Introduktion til Scientology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til Scientology"

Transkript

1 Udskriv denne side Scientology Af Karen Margrethe Stevns, Lyngby-Tårbæk Kommunes Biblioteker Scientology blev opdaget, udviklet og organiseret af amerikaneren L. Ron Hubbard. Sådan betegner scientologer grundlæggelsen. I 1950 udgav L. Ron Hubbard bogen "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed". Denne bog omhandler en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Inden udgivelsen havde L. Ron Hubbard søgt at få American Medical Association og American Psychiatric Association gjort interesserede i terapien. Begge organisationer og dele af den medicinske verden afviste dianetikken. Introduktion til Scientology Hvor udbredt er Scientology? Antallet af scientologer er usikkert. Oplysninger varierer alt efter, om der alene tælles kernemedlemmer eller om alle, der har haft endog kun perifer berøring med bevægelsen, regnes med. Scientology oplyser, at der på verdensplan er ca scientologer, og at der I Danmark findes ca scientologer. Dette tal nævnes ofte, men tælles udelukkende kernemedlemmer, er tallet i Danmark i opgjort til ca. 400 (2,3) Scientology er hovedsageligt udbredt i den vestlige verden, men efter 1990 er Scientology også kommet frem i Rusland, hvor den i begyndelsen havde stor medvind med etablering af flere Scientology-organisationer. I de sidste år har bevægelsen dog haft nogen modgang i landet. Bevægelsen selv samt flere religionsforskere fremhæver, at Scientology er en af de hurtigst voksende religiøse bevægelser (4) Hvornår opstod Scientology? Scientology blev opdaget, udviklet og organiseret af amerikaneren L. Ron Hubbard. Sådan betegner scientologer grundlæggelsen. I 1950 udgav L. Ron Hubbard bogen "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed". Denne bog omhandler en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Inden udgivelsen havde L. Ron Hubbard søgt at få American Medical Association og American Psychiatric Association gjort interesserede i terapien. Begge organisationer og dele af den medicinske verden afviste dianetikken. I de følgende år videreudviklede L. Ron Hubbard dianetikken og grundlagde i USA i 1954 den religiøse bevægelse The Church of Scientology. Scientology blev bragt til Danmark i 1968 af fabrikant Knud Jørck (5,6) Hvem er L. Ron Hubbard? Lafayette Ron Hubbard ( ) blev født i Tilden, Nebraska, USA. I 1930'erne skrev han science fictionnoveller under seks forskellige pseudonymer. Efter 2. verdenskrig udviklede han dianetikken, og videreudviklede og omformede han denne psykoterapi til Scientology. Scientology baserer sine religiøse forestillinger på en blanding af science fiction, en særlig fortolkning af naturvidenskab og teknologi, samt det enkelte menneskes ret til at realisere sig selv. Det er med andre ord en cocktail brygget på mange af de værdinormer, der i forvejen findes i samfundet. Normer om uddannelse, progression, om individets ret og pligt til at vokse, om værdiakkumulation, om rumrejser, om teknologiske eventyr og ikke mindst kapitalisme. Denne religion kunne med andre ord umuligt opstå i et andet samfund end i den vestlige industrialiserede og kapitaliserede del af verden Mikael Rothstein, religionshistoriker ved Københavns Universitet Den amerikanske skuespiller John Travolta og hans kone Kelly Preston takker frivillige for deres indsats i Metairi, Louisiana Foto: Paul J. Richards/Scanpix L. Ron Hubbard er som grundlægger et centralt element i Scientology. Scientologer tillægger ham mange forskellige både teoretiske og praktiske erfaringer og kvalifikationer. Deres beretninger om hans liv indeholder mange elementer, som kritikere af bevægelsen har tilbagevist som usande. Scientologys fremstilling af L. Ron Hubbards liv skal snarere læses som en helgenberetning (5) Da han i 1986 døde, var det ifølge Scientology for at kunne studere de høje OT-trin uden en hindrende krop (7) L. Ron Hubbard er forfatter til en meget omfattende litteratur om Scientology. Han har efterladt sig sider 1/11

2 skriftligt materiale, mange båndede foredrag og ca. 100 film (6) Hvad er varemærket L. Ron Hubbard? Ikke alt udsendt i L. Ron Hubbard's navn er dog personligt udarbejdet af ham, da navnet også er et registreret varemærke ejet af Religious Technology Center (RTC), en institution inden for Scientologyorganisationen. RTC's opgave er at sikre, at Scientology-materiale er korrekt og ikke udvikler sig bort fra Hubbards oprindelige frelsesvej (5) Hvad kendetegner Scientologys sprog? Scientologys hovedkvarter i Los Angeles, USA Foto: Polfoto Scientologys sprog er helt specielt. Mange ord og udtryk er nyskabte, andre har fået en anden betydning, end den de normalt tillægges. For udenforstående er L. Ron Hubbards bøger og scientologers tale derfor ofte uforståelig. Oplæring i sproget foregår på de forskellige Scientology-kurser. Scientology har også udgivet en ordbog "Dianetics and Scientology Technical Dictionary", som forklarer alle ord og udtryk (5) Hvordan er Scientologys organisation? Scientology-organisationen er vidt forgrenet og vanskelig at overskue. De enkelte kirker og institutioner er selvstændige juridiske enheder, men ofte økonomisk forbundne og arbejder ud fra samme åndelige baggrund (8) Scientologys hovedsæde ligger i USA. Scientologys hovedkontor for Europa og Afrika er placeret i København. I Danmark findes tre Scientology-kirker og seks missioner. Scientology driver forlagsselskabet New ERA Publication International ApS i København. Herfra styres forlagsvirksomheden i store dele af verden. Scientology ejer to hoteller i København, der anvendes af ansatte og kursister. Scientology står også bag FEGU (Foreningen for Effektiv Grunduddannelse) og deres privatskoler, Narconon (narkobehandlingscentre), Medborgernes Menneskerettigheds Kommission, flere managementorganisationer og andre foreninger (6,7,8,9) Hvad er WISE? WISE står for World Institute of Scientology Enterprises og er en international sammenslutning af scientologer i erhvervslivet. WISE's europæiske hovedkontor er i Danmark. Medlemmer af WISE driver deres virksomheder efter L. Ron Hubbards managementteorier, som anklages for at være totalitære ledelseskoncepter (10). Flere danske virksomheder i netværket mistænkes for at bevæge sig på kanten af loven med bl.a. konkursrytteri (11) Dvorkin, Alexander: Scientology i Rusland. - Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side Forfatteren er leder af Skt. Irenæus Centret under Moskva-patriarkatet. Centret har samme opgaver og syn på Scientology som Dialogcentret. Glossary for Scientology and dianetics. Scientology. Engelsk. Scientologys ordbog over deres særlige gloser. Minoritetsreligioner i Danmark : religionssociologisk set / redigeret af Tim Jensen. Columbus, Side : Sundby-Sørensen, Merethe: Scientology. Merethe Sundby-Sørensen, der er religionssociolog, beskriver Scientologys forestillinger og ritualer, kernemedlemmernes profil, Scientologys retsstilling og omverdenens opfattelse. Teksten underbygges af et stort udvalg af kildetekster bl. a. Scientologys trosbekendelse. Bogen er skrevet til undervisningen i gymnasier og på HF. Moos, Kaj: Scientology - videnskab eller svindel? Havmågen, sider. En polemisk, kritisk bog om Scientology og L. Ron Hubbard. Forfatteren betegner sig selv som agitator mod bevægelsen. Bogen anbefales af Dialogcentret. Potthoff, Norbert J.: Scientology og erhvervslivet : Wise-rapporten - Scientologys totalitære koncept for økonomi og politik. IKON Sønderjylland, sider. 2/11

3 Forfatteren er en tidligere tysk scientolog. Han beskriver bevægelsens baggrund og ønske om og metoder til at trænge ind i erhvervslivet. Rothstein, Mikael: Gud er blå : de nye religiøse bevægelser. 4. udgave. Gyldendal, sider. Forfatteren er religionshistoriker ved Københavns Universitet og giver en populær indføring i de nye religioners (herunder Scientologys) indhold. Hans synspunkt er, at alle religioner er ligeværdige. Bogen er tillige et debatskrift, der vil gendrive det dårlige omdømme, bevægelserne hyppigt gives af medierne og især af Dialogcentret. Dialogcentret kalder i en anmeldelse forfatteren for Scientologys pressesekretær. Scientology har alvorlige problemer. Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side 3-7. En gennemgang af Scientology i Tyskland, Danmark, England, Frankrig, Grækenland og USA. Artiklen er præget af Dialogcentrets negative holdning til Scientology. Scientology Kirken i Danmark. Scientology Kirken i Danmark, sider. Bevægelsens egen introduktionspjece. Sundby-Sørensen, Merethe: DDA Scientology som identitet og institution : kernemedlemmer DDA-Nyt. - Nr. 50 (1989/90). Side En undersøgelse af kernemedlemmernes baggrund i samfundet og tilknytning til folkekirken. Viemose, Rikke: Kirke og Scientology over for hinanden i retssag : Scientology i russisk modvind. - Kristeligt Dagblad Om en afgørende retssag om ytrings- og religionsfriheden indledt i Moskva, og om Scientologys indflydelse og særlige programmer inden for fx sundhed i det russiske samfund. Videre links Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet. Freedom. Udgivet af Scientology Kirkernes Informationskontor Den danske Scientology Kirkes blad. Nye numre af det amerikanske søsterblad på engelsk samt i bl.a. tyske, italienske og franske verisoner ses på hjemmesiden for Freedom Hausherr, Tilmann: Tilman Hausherr's homepage. Engelsk. En privatmands omfattende oversigt over Scientology på Internet. Tilman Hausherr ser kritisk på Scientology som et forretningsforetagende. Der er links til Scientologys egne sider, Clearing the Internet : Scientology and Scientologists on the World Wide Web", til kritikere, til "Scientology vs the Net" og meget mere, altsammen kommenteret med både oplysende og næsvise bemærkninger. bemærkninger. Welcome to Scientology. Applied religious philosophy / Scientology. Engelsk, fransk, spansk, italiensk og tysk tekst. Scientologys egen homepage. I 1996 lagde Scientology sider på Internet med det formål at blive den størst repræsenterede religion dér (12) World Institute of Scientology Enterprises. WISE. Engelsk. Bevægelsens egen homepage om WISE. 1. Lindberg, Kristian: Samfundet og sekterne / Kristian Lindberg, interview med Mikael Rothstein. - Berlingske tidende Jensen, Svend: Dansk religions abc : en historisk og nutidig fortegnelse over det religiøse liv og arbejde i Danmark. Ikast, sider. 3. Sundby-Sørensen, Merethe: DDA Scientology som identitet og institution : kernemedlemmer DDA-Nyt. - Nr. 50 (1989/90). Side Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. 6. Scientology Kirken i Danmark. Scientology Kirken i Danmark, sider. 7. Dialogcentrets hjemmeside. 8. Redegørelse om Scientology-bevægelsen. Told Skat, Lambek, Bjørn: Danmark er sektens hovedkvarter / Bjørn Lambek, Jens Vilstrup. - Politiken Potthoff, Norbert J.: Scientology og erhvervslivet : Wise-rapporten - Scientologys totalitære koncept for 3/11

4 økonomi og politik. IKON Sønderjylland, sider. 11. Franck, Carsten: Partier vil undersøge Scientology / Carsten Franck, Jørgen V. Larsen. - Politiken Stensgaard, Pernille: Guden er dig selv / Pernille Stensgaard, interview med Dorthe Refslund Christensen. - Weekendavisen Scientologys religiøse indhold Hvad er Scientologys religiøse rødder? Betegnelsen Scientology står for "læren om viden". Scientology adskiller sig fra mange af de nyreligiøse bevægelser ved ikke at være bundet til én bestemt, ældre anerkendt religiøs retning. Bevægelsen har rødder i buddhisme, hinduisme og moderne vestlig naturvidenskab. Den kaldes en frelsesreligion, hvor man bevæger sig fra hierakiets bund ad "Broen til Total Frihed" mod åndelig frigørelse. Hvad er Theta - MEST? Universet består af to størrelser: 1. Theta = fornuft, ånd og positiv livskraft 2. MEST (Matter, Energy, Space, Time) = kaos og det negative fysiske univers Theta skal styre og besejre MEST. De to elementer er tiltrukket af hinanden og støder stadig sammen. Efter voldsomme sammenstød indtræffer døden, og thetas forsøg på erobring af MEST starter påny på et nyt niveau (2) Hvad er et tidsspor? Mennesket består af tre dele: Thetan (ånd), sind og krop. Thetanen er den vigtigste del af mennesket, dets åndelige kerne, som er udødelig. Når kroppen dør, vil Thetanen efter et mellemliv tage bolig i en ny krop. Den lange række af inkarnationer, Thetanen oplever, kaldes tidsspor og kan føres uendeligt langt tilbage i tid og foregå på andre planeter (2) Hvad er engrammer og auditing? "Mennesket er et åndeligt væsen. Det er ikke et stykke kød. Når man således begynder at behandle et menneske på det grundlag, at han/hun er en ånd med ubegrænset duelighed... Når vi således siger, at en person er en ånd med ubegrænset duelighed, og når vi prøver at forbedre denne duelighed, da vinder vi fremgang, som vi opnår på en meget meget let og gavnlig måde." L. Ron Hubbard Alt, hvad et menneske oplever i sit tidsspor, har indflydelse i de følgende liv. Smertefulde oplevelser ophobes og skaber psykiske og fysiske sygdomme og irrationel adfærd. De traumatiske oplevelser kaldes engrammer. Ved hjælp af auditing, en scientologisk rituel samtaleterapi findes, gennemleves og opløses engrammer i en persons tidsspor. Under auditing anvendes et E-meter, et elektronisk apparat opfundet af L. Ron Hubbard, der kan aflæse de elektroniske ladninger, der er knyttet til tidssporets engrammer. Nå alle engrammer efter auditing er fjernet og traumerne omdannet til almindelig rationel erfaring, er man clear og rede til at betræde den øverste del af "Broen til Total Frihed" (2) Hvad er OT - Opererende Thetan? De sidste trin ad Broen kaldes OT-niveauer, hvor OT står for Opererende Thetan. En Opererende Thetan kan bevæge sig uafhængigt af kroppen og har telepatiske evner. Der er 15 forskellige OT-trin, hvoraf det højeste, man i dag kan nå, er trin 8. Ved det endelige mål har Thetanen opnået en total åndelig frihed og ubegrænsede evner, en tilstand som Thetanen også besad i urtiden, før den blev narret og bundet til kroppen (2) Tror scientologer på Gud? I Scientology eksiterer ingen gud. Scientology opdeler verden i 8 ligeværdige dynamikker: 1. jeg'ets. 2. det sexuelles. 3. gruppens. 4. menneskehedens. 5. dyre- og planterigets. 6. det fysiske univers. 7. åndens. 8. uendelighedens eller gudsdynamikken. I den sidste dynamik er det dog uendeligheden, der er det centrale for Thetanen og ingen gud I den sidste dynamik er det dog uendeligheden, der er det centrale for Thetanen og ingen gud (2) Hvad er dianetik? Ordet dianetik kommer fra græsk og betyder "gennem sjælen". Dianetikken er udviklet af L. Ron Hubbard før Scientology og beskrevet i klassikeren "Dianetik : den moderne videnskab om mental sundhed" fra Det er oprindeligt en alternativ psykoterapi uden religiøst indhold. Ifølge dianetikken er menneskets eneste drivkraft 4/11

5 overlevelse og engrammer/traumer er alene årsag til ubehag og problemer. Menneskets sind er opdelt i: det analytiske sind, det reaktive sind og det somatiske sind. Til det reaktive sind er knyttet engrammer. Ved dianetikkens terapi, auditing, opløses engrammerne, og mennesket bliver clear. I dag er dianetikken integreret i den scientologiske frelsesvej (2) Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. (Nye religioner). Bogen, udgivet af RENNER (Research Network on New Reliogions) under Statens humanistiske Forskningsråd, er den første større danske religionshistoriske udlægning om Scientology. Forfatteren ser Scientology på dens egne præmisser og holder sig til de tekster, Scientology selv har offentliggjort. De hemmelige dokumenter, som er sluppet ud på Internet, er ikke benyttet i beskrivelsen. Bogen definerer Scientology som en religion og giver en neutral beskrivelse af troen uden at inddrage det øvrige samfunds syn på bevægelsen. Bogen har ordforklaringer og litteraturliste med bl.a. en oversigt over L. Ron Hubbards centrale værker. Hubbard, L. Ron: Dianetik, den moderne videnskab om mental sundhed : håndbog i dianetikkens metode. Scientology, sider. En klassiker inden for bevægelsen. Udkom første gang i 1950 i USA. Omhandler kun dianetik og ikke Scientology, der først senere blev videreudviklet. Scientologys religiøse rødder. Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Side Artiklen er baseret på konklusionerne på en større undersøgelse af Scientologys rødder udarbejdet af Helle Meldgaard, Århus Universitet 1990/ Frelse og terapi : en tekstmosaik om nye religiøse bevægelser i Danmark / ved Finn Stefansson og Asger Sørensen. Gyldendal, sider. 2. Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. Scientologys hemmelige skrifter på Internettet Hvorfor er Scientologys skrifter hemmelige? De øverste lag i Scientologys frelsessystem, OT-lagene og de dertilhørende materialer er fortrolige og kan kun studeres af scientologer, der har nået det rette erkendelsesniveau. Læses skrifterne af uindviede, vil de ifølge Scientology forekomme latterlige eller, som Scientology ofte advarer om, dødelige. Hvorfor er Scientology i krig med Internet? I 1995 dukkede disse hemmelige dokumenter op på Internet og blev hurtigt spredt ud til mange adresser. Scientology har på alle måder søgt at bremse spredningen med ophavsretten i hånden, men har med sine anstrengelser snarere tiltrukket mere opmærksomhed og fået pustet til ilden. Hver gang offentliggørelsen af dokumenterne er stoppet et sted, dukker de op på nye web-adresser. En hel krig har udviklet sig på Internet mellem Scientology og kritikere af bevægelsen. Den startede i 1994 med kritiske hjemmesider og anonyme afsløringer i offentlige nyhedsgrupper. Scientology har søgt at få lukket nyhedsgrupper og har ført retssager mod mange af de modstandere, der har lagt dokumenterne på Internet; men Internettets mulighed for hurtig kopiering og spredning arbejder mod Scientologys interesser (1) Hvad er forskellen på OT og NOT? De hemmelige skrifter er opdelt i to grupper: OT-skrifter og NOT (New OT). OTskrifterne er ved en hollandsk og en amerikansk retssag dømt til at være offentlig tilgængelige. NOT er endnu mere hemmelige end OT, men er også sluppet ud på Internet. I følge den amerikanske dom vurderes det, at offentliggørelse af NOT er en overtrædelse af ophavsretten, mens downloadning er lovligt (1) Hvordan havnede Scientologys hemmelige skrifter i Riksdagen? I 1996 lagde svenskeren Zenon Panoussis dokumenterne på Internet. Scientology stævnede Zenon Panoussis for brud på ophavsretten. Imidlertid var en del af Når én gang en forretningshemmelighed er lagt på Internettet, er det en gyldig del af public domain, umulig at få tilbage. Skønt personen, der oprindeligt lagde en forretningshemmelighed på Internettet er ansvarlig for en uretmæssig spredning af handelshemmeligheder, kan parten, som blot downloader Internetinformation ikke være ansvarlig for uretmæssig brug, da der ikke er nogen forseelse forbundet med benyttelsen af Internettet. Leonie Brinkema, Superior District Court Judge, USA 5/11

6 dokumenterne sendt til Riksdagen af ham. I følge svensk offentlighedslov har alle adgang til Riksdagens post (2). Dokumenterne er derfor tilgængelige dér og kan også rekvireres i kopi for 550 svenske kroner ved at sende en krydset check til: Svenska Riksdag Secretariate of the Chamber Att. Mr. Thyblad Riksgatan Stockholm Sweden (3) Har andre religioner hemmelige skrifter? At en religiøs bevægelse benytter hemmelige skrifter, hvortil der kun er adgang mod betaling for disciple med rette viden, har vakt voldsom kritik i omverdenen. Man mener, at det nok ikke er folks sjæleliv, men bevægelsens indtjeningsmuligheder, bevægelsen vil beskytte. Hemmelige religiøse lag har dog også eksisteret i andre religioner som fx i mysteriekultene i det antikke Grækenland. Også dengang måtte man betale for deltagelse (4) Kjær, Christian: Sprængfarlige skrifter / Christian Kjær, Hans Jørgen Nielsen, Ole Bang Nielsen. - Berlingske tidende Dokumenternes indhold, hvordan prøver Scientology at beskytte dem, og hvordan endte de i den svenske Riksdag. Videre links Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet. Operation Clambake. Engelsk. Hjemmesiden indeholder også mange andre links om Scientology. Spaink, Karin: I write, therefore I am. Karin Spaink's Home Page. Engelsk tekst. Hér findes de nu lovligt tilgængelige OT-dokumenter under "The First Legal Fishman Affidavit on Internet ". 1. A brief history of NOTs. Dansk oversættelse ved Karen Margrethe Stevns 2. Kjær, Christian: Sprængfarlige skrifter / Christian Kjær, Hans Jørgen Nielsen, Ole Bang Nielsen. - Berlingske tidende Dialogcentrets hjemmeside. 4. Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. Scientologys status som religion Er Scientology en religion? Gang på gang mistænkeliggøres Scientology i pressen og omtales som en fidusreligion. Er der tale om en religion eller et religiøst skalkeskjul for et forretningsforetagende, der trækker penge ud af søgende sjæle? De fleste religionssociologer og religionshistorikere kalder en bevægelse religiøs, hvis medlemmerne selv opfatter den på den måde. Religionspolitikere har derimod andre interesser og andre indgange til emnet og stiller sig derfor mere kritiske til sagen. Scientology har i mange lande haft svært ved at opnå anerkendelse som religion. Hvad er Scientologys status i USA? I USA blev Scientology igen i 1993 anerkendt af skattevæsnet som religion og dermed fritaget for skat. Tilbage i 1950'erne havde Scientology også denne status, men fik den frataget i 1967 (2)..at der er tale om et egentligt trossamfund i dette ords sædvanlige betydning - altså ikke blot en religiøs "bevægelse" eller en religiøs eller filosofisk forening, men en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund) hvis primære formål er 6/11

7 Hvorfor vil Scientology gerne være en religion? I Danmark er Scientology ikke officielt anerkendt som trossamfund. For tredje gang siden 1971 søger Scientology nu Kirkeministeriet om vielsesbemyndigelse efter ægteskabsloven og dermed godkendelse som trossamfund. En sådan godkendelse medfører udover ret til at foretage vielser også skattefordele (1,3) Hvordan godkendes en religion i Danmark? gudsdyrkelse (kult) efter en nærmere udformet lære og ritus. Kirkeministeriets svar til Folketinget om ny ægteskabslov af 1969 I forbindelse med en godkendelse skal Københavns biskop høres. Han har afvist de tidligere ansøgninger med henvisning til, at der skal være tale om et egentligt trossamfund, hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære og ritus. Denne godkendelsespraksis er blevet kritiseret af bl.a. religionssociologer, der finder det mærkeligt, at en biskop kan rådgive i sager uden for folkekirken (1) Hvad er Scientologys missionærstatus? Mens Kirkeministeriet endnu ikke har accepteret Scientology som et trossamfund, har Justitsministeriet i en periode vurderet anderledes og har siden 1985 givet udenlandske scientologer opholdstilladelse som missionærer. I 1995, da området var lagt ind under Indenrigsministeriet, bortfaldt imidlertid Scientologys missionærstatus, da man ønskede ens praksis i begge ministerier (1) Hvordan lyder en religionshistorisk definition? Religionshistorikeren Dorthe Refslund Christensen kalder Scientology en religion ud fra definitionen, at "religion er et sæt af forestillinger og symboler, der retter sig mod en metafysisk "andethed", i forhold til hvilken det menneske, der som realitet har denne andethed, kommunikerer og agerer med henblik på et konkret eller abstrakt resultat" (4) Høi, Poul: Lyssky metoder gav Scientology givtig status. Berlingske tidende Artiklen beskriver, hvordan Scientology med mistænkelige metoder fik status af religion hos de amerikanske skattemyndigheder. Warburg, Margit: De nye religioner og den danske statsmagt : sager i forbindelse med Scientology. - Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. - Nr. 2 (1995). Side En gennemgang af Scientologys juridiske status i forbindelse med tildeling af vielsesbemyndigelse og tildeling af missionærstatus. 1. Warburg, Margit: De nye religioner og den danske statsmagt : sager i forbindelse med Scientology. - Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. - Nr. 2 (1995). Side Høi, Poul: Lyssky metoder gav Scientology givtig status. - Berlingske tidende Nielsen, Erik: Scientologi søger dansk godkendelse. - Politiken Refslund Christensen, Dorthe: Scientology : fra terapi til religion. Gyldendal : i samarbejde med RENNER, sider. Omverdenens syn på Scientology Hvad mener religionshistorikere og religionssociologer om Scientology? Indtil for få år siden har religionshistorikere og religionssociologer sjældent deltaget i den offentlige debat om Scientology. Deres beskrivelser af de nye religioner er objektive, og de ser kritisk på de hetzlignende artikler, pressen ofte trykker. Scientology behandles af dem på lige fod med de ældre religioner. Den megen kritik af de nye religiøse bevægelser ser de som "et spørgsmål om, hvad man har vænnet sig til, og hvad der har nyhedens friskhed" (2) Hvad er Dialogcentrets syn på Scientology? I Danmark er Dialogcentret i Århus en af bevægelsens førende kritikere. Det er "et landsdækkende kristent arbejdsfællesskab", der er dannet som følge af de nye religioners udbredelse i Danmark, og som har en apologisk (forsvar for kristendommen) opgave. Dialogcentret opfatter den scientologiske thetan som en dæmon, og Scientology som et anti-kristeligt organiseret besættelsesfænomen (3) Scientology udfordrer den ubevidste kulturelle grænse, som vi har sat op mellem trossamfund og den vestlige forretningsverden. Margit Warburg, religionssociolog ved Københavns Universitet 7/11

8 Dialogcentret blev grundlagt for 20 år siden af professor dr. theol. Johannes Aagaard, der stadig er centrets leder. Til Dialogcentret er knyttet Sandheden om Scientology (S.O.S.). Gruppen består af tidligere scientologer og pårørende til tidligere og nuværende scientologer (4) I 1992 udskilte en gruppe sig fra Dialogcentret og dannede IKON (Informations- og Samtaleforum Om Kristendom og Nyreligiøsitet), som fører en mere moderat linie i debatten (5). Dialog Center International er et internationalt samarbejde mellem ligesindede organisationer om nyreligiøse bevægelser (4) Hvad er det øvrige samfunds og pressens syn? Pressen beskylder ofte bevægelsen for at have en lang række skjulte, ufine motiver, og at den hjernevasker og binder folk til sig. Mange politikere og menigmand deler en stor frygt og fjendtlighed over for Scientology og andre nyreligiøse bevægelser ud fra den tanke, at de "er bedrageriske skalkeskjul for pengemænd, fascister og charlataner, og eftersom deres lære er indlysende absurd, så kan intet almindeligt menneske drages af dem uden ved en eller anden form for bedrag eller tvang" (5) Hvad kritiseres Scientology for? Scientology kritiseres for en lang række forhold fra forsøg på infiltration af foreningen Sind og registre over medlemmers privatliv til at fuske med regnskaberne. Bør frelse være til salg? Scientology kritiseres især for, at det enkelte menneskes troserkendelse er direkte proportionalt med, hvor mange penge, der indbetales til bevægelsen. For at gå ad vejen til frelse, må man følge en lang kursusrække, hvor kursusprisen er stadigt stigende. Er Scientology en totalitær organisation? Scientology anklages for at være en totalitær organisation, der hævder at have teknologiske løsninger på alle problemer. Scientology har et korps af etik-officerer, der overvåger medlemmerne. Følges ikke anvisningerne, risikerer man at blive stemplet som SP (Suppresive Person) eller evt blot PTS (Potential Trouble Source). Scientology opfordrer medlemmer til i KR (Knowledge Reports) at oplyse om andres u-etiske levevis. I følge L. Ron Hubbard er 2,5% af befolkningen SP. Medregnes PTS er der tale om op til 20% af alle mennesker. For at gøre fremskridt må denne gruppe isoleres og uskadeliggøres (4,6) Snyder Scientology med regnskaberne? I 1995 gennemførte Told og Skat på politisk initiativ efter lang tids presseomtale en undersøgelse af Scientologys økonomi. I redegørelsen står bl.a.: "Regnskabsførelsen i Scientology-bevægelsen er ofte mangelfuld og rodet. Det er konstateret, at bogføringslovens bestemmelser ikke er overholdt. De enkelte kirker, missioner og foreninger er selvstændige juridiske enheder, men økonomisk tæt forbundet som følge af store indbyrdes tilgodehavender og gæld som registreres på uforrentede mellemregningskonti" (7) De mange beskyldninger mod bevægelsen har ført til en lang række retssager rejst af Scientology både i Danmark og i udlandet. Elefantens Øje: Kritisk Information om Scientology. Dialogcentret. Dansk Dialogcentret om Scientology. Scientology Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Temannummer af Dialogcentrets blad om Scientology. Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken Scientology-kirkens internationale talskvinde interviewes om de mange anklager mod bevægelsen. Aagaard, Johannes: En modstander gennem alle årene / Johannes Aaagaard, Anders Blichfeldt. - Den nye dialog. - Nr. 66 (1996). Side Om konflikten mellem Dialogcentret og Scientology. 1. Warburg, Margit: De nye religioner og den danske statsmagt : sager i forbindelse med Scientology. - Religion. 8/11

9 Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. - Nr. 2 (1995). Side Lindberg, Kristian: Samfundet og sekterne / Kristian Lindberg, interview med Mikael Rothstein. - Berlingske tidende Legeme, sjæl og ånd. - Den nye dialog. - Nr. 44 (1991). Side Dialogcentrets hjemmeside. 5. Rothstein, Mikael: Gud er blå : de nye religiøse bevægelser. 4. udgave. Gyldendal sider. 6. Vilstrup, Jens: En bevægelse med svar på alt / Jens Vilstrup, Flemming Christiansen, interview med Leisa Goodman. - Politiken Redegørelse om Scientology-bevægelsen. Told Skat Scientology versus Tyskland Er Scientology en farlig organisation? I juni 1997 besluttede indenrigsministrene i de 16 tyske delstater at sætte Scientology på listen over forfatningsfjendtlige organisationer, som overvåges af Verfassungsschutz (2). Det er det foreløbigt sidste trin i en lang process i det tyske samfund, der har rejst amerikanske protester og vakt international opmærksomhed. I 1995 afgjorde både den tyske forfatningsdomstol, Bundesverwaltungsgericht og arbejdsretten, Bundesarbeitsgericht, at Scientology ikke var en religion men en kommerciel organisation. Regeringen opfatter Scientology som en trussel mod medlemmernes mentale og fysiske helbred (3) Er Scientology omfattet af Berufsverbot? Bayern var den første tyske delstat, der i november 1996 indførte krav om, at ansøgere til offentlige stillinger skulle oplyse om deres forhold til Scientology. Vurderes det, at der kan opstå loyalitetskonflikter, vil man som medlem af Scientology ikke kunne være ansat hos det offentlige. Delstatten overvåger på flere områder bevægelsens handlinger (1) Hvorfor skrev 34 amerikanere en protest til Helmut Kohl? I januar 1997 indrykkede 34 kendte amerikanere et åbent brev til Helmut Kohl i International Herald Tribune. Brevet var en opfordring til at standse "den organiserede forfølgelse" af Scientology og sammenlignede forholdene med 1930'ernes nazistiske jødeforfølgelse. "I 1930'erne var det jøderne. I dag er det scientologerne". Brevet blev kritiseret af tyske politikere og jøder og af det amerikanske udenrigsministerium for smagløs historieforvanskning. Brevet blev til på baggrund af det officielle Tysklands holdning til Scientology, af tyske partiers uvilje mod at have scientologer som medlemmer og CDU's ungdomsafdelings opfordring til boykot af film med Tom Cruise og John Travolta, kendte scientologer. Scientology har i flere år ført store annoncekampagner i amerikanske aviser mod Tysklands politik. Det amerikanske udenrigsministerium har kommenteret Tysklands behandling af Scientology i dets årlige rapporter over menneskerettigheder (3,4,5) Scientology er hverken en religion eller en sekt, men derimod en knaldhård forretningskoncern. Det drejer sig om en psykokoncern med forretningsmetoder, der ligger på grænsen til kriminalitet. Scientology udnytter mennesker, der har brug for hjælp, under påskud af at være en kirke, men i virkeligheden drejer det hele sig om profit. Samtidig er det en organisation, der tilstræber at få politisk magt. (...) Derfor er det den tyske efterretningstjenestes opgave at holde et vågent øje med den. Günther Beckstein, indenrigsminister i Bayern Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet. Albrectsen, Bent: Det nyreligiøse imperium slår igen. - Politiken Om det amerikanske protstbrevs modtagelse i Tyskland og Scientologys forhold til flere amerikanske nyhedsmedier. Beckmann, Heidi: Tyske råd om Scientology / Heidi Beckmann, interview med Günther Beckstein. - Kristeligt dagblad Interview med Bayerns indenrigsminister om delstatens særregler mod Scientology og dansk Scientologys indflydelse på det tyske samfund. Olsen, Kent: Stjernekrig mod Tyskland. - Jyllands-posten Om baggrunden for det amerikanske protestbrev og Scientologys forhold til underskriverne og Hollywood. 1. Beckmann, Heidi: Tyske råd om Scientology / Heidi Beckmann, interview med Günther Beckstein. - Kristeligt dagblad /11

10 2. Hansen, Jan Bo: I Hitlers fodspor. - Weekeendavisen The Scientology public relations campaign against Germany / German embassy in Washington D.C. 4. Olsen, Kent: Stjernekrig mod Tyskland. - Jylland-posten Albrectsen, Bent: Det nyreligiøse imperium slår igen. - Politiken Skolestriden i Lundtofte Kommune Hvad er skolens baggrund? 1993 oprettede Scientology to friskoler på samme ejendom i Lundtofte Kommune ved landsbyen Bjerndrup lidt nord for den tyske grænse. Skolerne er nu slået sammen til én, Sønderjyllands Internationale Skole. Hér går ca. 50 børn af tyske scientologer, der føler sig forfulgte i hjemlandet, hvor lignende skoler ikke kan oprettes. Eleverne undervises efter en studieteknik udviklet af L. Ron Hubbard, og det er hans menneskeholdning, skolen bygger på. Skolen modtager i dag ikke offentlig støtte (1) Hvad er myndighedernes syn på skolen? Gennem flere år har Lundtofte Kommune forhørt sig hos forskellige ministerier om institutionens lovlighed. For nogle af eleverne var der oprindeligt givet kommunalt tilskud efter gældende regler. På den baggrund fik kommunen efter foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg foranlediget en lovændring, der fjernede tilskud til friskolers udenlandske elever. "Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilskud til udenlandske børn, der ikke ledsages af forældre)", lov nr. 453 af 14. juni 1995 blev enstemmigt vedtaget. Lundtofte Kommune har også vedtaget en lokalplan, der hindrer tilbygninger på ejendommen (2). Forskellige problemstillinger omkring skolen er for tiden til behandling i både Justits-, Social- og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet kræver skærpet tilsyn med skolen for at godkende undervisningen. Skolen har i september 1997 givet adgang for pædagogiskpsykologisk rådgivning i Bov, der skal udarbejde en rapport til Undervisningsministeriet (3,4) Myndighederne i delstaten Hamburg, hvorfra mange af børnene kommer, kræver, at Det er helt klart, at det nu i fire år har været på kommunens dagsorden at få skolen lukket. Der er snart ikke den myndighed, som ikke har forsøgt at komme af med os. Det gælder undervisnings-, justits-, udenrigs- og socialministeriet. Derfor har vi også bedt ombudsmanden om at se på kommunens behandling af os. Hanne Hemmingsholt, Sønderjyllands Internationale Skole de tyske regler om skolepligt overholdes og har truet forældrene med bøder, hvis børnene ikke bliver sendt i anerkendte skoler (1) En del af de tyske elever har derfor i en periode gået i kommunens folkeskoler, en udgift lokalpolitikerne frygter kan vokse uacceptabelt. Scientology har følt sig forfulgt af kommunen og har klaget til Ombudsmanden (1) En del af de tyske elever har derfor i en periode gået i kommunens folkeskoler, en udgift lokalpolitikerne frygter kan vokse uacceptabelt. En del af de tyske elever har derfor i en periode gået i kommunens folkeskoler, en udgift lokalpolitikerne frygter kan vokse uacceptabelt. Scientology har følt sig forfulgt af kommunen og har klaget til Ombudsmanden Scientology har følt sig forfulgt af kommunen og har klaget til Ombudsmanden (1) Hvorfor er skolen politianmeldt? En del af eleverne bor hos forældrene, der er flyttet med over grænsen. De øvrige elever, der er kommet alene til Danmark, bor på skolen. Lundtofte Kommune indgav i forsommeren 1997 politianmeldelse mod skolen for overtrædelse af bistandsloven, da skolen ikke er godkendt som døgninstitution. Kommunen mener, at det er et privat opholdssted for børn, hvilket kræver, at de voksne har plejetilladelse. Politiet efterforsker stadig sagen (5) Hvad mener borgerne om skolen? I 1993 dannedes en lokal protestbevægelse mod skolen, Bjerndrup-Søgaard Borgergruppe. Baggrunden var frygt for indoktrinering af især byens unge. Borgergruppen har hentet information og støtte i Dialogcentret. Borgmester Karen Andresen forstår denne frygt og mener, at Scientology måske bruger den lokale strid som en prøvesag for siden efter evt. heldigt udfald at oprette flere af samme type skoler (1,2) Hvad er FEGU? I tilknytning til Scientology drives en række FEGU-skoler. FEGU står for Effektiv Grunduddannelse. Ikke alle tilknyttet FEGU er scientologer, men de pædagogiske principper, FEGU benytter, er udviklede af L. Ron Hubbard. FEGU-skolerne tilbyder læsetræning til læsesvage elever. Folkeskolens læseundervisning opfattes som utilstrækkelig og FEGU's metoder som midlet til indlæring. Mogens Jansen, Danmarks Pædagogiske Institut, mener ikke metoden indeholder ny viden. Danmarks Pædagogiske Institut og Ordblindeinstituttet har advaret mod FEGU-skolerne (6) 10/11

11 Nielsen, Hans Jørgen: Gøgeungerne fra Visgårdvej. - Berlingske tidende Borgmester Karen Andresen og skolens daglige leder Micaela Kubillus og dens talskvinde Hanne Hemmingsholt giver deres syn på konflikten. Poulsen, P. C.: Scientology-skole sætter sindene i kog / P.C. Poulsen, interview med Hanne Hemmingsholt. - Politiken Om konflikten i lokalsamfundet og skolens syn på bevægelsens forhold til de tyske og danske myndigheder. Schmidt, Dorte: Inden for murene. - Folkeskolen. - Nr. 9 (1990). Side En beskrivelse af FEGU-metoden og nogle kritiske pædagogers syn på FEGU. 1. Poulsen, P. C.: Scientology-skole sætter sindene i kog / P.C. Poulsen, interview med Hanne Hemmingsholt. - Politiken Lindberg, Torben: Religionskrigen i Bjerndrup. - Danske kommuner. - Nr. 10 (1996). Side Poulsen, P. C.: Kommune fanget i Scientology-strid. - Politiken Christiansen, Flemming: Kontrol med omstridt Scientology-skole. - Politiken Poulsen, P. C.: Sønderjysk Scientology-skole er blevet politianmeldt. - Politiken Schmidt, Dorte: Inden for murene. - Folkeskolen. - Nr. 9 (1990). Side Emnesøgning i Bibliotek.dk Emnesøgning på 'Scientology' bibliotek.dk 11/11

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Jubilæumsarrangement på Tapeten Lørdag den 28. februar 2015 Genoptryk af nogle udvalgte artikler om COMAL m.v. fra de første numre af Datalæreforeningens

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Se, hvilket menneske

Se, hvilket menneske Personlig udvikling Af redaktør Jørgen Carl Se, hvilket menneske Deltagere på Landmark Educations kurser risikerer ydmygelser, sammenbrud og i værste fald vejen rundt om psykiatrisk afdeling. Dansk Psykolog

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsgymnasium HHX Samtidshistorie

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen

Religionshistorie. Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionshistorie Studieleder: ekstern lektor, ph.d. Søren Christian Lassen Religionernes betydning Religioner har efter alt at dømme været en del af menneskets kultur siden forhistorisk tid, og det er

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere