Nekrologer HARALD LANGBERG. 3. august oktober 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nekrologer HARALD LANGBERG. 3. august 1919 21. oktober 2003"

Transkript

1 Nekrologer HARALD LANGBERG 3. august oktober 2003 Harald Langberg var en af sin generations ledende bygningshistorikere, og hans hovedværk var de to bind om»danmarks Bygningskultur«. Langberg indtog i mange år en ledende stilling i landets bygningsbevaringsarbejde og var i over 40 år en af Nationalmuseets markante faglige profiler. Samtidig var han i mere end et kvart århundrede en velargumenteret skikkelse i en af interesseorganisationerne for bygningsbevaring (»Foreningen til gamle bygningers bevaring«), en kombination der i dag måske kan vække undren, men som for en menneskealder siden opfattedes som en selvfølgelighed. Harald Langberg var af en gammel københavnsk familie, student fra Efterslægten, og han nåede at rejse ud i Europa kunsthistoriske studier i Italien før grænserne lukkedes. Derefter var det Københavns Universitet som kaldte, men afbrudt af et markant engagement deltagelse (med sin bror Gunnar) som frivillig i den norske hær i kampene mod tyskerne i foråret Harald Langberg har en enkelt gang berettet om dette, men den senere deltagelse i modstandsbevægelsen blev der (som skik var) lagt låg over. Harald Langberg blev magister i kunsthistorie Ud på året 1940, altså endnu som ganske ung student, blev Langberg ansat af Nationalmuseets direktør Poul Nørlund til at assistere i Det særlige bygningssyn, som dengang hørte under museet. Nogle år senere (1945) blev han sekretær. Denne stilling beholdt han i over 20 år, idet han samtidig avancerede indenfor museumshierarkiet (inspektør 1954, overinspektør 1962). En væsentlig del af arbejdet var at udgive»fredningslisten«, (officielt: Fortegnelse over landets fredede bygninger) som udkom med nogle års mellemrum. Det var det eneste sted man kunne finde en samlet oversigt over landets fredede verdslige bygninger, herunder næsten alle hovedmonumenterne. Langberg opdagede snart, at detaljerne i Fredningslisten kunne trænge til en præcisering og opstramning, hvilket skete. I øvrigt administreredes landets fredede

2 Harald Langberg 243 bygninger fra et lille kontor ved siden af Nationalmuseets direktør, efterhånden dog med en kontordame til hjælp. Takket være Langbergs umådelige energi og arbejdsevne kom bøger og artikler i stadig stigende takt, Københavns gamle bydel, C.F.Hansens indsats som arkitekt (incl. afsnittet om Hansen i»danmarks Kirker«, Københavns Frue Kirke), den østjyske herregård Clausholms bygningshistorie (oprindelig tænkt som disputats), huse på Christianshavn, hvor der også blev fundet 1600-tals boder beregnet for de mere beskedne befolkningslag, og resultatet af to års koncentreret indsats Danmarks Bygningskultur. Dette værk er i øvrigt forsynet med en form for teoridannelse,»bygningskulturens midler og mål«det var ikke noget man var forvænt med i tidens bygningshistorie. Førsteudgaven er fra 1955, genudgivelsen ved Arkitektskolen i Århus kom Harald Langbergs periode som museumsleder på Nationalmuseet medførte en ny koncentreret indsats, også indenfor bygningsstudiet. Han blev fascineret af Kronborg, renæssanceborgen ved Øresund, og skrev hele fem selvstændige publikationer om emnet, særlig charmerende er bogen om»dansesalen på Kronborg«(1985). Som fremhævet af en god ven og mangeårig kollega, museumsinspektør Fritze Lindahl, kredsede mange af Langbergs arbejder fra de senere tiår omkring tallets teaterbygninger, livet i dem og tidens store hændelser. I virkeligheden var det en interesse fra de unge dage, som her blev genoptaget og videreført. Det drejede sig både om selve bygningerne som om opførelserne af skuespil og opera.»kongens Teater. Komediehuset på Kongens Nytorv«(1974) og»kongens Opera«(1998) hører til denne gruppe. De datidige bygninger beskrives under inddragelse af de udenlandske forbilleder. Første gang Langberg vendte tilbage til denne fascination, var, da han op til 200-årsdagen for processen mod Struensee og Brandt gennemarbejdede sagens aktstykker og opfattede processen politisk. Derfor så han hele forløbet som et»dødens Teater. Revolutionen 1772«. Bogen blev udgivet af Gyldendal (1971), men med karakteristisk samvittighedsfuldhed blev de noter og henvisninger, som manglede i forlagets udgave, udsendt privat og fordelt til en række større biblioteker. En væsentlig, men udadtil mindre iøjnefaldende indsats var de over 25 bind, der var frugten af næsten et halvt århundredes virke som redaktør af skriftserien i»foreningen til gamle Bygningers Bevaring«( ). Her fik mange unge forskere deres første bog udgivet et arbejde som Langberg anså som mindst lige så krævende, og på en måde også lige så vigtigt som selv at skrive en bog. I begyndelsen af 1960 erne kunne bevaringsarbejdet glæde sig over

3 244 Nekrologer politisk velvilje, og Langberg kom til at stå for en række historisk velfunderede bevaringsplaner, hvis detaljer dog var udarbejdet af repræsentanter for næste generation. Man lagde ud med Mariager og Christianshavn, senere fulgte flere andre byer og bebyggelser. Men de politiske vinde skiftede, og Fredningsstyrelsen overtog en del af arbejdet. Også Harald Langberg skiftede arbejdsfelt, idet han 1967 blev leder af Nationalmuseets 2. afdeling (i dag Danmarks Middelalder og Renæssance). I en årrække fortsatte en del af arbejdet med de historiske huse, nu dog i museets regi. Særlig markant og omfattende er»historiske Huse i København«fra Den omfattede både Bispestaden og Ny- København. Bogen blev, som det endnu dengang var skik, udgivet anonymt, og den var frugten af mange personers årelange indsats. Forordet var underskrevet Nationalmuseets 2. afdeling, men det var naturligvis Harald Langberg, der i sidste ende stod for værket, ligesom den afgørende kontrol og overblikket lå hos ham. Serien»Historiske Huse«, der omfattede mange bind, hvor en række unge forskere gjorde en betydelig indsats, afsluttedes med efternøleren»historiske Huse på Christianshavn«. Bogen, hvor Langberg havde skrevet den store indledning, omfatter husene før 1870, og den udkom af forskellige grunde først efter hans pensionering (1993). Harald Langbergs sidste store arbejde var om den polskfødte arkitekt Christof Marselis (1670 erne-1731), hvis danske virke har afsat sig markante, stadig eksisterende spor i København, således Garnisons kirke og Staldmestergården (i dag en del af Undervisnings- og Kirkeministeriet). Marselis navn havde længe været kendt, men omkring 1970 blev flere københavnske forskeres opmærksomhed rettet mod ham, idet man anede at hans indsats måske var undervurderet. Således havde Langberg nogle år før genudgivet en sjælden samling københavnske stik, som Marselis havde offentliggjort i Augsburg. Da Langberg blev klar over, at en selvbiografi af Marselis fandtes som manuskript i et bibliotek i Sankt Petersborg, lykkedes det ham at få en film her til landet, og denne blev nu bearbejdet og udgivet. Ikke som en klassisk kildeudgave, men som en monografi, hvor kenderen af baroktidens arkitektur fulgtes med Marselis gennem Europa (»Christof Marselis. En europæisk arkitekts eventyr«, 1-3, Kbh ). I bind 2 fik Langberg endnu en gang lejlighed til at kredse om et af sine yndlingsemner, nemlig operahuset i Bredgade, nu sæde for Østre Landsret. Som så mange af Langbergs bøger blev også disse udgivet på eget forlag, og naturligvis med kræsen typografi. En sammentrængt fremlæggelse af resultaterne findes i den store artikel om Marselis i sidste udgave af Weilbach s Kunstnerleksikon.

4 Harald Langberg 245 Selv om Langberg først og fremmest var bygningshistoriker, måtte de tyve år som leder af Nationalmuseets middelaldersamling naturligt afsætte sig sine forskningsmæssige spor. Et af de mest markante var Mindesmærkeselskabets monografi»gunhildkorset«(1982). Korset af hvalrostand dateres ikke som hidtil til en datter af Svend Estridsen, men trekvart århundrede senere, til en datter af Svend Grathe. Det placeres i 1100-tallets midte i den sachsiske hofkultur, som denne konge var kommet ind i via giftermål. Nogle år senere fulgte monografien over det omtrent samtidige bronzekrucifiks»lundø-korset«(1992), der forsigtigt dateres til o Centrum for Harald Langbergs private tilværelse var det københavnske»ildebrandshus«(opført 1732) på Gråbrødretorv 3, som han erhvervede 1943, og efter restaurering beboede siden 1945 sammen med sin kone Inger. Inger Langberg gav ham gennem de følgende 58 år den støtte, der var helt nødvendig for at han kunne gennemføre sit livsværk. Huset på Gråbrødretorv 3, kendt som»wessels hus«, blev gradvis og under stor bekostning istandsat, på 2. sal midt i huset indrettedes»wessels Mindestuer«, som stadig er tilgængelige. Familien selv samt logerende unge fagfæller og slægtninge boede i resten af huset. Harald Langberg skrev gerne om huset og dets beboere. Når Gråbrødretorv i dag har en så central rolle i det gamle København skyldes det ikke mindst Langbergs initiativ, da han reddede sit engang så dybt forfaldne hus. Harald Langberg kunne som person være umådeligt inspirerende og han var, når lejlighed gaves, en fremragende underviser for yngre kolleger. Blandt de friheder han satte højest, var ytringsfriheden også for embedsmænd! Meget passende var han »ledende senior«i den københavnske Studenterforening med landets frieste talestol. Mens Harald Langberg i sin ungdom muligvis mest var kendt som den utrættelige polemiker i sin ofte heldigt førte kamp for bygningsbevaringssagen, så nåede han som moden mand og senere i sin alderdom frem til betydelig dansk og international anerkendelse. Københavns Universitet tildelte ham på forslag fra Institut for Historie og Institut for Kunsthistorie æresdoktorgraden 1995, og senest modtog han i 1999 i Hamburg fra stiftelsen F.V.S. en guldmedalje for sin indsats for europæisk bygningsbevaring, Conservatio Monumentorum Europae. I 1979 fik han et smukt festskrift fra sine medarbejdere og kolleger på Nationalmuseets 2. afdeling og redaktionen af»danmarks Kirker«, redigeret af Robert Egevang. Her findes også en bibliografi, til og med 1978, der imidlertid kun medtager Langbergs egne artikler og bøger. Det store redaktionsarbejde, bl.a. i»hvem byggede Hvad«(1952) andenudga-

5 246 Nekrologer ven kom i tre bind ( ) skimtes lige akkurat, mens andet redaktionsarbejde, bl.a. den ovennævnte skriftserie, er udeladt. Blandt senere udgivelsesarbejder var ungdomsvennen Bredo L. Grandjeans efterladte sammenfattende værk om»stukarbejder i Danmark «(1994). Det er hensigten, at Harald Langbergs videnskabelige samlinger skal indgå i Nationalmuseets Antikvarisk-Topografiske Arkiv. Harald Langberg, der var Ridder af Dannebrog, var desuden dekoreret med Kong Christian X s Erindringsmedalje for Deltagelse i Krigen og med den Norske Deltagermedalje. Jørgen Steen Jensen

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

Nekrolog VAGN DYBDAHL. 1. februar 1922-27. februar 2001

Nekrolog VAGN DYBDAHL. 1. februar 1922-27. februar 2001 Nekrolog VAGN DYBDAHL 1. februar 1922-27. februar 2001 I februar 2001 døde historikeren og arkivmanden, fhv. rigsarkivar, dr. phil. Vagn Dybdahl i en alder af 79 år efter længere tids sygdom. Vagn Dybdahl

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Lukker Nexø op for diskussion

Lukker Nexø op for diskussion 74 ANMELDELSER Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen og Anne-Lise Walsted Lukker Nexø op for diskussion Martin Andersen Nexø: Soldage. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Yde.

Læs mere

TRAP DANMARK VERSION 6.0

TRAP DANMARK VERSION 6.0 TORSDAG 01. JANUAR 2015 TURNER BIGUM JONES OLSEN TRAP DANMARK VERSION 6.0 TOPOGRAFI: For 43 år siden udkom det seneste kapitel i fortællingen om Trap Danmark. Om få år vil kongeriget igen være vendt og

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Nyt fra Sprognævnet 2003/1 marts Indhold Artikler Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Farvel til formanden Med udgangen af 2002 trådte

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954. -holder planlægningen 50 år efter?

KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954. -holder planlægningen 50 år efter? KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954 -holder planlægningen 50 år efter? KØBENHAVNS SKITSE TIL EN GENERALPLAN 1954 -holder planlægningen 50 år efter? 20. Seminar September 2004 Dansk Byplanlaboratorium

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Det anbragte barn Kildedal, Karin. Publication date: 1996. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Det anbragte barn Kildedal, Karin Publication date: 1996 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

lyserøde elefanter Kvinder synlige og usædvanlige

lyserøde elefanter Kvinder synlige og usædvanlige lyserøde elefanter Kvinder synlige og usædvanlige 99 lyserøde elefanter Jytte Hilden, Lene Frøslev og Kate Bluhme Redaktion: Jytte Hilden, fhv. minister Lene Frøslev, journalist Kate Bluhme, journalist

Læs mere

PUFF. Skriftserie fra VMK om pædagogisk udvikling, forskning og formidling i musiklivet - 2 - - 1 -

PUFF. Skriftserie fra VMK om pædagogisk udvikling, forskning og formidling i musiklivet - 2 - - 1 - - 1 - - 2 - PUFF Skriftserie fra VMK om pædagogisk udvikling, forskning og formidling i musiklivet Bendt Viinholt Nielsen Omkring Rued Langgaards første symfoni PUFF nr. 16-10 Esbjerg, januar 2010 VMK

Læs mere

EINAR KORNERUP A/S 1907-2007. Søren Federspiel Kurt Jacobsen

EINAR KORNERUP A/S 1907-2007. Søren Federspiel Kurt Jacobsen EINAR KORNERUP A/S 1907-2007 Søren Federspiel Kurt Jacobsen EINAR KORNERUP A/S 1907-2007 Søren Federspiel Kurt Jacobsen Udgivet af Einar Kornerup A/S Einar Kornerup A/S 1907-2007 Einar Kornerup A/S 1.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006

Tema: Billedkunstens Grå Guld. Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Tema: Billedkunstens Grå Guld Billedkunstnernes forbund #1 marts 2006 Læs også om: Billedkunsten efter Muhammed-tegningerne Det ny Charlottenborg DRs generaldirektør lover mere kunst og kultur på TV Bkf-bladet

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond ISSN 1903-5497 Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet

Læs mere

3u s udveksling med Island 2012

3u s udveksling med Island 2012 3u s udveksling med Island 2012 3u var så heldig i 2012, at få Nordplus støtte (dvs. støtte fra Nordisk Råd) til en udveksling september oktober 2012 med Reykjavik gymnasiet Menntaskólinn við Sund. Islændingenes

Læs mere

Ind i fabrikken. Af Lars K. Christensen

Ind i fabrikken. Af Lars K. Christensen Ind i fabrikken Af Lars K. Christensen Omkring 1890 arbejdede der en drejer hos maskinfabrikant Drost på Amager. En dag hvor mester gik sin daglige runde på værkstedet, standsede han op ud for drejeren

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

28. årgang April 2008

28. årgang April 2008 28. årgang April 2008 Forårsmorgen i Dragør - Et»rigtigt«cirkus er i byen! Foto: Søren Mogensen Læs i dette nummer om: Beboerforeningens svar til Dragør Kommune vedrørende Planstrategi 2007 Birte Hjorth

Læs mere