Vejledning om frugtsaft m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om frugtsaft m.v."

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Frugtsaftbekendtgørelsen Frugtsaftdirektivet Forbeholdte varebetegnelser Frugtsaft Frugtsaft fra koncentrat Koncentreret frugtsaft Vandekstraheret frugtsaft Dehydreret frugtsaft frugtsaft i pulverform Frugtnektar Præcisering af varebetegnelserne og mærkning Fremstillet af en frugt eller flere Mærkning af koncentreret frugtsaft til engrossalg Mærkning af restituerede frugtsafter og frugtnektar Mærkning af frugtnektar Andre supplerende mærkningsbestemmelser Vildlednings- og anprisningsbestemmelser Tilladte ingredienser, behandlinger og stoffer Sammensætning Tilladte ingredienser Særligt om tilsætningsstoffer i frugtsaft Særligt om tilsætningsstoffer i frugtnektar Tilladte behandlinger og stoffer Tilladte råvarer Produkter som ikke umiddelbart er omfattet af bekendtgørelsen Saft til opblanding Andre drikkevarer der indeholder frugtsaft Smoothie Cider Grøntsagssaft/juice Fødevarestyrelsen

3 1. Indledning Denne vejledning beskriver bestemmelserne i frugtsaftbekendtgørelsen 1 som er en gennemførelse af frugtsaftdirektivet 2 til dansk lovgivning. Vejledningen har til hensigt at hjælpe tilsynsmyndighederne og producenter, importører og forhandlere af fødevarer med at forstå og anvende reglerne for frugtsaft korrekt. Vejledningen skal læses i sammenhæng med frugtsaftbekendtgørelsen. Mærkningsreglerne for frugtsaft i frugtsaftbekendtgørelsen supplerer mærkningsforordningens 3 regler. Det vil sige, at hvis problemstilingen er reguleret i frugtsaftbekendtgørelsen, skal disse regler finde anvendelse fremfor de generelle regler i mærkningsforordningen. Det betyder fx, at bl.a. holdbarhed, nettovægt og ingrediensliste skal angives efter mærkningsforordningens regler. Af øvrig horisontal lovgivning gælder fx tilsætningsstofforordningen 4. Vejledningen har ingen formel retskraft, og i tilfælde af tvister ligger det endelige ansvar for fortolkningen af lovgivningen hos domstolene. Se de til enhver tid gældende regler på retsinformation ( eller EUR-lex ( 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen Den danske bekendtgørelse om frugtsaft m.v. er en implementering af frugtsaftdirektivet. Bekendtgørelsen omfatter regler om tilvirkning og sammensætning samt visse supplerende regler for mærkning af frugtsaft(er) og frugtnektar 5. Den nuværende bekendtgørelse trådte i kraft den 16. december Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v. 2 Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. Ændret ved Kommissionens direktiv 2009/106/EF af 14. august 2009 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/12/EU af 19. april 2012, og Forordning (EU) nr. 1040/2014 om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum med henblik på at tilpasse direktivets bilag I til den tekniske udvikling. 3 Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer. 5 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 1. 6 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 12, stk. 1 og 2. Fødevarestyrelsen 3

4 1.2 Frugtsaftdirektivet Frugtsaftdirektivet beskriver de krav, som produkterne skal opfylde for at kunne benytte specifikke forbeholdte varebetegnelser. Heri beskrives det, hvordan frugtsaft/- juice og nektar skal fremstilles, sammensættes, herunder hvilke ingredienser, der må tilsættes og hvilke behandlinger og processer, der må anvendes. Denne vejledning vil referere til frugtsaftbekendtgørelsen. 7 Produkter, som før den 28. oktober 2013 er markedsført eller mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 10. december 2010 om frugtsaft m.v., kan markedsføres til og med den 28. april 2015, jf. 13, stk Fødevarestyrelsen

5 2. Forbeholdte varebetegnelser Frugtsaftbekendtgørelsen, 2, 3, 5 og bilag 1, afsnit I. Bekendtgørelsen opstiller en liste med forbeholdte varebetegnelser. En forbeholdt varebetegnelse skal anvendes for alle produkter, der lever op til bekendtgørelsens krav, og i alle handelsled 8. Det er ikke tilladt, at markedsføre produkter, som ikke er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav, under de forbeholdte varebetegnelser. Sådanne produkter kan markedsføres under ikke-forbeholdte betegnelser, der dog ikke må være egnet til at vildlede forbrugeren. Se nærmere herom under afsnit 6, der omhandler produkter/betegnelser, som ikke umiddelbart er omfattet af bekendtgørelsen. Omvendt betyder det også, at man som producent skal være opmærksom på, om ens produkt, skal markedsføres med en af de forbeholdte betegnelser. Hvis produktet som følge af dets sammensætning, behandlingsmetode mv falder ind under en af de forbeholdte varebetegnelser, skal det markedsføres under den forbeholdte betegnelse. Frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, er en udtømmende liste over de forbeholdte varebetegnelser. Frugtsaft inddeles afhængig af type under nr. 1-4 og frugtnektar under nr. 5. Frugtsaftbekendtgørelsen giver endvidere mulighed for at anvende følgende betegnelser for de nedenfor nævnte produkter: Æblesaft kan betegnes»æblemost«eller»æblemost fra koncentrat«9 10. Frugtsaft som er fremstillet af solbær, kirsebær, røde ribs, hvide ribs, hindbær, jordbær eller hyldebær kan betegnes»sur... saft«eller»sur... saft fra koncentrat«suppleret med angivelse af den/de anvendte frugt/frugter 11. Frugtsaft, som er tilsat mere end 200 g sukker pr. liter skal betegnes:»sød... saft«,»sødet... saft«,»sød... saft fra koncentrat«eller»sødet... saft fra koncentrat«suppleret med angivelsen af den/de anvendte frugt/frugter 12 i stedet for prikkerne. Det skal dog bemærkes, 8 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk Tilsvarende gælder ikke for pæresaft, der i øvrigt opfylder betingelserne i frugtsaftbekendtgørelsen, da det udelukkende er æblesaft der specifikt er nævnt i frugtsaftdirektivet, artikel 3, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk. 4. Fødevarestyrelsen 5

6 at disse safter som udgangspunkt er saft til fortynding med vand - typisk i forholdet 1:4. Frugtsaft kan også betegnes»frugtjuice«13. Undtaget er dog frugtsaft tilsat mere end 200 g sukker pr. liter, og andre produkter, der ikke falder ind under varebetegnelserne "frugtsaft/frugtjuice" og "frugtsaft/frugtjuice fra koncentrat". Appelsin kan betegnes som»orange«og grapefrugt som»grape«14. Ved fremstilling af de i bilag 1, afsnit I, anførte produkter må kun anvendes de råvarer, som er anført i bilag 2, og de ingredienser og behandlingsprocesser m.m., som er anført i bilag 1, afsnit II. Herudover skal frugtnektar opfylde kravene om saft og/eller puré indhold i bilag 3, og frugtsaft fra koncentrat skal opfylde brixværdierne i bilag Frugtsaft Frugtsaft er defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nr.1, litra a. "Frugtsaft" er et produkt, hvor saften presses ud af frugten og ikke udsættes for en koncentreringsproces inden markedsføring. Definition af frugtsaft: Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet af den spiselige del af frugter, der er sunde og modne, friske eller konserverede ved nedkøling eller frysning, af en eller flere arter, og som er i besiddelse af den farve, aroma og smag, der er karakteristisk for saften af de frugter, hvorfra produktet hidrører. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i saften. Frugtsaft, der er fremstillet af citrusfrugter skal hidrøre fra den afskallede frugt. Limesaft kan dog stamme fra hele frugter i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, som tillader at nedsætte tilstedeværelsen i saften af dele af frugtens skal til et minimum. I de tilfælde, hvor frugtsafter fremstilles af frugter med kerner, frø og skal, må dele eller fragmenter af kerner, frø og skal ikke indgå i saften. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor dele eller fragmenter af kerner, frø og skal ikke kan fjernes med god fremstillingspraksis. Det er tilladt at blande frugtsaft med frugtpuré ved fremstillingen af frugtsaft. 13 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk. 5, jf. stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 2. 6 Fødevarestyrelsen

7 2.2 Frugtsaft fra koncentrat Frugtsaft fra koncentrat er defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nr.1, litra b. "Frugtsaft fra koncentrat" er et produkt, hvor saften presses ud af frugten, som herefter koncentreres og senere tilsættes den fjernede mængde vand igen inden markedsføring. Der må alene tilsættes op til den mængde vand, der er fjernet. Vand, der anvendes til rekonstitution af koncentreret frugtsaft, skal være af drikkevandskvalitet 16. Definition af frugtsaft fra koncentrat: Produkt fremstillet ved rekonstituering af koncentreret frugtsaft defineret i nr. 2, med drikkevand. Det færdige produkts opløselige tørstofindhold skal overholde minimums-brixniveauet for rekonstitueret frugtsaft, jf. bilag 4. Hvis frugtsaft fra koncentrat fremstilles af en frugt, der ikke er angivet i bilag 4, skal minimums-brix-niveauet for den rekonstituerede frugtsaft være Brixniveauet for frugtsaften som udvundet fra den frugt, der er anvendt til fremstilling af koncentratet. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i frugtsaft fra koncentrat. Frugtsaften fra koncentrat fremstilles ved passende processer, der bevarer de væsentligste fysiske, kemiske, organoleptiske og ernæringsmæssige egenskaber for en gennemsnitlig frugtsaft af den type frugt, hvoraf den er fremstillet. Det er tilladt at blande frugtsaft og/eller koncentreret frugtsaft med frugtpuré og/eller koncentreret frugtpuré ved fremstillingen af frugtsaft fra koncentrat. 2.3 Koncentreret frugtsaft Koncentreret frugtsaft er defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nr. 2. Overordnet er "koncentreret frugtsaft" en frugtsaft, hvor mindst 50 % af vandet skal være fjernet. Vand, der anvendes til rekonstitution af koncentreret frugtsaft, skal være af drikkevandskvalitet Forordning (EU) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, bilag II, kapitel VII, nr Forordning (EU) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne, bilag II, kapitel VII, nr. 3. Fødevarestyrelsen 7

8 Definition af koncentreret frugtsaft: Produkt fremstillet af frugtsaft af en eller flere frugtarter ved fysisk fjernelse af en bestemt del af det naturlige vandindhold. Når produktet er bestemt til direkte konsum, skal mindst 50 % af vandet være fjernet. Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i koncentreret frugtsaft. 2.4 Vandekstraheret frugtsaft Vandekstraheret frugtsaft er defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nr. 3. Det fremstilles af pulprig frugt, hvor saften ikke kan udtrækkes ved fysiske processer eller af tørret hel frugt. Det kan fx være saft fremstillet af svesker. Definition af vandekstraheret frugtsaft: Produkt fremstillet ved vandekstraktion af: - pulprig hel frugt, hvis saft ikke kan ekstraheres ved fysiske processer, eller - dehydreret hel frugt. 2.5 Dehydreret frugtsaft frugtsaft i pulverform Denne type frugtsaft defineres i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nr. 4. Her er næsten al vandindhold fjernet. Definition af Dehydreret frugtsaft - frugtsaft i pulverform: Produkt fremstillet af saft af en eller flere frugtarter ved fysisk fjernelse af næsten hele vandindholdet. 2.6 Frugtnektar Frugtnektar er defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nr. 5. Definition af frugtnektar: Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, som er fremstillet ved tilsætning af vand med eller uden tilsætning af sukker og/eller honning til de i nr. 1-4 definerede produkter, til frugtpuré og/eller til koncentreret frugtpuré og/eller til en blanding af disse produkter, og som er i overensstemmelse med bilag 3. Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer1) kan sukkeret, når frugtnektar er fremstillet uden tilsat sukker eller med reduceret energiindhold, helt eller delvis erstattes med sødestoffer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer. 8 Fødevarestyrelsen

9 Aroma, frugtpulp og celler, der ved hjælp af passende fysiske processer er fremstillet af de samme frugtarter, kan restitueres i frugtnektaren. I frugtsaftbekendtgørelsens bilag 3 om særlige bestemmelser for frugtnektar, fremgår det, hvad mindsteindholdet af saft og/eller puré udtrykt i procent af mængden af det færdige produkt skal være. Frugtarterne er her delt op i tre kategorier. 1. Frugtnektar af frugter med syrlig saft, som ikke er drikkelig i naturlig tilstand. 2. Frugtnektar af frugter med lavt syreindhold eller med meget frugtkød eller kraftig aroma, med saft, som ikke er drikkelig i naturlig tilstand. 3. Frugtnektar af frugter med saft, som er drikkelig i naturlig tilstand. Fx. skal der mindst være 25 % solbærsaft og/eller puré i "frugtnektar af frugter med syrlig saft, som ikke er drikkelig i naturlig forstand". Fødevarestyrelsen 9

10 3. Præcisering af varebetegnelserne og mærkning Frugtsaftbekendtgørelsen, Mærkningsforordningen, artikel 20, 22 og bilag VIII. Mærkningsvejledningen. Det skal understreges, at betegnelserne frugtsaft og frugtsaft fra koncentrat skal anvendes til de respektive produkter. For produkter fremstillet af koncentrat skal varebetegnelsen fremgå samlet på emballagen, eksempelvis: "frugtsaft fra koncentrat", "æblemost fra koncentrat", "sur... saft fra koncentrat", "sød... saft fra koncentrat", eller "sødet... saft fra koncentrat". Det er tilladt at blande frugtsaft og frugtsaft fra koncentrat. For blandinger af frugtsaft og frugtsaft fra koncentrat, angives "fra koncentrat" eller "delvis fra koncentrat" 18. Angivelsen skal placeres på et iøjnefaldende sted og med klart synlige bogstaver i umiddelbar nærhed af varebetegnelsen 19. Når frugtnektar er helt eller delvis fremstillet af et eller flere koncentrerede produkter, skal mærkningen indeholde angivelsen "fra koncentrat" eller "delvis fra koncentrat" 20. Angivelsen skal ligeledes placeres på et iøjnefaldende sted og med klart synlige bogstaver i umiddelbar nærhed af varebetegnelsen Fremstillet af en frugt eller flere Når et produkt er fremstillet af en enkelt frugtart, skal navnet på denne frugtart angives i stedet for ordet»frugt«22. For eksempel appelsinsaft. 18 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 5, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 5, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 5, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 5, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 4, stk Fødevarestyrelsen

11 Når et produkt er fremstillet af to eller flere frugtarter, indeholder varebetegnelsen angivelsen af de anvendte frugtarter. Det kunne for eksempel være appelsin- og mandarinsaft eller æble-, tranebær- og blåbærsaft. Denne angivelse anføres i faldende orden efter mængden af frugtsaft eller frugtpuré, jf. ingredienslisten. Det gælder dog ikke for citronsaft og/eller limesaft, der er anvendt til at justere den syrlige smag, jf. bilag 1, afsnit II, nr Når citronsaft og/eller limesaft er anvendt som en saft på linje med andre frugtsafter, dvs. i mængder der væsentligt overstiger 3 mg/l, skal citronsaft og/eller limesaft angives i varebetegnelsen i faldende orden efter den mængde, de(t) indgår med i produktet, som for andre safter i produktet 24. Når produktet er fremstillet af tre eller flere frugtarter, kan angivelsen af de anvendte frugter dog erstattes med angivelsen»flere frugter«eller en tilsvarende angivelse eller med antallet af de anvendte frugter 25. Dog skal alle frugterne nævnes i ingredienslisten. For frugtarter, der ikke er anført i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 4, anvendes den korrekte botaniske betegnelse eller det almindelige navn Mærkning af koncentreret frugtsaft til engrossalg I mærkningen af koncentreret frugtsaft 27, der ikke er bestemt til den endelige forbruger, skal det anføres, hvis produktet er tilsat citronsaft, limesaft eller surhedsregulerende midler, som er tilladt efter forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, og i givet fald med hvor meget. Når produktet er tilsat citronsaft, limesaft eller surhedsregulerende midler, skal angivelsen heraf være anbragt på emballagen, på en etikette på emballagen, eller i et ledsagedokument Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 4, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v. 4, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 4, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., defineret i Bilag 1, afsnit I, nr Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 6, stk. 2, nr Fødevarestyrelsen 11

12 3.3 Mærkning af restituerede frugtsafter og frugtnektar Ved mærkning af restituerede frugtsafter og frugtnektar er der ikke pligt til at angive de ingredienser, som er strengt nødvendige for restitueringen. Hvis der er tilsat ekstra frugtpulp eller celler, som defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 2, nr. 7, skal det angives i mærkningen af produktet Mærkning af frugtnektar Frugtnektar skal mærkes med mindsteindholdet af frugtsaft, frugtpuré eller en blanding af disse. Det skal angives med følgende formulering:»indhold af frugt: mindst... %«. Denne formulering skal stå i samme synsfelt som varebetegnelsen 30. Formålet er, at man kan se den samlede mængde frugtbestanddele i forhold til den resterende del af produktet, som blandt andet er vand og evt. sukker/honning. Sukker og honning må dog max udgøre 20 % af det færdige produkt Andre supplerende mærkningsbestemmelser De generelle mærkningsregler er reguleret i mærkningsforordningen og mærkningsbekendtgørelsen 32. Hertil er der lavet en mærkningsvejledning. Som udgangspunkt skal der quid-mærkes, såfremt en frugtsaft består af to eller flere frugtarter 33. Der kan der dog være tilfælde, hvor en frugtsaft bestående af to eller flere frugtarter undtages fra quid-mærkning, hvis det konkret vurderes, at ingen af de nævnte frugter er afgørende for forbrugernes valg 34. For frugtsafter, der kun består af en frugtart, er der ikke krav om quidmærkning, da hele produktet udgøres af den pågældende frugtart (dog bortset fra evt. citronsaft som surhedsregulerende middel 35 ). Tilsvarende gælder, når der er tale om en frugtsaft fremstillet af koncentrat, hvor der tilsættes vand m.v. ved restitutionen som erstatning for den frugtsaftvæske, der går tabt under koncentrationen. 29 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., bilag 1, afsnit II, nr Bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer. 33 Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, artikel Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, bilag VIII, nr. 1, litra a, iv. 35 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 4, stk. 2, 3. pkt. 12 Fødevarestyrelsen

13 For frugtsafter og frugtnektar, der restitueres, er der intet krav om angivelse af de ingredienser som er strengt nødvendige for restitueringen 36. Hvis der er tilsat ekstra frugtpulp eller celler, udover det naturlige indhold i råvaren, skal det dog angives i ingredienslisten. Citronsaft og/eller limesaft, der er tilsat som smagsregulering, skal fremgå af ingredienslisten 37. Se om koncentreret frugtsaft til engrossalg i afsnit 3.2. Hvis mængden af en ingrediens eller en kategori af ingredienser i forvejen skal angives i medfør af frugtsaftbekendtgørelsen, skal der ikke også quidmærkes efter reglerne om mængdeangivelse i mærkningsforordningen. Efter frugtsaftbekendtgørelsen kræves der mængdeangivelse af: mindsteindhold af frugtsaft, frugtpuré eller en blanding heraf i frugtnektar. Denne angivelse skal angives i samme synsfelt som varebetegnelsen Vildlednings- og anprisningsbestemmelser En anprisning, ifølge hvilken der ikke er tilsat sukker til frugtnektar, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet ikke indeholder tilsatte mono- eller disaccharider eller andre fødevarer, der anvendes på grund af deres sødende egenskaber, herunder sødestoffer som fastlagt i forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer 39. Hvis frugtnektaren har et naturligt indhold af sukker, skal følgende ligeledes angives på mærkningen:»med et naturligt indhold af sukker«40. Hvis der fx anvendes et frugtsaftkoncentrat, som resulterer i, at det procentvise sukkerindhold bliver langt højere end i de frugter, der er anvendt som råvarer 41, så kan anprisningen»ikke tilsat sukker«eller lignende ikke anvendes. I Danmark har der ikke været tradition for at tilsætte sukker ved fremstilling af frugtsafter, dvs. produkterne frugtsaft, frugtsaft fra koncentrat, koncentreret frugtsaft, vandekstraheret frugtsaft og dehydreret frugtsaft /frugtsaft i pulverform (bilag 1, afsnit I, nr. 1-4). Dansk fremstillede produkter har derfor 36 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, 18, stk Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 10, 1. pkt. 40 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 10, 2. pkt. 41 Afgørelse 387/14776 af 29/9-09 fra Sekretariatet for Fødevare og Veterinærklager. Fødevarestyrelsen 13

14 sjældent været mærket med ikke tilsat sukker eller tilsvarende anprisninger 42. For uddybning af øvrige vildlednings- og anprisningsbestemmelser i de generelle regler, se da i anprisningsvejledningen om sundheds- og ernæringsanprisninger 43, og i mærkningsvejledningen, som bl.a. uddyber anprisningerne "frisk", "friskpresset", "100 % ", "rigtig" m.v. Se afgørelserne nedenfor: Afgørelse: Anprisning vedr. friskpresset juice i strid med Fødevareministeriets Klagecenter har i afgørelse vedr. en anprisning på en juice sagt: Med den anvendte anprisning giver NN udtryk for, at det er særligt for friskpresset juice, at der ikke er tilsat farve- og konserveringsstoffer, selvom dette også er tilfældet for anden juice. Dette er forbudt (mærkningsbekendtgørelsens ). Friskpresset må derfor ikke indgå i anprisningen Afgørelse: Nypresset/friskpresset appelsinjuice - vildledende: Fødevareministeriets Klagecenter46 har i afgørelse vedr. en appelsinjuice med en holdbarhed på 6 måneder sagt: Sekretariatet finder, at den gennemsnitlige forbruger vil forstå anprisningen nypresset og friskpresset som en tilkendegivelse af, at juicen er presset for nylig og dermed også har en kort holdbarhed. Vi finder derfor, at anprisningerne på NN`s æble- og appelsinjuice i X serien er vildledende. Der kan være forskel på, hvad forbrugeren forventer på en café, og hvad samme forbruger forventer ved indkøb i et supermarked. Afgørelse: Friskpresset appelsinjuice på café - vildledende: Fødevareministeriets Klagecenter har i en afgørelse vedr. appelsinjuice hældt op fra plastikflaske på en café sagt: "Jeres anprisning af juice som "friskpresset" er vildledende, når juicen ikke er fremstillet kort tid inden servering dvs. samme dag eller indenfor de seneste 24 timer." Klagecentret har lagt vægt på, at kunderne ikke kunne se, at den blev hældt op fra flaske, og at en række serveringsvirksomheder, bl.a. juicebarer sælger juice, som er fremstillet af frisk frugt og grøntsager i virksomheden umiddelbart før servering og ofte, så forbrugeren kan se, hvordan drikken fremstilles. Der er lagt særlig vægt på den udvikling, der er sket indenfor friskpresset juice og de såkaldte juice-barer. Forventningen hos en forbruger må derfor være, at friskpresset juice er presset kort 42 Udsagnet»fra den 28. april 2015 indeholder frugtsaft ikke tilsat sukker«kan fremgå af mærkningen i samme synsfelt som de i bilag 1, afsnit I, nr. 1 4, nævnte varebetegnelser indtil den 28. oktober Vejledning om anprisningsforordningen nr af 27. juni Nu forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, artikel 7, stk. 1, litra c. 45 Nu forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, artikel 7, stk. 1, litra c. 46 Dengang Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager. 14 Fødevarestyrelsen

15 tid inden servering. Afgørelse: RIGTIG Juice ikke vildledende Dommen vedrører produktet RIGTIG Juice. Landsretten fandt, at betegnelsen RIGTIG juice fremstår som et identifikationsmærke og kendetegn for Rynkebys juiceprodukter (30 års indarbejdelse), og ikke er et meningsbærende varemærke, hvorfor betegnelsen ikke er vildledende. Fødevarestyrelsen 15

16 4. Tilladte ingredienser, behandlinger og stoffer Frugtsaftbekendtgørelsen, 2, bilag 1, afsnit II, bilag 3 og 4. For at kunne benytte de forbeholdte betegnelser i bekendtgørelsen skal sammensætningen af produkterne være i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1, afsnit II og bilag 3 og Sammensætning For frugtsaft gælder Brix-niveauet for saften som udvundet af frugten; den må ikke ændres, undtagen ved blanding med saft fra samme frugtart. Det betyder, at der eksempelvis ikke kan blandes mandarinsaft i appelsinsaft, medmindre frugtsaften betegnes en appelsin- og mandarinsaft, afhængig af hvilken frugtart der er mest af i frugtsaften. Minimums-Brix-niveauet for rekonstitueret frugtsaft og rekonstitueret frugtpuré er uden indholdet af opløseligt tørstof i eventuelle tilsatte valgfrie ingredienser og tilsætningsstoffer 47. For frugtsaft fremstillet af koncentrat, der kun er markeret med en stjerne (*) (æble, solbær, drue, grapefrugtpassionsfrugt, ananas, hindbær, surkirsebær, jordbær, tomat, mandarin) i bilag 4, der fremstilles som saft, bestemmes en mindste relativ densitet i forhold til vand ved 20/20 grader. For enkelte frugter markeret med to stjerner (**) (abrikos, banan, guava, fersken og pære), der fremstilles som puré, bestemmes kun en ukorrigeret minimums-brix-værdi, dvs. uden korrektion for syre. Der er ikke noget krav i bekendtgørelsen til Minimums-Brix-niveauet for puré. Frugtnektar skal opfylde kravene til mindsteindhold af saft og/eller puré indhold i bilag 3, og frugtsaft fra koncentrat skal opfylde brixværdierne i bilag Tilladte ingredienser Det er kun følgende ingredienser, der må tilsættes til de i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nævnte produkter ud over det, der er nævnt i bilag 1, afsnit I: Vitaminer og mineraler, som er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. Vitaminer og mineraler må tilsættes i henhold til næringsstoftilsætningsbekendtgørelsen 49. Tilsætning af vitaminer og/eller 47 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., defineret i Bilag 1, afsnit II, nr Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., Bekendtgørelse nr. 889 af 10. juli 2015 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer. 16 Fødevarestyrelsen

17 mineraler, der ikke er omfattet af en generel tilladelse 50, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen i henhold til næringsstofbekendtgørelsen. Fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer. og herudover: til frugtsaft, frugtsaft fra koncentrat og koncentreret frugtsaft: restitueret aroma, restitueret frugtpulp og restituerede celler. til druesaft: restituerede vinsyresalte. til frugtnektar: restitueret aroma, restitueret frugtpulp og restituerede celler, sukker og/eller honning i en mængde svarende til op til 20 % af det færdige produkts samlede vægt og/eller sødestoffer. til det i 3, stk. 4, nævnte produkt,»sød... saft«,»sødet... saft«,»sød... saft fra koncentrat«eller»sødet... saft fra koncentrat«: sukker. Det er ikke længere tilladt at tilsætte sukker til andre frugtsafter, og det er frivilligt at tilsætte sukker og/eller honning til frugtnektar. Citronsaft og/eller limesaft og/eller koncentreret citronsaft og/eller - limesaft til at korrigere den syrlige smag, til de i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, nævnte produkter, må tilsættes i en mængde på indtil 3 gram pr. liter saft udtrykt i vandfri citronsyre. til tomatsaft og tomatsaft fra koncentrat: salt, krydderier og krydderurter Særligt om tilsætningsstoffer i frugtsaft I henhold til EU's positivliste 52 kategoriseres disse produkter pt. under punkt , der omfatter "frugtsaft som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF samt grøntsagssaft" Særligt om tilsætningsstoffer i frugtnektar I henhold til EU's positivliste 53 kategoriseres disse produkter pt. under punkt , der omfatter "frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF samt grøntsagsnektar og lignende produkter". 50 Bekendtgørelse nr. 889 af 10. juli 2015 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer, bilag 1, jf Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., defineret i Bilag 1, afsnit II, nr Forordning (EU) nr. 1129/2011 om fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, bilag 2, del E, pkt Forordning (EU) nr. 1129/2011 om fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, bilag 2, del E, pkt Fødevarestyrelsen 17

18 4.3 Tilladte behandlinger og stoffer Til fremstilling af de forskellige frugtsaft produkter og frugtnektar er det kun følgende behandlinger, der må anvendes, og kun følgende stoffer, der må tilsættes, til de produkter med forbeholdte varebetegnelser som nævnt i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 1, afsnit I, og 3, stk Mekaniske ekstraktionsprocesser. - De sædvanlige fysiske processer og vandekstraktionsprocesserne (»in-line«-proces) af den spiselige del af andre frugter end druer med henblik på fremstilling af koncentrerede frugtsafter på betingelse af, at de således opnåede frugtsafter er i overensstemmelse med bilag 1, afsnit I, nr For druesaft, hvor druerne er svovlet ved hjælp af svovldioxid, må svovlen fjernes ved fysiske processer tilladt på betingelse af, at det samlede SO2-indhold i det færdige produkt ikke overstiger 10 mg/l. Af tekniske hjælpestoffer, må følgende anvendes: - Enzymer: pektinase (til nedbrydning af pektin), protease (til nedbrydning af proteiner) og amylase (til nedbrydning af stivelse) Spiselig gelatine. - Tannin. - Silica sol. - Trækul. - Nitrogen. - Bentonit, som adsorberende ler. - Kemisk inaktive filtreringsmidler og fældningsmidler 55 (herunder perlit, kiselgur,cellulose, uopløselig polyamid, polyvinylpyrrolidon og polystyren). - Kemisk inaktive adsorptionshjælpemidler 56, som anvendes til at reducere indholdet af limonoid og naringin i citrussaft uden i væsentlig grad at påvirke indholdet af limonoidglucosider, syre, sukker (herunder oligosaccharider) og mineraler. - Planteproteiner fra hvede, ærter eller kartofler til rensning skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008 om fødevareenzymer. 55 skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. 56 skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. 57 Forordning (EU) nr. 1040/2014 om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum med henblik på at tilpasse direktivets bilag I til den tekniske udvikling. 18 Fødevarestyrelsen

19 5. Tilladte råvarer Frugtsaftbekendtgørelsen, bilag 2 Der er en udtømmende liste for, hvilke råvarer der må anvendes ved fremstilling af de produkter, som er omfattet af bekendtgørelsen. Dvs. at, hvis der benyttes andre råvarer, kan produkterne ikke sælges under en af de forbeholdte betegnelser. I nogle tilfælde kan der i stedet være tale om en sammensat fødevare (se under punkt 6). De tilladte råvarer er defineret i frugtsaftbekendtgørelsens bilag 2. Det er her særligt vigtigt at have for øje, at frugtpuré (defineret i punkt 2) ikke er det samme som frugtpulp eller celler (defineret i punkt 7). Se nedenfor. Definition af råvarer: 1. Frugt: Alle frugter. I denne bekendtgørelse betragtes tomater også som frugt. Frugten skal være sund, tilpas moden og frisk eller konserveret ved hjælp af fysiske processer eller ved hjælp af behandling(er), herunder behandlinger efter høsten, der anvendes i overensstemmelse med EUretten. 2. Frugtpuré: Gæringsdygtigt, men ugæret produkt, fremstillet ved passende fysiske processer såsom sigtning, formaling og mosning af den spiselige del af hele frugter eller skrællede frugter, uden at saften er fjernet. 3. Koncentreret frugtpuré: Produkt fremstillet af frugtpuré ved fysisk fjernelse af en bestemt del af det naturlige vandindhold. Koncentreret frugtpuré kan have restitueret aroma, der fremstilles ved hjælp af passende fysiske processer, jf. bilag I, afsnit II, nr. 3; aromaen skal være genvundet fra den samme frugtart. 4. Aroma: Med forbehold for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer1) fremstilles aroma til restituering ved bearbejdningen af frugten ved hjælp af passende fysiske processer. Disse fysiske processer kan anvendes til at bevare, konservere eller stabilisere aromaens kvalitet og omfatter især presning, ekstraktion, destillation, filtrering, adsorption, inddampning, fraktionering og koncentrering. Aroma fremstilles af frugtens spiselige dele; den kan imidlertid også stamme fra koldpresset olie fra citrusskal og dele af stenene. 5. Sukker: - sukker som defineret i bekendtgørelse nr. 529 af 18. juni 2003 om visse former for sukker. Fødevarestyrelsen 19

20 - fruktosesirup - sukker fremstillet på basis af frugter. 6. Honning: Det produkt, der er defineret i bekendtgørelse nr. 774 af 4. juni 2015 om honning. 7. Frugtpulp eller celler: Produkter fremstillet af de spiselige dele af frugt af samme art, uden at saften fjernes. For så vidt angår citrusfrugt, er frugtpulp eller celler desuden saftsækkene i den afskallede frugt. 20 Fødevarestyrelsen

21 6. Produkter som ikke umiddelbart er omfattet af bekendtgørelsen Mærkningsforordningen, artikel 2 og 17. Mærkningsvejledningen. Når producenter skal angive varebetegnelser for produkter, der ikke er omfattet af frugtsaftbekendtgørelsen, gælder reglerne i mærkningsforordningen. Det er derfor op til virksomhederne at fastlægge varebetegnelsen inden for rammerne af den generelle lovgivning, så den ikke er vildledende. For yderligere forklaring af hvad en varebetegnelse er, se da mærkningsvejledningen. Indgår en ingrediens med en forbeholdt varebetegnelse i en sammensat fødevare, kan produktet som udgangspunkt mærkes med en beskrivende varebetegnelse, der indeholder den forbeholdte varebetegnelse, fx "æblemost med et strejf af mynte". Dog kun hvis den del af produktet med den forbeholdte varebetegnelse, opfylder kravene i den regulerede varestandard/handelsnorm, fx produkt-specifikationerne til æblemost i frugtsaftsbekendtgørelsen. 6.1 Saft til opblanding Saft kan betegnes saft til opblanding, hvis sukkeret helt eller delvist erstattes med sødestoffer, suppleret med en angivelse af den frugt/de frugter samt "indeholder sødestof(fer)" eller "indeholder sukker og sødestof(fer)". Produktet skal udelukkende være produceret på basis af frugtsaft eller frugtsaft fra koncentrat. Hvis et produkt ikke er baseret på frugtsaft, vil det være vildledende at betegne produktet som "saft til opblanding". 6.2 Andre drikkevarer der indeholder frugtsaft En frugtdrik er et produkt, som indeholder en vis mængde frugtsaft, men ikke lever op til frugtsaftbekendtgørelsens krav. Der er ikke i dansk lovgivning fastsat definitioner på andre drikkevarer der indeholder en vis mængde frugtsaft. Derfor kan et sådant produkt benævnes "frugtdrik", "læskedrik" eller lignende. 6.3 Smoothie Smoothie er en fantasibetegnelse og ikke en produktkategori, der er reguleret af varestandarden for frugtsaft mv. En smoothie er en indarbejdet betegnelse for kolde, blendede drikke, der typisk fremstilles af frugt og/eller grøntsager, evt. blendet med andre produkter. Hvis en smoothie på grund af sin sammensætning, anvendte behandlingsprocesser og råvarer falder ind under en af de forbeholdte varebetegnelser i frugtsaftbekendtgørelsen, skal den Fødevarestyrelsen 21

22 relevante varebetegnelse herfra dog anvendes 58, og kan evt. suppleres med betegnelsen smoothie eller frugtsmoothie. 6.4 Cider Cider er ikke længere defineret i frugtsaftbekendtgørelsen. Derfor vil cider, som andre fødevarer, være omfattet af de generelle regler, herunder for mærkning, anvendelse af tilsætningsstoffer mv. Ved en konkret mærknings- og vildledningsvurdering kan bl.a. følgende elementer tages i betragtning: Som udgangspunkt betragtes cider som et produkt, der er fremstillet på basis af hel eller delvis gæring af æble- og/eller pæresaft. Produkterne bør som udgangspunkt ikke tilsættes destilleret alkohol. De skal have et vist minimum indhold af frugtsaft i slutproduktet. 6.5 Grøntsagssaft/juice Grøntsagssaft/juice er ikke længere defineret i frugtsaftbekendtgørelsen. Derfor vil grøntsagssaft/juice, som andre fødevarer, være omfattet af de generelle regler, herunder for mærkning, anvendelse af tilsætningsstoffer mv. Med hensyn til anvendelse af tilsætningsstoffer hører produkterne under samme kategori som frugtsaft (pkt ) og frugtnektar (pkt ) 59. Ved en konkret vildledningsvurdering vil Fødevarestyrelsen skele til den tidligere definition af grøntsagssaft/juice i frugtsaftbekendtgørelse nr. 493 af 28. juni 1990, da definitionen må anses at have skabt en forventning hos forbrugerne til, hvad der forstås ved grøntsagssaft/juice. Definition af grøntsagssaft/juice 60 : Grøntsagssaft: a) Gæringsdygtig, men ugæret saft, fremstillet af grøntsager ved mekaniske processer, og som har den farve, aroma og smag, som er karakteristisk for saft af de grøntsager, hvorfra den hidrører. b) Ved grøntsagssaft forstås tillige det produkt, der fremstilles af koncentreret grøntsagssaft ved - restituering af den vandmængde, der er fjernet fra saften under koncentrationen, idet det tilsatte vand skal besidde egnede 58 Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 om frugtsaft m.v., 3, stk Forordning (EU) nr. 1129/2011 om fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, bilag 2, del E, pkt og Bekendtgørelse nr. 493 af 28. juni 1990 om frugt- og grøntsagssaft m.m., bilag 1, nr Fødevarestyrelsen

23 karakteristiske egenskaber, især ud fra et kemisk, mikrobiologisk og organoleptisk synspunkt, således at saftens væsentlige egenskaber sikres, og - restituering af dens aroma ved hjælp af aromatiske stoffer, som er udvundet ved koncentrationen af den pågældende grøntsagssaft eller af grøntsagssaft af samme art, - og som udviser tilsvarende organoleptiske og analytiske karakteristika som den saft, der er fremstillet af grøntsager af samme art i overensstemmelse med bestemmelserne i litra a). c) Grøntsagssaft, der er bestemt til fremstilling af koncentreret grøntsagssaft kan endvidere fremstilles ved hjælp af diffusionsmetoden. Den heraf fremstillede koncentrerede grøntsagssaft skal være i overensstemmelse med produkterne beskrevet under punkt 15. Læs mere: Fødevarestyrelsen 23

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v.

Fødevarestyrelsen. Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. 19. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1)

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1) BEK nr 1370 af 09/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01417 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Nr. 878 af 30. oktober 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevaredirektoratet) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 2001L0112 DA 27.04.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 490 endelig 2010/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013

Tema mærkningsregler Version 2.1 Danske Slagtermestre august 2013 Tema mærkningsregler DSM Noter vedr. mærkning Her kan du se de regler, der vedrører mærkning af færdigpakkede fødevarer. En færdigpakket fødevare er en fødevare, som er indpakket før salg i en emballage,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ. Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost.

28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ. Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost. NN 28.3.2007 J.nr.: 2006-20-272-01870/NILJ KONTOR FOR DYREVELFÆRD, KVALITET OG MARKEDSFØRING Klage over forbud mod markedsføring af XX Æblemost. Afgørelse Fødevarestyrelsen giver YY medhold i, at et æblemostprodukt

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER 4 N SE S A KL din mad D Dig og A M R E K K SU SUKKER MADKLASSEN 4 For ti år siden fik mange fredagsslik. I dag spiser næsten alle børn og unge slik eller en anden form for tilsat sukker hver dag. Dvs.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1154 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer 16. februar 2016 (Udkast) med bemærkninger DSK, KJ 08.03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010

Notat. Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Notat Jord & Affald J.nr. MST-7550-00066 Ref. FH/LETER Den 7. januar 2010 Vejledende fortolkning af drikkevarer omfattet af 1, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 634 af 28. juni 2008 om pant på og indsamling

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter

Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter Kost efter en kæbeoperation - Flydende kost - Med gode opskrifter Hvis du har fået lavet en operation på kæben enten planlagt eller på grund af brud på kæben skal du spise flydende kost i en periode for

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Lokkemad. Nemme veje til mere energi i maden. 8 opskrifter på ny energi til dem, der spiser for lidt. Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe

Lokkemad. Nemme veje til mere energi i maden. 8 opskrifter på ny energi til dem, der spiser for lidt. Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe Nemme veje til mere energi i maden Kom smør, fløde eller olie i sovs og suppe Kom smør eller olie i grød og kartoffelmos Kom fløde og pasteuriserede æggeblommer i færdigkøbt koldskål Kom fløde i kakaomælk

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvorfor er det nu så vigtigt at have en god fordøjelse?

Hvorfor er det nu så vigtigt at have en god fordøjelse? Hvorfor er det nu så vigtigt at have en god fordøjelse? Når man har små børn og dyr, er fordøjelsen noget af det første, der fokuseres på, hvis der opstår sygdom. Hvis lille Emil ikke har leveret i bleen

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) BEK nr 1355 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-30-00028 Senere ændringer

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt F i o I s t r æ d e 1 7 E P o s t b o k s 2 1 8 8 2663 - DeSK2eftIgelse m.v. - Bilag 4 T e l e f o n 7 7 4 1 7 7 4 1 a T e I e fa x 7 7

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227,

henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artiklerne 100 og 227, 16. 8. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 228/23 RÅDETS DIREKTIV af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum (73/241/EØF) RÅDET

Læs mere

Retningslinjer for uddeling

Retningslinjer for uddeling Retningslinjer for uddeling til andre børn. Fødselsdage og specielle lejligheder Bestyrelsen og personalet anbefaler, at der kun deles ud, ved fødselsdag og afslutning i børnehuset. For at begrænse børnenes

Læs mere

Ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi. Opskrifter. Desserter Softdrinks

Ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi. Opskrifter. Desserter Softdrinks Ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi Opskrifter Desserter Softdrinks Opskrifter og kcal-angivelser er til 1 person med mindre andet er anført. Jordbærshake 704 kcal 200 ml Fresubin energy jordbær ernæringsdrik

Læs mere

CODEX FÜR SPEISEEIS CODE VOOR CONSUMPTIE-IJS CODE DES GLACES ALIMENTAIRES KODEX FOR KONSUMIS CODE FOR EDIBLE ICES CODICE DEI GELATI

CODEX FÜR SPEISEEIS CODE VOOR CONSUMPTIE-IJS CODE DES GLACES ALIMENTAIRES KODEX FOR KONSUMIS CODE FOR EDIBLE ICES CODICE DEI GELATI CODEX FÜR SPEISEEIS CODE VOOR CONSUMPTIE-IJS CODE DES GLACES ALIMENTAIRES KODEX FOR KONSUMIS CODE FOR EDIBLE ICES CODICE DEI GELATI CODIGO DE LOS HELADOS ΚΩ ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΑ CóDIGO DOS GELADOS KODEX FÖR

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket 1) BEK nr 913 af 04/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-27-2301-01287 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Sunde alternativer til fødselsdagsuddeling.

Sunde alternativer til fødselsdagsuddeling. Sunde alternativer til fødselsdagsuddeling. Når man har fødselsdag skal man fejres med maner, og man skal selvfølgelig have lov til at dele noget ud til sine stuekammerater. Det handler om at opleve glæden

Læs mere

Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift UDKAST Januar 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Opskrifter. Opskrifter. Unge & elitesport. Unge & elitesport. Guacamole. Knækbrød. Smoothie. www.ernaeringsenheden.dk - fordi sund mad gør en forskel!

Opskrifter. Opskrifter. Unge & elitesport. Unge & elitesport. Guacamole. Knækbrød. Smoothie. www.ernaeringsenheden.dk - fordi sund mad gør en forskel! Sportsbolle Sportsdrik Smoothie Nøddemix Knækbrød Sportsbolle Snack fad Guacamole Ernæringsenheden Holstebro Elitesport 2011 Opskrifter Unge & elitesport Opskrifter Unge & elitesport Smoothie ½ liter Supergod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014

MBL 19 og 33. Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 MBL 19 og 33 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt DAKOFA, juranetværket 28. august 2014 2 Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens 19 og 33 Kontekst og problemstilling Der har i en årrække været tvivl hos

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5

Indholdsfortegnelse. Indledning side 2. Forbrænding og stofskifte side 2-5 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Forbrænding og stofskifte side 2-5 Husk Morgenmad side 6-7 Let og lækkert brød og boller side 8-23 Morgenmad på den proteinrige måde. side 24-31 Middagsretter der

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Uddrag af lovstof EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) Kapitel II Artikel 5 Egenkontrol Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Kære forældre. Madpakker

Kære forældre. Madpakker KOSTPOLITIK Kære forældre Vi har i bestyrelsen og personalegruppen besluttet, at vi i Børne- og Familiehuset har en kostpolitik. Denne indebærer, at børnene skal have en sund og ernæringsrigtig mad, den

Læs mere

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :)

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) Krop & Sundhed - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) S ide 2 Krop & S u n dhed Å rgang 1, Nummer 1 Søvn - hvorfor er det så vigtigt? Søvn er en nødvendighed for alle levende væsner.

Læs mere

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag.

Når du skal tage på. små energirige måltider hver dag. Når du skal tage på Spis mange små energirige måltider hver dag. Læs pjecen og få ideer til, hvordan du kan tage på eller stabilisere din vægt. Mad og måltider spiller en stor rolle i vores liv! Jo ældre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Navn: Alliancegrød. Nettovægt: 200 g.

Navn: Alliancegrød. Nettovægt: 200 g. Navn: Alliancegrød. Ingredienser: Vand, Hindbær, Saft (Sukker, Saft fra koncentrat (æble-, rød drue-, ribs-, lilla gulerod-, citron-, solbær-, hyldebær- og kirsebær)), Solbær, Sukker, Ribs, Mod.tapiocastivelse.

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Tips og gode råd til opskrifterne

Tips og gode råd til opskrifterne Tips og gode råd til opskrifterne Som i de tidligere udgivelser i Maveglad mad-serien, har vi forsøgt at holde os til opskrifter med lettilgængelige fødevarer. Vi vælger så vidt muligt råvarer, der kan

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

Opskrifter med ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi

Opskrifter med ernæringsdrikke fra Fresenius Kabi Opskrifter med ernæringsdrikke fra Jordbærshake 704 kcal 200 ml Fresubin energy jordbær ernæringsdrik kold 100 g Jordbær evt. frosne 80 ml Friskpresset appelsinjuice kold 4 spsk Sukker 6 spsk Piskefløde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration

Vejledning om næringsdeklaration VEJ nr 9498 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: 2014-27-33-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere