Introduktion til Scientology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Scientology"

Transkript

1 Udskriv denne side Scientology Af Karen Margrethe Stevns, Lyngby-Tårbæk Kommunes Biblioteker Scientology blev opdaget, udviklet og organiseret af amerikaneren L. Ron Hubbard. Sådan betegner scientologer grundlæggelsen. I 1950 udgav L. Ron Hubbard bogen "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed". Denne bog omhandler en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Inden udgivelsen havde L. Ron Hubbard søgt at få American Medical Association og American Psychiatric Association gjort interesserede i terapien. Begge organisationer og dele af den medicinske verden afviste dianetikken. Introduktion til Scientology Hvor udbredt er Scientology? Antallet af scientologer er usikkert. Oplysninger varierer alt efter, om der alene tælles kernemedlemmer eller om alle, der har haft endog kun perifer berøring med bevægelsen, regnes med. Scientology oplyser, at der på verdensplan er ca scientologer, og at der I Danmark findes ca scientologer. Dette tal nævnes ofte, men tælles udelukkende kernemedlemmer, er tallet i Danmark i opgjort til ca. 400 (2,3) Scientology er hovedsageligt udbredt i den vestlige verden, men efter 1990 er Scientology også kommet frem i Rusland, hvor den i begyndelsen havde stor medvind med etablering af flere Scientology-organisationer. I de sidste år har bevægelsen dog haft nogen modgang i landet. Bevægelsen selv samt flere religionsforskere fremhæver, at Scientology er en af de hurtigst voksende religiøse bevægelser (4) Hvornår opstod Scientology? Scientology blev opdaget, udviklet og organiseret af amerikaneren L. Ron Hubbard. Sådan betegner scientologer grundlæggelsen. I 1950 udgav L. Ron Hubbard bogen "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed". Denne bog omhandler en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Inden udgivelsen havde L. Ron Hubbard søgt at få American Medical Association og American Psychiatric Association gjort interesserede i terapien. Begge organisationer og dele af den medicinske verden afviste dianetikken. I de følgende år videreudviklede L. Ron Hubbard dianetikken og grundlagde i USA i 1954 den religiøse bevægelse The Church of Scientology. Scientology blev bragt til Danmark i 1968 af fabrikant Knud Jørck (5,6) Hvem er L. Ron Hubbard? Lafayette Ron Hubbard ( ) blev født i Tilden, Nebraska, USA. I 1930'erne skrev han science fictionnoveller under seks forskellige pseudonymer. Efter 2. verdenskrig udviklede han dianetikken, og videreudviklede og omformede han denne psykoterapi til Scientology. Scientology baserer sine religiøse forestillinger på en blanding af science fiction, en særlig fortolkning af naturvidenskab og teknologi, samt det enkelte menneskes ret til at realisere sig selv. Det er med andre ord en cocktail brygget på mange af de værdinormer, der i forvejen findes i samfundet. Normer om uddannelse, progression, om individets ret og pligt til at vokse, om værdiakkumulation, om rumrejser, om teknologiske eventyr og ikke mindst kapitalisme. Denne religion kunne med andre ord umuligt opstå i et andet samfund end i den vestlige industrialiserede og kapitaliserede del af verden Mikael Rothstein, religionshistoriker ved Københavns Universitet Den amerikanske skuespiller John Travolta og hans kone Kelly Preston takker frivillige for deres indsats i Metairi, Louisiana Foto: Paul J. Richards/Scanpix L. Ron Hubbard er som grundlægger et centralt element i Scientology. Scientologer tillægger ham mange forskellige både teoretiske og praktiske erfaringer og kvalifikationer. Deres beretninger om hans liv indeholder mange elementer, som kritikere af bevægelsen har tilbagevist som usande. Scientologys fremstilling af L. Ron Hubbards liv skal snarere læses som en helgenberetning (5) Da han i 1986 døde, var det ifølge Scientology for at kunne studere de høje OT-trin uden en hindrende krop (7) L. Ron Hubbard er forfatter til en meget omfattende litteratur om Scientology. Han har efterladt sig sider 1/11

2 skriftligt materiale, mange båndede foredrag og ca. 100 film (6) Hvad er varemærket L. Ron Hubbard? Ikke alt udsendt i L. Ron Hubbard's navn er dog personligt udarbejdet af ham, da navnet også er et registreret varemærke ejet af Religious Technology Center (RTC), en institution inden for Scientologyorganisationen. RTC's opgave er at sikre, at Scientology-materiale er korrekt og ikke udvikler sig bort fra Hubbards oprindelige frelsesvej (5) Hvad kendetegner Scientologys sprog? Scientologys hovedkvarter i Los Angeles, USA Foto: Polfoto Scientologys sprog er helt specielt. Mange ord og udtryk er nyskabte, andre har fået en anden betydning, end den de normalt tillægges. For udenforstående er L. Ron Hubbards bøger og scientologers tale derfor ofte uforståelig. Oplæring i sproget foregår på de forskellige Scientology-kurser. Scientology har også udgivet en ordbog "Dianetics and Scientology Technical Dictionary", som forklarer alle ord og udtryk (5) Hvordan er Scientologys organisation? Scientology-organisationen er vidt forgrenet og vanskelig at overskue. De enkelte kirker og institutioner er selvstændige juridiske enheder, men ofte økonomisk forbundne og arbejder ud fra samme åndelige baggrund (8) Scientologys hovedsæde ligger i USA. Scientologys hovedkontor for Europa og Afrika er placeret i København. I Danmark findes tre Scientology-kirker og seks missioner. Scientology driver forlagsselskabet New ERA Publication International ApS i København. Herfra styres forlagsvirksomheden i store dele af verden. Scientology ejer to hoteller i København, der anvendes af ansatte og kursister. Scientology står også bag FEGU (Foreningen for Effektiv Grunduddannelse) og deres privatskoler, Narconon (narkobehandlingscentre), Medborgernes Menneskerettigheds Kommission, flere managementorganisationer og andre foreninger (6,7,8,9) Hvad er WISE? WISE står for World Institute of Scientology Enterprises og er en international sammenslutning af scientologer i erhvervslivet. WISE's europæiske hovedkontor er i Danmark. Medlemmer af WISE driver deres virksomheder efter L. Ron Hubbards managementteorier, som anklages for at være totalitære ledelseskoncepter (10). Flere danske virksomheder i netværket mistænkes for at bevæge sig på kanten af loven med bl.a. konkursrytteri (11) Dvorkin, Alexander: Scientology i Rusland. - Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side Forfatteren er leder af Skt. Irenæus Centret under Moskva-patriarkatet. Centret har samme opgaver og syn på Scientology som Dialogcentret. Glossary for Scientology and dianetics. Scientology. Engelsk. Scientologys ordbog over deres særlige gloser. Minoritetsreligioner i Danmark : religionssociologisk set / redigeret af Tim Jensen. Columbus, Side : Sundby-Sørensen, Merethe: Scientology. Merethe Sundby-Sørensen, der er religionssociolog, beskriver Scientologys forestillinger og ritualer, kernemedlemmernes profil, Scientologys retsstilling og omverdenens opfattelse. Teksten underbygges af et stort udvalg af kildetekster bl. a. Scientologys trosbekendelse. Bogen er skrevet til undervisningen i gymnasier og på HF. Moos, Kaj: Scientology - videnskab eller svindel? Havmågen, sider. En polemisk, kritisk bog om Scientology og L. Ron Hubbard. Forfatteren betegner sig selv som agitator mod bevægelsen. Bogen anbefales af Dialogcentret. Potthoff, Norbert J.: Scientology og erhvervslivet : Wise-rapporten - Scientologys totalitære koncept for økonomi og politik. IKON Sønderjylland, sider. 2/11

3 Forfatteren er en tidligere tysk scientolog. Han beskriver bevægelsens baggrund og ønske om og metoder til at trænge ind i erhvervslivet. Rothstein, Mikael: Gud er blå : de nye religiøse bevægelser. 4. udgave. Gyldendal, sider. Forfatteren er religionshistoriker ved Københavns Universitet og giver en populær indføring i de nye religioners (herunder Scientologys) indhold. Hans synspunkt er, at alle religioner er ligeværdige. Bogen er tillige et debatskrift, der vil gendrive det dårlige omdømme, bevægelserne hyppigt gives af medierne og især af Dialogcentret. Dialogcentret kalder i en anmeldelse forfatteren for Scientologys pressesekretær. Scientology har alvorlige problemer. Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side 3-7. En gennemgang af Scientology i Tyskland, Danmark, England, Frankrig, Grækenland og USA. Artiklen er præget af Dialogcentrets negative holdning til Scientology. Scientology Kirken i Danmark. Scientology Kirken i Danmark, sider. Bevægelsens egen introduktionspjece. Sundby-Sørensen, Merethe: DDA Scientology som identitet og institution : kernemedlemmer DDA-Nyt. - Nr. 50 (1989/90). Side En undersøgelse af kernemedlemmernes baggrund i samfundet og tilknytning til folkekirken. Viemose, Rikke: Kirke og Scientology over for hinanden i retssag : Scientology i russisk modvind. - Kristeligt Dagblad Om en afgørende retssag om ytrings- og religionsfriheden indledt i Moskva, og om Scientologys indflydelse og særlige programmer inden for fx sundhed i det russiske samfund. Videre links Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet. Freedom. Udgivet af Scientology Kirkernes Informationskontor Den danske Scientology Kirkes blad. Nye numre af det amerikanske søsterblad på engelsk samt i bl.a. tyske, italienske og franske verisoner ses på hjemmesiden for Freedom Hausherr, Tilmann: Tilman Hausherr's homepage. Engelsk. En privatmands omfattende oversigt over Scientology på Internet. Tilman Hausherr ser kritisk på Scientology som et forretningsforetagende. Der er links til Scientologys egne sider, Clearing the Internet : Scientology and Scientologists on the World Wide Web", til kritikere, til "Scientology vs the Net" og meget mere, altsammen kommenteret med både oplysende og næsvise bemærkninger. bemærkninger. Welcome to Scientology. Applied religious philosophy / Scientology. Engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk tekst. Scientologys egen homepage. I 1996 lagde Scientology sider på Internet med det formål at blive den størst repræsenterede religion dér (12) World Institute of Scientology Enterprises. WISE. Engelsk. Bevægelsens egen homepage om WISE. 1. Lindberg, Kristian: Samfundet og sekterne / Kristian Lindberg, interview med Mikael Rothstein. - Berlingske tidende Jensen, Svend: Dansk religions abc : en historisk og nutidig fortegnelse over det religiøse liv og arbejde i Danmark. Ikast, sider. 3. Sundby-Sørensen, Merethe: DDA Scientology som identitet og institution : kernemedlemmer DDA-Nyt. - Nr. 50 (1989/90). Side Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. 6. Scientology Kirken i Danmark. Scientology Kirken i Danmark, sider. 7. Dialogcentrets hjemmeside. 8. Redegørelse om Scientology-bevægelsen. Told Skat, Lambek, Bjørn: Danmark er sektens hovedkvarter / Bjørn Lambek, Jens Vilstrup. - Politiken Potthoff, Norbert J.: Scientology og erhvervslivet : Wise-rapporten - Scientologys totalitære koncept for 3/11

4 økonomi og politik. IKON Sønderjylland, sider. 11. Franck, Carsten: Partier vil undersøge Scientology / Carsten Franck, Jørgen V. Larsen. - Politiken Stensgaard, Pernille: Guden er dig selv / Pernille Stensgaard, interview med Dorthe Refslund Christensen. - Weekendavisen Scientologys religiøse indhold Hvad er Scientologys religiøse rødder? Betegnelsen Scientology står for "læren om viden". Scientology adskiller sig fra mange af de nyreligiøse bevægelser ved ikke at være bundet til én bestemt, ældre anerkendt religiøs retning. Bevægelsen har rødder i buddhisme, hinduisme og moderne vestlig naturvidenskab. Den kaldes en frelsesreligion, hvor man bevæger sig fra hierakiets bund ad "Broen til Total Frihed" mod åndelig frigørelse. Hvad er Theta - MEST? Universet består af to størrelser: 1. Theta = fornuft, ånd og positiv livskraft 2. MEST (Matter, Energy, Space, Time) = kaos og det negative fysiske univers Theta skal styre og besejre MEST. De to elementer er tiltrukket af hinanden og støder stadig sammen. Efter voldsomme sammenstød indtræffer døden, og thetas forsøg på erobring af MEST starter påny på et nyt niveau (2) Hvad er et tidsspor? Mennesket består af tre dele: Thetan (ånd), sind og krop. Thetanen er den vigtigste del af mennesket, dets åndelige kerne, som er udødelig. Når kroppen dør, vil Thetanen efter et mellemliv tage bolig i en ny krop. Den lange række af inkarnationer, Thetanen oplever, kaldes tidsspor og kan føres uendeligt langt tilbage i tid og foregå på andre planeter (2) Hvad er engrammer og auditing? "Mennesket er et åndeligt væsen. Det er ikke et stykke kød. Når man således begynder at behandle et menneske på det grundlag, at han/hun er en ånd med ubegrænset duelighed... Når vi således siger, at en person er en ånd med ubegrænset duelighed, og når vi prøver at forbedre denne duelighed, da vinder vi fremgang, som vi opnår på en meget meget let og gavnlig måde." L. Ron Hubbard Alt, hvad et menneske oplever i sit tidsspor, har indflydelse i de følgende liv. Smertefulde oplevelser ophobes og skaber psykiske og fysiske sygdomme og irrationel adfærd. De traumatiske oplevelser kaldes engrammer. Ved hjælp af auditing, en scientologisk rituel samtaleterapi findes, gennemleves og opløses engrammer i en persons tidsspor. Under auditing anvendes et E-meter, et elektronisk apparat opfundet af L. Ron Hubbard, der kan aflæse de elektroniske ladninger, der er knyttet til tidssporets engrammer. Nå alle engrammer efter auditing er fjernet og traumerne omdannet til almindelig rationel erfaring, er man clear og rede til at betræde den øverste del af "Broen til Total Frihed" (2) Hvad er OT - Opererende Thetan? De sidste trin ad Broen kaldes OT-niveauer, hvor OT står for Opererende Thetan. En Opererende Thetan kan bevæge sig uafhængigt af kroppen og har telepatiske evner. Der er 15 forskellige OT-trin, hvoraf det højeste, man i dag kan nå, er trin 8. Ved det endelige mål har Thetanen opnået en total åndelig frihed og ubegrænsede evner, en tilstand som Thetanen også besad i urtiden, før den blev narret og bundet til kroppen (2) Tror scientologer på Gud? I Scientology eksiterer ingen gud. Scientology opdeler verden i 8 ligeværdige dynamikker: 1. jeg'ets. 2. det sexuelles. 3. gruppens. 4. menneskehedens. 5. dyre- og planterigets. 6. det fysiske univers. 7. åndens. 8. uendelighedens eller gudsdynamikken. I den sidste dynamik er det dog uendeligheden, der er det centrale for Thetanen og ingen gud I den sidste dynamik er det dog uendeligheden, der er det centrale for Thetanen og ingen gud (2) Hvad er dianetik? Ordet dianetik kommer fra græsk og betyder "gennem sjælen". Dianetikken er udviklet af L. Ron Hubbard før Scientology og beskrevet i klassikeren "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed" fra Det er oprindeligt en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Ifølge dianetikken er menneskets eneste drivkraft 4/11

5 overlevelse og engrammer/traumer er alene årsag til ubehag og problemer. Menneskets sind er opdelt i: det analytiske sind, det reaktive sind og det somatiske sind. Til det reaktive sind er knyttet engrammer. Ved dianetikkens terapi, auditing, opløses engrammerne, og mennesket bliver clear. I dag er dianetikken integreret i den scientologiske frelsesvej (2) Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. (Nye religioner). Bogen, udgivet af RENNER (Research Network on New Reliogions) under Statens humanistiske Forskningsråd, er den første større danske religionshistoriske udlægning om Scientology. Forfatteren ser Scientology på dens egne præmisser og holder sig til de tekster, Scientology selv har offentliggjort. De hemmelige dokumenter, som er sluppet ud på Internet, er ikke benyttet i beskrivelsen. Bogen definerer Scientology som en religion og giver en neutral beskrivelse af troen uden at inddrage det øvrige samfunds syn på bevægelsen. Bogen har ordforklaringer og litteraturliste med bl.a. en oversigt over L. Ron Hubbards centrale værker. Hubbard, L. Ron: Dianetik, den moderne videnskab om mental sundhed : håndbog i dianetikkens metode. Scientology, sider. En klassiker inden for bevægelsen. Udkom første gang i 1950 i USA. Omhandler kun dianetik og ikke Scientology, der først senere blev videreudviklet. Scientologys religiøse rødder. Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Side Artiklen er baseret på konklusionerne på en større undersøgelse af Scientologys rødder udarbejdet af Helle Meldgaard, Århus Universitet 1990/ Frelse og terapi : en tekstmosaik om nye religiøse bevægelser i Danmark / ved Finn Stefansson og Asger Sørensen. Gyldendal, sider. 2. Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. Scientologys hemmelige skrifter på Internettet Hvorfor er Scientologys skrifter hemmelige? De øverste lag i Scientologys frelsessystem, OT-lagene og de dertilhørende materialer er fortrolige og kan kun studeres af scientologer, der har nået det rette erkendelsesniveau. Læses skrifterne af uindviede, vil de ifølge Scientology forekomme latterlige eller, som Scientology ofte advarer om, dødelige. Hvorfor er Scientology i krig med Internet? I 1995 dukkede disse hemmelige dokumenter op på Internet og blev hurtigt spredt ud til mange adresser. Scientology har på alle måder søgt at bremse spredningen med ophavsretten i hånden, men har med sine anstrengelser snarere tiltrukket mere opmærksomhed og fået pustet til ilden. Hver gang offentliggørelsen af dokumenterne er stoppet et sted, dukker de op på nye web-adresser. En hel krig har udviklet sig på Internet mellem Scientology og kritikere af bevægelsen. Den startede i 1994 med kritiske hjemmesider og anonyme afsløringer i offentlige nyhedsgrupper. Scientology har søgt at få lukket nyhedsgrupper og har ført retssager mod mange af de modstandere, der har lagt dokumenterne på Internet; men Internettets mulighed for hurtig kopiering og spredning arbejder mod Scientologys interesser (1) Hvad er forskellen på OT og NOT? De hemmelige skrifter er opdelt i to grupper: OT-skrifter og NOT (New OT). OTskrifterne er ved en hollandsk og en amerikansk retssag dømt til at være offentlig tilgængelige. NOT er endnu mere hemmelige end OT, men er også sluppet ud på Internet. I følge den amerikanske dom vurderes det, at offentliggørelse af NOT er en overtrædelse af ophavsretten, mens downloadning er lovligt (1) Hvordan havnede Scientologys hemmelige skrifter i Riksdagen? I 1996 lagde svenskeren Zenon Panoussis dokumenterne på Internet. Scientology stævnede Zenon Panoussis for brud på ophavsretten. Imidlertid var en del af Når én gang en forretningshemmelighed er lagt på Internettet, er det en gyldig del af public domain, umulig at få tilbage. Skønt personen, der oprindeligt lagde en forretningshemmelighed på Internettet er ansvarlig for en uretmæssig spredning af handelshemmeligheder, kan parten, som blot downloader Internetinformation ikke være ansvarlig for uretmæssig brug, da der ikke er nogen forseelse forbundet med benyttelsen af Internettet. Leonie Brinkema, Superior District Court Judge, USA 5/11

6 dokumenterne sendt til Riksdagen af ham. I følge svensk offentlighedslov har alle adgang til Riksdagens post (2). Dokumenterne er derfor tilgængelige dér og kan også rekvireres i kopi for 550 svenske kroner ved at sende en krydset check til: Svenska Riksdag Secretariate of the Chamber Att. Mr. Thyblad Riksgatan Stockholm Sweden (3) Har andre religioner hemmelige skrifter? At en religiøs bevægelse benytter hemmelige skrifter, hvortil der kun er adgang mod betaling for disciple med rette viden, har vakt voldsom kritik i omverdenen. Man mener, at det nok ikke er folks sjæleliv, men bevægelsens indtjeningsmuligheder, bevægelsen vil beskytte. Hemmelige religiøse lag har dog også eksisteret i andre religioner som fx i mysteriekultene i det antikke Grækenland. Også dengang måtte man betale for deltagelse (4) Kjær, Christian: Sprængfarlige skrifter / Christian Kjær, Hans Jørgen Nielsen, Ole Bang Nielsen. - Berlingske tidende Dokumenternes indhold, hvordan prøver Scientology at beskytte dem, og hvordan endte de i den svenske Riksdag. Videre links Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet. Operation Clambake. Engelsk. Hjemmesiden indeholder også mange andre links om Scientology. Spaink, Karin: I write, therefore I am. Karin Spaink's Home Page. Engelsk tekst. Hér findes de nu lovligt tilgængelige OT-dokumenter under "The First Legal Fishman Affidavit on Internet ". 1. A brief history of NOTs. Dansk oversættelse ved Karen Margrethe Stevns 2. Kjær, Christian: Sprængfarlige skrifter / Christian Kjær, Hans Jørgen Nielsen, Ole Bang Nielsen. - Berlingske tidende Dialogcentrets hjemmeside. 4. Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. Scientologys status som religion Er Scientology en religion? Gang på gang mistænkeliggøres Scientology i pressen og omtales som en fidusreligion. Er der tale om en religion eller et religiøst skalkeskjul for et forretningsforetagende, der trækker penge ud af søgende sjæle? De fleste religionssociologer og religionshistorikere kalder en bevægelse religiøs, hvis medlemmerne selv opfatter den på den måde. Religionspolitikere har derimod andre interesser og andre indgange til emnet og stiller sig derfor mere kritiske til sagen. Scientology har i mange lande haft svært ved at opnå anerkendelse som religion. Hvad er Scientologys status i USA? I USA blev Scientology igen i 1993 anerkendt af skattevæsnet som religion og dermed fritaget for skat. Tilbage i 1950'erne havde Scientology også denne status, men fik den frataget i 1967 (2)..at der er tale om et egentligt trossamfund i dette ords sædvanlige betydning - altså ikke blot en religiøs "bevægelse" eller en religiøs eller filosofisk forening, men en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund) hvis primære formål er 6/11

7 Hvorfor vil Scientology gerne være en religion? I Danmark er Scientology ikke officielt anerkendt som trossamfund. For tredje gang siden 1971 søger Scientology nu Kirkeministeriet om vielsesbemyndigelse efter ægteskabsloven og dermed godkendelse som trossamfund. En sådan godkendelse medfører udover ret til at foretage vielser også skattefordele (1,3) Hvordan godkendes en religion i Danmark? gudsdyrkelse (kult) efter en nærmere udformet lære og ritus. Kirkeministeriets svar til Folketinget om ny ægteskabslov af 1969 I forbindelse med en godkendelse skal Københavns biskop høres. Han har afvist de tidligere ansøgninger med henvisning til, at der skal være tale om et egentligt trossamfund, hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære og ritus. Denne godkendelsespraksis er blevet kritiseret af bl.a. religionssociologer, der finder det mærkeligt, at en biskop kan rådgive i sager uden for folkekirken (1) Hvad er Scientologys missionærstatus? Mens Kirkeministeriet endnu ikke har accepteret Scientology som et trossamfund, har Justitsministeriet i en periode vurderet anderledes og har siden 1985 givet udenlandske scientologer opholdstilladelse som missionærer. I 1995, da området var lagt ind under Indenrigsministeriet, bortfaldt imidlertid Scientologys missionærstatus, da man ønskede ens praksis i begge ministerier (1) Hvordan lyder en religionshistorisk definition? Religionshistorikeren Dorthe Refslund Christensen kalder Scientology en religion ud fra definitionen, at "religion er et sæt af forestillinger og symboler, der retter sig mod en metafysisk "andethed", i forhold til hvilken det menneske, der som realitet har denne andethed, kommunikerer og agerer med henblik på et konkret eller abstrakt resultat" (4) Høi, Poul: Lyssky metoder gav Scientology givtig status. Berlingske tidende Artiklen beskriver, hvordan Scientology med mistænkelige metoder fik status af religion hos de amerikanske skattemyndigheder. Warburg, Margit: De nye religioner og den danske statsmagt : sager i forbindelse med Scientology. - Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. - Nr. 2 (1995). Side En gennemgang af Scientologys juridiske status i forbindelse med tildeling af vielsesbemyndigelse og tildeling af missionærstatus. 1. Warburg, Margit: De nye religioner og den danske statsmagt : sager i forbindelse med Scientology. - Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. - Nr. 2 (1995). Side Høi, Poul: Lyssky metoder gav Scientology givtig status. - Berlingske tidende Nielsen, Erik: Scientologi søger dansk godkendelse. - Politiken Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. Omverdenens syn på Scientology Hvad mener religionshistorikere og religionssociologer om Scientology? Indtil for få år siden har religionshistorikere og religionssociologer sjældent deltaget i den offentlige debat om Scientology. Deres beskrivelser af de nye religioner er objektive, og de ser kritisk på de hetzlignende artikler, pressen ofte trykker. Scientology behandles af dem på lige fod med de ældre religioner. Den megen kritik af de nye religiøse bevægelser ser de som "et spørgsmål om, hvad man har vænnet sig til, og hvad der har nyhedens friskhed" (2) Hvad er Dialogcentrets syn på Scientology? I Danmark er Dialogcentret i Århus en af bevægelsens førende kritikere. Det er "et landsdækkende kristent arbejdsfællesskab", der er dannet som følge af de nye religioners udbredelse i Danmark, og som har en apologisk (forsvar for kristendommen) opgave. Dialogcentret opfatter den scientologiske thetan som en dæmon, og Scientology som et anti-kristeligt organiseret besættelsesfænomen (3) Scientology udfordrer den ubevidste kulturelle grænse, som vi har sat op mellem trossamfund og den vestlige forretningsverden. Margit Warburg, religionssociolog ved Københavns Universitet 7/11

8 Dialogcentret blev grundlagt for 20 år siden af professor dr. theol. Johannes Aagaard, der stadig er centrets leder. Til Dialogcentret er knyttet Sandheden om Scientology (S.O.S.). Gruppen består af tidligere scientologer og pårørende til tidligere og nuværende scientologer (4) I 1992 udskilte en gruppe sig fra Dialogcentret og dannede IKON (Informations- og Samtaleforum Om Kristendom og Nyreligiøsitet), som fører en mere moderat linie i debatten (5). Dialog Center International er et internationalt samarbejde mellem ligesindede organisationer om nyreligiøse bevægelser (4) Hvad er det øvrige samfunds og pressens syn? Pressen beskylder ofte bevægelsen for at have en lang række skjulte, ufine motiver, og at den hjernevasker og binder folk til sig. Mange politikere og menigmand deler en stor frygt og fjendtlighed over for Scientology og andre nyreligiøse bevægelser ud fra den tanke, at de "er bedrageriske skalkeskjul for pengemænd, fascister og charlataner, og eftersom deres lære er indlysende absurd, så kan intet almindeligt menneske drages af dem uden ved en eller anden form for bedrag eller tvang" (5) Hvad kritiseres Scientology for? Scientology kritiseres for en lang række forhold fra forsøg på infiltration af foreningen Sind og registre over medlemmers privatliv til at fuske med regnskaberne. Bør frelse være til salg? Scientology kritiseres især for, at det enkelte menneskes troserkendelse er direkte proportionalt med, hvor mange penge, der indbetales til bevægelsen. For at gå ad vejen til frelse, må man følge en lang kursusrække, hvor kursusprisen er stadigt stigende. Er Scientology en totalitær organisation? Scientology anklages for at være en totalitær organisation, der hævder at have teknologiske løsninger på alle problemer. Scientology har et korps af etik-officerer, der overvåger medlemmerne. Følges ikke anvisningerne, risikerer man at blive stemplet som SP (Suppresive Person) eller evt blot PTS (Potential Trouble Source). Scientology opfordrer medlemmer til i KR (Knowledge Reports) at oplyse om andres u-etiske levevis. I følge L. Ron Hubbard er 2,5% af befolkningen SP. Medregnes PTS er der tale om op til 20% af alle mennesker. For at gøre fremskridt må denne gruppe isoleres og uskadeliggøres (4,6) Snyder Scientology med regnskaberne? I 1995 gennemførte Told og Skat på politisk initiativ efter lang tids presseomtale en undersøgelse af Scientologys økonomi. I redegørelsen står bl.a.: "Regnskabsførelsen i Scientology-bevægelsen er ofte mangelfuld og rodet. Det er konstateret, at bogføringslovens bestemmelser ikke er overholdt. De enkelte kirker, missioner og foreninger er selvstændige juridiske enheder, men økonomisk tæt forbundet som følge af store indbyrdes tilgodehavender og gæld som registreres på uforrentede mellemregningskonti" (7) De mange beskyldninger mod bevægelsen har ført til en lang række retssager rejst af Scientology både i Danmark og i udlandet. Elefantens Øje: Kritisk Information om Scientology. Dialogcentret. Dansk Dialogcentret om Scientology. Scientology Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Temannummer af Dialogcentrets blad om Scientology. Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken Scientology-kirkens internationale talskvinde interviewes om de mange anklager mod bevægelsen. Aagaard, Johannes: En modstander gennem alle årene / Johannes Aaagaard, Anders Blichfeldt. - Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side Om konflikten mellem Dialogcentret og Scientology. 1. Warburg, Margit: De nye religioner og den danske statsmagt : sager i forbindelse med Scientology. - Religion. 8/11

9 Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. - Nr. 2 (1995). Side Lindberg, Kristian: Samfundet og sekterne / Kristian Lindberg, interview med Mikael Rothstein. - Berlingske tidende Legeme, sjæl og ånd. - Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Side Dialogcentrets hjemmeside. 5. Rothstein, Mikael: Gud er blå : de nye religiøse bevægelser. 4. udgave. Gyldendal sider. 6. Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken Redegørelse om Scientology-bevægelsen. Told Skat Scientology versus Tyskland Er Scientology en farlig organisation? I juni 1997 besluttede indenrigsministrene i de 16 tyske delstater at sætte Scientology på listen over forfatningsfjendtlige organisationer, som overvåges af Verfassungsschutz (2). Det er det foreløbigt sidste trin i en lang process i det tyske samfund, der har rejst amerikanske protester og vakt international opmærksomhed. I 1995 afgjorde både den tyske forfatningsdomstol, Bundesverwaltungsgericht og arbejdsretten, Bundesarbeitsgericht, at Scientology ikke var en religion men en kommerciel organisation. Regeringen opfatter Scientology som en trussel mod medlemmernes mentale og fysiske helbred (3) Er Scientology omfattet af Berufsverbot? Bayern var den første tyske delstat, der i november 1996 indførte krav om, at ansøgere til offentlige stillinger skulle oplyse om deres forhold til Scientology. Vurderes det, at der kan opstå loyalitetskonflikter, vil man som medlem af Scientology ikke kunne være ansat hos det offentlige. Delstatten overvåger på flere områder bevægelsens handlinger (1) Hvorfor skrev 34 amerikanere en protest til Helmut Kohl? I januar 1997 indrykkede 34 kendte amerikanere et åbent brev til Helmut Kohl i International Herald Tribune. Brevet var en opfordring til at standse "den organiserede forfølgelse" af Scientology og sammenlignede forholdene med 1930'ernes nazistiske jødeforfølgelse. "I 1930'erne var det jøderne. I dag er det scientologerne". Brevet blev kritiseret af tyske politikere og jøder og af det amerikanske udenrigsministerium for smagløs historieforvanskning. Brevet blev til på baggrund af det officielle Tysklands holdning til Scientology, af tyske partiers uvilje mod at have scientologer som medlemmer og CDU's ungdomsafdelings opfordring til boykot af film med Tom Cruise og John Travolta, kendte scientologer. Scientology har i flere år ført store annoncekampagner i amerikanske aviser mod Tysklands politik. Det amerikanske udenrigsministerium har kommenteret Tysklands behandling af Scientology i dets årlige rapporter over menneskerettigheder (3,4,5) Scientology er hverken en religion eller en sekt, men derimod en knaldhård forretningskoncern. Det drejer sig om en psykokoncern med forretningsmetoder, der ligger på grænsen til kriminalitet. Scientology udnytter mennesker, der har brug for hjælp, under påskud af at være en kirke, men i virkeligheden drejer det hele sig om profit. Samtidig er det en organisation, der tilstræber at få politisk magt. (...) Derfor er det den tyske efterretningstjenestes opgave at holde et vågent øje med den. Günther Beckstein, indenrigsminister i Bayern Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet. Albrectsen, Bent: Det nyreligiøse imperium slår igen. - Politiken Om det amerikanske protstbrevs modtagelse i Tyskland og Scientologys forhold til flere amerikanske nyhedsmedier. Beckmann, Heidi: Tyske råd om Scientology / Heidi Beckmann, interview med Günther Beckstein. - Kristeligt dagblad Interview med Bayerns indenrigsminister om delstatens særregler mod Scientology og dansk Scientologys indflydelse på det tyske samfund. Olsen, Kent: Stjernekrig mod Tyskland. - Jyllands-posten Om baggrunden for det amerikanske protestbrev og Scientologys forhold til underskriverne og Hollywood. 1. Beckmann, Heidi: Tyske råd om Scientology / Heidi Beckmann, interview med Günther Beckstein. - Kristeligt dagblad /11

10 2. Hansen, Jan Bo: I Hitlers fodspor. - Weekeendavisen The Scientology public relations campaign against Germany / German embassy in Washington D.C. 4. Olsen, Kent: Stjernekrig mod Tyskland. - Jylland-posten Albrectsen, Bent: Det nyreligiøse imperium slår igen. - Politiken Skolestriden i Lundtofte Kommune Hvad er skolens baggrund? 1993 oprettede Scientology to friskoler på samme ejendom i Lundtofte Kommune ved landsbyen Bjerndrup lidt nord for den tyske grænse. Skolerne er nu slået sammen til én, Sønderjyllands Internationale Skole. Hér går ca. 50 børn af tyske scientologer, der føler sig forfulgte i hjemlandet, hvor lignende skoler ikke kan oprettes. Eleverne undervises efter en studieteknik udviklet af L. Ron Hubbard, og det er hans menneskeholdning, skolen bygger på. Skolen modtager i dag ikke offentlig støtte (1) Hvad er myndighedernes syn på skolen? Gennem flere år har Lundtofte Kommune forhørt sig hos forskellige ministerier om institutionens lovlighed. For nogle af eleverne var der oprindeligt givet kommunalt tilskud efter gældende regler. På den baggrund fik kommunen efter foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg foranlediget en lovændring, der fjernede tilskud til friskolers udenlandske elever. "Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilskud til udenlandske børn, der ikke ledsages af forældre)", lov nr. 453 af 14. juni 1995 blev enstemmigt vedtaget. Lundtofte Kommune har også vedtaget en lokalplan, der hindrer tilbygninger på ejendommen (2). Forskellige problemstillinger omkring skolen er for tiden til behandling i både Justits-, Social- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kræver skærpet tilsyn med skolen for at godkende undervisningen. Skolen har i september 1997 givet adgang for pædagogiskpsykologisk rådgivning i Bov, der skal udarbejde en rapport til Undervisningsministeriet (3,4) Myndighederne i delstaten Hamburg, hvorfra mange af børnene kommer, kræver, at Det er helt klart, at det nu i fire år har været på kommunens dagsorden at få skolen lukket. Der er snart ikke den myndighed, som ikke har forsøgt at komme af med os. Det gælder undervisnings-, justits-, udenrigs- og socialministeriet. Derfor har vi også bedt ombudsmanden om at se på kommunens behandling af os. Hanne Hemmingsholt, Sønderjyllands Internationale Skole de tyske regler om skolepligt overholdes og har truet forældrene med bøder, hvis børnene ikke bliver sendt i anerkendte skoler (1) En del af de tyske elever har derfor i en periode gået i kommunens folkeskoler, en udgift lokalpolitikerne frygter kan vokse uacceptabelt. Scientology har følt sig forfulgt af kommunen og har klaget til Ombudsmanden (1) En del af de tyske elever har derfor i en periode gået i kommunens folkeskoler, en udgift lokalpolitikerne frygter kan vokse uacceptabelt. En del af de tyske elever har derfor i en periode gået i kommunens folkeskoler, en udgift lokalpolitikerne frygter kan vokse uacceptabelt. Scientology har følt sig forfulgt af kommunen og har klaget til Ombudsmanden Scientology har følt sig forfulgt af kommunen og har klaget til Ombudsmanden (1) Hvorfor er skolen politianmeldt? En del af eleverne bor hos forældrene, der er flyttet med over grænsen. De øvrige elever, der er kommet alene til Danmark, bor på skolen. Lundtofte Kommune indgav i forsommeren 1997 politianmeldelse mod skolen for overtrædelse af bistandsloven, da skolen ikke er godkendt som døgninstitution. Kommunen mener, at det er et privat opholdssted for børn, hvilket kræver, at de voksne har plejetilladelse. Politiet efterforsker stadig sagen (5) Hvad mener borgerne om skolen? I 1993 dannedes en lokal protestbevægelse mod skolen, Bjerndrup-Søgaard Borgergruppe. Baggrunden var frygt for indoktrinering af især byens unge. Borgergruppen har hentet information og støtte i Dialogcentret. Borgmester Karen Andresen forstår denne frygt og mener, at Scientology måske bruger den lokale strid som en prøvesag for siden efter evt. heldigt udfald at oprette flere af samme type skoler (1,2) Hvad er FEGU? I tilknytning til Scientology drives en række FEGU-skoler. FEGU står for Effektiv Grunduddannelse. Ikke alle tilknyttet FEGU er scientologer, men de pædagogiske principper, FEGU benytter, er udviklede af L. Ron Hubbard. FEGU-skolerne tilbyder læsetræning til læsesvage elever. Folkeskolens læseundervisning opfattes som utilstrækkelig og FEGU's metoder som midlet til indlæring. Mogens Jansen, Danmarks Pædagogiske Institut, mener ikke metoden indeholder ny viden. Danmarks Pædagogiske Institut og Ordblindeinstituttet har advaret mod FEGU-skolerne (6) 10/11

11 Nielsen, Hans Jørgen: Gøgeungerne fra Visgårdvej. - Berlingske tidende Borgmester Karen Andresen og skolens daglige leder Micaela Kubillus og dens talskvinde Hanne Hemmingsholt giver deres syn på konflikten. Poulsen, P. C.: Scientology-skole sætter sindene i kog / P.C. Poulsen, interview med Hanne Hemmingsholt. - Politiken Om konflikten i lokalsamfundet og skolens syn på bevægelsens forhold til de tyske og danske myndigheder. Schmidt, Dorte: Inden for murene. - Folkeskolen. - Nr. 9 (1990). Side En beskrivelse af FEGU-metoden og nogle kritiske pædagogers syn på FEGU. 1. Poulsen, P. C.: Scientology-skole sætter sindene i kog / P.C. Poulsen, interview med Hanne Hemmingsholt. - Politiken Lindberg, Torben: Religionskrigen i Bjerndrup. - Danske kommuner. - Nr. 10 (1996). Side Poulsen, P. C.: Kommune fanget i Scientology-strid. - Politiken Christiansen, Flemming: Kontrol med omstridt Scientology-skole. - Politiken Poulsen, P. C.: Sønderjysk Scientology-skole er blevet politianmeldt. - Politiken Schmidt, Dorte: Inden for murene. - Folkeskolen. - Nr. 9 (1990). Side Emnesøgning i Bibliotek.dk Emnesøgning på 'Scientology' bibliotek.dk 11/11

Pædagogisk konsulent i Applied Scholastics, Hanne Hemmingsholts bemærkninger til udsendelsen: P1-Dokumentars svar

Pædagogisk konsulent i Applied Scholastics, Hanne Hemmingsholts bemærkninger til udsendelsen: P1-Dokumentars svar Efter udsendelse har P1 Dokumentar modtaget nedenstående kommentar fra Hanne Hemmingsholt fra Applied Scholastics (APS). P1 Dokumentars svar i højre kolonne. (...) markerer passager med personlige oplysninger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking Statens største it-leverandør risikerer at få en sag på halsen. Selv vil CSC rejse et erstatningskrav mod de to tiltalte i sagen. ADGANG.

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

FORENINGEN ET STOFFRIT DANMARK www.stoffrit.dk

FORENINGEN ET STOFFRIT DANMARK www.stoffrit.dk FORENINGEN ET STOFFRIT DANMARK www.stoffrit.dk Langå den 23. juli 2008 Socialoverlæge, Peter Ege, Københavns Kommune responderer, at dette brev giver udtryk for nogle andre meninger end man har i kommunen,

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud

Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Styrelse frikender rituel omskæring, men kritikere ønsker fortsat forbud Line Vaaben 28. juni 2013 AFSTEMNING: Sundhedsstyrelsen finder ikke anledning til at forbyde rituel omskæring af drengebørn i Danmark,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten

Eksistentialisme Begrebet eksistens Eksistentialismen i kunsten Eksistentialisme Eksistentialismen er en bred kulturstrømning, der repræsenterer en bestemt måde at forstå livet på. Den havde sin storhedstid imellem 1945 og 1965, men den startede som en filosofi over

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion).

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion). Forslag til problemstillinger og produkter Dette hjælpeark kan inspirere til arbejdet med selvvalgt problemstilling og udarbejdelse af produkter/kulturteknikker. I kan sikkert selv finde på mange flere

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 HF

Læs mere

Metoderapport. Program: Friskoleforældre betaler til Scientology - sendt på DR s P1-Dokumentar torsdag d. 11. februar 2010.

Metoderapport. Program: Friskoleforældre betaler til Scientology - sendt på DR s P1-Dokumentar torsdag d. 11. februar 2010. Metoderapport Program: Friskoleforældre betaler til Scientology - sendt på DR s P1-Dokumentar torsdag d. 11. februar 2010. Tilrettelæggere: Jonatan Placing og Thomas Buch-Andersen. Medvirkende: Robert

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (yhri)

UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (yhri) 1 UNGE FOR MENNESKERETTIGHEDER INTERNATIONALT (yhri) www.visdomsnettet.dk 2 Unge for Menneskerettigheder Internationalt (YHRI) Den danske afdeling af Unge for Menneskerettigheder (YHRI) blev stiftet i

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM SIDE 1 AF SOFIE HYLDIG REIMICK LEKTOR I HISTORIE OG RELIGION, AARHUS KATEDRALSKOLE DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM ÉN KRISTENDOM ELLER FLERE KRISTENDOMME? Kristendom opstod og udviklede sig til en selvstændig

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Kodemanual: Pressenævnssager

Kodemanual: Pressenævnssager Bilag 3 Kodemanual: Pressenævnssager Kodekategori Variabler Beskrivelse Sagsnummer Skriv tal Fremgår af sagsoversigten i kendelser. Bruges også som reference i logbogen. År Skriv årstal Angiver hvornår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere