BESTILLING 2014 ORDER Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >"

Transkript

1 BESTILLING 2014 ORDER 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

2 Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 3 Handelsbetingelser Terms of service 4 Nøglefærdige stande Turnkey Stands 5 Basic Turnkey Basic Turnkey Classic Turnkey Classic Turnkey Premium Turnkey Premium Turnkey Afmelding af opbygning Removal of construction 5 Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 6-9 Møblering af standen Furnishing the Booth Belysning, el og VVS Lighting, Electricity and Plumbing Stoffer og gulvbelægning Textiles and floor covering Skiltning, folie og bannere Signage, foil and banners 22 AV- og PC-udstyr AV and PC Equipment Netværk og telefoni Network and Telecom 25 Andre serviceydelser: Other Services: Tidligere ind/senere ud Earlier in/later out Standværtinder Hostesses Vagter Guards Blomster Flowers Fotografering Photography Gulvvask Floor wash Forsikring Insurance 29 Transport af udstillermateriale Transportation of Exhibition Goods 31 Kvadratisk papir Square meter paper 32

3 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel Auditorium Balcony 1st.floor METRO P4 P3 P2 P7 P1 P5 CENTER BOULEVARD Parkering Parking Cafe Nouvelle ØST-hal EAST hall Hal H / Hall H Indgang ØST EAST Entrance m² HB3 HB4 Scandinavian Shoe Centre Fashion Mart Hal B Hall B Hal C5 Hall C5 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B m² Buffet Bel Restaurant Bella Vista 1.sal/1 st.floor Centerhal / Center Hall Hal E / Hall E Center Cafe 7.660m² Cafe Bel Bel Point A2 A3 Focus INFORMATION Kiosk Kongressal Congress Hall Bel Club Udstiller Cafeteria Exhibitors Club Sekretariat Secretariat Gourmet Torvet Hotel Hotel A m² Kongres Foyer Congress Lobby Auditorium 15 Pressekontor Press Office DEN DANSKE BANK Change/Cambio Bella Center Information Hal C Hall C Auditorie Foyer Auditorium Lobby Auditorie Balkon 1.sal Indgang KONGRES CONGRESS Entrance Indgang VEST WEST Entrance m² STAND UDSTYR / STAND EQUIPMENT Teknisk Udstiller Service er placeret i stueplan i butiksarkaden i International House / Technical Exhibitor Service is placed on the ground floor in the shopping arcade at International House International House Shopping Arcade Reception C1 C2 C3 C4 CATERING Bella Center Services kontaktes på telefon / Bella Center Services can be contacted by phone Der tages forbehold for trykfejl og ændringer / Subject to alterations without notice.

4 HANDELSBETINGELSER Sådan bestiller du Alle udstillere tilbydes adgang til vores online webshop på exhibit.bellacenter.dk. Hvis du ikke mulighed for at logge på webshoppen, kan udfylde og faxe bestillingssider fra dette katalog til nummer Bestillingerne kan også sendes til Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S, Att. Teknisk Udstillerservice. Husk at medsende en detailtegning af standen, hvis du ønsker leverancer, der kræver en særlig placering såsom strømstik, lamper, wirer, vægge o.l. Kommercielle betingelser Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere bestilte serviceydelser/leverancer samt katalogvarer til standopbygning, standindretning, servering m.m. forud for arrangementet, til betaling netto kontant. Ved forfakturering er Bella Center ikke forpligtet til at levere de bestilte serviceydelser/leverancer, såfremt betaling ikke har fundet sted forud for arrangementet. Betaling kan finde sted med almindeligt anerkendte betalingsmidler. Udstilleren indestår for betaling for Bella Centers leverancer til standen, uanset om leverancerne er bestilt af udstilleren eller udstillerens leverandører. De nævnte priser er gældende for arrangementsperioden. Alle priser er ekskl. moms og gældende fra Salgspriser i Euro er vejledende. Ved stigning i valutakursen på over 2,5% forbeholdes der ret til ændring af priser. Alle fakturaer vil blive tillagt dansk moms, medmindre der oplyses gyldigt VAT-nummer ved arrangementstilmelding. EU- kunder uden for Danmark kan ved oplysning af gyldigt VAT-nummer undgå at skulle betale dansk moms på 25% for visse serviceydelser bestilt her. Ekspeditionsgebyr ved bestilling efter deadline Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr for ordrer modtaget efter deadline og i opbygningsperioden jf. information i Tekniske Standinformationer. Ordrer modtaget i opbygningsperioden kan ikke garanteres udført til udstillingens åbning. Annullering af bestilte ydelser Såfremt en ordre annulleres mere end 21 dage før arrangementsstart, faktureres der udelukkende påløbne omkostninger. Såfremt en ordre annulleres under 21 dage før arrangementsstart, forbeholder vi os ret til at fakturere hele beløbet jævnfør katalogprisen eller den oplyste pris. Placering af leverancer på standen Vi forbeholder os ret til selv at placere de bestilte installationer, såfremt dette ikke er angivet på ordrerne. Evt. flytninger vil i så fald ske for udstillerens regning. Bemærk at møbler ikke regnes for installationer og derfor ikke placeres efter tegning, men stilles vilkårligt på standen. Reklamation Har du reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Bella Center, skal vi have dem skriftligt, inden udstillingen lukker. Ellers kan vi desværre ikke godtage reklamationerne. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknisk Udstillerservice. TERMS OF SERVICE How to order All exhibitors are offered access to our online webshop at exhibit.bellacenter.dk. If you do not have access to our webshop, you may fill in and fax order pages from this catalogue to Order forms can also be sent to Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 Copenhagen S, Att. Technical Exhibitor Service. Please attach a details sketch of the stand, if you are ordering supplies that require a specific placement such as power sockets, lamps, wires, walls etc. Commercial conditions Bella Center reserves the right to invoice services, supplies, catalogue items for stand construction, fitting or serving prior to the event with the net amount to be paid in cash. Bella Center is not obliged to deliver the ordered services and items if payment has not been made prior to the event. Payment can be made by any conventional means. The exhibitor guarantees to pay for Bella Centers deliveries to the stand regardless of whether the deliveries have been ordered by the exhibitor or the exhibitor s supplier. The prices are valid for 2014 and for the period of the event (max. 5 days). For your information our prices in Euro are only guided prices. By any change in the International Exchange rate we reserve the right to adjust these prices. All invoices will be assigned Danish VAT unless given a valid VAT number for event subscription. EU Customers outside Denmark may by disclosure of a valid VAT number avoid to pay Danish VAT of 25% for certain services commissioned from us. Surcharge for ordering after deadline Bella Center reserves the right to invoice a surcharge for orders received after the deadline and during the stand build-up in accordance with the information in the Technical Stand Information. Orders received during build-up cannot be guaranteed in time for the opening of the exhibition. Cancellation of ordered services In case an order is cancelled more than 21 days prior to opening of the event, only expenses occurred will be invoiced. In case an order is cancelled less than 21 days prior to opening, Bella Center reserves the right to invoice the full amount of the order related to the catalogue price or the price offered. Placement of deliveries on the stand We reserve the right to place technical supplies in the position we see fit, in cases where no drawing of the desired position has been received. Any relocation of installations etc. will be invoiced directly to the exhibitor. Please note that rented furniture is only delivered to the stand and not placed according to sketch. Complaints Should you wish to lodge a complaint about services supplied by Bella Center, this must be done in writing and delivered before the close of the event, otherwise the management cannot accept the complaint. Should you have any other questions, please feel free to contact the Technical Exhibitor Service Department.

5 Premium Turnkey / Premium Turnkey 5 nr. Premium Turnkey Premium Turnkey Premium Turnkey , , Premium Turnkey , , Premium Turnkey , , Premium Turnkey tilbud / Premium Turnkey Offer 0,00 0,00 Husk at medsende farveønske på blomster, velourfilt tæppe, vægpaneler og fremsend også logofil på mail til os. / Please remember to add your colour choise for flower bouquet, velour felt carpet, wall elements and us a logo as well. nr. Classic Turnkey Classic Turnkey , , Classic Turnkey , , Grundopbyg m/ spot / Basic construction w/ spot 357,00 48,24 Husk at medsende farveønske på væg og friser, evt. nålefilt tæppe og bogstaver på frise. / Please remember to add your colour choise for walls and fascia boards as well as needle felt carpet (if included). Also please state colour of letter for fascia board. nr. Basic Turnkey Basic Turnkey ,00 648, Basic Turnkey , , Grundopbyg m/ spot / Basic construction w/ spot 357,00 48,24 Husk at medsende farveønske på nålefilttæppe og bogstaver på frise. / Please remember to add your colour choise for needle felt carpet and letters for fascia board. nr. Afmelding af opbygning Removal of construction Afmeld opbygning / Cancel construction 0,00 0, Spots fjernes / Remove spots 0,00 0, Friser fjernes / Remove fascia boards 0,00 0, Vægge fjernes / Remove walls 0,00 0, Tæppe fjernes / Remove carpet 0,00 0,00

6 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 6 nr. Grundopbygning Basic stand construction Grundopbyg m/ spot / Basic construction w/ spot 357,00 48,24 nr. Vægge, døre og friser Farve Bemærk Walls, doors & fascia boards Colour Note Spånplade rå / Chipboard raw Acc. to offer 0,00 0, Malet spånplade / Painted chipboard Acc. to offer 0,00 0, Standvæg / Stand wall 100x250cm * 436,00 58, Dørfag / Door element * 771,00 104, Farvet væg / Coloured wall 23 colours * 527,00 71, Farvet frise / Coloured fascia board 23 colours * 127,00 17, Monteringsbøjle / Mounting bracket * 500,00 67, Overligger / Bearer * 40,00 5, Skiltefrise / Fascia board * 109,00 14, Paroc væg / Paroc wall 120x160cm 479,00 64, PVC frise / PVC Fascia board 370,00 50,00 Paroc vægge udlejes kun på arrangementer med 160 cm grundopbygning. *) Varer med denne mærkning kan kun leveres, hvis standen i forvejen er bygget med standex grundopbygning. / Paroc wall are only available on exhibitions with 160 cm high basic stand construction. *) Items with this marking can only be delivered if the stand is already built with a standex basic stand construction. nr. Bagrum Storage rooms Bagrum m/ dør / Storage room w/ door 1.650,00 222, U-bagrum med dør / U Storage room w/ door 1.350,00 182, V-bagrum med dør / V Storage room w/ door 1.050,00 141, Paroc bagrum m forhæng / Paroc storage room w/ curtain 800,00 108,11 nr. Symbol Loft grundopbygning Mål Bemærk Ceiling shell scheme Measure Note Rørramme / Framework H 0-2,5 m 88,00 11, BC rør / BC tube Max 15 kg 98,00 13,24 Der skal tilkøbes wirer ved montering af rørramme fra loft / Wires are to be ordered separately when mounting of frame from ceiling.

7 FARVEMULIGHEDER PÅ STANDEX VÆGGE OG FRISER / COLOUR CHOICES FOR STANDEX WALLS AND FASCIA BOARDS 6A

8 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 7 nr. Liftleje Dato/Tid Note Lift rental Date/Time Banner op&ned / Banner up&down 1.359,00 183, Saxlift, 7m / Scissor lift, 7m Price/hour 216,00 29, Saxlift, 10m / Scissor lift, 10m Price/hour 296,00 40, Lift m/ fører / Lift with driver 1.359,00 608,00 Den nævnte sats er pr. time og en lift med fører opkræves som minimum for ½ time afhængig af opgavens omfang. Husk at bestille lift til såvel ophængning som nedtagning. Oplys gerne omfang af opgave. / The mentioned rate is per hour. A lift with driver is charged with a ½ hour minimum depending of the task. Remember to order lift for hanging as well as dismantling. nr. Gulv Bemærk Højde valg Flooring Note Heights Hævet gulv / Chipboard floor Quote 7,8/12,8cm 0,00 0,00 Pris er oplyst pr. kvadratmeter. I tekstfeltet "stk" skrives antal kvadratmeter. Angiv også ønsket gulvhøjde. Gulvet kan bære max. 400 kg pr. kvm. Huller for installation i gulv ifølge tilbud. / Price is per square metre. Under "Qty" please indicate square metre needed. Also state preferred height. The floor can carry max. 400 kilos per sqm. Installations in the floor acc. to quote. nr. Symbol Wirer Hal A Vægt Højde Wires Hall A Weight Height Wire Hal A / Wire Hall A 581,00 78, Taljepunkt A&E / Rigging Point A&E 2.121,00 286, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54,73 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Ved opsætning af wire på 100 kg eller mere i hal A skal der indhentes tilbud fra Teknisk Service. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Dropwire for 100 kg or more in Hall A is according to quote. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Wirer Hal B Vægt Højde Wires Hall B Weight Height Wire kabelbk. / Wire CeilingGrid 0-99 kg 217,00 29, Wire Lysgade / Wire Arcade 0-99 kg 561,00 75, Taljepunkt / Rigging Point 2.185,00 295, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr monteres i kabelbakkesystem, mens varenr monteres i lysgader. Husk at varenr er ekskl. taljer og at hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is mounted in the ceiling grid, while item is mounted in the arcades. Please note that item is excl. hoists and that hall heights are stated in the Technical info Catalogue.

9 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 8 nr. Symbol Wirer Hal C Wires Hall C Wire Hal C / H / Kongresfoyer / Wire Hall C/H/Congress Foyer Vægt Weight Højde Height Stk. Qty. DKK Leje / Rental EURO 0-99 kg 561,00 75, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54, Taljepunkt C & HB3 / Rigging point C & HB3 >100 kg 1.402,00 189, Taljepunkt / Rigging Point 2.185,00 295, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Wirer Hal E Vægt Højde Wires Hall E Weight Height Wire Syd / Wire South 0-99 kg 741,00 100, Wire Nord / Wire North 0-99 kg 1.302,00 175, Taljepunkt A&E / Rigging Point A&E 2.121,00 286, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 501,00 67, Wire under bro / Wire below bridge 561,00 75,81 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Wirer Hal H Wires Hall H Wire Hal C / H / Kongresfoyer / Wire Hall C/H/Congress Foyer Vægt Weight Højde Height Stk. Qty. DKK Leje / Rental EURO 0-99 kg 561,00 75, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54, Taljepunkt H / Rigging point H 1.402,00 189, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. * Der kan max. opsættes 75 kg wirer i H-hal. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. *Only a max of 75 kg wires can be placed in the H-hall.

10 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 9 nr. Symbol Wirer Hal HB Vægt Højde Wires Hall HB Weight Height Wire hal HB / Wire Hall HB 0-99 kg 359,00 48, Wire for standsøjle / Wire f. stand pillar 405,00 54, Taljepunkt C & HB3 / Rigging point C & HB3 >100 kg 1.402,00 189, Kædetalje / Chain block max 500 kg 651,00 87,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in The Technical Info Catalogue. nr. Symbol Wirer Kongresfoyer Wires Congress Foyer Wire Hal C / H / Kongresfoyer / Wire Hall C/H/Congress Foyer 561,00 75,81 nr. Stole Bemærk Seating Note Forma NB 672,00 90, Diana rød / Diana red 135,00 18, Emma rød / Emma red NB 124,00 16, Otto NB 3.154,00 423, Cristal NB 316,00 42, Lotte 197,00 26, Luovo NB 341,00 46, Polesella sort / Polesella Black NB 172,00 23, Panton sort / Panton Black NB 401,00 54, Lauria sort / Lauria black NB 546,00 73, Ero/S sort / Ero/S Black NB 687,00 92, Karina 135,00 18, Molly 169,00 22, Ann Mari sort / Ann Mari black 169,00 22, Diana sort / Diana black 135,00 18, Emma sort / Emma black 124,00 16, Solana I / Solana I chair NB 2.713,00 364,15

11 Møblering af standen / Furnishing the booth 10 nr. Stole Bemærk Seating Note Asti grå / Asti grey NB 219,00 29, Julie koksgrå / Julie Dark Grey 135,00 18, Pomp rund / Pomp round NB 168,00 22, Polesella hvid / Polesella white NB 172,00 23, Big Blo II NB 1.484,00 200, Panton hvid / Panton white NB 401,00 54, Ero/S hvid / Ero/S White NB 687,00 92, Sara hvid / Sara white 75,00 10, Mette hvid / Mette white 169,00 22, Diso beige NB 371,00 49, Emma beige 124,00 16, Laura beige 146,00 19, Ero/S NB 687,00 92, Diana blå / Diana blue 135,00 18, Jane blå / Jane blue 202,00 27, Emma grå / Emma grey 124,00 16, Laura grå / Laura grey 146,00 19, Diana grå / Diana grey 135,00 18, Limone NB 233,00 31, Alba beech NB 326,00 43, Jane m/ armlæn / Jane w/ armrests 242,00 32, Solana II NB 4.403,00 590,96 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Borde Bemærk Tables Note Adam bord/podie / Adam table/podium 90,00 12, Dr. Na beige NB 733,00 98, Magno NB 1.178,00 158,10

12 Møblering af standen / Furnishing the booth 11 nr. Borde Bemærk Tables Note Bliz hvid / Bliz white NB 501,00 67, John hvid / John white 179,00 24, Eric 179,00 24, Peter 179,00 24, Levante 75 NB 1.221,00 165, Tom hvid / Tom white 179,00 24, Per hvid / Per white 483,00 65, Sten 844,00 114, Medola 40 sort NB 340,00 45, Medola 70 sort / Medola 70 black NB 340,00 45, John sort / John black 179,00 24, Bliz sort / Bliz black NB 501,00 67, Tom sort / Tom black 179,00 24, Per sort / Per black 483,00 65, Medola 150 sort / Medola 150 black NB 497,00 67, Sea 70 rund / Sea 70 round NB 719,00 96, Sea 70 firkantet / Sea 70 square NB 719,00 96, Monesi NB 479,00 64,25 NB = Skal bestilles mindst 3 uger før levering. Bemærk venligst at alle bordmål er angivet som længde x bredde x højde. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Please note that all measurements for tables are stated as lenght x width x height. nr. Barmøbler Bemærk Bar furniture Note Larino NB 648,00 87, Petago Rød / Petago red NB 518,00 70, Caspro I NB 569,00 76, Caspro III NB 1.136,00 153, Parona NB 290,00 39, Happy 235,00 31, Alba Bar NB 385,00 52,00

13 Møblering af standen / Furnishing the booth 12 nr. Barmøbler Bemærk Bar furniture Note Tara 141,00 19, Denise 275,00 37, Limone bar NB 294,00 39, Latina bar, sort / Latina bar, black NB 447,00 59, Donna 141,00 19, Petilia antracit / Petilia Antracite NB 923,00 124, Petilia sølv / Petilia Silver NB 923,00 124, Levante White NB 1.290,00 174, Martina NB 589,00 79, Sea 110 NB 788,00 106, Salo NB 526,00 71, Poul 70 hvid / Poul 70 White 179,00 24, Poul 80 hvid / Poul 80 White 179,00 24, Poul 70 sort / Poul 70 Black 179,00 24, Poul 80 sort / Poul 80 Black 179,00 24, Molare beech NB 546,00 73,85 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Reoler & stativer Bemærk Shelving & Racks Note Ovale NB 881,00 119, Magazin aluminium / Magazin Alu NB 950,00 128, Spectro NB 524,00 70, Zig-zag 483,00 65, André 411,00 55, A5 Regal NB 486,00 65, Volvera NB 635,00 85, Thomas 315,00 42, Thomas tråd / Thomas Wire 315,00 42,57

14 Møblering af standen / Furnishing the booth 13 nr. Reoler & stativer Bemærk Shelving & Racks Note Ekstra hylde / Extra shelf 73,00 9, Circular 483,00 65,27 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Diske Bemærk Counter Units Note Sky hvid / Sky white 380,00 51, Karen hvid / Karen White 361,00 48, Karen sort / Karen Black 361,00 48, Susan 338,00 45, Tina hvid / Tina White 495,00 66, Tina sort / Tina Black 495,00 66, Nina hvid / Nina White 478,00 64, Nina sort / Nina Black 478,00 64, Bella smal / Bella small 549,00 74, Bella bred / Bella wide 549,00 74, Benevento sort / Benevento Black NB 555,00 74, Torino NB 740,00 100,00 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Glasvitriner Bemærk Showcases Note Etna 100 NB 1.417,00 191, Gloria lille / Gloria small 506,00 68, Gloria stor / Gloria large 731,00 98, Canale Alu NB 1.948,00 263, Crespino NB 1.850,00 250,00 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery

15 Møblering af standen / Furnishing the booth 14 nr. Tøjstativer og spejle Bemærk Clothes stands and mirrors Note Dorte ,00 74, CIFF Bøjlestativ / CIFF cloth rack 552,00 74, Camilla ,00 25, Camilla ,00 25, Camilla ,00 38, Ranzo NB 362,00 48, James 130,00 17, Folderamme / Folding Frame 536,00 72, Alu solo reol / Alu Solo Rack 427,00 57, Alu duo reol / Alu Duo Rack 1.076,00 145, Alu trio reol / Alu Trio Rack 1.293,00 174, Janni figurspejl / Janni mirror 552,00 74, Rosa ,00 27, Mary 371,00 50, Paula 174,00 23, Sophie 87,00 11,76 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Podier og afskærmning Bemærk Plinth, ropes and poles Note Adam bord/podie / Adam table/podium 90,00 12, Soft Cube NB 318,00 43, Podie i metal / Metal podium NB 478,00 64, Locri rød / Locri red NB 150,00 20,15 Skal bestilles senest 3 uger før levering. Husk at angive højde ved bestilling af podie. / Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Please remember to state height and carpet colour by order of podium. nr. Køleskabe, kaffemaskiner m.m. Husk Strømbehov Refrigerators, coffee machines etc. Remember Power plug Cusaro NB 5100 Watt 2.488,00 334,00

16 Møblering af standen / Furnishing the booth 15 nr. Køleskabe, kaffemaskiner m.m. Husk Strømbehov Refrigerators, coffee machines etc. Remember Power plug Opvaskemaskine / Dishwasher NB 3600 Watt 6.749,00 905, Frigaro 400 Watt 506,00 68, Køleskab m/ glaslåge / Refridgerator w/ glass front 177 Watt 3.000,00 405, Mikroovn / Microwave oven NB 1600 Watt 1.426,00 191, Kaffemaskine / Coffee maker 800 Watt 393,00 53, El-kedel / Boiler 2000 Watt 293,00 39,59 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering. Varenumrene og udlejes ikke, men sælges. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Item No and are not for rental, purchase only. nr. Tilbehør Accessories Brochureholder / Brochure rack 99,00 13, Staffeli / Easel 179,00 24,19 Varenummer udlejes ikke, men sælges. / Item No is not offered for rent, only for sale. nr. Affald Waste disposal Philip sort / Philip Black 73,00 9, Philip grå / Philip grey 73,00 9, Affaldsstativ / Garbage Rack 135,00 18, Ray papirkurv / Ray paper basket 36,00 4,86 nr. Møbelpakke Bemærk Furniture Package Note Lav hvid pakke / Low white package NB 3.166,00 425, Hvid lounge pakke / White lounge package NB 6.146,00 825, Sort lounge pakke / Black lounge package NB 6.146,00 825, Pakke Parona / Package Parona NB 2.980,00 400, Høj hvid møbelpakke / Tall white furniture package NB 4.432,00 595, Høj sort møbelpakke / Tall black furniture package NB 4.432,00 595, Møbelpakke bøg / Furniture package beech NB 3.464,00 465,00

17 Møblering af standen / Furnishing the booth 16 nr. Møbelpakke Bemærk Furniture Package Note Pakke Penne / Package Penne NB 2.637,00 356, Pakke Vada / Package Vada NB 2.865,00 387,10 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Symbol El-forsyning Stik Valg Power supplies Socket Choise ,3 kw / 1.3 kw 1 x 230V 884,00 119, ,3 kw / 2.3 kw 1 x 230V 1.190,00 160, ,6 kw / 3.6 kw CEE/230V? 1.704,00 230, ,9 kw / 6.9 kw CEE/230V? 2.543,00 343, kw 16Amp CEE 3.222,00 435, ,8 kw / 13.8 kw 32Amp CEE 3.548,00 479, ,2 kw / 17.2 kw 32Amp CEE 4.074,00 550, ,1 kw / 24.1 kw 32Amp CEE 5.340,00 721, ,5 kw / 34.5 kw 63Amp CEE 5.840,00 789, ,4 kw / 43.4 kw 63Amp CEE 6.826,00 922, Døgnstrøm / 24 hour supply a+b* 0,01 0, Tilslutning / Connection a* 0,01 0, Tillæg fra loft / Fee from ceiling Hall C&E a* 0,01 0,01 Hvis bestilling af CEE-stik, så husk at medbringe eller leje eltavle. a) Afregnes efter tilbud. b) Leverancen tillægges 35% af el-forsyningsprisen. Ved flere el-forsyninger skal det angives hvilken af dem, der skal have tilknyttet døgnstrømmen. / If you order CEE connections, please remember to bring or rent a fusebox. a) According to quote. b) The power supply is added 35% of the price of the electricity supply. Please state which power supply requires 24 hour current. nr. Symbol El-tilbehør Volt / Amp Bemærk Electrical appliances Note CEE stik / CEE socket 230/16blue NB 490,00 66, CEE stik / CEE socket 400/16red 490,00 66, CEE stik / CEE socket 400/32 490,00 66, CEE stik / CEE socket 400/63red 933,00 126, CEE stik / CEE socket 400/125red 933,00 126, Stik med jord / Earthed socket 230V Excl power 411,00 55,54

18 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 17 nr. Symbol El-tilbehør Volt / Amp Bemærk Electrical appliances Note Forlængerledning / Extension cord Collect at BC Shop 103,00 13, Forlænger m/ jord / Ext. cord earth Collect at BC Shop 203,00 27, El-tavle 16A / Fusebox 16A 16 Amp 860,00 116, El-tavle 32A / Fusebox 32A 400/32red 1.094,00 147, El-tavle 63A / Fusebox 63A 63A 2.164,00 292,43 Bemærk: Et CEE stik kan godt monteres på vores 1,3 kw el-forsyning. / NB: A CEE plug can be connected to our 1300 watt electrical supply. nr. Symbol Lamper Bemærk Højde? Lamps Note Height? Spot til lysrig / Spot for light truss 435,00 58, Café pendel / Café pendant 737,00 99, Gulvlampe Victoria / Floor lamp 812,00 109, WS lampe grøn / WS lamp green 855,00 115, WS lampe rød / WS lamp red 855,00 115, WS lampe sort 18 / WS lamp black ,00 115, WS lampe sort 28 / WS lamp black ,00 142, Soft Cube NB 318,00 43, Erco spot ,00 42, Erco spot arm ,00 46, Halogen arm spot ,00 45, Spotskinne / Spot power rail 3x12W LED - 803,00 108, Ekstra spot / Extra spot 12W LED - 202,00 27, Ekstra spot B3-1 / Extra spot B3-1 a* - 432,00 58, Grå halogen / Grey halogen 500 / b* 893,00 120, Sort halogen / Black halogen 500 / b* 893,00 120, Sort halogen / Black halogen 1000 / b* 926,00 125, Sort halogen / Black halogen ,00 129, Ophæng E / Suspension Floodlight E c* 988,00 133, Hvid lysspand / White floodlight 500 / c* 1.546,00 208,92

19 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 18 nr. Symbol Lamper Bemærk Højde? Lamps Note Height? Sort lysspand / Black floodlight 500 / c* 1.546,00 208, Sort lysspand / Black floodlight 1000 / c* 1.591,00 215,00 GENERELT: Strøm er inkluderet i al belysning leveret af BC. Husk at placere lampesymbol på detailtegning. ØVRIGT: a) kun til spotskinner i hal B3-1. b) Højdeanbefaling: 500W = 3-3,5 m over gulv, 1000W = 4 m over gulv og 2000W = 5 m over gulv. Vare påkrævet, hvis halogen skal hænges fra loft. c) Vare påkrævet, hvis lysspand skal hænges fra loft. / GENERAL: Power is included in all lighting supplied by BC. Remember to place lamp symbol on details sketch. OTHER: a) Only for power rails in Hall B3-1. b) Height recommendation: 500W = m above floor, 1000W = 4 m above floor and 2000W = 5 m above floor. Items needed if halogen lamp must hang from ceiling. c) Item needed if floodlight must hang from ceiling. nr. Symbol VVS Bemærk Tid/dato? Plumbing Note Time/date? Vask, lille / Sink, small Cold/Warm 5.165,00 697, Vask, stor / Sink, large Cold/Warm 5.165,00 697, Afløb / Drainage 1" RG 40 mm 1.675,00 226, Elvandvarmer / Water heater 15 l./230v 2.474,00 334, Vand & afløb / Water and drainage ½" /1" RG 25mm/40 mm 2.234,00 301, Vand / Water ½" 25 mm 1.675,00 226, Trykluft / Compressed air Acc. to quote (a*) 0,00 0, Tilslutning / Installation Acc. to quote 0,00 0,00 Varenr og er tilsluttet vand, afløb og el-forsyning. I hal C og E, hvor installationer kommer fra gulvet, pålægges ekstra udgift, såfremt vand/trykluft ønskes ned fra loft. Afløb kan dog ikke leveres fra loft i disse haller. a) Varenr kræver bestilling af strøm. I øvrigt fremføres trykluft til stand gennem ½" indvendigt rørgevind og elforsyning. / Item and includes water, drainage and power supply. In Hall C & E, where water and compressed air are supplied from sub floor ducts, the exhibitor can expect a surcharge, if installations are to be supplied from the ceiling. However, drainage cannot be supplied from the ceiling in these halls. a) Item requires an order of power supply. Furthermore, compressed air is delivered to the stand by use of ½ " int. screw thread and power supply acc. to quote. nr. Professionel standbelysning Antal spot Professional lighting for stands Spot Qty Single rig 3 m / Single Truss 3 m ,00 500, Single rig 6 m / Single Truss 6 m ,00 695, Single rig 9 m / Single Truss 9 m , , Single rig 12 m / Single Truss 12 m , , Single rig 15 m / Single Truss 15 m , , Lysrig 3x6 / Lighting truss 3x , , Lysrig 6x6 / Lighting truss 6x , , Lysrig 6x9 / Lighting truss 6x , ,92

20 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 19 nr. Professionel standbelysning Antal spot Professional lighting for stands Spot Qty Lysrig 9x9 / Lighting truss 9x , , Lysrig 12x9 / Lighting truss 12x , ,65 Alle lysrigge inkluderer strøm og fokusering. For specielle forespørgsler kontakt venligst Teknisk Udstillerservice. / All lighting trusses include power supply and focusing. For special offers please contact Technical Exhibitor Service. nr. Gulvtæppe Quality Carpet Hvid / White VelourFelt 95,00 12, Nut NeedleFelt 85,00 11, Cocos NeedleFelt 85,00 11, Daybreak NeedleFelt 85,00 11, Mandarine NeedleFelt 85,00 11, Rød / Red NeedleFelt 85,00 11, Richelieu VelourFelt 95,00 12, Fuschia / Fushia NeedleFelt 85,00 11, Violet NeedleFelt 85,00 11, Azure VelourFelt 95,00 12, Electric Blue NeedleFelt 85,00 11, Dark Blue NeedleFelt 85,00 11, Pistachio NeedleFelt 85,00 11, Spring Green NeedleFelt 85,00 11, Light Grey VelourFelt 95,00 12, Antracit / Antracite NeedleFelt 85,00 11, Flecked Black NeedleFelt 85,00 11, Sort / Black NeedleFelt 85,00 11, Sort / Black VelourFelt 95,00 12, Underlag A-hal / Floor cover A Hall 100,00 13, Underlag A-hal 2 / Floor cover A Hall 2 72,00 9,73

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Exhibitor s booklet DSE Fair Lyngby 2015

Exhibitor s booklet DSE Fair Lyngby 2015 Exhibitor s booklet DSE Fair Lyngby 2015 Get the Danish and English version as pdf on www.studerende.dk/dml15info Hent den danske og engelske version som pdf på www.studerende.dk/dml15info Contents Dear

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 REPORT Danish Gas Technology Centre Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen

BELLA SKY COPENHAGEN. The story about scandinavia s largest hotel. in the worlds top 10. Bella Center Copenhagen BC LIVE BELLA SKY The story about scandinavia s largest hotel COPENHAGEN in the worlds top 10 Bella Center Copenhagen Official Bella Center Live magazine 2011 5 6 12 32 40 58 44 16 05 Tænk stort Think

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc

Energirigtig bygningsautomation. 13 Appendiksrapport. P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc Energirigtig bygningsautomation 77 13 Appendiksrapport P:\68369A\3_Pdoc\4_Report\Energirigtig bygningsautomation rapport.doc. Energirigtig bygningsautomation Appendiks 1: Besigtigelsesreferat for Dan-Ejendommes

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere