjg og Mddfa fo kmp vd fokg mh. dn accp, hvomd okaamfund mød ny bud. D kan væ vankg a foka nop hvofo, mn kk do mnd d vgg a hav bk fo d. 16. Aabog Kommun påpg fo kmp d. 17. D fo kmp k Aabog Kommun, Hadv Kommun og Nævd. 18. D fo kmp fokomm Nævd, Aabog, Odn. 19. En ocaudvagfomand Aabog b hom. 20. Hadv Kommun ha f.k. opv a dn pok bunngkaf va favænd. 21. Ekmp b.a. nævn fobnd md Bgdammn Nævd. 22. Kd Djbog fo bug af nfomaonmaa vd naboonng om abng af bog æg uda gupp d 2/5. Købnhavn Kommun. 23. Efangopamngn fnd på 24. Hadv Kommun abjd poakv, Købnhavn Kommun akv. Bgg md god ua. 25. Iu Odn, Nævd og Hngø. 26. Fdca Kommun kmp. 27. Landfonngn af Væd ha udyk d ynpunk. 28. Bobyggkab Aabog mn kk, d n god dé a afhod bogmød, da d kan gv fo mg pad kk pon, hvk kan ødægg pocn. 29. Skubyn Odn kmp. 30. Kubbn Hngø., Mbugcn Fdca, Tnbæ Nævd kmp. 31. Skubyn Odn god kmp hpå. 32. Købnhavn Kommun, Odn Kommun m.f. bug dnn gang 33. Lundofgad Købnhavn, og Sgnavj Aabog u d god. 34. Ldn af udgangpunk Mddfa hod jævng må mød md d næm nabo, hvo d ng døf. 35. Bobyggkab Aabog d m udpægd kmp hpå. Pon 4 Rand bny ogå modn. 36. Soca Pykan Fdca u d fohod fn. 37. Gøn Café Sakkøbng vdn hom. 38. Café Mækvjn Odn b hom. 39. Sd Hadv foæ om d. 40. Tbudd På Spo Købnhavn foæ hom. 41. Aabog Kommun ha av d fobnd md bud. 42. Café Uopa Hobo ha fax n foko. 34 Soca bud og d nabo Idékaaog

37

38

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar

Sagsnr :090000924MP. :JensHougaar V a,1 am Kon an 1 495 ug p m 2 Ub a 75 B N j ug 7 132 5 769 Bo gm2 S u Væ Byggå G unm2 En g Sag 169 1 4 1963 749 F 090924MP Kon a JnHougaa nommæg,mde T 31621618 Ema Jn Hougaa @anbo g Ana gj nommæg JnHougaa

Læs mere

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15188. :SusanneMadsen Sa gop Ad Æg 3,4700Næ Kon an p 1 195 Sagn BO15188 udg md 1 Da o03 11 B Cha m ndbua owb ggndpå o g gåa and hj anæ bog æ ønna u" Ån", a onn,g mna og ad onm m-ogåd m nd10 m nadanma d g bad andka bæ m nd Gnnm

Læs mere

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG.

Sagsnr :096006672 MEDGARAGE,SKØNNEUDENOMSAREALER,4ÅRGAMMEL SOLFANGERANLÆG. V a,1 am Kon an 895 udg p md 1 Udb a 45 B N j udg 4 494 3 545 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Kæ dm2 Ga agm² En g Sag 126 1 3 1935 1 390 20 18 C 096006672 Kon a M nk obaj n n T 70250222 Ema m n oba @danbo

Læs mere

.:87538700 Fax:87538400

.:87538700 Fax:87538400 Nø ø T 87538700 Fax87538400 n o@ homa ag d www homa ag d Sa gop Ad S o gad17b,st,ch anga ø Kon an p 1 845 Sagn LEJ20061 udg md 1 Da o23 05 B KVARTERET Enh pc ghdmdun b ggnhd Hj ø gam b d og gud dnmu pa

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208877

.48716100. Sagsnr :208877 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Råg 152,Råg,3210V Kon an p 1 965 Sagn 208877 udg md 2 Da o15 06 B F ooggnnm ø dbo g S g und å100m aråg S andp

Læs mere

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE

0210005761C EVEJ1,2740SKOVLUNDE V a,1 am Kon an 3 100 udg p md 4 Udb a 155 B N udg 15 193 12 050 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 192 2 4 1958 589 79 D 0215761C Kon a JnHn La n T 44979126 Ema j n h a n@danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 645 udg p md 3 948 Udb a 135 B N udg 12 900 10 225 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 152 1 3 1969 1 267 152 D 00341634 Kon a Sø nn n ndha, ndommæg,md T 48242111 Ema o n n n@danbo

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :TN5035A KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad F d b g 135E,4Ro Kon an p 7 500 Sagn TN5035A udg md 6 Da o01 06 B VELKOMMENTI L1RÆKKE! KVARTERET I1 æ an nna u nddu hub gg o am Hbduhøj o,mna g h æpå

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J

:59441112 HOLBÆKVEJ95,4420REGSTRUP -NR.J F d andb ug Kon an 5 745 udg p md 2 Udb a 290 B N udg 27 794 22 267 Bo gm2 S u Væ Bggå G undha En g Sag 320 3 6 878 975 9, 32 D 0424363HL Kon a Hn La n ndommæg &a ua,mde T 59442 Ema hn a n@danbo g d Ana

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 145 udg p md 1 Udb a 60 B N udg 5 469 4 440 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 En g Sag 175 1 3 1864 2 532 F 1142014127 Kon a K autthomn ndha, ndommæg &MDE T 70155100 Ema au homn@danbo g d Ana

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

6823Ansager VÆRELSER ANTALPLAN

6823Ansager VÆRELSER ANTALPLAN D ndommæg T gad17 6870Ø god T 75246880 www d ndommag d K ogag 39 6823Anag PRI S EJ ERUDGI FT( MD ) 2 195 3 010 BOLI GAREAL 160m2 UDHUS 154m2 GRUNDAREAL 42 590m2 VÆRELSER 3 ANTALPLAN 1 BYGGEÅR SAGSNUMMER

Læs mere

Sagsnr :150108. medhaveskur

Sagsnr :150108. medhaveskur Sa gop Ad Høj unda Kon an p 1 550 Sagn 150108 udg md 1 Da o29 09 B Sønb ggndd ag dfo dudbyddnn nd y n a a1p an Fo dndom u o gbø nn gom åd æpåo, ndøbm Manha g d a and B uwa A na,sømm ad ondanma, Vognbø

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad Nø gad24a3 h 165Købnha Kon an p 5 180 Sagn 010115 udg md 5 Da o29 04 B KVARTERETS oga a b ggnd a m d C K a hagnnm d n å å ø mdomb gn nadgam Da og ab na To ha nom nu o æ ah CØ dpa nogdnn Nø po

Læs mere

111NE007507 AHORNVEJ6,7330BRANDE

111NE007507 AHORNVEJ6,7330BRANDE V a,1 am Kon an 1 295 udg p md 1 266 Udb a 65 B N udg 6 337 5 072 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 125 2 3 1922 1975 728 7 D 111NE007507 Kon a C auth bj ø nla n ndommæg,mde T 97180815 Ema c au

Læs mere

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP

:29402517 TEBÆRVEJ3,7860SPØTTRUP -HOSTRUP F hu Kon an 1 095 ug p m 1 Ub a 55 B N ug 5 965 4 607 Bo gm2 S u Væ B ggå G unm2 110 1 4 1974 1999 2 932 Sag V1127 Kon a S gn gaa nom mæg,mde T 29402517 Ema g n gaa @anbo g An a g nom mæg S gn gaa nom

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 1 795 udg p md 1 354 Udb a 90 B N j udg 8 528 6 825 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 140 1 5 2011 4 194 4700829 Kon a nh d ndommæg &Va ua,mde T 40808087 Ema n h d@danbo g d Ana gj ndommæg nh

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gop Ad Hj p 92B,2730H Kon an p 3 997 Sagn 0168 udg md 4 Da o27 05 B L og æ a dh hop a pa md an a ha ogp ad dn am ogn a on PåHj p H,h h gg ghuogg ønn æa øh nandn, nd dudnnbo gen d ho dmu n a a1963,om

Læs mere

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND

ndehaver ERGVEJ23,6320EGERNSUND F d hu Kon an 3 995 ud p md 2 Udb a 200 B N ud 20 440 16 122 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 Sa 150 2 2 1965 2004 1 024 11020120047 Kon a KnF b I ndha T 74426055 Ema n b @danbo d Ana ndommæ KnF b I ndha RENDBJ

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

:20325459 ONSVANGEN1,4200SLAGELSE LÆKKEREURODANVI NYHED

:20325459 ONSVANGEN1,4200SLAGELSE LÆKKEREURODANVI NYHED V a,1 am Kon an 2 675 udg p md 3 Udb a 135 B N j udg 13 164 10 492 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 156 1 4 2008 1 065 B 284S14218 Kon a M av upn n T 20325459 Ema m a n n@danbo g d Ana gj ndommæg M

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208657

.48716100. Sagsnr :208657 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Po moån4,udho S and,3230g æ Kon an p 1 095 Sagn 208657 udg md 2 Da o01 09 B ndbdnd dhuma a b ggnh So gg undog

Læs mere

TonnyPeder OLERØMERSVEJ5,4690HASLEV

TonnyPeder OLERØMERSVEJ5,4690HASLEV V a, am Kon an 895 udg p md 2 Udb a 95 B N j udg 9 322 7 33 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 34 2 3 2006 5 B 00484 Kon a TonnPd n T 5634844 Ema onn pd n@danbo g d Ana gj ndommæg TonnPd n OLERØMERSVEJ5,4690HASLEV

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 689 2 081 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 65 1 3 1979 865 091470MP Kon a Ma annpd n T 47387708 Ema ma ann pd n@danbo g d Ana gj ndommæg RamuF an ndha HYLL

Læs mere

NØRREVEJ2,7680THYBORØN

NØRREVEJ2,7680THYBORØN V a,1 am Kon an 845 udg p md 1 Udb a 45 B N udg 4 150 3 310 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 115 1 2 1954 320 63 E 016030916JA Kon a JpAnd n ndommæg &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo g

Læs mere

067S2014034. S.Hansen

067S2014034. S.Hansen F d andb ug Kon an 3 990 udg p md 1 Udb a 200 B N j udg 19 340 15 726 Bo gm2 S u Væ Bggå G undha And bgnm² En g Sag 160 2 3 1916 27, 9179 425 F 067S2014034 Kon a SuannSandho m Hann ndha ndommæg oga ua

Læs mere

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener

SALGSOPSTI LLI går dspar ken 2920 Char enl und Sagsnr Kont ant Udbet ng: udgi md. Net excl udgi Bol ype: Opf Bol uer vær age: an/ have: evat Ener SA GSOPSTI I NG E gå d pa n4 h Cha o n Sag n J N 8 Kon an p Udb a udg md å 4 7 7 8 B u o N oxc udg 6 7 Bo g p E Op ø Bo g S u æ ag A an ha N N E a J a En g mæ C FOTOG YSMED TERRASSE Sdmab d æom a d a påwww

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gad50,2a,4ro d Ronb ggad19,1130købnhank T 70231033 Fax70231036 www manbo g d n o@manbo g d Sa gop Ad Gamm S mm 16,S mm,4100r Kon an p 1 275 Sagn 4100663 udg md 1 Da o20 03 B S øn,cha m ndha dobb hu S

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

TYTTEBÆRVEJ8,9000AALBORG -HASSERI

TYTTEBÆRVEJ8,9000AALBORG -HASSERI V a,1 am Kon an 4 595 ud p md 5 Udb a n 230 B N ud 22 562 17 874 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 210 1 5 2014 803 A 4700805 Kon a DannTho ndha, ndommæ &a ua, MDE T 40999007 Ema dann ho @danbo d Ana ndommæ

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N udg 9 795 7 778 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 198 2 4 1976 1 120 D 23443HL Ana g ndommæg Hn La n ndommæg &a ua,mde ØSTERVANG 16,4520SV NN NGE STORFLOTOG

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Ver COPYRI GHT ksomheden kke medl

Ver COPYRI GHT ksomheden kke medl Sa gsops Ad sbog n Kon an p s4 245 Sagsn 375 udg md 4 Da o09 06 Bs EI a,m n ma smsamud -dnnbo gd ømmn oj! Bo gnb ggnd ondnab nd,pånugn g und,mdnm an agha h og æsp ænrobo npassha nmnsin ddn an as s s mn

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad B ombæ æ13,hj m nd,6094hj Kon an p 1 170 Sagn O20205 udg md 1 Da o11 05 B IHj m ndæ g ho dogdj gb ggndomm hu Somm hub ggndpånm an agg på828m2ogdgodp

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Sa gsops Ad ssnæsb g 84,2 h,2650h do Kon an p s999 Sagsn 872E330 udg md 2 Da o21 09 Bs s V g g n ma on Dgø sopmæ som på,anøbsa a,h sdnna nund s aøb, bud sæ g,ogasæ g p g aaccp budd,h s om d må æ o nss

Læs mere

NØRREVEJ45,3070SNEKKERSTEN

NØRREVEJ45,3070SNEKKERSTEN V a,1 am Kon an 3 795 udg p md 5 Udb a 190 B N udg 18 402 14 741 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 155 1 5 1978 595 C 0978508CL Kon a Ch anløg up T 49130100 Ema ch an og up@danbo g d Ana g dommæg Ch

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V m Kon n udg p md Udb B N j udg 3 395 4 3 7 0 6 589 3 35 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 43 2 3 934 97 8 7 90 D 059CJ 4 92 Kon Ch nj ob n ndom mæg MDE T 3644444 Em c h n j ob n@d nbo g d An g j

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

SPROGØVEJ13,7680THYBORØN

SPROGØVEJ13,7680THYBORØN V a,1 am Kon an 725 udg p md 1 Udb a 40 B N udg 3 595 2 843 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Ca p n g En g Sag 123 1 3 1987 702 33 E 016030963JA Kon a JpAnd n ndommæg &a ua,md T 97822900 Ema j p and n@danbo

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS Ræ hu Kon n udg p md Udb B N udg 2 99 3 0 0 7 9 8 546 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 05 3 20 5 6 A20 0 467 0427 Kon D nn Tho I nd h ndom mæg & u MDE T 40999007 Em d nn ho @d nbo g d An g ndom mæg

Læs mere

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV5108 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad I 33,4050S Kon an p 1 850 Sagn MV5108 udg md 3 Da o24 04 B I NDFLYTNI NGSKLARVI LLAISKI BBY KVARTERET B ggnpå g a S, gåa and cn um ab n,h du ndgo nd

Læs mere

VEDSPORTSPLADSEN10,4340TØLLØSE -UNDLØSE

VEDSPORTSPLADSEN10,4340TØLLØSE -UNDLØSE VEDSPORTSPLADSEN0,4340TØLLØSE -UNDLØSE FLOTOG MEGETVELHOLDTVI LLABELI GGENDEUDTI LÅBNEMARKER!! Sa gop Ad VdSp p adn0,und ø,4340tø ø Kon an p 700 Sagn 042474KV udg md 2 Da o4 03 B Hudb dn g gd g ndom,db

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Vel hol sommer hus Rømø! Bol mar sommer husomr åde meget nat

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Vel hol sommer hus Rømø! Bol mar sommer husomr åde meget nat To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad R j n25,bo ma Kon an p 1 395 Sagn V14129 udg md 1 Da o02 06 B V ho domm hu-rømø! IBo ma omm huom ådmgna u ønnomg æ gd dj gomm hud m å g ggod

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208858

.48716100. Sagsnr :208858 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S o bo 14,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 295 Sagn 208858 udg md 2 Da o11 11 B S n,a gn dbo g Sønna u g undpå

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

ndehaver-ej HARESKOVVEJ61,2700BRØNSHØJ

ndehaver-ej HARESKOVVEJ61,2700BRØNSHØJ V a,1 am Kon an 3 250 udg p md 3 Udb a 165 B N udg 15 806 12 712 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 100 2 3 1926 340 60 D 063EKG10317 Kon a Hn Bj ø nb do ndha T 38891444 Ema hn b do@danbo g d Ana

Læs mere

DE STUDERENDES LÆRING I CENTRUM

DE STUDERENDES LÆRING I CENTRUM DE STUDERENDES LÆRING I CENTRUM M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Kvadvag fø dappo handd om d Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på van (ai p. indbygg)

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Sagsnr :223915. :Tom Jensen

Sagsnr :223915. :Tom Jensen Sa gsops Ad sssna gad4,1,1205købnha Kon an p s7 500 Sagsn 223915 udg md 5 Da o17 11 Bs s KVARTERE oga a a m m F d sho mskana ogs æd n K a b dpåsmåh gg gogb os nsb ag gadmdspc a n og ca é D un åm nu sga

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 1 Guø. Du. Læ o på. B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: hå. H h å u på u j. øhå. H u å u, o u v. oå hå. H u h ø o å. h u hå. H u o å v. h ø u på. T p på h. Foæ, hv h! Ev ho. 1 1 Guø. Hvo? Du æ. 1 Guø. Hv? S

Læs mere

:20325459 NÆRSTRANDOG CAFÉ. NYHED

:20325459 NÆRSTRANDOG CAFÉ. NYHED F d hu Kon an 350 udg p md 532 Udb a 25 B N udg 1 922 1 496 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 30 1 1 1952 454 284S14272 Kon a M av upn n T 20325459 Ema m a n n@danbo g d Ana g ndommæg M av upn n KONGSMARKVEJ7,4200SLAGELSE

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni F d hu Kon an udg p md Udb a B N j udg 95 2 042 60 6 337 5 0 4 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 Sa g 7 2 2 2 96 996 806 03 28520 An a g j ndom mæg J p Bj g I nd ha RØNNEVÆNGET3 3, 83 40MAL L I NG SPÆNDENDEFRI

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

OVERDREVSVEJ3,4291RUDSVEDBY -,

OVERDREVSVEJ3,4291RUDSVEDBY -, V a,1 am Kon an 2 595 udg p md 2 Udb a 130 B N udg 12 669 10 065 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 474 4 3 1827 1998 4 188 D 236HSV0639 Kon a OLa n T 58242500 Ema o a n@danbo g d Ana g ndommæg T bnha

Læs mere

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN:

Sagsnr :MV4448 KVARTERET: EJENDOMMEN: SanO Ga4,4Ro T on70208218 n o@hn d www hn d Sa gop Ad Smgå d n ø,4070k Kon an p 2 650 Sagn MV4448 udg md 1 Da o26 04 B FANTASTI SKUDSI GTTI LBØLGENBLÅ KVARTERET K n øno d gg d åbn,ba and ab Hb ggnhnop

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

okal danbol www. acebook. com/ danbol ngst vor nye bol ger ekt andr Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

okal danbol www. acebook. com/ danbol ngst vor nye bol ger ekt andr Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni Ræ hu Kon an 1 udg p md 2 Udb a 50 B N j udg 4 946 3 870 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 113 1 3 1918 1983 532 E 240JBV4219 Kon a JohnB a ndommæg oga uamde T 57660610 Ema j ohn b a@danbo g d Ana gj

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

BK:. A 0 ST0 EST ST0 EST BK:. ST EST G BK:. BK:. BK: 0. ST EST ST EST BK: 0. BK: 0.0 0 ST EST ST00 EST BK: 0. BK:.00 ST0 EST o A A D C A B æ C B GODKENDT Ebn f køvnnn nnm konn hv PROJEKTNR. A00 HDD, Køvnnn

Læs mere

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant!

Vi er ikke udkant. Vi er på forkant! V kk udka V på fka! 2012 På fka amm FRDRIK hadadf md ka ka amb I 2012 v v væ fækk, udv m av bv m yg, å v amm md mdmm ka yk by had- hvvv Gå d gd f d f, gå d å gd f dg! - D d k ff bag FRDRIK, v aug ø amabjdpa

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

TVEDEVEJ6,4160HERLUFMAGLE -TYBJ NYHED

TVEDEVEJ6,4160HERLUFMAGLE -TYBJ NYHED V a,1 am Kon an 2 095 udg p md 2 Udb a 105 B N j udg 10 227 8 126 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 250 1 4 1927 2 1 746 E 240JBV3098 Kon a JohnBo a T 57660610 Ema j ohn bo a@danbo g d Ana gj ndommæg

Læs mere

Sagsnr :11406511 DESUDEN:

Sagsnr :11406511 DESUDEN: F d hu Kon an 998 udg p md 2 Udb a 50 B N udg 5 300 4 115 Bo gm2 S u Væ Byggå G undm2 Sag 152 1 3 1996 1 640 11406511 Kon a KnudM um danbo g T 70155100 Ema nud m um@danbo g d Ana g ndommæg K autthomn ndha

Læs mere

Miljøscreening af forslag til aflysning af Lokalplan16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted

Miljøscreening af forslag til aflysning af Lokalplan16.40 for butikker og boliger ved Græsted Hovedgade/ Centervej i Græsted Møc f fo fy f Lokp16.40 fo bukk o bo d Gd Hodd/ C Gd G o D møc udbd f Gbko Kommu. Møc h hø ho bø mydhd. I hhod o om Møud f p o pomm, h kommu ud, fø om fy f Lokp 16.40 fo bukk o bo d Gd Hodd/ C Gd kk k

Læs mere

NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR.

NDØVEJ12,8585GLESBORG -BØNNERUPSTR. F d hu Kon an 798 ud p md 1 Udb a 40 B N ud 4 249 3 298 Bo m2 S u Væ Byå G undm2 Udhu Sa 62 1 3 1975 1 208 40 1082013071 Kon a K auf chjø nn T 70252599 Ema au ch @danbo d Ana ndommæ Jann Gamm aa d HI NDØVEJ12,8585GLESBORG

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Sagsnr :034000HB278. kkeønskeratudst

Sagsnr :034000HB278. kkeønskeratudst V a, am Kon an 995 udg p md 3 Udb a 00 B N udg 9 75 7 809 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 En g Sag 04 2 2 945 298 24 E 034HB278 Ana g ndommæg JohnHøho La n S a au ndommæg VI LLI NGEBÆKVEJ,300HORNBÆK

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere