Vejledning for lokale varer, spiritus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for lokale varer, spiritus"

Transkript

1 Vejledning for lokale varer, spiritus Formål Formålet med denne vejledning for spiritus er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne vejledning og tilhørende bilag skal ses som et uddrag af gældende lovgivning hvor vi har udtrukket hovedelementer fra lovgivningen samt tilføjet særlige Coop krav. Særlige Coop krav er markeret med kursiv. Coop Danmark understreger dog at det altid er dit ansvar som leverandør at leve op til gældende lovgivning. Hvad er spiritus? Spiritus er en alkoholholdig drikkevare: - som er bestemt til konsum - som har særlige organoleptiske egenskaber (bedømmes ud fra smag og lugt) - som har et minimumsalkoholindhold på 15 % vol. - som er fremstillet: enten direkte: o ved destillation, med eller uden tilsatte aromaer, af naturligt gærede produkter og/eller o ved udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol og/eller landbrugsdestilater og/eller spiritus og/eller o ved tilsætning af aromaer, sukker eller andre sødemidler anført i bilag 1 og/eller andre landbrugsprodukter og/eller fødevarer til landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater og/eller spiritus. eller ved blanding af spiritus med én eller flere af følgende væsker: o anden spiritus og/eller o landbrugsethanol eller landbrugsdestillater og/eller o andre alkoholholdige drikkevarer og/eller o drikkevarer Eksempler kunne være: brændevin, frugtbrændevin, honningsyp og snaps. Kontrol og registrering Egenkontrol Risikovurdering Kontrolopgaverne varetages af Fødevarestyrelsen. Du skal derfor som producent af spiritus være registreret hos Fødevarestyrelsen. Du skal som leverandør kunne fremvise et velbeskrevet egenkontrolprogram. Ansvaret for at fødevarerne er sikre, ligger altid hos den enkelte fødevarevirksomhed. Egenkontrollen er din egen kontrol af, at din virksomhed og dine varer lever op til dette ansvar. For at finde ud af, hvilken type egenkontrol du skal foretage, skal du først lave en risikoanalyse. Det gælder første gang, du foretager egenkontrol - eller ved ændring i din produktion mm. En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem; virksomhedens fødevareaktiviteter, risici forbundet med aktiviteterne og styringsmuligheder dvs. hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne bliver syge. 1

2 Produktion Skadedyr som mus og rotter skal bekæmpes effektivt. Fødevarer, som kan være forurenet af skadedyr, skal kasseres. Tekniske definitioner og krav Spirituskategorier Er defineret i bilag I Disse er defineret i bilag II Kategorierne kan ikke indeholde farvestoffer eller være sødet. Spiritus, ikke defineret ved en kategori, nævnt i bilag II kan være: fremstillet af landburgsråvarer som nævnt i traktatens bilag I 1 og/eller fødevarer, der er egnet til konsum være tilsat alkohol som defineret i bilag I, punkt 5 indeholde et eller flere aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2 litra a), i direktiv 88/388/EØF indeholde farvestoffer som defineret i bilag I punkt 10 være sødet for at svare til særlige produktegenskaber i overensstemmelse med bilag I punkt 3 GMO Bestråling Du kan finde hjælp til udarbejdelse af risikoanalyse på Fødevarestyrelsen hjemmeside: Tilsætningsstoffer Bly Ingredienser til spiritus må ikke være gensplejsede eller indeholde ingredienser fremstillet af gensplejsede råvarer. Ingredienser til spiritus må ikke være bestrålede eller indeholde bestrålede råvarer eller ingredienser. Der må som udgangspunkt ikke tilsættes aromastoffer til spiritus. Se dog under hver enkelt spirituskategori i bilag II. Godkendte fødevaretilsætningsstoffer. Se EF nr. 1333/2008 af 16. december Tilsætningsstoffer er ydermere reguleret af EU listen. Her reguleres tilsætningsstoffet alt efter hvilken kategori af fødevarer den tilsættes: Vælg categories (øverst højre hjørne) - Beverages (14) - Alcoholoc beverages, including alcohol-free and low-alcohol counterparts (14.2) - Spirit drinks as defined in Regulation (EC 110/2008)(14.2.6)` Blyholdige kapsler og folie må ikke benyttes i lukkeanordningen. 1 he_european_communities_single_european_act_da.pdf fra side 423 2

3 Kvalitetskrav Forurenende stoffer Spiritus må ikke markedsføres, hvis det indeholder det nedenfor nævnte forurenende stof i en koncentration, der overstiger den fastsatte grænseværdi. Fødevarestyrelsen har fastsatte kriterier for prøveudtagning og analyser af sådanne varer. Patulin Varegruppe Spiritus, cider og andre gærede drikkevarer, der er fremstillet af æbler, eller som indeholder æblesaft Grænseværdi (µg/kg) 50 Mærkning af spiritus Varebetegnelse Der henvises ydermere til den generelle mærkningsvejledning i bilag 2. Skal være præcis og ikke vildledende. Varebetegnelsen på spiritus må ikke erstattes af et varemærke, en handelsbetegnelse eller et fantasinavn. Spiritus der svarer til kategorierne i bilag II, skal i betegnelsen, præsentationen og mærkningen være forsynet med den varebetegnelse der er fastsat. Spiritus der ikke svare til kategorierne i bilag II skal i betegnelse, præsentation og mærkning være forsynet med varebetegnelsen spiritus. Hvis en spiritus blandes med: a) en eller flere andre former for spiritus og/eller b) et eller flere landbrugsdestillater skal udtrykket blandet spiritus anføres med samme skrifttype og farve som varebetegnelsen. Hvis mærkningen af spiritus angiver, hvilke råvarer der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen, skal de forskellige former for landbrugsalkohol angives i faldende orden. Oplysninger om varebetegnelse og alkoholindhold skal være anført i samme synsfelt. Lagringstid Geografisk betegnelse Ingrediensliste Allergene ingredienser Lagringstid eller alder må kun angives i betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at spiritussen er lagret under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, der frembryder tilsvarende garanti. Spiritus skal være mærket med dansk oprindelse for produktion og tapning. Desuden skal bynavn eller lignende fremgå. Spiritus er fritaget for kravet om en ingrediensliste. Dog skal allergene ingredienser angives. Allergene ingredienser, der er anvendt ved fremstilling eller tilberedning, og som stadig er i fødevaren, skal altid fremgå af mærkningen. Angivelsen skal omfatte ordet indeholder efterfulgt af betegnelsen på det allergene stof 3

4 eller produkt. Se liste over allergene ingredienser her: side.htm Næringsindhold Alkoholindhold Spiritus er fritaget for kravet om en næringsdeklaration. Spiritus skal være mærket med alkoholindhold. Tallet for alkoholindhold skal angives med højst 1 decimal, efterfulgt af symbolet % vol.. Oplysningen skal være anbragt i samme synsfelt som varebetegnelsen, og nettoindhold. Udtrykket alkohol, evt. forkortet til alk eller alc, kan sættes foran. Alkohol indholdet bestemmes ved 20 C og følgende tolerancer tillades: Drikkevare Tolerance (±) Drikkevarer med indhold af udblødte frugter eller plantedele 1,5 % vol. Andre drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2 % vol. 0,3 % vol. Holdbarhed Vildledning Spiritus er fritaget for kravet om en holdbarhedsdato. Dog skal produktet mærkes med enten produktionsdato eller tappedato. Det er ulovligt at vildlede forbrugeren. Vildledning kan fx være i form af fødevarens art, identitet, egenskaber, virkninger, illustrationer, skrifttypografi, farver, udsagn, mottoer, slogans ect. Ved brug af ord som hjemmelavet, egen fremstilling eller lignende bør man være opmærksom på hvilken fremstillingsmetode der er anvendt, om der er anvendt egne opskifter, fremstillet fra bunden, herunder om der anvendes råvarer eller halvfabrikata. Det forhold, at fødevaren sælges et andet sted end der, hvor den er fremstillet, kan ikke i sig selv begrunde, at der kan være tale om vildledning. Anprisning Spiritus må ikke sundheds eller ernæringsanprises. Dokumentet er udarbejdet på baggrund af: Fødevarestyrelsen vejledning om mærkning af fødevarer, juli EF nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Forordning 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for forurenende stoffer i fødevarer. 4

5 De tekniske definitioner og krav er følgende: BILAG I TEKNISKE DEFINITIONER OG KRAV 1) Landbrugsethanol har følgende egenskaber: a) organoleptiske egenskaber: ingen anden påviselig smag end smagen af råvarerne b) minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen: 96,0 % c) maksimumindhold af reststoffer i) samlet syreindhold udtrykt i gram eddikesyre pr hl alkohol (100 % vol.): 1,5 ii) estere udtrykt i gram ethylacetat pr hl alkohol (100 % vol.): 1,3 iii) aldehyder udtrykt i gram acetaldehyd pr. hl alkohol (100 % vol.): 0,5 iv) højere alkoholer udtrykt i gram 2-methyl-1-propanol pr. hl alkohol (100 % vol.): 0,5 v) methanol i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): 30 vi) tørstofindhold i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): 1,5 vii) flygtige kvælstofbaser udtrykt i gram kvælstof pr. hl alkohol (100 % vol.): 0,1 viii) furfural: må ikke kunne påvises. 2) Landbrugsdestillat er en alkoholholdig væske, der er fremstillet ved destillation efter alkoholgæring af et eller flere landbrugsprodukter som er anført i traktatens bilag I 2, og som ikke har egenskaberne ved ethanol eller egenskaberne ved en spiritus, men som har bevaret aroma og smag fra de anvendte råvarer. Såfremt den anvendte råvare er nævnt, må destillatet udelukkende være fremstillet af denne råvare. 3) Sødning er en behandling, der består i under tilberedning af spiritus at tilsætte et eller flere af følgende produkter: a) halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret hvidt sukker, dextrose, fructose, glucosesirup, flydende sukker, flydende invertsukker og sirup af invertsukker. b) koncentreret rektificeret druemost, koncentreret druemost og most af friske druer. c) karamelliseret sukker; som er det produkt, der fremstilles udelukkende ved kontrolleret opvarmning af saccaharose uden tilsætning af baser, uorganisk syrer eller andre kemiske tilsætningsstoffer. d) honning e) sirup af johannesbrød f) andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som ovennævnte produkter. 4) Blanding består i at fremstille en ny drikkevare ved at sammenblande to eller flere forskellige drikkevarer. 5) Tilsætning af alkohol består i tilsætning af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater til en spiritus. 6) Tilsætning af vand er tilladt, for så vidt vandkvaliteten er i overensstemmelse med Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand og Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, og tilsætning af vand ikke ændrer produktets karakter. Vandet kan være destilleret, demineraliseret, ionbyttet eller blødgjort. 2 he_european_communities_single_european_act_da.pdf fra side 423 5

6 7) Sammenstikning er en behandling, der består i at sammenblande to eller flere former for spiritus af samme kategori, som kun adskiller sig fra hinanden ved nuanceforskelle i sammensætningen som følger af en eller flere af følgende faktorer: a) tilberedningsmetoden b) de anvendte destillationsapparater c) modnings- eller lagringsperioden d) det geografiske produktionsområde Den således fremkomne spiritus tilhører samme spirituskategori som de oprindelige former for spiritus før sammenstikningen. Mærkningen skal suppleres med udtrykket sammenstikning eller sammenstukket hvis denne metode anvendes. 8) Modning eller lagring er en behandling, der består i at lade visse reaktioner udvikle sig naturligt i passende beholdere, hvorved den pågældende spiritus får organoleptiske egenskaber, den ikke havde før. 9) Aromatisering er en behandling, der består i under tilberedningen af spiritus at tilsætte en eller flere aromaer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 88/388/EØF. 10) Farvning er en blanding, der består i under tilberedningen af spiritus at tilsætte et eller flere farvestoffer som defineret i 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler. 11) Alkoholindhold udtrykt i volumen er forholdet mellem mængden af ren alkohol i produktet ved 20 C og produktets samlede mængde ved samme temperatur. 12) Indhold af flygtige stoffer er den mængde af andre flygtige stoffer end ethanol og methanol, der findes i en spiritus fremstillet udelukkende ved destillation alene som resultat af en destillation eller gendesillation af de anvendte råvarer. 13) Fremstillingssted er det sted eller det område, hvor den fase i fremstillingen af færdigvaren, der giver spiritussen dens karakter og vigtigste endelige egenskaber, finder sted. 14) Betegnelse er de udtryk, der anvendes i mærkningen og præsentationen, på emballage, på transportdokumenter, der ledsager en spiritus, på handelsdokumenter, navnlig fakturaer og følgesedler, og i reklamer. 15) Præsentation er de udtryk, der anvendes i mærkningen og på emballagen, herunder i reklamer og ved salgsfremstød, på billeder eller lignende samt på beholderen, herunder på flasken og lukkeanordningen. 16) Mærkning er alle betegnelser og andre angivelse, symboler, motiver eller varemærker, der kendetegner en spiritus, og som optræder på samme beholder, herunder dens lukkeanordning eller etiket og flaskehalens beklædning. 17) Emballage er den beskyttende indpakning, såsom papir, flaskehylstre af enhver slags, kartoner og kasser, der benyttes ved transport og/eller salg af en eller flere beholdere. 6

7 BILAG II SPIRITUSKATEGORIER 1. Rom a) Rom er: i) spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af enten melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, og som er destilleret til under 96 % vol., således at destillatet i mærkbar grad har de organoleptiske egenskaber, der er karakteristiske for rom, eller ii) spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. b) Rom har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Rom må ikke tilsættes aromastoffer. e) Rom må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 2. Whisky eller whiskey a) Whisky eller whiskey er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved: i) destillation af mæsk af maltet korn med eller uden hele korn af andre kornarter hvori sukkerdannelse har fundet sted ved hjælp af diastase af den indeholdte malt, med eller uden andre naturlige enzymer der er gæret under indvirkning af gærsvampe ii) destillation en eller flere gange til under 94,8 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer iii) lagring af det endelige destillat i mindst tre år på træfade, der højst rummer 700 liter. Det endelige destillat, der kun må tilsættes vand og almindelig karamel (til farvning), får sin farve, aroma og smag fra den produktionsproces, der er beskrevet i nr. i), ii) og iii). b) Whisky eller whiskey har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 40 %. d) Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel anvendt til farvning. 3. Kornbrændevin a) Kornbrændevin er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af gæret mæsk af hele korn, og som har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. b) Bortset fra»korn«har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %. d) Kornbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Kornbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 7

8 f) For at spiritus kan betegnes»kornbrandy«, skal den være fremstillet ved destillation til under 95 % vol. af gæret mæsk af hele korn og have organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. 4. Vinbrændevin a) Vinbrændevin er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved destillation til under 86 % vol. af vin eller vin tilsat alkohol med henblik på destillation eller ved gendestillation til under 86 % vol. af et vindestillat ii) der har et indhold af flygtige stoffer på 125 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover iii) der har et maksimumsindhold af methanol på 200 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Vinbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Vinbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Efter lagring må vinbrændevin stadig bringes i omsætning som»vinbrændevin«, hvis den er lagret i mindst den periode, der er foreskrevet for den spiritus, der er defineret i kategori 5 i dette bilag. 5. Brandy eller Weinbrand a) Brandy eller Weinbrand er spiritus: i) der er fremstillet af vinbrændevin, eventuelt tilsat vindestillat, der er destilleret til under 94,8 % vol., såfremt dette destillat ikke udgør mere end 50 % af alkoholindholdet i færdigvaren ii) der er lagret i mindst et år i egetræsbeholdere eller i mindst seks måneder i egetræsfade, der rummer under liter hver iii) der har et indhold af flygtige stoffer på 125 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover, der udelukkende hidrører fra destillation eller gendestillation af de anvendte råvarer iv) der har et maksimumsindhold af methanol på 200 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Brandy eller Weinbrand har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 36 %. d) Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Brandy eller Weinbrand må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 6. Brændevin af presserester af druer eller druemarc a) Brændevin af presserester af druer eller druemarc er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende af presserester af druer, der er gæret og destilleret enten direkte med vanddamp eller efter tilsætning af vand ii) til presseresterne kan der tilsættes en mængde bærme, som ikke overstiger 25 kg bærme pr. 100 kg presserester 8

9 iii) den mængde alkohol, der stammer fra bærmen, må ikke overstige 35 % af den samlede alkoholmængde i færdigvaren iv) destillationen foretages med presseresterne til under 86 % vol. v) gendestillation til samme alkoholindhold er tilladt vi) den har et indhold af flygtige stoffer på 140 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover og et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.). b) Brændevin af presserester af druer eller druemarc har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Brændevin af presserester af druer eller druemarc må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Brændevin af presserester af druer eller druemarc må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 7. Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc a) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation til under 86 % vol. af presserester af frugter undtagen presserester af druer ii) den har et minimumsindhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol.) iii) den har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.) iv) i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.) v) gendestillation til samme alkoholindhold, jf. punkt i), er tilladt. b) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc må ikke tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Varebetegnelsen består af frugtnavnet efterfulgt af»brændevin af presserester«eller efterfulgt af»marc«. Anvendes der presserester af flere forskellige frugter, er varebetegnelsen»brændevin af presserester af frugter«eller»frugtmarc«. 8. Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy a) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy er spiritus, der udelukkende fremstilles ved destillation af det produkt, som fremkommer ved alkoholgæring af ekstraktet af tørrede druer af sorterne»noir de Corinthe«eller»muscat de Malaga«, destilleret til under 94,5 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer. b) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må ikke tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 9

10 9. Frugtbrændevin a) Frugtbrændevin er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af en kødet frugt eller most af denne frugt, bær eller grøntsager med eller uden sten ii) der er destilleret til under 86 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de destillerede råmaterialer iii) der har et indhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover iv) hvis indhold af cyanbrinte, for så vidt angår brændevin af stenfrugter, ikke må overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Frugtbrændevin har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.). Maksimumsindholdet af methanol for følgende frugtbrændevine er dog: i) 200 g/hl alkohol (100% vol.), når brændevinen er fremstillet af følgende frugter eller bær: blomme (Prunus domestica L.) mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) sveskeblomme (Prunus domestica L.) æble (Malus domestica Borkh.) pære (Pyrus communis L.) undtagen pære af sorten Williams (Pyrus communis L. cv»williams«) hindbær (Rubus idaeus L.) brombær (Rubus fruticosus auct. aggr.) abrikos (Prunus armeniaca L.) fersken (Prunus persica (L.) Batsch) ii) 350 g/hl alkohol (100% vol.), når brændevinen er fremstillet af følgende frugter eller bær: Williamspære (Pyrus communis L. cv»williams«) ribs (Ribes rubrum L.) solbær (Ribes nigrum L.) rønnebær (Sorbus aucuparia L.) hyldebær (Sambucus nigra L.) kvæde (Cydonia oblonga Mill.) enebær (Juniperus communis L. og/eller Juniperus oxicedrus L.). c) Frugtbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5. e) Frugtbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. f) Varebetegnelsen på frugtbrændevin er navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af»- brændevin«, f.eks. kirsebærbrændevin eller kirsch, blommebrændevin eller slivovits, mirabel-, fersken-, æble-, pære-, abrikos-, figen-, citrusfrugt-, drue- eller anden frugtbrændevin. Den kan ligeledes betegnes med frugtnavnet efterfulgt af»-wasser«. Frugtnavnet alene må kun anvendes i stedet for frugtnavnet efterfulgt af»-brændevin«, når det drejer sig om følgende frugter eller bær: 10

11 mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) blomme (Prunus domestica L.) sveskeblomme (Prunus domestica L.) jordbærtræ (Arbutus unedo L.) æblesorten Golden Delicious. Hvis der er en risiko for, at de endelige forbrugere har svært ved at forstå en af disse varebetegnelser, skal mærkningen desuden forsynes med ordet»spiritus«, eventuelt ledsaget af en forklaring. g) Varebetegnelsen Williams er forbeholdt pærebrændevin, der udelukkende er fremstillet af pærer af sorten Williams. h) Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, betegnes produktet»frugtbrændevin«eller»grøntsagsbrændevin«alt efter hvad der er relevant. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter anvendt mængde. 10. Brændevin af æblecider og pærecider a) Brændevin af æblecider og pærecider er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved destillation af æble- eller pærecider til under 86 % vol., således at destillatet får aroma og smag af frugten ii) der har et indhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover iii) som har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.). b) Brændevin af æble- og pærecider har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af æblecider og pærecider må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 11. Honningbrændevin a) Honningbrændevin er spiritus: i) der er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation af honningmæsk ii) der er destilleret til under 86 % vol., således at destillatet har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. b) Honningbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %. d) Honningbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Honningbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Honningbrændevin må kun sødes med honning. 12. Hefebrand eller spiritus af bærme a) Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller gæret frugt til under 86 % vol. 11

12 b) Hefebrand eller spiritus af bærme har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. d) Hefebrand eller spiritus af bærme må ikke tilsættes aromastoffer. e) Hefebrand eller spiritus af bærme må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Varebetegnelsen Hefebrand eller spiritus af bærme skal suppleres med den anvendte råvares navn. 13. Bierbrand eller eau de vie de bière a) Bierbrand eller eau de vie de bière er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved direkte destillation under normalt tryk af frisk øl på en sådan måde, at destillatet får et alkoholindhold på under 86 % vol. samt øllets organoleptiske egenskaber. b) Bierbrand eller eau de vie de bière har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. d) Bierbrand eller eau de vie de bière må ikke tilsættes aromastoffer. e) Bierbrand eller eau de vie de bière må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 14. Topinambur eller jordskokbrændevin 15. Vodka a) Topinambur eller jordskokbrændevin er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation af jordskokker (Helianthus tuberosus L.) til under 86 % vol. b) Topinambur eller jordskokbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. d) Topinambur eller jordskokbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Topinambur eller jordskokbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af landbrugsethanol fremstillet ved forgæring med gær af enten: i) kartofler og/eller korn, eller ii) andre landbrugsråvarer, der er destilleret og/eller rektificeret med det formål selektivt at svække råvarernes og gæringsbiprodukternes organoleptiske egenskaber. Denne proces kan efterfølges af gendestillation og/eller behandling med passende hjælpestoffer, herunder behandling med aktivt kul, for at bibringe produktet dets særlige organoleptiske egenskaber. Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) De eneste aromastoffer, der må tilsættes, er naturlige aromaforbindelser, der findes i destillatet af de forgærede råvarer. Derudover kan produktet bibringes særlige organoleptiske egenskaber, dog ikke en fremherskende aroma. d) Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af kartofler og/eller korn, skal være påført betegnelsen»fremstillet af «suppleret med navnet på den 12

13 eller de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen. Etiketten skal være i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i direktiv 2000/13/EF. 16. Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation a) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation er spiritus: i) der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt ii), delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin og/eller destillat, der stammer fra den samme frugt, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86 % vol. ii) der er fremstillet af følgende frugter eller bær: brombær (Rubus fruticosus auct. aggr.) jordbær (Fragaria spp.) blåbær (Vaccinium myrtillus L.) hindbær (Rubus idaeus L.) ribs (Ribes rubrum L.) slåen (Prunus spinosa L.) almindelig røn (Sorbus aucuparia L.) storfrugtet røn (Sorbus domestica L.) kristtjørn (Ilex cassine L.) tarmvridrøn (Sorbus torminalis (L.) Crantz) hyldebær (Sambucus nigra L.) hyben af hunderose (Rosa canina L.) solbær (Ribes nigrum L.) banan (Musa spp.) passionsfrugt (Passiflora edulis Sims) stor mombin (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson) gul mombin (Spondias mombin L). b) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation må ikke tilsættes aromastoffer. d) Ved mærkningen og præsentationen af brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation skal betegnelsen»fremstillet ved udblødning og destillation«anføres i betegnelsen, præsentationen eller mærkningen med bogstaver af samme skrifttype, størrelse og farve og i samme synsfelt som angivelsen»brændevin (med frugt- eller bærnavnet foranstillet)«og for flaskers vedkommende på forsideetiketten. 17. Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) a) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i kategori 16, punkt a), nr. ii), i dette bilag, eller grøntsager, nødder eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86 % vol. b) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) må ikke tilsættes aromastoffer. 13

14 18. Ensian a) Ensian er spiritus, der er fremstillet på basis af et destillat af ensian, der selv er fremstillet ved gæring af ensianrødder med eller uden tilsætning af landbrugsethanol. b) Ensian har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Ensian må ikke tilsættes aromastoffer. 19. Spiritus med enebærsmag 20. Gin a) Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol og/eller kornbrændevin og/eller korndestillat med enebær (Juniperus communis L. og/eller juniperus oxicedrus L.). b) Spiritus med enebærsmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv og/eller aromatiske planter eller plantedele, men enebærrets organoleptiske egenskaber skal være mærkbare, selv om de undertiden svækkes. d) Spiritus med enebærsmag kan forsynes med varebetegnelserne»wacholder«eller»genebra«. a) Gin er spiritus med enebærsmag, der er fremstillet ved aromatisering af organoleptisk egnet landbrugsethanol med enebær (Juniperus communis L.). b) Gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må kun anvendes naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv til fremstilling af gin, således at enebærsmagen er fremherskende. 21. Destilleret gin a) Destilleret gin er: i) spiritus med enebærsmag, der er fremstillet udelukkende ved gendestillation af organoleptisk egnet landbrugsethanol af passende kvalitet med et oprindeligt alkoholindhold på mindst 96 % vol. i traditionelle gin-klarepander, idet der tilsættes enebær (Juniperus communis L.) og andre naturlige planteprodukter, forudsat at enebærsmagen er den fremherskende, eller ii) en blanding af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer og/eller aromapræparater som præciseret i kategori 20, litra c). b) Destilleret gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Gin, der fremstilles ved blot at tilsætte essenser eller aromastoffer til landbrugsethanol, er ikke destilleret gin. 14

15 22. London gin a) London gin er en type destilleret gin: i) der er fremstillet udelukkende af landbrugsethanol med et maksimumsindhold af methanol på højst 5 g/ hl alkohol (100 % vol.), og hvis aroma opstår ved gendestillation af ethanol i traditionelle klarepander sammen med alle de naturlige plantematerialer, der anvendes ii) hvis destillat har et alkoholindhold på mindst 70 % vol. iii) hvor eventuelt ekstra tilsat landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med egenskaberne i punkt 1 i bilag I, men med et maksimumsindhold af methanol på højst 5 g/hl alkohol (100 % vol.) iv) der ikke har et indhold af tilsat sødestof på mere end 0,1 gram sukker pr. liter færdigvare og ikke indeholder farvestoffer v) der ikke har et indhold af andre tilsatte ingredienser end vand. b) London gins minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen er 37,5 %. c) Betegnelsen»London gin«kan suppleres med betegnelsen»dry«. 23. Spiritus med kommensmag a) Spiritus med kommensmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med kommen (Carum carvi L.). b) Spiritus med kommensmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv, men kommensmagen skal være fremherskende. 24. Akvavit eller akvavit a) Akvavit eller aquavit er spiritus med kommen- og/eller dildsmag, der er aromatiseret ved anvendelse af et urte eller krydderidestillat. b) Akvavit eller aquavit har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der kan tillige anvendes andre naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv, men de pågældende drikkevarers aroma skal for en stor dels vedkommende hidrøre fra destillater af kommen (Carum carvi L.) og/eller dildfrø (Anethum graveolens L.), og tilsætning af essensolier er forbudt. d) Bitterstoffer må ikke påvirke smagen afgørende; tørstofindholdet må ikke overstige 1,5 g/100 ml. 25. Spiritus med anissmag a) Spiritus med anissmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige ekstrakter af stjerneanis (Illicium verum Hook f.), grøn anis (Pimpinella anisum L.), fennikel (Foeniculum vulgare Mill.) eller enhver anden plante, der indeholder den samme aromatiske hovedbestanddel, efter en af følgende metoder eller en kombination deraf: i) udblødning og/eller destillation 15

16 26. Pastis Sep. 15 ii) gendestillation af alkohol under samtidig anvendelse af frø eller andre dele af ovennævnte planter iii) tilsætning af naturlige destillerede ekstrakter af anisholdige planter. b) Spiritus med anissmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Ved fremstillingen af spiritus med anissmag må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. d) Der kan derudover anvendes andre naturlige vegetabilske ekstrakter eller aromatiske frø, men anissmagen skal være fremherskende. a) Pastis er spiritus med anissmag, der også indeholder naturlige ekstrakter af lakridsrod (Glycyrrhiza spp.), hvilket medfører tilstedeværelse af de såkaldte»chalkone«farvestoffer samt et indhold af glycyrrhizinsyre på mindst 0,05 og højst 0,5 g pr. liter. b) Pastis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 40 %. c) Ved fremstillingen af pastis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. d) Pastis har et indhold af sukker, udtrykt i invertsukker, på under 100 g pr. liter og et indhold af anethol på mindst 1,5 og højst 2 g pr. liter. 27. Pastis de Marseille 28. Anis a) Pastis de Marseille er pastis med et anetholindhold på 2 g pr. liter. b) Pastis de Marseille har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 45 %. c) Ved fremstillingen af pastis de Marseille må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. a) Anis er spiritus med anissmag, hvis karakteristiske aroma udelukkende stammer fra grøn anis (Pimpinella anisum L.) og/eller stjerneanis (Illicium verum Hook f.) og/eller fennikel (Foeniculum vulgare Mill.). b) Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %. c) Ved fremstillingen af anis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 29. Destilleret anis a) Destilleret anis er anis, der indeholder alkohol, som er destilleret med de frø, der er nævnt i kategori 28, litra a), samt, i tilfælde af geografiske betegnelser, mastiks og andre aromatiske frø, planter eller frugter, forudsat at denne alkohol udgør mindst 20 % af den destillerede anis alkoholindhold. b) Destilleret anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %. c) Ved fremstillingen af destilleret anis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 16

17 30. Spiritus med bitter smag eller bitter a) Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige aromastoffer og/eller naturidentiske aromastoffer som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), i direktiv 88/388/EØF og/eller aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra c), i samme direktiv. b) Spiritus med bitter smag eller bitter har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Spiritus med bitter smag eller bitter kan også betegnes»amer«eller»bitter«, eventuelt kombineret med et andet udtryk. 31. Aromatiseret vodka 32. Likør a) Aromatiseret vodka er vodka, der har fået tilført en fremherskende smag, der ikke stammer fra råvarerne. b) Aromatiseret vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Aromatiseret vodka kan være sødet, sammenstukket, aromatiseret, modnet eller tilsat farve. d) Varebetegnelsen for aromatiseret vodka kan indeholde betegnelsen på en fremherskende aroma i forbindelse med ordet»vodka«. a) Likør er spiritus: i) der har et minimumsindhold af sukker, udtrykt i invertsukker, på: 70 g/liter, når det gælder kirsebærlikør, hvori ethanolen udelukkende består af kirsebærbrændevin 80 g/liter, når det gælder ensianlikør eller lignende likører, der er fremstillet med ensian eller lignende planter som eneste aromastof 100 g/liter i alle andre tilfælde ii) der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat landbrugsprodukter eller fødevarer såsom fløde, mælk eller andre mejeriprodukter, frugt, vin eller aromatiseret vin som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT L 149 af s. 1). b) Likør har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Ved fremstillingen af likør må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF og naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. ii), i samme direktiv. Der må dog ikke anvendes naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. ii), i nævnte direktiv ved fremstilling af følgende likører: i) frugtlikører af følgende frugter: solbær kirsebær hindbær 17

18 brombær blåbær citrusfrugter multebær agerbær tranebær tyttebær havtorn ananas ii) plantelikører af følgende planter: pebermynte ensian anis génépi rundbælg. d) Følgende sammensatte udtryk kan anvendes ved præsentation af likører, der er fremstillet i Fællesskabet, for at henvise til etablerede produktionsmetoder med brug af landbrugsethanol: prune brandy orange brandy apricot brandy cherry brandy solbærrom, også benævnt»blackcurrant rum«. Ved mærkning og præsentation af disse likører skal det sammensatte udtryk i mærkningen stå på én linje med ensartede bogstaver af samme skrifttype og farve, og ordet»likør«skal stå i umiddelbar nærhed heraf med mindst lige så store bogstavtyper. Hvis alkoholen ikke stammer fra den angivne spiritus, skal dens oprindelse angives i mærkningen i samme synsfelt som det sammensatte udtryk og betegnelsen»likør«, enten ved angivelse af, hvilken type landbrugsalkohol der er anvendt, eller med ordene»fremstillet af«eller»på basis af«efterfulgt af udtrykket»landbrugsalkohol«. 33. Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare) a) Spiritus betegnet som Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare), bortset fra mejeriprodukter, er likør med et minimumsindhold af sukker på 250 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare) har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for denne spiritus. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 34. Crème de cassis a) Crème de cassis er en solbærlikør, der indeholder mindst 400 g sukker pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Crème de cassis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for crème de cassis. 18

19 d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 35. Guignolet a) Guignolet er en likør, der er fremstillet ved udblødning af kirsebær i landbrugsethanol. b) Guignolet har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for Guignolet. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 36. Punch au rhum 37. Sloe gin a) Punch au rhum er en likør, hvis alkoholindhold udelukkende stammer fra rom. b) Punch au rhum har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for punch au rhum. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. a) Sloe gin er en likør, der er fremstillet ved udblødning af slåen i gin med eventuel tilsætning af slåensaft. b) Sloe gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 25 %. c) Ved fremstillingen af sloe gin må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 38. Sambuca a) Sambuca er en farveløs likør med anissmag: i) der indeholder destillater af grøn anis (Pimpinella anisum L.), stjerneanis (Illicium verum L.) eller andre krydderurter ii) der har et minimumssukkerindhold på 350 g pr. liter udtrykt i invertsukker iii) der har et naturligt anetholindhold på mindst 1 g og højst 2 g pr. liter. b) Sambuca har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for sambuca. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 39. Maraschino, marrasquino eller maraskino a) Maraschino, marrasquino eller maraskino er en farveløs likør, der er aromatiseret hovedsagelig ved anvendelse af et destillat af maraska eller det produkt, der fremkommer ved udblødning af kirsebær eller dele af kirsebær i landbrugsethanol, og som har et minimumssukkerindhold på 250 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Maraschino, marrasquino eller maraskino har et minimumsalkoholindhold udtrykt i vol. på 24 %. 19

20 c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder også for maraschino, marrasquino eller maraskino. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 40. Nocino a) Nocino er en likør, der er aromatiseret hovedsagelig ved udblødning og/eller destillation af hele grønne valnødder (Juglans regia L.), og som har et minimumssukkerindhold på 100 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Nocino har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder også for nocino. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket»likør«. 41. Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat a) Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat og/eller brændevin, og hvis ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren. b) Uanset artikel 2, stk. 1, litra c), har æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 14 %. c) Ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat må der kun anvendes naturlige eller naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 42. Likør med æg 43. Mistrà a) Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat og/eller brændevin, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren. b) Likør med æg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Ved fremstillingen af likør med æg må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. a) Mistrà er en farveløs spiritus, der er aromatiseret med anis eller naturlig anethol: i) der har et naturligt anetholindhold på mindst 1 g og højst 2 g pr. liter. ii) der også kan indeholde et destillat af krydderurter iii) der ikke indeholder tilsat sukker. b) Mistrà har et alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 40 % og højst 47 %. c) Ved fremstillingen af mistrà må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 20

21 44. Väkevä glögi eller spritglögg a) Väkevä glögi eller spritglögg er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige eller naturidentiske aromastoffer af nelliker og/eller kanel ved hjælp af en af følgende processer: udblødning og/ eller destillation, gendestillation af alkohol under samtidig anvendelse af dele af ovennævnte planter, tilsætning af naturlige eller naturidentiske aromaer af nelliker eller kanel eller en kombination af disse metoder. b) Väkevä glögi eller spritglögg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Andre naturlige eller naturidentiske planteekstrakter af aromaer i overensstemmelse med direktiv 88/388/EØF kan også anvendes, men aromaen af de anførte krydderier skal være fremherskende. d) Indholdet af vin eller vinprodukter i færdigvaren må ikke overstige 50 %. 45. Berenburg eller Beerenburg a) Berenburg eller Beerenburg er spiritus: i) der er fremstillet af landbrugsethanol ii) ved udblødning af frugt eller planter eller dele deraf iii) der som specifik aroma indeholder destillat af ensianrødder (Gentiana lutea L.), enebær (Juniperus communis L.) og laurbærblade (Laurus nobilis L.) iv) der har lysebrun til mørkebrun farve v) der eventuelt er sødet og har et maksimumsindhold af sukker på 20 g pr. liter udtrykt i invertsukker b) Berenburg eller Beerenburg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Ved fremstillingen af Berenburg eller Beerenburg må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF. 46. Honning- eller mjødnektar a) Honning- eller mjødnektar er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af en blanding af gæret honningmæsk og honningdestillat og/eller landbrugsethanol, og som indeholder mindst 30 % gæret honningmæsk udtrykt i volumen. b) Honning- eller mjødnektar har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 22 %. c) Ved fremstillingen af honning- eller mjødnektar må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/ 388/EØF, og honningsmagen skal være fremherskende. d) Honning- eller mjødnektar må kun sødes med honning. 21

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0392 (COD) 15121/16 ADD 1 AGRI 651 WTO 344 CODEC 1803 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Jordi

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989R1576 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 125 endelig 2005/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 17. januar 2008 FVM 486 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 20. december 2007 udbedt sig min besvarelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1)

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1) BEK nr 1370 af 09/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01417 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 848 endelig 2007/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) L 6/8 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/22 af 7. januar 2016 om forebyggelse og reduktion af ethylcarbamatforurening i brændevin af stenfrugter og brændevin af presserester af stenfrugter

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Vejledning om frugtsaft m.v.

Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5 2.1 Frugtsaft...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R1601 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. 19. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 2001L0112 DA 27.04.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse

Læs mere

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset fra produkter henhørende under pos. 2209), der er tilberedt

Læs mere

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker?

Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Hvad skal der til for at blive godkendt til levering af grøntsager til offentlige køkkener, restauranter og lokale butikker? Program Lovgivning Myndigheder - overordnet. Forskellige former for salg. Registrering.

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Nr. 878 af 30. oktober 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevaredirektoratet) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

Whisky. High Commissioner 200 cl Old Scotch Export

Whisky. High Commissioner 200 cl Old Scotch Export Whisky 12 stk. 117 High Commissioner 200 cl Old Scotch Export 200 450 360 121 123 579 582 Glen Ranoch Special Reserve 70 cl Scotland; Single Highland Malt. En dejlig voksagtig med antydninger af citrusfrugter,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 490 endelig 2010/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

AFTALE. Mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om handel med vin

AFTALE. Mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om handel med vin 30.1.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 28/3 AFTALE Mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien om handel med vin DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt»fællesskabet«, på den ene side,

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2007 KOM(2007) 671 endelig 2006/0147 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0428 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0428 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0428 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.7.2006 KOM(2006) 428 endelig 2006/0145 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder

Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske biprodukter fra mejerier til husdyrbrug 1 til foder Miljø- og Fødevareministeriet Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyresundhed/HEHE/EVAH Sagsnr.: 2014-14-114-00219 Dato: 15.01.2016 Notat om bestemmelser for behandling og omsætning af animalske

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion InnovaConsult Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015 Når innovation og smag er en passion Der er penge i god smag; Whisky Hvornår er der penge i god smag Hvad sker der med smag når man fermenterer

Læs mere

Bristol Black Spiced. Destilleri: Ukendt. Stil: Krydret. Farve: Sort. Alkohol: 42% Vol.: 0,7 L. Alder: Ukendt. Noter:

Bristol Black Spiced. Destilleri: Ukendt. Stil: Krydret. Farve: Sort. Alkohol: 42% Vol.: 0,7 L. Alder: Ukendt. Noter: Bristol Black Spiced Ukendt Krydret Sort Alkohol: 42% Ukendt Black strap molasses, rørsukker, tobak, rom og krydderier blev leveret til havnen i Bristol i det 18 århundrede. Denne spiced rom afspejler

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1154 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer 16. februar 2016 (Udkast) med bemærkninger DSK, KJ 08.03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1 (Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen) I medfør af 4, stk. 1, 22, stk. 3 og 4,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 47404 Udviklet af: Kristinn Ingi Kristinsson Kold College Odense August 2012 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK hører til den

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1)

Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie, gasolie og biobrændstofblandinger til anvendelse i motorkøretøjer m.v. 1) BEK nr 1311 af 04/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5201-0045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Camping &Feriecenter Samsø Vinkort

Camping &Feriecenter Samsø Vinkort Camping &Feriecenter Samsø Vinkort HVIDVINE 1/1 fl. Glas Chile HUSETS HVIDVIN 2014 ERRAZURIZ SAUVIGNON BLANC Casablanca Valley, Viña Errazuriz S.A. 219,- 49,- Frisk indbydende duft af citronskal og rød

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Rådets fælles holdning (9714/1/2003 C5-0299/2003 2002/0152(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 23. september 2003 PE 331.667/4-9 ÆNDRINGSFORSLAG 4-9 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 331.667)

Læs mere

28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ. Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost.

28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ. Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost. NN 28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ KONTOR FOR DYREVELFÆRD, KVALITET OG MARKEDSFØRING Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost. Afgørelse Fødevarestyrelsen giver YY medhold i, at et æblemostprodukt

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v. 1 I medfør af 30, stk. 1, 32 c, 38 d, stk. 1, 43, stk. 1, 45, stk. 1, 46, stk. 2, 47, 59, stk. 4

Læs mere

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer

Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruks om Fiskeridirektoratets kontrol af forbrugeroplysninger til brug ved salg af visse fisk og fiskerivarer Instruksen indeholder oplysninger om: Mærkning (afsnit 1) Fødevarestyrelsens vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Den juridiske vildledningsvurdering

Den juridiske vildledningsvurdering Den juridiske vildledningsvurdering Ved Fuldmægtig, cand.jur. Sofie Faltum Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen Disposition Det retlige vildledningsbegreb En helhedsvurdering Anprisninger Eksempler

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere