27. årgang Nr. 4. December 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "27. årgang Nr. 4. December 2010."

Transkript

1 27. årgang Nr. 4. December 2010.

2 Viborg Sejlklubs bestyrelse Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og adresse Formand Peter Blach Kirketoften Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej Viborg Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Tlf Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup Sekretær Walther Thomsen Klokkelyngen Viborg Bestyrelsesmedlem Frank Rømer Madsen Bavnevej Hjarbæk Bestyrelsesmedlem Per Bach Strandvejen Hjarbæk Tlf Mob ,4 mr-udvalg/bladudvalg Tlf Mob Havne-/pladsudvalg Tlf Klubhusudvalg Tlf Mob Bestyrelsessuppleant Jens Dyrbye Videbechs Alle Viborg Mob

3 Det sidste blad i 2010 Det betyder, at bådene nu er på land og står på vinterpladsen. Det blev en god dag med bådoptagningen og resultatet blev, at der nu er lidt flere både på vinterpladsen end det foregående år. Det betyder også, at der blev et lille overskud på bådoptagningen. Bestyrelsen har besluttet, at søsætningen alene skal gennemføres med den store mobilkran (også kranførerens forslag) næste forår. Kranen er klar til at hejse de første både i vandet kl Det vil i høre meget mere om til den tid, herunder også hvor mobilkranen starter. Prisen har været den samme i flere år, og for at holde den meget billige pris nede (også til næste år), må vi være med til at reducere udgifterne og omkostningerne for vognmanden - derfor. Vi har nu en aftale på plads med Teknisk Udvalg og Viborg Kommune Det betyder, at pladslejerne i den kommunale havnedel kan anvende kran, mastekran, slæbested og miljørum for et mindre årligt gebyr på bådpladserne i den kommunale del (alle medlemmer af Sejlklubben har modtaget et info-brev fra bestyrelsen herom, inden dette blad kommer på gaden). Jeg er af den opfattelse, at der er tale om det bedst opnåelige for Sejlklubben samt for brugerne af den Kommunale havnedel. Jeg er sikker på, at aftalen også giver et godt grundlag for et rigtigt godt samarbejde på tværs af de to havnedele fremover (Sejlklubbens bestyrelse vil gøre sit hertil). December nærmer sig, og så er der tid til den årlige julefrokost, så hold øje med opslaget på døren i klubhuset og i bladet og husk nu at tilmelde jer. Bladets kalender indeholder også mange andre ting i løbet af foråret, som i kan deltage i Jeg ser frem til, at i bakker op herom. Jeg vil til slut ønske jer alle en god jul og et godt nytår. Formanden

4 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 21. september 2010 i Hjarbæk Afbud: Henrik Z Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Slæbestedet skal renoveres først i det nye år, da de to sammensvejste plader er gået fra hinanden midt i svejsningen. Samtidig skal EURO-brønden og brohjørnet repareres (Er repareret af Åge F). Pkt. 3 Havnerenoveringen Middelhede har nu færdiggjort arbejdet pladsen fremtræder noget høj midt på og er stadig blød flere steder på den yderste del. Derfor kan det blive nødvendigt med en supplerende planering efter søsætningen i Havne-/pladsudvalget sikrer løbende den nødvendige opfyldning af evt. hjulspor på den yderste del. Opklodsningen af stativerne på den yderste del er stadig meget vigtig derfor skal Havne-/Pladsudvalget kontrollere opklodsningen i forbindelse med placeringen af stativerne inden bådoptagningen. Pkt. 4: Bordet rundt Per B klubhusudvalget Per stillede forslag om, at der indkøbes en fladskærm hos Oluf bestyrelsen var enig heri Per beder Oluf om et tilbud på en tommers fladskærm til vægmontering, inden der træffes endelig beslutning herom. Per udleverede 1. udgave af Borgerplanen for Hjarbæk Planen cirkulerer først rundt i bestyrelsen (Erling er første læser). Erling H Kapsejladsudvalget Opsigelse af Overenskomsten m.v.: Erling H har nu haft kontakt med Søren Gytz (alle har fået kopi af mail). Søren Gytz har lovet at komme med et par datoer i løbet af 14 dage. Teknisk Udvalg og Forvaltningen fastholder beslutningen om en opdeling i to havnedele. I mødet deltager Søren Gytz og Per Christensen fra Forvaltningen samt Peter, Orla, Erling og sekretæren. Søren Gytz har opstillet følgende dagsorden for mødet: 1. Repræsentanter fra Viborg Sejlklub fremlægger sejlklubbens synspunkter. 2. Viborg Kommune redegør for sine planer vedr. drift af kommunen del af havnen. 3. Afklaring af praktiske spørgsmål omkring samarbejdet mellem de forskellige

5 aktører i havnen. Det er Viborg Kommunes udgangspunkt for mødet, at den gældende ordning som sagt er gældende. Formålet med mødet er derfor, at man søger at afklare tvivlsspørgsmål, samt søger at få maksimal enighed og løsninger, der kan gøre havnen og dens brugere mest mulig tilfredse. På denne baggrund blev der en lang diskussion i bestyrelsen om sejlklubbens krav til den kommunale havnedel efter årsskiftet. Frank R Havnepladsudvalget Frank har talt med Inge og aftalt, at Borgerforeningen kan anvende klubhuset 3-4 gange årligt. Borgerforeningen afholder generalforsamling den 8. februar 2011 det er vigtigt at dette tidspunkt medtages i kalenderen hos Oluf! Sømærkerne i 2011 Frank har talt med Karl Jensen herom - Kaj Lykke kunne også være en mulighed. Der er endnu ingen afklaring heraf Orla C kasserer Orla har endnu ikke modtaget en regning fra DS på de to medlemmer, der er tilmeldt unionens måleruddannelse. Mht. indkøb af nye standere undersøger Peter om hans skoles syafdeling kan brodere logoet og fremstille de ønskede standere. Hvis ikke bestilles standerne i Polen via Kurt G (store standere 180 kr. ved køb af 10 stk. og små standere 45 kr. ved køb af 50 stk.). Standerne laves i det kraftige stof (de to stofprøver). Bestyrelsen bør overveje om pristalsreguleringen af pladserne i sejlklubbens havnedel skal stilles på stand by efter generalforsamlingen ikke besluttet p.t. Henrik Z Juniorafdelingen Henrik har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra Nordea om en ny følgebåd til juniorafdelingen. Juniorafdelingen gennemfører de sidste sejladser på søndag og laver herefter den nødvendige afrigning og oprydning på pladsen. Til spørgsmålet om en ny juniorleder er det udvalget, der stiller forslag om en ny afløser til bestyrelsen. Walther T 2,4 mr-afdelingen Sebastian W har tilbudt at lave en ny hjemmeside og sørge for den nødvendige opdatering af samme. Han har tilbudt arbejdet udført som klubarbejde. Bestyrelsen siger ja tak hertil. Ejler fortsætter med bladet i 2011.

6 Næste bestyrelsesmøde bliver: Tirsdag den 12. oktober 2010 kl i klubhuset Wt Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 12. oktober 2010 i Hjarbæk Afbud: Pkt. 0: Tina R og Kristian M Sejlerskolen: Tina og Kristian var begge inviteret med til mødet for at give bestyrelsen en orientering om Sejlerskolen. Der er 20 personer, der har deltaget i aktiviteten med de 5 kursusaftener, hvor de 4 var med praktisk sejlads. Deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med aktiviteten det samme har de involverede sejlere, der bidrog med egen båd til den praktiske del (de medvirker også gerne i 2011). Bestyrelsen fastholder kravet om medlemskab (som betaling) i 2011 for deltagelse i sejlerskolen. Der bliver ligeledes tale om 5 aftener efter sommerferien. Tak til Tina og Kristian for det gode initiativ. Målerkurset: Kristian gav bestyrelsen en orientering om kursusforløbet og indholdet, som han og Leif Vang deltog i. Begge fremsender kontonr. til kassereren, så han kan overføre betaling for kørselsudgifterne. Bestyrelsen sagde ja til indkøb af det nødvendige udstyr til målerarbejdet Kristian og Leif sørger herfor. Målet er, at alle deltagere i onsdagssejladserne 2011 har målte sejl med måleknap Prisen herfor bliver 100 kr. inkl. knap. Kristian afleverer et indlæg til bladet herom. Per undersøger om sejlklubben kan låne gymnastiksalen på Løgstrup skole til store måleraften. Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Formanden orienterede om, at aftalen med kranfirmaet var på plads, og at de kom som aftalt. Jan F, Kirsten og Sonja står for traktementet til optagningen Formanden orienterede kort om Dansk Sejlunions konference på Nyborg Strand sekretæren rundsender til alle. Pkt. 3 Havnerenoveringen De to plader i slæbestedet løftes op og repareres i løbet af vinteren. Åge F har repareret broen og genplaceret EURO-brønden. Pkt. 4: Bordet rundt

7 Per B klubhusudvalget Per mangler stadig en pris fra Oluf N på en fladskærm og et vægbeslag - Per følger op herpå, så alt er klar til næste møde. Erling H Kapsejladsudvalget Mødet med Søren Gytz og Per Christensen: Erling H orienterede kort om mødet, hvor specielt Søren G udtrykte stor forståelse for sejlklubbens krav. Bestyrelsen vil senere udsende et brev til alle medlemmer om aftalen, når der foreligger et færdigt forhandlet resultat heraf. Frank R Havnepladsudvalget Frank indkøber vingaver til de sejlere, der har bidraget til Sejlerskolen. Orla C kasserer Orla uddelte et udkast til opsigelsesbrev til Sjægtelauget alle fandt udkastet tilfredsstillende. Brevet sendes efter næste bestyrelsesmøde med formandens underskrift. Henrik Z Juniorafdelingen Situationen om en ny juniorleder er stadig ikke afklaret Henrik taler videre med Per V. Walther T 2,4 mr-afdelingen Ny hjemmeside: Tina R præsenterede sit bud på en ny hjemmeside og priserne herpå. Det blev aftalt, at Tina R, Henrik Z og Per B holder et møde med Sebastian W for at drøfte forslaget med ham. Sebastian har sagt ja til at lave en ny hjemmeside som klubarbejde. Per B er tovholder på projektet. Ejler vil gerne fortsætte med bladet i 2011 sammen med Bjarne. Næste bestyrelsesmøde bliver: Tirsdag den 9. november kl i klubhuset Wt VIBORG SEJLKLUB Egevej Karup Hjemmeside

8 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 9. november 2010 i Hjarbæk Afbud: Frank R Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Formanden orienterede om kurset i hjertestarter her er sejlklubben tilbudt et kursus til gennemførelse i sejlklubben. Kurset gennemføres i januar 2011 og udmeldes på hjemmesiden, i blad og ved opslag. Peter giver Ejler en tilbagemelding om tidspunktet. Virksund Sejlklub gennemfører Yachtskipper 3, hvor sejlere fra Viborg Sejlklub også er velkomne. Peter giver Ejler et tidspunkt til kalendere. Bådoptagningen forløb tilfredsstillende - Pigerne og Jan i køkkenet lavede et fint traktement med formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe stor tak for det. Samlet set gav dagen et pænt lille overskud til klubkassen. Søsætningen i 2011 bliver den 30. april med starttidspunkt kl Der bliver kun tale om den store kran til søsætningen derfor er starttidspunktet fremrykket efter ønske fra kranføreren på mobilkranen. Peter giver allerede nu kranfirmaet besked herom. Til bådoptagningen næste år suppleres der med en lastbil som i Pkt. 3 Havnerenoveringen Sejlklubben har nu modtaget en regning fra Middelhede på kr. + moms, hvilket er i overensstemmelse med det afgivne tilbud.

9 Pkt. 4: Bordet rundt Erling H Kapsejladsudvalget Prisen på duelighedskurset bliver som det foregående kursus. Bestyrelsen gennemgik herefter svarmailen fra Søren Gytz og Per Christensen. Sekretæren laver nu et udkast til informationsbrev til medlemmerne, der skal være klar til et ekstra bestyrelsesmøde inden for 14 dage. Eneste dagsordenspunkt den sidste evt. tilretning af informationsbrevet til medlemmerne, så brevet kan udsendes. Frank R Havnepladsudvalget Da Frank har meldt afbud til mødet blev følgende punkter udskudt til nyt møde: Takstblad 2011 Nye havnepladsregler. Orla C kasserer Regnskab udviser et lille overskud for året. Brevet til Sjægtelauget om opsigelse af alle tidl. aftaler blev underskrevet af formanden Orla fremsender til Leif Tipsmark. Orla undersøger om sejlklubben har et password til Klubportalen hos DS. Henrik Z Juniorafdelingen Situationen om en ny juniorleder er stadig ikke afklaret. I den kommende sæson genindføres jollelejen på 500 kr. for en sæson hertil kommer et medlemsskab på 350 kr. årligt som nu. Jollelejen er nødvendig for at skaffe midler til jollernes løbende vedligeholdelse. Per B klubhusudvalget Per bestiller en 37 tommers fladskærm og et vægbeslag samt en billig DVD-afspiller til levering og fakturering i Mødet med Sebastian om den nye hjemmeside forløb meget tilfredsstillende Sebastian sørger for den nødvendige programmering af heraf, så hjemmesiden kan være klar til årsskiftet (arbejdet hermed udføres som klubarbejde). Den løbende opdatering skal herefter ske af nogle få andre personer med password til siden. Alle sponsoraftaler skal udsættes for en kritisk gennemgang i 2011 (giver de nok) der skal ligeledes styrket fokus på fonde og lignende. Næste bestyrelsesmøde: Helst inden for 14 dage - Tidspunktet udmeldes pr. mail!

10 Lørdag den 11. september var der arrangeret fælles sejltur for hele familien. 10 både med besætning mødtes kl. 10 i Virksund til fælles kaffe, rundstykker og en lille en til ganen. Efter formiddagskaffen sejlede 8 både videre til Sundsøre, to både måtte desværre sejle hjemad igen p.g.a. sygdom ombord. Vi blev taget rigtig pæn imod og vi skulle bare benytte klubhus og faciliteter. Efter en god frokost var der blevet tørvejr og besætningen på hver båd skulle løse nogle opgaver, som sluttede af med at vi fik udleveret nogle træpinde, en stor affaldssæk, noget tape, en avis og noget snor, og så skulle der laves drage, som helst skulle op at flyve. Og på en fin førsteplads kom besætningen på Holiday, mens alle andre virkelig løb og gjorde en fantastisk indsats. Om aftenen blev der tændt op i den store grill, flere opgaver blev løst og et par sange blev det også til, og præmier for dagens indsats blev uddelt. Efter en rigtig hyggelig lørdag, sejlede vi atter mod Hjarbæk søndag formiddag. Hilsen fra Udvalget for årets fælles tur. Søfine og Grid.

11 STOR TAK FRA EN GLAD ARRANGØR! Det var fantastisk at opleve, hvor stor opbakning og støtte sensommerens sejlerkursus fik både fra bestyrelse, garvede medlemmer og deltagere. Den ædle tanke var at give nye sejlere mulighed for at snuse til sejlerlivet og få en fornemmelse af, hvordan det er at sejle med sejl og at de, gennem gode sejleroplevelser og personlige relationer, kan få opbygget et tilhørsforhold til Viborg Sejlklub. Dialog med sejlklubben affødte formen, og det var ikke svært at finde kursister og skippere. Til sidst var jeg nødt til at lukke for tilmeldingen. Jeg beklager dog den lovligt sene udmelding ved opstarten, men I var friske, og det lykkedes alligevel. Tak til alle jer skippere, der mødte op og lagde båd og ekspertise til begge dele for egen regning og risiko. Tak til jer, der kom langvejs fra, til jer, der hjalp til en enkelt gang og til jer, der troligt mødte op hver gang trods vind og vejr. Tak fordi I ikke lod jer skræmme af at skulle instruere på engelsk! Tak for jeres ro, tillid, tålmodighed, imødekommenhed og engagement I er skyld i succesen. Jeg har modtaget mange roser af jeres besætninger på jeres vegne! Dette sejlerkursus for voksne, som forløb over 5. torsdage, var et forsøg. Det skal efterfølgende besluttes om det skal køre igen måske til foråret, måske i sensommeren, måske i en anden form, måske slet ikke Uanset udfaldet, så tak til alle for denne gang! Venlig hilsen Tina Rømer Kom og spis Gule ærter tirsdag den 01. februar 2011 kl i klubhuset. Tilmelding senest tirsdag den 25. januar 2011 til: Peter Blach tlf eller opslag i klubhuset som ophænges i begyndelsen af 2011.

12 Lørdag den 11. december 2010 Klokken I klubhuset Tilmelding: på opslagstavlen i klubhuset eller til: Hanne og Jens Dyrbye Ragnhild og Knud Bloch Tlf Inge Lise & Søren Schmidt Tlf Seneste tilmelding: Lørdag den 4. december

13 Sild med karrysalat. Ørredfilet m/spinatsoufflé. Lakseroulade m/dressing Mørbrad á la creme. Roastbeef m/marineret kartoffelsalat Røget dyrekølle m/broccolistand Oste m/druer Kaffe og te småkager Pris pr. kuvert kun 150 kr. Inklusiv 1 øl og 1 snaps Vand, øl og snaps til sædvanlige favorable priser!

14 GENERALFORSAMLING. Generalforsamlingen er tirsdag den 22. februar 2011 kl mød op og gør din indflydelse gældende. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLIN- GEN. HUSK at såfremt du har forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingen i februar 2011, skal disse være fremsendt til bestyrelsen senest 15. januar HUSK 22/ kl

15

16

17 Bådoptagning 2010.

18 Nye regler for kapsejlads Viborg Sejlklub har nu to godkendte DH-målere. Det er Leif (Ravnerock) og undertegnede, Kristian (Aja). Efter målerkurset i Kerteminde har vi snakket med bestyrelsen om, hvordan vi skal klæde klubbens sejlere på til kapsejlads, både hjemme og ude. Dansk Sejlunions regler siger, at man ikke kan deltage i en DS-kapsejlads i f. eks. Virksund, hvis man ikke har en korrekt målt båd og et gyldigt målebrev. Viborg Sejlklubs bestyrelse har besluttet, at når der nu er to godkendte målere i klubben, er der ingen undskyldning for ikke at få bådene målt. Derfor kan du kun deltage i onsdagssejladserne i 2011, hvis din båd er målt op, og der er sejlknapper i alle de sejl, du har ombord under sejladsen. Til gengæld vil klubben ikke forlange et gyldigt målerbrev eller kapsejladslicens, som det kommer til at hedde fra For langt de fleste både i klubben er det en overkommelig opgave at få dem målt. Langt de fleste skrog har et såkaldt standardskrog, hvor vi har målene i DS s båddatabase, Det, vi så mangler her, er at få sejlene målt op, slået sejlknapper i, og dertil kommer nogle ganske få kontrolmål på skroget. Bestyrelsen har besluttet, at det skal koste 100 kr. pr. sejl at få det målt og stemplet. Selve sejlknappen koster 50 kr. i indkøb, og resten går til klubben. Til gengæld gælder knappen i hele sejlets levetid og skal aldrig fornyes. Du skal huske, at det er alle de sejl, du ønsker at have ombord under en kapsejlads, der skal være forsynet med en DS-sejlknap. Store måledag Vi har aftalt, at vi skal prøve at samle alle, der ønsker at få deres sejl målt til en Store Måledag, hvor vi lejer f.eks. Løgstrup-hallen en lørdag eller søndag i januar. For at mærke interessen for det vil jeg gerne have en tilbagemelding om man vil være med enten på telefon eller helst på mail: vh Kristian Melgaard

19 Målerbrev udfases Dansk Sejlunion har besluttet, at det gamle, fysiske målerbrev i papir skal afløses af en kapsejladslicens. Mod at betale et gebyr får man et certifikatsnummer, der henviser til bådens data i Prisen bliver cirka det samme som en fornyelse af målerbrevet koster. Fidusen er, at når man så tilmelder sig en kapsejlads i Danmark, oplyser man bare bådens navn og certifikatsnummeret så vil kapsejladsarrangøren slå op i websejler.dk og få bådens korrekte DH-mål. Det betyder, at der ikke er mulighed for at snyde og have f.eks. to forskellige målerbreve ikke fordi det sker i Viborg sejlklub, men det er dog set andre steder. Viborg Sejlklub vil ikke stille krav om kapsejladslicens til klubbens onsdagssejladser, men hvis du vil udenfor fjorden for at sejle kapsejlads, skal du have en licens. Husk de sorte bånd Hvis I ønsker et målerbrev til 2011-sæsonen, skal I huske at tjekke eller påsætte de sorte tapestrimler på mast og bom. De hedder i regelsproget sejlbegrænsningsmærker, og de angiver, hvor langt ud jeres storsejl må hales under kapsejlads. Det første mærke skal sidde på masten så overkanten af tapestrimlen flugter med overkanten af bommen. Det næste mærke skal sidde i toppen af masten, således at underkanten af mærket flugter med den maksimale udstrækning af sejlet, når det er sat. Det tredje mærke skal sidde i bomnokken, således at inderkanten flugter med det maksimale, som dit sejl kan trækkes ud af bommen. Når storsejlet skal måles, måler vi afstanden mellem inderkanten af de sorte mærker på masten (P-målet) og på bommen (E-målet) (se næste side). På selve sejlet måler vi kun to tværmål, henholdsvis halvvejs oppe og trekvart oppe på sejlet. Svømning se datoerne på næstsidste side.

20

21 Sidste junioraften på fjorden... Så smuk var årets sidste juniorsejlads. Der var godt nok ikke megen vind, men alle juniorene fik sluttet af med en dejlig og sjov aften på vandet. Og det har været endnu en super-fin junior-sejler sæson, med masser af godt sejlervejr og et dejligt hold børn hvor sejlerne fra sidste år er blevet endnu bedre sejlere og nybegyndere fra i år er kommet lyn-hurtigt efter dem. Efter at Morten Lyngsø, som også sidste år trænede de ældste sejlere, flyttede på efterskole, har Per Vig taget over på træningen af de ældste sejlere og har med stor succes delt ud af sin sejlerviden. Og så var vi så heldige at Signe Skou, som efter sommeren var den eneste tilbage fra forårets ældste sejlere, meldte sig på vandet med at træne de yngste sejlere, og her har hun været yderst vellidt. Carsten og Marianne Nyvang har igen i år både taget sig kærligt af materiellet i containeren, og juniorernes behandling af det, og gjort dem selvhjulpne med til- og afrigning. Så nu er køle-containeren så igen pakket ned for vinteren, og venter bare ligesom os andre på at det igen skal blive sejlersæson. Tak for indsatsen, Marianne, Carsten, Morten, Per, og Signe m.fl. og til alle juniorsejlere og hjælpsomme forældre som vi håber at se igen til foråret! Vh Henrik Zacho. PS: Efter 3 år ved roret som juniorleder vælger jeg nu at overgive hvervet til andre. Håbet er at finde et godt team som i næste sæson kan fortsætte juniorernes muligheder for at de dejlige aftener på fjorden. Og med det gode forældre-team der har været i 2010 er jeg sikker på, det nok skal lykkes! HUSK HUSK Lørdagsfrokoster i 2011 er den 15/1 KL den 12/2 KL den 12/3 KL

22 Følgende: Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. De bydes hjertelig velkommen i VS med håbet om, at de vil få glæde og fornøjelse af medlemskabet. Med venlig hilsen Bestyrelsen Fornavn Efternavn Adresse 2 Post Bynavn Frederik Due Nielsen Fjordvænget Skals Steven K. W.. Lønbæk Hobro Landevej Tjele Ulla Bertelsen Vinkelvej 97A 8800 Viborg Gitte Bak Hjarbækvej Løgstrup Pernille Bildsøe Gl Viborgvej 1e, Vejrumbro 8830 Tjele Elke Burow Asmildklostervej 13, D, Viborg Emiliano Michael Adam Bruni Brozyna St. Sct. Mikkelsgade 18A. 2.th Asmildklostervej 13 A, room Viborg 8800 Viborg Tina Dalgaard Solbærvej Viborg Marie Eden Asmildklostervej 13 C Viborg Gabriel Coelho Goncalves de Abreu Ll. Sct. Hans Gade 12A, Viborg Kirsten Herløv Bavnevej Løgstrup Oluf Kjær Teglværksvej Bjerringbro Annegrethe Krarup Hobro Landevej Tjele Jørn Larsen Hobro Landevej Tjele Ole Levring Kølsenvej Løgstrup Kasper Hvelplund Overgaard Gl. Århusvej 161 E 8800 Viborg

23 Chitra Sangaraju Birgitte Marie Løvendahl Raju Viborg Sejlklub får ny hjemmeside. Grundet at Ejler Rechnagel har opsagt sin stilling som webmaster ved årsskiftet, har VS måtte tænke i nye baner. Et hurtigt nedsat web-team bestående af Henrik Zacho, Per Bach og Tina Rømer arbejder på en ny hjemmeside i samarbejde med klubbens nye webmaster Sebastian Westerhoff, som i øvrigt tros sin unge alder er en gammel kending på havnen. Den nye hjemmeside bliver programmeret således at udvalgte personer får password, og derved får adgang til at lægge emner op på hjemmesiden. Der bliver tale om passwords med begrænsninger, således at f.eks. juniorformanden kun får adgang til juniorafdelingen. Der kommer en liste med kontaktpersoner med afdelings-password, som du bedes henvende dig til, når du har indlæg til hjemmesiden i fremtiden. Det er meningen, at webmasteren kun skal involveres ved større ændringer. Bestyrelsen vil ved samme lejlighed få ny mailadresse, således at formandens mailadresse f.eks. bliver Dette vil selvfølgelig give lidt gener for alle i starten, men på sigt vil det blive en fordel. Dels skal klubbens medlemmer ikke opdatere adressekartoteket ved skift i bestyrelsen, dels vil bestyrelsens medlemmer ikke behøve at offentliggøre private eller arbejdsmailadresser til brug i klubregi, og sluttelig vil de nye mailadresser være så logiske, at de kan huskes i hovedet. Mailadresserne vil blive offentliggjort på den nye hjemmeside. Det er planen at den nye hjemmeside går i luften pr. 1/ på det eksisterende domæne Vi har bestræbt os på at gøre den nye hjemmeside hurtig, overskuelig, brugervenlig, informativ og sejleragtig. Vi håber den vil blive taget godt imod, men vi er altid modtagelige for ris og ros. Venlig hilsen Web-teamet og den nye webmaster Asmildklostervej 13, C Viborg Raun Asmildklostervej 13, D Viborg Aparna Udupi Asmildklostervej 13B, Viborg Alastair James Ward Gl. Viborgvej 1e, Vejrumbro 8830 Tjele Vivi Rainhard Zacho Nørresiden 5, Hjarbæk 8831 Løgstrup Jakob Sehested Veldsparken Tjele

24 Følg med på Viborg Sejlklubs hjemmeside her får du nyhederne omkring sejlklubben først. - Ny hjemmeside design den 1. januar Den nye hjemmeside ses samme sted som den gamle altså Bladet kan læses i fuld farveformat under Klubblad.

25 DUELIGHEDSBEVIS Igen i år kan Viborg sejlklub tilbyde undervisning til Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset er et must for alle, der ønsker at færdes trygt og sikkert på danske farvande, leje sejlbåde i udlandet og en forudsætning for, at du siden kan erhverve kanalkort til de europæiske kanaler. Har du Duelighedsbeviset skal du ikke have det særlige speedbådskørekortet. Undervisningen foregår i Viborg Sejlklubs lokaler og forestås af Kristian Melgaard. Duelighedsprøven består af en teoretisk og en praktisk del, der begge afsluttes med eksamen, overvåget af en af Søfartsstyrelsen godkendt censor. Du kan læse meget mere om pensum på Teoretisk del: Kursus starter torsdag 6. januar kl og løber over 12 lektioner á typisk toenhalv time. Vi ruller skiftevis tirsdag, onsdag, torsdag, så alle kan være med. Uge 07 holder vi vinterferie. Teoridelen slutter torsdag 31. marts. Teorieksamen inden påske. Praktisk del: Vi arrangerer nogle praktiske øvelser gennem sejlklubbens sejlerskole, så snart vejret tillader f.eks. lørdage i begyndelsen af maj. Praktisk prøve inden sommerferien. Du skal ikke være medlem af Viborg Sejlklub. (men du må gerne) Undervisningen er gratis, men sejlklubben opkræver et gebyr på 800 kr. for lokaleleje, kaffe, kage og Kursusafgift: 800 kr. Hertil kommer undervisningsmateriale ca. kr. 850 og udgifter til censor (ca. 350). Tilmelding: Kristian Melgaard på inden 17. december. Kurset gennemføres kun, hvis mindst 10 medlemmer melder sig inden 17. december. Efter tilmelding får du en opkrævning fra Viborg Sejlkub på de 800 kr. Kursusmateriale: Kort: 102U Kattegat Afmærkning af Danske farvande Udgave 8 fra 07/ Søvejsregler - 9. udgave Duelighedsbog,1. oplag Opgaver til Duelighedsbog 7. udg., 2. oplag Kort 1 (INT1) 04/ Andre materialer: Kurs-lineal - Lines kurspasser, blyanter, viskelæder Vi kan få 10% rabat ved at bestille gennem klubben. Send en mail til Kristian Melgaard om hvilke materialer, du ønsker. Hav penge med på 1. kursusaften. Yderligere oplysninger Kristian Melgaard Tlf

26 Kalenderen for 2010/11 04/ Svømning kl Søndre skole 11/ Svømning kl Søndre skole 11/ Julefrokost (Invitation og menu) Hjarbæk Januar 2011 Nye regler for kapsejlads/store måledag Løgstrup Mastemærke regler 06/ Duelighedskursus teori kl (Info) Hjarbæk 08/ Svømning kl Søndre skole 11/ Bestyrelsesmøde kl Hjarbæk 15/ Svømning kl Søndre skole 15/ Lørdags frokost kl Hjarbæk 22/ Svømning kl Søndre skole 29/ Svømning kl Søndre skole 01/ Gule ærter kl (Invitation) Hjarbæk 05/ Svømning kl Søndre skole 12/ Lørdags frokost kl Hjarbæk 22/ Generalforsamling kl Hjarbæk 26/ Svømning kl Søndre skole 05/ Svømning kl Søndre skole 12/ Svømning kl Søndre skole 12/ Lørdags frokost kl Hjarbæk 19/ Svømning kl Søndre skole 26/ Svømning kl Søndre skole 02/ Svømning kl Søndre skole 09/ Svømning kl Søndre skole 30/ Søsætning kl Hjarbæk 30/ Svømning kl Søndre skole Næste nr. udkommer APRIL Deadline for indlæg til dette nr. er 21. MARTS 2011.

27 Stående udvalg i Viborg Sejlklub 2010 Udvalg -adresse Telefon Havne/plads Søren Kristian Schmidt (Formand) Lars Blach Børge List Udlån af bundslibemaskine Niels S. Søndergaard Knud Søndergaard (Kommunal) Leif Tipsmark (Sjægtelauget) Kapsejlads Kristian Melgaard (Formand) Finn Andersen Klubhus Oluf Nørgaard (Formand) Jørgen Kofoed 2,4mR Udlevering af klubnøgler Per Bandsholm Klubblad Ejler Rechnagel (Formand) Bjarne Kristensen Festudvalgs koordinator Elly Thomassen Juniorudvalg Henrik Zacho Bøjeudvalg Harry Vig Lauersen Børge List

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 1. April 2011.

28. årgang Nr. 1. April 2011. 28. årgang Nr. 1. April 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

26. årgang Nr. 4. December 2009.

26. årgang Nr. 4. December 2009. 26. årgang Nr. 4. December 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 4. December 2011.

28. årgang Nr. 4. December 2011. 28. årgang Nr. 4. December 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E Tænketanken tænker tanker Af Else Mørk Som de fleste medlemmer sikkert kan huske blev det på sejlklubbens generalforsamling besluttet, at der skulle nedsættes

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18

BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 BESTYRELSESMØDE den 08 sept 2014 kl 18 Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Indkommen post formand 3. Orientering - skriftlige indlæg? 4. ANF status opgaver forhandlingsoplæg mm 5. Indkomne forslag / drøftelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere