Analyse af. Poul. Australien. installering. udvikling og. branchen og. position som. 2012, og om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af. Poul. Australien. installering. udvikling og. branchen og. position som. 2012, og om"

Transkript

1 Program, tirsdag d. 6 september Vindkraft Forum, hi[11], Stand nr. L 9206 Analyse af wind power hub Virksomhed: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Repræsentant: Poul Houman Andersen Tidspunkt: 10:30 11:30 Poul Houman Andersenn er professor ved Institut for Ledelsee og forsker bl.a. b indenfor international og marketingsledelse, eksportadfærd, strategi, global sourcing, samarbejdee og forskningsmetoder. Poul Houman Andersen leder forskningscenteret DoGE (Center for research on o Design of f Global Enterprise) på handelshøjskolen og underviser desuden på Executive MBA og på kandidatniveau i Danmark, Asien and Australien. EWEA 2012 i København & Mindblowing Denmark Virksomhed: Vindmølleindustrien Repræsentant: Anders Mika Dalegaard, Konsulent Tidspunkt: 14:00 14:30 Europas største vindenergi event og konferencee kommer til København i EWEA 2012 Annual Event indtager Bella Centeret den april, og man forventer besøg af mere m end vindkraft interessenter fra hele verden, heriblandt ledende eksperter indenfor vindenergi, finansiering, politik, udvikling og installering. På udstillingen forventes det, at mere end 300 firmaer vil fremvise den seneste s teknologi indenfor branchen og dermed tiltrække besøgende fra mere end 70 lande. Dette er en oplagt mulighed for på hjemmebane e, at vise dansk knowhoww overfor det internationale marked og Vindmølleindustrien benytter derfor lejligheden til i samarbejde medd en række partnere, at slå s vores position som globalt centrum for vindkraft fast overfor de mange besøgende. Det sker gennem et omfattende outreach program med titlen Mindblowing Denmark, der indeholder internationale erhvervsdelegationsbesøg, investorkonference, B2B møder, vind integrations konference, besøg til vind sites, aktiviteter for studerende ogg meget mere. Anders Mika Dalegaard, konsulent i Vindmølleindustrien, fortæller om aktiviteterne a frem til og under EWEA 2012, og om mulighederne for at blive en del af f Mindblowing Denmark og dermed blive en synlig del af Danmark som førende vindkraftnation. Læs mere på:

2 Program, onsdag d. 7 september Vindkraft Forum, hi[11], Stand nr. L 9206 Ingeniørhøjskolen i Aarhus Virksomhed: Ingeniørhøjskolen i Aarhus Repræsentant: Erik Kristiansen, Chef for HR & Kvalitetsudvikling Siden 1915 har Ingeniørhøjskolen i Århus uddannet højt kvalificerede ingeniører til dansk og internationalt erhvervliv. Skolen har en attraktiv placering i Århus C og har idag over studerende og 175 medarbejdere. Ingeniørhøjskolen udbyder i dagg 8 diplomingeniøruddannelser. I Aarhus School of Engineeringg (ASE), et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen, udbydes 8 civilingeniøruddannelser. Aarhus School of Engineering er tilknyttet Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Derudover tilbyder skolen en række forskellige adgangskurser til studerende, der ikke besider de rette niveauer. Ingeniørhøjskolen arbejder tæt sammen medd erhvervslivet for at sikre erhvervsrettede uddannelser med fagligheden f i top. Dette sker blandt andet gennemm en række udviklingslaboratorier, hvor undervisere og studerende arbejder sammen med virksomheder om konkrete udviklingsprojekter. Derudover arbejder skolen tæt sammen med andree uddannelsesinstitutioner, herunder Arkitektskolen Aarhus, Århus Maskinmesterskole og VIA University College. Væksthus Midtjyllandd Virksomhed: Væksthus Midtjylland Repræsentant: Mogens Fahlgren Andersen Væksthus Midtjylland er ejet af kommunerne i region midt og finansieret af Erhvervs og Byggestyrelsen. Hos Væksthus Midtjylland kan virksomheder, påå Danmarks regning, få udarbejdet u deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Vores vejledning uvildig og gratis. Vi henvender os til iværksættere og virksomheder, der fx vil opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere eller på anden vis skabe større indtjening, og o giver tilskud til virksomheder med vækstpotentiale, som vil købe specialiserett rådgivning. Du får kortlagt dine forretningsmuligheder af ett stærkt hold af uvildige vækstkonsulev enter. Du kan trække på vores specialiserede viden, og vi åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der kan implementere din vækstplan. Væksthus Midtjylland indgår i tæt samarbejde med erhvervskontorerne i region Midtjylland og vi samarbejder med et omfattende netværk af private og offentlige aktører, for at givee dig den bedst mulige støtte til at udvikle din virksomhed" "

3 Program, torsdag d. 8 september Vindkraft Forum, hi[11], Stand nr. L 9206 Ingeniørhøjskolen i Aarhus Virksomhed: Ingeniørhøjskolen i Århus Repræsentant: Erik Kristiansen, Chef for HR & Kvalitetsudvikling Siden 1915 har Ingeniørhøjskolen i Århus uddannet højt kvalificerede ingeniører til dansk og internationalt erhvervliv. Skolen har en attraktiv placering i Århus C og har idag over studerende og 175 medarbejdere. Ingeniørhøjskolen udbyder i dagg 8 diplomingeniøruddannelser. I Aarhus School of Engineeringg (ASE), et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen, udbydes 8 civilingeniøruddannelser. Aarhus School of Engineering er tilknyttet Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Derudover tilbyder skolen en række forskellige adgangskurser til studerende, der ikke besider de rette niveauer.ingeniørhøjskolen arbejder tæt sammen med erhvervslivet for at sikre erhvervsrettede uddannelser med fagligheden f i top. Dette sker blandt andet gennemm en række udviklingslaboratorier, hvor undervisere og studerende arbejder sammen med virksomheder om konkrete udviklingsprojekter. Derudover arbejder skolen tæt sammen med andree uddannelsesinstitutioner, herunder Arkitektskolen Aarhus, Århus Maskinmesterskole og VIA University College. Region Midtjylland Virksomhed: Region Midtjylland Repræsentant: Nanna Seidelin, Udviklingskonsulent Region Midtjylland som energi og miljøteknolog gisk foregangsregion. Region Midtjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition på energi og miljøområdet. På baggrundd heraf har Vækstforum igangsat en erhvervssatsning inden for energi og miljø. Regionens mål er: En styrkelse af regionens erhvervsudvikling inden for energi og miljøområdet. En udvikling hvor andelen af vedvarende energi i 2025 udgør mindst 500 % af regionens samledee forbrug. En positiv afledt effekt på klima og miljø.

4 Unikke Tætninger og kabelfastholdelse i Vindmølleindustrien Virksomhed: Roxtec Danmark Repræsentant: Thomas Schöbel Segmentansvarlig for OEM og Renewable energy Tidspunkt: 10:00 10:30 Med kreativitet og blik for design producerer Roxtec totalløsninger til kabel og rørgennemføringer. Vores produkter højner kvaliteten, sikkerheden og fleksibiliteten ved avanceret byggeri, i teleindustrien, ved offshore og vindmøller samt på arbejdspladser. Vi har klare målsætninger: enkle, justerbare og sikre s gennemføringer. Tilgængelighed verden over der sikrer hurtig levering. Men vores vision slutter ikke ved vores produkter. Vi leverer ikke bare gennemføringer, vi leverer sikkerhed. Farer somm ild, vand, eksplosioner, højt gastryk, elektromagnetisk støj og vibrationer kan påvirke sikkerheden for mandskab og materiel. Roxtec's kabel og rørgennemføringer beskytter mod disse farer og sikrer en pålidelig drift. Det er vores ambition hele tiden at videreudvikle voress produkter, så vi øger anvendelsesmulighedernee og finder enkle, nyskabende løsninger, der har gjort os til det, vi er i dag: markedsførende. Adgang til off shore vindmøller med helikopter Virksomhed: UNI FLY A/ /S Repræsentant: Niels Peter Kjeldahl, Flyvechef Tidspunkt: 10:30 11:00 UNI FLY is skilled and experienced in offshore flights. We use the Eurocopter EC135 to fly to the platforms in the offshore wind parks Horns Rev I and Horns Rev II. Mostly, we transport technicians who need too perform service either on the platform itself orr somewheree in the wind parks. When wave levels are too high for a ship to moor by the platforms, a helicopter will have no problems approaching the wind turbine. When inn need for quick transport of personnel and/ or cargo, help is also near. Operations to and from ships: Drop off/ pick up of personnel, ship pilots or cargo as well as sling operations and ice reconnaissance. Outsourcing en by i Jylland Virksomhed: Develco A/ /S Repræsentant: Kresten Nørgaard Christensen, Direktør Tidspunkt: 11:00 11:30 Ved begrebet outsourcing tænkerr de fleste påå et fjerntliggende sted såsom Kina, Thailand eller noget i den retning. Men outsourcing kan lige så godt foregå i ens eget nabolag. Eller endnuu bedre: Outsourcing kan foregå fra Kina og Thailand til Danmark. Develco er en servicevirksomhed som med stor succes fungerer som innovationspartner og udviklingspartner for virksomheder overalt på jordkloden. Kom og hør om o hvordan en dansk virksomhed kan gøre en forskel, når det gælder innovation, konceptudvikling, apparatdesign og udvikling af elektronik og embedded software der bare kører og kører i 15 år uden stop, uden service... s

5 Megavinds strategi for komponenter i vindmøller Virksomhed: Vindmølleindustrien Repræsentant: Jakob Lau Holst, Vicedirektør Tidspunkt: 13:00 13:30 Megavind er Danmarks teknologiskee platform for vindkraft. Visionen er at fastholdee Danmark som en globalt ledende hub for vindenergi. Megavinds vision for komponenter er at sætte danske virksomheder i stand til at levere komponenter og systemer, der understøtter 50 % reduktion af omkostningerne til energi leveret fra vindmøller (COE). Komponenter og delsystemer skal således yde et substantielt bidrag på alle forbedringsområder: Forøgelsee af produktionen pr. installeret MW,, Reduktion af omkostningerne pr. installeret MW (CAPEX) Reduktion af drifts og vedligeholdelsesomkostningerne (OPEX) Længere levetid En omkostningsreduktion af dette omfang (50 %) er vurderet som nødvendig for at fastholde konkurrenceevnen for de danske aktører og samtidig at fastholde offentligt og politisk støtte til en storskala satsning på vedvarendee energi i Europa og resten af verden. Er der strategisk perspektiv i vindnetværk?? Virksomhed: LB Analyse Repræsentant: Stefan Brendstrup, konsulent Tidspunkt: 13:30 14:00 LB Analyse er en ny spiller på konsulentmarkedet for analyser og løsninger inden forr regional udvikling og erhvervsudvikling bredt set. LB Analyse er etableret af Henrik Lodberg og Stefan Brendstrup, som begge har mange års erfaring inden for området. Vores målsætning er at gøre hverdagen lettere for de mange aktører, der arbejder med regional udvikling og erhvervsudvikling. Det kræver løsninger, der hviler på evnen til at kombinere faglighed, virkelighed og systemforståelse. Det er vores erfaring, at de bedste og mest holdbare løsninger findes i et konstruktivt samspil mellem kundenn og konsulenten. Derfor er det vigtigt, at vi som konsulenter har en lyttende og involverende tilgang til at skabe løsninger, hvor kunden opnår ejerskab til t analyseresultater og løsninger gennem aktivt medspil i arbejdsprocessen. Det er vores overbevisning, at a vi gennemm aktivt samspil med vores kunder finder de løsninger, der fører til størst effekt af den vækstpolitiske indsats.

6 Udvikling og omstilling i vindindustrien Virksomhed: Vindmølleindustrien Repræsentant: Kim Nedergaard Jacobsen, Projektchef Tidspunkt: 14:00 14:30 Udvikling & omstilling i vindmølleindustrien i Region Midtjylland er navnet på en ny programpakke, der er blevet etableret af Vindmølleindustrien i samarbejde med en række parter med støtte fra Region Midtjylland. Programmet bliver koordineret af Vindmølleindustrien i tæt samarbejdee med Region Midtjylland og målsætningen er, at understøtte udvikling og omstilling i vindmølleindustrien i perioden Herunder er det også en målsætning, at fastholde et innovativt underleverandør netværk og videreudvikle den allerede eksisterende midtjyske Wind Power Hub. Programmet P åbner op for samarbejdee med erhvervslivet regionerne imellem, med det formål at styrke den samlede danske vindmøllebranche såvel regionalt, nationalt som internationalt. Leverandøranalyse 2011 Virksomhed: Deloitte Repræsentant: Peter Rønde Jakobsen Tidspunkt: 15:00 16:00 Som Danmarks største revisions og rådgivningsfirma er Deloitte sparringspartner for en stor del af dansk erhvervsliv og den offentlige sektor. Vindmølleindustrien har i denne leverandøranalyse i samarbejde med Deloitte taget pulsen på vindindustrien i Danmark. Hvordan er tilstandenn hos leverandørerne her i slipstrømmen af den finansielle f krise? Hvilke konkrete udfordringer står vi overfor som industri i dag? Vindkraft Forum RECEPTION kl. 16:00 17:00 Vindmølleindustrien inviterer alle udstillere og besøgende til en uformel reception på Vindkraft Forum efter en lang og travl dag. Kom og få en drink og lidt snacks og mød repræsentanter fra vindmølleindustrien og andre med samme s interesse og industriområde.

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Resumé: Dokumentet opsummerer den virkelighed, som den danske møbelbranche befinder sig i netop nu. Der peges på en række konkrete forhold

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere