Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010"

Transkript

1 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige 13 ejendomme; Sidste ejendom blev overtaget 5 dage inde i regnskabsåret. Forhøjet omkostningsniveau i forbindelse med oprydningen efter Griffin s konkurs. 2009/2010 Ejendommen Schillerstr 20 overtaget pr jan Normaliseret omkostningsniveau.

2 Resultatopgørelsen: Koncernen 2009/ /2009 tkr. tkr. Nettoomsætning Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Omsætningsudvikling; Tomgang ultimo 2009/2010 på 3,1%, siden faldet til 1,8% Sund tomgang sammenlignet med tidligere (ingen hængepartier) Lejeudvikling som budgetteret (+1,5%) Omsætningsreduktion præget af periodeforskydning grundet overtagelsestidspunkt samt ændret bogføringspolitik; Resultat før finansielle poster og dagsværdiregulering / /2010 % Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Husleje Schillerstr 0,0 554,0 Husleje Basis , ,4 1,5% Brutto-omsætning , ,4 3,4% Resultat før dagsværdiregulering og skat Omsætningsreduktion -193,8-947,7 Dagsværdiændring på ejendomme Nettoomsætning , ,7 0,9% Resultat før skat

3 Resultatopgørelsen: Koncernen 2009/ /2009 tkr. tkr. Nettoomsætning Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster og dagsværdiregulering Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før dagsværdiregulering og skat Dagsværdiændring på ejendomme Omkostninger; Kraftig reduktion i drifts- og administrations omkostninger (57%) Normaliseret omkostningsniveau på nær advokat omkostninger vedr. afsluttede/verserende sager. Andre driftsindtægter; Indtægtførsel af hensættelse vedr. MoSa Bau GmbH Renteindtægter reduceret dels pga. kontant køb af Schillerstr dels pga. faldende rente Renteudgifter konstante, idet +90% af lån er rentesikret! Dagsværdiregulering; Foretaget af Jones Lang Lasalle. Oprindelige ejendomme genvinder 90% af nedvurderingen i 2008/2009. Resultat før skat

4 Balancen - Aktiver Anlægsaktiver stiger 47,3 mio. kr. (fra 464,2 mio. til 511,5 mio.). Tilgang (Schillerstr 20) 18,4 Forbedringer 1,7 Dagsværdiregulering (JLL) 27,0 Total (afrundet) 47,1 Dagsværdireguleringen vil fremover blive foretaget af Jones Lang Lasalle. Fremover besparelse på 80% i forhold til DTZ. Af dagsværdireguleringen på 27 mio. kr. vedrører 22,6 mio. kr selskabets oprindelige portefølje, mens de resterende 4,4 mio. kr. repræsenterer en opskrivning af Schillerstr 20.

5 Balancen Aktiver Omsætningsaktiver falder 19,7 mio. kr. (fra 42,6 mio. til 22,9 mio. kr.) primært grundet kontant køb af Schillerstr 20. Mio. Kr. 30 juni juni 2009 Tilgodehavender 1,3 1,1 Likvide beholdninger 21,7 41,5 Omsætningsaktiver 22,9 42,6 Berlin High End har ultimo sept 2010 skiftet bankforbindelse - fra Amager Banken til Nykredit Bank. 60% af koncernens likvide beholdning står pt hos Nykredit Bank. Resten hos solide tyske banker.

6 Balancen - Passiver Gældsforpligtelser stiger med 11 mio. kr. (fra 396 mio. til 407,2 mio.); Hvis der ses bort fra stigningen i SWAP kontrakternes negative markedsværdi, er der tale om en reduktion på 4,3 mio. kr. Ét lån hos Eurohypo (25 mio. kr.) udløber ultimo Der er givet forhåndsgodkendelse på forlængelse. Renten er afdækket. Mio. kr. 30. Juni Juni 2009 Bankgæld - lang 326,1 351,7 Bankgæld - kort 25,6 0,7 SWAP kontrakter 45,5 30,0 Øvrig gæld 7,0 13,7 Samlede gældsforpligtelser 407,2 396,0 Ex SWAP kontrakter 361,7 366,0

7 Balancen Passiver Egenkapitalen øges med 16,4 mio. kr. (fra 110,8 mio. til 127,2 mio.); tkr. Aktiekapital Overført resultat 1. juli Årets resultat Dagsværdiregulering SWAPS Valutakursregulering Juni I alt Egenkapitalens udvikling siden start: Samlet indbetalt aktiekapital 302,6 mio. kr. Egenkapital pr 30/ ,2 mio. kr. Fald i egenkapital siden start 175,4 mio. kr. (- 58%) Gennemsnitlig tegningskurs pr aktie Indre værdi pr aktie pr 30/ kr kr.

8 Under følgende hypotetiske forudsætninger ville egenkapitalen være forblevet intakt (302 mio. kr.): Ejendomme købt uden handelsomkostninger og til markedspris, Langsigtede renteforventninger uforandrede i forhold til udgangspunktet, Neutral drift dvs årets resultat lig nul, Markedspriser uforandrede i forhold til købstidspunkt, Realiteten. Handelsomkostninger 79,0 Normale handelsomkostninger (10%) 52,7 Forhøjede handelsomkostninger (5%) 26,3 Markedsværdi for SWAPS 45,5 Selskabets drift før dagsværdiregulering 14,6 2007/ ,3 2008/2009 5,1 2009/2010-4,8 Markedsværdi for ejendomme (residual) 36,3 Samlet egenkapitalreduktion 175,4

9 Egenkapitalens re-etablering afhænger primært af 4 faktorer Den nuværende drift Budgetteret resultat før skat (2010/2011) 4,0 mio. kr Evnen til at gennemføre lejestigninger 1% lejeændring faktor 16,85 (+/-) 5,2 mio. kr Prisfastsættelsen i markedet Ændring i lejemultipel (+/- 1) 30,4 mio. kr Markedets forventning til udviklingen i rentenivauet Egenkapitalen er blevet reduceret, men Berlin High End har en portefølje af attraktive ejendomme i et marked, der fortsat udvikler sig positivt. Driften er fornuftig og tilstrækkelig til at renter og afdrag. Endelig har selskabet en solid likvid reserve.

10 Aktiehandel / Aktiens værdi: Meget begrænset handel på OTC: 2 handler i 2010 (< 100 aktier) Pris kr K/I for sammenlignelige selskaber: K/I = 0,77 (6.500/8.421) Berlin III 0,38 Berlin IV 0,64 Tower Group 0,17 Victoria Properties 0,82

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2009... 3 Selskabsoplysninger...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere