Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier"

Transkript

1 95 KOLONI- HAVEN PÅ VÆGGEN Alma og Vagn Nielsens kunstsamling Af Hanne Abildgaard Fra 1940rnes begyndelse og et par årtier frem opbyggede Alma og Vagn Nielsen, for en almindelig arbejderindkomst, en omfattende kunstsamling fortrinsvis af John Christensen, Hjalmar Kragh Pedersen og Henry Heerup. Deres samlervirksomhed hvilede på en stærk personlig interesse, men var samtidig forbundet med en offensiv på kunstområdet, som udgør en mindre kendt del af den socialdemokratiske kulturindsats i 1940rne. Vagn Nielsen ( ) var elektriker, hans kone Alma Nielsen ( ) oprindelig fabriksarbejderske, senere faglærer på aftenskolen. For Almas vedkommende startede kunstinteressen allerede, da hun omkring 15- års alderen fik kontakt med Hjalmar Kragh Pedersen, som udførte dekorative malerier hos hendes forældre. Vagn Nielsen blev grebet af kunsten, da han var i begyndelsen af 20rne og arbejdsløs. I vinteren deltog han i en række museumsforedrag for arbejdsløse, og ved afslutningen af en foredragsrække på Thorvaldsens Museum kom han i besiddelse af sit første kunstværk et farvetræsnit af Asta Ring Schultz, som han modtog som præmie for sin besvarelse af en opgave. Da han senere samme år kom i arbejde igen, foretog han sine første indkøb. 1 Alma og Vagn Nielsen blev gift i 1943 og boede i de første år i en to-værelsers lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. I 1949 flyttede de til en moderne to-ethalvt-værelsers lejlighed i Brønshøj, som efterhånden blev fyldt med kunst fra gulv til loft. Billederne er vinduer ud i dejlige frodige haver og døre lige ind i andre menneskers hjerter om en arbejderfalimies kulturprojekt. Penge ingen undskyldning Det lader til, at parrets hjem helt fra starten har været behængt med billeder næsten overalt. I begyndelsen fyldte Vagn Nielsens egne tegninger og indrammede forsidebilleder fra Hjemmets Søndag hovedparten af vægpladsen, men efterhånden blev de fortrængt af originalkunst, som begge ægtefæller købte, delvis med hver sin smag. Alma foretrak Henry

2 96 ARBEJDERHISTORIE NR Vagn Nielsen i stuen på Vestergaardsvej, Der hang billeder overalt hos Alma og Vagn Nielsen, ligesom i John Christensens stuer, som Vagn Nielsen mange gange kom til at besøge. Vagn Nielsen gjorde hvad han kunne for at afhjælpe savnet af et personligt bekendtskab med John Christensen. Han samlede et stort dokumentationsmateriale om kunstnerens liv og værk, og som det ses af fotografiet, er det også lykkedes ham at finde en sweater næsten magen til den, kunstneren bærer på sit selvportræt. (Foto i Arbejdermuseets arkiv). Heerup, Vagn svor fra starten til John Christensen, mens Hjalmar Kragh Pedersen var deres fælles interesse. I 1949 opregnede Vagn Nielsen samlingens tyngdepunkter som 16 værker af John Christensen, 10 af Kragh Pedersen og 10 af Heerup. 2 Som det fremgår var ægteparrets samling allerede i slutningen af 1940erne blevet ganske omfattende, hvad der blandt andet affødte et interview i sammenslutningen Decembristernes udstillingskatalog i På dette tidspunkt arbejdede Vagn Nielsen som nattevægter, og interviewerens forundring over, at det med en sådan indtægt kunne lade sig gøre at have kunst fra loft til gulv både i stuen og soveværelset, blev prompte besvaret: Jeg vil med det samme sige, at alle kan samle paa Malerier, paa gode Malerier. Alle har Raad til det. 3 Ifølge Vagn og Alma kom det bare an på at spare sammen og købe kunst i stedet for at gå i biografen. Og så selvfølgelig altid at give hinanden kunst eller penge som gave til jul og fødselsdage. Vagn Nielsen understregede altid, at penge ikke var nogen undskyldning for at afholde sig fra at købe kunst. Han anbefalede potentielle samlere at købe direkte af kunstnerne, at gå på opdagelse hos marskandisere og på auktioner og endelig at satse på tegninger og grafik, som er billigere og efter hans erfaring lige så givende som maleri, skønt de ikke syner af lige så meget på væggen. Selv foretrak både han og Alma at købe direkte hos kunstnerne for at spare den del af prisen, der ellers gik til kunsthandleren. Men nok så vigtigt: Den direkte kontakt gav mulighed for et tættere forhold til mennesket bag kunsten. Hvis ægteparret ville købe, ringede de eller sendte et brevkort for at aftale et personligt møde i kunstnerens hjem eller atelier, og i de fleste tilfælde havde de held med deres forehavende. John Christensen ( Barbermaleren ) Vagn Nielsens allerførste indkøb af kunst blev ikke desto mindre foretaget hos en kunsthand-

3 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 97 John Christensen: Selvportræt med figur, 1931, olie på sækkelærred, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper). Vagn Nielsen købte dette maleri hos Winkel og Magnussen i Efter en samtale med maleren Max Müller, som havde kendt John Christensen godt, noterede Vagn Nielsen, at dette maleri i sin tid under en udstilling hos Henning Larsen var blevet købt af luthsangeren Jens Friis Hansen fra Bellmannkælderen, derefter solgt til en kunstsamler Lupin, der havde solgt det til Elna Fonnesbech-Sandberg. ler, nærmere bestemt hos Fischer og Krarup i Bredgade, som holdt en mindeudstilling over John Christensen i september Her købte han tuschtegningen Kunstneren og modellerne fra 1930 og raderingen Assistenskirkegårdsindgangen fra John Christensen skulle komme til at optage Vagn Nielsen mere end nogen anden kunstner, og med tiden kom samlingen af hans værker op på 60, hvoraf 37 tegninger og akvareller og 7 malerier. Der er hovedsagelig tale om ting i det lille format med det store selvportræt malet på sækkelærred som en undtagelse. En del af værkerne erhvervedes fra kunstnerens enke, Dagny Christensen, som Vagn Nielsen opnåede et tillidsforhold til, således at han fik lov til at komme på besøg og gennemgå de billeder, hun lå inde med. 5 Om John Christensens billeder skrev Vagn Nielsen, at det er dem, der står mit hjerte nærmest. 6 Som han forklarede: der er noget i hans Billeder, det snørklede, som passer paa mig selv. / / Det er for øvrigt min største Sorg, at jeg ikke kendte John Christensen personlig. 7 John Christensen er især kendt for sine billeder af dagliglivet på Nørrebro, fulde af lune, fantasi og fortælleglæde. Navnet Barbermaleren fik han, fordi han var uddannet barber og fra 1922 til 1937 drev barbersalon på Kapelvej. Mange af hans billeder er inspireret af udsigten fra salonens vinduer. Mellem hinanden vrimler cykelbude, snekastere, sporvogne, hunde, gadehandlere, fulde mænd og unge elskende. Men sammen med mylderet af detaljer fra realiteternes verden fletter sig symboler på livet, kærligheden og ikke mindst påmindelser om døden, der bor bag muren om Assistens Kirkegård lige over for barbersalonen. Det var den slags billeder af livets mangfoldighed, Vagn Nielsen foretrak. Billederne i hans samling skulle være forankret i hverdagen og almindelige, jævne menneskers liv, men samtidig skulle fantasien, poesien og underfundigheden ikke mangle. Han var således hverken tiltalt af den nøgne realisme eller af det abstrakte maleri, der fik sit store gennembrud, mens han anlagde sin samling.

4 98 ARBEJDERHISTORIE NR John Christensen døde i begyndelsen af 1940 i en alder af kun 43 år, kun tre år efter at han havde erhvervet et lille hus i Vridsløsemagle og afhændet barbersalonen for at blive kunstner på fuld tid. Det var nogenlunde samtidig med, at interessen for kunst opstod hos den unge, arbejdsløse Vagn Nielsen, der således aldrig fik mulighed for at møde den kunstner, som skulle blive hans helt store og livslange interesse. John Christensen-arkivet Til gengæld gjorde han, hvad han kunne for at afbøde savnet af det personlige bekendtskab. Han opsøgte kunsthandlere, som havde udstillet John Christensen, f.eks. Henning Larsen, af hvem han fik en håndtegnet katalogforside fra Endvidere samlede eller afskrev han anmeldelser, katalogfortegnelser og foredrag, og han samlede fotos og anden dokumentation til sit voksende John C.-arkiv. Han kontaktede andre samlere, heriblandt maleren og grafikeren Max Müller, som havde været blandt de første til at købe John Christensens kunst, og som var blevet hans gode ven. Også storsamleren Elna Fonnesbech-Sandberg tog han kontakt med, bl.a. for at få oplysninger om de værker, der tidligere havde tilhørt hende. Elna Fonnesbech-Sandberg havde i et par omgange solgt ud af sin samling af Barbermaleren, men hun havde endnu enkelte ting tilbage, bl.a. en tegning med motiv fra Kapelvej, som hun for-ærede Vagn Nielsen. 8 Til hende skrev han i 1949: Nu maa jeg indskyde at der for mig ikke er tale om rariteter paa samme maade som tændstikæsker og frimærker. Kunst og specielt John Cs er for mig noget levende, gennem de større og mindre ting jeg og min kone efterhaanden har af ham, er han blevet en god ven jeg holder af. Derfor laver jeg ogsaa denne udklips og katalogsamling, fordi det glæder mig selv, fordi det er af betydning at der reddes en saa komplet samling som muligt medens det kan lade sig gøre og fordi jeg vil sørge for at disse ting efter mig vil blive bevaret til glæde for de samlere der kommer efter os. 9 Ingen anstrengelser blev sparet, når det drejede sig om at fuldstændiggøre John C.-arkivet. F.eks. henvendte Vagn Nielsen sig frejdigt til den daværende overborgmester H.P. Sørensen. Som gammel DsUer og nuværende Københavner mente han nok han kunne tillade sig at skrive til overborgmesteren. Anledningen var overborgmesterens tale ved åbningen af Udstilling Christensen i Athenæums Kunsthandel i 1949, hvor John Christensen blev vist side om side med Kay, Povl og Otto Christensen. Vagn Nielsen havde ikke været til stede ved åbningen på grund af arbejde, men da han i Berlingske Tidende havde han set et fotografi af H.P. Sørensen talende, øjensynlig med et manuskript i hånden, ville han nu høre, om han måtte få manuskriptet til sin samling, evt. blot låne det til afskrift. 10 H.P. Sørensens tale hører til de få ting, det ikke er lykkedes Vagn Nielsen at bevare for eftertiden, for som overborgmesteren kunne fortælle havde talen været holdt uden manuskript, og det papir, han stod med i hånden på det omtalte fotografi var udstillingens program. 11 Vennen Hjalmar Kragh Pedersen I forbindelse med købene af Hjalmar Kragh Pedersen havde ægteparret mulighed for at efterleve ønsket om den direkte forbindelse. Til ham udviklede de begge et tæt, personligt forhold. Han blev en ven af huset, og det var i øvrigt gennem ham, at familien kom i kontakt med Dagny Christensen. Alma havde som nævnt haft en flygtig forbindelse med Kragh Pedersen allerede som stor pige, og også Vagn havde i sine helt unge år stiftet bekendtskab med et af hans værker, udsmykningen af D.s.U.s ungdomshjem i Brønshøj. 12 Kragh Pedersen er først og fremmest kendt for sine ekspressionistisk prægede billeder fra arbejdslivet, men han har også dyrket mange andre motiver, f.eks. portrætter, landskaber, bybilleder og rene fantasier. Flere af hans værker blev udført i tilknytning til den socialdemokratiske ungdomsbevægelse, som også Alma og Vagn Nielsen var aktive i.

5 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 99 Alma og Vagn Nielsen i samtale med Jørgen Rindholt under planlægningen af fjernsynsudsendelsen "Samlere uden tegnebog", som blev sendt 5. september Udsendelsen var produceret i anledning af udstillingen "Vor tids kunst i privateje" på Charlottenborg. (Foto i Arbejdermuseets arkiv). Om deres første besøg hos kunstneren har Vagn Nielsen fortalt: Min kone kendte lidt til Hjalmar Kragh Pedersen, og efter at have brugt den ovennævnte fremgangsmåde [telefonopringning eller brevkort], befandt vi os en dag i hans stuer midt i et hav af billeder. Der stod vi så med vore sammensparede skillinger og skulle vælge noget, der både passede til pengene og til os selv. Det var et svært valg, men det gik alligevel, som det skulle, eet billede blev vi ved med at vende tilbage til, det forestillede en gade, hvor husfacaderne farvedes røde i solnedgangen, det skulle det være, hvad enten vi havde råd til det eller ej, men da vi spurgte Kragh P. om prisen, kostede det lige, hvad vi havde, så det kunne ikke være bedre. Vi drog af med billedet, og maleren fik sin arbejdsløn. Vi har aldrig prøvet at presse en pris ned; har vi haft råd til at betale, har vi gjort det, og har vi ikke haft det, har vi måttet undvære. 13 At de ikke altid havde lyst til at undvære, når de ikke havde råd, men indgik afdragsordninger eller aftaler om senere køb illustreres dog af et brev til Hjalmar Kragh Pedersen, som ægteparret gerne ville erhverve endnu et billede af, men som de måtte tilstå: Landet ligger desværre sådan, at vi ikke har en skilling før til efteråret, når Alma er begyndt sin skole, men hvis det lille solnedgangsbillede er til salg, kan det så lade sig gøre at klare det økonomiske til den tid. Dette billede må vi jo sikre os medens det eksisterer, der er ikke flere af dem. Så må vi vente med et af de nye billeder til næste omgang, dem bliver der flere og flere af. 14 Kolonihaven på væggen Vagn Nielsen blev efterhånden kendt som samleren uden tegnebog og måtte gentagne gange i pressen forholde sig til spørgsmålet om, hvad der drev ham. Om det nu ikke bare var snobberi eller en særlig form for nyfigenhed, der fik en jævn elektriker til at rende kunstnerne på dørene? 10 år efter erhvervelsen af det første billede, skrev han en kronik om sin samling og sine bevæggrunde. Han understregede, at kunstkenderes vurderinger af billedernes æstetiske og økonomiske værdi, ikke var styrende for ham og efter hans mening var uden interesse for hverdagsmenne-

6 100 ARBEJDERHISTORIE NR sker. Det drejer sig først og fremmest om at få billeder på væggen, der har noget at fortælle. Han karakteriserede, som også ved andre lejligheder, billederne på væggen som en erstatning for kolonihaven. Når det er vinter og mørkt f.eks. er det rart også at have en kolonihave indendørs, og det har jeg, den mest velsignede kolonihave, man kan tænke sig. Den er altid parat til at modtage mig med både nattergalesang, blokfløjter og messingsuppe. Billederne på mine vægge er min kolonihave. Billederne er vinduer ud i dejlige frodige haver og døre lige ind i andre menneskers hjerter. Sådan nogle vægge er det nok værd at have. I den ene stue alene er der 70 billeder, og i alt er der vel snart henimod 100. Al denne kunst er samlet sammen i løbet af 10 år, skønt min fagforeningsbog er ganske normal. 15 Han betonede gerne, at kunsten repræsenterer en måde at komme i forbindelse med andre mennesker, at billederne er budbringere mellem mennesker. At det netop blev John Christensen, Kragh Pedersen og Henry Heerup, samlingen koncentrerede sig om, skyldtes at: de har sat mennesket i midten. Ikke sådan at forstå at der altid er mennesker i deres billeder, men de maler mennesket og det der er mennesket nært. 16 Kulturel oprustning af D.s.U. Vagn Nielsens syn på kunst var beslægtet med de opfattelser, der i 1946 førte til oprettelsen af Arbejdernes Kunstforening. Fælles var en tro på, at det var en livsnødvendighed for arbejderne at tilkæmpe sig en andel af de værdier, der var at hente i den gode kunst, på samme måde som de havde tilkæmpet sig en stadig større andel af samfundets økonomiske værdier. Arbejderne skulle ikke lade sig nøje med fidus eller pop, men lære den kunst at kende, der havde noget at byde på med hensyn til berigelse af hverdagen. Han var da også aktiv i Arbejdernes Kunstforening fra den allertidligste tid. Han var blandt de indbudte til foreningens stiftende møde 12. december 1946 og meldte sig straks ind. 17 I 1953 blev han medlem af foreningens bestyrelse, i begyndelsen af 1954 blev han valgt til kasserer 18. Alma og Vagn Nielsen var imidlertid også involveret i andre samtidige forsøg på at udbrede interessen for moderne kunst blandt Socialdemokratiets unge, som Vagn kunne fortælle: da jeg og min kone først i 1940erne propaganderede for moderne kunst i DsU, skete det på den måde, at min kone om dagen kørte rundt i en barnevogn med ægte håndmalede oliemalerier af Heerup, Zieler, Carl Henning Pedersen o.s.v. mellem DsU afdelingerne, og at jeg om aftenen hængte billederne op og arrangerede diskussioner med kunstnerne 19. Den type pionerarbejde efterlader sig sjældent mange spor til eftertiden, men enkelte dokumenter er dog bevaret til belysning af indhold og hensigt med denne form for kulturarbejde, f.eks. en katalogfortegnelse over D.s.U.s Vandreudstilling af ung Kunst fra foråret Bag udstillingen stod D.s.U.s Københavnskreds, mens Vagn Nielsen var anført som kontaktperson og formodentlig var den egentlige arrangør. Lige som visse af Arbejdernes Kunstforenings tidlige initiativer, var udstillingen bevidst pædagogisk anlagt, idet den viste eksempler på fiduskunst side om side med gode reproduktioner og originalkunst. Man ville advare mod fiduser kun lavet med det Formaal at ligne og at trække Penge ud af Lommen paa Folk. I stedet rådede man de kunsttørstende D.s.U.ere til at klippe billedforsiderne af Hjemmets Søndag og indramme dem, og for at overbevise om den gode kvalitet udstillede man eksempler på originaler og avistryk ved siden af hinanden. Også gode reproduktioner efter kendte kunstnere blev anbefalet, og endelig var der originalkunsten, hvoraf der blev vist et udvalg af, hvad der kunne købes med lidt Interesse for Sagen og en almindelig Pengepung. De deltagende kunstnere var Anni Løgstrup, Hjalmar Kragh Pedersen, G. Sand Christiansen, Mogens Zieler, Henry Heerup og Carl Henning Pedersen. Fra samme tid kendes et par andre udstillinger i D.s.U.s regi med foredrag og diskussioner omgivet af kunstværker og med deltagel-

7 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 101 John Christensen: Gadebillede Kapelvej, 1938, ætsning, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper). Vagn Nielsen købte dette grafiske arbejde hos Dagny Christensen i 1943 se af de udstillende kunstnere. Det skete også, at Vagn Nielsen optrådte som foredragsholder. En D.s.U.-folder annoncerer således en diskussionsaften med tilhørende maleriudstilling 31. marts 1948 på Tuxensvej med oplæg af Thor Pedersen og Vagn Nielsen over emnet Forstaar Ungdommen moderne Malerkunst?.20 Skuffelser Indsatsen som formidler mellem den unge kunst og de unge socialdemokrater bragte ikke kun Vagn Nielsen glæde, men også en del skuffelser. Det gjaldt også de netop nævnte arrangementer, der indebar gentagne besøg i D.s.U.s ungdomshjem på Tuxensvej. Dette sted havde indtaget en særstilling hvad angår samspillet mellem den moderne kunst og D.s.U. I 1931 var det således lykkedes D.s.U. Brønshøj at få støtte af Ny Carlsbergfondet til at udsmykke ungdomshjemmets mødesal med en serie store malerier af Hjalmar Kragh Pedersen. Den ekspressionistiske udsmykning viste det moderne liv og arbejde i maskinernes tidsalder, og den blev hurtigt kendt i ungdomsorganisationen i kraft af den debat, den satte i gang. Bl.a. frygtede forfatteren og afholdsagitatoren Harald Bergstedt, at D.s.U. ved at modtage Ny Carlsbergfondets støtte ville blive et Reklamenummer for Ølindustrien.21 Vagn Nielsens optræden som kunstformidler på Tuxensvej i 1940rne foregik imidlertid

8 102 ARBEJDERHISTORIE NR ikke til akkompagnement af Kragh Pedersens markante og omdiskuterede udsmykning, som man forstår af et læserbrev, han skrev i begyndelsen af Her mindedes han sin ungdoms indtryk af en virkelig smuk udsmykning. Ikke skrigende agitatorisk, men rolig og poetisk saa ingen i dag behøvede at skamme sig over den. 22 Imidlertid var udsmykningen hurtigt forsvundet fra sin plads, da en privat restauratør, som stod for udlejningen af ungdomshjemmets sal, ikke fandt den fremmende for omsætningen. Ingen i D.s.U. bekymrede sig øjensynlig om, hvor udsmykningen var blevet af, konstaterede Vagn Nielsen med en vis bitterhed. En oplevelse under D.s.U.s vandreudstilling i 1947 dryppede flere bitre dråber i bægeret. Da udstillingen skulle hænges op i D.s.U. Lygtens ungdomshjem i Lundtoftegade, fandt Vagn Nielsen en række plader med påmalede skydeskiver, huller og knækkede pile. Da han vendte pladerne om, kom noget andet imidlertid frem: Det var alt sammen oliebilleder af H Kragh Pedersen. Ogsaa her var det udmærkede billeder. Men de var jo lidt afrakkede nu, rammerne var væk, og hjørnerne brækket eller smuldret af. Han må konkludere, at det ikke er saa ligetil at pumpe kunst ud i folket. Forsøgene i den retning havde ikke altid båret de forventede frugter, tværtimod: Det er ved at være min erfaring, at de der vil have sødsuppe, de skal have sødsuppe, ellers er de ikke lykkelige og lykkelige mennesker er dog bedre end mennesker der ærgrer sig hver dag. Lad saa være det er en fattig lykke at glædes over trommesalsfiduser lykke er det dog. Saa kan vi andre der er frelst altid af og til putte et par stærke billeder imellem, det skal nok vække de der kan vækkes, der er ikke andet at gøre end at lade de andre og fleste slumre videre i det de nu synes er deres lyksalighed eller ligegyldighed. 23 Vagn Nielsen opgav dog ikke at gøre en indsats på det kulturelle felt. Blandt andet forsøgte han fortsat at fremme Kragh Pedersens sag, bl.a. arbejdede han for, at Arbejdernes Kunstforening skulle fejre ham med en fest, som foreningen havde gjort det med kunstnere John Christensen: Selvportræt med palet, 1931, tusch, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper) En gave til Vagn Nielsen fra Dagny Christensen. I forbindelse med sin forberedelse til fjernsynsudsendelsen i 1953 skrev Vagn Nielsen om denne tegning: John C livagtig i sin strikkede sweater. Bag ham den gule mur og begravelsen, et lille skelet hvisker ham i øret. Men selv om der er tristhed bag ham har han alligevel poesien på paletten - den lille Amor og blomsten livet skal alligevel leves videre.

9 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 103 som Heerup og Aksel Jørgensen. Vagn Nielsen mente ikke, at Kragh Pedersen havde fået den anerkendelse, han fortjente, hverken fra det toneangivende kunstliv eller fra arbejderbevægelsens organisationer. Som han fortalte Preben Wilmann: Dengang det var nyt at jævne folk købte kunst var han og John C de eneste der solgte til beskedne priser. Det var noget ganske andet end de krav mange unge elegantikere har i dag. Derfor vil jeg bede om, hvis der bliver en chance, så tænk på Kragh P. Ikke bare fordi det vil give ham penge på lommen, men fordi han fremfor nogen altid har været trofast imod de idealer så mange af vore egne har svigtet. 24 De stærke, rene glæder Vagn Nielsen var ikke tilfreds med udviklingen i den socialdemokratiske kulturindsats, og han forsøgte flere gange at hjælpe den tilbage på det spor, der var lagt ud i årene omkring Anden Verdenskrig. Det gjaldt bl.a. i 1965, da han var blevet indbudt til kulturkonference, arrangeret af Fællesorganisationen og Socialdemokratisk Forbund. Sidstnævnte modtog en klage over, at de åbenbart lever i den tro at den kulturinteresserede del af arbejderbevægelsen udelukkende består af organisationsfunktionærer. 25 Godt nok ved Vagn Nielsen, at idealismen ikke er så stor som før i tiden, men det har alligevel generet ham, at arrangørerne har lagt konferencen lørdag formiddag, hvor mange er forhindret, fordi de er på arbejde. Tabt arbejdsfortjeneste samt entré til kulturkonferencen ville for Alma og ham beløbe sig til 175 kr, hvilket de og andre almindelige arbejdende mennesker ikke har råd til. Også offentligt, i Aktuelt, greb han i 1965 pennen for at kommentere arbejderbevægelsens prioritering af kulturen, eller rettere manglende prioritering, som har medført, at vore ledere har overtaget borgerskabets livsførelse og hele levemåde i stedet for at præge den, så at ingen vælgerforening kan holde jubilæum uden selskabssmørrebrød med pop. Vagn Nielsen tog fat på det svære spørgsmål om kvalitet i forbindelse med arbejderbe- John Christensen: Lampelys, 1939, blyant, akvarel og farvekridt, Arbejdermuseet. (Foto: Allan Schnipper) Købt i Arnbaks Kunsthandel 1946/47 af Vagn Nielsens forældre.

10 104 ARBEJDERHISTORIE NR vægelsens tilkæmpelse af diverse goder, og han fremførte i den forbindelse, at bevægelsen nok burde have lært noget mere af PH: I PHfilmen så vi PH ved sin frokost med sin pølse, sit brød, sin øl og sin snaps. Et enkelt liv med stærke rene glæder man lever helt ud. Det var et ideal for en fremskridtsbevægelse, så blev der også plads til et åndsliv, ja så kunne vi simpelt hen ikke undvære det. I stedet er det blevet til et halvfornemt fiseri i lange kjoler og smoking. 26 Samlingen på Arbejdermuseet Skønt udviklingen i arbejderbevægelsens kulturpolitik bragte skuffelser, og skønt han vel ikke fik mange arbejdere til at samle kunst med samme enthusiasme som han selv, opgav Vagn Nielsen aldrig sit eget kulturelle projekt. Han supplerede sin samling. Han stillede beredvilligt værkerne til rådighed for udstillinger, og via en testamentarisk bestemmelse sikrede han sig, at John Christensen-samlingen og den tilhørende dokumentationen samlet overgik til et museum efter begge ægtefællers død. I 2001 modtog Arbejdermuseet denne del af samlingen som gave, og det er den, der har været baggrund for nærværende artikel. Dette udgangspunkt har resulteret i, at artiklen har koncentreret sig om Vagn Nielsens samling, som nu er bevaret i offentligt eje, mens Almas særlige indsats som samler ikke her er blevet betonet så stærkt, som hun kunne fortjene. Noter 1. Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten K. Br.-R.: Noget andet at tænke på, i: Indenfor murene nr. 5, maj gø: Kolonihaven hænger paa alle vore Vægge, i: Decem-Mokraten Koloristernes katalog hed dette år Decem-mokraten, da det var udformet som et tillæg til Social-Demokraten. 4. Iflg. Vagn Nielsens egen liste over samlingen, Arbejdermuseets arkiv. 5. Fremgår f.eks. af Vagn Nielsens optegnelser efter et besøg hos Dagny Christensen , Arbejder museets arkiv. Sammesteds belyses det imidlertid også, at det ikke altid var lige let at tale direkte om priserne, hvorfor det omhandlede besøg ikke resulterede i køb eller aftaler herom. 6. Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten gø: Kolonihaven hænger paa alle vore Vægge, i: Decem-Mokraten De tæt behængte vægge beskrives også af s.: Billeder på væggen, i: Elektrikeren, dec Artiklen handler i øvrigt om, at Vagn Nielsen også selv tegner, dog hænger han ikke længere sine egne værker op. 8. Vagn Nielsens optegnelser fra besøg hos Max Müller og Henning Larsen samt brev fra Alma og Vagn Nielsen til Elna Fonnesbech-Sandberg og fra Elna Fonnesbech-Sandberg til Vagn Nielsen , Arbejdermuseets arkiv. 9. Brev fra Vagn Nielsen til Elna Fonnesbech-Sandberg , Arbejdermuseets arkiv. 10. Brev fra Vagn Nielsen til H.P. Sørensen , Arbejdermuseets arkiv. 11. Brev fra H.P. Sørensen til Vagn Nielsen , Arbejdermuseets arkiv. Fotografiet af overborgmesteren findes i Berlingske Tidende som illustration til artiklen De fire C er. 12. Vagn Nielsen havde, fra han kun var en stor dreng, været medlem af D.s.U. Brønshøj iflg. K. Br.- R.: Noget andet at tænke på, i: Indenfor murene nr. 5, maj Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten Maleriet Min barndomsgade er skænket til Arbejdermuseet af Alma og Vagn Nielsens arvinger. 14. Udat. brev fra Alma og Vagn Nielsen til Hjalmar Kragh Pedersen, Arbejdermuseets arkiv. Der er muligvis tale om et lille oliemaleri på pap af mennesker og heste i et rødmende landskab, nu tilh. Arbejdermuseet. 15. Vagn Nielsen: Mit første billede og de sidste, i: Social-Demokraten Vagn Nielsens notater i forbindelse med fjern-synsudsendelsen Samlere uden Tegnebog 5. sept. 1953, Arbejdermuseets arkiv. 17. Medlemskort til Arbejdernes Kunstforening for 1947 udstedt til Montør Vagn Nielsen, Vestergaardsvej 16 st., smst. 18. Brev fra Preben Wilmann og Erik Hansen til Arbejdernes Kunstforenings medlemmer , foreningens arkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 19. Brev fra Vagn Nielsen til Arbejdernes Kunstforening , smst. 20. Katalogfortegnelse til D.s.U.s Vandreudstilling af Ung Kunst, 1947, i Erik Hansens papirer, Arbejdermuseets arkiv. I Vagn Nielsens dokumentationssamling smst. findes omtale af en Maleraften arrangeret af D.s.U., antagelig med Vagn Nielsens medvir-

11 KOLONIHAVEN PÅ VÆGGEN 105 ken. Arrangementet fandt sted i Clara Raphaels Hus, formodentlig i 1946, og bag det stod D.s.U. Østerbro. Programmet fremgår af heftets introducerende artikel: Vi har inviteret 5 Malere der alle medbringer 2 eller 3 Malerier af de mest typiske de har lavet. Der kommer 2 Realister, 1 Naturalist, 1 Abstrakt og 1 Surrealist for at vi kan se, hvor forskelligt, der arbejdes indenfor Maleriet i Dag. Samtidig har vi inviteret Socialdemokratens Kunst-Kritiker Preben Wilmann. Aftenen vil forme sig saaledes, at hver af de 5 Malere faar Ordet for ganske kort at fortælle hvorfor de maler saaledes og Preben Wilmann vil derefter indlede i Diskussionen. Oplysningerne fremgår af kredsbladet Gnisten, D.s.U. Ø-bro med undertitlen Kunst og Ungdom. Bladet er udateret, men datoen for arrangementet lørdag 2. marts kan være 1940 eller Smst. findes endnu et katalog til en udstilling i D.s.U.-regi i 1940rne (udateret), 15 malere viser os kunst, med en fortegnelse over værker af bl.a. Folmer Bendtsen, Mogens Zieler, Henry Heerup, Egill Jacobsen, Asger Jorn og Hjalmar Kragh Pedersen. Arrangør var D.s.U. Østre Distrikt. Som tidligere holdt man foredrag og diskussion omgivet af kunstværker og med deltagelse af kunstnerne selv. Indledere var Broby Johansen og Aksel Jørgensen, derefter fulgte det store Malermøde, hvor Malerne først har Ordet og saa vi. Program for D.s.U. Brønshøj afd annoncerer arrangementet Forstaar Ungdommen moderne Malerkunst?. 21. Henning Grelle: Fra mørke til lys, i: Nyt om Arbejdermuseet nr. 2, Diskussionsindlæg bl.a. i Rød Ungdom nr. 7 og nr. 9, Vagn Nielsens manuskript til læserbrev i Social- Demokraten med overskriften Kære Fridolin, som øjensynlig aldrig blev bragt, Arbejdermuseets arkiv. 23. Ibid. 24. Brev fra Vagn Nielsen til Preben Wilmann , Arbejdermuseets arkiv. 25. Brev fra Vagn Nielsen til Arbejdernes Kunstforning , Arbejdernes Kunstforenings arkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Heri afskrift af brevet til Socialdemokratisk Forbund. 26. Vagn Nielsen: Kunstens varme hjerte, i: Aktuelt Abstract Hanne Abildgaard: An allotment hanging on the wall Alma and Vagn Nielsen`s art collection, Arbejderhistorie 4/2002 p Alma and Vagn Nielsen`s art collection was built up in the 1940`s on the basis of the wage of an ordinary worker. The collection covered all the walls of the couple's two and half room flat in Brønshøj, and was dominated by the work of John Christensen, "the barber artist", who fascinated Vagn Nielsen more than any other artist. John Christensen`s pictures with their portrayal of the fantastic diversity of life, expressed with warmth and imagination, spoke directly to Vagn Nielsen, who regarded his collection as a substitution for an allotment: "The pictures on my walls are my allotment. The pictures are windows, which open out onto a wonderfully fertile garden and doors, which lead straight into other people's hearts. Such walls are worth having", he wrote in To Vagn Nielsen`s great sadness John Christensen had died before his interest in art collecting had begun. To come closer to the life and achievements of the Christensen he collected reviews, catalogue descriptions, talks, photographs and other documents that had something to do with the artist and placed them in his "John C - archive". Another artist, who was represented in the collection, was Hjalmar Kragh Pedersen. He became a friend of the house and actually carried out a number of his works in connection with the Social Democratic youth movement, in which Alma and Vagn Nielsen were active. The couple's collecting was linked to an offensive in the art world and a part of the Social Democratic cultural effort in the 1940`s. Their view of art was part and parcel of an understanding that resulted in the establishment of the Worker's Art Association in 1946, a body they immediately joined. A shared belief was that it was essential for workers to win for themselves some of the values that were to be gathered from good art, in the same way they had struggled to gain an in-creasing portion of the economic goods in society. Vagn Nielsen never gave up his own cultural project and his John Christensen collec-tion, with its accompanying archive, was handed over to the Workers' Museum in 2001 in accordance with the wishes of a will and testament. Hanne Abildgaard, mag.art., museumsinspektør Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K tlf: ,

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS

INVITATION. graphic art & communication. dalhoff group ApS INVITATION Præsentation Mit navn er Henning Dalhoff og jeg har mere end 25 års erfaring som grafisk designer og illustrator og har igennem årene opbygget stor erfaring med at udvikle grafiske løsninger

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2011-2012. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 27803 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Efterlønner Hans Hansen havde hele sit liv rejst meget.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj

Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi. I min morfars kones stue - Hammerhøj Ideer til undervisning - med inspiration fra Hammershøi I min morfars kones stue - Hammerhøj Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905. Sammen med

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne

Kære gymnasielærer, Lærerbrevet indeholder: idéer til elevopgaver i forbindelse med to udvalgte værker relevante artikler, der understøtter opgaverne Roskilde september 2013 Kære gymnasielærer, Dette lærerbrev er et supplement til inspirationsmaterialet SAMTIDSKUNST - fra relationel æstetik til det radikale demokrati. Materialet henvender sig til gymnasielærere,

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Del 1. Før læsningen

Del 1. Før læsningen Del 1 Før læsningen Hvem er Sanne Søndergaard? Født i 1980 i Ikast Stand up komiker og forfatter Uddannelse: Student fra Ikast Gymnasium 1999 Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 2004 Debut som stand

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f.

Omkring et billede 2/10: 9/10: 16/10: 23/10: 30/10: 6/11: 13/11: 20/11: 27/11: Maleriet Hotel fra 2004 af Peter Martensen (f. Omkring et billede Endnu en gang tager vi ud på en historisk billedrejse fra Eckersberg i begyndelsen af 1800-tallet til vores egen samtid med værker af nulevende kunstnere. De 8 billeder er specielt udvalgt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere