27. årgang Nr. 4. December 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. årgang Nr. 4. December 2010."

Transkript

1 27. årgang Nr. 4. December 2010.

2 Viborg Sejlklubs bestyrelse Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og adresse Formand Peter Blach Kirketoften Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej Viborg Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Tlf Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup Sekretær Walther Thomsen Klokkelyngen Viborg Bestyrelsesmedlem Frank Rømer Madsen Bavnevej Hjarbæk Bestyrelsesmedlem Per Bach Strandvejen Hjarbæk Tlf Mob ,4 mr-udvalg/bladudvalg Tlf Mob Havne-/pladsudvalg Tlf Klubhusudvalg Tlf Mob Bestyrelsessuppleant Jens Dyrbye Videbechs Alle Viborg Mob

3 Det sidste blad i 2010 Det betyder, at bådene nu er på land og står på vinterpladsen. Det blev en god dag med bådoptagningen og resultatet blev, at der nu er lidt flere både på vinterpladsen end det foregående år. Det betyder også, at der blev et lille overskud på bådoptagningen. Bestyrelsen har besluttet, at søsætningen alene skal gennemføres med den store mobilkran (også kranførerens forslag) næste forår. Kranen er klar til at hejse de første både i vandet kl Det vil i høre meget mere om til den tid, herunder også hvor mobilkranen starter. Prisen har været den samme i flere år, og for at holde den meget billige pris nede (også til næste år), må vi være med til at reducere udgifterne og omkostningerne for vognmanden - derfor. Vi har nu en aftale på plads med Teknisk Udvalg og Viborg Kommune Det betyder, at pladslejerne i den kommunale havnedel kan anvende kran, mastekran, slæbested og miljørum for et mindre årligt gebyr på bådpladserne i den kommunale del (alle medlemmer af Sejlklubben har modtaget et info-brev fra bestyrelsen herom, inden dette blad kommer på gaden). Jeg er af den opfattelse, at der er tale om det bedst opnåelige for Sejlklubben samt for brugerne af den Kommunale havnedel. Jeg er sikker på, at aftalen også giver et godt grundlag for et rigtigt godt samarbejde på tværs af de to havnedele fremover (Sejlklubbens bestyrelse vil gøre sit hertil). December nærmer sig, og så er der tid til den årlige julefrokost, så hold øje med opslaget på døren i klubhuset og i bladet og husk nu at tilmelde jer. Bladets kalender indeholder også mange andre ting i løbet af foråret, som i kan deltage i Jeg ser frem til, at i bakker op herom. Jeg vil til slut ønske jer alle en god jul og et godt nytår. Formanden

4 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 21. september 2010 i Hjarbæk Afbud: Henrik Z Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Slæbestedet skal renoveres først i det nye år, da de to sammensvejste plader er gået fra hinanden midt i svejsningen. Samtidig skal EURO-brønden og brohjørnet repareres (Er repareret af Åge F). Pkt. 3 Havnerenoveringen Middelhede har nu færdiggjort arbejdet pladsen fremtræder noget høj midt på og er stadig blød flere steder på den yderste del. Derfor kan det blive nødvendigt med en supplerende planering efter søsætningen i Havne-/pladsudvalget sikrer løbende den nødvendige opfyldning af evt. hjulspor på den yderste del. Opklodsningen af stativerne på den yderste del er stadig meget vigtig derfor skal Havne-/Pladsudvalget kontrollere opklodsningen i forbindelse med placeringen af stativerne inden bådoptagningen. Pkt. 4: Bordet rundt Per B klubhusudvalget Per stillede forslag om, at der indkøbes en fladskærm hos Oluf bestyrelsen var enig heri Per beder Oluf om et tilbud på en tommers fladskærm til vægmontering, inden der træffes endelig beslutning herom. Per udleverede 1. udgave af Borgerplanen for Hjarbæk Planen cirkulerer først rundt i bestyrelsen (Erling er første læser). Erling H Kapsejladsudvalget Opsigelse af Overenskomsten m.v.: Erling H har nu haft kontakt med Søren Gytz (alle har fået kopi af mail). Søren Gytz har lovet at komme med et par datoer i løbet af 14 dage. Teknisk Udvalg og Forvaltningen fastholder beslutningen om en opdeling i to havnedele. I mødet deltager Søren Gytz og Per Christensen fra Forvaltningen samt Peter, Orla, Erling og sekretæren. Søren Gytz har opstillet følgende dagsorden for mødet: 1. Repræsentanter fra Viborg Sejlklub fremlægger sejlklubbens synspunkter. 2. Viborg Kommune redegør for sine planer vedr. drift af kommunen del af havnen. 3. Afklaring af praktiske spørgsmål omkring samarbejdet mellem de forskellige

5 aktører i havnen. Det er Viborg Kommunes udgangspunkt for mødet, at den gældende ordning som sagt er gældende. Formålet med mødet er derfor, at man søger at afklare tvivlsspørgsmål, samt søger at få maksimal enighed og løsninger, der kan gøre havnen og dens brugere mest mulig tilfredse. På denne baggrund blev der en lang diskussion i bestyrelsen om sejlklubbens krav til den kommunale havnedel efter årsskiftet. Frank R Havnepladsudvalget Frank har talt med Inge og aftalt, at Borgerforeningen kan anvende klubhuset 3-4 gange årligt. Borgerforeningen afholder generalforsamling den 8. februar 2011 det er vigtigt at dette tidspunkt medtages i kalenderen hos Oluf! Sømærkerne i 2011 Frank har talt med Karl Jensen herom - Kaj Lykke kunne også være en mulighed. Der er endnu ingen afklaring heraf Orla C kasserer Orla har endnu ikke modtaget en regning fra DS på de to medlemmer, der er tilmeldt unionens måleruddannelse. Mht. indkøb af nye standere undersøger Peter om hans skoles syafdeling kan brodere logoet og fremstille de ønskede standere. Hvis ikke bestilles standerne i Polen via Kurt G (store standere 180 kr. ved køb af 10 stk. og små standere 45 kr. ved køb af 50 stk.). Standerne laves i det kraftige stof (de to stofprøver). Bestyrelsen bør overveje om pristalsreguleringen af pladserne i sejlklubbens havnedel skal stilles på stand by efter generalforsamlingen ikke besluttet p.t. Henrik Z Juniorafdelingen Henrik har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra Nordea om en ny følgebåd til juniorafdelingen. Juniorafdelingen gennemfører de sidste sejladser på søndag og laver herefter den nødvendige afrigning og oprydning på pladsen. Til spørgsmålet om en ny juniorleder er det udvalget, der stiller forslag om en ny afløser til bestyrelsen. Walther T 2,4 mr-afdelingen Sebastian W har tilbudt at lave en ny hjemmeside og sørge for den nødvendige opdatering af samme. Han har tilbudt arbejdet udført som klubarbejde. Bestyrelsen siger ja tak hertil. Ejler fortsætter med bladet i 2011.

6 Næste bestyrelsesmøde bliver: Tirsdag den 12. oktober 2010 kl i klubhuset Wt Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 12. oktober 2010 i Hjarbæk Afbud: Pkt. 0: Tina R og Kristian M Sejlerskolen: Tina og Kristian var begge inviteret med til mødet for at give bestyrelsen en orientering om Sejlerskolen. Der er 20 personer, der har deltaget i aktiviteten med de 5 kursusaftener, hvor de 4 var med praktisk sejlads. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med aktiviteten det samme har de involverede sejlere, der bidrog med egen båd til den praktiske del (de medvirker også gerne i 2011). Bestyrelsen fastholder kravet om medlemskab (som betaling) i 2011 for deltagelse i sejlerskolen. Der bliver ligeledes tale om 5 aftener efter sommerferien. Tak til Tina og Kristian for det gode initiativ. Målerkurset: Kristian gav bestyrelsen en orientering om kursusforløbet og indholdet, som han og Leif Vang deltog i. Begge fremsender kontonr. til kassereren, så han kan overføre betaling for kørselsudgifterne. Bestyrelsen sagde ja til indkøb af det nødvendige udstyr til målerarbejdet Kristian og Leif sørger herfor. Målet er, at alle deltagere i onsdagssejladserne 2011 har målte sejl med måleknap Prisen herfor bliver 100 kr. inkl. knap. Kristian afleverer et indlæg til bladet herom. Per undersøger om sejlklubben kan låne gymnastiksalen på Løgstrup skole til store måleraften. Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Formanden orienterede om, at aftalen med kranfirmaet var på plads, og at de kom som aftalt. Jan F, Kirsten og Sonja står for traktementet til optagningen Formanden orienterede kort om Dansk Sejlunions konference på Nyborg Strand sekretæren rundsender til alle. Pkt. 3 Havnerenoveringen De to plader i slæbestedet løftes op og repareres i løbet af vinteren. Åge F har repareret broen og genplaceret EURO-brønden. Pkt. 4: Bordet rundt

7 Per B klubhusudvalget Per mangler stadig en pris fra Oluf N på en fladskærm og et vægbeslag - Per følger op herpå, så alt er klar til næste møde. Erling H Kapsejladsudvalget Mødet med Søren Gytz og Per Christensen: Erling H orienterede kort om mødet, hvor specielt Søren G udtrykte stor forståelse for sejlklubbens krav. Bestyrelsen vil senere udsende et brev til alle medlemmer om aftalen, når der foreligger et færdigt forhandlet resultat heraf. Frank R Havnepladsudvalget Frank indkøber vingaver til de sejlere, der har bidraget til Sejlerskolen. Orla C kasserer Orla uddelte et udkast til opsigelsesbrev til Sjægtelauget alle fandt udkastet tilfredsstillende. Brevet sendes efter næste bestyrelsesmøde med formandens underskrift. Henrik Z Juniorafdelingen Situationen om en ny juniorleder er stadig ikke afklaret Henrik taler videre med Per V. Walther T 2,4 mr-afdelingen Ny hjemmeside: Tina R præsenterede sit bud på en ny hjemmeside og priserne herpå. Det blev aftalt, at Tina R, Henrik Z og Per B holder et møde med Sebastian W for at drøfte forslaget med ham. Sebastian har sagt ja til at lave en ny hjemmeside som klubarbejde. Per B er tovholder på projektet. Ejler vil gerne fortsætte med bladet i 2011 sammen med Bjarne. Næste bestyrelsesmøde bliver: Tirsdag den 9. november kl i klubhuset Wt VIBORG SEJLKLUB Egevej Karup Hjemmeside

8 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 9. november 2010 i Hjarbæk Afbud: Frank R Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Formanden orienterede om kurset i hjertestarter her er sejlklubben tilbudt et kursus til gennemførelse i sejlklubben. Kurset gennemføres i januar 2011 og udmeldes på hjemmesiden, i blad og ved opslag. Peter giver Ejler en tilbagemelding om tidspunktet. Virksund Sejlklub gennemfører Yachtskipper 3, hvor sejlere fra Viborg Sejlklub også er velkomne. Peter giver Ejler et tidspunkt til kalendere. Bådoptagningen forløb tilfredsstillende - Pigerne og Jan i køkkenet lavede et fint traktement med formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe stor tak for det. Samlet set gav dagen et pænt lille overskud til klubkassen. Søsætningen i 2011 bliver den 30. april med starttidspunkt kl Der bliver kun tale om den store kran til søsætningen derfor er starttidspunktet fremrykket efter ønske fra kranføreren på mobilkranen. Peter giver allerede nu kranfirmaet besked herom. Til bådoptagningen næste år suppleres der med en lastbil som i Pkt. 3 Havnerenoveringen Sejlklubben har nu modtaget en regning fra Middelhede på kr. + moms, hvilket er i overensstemmelse med det afgivne tilbud.

9 Pkt. 4: Bordet rundt Erling H Kapsejladsudvalget Prisen på duelighedskurset bliver som det foregående kursus. Bestyrelsen gennemgik herefter svarmailen fra Søren Gytz og Per Christensen. Sekretæren laver nu et udkast til informationsbrev til medlemmerne, der skal være klar til et ekstra bestyrelsesmøde inden for 14 dage. Eneste dagsordenspunkt den sidste evt. tilretning af informationsbrevet til medlemmerne, så brevet kan udsendes. Frank R Havnepladsudvalget Da Frank har meldt afbud til mødet blev følgende punkter udskudt til nyt møde: Takstblad 2011 Nye havnepladsregler. Orla C kasserer Regnskab udviser et lille overskud for året. Brevet til Sjægtelauget om opsigelse af alle tidl. aftaler blev underskrevet af formanden Orla fremsender til Leif Tipsmark. Orla undersøger om sejlklubben har et password til Klubportalen hos DS. Henrik Z Juniorafdelingen Situationen om en ny juniorleder er stadig ikke afklaret. I den kommende sæson genindføres jollelejen på 500 kr. for en sæson hertil kommer et medlemsskab på 350 kr. årligt som nu. Jollelejen er nødvendig for at skaffe midler til jollernes løbende vedligeholdelse. Per B klubhusudvalget Per bestiller en 37 tommers fladskærm og et vægbeslag samt en billig DVD-afspiller til levering og fakturering i Mødet med Sebastian om den nye hjemmeside forløb meget tilfredsstillende Sebastian sørger for den nødvendige programmering af heraf, så hjemmesiden kan være klar til årsskiftet (arbejdet hermed udføres som klubarbejde). Den løbende opdatering skal herefter ske af nogle få andre personer med password til siden. Alle sponsoraftaler skal udsættes for en kritisk gennemgang i 2011 (giver de nok) der skal ligeledes styrket fokus på fonde og lignende. Næste bestyrelsesmøde: Helst inden for 14 dage - Tidspunktet udmeldes pr. mail!

10 Lørdag den 11. september var der arrangeret fælles sejltur for hele familien. 10 både med besætning mødtes kl. 10 i Virksund til fælles kaffe, rundstykker og en lille en til ganen. Efter formiddagskaffen sejlede 8 både videre til Sundsøre, to både måtte desværre sejle hjemad igen p.g.a. sygdom ombord. Vi blev taget rigtig pæn imod og vi skulle bare benytte klubhus og faciliteter. Efter en god frokost var der blevet tørvejr og besætningen på hver båd skulle løse nogle opgaver, som sluttede af med at vi fik udleveret nogle træpinde, en stor affaldssæk, noget tape, en avis og noget snor, og så skulle der laves drage, som helst skulle op at flyve. Og på en fin førsteplads kom besætningen på Holiday, mens alle andre virkelig løb og gjorde en fantastisk indsats. Om aftenen blev der tændt op i den store grill, flere opgaver blev løst og et par sange blev det også til, og præmier for dagens indsats blev uddelt. Efter en rigtig hyggelig lørdag, sejlede vi atter mod Hjarbæk søndag formiddag. Hilsen fra Udvalget for årets fælles tur. Søfine og Grid.

11 STOR TAK FRA EN GLAD ARRANGØR! Det var fantastisk at opleve, hvor stor opbakning og støtte sensommerens sejlerkursus fik både fra bestyrelse, garvede medlemmer og deltagere. Den ædle tanke var at give nye sejlere mulighed for at snuse til sejlerlivet og få en fornemmelse af, hvordan det er at sejle med sejl og at de, gennem gode sejleroplevelser og personlige relationer, kan få opbygget et tilhørsforhold til Viborg Sejlklub. Dialog med sejlklubben affødte formen, og det var ikke svært at finde kursister og skippere. Til sidst var jeg nødt til at lukke for tilmeldingen. Jeg beklager dog den lovligt sene udmelding ved opstarten, men I var friske, og det lykkedes alligevel. Tak til alle jer skippere, der mødte op og lagde båd og ekspertise til begge dele for egen regning og risiko. Tak til jer, der kom langvejs fra, til jer, der hjalp til en enkelt gang og til jer, der troligt mødte op hver gang trods vind og vejr. Tak fordi I ikke lod jer skræmme af at skulle instruere på engelsk! Tak for jeres ro, tillid, tålmodighed, imødekommenhed og engagement I er skyld i succesen. Jeg har modtaget mange roser af jeres besætninger på jeres vegne! Dette sejlerkursus for voksne, som forløb over 5. torsdage, var et forsøg. Det skal efterfølgende besluttes om det skal køre igen måske til foråret, måske i sensommeren, måske i en anden form, måske slet ikke Uanset udfaldet, så tak til alle for denne gang! Venlig hilsen Tina Rømer Kom og spis Gule ærter tirsdag den 01. februar 2011 kl i klubhuset. Tilmelding senest tirsdag den 25. januar 2011 til: Peter Blach tlf eller opslag i klubhuset som ophænges i begyndelsen af 2011.

12 Lørdag den 11. december 2010 Klokken I klubhuset Tilmelding: på opslagstavlen i klubhuset eller til: Hanne og Jens Dyrbye Ragnhild og Knud Bloch Tlf Inge Lise & Søren Schmidt Tlf Seneste tilmelding: Lørdag den 4. december

13 Sild med karrysalat. Ørredfilet m/spinatsoufflé. Lakseroulade m/dressing Mørbrad á la creme. Roastbeef m/marineret kartoffelsalat Røget dyrekølle m/broccolistand Oste m/druer Kaffe og te småkager Pris pr. kuvert kun 150 kr. Inklusiv 1 øl og 1 snaps Vand, øl og snaps til sædvanlige favorable priser!

14 GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er tirsdag den 22. februar 2011 kl mød op og gør din indflydelse gældende. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLIN- GEN. HUSK at såfremt du har forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingen i februar 2011, skal disse være fremsendt til bestyrelsen senest 15. januar HUSK 22/ kl

15

16

17 Bådoptagning 2010.

18 Nye regler for kapsejlads Viborg Sejlklub har nu to godkendte DH-målere. Det er Leif (Ravnerock) og undertegnede, Kristian (Aja). Efter målerkurset i Kerteminde har vi snakket med bestyrelsen om, hvordan vi skal klæde klubbens sejlere på til kapsejlads, både hjemme og ude. Dansk Sejlunions regler siger, at man ikke kan deltage i en DS-kapsejlads i f. eks. Virksund, hvis man ikke har en korrekt målt båd og et gyldigt målebrev. Viborg Sejlklubs bestyrelse har besluttet, at når der nu er to godkendte målere i klubben, er der ingen undskyldning for ikke at få bådene målt. Derfor kan du kun deltage i onsdagssejladserne i 2011, hvis din båd er målt op, og der er sejlknapper i alle de sejl, du har ombord under sejladsen. Til gengæld vil klubben ikke forlange et gyldigt målerbrev eller kapsejladslicens, som det kommer til at hedde fra For langt de fleste både i klubben er det en overkommelig opgave at få dem målt. Langt de fleste skrog har et såkaldt standardskrog, hvor vi har målene i DS s båddatabase, Det, vi så mangler her, er at få sejlene målt op, slået sejlknapper i, og dertil kommer nogle ganske få kontrolmål på skroget. Bestyrelsen har besluttet, at det skal koste 100 kr. pr. sejl at få det målt og stemplet. Selve sejlknappen koster 50 kr. i indkøb, og resten går til klubben. Til gengæld gælder knappen i hele sejlets levetid og skal aldrig fornyes. Du skal huske, at det er alle de sejl, du ønsker at have ombord under en kapsejlads, der skal være forsynet med en DS-sejlknap. Store måledag Vi har aftalt, at vi skal prøve at samle alle, der ønsker at få deres sejl målt til en Store Måledag, hvor vi lejer f.eks. Løgstrup-hallen en lørdag eller søndag i januar. For at mærke interessen for det vil jeg gerne have en tilbagemelding om man vil være med enten på telefon eller helst på mail: vh Kristian Melgaard

19 Målerbrev udfases Dansk Sejlunion har besluttet, at det gamle, fysiske målerbrev i papir skal afløses af en kapsejladslicens. Mod at betale et gebyr får man et certifikatsnummer, der henviser til bådens data i Prisen bliver cirka det samme som en fornyelse af målerbrevet koster. Fidusen er, at når man så tilmelder sig en kapsejlads i Danmark, oplyser man bare bådens navn og certifikatsnummeret så vil kapsejladsarrangøren slå op i websejler.dk og få bådens korrekte DH-mål. Det betyder, at der ikke er mulighed for at snyde og have f.eks. to forskellige målerbreve ikke fordi det sker i Viborg sejlklub, men det er dog set andre steder. Viborg Sejlklub vil ikke stille krav om kapsejladslicens til klubbens onsdagssejladser, men hvis du vil udenfor fjorden for at sejle kapsejlads, skal du have en licens. Husk de sorte bånd Hvis I ønsker et målerbrev til 2011-sæsonen, skal I huske at tjekke eller påsætte de sorte tapestrimler på mast og bom. De hedder i regelsproget sejlbegrænsningsmærker, og de angiver, hvor langt ud jeres storsejl må hales under kapsejlads. Det første mærke skal sidde på masten så overkanten af tapestrimlen flugter med overkanten af bommen. Det næste mærke skal sidde i toppen af masten, således at underkanten af mærket flugter med den maksimale udstrækning af sejlet, når det er sat. Det tredje mærke skal sidde i bomnokken, således at inderkanten flugter med det maksimale, som dit sejl kan trækkes ud af bommen. Når storsejlet skal måles, måler vi afstanden mellem inderkanten af de sorte mærker på masten (P-målet) og på bommen (E-målet) (se næste side). På selve sejlet måler vi kun to tværmål, henholdsvis halvvejs oppe og trekvart oppe på sejlet. Svømning se datoerne på næstsidste side.

20

21 Sidste junioraften på fjorden... Så smuk var årets sidste juniorsejlads. Der var godt nok ikke megen vind, men alle juniorene fik sluttet af med en dejlig og sjov aften på vandet. Og det har været endnu en super-fin junior-sejler sæson, med masser af godt sejlervejr og et dejligt hold børn hvor sejlerne fra sidste år er blevet endnu bedre sejlere og nybegyndere fra i år er kommet lyn-hurtigt efter dem. Efter at Morten Lyngsø, som også sidste år trænede de ældste sejlere, flyttede på efterskole, har Per Vig taget over på træningen af de ældste sejlere og har med stor succes delt ud af sin sejlerviden. Og så var vi så heldige at Signe Skou, som efter sommeren var den eneste tilbage fra forårets ældste sejlere, meldte sig på vandet med at træne de yngste sejlere, og her har hun været yderst vellidt. Carsten og Marianne Nyvang har igen i år både taget sig kærligt af materiellet i containeren, og juniorernes behandling af det, og gjort dem selvhjulpne med til- og afrigning. Så nu er køle-containeren så igen pakket ned for vinteren, og venter bare ligesom os andre på at det igen skal blive sejlersæson. Tak for indsatsen, Marianne, Carsten, Morten, Per, og Signe m.fl. og til alle juniorsejlere og hjælpsomme forældre som vi håber at se igen til foråret! Vh Henrik Zacho. PS: Efter 3 år ved roret som juniorleder vælger jeg nu at overgive hvervet til andre. Håbet er at finde et godt team som i næste sæson kan fortsætte juniorernes muligheder for at de dejlige aftener på fjorden. Og med det gode forældre-team der har været i 2010 er jeg sikker på, det nok skal lykkes! HUSK HUSK Lørdagsfrokoster i 2011 er den 15/1 KL den 12/2 KL den 12/3 KL

22 Følgende: Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af medlemskabet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn Frederik Due Nielsen Fjordvænget Skals Steven K. W.. Lønbæk Hobro Landevej Tjele Ulla Bertelsen Vinkelvej 97A 8800 Viborg Gitte Bak Hjarbækvej Løgstrup Pernille Bildsøe Gl Viborgvej 1e, Vejrumbro 8830 Tjele Elke Burow Asmildklostervej 13, D, Viborg Emiliano Michael Adam Bruni Brozyna St. Sct. Mikkelsgade 18A. 2.th Asmildklostervej 13 A, room Viborg 8800 Viborg Tina Dalgaard Solbærvej Viborg Marie Eden Asmildklostervej 13 C Viborg Gabriel Coelho Goncalves de Abreu Ll. Sct. Hans Gade 12A, Viborg Kirsten Herløv Bavnevej Løgstrup Oluf Kjær Teglværksvej Bjerringbro Annegrethe Krarup Hobro Landevej Tjele Jørn Larsen Hobro Landevej Tjele Ole Levring Kølsenvej Løgstrup Kasper Hvelplund Overgaard Gl. Århusvej 161 E 8800 Viborg

23 Chitra Sangaraju Birgitte Marie Løvendahl Raju Viborg Sejlklub får ny hjemmeside. Grundet at Ejler Rechnagel har opsagt sin stilling som webmaster ved årsskiftet, har VS måtte tænke i nye baner. Et hurtigt nedsat web-team bestående af Henrik Zacho, Per Bach og Tina Rømer arbejder på en ny hjemmeside i samarbejde med klubbens nye webmaster Sebastian Westerhoff, som i øvrigt tros sin unge alder er en gammel kending på havnen. Den nye hjemmeside bliver programmeret således at udvalgte personer får password, og derved får adgang til at lægge emner op på hjemmesiden. Der bliver tale om passwords med begrænsninger, således at f.eks. juniorformanden kun får adgang til juniorafdelingen. Der kommer en liste med kontaktpersoner med afdelings-password, som du bedes henvende dig til, når du har indlæg til hjemmesiden i fremtiden. Det er meningen, at webmasteren kun skal involveres ved større ændringer. Bestyrelsen vil ved samme lejlighed få ny mailadresse, således at formandens mailadresse f.eks. bliver Dette vil selvfølgelig give lidt gener for alle i starten, men på sigt vil det blive en fordel. Dels skal klubbens medlemmer ikke opdatere adressekartoteket ved skift i bestyrelsen, dels vil bestyrelsens medlemmer ikke behøve at offentliggøre private eller arbejdsmailadresser til brug i klubregi, og sluttelig vil de nye mailadresser være så logiske, at de kan huskes i hovedet. Mailadresserne vil blive offentliggjort på den nye hjemmeside. Det er planen at den nye hjemmeside går i luften pr. 1/ på det eksisterende domæne Vi har bestræbt os på at gøre den nye hjemmeside hurtig, overskuelig, brugervenlig, informativ og sejleragtig. Vi håber den vil blive taget godt imod, men vi er altid modtagelige for ris og ros. Venlig hilsen Web-teamet og den nye webmaster Asmildklostervej 13, C Viborg Raun Asmildklostervej 13, D Viborg Aparna Udupi Asmildklostervej 13B, Viborg Alastair James Ward Gl. Viborgvej 1e, Vejrumbro 8830 Tjele Vivi Rainhard Zacho Nørresiden 5, Hjarbæk 8831 Løgstrup Jakob Sehested Veldsparken Tjele

24 Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside her får du nyhederne omkring sejlklubben først. - Ny hjemmeside design den 1. januar Den nye hjemmeside ses samme sted som den gamle altså Bladet kan læses i fuld farveformat under Klubblad.

25 DUELIGHEDSBEVIS Igen i år kan Viborg sejlklub tilbyde undervisning til Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset er et must for alle, der ønsker at færdes trygt og sikkert på danske farvande, leje sejlbåde i udlandet og en forudsætning for, at du siden kan erhverve kanalkort til de europæiske kanaler. Har du Duelighedsbeviset skal du ikke have det særlige speedbådskørekortet. Undervisningen foregår i Viborg Sejlklubs lokaler og forestås af Kristian Melgaard. Duelighedsprøven består af en teoretisk og en praktisk del, der begge afsluttes med eksamen, overvåget af en af Søfartsstyrelsen godkendt censor. Du kan læse meget mere om pensum på Teoretisk del: Kursus starter torsdag 6. januar kl og løber over 12 lektioner á typisk toenhalv time. Vi ruller skiftevis tirsdag, onsdag, torsdag, så alle kan være med. Uge 07 holder vi vinterferie. Teoridelen slutter torsdag 31. marts. Teorieksamen inden påske. Praktisk del: Vi arrangerer nogle praktiske øvelser gennem sejlklubbens sejlerskole, så snart vejret tillader f.eks. lørdage i begyndelsen af maj. Praktisk prøve inden sommerferien. Du skal ikke være medlem af Viborg Sejlklub. (men du må gerne) Undervisningen er gratis, men sejlklubben opkræver et gebyr på 800 kr. for lokaleleje, kaffe, kage og Kursusafgift: 800 kr. Hertil kommer undervisningsmateriale ca. kr. 850 og udgifter til censor (ca. 350). Tilmelding: Kristian Melgaard på inden 17. december. Kurset gennemføres kun, hvis mindst 10 medlemmer melder sig inden 17. december. Efter tilmelding får du en opkrævning fra Viborg Sejlkub på de 800 kr. Kursusmateriale: Kort: 102U Kattegat Afmærkning af Danske farvande Udgave 8 fra 07/ Søvejsregler - 9. udgave Duelighedsbog,1. oplag Opgaver til Duelighedsbog 7. udg., 2. oplag Kort 1 (INT1) 04/ Andre materialer: Kurs-lineal - Lines kurspasser, blyanter, viskelæder Vi kan få 10% rabat ved at bestille gennem klubben. Send en mail til Kristian Melgaard om hvilke materialer, du ønsker. Hav penge med på 1. kursusaften. Yderligere oplysninger Kristian Melgaard Tlf

26 Kalenderen for 2010/11 04/ Svømning kl Søndre skole 11/ Svømning kl Søndre skole 11/ Julefrokost (Invitation og menu) Hjarbæk Januar 2011 Nye regler for kapsejlads/store måledag Løgstrup Mastemærke regler 06/ Duelighedskursus teori kl (Info) Hjarbæk 08/ Svømning kl Søndre skole 11/ Bestyrelsesmøde kl Hjarbæk 15/ Svømning kl Søndre skole 15/ Lørdags frokost kl Hjarbæk 22/ Svømning kl Søndre skole 29/ Svømning kl Søndre skole 01/ Gule ærter kl (Invitation) Hjarbæk 05/ Svømning kl Søndre skole 12/ Lørdags frokost kl Hjarbæk 22/ Generalforsamling kl Hjarbæk 26/ Svømning kl Søndre skole 05/ Svømning kl Søndre skole 12/ Svømning kl Søndre skole 12/ Lørdags frokost kl Hjarbæk 19/ Svømning kl Søndre skole 26/ Svømning kl Søndre skole 02/ Svømning kl Søndre skole 09/ Svømning kl Søndre skole 30/ Søsætning kl Hjarbæk 30/ Svømning kl Søndre skole Næste nr. udkommer APRIL Deadline for indlæg til dette nr. er 21. MARTS 2011.

27 Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2010 Udvalg -adresse Telefon Havne/plads Søren Kristian Schmidt (Formand) Lars Blach Børge List Udlån af bundslibemaskine Niels S. Søndergaard Knud Søndergaard (Kommunal) Leif Tipsmark (Sjægtelauget) Kapsejlads Kristian Melgaard (Formand) Finn Andersen Klubhus Oluf Nørgaard (Formand) Jørgen Kofoed 2,4mR Udlevering af klubnøgler Per Bandsholm Klubblad Ejler Rechnagel (Formand) Bjarne Kristensen Festudvalgs koordinator Elly Thomassen Juniorudvalg Henrik Zacho Bøjeudvalg Harry Vig Lauersen Børge List

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 2. Juni 2011.

28. årgang Nr. 2. Juni 2011. 28. årgang Nr. 2. Juni 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 1. April 2011.

28. årgang Nr. 1. April 2011. 28. årgang Nr. 1. April 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E

32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E 32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E Ligestilling på havnen? Læserbrev af Jørgen Buus Teknisk Udvalg i Viborg Kommune (altså de folkevalgte) traf 12-08- 2015 beslutning om at pladslejen i

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

26. årgang Nr. 2. Juni 2009.

26. årgang Nr. 2. Juni 2009. 26. årgang Nr. 2. Juni 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

26. årgang Nr. 4. December 2009.

26. årgang Nr. 4. December 2009. 26. årgang Nr. 4. December 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

28. årgang Nr. 4. December 2011.

28. årgang Nr. 4. December 2011. 28. årgang Nr. 4. December 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

30. årgang Nr. 3. September 2013.

30. årgang Nr. 3. September 2013. 30. årgang Nr. 3. September 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach vej 6 8831 Næstformand Erling Hansen Strandvejen 12 8831

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E Massiv dagsorden! Der bliver nok at se til for både dirigent og medlemmer til klubbens generalforsamling. Hele seks forslag skal debatteres. Det bliver en

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Årsplan for Sejlerskolen 2017

Årsplan for Sejlerskolen 2017 Februar Fredag 10.02.2017 Medhjælperfest i sejlklubben kl. 18.00 Mandag 20.02.2017 instruktørmøde vedr. Certificering af sejlerskolen kl.19.00 Marts Tirsdag 07.03.2017 Introaften for nye sejler skoleelever

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Over skrift. 27. årgang Nr. 3. September 2010.

Over skrift. 27. årgang Nr. 3. September 2010. Over skrift 27. årgang Nr. 3. September 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyhedsbrev september 2010

Nyhedsbrev september 2010 Nyhedsbrev september 2010 Formanden har ordet Så er vi for alvor ved at mærke, at kalenderen skriver efterår. Men selv om der både er regn og rusk, er der alligevel stor aktivitet på træningspladsen. Der

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00

,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00 ,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling Kristensen (EK), Kim Hansen (KH), Bettina Lauritsen(BL),

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

31. årgang Nr. 4 December 2014 56 36,5N 9 17,5E

31. årgang Nr. 4 December 2014 56 36,5N 9 17,5E 31. årgang Nr. 4 December 2014 56 36,5N 9 17,5E Hvor skal vi hen, du? I 2016 fejrer Viborg Sejlklub 75 års jubilæum. Vi skal fejre, at aktive sejlere i 1941 tog initiativet til det, vi nu kender som Viborg

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG. Godt Nytår. Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl.

NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG. Godt Nytår. Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG Godt Nytår Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. 19 med Bent Damsbo. Se side 6. Formand (G 17) Materialeudvalget (E

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012 KLUBBLAD NR 1 2013 Hals både aug HUSK Generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 10:00 På Sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 1 Horsens d.4.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt, Ole Søndermølle,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen.

Zumba: Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Foreningsnyt nr. 5. august 2010 Kære medlemmer Lige en hurtig kort info her i sommervarmen og regnen. Håber alle har nydt en god og varm sommer og nu er klar til at motionere igen. TV2 øst Mere for pengene.

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere