Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene."

Transkript

1 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk af, om der kan spares på forbruget. Hulmursisolering Jf. de oprindelige bygningstegninger, så er facaden mod forhaven udført som en skalmur. Hvis dette er korrekt (flere husejere mener ikke dette er tilfældet), så vil der evt. være et besparelsespotentiale, såfremt hulrumsisoleringen er faldet sammen som følge af f.eks. vandindtrængning. Dog vurderes besparelsespotentialet til at være relativt småt medmindre man beslutter sig for at opføre en ny skalmur. Dette vil dog markant ændre på det enkelte rækkehus fremtoning og da dette ligeledes vil være en bekostelig affære, anbefales det ikke at gå i gang med det. Såfremt en mur er fugtig i længere tid efter regn, så bør muren / sålbænke gås efter og eventuelle utætheder fjernes. Ekstra isolering udvendig Det er teknisk muligt at bygge udenpå husenes vægge, men det vil ændre på rækkehusets fremtoning. Check diverse målere kontinuerligt og vurdér løbende energiforbruget i boligen. Sammenlign med andre husstande i bebyggelsen. Isoleringen i hulrummet i muren mod vejen og i gavle bør ses efter. Man kan bore små huller og stikke en cykeleger ind, og se om der er isolering. En erfaren isolatør ved, hvor han skal se. Men en termofotografering vil bedre kunne afsløre dårlig isolering. Her vil en fælles undersøgelse i rækken være en fordel. Det er vigtigt, at der ikke kan trænge vand ind i isoleringen, så fugerne skal være tætte. Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kontakt bestyrelsen for en udtalelse omkring det arkitektoniske, da det påvirker rækkehusets udseende. -medium høj >10 år >10 år ingen udgifter 1 af 8

2 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Isolering - vægge Vinduer/ døre Ekstra isolering indvendig Der er yderst begrænset isoleringsmateriale i vinduespartierne på begge sider af huset, dvs. bag træbeklædningen mellem og under vinduerne og bag eternitpladerne over vinduerne. Det anbefales at udskifte isolationsmaterialet og evt. bygge indad i værelset for at opnå større isoleringstykkelse. Dette vil dog ændre markant på udseendet indvendigt. Udskiftning af vinduer/døre Besparelsespotentialet ved udskiftning af vinduer/døre kan i langt de fleste tilfælde ikke alene retfærdige udskiftning. Andre faktorer såsom støjreduktion, reduceret træk og problemer med fugt i rammer (pga. kuldebro i bunden af termoruder) kan dog medvirke til, at det samlet kan være formålstjenesteligt at foretage udskiftningen. I disse tilfælde anbefales det at købe 3-lags glas med varmeflade for nord/østvendte døre/vinduer og 2-lags glas med varmeflade til syd/vestvendte for at opnå højere solindfald og dermed opvarmning. Start med at vurdere, om ændringen kan accepteres rent arkitektonisk. Det er muligt at efterisolere indvendigt, men det skal gøres rigtigt (der skal monteres en fuldstændig tæt dampspærre, hvilket kan være ganske vanskeligt), ellers kan der komme kondensproblemer. Og det vil nok ikke umiddelbart være rentabelt. >10 år Kontakt en fagmand. Medium >10 år ca. pris af 8

3 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Udskiftning af ruder Der vil være en varmebesparelse ved at beholde vinduerne og døre og udskifte ruderne til energiglas med varm kant. Eventuelt 3 lags glas, hvis der kan skaffes plads. Hvis man ønsker at dæmpe lyden kan der investeres i lydglas. Effekten vil dog være afhængig af at vinduet er tæt, ellers kommer lyden bare ind af utæthederne. Utætte fuger Fugerne omkring vindues- og dørrammer skal være fleksible så de slutter tæt både til rammen og til muren, ellers kan det trække ind. Undersøg om vinduer og døre er i god stand. Kontakt en glarmester. Fuger omkring alle døre/vinduer bør tjekkes og evt. udskiftes, hvis de ikke længere slutter tæt. lav > 10år ca. pris af 8

4 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Vinduer/ døre Medium <5 år ca. pris (materialer) Ventilation Utætte døre / vinduer Tætningslisterne i vinduer og døre skal ligeledes slutte tæt. Hvis tætningslisterne ikke slutter tæt, vil der være et besparelsespotentiale på 10-15%. Tætningslister må i øvrigt ikke overmales, da det nedsætter deres funktion markant. Såfremt det ikke er muligt at få døre/vinduer til at slutte tæt med nye lister, så kan der være behov for at rette dem op. Især hoveddøren kan have tendens til at hænge med tiden. Varmebesparende udsugning Husene ventileres mekanisk via ventilatorer i badeværelse, toilet og kælderrum. Visse ventilationsåbninger lukker kontinuerligt kold luft ind i husene, hvilket giver ekstra energiforbrug. Det er muligt at købe dels ventilationsriste, der lukker af for vind og dels ventilatorer, der kun trækker luft ind, når de er i drift. Gå alle døre og vinduer efter og vurdér, om tætningslister er bløde og eftergivende og om de slutter tæt. Hvis ikke, så udskift listerne. (husk også kældervinduet). Det understreges, at de fleste tætningslister, der sælges i gængse byggemarkeder, ikke er holdbare, så indkøbet bør derfor foretages hos en specialist. Vinkel-tætningslister (v-lister) anbefales (<). De billigste tætningslister holder kun ganske kort tid, hvorimod lister af god kvalitet kan forventes at holde op mod 20 år. Hvis døre og vinduer ikke slutter tæt efter udskiftning af tætningslister, så ret dem op. Dette kræver særlige kompetencer og man kan derfor med fordel kontakte en fagmand (tømrer/snedker) Undersøg om ventilationen kontinuerligt trækker kold luft ind (når den er slukket). Udskift til en model med lukkespjæld. Eventuelt en fugtstyret model. Skal udføres af elektriker >5 år ca. pris pr ventilator (materialer) 4 af 8

5 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Varmerør Varmt vand Isolering af rør Flere ejere har problemer med at få varmt vand i badeværelset hurtigt om morgenen. Ofte skal vandet løbe længe før det varme vand når frem i bruseren. Eftersom der ikke er cirkulering på det varme vand i husene, så findes der umiddelbart ingen anbefalelsesværdige løsninger på denne problematik. Der ville være et besparelsespotentiale, hvis varmerørene kunne isoleres hele vejen nede fra kælderen og op til badeværelset. Tommelfingerreglen er, at det vil være muligt at spare kr. pr. meter rør, der isoleres med 3 cm s isoleringsmateriale. I vores huse vil det formentligt kun være muligt at isolere med 2,5 cm s isoleringsmateriale pga. rørenes afstand til væggen og dermed vil det ikke helt være muligt at opnå denne besparelse. Hvis der isoleres, vil det varme vand bevare temperaturen i rørene i meget længere tid. Dermed bliver det evt. også muligt at spare på vandet. Temperatur varmt vand Termostaten på varmeveklseren bør indstilles til 55 grader. Kommer temperaturen over 57 grader vil der ske en kraftig tilkalkning. På den anden side, skal temperaturen være over grader for at undgå regionella bakterier. Isolér rør i kælderen samt evt. i stueplan. >5 år 5 af 8

6 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Radiator Termostater på radiatorer Der findes i dag mange forskellige avancerede termostater på markedet, der kan regulere varmen intelligent med udgangspunkt i tidsskemaer mv. Disse kan dog i langt de fleste tilfælde ikke benyttes på varmeapparaterne i vores huse, da termostater i vores huse er placeret på returrørene. Ejere bemærkede, at der kun findes én model på markedet og det er netop den type (fra Danfoss), husene oprindeligt blev leveret med. Der er besparelsespotentiale ved at slukke for varmen, når der luftes ud, men besparelse kan blive svær at realisere, eftersom det er meget svært at indstille termostaterne. Dermed kan det let ende med, at der efter udluftning bliver skuet for højt op for varmen med merforbrug til følge. Vigtigst er det dog, at der sættes jævn varme på i hele huset, altså ikke termostaten på 5 i eet rum og på 0 i andre rum. Det er uøkonomisk med så ujævn varme. Termostaterne skal kunne føle rumtemperaturen. Derfor er vigtigt, at de ikke er dækket af gardiner eller lignende og at der er ca. 10 cm s afstand fra termostat til gulv, da varmen således bliver reguleret bedst muligt. Dette er vigtigt at overveje, hvis der lægges nyt gulv oven på det eksisterende. Alternativt kan man montere en fjernføler (findes dog næppe til vores radiatorventiler, se ovenfor) Sørg for at indstille termostater (nogenlunde) ens i alle rum og dæk ikke radiator og termostat med gardiner eller lignende. 6 af 8 >1 år

7 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Isolering - tag Tagisolering Taget vil være det oplagte sted at starte med energiinvesteringer. Det vil give besparelser på varmeregningen og bedre komfort på 1. sal, dvs. mere varme om vinteren og mindre varme om sommeren. Bliv enige med alle i rækken og kontakt en fagmand. Medium >10 år ca. pris pr bolig El-forbrug I forbindelse med udskiftning af tag, anbefales det at installere så meget isolationsmateriale som muligt under hensyntagen til tagets tykkelse og dermed det arkitektoniske udtryk i forhold til øvrige rækkehusrækker. Husene er forsynet med fælles tag for hele rækker ad gangen. Indtrængende fugt vil fordele sig i isoleringen under tagpappet i hele rækken, ikke kun der, hvor utætheden findes. Derfor skal tagprojekter gennemføres for hele rækker ad gangen. El besparelse De fleste vil kunne spare på elregningen ved at udskifte glødelamper med sparerpærer eller LED lamper. Standby-forbrug for elektriske apparater er en stor synder i mange hjem. For elforbrugets vedkommende er det oftest de mange små bække, der gør den store å. At en enkelt lysdiode står i døgndrift betyder næsten ikke noget, men 30 dioder kan jo summe op. Er man nysgerrig mht. hvor meget strøm de forskellige apparater bruger i drift og på standby, så anskaf en el-energimåler. Gennemgå alle lyskilder og udskift til sparerpærer eller LED, hvor det er muligt. Anskaf eller lån en el-måler og tjek forbruget for alle apparater i husstanden. Se mere på hjemmesiden (Goenergi er nedlagt - hjemmesiden fungerer dog indtil videre stadig, men uden at blive opdateret) Medium <5 år 7 af 8

8 Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde El-forbrug Solceller Solcelleanlæg gør det muligt for den enkelte husstand selv at producere strøm. Dette kræver dog en investering i kroners klassen, men det vurderes, at der er en tilbagebetalingstid på mellem 8 og 10 år (med de nuværende lempelige regler). De fleste anlæg, der i dag findes på markedet, har en levetid på minimum 30 år. Det anbefales at investere i anlæg, der producerer marginalt mindre strøm end husstanden årligt aftager. Der gøres opmærksom på, at der findes en nettomålerordning, som betyder, at husstandens strømmåler tæller baglæns (og der dermed afleveres energi i eldistributionsnettet), når der produceres mere strøm, end husstanden aftager. Det skal overvejes, om det vil være optimalt at hele rækkehusrækker går sammen om investering i solcelleanlæg, da der vil kunne opnås kontante besparelser på indkøbet. Tagets tilstand og forventet levetid skal tages i betragtning, inden man går i gang med investeringen. Solcellerne skal fæstnes direkte til betondækket, og det vil være ganske vanskeligt at udskifte isolering/tagpap, når først solcellerne er monteret. Kontakt bestyrelsen for en udtalelse omkring det arkitektoniske, da det påvirker rækkehusets udseende. Høj >10 år 8 af 8

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse

Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken, Værløse Furesø kommune Energitjenesten København Stigager 2 Blegdamsvej 4B 3500 Værløse 2200 København N Att.: Lene W Hartmann Janus Hendrichsen og Morten Kjærgaard Rapport vedr. gennemgang af huse i Kollekolleparken,

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 13 Rosenhaven, Hånbækvej og Carl Nielsens Vej, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk

Periode Ydervægge Loft/Tag Terrændæk Vejledning til Inspirationsliste til renovering Denne inspirationsliste anvendes til at vurdere og sammenligne forskellige energirenoveringsmuligheder i statens ejendomme. Inspirationslisten kan anvendes

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Forslag til efterisolering

Forslag til efterisolering Forslag til efterisolering Prøvestens Allé 15, 2300 S Date: 06/05/09 Company : TætHus ApS Operator: HD Inspektion overview Karl Vogt-Nielsen Prøvestens Allé 15, 2300 S 2588 5888 Arbejdsbetingelser: Energitjek

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med fladt tag Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 37 Adresse: Hvidkildevej 3 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-248224-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere