Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser"

Transkript

1 Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten Hvornår gælder reglerne for anvendelsen af ESA? Hvem er ansvarlig for, at ESA anvendes lovligt? Hvad er anprisninger herunder ESA? Hvad er en ernæringsanprisning (EA)? Hvilke EA r må anvendes? Hvad er en sundhedsanprisning (SA)? Hvilke SA er må anvendes? Generelle samt yderligere krav og forbud ved anvendelsen af ESA er Krav ved anvendelsen Forbud vedr. anvendelse Særligt vedr. drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2% vol Særligt vedr. Fødevarestyrelsens kostråd... 7 Relevant lovgivning... 9 Bilag 1: Hjælpediagram er alt tænkt igennem inden markedsføringen Bilag 2: Anvendelsen i praksis hypotetiske eksempler Bilag 3: Sundhedsfagligt personale i butik/markedsføring Bilag EA: Oversigt over ernæringsanprisninger, der må anvendes Side 1 af 15

2 Baggrund Når man som grossist/butikskæde/kædekontor arbejder aktivt for at markedsføre fødevarer, som er et sundere/bedre valg i forhold til andre fødevarer, så vil grossisten/butikskæden/kædekontoret forståeligt nok - gerne fremhæve sit arbejde i sin markedsføring. Det kan f.eks. være ved at fremhæve særlige egenskaber, der er ved varen, eller ved at give forslag til, hvordan forbrugeren kan bruge fødevaren på en ernærings-/sundhedsmæssig fornuftig måde. Det kan betyde, at man i sin markedsføring skriver tekst, angiver illustrationer m.v. i stil med følgende: Lavt fedtindhold fibre fra hvedeklid bidrager til en øget passagehastighed i tarmkanalen sukkerfri calcium bidrager til at vedligeholde et normalt hår indeholder D-vitamin mindre fedt calcium er nødvendig for vedligeholdelse af normale knogler max. X % fedt uden tilsat sukker rig på calcium kilde til protein energi-reduceret chrom bidrager til at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau kilde til fibre et reduceret forbrug af natrium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk rig på calcium. Ovenstående er alle eksempler på ernærings- og sundhedsanprisninger vær opmærksom på, at anvendelsen af disse er reguleret i lovgivningen. Det forventes, at der kommer øget fokus på disse regler de kommende år. Denne vejledning er ment som et opslagsværk, der kan bruges, hvis man ønsker at markedsføre en given fødevare med en ernærings- og/eller sundhedsanprisning. Side 2 af 15

3 A. Forkortelser der anvendes i teksten ESA: EA: SA: Ernærings- og sundhedsanprisninger. Ernæringsanprisninger. Sundhedsanprisninger. 1. Hvornår gælder reglerne for anvendelsen af ESA? Reglerne for anvendelsen af ESA gælder for: - alle fødevarer (både færdigpakkede og ikke færdigpakkede) og - al mærkning og markedsføring (kommercielle budskaber) for fødevarer, der leveres i den foreliggende form til den endelige forbruger - f.eks.: Tilbudsavis, hjemmeside, billeder, varemærke, handelsnavn, opskrifter eller reklame 1. (Varemærker og handelsbetegnelser, der ikke lever op til forordningen, kan markedsføres frem til 19. januar 2022). NB! Gælder ikke fantasinavne. 2. Hvem er ansvarlig for, at ESA anvendes lovligt? Helt generelt skal en virksomhed overholde de lovgivningskrav, der vedrører dem og samtidig sikre sig, at den gældende lovgivning rent faktisk overholdes 1. Derudover siger reglerne, at en fødevare ikke må markedsføres, hvis bl.a. mærkningen og/eller præsentationen af fødevaren er vildledende, eller kan være egnet til at vildlede 2. Specifikt vedr. ESA er angivet, at lederen af virksomheden, der anvender ESA, skal kunne retfærdiggøre anvendelsen af anprisningen. Derudover kan myndighederne kræve, at relevant dokumentation fremlægges 3. Fødevarestyrelsen har i tidligere afgørelser konkluderet, at et kædekontor/hovedkontor, der beskæftiger sig med markedsføring af fødevarer, er ansvarlig for markedsføringen i sin tilbudsavis og på hjemmeside og dermed også er ansvarlig for at indhente de nødvendige oplysninger vedr. fødevarelovgivningen, så markedsføringen sker i overensstemmelse med reglerne med andre ord, det, man skriver i sin markedsføring, er man ansvarlig for. 3. Hvad er anprisninger herunder ESA? En anprisning er enhver (positiv) oplysning, der ikke er obligatorisk at angive, men som angiver, at en fødevare har særlige egenskaber. Eks. billeder, grafik, symboler, tekst m.v. 4. ESA udgør en delmængde af de anprisninger, der bruges i markedsføringen af fødevarer /2002: Artikel 17, stk /2011: /2002, artikel 8 og /2006:Artikel /2006:Artikel 2, stk. 2, nr. 1. Side 3 af 15

4 3.1 Hvad er en ernæringsanprisning (EA)? En EA er enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af indhold af energi, næringsstoffer eller andre stoffer 5, Hvilke EA r må anvendes? Det er kun tilladt at anvende de godkendte ernæringsanprisninger, der er i bilag EA 7. I bilaget står også, hvad kriterierne er for anvendelsen af EA erne. Eksempler på EA: Sukkerfri. Højt fiberindhold. Indeholder omega-3 fedtsyrer. Osv. Det er tilladt at bruge EA er, der har den samme betydning, som de EA er, der er nævnt i bilaget. F.eks. står der i bilaget uden tilsat sukker en anprisning med samme betydning kunne være ikke tilsat sukker eller indeholder kun frugtsukker. Derimod er det ikke tilladt at skrive ekstra sukkerreduceret eller meget sukkerreduceret, da det giver anprisningen en anden betydning. Obs! Nøglehulsmærket er også en EA, men er samtidig reguleret af sin egen bekendtgørelse Hvad er en sundhedsanprisning (SA)? En SA er enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed 8. Ligeledes skelner man mellem: - SA, der henviser til reduceret risiko for sygdom og af børns udvikling og sundhed - SA, der ikke henviser til reduceret risiko for sygdom og af børns udvikling og sundhed. Eksempler: Calcium har betydning for udvikling og vedligeholdelse af knoglerne. Plantesteroler har vist sig at sænke kolesterolindholdet i blodet. Osv Hvilke SA er må anvendes? Kun godkendte 9 sundhedsanprisninger må anvendes. Godkendte sundhedsanprisninger, som kan ses linket her: har siden 14. december 2012 kun /2006:Artikel. 2, stk. 2, nr /2006:Definition på et næringsstof: Protein, kulhydrat, fedt, kostfibre, natrium, vitaminer og mineraler, Definition på andet stof: Et andet stof end et næringsstof, som har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning /2006: Artikel 8, stk /2006: Artikel 2, stk. 2, nr. 4. Side 4 af 15

5 ne anvendes. I samme link kan ses, hvad kriterierne er for anvendelsen af SA erne (bemærk linket er på engelsk). Det er tilladt at anvende en anden formulering for SA end den formulering, der er godkendt, hvis den alternative formulering har præcis den samme betydning for forbrugeren EU-godkendelse sker efter, at anprisningen er vurderet af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Kun tilstrækkeligt videnskabeligt dokumenterede anprisninger kan godkendes. 10 Der er på EU-niveau udarbejdet en vejledning, der beskriver dette. Vejledningen findes via linket her: r/ernærings-%20og%20sundhedsanprisninger/health%20claims%20- %20flexibility%20of%20wording%20principles%2014%20Dec% pdf Side 5 af 15

6 3.3 Generelle samt yderligere krav og forbud ved anvendelsen af ESA er Krav ved anvendelsen Generelle krav, som skal være opfyldt både for EA er og SA er 11 - Anprisningen skal være sandfærdig (f.eks. med hensyn til det anpriste indhold og virkning). - Anprisningen skal kunne forstås af en gennemsnitsforbruger (en almindelig oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger, idet der også tages hensyn til sociale, kulturelle og sproglige forhold). - Anprisningen skal vedrøre fødevarer klar til brug. F.eks. hvis man sælger saftkoncentrat, gælder anprisningen for den færdigblandede saft (hos forbrugeren). - Færdigpakkede fødevarer skal forsynes med en næringsdeklaration (SA er udløser altid krav om lang næringsdeklaration, hvorvidt EA er udløser krav om hhv. kort eller lang næringsdeklaration er afhængig af anprisningen). Vær opmærksom på, at pr. 13. december 2014 er der nye regler vedr. udformningen af næringsdeklarationen. - Uspecifikke anprisninger kræver, at produktet ledsages af en beslægtet godkendt SA. Der findes som udgangspunkt ikke uspecifikke EA (dog med undtagelse af varemærker) Yderligere mærkningskrav for sundhedsanprisninger - En erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. - Hvordan opnås den anpriste gavnlige virkning (mængde af fødevaren + forbrugsmønster)? - Hvis relevant en erklæring om, hvilke personer der ikke skal indtage fødevaren. - En advarsel, hvis produkter kan udgøre en sundhedsrisiko, såfremt de indtages i for store mængder. - Angivelse af generelle, uspecifikke, gavnlige virkninger, eksempelvis overskud, glæde, en god start på dagen, et godt liv, godt for halsen, godt for hjertet, sunde knogler m.v., som næringsstoffet eller fødevaren har for et godt almenhelbred og velvære, er eksempler på uspecifikke sundhedsanprisninger, og må kun anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet, godkendt sundhedsanprisning, som angivet i linket afsnit Hvis det er en færdigpakning, så skal oplysningen stå på færdigpakningen. Men hvis der f.eks. er tale om en ikke-færdigpakket fødevare (der er ingen emballage at skrive de obligatoriske oplysninger på), så skal oplysningerne fremgå der, hvor anprisningen er brugt, f.eks. i reklamen, skilt i butik eller lignende Yderligere mærkningskrav for ernæringsanprisninger Hvis man ledsager en fødevare med sammenlignende anprisninger f.eks. reduceret indhold af sukker, skal produktet mærkes med følgende: - Forskellen med hensyn til mængden af et næringsstof og/eller energiværdien, f.eks. reduceret med 50% sukker /2006: Artikel 5. Side 6 af 15

7 3.3.2 Forbud vedr. anvendelse Generelle forbud både vedr. EA er og SA er 1) Må ikke være usande, tvetydige eller vildledende. 2) Må ikke kritisere andre fødevarer (må ikke rejse tvivl om andre fødevares sikkerhed og/eller ernæringsmæssige tilstrækkelighed). 3) Må ikke tilskynde eller billige overdrevet forbrug af en fødevare. 4) Må ikke angive (indikere, antyde), at en afbalanceret og varieret kost ikke kan tilføre tilstrækkelige mængder næringsstoffer. 5) Må ikke give anledning til at udnytte en frygt hos forbrugeren (f.eks. hvis man ikke spiser varen, så sker der... ) Specifikke forbud vedr. SA er - Anprisninger der antyder, at sundheden kan påvirkes negativt, hvis man ikke indtager fødevaren. - Anprisninger der indeholder angivelse af hastigheden eller omfanget af vægttab. - Anprisninger der indeholder henvisning til anbefalinger fra læger eller sundhedspersonale. Dette uddybes i Bilag De generelle mærkningsregler skal stadig overholdes (både EA er og SA er) Vær derfor opmærksom på, at: 1) Det er forbudt at give indtryk af, at en fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har eller efter lovgivningen skal have - tilsvarende egenskaber. Det betyder, at det f.eks. ikke er lovligt at anvende anprisningen fedtfri på en læskedrik eller vingummi (da alle produkter inden for disse kategorier er fedtfrie) 12. 2) Det er forbudt at anvende angivelser om, at en fødevare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer Særligt vedr. drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2% vol 14 - Der må ikke anvendes SA er. - Der må kun anvendes EA er, som henviser til et lavt alkoholindhold eller et nedsat alkohol- eller energiindhold. 3.5 Særligt vedr. Fødevarestyrelsens kostråd Fødevarestyrelsens kostråd må gerne anvendes i markedsføring, da de ikke er omfattet af reglerne for ESA er. De 10 kostråd kan ses på og er f.eks.: - Spis mad med mindre salt. - Spis mere fisk. NB: Ernærings- og sundhedsanprisninger, der anvendes i forbindelse med selve kostrådet må kun anvendes, hvis de overholder reglerne i anprisningsforordningen. Fødevarestyrel /2005: /2005: /2006: Artikel 4, stk. 3. Side 7 af 15

8 sen har desuden udarbejdet en særlig manual for anvendelsen af kostrådene. Manualen kan ses via linket her: F38BD41D9295/0/Manualforanvendelseafkostr%C3%A5dene_oktober2013.pdf Side 8 af 15

9 Relevant lovgivning 1924/2006: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. 1308/2005: Bekendtgørelse nr om mærkning m.v. af fødevarer af 14/12/ /2002: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed. 820/2011: Bekendtgørelse nr. 820 om lov om fødevarer af 01/07/201. Side 9 af 15

10 Bilag 1: Hjælpediagram er alt tænkt igennem inden markedsføringen Er der tale om markedsføring = kommercielt budskab? Er ikke omfattet af reglerne for ESA. NB! Husk de generelle regler om vildledning Er der angivet en uspecifik anprisning/ gavnlig virkning? (f.eks. godt for maven ) Er der angivet en sundhedsanprisning? Er der angivet en ernæringsanprisning? Er der angivet en beslægtet sundhedsanprisning? Er anprisningen på listen i over godkendte SA? Er anprisningen på listen i bilag EA over godkendte EA? Er betingelser vedr. krav og forbud opfyldt (afsnit 3.3)? Markedsføring revurderes/ændres! Markedsføring ok! Side 10 af 15

11 Bilag 2: Anvendelsen i praksis hypotetiske eksempler Hypotetiske eksempler på markedsføringsudsagn Bemærkninger 1 Fuldkornspasta Betegnelsen fuldkorn er ikke omfattet af reglerne for ESA, da fuldkorn er en ingrediens (ikke et næringsstof). Her kommer de generelle vildledningsregler i spil dvs., der skal være et vist indhold af fuldkorn. 2 Fuldkornspasta skaber et solidt udgangspunkt for et godt og mættende måltid 3 X har et højt indhold af vitamin X og mineral Y 4 X har et højt indhold af vitaminer og mineraler, anbefales af lægerne på byens hospital 5 Kød er god kilde til protein og indeholder en del B-vitaminer samt vigtige mineraler som zink og jern. (Obs! Det skal angives hvilke B-vitaminer) Udtrykket mættende vil som udgangspunkt blive opfattet som en sundhedsanprisning. Her kan udtrykket dog vurderes som en sundhedseffekt som følge af indtaget af fuldkornspasta. Men det vil bero på en konkret vurdering. Højt indhold af vitamin X og mineral Y. Det er EA er. Dvs., at der skal være et indhold i produktet, svarende til det dobbelte af betydelig mængde af vitamin X og mineral Y (Betydelig mængde = mindst 15% af anbefalet daglig tilførsel pr. 100 gram). Produktet skal ligeledes være mærket med en næringsdeklaration + angivelse af de pågældende vitaminer og mineraler. Det er ikke tilladt i markedsføringen at bruge anbefalinger fra sundhedsfagligt personale i relation til konkrete produkter eller generiske produkter (f.eks. en kategori af produkter). NB! Hvis vi antager, at byens hospital på deres hjemmeside ikke bruger teksterne i kommercielt øjemed, er de ikke omfattet af reglerne for ESA. Men hvis grossist/kædekontor m.v. bruger teksterne i sin markedsføring, bliver de ansvarlige for det, de skriver, uanset hvad byens hospital har skrevet. Der er tale om EA er. Vedr. protein: Kræver at 12% af fødevarens energiindhold kommer fra protein (jævnfør bilag EA). Vedr. vitamin/mineral: Er indholdet i betydelig mængde (= 15% af anbefalet daglig tilførsel pr. 100 g) (jf. bilag EA). Hvis kødet markedsføres med de nævnte anprisninger, skal mærkningen forsynes med minimum en kort næringsdeklaration, der suppleres med indholdet af de anpriste vitaminer og mineraler. 6 Magert kød Hvis man anpriser magert, kan det opfattes om lavt fedtindhold og det betyder, at der max. må være 3 g fedt pr. 100 g. 7 Fedtfattige produkter Fedtfattig er en EA. Det betyder, at alle produkter, der sættes i relation med anprisningen, må indeholde max. 3 g fedt pr. 100 g. Side 11 af 15

12 8 En god sund morgenmad 9 Bidrager både med kostfibre, calcium og protein 10 Spis fisk 2 gange om ugen, da fisk er en god kilde til omega-3 fedtsyrer, vitamin D, selen og jod 11 Meget højt kostfiberindhold 12 X har et lavere fedt-, salt- og også kalorieindhold end mange andre typer. En god sund morgenmad kan opfattes som en uspecifik anprisning, som derfor skal ledsages af en godkendt anprisning. Alle tre eksempler på EA: Indeholder protein = proteinkilde : Kræver at 12% af fødevarens energiindhold kommer fra protein. Indeholder calcium = calciumkilde : Er indholdet i betydelig mængde (= 15% af anbefalet daglig tilførsel pr. 100 g). Indeholder kostfiber = fiberkilde : Kræver at produktet indeholder mindst 3 g fiber/ 100 g. (jævnfør bilag EA) 2 gange om ugen er en af kampagnerne, der har været i forbindelse med ét af de 10 kostråd. Det er i orden at nævne selve kostrådet. Hvis man begynder at forklare, hvorfor man skal spise fisk 2 gange om ugen, f.eks. fordi fisk er en god kilde til - omega-3 fedtsyrer, - vitamin D, - selen og - jod så er der under normale omstændigheder eksempler på EA er, men da udtrykkene bruges i sammenhæng med kostrådet, som dermed har et sundhedsmæssigt budskab, er det her en SA. Anprisningerne udløser krav om lang næringsdeklaration på produktet. I næringsdeklarationen skal der også være en angivelse af omega-3-fedtsyrer, vitamin D, selen og jod. Meget højt kostfiberindhold er en EA: Anprisningen er ikke tilladt, da anprisningen har en anden betydning for forbrugeren end højt kostfiberindhold (står ikke på listen i bilag EA). - Der er tale om 3 forskellige EA er, som alle er de såkaldte sammenlignelige anprisninger (sætter produktet i forhold til andre sammenlignelige produkter på markedet). - Lavere salt: Kræver at produktet indeholder 25% mindre salt end øvrige sammenlignelige produkter på markedet. - Lavere fedt: Kræver at produktet indeholder 30% mindre fedt end øvrige sammenlignelige produkter på markedet. - Lavere kalorieindhold: Kræver at produktet indeholder 30% færre kalorier end øvrige sammenlignelige produkter på markedet. Side 12 af 15

13 Bilag 3: Sundhedsfagligt personale i butik/markedsføring Hvad er sundhedsfagligt personale Som angivet i afsnit er der et forbud imod at anvende anprisninger, der indeholder henvisning fra læger og sundhedspersonale. Disse henvisninger er i sig selv en indikation af, at produktet har særlige gavnlige egenskaber i forhold til ernæring og sundhed, uanset om der er tilknyttet en ernærings- eller sundhedsanprisning i øvrigt for produktet. Det er ikke afgørende, hvorvidt der er tale om uddannede eksperter, idet forbuddet tillige omfatter anbefaling af personer, som giver sig ud for at være eksperter indenfor sundhed og ernæring. Forbuddet omfatter tillige billeder eller illustrationer af personer, som giver indtryk af at være læger, eller andre personer som associeres med ernæring eller sundhed. Hvordan kan man som kæde anvende sundhedsfagligt personale i sit arbejde med at fremme salget af sundere varer For at man ikke overtræder anprisningsforordningen, er det vigtigt, at man holder sig for øje, hvordan man samarbejder med et sundhedsfagligt personale. Samarbejdet skal foregå på neutral måde, så man ikke sætter konkret markedsføring af konkrete produkter i sammenhæng med det sundhedsfaglige personale. Så længe det er neutralt, er man ikke omfattet af anprisningsforordningen. Dette er en hårfin grænse i forhold til, hvornår der er tale om en anprisning (anbefaling) af konkrete produkter, herunder generisk markedsføring, som vil være omfattet af anprisningsforordningen. Eksempler: 1) Indgåelse af samarbejde En detailkæde fortæller f.eks. i tilbudsavis eller på hjemmeside, at man har indgået et samarbejde med den sundhedsfaglige person. Her er det vigtigt, at man ikke antyder, at den sundhedsfaglige person anbefaler konkrete produkter, der sælges i kædens butikker. Man er på den sikre side, hvis man konkret fortæller, hvad man samarbejder med personen om, f.eks. til udvikling af opskrifter. Vær opmærksom på, at man kan blive ansvarlig for det, som personen antyder/siger dvs. vær opmærksom på, at personen ikke kan vildlede forbrugerne (f.eks. oplysninger der peger i modsat retning af, hvad der er videnskabeligt belæg for). Det anbefales derfor generelt, når man indgår en sådan aftale, at afklare præcis, hvad man vil have personen til at gøre (giv ikke personen for frie hænder). Side 13 af 15

14 2) Personen udvikler opskrifter for kæden Man må gerne få personen til at udvikle opskrifter, som man f.eks. udleverer i butikken, på hjemmeside eller i tilbudsavis. Vær opmærksom på, at opskriften ikke indeholder ESA f.eks. denne ret er god for dig, der vil tabe sig. De ingredienser/produkter, der indgår i opskrifterne, skal angives på generisk måde, så man ikke henviser til konkrete produkter. Eks. Cremefraiche 9 % fedt, ikke Cheasy cremefraiche 9 % fedt. Omvendt må der dog gerne være tilbud på Cheasy cremefraiche i tilbudsavisen. Det handler altså om ikke at foretage selve koblingen mellem opskriften og konkrete produkter. Man må ikke i tilbudsavis eller butik henvise konkrete produkter til opskriften. 3) Ugeplaner/madplaner Man må gerne få personen til at udvikle madplaner, der henviser til opskrifter, som man f.eks. udleverer i butikken, på hjemmeside eller i tilbudsavis. Men henvisningen må ikke være til konkrete produkter. Dog bør man igen overveje, hvilken type madplan er det, man gerne vil have personen til at udarbejde. Og igen bør forbrugerne ikke vildledes til at tro noget er sundt, hvis det modsatte er tilfældet. 4) Metodefilm Man må gerne få personen til f.eks. på en film at vise, hvordan man laver fiskefrikadeller efter en bestemt opskrift. Men vær igen opmærksom på, at der ikke reklameres med konkrete produkter. 5) Lejlighedsvise arrangementer, demonstrationer, kurser, foredrag o.lign. Vælger man f.eks. at få sundhedsfagligt personale udefra til butikken f.eks. fra Diabetesforeningen, som fortæller om diabetes og kost i forbindelse med diabetes skal det foregå på en neutral måde, da man ellers vil overtræde reglerne. Det betyder f.eks., at man gerne må skrive i sin markedsføring: kom på lørdag og hør om diabetes og få målt dit blodsukker. Derimod må du ikke skrive noget i retning af kom på lørdag, hør om diabetes og få målt dit blodsukker. Der vil samtidig være demonstrationer og smagsprøver af vores sukkerfire kiks. 7) Personen reklamerer for konkrete produkter DET ER FORBUDT! Du må f.eks. ikke: - Samle konkrete produkter på en hylde og sige, at personen anbefaler disse. - Lade personen være afsender på konkrete produkter. - Sige i en tilbudsavis, at personen anbefaler konkrete produkter. Osv. Side 14 af 15

15 Bilag EA: Oversigt over ernæringsanprisninger, der må anvendes Se vedlagte bilag i særskilt dokument /2006: Artikel 1, stk. 2, VL kapitel 1. Side 15 af 15

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen

Reglerne om sundhedsanprisninger. Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen Reglerne om sundhedsanprisninger Gundula Maria Kjær, cand.merc.jur Kontor for ernæring, Fødevarestyrelsen 13. november 2008 1 Agenda Generelt om de nye regler på anprisningsområdet Særligt om sundhedsanprisninger

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

kan give vækst i fødevarevirksomheder

kan give vækst i fødevarevirksomheder November 2012 Sundhedsanprisninger kan give vækst i fødevarevirksomheder Af chefkonsulent Mette Peetz-Schou, MEPS@DI.DK og konsulent Mie Ole Lauritzen, MOLA@DI.DK Danske fødevarevirksomheder får nye vækstmuligheder,

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger

Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger Forvaltningen af ernærings- og sundhedsanprisninger DI-seminar om sundhedsanprisninger og tilsætningsstoffer den 29. november 2010. Dagny Løvoll Warming og Jens Therkel Jensen, Fødevarestyrelsen 29. November

Læs mere

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG

MADKLASSEN 1 Dig og din mad SUND MAD ER GODT FOR DIG 1 N SE MA S d A L DK din ma Dig o g T D O G R E D A M D N G I U S D FOR SUND MAD ER GODT FOR DIG MADKLASSEN 1 GI MADPAKKEN EN HÅND Mad er brændstof for kroppen, ligesom benzin er brændstof for en bil.

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ

Fødevarestyrelsen. 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 30. april 2012 J.nr.: 2012-20-219-00152/JETJ Notat om hvornår et produkt eller et markedsføringsudsagn er omfattet af reglerne om brug af ernærings- eller sundhedsanprisninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) 3.3.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N

F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 1/11 F Ø D E V A R E S T Y R E L S E N 6 om dagen spis mere frugt og grønt Logomanual Oktober 2011, revideret august 2012, revideret juni 2013 2/11 Indholdsfortegnelse 1 Retningslinier for organisationers

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring

Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Nøglehulsmærkede opskrifter vejledning for brug og markedsføring Opskrifter til forbrugere og foodservice kan markedsføres med Nøglehullet, hvis de lever op til kravene i bekendtgørelse nr. 206 af den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2003/0165(COD) 25.4.2005 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

Kort om anprisninger Dansk Insektnetværk 27. marts 2019

Kort om anprisninger Dansk Insektnetværk 27. marts 2019 Kort om anprisninger Dansk Insektnetværk 27. marts 2019 Anprisninger Anprisningsforordning 1924/2006 Ethvert budskab eller fremstilling, som ikke er obligatorisk i henhold til mærkningsreglerne 1 Anprisninger

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender SAMLENOTAT Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2003) 0424 - Bilag 1,KOM (2003) 0671 - Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 27. april 2006 SAMLENOTAT Forslag Forslag Forslag til

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Mejeri & sundhed. Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Mejeri & sundhed. Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Mejeri & sundhed Winnie Pauli Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Danskernes holdning til mælk Spørgsmål Hvordan opfattes mælk? Hvordan påvirker medieomtale og anbefalinger? Undersøgelsen Kilde: Danskernes

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en mand på 18 30 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 11.100 kj/dag + råderum på 1200 kj/dag til tomme kalorier svarende til 10 % af energiindtaget (Svarer til ca.

Læs mere

UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006)

UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST til vejledning om anprisningsforordningen (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) Indhold 1. Indledning 2. Definitioner 3. Anvendelsesområde 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle meddelelser 3.1.1 Anprisning

Læs mere

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192

5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 5. udgave. 3. oplag. 2011. Foto: Jes Buusmann. Produktion: Datagraf: Bestillingsnr.: 192 13 SUNDE VANER TIL AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM Tjek dine madvaner HAR DU 13 RIGTIGE? Der er størst gevinst, når

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 2003/0165(COD) 9. marts 2004 UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Miljø- og

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Hvad skal der stå på varen?

Hvad skal der stå på varen? Varedeklarationer Hvad skal der stå på varen? Det er lovpligtigt at deklarere mad- og drikkevarer, der sælges i Danmark. Deklarationen skal være letlæselig og på dansk eller et sprog, der til forveksling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 25.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 136/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark

Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 312 Offentligt Den 30.august 2005 Familie- og forbrugerministerens oplæg vedr. en ny ernæringsmærkning i Danmark Indledning

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Udkast (april 2012) Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Udkast (april 2012) Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer Udkast (april 2012) Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til forordningen nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) Kapitel 1 Indledning, ikrafttrædelse og anvendelse Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sunde mad og spisevaner

Sunde mad og spisevaner Sunde mad og spisevaner Oplæg af Maiken M. Jensen Kost og Ernæringskonsulent Lemvig kommune 1 Sund mad er vigtig fordi den..., Bidrager med livsvigtige vitaminer og mineraler Indeholder gavnlige kostfibre

Læs mere

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie

Patientinformation. Kost anbefalinger. Til overvægtige børn og deres familie Patientinformation Kost anbefalinger Til overvægtige børn og deres familie Kvalitet Døgnet Rundt Børneafdelingen Sund kost Indledning: Denne pjece handler om nogle kost anbefalinger til dig og din familie.

Læs mere

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :)

Krop & Sundhed. - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) Krop & Sundhed - Hvad er det egentlig for noget? Find ud af det lige her! :) S ide 2 Krop & S u n dhed Å rgang 1, Nummer 1 Søvn - hvorfor er det så vigtigt? Søvn er en nødvendighed for alle levende væsner.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Ernæringspolitik for ældre 2010-2013. gladsaxe.dk

Ernæringspolitik for ældre 2010-2013. gladsaxe.dk Ernæringspolitik for ældre 2010-2013 gladsaxe.dk 2 Appetit til livet Alderen kan ingen løbe fra, men med sund mad sikrer du bedst muligt et godt helbred til en aktiv alderdom, hvor du selv kan klare dine

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

2 år efter overvægtskirurgi

2 år efter overvægtskirurgi 2 år efter overvægtskirurgi Typiske problemstillinger Utryghed omkring komplikationer Hvad kan jeg forvente af fremtiden? Risiko for gensyn med gamle vaner og vægtøgning Risiko for mangel på næringsstoffer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

ISIS A/S Smager godt godt

ISIS A/S Smager godt godt ISIS A/S 1993-94 ISIS is fabrik etableres til diabetiker is 1997 Sødestoffer introduceres 2001 Ny ejerkreds, ny strategi: fast produkt ermæringsprofil 2002-3 Bolscher, kagemix, småkager m.fl. introduceres

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi. 10. december 2004 PE 350.145v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10. december 2004 PE 350.145v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 35-129 Udkast til udtalelse Angelika Niebler Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg

Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg Kostpolitik på Socialog Sundhedsskolen Esbjerg Forord Her på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg formulerede vi i 2006 vores første kostpolitik, idet vi allerede dengang anså det for en vigtig opgave at

Læs mere

Udkast til. Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger

Udkast til. Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger Udkast til Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger VEJ nr. XXXX af 22/02/2018 Indhold 1. Indledning...4 1.1 Definitioner...4 2. Anvendelsesområde...6 2.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha

ERNÆRINGSPRODUKTER. Ernæringen du behøver Smagen du vil ha ERNÆRINGSPRODUKTER Ernæringen du behøver Smagen du vil ha Vi præsenterer Fresubin er en række ernæringsprodukter til dig, der har brug for tilskud af energi og protein. De smager godt, og kombineret med

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spis rigtigt - perform bedre

Spis rigtigt - perform bedre Spis rigtigt - perform bedre - sådan bør du spise før, under og efter træning Udholdenhed & Kondition Kulhydrater fungerer som kroppens benzin under al aktivitet, og lagres som glykogen i leveren og musklerne.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8

viden vækst balance -en powerfood Æg - en powerfood 1/8 viden vækst balance Æg -en powerfood 1/8 fakta et æg har alt, hvad der skal til for at bygge en kylling. det betyder, at ægget indeholder næsten alle de næringsstoffer, kroppen skal bruge for at kunne

Læs mere

Mad og motion. overvægt og sundhed. De fleste får for meget af det. fiduser til dig, der ikke vil yde alt for meget for at nyde.

Mad og motion. overvægt og sundhed. De fleste får for meget af det. fiduser til dig, der ikke vil yde alt for meget for at nyde. Mad og motion Mad og motion er to nøgleord, når det handler om overvægt og sundhed. De fleste får for meget af det første og for lidt af det sidste. Her er et par tricks og fiduser til dig, der ikke vil

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Ref Susanne Kofoed Dato 28. marts 2014 Side 1 af 7 Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket Med henvisning til

Læs mere

Guide: Bliv vegetar og lev længere

Guide: Bliv vegetar og lev længere Guide: Bliv vegetar og lev længere Skift bøffer ud med bønner og få ekstra leveår på kontoen Af Lisbeth Kjær Larsen, 7. november 2012 03 Lev otte år længere 05 Huskeseddel for vegetarer 07 5 typer vegetar

Læs mere

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER

MADKLASSEN 4 Dig og din mad SUKKER 4 N SE S A KL din mad D Dig og A M R E K K SU SUKKER MADKLASSEN 4 For ti år siden fik mange fredagsslik. I dag spiser næsten alle børn og unge slik eller en anden form for tilsat sukker hver dag. Dvs.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 18.2.2005 PE 353.660v01-00. Ændringsforslag af Martin Callanan EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 18.2.2005 ÆNDRINGSFORSLAG 42-350 Udkast til betænkning Adriana Poli Bortone Ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Madpakker & Madglæde. -En kærlig hilsen hjemmefra sprængfyldt med -Mæthed og Vitaminer;-)

Madpakker & Madglæde. -En kærlig hilsen hjemmefra sprængfyldt med -Mæthed og Vitaminer;-) Madpakker & Madglæde -En kærlig hilsen hjemmefra sprængfyldt med -Mæthed og Vitaminer;-) Gi madpakken en hånd -Eksempler: Klassisk brød med pålæg: - Fire halve rugbrødsmadder med pålæg fra hver af de

Læs mere

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse

Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse Fælles afrapportering på det Nordiske tilsynsprojekt vedrørende Nøglehulsmærket Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Formål og målsætninger... 2 2.1 Konkret... 2 2.1.1 Kundskab om efterlevelse af Nøglehulsreglerne...

Læs mere

Børnebyens kostpolitik

Børnebyens kostpolitik Børnebyens kostpolitik Kernehuset / Kastanjehuset PILDAMSVEJ 4 C HAVNBJERG 6430 NORDBORG Kostpolitik: Sund mad God madpakke Hyggelige måltider God oplevelse behov Redigeret oktober 2011 Forord Kostpolitikken

Læs mere

Kostpolitik. for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole

Kostpolitik. for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole Kostpolitik for ISI Idrætsefterskole & ISI Idrætshøjskole Mad og måltider er ofte lig med glæde, nydelse og fællesskab. Det er alle vigtige elementer i oplevelsen af det gode efterskole- og højskoleliv.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v. 1) BEK nr 206 af 26/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-0002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration

Vejledning om næringsdeklaration VEJ nr 9498 af 04/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: 2014-27-33-00009 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Fælles holdning FÆLLES HOLDNING vedtaget af Rådet den 8. december 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem?

Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? Næringsdeklaration, en kort og en lang hvordan kan du bruge dem? # 1 Flere og flere madvarer har en næringsdeklaration, og det er godt, for så kan du undersøge, om det, du spiser, er sundt. Sådan kan du

Læs mere

Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger

Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger VEJ nr. 9372 af 28/05/2018 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Anvendelsesområde... 6 2.1 Reglerne gælder for alle kommercielle meddelelser...

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring

Den videnskabelige evidens bag kostrådene. Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Den videnskabelige evidens bag kostrådene Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring Definition af officielle kostråd Kostråd er videnskabeligt baserede retningslinjer fra myndighederne om en sund

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer Udkast 20-05-2014 Vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til Forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) 1 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende

En guide til den småtspisende. Gode råd og inspiration til patienter og pårørende En guide til den småtspisende Gode råd og inspiration til patienter og pårørende Tålmod og udholdenhed Mens mange mennesker kæmper for at holde vægten nede og spare på kalorierne, er det for andre en lige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Labrador retriever www.royalcanin.dk

Labrador retriever www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Labrador retriever www.royalcanin.dk En virkelig charmerende og meget livlig hund Den utrættelige Labrador retriever er fuld af energi. Den elsker at svømme eller

Læs mere

Sukkersheriffens. 10 skud. om blodsukkerbalancen

Sukkersheriffens. 10 skud. om blodsukkerbalancen Sukkersheriffens 10 skud om blodsukkerbalancen 1 Blodsukkerbalance er din sundeste chance Ved stabil blodsukkerbalance er indholdet af sukker i blodet næsten konstant. Alle kulhydrater omdannes i fordøjelsessystemet

Læs mere

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet

Rapport. Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød. Ursula Kehlet Rapport Sundheds- og ernæringsanprisninger på oksekød Ursula Kehlet 20. september 2013 Proj.nr. 2002310-13 Version 1 UNK/MT Baggrund SAMMENDRAG I 2012 vedtog EU en liste over 222 tilladte sundhedsanprisninger

Læs mere

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2663 - beskæftigelse m.v. Bilag 4 Offentligt F i o I s t r æ d e 1 7 E P o s t b o k s 2 1 8 8 2663 - DeSK2eftIgelse m.v. - Bilag 4 T e l e f o n 7 7 4 1 7 7 4 1 a T e I e fa x 7 7

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere