Arbejdsmarkedsrapport, september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsrapport, september 2013"

Transkript

1 Arbejdsliv og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, september 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse, ledige stillinger og timelønninger. De seneste tal viser følgende: Det samlede antal bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, korrigeret for sæsonudsving, udgjorde i september fuldtidspersoner, en stigning på 700 personer i forhold til august Det ikke-sæsonkorrigerede antal ledige udgjorde i september måned personer, en stigning på i forhold til måneden før. I HK udgjorde antallet af bruttoledige personer svarende til en stigning på kan ledige i forhold til måneden før. Korrigeret for sæsonudsving var ledigheden 5,7 pct., hvilket var uændret i forhold til måneden før. Den ikke-korrigerede ledighedsprocent for hele arbejdsmarkedet udgjorde 5,2 pct., hvilket var 0,2 pct. point op i forhold til måneden før. For HK s medlemmer udgjorde ledigheden 5,8 pct., en stigning på 0,4 pct. point. Ledigheden blandt de forsikrede er fortsat højest blandt aldersgrupperne år og år. Den samlede ledighed for begge grupper var henholdsvis 7,1 og 8,9 pct. I HK er ledigheden også p.t. højest i aldersgruppen år (9,4 pct.). Ledigheden for mænd og kvinder på hele arbejdsmarkedet udgjorde hhv. 5,0 og 5,6 pct., svarende til 0,6 pct. point i mændenes favør. Blandt HK s medlemmer er ledighedsprocenten derimod noget højere for mænd end for kvinder (0,5 pct. point). Forskellen i mænd og kvinders ledighed er størst i HK/Hovedstaden (1,1 pct. point). Opgjort på regioner er HK-ledigheden højest i Region Syddanmark, der har en ledighedsprocent på 6,3 pct., og lavest i Region Sjælland, hvor ledigheden nåede ned på 5,5 pct. HK-ledigheden opgjort på afdelinger er størst i HK/Midt (6,8 pct.), mens ledigheden i HK/Sjælland og HK/Midtvest er lavest med 5,5 pct. 20,9 pct. af de ledige i september måned kan karakteriseres som langtidsledige. Blandt HK s medlemmer var langtidsledige, svarende til 23,2 pct. Antallet af forsikrede steg i september måned med 0,2 pct. I HK s a-kasse steg antallet af medlemmer derimod med 1.540(!), svarende til 0,7 pct. Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgjorde i 2. kvartal 2013 knap 2,1 mio. personer, hvilket var et fald på 0,4 pct. i forhold til året før. I kommunerne er antallet af beskæftigede lønmodtagere faldet med fuldtidsstillinger, svarende til et fald på 3,2 pct. i forhold til året før. Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 med 15,3 pct. til ledige stillinger. De fleste ledige stillinger findes i Region Hovedstaden. Opgjort på branche er der flest ledige stillinger inden for Handel og transport m.v. Lønnen i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 med 1,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønnen steg i 2. kvartal med 0,3 pct. i kommuner og regioner og 0,5 pct. i staten. HK Side 1 4. november 2013

2 Ledighed Figur 1: Ledighedsprocent for HK og hele arbejdsmarkedet seneste 13 måneder, 2013M09 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 2012M M M M M M 02 Alle 5,8 5,9 6,0 6,0 6,7 6,7 6,4 5,9 5,6 5,4 5,0 5,0 5,2 HK 6,5 6,0 6,6 6,4 6,7 6,5 6,4 5,9 5,9 5,9 5,4 5,4 5,8 Alle sæsonk. 6,1 6,1 6,1 6,1 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 2013M M M M M M M 09 Korrigeret for sæsonudsving var ledigheden 5,7 pct. i september måned, hvilket var uændret i forhold til måneden før. Den ikke-sæsonkorrigerede ledighedsprocent for hele arbejdsmarkedet udgjorde 5,2 pct., svarende til en stigning på 0,2 pct. point i forhold til måneden før. Ledigheden i HK udgjorde 5,8 pct. i september måned, en stigning på 0,4 pct. point. Bilag D indeholder en oversigt over ledigheden i samtlige a-kasser. 3F har sammen den højeste ledighed p.t. på 8,2 pct. Tabel 1: Fuldtidsledige i HK og på arbejdsmarkedet i alt, sæson- og ikke sæsonkorrigeret, 2013M M 09 F uldtidsledige Ændring i fo rho ld til fo rrige mnd. I fo rho ld til fo r 3 mnd. siden I fo rho ld til sidste år A lle, ikke sæso nk. A lle, sæso nko rrigeret H K, ikke sæso nk. H K i pct. af alle 8,9 18,1 4,2 13,8 Det samlede antal bruttoledige, dvs. ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, korrigeret for sæsonudsving, udgjorde fuldtidspersoner, en stigning på godt 700 fuldtidspersoner i forhold til august Det ikke-sæsonkorrigerede ledighedstal i september måned opgjort brutto viste personer; en stigning på fuldtidsledige i forhold til måneden før. Set i forhold til samme måned sidste år er antallet af fuldtidsledige ca lavere, men opmærksomheden skal henledes på, at ca a-kassemedlemmer, der mistede deres dagpengeret i årets første otte dagpengemåneder i 2013 og en del heraf vil ikke længere indgår i gruppen af ledige, selvom de fortsat ikke er kommet i beskæftigelse. HK Side 2 4. november 2013

3 2012M M M M M M M M M M M M M09 HK-ledigheden udgjorde fuldtidsledige, hvilket var ca fuldtidspersoner lavere end året før. Igen skal der gøres opmærksom på, at medlemmer mistede dagpengeretten i de første 8 måneder af Figur 2 viser udviklingen i den generelle ledighed korrigeret for sæsonudsving inden for det seneste år. Antallet af ledige dagpengemodtagere er faldet siden årsskiftet. I samme periode har der været en lidt kraftigere stigning i antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere, hvilket kan indikere, at der er en del af de medlemmer, der er faldet ud af dagpengesystemet, kan være overgået til kontanthjælp. Bilag E og F indeholder oversigt over udviklingen og omfanget af aktivering af HK s medlemmer fordelt på tilbud, afdelinger og kommuner. Figur 2: Bruttoledighed m.v. korrigeret for sæsonudsving for de seneste 13 måneder, 2013M Bruttoledige Ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælpsmodtagere Aktiverede dagpengeberettigede Aktiverede kontanthjæl psmodtagere (arbejdsmarkedsparate) 0 Ledigheden er højest blandt aldersgrupperne år og år, jf. tabel 2. Ledigheden for begge aldersgrupper udgjorde henholdsvis 7,1 og 8,3 pct. i september måned. Tabel 2: Ledighedsprocenter for arbejdsmarkedet generelt og for HK fordelt på alder, ikke-sæsonkorrigeret, 2013M M 09 A lle I fo rho ld til seneste måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r I alt 5,2 0,2-0,6 5,8 0,4-0,7 0,6 Blandt HK s medlemmer er det også de årige, der p.t. har den højeste ledighed (9,4 pct.). Ledighedsprocenten for HK ere er fortsat højere for mænd end for kvinder, jf. tabel 3. Ledigheden for mænd er 6,2 pct. og for kvinder 5,7 pct. Således er der p.t. samlet set en overledighed for mænd på 0,5 pct. point. HK Side 3 4. november 2013 HK I fo rho ld til seneste måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r F o rskel m. H K o g alle, seneste mnd år 7,1-0,6-0,5 7,6-0,5-1,0 0, år 8,3-0,5-0,4 9,4-0,1-0,5 1, år 5,7 0,3-0,5 6,7 0,6-0,5 1, år 4,4 0,5-0,5 4,6 0,6-0,4 0, år 4,6 0,5-1,0 4,9 0,7-1,3 0,3 60 år + 3,5 0,3-0,7 3,4 0,4-0,7-0,1

4 2012M M M M M M M M M M M M M09 Overledigheden for mænd blandt medlemmerne af HK s a-kasse er størst i aldersgruppen 60 år+ (1,0 pct. point). På arbejdsmarkedet generelt er der en overledighed blandt kvinder på 0,6 pct. point. Tabel 3: Ledighed fordelt på køn, 2013M M 09 M ænd Kvinder F o rskel seneste mnd. F o rskel fo rrige måned F o rskel samme måned sidste år år 7,4 7,8 0,4-0,1 1, år 9,2 9,5 0,3-0,8 0, år 6,4 6,8 0,4 0,0 0, år 4,7 4,6-0,1-0,2-0, år 5,5 4,8-0,7-0,6-1,0 60 år + 4,2 3,2-1,0-1,0-1,7 I alt 6,2 5,7-0,5-0,8-0,4 HK-ledighedsprocenten steg i september i alle region. HK/Sjælland oplevede det største stigning i ledigheden på 0,6 pct. point, jf. figur 3. Figur 3: Regionale HK-ledighedsprocenter seneste 13 måneder, 2013M09 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 5,0 4,5 Ikke desto mindre er HK-ledigheden er fortsat lavest i Region Sjælland med en ledighedsprocent på 5,5 pct. HK-ledigheden er højest i Region Syddanmark (6,3 pct.). Ledigheden blandt HK s a-kasses medlemmer er højere end den generelle ledighed i alle regioner, jf. tabel 4. Størst er overledigheden i Region Syddanmark (1,0 pct. point). HK Side 4 4. november 2013

5 Tabel 4: Ledighed fordelt på regioner, 2013M M 09 A lle I fo rho ld til fo rrige måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r I alt 5,2 0,2-0,6 5,8 0,4-0,7 0,6 Antallet af fuldtidsledige, brutto, i HK/Hovedstaden udgjorde personer, svarende til ca. 1/3 af de fuldtidsledige. Tabel 5: Fuldtidsledige i HK fordelt på afdelinger og aldersgrupper, 2013M09 HK i alt Ledighedsprocenten er højest i HK/Midt og lavest i HK/Midtvest og HK/Sjælland (henholdsvis 6,8 pct. og 5,5 pct.). Ledigheden i HK/Midtvest er lavest for alle aldersgrupper i alderen 25 og derover. Tabel 6: Bruttoledighedsprocent for HK opgjort på afdelinger og aldersgrupper, 2013M09 HK i alt 7,6 8,3 6,0 4,1 4,4 3,1 5,9 I bilagstabellerne A og B findes en samlet tabel over ledigheden fordelt på afdeling, kommune og aldersgruppe. Forskellen i mænd og kvinders ledighed er størst i HK/Hovedstaden (1,1 pct. point). HK I fo rho ld til fo rrige måned I fo rho ld til samme mnd. året fø r F o rskel m. H K o g alle, seneste mnd. Hovedstaden 5,7 0,2-0,5 5,8 0,3-0,7 0,1 Sjælland 4,9 0,3-0,7 5,5 0,6-0,7 0,6 Syddanmark 5,3 0,3-0,8 6,3 0,6-0,7 1,0 Midtjylland 4,8 0,2-0,6 5,7 0,4-0,6 0,9 Nordjylland 5,1 0,2-0,6 6,0 0,7-0,5 0,9 2013M år år år år år 60 år + I alt HK/Hovedstaden HK/Sjælland HK/Midt HK/Sydjylland HK/Østjylland HK/Midtvest HK/Nordjylland M år år år år år 60 år + I alt HK/Hovedstaden 5,6 8,4 6,9 5,1 5,2 4,4 5,8 HK/Sjælland 8,8 10,0 6,4 4,1 4,8 3,6 5,5 HK/Midt 8,9 11,8 8,3 4,7 5,6 3,8 6,8 HK/Sydjylland 7,9 9,7 6,7 4,8 5,3 2,7 5,9 HK/Østjylland 7,5 9,3 6,8 4,4 4,3 2,2 5,7 HK/Midtvest 9,9 3,6 2,1 1,4 1,7 1,1 5,5 HK/Nordjylland 9,2 10,1 6,6 4,7 4,7 3,2 6,0 HK Side 5 4. november 2013

6 Tabel 7: Ledighed for mænd og kvinder fordelt på afdelinger, 2013M M09 Mænd Kvinder Forskel HK/Hovedstaden 6,6 5,5-1,1 HK/Sjælland 5,5 5,6 0,0 HK/Midt 7,4 6,6-0,8 HK/Sydjylland 5,9 5,9 0,1 HK/Østjylland 6,3 5,5-0,9 HK/Midtvest 5,0 5,6 0,6 HK/Nordjylland 6,1 6,0-0,1 HK i alt 6,2 5,7-0,5 Som det fremgår af tabel 8, er ca. hver femte (20,9 pct.) dagpengemodtager langtidsledig. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen er man langtidsledig, hvis man har været ledig eller aktiveret i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Andelen af langtidsledige er lidt højere blandt HK s medlemmer. Blandt HK s medlemmer var 23,2 pct. langtidsledige i september måned. Tabel 8: Langtidsledige, september september 13 Langtidsledige Andel af langtidsledige ift. antallet af bruttoledige personer Andel forrige mnd. Andel året før HK /Danmarks A- kasse ,2 23,3 31,7 A- kasse i alt ,9 20,3 29,7 Bilag C indeholder en oversigt over antallet og andelen af langtidsledige opgjort på afdeling og kommune. A-kasse Antallet af forsikrede stegt i september måned med 0,2 pct. point. I HK s a-kasse steg antallet af medlemmer med hele 0,7 pct. point. Tabel 9: Samtlige forsikrede samt medlemmer af HK's A-kasse fordelt på alder, 2013M09 Alle Ændring Ændring HK Ændring Ændring 2013M09 ift. mnd. ift. året ift. mnd. ift. året før, pct. før, pct. før, pct. før, pct år ,6 8, ,3 14, år ,8 6, ,7 5, år ,1-2, ,5-7, år ,0-0, ,2-2, år ,2 1, ,1 0,0 60 år og derover ,0 1, ,6-2,2 Alder i alt ,2 0, ,7-0,6 Tabel 10 viser medlemsudviklingen opgjort på de respektive a-kasser. I september måned var det HK, der stod for den største fremgang på nye medlemmer! Ligesom i de forudgående måneder stod 3F for det største absolutte tab på medlemmer. På de følgende pladser fulgte Lærerne og Bupl med tab på hhv. 249 og 247 medlemmer. 1 Kilde: Jobindsats.dk HK Side 6 4. november 2013

7 Inden for det seneste år er det Akademikerne inkl. ingeniørerne, der har oplevet den største medlemsfremgang på godt 9.000, svarende til en stigning på 5,3 pct. 3F har i samme tidsrum mistet godt medlemmer. Tabel 10: Forsikrede fordelt på a-kasser, 2013M09 Forsikrede 2013M09 Ændring ift. måneden før I alt ,6 Antallet af efterlønsmodtagere (fuldtidsdeltagere) er i forhold til året før faldet med personer til under grænsen til personer, et fald på 6,3 pct. Antallet af HK ere faldt i samme tidsrum med 765 personer til personer, svarende til et fald på 9,9 pct. 60 år år år år år Alder i alt Tabellen er senest opdateret: Godt 13 pct. af efterlønsmodtagerne er medlem af HK s a-kasse. Ændring ift.året før Ændring ift. året før, i pct. Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) ,3 Business ,7 Byggefagenes a- kasse ,3 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL- A) ,3 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,1 Det Faglige Hus A- kasse ,4 El- faget ,5 Fag og Arbejde (FOA) ,0 Faglig Fælles a- kasse (3F) ,2 Frie Funktionærer (FFA) ,6 Funktionærer og Servicefag ,0 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF- A) ,0 Fødevareforbundet (NNF) ,4 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,6 Journalistik, Kommunikation og Sprog ,7 Kristelig a- kasse ,8 Ledere ,6 Lærere (DLF- A) ,1 Magistre (MA) ,3 Metalarbejdere ,4 Min akasse ,2 Selvstændige (DANA) ,6 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,1 Socialpædagoger (SLA) ,4 Teknikere ,1 Økonomer (CA) ,5 Tabel 11: Efterlønsmodtagere samtlige samt medlemmer af HK's a-kasse fordelt på alder, 2013K2 Alle Ændring Ændring HK Ændring Ændring 2013K2 ift. forrige ift. året ift. forrige ift. året måned før måned før HK Side 7 4. november 2013

8 Beskæftigelse Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere udgjorde knap 2,1 mio. personer i 2. kvartal Set i forhold til forrige kvartal steg beskæftigelsen med fuldtidsbeskæftigede. Set i forhold til året før var der dog tale et fald i beskæftigelsen på godt personer (0,4 pct.). Tabel 12: Beskæftigelsen (1.000) fordelt på brancher, 2013K2 2013K2 Tabellen er senest opdateret: B eskæftigede Ændring ift.fo rrige kvartal Ændring ift.fo rrige kvartal, pct. Ændring ift. året fø r Ændring ift. året fø r, pct. Landbrug, skovbrug og fiskeri , ,2 Råstofindvinding , ,1 Industri , ,7 Energiforsyning , ,9 Vandforsyning og renovation , ,5 Bygge og anlæg , ,0 Handel , ,2 Transport , ,3 Hoteller og restauranter , ,2 Information og kommunikation , ,6 Finansiering og forsikring , ,4 Ejendomshandel og udlejning , ,7 Videnservice , ,5 Rejsebureauer, rengøring og anden , ,7 operationel Offentlig administration, ser forsvar og , ,5 politi Undervisning , ,1 Sundhed og socialvæsen , ,4 Kultur og fritid , ,0 Andre serviceydelser mv , ,4 Uoplyst aktivitet , ,5 Erhverv i alt , ,4 I seneste kvartal er beskæftigelsen steget i de fleste brancher. Inden for Hotel og restauranter steg beskæftigelsen med ca Inden for Undervisning faldt beskæftigelsen med personer. Det kraftige fald skal dog ses i sammenhæng med lærerkonflikten i andet kvartal. I forhold til sidste år er det Industrien, der har oplevet det næststørste fald i beskæftigelsen på knap Rejsebureauer mv. har oplevet den største fremgang i beskæftigelsen i forhold til året før på fuldtidsbeskæftigede. Tabel 13 viser udviklingen i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på sektorer. Kommunerne har oplevet det største tab på fuldtidsbeskæftigede. Igen skal opmærksomheden henledes på lærerkonflikten. I den private sektor steg beskæftigelsen med knap fuldtidsstillinger. HK Side 8 4. november 2013

9 Tabel 13: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på sektorer, 2013K2 2013K2 Ændring Ændring seneste år seneste år, pct. Stat ,8 Regioner ,5 Kommuner ,2 Sociale kasser og fonde ,8 Offentlige virksomheder ,7 Private virksomheder ,4 Private non- profit organisationer ,0 Uoplyst ,1 Sektorer i alt ,4 Tabellen er senest opdateret: Ledige stillinger Antallet af ledige stillinger i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 i forhold til forudgående kvartal med 15,3 pct. til Antallet af ledige stillinger steg i alle regioner. Antallet af ledige stillinger udgør 1,4 pct. af de besatte stillinger. Tabel 14: Ledige stillinger fordelt på region, 2013K2 2013K2 Ledige stillinger Hele landet ,3 1,4 Tabellen er senest opdateret: De fleste ledige stillinger findes i Region Hovedstaden. Ændring i antal ledige stillinger til forrige kvartal i pct. Andel ledige stillinger i fht. besatte stillinger Region Hovedstaden ,9 1,7 Region Sjælland ,2 1,3 Region Syddanmark ,6 1,2 Region Midtjylland ,9 1,1 Region Nordjylland ,6 0,9 Knap af de ubesatte stillinger findes inden for Handel og transport mv. Inden for Bygge og anlæg var der tale om en stigning i antallet af ubesatte stillinger på hele 43,8 pct. Også inden for information og kommunikation steg antallet af ubesatte stillinger kraftigt. Tabel 15: Ledige stillinger fordelt på erhverv, 2013K2 2013K2 Ledige stillinger Ændring i antal ledige stillinger ift. forrige kvartal i pct. Andel ledige stillinger i fht. besatte stillinger Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,8 1 Bygge og anlæg ,8 1,1 Handel og transport mv ,8 1,1 Information og kommunikation ,4 2,6 Finansiering, forsikring og ejendomshandel ,0 1,2 Erhvervsservice ,8 2,2 I alt ,3 1,4 Tabellen er senest opdateret: Summen af ledige stillinger er større end antal ledige stillinger fordelt på regioner, da ikke alle stillinger kan fordeles på regioner. HK Side 9 4. november 2013

10 Timelønninger Lønudviklingen fordelt på brancher Tabel 16: Årlige lønstigninger i den private sektor fordelt på brancher, 2013K2 2013K2 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 1,7 0,2 5,9 Bygge og anlæg 0,5 0,0 2,5 Handel og transport mv. 1,2 0,2 4,4 Information og kommunikation 2,0 0,7 5,9 Finansiering og forsikring 1,9-0,2 7,6 Ejendomshandel og udlejning 0,9-0,3 3,7 Erhvervsservice 1,2-0,3 4,5 Undervisning og sundhed mv. 0,5-0,1 2,4 Kultur, fritid og anden service 0,9-0,4 2,2 Erhverv i alt 1,3 0,0 4,8 Tabellen er senest opdateret: Lønnen i den private sektor steg i 2. kvartal 2013 med 1,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Lønstigningstakten var således uændret i forhold til 1.kvartal Den årlige lønstigning var størst inden for Information og Kommunikation, hvor lønnen steg 2,0 pct. i forhold til samme kvartal året før. Set over de seneste 3 år er lønnen i den private sektor steget med 4,8 pct. Finansiering og forsikring har udvist den største stigning på 7,6 pct.; Kultur, fritid og anden service har haft den laveste lønstigning på 2,2 pct. Tabel 17: Årlige lønstigninger i kommuner og regioner fordelt på brancher, 2013K2 2013K2 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Vandforsyning og renovation 3,8 3,1 8,1 Rengøring og anden operationel service 0,1 0,1 0,1 Kommunal/regional administration 0,0-0,8 3,2 Undervisning 1,0 0,6 3,5 Sundhedsvæsen 0,3 0,3 2,2 Sociale institutioner 0,1-0,2 2,7 Kultur og fritid -1,2-1,7 1,4 Erhverv i alt 0,3-3,7 3,8 Tabellen er senest opdateret: Lønnen i kommuner og regioner steg i 2. kvartal 2013 med 0,3 pct. i forhold til samme kvartal året før, jf. tabel 17. Lønstigningstakten var 3,7 pct. point lavere end i forrige kvartal. Vandforsyning og renovation stod for den største stigning på 3,80 pct. i forhold til forrige kvartal. Over de seneste 3 år er lønnen inden for Vandforsyning og renovation steget med 8,1 pct. HK Side november 2013

11 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 Tabel 18: Årlige lønstigninger i staten fordelt på brancher, 2013K2 2013K2 Å rlig lø nstigning seneste kvartal Ændring i stigningstakt ift. fo rrige kvartal Erhverv i alt 0,5-1,6 3,0 Tabellen er senest opdateret: Lønnen i staten i 2. kvartal 2013 steg med 0,5 pct. i forhold til samme kvartal året før, jf. tabel 18. Lønstigningstakten faldt med 1,3 pct. point i forhold til forrige kvartal. Forskning og udvikling har stået for den største stigning på 5,8 pct. over de seneste tre år. Inden for Statslig administration, forsvar og politi er lønnen steget med 2,1 pct. i de seneste tre år. Som det fremgår af figur 4, er de offentlige sektorer løbet fra den private sektor siden Figur 4: Lønudviklingen seneste 3 år (1. kvartal, 2005=100), 2013K2 Samlet lø nstigning i de seneste 3 år Transport 0,5-1,5 5,5 Forskning og udvikling 2,5-1,8 5,8 Statslig administration, forsvar og politi 0,1-1,6 2,1 Undervisning 0,9-1,2 3,3 Kultur og fritid 0,5-2,4 4, Privat sektor Statslig sektor 117 Kommuner og regioner 115 Tabellen er senest opdateret: HK Side november 2013

12 I gennemsnit har lønmodtagerne i den private sektor haft i lille reallønsfremgang inden for det seneste år, mens lønmodtagerne i den offentlige sektor har oplevet et tab af købekraft, jf. tabel 19. Tabel 19: Lønstigninger inden for seneste år og seneste 3 år N o minel lø nstigning seneste år R eallø nsstigning seneste år N o minel lø nstigning seneste 3 år R eallø nsstigning seneste 3 år Privat 1,3 0,4 4,8-1,5 Stat 0,5-0,4 3,0-3,3 Kommune 0,3-0,6 3,8-2,5 Tabellen er senest opdateret: Efter modregning af stigningen i forbrugerpriserne i perioden kan det konstateres, at medarbejdere i alle sektorer har haft et reallønsfald i de forløbne 3 år. Størst er det for ansatte i staten. HK Side november 2013

13 Bilag A: Bruttoledighed i pct. opdelt på afdelinger, kommuner og alder, september 2013 Afdeling Kommune år år år år år 60 år + I alt HK Hovedstaden Albertslund 6,4 21,2 9,2 4,9 5,9 5,1 7,6 Allerød 3,1 2,9 3,4 2,0 2,7 7,0 3,0 Ballerup 7,7 8,2 4,9 4,9 4,6 3,7 5,2 Bornholm 6,5 9,0 7,2 4,7 5,9 4,1 5,9 Brøndby 7,8 7,4 8,9 4,7 5,4 2,6 6,2 Dragør 7,3 4,8 1,8 3,1 5,0 0,3 3,6 Egedal 5,0 7,7 3,3 3,1 3,6 6,4 3,7 Fredensborg 8,3 10,1 7,1 4,5 4,3 4,7 5,5 Frederiksberg 3,3 8,3 8,4 5,6 5,2 4,0 6,1 Frederikssund 6,1 9,0 4,0 4,1 4,1 5,7 4,7 Furesø 7,6 12,0 5,4 3,8 3,8 5,6 4,8 Gentofte 3,8 8,8 3,7 6,0 5,0 4,4 5,3 Gladsaxe 5,0 7,2 9,1 3,7 4,0 2,2 5,1 Glostrup 8,0 10,0 5,4 3,9 5,5 4,9 5,6 Gribskov 1,9 5,0 4,9 5,5 5,2 2,9 4,8 Halsnæs 9,1 11,6 3,9 4,5 2,9 6,3 4,8 Helsingør 5,8 5,3 4,3 5,1 4,8 2,7 4,8 Herlev 7,7 5,8 8,0 4,1 4,8 6,9 5,8 Hillerød 7,2 7,0 6,1 3,9 3,7 3,3 4,7 Hvidovre 4,4 8,1 5,7 5,5 3,9 4,8 5,2 Høje- Taastrup 4,0 11,5 9,0 4,3 6,0 5,0 6,5 Hørsholm 5,4 2,0 9,5 4,9 3,9 3,3 4,9 Ishøj 9,5 18,7 11,7 4,5 6,2 3,9 8,6 København 5,2 8,2 7,5 7,5 7,1 4,6 7,1 Lyngby- Taarbæk 4,4 7,2 6,6 4,7 4,7 2,6 5,1 Rudersdal 3,1 3,8 7,0 4,1 4,6 2,5 4,5 Rødovre 9,0 4,6 7,3 4,1 3,1 6,4 5,2 Tårnby 6,9 5,1 5,6 2,9 5,3 6,9 4,8 Vallensbæk 5,4 9,7 6,3 1,5 4,8 3,4 4,4 Subtotal 5,6 8,4 6,9 5,1 5,2 4,4 5,8 HK Midt Assens 10,8 8,7 11,0 3,9 3,1 7,0 6,3 Fredericia 10,7 10,8 8,7 6,2 6,6 4,5 7,7 Faaborg- Midtfyn 7,0 11,4 5,7 4,0 5,7 5,4 5,7 Kerteminde 3,4 4,4 7,1 3,9 5,1 5,1 5,0 Langeland 14,5 11,8 11,3 3,7 8,4 3,2 7,9 Middelfart 10,0 13,9 3,6 4,0 5,5 2,0 5,5 Nordfyns 7,1 16,1 5,1 6,4 3,9 1,9 5,9 Nyborg 10,1 17,7 6,8 3,8 5,4 1,5 6,4 Odense 8,3 12,1 9,8 4,3 6,0 2,7 7,4 Svendborg 10,9 11,7 7,8 6,0 6,3 3,2 7,3 Ærø - - 1,9 4,1 2,5 8,3 3,0 Subtotal 8,9 11,8 8,3 4,7 5,6 3,8 6,8 HK Midtvest Herning 12,3 8,9 5,4 3,6 5,5 2,1 5,9 Holstebro 6,9 8,4 5,5 3,9 4,8 5,5 5,4 Ikast- Brande 7,5 11,1 6,9 5,5 5,7 2,8 6,6 Lemvig 13,1 8,0 2,3 2,6 2,4-3,6 Morsø 16,6 6,8 4,2 3,9 3,2 3,1 5,6 Ringkøbing- Skjern 5,6 12,5 5,6 2,2 3,4 2,2 4,4 Skive 9,0 9,9 4,3 4,5 4,0 1,5 5,3 Struer 10,8 5,1 7,5 3,3 2,6 5,0 4,7 Viborg 10,9 11,4 5,7 3,7 4,7 2,6 5,7 Subtotal 9,9 3,6 2,1 1,4 1,7 1,1 5,5 HK Side november 2013

14 HK Nordjylland Brønderslev 13,8 9,8 7,2 5,8 4,6 6,9 6,8 Frederikshavn 7,0 11,9 5,6 4,2 5,6 1,6 5,7 Hjørring 10,1 12,2 6,4 4,3 4,3 2,7 6,0 Jammerbugt 8,3 3,7 4,2 2,9 3,3 3,9 3,9 Læsø ,1 4, ,6 Mariagerfjord 11,6 10,9 6,8 6,4 6,8 1,5 7,3 Rebild 8,1 13,2 4,2 4,8 4,8 2,2 5,4 Thisted 12,0 7,9 4,4 3,9 3,8 5,2 5,4 Vesthimmerlands 12,1 8,5 8,7 4,1 2,8 1,1 5,9 Aalborg 8,2 10,0 7,6 4,9 4,8 3,2 6,4 Subtotal 9,2 10,1 6,6 4,7 4,7 3,2 6,0 HK Sjælland Faxe 7,5 9,9 4,9 4,1 4,6 4,6 5,0 Greve 5,9 8,1 5,1 2,3 4,0 5,4 4,0 Guldborgsund 14,3 7,7 8,2 4,1 4,7 3,4 6,0 Holbæk 7,7 9,0 5,7 4,5 3,9 2,7 5,1 Kalundborg 9,1 12,5 6,6 3,8 5,9 1,6 5,8 Køge 9,9 9,0 7,6 4,0 4,2 4,6 5,8 Lejre 9,1 8,5 5,6 3,1 4,2 1,6 4,4 Lolland 11,2 13,2 5,2 5,6 5,6 6,2 6,5 Næstved 9,9 10,9 7,7 4,3 5,0 3,6 6,4 Odsherred 8,1 17,5 6,3 4,1 5,4 2,8 6,0 Ringsted 8,5 9,3 6,4 4,1 5,9 1,8 5,8 Roskilde 7,2 7,1 5,8 4,1 4,7 4,0 5,2 Slagelse 9,7 10,9 7,8 4,8 4,6 3,1 6,4 Solrød 1,5 5,6 4,8 3,9 5,5 3,4 4,4 Sorø 6,4 13,3 4,1 5,5 5,7 3,3 5,7 Stevns 8,2 16,7 6,9 4,8 2,6 2,4 5,2 Vordingborg 8,3 10,1 5,3 4,1 4,6 2,4 5,1 Subtotal 8,8 10,0 6,4 4,1 4,8 3,6 5,5 HK Sydjylland Billund 3,2 12,0 7,6 2,7 4,9 1,6 5,1 Esbjerg 5,9 7,7 6,5 3,4 5,2 3,0 5,1 Fanø - 14, ,2-2,2 Haderslev 8,6 8,5 7,4 6,0 6,0 2,1 6,6 Hedensted 11,9 8,2 6,5 3,4 5,4 0,5 5,3 Horsens 7,0 10,6 7,1 5,5 5,3 1,7 6,3 Kolding 6,7 10,1 5,7 4,9 4,4 3,6 5,7 Sønderborg 9,8 10,8 7,2 5,9 4,5 2,0 6,3 Tønder 10,9 12,2 7,8 4,1 6,6 4,0 6,9 Varde 5,8 8,2 4,4 2,4 4,0 0,8 3,9 Vejen 5,9 8,1 7,8 3,5 4,1 4,2 5,2 Vejle 10,5 10,0 6,6 5,7 6,4 2,6 6,8 Aabenraa 9,7 9,5 6,6 6,6 6,4 4,4 6,8 Subtotal 7,9 9,7 6,7 4,8 5,3 2,7 5,9 HK Østjylland Favrskov 9,5 7,1 5,2 3,6 3,3 3,9 4,5 Norddjurs 9,7 12,0 8,9 5,4 5,2-7,0 Odder 5,0 3,8 6,2 3,1 4,1 5,3 4,3 Randers 10,4 13,8 6,4 4,5 3,7 1,3 6,3 Samsø ,7-3,3-5,5 Silkeborg 8,2 10,3 5,6 3,4 5,0 2,4 5,3 Skanderborg 4,7 7,2 6,0 4,5 3,3 0,7 4,5 Syddjurs 12,1 10,5 6,0 4,7 3,3 2,8 5,4 Aarhus 6,5 8,3 7,6 4,8 4,8 2,5 6,0 Subtotal 7,5 9,3 6,8 4,4 4,3 2,2 5,7 HK Side november 2013

15 Bilag B: Bruttoledige fordelt på afdelinger, kommuner og alder, september 2013 Afdeling Kommune år år år år år 60 år + I alt HK Hovedstaden Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje- Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Subtotal HK Midt Assens Fredericia Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Subtotal HK Midtvest Herning Holstebro Ikast- Brande Lemvig Morsø Ringkøbing- Skjern Skive Struer Viborg Subtotal HK Side november 2013

16 HK Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Rebild Thisted Vesthimmerlands Aalborg Subtotal HK Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Subtotal HK Sydjylland Billund Esbjerg Fanø Haderslev Hedensted Horsens Kolding Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Subtotal HK Østjylland Favrskov Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Subtotal I alt HK Side november 2013

17 Bilag C: Langtidsledige generelt og HK specifikt fordelt på afdelinger, kommuner og alder, september 2013 HK Side november 2013

18 Afdeling Kommune Alle HK Forskel i Antal langstidsle dige personer Langtidsledi ge i pct. af bruttoledige Antal langstidsle dige personer Langtids ledige i pct. af bruttole dige pct. point af andel af langtidsledi ge HK Hovedstaden Albertslund , ,2 7,8 Allerød 51 20,9 5 17,2-3,7 Ballerup , ,7 0,3 Bornholm , ,0 5,1 Brøndby , ,3 1,8 Dragør 33 21,6 6 27,3 5,7 Egedal , ,8-0,9 Fredensborg , ,9 8,7 Frederiksberg , ,0-0,3 Frederikssund , ,5-4,9 Furesø , ,6 8,2 Gentofte , ,3 3,7 Gladsaxe , ,0 4,6 Glostrup 92 22, ,0-0,2 Gribskov , ,3-0,5 Halsnæs 86 17,1 7 13,2-3,9 Helsingør , ,2-0,3 Herlev , ,9 1,1 Hillerød , ,4 4,3 Hvidovre , ,0 3,8 Høje- Tåstrup , ,1 8,2 Hørsholm 76 29, ,7 7,0 Ishøj , ,9 12,6 København , ,2 3,8 Lyngby- Taarbæk , ,7 2,5 Rudersdal , ,0 10,0 Rødovre , ,1-0,5 Tårnby , ,8 5,2 Vallensbæk 63 21,3 9 28,1 6,8 Subtotal , ,1 3,4 HK Midt Assens , ,2-4,0 Fredericia , ,0-1,6 Faaborg- Midtfyn , ,6 6,4 Kerteminde , ,7 5,1 Langeland #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Middelfart 98 17, ,7-2,9 Nordfyns , ,5 0,1 Nyborg , ,6 4,0 Odense , ,3-0,7 Svendborg #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Ærø #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Subtotal #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T HK Midtvest Herning , ,6-2,5 Holstebro , ,3 0,7 Ikast- Brande , ,3-0,6 Lemvig 55 18,5. 8,3-10,2 Morsø 45 16,8 8 19,0 2,2 Ringkøbing- Skjern , ,7-4,5 Skive , ,5-1,2 Struer 54 13,0 8 21,6 8,6 Viborg , ,1 2,6 Subtotal , ,4-0,4 HK Side november 2013

19 HK Nordjylland Brønderslev , ,3-2,1 Frederikshavn , ,5-0,6 Hjørring , ,0-1,8 Jammerbugt 90 13,8 7 12,5-1,3 Læsø 3 10,7... Mariagerfjord , ,4 2,5 Rebild 55 12,2 4 6,9-5,3 Thisted , ,0 2,3 Vesthimmerland 99 16, ,7 3,6 Aalborg , ,8 3,3 Subtotal , ,9 1,1 HK Sjælland Faxe , ,2 3,3 Greve , ,5-0,5 Guldborgsund , ,1-1,8 Holbæk , ,9 0,3 Kalundborg , ,0 3,4 Køge , ,0 2,7 Lejre 68 19, ,6 0,1 Lolland , ,6 2,3 Næstved , ,3 4,8 Odsherred 90 18, ,9 12,8 Ringsted , ,4 8,7 Roskilde , ,1 3,7 Slagelse , ,3 4,2 Solrød 68 23, ,6 5,0 Sorø , ,5 2,1 Stevns 91 24, ,3 8,8 Vordingborg , ,4 1,8 Subtotal , ,3 3,0 HK Sydjylland Billund 65 18,2 9 24,3 6,1 Esbjerg , ,4-1,8 Fanø 6 15,0. 50,0 35,0 Haderslev , ,8 1,4 Hedensted , ,0 6,8 Horsens , ,8 3,5 Kolding , ,4 3,5 Sønderborg , ,6 5,5 Tønder , ,8 3,5 Varde ,5 9 15,3-1,2 Vejen , ,7 3,9 Vejle , ,0 2,7 Aabenraa , ,4-2,5 Subtotal , ,9 2,3 HK Østjylland Favrskov , ,9 10,1 Norddjurs , ,6 0,1 Odder 50 17, ,8 10,5 Randers , ,7 3,6 Samsø #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Silkeborg , ,2 3,7 Skanderborg , ,2 5,2 Syddjurs , ,9-2,1 Aarhus #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Subtotal #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T I alt #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T HK Side november 2013

20 Bilag D: Bruttoledighed i samtlige a-kasser, 2013M M09 Ændring i forhold til forrige måned Ændring i forhold til sidste år Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 4,2 0,0 na. Business 4,1 0,2-0,4 Byggefagenes a- kasse 5,7 0,1-1,1 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL- A) 4,3-0,1-0,3 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1,5 0,1 0,0 Det Faglige Hus A- kasse 6,4 0,4-0,6 El- faget 3,3 0,3-0,7 Fag og Arbejde (FOA) 5,1 0,7-0,2 Faglig Fælles a- kasse (3F) 8,2 0,7-1,3 Frie Funktionærer (FFA) 4,7 0,3-0,9 Funktionærer og Servicefag 4,6 0,2-0,8 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF- A) 4,1-0,1-0,1 Fødevareforbundet (NNF) 6,3 0,7-1,6 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 5,8 0,4-0,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 7,5 0,4-1,1 Kristelig a- kasse 6,6 0,3-1,0 Ledere 3,2 0,3 0,0 Lærere (DLF- A) 3,4-0,8-0,6 Magistre (MA) 6,6-0,1-0,2 Metalarbejdere 4,5 0,1-1,4 Min akasse 4,1 0,1-0,1 Selvstændige (DANA) 4,3 0,2-0,4 Socialpædagoger (SLA) 4,0 0,2-0,3 Teknikere 7,3-0,2-1,2 Økonomer (CA) 5,7 0,0-0,1 I alt 5,2 0,2-0,6 HK Side november 2013

21 Bilag E: Antal aktiverede fordelt på tilbud, september 2013 Alle, HK, HK sep-13 Ændring i forhold til forrige måned Ændring sep- 13 i forhold til sidste år Ændring i forhold til sidste år Ændring i forhold til forrige måned andel i pct. Ordinære uddannelsesforløb % %. 9,8% Øvrige forløb under 4 uger % %. 11,4% Øvrige forløb over 4 uger % %. 11,4% Vejledning og opkvalificering % - 13% % - 16% 11,0% Privat ansættelse med løntilskud % - 30% 354 2% - 24% 11,8% Offentlig ansættelse med løntilskud % - 34% 719 2% - 36% 11,3% A nsættelse med lø ntilskud i stat 530 3% - 28% 43 16% - 20% 8,1% A nsættelse med lø ntilskud i regio n 419 1% - 25% 52-13% - 38% 12,4% A nsættelse med lø ntilskud i ko mmune % - 35% 602 3% - 37% 11,7% A nsættelse med lø ntilskud i selvej. inst % - 28% 23 28% - 21% 8,3% Ansættelse med løntilskud % - 33% % - 32% 11,5% Privat virksomhedspraktik % - 17% % - 8% 12,3% Offentlig virksomhedspraktik % - 3% % - 3% 10,3% Virkso mhedspraktik, stat % 8% 39 26% 0% 7,8% Virkso mhedspraktik, regio n % 15% 32 19% 33% 12,0% Virkso mhedspraktik, ko mmune % - 7% % - 6% 10,5% Virksomhedspraktik % - 12% % - 6% 11,6% Voksenelever i privat virksomhed 60-8% - 59% 8 0% - 60% 13,3% Voksenelever i offentlig virksomhed 5-71% - 87%. ####### #VÆRDI! ###### Voksenelever fra ledighed 65-21% - 65% 10-29% - 70% 15,4% Tilbud i alt % - 18% % - 20% 11,2% HK Side november 2013

22 Bilag F: Aktiverede medlemmer fordelt på afdelinger, kommuner og aktiveringstilbud, september 2013 HK Side november 2013

23 Afdeling Kommune Vejledning Ansættelse og med opkvalifice løntilskud ring Virksomhed spraktik Voksenelev fra ledighed Tilbud i alt HK Hovedstaden Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje- Tåstrup Hørsholm Ishøj København Lyngby- Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Subtotal HK Midt Assens Fredericia Faaborg- Midtfyn Kerteminde Langeland #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Ærø #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Subtotal #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T HK Midtvest Herning Holstebro Ikast- Brande Lemvig Morsø Ringkøbing- Skjern Skive Struer Viborg Subtotal HK Side november 2013

24 HK Nordjylland Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø..... Mariagerfjord Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Subtotal HK Sjælland Faxe Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Lolland Næstved Odsherred Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Sorø Stevns Vordingborg Subtotal HK Sydjylland Billund Esbjerg Fanø..... Haderslev Hedensted Horsens Kolding Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Subtotal HK Østjylland Favrskov Norddjurs Odder Randers Samsø #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T Subtotal #I/T #I/T #I/T #I/T #I/T I alt HK Side november 2013

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014

/ Analyse og ledelsesinformation. Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 / Analyse og ledelsesinformation Arbejdsmarkedsrapport, januar 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed,

Læs mere

Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013

Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 / Politik og Analyse Arbejdsmarkedsrapport, oktober 2013 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

ledige har fået brev om akutberedskab

ledige har fået brev om akutberedskab 8. november 2012 Michel Klos 42.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

11. april 2009. Resume:

11. april 2009. Resume: 11. april 2009 af Jeppe Druedahl, og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (33 55 77 12 eller 28 42 42 72) STIGENDE ARBEJDSLØSHED RAMMER BREDT HVEM ER RAMT? Den økonomiske krise har for alvor bidt sig fast

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab

28.000 ledige har fået brev om akutberedskab 1. oktober 2012 Michel Klos 28.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Analyse: 20.000 danskere ville årligt have mistet deres dagpenge, hvis regeringens dagpengereform allerede var implementeret

Analyse: 20.000 danskere ville årligt have mistet deres dagpenge, hvis regeringens dagpengereform allerede var implementeret 10. juni 2011 Analyse: 20.000 danskere ville årligt have mistet deres dagpenge, hvis regeringens dagpengereform allerede var implementeret Analyseoverblik Den 1. juli 2012 træder regeringens dagpengereform

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct.

Andelen af langtidsledige i HK androg i december måned 22,6 pct., lidt over gennemsnittet for alle a-kasser på 18,9 pct. Arbejdsmarkedsrapport, februar 2015 / Analyse Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, a-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014

/ Analyse. Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014 / Analyse Arbejdsmarkedsrapport, marts 2014 Rapporten indeholder seneste arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistik samt Jobindsats.dk. Der fokuseres på følgende områder: Ledighed, A-kasse, beskæftigelse,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere