Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier"

Transkript

1 95 KOLONI- HAVEN PÅ VÆGGEN Alma og Vagn Nielsens kunstsamling Af Hanne Abildgaard Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier frem opbyggede Alma og Vagn Nielsen, for en almindelig arbejderindkomst, en omfattende kunstsamling fortrinsvis af John Christensen, Hjalmar Kragh Pedersen og Henry Heerup. Deres samlervirksomhed hvilede på en stærk personlig interesse, men var samtidig forbundet med en offensiv på kunstområdet, som udgør en mindre kendt del af den socialdemokratiske kulturindsats i 1940rne. Vagn Nielsen ( ) var elektriker, hans kone Alma Nielsen ( ) oprindelig fabriksarbejderske, senere faglærer på aftenskolen. For Almas vedkommende startede kunstinteressen allerede, da hun omkring 15- års alderen fik kontakt med Hjalmar Kragh Pedersen, som udførte dekorative malerier hos hendes forældre. Vagn Nielsen blev grebet af kunsten, da han var i begyndelsen af 20rne og arbejdsløs. I vinteren deltog han i en række museumsforedrag for arbejdsløse, og ved afslutningen af en foredragsrække på Thorvaldsens Museum kom han i besiddelse af sit første kunstværk et farvetræsnit af Asta Ring Schultz, som han modtog som præmie for sin besvarelse af en opgave. Da han senere samme år kom i arbejde igen, foretog han sine første indkøb. 1 Alma og Vagn Nielsen blev gift i 1943 og boede i de første år i en to-værelsers lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. I 1949 flyttede de til en moderne to-ethalvt-værelsers lejlighed i Brønshøj, som efterhånden blev fyldt med kunst fra gulv til loft. Billederne er vinduer ud i dejlige frodige haver og døre lige ind i andre menneskers hjerter om en arbejderfalimies kulturprojekt. Penge ingen undskyldning Det lader til, at parrets hjem helt fra starten har været behængt med billeder næsten overalt. I begyndelsen fyldte Vagn Nielsens egne tegninger og indrammede forsidebilleder fra Hjemmets Søndag hovedparten af vægpladsen, men efterhånden blev de fortrængt af originalkunst, som begge ægtefæller købte, delvis med hver sin smag. Alma foretrak Henry

2 96 ARBEJDERHISTORIE NR Vagn Nielsen i stuen på Vestergaardsvej, Der hang billeder overalt hos Alma og Vagn Nielsen, ligesom i John Christensens stuer, som Vagn Nielsen mange gange kom til at besøge. Vagn Nielsen gjorde hvad han kunne for at afhjælpe savnet af et personligt bekendtskab med John Christensen. Han samlede et stort dokumentationsmateriale om kunstnerens liv og værk, og som det ses af fotografiet, er det også lykkedes ham at finde en sweater næsten magen til den, kunstneren bærer på sit selvportræt. (Foto i Arbejdermuseets arkiv). Heerup, Vagn svor fra starten til John Christensen, mens Hjalmar Kragh Pedersen var deres fælles interesse. I 1949 opregnede Vagn Nielsen samlingens tyngdepunkter som 16 værker af John Christensen, 10 af Kragh Pedersen og 10 af Heerup. 2 Som det fremgår var ægteparrets samling allerede i slutningen af 1940erne blevet ganske omfattende, hvad der blandt andet affødte et interview i sammenslutningen Decembristernes udstillingskatalog i På dette tidspunkt arbejdede Vagn Nielsen som nattevægter, og interviewerens forundring over, at det med en sådan indtægt kunne lade sig gøre at have kunst fra loft til gulv både i stuen og soveværelset, blev prompte besvaret: Jeg vil med det samme sige, at alle kan samle paa Malerier, paa gode Malerier. Alle har Raad til det. 3 Ifølge Vagn og Alma kom det bare an på at spare sammen og købe kunst i stedet for at gå i biografen. Og så selvfølgelig altid at give hinanden kunst eller penge som gave til jul og fødselsdage. Vagn Nielsen understregede altid, at penge ikke var nogen undskyldning for at afholde sig fra at købe kunst. Han anbefalede potentielle samlere at købe direkte af kunstnerne, at gå på opdagelse hos marskandisere og på auktioner og endelig at satse på tegninger og grafik, som er billigere og efter hans erfaring lige så givende som maleri, skønt de ikke syner af lige så meget på væggen. Selv foretrak både han og Alma at købe direkte hos kunstnerne for at spare den del af prisen, der ellers gik til kunsthandleren. Men nok så vigtigt: Den direkte kontakt gav mulighed for et tættere forhold til mennesket bag kunsten. Hvis ægteparret ville købe, ringede de eller sendte et brevkort for at aftale et personligt møde i kunstnerens hjem eller atelier, og i de fleste tilfælde havde de held med deres forehavende. John Christensen ( Barbermaleren ) Vagn Nielsens allerførste indkøb af kunst blev ikke desto mindre foretaget hos en kunsthand-

3 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 97 John Christensen: Selvportræt med figur, 1931, olie på sækkelærred, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper). Vagn Nielsen købte dette maleri hos Winkel og Magnussen i Efter en samtale med maleren Max Müller, som havde kendt John Christensen godt, noterede Vagn Nielsen, at dette maleri i sin tid under en udstilling hos Henning Larsen var blevet købt af luthsangeren Jens Friis Hansen fra Bellmannkælderen, derefter solgt til en kunstsamler Lupin, der havde solgt det til Elna Fonnesbech-Sandberg. ler, nærmere bestemt hos Fischer og Krarup i Bredgade, som holdt en mindeudstilling over John Christensen i september Her købte han tuschtegningen Kunstneren og modellerne fra 1930 og raderingen Assistenskirkegårdsindgangen fra John Christensen skulle komme til at optage Vagn Nielsen mere end nogen anden kunstner, og med tiden kom samlingen af hans værker op på 60, hvoraf 37 tegninger og akvareller og 7 malerier. Der er hovedsagelig tale om ting i det lille format med det store selvportræt malet på sækkelærred som en undtagelse. En del af værkerne erhvervedes fra kunstnerens enke, Dagny Christensen, som Vagn Nielsen opnåede et tillidsforhold til, således at han fik lov til at komme på besøg og gennemgå de billeder, hun lå inde med. 5 Om John Christensens billeder skrev Vagn Nielsen, at det er dem, der står mit hjerte nærmest. 6 Som han forklarede: der er noget i hans Billeder, det snørklede, som passer paa mig selv. / / Det er for øvrigt min største Sorg, at jeg ikke kendte John Christensen personlig. 7 John Christensen er især kendt for sine billeder af dagliglivet på Nørrebro, fulde af lune, fantasi og fortælleglæde. Navnet Barbermaleren fik han, fordi han var uddannet barber og fra 1922 til 1937 drev barbersalon på Kapelvej. Mange af hans billeder er inspireret af udsigten fra salonens vinduer. Mellem hinanden vrimler cykelbude, snekastere, sporvogne, hunde, gadehandlere, fulde mænd og unge elskende. Men sammen med mylderet af detaljer fra realiteternes verden fletter sig symboler på livet, kærligheden og ikke mindst påmindelser om døden, der bor bag muren om Assistens Kirkegård lige over for barbersalonen. Det var den slags billeder af livets mangfoldighed, Vagn Nielsen foretrak. Billederne i hans samling skulle være forankret i hverdagen og almindelige, jævne menneskers liv, men samtidig skulle fantasien, poesien og underfundigheden ikke mangle. Han var således hverken tiltalt af den nøgne realisme eller af det abstrakte maleri, der fik sit store gennembrud, mens han anlagde sin samling.

4 98 ARBEJDERHISTORIE NR John Christensen døde i begyndelsen af 1940 i en alder af kun 43 år, kun tre år efter at han havde erhvervet et lille hus i Vridsløsemagle og afhændet barbersalonen for at blive kunstner på fuld tid. Det var nogenlunde samtidig med, at interessen for kunst opstod hos den unge, arbejdsløse Vagn Nielsen, der således aldrig fik mulighed for at møde den kunstner, som skulle blive hans helt store og livslange interesse. John Christensen-arkivet Til gengæld gjorde han, hvad han kunne for at afbøde savnet af det personlige bekendtskab. Han opsøgte kunsthandlere, som havde udstillet John Christensen, f.eks. Henning Larsen, af hvem han fik en håndtegnet katalogforside fra Endvidere samlede eller afskrev han anmeldelser, katalogfortegnelser og foredrag, og han samlede fotos og anden dokumentation til sit voksende John C.-arkiv. Han kontaktede andre samlere, heriblandt maleren og grafikeren Max Müller, som havde været blandt de første til at købe John Christensens kunst, og som var blevet hans gode ven. Også storsamleren Elna Fonnesbech-Sandberg tog han kontakt med, bl.a. for at få oplysninger om de værker, der tidligere havde tilhørt hende. Elna Fonnesbech-Sandberg havde i et par omgange solgt ud af sin samling af Barbermaleren, men hun havde endnu enkelte ting tilbage, bl.a. en tegning med motiv fra Kapelvej, som hun for-ærede Vagn Nielsen. 8 Til hende skrev han i 1949: Nu maa jeg indskyde at der for mig ikke er tale om rariteter paa samme maade som tændstikæsker og frimærker. Kunst og specielt John Cs er for mig noget levende, gennem de større og mindre ting jeg og min kone efterhaanden har af ham, er han blevet en god ven jeg holder af. Derfor laver jeg ogsaa denne udklips og katalogsamling, fordi det glæder mig selv, fordi det er af betydning at der reddes en saa komplet samling som muligt medens det kan lade sig gøre og fordi jeg vil sørge for at disse ting efter mig vil blive bevaret til glæde for de samlere der kommer efter os. 9 Ingen anstrengelser blev sparet, når det drejede sig om at fuldstændiggøre John C.-arkivet. F.eks. henvendte Vagn Nielsen sig frejdigt til den daværende overborgmester H.P. Sørensen. Som gammel DsUer og nuværende Københavner mente han nok han kunne tillade sig at skrive til overborgmesteren. Anledningen var overborgmesterens tale ved åbningen af Udstilling Christensen i Athenæums Kunsthandel i 1949, hvor John Christensen blev vist side om side med Kay, Povl og Otto Christensen. Vagn Nielsen havde ikke været til stede ved åbningen på grund af arbejde, men da han i Berlingske Tidende havde han set et fotografi af H.P. Sørensen talende, øjensynlig med et manuskript i hånden, ville han nu høre, om han måtte få manuskriptet til sin samling, evt. blot låne det til afskrift. 10 H.P. Sørensens tale hører til de få ting, det ikke er lykkedes Vagn Nielsen at bevare for eftertiden, for som overborgmesteren kunne fortælle havde talen været holdt uden manuskript, og det papir, han stod med i hånden på det omtalte fotografi var udstillingens program. 11 Vennen Hjalmar Kragh Pedersen I forbindelse med købene af Hjalmar Kragh Pedersen havde ægteparret mulighed for at efterleve ønsket om den direkte forbindelse. Til ham udviklede de begge et tæt, personligt forhold. Han blev en ven af huset, og det var i øvrigt gennem ham, at familien kom i kontakt med Dagny Christensen. Alma havde som nævnt haft en flygtig forbindelse med Kragh Pedersen allerede som stor pige, og også Vagn havde i sine helt unge år stiftet bekendtskab med et af hans værker, udsmykningen af D.s.U.s ungdomshjem i Brønshøj. 12 Kragh Pedersen er først og fremmest kendt for sine ekspressionistisk prægede billeder fra arbejdslivet, men han har også dyrket mange andre motiver, f.eks. portrætter, landskaber, bybilleder og rene fantasier. Flere af hans værker blev udført i tilknytning til den socialdemokratiske ungdomsbevægelse, som også Alma og Vagn Nielsen var aktive i.

5 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 99 Alma og Vagn Nielsen i samtale med Jørgen Rindholt under planlægningen af fjernsynsudsendelsen "Samlere uden tegnebog", som blev sendt 5. september Udsendelsen var produceret i anledning af udstillingen "Vor tids kunst i privateje" på Charlottenborg. (Foto i Arbejdermuseets arkiv). Om deres første besøg hos kunstneren har Vagn Nielsen fortalt: Min kone kendte lidt til Hjalmar Kragh Pedersen, og efter at have brugt den ovennævnte fremgangsmåde [telefonopringning eller brevkort], befandt vi os en dag i hans stuer midt i et hav af billeder. Der stod vi så med vore sammensparede skillinger og skulle vælge noget, der både passede til pengene og til os selv. Det var et svært valg, men det gik alligevel, som det skulle, eet billede blev vi ved med at vende tilbage til, det forestillede en gade, hvor husfacaderne farvedes røde i solnedgangen, det skulle det være, hvad enten vi havde råd til det eller ej, men da vi spurgte Kragh P. om prisen, kostede det lige, hvad vi havde, så det kunne ikke være bedre. Vi drog af med billedet, og maleren fik sin arbejdsløn. Vi har aldrig prøvet at presse en pris ned; har vi haft råd til at betale, har vi gjort det, og har vi ikke haft det, har vi måttet undvære. 13 At de ikke altid havde lyst til at undvære, når de ikke havde råd, men indgik afdragsordninger eller aftaler om senere køb illustreres dog af et brev til Hjalmar Kragh Pedersen, som ægteparret gerne ville erhverve endnu et billede af, men som de måtte tilstå: Landet ligger desværre sådan, at vi ikke har en skilling før til efteråret, når Alma er begyndt sin skole, men hvis det lille solnedgangsbillede er til salg, kan det så lade sig gøre at klare det økonomiske til den tid. Dette billede må vi jo sikre os medens det eksisterer, der er ikke flere af dem. Så må vi vente med et af de nye billeder til næste omgang, dem bliver der flere og flere af. 14 Kolonihaven på væggen Vagn Nielsen blev efterhånden kendt som samleren uden tegnebog og måtte gentagne gange i pressen forholde sig til spørgsmålet om, hvad der drev ham. Om det nu ikke bare var snobberi eller en særlig form for nyfigenhed, der fik en jævn elektriker til at rende kunstnerne på dørene? 10 år efter erhvervelsen af det første billede, skrev han en kronik om sin samling og sine bevæggrunde. Han understregede, at kunstkenderes vurderinger af billedernes æstetiske og økonomiske værdi, ikke var styrende for ham og efter hans mening var uden interesse for hverdagsmenne-

6 100 ARBEJDERHISTORIE NR sker. Det drejer sig først og fremmest om at få billeder på væggen, der har noget at fortælle. Han karakteriserede, som også ved andre lejligheder, billederne på væggen som en erstatning for kolonihaven. Når det er vinter og mørkt f.eks. er det rart også at have en kolonihave indendørs, og det har jeg, den mest velsignede kolonihave, man kan tænke sig. Den er altid parat til at modtage mig med både nattergalesang, blokfløjter og messingsuppe. Billederne på mine vægge er min kolonihave. Billederne er vinduer ud i dejlige frodige haver og døre lige ind i andre menneskers hjerter. Sådan nogle vægge er det nok værd at have. I den ene stue alene er der 70 billeder, og i alt er der vel snart henimod 100. Al denne kunst er samlet sammen i løbet af 10 år, skønt min fagforeningsbog er ganske normal. 15 Han betonede gerne, at kunsten repræsenterer en måde at komme i forbindelse med andre mennesker, at billederne er budbringere mellem mennesker. At det netop blev John Christensen, Kragh Pedersen og Henry Heerup, samlingen koncentrerede sig om, skyldtes at: de har sat mennesket i midten. Ikke sådan at forstå at der altid er mennesker i deres billeder, men de maler mennesket og det der er mennesket nært. 16 Kulturel oprustning af D.s.U. Vagn Nielsens syn på kunst var beslægtet med de opfattelser, der i 1946 førte til oprettelsen af Arbejdernes Kunstforening. Fælles var en tro på, at det var en livsnødvendighed for arbejderne at tilkæmpe sig en andel af de værdier, der var at hente i den gode kunst, på samme måde som de havde tilkæmpet sig en stadig større andel af samfundets økonomiske værdier. Arbejderne skulle ikke lade sig nøje med fidus eller pop, men lære den kunst at kende, der havde noget at byde på med hensyn til berigelse af hverdagen. Han var da også aktiv i Arbejdernes Kunstforening fra den allertidligste tid. Han var blandt de indbudte til foreningens stiftende møde 12. december 1946 og meldte sig straks ind. 17 I 1953 blev han medlem af foreningens bestyrelse, i begyndelsen af 1954 blev han valgt til kasserer 18. Alma og Vagn Nielsen var imidlertid også involveret i andre samtidige forsøg på at udbrede interessen for moderne kunst blandt Socialdemokratiets unge, som Vagn kunne fortælle: da jeg og min kone først i 1940erne propaganderede for moderne kunst i DsU, skete det på den måde, at min kone om dagen kørte rundt i en barnevogn med ægte håndmalede oliemalerier af Heerup, Zieler, Carl Henning Pedersen o.s.v. mellem DsU afdelingerne, og at jeg om aftenen hængte billederne op og arrangerede diskussioner med kunstnerne 19. Den type pionerarbejde efterlader sig sjældent mange spor til eftertiden, men enkelte dokumenter er dog bevaret til belysning af indhold og hensigt med denne form for kulturarbejde, f.eks. en katalogfortegnelse over D.s.U.s Vandreudstilling af ung Kunst fra foråret Bag udstillingen stod D.s.U.s Københavnskreds, mens Vagn Nielsen var anført som kontaktperson og formodentlig var den egentlige arrangør. Lige som visse af Arbejdernes Kunstforenings tidlige initiativer, var udstillingen bevidst pædagogisk anlagt, idet den viste eksempler på fiduskunst side om side med gode reproduktioner og originalkunst. Man ville advare mod fiduser kun lavet med det Formaal at ligne og at trække Penge ud af Lommen paa Folk. I stedet rådede man de kunsttørstende D.s.U.ere til at klippe billedforsiderne af Hjemmets Søndag og indramme dem, og for at overbevise om den gode kvalitet udstillede man eksempler på originaler og avistryk ved siden af hinanden. Også gode reproduktioner efter kendte kunstnere blev anbefalet, og endelig var der originalkunsten, hvoraf der blev vist et udvalg af, hvad der kunne købes med lidt Interesse for Sagen og en almindelig Pengepung. De deltagende kunstnere var Anni Løgstrup, Hjalmar Kragh Pedersen, G. Sand Christiansen, Mogens Zieler, Henry Heerup og Carl Henning Pedersen. Fra samme tid kendes et par andre udstillinger i D.s.U.s regi med foredrag og diskussioner omgivet af kunstværker og med deltagel-

7 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 101 John Christensen: Gadebillede Kapelvej, 1938, ætsning, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper). Vagn Nielsen købte dette grafiske arbejde hos Dagny Christensen i 1943 se af de udstillende kunstnere. Det skete også, at Vagn Nielsen optrådte som foredragsholder. En D.s.U.-folder annoncerer således en diskussionsaften med tilhørende maleriudstilling 31. marts 1948 på Tuxensvej med oplæg af Thor Pedersen og Vagn Nielsen over emnet Forstaar Ungdommen moderne Malerkunst?.20 Skuffelser Indsatsen som formidler mellem den unge kunst og de unge socialdemokrater bragte ikke kun Vagn Nielsen glæde, men også en del skuffelser. Det gjaldt også de netop nævnte arrangementer, der indebar gentagne besøg i D.s.U.s ungdomshjem på Tuxensvej. Dette sted havde indtaget en særstilling hvad angår samspillet mellem den moderne kunst og D.s.U. I 1931 var det således lykkedes D.s.U. Brønshøj at få støtte af Ny Carlsbergfondet til at udsmykke ungdomshjemmets mødesal med en serie store malerier af Hjalmar Kragh Pedersen. Den ekspressionistiske udsmykning viste det moderne liv og arbejde i maskinernes tidsalder, og den blev hurtigt kendt i ungdomsorganisationen i kraft af den debat, den satte i gang. Bl.a. frygtede forfatteren og afholdsagitatoren Harald Bergstedt, at D.s.U. ved at modtage Ny Carlsbergfondets støtte ville blive et Reklamenummer for Ølindustrien.21 Vagn Nielsens optræden som kunstformidler på Tuxensvej i 1940rne foregik imidlertid

8 102 ARBEJDERHISTORIE NR ikke til akkompagnement af Kragh Pedersens markante og omdiskuterede udsmykning, som man forstår af et læserbrev, han skrev i begyndelsen af Her mindedes han sin ungdoms indtryk af en virkelig smuk udsmykning. Ikke skrigende agitatorisk, men rolig og poetisk saa ingen i dag behøvede at skamme sig over den. 22 Imidlertid var udsmykningen hurtigt forsvundet fra sin plads, da en privat restauratør, som stod for udlejningen af ungdomshjemmets sal, ikke fandt den fremmende for omsætningen. Ingen i D.s.U. bekymrede sig øjensynlig om, hvor udsmykningen var blevet af, konstaterede Vagn Nielsen med en vis bitterhed. En oplevelse under D.s.U.s vandreudstilling i 1947 dryppede flere bitre dråber i bægeret. Da udstillingen skulle hænges op i D.s.U. Lygtens ungdomshjem i Lundtoftegade, fandt Vagn Nielsen en række plader med påmalede skydeskiver, huller og knækkede pile. Da han vendte pladerne om, kom noget andet imidlertid frem: Det var alt sammen oliebilleder af H Kragh Pedersen. Ogsaa her var det udmærkede billeder. Men de var jo lidt afrakkede nu, rammerne var væk, og hjørnerne brækket eller smuldret af. Han må konkludere, at det ikke er saa ligetil at pumpe kunst ud i folket. Forsøgene i den retning havde ikke altid båret de forventede frugter, tværtimod: Det er ved at være min erfaring, at de der vil have sødsuppe, de skal have sødsuppe, ellers er de ikke lykkelige og lykkelige mennesker er dog bedre end mennesker der ærgrer sig hver dag. Lad saa være det er en fattig lykke at glædes over trommesalsfiduser lykke er det dog. Saa kan vi andre der er frelst altid af og til putte et par stærke billeder imellem, det skal nok vække de der kan vækkes, der er ikke andet at gøre end at lade de andre og fleste slumre videre i det de nu synes er deres lyksalighed eller ligegyldighed. 23 Vagn Nielsen opgav dog ikke at gøre en indsats på det kulturelle felt. Blandt andet forsøgte han fortsat at fremme Kragh Pedersens sag, bl.a. arbejdede han for, at Arbejdernes Kunstforening skulle fejre ham med en fest, som foreningen havde gjort det med kunstnere John Christensen: Selvportræt med palet, 1931, tusch, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper) En gave til Vagn Nielsen fra Dagny Christensen. I forbindelse med sin forberedelse til fjernsynsudsendelsen i 1953 skrev Vagn Nielsen om denne tegning: John C livagtig i sin strikkede sweater. Bag ham den gule mur og begravelsen, et lille skelet hvisker ham i øret. Men selv om der er tristhed bag ham har han alligevel poesien på paletten - den lille Amor og blomsten livet skal alligevel leves videre.

9 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 103 som Heerup og Aksel Jørgensen. Vagn Nielsen mente ikke, at Kragh Pedersen havde fået den anerkendelse, han fortjente, hverken fra det toneangivende kunstliv eller fra arbejderbevægelsens organisationer. Som han fortalte Preben Wilmann: Dengang det var nyt at jævne folk købte kunst var han og John C de eneste der solgte til beskedne priser. Det var noget ganske andet end de krav mange unge elegantikere har i dag. Derfor vil jeg bede om, hvis der bliver en chance, så tænk på Kragh P. Ikke bare fordi det vil give ham penge på lommen, men fordi han fremfor nogen altid har været trofast imod de idealer så mange af vore egne har svigtet. 24 De stærke, rene glæder Vagn Nielsen var ikke tilfreds med udviklingen i den socialdemokratiske kulturindsats, og han forsøgte flere gange at hjælpe den tilbage på det spor, der var lagt ud i årene omkring Anden Verdenskrig. Det gjaldt bl.a. i 1965, da han var blevet indbudt til kulturkonference, arrangeret af Fællesorganisationen og Socialdemokratisk Forbund. Sidstnævnte modtog en klage over, at de åbenbart lever i den tro at den kulturinteresserede del af arbejderbevægelsen udelukkende består af organisationsfunktionærer. 25 Godt nok ved Vagn Nielsen, at idealismen ikke er så stor som før i tiden, men det har alligevel generet ham, at arrangørerne har lagt konferencen lørdag formiddag, hvor mange er forhindret, fordi de er på arbejde. Tabt arbejdsfortjeneste samt entré til kulturkonferencen ville for Alma og ham beløbe sig til 175 kr, hvilket de og andre almindelige arbejdende mennesker ikke har råd til. Også offentligt, i Aktuelt, greb han i 1965 pennen for at kommentere arbejderbevægelsens prioritering af kulturen, eller rettere manglende prioritering, som har medført, at vore ledere har overtaget borgerskabets livsførelse og hele levemåde i stedet for at præge den, så at ingen vælgerforening kan holde jubilæum uden selskabssmørrebrød med pop. Vagn Nielsen tog fat på det svære spørgsmål om kvalitet i forbindelse med arbejderbe- John Christensen: Lampelys, 1939, blyant, akvarel og farvekridt, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper) Købt i Arnbaks Kunsthandel 1946/47 af Vagn Nielsens forældre.

10 104 ARBEJDERHISTORIE NR vægelsens tilkæmpelse af diverse goder, og han fremførte i den forbindelse, at bevægelsen nok burde have lært noget mere af PH: I PHfilmen så vi PH ved sin frokost med sin pølse, sit brød, sin øl og sin snaps. Et enkelt liv med stærke rene glæder man lever helt ud. Det var et ideal for en fremskridtsbevægelse, så blev der også plads til et åndsliv, ja så kunne vi simpelt hen ikke undvære det. I stedet er det blevet til et halvfornemt fiseri i lange kjoler og smoking. 26 Samlingen på Arbejdermuseet Skønt udviklingen i arbejderbevægelsens kulturpolitik bragte skuffelser, og skønt han vel ikke fik mange arbejdere til at samle kunst med samme enthusiasme som han selv, opgav Vagn Nielsen aldrig sit eget kulturelle projekt. Han supplerede sin samling. Han stillede beredvilligt værkerne til rådighed for udstillinger, og via en testamentarisk bestemmelse sikrede han sig, at John Christensen-samlingen og den tilhørende dokumentationen samlet overgik til et museum efter begge ægtefællers død. I 2001 modtog Arbejdermuseet denne del af samlingen som gave, og det er den, der har været baggrund for nærværende artikel. Dette udgangspunkt har resulteret i, at artiklen har koncentreret sig om Vagn Nielsens samling, som nu er bevaret i offentligt eje, mens Almas særlige indsats som samler ikke her er blevet betonet så stærkt, som hun kunne fortjene. Noter 1. Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten K. Br.-R.: Noget andet at tænke på, i: Indenfor murene nr. 5, maj gø: Kolonihaven hænger paa alle vore Vægge, i: Decem-Mokraten Koloristernes katalog hed dette år Decem-mokraten, da det var udformet som et tillæg til Social-Demokraten. 4. Iflg. Vagn Nielsens egen liste over samlingen, Arbejdermuseets arkiv. 5. Fremgår f.eks. af Vagn Nielsens optegnelser efter et besøg hos Dagny Christensen , Arbejder museets arkiv. Sammesteds belyses det imidlertid også, at det ikke altid var lige let at tale direkte om priserne, hvorfor det omhandlede besøg ikke resulterede i køb eller aftaler herom. 6. Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten gø: Kolonihaven hænger paa alle vore Vægge, i: Decem-Mokraten De tæt behængte vægge beskrives også af s.: Billeder på væggen, i: Elektrikeren, dec Artiklen handler i øvrigt om, at Vagn Nielsen også selv tegner, dog hænger han ikke længere sine egne værker op. 8. Vagn Nielsens optegnelser fra besøg hos Max Müller og Henning Larsen samt brev fra Alma og Vagn Nielsen til Elna Fonnesbech-Sandberg og fra Elna Fonnesbech-Sandberg til Vagn Nielsen , Arbejdermuseets arkiv. 9. Brev fra Vagn Nielsen til Elna Fonnesbech-Sandberg , Arbejdermuseets arkiv. 10. Brev fra Vagn Nielsen til H.P. Sørensen , Arbejdermuseets arkiv. 11. Brev fra H.P. Sørensen til Vagn Nielsen , Arbejdermuseets arkiv. Fotografiet af overborgmesteren findes i Berlingske Tidende som illustration til artiklen De fire C er. 12. Vagn Nielsen havde, fra han kun var en stor dreng, været medlem af D.s.U. Brønshøj iflg. K. Br.- R.: Noget andet at tænke på, i: Indenfor murene nr. 5, maj Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten Maleriet Min barndomsgade er skænket til Arbejdermuseet af Alma og Vagn Nielsens arvinger. 14. Udat. brev fra Alma og Vagn Nielsen til Hjalmar Kragh Pedersen, Arbejdermuseets arkiv. Der er muligvis tale om et lille oliemaleri på pap af mennesker og heste i et rødmende landskab, nu tilh. Arbejdermuseet. 15. Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten Vagn Nielsens notater i forbindelse med fjern-synsudsendelsen Samlere uden Tegnebog 5. sept. 1953, Arbejdermuseets arkiv. 17. Medlemskort til Arbejdernes Kunstforening for 1947 udstedt til Montør Vagn Nielsen, Vestergaardsvej 16 st., smst. 18. Brev fra Preben Wilmann og Erik Hansen til Arbejdernes Kunstforenings medlemmer , foreningens arkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 19. Brev fra Vagn Nielsen til Arbejdernes Kunstforening , smst. 20. Katalogfortegnelse til D.s.U.s Vandreudstilling af Ung Kunst, 1947, i Erik Hansens papirer, Arbejdermuseets arkiv. I Vagn Nielsens dokumentationssamling smst. findes omtale af en Maleraften arrangeret af D.s.U., antagelig med Vagn Nielsens medvir-

11 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 105 ken. Arrangementet fandt sted i Clara Raphaels Hus, formodentlig i 1946, og bag det stod D.s.U. Østerbro. Programmet fremgår af heftets introducerende artikel: Vi har inviteret 5 Malere der alle medbringer 2 eller 3 Malerier af de mest typiske de har lavet. Der kommer 2 Realister, 1 Naturalist, 1 Abstrakt og 1 Surrealist for at vi kan se, hvor forskelligt, der arbejdes indenfor Maleriet i Dag. Samtidig har vi inviteret Socialdemokratens Kunst-Kritiker Preben Wilmann. Aftenen vil forme sig saaledes, at hver af de 5 Malere faar Ordet for ganske kort at fortælle hvorfor de maler saaledes og Preben Wilmann vil derefter indlede i Diskussionen. Oplysningerne fremgår af kredsbladet Gnisten, D.s.U. Ø-bro med undertitlen Kunst og Ungdom. Bladet er udateret, men datoen for arrangementet lørdag 2. marts kan være 1940 eller Smst. findes endnu et katalog til en udstilling i D.s.U.-regi i 1940rne (udateret), 15 malere viser os kunst, med en fortegnelse over værker af bl.a. Folmer Bendtsen, Mogens Zieler, Henry Heerup, Egill Jacobsen, Asger Jorn og Hjalmar Kragh Pedersen. Arrangør var D.s.U. Østre Distrikt. Som tidligere holdt man foredrag og diskussion omgivet af kunstværker og med deltagelse af kunstnerne selv. Indledere var Broby Johansen og Aksel Jørgensen, derefter fulgte det store Malermøde, hvor Malerne først har Ordet og saa vi. Program for D.s.U. Brønshøj afd annoncerer arrangementet Forstaar Ungdommen moderne Malerkunst?. 21. Henning Grelle: Fra mørke til lys, i: Nyt om Arbejdermuseet nr. 2, Diskussionsindlæg bl.a. i Rød Ungdom nr. 7 og nr. 9, Vagn Nielsens manuskript til læserbrev i Social- Demokraten med overskriften Kære Fridolin, som øjensynlig aldrig blev bragt, Arbejdermuseets arkiv. 23. Ibid. 24. Brev fra Vagn Nielsen til Preben Wilmann , Arbejdermuseets arkiv. 25. Brev fra Vagn Nielsen til Arbejdernes Kunstforning , Arbejdernes Kunstforenings arkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Heri afskrift af brevet til Socialdemokratisk Forbund. 26. Vagn Nielsen: Kunstens varme hjerte, i: Aktuelt Abstract Hanne Abildgaard: An allotment hanging on the wall Alma and Vagn Nielsen`s art collection, Arbejderhistorie 4/2002 p Alma and Vagn Nielsen`s art collection was built up in the 1940`s on the basis of the wage of an ordinary worker. The collection covered all the walls of the couple's two and half room flat in Brønshøj, and was dominated by the work of John Christensen, "the barber artist", who fascinated Vagn Nielsen more than any other artist. John Christensen`s pictures with their portrayal of the fantastic diversity of life, expressed with warmth and imagination, spoke directly to Vagn Nielsen, who regarded his collection as a substitution for an allotment: "The pictures on my walls are my allotment. The pictures are windows, which open out onto a wonderfully fertile garden and doors, which lead straight into other people's hearts. Such walls are worth having", he wrote in To Vagn Nielsen`s great sadness John Christensen had died before his interest in art collecting had begun. To come closer to the life and achievements of the Christensen he collected reviews, catalogue descriptions, talks, photographs and other documents that had something to do with the artist and placed them in his "John C - archive". Another artist, who was represented in the collection, was Hjalmar Kragh Pedersen. He became a friend of the house and actually carried out a number of his works in connection with the Social Democratic youth movement, in which Alma and Vagn Nielsen were active. The couple's collecting was linked to an offensive in the art world and a part of the Social Democratic cultural effort in the 1940`s. Their view of art was part and parcel of an understanding that resulted in the establishment of the Worker's Art Association in 1946, a body they immediately joined. A shared belief was that it was essential for workers to win for themselves some of the values that were to be gathered from good art, in the same way they had struggled to gain an in-creasing portion of the economic goods in society. Vagn Nielsen never gave up his own cultural project and his John Christensen collec-tion, with its accompanying archive, was handed over to the Workers' Museum in 2001 in accordance with the wishes of a will and testament. Hanne Abildgaard, mag.art., museumsinspektør Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K tlf: ,

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen Steen Kaalø Digte er vel digte eller er de? Digte som får megen opmærksomhed i øjeblikket, kan nogle gange virke frastødende. Måske er digtene gode men den næsten salvelsesfulde dyrkelse af digteren kan

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger PETER LUNDBERG Udstilling / foredrag i kunstforeninger Oliemaleri str. 210 x 320 cm. 2015 - Moving On - udsmykningsopgave Låsby Hallen A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks 15 Jens veggerby Galleriejer med passion for ure Af Henriette møller. Foto: per gudmann, 2 x hobby På Ny Østergade i den mere fashionable del af

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Pædagogisk inspiration

Pædagogisk inspiration Pædagogisk inspiration til Børnenes Grundlovsdags 20 års jubilæum d. 4. juni 2015 Hvis I gerne vil sætte fokus på børns rettigheder i dit dagtilbud, skole og fritidsinstitution kan I hente inspiration

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

PLAKATUDSTILLING I ÆGLAGERET. Tommy Flugt Aurora 10-08-2015

PLAKATUDSTILLING I ÆGLAGERET. Tommy Flugt Aurora 10-08-2015 PLAKATUDSTILLING I ÆGLAGERET 2015 2015 Tommy Flugt Aurora 10-08-2015 FERNISERINGSTALE i ÆGLAGERET Af Tove Fisker næstformand i Holbæk Kunstforening Æglageret Jeg vil gerne byde velkommen til ferniseringen

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Kontakt Olga Svindelspind for særlige tilbud til DIG! Kære kunstelsker Jeg er Olga Svindelspind, den ærligste kunstsælger i verden!! Jeg bor i Moskva, en by i Rusland,

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ...

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ... Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet Opgaveark Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen Navn: Klasse:... Møllebakken Johannes og Alhed Larsen, ca. 1900 Ægteparret

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. RealMæglerne BOtikken ApS Vangedevej 2 2820 Gentofte Nævnet har modtaget klagen den 2. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver

Retstavning lug ud i dine sprogfejl. Opgaver Retstavning lug ud i dine sprogfejl Opgaver Opgave 1 A: Vælg det rigtige ord Skriv, hvad hans/hendes eller sin/sit henviser til i følgende sætninger (sin egen /en andens ) 1. Peter købte altid blomster

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d Øverst: Surprise fejring i salen af Karins 60 - års dag torsdag formiddag. Karin blev hyldet af hele skolen for sit fantastisk hjertevarme væsen Til venstre: Karin i Lesotho i forrige uge. Stort til lykke

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo

Kolonihaver. Åndehul for den moderne bybo Kolonihaver Åndehul for den moderne bybo Vi har brug for flere kolonihaver Solen skinner, fuglene synger og kaffekopperne klirrer. De ældre får sig en sludder hen over havelågen, og børnene leger. Intet

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0259 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER PS (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen

Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen INFO 1/2016 Fredensborg Ny Kunstforening Læs om: Børneworkshop på biblioteket i vinterferien Kunstnere på plejehjem Generalforsamlingen 2016 - Nytårkuren 2016 Rammeaftalen Børneworkshop på biblioteket

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 Jean Voigt - Mørkets og Lysets Mester 1 4/09-20/1 0 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Jean Voigt lørdag den

Læs mere

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen

Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Vandel-maleren Harry Hansen Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Harry Hansens billeder fra Klitterne i Frederikshåb Plantage er mange, og de skattes højt af dem, som er så heldige at eje et

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Om (http://www.kamillaruus.dk/om/)

Om (http://www.kamillaruus.dk/om/) Hjem /) Om /om/) $ Kunst til væggen /kunst-til-vaeggen/) ) % Kunstblog /kunstblog/) Kontakt /kontakt/) K u n s tt m e s s e rr 2 0 1 5 :: D e s tt ø rr s tt e Top 3 mest populære kunstmagasiner i Danmark

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

Udstilling FLSmidth Airloq

Udstilling FLSmidth Airloq Udstilling FLSmidth Airloq Maj og juni 2009 Kære FLSmidth Airloq... Jeg er rigtig glad for at udstille mine malerier hos FLSmidth Airloq og vil gerne rette en særlig tak til Helle Kirkegaard Thygesen,

Læs mere